Flaş Haber :
Hava Durumu

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme ...

17 Kasım 2022
80 Haber Okunma   0 Haber Yorum
MHP Düzce Milletvekilimiz Ümit YILMAZ'ın Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına konuşması.

366 sıra sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. 
Sizleri ve ekranları başında bizi takip eden büyük Türk milletini saygıyla selamlıyorum.

    Sözlerime başlamadan evvel, pazar günü İstanbul'da eli kanlı bebek katili terör örgütü PKK-PYD/YPG tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıyı lanetliyorum. Hain saldırıyı gerçekleştiren bebek katili teröristi çok kısa sürede ele geçiren Emniyet teşkilatımızın değerli personelini tebrik ediyorum. 

PKK-PYD/YPG'ye binlerce tır silah ve siyasi destek veren sözde müttefiklerimizin ve terör örgütünün içerideki siyasi uzantılarının bebek katili terör örgütünün adını zikredemeden yaptıkları taziye ve kınama açıklamalarını da reddediyorum. Saldırıda şehit olan 2'si çocuk olmak üzere 6 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

     İçişleri Bakanlığımıza bağlı tüm birimlerin görev ve sorumluluklarını yerine getirirken kullandığı yol ve yöntemler her geçen gün hızla değişen sosyoekonomik ve teknolojik şartlara ayak uydurmak için yenilenmektedir. 

Bir yandan teknik iyileştirmeler ve değişiklikler yapılırken diğer taraftan günümüz şartlarına uygun mevzuat değişikliklerinin yapılması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. 

Bu ihtiyaç doğrultusunda getirilen kanun teklifinin 9, 10, 11 ve 12'nci maddeleriyle 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişikliğe gidilmektedir.

    Teklifle, Emniyet teşkilatımızın amir kaynağının temini, Polis Akademisi bünyesinde kurulacak İç Güvenlik Fakültesince sağlanacaktır. 

Ayrıca 4652 sayılı Kanun'da yapılacak değişikliklerle kurulacak fakülteye lise ve dengi okullardan öğrenci alımının yanında, polis memuru olmak için polis meslek yüksek okullarında ön lisans eğitimi alan öğrencilerden başarılı olanlara ilk defa dikey geçiş hakkı sağlanmaktadır. 

Zira, günümüz mevzuatına göre Emniyet teşkilatımızın tek amir kaynağı; lisans mezunu polis memurları arasında yapılan sınav ve Polis Amirleri Eğitim Merkezinde verilen amirlik eğitimi sonucu mümkün olmaktadır. 

Ülke çapında emniyet ve asayiş hizmetlerinin etkin şekilde yerine getirilmesi kolluk birimlerinde görev yapan amir ve memur sınıfı personelinin eğitim kalitesiyle doğrudan alakalıdır. 

Emniyet personelinin çağdaş polislik mesleğinin getirdiği bilgi, donanım ve görgüye sahip olmasının yanında, hukuk devleti ve insan hakları gibi çağdaş değerleri benimsemeleri emniyet personelinin niteliğini doğrudan etkileyecek bir faktördür. 

    Kanun teklifinin 1, 2 ve 3'üncü maddeleriyle 442 sayılı Köy Kanunu'nda değişiklik yapılarak güvenlik korucularına uygulanacak disiplin cezalarının kanunla belirlenmesi sağlanmaktadır. 

Güvenlik korucularına uygulanan disiplin cezaları 2007 tarihinde kanunda yapılan değişiklikle ek 18'inci madde uyarınca yönetmelikle uygulanmaktayken Anayasa Mahkemesine açılan iptal davası neticesinde disiplin cezalarının yönetmelikle uygulanamayacağı tespit edilmiş ve AYM tarafından 24/2/2022 tarihinde iptal edilmiştir. 

AYM'nin aldığı karar doğrultusunda hazırlanan teklifle Köy Kanunu'nda düzenlemeye gidilmekte ve güvenlik korucularına uygulanacak disiplin kuralları kanunla belirlenmektedir. 

    Getirilen teklifin 13 ve 14'üncü maddeleriyle İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı yeniden yapılandırılmaktadır. 

Her geçen gün görev ve sorumlulukları artan, iş ve işlemleri yoğunlaşan bu iki kurumumuzun yeniden yapılandırılması doğrultusunda denetim, teftiş ve idari soruşturmalara ve bu işlemleri yürütecek nitelikli personele ihtiyacı artmaktadır. 

Denetçi personelin yetiştirilmesi süreci uzun bir zaman alacağından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kanunu'nda ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nda değişikliğe gidilerek bu kurumların denetçi kadrolarına diğer denetçi kadrolardan yetişmiş personel ataması sağlanmaktadır.

    Şehitlerimizin birinci derece yakınlarının yaşadığı sıkıntılı konulardan biri de şehitlerimizden kendilerine intikal eden silahların ruhsat sürelerinin bitiminden sonra yenilenmesinin unutulması sonucunda karşılaşılan cezalardır. 

Kanun teklifinin 5'inci maddesiyle bu durum ortadan kaldırılmakta, şehitlerimizin anne, baba, eş ve çocuklarına intikal eden veya intikal eden yoksa edinecekleri silahların ruhsatlarında süre kaydı ortadan kaldırılmaktadır.

    Yine, geçmişte yaşanan ve Emniyet teşkilatına bağlı eğitim kurumlarında eğitime başladıktan sonra Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde öğrenci olmak için öngörülen sağlık şartlarını taşımadığı anlaşılanların yaşadığı sıkıntı, bu teklifin 4'üncü maddesiyle giderilmeye çalışılmıştır. 

Teklif, bu durumla karşı karşıya kalanlardan, mahkeme tarafından eğitim kurumlarına dönmesine karar verilenlerden, yapılan atama neticesinde göreve başlayan polis memuru ve amirlerden devlet memurluğuyla ilişiği kesilenlerin bir defaya mahsus olmak üzere Emniyet teşkilatındaki genel idari hizmetler kadrosuna atamalarının yapılmasına imkân sağlamıştır. 

Yapılan bu değişiklikle ataması yapılanların mağduriyetleri giderilmiş ancak eğitimi devam ederken adı geçen yönetmelik nedeniyle eğitimlerine son verilen veya eğitimi bitip ataması yapılmayanların mağduriyetleri giderilmemiştir. 

Bu durum, önümüzdeki günlerde muhakkak konu olacaktır. 

    Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2016 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesine katıldıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin İç Hizmet Kanunu ve yönetmeliği kapsamından çıkarılmıştır. 

Bu fiilî durum, personelin görevleri dışı zamanlarında uyması gereken kurallara dair mevzuatın ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. 

Ancak Ramazan Bey'in söylediğine göre bu 6'ncı ve 8'inci maddelerde yapılacak düzenleme zannederim kanunla yapılacak ve yönetmelikle düzenlenmeyecektir; bu, doğru bir yaklaşım ve tavırdır. 

Kanun teklifinin 7'nci maddesiyle Jandarma Asayiş Vakfının tıpkı Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfının sahip olduğu muafiyetlere sahip olması sağlanmaktadır.

    Görüldüğü üzere getirilen kanun teklifiyle İçişleri Bakanlığımıza bağlı birçok konuda mevzuat düzenlemesi yapılarak günümüz koşullarına uygun değişiklikler yapılmaktadır. 
Getirilen kanun teklifini bu yönüyle olumlu bulduğumuzu ve desteklediğimizi bilmenizi isterim. 

Ancak özellikle geçtiğimiz yıllarda grubumuz tarafından mağduriyetleri görülerek giderilmesi için kanun teklifi verdiğimiz il nüfus müdürlerinin 2011 yılı 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle yaşadıkları statü kaybı bu teklifle de giderilmemiştir. 

Ekli (II) sayılı cetvelde 9'uncu sırada tüm Bakanlıkların il müdürlüklerine yer verilmişken il nüfus müdürleri bu düzenlemenin (I)'inci sayılı cetvelinde şube müdürleriyle beraber yer bulabilmiştir. 

Oysa il nüfus müdürleri ve müdürlüklerinin her geçen gün iş yükü yanında görev ve sorumlulukları da artmakla beraber rotasyon, yükselme sınavı, yer değiştirme gibi diğer il müdürlüğü sınıfında olanların tabi olduğu düzenlemelerle de karşı karşıya kalmaktadırlar. 
Bu durumun göz önünde bulundurularak sayıları 81 olan il nüfus müdürlerimizin yaşadığı statü kaybının giderilmesi geç kalınan bir uygulama olarak görülmektedir. 

    Mağduriyet yaşadığını gördüğümüz bir diğer konu da B grubundan A grubuna geçen polis amirlerinin durumudur. 

Burada da 2015 yılında yapılan düzenlemeyle B grubu, A grubu ayrımı kaldırılarak düzenleme yapılmasına rağmen 2015 yılından önce B grubunda olan polis amirlerinin görevde yükselme sürelerinde yaşadıkları hak kayıpları giderilememiştir. 

Gördüğümüz bu eksiklik üzerine vermiş olduğumuz teklifin gündeme alınarak sayıları yaklaşık bin kişiyi bulan B grubundan A grubuna geçen polis amirlerinin mağduriyetlerinin giderilmesi olumlu bir çalışma olacaktır diyorum ve Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Yorumlar(0)
Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*

E-posta*
(E-posta adresiniz sitede görünmez)

Yorumunuz*(Yukarıdaki güvenlik kodunu giriniz)
Yazarlar Yazarlar
Çok Okunanlar Çok Okunanlar
Son YorumlarSon Yorumlar
AnketAnket

MHP'NİN HÜKÜMETE YAKLAŞIMINI NASIL BULUYORSUNUZ?

OLUMLU!
OLUMSUZ!
KARARSIZIM!
LİDER NE DERSE ODUR!
Lig FikstürüLig Fikstürü

Bu sitede yayınlanan içerik izinsiz veya kaynak gösterilmeden kullanılamaz.