Ana Sayfa > EĞİTİM

Zühal Topçu: Eğitimi siyaset malzemesi olarak görmekten vazgeçin
16 Aralık 2013
Bu haber 1529 kez okundu
Zühal Topçu: “11 yıllık AKP döneminde öğretmenlik mesleği hiçbir dönemde olmadığı kadar itibar kaybetti”
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi üzerinde söz alanMHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Zühal Topçu, personel giderlerinin dışında bütçenin kalan kısmıyla, eğitimin altyapı sorunlarını, personel ve öğretmen açıkları sorununu çözmenin 2014 yılı için pek mümkün görünmediğini öne sürdü.
 
Sorunları çözmek bir yana öğretmenlere ödenen ücretin tatminkâr olmadığını öne süren Topçu, 11 yıllık AKP döneminde öğretmenlik mesleğinin hiçbir dönemde olmadığı kadar itibar kaybettiğinisavundu.
 
Topçu, “2002 yılında en düşük devlet memuru maaşından yüzde yüz fazla maaş alan öğretmenler, bugün en düşük devlet memuru maaşını almaktadır” dedi.
 
Topcu’nun MHP Grubu adına yapmış olduğu konuşma şu şekilde:
 
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; 
 
Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veÜniversitelerin 2014 bütçesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
 
BÜTÇE
 
Hükümetin 2014 yılı için MEB’e ayırdığı bütçenin büyük bir bölümü, yaklaşık 39 milyar TL’si (yaklaşık %70’ni)sadece personel giderleri için ayrılmıştır. Yatırıma, eğitimin geliştirilmesine ve planlamasına yeterince kaynak ayrılmamıştır. Bütçenin kalan kısmıyla altyapı sorunları, personel ve öğretmen açıklarını çözmek 2014 yılı için mümkün görünmemektedir.
 
ÖĞRETMEN MAAŞLARI ve ÇALIŞMA SÜRELERİ
 
Bu sorunları çözmek bir yana acaba eğitim sektörünün itici gücü ve lokomotifi olan öğretmenlere ödenen ve MEB bütçesinin %70’ini oluşturan personel ödemeleri ne kadar tatminkârdır ve günümüz hayat standartlarını karşılamada ne kadar yeterlidir? Biraz bunları irdeleyelim.
 
11 yıllık AKP iktidarı döneminde öğretmenlik mesleği hiçbir dönemde olmadığı kadar itibar kaybetmiştir.
 • 2002 yılında en düşük devlet memuru maaşından yüzde 100 daha fazla maaş alan öğretmen, bugünen düşük devlet memuru maaşını almaktadır.
 • 10 yıl önce lise mezunu bir polis memurundan yüzde 4 daha az maaş alan öğretmen, bugün yüzde 22 daha az maaş almaktadır. 

1930-2013 Yıllarında Öğretmenlerin Alım Gücü

 

YIL ÖĞRETMEN MAAŞLARI (TL) ÇEYREK ALTIN MİKTARI
1930 90  97,82
2002 470  20,01
2013 1.894  11,55

 

 
Sayın Başbakan’ın 2014 Bütçe Açılış konuşmasındaki simit açılımını biz de yıllara göre öğretmen maaşları üzerinde yapmak istedik. Elde ettiğimiz sonuçların öğretmenler açısından üzüntü verici olduğu görülmektedir. Sayın Başbakan’ın simit hesabı üç öğün üzerinden 5 kişilik öğretmen ailesine uygulandığında tablo şu şekildedir;

 

 

  2002 2013 ARTIŞ (%)
Simit Fiyatı 20 Kuruş 1 TL %400
Çay Fiyatı 10 Kuruş 1 TL %900
Öğretmen Maaşı 470 TL 1.894 TL %303

 

 
 • Çay için verecekleri para 2002 yılında 45 lira iken, 2013 yılında 450 liradır.
 • Simit için verecekleri para 2002 yılında 90 lira iken, 2013 yılında 450 liradır.
 • 2002 yılında simit+çay parası bir öğretmen maaşının %28’i ederken, 2013 yılında simit+çay parası
Sayın Başbakan ile bizim yaptığımız hesap birbirini tutmamaktadır. Acaba Sayın Başbakan simit hesabını yaparken akşam pazarı olarak 3 simit 1 liraya satılan simitler üzerinden mi yaptı merak ediyoruz. Bir de sormak istiyoruz; Neden hep simit yemek zorunda asgari ücretliler?
 
OECD ülkelerinde yıllık 1675 saat, Türkiye’de ise yıllık zorunlu çalışma süresi 1816 saat olan ve günümüzde hala birleştirilmiş sınıflarda yaklaşık 257bin öğrenciye eğitim veren öğretmenlerin mesleklerine yönelik görüşlerini sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Türk Eğitim-Sen tarafından yapılan bir ankete göre;
 • Öğretmenlerin Yüzde 97’si mesleklerinin itibar kaybına uğradığını görüşünde.
 • Yüzde 32’si öğrenci ya da veli şiddetine maruz kaldığını
 • Yüzde 67’si Tükenmişlik sendromuna yakalandığını belirtmektedir.
 • Yaklaşık Yüzde 80’i aylık 1/2 kg ile 2 kg arasında et tüketebildiklerini belirtmektedir.
 • Yüzde 82.1’i çocuğuna ekonomik ve sosyal olarak iyi imkanlar sunduğunu/sunabileceğini düşünmüyor.
Ayrıca Sinema, Tiyatro, Konser, Sergi vb. Sosyal-kültürel etkinliklere öğretmenlerin %80’i “ayırabileceğim bir bütçem yok” diyerek katılamamaktadır. Bir öğretmen sosyal-kültürel etkinliklere gidemiyor. Çocuğu nasıl gidecek? Öğrencileri nasıl değerlendirecek? Üniversite sınavlarını merkezi sınav haline getirip, sosyal etkinliklerdeki başarılarını da üniversiteye yerleştirmede değerlendirmeyi düşünüyorsunuz. Hem zorunluluk var, hem yoksulluk.
 
Sayın Başbakan 2003 yılında, “İstiyoruz ki benim öğretmenim, çarşıda, pazarda mendil satarak kendi maişetini temin etmesin. Öğretmenim, 'bu ay kirayı nasıl ödeyeceğim veya bu akşam eve gıda olarak ne götüreceğim' bunu düşünmek zorunda kaldı. Bunu gidermenin, bunu ortadan kaldırmanın gayreti içerisindeyiz'”derken, Acaba Sayın Başbakan öğretmenlerin 11 yıllık kendi iktidarları süresince hala aynı düşünce ve kaygı içinde olduklarının farkında mıdır?
 
Sayın Başbakan, gelecek nesillerin en çok öğretmenleri hayırla yâd edeceğini ifade ederken,Öğretmenlerin en çok hakarete kendi iktidarları döneminde maruz kaldıklarının farkında mıdır?
 
Yine Sayın Başbakan, 2003 yılında öğretmenlere hediye ettiği saatlerin hala 11 yıl öncesini gösterdiğinin de farkında mıdır?
 
ATANAMAYAN ve ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER
 
Ülkemiz, öğretmenlerin sorunlarının yanında, bir de atanamayan öğretmen adayları gerçeği ile yüz yüzedir. Sayın Bakan’ın 22 Kasımdaki atama bekleyen 300bin adayın varlığından bahsederken, Eğitim sektörünün ihtiyacının 127bin olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca, istihdam edilen ücretli öğretmen sayısı da 39bindir.
 • Eğitim fakültelerinin sayısı son 10 yılda Yüzde 54 artarak 97’ye yükseldi. Eğitim fakülteleri her yıl 40 bin mezun veriyor. Madem mezun öğretmen sayısı bu kadar fazla neden iktidara geldiğinizden itibaren eğitim fakülteleri açıp durdunuz! Plan, program yapmadınız!
 • Öğretmenleri atamıyorsunuz, bari bu gençler için başka beceri alanları oluşturun ki hayatlarını idame ettirebilsinler…
 • Ücretli öğretmen olarak alınan bireylerin kaçı ön lisans, kaçı lisans mezunudur?
 • Formasyonları var mıdır?
 • Ücretli öğretmenleri mevsimlik işçi gibi kullanmak hangi mantık anlayışına sığmaktadır?
 • Acaba bazı ücretli öğretmenlerin terör örgütleriyle bağlantıları var mıdır?
 • 11 yıllık iktidarınız döneminde 11bin öğretmenin istifa ettiğini ve 133bin öğretmenin de başka kurumlara geçtiğini biliyorsunuz. Acaba bunların nedenlerini araştırmak aklınıza geldi mi?
 • Sayın Milli Eğitim Bakanı’nın Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada, öğretmen arz-talep projeksiyonları geliştirildiğinden bahsetmiştir. Eğer geliştirildiyse, neden bu kadar öğretmen açığı vardır? Seçmeli derslere neden öğretmen bulanamıyor? Şu anda bunlara cevap verebilir konumda olmanız gerekirdi.
Eğer bu projeksiyonlar geliştiriliyor ise,
 • Ataması yapılacak branşları nasıl belirlemektesiniz?
 • Branşlar için ihtiyaç analizi yapılmakta mıdır?
 • 6200 sınıf öğretmeni ihtiyacının % kaçını alacaksınız?
 • 5000 Edebiyat öğretmeni ihtiyacının % kaçını alacaksınız?
 • 6000 Türkçe öğretmeni ihtiyacının % kaçını alacaksınız?
 • 9000 Zihinsel Engelli öğretmeni ihtiyacının % kaçını alacaksınız?
 • 5000 Okul Öncesi öğretmeni ihtiyacının % kaçını alacaksınız?
Özellikle, Milliyetçi Hareket Partisi’nin verdiği önergeyle gündeme getirilen Peygamber Efendimizin Hayatı ve Kuran-ı Kerim veya Din Kültürü derslerini vermek için 17bin öğretmene ihtiyacınız var. Bu açığı nasıl kapatmayı planlıyorsunuz. Çünkü İlahiyat Fakülteleri için formasyonu da kaldırmıştınız. 
 
Ayrıca atanamayan öğretmenlerin de bu süreç içerisinde psikolojilerinin bozulduğu görülmektedir.
 
Hükümetin tutarsız politikaları, Bakanların ve Başbakanın birbirleriyle çelişen ifadeleri bu gençlerin psikolojisini bozmuştur. Hatta üzülerek belirtmek istiyorum ki bu gençler arasında intihar olaylarının 34’e ulaştığını da paylaşmak istiyorum. 
 
REHBER ÖĞRETMENLERİ
 
Özellikle eğitimde stratejik öneme sahip rehberlik servislerinin içinde bulunduğu duruma dikkat çekmek istiyorum. 4+4+4 eğitim sisteminde ilkokulun son sınıfından itibaren rehberlik öğretmenleri 
 • Öğrencilere meslekleri tanıtarak,
 • Onların yeteneklerini ve becerilerini ortaya çıkararak,
 • Seçmeli ders paketlerine yönlendirilmelerinde etkili olmaları beklenmektedir.
 • Kurumlarda görev yapan rehber öğretmen sayısına bakıldığında bu yönlendirmelerin bir hayli zor olduğu görülmektedir. MEB bünyesinde 12bin rehber öğretmene ihtiyaç var ama bu ihtiyacı da karşılayamıyor.
 • Öğrencilere bireysel gelişimlerine göre yönlendirme yapılacak ise, bu durumu yönetecek öğretmenlere ihtiyaç yok mudur? Bu problemi nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz?
 • Rehberlik mezunları yeterli değilse, psikoloji, sosyoloji ve felsefe bölümlerinden mezunları bu kadrolarda kullanmayı neden düşünmüyorsunuz?
Bir rehber öğretmene düşmesi gereken öğrenci sayısı 250 olması gerekirken, Türkiye genelinde ortalama olarak, bir rehber öğretmene ilköğretimde 941, lisede 589 öğrenci düşmektedir. Ancak bazı illerimizde 2bine yakın öğrenci düşmektedir.
 
Türkiye’de REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SAYISI 224’tür. Bu ülkede yaklaşık olarak 16milyon öğrenci bulunmaktadır, ilkokul, ortaokul ve lisede. Merkez başına düşen öğrenci sayısı yaklaşık 7bin400 civarındadır.
 
BİLİŞİM ÖĞRETMENLERİ
 
Bilişim Teknolojileri Dersi 5 ve 6. Sınıflarda zorunlu, 7 ve 8. Sınıflarda seçmeli, Liselerde seçmeli ve İlkokullarda bu ders okutulmamaktadır.
 • İlkokullarda bu ders olmamasına rağmen Bilişim ve Teknoloji Öğretmenlerine sizce ihtiyaç yok mudur?
 • Bilişim Teknolojileri dersi okutulan okullarda ise Öğretmenler Bilgisayarsız ders anlatır hale gelmiştir.FATİH PROJESİ Eğer ki; Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi ise neden bu öğrenciler Bilgisayar başında uygulamalı ders yapmaktan mahrum bırakılmaktadırlar?
 • Ayrıca hala Formatör Öğretmenler için B.T Öğretmenleri yerine 110 saatlik ders alarak Formatör Öğretmenlik Belgesi alan dışı öğretmenler görevlendirilmektedir. Bu uygulama neden hala devam etmektedir?
 • Neden B.T Öğretmenlerini atamamakta ısrar ediyorsunuz?
 • Döneminizde o kadar çok eğitim fakültesi açıldı ki 100.000lerce öğretmen adayı yanlış istihdam politikalarıyla işsiz ve çaresiz bırakılmıştır.
 • AKP iktidarı ısrarla kendi koyduğu politikalarla çelişmektedir. Eğitim Fakültelerinde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümleri açıp, öğretmen yetiştirirken, “okullarda öğrenciler zaten bilgisayar biliyor” diyerek bilgisayar derslerini kaldırdınız. Yılın projesi diye ifade ettiğiniz Teknoloji tabanlı FATİH projesini uygularken, bu bilgisayar derslerinin kaldırılması cehalet kavramı ile de izah edilememektedir.
FATİH PROJESİ
 
FATİH Projesine ait web sayfasında bulunan ifade “Stratejik Hedef 14.1: Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarımızın bölgesel farklılıkları gidermek amacıyla 2014 yılı sonuna kadar tümünün bilişim teknolojilerinden yararlanmasını sağlamak” görevi sorumlu birim olarak Genel Müdürlüğümüze verilmiştir.” Şeklindedir.
 
Bu ifadeye göre, 2010 başlayan FATİH projesinin 2014’te tamamlanacağı belirtilmiştir. Ancak ilerlemelere bakıldığında bir arpa boyu yol gidilemediği görülmektedir. Yapılan ihale sayısı 4 olmuştur ve hala bir sonuç çıkmamıştır.
Proje sayfanızda 2014 olarak gösterilen bitiş tarihi, son yapılan açıklamaya göre 3-4 sene daha olduğu belirtilmiştir.
 • Bu proje ne zaman tamamlanacaktır?
 • Böyle uzun zamandır muallakta olan bir projeden nasıl bir sonuç almayı bekliyorsunuz?
 • Bu konu ile ilgili lütfen birileri bizi bilgilendirsin. Biz projenin ne olduğunu, ne tür gelişmeler olduğunu ve ne zaman sonuçlanacağını anlamadık.
 • Allah rızası için bu proje ile ilgili birileri bize net ve tutarlı bilgiler versin. Kim sorumlu ise
SINAV SİSTEMLERİ-TEOG
 
AKP iktidarının 11 yılda değiştirdiği sınav sisteminin hızına yetişemiyoruz. Şimdi yeni uygulamaya göre yeni sınav sisteminin adı TEOG. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sistemi.
 
Bu sınav yine uygulamalarınızda edindiğimiz tecrübelere göre deneme-yanılma yöntemiyle gidiyorsunuz. Bakalım, sonunda nasıl bir tablo ile karşılaşacağız? Ama uygulama sistemi ile ilgili bazı endişelerimiz var.
 
Sınav sorularının seçici olmadığı, yine 3 tane sınav sorusunun iptal edildiğini biliyoruz. Sorular ölçme ve değerlendirme sistemine uygun mu?
 
Sınava 1milyon300bin öğrenci girdi. Bu öğrencilerin yarıştıkları okul kontenjanı 300bin. Acaba bütün öğrenciler 100 tam puan aldığında bu yerleştirmeleri nasıl yapacaksınız?
 • Bu sınavların geçerlilik ve güvenirliğini nasıl sağlayacaksınız?
 • Sayın Bakan’ın tabiriyle bazılarının cimri bazılarının bonkör olduğu sınav notlarını nasıl denetlemeyi düşünüyorsunuz?
 • Özel okullar ve devlet okulları arasındaki not farkını nasıl denetleyeceksiniz?
 • Açık uçlu soruların değerlendirmeleri nasıl olacaktır? Kriterleri var mıdır? Zihinler hala net değildir bu konu ile ilgili.
 • Dün ve bugün 48bin öğrenci telafi sınavlarına girdiler. Bu sınavdaki sorular ilk sınavla aynı güçlükte midir?
 • Telafi sınavlarına giren öğrenciler daha başarılı olurlarsa, 2. Dönem telafi sınavına girecek öğrencilerin sayısının artmasını nasıl engelleyeceksiniz?
PISA SONUÇLARI
 
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA’nın 2012 raporu geçen hafta açıklandı.
Eğitimdeki sorunlara yönelik tartışmaların zirveye çıktığı dönemde bu sonuçlar bu tartışmalar için “tuzu biberi” etkisini görmüştür.
 
Sonuçlara bakıldığında 2003 yılındaki sonuçlardan farklı olduğunu söylemek zordur. Genel sıralamada 64 ülke arasında matematikte 42., okumada 41. Ve fen bilgisinde 43. Sıradayız.
 
Genel olarak OECD ülkeleri arasındaki sırlamamıza baktığımızda ise sondan üçüncüyüz. Puanlarda biraz değişim var ama bunun diğer ülkeler açısından da aynı olduğunu görebilirsiniz. Yani bilimsel gelişmenin temelini oluşturma fen bilimlerinde başarısız okuduğunu anlamayan, matematikte de başarısız bir öğrenci profili görülmektedir.
 
AÇIK LİSE
 
Eğitim sistemindeki uygulamalardan biri de açık lise uygulamalarıdır. Önceden eğitim çağını geçirmiş belirli yaşın üzerindeki bireylerin mezun olmak için kullandıkları bir uygulama idi.
 
8. sınıftan mezun olan ancak açık lise de dahil olmak üzere hiçbir ortaöğretim kurumuna kayıt olmayan öğrenci sayısı 49 bin 449 olarak belirlendi. Bu öğrencilerden 12 bin 172’si erkek, 37 bin 277’si ise kız öğrencidir.
 • Kayıt yaptırmayan 50bine yakın öğrenciye ne oldu, takip ediyor musunuz?
 • Ayrıca dikkat çekmek istediğim başka bir konu ise, kız öğrencilerin sayısıdır. 12 yıllık eğitime geçerken, bu tedirginliğimizden bahsetmiştik. Ve gördüğünüz gibi kız çocukları okullardan alınmaktadır.
Geçen sene yapılan Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonrasında yapılan tercihlerde, 780 bin öğrenci meslek liseleri, açık lise ya da özel okullara gitmek zorunda bırakılmıştır. İktidarın çocuklarımıza nasıl bir gelecek sunduğu maalesef ki ortadadır. Her yıl olduğu gibi bu senede liselerde 40bin kontenjan boş kalmıştır. Boş kalan kontenjanlar da FEN ve ANADOLU liselerinde var olanlardır. MEB bu konu ile ilgili ne zaman harekete geçecektir? Bu gençlik hepimizin gençliğidir. Bu işi yüzünüze gözünüze bulaştırdınız.

 • Açık liselere devam eden öğrenci sayısı,
2003 yılında 267bin,
2013 yılında bu sayı bir milyona yaklaşmıştır.
 • Okula her gün gittiği halde derslerini toparlayamayan öğrenci acaba 20 saatlik açık lise dersleri bütün eğitimini nasıl planlayacaktır?
 • Dershaneler kapatılınca bu öğrencilerin geleceği ne olacaktır?
 • 15-16-17 yaşında gelişim döneminde olan gençlerin eğitim ihtiyaçlarına açık liseler nasıl cevap verecektir?
 • Bu çocukların eğitimdeki rol modelleri kimler olacaktır?
 • Açık lise web sayfasında sunduğunuz, kitaplarla ergenlik döneminde olan bir çocuğun nasıl çalışmasını bekliyorsunuz?
DERSHANELER
 
Dershaneler konusu hala önemli problemlerden birisi olarak eğitim sistemi içerisinde yerini işgal etmektedir. 
 
Günümüzde tam kapasite çalışmakta zorlanan, hatta kontenjanlarının %40’ı boş kalan özel okullara dönüşme işi yeni bir problem alanı olarak karşımıza çıkacaktır. 
 • Dershanelerin açık liselere dönüşeceğinden bahsediyorsunuz. Bu sistemi nasıl oturtacaksınız?
 • Bu liselere gidecek olan öğrencilerin nasıl sosyalleşmesini bekliyorsunuz?
 • Özel okullara dönüşebileceğinden bahsettiğiniz dershaneler, bu okulları nasıl dolduracaklar?
 • Neden devlet okulları varken, öğrencileri özel okulları yönlendirerek, teşvikten bahsediyorsunuz?
ÜNİVERSİTELERDEKİ BOŞ KONTENJANLAR
 
Bu yıl üniversitelerde 118binden fazla kontenjan boş kalmıştır. Bu kontenjanların boş kalmasının sebebi öğrencilerin yetersizlikleri değil, tamamen ÖSYM’nin beceriksizliğinden kaynaklanan sistem hatasıdır. İktidar bu hatayı kabul etmeyip, yıllardır hata üzerine hata yapmaktadır. Kaç önümüzdeki sene? Çocukların ve gençlerin önümüzdeki sene gibi bir lüksü yoktur, çünkü burada onların gelecekleri söz konusudur.
 
"Her İle bir üniversite" açtınız ve bunu da her fırsatta dile getirdiniz. Peki, sorarım size üniversite sayısını arttırmak marifet midir? (Basında çıkan haberlere göre Tunceli Üniversitesi Hemşirelik Meslek yüksekokulunda derslere veteriner hekim girmektedir.)
 • Açılan üniversitelerin kütüphanesi ve gerekli veri, iletişim ağı var mı?
 • Teknolojileri ve Laboratuvarları çağa uygun olarak donatılmış mı?
 • Akademik kadrosu yeterli mi?
 • Gençlerin sosyalleşmesi için mekanlar mevcut mu?
 • Üniversiteler arasındaki koşullar eşit mi?
 • Aslında daha da önemli olan soru, bu üniversitelerin kontenjanları ne durumda?
Bu boş kontenjanların sebepleri;
 • Üniversiteler arasındaki kalite eşitsizliği
 • Meslek lisesinden mezun olanların ön lisans programlarına hakkı olmalarına rağmen gitmek istememeleridir. Ön lisans programları cazibesini yitirmiştir. İhtiyaca cevap verememektedir.
2013 yılında LYS’den sonra tercih yapma hakkı kazanan 1.800.433 öğrenciden, sadece 1.112.447 kişi tercih yapmıştır.
 
Boş kontenjanlardaki artış bir önceki yıla göre, 2013 yılında, %36 artış olmuştur.
 
2012 yılında boş kalan kontenjan sayısı 80.228 iken, 2013 yılı için bu sayı 118.000’e çıkmıştır. 59.856 boş kontenjanla önlisans programlarına aittir.
 
YGS-LYS SONUÇLARI
 
2013 Yüksek Öğretime Geçiş Sınavına (YGS) 1.804.891 öğrenci sınava girmiştir.

 

 

YIL

SIFIR PUAN ALAN ADAY SAYISI

2010

14.156

2011

38.269

2012

50.805

2013

61.036

 

 

 

 

4 yıllık mukayesesi yapıldığında eğitim sistemindeki kötü gidişat daha net görülebilmektedir.

 
YGS’de bulunan testlere yönelik en çarpıcı veri, fen bilimleri testine aittir. Fen Bilimleri testinde sınava giren öğrencilerin %70’i yaklaşık 1 milyon 300bin 40 sorudan 4 ve daha az sayıda doğruları bulunmaktadır. Bu tablo gösteriyor ki, Ülke olarak Fen Eğitimini yapamamaktayız. Her geçen günde fen bilimlerine olan talep azalmaktadır. Örneğin, 2013 LYS’ye yani ikinci sınava Fen Bilimlerinden başvuru yapan aday sayısı 332 bin 285’tir.
 
Bu örnekleri rahatlıkla arttırabiliriz.
 
MESLEK LİSELERİ
 
Ülkemizde Mesleki Eğitim bütün cazibesini yitirmeye başlamıştır. Katsayılar kalktı ama bu öğrencilerin eğitim kalitesinin iyileştirilmeleri gerekmektedir. 2013 yılında YGS’de (Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı- Yani birinci basamak), meslek okullarından barajı geçen öğrencilerin yüzdesi sadece %27’dirBu öğrencilere yakıştırdığınız seviye 2 yıllık Meslek yüksekokullarıdır. Bir an önce mesleki eğitime önem verilip, bu alandan mezun olmuş teknik öğretmenlerin çığ gibi büyümüş sorunlarının giderilmesi gerekmektedir.
 
ÜNİVERSİTELERDEKİ BARINMA SORUNU
 
2013 yılında Üniversitelere kayıt yaptırmaya hak kazanan 877.784 öğrenci ile birlikte 3 milyonun üzerinde üniversite öğrencisi olmasına rağmen 347 KYK yurdunda sadece 310.000 öğrenci kalmaktadır.
 
Üniversitelerde okuyan öğrencilere kalacak yer göstermiyorsunuz, sonra da kızlı-erkekli kalıyorsunuz diyerek hem gençleri hem aileleri zan altında bırakıyorsunuz.
 
ÜNİVERSİTELER
 
Eğitim bireylere yaşam boyu hizmet sunan bir süreçtir.
Eğitim toplumların ekonomik, sosyal, kültürel ve politik gelişmelerini doğrudan etkilemektedir.
 
Milli gelirde dünyanın ilk 20 ülkesi arasında olduğu belirtilen Türkiye’ye, 2023 için “İlk 10’a girmek istiyoruz” diyen 2023’te 500 milyar dolarlık ihracat ve kişi başına 25 bin dolarlık gelir düzeyi hedefleri koyan siyasetçiler, nedense bunu sağlayacak insan kaynağının matematikte 42. Sırada, okumada 41. Sırada, bilimde de 43. Sırada olmasını umursamamaktadır.
Türkiye’de üniversitelerin önemli sorunları vardır.

devami linkde:
http://www.hasulkuhaber.com/admin/index.php?page=contentadd


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer EĞİTİM Haberleri

Başlık Tarih
 
“Mimar Sinan” Konulu Konferans!14 Mayıs 2019
‘Liyakat ve adalet esas alınmalı’11 Ocak 2019
“KAHRAMANMARAŞ’IN DERSLİK SIKINTISI NE ZAMAN BİTECEK?”16 Aralık 2018
MİLLİ EĞİTİM’E ÜLKÜCÜ DAMGASI TARİKATLAR RAHATSIZ OLDU09 Aralık 2018
Türk Eğitim-Sen’den Andımızla ilgili MEB’in temyiz dilekçesine cevap03 Aralık 2018
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUYACAĞIZ22 Kasım 2018
ANALAR DOĞURUR, ÖĞRETMENLER YETİŞTİRİR21 Kasım 2018
MHP'den MEB'e "Öğrenci Andı Savunması" Tepkisi13 Kasım 2018
Danıştay Kararının Tartışılacak Bir Yanı Yok19 Ekim 2018
Bakan Selçuk'tan öğretmenlere mektup21 Temmuz 2018
Talip Geylan; Açıklanan Paket Güncellenmelidir 02 Mayıs 2018
İkinci öğretimde görev yapan öğretim görevlileri için kanun teklifi12 Nisan 2018
Bazıları Kendilerini İmtiyazlı Müslüman Olarak Görüyor09 Nisan 2018
TÜRK EĞİTİM SEN YÖNÜNÜ BELİRLEMİŞTİR.29 Mart 2018
PİCTES Öğretmenlerine MHP’den Müjde 15 Mart 2018
Öğretmenlerin Motivasyonu Bozulmamalı 08 Mart 2018
MHP'li Aksu, önlisans mezunları için kanun teklifi02 Mart 2018
Eğitimin hiç mi önemi yok?08 Şubat 2018
"Üniversite giriş sınavlarını kaldıralım"23 Aralık 2017
MHP'li Arzu Erdem'den sözleşmeli öğretmen çağrısı23 Aralık 2017
Kayıtta öncelik onların olacak29 Kasım 2017
Tokat'ta 'Fırat Çakıroğlu Fidanı' Gerginliği19 Kasım 2017
MHP'li Akçay: Atanamayan öğretmenler ve öğretmen açığı bir Milli Eğitim sorunudur16 Kasım 2017
Hangi doğruyu söylediysek sizden aldığımız güçle söyledik.13 Kasım 2017
BAŞKAN KAŞLI;TÜRK EĞİTİM-SEN KONGRESİNDE 12 Kasım 2017
UŞAK ÜNİVERSİTE TEŞKİLATI;BASINDA ÇIKAN HABERLER ASILSIZDIR.06 Kasım 2017
Milli Eğitim Sistemi Hakkında Araştırma Önergesi 02 Kasım 2017
YENİ SINAV SİSTEMİNE TEPKİLER DİNMİYOR14 Ekim 2017
MHP'den sözleşmeli öğretmenlere eş durumu desteği14 Ekim 2017
MHP'li Erhan Usta: Böyle rezalet görülmedi12 Ekim 2017
Üniversiteye girişte yeni sistem belli oldu12 Ekim 2017
Eğitimde çözülmesi gereken onca sorun varken ...02 Ekim 2017
Bu yıl üniversite sınavı yapılacak24 Eylül 2017
Öğrenci yurtları yetersiz!!!21 Eylül 2017
MHP'li Erdem'den öğrencilere 'adab-ı muaşeret' dersi önerisi03 Ağustos 2017
Aladağ Yurt Yangını raporuna MHP şerhi01 Ağustos 2017
'Ülkücüleri bırakın, Üniversitelerimizdeki terörislere bakın'19 Haziran 2017
Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kongresi01 Mayıs 2017
NORM FAZLASI ÖĞRETMENLER İŞSİZ Mİ KALACAK?28 Şubat 2017
Atama bekleyen öğretmenlerin çağrılarına kulak verelim 22 Şubat 2017
Ülkücüden FETÖ'cü çıkmaz18 Şubat 2017
Türk Eğitim-Sen'liler ne zaman görevlerine iade edilecek?14 Aralık 2016
“Kazanılan seçimler iptal ediliyor”12 Aralık 2016
Öğretmenler icraat istiyor25 Kasım 2016
MHP Ankara'dan Öğretmenler Günü Mesajı23 Kasım 2016
ÖĞRETMENLER BAŞIMIZIN TACIDIR23 Kasım 2016
İsmail Koncuk; Bir Misyon Sendikasıyız21 Kasım 2016
MHP'den eğitime tam destek17 Kasım 2016
Alan Değişikliğinden Anlamadığınız Nedir?26 Ekim 2016
Hala “Benim Adamım” Derseniz, Yenikapı Ruhunu Yaşatamayız!14 Ekim 2016
Tam gün eğitim sistemine katılıyoruz.05 Ekim 2016
“Sayın Bakanın Hesabında Bir Yanlışlık Var”03 Ekim 2016
Koncuk “Şu An Norm Fazlası Gibi Görünenler Esasen Norm İçinde Kalabilecektir.”23 Eylül 2016
İSMAİL KONCUK: 'BU YÖNETMELİK UCUBEDİR'04 Ağustos 2016
“AĞUSTOS’TA ATAMA YAPIN, SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK HÜLYASINDAN VAZGEÇİN”23 Haziran 2016
"Şubata kadar dersler boş mu geçecektir?"16 Haziran 2016
TÜRKİYE KAMU-SEN YİĞİT VE DİK DURUŞUN SESİDİR20 Nisan 2016
Koncuk’dan Nabi Avcı’ya Çağrı12 Nisan 2016
AHLAKİ YOZLAŞMA VE İŞSİZLİĞİ ÖNLEMEK İÇİN EĞİTİM ŞART!15 Şubat 2016
MHP’li Yılmaz'dan bürokratlara: Sizlerin de psikolojiniz bozulacak07 Şubat 2016
ÖĞRETMEN ADAYLARI DİKKAT: YARIN SON GÜN !07 Şubat 2016
MEB atanacak 30 bin öğretmenin branş dağılımını açıkladı 28 Ocak 2016
Koncuk: 100 bin öğretmen ataması mutlaka yapılmalı 21 Ocak 2016
YHS PERSONELİNİN HİZMET SINIFI DEĞİŞECEK Mİ?09 Ocak 2016
GÜCÜNÜZ ÜLKÜCÜLERE Mİ YETİYOR !08 Ocak 2016
Üniversitelerin Sorunu 'Bilim' Olmaktan Çıktı07 Ocak 2016
ÜNİVERSİTE KORİDORLARI KANDİL MAĞARALARINA DÖNDÜ30 Aralık 2015
'TERÖR ÖRGÜTÜ PKK ÜNİVERSİTELERDE YAPILANIYOR'28 Aralık 2015
Doğum Borçlanması Nedir?19 Aralık 2015
Hükümet ve Milli Eğitim Bakanı Eğitim Sistemini Enkaza Çevirdi25 Kasım 2015
Öğretmenlik, kara tahtayı ruhuyla aydınlatan nurlu bir sevdadır25 Kasım 2015
Dünyanın en itibarlı mesleği...23 Kasım 2015
Öğretmen karanlıkları yırtan tek meşalemiz23 Kasım 2015
EĞİTİM SİSTEMİ 'PARAN VARSA OKU' HALİNE GELDİ16 Kasım 2015
Vefalı Esnafa, Şehit Ailelerinden Teşekkür Ziyareti21 Ekim 2015
MHP'DEN ÖĞRETMENLERE MÜJDE !20 Ekim 2015
ÜLKE HIZLA KAOSA SÜRÜKLENİYOR 13 Ekim 2015
Ermeni Meselesini Hiç Bu Açıdan Okumadınız !13 Eylül 2015
OKULLARI İTİBARSIZLAŞTIRMAK İSTİYORLAR 06 Ağustos 2015
İSMAİL KONCUK: AYM BEKLENEN KARARI VERMİŞTİR24 Temmuz 2015
10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINA NE OLDU?20 Temmuz 2015
YUSUF BAŞ, ÖĞRENCİLERE ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ14 Haziran 2015
Erdoğan'ın mitingine talimatla öğrenci taşınacak 29 Mayıs 2015
TÜRK EĞİTİMSEN TEK YETKİLİ SENDİKA OLDU26 Mayıs 2015
AKP üniversiteleri PKK'ya teslim etmiştir.25 Mayıs 2015
'MİLLİ İRADE DİYENLERİN AMACININ MİLLİ İRADEYİ YOK ETMEK OLDUĞU APAÇIK ORTADA'20 Mayıs 2015
Topçu, DTCF'li Ülkücüleri Yanlız Bırakmadı07 Mayıs 2015
Öğretmenlere Uygulanacak Rotasyon Yönetmeliği Yandaşı Kayırmak İçindir27 Nisan 2015
Vural, KPSS Operasyonunun Asıl Amacını Açıkladı21 Nisan 2015
MHP'Lİ SEDEF: AKP REKTÖRLÜK SEÇİMİNİ DE SİYASETE ALET ETTİ18 Nisan 2015
Büyükataman: "Hacettepe Üniversitesi rektörü bir an önce aklını başına almalıdır"24 Mart 2015
HACETTEPELİ ÖĞRENCİLER PKK’YA KARŞI TEK YÜREK OLDU23 Mart 2015
Oktay Vural'dan sınavsız üniversite sözü15 Mart 2015
MHP’li Orhan’dan, YGS’ye girecek öğrencilere başarı mesajı.14 Mart 2015
"KANUN ÇIKARDILAR, ÜNİVERSİTELERDE HOCALAR KONUŞAMIYOR"20 Şubat 2015
Türk okullarını değil Doğu’daki PKK okullarını kapatın !14 Şubat 2015
Topcu: Bakanlığı Kapatın İnanın Okulları Müdürler ve Öğretmenler Daha İyi Yönetir13 Şubat 2015
'Vatandaş sizi Etiyopya'da okul açın diye seçmedi'31 Ocak 2015
'İktidara bağlılığını bildirenler okullara müdür yapıldı'22 Ocak 2015
Polis Akademisi ve Koleji Öğrencileri için Ne Düşünüyorsunuz?21 Ocak 2015
Büyükataman, Nabi Avcı'ya KPSS'yi Sordu14 Ocak 2015
MHP'Lİ HALAÇOĞLU: OSMANLICA ZATEN ÜNİVERSİTELERDE ÖĞRETİLİYOR30 Aralık 2014
MAHKEME TASFİYE EDİLEN OKUL MÜDÜRLERİNİ GÖREVLERİNE İADE ETTİ25 Aralık 2014
"DEĞERLER EĞİTİMİNE ÖRNEK OLARAK 17-25 ARALIK YOLSUZLUKLARI KONULMALI"17 Aralık 2014
MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, 19. Milli Eğitim Şurası'nı değerlendirdi. 11 Aralık 2014
"Siyasi iktidar ülkeyi, polis devletine dönüştürmek istiyor"28 Kasım 2014
Topcu,Bizim her şeyimiz açık24 Kasım 2014
Günal: AKP Okul Arazilerini Yandaş Müteahhide Peşkeş Çekiyor!23 Kasım 2014
'Siyasi iktidar, okullarımıza ayrımcılığı soktu'23 Kasım 2014
MHP Şehitkamil ilçe Başkanı Aziz Yücel’in Gündeme Dair Açıklaması23 Kasım 2014
EĞİTİMDEKİ SORUNLAR BİR AN EVVEL ÇÖZÜMLENMELİ19 Kasım 2014
"Milli Eğitim'de haktan söz etmek mümkün değil"02 Kasım 2014
SAYIN MÜDÜR, DİNAR’A KASTININ SEBEBİ NE?23 Ekim 2014
Zühal Topcu: YÖK’ün imkânlarını dibine kadar kullandınız22 Ekim 2014
Milli Eğitim, yaz-boz tahtasına döndürüldü15 Ekim 2014
MHP'Lİ KALAYCI: TASFİYE EDİLEN OKUL VE POLİS MÜDÜRLERİ CEMAAT'TEN DEĞİL, ÜLKÜCÜ14 Ekim 2014
Öğretmenler 1 günlük iş bıraktı24 Eylül 2014
MHP'li Zuhal Topçu:Eğitim keşmekeş içinde21 Eylül 2014
Büyükataman: Bir daha bu sorunlar yaşanmasın15 Eylül 2014
Zühal Topcu Öğretmen Atamaları Konusunda Hükümete “Hodri Meydan!” Dedi11 Eylül 2014
MHP'li Başeskioğlu'ndan Türk Eğitim-Sen'e Destek Sözü31 Ağustos 2014
MEMUR SEN, BASKI ARACI VE BALYOZ HALİNE GELDİ27 Ağustos 2014
Topcu: Bakan Avcı, derhal istifa etmelidir27 Ağustos 2014
"BÖYLESİNE ZULMÜ 12 EYLÜL DÖNEMİNDE GÖRMEDİK"26 Ağustos 2014
"pkk, AKP TARAFINDAN AKLANMAYA ÇALIŞIR HALE GELMİŞTİR"25 Ağustos 2014
Ruhsar Demirel Okullardaki Yönetici Atamasına Vali Müdahalesini Meclis'e Taşıdı19 Ağustos 2014
Öğretmene Rotasyon Zühal Topçu’ya Rağmen Onaylandı08 Ağustos 2014
OKULLAR SİYASİ KADROLAŞMA YERİ DEĞİLDİR07 Ağustos 2014
Zühal Topcu Öğretmen Maaşlarının Artırılması İçin Kanun Teklifi Verdi15 Temmuz 2014
Aklınızı başınıza alın, kamu çalışanlarını sınamayın26 Haziran 2014
Kamu-Sen: Ermeni taziyesi şehitlerimizin ruhunu incitmiştir27 Nisan 2014
Zühal Topcu: Eğitim Kalitemiz Düşüyor17 Nisan 2014
Zühal Topcu: MEB, Anadolu Liselerindeki kontenjanları yönetemezken15 Nisan 2014
KIME HIZMET EDIYORSUNUZ11 Nisan 2014
Koncuk: Türkiye Orta Çağ Zihniyetini Yaşıyor29 Mart 2014
73 Bin Yöneticiye Sivil Darbe Yapılmıştır22 Mart 2014
Öğretmen Açığı Acilen Kapatılmalıdır18 Mart 2014
MHP'li Ogan;’Öğretmenlere saldırının sorumlusu Başbakan’dır’10 Mart 2014
Memurun Torbası seçim sonrasına kaldı!06 Mart 2014
MEB Kanunu AİHM'e Taşınıyor06 Mart 2014
ATANMAYI BEKLEYEN 300 BIN ÖĞRETMEN VARKEN İKTIDAR YENI EĞITIM FAKÜLTELERI AÇIYOR20 Şubat 2014
MHP'li Zühal Topçu: Dersane tasarısı eğitime bir darbedir17 Şubat 2014
'Savcı ve polislere yapılan kıyım şimdi öğretmenlere yapılacak'13 Şubat 2014
DERSHANE YASA TASARISI ASLA KABUL EDİLEMEZ.07 Şubat 2014
Koncuk Yeniden Genel Başkanlığa Seçildi05 Şubat 2014
Eğitim Sistemi Yap-Boz Tahtasına Çevrildi01 Şubat 2014
MHP'LI HALAÇOĞLU, FATIH PROJESINI SORDU23 Ocak 2014
Kamu Sen: Hırsıza Değil, Memura Bütçe İstiyoruz31 Aralık 2013
Afyonkarahisar’da öğrenci olayları protestosu28 Aralık 2013
Zühal Topçu: Eğitimi siyaset malzemesi olarak görmekten vazgeçin 216 Aralık 2013
Türkiye sevdamızı gelecek nesillere aktaracağız27 Kasım 2013
Oktay Vural Sınav skandalını deşifre etti23 Kasım 2013
Şivan Perver'leri değil, vatanperverleri dinleyin!21 Kasım 2013
Erdoğan sözde Kürdistan'ı resmen tanıdı19 Kasım 2013
ASLAN: EĞİTİM YAP-BOZ TAHTASINA DÖNDÜ18 Kasım 2013
Dersanelerin Kapatılması Oslo Görüşmelerinin Sonucu Olabilir17 Kasım 2013
YILMAZ BİNLERCE İLLEGAL DERSANE ORTAYA ÇIKACAK15 Kasım 2013
özel okul açacağız" demek çözüm değil15 Kasım 2013
Dershanelerle değil derslik ve öğretmen açığıyla uğraşın15 Kasım 2013
Zühal Topçu: Bakan Bu Ülkenin Çocukları ile Oynanmasın14 Kasım 2013
MHP dershaneler için Meclis araştırması istedi, CHP destekledi, AKP reddetti14 Kasım 2013
Dadaşlardan Sert Tepki!13 Kasım 2013
Kemalettin Yılmaz: Afyon'da 1300 derslik, 1800 öğretmen açığı var27 Ekim 2013
Memurun yüzü güldü demekle yüzü gülmüyor25 Ekim 2013
Dershaneler kapatılmadan önce eğitim sistemi sınav odaklı olmaktan çıkarılmalıdır11 Ekim 2013
KÜLTÜR ŞEHRİNE EĞİTİM 2023 GENEL MERKEZİNDEN ZİYARET06 Ekim 2013
Zühal Topcu Milli Eğitim’deki partizanlığı gözler önüne serdi27 Eylül 2013
ON BİR YILLIK REZALET15 Eylül 2013
EĞİTİMDE DERİN OYUN12 Eylül 2013
Aslan'dan Eğitim Eleştirisi05 Eylül 2013
ÜNİVERSİTE HOCALARI SEFALET GİRDABINDA 03 Eylül 2013
Koncuk: Mülakatı Kirletenleri Affetmeyeceğiz!01 Eylül 2013
Halaçoğlu: Çocuklara Dağıtılan Tabletlerin Radyasyonu Ölçüldü mü?23 Ağustos 2013
HÜKÜMET BİRİLERİNE MESAJ GÖNDERİYOR09 Temmuz 2013
"Eğitim kurumlarını, siyasi rant alanından çekin"08 Temmuz 2013
Öğretmenlik mesleğini halkın gözünde bu iktidar itibarsız hâle getirmiştir03 Temmuz 2013
Zühal Topcu: "4+4+4" Eğitim Sistemimizi Sorunlar Yumağına Çevirdi20 Haziran 2013
“GEZİ PARKI MESELESİ BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU”07 Haziran 2013
Üniversiteler Rektörlerin babasının çiftliği olmamalıdır06 Haziran 2013
Yılmaz Ziraat ve Veteriner Fakültesi mezunlarının sorunlarını Meclise taşıdı06 Haziran 2013
Eğitim Bilimleri Mezunlarının Mağduriyeti24 Mayıs 2013
TORBA KANUN TASARISI YA GERİ ÇEKİLSİN YA DA MEMURLARIN BEKLENTİLERİ KARŞILANSIN23 Mayıs 2013
Öğretmenler Sadaka Değil, İhtiyaç Kadar Atama İstiyor19 Mayıs 2013
2013 YILINDA 37 BİN ÖĞRETMEN ATANACAK17 Mayıs 2013
ARİF NİHAT ASYA İLKOKULU VARAN 2. RESMİ YAZIDAN T'Yİ ATIP KÜRTÇE ÇALIŞTAY İZNİ ALDILAR16 Mayıs 2013
Topcu’dan Bilişim Teknolojisi Dersi için Araştırma Önergesi16 Mayıs 2013
BİZ HEP BİRLİKTE TÜRK MİLLETİYİZ06 Mayıs 2013
Öğretmene Ek Ödeme Yok!06 Mayıs 2013
Piyon ve provakatör rektörün hezeyanları 30 Nisan 2013
ADALET İSTİYORUZ16 Nisan 2013
Koncuk: Biz Bu Ülkenin Divanesiyiz14 Nisan 2013
YGS'de hatalı soru iddiası27 Mart 2013
NEVRUZ AYRIŞMA DEĞİL BİRLİK GÜNÜDÜR23 Mart 2013
TÜRK MİLLETİ HENÜZ SON SÖZÜNÜ SÖYLEMEDİ23 Mart 2013
Bu Barış Süreci Değil, İhanet Sürecidir20 Mart 2013
YGS giriş belgesi yarın internette14 Mart 2013
AÖF'de okuyanlara kötü haber12 Mart 2013
Kirli bir tezgâhla karşı karşıyayız28 Şubat 2013
Lisede ‘rapor’ dökümüne MHP'den Soru Önergesi22 Şubat 2013
FİZİK TEDAVİSİNDE ÜYELERİMİZE YENİ BİR İMKÂN22 Şubat 2013
YILMAZ, BAKAN AVCI’YA SORDU17 Şubat 2013
Devlet Yurtları Ülkücüye Kapatıldı mı?16 Şubat 2013
Şubatta 30 Bin, Ağustostada 70 Bin Öğretmen Ataması İstiyoruz07 Şubat 2013
PERFORMANSA DAYALI ÜCRET ve YÜKSELME SİSTEMİ ZULÜM ARACIDIR04 Şubat 2013
TELEKOM’DAN ÜNİVERSİTEYE GEÇEN PERSONELİN DENGE TAZMİNATI DAVASINI KAZANDIK01 Şubat 2013
200 bine yakın atanamayan öğretmen var01 Şubat 2013
Öğretmenlerimizin mağduriyetlerine son vermelidir.30 Ocak 2013
BURNUNUZDAN FİTİL FİTİL GETİRİRİZ27 Ocak 2013
Rektör intihara kalkıştı27 Ocak 2013
Aksaray Oğuz Ata İlkokulu’ndaki karne dağıtım törenine katıldılar25 Ocak 2013
MHP'den öğretmenler için kanun teklifi25 Ocak 2013
Üniversitelilere kötü haber23 Ocak 2013

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH