Ana Sayfa > EĞİTİM

Yılmaz Ziraat ve Veteriner Fakültesi mezunlarının sorunlarını Meclise taşıdı
06 Haziran 2013
Bu haber 1449 kez okundu
Kemalettin Yılmaz: “Bu sorunları biz söylemekten bıkmadık, usanmadık fakat siz dinlemekten veya ifade etmekten, anlamaktan çok ama çok uzak kaldınız. Gerçekten tarıma hiç ama hiç değer vermiyorsunuz.”
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
Ziraat fakültesi ve veteriner fakültesi mezunlarının yaşadıkları sorunların araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla” ve 08 Mayıs 2013 tarih, 12631 sayı ile “Ülkemizdeki ziraat mühendislerinin sorunları ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla” MHP Grubu’nun verdiği Meclis araştırması lehine MHP Grubu adına Meclis oturumunda konuşma yapan MHP Afton Milletvekili Kemalettin Yılmaz şunları söyledi:
Değerli milletvekilleri, sözlerime başlarken sizlerin ve tüm vatandaşlarımızın Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum, Allah yılına kedersiz ulaştırsın diyorum. 
 
Yükseköğretimini tamamlayarak çalışmak isteyen meslektaşlarım ki, ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri, su ürünleri mühendisleri, peyzaj mimarları ve veteriner hekimlerinin sorunları ve çözüm yollarının araştırılması için verdiğimiz Meclis araştırmasıyla ilgili olarak Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde ziraat, gıda, su ürünleri mühendisleri "mühendis kadrosu" adı altında istihdam edilirler. Bilindiği gibi insanlığın en temel ihtiyaçlarından birisi sağlıklı beslenmedir.Bu ihtiyacın karşılanması yeteri miktarda üretilmiş sağlıklı gıda ile mümkündür. Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlıklı gıda üretimi ve teminine dair bilinçlenme ve önemli gelişmeler kaydedilmiş ve bu konular kamuoyu gündemine sık sık getirilmeye başlanmıştır. Sağlıklı gıda üretimine ve teminine olan talebin giderek artması, mühendisliklere ki bunlar ziraat, su ürünleri ve gıda mühendisleri ile veteriner hekimliği mesleklerine olan ilginin de artmasına yol açmıştır.Ülkemizde tarım ve hayvancılık gerek doğrudan üretimde çalışan çok sayıda insanımıza sağladığı istihdamla gerekse yapılan üretimle gıda ihtiyacının karşılanmasından ve tarıma dayalı sanayiye sağladığı ham madde nedeniyle tüm olumsuzluklarına rağmen hâlâ önemini korumaktadır. Birim alanından daha fazla ürün almak için yeni yetiştirme teknikleri, ıslah yöntemlerini geliştirmek ve üreticilere yaygınlaştırılması konusunda gerek teknisyenlerimizin gerek mühendis ve veteriner hekimlerimizin çok büyük katkıları olmuştur. Yeni tarım tekniklerinin geliştirilmesi gerçekten çok önemlidir, zira topraklar sınırlıdır. Bir tarafta açlık çeken insanlar diğer taraftan obezite sorunuyla mücadele eden insanlar. Binbir zorluk ve zahmetle okullarını bitirerek hayata atılmak için iş ve aş peşine düşen insanlarımızın pek ama pek ama pek çok sorunları vardır.
 
Ülkemizde, özellikle AKP hükûmetleri döneminde uygulanan yanlış tarım ve hayvancılık politikaları, ne yazık ki iş bekleyen bu ziraat mühendisi, gıda mühendisi ve su ürünleri mühendisleri ile peyzaj mimarları ve veterinerlerimizin işsiz kalmalarına, yanlış istihdam politikalarıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde çalışanların da çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmalarına yol açmıştır. 
 
Tarladan, seradan, kümesten, ahırdan markete kadar bir dizi bilimsel uygulamaların yer aldığı tarımsal üretimin daha nitelikli, kitlesel ve ekonomik olarak gerçekleştirilmesinde, bu mühendislerimizin ve veteriner hekimlerimizin çok ciddi katkıları vardır. 
 
Son yıllarda, bilimsel ölçütler yerine daha çok siyasi sebeplerle Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde gereğinden fazla ziraat fakültesinin açılarak bazılarına yeni öğrenci alınması, yeni açılan fakültelerde de hemen hemen tüm bölümlerin bulunması, bu bölümlere gelen öğrenci profili, uygulama alanı, laboratuvarları, eğitim elemanı ve personel yetersizliği eğitim kalitesini maalesef olumsuz yönde etkilemiş ve yeni sorunların yaşanmasına yol açmıştır. 1980'li yıllara kadar üniversite giriş sınavlarında ilk 10'luk dilimde öğrencilerin tercih ettiği ziraat fakülteleri, son yıllarda çok düşük puanlarla öğrenci kabul etmesine rağmen, pek çok fakültede bazı bölümler öğrenci bulmakta zorlanmaktadır. 
 
İnsanlarımıza güvenli, sağlıklı gıdanın temini, üretimi, denetimi konusunda gıda mühendislerinin çok ciddi katkıları olmuştur. Ülkemizde gıda denetimlerinde yaşananlar, sektörde haksız rekabete ve halk sağlığı sorunlarına yol açmaktadır. Gıda işletmelerinde uzman personel istihdamı zorunluluğu bulunmaması nedeniyle, güvenilir, sağlıklı gıda arzı, maalesef işletmelerin insafına terk edilmiştir. 
 
Bakanlığımızda şu anda yaklaşık 5 bin civarında gıda denetçisi vardır. Bunun yanında kayıtlı gıda üretimi yapan işletme sayısı yaklaşık 40 bin, gıda ürünlerini satan ve dağıtan iş yeri sayısı ise yaklaşık 500 bin civarındadır. Bu tablo bile sektörde gıda mühendisi açığı olduğunu göstermektedir. 
 
Diğer taraftan “Alo 174” gıda hattına gelen ihbarlar her gün artmakta ve çözüm beklemektedir. Bakanlık bünyesinde tarım danışmanı gibi gıda mühendisleri de küçük ve orta boy gıda işletmelerinde güvenli gıdanın üretilerek insanlara arz edilmesine katkı sağlayacak gıda danışmanı olarak istihdam edilebilirler. Bu şekilde gıda sektöründe kamu denetimi daha etkin kılınarak haksız rekabetin önüne geçilebilir ve tüketicinin sağlığının korunmasında önemli bir unsur olacaktır. 
 
Diğer taraftan, 20 binden fazla gıda mühendisi boş gezmekte veya eğitimiyle alakası olmayan alanlarda çalışmaktadırlar. Şu anda öğretmenlik, polislik, mübaşirlik, gardiyanlık gibi kamu görevlerinde çalışan ziraat mühendisleri vardır. Bu, ciddi bir israftır. Uygulanan bu yanlış politikalara bir an evvel son verilmelidir. Şu an Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında 20 binden fazla kadro boş bulunmaktadır. Ziraat mühendislerimiz, veteriner hekimlerimiz, gıda mühendislerimiz, su ürünleri mühendislerimiz, peyzaj mimarlarımız bir an evvel çiftçilerimizle, üreticilerimizle buluşmak, Türk tarımı ve hayvancılığına katkı sağlamak istemektedirler. 
 
Sayın milletvekilleri, diğer taraftan, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nda resmî su ürünleri mühendisi tanımı yapılmamış olması ve su ürünleri koruma ve kontrol alanlarında yetkilendirilmemiş olmaları su ürünleri mühendislerinin kamu ve özel sektörde istihdamlarının önüne ciddi bir engeldir.Ülkemizde şu anda 15 binden fazla su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi mühendisleri ciddi şekilde mağduriyet yaşamaktadırlar. Dolayısıyla, bu mağduriyetler, ülke tarımını ve hayvancılığını da olumsuz yönde etkilemektedir ki çiftçinin, üreticinin hâli perişandır. Siz her ne kadar da kabul etmeseniz de çiftçi inim inim inlemektedir. 
 
Değerli milletvekilleri, milyonlarca dönüm tarım yapılabilir hazine arazisi boş durmaktadır.Bir kanun ve kanun hükmünde kararname ile bu arazilerin işlemek isteyen ziraat mühendislerine tahsisi sağlanabilir. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Yurt içi su kaynaklarımız zengin olmasak da ciddi ve hatırı sayılır bir mahiyettedir. Su ürünleri mühendislerimizi de bu imkânlardan istifade ettirmek mümkün olabilecektir. İşletme kredisi desteklemeleriyle buralarda örnek tarım uygulamaları yapılabilir ve ülkemiz ekonomisine önemli bir istihdam ve katma değer sağlanmış olunabilir. 
 
Değerli milletvekilleri, gerçekten, tarımımızın içinde bulunmuş olduğu şartlar iç acısı. Zira, girdi maliyetleri gün geçtikçe artıyor. Milat olarak kabul ettiğiniz 2002 yılında 1 litre mazot alabilmek için -ki tarımın en ciddi girdilerinden bir tanesidir- 2,5 kilo buğday satmak yeterliyken, bugün 6 kilo, 7 kilo buğday satmak zorunda kalıyor çiftçimiz. Diğer taraftan, yine 1 litre mazot alabilmek için, 2002 yılında 10 kilogram pancar teslim etmesi yeterliyken, bugün, maalesef, tam 45 kilo, 46 kilo pancar teslim etmesi gerekiyor. Bu, gerçekten, çiftçimizin, üreticimizin nereden nereye geldiğinin en ciddi karineleri, en ciddi ispatlarıdır. Bu olumsuz gidişata bir “Dur” denmelidir. Zira, ithal hayvancılık, ithal damızlık hayvan, ithal canlı hayvan, ithal et konusu, pek çok tarım ürününün ithal edilmesi çiftçimizi canından bezdirmiş, üretim yaptığına, yapacağına pişman olmuş vaziyettedir. 
 
Diğer taraftan, pek çok açığımızın, özellikle yağ bitkileri ve yem bitkileri noktasındaki ham yağ açığımızın kapatılması konusunda çok ciddi ithalat yapmaktayız. Bunların önlenmesi noktasında işte ziraat mühendislerimiz, işte veteriner hekimlerimiz, işte gıda ve su ürünleri mühendislerimiz hazırdır, beklemektedir. Bize düşen görev bunların önünü açmaktır, bunlara imkân ve fırsat vermektir. Ki bunlardan sadece biz burada muhalefet olarak sorunları dile getirmekle yetinmiyoruz. Bu kürsüden defalarca çözüm yollarını da sizlerle paylaştım ama tekraren söylüyorum. Bu sorunları biz söylemekten bıkmadık, usanmadık fakat siz dinlemekten veya ifade etmekten, anlamaktan çok ama çok uzak kaldınız. Şu andaki huzurda bulunan milletvekillerimizin, iktidar partisine bağlı milletvekillerimizin varlığı da bunun göstergesidir.Gerçekten tarıma hiç ama hiç değer vermiyorsunuz. 
 
Çözüm yollarından bir tanesi de şu: Sözleşmeli, alım garantili üretim yaptırılarak, milyarlarca dolar ödeyerek dışarıdan aldığımız yem ve yağ bitkileri açığımız kapatılabilir. 
 
Değerli milletvekilleri, mühendislik -ki ziraat, gıda, su ürünleri- ve peyzaj mimarı ve veteriner fakültelerinden mezun olan gençlerimizin yaşadığı sorunların araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi için Meclis araştırması açılması aciliyet arz etmektedir. 
Desteklerinizi bekler, takdirlerinize arz ederim. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer EĞİTİM Haberleri

Başlık Tarih
 
“Mimar Sinan” Konulu Konferans!14 Mayıs 2019
‘Liyakat ve adalet esas alınmalı’11 Ocak 2019
“KAHRAMANMARAŞ’IN DERSLİK SIKINTISI NE ZAMAN BİTECEK?”16 Aralık 2018
MİLLİ EĞİTİM’E ÜLKÜCÜ DAMGASI TARİKATLAR RAHATSIZ OLDU09 Aralık 2018
Türk Eğitim-Sen’den Andımızla ilgili MEB’in temyiz dilekçesine cevap03 Aralık 2018
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUYACAĞIZ22 Kasım 2018
ANALAR DOĞURUR, ÖĞRETMENLER YETİŞTİRİR21 Kasım 2018
MHP'den MEB'e "Öğrenci Andı Savunması" Tepkisi13 Kasım 2018
Danıştay Kararının Tartışılacak Bir Yanı Yok19 Ekim 2018
Bakan Selçuk'tan öğretmenlere mektup21 Temmuz 2018
Talip Geylan; Açıklanan Paket Güncellenmelidir 02 Mayıs 2018
İkinci öğretimde görev yapan öğretim görevlileri için kanun teklifi12 Nisan 2018
Bazıları Kendilerini İmtiyazlı Müslüman Olarak Görüyor09 Nisan 2018
TÜRK EĞİTİM SEN YÖNÜNÜ BELİRLEMİŞTİR.29 Mart 2018
PİCTES Öğretmenlerine MHP’den Müjde 15 Mart 2018
Öğretmenlerin Motivasyonu Bozulmamalı 08 Mart 2018
MHP'li Aksu, önlisans mezunları için kanun teklifi02 Mart 2018
Eğitimin hiç mi önemi yok?08 Şubat 2018
"Üniversite giriş sınavlarını kaldıralım"23 Aralık 2017
MHP'li Arzu Erdem'den sözleşmeli öğretmen çağrısı23 Aralık 2017
Kayıtta öncelik onların olacak29 Kasım 2017
Tokat'ta 'Fırat Çakıroğlu Fidanı' Gerginliği19 Kasım 2017
MHP'li Akçay: Atanamayan öğretmenler ve öğretmen açığı bir Milli Eğitim sorunudur16 Kasım 2017
Hangi doğruyu söylediysek sizden aldığımız güçle söyledik.13 Kasım 2017
BAŞKAN KAŞLI;TÜRK EĞİTİM-SEN KONGRESİNDE 12 Kasım 2017
UŞAK ÜNİVERSİTE TEŞKİLATI;BASINDA ÇIKAN HABERLER ASILSIZDIR.06 Kasım 2017
Milli Eğitim Sistemi Hakkında Araştırma Önergesi 02 Kasım 2017
YENİ SINAV SİSTEMİNE TEPKİLER DİNMİYOR14 Ekim 2017
MHP'den sözleşmeli öğretmenlere eş durumu desteği14 Ekim 2017
MHP'li Erhan Usta: Böyle rezalet görülmedi12 Ekim 2017
Üniversiteye girişte yeni sistem belli oldu12 Ekim 2017
Eğitimde çözülmesi gereken onca sorun varken ...02 Ekim 2017
Bu yıl üniversite sınavı yapılacak24 Eylül 2017
Öğrenci yurtları yetersiz!!!21 Eylül 2017
MHP'li Erdem'den öğrencilere 'adab-ı muaşeret' dersi önerisi03 Ağustos 2017
Aladağ Yurt Yangını raporuna MHP şerhi01 Ağustos 2017
'Ülkücüleri bırakın, Üniversitelerimizdeki terörislere bakın'19 Haziran 2017
Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kongresi01 Mayıs 2017
NORM FAZLASI ÖĞRETMENLER İŞSİZ Mİ KALACAK?28 Şubat 2017
Atama bekleyen öğretmenlerin çağrılarına kulak verelim 22 Şubat 2017
Ülkücüden FETÖ'cü çıkmaz18 Şubat 2017
Türk Eğitim-Sen'liler ne zaman görevlerine iade edilecek?14 Aralık 2016
“Kazanılan seçimler iptal ediliyor”12 Aralık 2016
Öğretmenler icraat istiyor25 Kasım 2016
MHP Ankara'dan Öğretmenler Günü Mesajı23 Kasım 2016
ÖĞRETMENLER BAŞIMIZIN TACIDIR23 Kasım 2016
İsmail Koncuk; Bir Misyon Sendikasıyız21 Kasım 2016
MHP'den eğitime tam destek17 Kasım 2016
Alan Değişikliğinden Anlamadığınız Nedir?26 Ekim 2016
Hala “Benim Adamım” Derseniz, Yenikapı Ruhunu Yaşatamayız!14 Ekim 2016
Tam gün eğitim sistemine katılıyoruz.05 Ekim 2016
“Sayın Bakanın Hesabında Bir Yanlışlık Var”03 Ekim 2016
Koncuk “Şu An Norm Fazlası Gibi Görünenler Esasen Norm İçinde Kalabilecektir.”23 Eylül 2016
İSMAİL KONCUK: 'BU YÖNETMELİK UCUBEDİR'04 Ağustos 2016
“AĞUSTOS’TA ATAMA YAPIN, SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK HÜLYASINDAN VAZGEÇİN”23 Haziran 2016
"Şubata kadar dersler boş mu geçecektir?"16 Haziran 2016
TÜRKİYE KAMU-SEN YİĞİT VE DİK DURUŞUN SESİDİR20 Nisan 2016
Koncuk’dan Nabi Avcı’ya Çağrı12 Nisan 2016
AHLAKİ YOZLAŞMA VE İŞSİZLİĞİ ÖNLEMEK İÇİN EĞİTİM ŞART!15 Şubat 2016
MHP’li Yılmaz'dan bürokratlara: Sizlerin de psikolojiniz bozulacak07 Şubat 2016
ÖĞRETMEN ADAYLARI DİKKAT: YARIN SON GÜN !07 Şubat 2016
MEB atanacak 30 bin öğretmenin branş dağılımını açıkladı 28 Ocak 2016
Koncuk: 100 bin öğretmen ataması mutlaka yapılmalı 21 Ocak 2016
YHS PERSONELİNİN HİZMET SINIFI DEĞİŞECEK Mİ?09 Ocak 2016
GÜCÜNÜZ ÜLKÜCÜLERE Mİ YETİYOR !08 Ocak 2016
Üniversitelerin Sorunu 'Bilim' Olmaktan Çıktı07 Ocak 2016
ÜNİVERSİTE KORİDORLARI KANDİL MAĞARALARINA DÖNDÜ30 Aralık 2015
'TERÖR ÖRGÜTÜ PKK ÜNİVERSİTELERDE YAPILANIYOR'28 Aralık 2015
Doğum Borçlanması Nedir?19 Aralık 2015
Hükümet ve Milli Eğitim Bakanı Eğitim Sistemini Enkaza Çevirdi25 Kasım 2015
Öğretmenlik, kara tahtayı ruhuyla aydınlatan nurlu bir sevdadır25 Kasım 2015
Dünyanın en itibarlı mesleği...23 Kasım 2015
Öğretmen karanlıkları yırtan tek meşalemiz23 Kasım 2015
EĞİTİM SİSTEMİ 'PARAN VARSA OKU' HALİNE GELDİ16 Kasım 2015
Vefalı Esnafa, Şehit Ailelerinden Teşekkür Ziyareti21 Ekim 2015
MHP'DEN ÖĞRETMENLERE MÜJDE !20 Ekim 2015
ÜLKE HIZLA KAOSA SÜRÜKLENİYOR 13 Ekim 2015
Ermeni Meselesini Hiç Bu Açıdan Okumadınız !13 Eylül 2015
OKULLARI İTİBARSIZLAŞTIRMAK İSTİYORLAR 06 Ağustos 2015
İSMAİL KONCUK: AYM BEKLENEN KARARI VERMİŞTİR24 Temmuz 2015
10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINA NE OLDU?20 Temmuz 2015
YUSUF BAŞ, ÖĞRENCİLERE ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ14 Haziran 2015
Erdoğan'ın mitingine talimatla öğrenci taşınacak 29 Mayıs 2015
TÜRK EĞİTİMSEN TEK YETKİLİ SENDİKA OLDU26 Mayıs 2015
AKP üniversiteleri PKK'ya teslim etmiştir.25 Mayıs 2015
'MİLLİ İRADE DİYENLERİN AMACININ MİLLİ İRADEYİ YOK ETMEK OLDUĞU APAÇIK ORTADA'20 Mayıs 2015
Topçu, DTCF'li Ülkücüleri Yanlız Bırakmadı07 Mayıs 2015
Öğretmenlere Uygulanacak Rotasyon Yönetmeliği Yandaşı Kayırmak İçindir27 Nisan 2015
Vural, KPSS Operasyonunun Asıl Amacını Açıkladı21 Nisan 2015
MHP'Lİ SEDEF: AKP REKTÖRLÜK SEÇİMİNİ DE SİYASETE ALET ETTİ18 Nisan 2015
Büyükataman: "Hacettepe Üniversitesi rektörü bir an önce aklını başına almalıdır"24 Mart 2015
HACETTEPELİ ÖĞRENCİLER PKK’YA KARŞI TEK YÜREK OLDU23 Mart 2015
Oktay Vural'dan sınavsız üniversite sözü15 Mart 2015
MHP’li Orhan’dan, YGS’ye girecek öğrencilere başarı mesajı.14 Mart 2015
"KANUN ÇIKARDILAR, ÜNİVERSİTELERDE HOCALAR KONUŞAMIYOR"20 Şubat 2015
Türk okullarını değil Doğu’daki PKK okullarını kapatın !14 Şubat 2015
Topcu: Bakanlığı Kapatın İnanın Okulları Müdürler ve Öğretmenler Daha İyi Yönetir13 Şubat 2015
'Vatandaş sizi Etiyopya'da okul açın diye seçmedi'31 Ocak 2015
'İktidara bağlılığını bildirenler okullara müdür yapıldı'22 Ocak 2015
Polis Akademisi ve Koleji Öğrencileri için Ne Düşünüyorsunuz?21 Ocak 2015
Büyükataman, Nabi Avcı'ya KPSS'yi Sordu14 Ocak 2015
MHP'Lİ HALAÇOĞLU: OSMANLICA ZATEN ÜNİVERSİTELERDE ÖĞRETİLİYOR30 Aralık 2014
MAHKEME TASFİYE EDİLEN OKUL MÜDÜRLERİNİ GÖREVLERİNE İADE ETTİ25 Aralık 2014
"DEĞERLER EĞİTİMİNE ÖRNEK OLARAK 17-25 ARALIK YOLSUZLUKLARI KONULMALI"17 Aralık 2014
MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, 19. Milli Eğitim Şurası'nı değerlendirdi. 11 Aralık 2014
"Siyasi iktidar ülkeyi, polis devletine dönüştürmek istiyor"28 Kasım 2014
Topcu,Bizim her şeyimiz açık24 Kasım 2014
Günal: AKP Okul Arazilerini Yandaş Müteahhide Peşkeş Çekiyor!23 Kasım 2014
'Siyasi iktidar, okullarımıza ayrımcılığı soktu'23 Kasım 2014
MHP Şehitkamil ilçe Başkanı Aziz Yücel’in Gündeme Dair Açıklaması23 Kasım 2014
EĞİTİMDEKİ SORUNLAR BİR AN EVVEL ÇÖZÜMLENMELİ19 Kasım 2014
"Milli Eğitim'de haktan söz etmek mümkün değil"02 Kasım 2014
SAYIN MÜDÜR, DİNAR’A KASTININ SEBEBİ NE?23 Ekim 2014
Zühal Topcu: YÖK’ün imkânlarını dibine kadar kullandınız22 Ekim 2014
Milli Eğitim, yaz-boz tahtasına döndürüldü15 Ekim 2014
MHP'Lİ KALAYCI: TASFİYE EDİLEN OKUL VE POLİS MÜDÜRLERİ CEMAAT'TEN DEĞİL, ÜLKÜCÜ14 Ekim 2014
Öğretmenler 1 günlük iş bıraktı24 Eylül 2014
MHP'li Zuhal Topçu:Eğitim keşmekeş içinde21 Eylül 2014
Büyükataman: Bir daha bu sorunlar yaşanmasın15 Eylül 2014
Zühal Topcu Öğretmen Atamaları Konusunda Hükümete “Hodri Meydan!” Dedi11 Eylül 2014
MHP'li Başeskioğlu'ndan Türk Eğitim-Sen'e Destek Sözü31 Ağustos 2014
MEMUR SEN, BASKI ARACI VE BALYOZ HALİNE GELDİ27 Ağustos 2014
Topcu: Bakan Avcı, derhal istifa etmelidir27 Ağustos 2014
"BÖYLESİNE ZULMÜ 12 EYLÜL DÖNEMİNDE GÖRMEDİK"26 Ağustos 2014
"pkk, AKP TARAFINDAN AKLANMAYA ÇALIŞIR HALE GELMİŞTİR"25 Ağustos 2014
Ruhsar Demirel Okullardaki Yönetici Atamasına Vali Müdahalesini Meclis'e Taşıdı19 Ağustos 2014
Öğretmene Rotasyon Zühal Topçu’ya Rağmen Onaylandı08 Ağustos 2014
OKULLAR SİYASİ KADROLAŞMA YERİ DEĞİLDİR07 Ağustos 2014
Zühal Topcu Öğretmen Maaşlarının Artırılması İçin Kanun Teklifi Verdi15 Temmuz 2014
Aklınızı başınıza alın, kamu çalışanlarını sınamayın26 Haziran 2014
Kamu-Sen: Ermeni taziyesi şehitlerimizin ruhunu incitmiştir27 Nisan 2014
Zühal Topcu: Eğitim Kalitemiz Düşüyor17 Nisan 2014
Zühal Topcu: MEB, Anadolu Liselerindeki kontenjanları yönetemezken15 Nisan 2014
KIME HIZMET EDIYORSUNUZ11 Nisan 2014
Koncuk: Türkiye Orta Çağ Zihniyetini Yaşıyor29 Mart 2014
73 Bin Yöneticiye Sivil Darbe Yapılmıştır22 Mart 2014
Öğretmen Açığı Acilen Kapatılmalıdır18 Mart 2014
MHP'li Ogan;’Öğretmenlere saldırının sorumlusu Başbakan’dır’10 Mart 2014
Memurun Torbası seçim sonrasına kaldı!06 Mart 2014
MEB Kanunu AİHM'e Taşınıyor06 Mart 2014
ATANMAYI BEKLEYEN 300 BIN ÖĞRETMEN VARKEN İKTIDAR YENI EĞITIM FAKÜLTELERI AÇIYOR20 Şubat 2014
MHP'li Zühal Topçu: Dersane tasarısı eğitime bir darbedir17 Şubat 2014
'Savcı ve polislere yapılan kıyım şimdi öğretmenlere yapılacak'13 Şubat 2014
DERSHANE YASA TASARISI ASLA KABUL EDİLEMEZ.07 Şubat 2014
Koncuk Yeniden Genel Başkanlığa Seçildi05 Şubat 2014
Eğitim Sistemi Yap-Boz Tahtasına Çevrildi01 Şubat 2014
MHP'LI HALAÇOĞLU, FATIH PROJESINI SORDU23 Ocak 2014
Kamu Sen: Hırsıza Değil, Memura Bütçe İstiyoruz31 Aralık 2013
Afyonkarahisar’da öğrenci olayları protestosu28 Aralık 2013
Zühal Topçu: Eğitimi siyaset malzemesi olarak görmekten vazgeçin 216 Aralık 2013
Zühal Topçu: Eğitimi siyaset malzemesi olarak görmekten vazgeçin16 Aralık 2013
Türkiye sevdamızı gelecek nesillere aktaracağız27 Kasım 2013
Oktay Vural Sınav skandalını deşifre etti23 Kasım 2013
Şivan Perver'leri değil, vatanperverleri dinleyin!21 Kasım 2013
Erdoğan sözde Kürdistan'ı resmen tanıdı19 Kasım 2013
ASLAN: EĞİTİM YAP-BOZ TAHTASINA DÖNDÜ18 Kasım 2013
Dersanelerin Kapatılması Oslo Görüşmelerinin Sonucu Olabilir17 Kasım 2013
YILMAZ BİNLERCE İLLEGAL DERSANE ORTAYA ÇIKACAK15 Kasım 2013
özel okul açacağız" demek çözüm değil15 Kasım 2013
Dershanelerle değil derslik ve öğretmen açığıyla uğraşın15 Kasım 2013
Zühal Topçu: Bakan Bu Ülkenin Çocukları ile Oynanmasın14 Kasım 2013
MHP dershaneler için Meclis araştırması istedi, CHP destekledi, AKP reddetti14 Kasım 2013
Dadaşlardan Sert Tepki!13 Kasım 2013
Kemalettin Yılmaz: Afyon'da 1300 derslik, 1800 öğretmen açığı var27 Ekim 2013
Memurun yüzü güldü demekle yüzü gülmüyor25 Ekim 2013
Dershaneler kapatılmadan önce eğitim sistemi sınav odaklı olmaktan çıkarılmalıdır11 Ekim 2013
KÜLTÜR ŞEHRİNE EĞİTİM 2023 GENEL MERKEZİNDEN ZİYARET06 Ekim 2013
Zühal Topcu Milli Eğitim’deki partizanlığı gözler önüne serdi27 Eylül 2013
ON BİR YILLIK REZALET15 Eylül 2013
EĞİTİMDE DERİN OYUN12 Eylül 2013
Aslan'dan Eğitim Eleştirisi05 Eylül 2013
ÜNİVERSİTE HOCALARI SEFALET GİRDABINDA 03 Eylül 2013
Koncuk: Mülakatı Kirletenleri Affetmeyeceğiz!01 Eylül 2013
Halaçoğlu: Çocuklara Dağıtılan Tabletlerin Radyasyonu Ölçüldü mü?23 Ağustos 2013
HÜKÜMET BİRİLERİNE MESAJ GÖNDERİYOR09 Temmuz 2013
"Eğitim kurumlarını, siyasi rant alanından çekin"08 Temmuz 2013
Öğretmenlik mesleğini halkın gözünde bu iktidar itibarsız hâle getirmiştir03 Temmuz 2013
Zühal Topcu: "4+4+4" Eğitim Sistemimizi Sorunlar Yumağına Çevirdi20 Haziran 2013
“GEZİ PARKI MESELESİ BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU”07 Haziran 2013
Üniversiteler Rektörlerin babasının çiftliği olmamalıdır06 Haziran 2013
Eğitim Bilimleri Mezunlarının Mağduriyeti24 Mayıs 2013
TORBA KANUN TASARISI YA GERİ ÇEKİLSİN YA DA MEMURLARIN BEKLENTİLERİ KARŞILANSIN23 Mayıs 2013
Öğretmenler Sadaka Değil, İhtiyaç Kadar Atama İstiyor19 Mayıs 2013
2013 YILINDA 37 BİN ÖĞRETMEN ATANACAK17 Mayıs 2013
ARİF NİHAT ASYA İLKOKULU VARAN 2. RESMİ YAZIDAN T'Yİ ATIP KÜRTÇE ÇALIŞTAY İZNİ ALDILAR16 Mayıs 2013
Topcu’dan Bilişim Teknolojisi Dersi için Araştırma Önergesi16 Mayıs 2013
BİZ HEP BİRLİKTE TÜRK MİLLETİYİZ06 Mayıs 2013
Öğretmene Ek Ödeme Yok!06 Mayıs 2013
Piyon ve provakatör rektörün hezeyanları 30 Nisan 2013
ADALET İSTİYORUZ16 Nisan 2013
Koncuk: Biz Bu Ülkenin Divanesiyiz14 Nisan 2013
YGS'de hatalı soru iddiası27 Mart 2013
NEVRUZ AYRIŞMA DEĞİL BİRLİK GÜNÜDÜR23 Mart 2013
TÜRK MİLLETİ HENÜZ SON SÖZÜNÜ SÖYLEMEDİ23 Mart 2013
Bu Barış Süreci Değil, İhanet Sürecidir20 Mart 2013
YGS giriş belgesi yarın internette14 Mart 2013
AÖF'de okuyanlara kötü haber12 Mart 2013
Kirli bir tezgâhla karşı karşıyayız28 Şubat 2013
Lisede ‘rapor’ dökümüne MHP'den Soru Önergesi22 Şubat 2013
FİZİK TEDAVİSİNDE ÜYELERİMİZE YENİ BİR İMKÂN22 Şubat 2013
YILMAZ, BAKAN AVCI’YA SORDU17 Şubat 2013
Devlet Yurtları Ülkücüye Kapatıldı mı?16 Şubat 2013
Şubatta 30 Bin, Ağustostada 70 Bin Öğretmen Ataması İstiyoruz07 Şubat 2013
PERFORMANSA DAYALI ÜCRET ve YÜKSELME SİSTEMİ ZULÜM ARACIDIR04 Şubat 2013
TELEKOM’DAN ÜNİVERSİTEYE GEÇEN PERSONELİN DENGE TAZMİNATI DAVASINI KAZANDIK01 Şubat 2013
200 bine yakın atanamayan öğretmen var01 Şubat 2013
Öğretmenlerimizin mağduriyetlerine son vermelidir.30 Ocak 2013
BURNUNUZDAN FİTİL FİTİL GETİRİRİZ27 Ocak 2013
Rektör intihara kalkıştı27 Ocak 2013
Aksaray Oğuz Ata İlkokulu’ndaki karne dağıtım törenine katıldılar25 Ocak 2013
MHP'den öğretmenler için kanun teklifi25 Ocak 2013
Üniversitelilere kötü haber23 Ocak 2013

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH