Ana Sayfa > ARAŞTIRMA

Yeni dünya düzenine hızlı adapte olmalıyız
22 Şubat 2021
Bu haber 3701 kez okundu
Gazetemiz TÜRKGÜN’ün sorularını cevaplandıran MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, insanlığı tehdit eden Kovid-19 salgınının yeni dünya düzenini de gerekli kıldığını söyledi. Ayhan, “Ticaret savaşları ile başlayan yerelleşme akımı pandemi ile yeni boyut kazandı. Yeni dünya düzenine çok hızlı adapte olmamız gerekiyor” dedi.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, “İş dünyasının ve çalışma hayatının değiştirilmek istenen alışkanlıklarına ilişkin süreçler Kovid-19 ile hızlandı. Geleceğe ilişkin yapılan planlamalar 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl gibi sürelerle öne çekildi. Ticaret savaşları ile başlayan yerelleşme akımı pandemi ile yeni boyut kazandı. Yeni dünya düzenine çok hızlı adapte olmamız gerekiyor” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, Gazetemiz TÜRKGÜN’ün sorularını cevaplandırdı.

-Yeni dünya düzeninde önemi hiç değişmeyen unsur sizce ne olacak?

Hiç şüphesiz insan kaynağı derim. Önemi daha da artacak. Bu konuya şimdiden çok ciddi yatırım yapılması gerekiyor. Ciddi değişimler yaşanacak. Sonuçta dış ticaret “Küresel İş Kavramının” merkezinde yer alıyor. Küresel iş kavramı beraberinde “Küresel İstihdam” kavramını getiriyor.

Yani işin özü insan. Küresel istihdamın bir parçası olan küresel iş yapma yeteneğine sahip insan kaynağına eskisinden daha fazla ihtiyacımız olacak.

Kovid-19’un etkisi ne olacak sorusunun cevabını da görüyoruz aslında. Dijital dünyadaki hizmetlere veya bilgilere erişebilen, küresel uygulamaları derinlemesine analiz edebilen, dijital beceriler ile donanmış beyaz yakalılar bir başka ifade ile ileri yakalılar dış ticaretin insan kaynağını oluşturacak.

Mesele biz nasıl hazırlanacağız. Artık, insan kaynağına çalışan ve yöneten perspektifinden bakmayı bırakmamızın gerektiği bir döneme giriyoruz. Önümüzdeki bir iki yıl içinde insan kaynağı atılımı yapmamıza sağlayacak bir yapı düşünmeliyiz.

Yeni bir dış ticaret iklimi oluşturmalıyız. Bu iklimin esasını yeni dünya düzeninin dış ticaret vizyonuna hakim kamu politikaları ile desteklenmiş, işletmeler, işletmeciler ile çalışanlar oluşturmalı. Bu bir nevi takım ruhu. Bu takımın her bireyi bilgi ile donanmalı. Dış ticaret açısından bilgi odaklı bir iklim oluşturmalıyız.

Pandemi dönemi sonrası bölgeselleşme ve yerelleşme dinamikleri çerçevesinde politika analizleri, rekabet gücü analizleri yapabilecek, ticaretin yeni pazarlarını, yatırımın en avantajlı bölgelerini, yeni işbirliği alanlarını belirleyebilecek ve geleceğe yönelik planlama yapabilecek, uygulamayı küresel istihdamın bir parçası olarak gerçekleştirebilecek insan kaynağı ihtiyacı net bir şekilde görülmektedir.

İNSAN KAYNAĞI ATILIMI YAPILMALI

Artık, insan kaynağına çalışan ve yöneten perspektifinden bakmayı bırakmamızın gerektiği bir döneme giriyoruz. bir iki yıl içinde insan kaynağı atılımı yapmamıza sağlayacak bir yapı düşünmeliyiz.

KARGO BAŞARISI DEVAM ETTİRİLMELİ

Havayolu şirketlerinin kargo uçaklarına ilave olarak yolcu uçaklarını kargo uçağı olarak kullandığı bir dönemi hep birlikte yaşadık. THY Kargo’nun başarısının devam ettirilmesinin önemi ortaya çıktı.

İNSAN İHTİYACI MİNİMUMA İNİYOR

Eğitim, bu iklimi oluşturmanın en etkili aracı. Ancak, dış ticaret açısından bu iklimi oluşturacak bir sistem mevcut değil. Dış ticaret özel eğitim gerektiren bir alan. “Dış Ticaret Akademisi” benzeri bir yapı düşünülmeli. Dış ticaretin tüm tarafları ciddi bir bilgi ile dönüşüm sürecine girmeli ki yeni dünya düzeninin gereklerini yerine getirebilelim.

-Yeni dünya düzenin belirleyici unsurları neler olacak?

Kovid-19, dünyanın ticaret alt yapısını değiştiriyor ve dönüştürüyor.

İleri teknoloji ve dijitalleşme ile desteklenmiş süreç yönetimleri. Sürücüsüz araçlar, dijital gümrükler, dijital bankacılık gibi gelişmeleri çok hızlı yaşayacağız. Çok hızlı adapte olmamız gerekiyor.

Kovid-19 dijitalleşmeye nereden başlayacağımızı gösterdi. İş dünyasının ve çalışma hayatının değiştirilmek istenen alışkanlıklarına ilişkin süreçler Kovid-19 ile hızlandı. Geleceğe ilişkin yapılan planlamaları 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl gibi sürelerle öne çekti.

Tedarik zinciri yönetiminde bölgeselleşme, yerelleşme ve milliyetçilik kavramları çok iyi okunması gereken kavramlar. Ticaret savaşları ile başlayan yerelleşme akımı pandemi ile yeni boyut kazandı. Stratejik ürünlerin küresel tedarik zincirlerine sıkı sıkıya bağlı olmasının dezavantajları görüldü. Mümkün olması halinde stratejik ürünlerin ülke içinde üretilmesi politikasına geri dönüşün başlayacağı yeni bir döneme girildi.

Lojistik, teknoloji ve dijitalleşme ile birleşerek yeni bir boyut kazanıyor. Sürdürülebilir lojistik için gümrüklerde dijitalleşme şart oldu. Temassız lojistik gündeme oturdu. İnsan ihtiyacını minimuma indirecek çözümler aranıyor. Sürücüsüz araçlarla taşımacılık çalışılıyor. Temassız ticarete imkan sağlaması nedeniyle demiryoluna geçiş alışkanlığı Kovid ile hızlandı. Lojistik merkezler elektronik ticaretin vazgeçilmezi olacak.

Değişen ve gelişen iş süreçleri var karşımızda. Elektronik ticaret buna en çarpıcı örnek oldu.

ÇOK İYİ SEKTÖREL ANALİZLER YAPMAMIZ LAZIM

-Yeni pazarlar arayacak mıyız?

Ben buna iki açıdan bakıyorum. İş modellerine bağlı olarak yeni pazarlar oluşuyor ve mevcut pazarlarımızda yeni politikalar belirlememiz gerekiyor.

Ticaret savaşları yerelleşme yanına bölgeselleşme akımını da eklemişti. Pandemi yerelleşme ve bölgeselleşme akımlarını hızlandırdı. Kovid-19 ile birlikte Bölgesel anlaşmaların süreçleri hızlandı ve Covid-19 ile başka bir anlam da kazanıyor. Bir örnekle açıklayalım. Ticaret savaşlarını başlatan ABD ile Kanada ve Meksika arasındaki NAFTA anlaşması NAFTA 2.0 olarak revize edildi. Meksika, Çin’e alternatif üretim üssü olarak yapılanıyor, burada çok iyi sektörel analizler yapmamız lazım. ABD pazarına girişi önümüzdeki dönemde bu açıdan değerlendirmemiz gerekiyor.

Yeni pazarlardan ziyade yeni işbirlikleri gündeme geliyor. Mesela, RCEP anlaşması bölgesel bir anlaşma ve içinde üretim, yatırım ticaret var. Çin, Japonya, ASEAN ülkelerini kapsayan bu bölgede yatırım ve işbirliği analizleri yapmamız gerekiyor.

LOJİSTİK ÇOK ÖNEMLİ

Tedarik zincirlerinin kırılması farklı üretim merkezlerinde konumlanmanın önemini gösterdi.

Şimdi şirket satın alma, şirket birleşmeleri ve ortak yatırım modelleri üzerine yapılanmalar gelişiyor. Üretimde ve ticarette yeni bir entegrasyon süreci var karşımızda.

-Tedarik zincirlerindeki kırılmanın en önemli nedenlerinden birisi de lojistik oldu, yeni dünya düzeninde lojistik nasıl şekillenecek?

Lojistik denince yaşadığımız birkaç çarpıcı örnekten bahsederek konuya gireyim.

Hepimiz biliyoruz, karantina nedeniyle karayolunda mal taşıyacak şoför bulunamadı. Türkiye gümrüğünü geçmekle iş bitmedi. Diğer ülke gümrüklerinde de kilometrelerce kuyruklar oluştu. Karayollarında transit süreler arttı ve bunun sonucu artan maliyetler ihracat maliyetini artırdı.

Konteynırlar limanlarda bekledi, maliyetler arttı, başlangıçta ithalat düşünce boş konteyner bulunamadı, halen bulunamıyor. Konteyner üretmeye karar verdik. Karayolundaki sıkıntılar gemilere talebi artırdı, navlun ücretleri arttı.

Havayolu şirketlerinin kargo uçaklarına ilave olarak yolcu uçaklarını kargo uçağı olarak kullandığı bir dönemi hep birlikte yaşadık. THY Kargo’nun başarısının devam ettirilmesinin önemi ortaya çıktı.

Pandemi döneminde gündeme gelen demiryolu taşımacılığı uçaktan ucuz, denizyolundan hızlı. Çin’in “Bir Kuşak Bir Yol” projesinin önemli bir bileşeni. Çin, birisi ülkemiz diğeri Kazakistan ve Rusya olmak üzere iki ana hat üzerinden Avrupa’ya ulaşıyor. Ülkemizin bu avantajlı konumunu iyi değerlendirilmesi gereken bir dönem başlıyor.

Edindiğimiz bu tecrübeler ihracatın sürdürülebilirliği açısından sürdürülebilir lojistiğin önümüzdeki dönemin en önemli konusu olacağını gösteriyor. Bu konuya ilişkin politika araçlarının geliştirilmesi çalışmalarına hızla devam edilmesi, alt yapı imkanlarına ilişkin çalışmaların yürütülmesi gerekiyor.

İnter modal taşımacılık çok önemli ve bu güne kadar bu konuya yatırım yapılmadığını da gördük. Demiryolu en düşük emisyon hacmi ile çevreci ve ucuz taşıma sistemi olarak geleceğin taşıma sistemleri içinde yerini alacak. İnter modal taşıma sistemlerinin önemli bir parçası olacak. Mümkün olan güzergahlarda inter modal taşımacılık sistemlerinin kullanımı teşvik edilmeli ve daha yaygın kullanımı için mevcut yapıların geliştirilmesi ve yeni yatırımların gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalara hız verilmelidir.

Sürdürülebilir lojistiğin en önemli unsuru olan "Temassız Lojistik" altyapısı geliştirilmeli. Dijitalleşme gümrüklerin en önemli aracı olarak yapılandırılmalı; gümrüklerdeki dijitalleşme oranı artırılmalı ve dünya ile ve özellikle AB ile entegrasyon en üst düzeyde sağlanmalıdır.

Lojistik merkezler pazara giriş hızı ve e-ihracat açısından stratejik öneme sahip bir altyapı hizmeti ve pandemi sonrasında rekabet gücü belirleme unsurları arasındaki önemi daha da artacak.

Yurtdışı Lojistik Merkezlerinin desteklenmesi hakkındaki Cumhurbaşkanlığı kararının bu açıdan önemli katkısı olacağını değerlendiriyorum.

Özetle, dijitalleşmiş birbirine entegre, lojistik merkezlerle desteklenmiş alternatif taşıma sistemleri geleceğin lojistiği olarak şekillenecek.

Ülkemizin bu yeni sisteme entegrasyonu açısından gerekli çalışmalara hızla başlanması gerekiyor. Navlun maliyetlerini düşürecek ve hızın sağlanacağı modellere kayış yaşanacağı bir döneme giriliyor.

YENİ İŞ MODELLERİNİN DESTEKLENMESİ GEREKİYOR

Pandemi sonrasına hazırlık açısından ilk yapılacaklardan birisi ne olmalı? sorusunu MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, şu şekilde cevapladı:

Yerelleşme ve bölgeselleşme yeni iş modellerini ortaya çıkarıyor. Yeni iş modellerinin desteklenmesi gerekiyor.

Tedarik zincirlerindeki kırılmaları fırsata dönüştürmek istiyorsak yeni entegrasyonları hedeflememiz gerekiyor. Bölgesel entegrasyonları iyi okumalı ve bu entegrasyonlara uygun iş modellerini desteklemeliyiz.

Bu çerçevede, Devlet destekleri pandemi sonrası yeni dünya düzeni dinamikleri göz önünde bulundurularak yeniden şekillendirilmeli.

Pandemi döneminde yaşanan daralmanın ihracat ile aşılabileceği konusu gündemdeki en önemli konulardan birisi oldu. Bu kapsamda, aktif ihracatçıların yanı sıra potansiyel ihracatçı firmaların da ihracata yönlendirilmesi için “İlk Adım Destekleri” verilmesi önemli olacaktır.

2011 yılında uygulamaya konulmuş ve yaklaşık 10 yıldır uygulamada olan mevcut devlet yardımlarının Kovid öncesi revize edilmesi ihtiyacı varken bu revizyon Kovid ile birlikte aciliyet kazanmıştır.

Bölgeselleşmenin odağında sektörler yer alıyor, buradan hareketle, sektör odaklı planlamaların yapılması gerekiyor.

Yeni normalde talep modelleri değişiyor. Değerler üzerinden ilişkilerin tesis edileceği fiyatın belirleyiciliğinin azalacağı bir dönem başlıyor. Değerlere dayanan işbirlikleri ortaya çıkacak. Hazırlanmamız lazım.

Öncelikle, e-ticaret açısından iki farklı destek mekanizması uygulanması gerektiğini düşünüyorum. e-İhracat açısından lojistik merkezler destekli yeni iş modelleri desteklenmesinin gerektiğini görüyoruz.

Yeni pazarlara ve potansiyel iş ortaklarına ulaşmak içinse işletmeler arası ticaretin geliştirilmesine katkı sağlayan B2B Platform modelinin ayrıca ele alınarak desteklenmesini önemli görüyorum.

Yeni dönemde desteklerin hibrid faaliyetlere entegre olması ve dış ticaretin dijital iş yapma yöntemlerini benimseyeceği odağına alması çok önemli.

Özetle, yeni desteklerin iş modelleri üzerine kurgulanması yeni dünya düzenine adaptasyon açısından önemli olacak.Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer ARAŞTIRMA Haberleri

Başlık Tarih
 
Artık geri dönüş yok19 Temmuz 2021
MHP DEMEK TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ DEMEKTİR!13 Mart 2021
Bir salgın dönemi romanı: Sırlar Kalesi03 Şubat 2021
Üretken bir belediyeyiz28 Ocak 2021
Bölücü siyaset anlayışı yasaklanmalı21 Aralık 2020
'Karabağ Türklük meselesidir'26 Ekim 2020
Gücümüzü Türkiye'den alıyoruz25 Ekim 2020
'Askıda Ekmek' kadim bir dayanışma modeli25 Ekim 2020
Hem okudum hem yazdım28 Eylül 2020
En az etkilenen ülkelerden biriyiz04 Eylül 2020
'Türk müziği abidedir, ciddi kültür ister'30 Ağustos 2020
Uluslararası hukuk Türkiye'nin yanında29 Ağustos 2020
Türk Gençliği sahipsiz değil28 Ağustos 2020
Feti Yıldız: ‘Ruhsatlı silahımı alıp hemen sokağa fırladım’14 Temmuz 2020
Çiftçiye destek şart10 Mayıs 2020
Tunç Soyer, tam bir hayal kırıklığı09 Mart 2020
Türkiye, cüretkâr düşmanın elini kolunu kırmalı02 Mart 2020
Türk’e Kefen Biçilmez!01 Mart 2020
Kayseri için çalışıyoruz24 Şubat 2020
Fotoğraf vermek için değil, hizmet için varız15 Şubat 2020
İnsanlık huzura muhtaç27 Ocak 2020
Atilla Yılmaz: Nerede kaldı o eski sanatçılar15 Aralık 2019
Yeşil sahalardan Meclis sıralarına: Saffet Sancaklı12 Aralık 2019
YENİ HÜKÜMET SİSTEMİ VE FETÖ İLE MÜCADELE29 Kasım 2019
DÜNYA NEREYE GİDİYOR, ESAD’LA GÖRÜŞÜLMELİ Mİ?28 Kasım 2019
BU PROJENİN HAZIRLAYICISI KİMLER? OYUN BÜYÜK27 Kasım 2019
CHP'ye Atatürk'ün ahı tuttu26 Kasım 2019
İlk dört maddeyi koruyan kudretli başkanlık07 Kasım 2019
'Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne ilk adım06 Kasım 2019
ESAD İLE GÖRÜŞÜLSÜN MÜ? (SURİYE DOSYASI)25 Ekim 2019
TERÖRİSTLERİ TEMİZLEYECEĞİZ16 Ekim 2019
"Bizim için Bursa ne ise Hakkari o'dur. Bizim ayrımız gayrımız yok"17 Temmuz 2019
Terörün eteğine tutunanlar artık susmalı17 Temmuz 2019
KÜSKÜNLER İŞİN CİDDİYETİNİ ANLADI07 Haziran 2019
İstanbul, zillete teslim edilemez01 Haziran 2019
"Türk milleti tehlikeyi gördü"27 Nisan 2019
Sanatımda memleket var17 Mart 2019
Narımız hanım ellerde hayat bulacak08 Mart 2019
Mustafa Yıldızdoğan: Ülkücülük en şerefli madalyam01 Mart 2019
”ÖYLE BİR MİTİNG YILDIRIM GİBİ ÇAKAR”20 Şubat 2019
Sözü sağlam, özü sağlam, adam ol, ırkına çek.02 Şubat 2019
Düşünen, sorgulayan okuyan bir gençlik01 Şubat 2019
‘YUNUSÇA YÜREĞİMİZLE ŞEHRİ KUCAKLAYACAĞIZ’08 Aralık 2018
Devlet Bahçeli’nin zafer formülü07 Aralık 2018
Şehit öğretmenlerimize çok şey borçluyuz24 Kasım 2018
DEVLET BEYLE SÖYLEŞİ -2/ 15 TEMMUZ’DA SON NEFESİ VERMEMİZİ GÖZLEDİLER.31 Ekim 2018
DEVLET BEYLE SÖYLEŞİ -1- ÜLKÜCÜ VE ÜLKÜCÜLÜK30 Ekim 2018
‘Türk’üm demeye devam edeceğiz’30 Ekim 2018
YENİ DÜNYADA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI 30 Haziran 2018
'Cumhur İttifakı zaferle sonuçlanacak'12 Mayıs 2018
TÜRKİYE, KÜRESEL GÜÇLERİN HEDEFİNDE09 Nisan 2018
3 SEÇİME DE HAZIRIZ09 Nisan 2018
“CUMHUR İTTİFAKI TANKIN ÜZERİNDE OLUŞTU”12 Mart 2018
“AYRIMIZ GAYRIMIZ YOKTUR BİZİM”20 Şubat 2018
Sarıkamış harekatının Türk tarihindeki yeri ve önemi22 Aralık 2017
FAHREDDİN PAŞA'NIN KAHRAMANLIĞI TARİHİ BELGELERDE21 Aralık 2017
İşaret Taşlarımız: Erol Güngör 16 Aralık 2017
MHP, TÜRKİYE'NİN SİGORTASIDIR12 Aralık 2017
İşaret Taşlarımız: Aşık Seyrani30 Kasım 2017
TÜRKİYE, KÜRESEL GÜÇLERİN HEDEFİNDE17 Kasım 2017
Barajları da, tezgahları da boşa çıkarırız16 Kasım 2017
KRİPTO FETÖ'CÜLER SİYASETE EL ATTI28 Ekim 2017
Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Ömür Raşit Tayfur, Ülkü Ocaklarını Anlattı12 Ekim 2017
Ortadoğu'nun istikrarı, İran ve Türkiye'nin işbirliğinden geçer12 Ekim 2017
DEVLET BEY TARİHİ SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRDİ25 Temmuz 2017
DEVLET SIRRI HAİNLERİN ELİNE GEÇTİ24 Temmuz 2017
FETÖ'NÜN SİVİL KANADI NEREDE?23 Temmuz 2017
DARBE GİRİŞİMİNDE İLK CESUR ÇIKIŞI BAHÇELİ YAPTI23 Temmuz 2017
Kaset komplosunun delilleri Isparta'dan çıktı21 Temmuz 2017
PARALEL YAPI HDP'YE OY VERDİ20 Temmuz 2017
Bahçeli, FETÖ'nün MHP'de yuvalanmasına izin vermedi19 Temmuz 2017
MHP'YE KOMPLOYU FARUK BAYINDIR FİNANSE ETTİ18 Temmuz 2017
BAHÇELİ FETÖ'NÜN SİNSİ PLANLARINI DEŞİFRE ETTİ17 Temmuz 2017
PKK AÇILIMI VE MHP'YE ALGI OPERASYONU16 Temmuz 2017
FETÖ İHANETİNİ İLK O GÖRDÜ VE UYARDI15 Temmuz 2017
"ÜLKÜCÜ HAREKET ŞAHA KALKACAK" 04 Haziran 2017
3 Mayıs Milliyetçiler Günü: BU SEVDA BİTMEZ02 Mayıs 2017
"BOZGUNCU SÖZDE MUHALİFLERLE CHP'NİN DİLİ AYNI"22 Mart 2017
MHP, Antalya’da birinci parti olma gücüne sahiptir ve olacaktır!08 Mart 2017
Devleti sağlam tutmak zorundayız06 Mart 2017
BUNLAR FİTNE VE BOZGUNCU17 Şubat 2017
GÖKTÜRKLERİN GİZEMLİ HAZİNESİ ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR13 Şubat 2017
“Söz ve yetki Türk milletinindir”04 Şubat 2017
Devlet Bey ‘Getirin görelim’ dedi, kimseye açık çek vermedi06 Kasım 2016
“Lidere Hakaret Edene, Acımasız Olurum”22 Ekim 2016
Cennettin Bir Köşesi: Bled 17 Ekim 2016
74 YIL GECİKEN SALA04 Ağustos 2016
HAK ETTİKLERİ CEVABI VERMEKTEN İMTİNA ETMEYİZ29 Temmuz 2016
MHP'li Yalçın'dan Maya dergisine cevap26 Temmuz 2016
Güneydoğu'da neler oluyor?29 Nisan 2016
MHP’ye operasyon 2009’da başladı18 Nisan 2016
KARAYÜN'DEN BİR 12 EYLÜL ROMANI: ÇAKAL KAYASI 14 Nisan 2016
"MHP bu kaos ortamından ancak Devlet Bey'le çıkar09 Mart 2016
100 Yıllık Rövanş19 Şubat 2016
Gün Kavga, Fitne ve Çekişme Günü Değil06 Şubat 2016
Kürtler, Belgelerle Türkmen Kenti Kerkük’ü Nasıl İşgal Etti ve Türk Dış Politikasının İflası?03 Şubat 2016
MİLLİYETÇİLİK MODA DEĞİL AMA BEN MİLLİYETÇİYİM !20 Aralık 2015
Osmanlı döneminden kalma mayın balıkçı ağına takıldı27 Kasım 2015
MHP'DEN KONGRE KARARI ?!19 Kasım 2015
YAŞADIĞIMIZ DÖNEM, KİBİR DÖNEMİ08 Kasım 2015
ACIYA KARŞI ZİKİR!.. 12 Ekim 2015
TÜRK OCAKLARI GENEL BAŞKANI PROF. DR. MEHMET ÖZ İLE RÖPORTAJ03 Ağustos 2015
Sıfırlanan Paralar Erken Seçimde Kullanılacak! 19 Temmuz 2015
Karakaya: O kapıyı açmanın yolu belli! 18 Temmuz 2015
Hırsız ve Bölücülerle Koalisyon Yapmayız! 15 Temmuz 2015
'SUÇUNUZ YOKSA YÜCE DİVAN'DAN NEDEN KORKUYORSUNUZ?'12 Temmuz 2015
Halaçoğlu: Özür dilemem, Devlet bey 'konuşmaya devam edin" dedi12 Temmuz 2015
Özdağ: MHP neden çekimser kaldı?04 Temmuz 2015
Devlet Bahçeli'den koalisyon açıklaması20 Haziran 2015
İhsanoğlu: Milletin gerçek temsilcisi MHP'dir 26 Mayıs 2015
Çavuşoğlu;Asıl Soykırımına Uğrayan Kimler?25 Mayıs 2015
MHP Lideri Bahçeli, Muharrem Sarıkaya'ya konuştu19 Mayıs 2015
Erdoğan’ı, vatana ihanetten yargılayacağız!12 Mayıs 2015
İHSANOĞLU: “MİLLET ARTIK AKP’YE VERDİĞİ KREDİYİ GERİ ÇEKİYOR, MHP’YE VERİYOR”07 Mayıs 2015
Hukuk, hukuka karşı direniyor28 Nisan 2015
Özdağ'dan Korkutan İddia!17 Nisan 2015
"MECLİS'TE KAN BEYNİME ÇIKIYOR" 06 Nisan 2015
Celal Adan: Devlet Bey, Ergenekon ve Balyoz'da tuzağa düşmedi16 Mart 2015
"BEN TÜRK'ÜM DEDİĞİMDE 'SEN FAŞİSTSİN' DİYEMEZSİN"16 Şubat 2015
AKP’li vekillerden MHP’ye ilginç talep09 Şubat 2015
Yusuf Halaçoğlu:Türkiye’yi Amerika ve PKK yönetiyor!19 Ocak 2015
REKLAM YAZARI ŞAİR HASAN SANCAK’ IN : AYAKKABI KUTUSU KARAGÖZ=HACİVAT GERÇEK RÜYASI ÇOK KONUŞULACAK!..06 Ocak 2015
Erdoğan'ın amacı gündem değiştirmek03 Ocak 2015
MHP İSTANBUL İL BAŞKANI MEHMET BÜLENT KARATAŞ NTV HABER RÖPORTAJI SES GETİRDİ:31 Aralık 2014
Dr. Sinan OĞAN ile “Çözüm Sürecinde Yeni Aşama” Konusunda Röportaj27 Aralık 2014
AKP'Yİ YIKACAĞIZ24 Aralık 2014
MHP Iğdır Milletvekili ve TÜRKSAM Başkanı Sayın Dr. Sinan OĞAN ile Peşmerge’nin Türkiye’de Eğitilmesi Hakkında Söyleşi28 Kasım 2014
Kalaycı, Ermenek'teki Maden Ocağı Kazası için Meclis Araştırması Açılmasını İstedi27 Kasım 2014
Anadolu'da sessiz yığınların ayak seslerini duydum09 Ağustos 2014
DOĞU TÜRKİSTAN'A GİDEN TEK LİDER03 Ağustos 2014
Prof.Dr.Saadettin Gömeç Enver Paşa'yı Yazdı.03 Ağustos 2014
Ey insafsızlar, ey vicdansızlar Irak'ta Türkmenlerin yaşadığı dramı ve trajediyi görmüyor musunuz?02 Ağustos 2014
DOĞU TÜRKİSTAN VE TÜRKLÜK01 Ağustos 2014
AİHM Ermeni Soykırımı Yoktur Kararı Verdi19 Mayıs 2014
Türk'ün Karakteri ve Türkçe I13 Mayıs 2014
‘Sonları Yüce Divan olacaktır’23 Aralık 2013
Her şeyden önce Ülkücü16 Kasım 2013
Kahraman Nezahet Onbaşı'ya İstiklâl Madalyası Ölümünden Sonra Nasip Olacak28 Ekim 2013
Siyaset İskelesi'nde Bir Bey Efendi- 113 Temmuz 2013
Ermenilerin çocukları PKK olarak karşımıza çıktı15 Mayıs 2013
Yeni Anayasa Çalışmaları Ve Milletimizin Adı Konusunda Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü’nün Görüşlerinin Dayanakları19 Mart 2013
BU SEVDA BİTMEZ17 Şubat 2013
TWİTTER GÜNDEMİNİ ÜLKÜCÜLER BELİRLİYOR!11 Şubat 2011
Milli Mücadele yolunda Irak Türklerinin varlığı, yayınları08 Şubat 2013
Varolmak için MHP Gerek (2)07 Şubat 2013
Varolmak için MHP Gerek07 Şubat 2013
Başbuğ Türkeş'in Hayatı07 Şubat 2013
Doğu Türkistan`da Türklere karşı soykırım politikası06 Şubat 2013

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH