Ana Sayfa > EKONOMİ

Varlık Fonu çare değil
08 Şubat 2017
Bu haber 1582 kez okundu
MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Varlık Fonu'nun bir borç yönetim fonu olduğunu savunarak, dünyadaki örnekleriyle taban tabana zıt bir fon kurulduğunu iddia etti. Türkiye'nin açık veren ve dış kaynağa ihtiyacı olan bir ekonomisi bulunduğunu belirten Usta, kamunun büyük kuruluşlarının da Varlık Fonu'na devredilmesini eleştirdi.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

Ulusal varlık fonu kurulmasına karşı olmadıklarını söyleyen Usta, "Dünyada sıfır faiz var. Yabancı fonlar aç kurt gibi bekliyor. Böyle " yeni enstrümanlar " deyip, ülkenin, bu milletin parasını, yabancılara peşkeş çekecek uygulamalar kabul edilmemeli. Onların bir şeye ilgi göstermesi, yapılan işin ülke açısından faydalı ve doğru olacağı anlamına gelmez." dedi

 

MHP Grup Başkan Vekili Erhan Usta, CHP'nin grup toplantısında önerdiği Ulusal Varlık Fonu hakkında görüşlerini ifade etti.

 

TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin Ulusal Varlık Fonu konulu, grup önerisi üzerine konuşan Samsun Milletvekili ve MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta; Ak Parti Hükümeti'nin cari açığı düşürmek için tedbir alması, yapısal reform hamlesi yapması gerekirken, cari açığı finanse edecek arayışlar içine girdiğini belirtti. Usta "Ulusal Varlık Fonu da bu çabanın bir sonucudur" dedi.

 

Kurulması öngörülen Fonun amacına, faaliyetlerine, büyüklüğüne, statüsüne ilişkin konuyla ilgili bilgi veren bakanlar ve bürokratlar arasında ciddi görüş ayrılığı ve kafa karışıklığı olduğu tespit ettiğini söyleyen Usta, verilen bilgilerin de ekonomi üzerindeki etkilerine dair hiçbir rakamsal analizin sunulmadığına dikkat çekti.

 

Tüm bu Komisyon görüşmelerinin yetersiz ve verimsiz geçtiğini ifade eden Usta, "Torba Kanun Tasarısının gerekçesinde, bu Fonun gelecek 10 yıl içinde büyüme oranına yıllık ilave yüzde 1,5 artış sağlanmasının hedeflendiği belirtilmiştir.

 

Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu hesabın detayını sorduğumuzda bize kimse cevap verememiştir. Hükümet, çözümü bu oranı gerekçeden çıkarmakta bulmuştur. Bu bir skandaldır. Demokrasisi gelişmiş bir ülkede bu durum sorumlu bakan ve bürokratların en azından istifasını gerektirir" diyerek fonun amacı ve faaliyetleri ile ilgili piyasalara ve topluma güven verecek bir iletişimin yapılması ve fikir birliğinin oluşturulması gerektiğini belirtti.

 

 "BU FON FİKRİNİ ORTAYA ATANLARIN TÜRKİYE EKONOMİSİNİ BİLDİKLERİNDEN EMİN DEĞİLİM" 

 

Fon fikrini ortaya atanların Türkiye ekonomisini bildiklerinden emin olmadığını söyleyen Usta, bu tür fonların kurulması için;  gelir fazlası olan ülkelerde, ticaret fazlasının ya da kamuda gelir fazlasının oluşması şartının geçerli olduğunu belirtti.

 

Usta, hükümetin G20 ülkelerini örnek göstermesine karşılık, ülkemizde ise bu iki durumun da söz konusu olmadığına dikkat çekerek, "Dünyadaki örneklere göre taban tabana zıt bir durumdayız. Bazı ülkelerde, petrol ve maden fiyatlarında istikrarsızlık olursa ekonomide sıkıntı yaşanmasın diye, gelir fazlasını istikrar amaçlı olarak tutmak amacıyla varlık fonu yapılmıştır. Fakat, Türkiye dış kaynak sıkıntısı çeken kendi ulusal kaynakları yetersiz olan bir ekonomidir. Biz bu sözde varlık fonu uygulamasıyla aslında bir borç yapacağız, bir borç yönetimi fonu bu, bir varlık fonu değil " dedi. 

 

Varlık Fonunun, emeklilik sisteminde biriken tasarrufların değerlendirilmesi şeklinde değerlendirilmesine anlam veremediğini açıklayan Usta, "Arkadaşlar, farklı bir ülkeden mi bahsediyoruz? Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminin fazlası mı var? Bir yerde bir fonu mu var? Biz bu sosyal güvenlik sistemini her yıl ayakta tutmak için 100 milyarlarca lira kaynak aktarıyoruz bütçeden. Örneğin, 2017 yılı için ayrılması öngörülen para 106 milyar TL. Birileri herh‰lde bir yerlerde bir para var zannediyor. O parayı da bu fona aktaracaklar. Böyle bir şey olabilir mi? Eğer bu bireysel emeklilikle ilgiliyse, kusura bakmayın, kimse bireysel emekliliğin parasını buraya aktaramaz. Çünkü onlar şirketlerin, kendi sorumluluklarında topladığı fonlardır. Bu kimin fikri, zaten o da tam anlaşılamadı, Türkiye'yi bilmedikleri kesin" diyerek varlık fonunun Türkiye ekonomisini bilmeden oluşturulmuş bir fon olduğuna vurgu yaptı.

 

 

Usta; Varlık Fonu'nun, Türkiye'de 2000 yılından sonra yapılan reformların önemli bir kısmına aykırı olduğunu dile getirdi. Usta, "5018 sayılı Kanunla bütçe bütünlüğünü sağlamaya, kamu gelir ve giderlerini şeffaflaştırmaya, bütçede öngörülebilirliği artırmaya, ödenek üstü harcamaların önüne geçmeye yönelik bir dizi önlem alınmıştır. Yapılmak istenen düzenleme bütün bunlara aykırı unsurlar taşımaktadır. 4749 sayılı Kanunla kamu borçlarının yapılmasına, izlenmesine, şeffaflaştırılmasına yönelik önemli düzenlemeler yapılmıştır. Gerekçede yer alan " büyük alt yapı projelerine kamu kesimi borcu artırılmadan finansman sağlanması " ifadesi bütün bu reformları çöpe atacak bir anlam taşımaktadır" dedi.

 

 

Gerekçede yer alan '...Stratejik sektörlere yasal ve bürokratik kısıtlamalara bağlı olmadan doğrudan yatırım yapılabilmesi hedeflenmektedir'Cümlesine şiddetle karşı çıkan Usta, bunu hiçbir şekilde kabul edilemeyecek, hukuk devletiyle bağdaşmayan bir anlayış olarak işaret etti.

 

 "EKONOMİDE MUCİZE YOKTUR" 

 

Türkiye'nin kamu-özel iş birliği projelerinden ciddi bir kazık yediğini söyleyen Usta, "Ekonomide mucize yok. Şunu kabul etmemiz lazım, bunun aşılması lazım, sorun bu: Türkiye açık veren ve dış kaynağa ihtiyacı olan bir ekonomi" dedi.

 

Yapılması gerekenin ülkeye kaynak çekmek olduğunu varlık fonu oluşturmak olmadığını vurgulayan Usta, "Bu yapılacaksa bile mucizevi, olağanüstü, fevkalade araçlar beklenmemeli. Böyle mucizevi finansman modellerinin peşinde koşanların bu ülkeyi ciddi risklerle karşı karşıya getireceğini görmemiz lazım. Kamu-özel iş birliği mucizevi fikir ve finansman modeli olarak üretildi. Dünyadaki kamu-özel iş birliği projelerinin yüzde 40'ı Türkiye'de.  Bana bir tane daha örnek söyleyin, dünyada olan neyin yüzde 40'ı Türkiye'de?" diyerek hükümeti düşünmeye davet etti.

 

 

Varlık Fonu uygulamasının faaliyet açısından Hazine Müsteşarlığı, Özelleştirme kurumu, Merkez Bankası TPİC, Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve KOSGEB'in işlerine benzer işler yapmasının amaçlandığını söyleyen Usta,  geçmişte Özelleştirme Fonu'nda gelişigüzel bir şekilde, özelleştirme kapsam ve programlarına alınan kuruluşların verimliliklerinde ciddi sıkıntılar ortaya çıktığını, personelin motivasyonlarının azaldığını tecrübe ettiklerini söyledi. Aynı sıkıntıları varlık fonu uygulaması için de ön gördüğünü ifade ederek, "Bu iyi kötü belli bir bürokrasisi olan, uzmanlığı olan oturmuş kurumların denetiminden ve alanından, inisiyatifinden çıkartılıp, tamamen keyf” yönetilecek varlık fonu alanına şirketlerinin çekilmesiyle birlikte keyf” yönetimler ortaya çıkmaya başladıktan sonra bu şirketlerin verimliliklerinin düşeceğini düşünüyorum" diyerek Hükümetin bundan kaçınması gerektiğine dikkat çekti.

 

 

Maliye politikasında ciddi bir gevşeme olacağına ilişkin güçlü bir izlenim olduğunu söyleyen Usta, bu ülkeyi, her şeye rağmen Türkiye ekonomisini, ayakta tutan şeyin mali disiplin olduğunu ve bundan taviz verilmemesi gerektiğini söyledi.

 

 

Konuşmasında birçok çözüm önerisi sunan Usta, "Kamu açığını artıracak ve kamu hesaplarının şeffaflığını daha da azaltacak uygulamalardan kaçınmamız lazım. Mesela deniliyor ki, 'Büyük altyapı projelerine kamu kesimi borcu artırılmadan finansman sağlanacaktır'. Bunu nasıl yapacaksınız? Bunu bir kişi bana bir söylesin. Bu hesapların dışında birtakım şeyleri mi atacağız? Bu hesapların şeffaflığını bozan ülkelerin uluslararası arenada başına neler geldiğini biz biliyoruz, bunun çok ciddi acı tecrübeleri var" dedi.

 

 

 "YABANCI FONLAR AÇ KURT GİBİ BEKLİYOR" 

 

Gerekçede,  para politikası açısından da para piyasalarına müdahale edileceğine ilişkin ifadeler olduğunu fakat bunun son derece tehlikeli bir amaç olduğunu söyleyen Usta,  "Merkez Bankasının yürüttüğü para politikasını etkisizleştirecek bir müdahale ülke ekonomisine büyük zarar verecektir. Mesela, piyasalarda dalgalanma zamanlarında likidite azaldığında piyasaya likidite mi verecek burası? Para politikasını Merkez Bankası yönetir. O kadar tehlikeli ki, daha bunu şu anda piyasalar görmüş değil, bu gerekçeyi piyasalar görmüş olsa eminim Türkiye ile ilgili ciddi kaygılar artar" diyerek para politikasını ve maliye politikasını etkisizleştirecek her türlü uygulamadan uzak durulması gerektiğini belirtti.

 

Usta, "Dünyada sıfır faiz var. Yabancı fonlar aç kurt gibi bekliyor. Böyle " yeni enstrümanlar " deyip, ülkenin, bu milletin parasını, yabancılara peşkeş çekecek uygulamalar kabul edilmemeli. Onların bir şeye ilgi göstermesi, yapılan işin ülke açısından faydalı ve doğru olacağı anlamına gelmez. Bu fonun, Türkiye'yi maceraya sürükleyecek uygulamalardan kaçınılarak en azından bu çerçevede ülkenin faydasına yararlanacak şekilde kullanılması gerekir diye düşünüyorum" ifadeleriyle endişelerini dile getirdi.

 
 
Ulusal varlık fonu kurulmasına karşı olmadıklarını söyleyen Usta, şuan görülen tabloda ülkemiz açısından değerlendirilecek bir fon fazlası olmaması, varlık fonu uygulamasının ülkemizdeki diğer kamu mali yönetimi reformlarına aykırı unsurlar taşıması, komisyondaki bütün gayretlerimize rağmen Fonun yeterince iç tutarlığının sağlanamaması, maliye ve para politikasını etkisizleştirme potansiyeli taşıması, ülkemizi ekonomik anlamda maceraya sürükleyecek esneklikler içermesi açısından yakın gelecekte karşılaşılabilecek birçok sorunun bir an önce göz önüne alınması ve çözüme kavuşturulması gerektiğinin altını çizerek konuşmasını sonlandırdı.


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer EKONOMİ Haberleri

Başlık Tarih
 
Baki Ersoy'dan mobilyacılara destek18 Temmuz 2021
YÜKSEK DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA İRADESİ HER TÜRLÜ TAKDİRİN ÜZERİNDEDİR15 Temmuz 2021
Sürdürebilir turizm, sürdürebilir çevre ile mümkündür14 Temmuz 2021
"Hatay salçası küresel markalara kurban edilmemeli"01 Temmuz 2021
ÖREN’DE BU YIL TURİZM PATLAMASI YAŞANACAK27 Haziran 2021
Fendoğlu, çiftçilerin sorunlarını dile getirdi24 Haziran 2021
Alıcık'tan, Çerçioğlu'nun "esnafa destek" konusundaki sözlerine eleştiri22 Haziran 2021
"ÇİFTÇİ GİRDİ FİYATLARINA YETİŞEMİYOR"10 Haziran 2021
Yem fiyatları düşürülmelidir08 Haziran 2021
ERSOY ÇİFTÇİNİN SESİ OLDU03 Haziran 2021
Kalaycı: Çiftçilerimize destek paketi çıkarılmalı02 Haziran 2021
Öztürk, esnafımızı daha güçlü desteklemeliyiz 06 Mayıs 2021
Besicilik ve Süt Hayvancılığı yapanların elinden tutalım29 Nisan 2021
Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda ...28 Nisan 2021
Fındığın Karadeniz Bölgesi ve Ülke Ekonomisine Katkısı 28 Nisan 2021
Öztürk TBMM’de Kırıkkaleli esnafın sesi oldu28 Nisan 2021
Fendoğlu ve Gürkan sanayi esnaflarının sorunlarını dinledi17 Nisan 2021
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ...15 Nisan 2021
BAYRAM İKRAMİYESİ TALEBİMİZİN HAYATA GEÇMESİ ZARURİ OLMUŞTUR13 Nisan 2021
PANDEMİ’DE EKONOMİYE BİR KATKI’DA AKSOY AİLESİNDEN09 Nisan 2021
"Tokat ekonomisi için hayati önem taşıyan yolda çalışmalar durdu"08 Nisan 2021
Fendoğlu esnaflara Covid-19 aşısında öncelik tanınmasını istedi31 Mart 2021
Geçici Orman İşçilerine MHP'li Ersoy'dan destek03 Mart 2021
Kaşlı esnaf sorunlarını Meclis'e taşıdı, önerge sundu03 Mart 2021
"Cumhur İttifakı'nın hedefi daha güçlü Türkiye"03 Mart 2021
MKE’nin 2021 yılı yatırımlarını sordu01 Şubat 2021
'İş yeri̇ sahiplerinin mağduri̇yeti̇ni̇ gidereceğiz'29 Ocak 2021
SAZAK ÇİFTÇİNİN DERDİNE 27 Ocak 2021
ENERJİDEN DAHA FAZLA YARARLANMAK18 Ocak 2021
Göngüralp’ten ekmek zammına tepki13 Ocak 2021
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM10 Ocak 2021
Türkiye finansal istikrarı sağlayacaktır18 Aralık 2020
Sancaklı: Türkiye'de bir tek siz mi varsınız?17 Aralık 2020
Tarıma ve Tarım işçisine verilen önem artırılmalı.... 11 Aralık 2020
Fendoğlu, esnafların taleplerini bakan Elvan'a iletti10 Aralık 2020
"Bütçe Kanun Teklifini destekliyoruz"07 Aralık 2020
Uyar Madencilik mağdurlarının tazminatları ödenmelidir03 Aralık 2020
Ticaret Hacminin artırılmasına yönelik soru önergesi02 Aralık 2020
Osmanağaoğlu; Ulaştırma ve Altyapı Bakanına İzmir Yatırımlarının Akıbetini Sordu20 Kasım 2020
Kalyoncu tarım bütçesini değerlendirdi06 Kasım 2020
Çiftçi, köylü ve esnafın kredi borçları da yapılandırma kapsamına alınmalı04 Kasım 2020
Bahçeli'den İzmir depremi sonrası geçmiş olsun mesajı30 Ekim 2020
Yalçın’dan CHP’ye tepki: Millet, siyaset uğruna ...29 Ekim 2020
Pamuk destekleme politikalarının . . . 05 Ekim 2020
MHP'den modern tarım çağrısı18 Eylül 2020
"Her esnaf kardeşimiz Ahi Evren'in bize emanetidir"18 Eylül 2020
Geçmiş ekonomisinin dervişleri; 'Ahiler'17 Eylül 2020
Başkan Karapıçak:  Gerçek yatırımcının önü açılmalı03 Eylül 2020
MHP Heyeti, Giresun afet bölgesine derhal intikal etti27 Ağustos 2020
MHP heyeti afet bölgesinde24 Ağustos 2020
Lütfi Kaşıkçı, zeytin ve pamuk üretimi ile ...21 Ağustos 2020
Bulut, çiftçilerin sulama sorununa dikkat çekti06 Ağustos 2020
"İndirimli tarifeler uygulanmalı"03 Ağustos 2020
Çiftçilerin Borçları Ertelensin11 Temmuz 2020
İşçinin ekmeğine dokunmayın26 Haziran 2020
BÖYLE GİDERSE ÇİFTÇİLİK BİTECEK !26 Haziran 2020
MEHMET TAYTAK'IN BASIN TOPLANTISI23 Haziran 2020
"Aracılar değil, toprağa alın teri döken çiftçiler kazanmalıdır"21 Haziran 2020
“ÇİFTÇİLERİMİZ PERİŞAN OLDU”19 Haziran 2020
Çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi ...17 Haziran 2020
TARIMIN STRATEJİK ÖNEMİNİ KORONAVİRÜS SALGINI BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYMUŞTUR 17 Haziran 2020
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, MERSİN’İ OLUMSUZ ETKİLEMEKTEDİR09 Haziran 2020
MHP’li Varlı, üreticilerin yanında!06 Haziran 2020
"Çiftçilerimizin zararı acilen karşılanmalıdır"26 Mayıs 2020
‘’Korona esnafı daha fazla vurdu, kamu borçları seneye ertelensin’’11 Mayıs 2020
Muzlar çürümeye terk edilmemelidir08 Mayıs 2020
"Esnafın nefes alması mutlaka sağlanmalıdır"06 Mayıs 2020
Çiftçilerimiz yalnız ve sahipsiz değildir06 Mayıs 2020
"Sicil affının mutlaka gelmesi gerekiyor"02 Mayıs 2020
Esnafa Sicil Affı Getirilsin, Kolay Kredi İmkânı Verilsin25 Nisan 2020
Kaşıkçı çilek üreticileriyle bir araya geldi21 Nisan 2020
Yücel Bulut'tan süt açıklaması14 Nisan 2020
İLK GÜNDEN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ10 Nisan 2020
Van'da ekmeğe, koronavirüs zammı28 Mart 2020
MHP muhtaç ailelerin yardımına koştu26 Mart 2020
Karataş'tan fırıncılara tepki18 Mart 2020
“Üreticinin meselesi hepimizin meselesi” 29 Şubat 2020
Ayşe Sibel Ersoy’dan “Apiterapi” önergesi .21 Şubat 2020
“Sicil affı mutlaka çıkarılmalı”20 Şubat 2020
Depremzedelerin fatura talebini Meclise taşıdı19 Şubat 2020
Kalaycı: "Konya Metro'ya hızla kavuşacak"14 Şubat 2020
Fendoğlu, depremzede esnafa sicil affı istedi12 Şubat 2020
MHP'den yüksek konut fiyatları için araştırma önergesi24 Ocak 2020
HAKSIZ REKABET ORTADAN KALDIRILSIN16 Ocak 2020
Devlet memurunu tahkir etmek, devleti tahrip etmektir08 Ocak 2020
MHP’li Varlı zarar gören alanları inceledi03 Ocak 2020
Esin Kara, çiftçinin Tarım Kredi'ye borçlarını sordu31 Aralık 2019
“SULAMA BİRLİKLERİNİN BORÇLARI AFFEDİLMELİ”21 Aralık 2019
Kayıt dışı ekonomide yeni tedbirler alınmalı20 Aralık 2019
"Ara eleman sorunu çözülmeli"19 Aralık 2019
3600 ek gösterge beklentileri yerine getirilmeli18 Aralık 2019
2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri09 Aralık 2019
EMD’den ‘30.Yaş’ kutlaması.08 Aralık 2019
Karakaya: KİT'ler ya asli görevlerini yapacaklar05 Aralık 2019
BÜTÇE VE ÖTESİ 02 Aralık 2019
EKONOMİMİZİ ÇÖKERTME GİRİŞİMLERİ ETKİSİZLEŞTİRMİŞTİR28 Kasım 2019
Matikçi değil yüzde 99’u gerçek emekçi08 Kasım 2019
İşçilere kıymaktan vazgeçin31 Ekim 2019
TMMOB çalışanlarının kesintileri ile ilgili soru önergesi11 Ekim 2019
Pamukta beklenmedik rekolte ve fiyat düşüklüğünün, ...03 Ekim 2019
"Devletimiz bu yaraları saracak güce ve şefkate sahiptir"23 Temmuz 2019
Sadir Durmaz'dan işçi kıyımına tepki! 19 Temmuz 2019
"Amacımız bağcıyı dövmek değildir"10 Temmuz 2019
“Dağ fare doğurdu!”30 Haziran 2019
"Konya YHT Garı ne zaman açılacak"28 Haziran 2019
Taytak, yumurta üreticilerinin sorunlarını TBMM'ye taşıdı22 Haziran 2019
İZMİR ENERJİSİNİ YENİLİYOR 31 Mayıs 2019
"Kazandığımız Belediyelerde Bütçeleme Faaliyeti Başlatacağız"09 Mart 2019
Taşdoğan, Adıyaman'ın sorununu meclise taşıdı.09 Şubat 2019
Taşdoğan'dan Bakan Pakdemirli'ye Soru Önergesi08 Şubat 2019
Afyon’da Hayvancılık Kontrol Noktası kurulsun17 Ocak 2019
Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği Talebi11 Ocak 2019
Vergi Ödemenin Kul Hakkı ve Milli Ödev 28 Aralık 2018
ÇİFTÇİSİNİN SIKINTISI MECLİS'TE27 Aralık 2018
Karayolu Taşımacılığı İçin Gerekli Belge Fiyatları Çok Yüksek 24 Aralık 2018
MHP’den asgari ücret açıklaması!21 Aralık 2018
“AYRIM SON BULMALI”19 Aralık 2018
“MHP’nin Sözü Senettir”11 Aralık 2018
Bütçe Millet Malıdır, Beytülmaldır .11 Aralık 2018
İP, EYT SORUNUNU TIKIYOR05 Aralık 2018
Mücadele sahtekarları03 Aralık 2018
MEZUN ÇOK, İSTİHDAM YOK!29 Kasım 2018
Taytak, Pancar Üreticisinin sorunlarını bakana sordu27 Kasım 2018
Yerli ve milli üretimimiz yok olmaktadır. 20 Kasım 2018
SURİYELİLERİN ODA VE BORSA YÖNETİCİLİĞİNİN ÖNÜNÜ KESEN YASA TEKLİFİ19 Kasım 2018
Kadro alamayan taşeron işçiler Gündeme Alınmalı 14 Kasım 2018
ŞEHİT, GAZİ VE YAKINLARINA . . . 12 Kasım 2018
MHP'li Durmaz: "Güvenli Bir Gelecek İnşası En Büyük Hedefimizdir"08 Kasım 2018
MHP'den Mevduat Önerisi08 Kasım 2018
MHP’Lİ AKÇAY ZEYTİN ÜRETİCİLERİNE DESTEK İSTEDİ07 Kasım 2018
Karataş'dan, Aydın'a Destek07 Kasım 2018
"Kayseri Milli Savunma Üretimi Konusunda Sembol Olmaya Aday Bir Şehrimizdir"02 Kasım 2018
MHP’den EYT açıklaması29 Ekim 2018
Fendoğlu'ndan Eyt Değerlendirmesi28 Ekim 2018
"ASKIDA EKMEK PROJESİ"26 Temmuz 2018
BATAKLIĞI BIRAKIP SİVRİSİNEKLERLE UĞRAŞMAK05 Temmuz 2018
Reformlar ittifak ruhu içerisinde devam edecek01 Temmuz 2018
"ÜRETEN BİR TÜRKİYE OLMALI" 21 Haziran 2018
"Bizim 24 Haziran'dan Sonra Önceliğimiz Ekonomi"10 Haziran 2018
"Enflasyon Merkez Bankasının yalnız başına çözeceği bir mesele değil"05 Haziran 2018
"Kadro Alamayan Taşeron İşçilerin Feryadı Duyulmalı"14 Mayıs 2018
GEÇİMLE İLGİLİ SIKINTILAR VAR 10 Mayıs 2018
“EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR MAĞDUR EDİLMEMELİ”06 Mayıs 2018
“İmar Ve Mülkiyet Sorunlarının Çözülebilmesi İçin” Kanun Teklifi 05 Nisan 2018
PROJELERİN BİR AN ÖNCE BİTİRİLMELERİ GEREKİYOR28 Mart 2018
"Çiftlik Bank" Araştırma Önergesi 27 Mart 2018
Kanun tasarısı KDV sistemindeki çarpıklığı düzeltmiyor23 Mart 2018
'TÜRKİYE'DE ŞEKER ÜRETİMİ MUTLAKA OLMALI'11 Mart 2018
Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinde acele edilmemeli09 Mart 2018
MHP'Lİ KARAKAYA, SULAMA BİRLİKLERİNE TERCÜMAN OLDU07 Mart 2018
"2023’e Doğru Türkiye’nin Kalkınma Perspektifi”06 Mart 2018
Afyonkarahisar MHP'den İmza Kampanyasına Destek01 Mart 2018
KÖYLÜLER, ÜRETKEN, ÇALIŞKAN VE KAHRAMANDIR25 Şubat 2018
MHP Yozgat Şeker Fabrikası Satışını TBMM Gündemine Taşıdı.24 Şubat 2018
Türk Şekeri Tehdit Ediliyor22 Şubat 2018
Çorum ortalamanın çok altında kaldı22 Şubat 2018
KENTSEL DÖNÜŞÜM RANTSAL DÖNÜŞÜME KURBAN EDİLEREK VATANDAŞLARIMIZ MAĞDUR EDİLMEMELİDİR! 21 Şubat 2018
'VATANDAŞIN YAŞAYACAĞI KARGAŞANIN ÖNÜNE GEÇİN'20 Şubat 2018
Taksici Esnafımızın Helal Lokmasıyla Oynayan UBER Ülkemizde de Yasaklanacak mı?13 Şubat 2018
ÜLKEMİZİN FOTOĞRAFI BUDUR 26 Aralık 2017
MHP'den Gemlik Belediyesi'ne Tepki 21 Aralık 2017
TÜRK FINDIĞI YABANCI TEKELLERE TESLİM EDİLDİ 21 Aralık 2017
MHP’den Ak Belde AŞ.vergi borcu nedeniyle ihalelere giremiyor !20 Aralık 2017
TARIM, MİLLİ GÜVENLİK SEKTÖRÜDÜR 19 Aralık 2017
MHP'den 'Bütçe' Eleştirisi19 Aralık 2017
YERLİ MALI DEMEK, MİLLİ ÜRÜN DEMEKTİR.18 Aralık 2017
ÇALIŞANLARIN TAMAMI MUTSUZ18 Aralık 2017
Taşeronlar...17 Aralık 2017
TÜRK METAL SENDİKASI İŞÇİLERİNİN YANINDAYIZ15 Aralık 2017
MHP'den 'büyüme' eleştirisi15 Aralık 2017
Devletimiz Büyüktür. Devlete Düşen Hak Ve Hakkaniyettir, Adalettir13 Aralık 2017
"Kurumlar lego değildir"11 Aralık 2017
'TÜRK MİLLETİ HAFIZASI OLAN BİR MİLLETTİR'11 Aralık 2017
MEVSİMLİK İŞÇİLER DE KADROYU HAK EDİYOR 09 Aralık 2017
'Çiftçi ve köylü çok zor durumdadır'07 Aralık 2017
"2017 Yılında Asgari Ücret Enflasyona Yenilmiştir." 06 Aralık 2017
MHP'DEN MECLİSE TEKLİF06 Aralık 2017
'Büyüme Kortizonlu'05 Aralık 2017
Hayvancılık, Tarımsal Üretimin Amiral Gemisidir01 Aralık 2017
“YETMEZ AMA EVET” KABİLİNDEN… 30 Kasım 2017
MHP'li Karakaya: Kooperatifçilik sahipsiz22 Kasım 2017
TARSİM'in Dolandırıldığı Doğru mu?17 Kasım 2017
'HÜKÜMET TARAFINDAN TAŞERON İŞÇİLERE VERİLEN SÖZ YERİNE GETİRİLMELİDİR'16 Kasım 2017
'TÜTÜN İTHALATI OLMASIN, ÜRETİME DESTEK VERİLSİN'16 Kasım 2017
Afetten sonra vatandaşlarımızın yanında olamayacaksak ...16 Kasım 2017
"4 bin 995 geçici cami görevlisinın durumu ne olacak"16 Kasım 2017
Ekmek fiyatları açıklandı16 Kasım 2017
MHP Antalya Afet Bölgesinde15 Kasım 2017
'MADEN RUHSATI ÇOK, SAHADA ÜRETİM YOK'15 Kasım 2017
ASGARİ ÜCRETLİ AÇLIK SINIRININ ALTINDA14 Kasım 2017
'İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ŞARTLARI İNSANLIK DIŞIDIR'14 Kasım 2017
MHP'li Karakaya’dan Adana çağrısı12 Kasım 2017
Ekonomi büyüdükçe işsizlik artıyor12 Kasım 2017
Buğday üreticisi 20 milyar kaybetti11 Kasım 2017
“GEREKÇE BAŞTAN SAVMA YAZILMIŞ”10 Kasım 2017
'ASGARİ ÜCRETLİNİN ÜCRETİNİN TELAFİ EDİLMESİ DOĞRU BİR YAKLAŞIMDIR AMA YETERLİ DEĞİLDİR'09 Kasım 2017
MHP’Lİ AKÇAY’DAN ÜZÜM ÜRETİCİLERİNE MÜJDE09 Kasım 2017
MHP’Lİ AKÇAY’DAN AKARYAKIT ZAMLARI DEĞERLENDİRMESİ09 Kasım 2017
'ÜZÜM ÜRETİCİLERİNİN SORUNLARIYLA İLGİLİ MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMALIDIR'06 Kasım 2017
MHP'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun teklifi06 Kasım 2017
MHP'li Usta: Sonuç tam bir fiyasko05 Kasım 2017
Hükümetin, çalışanlara ve emeklilere de kesenin ağzını açmalı03 Kasım 2017
"Durumumuz 2002 yılından bile daha kötü"03 Kasım 2017
Tarladaki traktörden, neden vergi alınıyor?02 Kasım 2017
Kamu Kendine Çeki Düzen Vermelidir 27 Ekim 2017
“Afetzede üreticilerin Borçlarını yapılandırın”26 Ekim 2017
ÖZEL STATÜ TAŞERON İŞÇİLERİN SORUNUNU ÇÖZMEZ25 Ekim 2017
'MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL’IN BEYANI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'20 Ekim 2017
HÜKÜMETİN TASARRUFA GİTMESİ GEREKLİ..19 Ekim 2017
Hükümete Adana Çağrısı09 Ekim 2017
FINDIĞI KONUŞMAK İÇİN HEP GEÇ KALINIYOR 08 Ekim 2017
Taşerona Kadro Konusu Acilen Düzenlenmeli; 06 Ekim 2017
"Rekabet gücümüz yok"01 Ekim 2017
Ekonomi Yönetimindeki, Algı Yanılması mı, İllüzyon mu, Halüsinasyon mu ?07 Ağustos 2017
MİLLİ GELİRİN ADİL ŞARTLARDA, HAKKA VE HUKUKA UYGUN PAYLAŞILMALIDIR 01 Ağustos 2017
Hükümet Yanlış Bir Yoldadır.31 Temmuz 2017
FINDIK ÜRETİCİSİ MAĞDUR EDİLMESİN!26 Temmuz 2017
Gelin Görün Yaşayın! Muğla Çok Güzel25 Temmuz 2017
MHP GENEL SEKRETERİ İSMET BÜYÜKATAMAN'DAN AÇIKLAMA24 Temmuz 2017
TÜRK TELEKOM’DA BÜYÜK ZARAR KAPIDA17 Temmuz 2017
Karakaya: “Adana afet bölgesi ilan edilsin”11 Temmuz 2017
"Dünyada Suç, Bizde Serbest03 Temmuz 2017
"Maalesef Hükümet, Dimyat'a Pirince Giderken Evdeki Bulgurdan Olacağının Farkında Değil."30 Haziran 2017
YENİ BİR RANT MI?18 Haziran 2017
Elektrik abonelerinden TRT payı kaldırılmalı16 Haziran 2017
HASAT BAŞLADI FİYAT HÂLÂ YOK14 Haziran 2017
AKP Tarımı Bitirdi12 Haziran 2017
Tasarı geçerse kırmızı et gibi zeytin ithal ederiz 08 Haziran 2017
Sanayi ve Üretime Destek Tasarısı Genel Kurul'da07 Haziran 2017
MHP’li Karakaya, üreticinin sesi oldu 05 Haziran 2017
Tıbbi Atıkların Bertarafı Çok Önemli 02 Haziran 2017
MHP’li Usta, Meclis’te ‘Çay’a Değindi31 Mayıs 2017
Elektrikte Kayıp Kaçak Tepkisi31 Mayıs 2017
MHP'li Tanrıkulu'ndan, 'Zeytincilik Yasası' tepkisi 31 Mayıs 2017
İNŞAATLAR DURMA TEHLİKESİNDE 30 Mayıs 2017
"Fiyatı Erken Açıklayın, İthalat Yapmayın"29 Mayıs 2017
Çiftçilerin feryadına kayıtsız kalınmamalı14 Mayıs 2017
Türkiye'de 2 milyon 700 bin hane yardımla yaşıyor04 Mayıs 2017
Enflasyon canavarı zammı 4 ayda yuttu 04 Mayıs 2017
Pozitif Gündemle Bir Yol Haritası Hazırlanmalı 21 Nisan 2017
Enflasyon canavarı vatandaşın paçasını yakalamış durumda03 Nisan 2017
MHP’Lİ ÖZTÜRK TAŞERONA KADROYU SORDU28 Mart 2017
Turizmde borç yapılandırması ve akıllı teşviklere ihtiyacımız var 28 Mart 2017
Türkiye kaybederse Avrupa kaosa gider22 Mart 2017
HaremGebze hattı minibüs esnafının sorunları bir an önce çözülmeli'.,21 Mart 2017
Türkiye yüksek enflasyona yenik düştü04 Mart 2017
Çiftçimiz borç ekip faiz biçmekte22 Şubat 2017
MHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ YÖNTER'İN BASIN TOPLANTISI...15 Şubat 2017
“Elektrik ve su faturalarındaki soygun da önlensin!”06 Şubat 2017
MHP'Lİ TANRIKULU'DAN EKONOMİK UYARI01 Şubat 2017

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH