Ana Sayfa > MHP HABER

'ÜLKÜCÜ'NÜN YERİ MHP'DİR'
Flaş Haber
26 Kasım 2017
Bu haber 445 kez okundu
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Doğumunun 100. Yılında Başbuğ Alparslan Türkeş 3. Gençlik Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, ''Milliyetçi-Ülkücü Hareket kökünden kopmamıştır, özünden ayrılmamıştır, ülkülerinden zerre taviz vermemiştir, işte şahidi pırıl pırıl Ülkücü Türk gençliğidir.Ülkücünün yeri MHP'dir.MHP, Türk milletinin eseridir, Türk siyasetine ve Türk tarihine hediyesidir'' dedi.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ’nin 
Doğumunun 100. Yılında Başbuğ Alparslan Türkeş 3. Gençlik Kurultayı’nda yapmış oldukları konuşma. 26 Kasım 2017


Büyük Türk Milleti,
Aziz Türk Gençliği,
Türk-İslam Ülküsünün Yılmaz Neferleri Muhterem Ülküdaşlarım,
Türklüğün Güçlü Umudu, Türkiye’nin Gelecek Ufku Değerli Bozkurtlarım, Asenalarım,
Ekranları Başında Bizleri İzleyen Değerli Vatandaşlarım,
Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,
Doğumunun 100.Yılında Başbuğ Alparslan Türkeş 3.Türk Gençlik Kurultay’ına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Sözlerimin başında bu mahşeri coşkuyu, bu hayranlık veren heyecanı hürmetle selamlıyorum.


Hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
“Gafil hangi üç asır, hangi on asır?
Tuna ezelden Türk diyarıdır.
Bilinen tarihler söylememiş bunu,
Kalkıyor örtüler, örtülen doğacak,
Dinleyin sesini doğan tarihin,
Aydınlıkta karaltı, karaltıda şafak,
Yalan tarihi gömüp doğru tarihe gidin.
Asya’nın ortasında Oğuz oğulları,
Avrupa’nın Alplerinde Oğuz torunları,
Doğudan çıkan biz, batıda yine biz.
Nerede olsa, ne olsa kendimizi biliriz.”
Böyle yazmış, bu şekilde haykırmıştı Mustafa Kemal.

Doğuya hükmetmiş, batıya kükremiş, kendini bilmiş, çağları geçmiş, kahramanlık pınarından kana kana içmiş büyük bir ceddin ahfadı olan sizlerle iftihar ediyorum.
Bu muazzam toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen, katkısı bulunan, alın teri dökülen, mücadelesi görülen her kardeşime, her dava arkadaşıma sonsuz şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın başkan ve yöneticilerini ayrı ayrı kutluyorum.
Alnı açık, aklı açık, başı dik, ahlakı yüksek, milli ve manevi mensubiyeti her daim övülecek Türk gençliğini hasretle, muhabbetle kucaklıyorum.
Başbuğumuzun doğumunun 100.yılında muhteşem hatırasını, muazzez anılarını saygıyla, şükranla, rahmetle yâd ediyorum.
Doğumunun 100.Yılında Başbuğ Alparslan Türkeş 3.Türk Gençlik Kurultay’ının başarılı geçmesini, ülkemiz, milletimiz,  Türk-İslam alemi ve parlak istikbalimiz adına güzelliklere vesile olmasını Allah’tan diliyorum.


Aziz Ülküdaşlarım,
Değerli Kardeşlerim,
Yeni kuşaklar, geçmişi unutacak kadar hafızasız, geleceği tasavvur edemeyecek kadar hayalsiz olursa, imha ve iflas kaçınılmazdır.
Geçmişi unutmamız halinde geleceği koruyamaz, kurgulayamayız.
Koruyamadığımız bir gelecek üzerinde ise söz sahibi olamayız.
Söz sahibi olamadığımız yerde de ya uydu, ya uyuşuk, ya da ucuz ve tutsak bir hayata mahkûm kalırız.
Bu nedenle nereden gelip nereye gideceğimizin farkında olmalıyız.
İrademizle hadiselere yön verecek, zamanlar üstü hedefler belirleyecek müessir bir vasfa kavuşabilmeliyiz.
Tarihsel yolculuğumuzda inançlarımız kaynak, ülkülerimiz kuvvettir.
İmanımız güç; ifade hakkımız, irade haysiyetimiz kudrettir.
Fütüvvetiz fütuhat, fütuhatsız mürüvvet olmayacaktır.
Fedakârlık yapmadan fenalıkların üstesinden de gelinemeyecektir.
Türk milleti fedakarlık numunesi, fikir ve aksiyon hamulesi büyük liderlere çok şey borçludur.
Hamd olsun Türk tarihi bu kapsamda çok zengindir.


Elbette büyük liderler mücadelemizin rehberi, büyük fikirler uyanışımızın, toparlanışımızın, birlik ve beraberliğimizin harcı ve haddidir.

Liderler vardır, yaşadıkları zamanın dışına taşarlar.
Liderler vardır, yaşanan destanları bizzat yazarlar.

Yine liderler vardır, dünya döndükçe, insanlık var oldukça unutulmazlar, tarihteki muhkem ve mutlak yerlerini alırlar.
İşte Başbuğ Alparslan Türkeş Bey böyle bir liderdir.

Tam bir asır önce, 25 Kasım 1917’de Lefkoşe’de başlayan kutlu bir ömür 80 yılı devirerek 4 Nisan 1997’de Ankara’da son bulmuştu.
Türkeş Bey Türklüğün vicdanında doğmuş, İslam’ın sancağından tutmuştu.
Araladığı üçüncü yol, açtığı ülkücü çığır Türk milletinin özünü kavramış, milli ömürleri kapsamış, milli heyecan ve arzuları bir şuurda toplamıştır.
Bu şuur ki;


Bilge Kağan’dan Alparslan’a ulaşan dik duruş,
Osman Gazi’den Fatih’e ulaşan kutlu diriliş,

Kanuni’den Mustafa Kemal’e ulaşan kalıcı silkiniş,
Tonyukuk’tan Uluğ Bey’e ulaşan kişilikli uyanış,

Farabi’den İbn-i Sina’ya ulaşan ilkeli tırmanış,
Kaşgarlı Mahmut’tan Ali Şir Nevai’ye ulaşan iffetli kanatlanış,

Yusuf Has Hacip’ten Şeyh Edebali’ye ulaşan ülfetli şahlanış,
Pir-i Türkistan’ndan Hacı Bektaş’a ulaşan ihlaslı ayaklanış,

Fuzuli’den Aşık Veysel’e ulaşan kendine dönüş,
Mevlana’dan Yunus’a ulaşan öze dokunuş,

Dedem Korkut’tan Karacaoğlan’a ulaşan satır satır oluş,
Vahapzade’den Şehriyar’a ulaşan dize dize büyüyüş,
Nene Hatun’dan Seyit Onbaşı’ya ulaşan kademe kademe yürüyüştür.

Bu şuur ki;

İsmail Gaspıralı’dan Yusuf Akçura’ya, Mehmet Akif’ten Ziya Gökalp’e, Mümtaz Turhan’dan Erol Güngör’e, Hüseyin Nihal Atsız’dan Ahmet Arvasi’ye, Arif Nihat Asya’dan Galip Erdem’e kadar dalga dalga yükselen doğruluş,

Dündar Taşer’den Mehmet Eröz’e, Osman Turan’dan Necmettin Hacıeminoğlu’na, Osman Yüksel Serdengeçti’den Halide Nusret Hanım’a, Ömer Seyfettin’den İbrahim Kafesoğlu’na kadar yayından ok gibi fırlayan okuyuş, düşünüş, kavrayış ve kucaklayıştır.

Nitekim bu şuur; Türk ile İslam’ı fikir ve eylemde yoğunlaştırmış, hayal ve hedefte yoğurmuş, arşın çatısına, alemlerin bağrına, beşeriyetin alnına Ülkücü’yü asla silinmeyecek şekilde kazımıştır.

Kahraman bir nesil özellikle 12 Eylül öncesi bu şuuru yaşatmak için şehadet şerbetinden içmiştir.

Şehitler önümüze düştü, Başbuğumuz ömür verdi, ecdadımız özümüze girdi, tarihimiz gücümüze güç ekledi; çok şükür bugünlere gelebildik.

Başbuğumuz diyordu ki:

“Fikir, ülkü ve dava bakımından en güçlüyüz. En asil fikirler bizim fikirlerimizdir. En meşru, en haklı dava bizim davamızdır.”

Haklı olan Hakk’ın yolundadır.
Hakk’ın safında duran, halkın yanında olandır.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket asildir, Hak davasının, milli ülkülerin, millet varlığının teslim olmayacak, teslim alınamayacak sancaktarıdır.

Bu nedenle davamız dosdoğrudur.
Davamız tertemizdir.
Davamız Türklüğün, Türk-İslam ruhunun gelecek ümididir.

Şayet bugün varsak, şayet bugün nefes alıyorsak, şayet bugün vatan, millet, mukaddesat ve mukadderatımız için gözümüzü daldan budaktan esirgemeyecek bir kararlılığa sahipsek bunun temelinde şehidin şühedanın payı,

Elbette Başbuğ Türkeş Bey’in üstün, sabırlı, inançlı, akıl ve mücadele dolu hayatının derin iz ve akisleri vardır.
Vefatının üzerinden 20 yıl, doğumunun üzerinden de bir asır geçmesine rağmen, Türkeş Bey’e sevgimiz, bağlılığımız hiç azalmadı.

Gelişmeler onu hep haklı çıkardı.
Vizyonu her zaman hayranlık uyandırdı.
Onda geniş bir ufuk vardı.
İleriyi görme kabiliyeti şahsında temerküz etmişti.

Türkiye’nin umutsuzluğa kapıldığı bir dönemde, 9 Işık doktriniyle karanlığı yardı, karamsarlığı aştı, siyasi ve fikri düzeydeki karaborsa mantığını, karambolden beslenen kirli emelleri yıktı geçti.

Dedi ki: “Milliyetçisiyiz, Türkçüsüyüz. Neden Türkçüyüz? Çünkü milletimiz Türk milletidir.”

Herkes duysun ve şahit olsun ki:
Türk’üz, Türkçüyüz, Türk milliyetçisiyiz.
Ülkücüyüz, son nefesimize kadar da Turancıyız.
Şurası bir hakikattir ki, tarih milletlerin ortak hafızasıdır.
Geçmişten geleceğe akan zamanın hülasasıdır.

Gerçek anlamda büyük liderler; tarihin akışını etkilerler, tarihi önceden okurlar ve görürler, tarihe damgasını vururlar.

Türkeş Bey; emsalsiz bir tarih şuuruna, ufkun ötesine bakma ve görme meziyetine sahipti.

O’nu gerçek manada anmak, hatırasını yad etmek; O’nu doğru anlamaktan, ülküsünü, ideallerini ve fikirlerini bütünüyle korumaktan, eserlerine ve emanetine yüksek bir şuurla sahip çıkmaktan geçer.

Bunun için ilk önce, yarım asrı aşkın destansı Türk milliyetçiliği mücadelesinin, her aşamasında hakim olan ortama, imkan ve şartlara bakmak gerekir.

Başbuğ, Türk milliyetçiliği bayrağını, milliyetçiliğin tehlikeli bir akım olarak görülüp dışlandığı bir dönemde açmıştır.
1944’de tabutluklara sokulan, vatan hainliği ve ırkçılık olarak mahkum edilen Türk milliyetçiliğinin kaderi Başbuğ Türkeş’le değişmiştir.

Türk milliyetçiliği ülküsünü sistemleştirerek aksiyon haline getirmiş, fikir sahasından siyaset sahnesine taşımış ve Türk milliyetçiliği Milliyetçi Hareket Partisi’yle, tarihte ilk defa bir partinin programı ve dünya görüşü olmuştur.

Hücrelerde, demir parmaklıklar arkasında unutturulmaya ve sindirilmeye çalışılan bu dava, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ve hükümet ortaklıklarıyla Türkiye’nin yönetimine taşınmıştır.

Türkeş Bey; uzun yolculukta, Türklüğü ve Müslümanlığı Anadolu’ya yayan Horasan erenleri gibi, Türk milliyetçiliği ülküsünün Anadolu’da kök salması için adeta insanüstü bir gayretle çalışmıştır.

Nitekim Türk milliyetçiliği, tüm yurt köşelerine bu sayede yayılmış, Türk gençlerinin vicdanında ilmek ilmek işlenerek kök salmıştır.
Bizzat kendi ifadesiyle “Milliyetçi-Ülkücü Hareket, büyük ve güçlü Türkiye’nin mimarı olarak doğmuş ve gelişmiştir.”
Tarih birçok konuda Başbuğ Türkeş Beyi haklı çıkarmıştır.

- Buna, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bağımsızlığına kavuşan Azerbaycan’da, merhum Ebulfeyz Elçibey’le birlikte kürsüde Bozkurt işaretiyle selamladıkları, Azatlık meydanında bağımsızlık coşkusu yaşayan yüzbinler şahittir.

- Buna, bağımsız devletler olarak tarih sahnesine çıkan Türk Cumhuriyetleri şahittir.
- Tanrı Dağı, Ötüken, Orhun ırmağı, Issık gölü, Türkistan ovaları, Ural-Altay dağları, Başbuğun öngördüğü bu tarihi dönüşümün sessiz şahitleridir.

- Buna; İran Azerbaycan’ında, Kerkük, Musul, Tuzhurmatu ve Telafer’de soydaşlarımız şahit olmuşlardır.

- Balkanlarda bağımsız devletlerini kuran Makedonya ve Kosova’daki Türklük heyecanı şahitlik etmiştir.

- Başbuğ Türkeş’in Türk dünyasında estirdiği umut rüzgarları; Semerkant, Horasan, Kazan, Tebriz, Üsküp, Kerkük, Bayırbucak, Kırım, Kosova, Hocalı, Saraybosna ve Kafkaslarda hala hissedilmektedir.

Diyorum ki, Allah ondan razı olsun, mekanı da cennet olsun.

Değerli Dava Arkadaşlarım,
Sevgili Bozkurtlarım, Asenalarım,

Merhum Türkeş Bey, Türklüğe yürekten inanmış, gönülden bağlanmıştı.
İslam’ın feyziyle bereketlenmiş, ruhen billurlaşmıştı.

Ülküleri uğruna, ülkesi ve ilkeleri adına her türlü meşakkati göze almıştı.
Çelikten bir iradesi vardı.

Sarsılmaz bir azmiyle önündeki tüm engelleri birer birer aşarak Türk milliyetçiliğini siyasal zemine indirmiş, Anadolu’nun tozlu yollarına bir sevdayla düşmüştü.

Yetiştirip emanet ettiği Ülkücü Gençlik için son anına kadar emek verdi, geleceğin Ülkücü ömürleri için çaba sarfetti.

Türklüğün muzafferliğine umut bağladı.
Ahlaki çizgisini hiç bozmadı.

Mücadelesini hiç gevşetmedi, yılgınlığa hiç kapılmadı.
Bin yıllık kardeşliğe inandı, bunun için savaştı.

Her neviden saldırıları göğüsledi, iftira ve isnatlara boyun eğmedi.
Ülkücü yaşadı, ülkücü kaldı, ülküleriyle ebediyete irtihal etti.
Doğduğunda parçalanan, her yerinden sökülen, her tarafından paylaşılan bir imparatorluk vardı.

Vefatında ise bağımsız bir Türk devletinin, güçlü ve kaderine bizzat kendi yön veren Türkiye Cumhuriyeti’nin onuru maneviyatına hâkimdi.

Devlet ve siyaset hayatında ilkelerinden ve inançlarından ödün vermedi.

Ne mutlu ona ki, Türk-İslam ülküsünün mektebi olan Ülkü Ocakları ve milleti için her görev ve fedakârlığa hazır Milliyetçi Hareket Partisi onun ölmez eserleri arasındadır.

Başbuğ Türkeş Bey;
Tabutluklara sığmayan inançtı.
Zulme başkaldıran cesaretti.
Zindanlara dar gelmiş ferasetti.
Hainlere meydan okuyan şerefti.
Fikri ve siyasi tutarlılığını hiç kaybetmemiş istikrardı.
Ülkücülere evlatlarım diyen müşfik bir şahsiyetti.
“Doğru bir fikri yenecek hiçbir kuvvet yoktur” diyen bir bilgeydi.

“Türkiye’de Türkiye halkları yoktur; yalnız ve yalnız ebedi büyük Türk milleti vardır” diyen birlik ve beraberlik aşığıydı.
“Bu devletin ülkesini ve milletini bölmeye kalkışanlar, bunu vadedenler kahrolacak, bunların kafaları ezilecek” diyen kahramanlıktı.

“İnsan sevgisine, insan haysiyetine sonsuz saygı duyan” vicdan sahibiydi.
Milleti sınıflara bölen, bir avuç azınlığa hak tanıyıp, büyük millet çoğunluğunu ezen, sömüren bir imtiyazlar rejimine karşı çıkan gerçekçi bir demokrasi tutkunuydu.

“Milli demokraside efendi olarak millet vardır” sözüyle mazlumların, gariplerin, sessiz kitlelerin umudu olmuştu.
“Milli devlet, güçlü iktidarı” gaye belirlemiş yüksek meziyetli devlet ve siyaset adamıydı.

Ülkücü Gençliğin kanun hakimiyeti içinde, meşruiyetçi yolla Türk ve Türkiye düşmanlarının oyunlarını bozacağının görevini ve güvencesini ilan eden bir liderdi.
Ömrü, Türk milliyetçiliğini yükseltme yolunda, “dik baş, tok karın mutlu yarın” hasreti ile geçmişti.

Ve milletimizin şahsında taçlandırdığı Başbuğ unvanı; millet, vatan ve devlet sevgisi ile özdeşleşerek adeta bayraklaşmıştı.

Türk milliyetçiliğine husumet ve hıyanet dolu saldırıların olduğu bir dönemde fikri, siyasi, ahlaki ve eylem adamı vasfıyla milyonların sevgisini kazanmış, bizlerin sonuna kadar yüceltmek için mücadele edeceği bir miras bırakmıştı.

Merhum Türkeş Beyi ve eserlerini anlamının yolu, elbette tanımaktan, tanıtmaktan, yorumlamaktan geçmektedir.
Bunu yapacak olan, yapması gereken kuşku yok ki Ülkücü Gençliktir.

Türkiye’nin her açıdan, her yönden bir inşa, bir ihya girişimine şiddetle ihtiyacı vardır.
Türk gençliği öncelikle şu soruların cevabını muhakkak surette arayıp bulmakla mükelleftir:

Neyi inşa ve ihya edeceğiz?
Nerede inşa ve ihya edeceğiz?

Nasıl inşa ve ihya edeceğiz?
Merhum Başbuğumuz gençlikten çok şey bekliyordu.

Memleket ve millet için umut kaynağı görüyordu.
Gururla hatırlar ve hatırlatırım ki, hepinize şöyle seslenmişti:

“Milliyetçi Türk gençlerini yakından tanımış olduğu bir güvenle söyleyebilirim ki, onlar milletimizin her çeşit güvenine ve teveccühüne layıktırlar. Onlardaki uyanıklığı, yüksek vazife duygusunu, yüksek ahlakı gördükçe, milletimizin yarınına derin bir inançla bakmaktayız.”

Tarihte küçülmeyen, küçülme nedir bilmeyen, küçümseyenleri de yerin ta yedi kat dibine göndermiş Türk milletinin gençliği de büyüktür, özeldir, önemlidir, yüzümüzü ağartmakta, göğsümüzü kabartmaktadır.

Türk gençliği ayrıca şu soruları kendisine devamlı sormalı, cevabını da arayarak bulmalıdır:

Nasıl bir geçmişten süzülüp geliyorum?

Nasıl bir geleceği tahayyül ve tasavvur ediyorum?
Nelere sahibim, nelerden mahrumum?
Önüme çıkan engelleri aşabilmek için gerekli olan maddi ve manevi imkanlarım nelerdir? 
Bu imkanlar eksikse nasıl tamamlarım? Fazlaysa nasıl yönlendiririm?
Unutmayınız, zor diye bir şey yoktur; imkansızlık sadece zaman alacaktır.

Yine unutmayınız ki, büyük başarılar, büyük zaferler, büyük yükselişler hiçbir zaman güllerle döşenmiş rahat ve güvenli yollardan geçilerek elde edilmemiştir.

Milli Mücadele kahramanlarının, Erzurum Kongresi’nden sonra Sivas’a gitmek üzere yola çıktıklarında, lütfen dikkat ediniz, paraları yoktu.

Emekli bir binbaşının emeklilik ikramiyesini borç alarak güç bela yola çıkabilmişlerdi.
Sivas’tan Ankara’ya gelirken de 20 ekmek, bir okka peynir, 20 yumurtayı yolda yemek üzere borçla temin etmişlerdi.

Diyeceğim odur ki, umutsuzluk aklın durma halidir.
Korkaklık zamanın dışına sürülme, dünyadan manen kopuş demektir.

Merhum Türkeş Bey, hayatı boyunca kahramanca mücadele etmiş, korkakça bir hayatı reddetmiş, ensesinden tuttuğu gibi kapı dışarı bırakmıştır.

Türk gençliğinin yapması gereken de budur.
Korkaklık yılgınlık olabilir, ancak cesaret asla çılgınlık değildir.
Kahramanlık kontrolsüzlük ve kural tanımazlık hiç değildir.
Anlık heyecanlar, anonim duygular yanlışa sürükleyecek, yozlaşmaya sevk edecektir.

Yeri gelirse karıncayı dahi incitmeyecek yumuşak bir yüreğe, yeri gelirse de dünyaya meydan okuyacak çevik ve çelik bir iradeye sahip olmak lazımdır.

İşte Ülkücü Türk Gençliği budur.

Başbuğumuzun öğüt ve tavsiyesi de bu şekildedir.

Ben de Ülkücü Türk Gençliğine diyorum ki; dalınızı kıranın ağacını sökünüz.
Vatanınıza kem gözle bakanları silindir gibi eziniz.
Bunları yaparken, hukuktan, meşru çizgiden asla ayrılmayınız.
Türk Gençliğini sokakta bulmadık, sokakta kaybetmeyeceğiz.
Akıl, sabır, iman, ahlak, olgunluk hepinizin, Ülkücü Gençliğin ortak hasletidir.

Merhum Cemil Meriç diyor ki; “olgunlaşmak kalbin daha hassas, kanın daha sıcak, zekanın daha işlek, ruhun daha huzurlu olması demektir.”
Hacı Bektaş-i Veli de, “insanın olgunluğu davranışlarının doğruluğundadır” diyerek yüzyıllar öncesinden bizlere nasihat etmişti.

Devamlı okumak, kitaplarla haşır neşir olmak, sürekli kendinizi yetiştirmek, milli değer ve manevi emanetlerle bütünleşmek vazgeçilmeyecek önemdedir.
Yine merhum Cemil Meriç diyor ki; “kitap istikbale yollanan mektup, smokin giyen heyecan, mumyalanan tefekkürdür.”

Anlarsak anlatırız, anlatırsak anlaşırız, anlaşılırsak milletimizin daha fazla sevgisini kazanırız.
Sadece çağı yorumlamakla yetinmeyiniz.

Bilakis değiştirmek için de uğraşınız, bu uğurda çalışınız.
Bilmenizi isterim ki, fikirlerin kıran kırana mücadele ettiği bir sürecin sonunda, hakikat sahteciliğe, adalet önyargıya üstünlük kuracaktır.

Egolarına yenilen, nefsine teslim olan, davasını şahsi beklentilerin arkasına iten, dostunu düşmanını bilmeyen, büyüğü küçüğü tanımayan, maziyi atiyi kavramaktan aciz bir gençlik yıkıma hizmet edecektir.

 Türk istikbalinin muhafız ve mükafatı olan Ülkücü Gençlik böyle olmayacaktır, olmamalıdır.
Zira su uyusa da düşman uyumuyor.
Türkiye düşmanları alayı birden aynı kampta toplanıyor.

Vatanlarını yaşanmaz bulan hainler, bu mukaddes vatanı aslında yaşanmaz kılmak ve teşhir etmek için uğraşıyor.

Buna izin veremeyiz, boş işlerle avunamaz, oyalanamayız.

Kendi zamanının ötesine geçip yeni zamanları görebilme beceri ve kabiliyetine sahip ülküdaşlarım Türkiye’nin, Türk milletinin ve Türk-İslam coğrafyasının iftiharı, anıtlaşmış timsalleri olacaklardır.

Merhum Namık Kemal’in dediği gibi, “dünyaya gelmek hüner değildir, yüksel ki yerin bu yer değildir.”

Elleri öpülesi ecdadımız her daim baş tacı yapacağımız bir mirası bizlere manen zimmetlemiştir.

Diyor ya Akif; “zannetme ki ecdadın asırlarca uyudu, nereden bulacaktın o zaman eldeki yurdu.”

Ne güzel de buyurmuş Şeyh Edebali:

“Hal bil, ahval bil, gönül bil.
Usul bil, adap bil, sınır bil.
Yurt bil, yol bil, yordam bil.
İkram bil, kural bil, doyum bil.”

Aziz Atatürk’ün işaret ettiği üzere, “muvaffakiyetlerde gururu yenmek, felaketlerde ümitsizliğe mukavemet etmek lazımdır.”

Bunu başaracak olan sizlersiniz.
Türkiye’ye sahip çıkacak yine sizlersiniz.

Merhum Başbuğumuzu ebediyete kadar manen yaşatacak, duayla anılmasını sağlayacak irade de sizlerdedir.
Çok konuşana, boş konuşana, kem konuşana sırtınızı dönüp, milletimize nasıl hizmet ederim amacına odaklanınız.

İlim üç şeydir diyor Şems-i Tebrizi: “Zikreden dil, şükreden kalp, sabreden beden.” Bunları da asla aklınızdan çıkarmayınız.
Merhum Dündar Taşer, “Milliyetçi Hareket’in temel vasfı, Türk’e zarar vermeyene müsamaha, Türk’e fayda vereni himayedir,” diyordu.

Ve ekliyordu; “Ülkücülerin kanaatleri sağlam, imanları bütün, fikirleri berraktır. Serttirler ama odun gibi değil; elmas gibi pırıl pırıl.”
Milliyetçi-Ülkücü Hareket kökünden kopmamıştır, özünden ayrılmamıştır, ülkülerinden zerre taviz vermemiştir, işte şahidi pırıl pırıl Ülkücü Türk gençliğidir.

Ülkücünün yeri MHP’dir.

MHP, Türk milletinin eseridir, Türk siyasetine ve Türk tarihine hediyesidir.

Ülkücü nesiller hamd olsun davanın onurunu koruya koruya, namusunu savuna savuna, namertleri yene yene yoluna devam edeceklerdir.

Bazıları vardır, göz yumduğumuz kadar dürüst, sustuğumuz kadar insandırlar.
Bunlara göz yummayacağız, bunlara karşı da susmayacağız.

NATO beslemelerine, FETÖ’cü hainlere, PKK’lı, PYD’li, IŞİD’li canilere karşı milletle yan yana, devletle sırt sırta vererek sonunu hesap etmeden mücadelemizi sürdüreceğiz.

Güneşe bakmaya cesareti olmayan, ama güneş iddiasında bulunanlar, gölgede kalmaya, gölgeyi ışık sanmaya mahkûmdur.

Ve bunlarla hesabımız acıklı olacaktır.

Bir kişiden başlayarak, günden güne büyüyen bir davanın nasıl olabileceğini hepimize gösteren, büyük ve dengesiz adımlar yerine; ufak ve sabırlı adımlarla uzun yolları kat etmenin sırlarını öğreten Başbuğumuzun kutlu emaneti çiğnetilmeyecektir.

“Fikir, iman, ülkü aşkı. İnsanları güçlü yapan bunlardır.” diyerek, azmin, kararlılığın, istikrarın, sorunları aşmada en etkili çözüm yolu olduğunun işaretini veren Başbuğumuzun anılarını ve adını şer planlarda kullanmaya yeltenenleri de Allah’ın izniyle şaşkına çevireceğiz.

Aziz Ülküdaşlarım,
Değerli Dava Arkadaşlarım,

Türk milliyetçilerinin, Ülkücü Gençliğin bu aziz vatanla, bu büyük milletle ömür boyu sürecek bir “Sadakat, Sevda ve Hizmet Sözleşmesi” vardır.

Bu sözleşme “Devlet-i ebed müddet”, “Millet-i ebed müddet” sözleşmesidir.
Bu sözleşme tek taraflıdır.

Alacak hanesi boş, borç hanesi yüklüdür.
Yolu doğru olanın yükü de ağırdır.

Alacağımız; helallik ve duadan başka bir şey değildir.
Borcumuz ise; canımızla, kanımızla ödenecek kutsal vatan ve millet borcudur.

Biz bu sözleşmeyle Ülkücü olduk, gerektiğinde bu borcu seve seve ödemeye yemin ettik.
Milliyetçi-Ülkücü Hareket;

- Vatan görevine hazırdır.
- İhanet ve husumet kuşatmasını yarmaya kararlıdır.

Türkiye’ye biçilmeye çalışılan kefeni yırtmaya, gerekirse yeni bir Kurtuluş Savaşına, gerekirse Anadolu’yu yeniden fethetmeye gönüllüdür.

- Milliyetçi Hareket, Ülkücüler ve Bozkurtlar bu uğurda canlarını feda etmeye dünden razıdır.

Bu ruh, bu iman, bu cesaret, bu azim ve kararlılık buradadır, bugün bu salondadır.

İhanet kuşatması ne kadar ağır olursa olsun;

- Tarih henüz nihai hükmünü vermemiş,
- Türk milliyetçileri henüz son sözünü söylememiştir.

Bu son sözü söyleyecek olanlar bugün buradadır ve ayaktadır.

Milliyetçi- Ülkücü Hareket;

- Devlet ve millet uğruna her cefaya katlanmanın, canından ve kanından vazgeçmenin vatan görevi olduğunu bilen,
- Ölümle sınavdan geçmiş,
- Vatan sevgisinin sınavını şehadet karşısında vermiş,
- Milli beka tehlikeye düştüğünde ve çarenin tükendiğinde kendinden vazgeçerek ilahi fedakarlığı göze almış kutlu bir davadır.

Buna şerefli mücadele tarihimiz şahittir.
Bu Başbuğumuzun bize öğretisidir, bu bize sonuna kadar bağlı kalacağımız vasiyetidir.

Bizim Türkiye’nin aydınlık geleceğine olan inancımız tamdır.
Türkiye bütün güçlükleri aşacak güce sahiptir.
Türk milleti ihanete geçit vermeyecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi var olduğu, Ülkücü Gençlik Bozkurt gibi ayakta durduğu sürece bekamızı hedef alan saldırılar bozguna uğrayacaktır.

Büyük Türk milleti bitti demeden Milliyetçilik davası bitmeyecek, Ülkü meşalesi sönmeyecektir.
Biz bitti demeden de, Türkiye teslim alınamayacaktır.

Kader anı gelirse, “Ya devlet başa, ya kuzgun leşe” denilecek ve gereği yapılacaktır.
Herkes emin, herkes şahit olsun ki, Milliyetçi-Ülkücü Hareket olduğu müddetçe:

Ezan dinmeyecek, bayrak inmeyecek, vatan bölünmeyecek, şehitler ölmeyecektir.
Türk milleti zillete düşmeyecektir.
Namerde boyun eğmeyecektir.

- Al bayrağımızı semalarda ebediyen dalgalandıracağız.
- Şerefli bayrağımıza uzanan elleri kıracağız.

- Saldırılara karşı siper olacağız.
- Kurulan tuzakları parçalayacağız.

- İslam ahlak ve faziletini, Türklük gurur ve şuurunu şerefle taşıyacağız.
- Büyük Türk milletinin aydınlık geleceğinin mimarları olacağız.

- Milliyetçi Hareket’in Üç Hilalli bayrağını zafer burcuna mutlaka dikeceğiz.
Sonsuz vatan nöbetini gururla tutacağız.

- Türk devletinin ve Büyük Türk milletinin bekasını,
Canımız ve kanımız pahasına koruyacağız.

Kader anı gelirse, milli beka tehlikeye düşürse

- Yılmayacağız, yıkılmayacağız, yenilmeyeceğiz, mutlaka başaracağız.
- Hak bildiğimiz yoldan da  asla dönmeyeceğiz .

Değerli Dava Arkadaşlarım
Ülkücü Kardeşlerim
Kahraman Bozkurtlarım
Hedeflerimiz büyüktür.
Gözlerimiz ufka bakmaktadır.
Biz kendi evlatlarımızı öz vatanında garip;
Kendi değerlerimizi öz vatanında ayrıksı,
Devletimizi güçsüz görülmekten çıkarmanın mücadelesinin içindeyiz.

Elbette ki bu kendiliğinden erişilecek başarı değildir.
Zor, zahmetli bir mücadelenin, sağlam bir karakterin ve feda edilmiş ikballerin sonucu olacaktır.

Bu Milliyetçi-Ülkücü olmanın kaçınılmaz bir bedelidir.
Bu bedeli göze alanlar çetin yolculuğa çıkabilirler.

Bunun için, tehdit ne derece büyük, tehlike ne kadar yakın, engeller nasıl olursa olsun taşıdığımız milli sorumluluk şuuru öfkemizi bastırmak durumundadır.

Sorunlardan ve sıkıntılardan ürkmemek; suçlamalardan ve zorluklardan yılmamak, tuzaklardan ve karanlıklardan uzak ve uyanık durmak lâzımdır.

Sözlerime son vermeden, doğumunun 100.Yılında Başbuğ Alparslan Türkeş 3.Türk Gençlik Kurultayı vesilesiyle;

- Tarih boyunca Türklüğü yaşatmak için hayatlarını feda eden kahraman ecdadımızı,

- Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını,

- Terörle mücadelede ve vatan savunmasında toprağa düşen kahraman şehitlerimizi,

- Bir hilal uğruna şehadet mertebesine erişen aziz Ülkücü şehitlerimizi,

- Bu kutlu davada hizmeti geçen ebediyete intikal etmiş bütün dava arkadaşlarımızı ve,

- Ömrünü Türk-İslam ülküsüne adamış Başbuğumuz Alpaslan Türkeş Bey’i,

Minnet ve şükran duygularımla anıyorum.
Aziz hatıraları önünde tazimle eğiliyorum.
Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum.
Ruhları şad, mekanları cennet olsun.

Yurdumun dört bir yanından büyük bir heyecanla buraya gelen dava arkadaşlarımı, Bozkurtlarımı, Asenalarımı sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum.

Hepinizi, teker teker en sıcak duygularla kucaklıyorum.
Vatan ve millet hizmetinde üstün başarılar diliyorum.
Kutlu yolunuz ve pirüpak alnınız ve bahtınız ilelebet açık olsun.
Hak bildiğiniz yolda başarınız, inancınız, imanınız ve sarsılmaz iradeniz daim olsun.

Vatan ve millet heyecanınız hiç eksilmesin.
Türklük ve Türkiye sevdasıyla çarpan tertemiz kalpleriniz eza, cefa ve dert görmesin.

Yüce Rabbim yar ve yardımcınız olsun.
Sağ olun, var olun.
Cenab-ı Allah’a emanet olun.
Ne Mutlu Türküm Diyene.


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer MHP HABER Haberleri

Başlık Tarih
 
'İSTİKBAL TÜRKİYE'NİN KAVLİ, İSTİKLAL TÜRK MİLLETİNİN KADERİDİR'19 Mart 2018
Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'de yükselen bir değer.19 Mart 2018
Devlet Bahçeli 12. Olağan Büyük Kurultayın Kapanış Konuşmasını Yaptı18 Mart 2018
BÜYÜK ZAFER, KUTLU BULUŞMA18 Mart 2018
Bahçeli, MHP Genel Başkanlığına yeniden seçildi18 Mart 2018
MHP'de 12. Olağan Büyük Kurultay 18 Mart 2018
TÜRK MİLLETİNİN ŞEREF TABLOSUDUR; ÇANAKKALE!16 Mart 2018
MHP'nin 12. Olağan Kurultayı'na doğru16 Mart 2018
BAŞKAN AVŞAR'DAN BAHÇELİ'YE ZİYARET16 Mart 2018
"2023'ün Lider Ülke Türkiye'sini Oluşturacağız"15 Mart 2018
MHP Samsun Teşkilatları Büyük Kurultaya Hazır14 Mart 2018
MHP Adana tek ses tek yürek!14 Mart 2018
Bu Kurultay Hayati Sonuçlara Vesile Olacak 14 Mart 2018
MHP'nin 18 Mart Kurultayı Öncesi Samsun MHP hareketlendi13 Mart 2018
İstanbul’da MHP’ye katılım12 Mart 2018
"Başbuğ'un izinde, Liderimizin emrindeyiz"12 Mart 2018
"MHP Kurultayları; Yiğitlerin Harman Yeridir"12 Mart 2018
Kızıl Elma'ya Yürüyoruz11 Mart 2018
İstiklal Marşı'nın ruhuna ihtiyacımız var11 Mart 2018
MHP'den Ay Yıldız'a yapılan saygısızlığa tepki11 Mart 2018
MHP'li Ersoy'dan 12 Mart mesajı11 Mart 2018
Ülkücünün eskisi yenisi olmaz.11 Mart 2018
“TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA HÜKÜMETİN YANINDAYIZ”11 Mart 2018
MHP İstanbul Milletvekili Erdem’ den Ziyaret 11 Mart 2018
MHP’li Karakaya’dan ‘Yerli patent’ hamlesi11 Mart 2018
MHP Ankara Hepimiz, Liderimizin Emrindeyiz!!!! 10 Mart 2018
İşte MHP'nin Kurultay Şarkısı10 Mart 2018
MHP MARMARİS İLÇE TEŞKİLATI’NA KATILIM10 Mart 2018
İZMİR OLARAK LİDERİMİZİN YANINDA VE EMRİNDEYİZ10 Mart 2018
Cumhur İttifakı, Türkiye'nin önünü açacak10 Mart 2018
MHP'li Erdem'den 'Milli İttifak' Açıklaması09 Mart 2018
Bayburt’ta MHP’ye Katılımda Gövde Gösterisi Yaşandı09 Mart 2018
TÜRK KADINININ HAKKINI ÖDEYEMEYİZ08 Mart 2018
Türk Kadını Huzurun Adı Olmuştur08 Mart 2018
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI07 Mart 2018
Kütahya MHP'den, Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye Ziyaret07 Mart 2018
Dik Duruş ve Şeref Timsali ...07 Mart 2018
MHP'den 8 Mart Kadınlar Günü Kutlaması07 Mart 2018
KUTLU YÜRÜYÜŞÜMÜZ DEVAM EDECEKTİR07 Mart 2018
Siyaset Okulu 4. Dönem mezunlarından Bahçeli'ye ziyaret07 Mart 2018
"HADIMSA HADIM, İDAMSA İDAM"06 Mart 2018
GÜN BERABER VE BİRLİK İÇİNDE OLMA GÜNÜDÜR 04 Mart 2018
Çankırı MHP'ye Yeni Üyeler Katıldı03 Mart 2018
“GÜN BİRLİK GÜNÜDÜR”03 Mart 2018
"MHP İzmir'de tüm birimleri ve tüm potansiyeliyle sahada"02 Mart 2018
"Adana'nın Geleceği Müreffeh Olacaktır!"02 Mart 2018
YILANIN BAŞI YUVASINDA KESİLMELİ02 Mart 2018
MHP Malatya'dan Yürüyüş Açıklaması01 Mart 2018
MHP Balıkesir'den Bahçeli'ye Destek01 Mart 2018
"MHP olarak tüm değerlerimize sahip çıkıyoruz"28 Şubat 2018
KOCAELİ'DE 1566 KİŞİ MHP'YE KATILDI28 Şubat 2018
ADANA/SEYHAN İLÇESİNDE 750 KİŞİ MHP'YE KATILDI28 Şubat 2018
MHP vatandaşla buluştu28 Şubat 2018
'CUMHUR İTTİFAKI, MİLLİ BEKANIN NEFESİDİR'27 Şubat 2018
MHP 12. Olağan Büyük Kurultayı ilanı yayımlandı26 Şubat 2018
"Mutlu Kadın Huzurlu Türkiye" 25 Şubat 2018
MHP'YE AKIN VAR25 Şubat 2018
Rize de MHP'ye katılım25 Şubat 2018
MHP Adana'da büyük katılım!25 Şubat 2018
MHP Kocaeli’nde İstişare Toplantısı Gövde Gösterisine Dönüştü! 24 Şubat 2018
ŞANLIURFA’DA TAMAH AŞİRETİ MHP’YE KATILDI24 Şubat 2018
Ülkü Evleri Vakfı Kuruldu 23 Şubat 2018
MHP Bursa'dan Kadına 3 Evet Projesi22 Şubat 2018
"Liderimizin Emrindeyiz"22 Şubat 2018
Başkan Atlı'dan MHP Lideri Bahçeli'ye brifing22 Şubat 2018
Devlet Bahçeli; Teşekkür ediyorum22 Şubat 2018
MHP Antalya'dan Kurultay Açıklaması21 Şubat 2018
MHP Lideri Bahçeli'den Adana'ya müjde21 Şubat 2018
ÇORUM’DA MHP’YE KATILIM20 Şubat 2018
'Çocuğun hakkını imha eden doğduğuna pişman edilmeli'20 Şubat 2018
MHP RİZE İL YÖNETİMİ HAFTAYA HIZLI BAŞLADI19 Şubat 2018
PENDİK MHP TEŞKİLATI KAHVALTIDA BULUŞTU.19 Şubat 2018
KAHRAMANMARAŞ’TA FIRAT ÇAKIROĞLU ADI ÖLÜMSÜZLEŞTİ19 Şubat 2018
MHP İznik Ayasofya Camiinde bir araya geldi.19 Şubat 2018
MHP MustafaKemalpaşa Teşkilatından Üye Hamlesi19 Şubat 2018
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ YALOVA İL İSTİŞARE TOPLANTISI 19 Şubat 2018
MHP'YE BİR GÜNDE 9272 KİŞİ KATILDI19 Şubat 2018
Biz, Türkiye için bir beraberlik kurduk19 Şubat 2018
MHP Ankara İl Başkanlığı Genişletilmiş İl İstişare Toplantısı ve Üye Katılım Töreni 18 Şubat 2018
BALIKESİR MHP’YE 1100 YENİ ÜYE18 Şubat 2018
TAŞDOĞAN’DAN ÇOCUK İSTİSMARINA SERT TEPKİ18 Şubat 2018
"Liderin Örse Vurduğu Yere Balyoz Vuracağız"18 Şubat 2018
"Türk Kadını Devletinin Yanında" 17 Şubat 2018
Karaman'da MHP'liler Milli Birlik Gecesinde Buluştu17 Şubat 2018
Devlet Bahçeli, boks eldivenleri giydi17 Şubat 2018
"Genel başkanımız ittifak konusunda A ve B dedi, N demedi"16 Şubat 2018
Topçular: Yaşar Okuyan'ın akli dengesi bozulmuştur15 Şubat 2018
MHP Lideri Bahçeli, Başkan Günaydın'ı Kabul Etti14 Şubat 2018
DEVLET BAHÇELİ, TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK ŞANS14 Şubat 2018
"ŞEHİDE HACİZ MİLLETE İHANETTİR"13 Şubat 2018
ÇUKUROVA’MIZIN MEDARI İFTİHARI LİDERİMİZ DEVLET BAHÇELİDİR…12 Şubat 2018
Türk milleti var olduğu sürece MHP'de var olacak11 Şubat 2018
MHP'den Terörle Mücadele Değerlendirmesi11 Şubat 2018
PKK-PYD, küstahlığının ve şerefsizliğinin bedelini Hak Teâla şahit olsun ki, verecektir 11 Şubat 2018
Gelin ve Damat, Genel Başkan Bahçeli'nin Elini Öptü.11 Şubat 2018
Vatanı kaybettikten sonra neyin siyasetini yapacağız? 10 Şubat 2018
Avşar'dan Kuruluş Yıldönümü Mesajı09 Şubat 2018
MHP'li Kadınlardan Afrin İçin Askerlik Dilekçesi07 Şubat 2018
MHP, Kuruluş Yıl Dönümü ve Antep'e Gazilik Unvanının Verilmesini Kutluyor07 Şubat 2018
MHP Genel Sekreteri Büyükataman'ın Kurultay Açıklaması!07 Şubat 2018
MHP'li Eski Başkan Ümit Güven'den İpsizlere Tokat Gibi Cevap!07 Şubat 2018
MHP’nin 18 Mart 2018’deki Büyük Kurultayı’nın adı belli oldu.01 Şubat 2018
MHP Lideri Bahçeli’den teşkilatlara 18 Mart 2018 Büyük Kurultay ve 2019 genelgesi!01 Şubat 2018
İSTANBUL MHP BAYRAMPAŞA İLÇESİNE 650 KADIN ÜYE YAPILARAK ROZETLERİ TAKILDI.31 Ocak 2018
MHP Giresun İl Teşkilatı'ndan Bahçeli'ye Ziyaret29 Ocak 2018
Tokat'ta Bin Kişiye MHP Rozeti Takıldı29 Ocak 2018
Sivaslılar Derneği'nden Malatya MHP'ye Ziyaret28 Ocak 2018
Avşar, "Liderimizin dediği gibi ülkücüler Afrin'e gitmeye hazırdır. 27 Ocak 2018
MHP'liler Gönüllü Askerlik İçin Başvurdu.25 Ocak 2018
Gaziantep MHP İl Başkanı Taşdoğan ;Kürt- Türk Kardeşliğini Kimse Bozamaz!25 Ocak 2018
Bahçeli: Ya Afrin yıkılsın, ya da teröristler yakılsın 21 Ocak 2018
MHP'nin Kızılcahamam Kampı Başladı21 Ocak 2018
Özel:LİDERİMİZE SÖZ VERDİK TUTACAĞIZ !..21 Ocak 2018
Başkan Avşar'dan Darende'ye Ziyaret...17 Ocak 2018
MHP Çubuk İlçe Teşkilatından Şehit Yakınlarına Ziyaret17 Ocak 2018
MHP Aybastı İlçe Başkanlığı Durmuyor.13 Ocak 2018
MHP MARDİN YEŞİLLİ İLÇE TEŞKİLATI AÇILDI13 Ocak 2018
MHP Kemer İlçe Teşkilatı Başkanı Kara Açıklaması11 Ocak 2018
MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı'dan Genel Başkan'a Destek...10 Ocak 2018
MHP Kocaeli 2019'a hazır!10 Ocak 2018
MHP İzmit’e Bin 500 Yeni Üye!10 Ocak 2018
MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.10 Ocak 2018
MHP İl Başkanı Çiçek: "Gazetecilerimiz Milletimizin Vicdanıdır"09 Ocak 2018
MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç: "Liderimizin Sonuna Kadar Yanında ve Emrindeyiz"09 Ocak 2018
MHP Manisa İl Başkanlığı Hayvan Bakım Merkezini İnceledi06 Ocak 2018
MHP Kumluca Kadın Kollarında Görev Değişikliği06 Ocak 2018
MHP Amasya Kadın Kolları Başkanlığına Çetin Atandı05 Ocak 2018
HAYALİ İSTİFA ŞOVUNA MHP AYBASTI’DAN TOKAT GİBİ CEVAP!03 Ocak 2018
Bahçeli 2018 Mesaisine Adana'dan Başlayacak...31 Aralık 2017
GENEL BAŞKAN'IMIZIN YENİ YIL MESAJI!30 Aralık 2017
MHP Beypazar'ında İlçeler İstişare Toplantısı Yapıldı.27 Aralık 2017
MHP Ankara İki İlçe Teşkilatı Ortak İstişare Toplantısı Düzenledi.27 Aralık 2017
'CHP yönetimi sırtını FETÖ'ye dayadı'26 Aralık 2017
MHP’DEN MÜSİAD’A ZİYARET26 Aralık 2017
Başkan Sözlü: Halep oradaysa arşın burada26 Aralık 2017
MHP ANKARA ESKİ İL BAŞKANI ÇETİNKAYA'YA ÖNEMLİ GÖREV!25 Aralık 2017
İzmir'de MHP'ye katılım25 Aralık 2017
'KRİZ SEVERLER HER FIRSATTAN İSTİFADENİN PEŞİNDELER'25 Aralık 2017
KARATAŞ, OLTU’DA İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLEDİ25 Aralık 2017
MUTLU KADINLAR HUZURLU TÜRKİYE İÇİN BULUŞTU25 Aralık 2017
"Kaybedecek Zamanımız Yok"25 Aralık 2017
MHP YALOVA İL BAŞKANI SAKARYA’DAYDI24 Aralık 2017
MHP'li Yurdakul'dan sağlık eleştirisi24 Aralık 2017
MHP İl başkanlarına 20. yıla özel hediye24 Aralık 2017
"Milliyetçi Hareket Sevdalıları Fatsa ile Buluşma" 24 Aralık 2017
MHP, VATANIN SİGORTASIDIR23 Aralık 2017
SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANMA MESAJI23 Aralık 2017
MHP Gaziantep'den Kudüs Desteği.22 Aralık 2017
MHP İl Başkanı Avşar'dan Müsiad'a Ziyaret22 Aralık 2017
MHP BALIKESİR KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI’NA ATAMA YAPILDI22 Aralık 2017
Başkanlarımızın çalışmalarından gurur duyuyoruz22 Aralık 2017
Bahçeli'den Kudüs çıkışı: Ellerinde patladı21 Aralık 2017
BİZ GASTRONOMİ KENTİ SEÇİLDİK. ELİMİZİ CEBİMİZE ATACAK HALİMİZ KALMADI.21 Aralık 2017
Saffet Sancaklı: 4 büyükler küme düşebilir20 Aralık 2017
MHP Hiçbir Siyasi Partinin Yandaşı Değildir20 Aralık 2017
MHP LİDERİ AVCI’YA BAŞARILAR DİLEDİ20 Aralık 2017
'İSLAM’IN İZİ KUDÜS’TEN SİLİNEMEYECEKTİR'20 Aralık 2017
MHP İstanbul'da istişare toplantıları devam ediyor20 Aralık 2017
CHP teröriste değil devlete sahip çıksın19 Aralık 2017
MHP'ye Son Bir Ayda 250 Yeni Üye Katıldı19 Aralık 2017
MHP Seçim Komisyonu çalışmaya devam ediyor. 19 Aralık 2017
Yüreğiniz yetiyorsa, samimiyseniz 18 Aralık 2017
MHP İl ve İlçe kongrelerini tamamladı18 Aralık 2017
Yazıhan'da Stk'lardan MHP'ye Ziyaret17 Aralık 2017
Bazıları Cumhurun İttifakını Yanlış Anladı17 Aralık 2017
Hakan Pınar;“Damla damla değil dalga dalga geliyoruz” 17 Aralık 2017
BİZİ İHRAÇ EDECEKLER ALGISI YARATIYORLAR 17 Aralık 2017
MHP İL BAŞKANI BIYIK'LA DOBRA DOBRA 16 Aralık 2017
Milliyetçilik Türkiye’nin ruhudur16 Aralık 2017
MHP Adana"da Bayrak Değişimi;Duran Görevini Avcı'ya Bıraktı16 Aralık 2017
GAZİPAŞA’YA 3 HİLALİ DİKECEĞİZ16 Aralık 2017
“BEN MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ’NİN TEMSİLCİSİYİM”15 Aralık 2017
YERLİ MALI KULLANIMI BİR ÜLKE MESELESİDİR.15 Aralık 2017
BAHÇELİ, 5 OCAK'TA HEMŞERİLERİYLE BULUŞACAK14 Aralık 2017
ZALİMLERE OKKALI ŞAMAR ATILDI14 Aralık 2017
MHP Van´dan Kayyumlara Teşekkür14 Aralık 2017
Muhtarlara Destek Sözü14 Aralık 2017
MHP Hakkari İl Başkanı Özbek Şemdinli'de13 Aralık 2017
MHP İl Başkanı Avşar'dan Başhekim Parlakpınar'a Ziyaret13 Aralık 2017
Abdullah Kendir MHP Aybastı İlçe Başkanlığına Atandı.13 Aralık 2017
"Şunu Herkes İyi Bilsin.."12 Aralık 2017
'CUMHUR İTTİFAKI; PARTİLER KADAR, HALKIN DA İTTİFAKINI SAĞLAYACAKTIR'12 Aralık 2017
Sarıçam'da 1300 kişi MHP'ye katıldı12 Aralık 2017
İş Adamı Görüntülü Bezirganları Uyarıyoruz12 Aralık 2017
PAZARLIK ÇÜRÜMÜŞLÜK GETİRİR12 Aralık 2017
'HİZMET İÇİN GECE-GÜNDÜZ AYAKTAYIZ'11 Aralık 2017
MHP'den Yalova'da gövde gösterisi..11 Aralık 2017
'İL BAŞKANININ YULARINI TUTAMAYAN CHP’Yİ ŞİDDETLE KINIYORUZ'11 Aralık 2017
MHP Sarıçam'da çalışmalarına hız verdi11 Aralık 2017
Kimse kimseden üstün değildir11 Aralık 2017
TOPLU İSTİFA HABERLERİ YAPARAK PRİM YAPMAYA ÇALIŞTILAR 10 Aralık 2017
ZAFER YAKINDIR.10 Aralık 2017
Hasan Topçular'dan Açıklama.10 Aralık 2017
MHP ÇUKUROVA İLÇE BAŞKANI RAMAZAN ÇELİK’TEN ZİYARET10 Aralık 2017
'Bizde hata olmaz'10 Aralık 2017
'Sevdamız Türkiye' 10 Aralık 2017
"Haçlılara Kudüs'ü dar eden irade hala yaşamaktadır"09 Aralık 2017
Onlara Tahammülümüz Olmadı Olmayacak09 Aralık 2017
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Antalya'da08 Aralık 2017
MERSİN’DE MHP’YE KATILIM08 Aralık 2017
MHP AFYONKARAHİSAR HAREKETİN MERKEZİNDE07 Aralık 2017
DÜNSÜZLER ÜNSÜZLER … 06 Aralık 2017
ABD KARARDAN DERHAL DÖNMELİ06 Aralık 2017
MHP ADANA ‘TEK SES TEK YÜREK’06 Aralık 2017
MHP'YE İKİ PARTİ'DEN KATILIM06 Aralık 2017
MHP'nin kadın vekillerinden Gaziantep çıkarması06 Aralık 2017
5 ARALIK KADIN HAKLARI AÇIKLAMASI05 Aralık 2017
'TÜRK KADINININ SİYASET YAPACAĞI TEK PARTİ MHP'DİR'05 Aralık 2017
KIBLESİ KANDİL OLANLARIN BU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMALI05 Aralık 2017
‘HEPİNİZDE KRAL TELEFONLAR VAR’05 Aralık 2017
'Tarafımız sonsuza kadar Türkiye Cumhuriyeti'dir'05 Aralık 2017
Fatsa'da Murat Kaçak Resmen İlçe Başkanı...05 Aralık 2017
Bahçeli, Belediye Başkanlarını Antalya'da Topluyor04 Aralık 2017
'DEVLET BAHÇELİ KÖPRÜSÜ TÜRKİYE’NİN ESERİ OLACAK'04 Aralık 2017
'Biriz Beraberiz, Alevi Türkmen Kardeşlerimizin Yanındayız'04 Aralık 2017
"BİR SIRRI VAR, SABREDİN"04 Aralık 2017
MHP'ye Yeni Üyeler Katıldı03 Aralık 2017
MHP'YE BÜYÜK KATILIM03 Aralık 2017
MHP KOCAELİ ÇALIŞMALARINA ARA VERMEDEN DEVAM EDİYOR..03 Aralık 2017
Bizde Proje Demek Halka Hizmet Demektir. 03 Aralık 2017
Lider Türkiye İçin Alparslan Türkeş Vizyonu02 Aralık 2017
Güçlü Kadın Güçlü Türkiye 02 Aralık 2017
MHP'li Belediyeler Karne Alacak02 Aralık 2017
MHP´yi Terk Edenin Ülkücülük Kimliği Geçersizdir02 Aralık 2017
YENİ BİN YILDA YENİ SORUMLULUKLAR ADLI KONFERANS..02 Aralık 2017
ÜLKÜDE BİRLİK İSTİŞARE TOPLANTISI02 Aralık 2017
Devlet Bahçeli'den 'seçim ittifakı' formülü30 Kasım 2017
Gaziantep MHP'den Suriyeliler Çıkışı30 Kasım 2017
“BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ ASLA KAYBETMEMELİYİZ”30 Kasım 2017
SAYIN KILIÇDAROĞLU ELİNDEKİ BELGELERİ DERHAL YARGIYA İNTİKAL ETTİRMESİ EN MEŞRU YOLDUR30 Kasım 2017
Depremzedeler için istihdam çağrısı30 Kasım 2017
MHP'den Türk Kamu-Sen'e İadei Ziyaret29 Kasım 2017
Yapılan hizmetleri MHP olarak yakinen takip etmekteyiz. 29 Kasım 2017
Manisa Büyükşehir Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı29 Kasım 2017
MHP’Lİ ÇALIŞKAN’DAN ‘KARA CUMA’ TEPKİSİ29 Kasım 2017
MHP'nin duruşu, Gazi Meclis'in duruşudur29 Kasım 2017
BAHÇELİ'DEN ABD VE CHP'YE SERT MESAJ SİYASET MERTÇE YAPILIR28 Kasım 2017
"MHP BİTTİ" DİYENLERİN BİTTİĞİ GÜN27 Kasım 2017
Biz nerede sınıfta kalıyoruz?27 Kasım 2017
Artık bu gecenin, bu zulmetin sonu gelmeli. Artık şafak Türk-İslam alemi için sökmeli. 26 Kasım 2017
Bülent Arınç’ın sabıkalarını yazsak ciltlerce ansiklopedi olur24 Kasım 2017
MAĞDUR KADROLARA HAKLARI İADE EDİLMELİ23 Kasım 2017
Türkiye, NATO’cu kafaların, FETÖ’cü Alçakların, Bölücü Hesapların Kurbanı da Olmayacaktır 23 Kasım 2017
AFRİN TERÖRİSTLERE MEZAR OLMALI23 Kasım 2017
'TÜRKİYE PAYİDAR KALACAK'23 Kasım 2017
OYUNLARI ODAĞINDA BOZACAĞIZ23 Kasım 2017
TEKİN; SALIPAZARI İLÇE TEŞKİLATI YÖNETİM TOPLANTISINA KATILDI.22 Kasım 2017
MHP İl Başkanı Baki Ersoy, Fetö Davalarını Değerlendirdi22 Kasım 2017
'Devlet Bahçeli Köprüsü Adana'nın yüz akı'22 Kasım 2017
MHP'Lİ Akçay doğumunun 100. yılında Alparslan Türkeş'i mecliste andı22 Kasım 2017

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI

EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI

Türk Çocuğu Ecdadını Tanıdıkça!
Daha Büyük İşler Yapmak İçin!
Kendinde Kuvvet Bulacaktır.

CH