Ana Sayfa > MHP HABER

'ÜLKÜCÜ'NÜN YERİ MHP'DİR'
Flaş Haber
26 Kasım 2017
Bu haber 665 kez okundu
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Doğumunun 100. Yılında Başbuğ Alparslan Türkeş 3. Gençlik Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, ''Milliyetçi-Ülkücü Hareket kökünden kopmamıştır, özünden ayrılmamıştır, ülkülerinden zerre taviz vermemiştir, işte şahidi pırıl pırıl Ülkücü Türk gençliğidir.Ülkücünün yeri MHP'dir.MHP, Türk milletinin eseridir, Türk siyasetine ve Türk tarihine hediyesidir'' dedi.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ’nin 
Doğumunun 100. Yılında Başbuğ Alparslan Türkeş 3. Gençlik Kurultayı’nda yapmış oldukları konuşma. 26 Kasım 2017


Büyük Türk Milleti,
Aziz Türk Gençliği,
Türk-İslam Ülküsünün Yılmaz Neferleri Muhterem Ülküdaşlarım,
Türklüğün Güçlü Umudu, Türkiye’nin Gelecek Ufku Değerli Bozkurtlarım, Asenalarım,
Ekranları Başında Bizleri İzleyen Değerli Vatandaşlarım,
Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,
Doğumunun 100.Yılında Başbuğ Alparslan Türkeş 3.Türk Gençlik Kurultay’ına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Sözlerimin başında bu mahşeri coşkuyu, bu hayranlık veren heyecanı hürmetle selamlıyorum.


Hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
“Gafil hangi üç asır, hangi on asır?
Tuna ezelden Türk diyarıdır.
Bilinen tarihler söylememiş bunu,
Kalkıyor örtüler, örtülen doğacak,
Dinleyin sesini doğan tarihin,
Aydınlıkta karaltı, karaltıda şafak,
Yalan tarihi gömüp doğru tarihe gidin.
Asya’nın ortasında Oğuz oğulları,
Avrupa’nın Alplerinde Oğuz torunları,
Doğudan çıkan biz, batıda yine biz.
Nerede olsa, ne olsa kendimizi biliriz.”
Böyle yazmış, bu şekilde haykırmıştı Mustafa Kemal.

Doğuya hükmetmiş, batıya kükremiş, kendini bilmiş, çağları geçmiş, kahramanlık pınarından kana kana içmiş büyük bir ceddin ahfadı olan sizlerle iftihar ediyorum.
Bu muazzam toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen, katkısı bulunan, alın teri dökülen, mücadelesi görülen her kardeşime, her dava arkadaşıma sonsuz şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın başkan ve yöneticilerini ayrı ayrı kutluyorum.
Alnı açık, aklı açık, başı dik, ahlakı yüksek, milli ve manevi mensubiyeti her daim övülecek Türk gençliğini hasretle, muhabbetle kucaklıyorum.
Başbuğumuzun doğumunun 100.yılında muhteşem hatırasını, muazzez anılarını saygıyla, şükranla, rahmetle yâd ediyorum.
Doğumunun 100.Yılında Başbuğ Alparslan Türkeş 3.Türk Gençlik Kurultay’ının başarılı geçmesini, ülkemiz, milletimiz,  Türk-İslam alemi ve parlak istikbalimiz adına güzelliklere vesile olmasını Allah’tan diliyorum.


Aziz Ülküdaşlarım,
Değerli Kardeşlerim,
Yeni kuşaklar, geçmişi unutacak kadar hafızasız, geleceği tasavvur edemeyecek kadar hayalsiz olursa, imha ve iflas kaçınılmazdır.
Geçmişi unutmamız halinde geleceği koruyamaz, kurgulayamayız.
Koruyamadığımız bir gelecek üzerinde ise söz sahibi olamayız.
Söz sahibi olamadığımız yerde de ya uydu, ya uyuşuk, ya da ucuz ve tutsak bir hayata mahkûm kalırız.
Bu nedenle nereden gelip nereye gideceğimizin farkında olmalıyız.
İrademizle hadiselere yön verecek, zamanlar üstü hedefler belirleyecek müessir bir vasfa kavuşabilmeliyiz.
Tarihsel yolculuğumuzda inançlarımız kaynak, ülkülerimiz kuvvettir.
İmanımız güç; ifade hakkımız, irade haysiyetimiz kudrettir.
Fütüvvetiz fütuhat, fütuhatsız mürüvvet olmayacaktır.
Fedakârlık yapmadan fenalıkların üstesinden de gelinemeyecektir.
Türk milleti fedakarlık numunesi, fikir ve aksiyon hamulesi büyük liderlere çok şey borçludur.
Hamd olsun Türk tarihi bu kapsamda çok zengindir.


Elbette büyük liderler mücadelemizin rehberi, büyük fikirler uyanışımızın, toparlanışımızın, birlik ve beraberliğimizin harcı ve haddidir.

Liderler vardır, yaşadıkları zamanın dışına taşarlar.
Liderler vardır, yaşanan destanları bizzat yazarlar.

Yine liderler vardır, dünya döndükçe, insanlık var oldukça unutulmazlar, tarihteki muhkem ve mutlak yerlerini alırlar.
İşte Başbuğ Alparslan Türkeş Bey böyle bir liderdir.

Tam bir asır önce, 25 Kasım 1917’de Lefkoşe’de başlayan kutlu bir ömür 80 yılı devirerek 4 Nisan 1997’de Ankara’da son bulmuştu.
Türkeş Bey Türklüğün vicdanında doğmuş, İslam’ın sancağından tutmuştu.
Araladığı üçüncü yol, açtığı ülkücü çığır Türk milletinin özünü kavramış, milli ömürleri kapsamış, milli heyecan ve arzuları bir şuurda toplamıştır.
Bu şuur ki;


Bilge Kağan’dan Alparslan’a ulaşan dik duruş,
Osman Gazi’den Fatih’e ulaşan kutlu diriliş,

Kanuni’den Mustafa Kemal’e ulaşan kalıcı silkiniş,
Tonyukuk’tan Uluğ Bey’e ulaşan kişilikli uyanış,

Farabi’den İbn-i Sina’ya ulaşan ilkeli tırmanış,
Kaşgarlı Mahmut’tan Ali Şir Nevai’ye ulaşan iffetli kanatlanış,

Yusuf Has Hacip’ten Şeyh Edebali’ye ulaşan ülfetli şahlanış,
Pir-i Türkistan’ndan Hacı Bektaş’a ulaşan ihlaslı ayaklanış,

Fuzuli’den Aşık Veysel’e ulaşan kendine dönüş,
Mevlana’dan Yunus’a ulaşan öze dokunuş,

Dedem Korkut’tan Karacaoğlan’a ulaşan satır satır oluş,
Vahapzade’den Şehriyar’a ulaşan dize dize büyüyüş,
Nene Hatun’dan Seyit Onbaşı’ya ulaşan kademe kademe yürüyüştür.

Bu şuur ki;

İsmail Gaspıralı’dan Yusuf Akçura’ya, Mehmet Akif’ten Ziya Gökalp’e, Mümtaz Turhan’dan Erol Güngör’e, Hüseyin Nihal Atsız’dan Ahmet Arvasi’ye, Arif Nihat Asya’dan Galip Erdem’e kadar dalga dalga yükselen doğruluş,

Dündar Taşer’den Mehmet Eröz’e, Osman Turan’dan Necmettin Hacıeminoğlu’na, Osman Yüksel Serdengeçti’den Halide Nusret Hanım’a, Ömer Seyfettin’den İbrahim Kafesoğlu’na kadar yayından ok gibi fırlayan okuyuş, düşünüş, kavrayış ve kucaklayıştır.

Nitekim bu şuur; Türk ile İslam’ı fikir ve eylemde yoğunlaştırmış, hayal ve hedefte yoğurmuş, arşın çatısına, alemlerin bağrına, beşeriyetin alnına Ülkücü’yü asla silinmeyecek şekilde kazımıştır.

Kahraman bir nesil özellikle 12 Eylül öncesi bu şuuru yaşatmak için şehadet şerbetinden içmiştir.

Şehitler önümüze düştü, Başbuğumuz ömür verdi, ecdadımız özümüze girdi, tarihimiz gücümüze güç ekledi; çok şükür bugünlere gelebildik.

Başbuğumuz diyordu ki:

“Fikir, ülkü ve dava bakımından en güçlüyüz. En asil fikirler bizim fikirlerimizdir. En meşru, en haklı dava bizim davamızdır.”

Haklı olan Hakk’ın yolundadır.
Hakk’ın safında duran, halkın yanında olandır.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket asildir, Hak davasının, milli ülkülerin, millet varlığının teslim olmayacak, teslim alınamayacak sancaktarıdır.

Bu nedenle davamız dosdoğrudur.
Davamız tertemizdir.
Davamız Türklüğün, Türk-İslam ruhunun gelecek ümididir.

Şayet bugün varsak, şayet bugün nefes alıyorsak, şayet bugün vatan, millet, mukaddesat ve mukadderatımız için gözümüzü daldan budaktan esirgemeyecek bir kararlılığa sahipsek bunun temelinde şehidin şühedanın payı,

Elbette Başbuğ Türkeş Bey’in üstün, sabırlı, inançlı, akıl ve mücadele dolu hayatının derin iz ve akisleri vardır.
Vefatının üzerinden 20 yıl, doğumunun üzerinden de bir asır geçmesine rağmen, Türkeş Bey’e sevgimiz, bağlılığımız hiç azalmadı.

Gelişmeler onu hep haklı çıkardı.
Vizyonu her zaman hayranlık uyandırdı.
Onda geniş bir ufuk vardı.
İleriyi görme kabiliyeti şahsında temerküz etmişti.

Türkiye’nin umutsuzluğa kapıldığı bir dönemde, 9 Işık doktriniyle karanlığı yardı, karamsarlığı aştı, siyasi ve fikri düzeydeki karaborsa mantığını, karambolden beslenen kirli emelleri yıktı geçti.

Dedi ki: “Milliyetçisiyiz, Türkçüsüyüz. Neden Türkçüyüz? Çünkü milletimiz Türk milletidir.”

Herkes duysun ve şahit olsun ki:
Türk’üz, Türkçüyüz, Türk milliyetçisiyiz.
Ülkücüyüz, son nefesimize kadar da Turancıyız.
Şurası bir hakikattir ki, tarih milletlerin ortak hafızasıdır.
Geçmişten geleceğe akan zamanın hülasasıdır.

Gerçek anlamda büyük liderler; tarihin akışını etkilerler, tarihi önceden okurlar ve görürler, tarihe damgasını vururlar.

Türkeş Bey; emsalsiz bir tarih şuuruna, ufkun ötesine bakma ve görme meziyetine sahipti.

O’nu gerçek manada anmak, hatırasını yad etmek; O’nu doğru anlamaktan, ülküsünü, ideallerini ve fikirlerini bütünüyle korumaktan, eserlerine ve emanetine yüksek bir şuurla sahip çıkmaktan geçer.

Bunun için ilk önce, yarım asrı aşkın destansı Türk milliyetçiliği mücadelesinin, her aşamasında hakim olan ortama, imkan ve şartlara bakmak gerekir.

Başbuğ, Türk milliyetçiliği bayrağını, milliyetçiliğin tehlikeli bir akım olarak görülüp dışlandığı bir dönemde açmıştır.
1944’de tabutluklara sokulan, vatan hainliği ve ırkçılık olarak mahkum edilen Türk milliyetçiliğinin kaderi Başbuğ Türkeş’le değişmiştir.

Türk milliyetçiliği ülküsünü sistemleştirerek aksiyon haline getirmiş, fikir sahasından siyaset sahnesine taşımış ve Türk milliyetçiliği Milliyetçi Hareket Partisi’yle, tarihte ilk defa bir partinin programı ve dünya görüşü olmuştur.

Hücrelerde, demir parmaklıklar arkasında unutturulmaya ve sindirilmeye çalışılan bu dava, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ve hükümet ortaklıklarıyla Türkiye’nin yönetimine taşınmıştır.

Türkeş Bey; uzun yolculukta, Türklüğü ve Müslümanlığı Anadolu’ya yayan Horasan erenleri gibi, Türk milliyetçiliği ülküsünün Anadolu’da kök salması için adeta insanüstü bir gayretle çalışmıştır.

Nitekim Türk milliyetçiliği, tüm yurt köşelerine bu sayede yayılmış, Türk gençlerinin vicdanında ilmek ilmek işlenerek kök salmıştır.
Bizzat kendi ifadesiyle “Milliyetçi-Ülkücü Hareket, büyük ve güçlü Türkiye’nin mimarı olarak doğmuş ve gelişmiştir.”
Tarih birçok konuda Başbuğ Türkeş Beyi haklı çıkarmıştır.

- Buna, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bağımsızlığına kavuşan Azerbaycan’da, merhum Ebulfeyz Elçibey’le birlikte kürsüde Bozkurt işaretiyle selamladıkları, Azatlık meydanında bağımsızlık coşkusu yaşayan yüzbinler şahittir.

- Buna, bağımsız devletler olarak tarih sahnesine çıkan Türk Cumhuriyetleri şahittir.
- Tanrı Dağı, Ötüken, Orhun ırmağı, Issık gölü, Türkistan ovaları, Ural-Altay dağları, Başbuğun öngördüğü bu tarihi dönüşümün sessiz şahitleridir.

- Buna; İran Azerbaycan’ında, Kerkük, Musul, Tuzhurmatu ve Telafer’de soydaşlarımız şahit olmuşlardır.

- Balkanlarda bağımsız devletlerini kuran Makedonya ve Kosova’daki Türklük heyecanı şahitlik etmiştir.

- Başbuğ Türkeş’in Türk dünyasında estirdiği umut rüzgarları; Semerkant, Horasan, Kazan, Tebriz, Üsküp, Kerkük, Bayırbucak, Kırım, Kosova, Hocalı, Saraybosna ve Kafkaslarda hala hissedilmektedir.

Diyorum ki, Allah ondan razı olsun, mekanı da cennet olsun.

Değerli Dava Arkadaşlarım,
Sevgili Bozkurtlarım, Asenalarım,

Merhum Türkeş Bey, Türklüğe yürekten inanmış, gönülden bağlanmıştı.
İslam’ın feyziyle bereketlenmiş, ruhen billurlaşmıştı.

Ülküleri uğruna, ülkesi ve ilkeleri adına her türlü meşakkati göze almıştı.
Çelikten bir iradesi vardı.

Sarsılmaz bir azmiyle önündeki tüm engelleri birer birer aşarak Türk milliyetçiliğini siyasal zemine indirmiş, Anadolu’nun tozlu yollarına bir sevdayla düşmüştü.

Yetiştirip emanet ettiği Ülkücü Gençlik için son anına kadar emek verdi, geleceğin Ülkücü ömürleri için çaba sarfetti.

Türklüğün muzafferliğine umut bağladı.
Ahlaki çizgisini hiç bozmadı.

Mücadelesini hiç gevşetmedi, yılgınlığa hiç kapılmadı.
Bin yıllık kardeşliğe inandı, bunun için savaştı.

Her neviden saldırıları göğüsledi, iftira ve isnatlara boyun eğmedi.
Ülkücü yaşadı, ülkücü kaldı, ülküleriyle ebediyete irtihal etti.
Doğduğunda parçalanan, her yerinden sökülen, her tarafından paylaşılan bir imparatorluk vardı.

Vefatında ise bağımsız bir Türk devletinin, güçlü ve kaderine bizzat kendi yön veren Türkiye Cumhuriyeti’nin onuru maneviyatına hâkimdi.

Devlet ve siyaset hayatında ilkelerinden ve inançlarından ödün vermedi.

Ne mutlu ona ki, Türk-İslam ülküsünün mektebi olan Ülkü Ocakları ve milleti için her görev ve fedakârlığa hazır Milliyetçi Hareket Partisi onun ölmez eserleri arasındadır.

Başbuğ Türkeş Bey;
Tabutluklara sığmayan inançtı.
Zulme başkaldıran cesaretti.
Zindanlara dar gelmiş ferasetti.
Hainlere meydan okuyan şerefti.
Fikri ve siyasi tutarlılığını hiç kaybetmemiş istikrardı.
Ülkücülere evlatlarım diyen müşfik bir şahsiyetti.
“Doğru bir fikri yenecek hiçbir kuvvet yoktur” diyen bir bilgeydi.

“Türkiye’de Türkiye halkları yoktur; yalnız ve yalnız ebedi büyük Türk milleti vardır” diyen birlik ve beraberlik aşığıydı.
“Bu devletin ülkesini ve milletini bölmeye kalkışanlar, bunu vadedenler kahrolacak, bunların kafaları ezilecek” diyen kahramanlıktı.

“İnsan sevgisine, insan haysiyetine sonsuz saygı duyan” vicdan sahibiydi.
Milleti sınıflara bölen, bir avuç azınlığa hak tanıyıp, büyük millet çoğunluğunu ezen, sömüren bir imtiyazlar rejimine karşı çıkan gerçekçi bir demokrasi tutkunuydu.

“Milli demokraside efendi olarak millet vardır” sözüyle mazlumların, gariplerin, sessiz kitlelerin umudu olmuştu.
“Milli devlet, güçlü iktidarı” gaye belirlemiş yüksek meziyetli devlet ve siyaset adamıydı.

Ülkücü Gençliğin kanun hakimiyeti içinde, meşruiyetçi yolla Türk ve Türkiye düşmanlarının oyunlarını bozacağının görevini ve güvencesini ilan eden bir liderdi.
Ömrü, Türk milliyetçiliğini yükseltme yolunda, “dik baş, tok karın mutlu yarın” hasreti ile geçmişti.

Ve milletimizin şahsında taçlandırdığı Başbuğ unvanı; millet, vatan ve devlet sevgisi ile özdeşleşerek adeta bayraklaşmıştı.

Türk milliyetçiliğine husumet ve hıyanet dolu saldırıların olduğu bir dönemde fikri, siyasi, ahlaki ve eylem adamı vasfıyla milyonların sevgisini kazanmış, bizlerin sonuna kadar yüceltmek için mücadele edeceği bir miras bırakmıştı.

Merhum Türkeş Beyi ve eserlerini anlamının yolu, elbette tanımaktan, tanıtmaktan, yorumlamaktan geçmektedir.
Bunu yapacak olan, yapması gereken kuşku yok ki Ülkücü Gençliktir.

Türkiye’nin her açıdan, her yönden bir inşa, bir ihya girişimine şiddetle ihtiyacı vardır.
Türk gençliği öncelikle şu soruların cevabını muhakkak surette arayıp bulmakla mükelleftir:

Neyi inşa ve ihya edeceğiz?
Nerede inşa ve ihya edeceğiz?

Nasıl inşa ve ihya edeceğiz?
Merhum Başbuğumuz gençlikten çok şey bekliyordu.

Memleket ve millet için umut kaynağı görüyordu.
Gururla hatırlar ve hatırlatırım ki, hepinize şöyle seslenmişti:

“Milliyetçi Türk gençlerini yakından tanımış olduğu bir güvenle söyleyebilirim ki, onlar milletimizin her çeşit güvenine ve teveccühüne layıktırlar. Onlardaki uyanıklığı, yüksek vazife duygusunu, yüksek ahlakı gördükçe, milletimizin yarınına derin bir inançla bakmaktayız.”

Tarihte küçülmeyen, küçülme nedir bilmeyen, küçümseyenleri de yerin ta yedi kat dibine göndermiş Türk milletinin gençliği de büyüktür, özeldir, önemlidir, yüzümüzü ağartmakta, göğsümüzü kabartmaktadır.

Türk gençliği ayrıca şu soruları kendisine devamlı sormalı, cevabını da arayarak bulmalıdır:

Nasıl bir geçmişten süzülüp geliyorum?

Nasıl bir geleceği tahayyül ve tasavvur ediyorum?
Nelere sahibim, nelerden mahrumum?
Önüme çıkan engelleri aşabilmek için gerekli olan maddi ve manevi imkanlarım nelerdir? 
Bu imkanlar eksikse nasıl tamamlarım? Fazlaysa nasıl yönlendiririm?
Unutmayınız, zor diye bir şey yoktur; imkansızlık sadece zaman alacaktır.

Yine unutmayınız ki, büyük başarılar, büyük zaferler, büyük yükselişler hiçbir zaman güllerle döşenmiş rahat ve güvenli yollardan geçilerek elde edilmemiştir.

Milli Mücadele kahramanlarının, Erzurum Kongresi’nden sonra Sivas’a gitmek üzere yola çıktıklarında, lütfen dikkat ediniz, paraları yoktu.

Emekli bir binbaşının emeklilik ikramiyesini borç alarak güç bela yola çıkabilmişlerdi.
Sivas’tan Ankara’ya gelirken de 20 ekmek, bir okka peynir, 20 yumurtayı yolda yemek üzere borçla temin etmişlerdi.

Diyeceğim odur ki, umutsuzluk aklın durma halidir.
Korkaklık zamanın dışına sürülme, dünyadan manen kopuş demektir.

Merhum Türkeş Bey, hayatı boyunca kahramanca mücadele etmiş, korkakça bir hayatı reddetmiş, ensesinden tuttuğu gibi kapı dışarı bırakmıştır.

Türk gençliğinin yapması gereken de budur.
Korkaklık yılgınlık olabilir, ancak cesaret asla çılgınlık değildir.
Kahramanlık kontrolsüzlük ve kural tanımazlık hiç değildir.
Anlık heyecanlar, anonim duygular yanlışa sürükleyecek, yozlaşmaya sevk edecektir.

Yeri gelirse karıncayı dahi incitmeyecek yumuşak bir yüreğe, yeri gelirse de dünyaya meydan okuyacak çevik ve çelik bir iradeye sahip olmak lazımdır.

İşte Ülkücü Türk Gençliği budur.

Başbuğumuzun öğüt ve tavsiyesi de bu şekildedir.

Ben de Ülkücü Türk Gençliğine diyorum ki; dalınızı kıranın ağacını sökünüz.
Vatanınıza kem gözle bakanları silindir gibi eziniz.
Bunları yaparken, hukuktan, meşru çizgiden asla ayrılmayınız.
Türk Gençliğini sokakta bulmadık, sokakta kaybetmeyeceğiz.
Akıl, sabır, iman, ahlak, olgunluk hepinizin, Ülkücü Gençliğin ortak hasletidir.

Merhum Cemil Meriç diyor ki; “olgunlaşmak kalbin daha hassas, kanın daha sıcak, zekanın daha işlek, ruhun daha huzurlu olması demektir.”
Hacı Bektaş-i Veli de, “insanın olgunluğu davranışlarının doğruluğundadır” diyerek yüzyıllar öncesinden bizlere nasihat etmişti.

Devamlı okumak, kitaplarla haşır neşir olmak, sürekli kendinizi yetiştirmek, milli değer ve manevi emanetlerle bütünleşmek vazgeçilmeyecek önemdedir.
Yine merhum Cemil Meriç diyor ki; “kitap istikbale yollanan mektup, smokin giyen heyecan, mumyalanan tefekkürdür.”

Anlarsak anlatırız, anlatırsak anlaşırız, anlaşılırsak milletimizin daha fazla sevgisini kazanırız.
Sadece çağı yorumlamakla yetinmeyiniz.

Bilakis değiştirmek için de uğraşınız, bu uğurda çalışınız.
Bilmenizi isterim ki, fikirlerin kıran kırana mücadele ettiği bir sürecin sonunda, hakikat sahteciliğe, adalet önyargıya üstünlük kuracaktır.

Egolarına yenilen, nefsine teslim olan, davasını şahsi beklentilerin arkasına iten, dostunu düşmanını bilmeyen, büyüğü küçüğü tanımayan, maziyi atiyi kavramaktan aciz bir gençlik yıkıma hizmet edecektir.

 Türk istikbalinin muhafız ve mükafatı olan Ülkücü Gençlik böyle olmayacaktır, olmamalıdır.
Zira su uyusa da düşman uyumuyor.
Türkiye düşmanları alayı birden aynı kampta toplanıyor.

Vatanlarını yaşanmaz bulan hainler, bu mukaddes vatanı aslında yaşanmaz kılmak ve teşhir etmek için uğraşıyor.

Buna izin veremeyiz, boş işlerle avunamaz, oyalanamayız.

Kendi zamanının ötesine geçip yeni zamanları görebilme beceri ve kabiliyetine sahip ülküdaşlarım Türkiye’nin, Türk milletinin ve Türk-İslam coğrafyasının iftiharı, anıtlaşmış timsalleri olacaklardır.

Merhum Namık Kemal’in dediği gibi, “dünyaya gelmek hüner değildir, yüksel ki yerin bu yer değildir.”

Elleri öpülesi ecdadımız her daim baş tacı yapacağımız bir mirası bizlere manen zimmetlemiştir.

Diyor ya Akif; “zannetme ki ecdadın asırlarca uyudu, nereden bulacaktın o zaman eldeki yurdu.”

Ne güzel de buyurmuş Şeyh Edebali:

“Hal bil, ahval bil, gönül bil.
Usul bil, adap bil, sınır bil.
Yurt bil, yol bil, yordam bil.
İkram bil, kural bil, doyum bil.”

Aziz Atatürk’ün işaret ettiği üzere, “muvaffakiyetlerde gururu yenmek, felaketlerde ümitsizliğe mukavemet etmek lazımdır.”

Bunu başaracak olan sizlersiniz.
Türkiye’ye sahip çıkacak yine sizlersiniz.

Merhum Başbuğumuzu ebediyete kadar manen yaşatacak, duayla anılmasını sağlayacak irade de sizlerdedir.
Çok konuşana, boş konuşana, kem konuşana sırtınızı dönüp, milletimize nasıl hizmet ederim amacına odaklanınız.

İlim üç şeydir diyor Şems-i Tebrizi: “Zikreden dil, şükreden kalp, sabreden beden.” Bunları da asla aklınızdan çıkarmayınız.
Merhum Dündar Taşer, “Milliyetçi Hareket’in temel vasfı, Türk’e zarar vermeyene müsamaha, Türk’e fayda vereni himayedir,” diyordu.

Ve ekliyordu; “Ülkücülerin kanaatleri sağlam, imanları bütün, fikirleri berraktır. Serttirler ama odun gibi değil; elmas gibi pırıl pırıl.”
Milliyetçi-Ülkücü Hareket kökünden kopmamıştır, özünden ayrılmamıştır, ülkülerinden zerre taviz vermemiştir, işte şahidi pırıl pırıl Ülkücü Türk gençliğidir.

Ülkücünün yeri MHP’dir.

MHP, Türk milletinin eseridir, Türk siyasetine ve Türk tarihine hediyesidir.

Ülkücü nesiller hamd olsun davanın onurunu koruya koruya, namusunu savuna savuna, namertleri yene yene yoluna devam edeceklerdir.

Bazıları vardır, göz yumduğumuz kadar dürüst, sustuğumuz kadar insandırlar.
Bunlara göz yummayacağız, bunlara karşı da susmayacağız.

NATO beslemelerine, FETÖ’cü hainlere, PKK’lı, PYD’li, IŞİD’li canilere karşı milletle yan yana, devletle sırt sırta vererek sonunu hesap etmeden mücadelemizi sürdüreceğiz.

Güneşe bakmaya cesareti olmayan, ama güneş iddiasında bulunanlar, gölgede kalmaya, gölgeyi ışık sanmaya mahkûmdur.

Ve bunlarla hesabımız acıklı olacaktır.

Bir kişiden başlayarak, günden güne büyüyen bir davanın nasıl olabileceğini hepimize gösteren, büyük ve dengesiz adımlar yerine; ufak ve sabırlı adımlarla uzun yolları kat etmenin sırlarını öğreten Başbuğumuzun kutlu emaneti çiğnetilmeyecektir.

“Fikir, iman, ülkü aşkı. İnsanları güçlü yapan bunlardır.” diyerek, azmin, kararlılığın, istikrarın, sorunları aşmada en etkili çözüm yolu olduğunun işaretini veren Başbuğumuzun anılarını ve adını şer planlarda kullanmaya yeltenenleri de Allah’ın izniyle şaşkına çevireceğiz.

Aziz Ülküdaşlarım,
Değerli Dava Arkadaşlarım,

Türk milliyetçilerinin, Ülkücü Gençliğin bu aziz vatanla, bu büyük milletle ömür boyu sürecek bir “Sadakat, Sevda ve Hizmet Sözleşmesi” vardır.

Bu sözleşme “Devlet-i ebed müddet”, “Millet-i ebed müddet” sözleşmesidir.
Bu sözleşme tek taraflıdır.

Alacak hanesi boş, borç hanesi yüklüdür.
Yolu doğru olanın yükü de ağırdır.

Alacağımız; helallik ve duadan başka bir şey değildir.
Borcumuz ise; canımızla, kanımızla ödenecek kutsal vatan ve millet borcudur.

Biz bu sözleşmeyle Ülkücü olduk, gerektiğinde bu borcu seve seve ödemeye yemin ettik.
Milliyetçi-Ülkücü Hareket;

- Vatan görevine hazırdır.
- İhanet ve husumet kuşatmasını yarmaya kararlıdır.

Türkiye’ye biçilmeye çalışılan kefeni yırtmaya, gerekirse yeni bir Kurtuluş Savaşına, gerekirse Anadolu’yu yeniden fethetmeye gönüllüdür.

- Milliyetçi Hareket, Ülkücüler ve Bozkurtlar bu uğurda canlarını feda etmeye dünden razıdır.

Bu ruh, bu iman, bu cesaret, bu azim ve kararlılık buradadır, bugün bu salondadır.

İhanet kuşatması ne kadar ağır olursa olsun;

- Tarih henüz nihai hükmünü vermemiş,
- Türk milliyetçileri henüz son sözünü söylememiştir.

Bu son sözü söyleyecek olanlar bugün buradadır ve ayaktadır.

Milliyetçi- Ülkücü Hareket;

- Devlet ve millet uğruna her cefaya katlanmanın, canından ve kanından vazgeçmenin vatan görevi olduğunu bilen,
- Ölümle sınavdan geçmiş,
- Vatan sevgisinin sınavını şehadet karşısında vermiş,
- Milli beka tehlikeye düştüğünde ve çarenin tükendiğinde kendinden vazgeçerek ilahi fedakarlığı göze almış kutlu bir davadır.

Buna şerefli mücadele tarihimiz şahittir.
Bu Başbuğumuzun bize öğretisidir, bu bize sonuna kadar bağlı kalacağımız vasiyetidir.

Bizim Türkiye’nin aydınlık geleceğine olan inancımız tamdır.
Türkiye bütün güçlükleri aşacak güce sahiptir.
Türk milleti ihanete geçit vermeyecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi var olduğu, Ülkücü Gençlik Bozkurt gibi ayakta durduğu sürece bekamızı hedef alan saldırılar bozguna uğrayacaktır.

Büyük Türk milleti bitti demeden Milliyetçilik davası bitmeyecek, Ülkü meşalesi sönmeyecektir.
Biz bitti demeden de, Türkiye teslim alınamayacaktır.

Kader anı gelirse, “Ya devlet başa, ya kuzgun leşe” denilecek ve gereği yapılacaktır.
Herkes emin, herkes şahit olsun ki, Milliyetçi-Ülkücü Hareket olduğu müddetçe:

Ezan dinmeyecek, bayrak inmeyecek, vatan bölünmeyecek, şehitler ölmeyecektir.
Türk milleti zillete düşmeyecektir.
Namerde boyun eğmeyecektir.

- Al bayrağımızı semalarda ebediyen dalgalandıracağız.
- Şerefli bayrağımıza uzanan elleri kıracağız.

- Saldırılara karşı siper olacağız.
- Kurulan tuzakları parçalayacağız.

- İslam ahlak ve faziletini, Türklük gurur ve şuurunu şerefle taşıyacağız.
- Büyük Türk milletinin aydınlık geleceğinin mimarları olacağız.

- Milliyetçi Hareket’in Üç Hilalli bayrağını zafer burcuna mutlaka dikeceğiz.
Sonsuz vatan nöbetini gururla tutacağız.

- Türk devletinin ve Büyük Türk milletinin bekasını,
Canımız ve kanımız pahasına koruyacağız.

Kader anı gelirse, milli beka tehlikeye düşürse

- Yılmayacağız, yıkılmayacağız, yenilmeyeceğiz, mutlaka başaracağız.
- Hak bildiğimiz yoldan da  asla dönmeyeceğiz .

Değerli Dava Arkadaşlarım
Ülkücü Kardeşlerim
Kahraman Bozkurtlarım
Hedeflerimiz büyüktür.
Gözlerimiz ufka bakmaktadır.
Biz kendi evlatlarımızı öz vatanında garip;
Kendi değerlerimizi öz vatanında ayrıksı,
Devletimizi güçsüz görülmekten çıkarmanın mücadelesinin içindeyiz.

Elbette ki bu kendiliğinden erişilecek başarı değildir.
Zor, zahmetli bir mücadelenin, sağlam bir karakterin ve feda edilmiş ikballerin sonucu olacaktır.

Bu Milliyetçi-Ülkücü olmanın kaçınılmaz bir bedelidir.
Bu bedeli göze alanlar çetin yolculuğa çıkabilirler.

Bunun için, tehdit ne derece büyük, tehlike ne kadar yakın, engeller nasıl olursa olsun taşıdığımız milli sorumluluk şuuru öfkemizi bastırmak durumundadır.

Sorunlardan ve sıkıntılardan ürkmemek; suçlamalardan ve zorluklardan yılmamak, tuzaklardan ve karanlıklardan uzak ve uyanık durmak lâzımdır.

Sözlerime son vermeden, doğumunun 100.Yılında Başbuğ Alparslan Türkeş 3.Türk Gençlik Kurultayı vesilesiyle;

- Tarih boyunca Türklüğü yaşatmak için hayatlarını feda eden kahraman ecdadımızı,

- Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını,

- Terörle mücadelede ve vatan savunmasında toprağa düşen kahraman şehitlerimizi,

- Bir hilal uğruna şehadet mertebesine erişen aziz Ülkücü şehitlerimizi,

- Bu kutlu davada hizmeti geçen ebediyete intikal etmiş bütün dava arkadaşlarımızı ve,

- Ömrünü Türk-İslam ülküsüne adamış Başbuğumuz Alpaslan Türkeş Bey’i,

Minnet ve şükran duygularımla anıyorum.
Aziz hatıraları önünde tazimle eğiliyorum.
Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum.
Ruhları şad, mekanları cennet olsun.

Yurdumun dört bir yanından büyük bir heyecanla buraya gelen dava arkadaşlarımı, Bozkurtlarımı, Asenalarımı sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum.

Hepinizi, teker teker en sıcak duygularla kucaklıyorum.
Vatan ve millet hizmetinde üstün başarılar diliyorum.
Kutlu yolunuz ve pirüpak alnınız ve bahtınız ilelebet açık olsun.
Hak bildiğiniz yolda başarınız, inancınız, imanınız ve sarsılmaz iradeniz daim olsun.

Vatan ve millet heyecanınız hiç eksilmesin.
Türklük ve Türkiye sevdasıyla çarpan tertemiz kalpleriniz eza, cefa ve dert görmesin.

Yüce Rabbim yar ve yardımcınız olsun.
Sağ olun, var olun.
Cenab-ı Allah’a emanet olun.
Ne Mutlu Türküm Diyene.


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer MHP HABER Haberleri

Başlık Tarih
 
“ÇOK ÇALIŞACAĞIZ VE HEP BİRLİKTE KAZANACAĞIZ”13 Aralık 2018
“MESELE MİLLET MESELESİ”12 Aralık 2018
YEREL SEÇİMLERLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR11 Aralık 2018
HİÇBİR MAKAM VE MEVKİ SADAKATİMİZİN ÜZERİNDE DEĞİLDİR11 Aralık 2018
MHP’DE 152 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI DAHA BELİRLENDİ09 Aralık 2018
MHP BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR09 Aralık 2018
MHP’li vekilden iddialı çıkış!08 Aralık 2018
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ BOZÜYÜK BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI SELAHATİN DOĞAN’IN BASIN AÇIKLAMASI07 Aralık 2018
MHP’li Yalçın’dan ”Bir şarlatana cevap”07 Aralık 2018
İzmir'de MHP'li Kadınlardan Anlamlı Etkinlik06 Aralık 2018
“Cumhur İttifakı’na saygılıyız”05 Aralık 2018
Devlet Bahçeli: ‘Herkes Kaçacak Delik Arar’04 Aralık 2018
Kocamaz’a sert tepki!03 Aralık 2018
Algı Çalışmaları Bizi Etkilemez03 Aralık 2018
Aday çıkartmamak mantığa aykırı!02 Aralık 2018
Bahçeli: Görüşmeler olumlu, uzlaşılan alanlar var01 Aralık 2018
Taytak’tan partililere önemli uyarılar30 Kasım 2018
İzmir Türk Milletinin Anadolu’ya vurduğu mühür, 30 Kasım 2018
MHP’de engellilerle anlamlı buluşma29 Kasım 2018
LİDERİMİZİ MAHCUP ETMEYECEĞİZ27 Kasım 2018
AVCI’DAN BAŞKANLARA TEŞEKKÜR, ERSOY’DAN “BİRLİK” MESAJI27 Kasım 2018
TEŞKİLATIMIZ CUMHUR İTTİFAKI’NIN ÖNEMİNİ KAVRAMIŞTIR26 Kasım 2018
MHP’DEN YEREL SEÇİMDE SÜRPRİZ ADAYLAR25 Kasım 2018
MHP hükümet sistemini korumak için her türlü fedakarlığı yapar25 Kasım 2018
Her zafer bedel ister, sabır ister, akıl ister, gönül ister, 24 Kasım 2018
Bahçeli, Antalya'da Partisinin İl Binasını Açtı24 Kasım 2018
Devlet Bahçeli ‘Hiç kimse vazgeçilmez değildir’24 Kasım 2018
MHP ADANA’DA PAROLA: MUTLAK BAŞARI!22 Kasım 2018
MHP’nin Antalya kampı yarın başlıyor22 Kasım 2018
Devlet Bahçeli talimat verdi! Tüm illere gönderiliyor…22 Kasım 2018
Sadir Durmaz’dan Burhanettin Kocamaz açıklaması!20 Kasım 2018
‘Zillet ittifakının oyunlarına izin vermeyeceğiz’20 Kasım 2018
MHP’de 30 belediye başkan adayı belli oldu19 Kasım 2018
"İzmir'e Yakışan Bir Kentsel Dönüşüm "19 Kasım 2018
MHP aday adaylarından proje istiyor18 Kasım 2018
Belediyeler MHP’ye yakışır17 Kasım 2018
MHP Lideri Bahçeli’den önemli açıklama17 Kasım 2018
MHP'de Yerel Seçim Hazırlıkları16 Kasım 2018
MHP’de 5 büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu15 Kasım 2018
“ASIL HEDEF TÜRKİYE’DİR, TÜRK MİLLETİDİR”13 Kasım 2018
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den af açıklaması11 Kasım 2018
“HİÇ KİMSENİN ADAYLIĞI GARANTİ DEĞİLDİR”11 Kasım 2018
“Atatürk, Türk Milletinin Ortak Değeridir.”11 Kasım 2018
ABD: Akıllarınca YPG’yi sivriltip PKK’yı sobeliyorlar.08 Kasım 2018
Devlet Bahçeli: ‘Asıl siz kimsiniz’06 Kasım 2018
"Borçsuz ve üreten bir belediye haline geldik"05 Kasım 2018
Semih Yalçın Oğuzeli'nde04 Kasım 2018
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Kilis'te parti binasının açılışını yaptı04 Kasım 2018
Bahçeli noktayı koydu! ‘Tek başımıza katılacağız’01 Kasım 2018
MHP Adana İl yönetimi “Andımız” ile başladı!29 Ekim 2018
Devlet Bahçeli’den açıklama29 Ekim 2018
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor28 Ekim 2018
Türkiye Cumhuriyeti birliğini sonuna kadar koruyacak28 Ekim 2018
"Kürdistan hayallerini başlarına yıktık"28 Ekim 2018
Bahçeli'den Vekillere Talimat28 Ekim 2018
MHP’den 4 kanun teklifi24 Ekim 2018
İttifak beklentimiz, ittifak arayışımız kalmadı23 Ekim 2018
Devlet Bahçeli’den ‘AF’ tepkisi22 Ekim 2018
"Adı ve andı olmayan bir millet olur mu?"21 Ekim 2018
Devlet Bahçeli il başkanlarıyla bir araya geldi20 Ekim 2018
"ANDIMIZIN OKUTULMASI MÜMKÜN HALE GELMİŞTİR"20 Ekim 2018
MHP’den teşkilatlara “provokasyon” uyarısı18 Ekim 2018
Türkiye, ABD’nin 51’inci Eyaleti Falan Değildir17 Ekim 2018
Avcı'dan, Bahçeli'ye yönelik saldırılara tepki...08 Ekim 2018
Recai Yıldırım dualarla anıldı08 Ekim 2018
MHP’nin Feke’de Belediye Başkan Adayı Ahmet Sel08 Ekim 2018
SAMSUN ÜLKÜ OCAKLARI ŞEHİTLER İÇİN MEVLUT DÜZENLEDİ.08 Ekim 2018
‘İYİ PARTİ BUNUN ALTINDAN KALKAMAZ’30 Temmuz 2018
MHP LİDERİNDEN ABD’YE SERT TEPKİ28 Temmuz 2018
Askıda ekmek”te ilk adım Adana’dan!27 Temmuz 2018
"İlçeleri Kaderine Terk Etmeyeceğiz"26 Temmuz 2018
Aydın MHP Gazetecileri Unutmadı24 Temmuz 2018
Devlet Bahçeli'den Bedelli Açıklaması21 Temmuz 2018
Celal Adan Meclis Başkanvekili oldu16 Temmuz 2018
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü15 Temmuz 2018
Avcı: Mücadeleden asla taviz verilmemeli15 Temmuz 2018
MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ'DEN AF AÇIKLAMASI!14 Temmuz 2018
"15 Temmuz Tarihi Bir Hesaplaşma, Tarifsiz Bir Hıyanettir"14 Temmuz 2018
MHP'Lİ AKÇAY'DAN 15 TEMMUZ MESAJI13 Temmuz 2018
15 Temmuz Mesajı13 Temmuz 2018
DEVLETİN VE MİLLETİN BEKASI 13 Temmuz 2018
"Verdiğimiz Sözleri Yerine Getireceğiz"12 Temmuz 2018
'Başbuğ'un izinde, Lider Bahçeli'in emrindeyiz'10 Temmuz 2018
'BİR ÇOCUK GÜLERSE, DÜNYA GÜLER!'08 Temmuz 2018
Davamız, Liderimiz vazgeçilmezimizdir07 Temmuz 2018
Karakaya: Adana’nın Gönüllü Milletvekiliyim...07 Temmuz 2018
MHP Adana milletvekilleri mazbatalarını aldılar.07 Temmuz 2018
Yuvaları MHP'ye Geleceklerdir, Döneceklerdir03 Temmuz 2018
O SAVCI GÖREVİNİ EKSİKSİZ YAPMIŞTIR!02 Temmuz 2018
"CUMHUR İTTİFAKI RUHU DEVAM EDECEKTİR" 28 Haziran 2018
'MHP seçimlerden başarıyla çıkmıştır'26 Haziran 2018
MHP Lideri Bahçeli'den Kılavuz’a tebrik26 Haziran 2018
"KRİZ BEKLEYENLER ŞAŞKINA DÖNMÜŞLERDİR"25 Haziran 2018
"HER TÜRLÜ TEDBİR ALINDI"24 Haziran 2018
Dünyaya Türkçe Bakıyoruz. Çağı Türkçe Okuyoruz.23 Haziran 2018
TBMM içerisinde güçlü bir MHP olmasını istiyoruz. 23 Haziran 2018
"Cumhur İttifakı Sandıktan Çok Güçlü Çıkacaktır"22 Haziran 2018
CHP, HDP’yi kanatları altına almış, PKK’yla verkaça girmiştir. 21 Haziran 2018
"TÜRKİYE'Yİ CUMHUR İTTİFAKI YÖNETECEK"21 Haziran 2018
'Cumhur İttifakı bu milletin milli aklıdır'21 Haziran 2018
Bu FETÖ Hareketinin Kökü Kazınmalıdır.21 Haziran 2018
‘HDP’NİN ETRAFINDA BİRLEŞİYORLAR’20 Haziran 2018
SORUNLARI BİLİYORUZ, ÇÖZÜMÜNÜ DE BİLİYORUZ..20 Haziran 2018
MHP Lideri Bahçeli Adana’da20 Haziran 2018
MHP , Türkiye'de Demokrasi Tarifini Değiştirmiştir"20 Haziran 2018
MHP Güçlü Olursa Türkiye Kazanır20 Haziran 2018
ZİLLET İTTİFAKINDAN CUMHURBAŞKANI ÇIKMAZ19 Haziran 2018
“Dik Baş, Tok Karın, Mutlu Yarın İçin MHP” 19 Haziran 2018
ALAATTİN ÇAKICI VE KÜRŞAT YILMAZ, BENİM ÜLKÜDAŞLARIMDIR!19 Haziran 2018
ÜLKÜCÜNÜN YERİ VE PARTİSİ MHP’DİR..18 Haziran 2018
"24 Haziran'da Tekrar Bayram Yaşayacağız"18 Haziran 2018
MHP Camiasını Üzen Haber!12 Haziran 2018
Bahçeli: Varlığımıza Göz Koyanların Gözünü Oyarız 10 Haziran 2018
"MHP, siyasetin parlayan yıldızı"10 Haziran 2018
MHP Ülkemizin sigortasıdır10 Haziran 2018
Gizliden İttifakın İçerisinde Olan Hdp ile mi Birlik Olacaktık10 Haziran 2018
MHP’li SAVAŞ Avşar’da “SEMİZ” Ailesine Konuk Oldu.09 Haziran 2018
SAVAŞ, Turgutlu’da Esnaf Odaları Başkanlarıyla Buluştu. 09 Haziran 2018
BAHÇELİ'DEN ÇOK SERT AÇIKLAMALAR : AKADEMİK TERÖRİSTLER...09 Haziran 2018
'İTTİFAKIN BOZULMASI İÇİN UĞRAŞIYORLAR'09 Haziran 2018
"Bu Seçimler Cumhuriyet Tarihinin En Önemli Seçimleri Olacak"09 Haziran 2018
MHP'yi dışlamak söz konusu olamaz09 Haziran 2018
Milliyetçi Hareket Varsa, Gelecek Aydınlık, Türkiye Teminat Altındadır 08 Haziran 2018
Cumhur ittifakı iş dünyamızın teminatıdır08 Haziran 2018
"MHP , Ülkenin Menfaatini Düşünen Bir Siyasi Partidir"08 Haziran 2018
Bu Seçim Türkiye İçin Bir Kader Seçimi Olacaktır"08 Haziran 2018
AKÇAY, Turgutlu’da Oda ve Dernek Başkanları İle Buluştu.07 Haziran 2018
"MHP ÜZERİNDE OYUN OYNAMAYA KALKMAYIN"07 Haziran 2018
Milletvekili Adayı Laçalar, Turgutlu’da Yoğun İlgiden Memnun.07 Haziran 2018
Turgutlu’da M.Adayı Savaş’a, Yoğun Sevgi Seli.07 Haziran 2018
MHP BABA OCAĞIMIZDIR07 Haziran 2018
MHP BABA OCAĞIMIZDIR 06 Haziran 2018
MHP varsa Türkiye vardır 06 Haziran 2018
"TÜRKİYE YENİ BİR SİSTEMLE TANIŞACAK"06 Haziran 2018
MHP güçlü olursa Türkiye güçlü olur06 Haziran 2018
MHP Lideri Bahçeli'nin Katılacağı Televizyon Programları Belli Oldu05 Haziran 2018
MHP NE KADAR YÜKSEK OY ALIRSA ÜLKE O DERECE RAHAT OLACAK05 Haziran 2018
MARDİN’DE MHP’YE KATILIM..05 Haziran 2018
BU TOPRAKLARIN EVLADI MECLİS’TE SESİNİZ OLACAK04 Haziran 2018
AFTA GERİ ADIM YOK04 Haziran 2018
"15 Temmuz Ekonomik Olarak Tekrar Yaşatılabilir"03 Haziran 2018
"Emeklilikte Yaşa Takılanların Sorunlarını Çözeceğiz"03 Haziran 2018
"Söz Konusu Vatansa Gerisi Teferruattır"03 Haziran 2018
İZMİR’İN DAĞLARINDA YENİDEN ÇİÇEK AÇTIRMAK İÇİN03 Haziran 2018
“MHP’NİN TEMİNATI, ÜLKÜ OCAKLARINDA YETİŞEN GENÇLERDİR”03 Haziran 2018
MHP yoksa Türkiye tehlikededir.02 Haziran 2018
MHP’YE AŞİRET DESTEĞİ! 02 Haziran 2018
DEVLET BAHÇELİ'DEN MAHKUM YAKINLARINA MÜJDE!01 Haziran 2018
MHP, ülkenin güveni ve geleceğidir01 Haziran 2018
"ÇAKALLARIN HÜKMÜ BOZKURTLAR MEYDANA ÇIKINCAYA KADARDIR"01 Haziran 2018
Biz Güçlü Olursak, Meclis Güçlü Olur31 Mayıs 2018
MHP ZAFERİN MİMARI OLACAK31 Mayıs 2018
MHP Olarak Elimizi Taşın Altına Koyduk.31 Mayıs 2018
Millet ittifakı, şeklen bir ittifak31 Mayıs 2018
“BİR TAŞKIN VERDİK AMA SU YOLUNU BULACAK!”31 Mayıs 2018
Hata Yaptık Diyenler Her Zaman Geri Dönebilirler31 Mayıs 2018
"Türkiye Çok Başlı Sistemden Kurtulacak"31 Mayıs 2018
"Cumhur İttifakı Olarak Hedeflerimiz Büyük"30 Mayıs 2018
İP MÜDİRESİNİN SEVİYESİZ BEYANLARI30 Mayıs 2018
Cumhur İttifakı büyük ilgiyi görüyor30 Mayıs 2018
MHP Lideri Bahçeli’nin Üç Büyük Miting Programı belli oldu 30 Mayıs 2018
'Bizans Kalıntıları Bir Kez Daha Ezilecekler'29 Mayıs 2018
Karaisalı’da Yusuf Baş fırtınası!29 Mayıs 2018
Bahçeli "Yeni Bir Doğuş" Toplantıları Yapacak28 Mayıs 2018
Güçlü MHP, TBMM'de Çözüm Üretecek 28 Mayıs 2018
MHP İstanbul İl Başkanı Gür'den açıklama28 Mayıs 2018
DEVLET BAHÇELİ'DEN ÇAĞRI : "PİŞMAN OLAN VARSA KUCAKLAŞMAYA HAZIRIM"28 Mayıs 2018
VATANIMIZ ÜZERİNDEKİ KİRLİ TEZGAHLARI TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GÖMECEĞİZ27 Mayıs 2018
MHP'den Ordu'da muhteşem iftar27 Mayıs 2018
SEÇİMDEN ZAFERLE ÇIKACAĞIZ27 Mayıs 2018
MHP, SAHAYA İNDİ27 Mayıs 2018
BU SEÇİMİN SÜRPRİZİ MHP OLACAK!26 Mayıs 2018
MHP VEKİL ADAYLARI PARTİLİLERLE İFTARDA BULUŞTU25 Mayıs 2018
“Ben Artık MHP’nin Bir Neferiyim” 25 Mayıs 2018
"Ederi 1 Dolarlık Şerefsizlerin Operasyonlarına Maruz Kalıyoruz"25 Mayıs 2018
MHP'YE KÜRTLERDEN TAM DESTEK25 Mayıs 2018
MHP'li Büyükataman'dan Bursa'lı Muhtarlara Mektup 25 Mayıs 2018
MHP RİZE TEŞKİLATI SEÇİM ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.24 Mayıs 2018
SENARYO AYNI HEDEFLER FARKLI24 Mayıs 2018
USTA: 24 HAZİRAN TÜM HALKIMIZ İÇİN ÖNEMLİ BİR GÜN24 Mayıs 2018
MHP Adana'da İlk meşale Atatürk anıtında yakıldı!24 Mayıs 2018
MHP Kütahya Adaylarından Vali ve Belediye Başkanı'na Ziyaret24 Mayıs 2018
MHP, Antalya Milletvekili Adaylarını Tanıttı24 Mayıs 2018
Erhan Usta'dan “af” ve “Çakıcı” Değerlendirmesi 24 Mayıs 2018
24 HAZİRAN TÜM HALKIMIZ İÇİN ÖNEMLİ BİR GÜN23 Mayıs 2018
Cumhur ittifakı, ülkemizin geleceğini aydınlatan meşaledir23 Mayıs 2018
Amacımız Türk Milletinin Geleceğidir22 Mayıs 2018
MHP'li Yalçın'dan Yaşar Okuyan'a cevap22 Mayıs 2018
Davamızın her zaman peşindeyiz22 Mayıs 2018
CUMHUR İTTİFAKINA SABOTAJ HIZ KAZANDI21 Mayıs 2018
''TÜRKİYE 24 HAZİRAN 'DA İRADESİNİ ORTAYA KOYACAKTIR''21 Mayıs 2018
MHP ADANA İL BAŞKANI AVCI;“19 Mayıs iradesi 49 yıldır ayakta!”21 Mayıs 2018
ÖNEMLİ OLAN TEK HUSUS VATAN VE MİLLETTİR…..21 Mayıs 2018
Avcı;“Hepimiz aynı gemideyiz Kıblemiz, rotamız aynı!”20 Mayıs 2018
VAR OLSUN MİLLİYETÇİ TÜRKİYE….19 Mayıs 2018
MHP Lideri Bahçeli'den 19 Mayıs mesajı 19 Mayıs 2018
Yerel Seçimde Adaylar İçin "En Büyük Kriter" Bildirisi! 19 Mayıs 2018
MHP 27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 19 Mayıs 2018
'Gazze'de insanlık suçu işlenmiştir'18 Mayıs 2018
Zulme Lanet, Kudüs'e Destek mitinginde milletimizle beraber olacağız17 Mayıs 2018
FETÖ VE PKK SUÇLULAR ÜZERİNDEN KAOS PLANLIYOR17 Mayıs 2018
FETÖ VE PKK CEZAEVLERİNDE PLAN YAPIYOR17 Mayıs 2018
MHP’YE BÜYÜK KATILIM16 Mayıs 2018
“KERKÜK TÜRK’TÜR, TÜRKMEN’DİR”15 Mayıs 2018
“İSRAİL KATİL, HAYDUT VE TERÖRİST BİR DEVLETTİR.”15 Mayıs 2018
AF TOPLUMSAL BARIŞA KATLI SAĞLAR14 Mayıs 2018
Bu hareket kimsenin şahsıyla kaim değildir14 Mayıs 2018
MHP lideri Bahçeli’nin Anneler Günü mesajı 13 Mayıs 2018
Af konusunda kararlıyız ve sözümüzün ardındayız13 Mayıs 2018
MHP’nin seçim görselleri hazır 12 Mayıs 2018
Devlet Bahçeli'den Mahkumlar İçin Kısmi Af Önerisi12 Mayıs 2018
MİLLİ GELECEĞİN ROTASINI ÇİZEN CUMHUR İTTİFAKI’DIR11 Mayıs 2018
EVLADIM DEDİĞİ İNSANLAR GENEL BAŞKANIMIZI ÜZDÜ10 Mayıs 2018
Sevsinler Sizin Demokrasi Anlayışınızı! 10 Mayıs 2018
BİZDE DURMAK YOK, ‘TAMAM’ DEMEK YOK09 Mayıs 2018
CUMHUR İTTİFAKI; KUVAYI MİLLİYE'NİN BUGÜNKÜ TEMSİLCİSİDİR09 Mayıs 2018
MHP Lideri Bahçeli'den Fransa'da yayımlanan bildiriye sert tepki 09 Mayıs 2018
MHP Adana'da İstişare Toplantısı09 Mayıs 2018
“Şüphe yok ki İstanbul’da Meydana Gelen Hadise, Düpedüz Provokasyondur” 07 Mayıs 2018
HEDEF KIZILELMA” YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ06 Mayıs 2018
"Milletimizi uyarıyoruz" 06 Mayıs 2018
"Muharrem ince ses tonuyla milleti dövüyor"06 Mayıs 2018
Cumhuriyet'i kuran CHP, "Cumhuriyet düşmanlarının ini" hâline gelmiştir06 Mayıs 2018
MHP'li Topçular'dan CHP'li İnce'ye tepki06 Mayıs 2018
Hareketin Lideri Devlet Bahçeli Herkese Haddini Bildirdi05 Mayıs 2018
Her Şeyi Millet İçin Yapıyoruz05 Mayıs 2018
"Erken Seçim Kararı Bir Anda Gelmedi"05 Mayıs 2018
"Biz Teşkilat Olarak Bu Milletin Hizmetkarıyız"04 Mayıs 2018
'3 Mayıs Milliyetçiler Günü' mesajı03 Mayıs 2018
3 Mayıs Milliyetçiler Günü 03 Mayıs 2018
Bahçeli'den 100 bin imzada FETÖ'ye bakılsın mesajı03 Mayıs 2018
3 MAYIS MİLLİYETÇİLER GÜNÜ MESAJI02 Mayıs 2018
Türkçülük Günü Mesajı02 Mayıs 2018
MHP CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYI İÇİN KARAR VERDİ02 Mayıs 2018
Cumhur İttifakı, Cumhuriyet’in Ahlakı, Milletin Aklıdır01 Mayıs 2018
Cumhur İttifakı Millet Aklı'dır01 Mayıs 2018
"HER İNSAN EMANETTİR" 30 Nisan 2018
Abidik gubidik işlerden vazgeçmek lazım30 Nisan 2018
"Asra Vurulan Mühürle Milliyetçi Türkiye"29 Nisan 2018
MHP 15. Genişletilmiş İstişare Toplantısı 28 Nisan 2018
MHP'de ilk başvuruyu Bahçeli yaptı26 Nisan 2018
ABDULLAH GÜL PENSİLVANYA’NIN TEZGAHINA DÜŞMEYİ NASIL GÖZE ALMIŞTIR?25 Nisan 2018
MHP'li Avşar: Malatya'da başarılı olacağız24 Nisan 2018
Hülleci CHP Güneş Motel Rezaletini Tekrar Devreye Aldı23 Nisan 2018
HER ŞEY TÜRK MİLLETİ İÇİN21 Nisan 2018
MHP Ülkücü Şehitler Anıtında21 Nisan 2018
Gaziantep'te MHP'ye katılım21 Nisan 2018
Devlet Bahçeli Başkanlığında MYK Cumartesi Günü Toplanıyor20 Nisan 2018
MHP'den Teşkilatlara Seçim Bildirisi20 Nisan 2018
Turgutlu’nun “Kuru Üzüm’ü” MHP Genel Merkezinde.20 Nisan 2018

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI

EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI

Türk Çocuğu Ecdadını Tanıdıkça!
Daha Büyük İşler Yapmak İçin!
Kendinde Kuvvet Bulacaktır.

CH