Ana Sayfa > SİYASET

Türkiye Libya’ya barış ve huzurun tesisi için gidecek
02 Ocak 2020
Bu haber 354 kez okundu
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Bu tezkere ile Akdeniz’de mavi vatanımızı koruyor, haklarımızın gasp edilmesini engelliyor, kardeş ülke Libya’nın istikrarına ve bölgesel barışa katkı yapıyoruz" dedi.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

Libya’ya Asker Gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi hakkında Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına konuşan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, şunları söyledi:

"Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında 27 Kasım 2019’da İstanbul’da 2 mutabakat muhtırasına imza atılmıştır. Birisi “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması” diğeri ise “Güvenlik ve Askeri İşbirliği” anlaşmalarıdır.

Meclisimiz tarafından kabul edilen askeri ve güvenlik işbirliği mutabakatının hükümleri doğrultusunda Libya’nın meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Türkiye’den “askeri destek ve işbirliği” talebi söz konusu olmuştur.

Libya’ya verilen destek hem hukuki bir yükümlülük hem de milli hafızaya sadakattir. Emperyalist emellerini bölgedeki istikrarsızlığı destekleyerek, Hafter gibi yasadışı aktörleri finanse ederek gerçekleştirmeye çalışan odakların yanında değil karşısında durmak milli duruşun kayıtsız şartsız gereğidir.

Tarihin ve coğrafyanın yeniden şekillendiği bir dönemde Türkiye hem milli çıkarları doğrultusunda adımlar atmakta hem de bölgesel barışa katkı vermektedir.

Diplomasideki etkinlik sahadaki güçle desteklenmektedir.

Dış politika ve güvenlik politikaları milli güvenlik ve milli yarar ekseninde yürütülmektedir.

Bilindiği üzere Doğu Akdeniz’deki doğal kaynaklar sebebiyle Türkiye’ye karşı bir şer ittifakı kurulmuştur. Mısır, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Türkiye’nin Akdeniz’deki egemenlik haklarını gasp etmek için bir araya gelmişlerdi. ABD ve AB’nin de desteklediği bu ülkelere karşı Türkiye egemenlik haklarını muhafaza etmek için diplomaside ve sahada kararlı faaliyetlerde bulunmuştur.

Sahada sondaj ve araştırma gemileriyle yapılan faaliyetler ile Mavi Vatan Deniz tatbikatı ülkemizi çevreleme politikasına karşı attığımız kararlı adımlardır. Bu süreçte Doğu Akdeniz’deki egemenlik haklarımızın ikili anlaşmalarla desteklenmesi gerekiyordu. Bu kapsamda Libya ile yapılan anlaşmalar Akdeniz’deki hak ve hukukumuzu koruma yolunda atılmış isabetli adımlardır.

Libya ile yapılan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasını 5 Aralık 2019 tarihinde meclisimizde kabul ettik. Böylece Türkiye’nin Akdeniz’deki yetki alanlarının tespiti ile birlikte, aynı zamanda milli güvenliğin fiili sınırlarını da onayladık.

Buna göre, Türkiye’nin Akdeniz havzasındaki hak ve güvenliğinin Libya’dan başladığını bütün dünyaya ilan ettik.

Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının tamamlayıcısı niteliğindeki güvenlik ve askeri işbirliği anlaşmasını da meclisimizde 21 Aralık 2019 tarihinde onayladık.

Muhtıranın 4’üncü maddesinde güvenlik ve askeri işbirliği alanları düzenlenirken Libya’dan davet ve talep gelmesi halinde Türk askerinin; askeri planlama, tecrübe aktarımı, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile silah sistemi ve teçhizatın kullanımına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin ifası amacıyla Libya’ya gidebileceği hükme bağlanmıştır.

O gün bu anlaşmayı onaylayan meclisimizin önce kendi kararına, sonra da ülkemizin milli güvenliğine sahip çıkacağına inanıyoruz.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak dış politika ve milli güvenlik meselelerindeki ilkeli, tutarlı, kararlı ve hassas duruşumuz gereğince, bu tezkereye “evet” diyeceğimizi beyan ediyoruz.

Bu iki anlaşma birlikte düşünüldüğünde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki varlık ve egemenlik hakkının muhafazası Libya’daki meşru hükümetin varlığını devam ettirmesine, bu ülkenin güvenlik, istikrar ve huzura kavuşmasına bağlıdır.

Bu tezkere; Libya’nın istikrar, huzur ve güvenliğine destek veren Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlarını muhafaza eden ve bölgesel barışa katkı veren bir tezkeredir.

Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ile askeri işbirliği anlaşmaları Doğu Akdeniz’de kazandığımız hareket alanının devamı, bölgede kazandığımız siyasi ve hukuki inisiyatifin sürekliliği bu tezkerenin güçlü bir iradeyle icrasına dayanmaktadır.

Anlaşmalar ne derece haklı, doğru ve yerindeyse; bu tezkere de aynı niteliklere haizdir.

Anlaşmaların gereği hızlı bir şekilde yerine getirilmelidir. Siyasi kararlılık ve güçle desteklenmemiş anlaşmalar istenen neticeyi sağlayamaz.

Libya ile imzaladığımız anlaşmalar Yunanistan, Mısır, İsrail, Kıbrıs Rum Yönetimini paniğe sevk etmiştir. Bunlar yasadışı örgüt elebaşı Hafter’i adeta bölgede Türkiye’yi sıkıştırma ve Libya’yı kaos içinde tutma projelerinin taşeronu olarak görmektedirler. Öyle ki, Yunanistan’dan bir bakan savaş suçlusu Hafter’le görüşmeye dahi gitti.

Doğu Akdeniz Dünya jeopolitiğinin önemli bir sahasıdır. Bölgesel gelişmeler Türkiye’nin bu sahada güçlü ve etkili olmasını zorunlu kılmaktadır.

Türkiye’nin karşısında adına Doğu Akdeniz Enerji Forumu dedikleri, Mısır, Yunanistan, GKRY ve İsrail’in bulunduğu ülkeler var. Bu ülkelere ABD ve AB de destek olmaktadır. Amaç Doğu Akdeniz’de çıkan enerjiyi deniz üzerinden Türkiye’yi dışlayacak şekilde Avrupa’ya ulaştırmaktı.

Bu büyük oyunu gören Türkiye, milli yararları ile uluslararası hukuktan doğan hak ve çıkarları uyuşan Libya ile deniz yetki alanı anlaşmasını imzalamıştır.

AB’den gelen yaptırım açıklamaları, İsrail, GKRY, Mısır’dan gelen ve nazarımızda hiçbir kıymeti olmayan karşı açıklamalar hepinizin malumudur.

Doğu Akdeniz artık Libya’nın da dahil olduğu daha geniş bir coğrafyayı işaret etmektedir.

Anlaşmaları imzalayıp onaylayan Libya ulusal mutabakat hükümetinin iktidarda kalması Türkiye ve Libya açısından olduğu kadar Doğu Akdeniz’in geleceği bakımından da çok önemli bir meseledir.

Tezkereyi ikili ilişkiler bağlamında konuşuyoruz. Bu doğru ama eksik bir görüştür. Konunun bir diğer boyutu Türkiye’nin uluslararası barış ve güvenliğe sunduğu katkı ve destektir.

Uluslararası barış, güvenlik ve istikrara katkı uluslararası hukukun temel öznesidir.

Türkiye Cumhuriyeti olarak bulunduğumuz coğrafyanın üzerimize yüklediği sorumluluğu, uluslararası hukuktan kaynaklı bu bilinç ile birleştiriyor, bölgesel ve uluslararası faaliyetlere katkı sunuyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kendisine görev ve yetki verdiği, elinde ay yıldızlı al bayrağımızı taşıyan her Türk bulunduğu barış gücünde istikrar ve huzurun güvencesidir.

Türkiye hâlihazırda 12 ülkede BM barışgücü ve barışın inşası harekâtına katkı sunmaktadır. Bu harekâtlara en fazla katkı sunan ilk 15 ülke arasındayız.

Bosna Hersek’te, Arnavutluk’ta, Afganistan’da, Irak’ta, Azerbaycan’da, Kosova’da, Somali’de, Katar’da, Lübnan’da, Liberya’da, Sudan’da, Haiti’de, Suriye’de, Irak’ta yaptığımız neyse Libya için de hedefimiz o’dur.

Lütfen dikkat ediniz, Libya’ya asker gönderme, silah ve mühimmat ile teknik ve askeri bilgi desteği sağlanması uluslararası hukuk açısından meşrudur. BM Güvenlik Konseyi’nin 2015 yılındaki 2259 sayılı kararı Türkiye’ye ve BM’e üye diğer ülkelere bu hak ve sorumluluğu vermektedir.

2015 yılındaki 2259 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararında; Libya’yı temsil eden tek ve meşru hükümetin Libya Siyasi Anlaşması kapsamında oluşturulan Ulusal Mutabakat Hükümeti olduğu ilan edilmiştir. Yine anılan kararda, bu meşru hükümetin ve anlaşmada atıfta bulunulan Libya kuruluşlarının desteklenmesi, ancak anlaşmada yer almayan paralel yapılara desteğin ve bunlarla temasın kesilmesi çağrısında bulunulmuştur.

Ayrıca Libya’daki çatışma ortamı sivillerin ölümlerine, DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin faaliyet yürütmesine ortam oluşturmakta, dahası Libya’da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin güvenliğini tehdit etmektedir.

İşte Türkiye tüm bu meşru ve insani sebeplerin yanı sıra uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve sorumlulukla hareket etmektedir.

Öte yandan Libya’da yaşanan iç karışıklıkların Akdeniz’e kıyıdaş diğer ülkeler ile Libya’ya komşu ülkeleri de etkileyeceği göz ardı edilmemelidir. Libya’da istikrar ortamının tesisi için atacağımız adımların uluslararası kamuoyu tarafından desteklenmesi yerinde olacaktır.

Bu kapsamda Libya’ya komşu olan Tunus ile Akdeniz’de kıyısı bulunan Cezayir ve İtalya gibi ülkelerin yanında Sudan’ın da yaşananlardan etkilenme potansiyeli düşünüldüğünde, bu ülkelerle Libya konusunda yapacağımız diplomatik temas ve işbirliği Türkiye’nin bölgesel barışa katkı sağlayan gayretlerini güçlendirecektir.

Nitekim bu ülkeler büyük ölçüde Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine verilen desteğin arkasındadır.

Uluslararası kuruluşlar aracılığıyla barış ve güvenlik alanında en kuvvetli katkıyı sunan Türkiye’nin yine uluslararası hukuk bağlamında kendi güvenliğini korumak için sınır ötesi harekâtlar gerçekleştirmesinin hiçbir yanlış ya da gayri hukuki yanı yoktur.

Türkiye haklı, hukuki ve meşru bir zeminde faaliyet yürütmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bütün operasyonlarda dünyaya en güzel insanlık dersleri veren asil ve şanlı bir ordudur. Türk Askeri barışın güvercini, savaşın kartalı, kadife eldiven içinde çelik yumruktur.

Libya ile yapılan mutabakatların ülkemizin ve Libya’nın yararı ve bekası adına ne kadar önemli olduğu bu kadar aşikâr iken ne hazindir ki içimizdeki Hafterciler bin dereden su getirmekte, sürekli hayıflanmaktadır. Şimdi onlara şunu sormak istiyorum.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakattan dolayı rahatsız olup uykuları kaçan Mısır, İsrail, Yunanistan, ABD ve AB’den ne farkınız var?

Türkiye’nin bekasıyla ilgili böylesine önemli bir meselede neden onlarla birlikte Türkiye karşıtı bir çizgide konuşlanıyorsunuz?
Hafter’in Türk gemilerini batırma tehdidine neden hiçbir tepki vermediniz?

TÜRKİYE DÜŞMANLARININ AĞZIYLA OLUMSUZLANMASINI REDDEDİYORUZ

Bugün ne işimiz var Libya’da, ne işimiz var Suriye’de diyenlerin bir gün olsun aynı soruyu bu ülkelerde faaliyette bulunan ülkelere sorduklarını görmedik, duymadık.

Türkiye’nin attığı her adımın; edilgen, sinik, sünepe ve hayıflı bir üslupla Türkiye düşmanlarının ağzıyla olumsuzlanmasını reddediyoruz.

Bir de şunu unutmamakta fayda var:

Bugün Libya’ya gönderilmesi planlanan Mehmetçiğimiz ile 1911’de bin bir meşakkatle Trablusgarb, Derne ve Tobruk’da Libya’nın salahı için mücadele eden Mustafa Kemal, Enver Paşa, Kuşçubaşı Eşref, Ali Fethi Bey, Nuri Bey ve diğer nice kahraman subaylarımız aynı milli hafızanın neferleridir.

Kaostan arındırılmış, egemenliğini ve istikrarını temin etmiş kardeş ülke Libya ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafya açısından büyük önem arz etmektedir.

“Milli güvenliğin kilit taşı” olarak nitelediğimiz bu mesele doğrultusunda Libya’ya gönderilecek olan Mehmetçiğimiz uluslararası odaklarca çevrelenmiş vatanımızın müdafaa meşalelerinden birisi olacaktır.

Bu Tezkere ile;

- Libya ile akdedilen Mutabakat Muhtıraları ile elde edilen kritik kazanımlar muhafaza edilecek,

- Türkiye için kritik öneme sahip Libya’da kalıcı bir varlık sağlanacak,

- AB dâhil çeşitli aktörlerin etkin olmaya çalıştığı Libya ve Afrika’da askeri-politik açıdan etkinliğimiz artacak,

- Doğu Akdeniz ve Suriye’deki varlık ve politikaları nedeniyle Türkiye’ye karşı faaliyet yürüten Fransa, Rusya, ABD, İtalya’ya karşı durum üstünlüğü elde edilecek ve mücadele yeni bir boyut kazanacak,

- Akdeniz’de merkezi bir konumda konuşlanma imkânı elde edilecek, Yunanistan’a yönelik çevreleme politikasını yürütme fırsatı kazanılacaktır.

Libya ile yapılan anlaşmaların ve bunların gereği olarak bu tezkerenin kabulünün bazı stratejik sonuçları vardır. Bu sonuçlar Türk Dış Politikasının geleceğini de biçimlendirmektedir:

Bunlardan birincisi Türkiye açısından Doğu Akdeniz siyasetinin Kıbrıs parantezinden çıkmasıdır. Türkiye böylece bir taraftan Kıbrıs’ta KKTC ve Türkiye’nin çıkarlarına aykırı bir çözümün önünü kapatmış, diğer taraftan da Kıbrıs bahanesiyle uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızın gasp edilmesi ihtimalini ortadan kaldırmıştır.

İkinci olarak, Türkiye’nin AB süreci etkilenecektir. 20 yıldır devam eden üyelik müzakere sürecinin Kıbrıs bahanesiyle engellenmesi ve yine aynı bahaneyle Türkiye’nin Akdeniz’de durdurulması hesap edilmiştir.

Üçüncü olarak, Türkiye’nin Akdeniz siyaseti mavi vatan konseptiyle uluslararası hukuk temelinde biçimlenecektir.

Dördüncüsü, Türk dış politikasının oluşturulma zemini sağlamlaştırılmıştır. Dış politikaya hâkim olan ilkeler “uluslararası hukuk, meşruiyet, doğru zamanlama, konjonktürel ittifaklar, sonuç odaklı faaliyetler, girişim sonrası yeni gerçekliğin inşası”dır.

Peki bu tezkere kabul edilmeyip Libya’ya asker gönderilmediği takdirde neler olacak?

- Türkiye’nin MAVİ VATAN doktrinine büyük darbe vurulacak ve kazanımlarımız tehlikeye girecek,

- Türkiye’den destek bekleyen Libya halkı yasadışı Hafter yönetimi tarafından insanlık dışı muameleye tabi tutulacak,

- Kuzey Afrika’nın en kritik ülkesi olan Libya’da Türkiye karşıtı cephe (Fransa, Mısır, Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri) etkili olacak, tehdidin ileriden karşılanması ve milli sınırlarımızın ileriden savunulması prensibimiz sekteye uğrayacak,

- Libya’da Türkiye karşıtı cephenin egemen olması, Afrika’da diğer devletlerde Türkiye karşıtı oluşumlara cesaret verecek,

- Türkiye’nin desteklediği meşru hükümetin kontrolü kaybetmesi, tüm dünyada Türkiye’nin güvenirliğini sekteye uğratacak ve dost ülkelerde Türkiye’ye yönelik güven bunalımına neden olabilecektir.

TÜRKİYE’NİN BU DURUMA KAYITSIZ KALMASI AKIL DIŞIDIR

İçinde bulunduğumuz coğrafyanın geleceği bölgede tarihi ve emperyal emelleri olan ülkeler tarafından iç karışıklıklar ve “vekâlet savaşları” vasıtasıyla şekillendirilmeye çalışılırken Türkiye’nin bu duruma kayıtsız kalması akıl dışıdır.

Suriye ve Libya’daki “emperyal oyun”un fark edilmemesi ve bu oyuna karşı bir hamle yapılmaması ülkemizi “uyuyan milletler yok olur” gerçeğiyle karşı karşıya getirecektir.

Sonuç olarak, Türk dış politikası son yıllarda masada ve sahada etkinlik ilkesiyle hareket etmektedir. Türkiye’nin milli çıkarları bu iki alandaki güçlü duruş ile tesis edilmekte ve korunmaktadır. Bu dönemde gördük ki sahada güçlüyseniz, masada da güçlüsünüz.

Bu ilkeyle Türkiye Libya’nın güvenliğini ve istikrarını tehdit eden her türlü teşebbüs karşısında Libya’nın toprak bütünlüğünü, istikrarını, meşru kurumlarını, siyasi bağımsızlığını desteklemelidir. Çünkü Libya’da olanlar sadece bu ülkeyi değil, tüm bölgeyi ve Türkiye’yi yakından etkilemektedir.

BÖLGESEL BARIŞA KATKI YAPIYORUZ

Bu tezkere ile Akdeniz’de mavi vatanımızı koruyor, haklarımızın gasp edilmesini engelliyor, kardeş ülke Libya’nın istikrarına ve bölgesel barışa katkı yapıyoruz.

Masada oluşan realite bu tezkere ile sahada da perçinlenecektir. Türkiye Doğu Akdeniz’de meselelere ve gelişmelere mahkûm değil, hâkim konumdadır ve bu konumunu sürdürmeye kararlıdır.

Türkiye Libya’ya savaşmak için değil, barış ve huzurun tesisi ve BM kararlarında öngörüldüğü üzere meşru ulusal mutabakat hükümetine destek vermek için gitmektedir."Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer SİYASET Haberleri

Başlık Tarih
 
Keyfiyete göre asıl küçük parti CHP’dir01 Temmuz 2020
Kalyoncu'dan İzmir Foseptik Çukuru İçin Soru Önergesi30 Haziran 2020
Ayasofya, İstanbul’un önemli bir Türk-İslam eseridir30 Haziran 2020
Cumhur İttifakı’nın gereği neyse o yapılacaktır26 Haziran 2020
İnfaz düzenlemesi kararıyla ilgili bilgi kirliliği var26 Haziran 2020
Fendoğlu, amme alacakları ile ilgili olarak TBMM'ye verdikleri kanun teklifinin...24 Haziran 2020
Kalyoncu’dan Albayrak ve Soylu’ya soru önergesi24 Haziran 2020
Cumhur ittifakı bir sistem ittifakıdır24 Haziran 2020
Yalçın: Rahmi efendi, sende tokmak gibi kafa var ama içinde zerrece akıl yok23 Haziran 2020
Kalyoncu’dan Opera soru önergesi20 Haziran 2020
Erdoğan ve Bahçeli arasında önemli görüşme17 Haziran 2020
Önce taşkınlık yaptılar sonra AYM’ye gittiler14 Haziran 2020
Karakaya: TARSİM’le ilgili şikâyetler giderilmeli14 Haziran 2020
KYME’de SİT derecesi düşüren karara İzmir Büyükşehir de imza atmış!13 Haziran 2020
Ahmet Erbaş, TBMM'de Domaniç'teki sel felaketini gündeme getirdi11 Haziran 2020
Yalçın’dan Emin Çölaşan’a: Ayasofya’da çan sesi duymayı mı özledin?11 Haziran 2020
Enginyurt: Çok önemli bir kanun çıkarılacak10 Haziran 2020
Vatan ve millet düşmanlarıyla mücadelemiz son damla kana kadardır10 Haziran 2020
Kayaalp'ten vatandaşlara 'Tedbirli olun' çağrısı09 Haziran 2020
CHP'nin tutumu utanç verici08 Haziran 2020
Yalçın: MHP’nin bacası eğri bile olsa dumanı doğru çıkar06 Haziran 2020
CHP, Türkiye’yi bir erken seçim anaforuna sürüklemek istiyor31 Mayıs 2020
CHP tutarsızlıklarla boğuşmaya devam ediyor30 Mayıs 2020
Yıldırım'dan 'CHP'nin merkez sağın oylarını devşirmek istediği' eleştirisi30 Mayıs 2020
Muharrem Varlı: Bu sorun, Türkiye’nin sorunudur!29 Mayıs 2020
"KAMPLAŞMAYA DEĞİL KUCAKLAŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR"28 Mayıs 2020
Erdoğan ve Bahçeli Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda27 Mayıs 2020
CHP siyasi istikrarsızlık ve kaos yaratmak istiyor24 Mayıs 2020
Ersoy'dan TYP'liler için soru önergesi23 Mayıs 2020
MHP Lideri Bahçeli, kurulan gizli şer ittifaklarını ...21 Mayıs 2020
Osmanağaoğlu: Bu alçaklara cesaret veren Tunç Soyer'in ta kendisidir21 Mayıs 2020
Çapın nispetinde konuş Taha Akyol Efendi19 Mayıs 2020
Emre Kınay, Hacivat ile Karagöz oyununda “zenne” rolü üstlenmelidir19 Mayıs 2020
Ankara'da bir'SU'istimal var"18 Mayıs 2020
Değerlerimiz, panzehirimiz18 Mayıs 2020
"Meşrubatlardaki şeker miktarı azaltılmalı"18 Mayıs 2020
Sayın Bahçeli’ye iftira etmek, iblislerin işidir17 Mayıs 2020
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ YAPTIĞINIZ HER YANLIŞIN KARŞISINDA OLACAKTIR16 Mayıs 2020
Bizim aklımız hep Adana'dır!15 Mayıs 2020
Yenilenen parka Karamanoğlu Mehmet Bey heykeli15 Mayıs 2020
ALLAH ISLAH ETSİN14 Mayıs 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür11 Mayıs 2020
MHP'de taban yoktur, dava arkadaşlarımız vardır; tavan yoktur, Ülkücü şuur hâkimdir11 Mayıs 2020
CHP-HDP-İP ve satılık kalemler döviz manipülasyonlara çanak tutmaktadır11 Mayıs 2020
MHP'li Yalçın'dan hain fitnecilere net mesaj09 Mayıs 2020
'HER ŞEY BİTMİŞ DEĞİL'04 Mayıs 2020
Öztürk Tarihi Çerikli Camisi’nin peşini bırakmıyor04 Mayıs 2020
Unutmayacağız, unutturmayacağız02 Mayıs 2020
AVCI’DAN 3 MAYIS MESAJI!..02 Mayıs 2020
CHP’nin oyunlarını bir bir bozmaya devam edeceğiz01 Mayıs 2020
Yönter: Özgür Özel siyasetin maskarasıdır!01 Mayıs 2020
Umarım kulağına küpe olur Fatih efendi30 Nisan 2020
Akçay: CHP; tam bir şeytanlık yapıyor30 Nisan 2020
CHP'li Özel'e: Ülkücü Hareket sana haddini bildirmeyi bilir!29 Nisan 2020
CHP'nin içine HDP kaçmış29 Nisan 2020
MHP’den Fatih Altaylı ve Habertürk TV’ye sert tepki29 Nisan 2020
Yalçın: İP’li Akşener kahkahalar atarak kurtulamaz29 Nisan 2020
İSMAİL OK - YAZILI BASIN AÇIKLAMASI28 Nisan 2020
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu25 Nisan 2020
Millî Meclisin hamuru, mayası millettendir23 Nisan 2020
“SİYASİ ŞOV YERİNE SAMİMİYETLE HALKA YARDIM YAPSALAR KİMSE ENGELLEMEZ”22 Nisan 2020
Büyükataman'dan CHP'li Özel'e: PKK’nın, FETÖ’nün sözcüsü olmayı ne zaman bırakacaksınız?21 Nisan 2020
“BAŞKANLAR, MECLİS ADINA SÖZ VEREMEZ”21 Nisan 2020
KORONAVİRÜS DOLAYISIYLA MAĞDURİYET ARTMIŞTIR20 Nisan 2020
Milliyetçi Hareket senin ufkunun alamayacağı derecede büyüktür17 Nisan 2020
’İnsanlık Doğal Hayat İle Olan İlişkilerini Yeniden Gözden Geçirmeli!’’16 Nisan 2020
MHP’li belediyelerin talep ve isteklerini iletti15 Nisan 2020
Erdoğan’dan , Bahçeli’ye teşekkür14 Nisan 2020
Bahçeli, ceza infaz düzenlemesi için Genel Kurul'da14 Nisan 2020
Kimse virüs üzerinden fırsatçılık yapmasın13 Nisan 2020
Bakan Soylu'dan MHP Lideri Bahçeli’ye teşekkür telefonu13 Nisan 2020
Bahçeli'den Süleyman Soylu açıklaması13 Nisan 2020
“GECEYİ GÖRDÜK, GÜNEŞİ DE GÖRECEĞİZ”08 Nisan 2020
Türk polisi olmak07 Nisan 2020
infaz düzenlemesine ilişkin ...06 Nisan 2020
İftira atan İP Müdiresi asıl karantinaya alınması gereken kişidir05 Nisan 2020
infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi31 Mart 2020
Fendoğlu , kayısı çekirdeği vurgusu31 Mart 2020
''BİZ BİZE YETERİZ''31 Mart 2020
MHP ilçe başkanına bıçaklı saldırı29 Mart 2020
"Ceza indirimi teklifimiz, toplumun büyük beklentisine cevap vermektedir"28 Mart 2020
Şu Günlerde Bile İstismar Peşinde Olan Zavallı Birisin23 Mart 2020
"Üreticilerin evine kapanma şansı yok"22 Mart 2020
MHP'den belediyelere koronavirüs genelgesi20 Mart 2020
Vatandaşlara talimatlara uyulması çağrısı20 Mart 2020
Yönter, uzman çavuşlarımızın haklarını almakta kararlı13 Mart 2020
Yönter'den TBMM'ye uzman çavuşlar için kadro teklifi09 Mart 2020
MHP'den İnternet haber siteleri için kanun teklifi 08 Mart 2020
İsmet Büyükataman’dan Yeniçağ Gazetesi’ne Çok Sert Cevap05 Mart 2020
Semih Yalçın: Ümit Özdağ'ın gerçek yüzünü gösterme zamanı geldi05 Mart 2020
Büyükataman'dan Akşener'e "milliyetçilik" tepkisi04 Mart 2020
Sofulu Çöplüğü Meclis gündeminde!01 Mart 2020
MHP Lideri Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüştü27 Şubat 2020
Aycan, kamuda optisyen istihdam edilmesi gerek25 Şubat 2020
İyi Parti’de milliyetçiliğin ‘m’si bile yok!24 Şubat 2020
Büyük lokma ye, büyük laf etme23 Şubat 2020
Şahin'den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü22 Şubat 2020
İstikrarsızlaştırma çabaları, beka meselesinin önemli bir boyutudur19 Şubat 2020
Bahçeli'den Güreş Federasyonu Başkanı'na tebrik18 Şubat 2020
İP'de istifa 17 Şubat 2020
“Kuşatmayı yaracağız!”17 Şubat 2020
Büyükataman'dan Özgür Özel'e sert cevap12 Şubat 2020
CHP ateşle oynamaktadır12 Şubat 2020
MHP'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki!11 Şubat 2020
Cumhur İttifakı'ndan rahatsız olanlar var10 Şubat 2020
Kamil Aydın'dan AKPM'ye 'çifte standart' tepkisi09 Şubat 2020
Akıncı’nın onuru varsa istifa etmelidir09 Şubat 2020
Önkibar'a: Sen medya klozetisin08 Şubat 2020
CHP haysiyet celladı olmuş08 Şubat 2020
CHP, Türkiye düşmanlarının sözcüsü olmuştur08 Şubat 2020
Özgür Özel kimin yancısı?07 Şubat 2020
CHP , zararlı cemiyet hâline gelmiştir06 Şubat 2020
Batı’nın korkusu yersiz değildir, Çünkü Bozkurtlar geliyorlar!31 Ocak 2020
Devletin ve hükümetin itibarsızlaştırılması hedefleniyor31 Ocak 2020
MHP'li Öztürk: "Ülke genelinde üreten belediyecilik modelini uyguluyoruz"27 Ocak 2020
ESBALDER,Sazak'a 'katil misina ağlarla' ilgili 40 sayfalık rapor ve fotoğraf sundu27 Ocak 2020
Enver Altaylı camiamız için dalından kopmuş bir yaprak dahi değildir24 Ocak 2020
Öztrak'ın iddiaları Yalan ve iftiradan ibarettir21 Ocak 2020
Bahçeli personeliyle kahvaltıda buluştu21 Ocak 2020
MHP'li Yalçın'dan Rıza Zelyut'a açık mektup21 Ocak 2020
Akçay'dan CHP sözcüsüne FETÖ tepkisi20 Ocak 2020
Mehmet Ay'dan Bünyamin Avcı'ya iadeiziyaret!17 Ocak 2020
Başkan Ergün MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye projelerini sundu17 Ocak 2020
TOGG heyeti, MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret etti17 Ocak 2020
"Esnafın prim gün sayısı indirilmelidir"15 Ocak 2020
MHP’li Yalçın: İP, Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Gafur gibi hakir ve ezik...15 Ocak 2020
CHP’nin siyasetteki vaziyeti içler acısıdır14 Ocak 2020
CHP önce kendi içinde FETÖ komisyonu kursun10 Ocak 2020
MHP’li Osmanağaoğlu Başkan Soyer’i hedef aldı: 'KARANLIK İRADENİN YARDAKÇISI'10 Ocak 2020
Şer nerede CHP orada10 Ocak 2020
“Beş Ocak ruhuna ihtiyacımız var!”10 Ocak 2020
CHP, FETÖ’cülerin umut ışığı olmuş10 Ocak 2020
Kanun teklifi ve soru önergeleri06 Ocak 2020
MHP’li Avcı’dan TEMSA hamlesi!03 Ocak 2020
Parlamenterler Derneği’nden Ahmet Davutoğlu’na tepki!03 Ocak 2020
MHP kaymakam ziyareti03 Ocak 2020
MHP Libya tezkeresini destekleyecektir30 Aralık 2019
MHP’den Yeniçağ ve Murat İde’ye sert ifadeler30 Aralık 2019
ANTEP FISTIĞI ÜRÜN DESTEĞİNİ HAKETMEKTEDİR30 Aralık 2019
“Birlikte başarabiliriz”30 Aralık 2019
CHP , 6 OKUN 4’ÜNÜ KIRMIŞ25 Aralık 2019
Milletvekili Taşdoğan,Antep fıstığı üreticilerinin desteklenmesi, ekonomik ve sosyal bir yatırımdır22 Aralık 2019
"Vatana, millete ve devlete sahip çıkmak vazifemizdir"20 Aralık 2019
TÜRKİYE KIZIL ELMA ÜLKÜSÜYLE KURULDU20 Aralık 2019
Cumhur İttifakı tehditlere karşı kalkan oluşturmuştur20 Aralık 2019
Türk kimliği büyük bir şereftir20 Aralık 2019
"Türkiye'nin yeni partiye ihtiyacı yok"19 Aralık 2019
Geçmişleri geleceklerine kefil olamayan siyasi garabetlerin...18 Aralık 2019
Akdeniz'de "oldubitti" hesaplanıyor16 Aralık 2019
Türkiye bölgesinde ilteber devlettir16 Aralık 2019
Egemenliğimiz bizim namusumuzdur16 Aralık 2019
MHP'li Enginyurt'tan CHP'li Özel'e çakar tepkisi12 Aralık 2019
MHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ CEMAL ÇETİN BAŞKANIMIZIN TBMM BÜTÇE KONUŞMASI11 Aralık 2019
İnsanı yaşat ki devlet yaşaşın11 Aralık 2019
Tarımsal Danışmanlığı TBMM gündemine taşıdı.09 Aralık 2019
TBMM'de bütçe görüşmeleri başladı09 Aralık 2019
Özalp Kaymakamından MHP’ye ziyaret 07 Aralık 2019
Avcı'dan Karalar'a "hizmet" çağrısı06 Aralık 2019
Haberal: Yenikent ilçe olsun06 Aralık 2019
Anlaşma ile Doğu Akdeniz jeopolitiği lehimize değişiyor06 Aralık 2019
Taytak: Göç sorununu en derinden yaşayan ülkeyiz06 Aralık 2019
Fendoğlu, Malatya'nın taleplerini dile getirdi05 Aralık 2019
Fikrî ahlaksızlığı ayyuka çıkmış mendeburdur02 Aralık 2019
Rifat Serdaroğlu’na: Sen kaç paralık adamsın?30 Kasım 2019
Mustafa Kalaycı, Bakan Mehmet Cahit Turhan’a sorular yöneltti29 Kasım 2019
AMANOS TÜNELİ PROJESİNE DESTEK28 Kasım 2019
ÜNİVERSİTELERİMİZ BİLGİ VE TEKNOLOJİ ÜRETİM MERKEZLERİ HÂLİNE GETİRİLMELİ27 Kasım 2019
Türk milletinin erken seçime ihtiyacı yoktur22 Kasım 2019
İP Beştepe’den bakanlık dilenir hale geldi21 Kasım 2019
MHP'li Yalçın, Yargı Eli birgün Rahmi Turan'ında yakasını toplayacaktır21 Kasım 2019
Başkan AVCI’dan Ortak irade çağrısı, mağdur işçileri de sevindirelim!20 Kasım 2019
AB, Kıbrıs konusunda karar merci olamaz19 Kasım 2019
Türk milletine biçilen kefen, her seferinde yırtılıp atılmıştır19 Kasım 2019
MHP'Lİ ERDEM'DEN KANUN TEKLİFİ…07 Kasım 2019
Vatandaş istedi, Milletvekili Özdemir Meclise taşıdı04 Kasım 2019
Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli önderliğinde yol aldı30 Ekim 2019
Türkiye artık yolu açılan ülke olmaktan çıktı 27 Ekim 2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye ziyaret23 Ekim 2019
Kılıçdaroğlu ucuz yalana sarıldı22 Ekim 2019
ABD ve Türkiye'den 13 maddelik ortak açıklama18 Ekim 2019
Bu şerefsiz ifadeleri ayaklarımızın altına alıp çiğniyoruz13 Ekim 2019
SEVİYESİZ İTHAMLAR09 Ekim 2019
YÖNETİMDE İSTİKRAR, TEMSİLDE ADALET"01 Ekim 2019
Sorunlardan çıkış yolu milli birliği korumak30 Eylül 2019
'Beraberce felaketlere karşı direneceğiz'30 Eylül 2019
1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kutlaması30 Eylül 2019
Sen kim, Ülkücüler kim! Edebinle otur29 Eylül 2019
Semih Yalçın: CHP, ayak bağı olmaya memur edilmiş bir partidir28 Eylül 2019
TUNÇ SOYER, PKK’YA KUCAK AÇMAKTADIR27 Eylül 2019
Kendisi zillet ittifakının “cücük ortağı” 25 Eylül 2019
MHP'li Yalçın'dan Akşener'e: Ülkücülerin elleri yakanda olacak25 Eylül 2019
Semih Yalçın'dan gazeteci Balbay'a sert tepki22 Eylül 2019
MHP'den esnafa "Siftah bizden bereket Allah'tan" ziyareti22 Eylül 2019
Başkan Kılıç'tan Ankara çıkarması22 Eylül 2019
Başkan Erdoğan;"Hep beraber yarım asırlık ulu çınarın altında buluşalım"22 Eylül 2019
Cumhur İttifakı, bir koalisyon ortaklığı değildir. 17 Eylül 2019
Aşure ikramı15 Eylül 2019
Şehidin ismi kütüphanede yaşatılacak13 Eylül 2019
MHP'li Sözlü'den Karalar'a 'Hodri Meydan'10 Eylül 2019
Kaftancıoğlu'nu savunan Akşener'e sert tepki09 Eylül 2019
Hüseyin SÖZLÜ'nün basın toplantısına davet09 Eylül 2019
"Hafızası olan millet ayakta kalır"09 Eylül 2019
MHP'li Aycan: "İdamı isteyen tek partiyiz"05 Eylül 2019
Semih Yalçın: ''CHP hastadır"31 Ağustos 2019
“Kapitalist zihniyetle Adana hizmet alamaz”29 Ağustos 2019
Milletçe mücadele şart28 Ağustos 2019
"Malazgirt Zaferi, Türkiye Cumhuriyetinin bir harcıdır"26 Ağustos 2019
"Türk Adaleti en ağır cezayı verecektir" 25 Ağustos 2019
'Teyakkuzda olacağız'24 Ağustos 2019
MHP'li Yalçın'dan Gül ve Davutoğlu’na sert tepki!20 Ağustos 2019
Yanlışta ısrar etmek, helak olmaya koşmaktır16 Ağustos 2019
MHP’DEN HAZZETMEYEN SATILIK UŞAKLAR16 Ağustos 2019
SANCAKLI: MHP TÜRKİYE’NİN SİGORTASIDIR13 Ağustos 2019
Ülkü Ocakları'ndan haydut çıkmaz 05 Ağustos 2019
Çarşaf listeleri adeta “Yurtta Sulh Konseyi”nin isimlerinden ibarettir04 Ağustos 2019
Parlamenterler Derneği Genel Başkanı Bukan: Bahçeli’nin çağrısı iyi değerlendirilmeli.02 Ağustos 2019
MURAT KAÇAK SONUNDA PATLADI. “AYIPTIR, GÜNAHTIR”31 Temmuz 2019
MHP'li Arkaz: Sivas’a Laf Söylemek Tarihe İhanettir 31 Temmuz 2019
Arzumuz Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri30 Temmuz 2019
Tarsus Ülkü Ocakları Başkanımız yalnız değildir.26 Temmuz 2019
MHP üzerindeki oyunlara dikkat : Fitneçağ’ın İçyüzü25 Temmuz 2019
"Tarafsız basın demokrasinin yaşam damarlarındandır"25 Temmuz 2019
Yalçın, ‘‘Fitneçağın mümessili höykürmüş daha da ötesi hırlamış.’’ 24 Temmuz 2019
MHP verdiği sözü tuttu23 Temmuz 2019
Büyükataman'dan Fitneci Yeniçağ'ın yazarına sert tepki23 Temmuz 2019
“ÖNCE KİRLİ ALGI ÜRETİP SONRA KIYIM YAPILIYOR”22 Temmuz 2019
‘İstikamet Kızıl Elma’ diyen askerden Bahçeli’ye ziyaret20 Temmuz 2019
''ASIL MAKSADINI GİZLİYOR''19 Temmuz 2019
Başkan Gündoğdu'dan 15 Temmuz Mesajı16 Temmuz 2019
Özgür Özel'in niyeti üzüm yemek değil, bağcıyı dövmektir." 11 Temmuz 2019
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a sert tepki11 Temmuz 2019
AKŞENER’İN İFTİRALARINA SERT CEVAP10 Temmuz 2019
'Fitne' uyarısı09 Temmuz 2019
Avcı: Hedef saptırmak ayıptır çirkindir!07 Temmuz 2019
MHP Merkez İlçe yöneticilerinden Belediye Başkanı Arı'ya ziyaret07 Temmuz 2019
Bahçeli'nin liderliği kitap oldu07 Temmuz 2019
MHP'li Yalçın'dan Mehmet Yakup Yılmaz'a: Siz bir psikiyatra görünün!04 Temmuz 2019
İP’in ucuz siyaset şovu . . . 03 Temmuz 2019
Akçay: İP kimliksiz kumpanyadır!22 Haziran 2019
Vay politika kokarcası vay!22 Haziran 2019
MHP'den İP'li Akşener'e tepki!22 Haziran 2019
MHP İstanbul'un kılcal damarlarına girdi21 Haziran 2019
23 Haziran öncesi MHP'den önemli açıklama!20 Haziran 2019
İstanbul sevdamız, istikbalimiz, bekamızdır19 Haziran 2019
ASARCIK'TA YOLLAR YENİLENİYOR18 Haziran 2019
MHP’nin Mitili, CHP’nin Fitilini Tutuşturdu 18 Haziran 2019
Eğitim, siyasi şaşılığı ve bilgi yüklü merkepliği değiştirmiyor 18 Haziran 2019
İstanbul ehil ellere teslim edilecektir11 Haziran 2019
CELAL ADAN: MİTİL ATILMIŞ DURUMDA 10 Haziran 2019
MHP İSTANBUL’A MİTİLİ ATTI, CHP’NİN FİTİLİ TUTUŞTU10 Haziran 2019

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
HAVA DURUMU
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH