Ana Sayfa > TÜRK FEDERASYONLAR

Türk Ocakları'ndan Gagauzya'da Sempozyum
02 Haziran 2016
Bu haber 1299 kez okundu
Türk Ocakları’ndan Gagauzya Çıkarması Türk Ocakları Moldova’ya bağlı özerk Türk Cumhuriyeti olan Gagauzya’da bilimsel bir sempozum düzenleyecek, sempozyuma Türkiye ve Gagauzya’dan 60 akademisyen katılacak.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

HAMDULLAH SUPHİ’NİN ANISINA

Türk Ocakları Genel Merkezi tarafından düzenlenecek olan “Günebakan’dan Günümüze Gagauzya Dostluğumuz, Hamdullah Suphi ve Gagauzlar Uluslararası Bilgi Şöleni” programı 2-4 Haziran 2016 tarihleri arasında Gagauzya’nın başkenti Komrat’ta yapılacak.

Türk Ocakları’nın en uzun süre Genel Başkanlığını yapan isimlerden olan, Cumhuriyetimizin ikinci Milli Eğitim Bakanı, devlet ve siyaset adamı aynı zaman da Atatürk’ün en yakın çalışma arkadaşlarından olan Hamdullah Suphi Tanrıöver’in ölümünün 50. Yılı anısına düzenlenecek olan programda Gagauzya’nın çok yönlü değerlendirilmesi ve Hamdullah Suphi’nin rolü konuşulacak. Bilindiği gibi Hamdullah Suphi Tanrıöver Bükreş Büyükelçiliği döneminde Gagauzlarla ilgilenmiş, onların Türkiye’ye tanıtılmasını sağlamış ve kültürleri, eğitimleriyle ilgilenerek büyük hizmetler yapmıştı.

“Günebakan’dan Günümüze Gagauzya Dostluğumuz”

 HAMDULLAH SUPHİ VE GAGAUZLAR

ULUSLARARASI BİLGİ ŞÖLENİ

2-4 Haziran 2016 Komrat/Gagauzya-Moldova

 gagavuzpanel.jpg

PROGRAM

 

2 Haziran 2016 PERŞEMBE

 

10.30.              Açılış Oturumu

                        Protokol Konuşmaları

                        Hamdullah Suphi Tanrıöver Şiir ve Nesir Yazıları Yarışma Ödülleri  

 

A Salonu

I.Oturum: 13.30-14.45

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Mehmet Şahingöz / Dr. Petri Paşalı

 

13.30 – 13.45.  Prof.Dr. Yusuf Sarınay

 “Hamdullah Suphi ve Türk Ocakları”

13.45 – 14.00. Dr.Stefan Bulgar

 XX Asirin 30-cu Yıllarında Türkiyadä Gagauz Studentleri: İstoriya Hem İnsannar

14.00-14.15. Prof.Dr. Mehmet Derviş Kılıçkaya

Türk Kültür Coğrafyası ve Türkiye Cumhuriyetinin Kurucuları. Mustafa Kemal Atatürk ve Hamdulah Suphi Örneği”

14.15 – 14.30.Prof. Dr. Elizaveta Kvilinkova

“Gagauz Türküleri Çerçevesinde Cinsiyet Konusundaki Toplumsal Kurallar”.

14.30-14.45.  Soru-Cevap, Tartışma ve Prof. Dr. Elizaveta Kvininkovanın Yeni kitabın tanıtımı.

 

B Salonu

I. Oturum 13.30-14.45

Oturum Başkanı:  Prof.Dr. Ali Yakıcı / Doç. Dr. Sergey Zahariya

 

13.30 – 13.45. Prof.Dr. Necati Demir

“Gagauz Türkleri Dil,Tarih ve Kültürünün Temel Kaynakları”

13.45 – 14.00. Anku Boeva

 “Nikolay Baboglunun ''Dünürcülük" annatmasının istoriyası”

14.00-14.15. Dimitri Köroğlu

 “Gagauz ve Karamanlı Din Adamlarının Metinlerine Göre Dinî Terminoloji       Гагаузская и караманлийская религиозная терминология по богогоослужебным текстам )

14.15 – 14.30. Doç.Dr.Fahri Temizyürek

 “Hamdullah Suphi Tanrıöven’in Eğitim ve Kültür Hakkındaki Görüşleri ve Gagauz Türklerine Hizmetleri”

14.30-14.45.  Soru- Cevap, Tartışma

14.45-15.00.   Çay Arası

 

A Salonu

I.Oturum 15.00-16.15

Oturum Başkanı: Prof.Dr. İbrahim Maraş  / Doç. Dr. Olga Radova - Karanastas

 

15.00-15.15. Yrd.Doç.Dr. Abdülkerim Dinç

 “Türk İstihbaratçısı Ahmet Esat Tomruk’un (İngiliz Kemal) Romanya  Hatıralarında  Hamdullah Suphi Tanrıöver ve Gagauzlar

15.15-15.30. Nadejda Kioroglo

 “Geçmişini Hatırlamayanın Geleceği Yok”

15.30-15.45. Stefanida Stamova

 “Çadır Kasabası İki Cenk Arası Zamanda”

15.45-16.00. Prof. Dr.Mehmet Şahingöz  

 “Milli Mücadele Mitinglerinde Türk Ocakları ve Hamdullah Suphi”

            16.00 – 16.15.  Soru-Cevap, Tartışma

            16.15-16.30.    Çay Arası

 

B Salonu

II. Oturum 15.00-16.15

Oturum Başkan: Doç.Dr. Emrah Şenel   / Dr. Güllü Karanfil

 

15.00-15.15. Doç.Dr. Bülent Aksoy

“Post Sovyet Dönemde Jeopolitik Açıdan Gagauz Nüfusu”

15.15-15.30. Doç. Dr. Mariya Yanioglo

“Çok Etnikli Çevrede Eğitim Sürecinin Etnokültürel Potansiyeli (Этнокультурный Потенциал Образовательного Процесса в Полиэтничной Среде)”

15.30-15.45. Doç. Dr. Sergey Zahariya

“Gagauz Otonomisinin Oluşumunun Etkeni ve Sonucu Olarak Gagauz dilinin Rol ve Anlamının Evrimi (Эволюция роли и значения гагаузского языка как фактор и результат становления Гагаузской Автономии)”

15.45-16.00. Emre Kartal

“ Moldova Dış Politikasında Gagauzların Yeri”

16.00 – 16.15 Soru-Cevap, Tartışma

16.15-16.30. Çay Arası

 

A  Salonu

III. Oturum.    16.30-18.00

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Necati Demir/ b.b.i. Mariya Kopuzçu

 

16.30-16.45. Prof.Dr.Ali Yakıcı

“Sözlü Kültür Ürünlerinin Göç Yoluyla Aktarımı. Gagauz Manileri Örneği”

16.45-17.00. Prof.Dr. Filiz Yavuz

“Gagauz Atasözlerinde Kadın”

17.00– 17.15. Doç.Dr. Olga Radova-Karanastas

“ Klasik Gagauz Edebiyatında Nikolay Baboglu, Hayatı ve Eserleri”

17.15– 17. 30. Vasili Kelioğlu

 Ukraina Gagauzlarında Sürgün Hem Açlık Gerçekleri İçin Bir Araştırma”

17.30 – 17.45. Metin Gökoğuz

 “Babam Kamil Gökoğuz ve Manevî Dedem Hamdullah Suphi Tanrıöver”

17.45 – 18.00 Soru-Cevap, Tartışma

 

B Salonu

III. Oturum.    16.30-18.00

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Yusuf Sarınay / Dr. Nikolay Terzi

 

16.30 – 16.45. Prof.Dr. Üçler Bulduk

“Karadeniz’in Kuzeyindeki Etnik ve Dini Oluşumların Tarihi Arka Planı ve Günümüze Yansımaları”

16. 45 – 17.00. Doç.Dr. Alper Alp

 “Rusya’nın Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesindeki Kültür Politikaları (2008-2014)”

17.00 – 17.15. Doç. Dr. Alla Popsova

 “Türk Dünyası ve Gagauzların Semboller Alanı (Символическоe пространство гагаузов и тюрский мир)

17.15 – 17.30. Prof. Dr. Luibovi Çimpoeş

 “Gagauz Kültüründe Hıdırellez”

17.30 – 17.45. Prof.Dr.Yonca Anzerlioğlu

“HamdullahSuphi Tanrıöver ve Gagauz Türkleri”

 

17.45-18.00 Soru-Cevap, Tartışma

 

3 Haziran 2016  CUMA

 

A Salonu

I. Oturum.     10.30-11.45

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Mehmet Derviş Kılıçkaya/ Doç. Dr. Sofiya Sulak

 

10.30 - 10.45. Prof.Dr. İbrahim Maraş

“Hamdullah Suphi ve Türk Düşüncesindeki Yeri”

10.45 – 11.00. Dr. Ali İhsan Çağlar

“Türk Tarih Metinleri Üzerinden İnsanî Yardım Kavramının Teorik Temelleri”

11.00 – 11.15. Fedor Duloglu

 “Gagauz Profesyonel Görsel Sanatlarının Problemleri (Проблемы гагаузского профессионального  изобразительного искусства)”

11.15 – 11.30. Dr. Güllü Karanfil

 “Hamdullah Suphi Tanriöver'in Gagauz Milli  Kimliğin Yükselmesindeki Rolü”

11.30-11.45 Soru-Cevap

12.00-13.15 Öğle Yemeği

 

B Salonu

 I. Oturum.   10.30-11.45

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Mehmet Akif Okur /b.b.i. İrina Konstantinova

 

10.30 – 10.45. Dr. Petri Paşalı

“Gagauziya’nın Gelişmesinde Türk Diplomasisinin Rolü”

10. 45 – 11.00. Olga Kulaksız

“Ukrainadaki Gagauzların Kültür Ocağı Gagauz Kültür Merkezi “

11.00 – 11.15. Doç.Dr. Seyfi Yıldırım

“Cumhuriyet Döneminde Kimlik, Vatandaşlık ve Gökoğuzlar”

11.15 – 11.30. Prof.Dr.Selçuk Duman

 “Demirel’in Gagauz Türkleri İle İlgili Çalışmaları”

11.30 - 11.45 Soru-Cevap, Tartışma

12.00-13.15 Öğle Yemeği

 

A Salonu

II. Oturum 13.30-14.45

Oturum Başkanı: Dr. Petri Paşalı / Doç.Dr. Alper Alp

 

13.30 – 13.45. Yrd.Doç.Dr.Erol Barın

“Hamdullah Suphi’nin İzinde Yabancı Dil Olarak Türkçe’nin Öğretimi”

13.45-14.00. Galina Mutaf

Gagauz Filolojisi Bölümünün Kuruluşu ve Gelişme Perspektifi (Становление Кафедры Гагаузской Филологии И Перспективы Его Развития)”

14.00-14.15. Doç. Dr. Diana Nikolgo

Gagauz Dilinin Özellikleri Hakkında Türkolog Araştırmacılar (Исследователи-Тюркологи О Специфике Гагаузского Языка)”

14.15-14.30. Doç. Dr. Nadejda Özakdağ

“Gagauzca’dan Türkiye Türkçesine Aktarma Sorunları”

14.30 – 14.45.  Soru-Cevap, Tartışma

14.45-15.00.    Çay Arası

 

B Salonu

II. Oturum. 13.30 – 14.45

Oturum Başkanı: DoçDr. Sergey Zahariya/ Doç.Dr.Fahri Temizyürek

 

13.30-13.45. Yrd.Doç.Dr.İbrahim Atabey

“Hamdullah Suphi’nin Türk Yurdu Dergisinde Yayımlanan Nutuklarının Dil Özellikleri”

13.45-14.00. Dr. Ahmet Cebeci

“Gagauz Türkçesinin Oluşumu ve Bugünü”

Olga Konstantinova

14.00-14.15 “Gagauz dili hem literaturası uroklarında komunikativ kompetenţiyanın oluşturulmasında yaratmanın rolu. Yaratmalar kartinaya görä”

14.15-14.30. Svetlana Marçuk

“Gagauz dili hem literaturası derslerindä sözlüklerin efektiv kullanılması”

14.30-14.45.  Soru-Cevap, Tartışma

14.45-15.00 Çay Arası

 

A Salonu

III. Oturum 15.00-16.15

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Lübov Çimpoyev / Doç.Dr.Yalçın Sarıkaya

 

15.00-15.15. Füsun Menşure Oral

“Balkanlar ve Türklük”         

15.15-15.30. Prof.Dr.Halim Serarslan

 “Hamdullah Suphi”

 15.30-15.45. Lüdmila Marin “Gagauziyada Folklor Grupalarının Arasında Beşalmadaki ‘SEDEF’in  yeri”

15.45-16.00. Doç. Dr. Sofiya Sulak, Elena Bratunova

“İngilizce ve Gagauz Türkçesinde Atasözlerinin Çevirisinin Zorlukları (Difficulties in Translating English and Gagauyian Proverbs)”

         16.00 – 16.15.   Soru-Cevap, Tartışma

         16.15 – 16.30.  Çay Arası

 

B  Salonu

I.Oturum.     15.00-16.15

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Halim Seraslan /Doç. Dr. Sergey Zahariya

 

15.00-15.15. Doç.Dr.Mehmet Akif Okur

“Karmaşa Çağında Organski’yi Hatırlamak: Doğu Avrupa’daki Gerilimlerin Küresel Bağlamı”

15.15-15.30. Araş.Gör. Rüştü Kaya

“Transdinyester Sorunu. Moldova’daki Rus Azınlık ve Moldova’nın Dış Siyasetine Etkisi”

 15.30-15.45. Doç.Dr. Tudora Arnaut “Büyükelçi sıfatı bir görev mi, yoksa misyon mu? (Gagauzlara yardım eden Hamdullah Suphi Tanrıöver örneğinde)

 15.45-16.00. Svetlana  Romanova “Ulusal pedagoji yönleri ve "Tarih, kültür, gelenek ve göreneklerine Gagauz insan" Öğretimi

16.00-16.15.  Soru-Cevap, Tartışma

16.15-16.30 Çay Arası

 

A Salonu

I.Oturum.  16.30-18.00

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Yonca Anzerlioğlu / Stepan Bulgar

 

16.30-16.45. Doç.Dr.Yalçın Sarıkaya

“Batı Karadeniz Havzasında İstikrarsızlığa ilişkin Riskler Karşısında Gagauzlar”

16.45-17.00. Dr. Dorin Lozovanu

“АТО Гагаузия в картографических материалах”

17.00-17.15. Prascovia  Nicolaeva

“The Structural Analysis of English Emotive Phraseological Units and Pecularities of Their Translation into The Gagauzian Language”

17.15-17.30. Александрa Ангелова

“Глобализация современного мира и ее влияние на развитие экономической терминологии в гагаузском языке”

17.30-17.45. Dilşad Taşkın

  “Türkiye Moldova Ekonomik İlişkileri Kapsamında Gagauzya Kalkınma Destekleri” 

17.45-18.00.  Soru-Cevap, Tartışma

 

18.15 – 19.15

Değerlendirme Oturumu.   

Prof.Dr. Mehmet Şahingöz

Dr. Petri  Paşalı

Prof.Dr. Yusuf Sarınay

Dr. Güllü Karanfil

 

SEMPOZYUM KATILIMCILARI

 

Abdulkerim Dinç (Yrd.Doç.Dr) Atatürk Üniversitesi

Ahmet Cebeci  (Dr.) Gazi Üniversitesi

Ali İhsan Çağlar (Dr) TİKA

Ali Yakıcı (Prof. Dr.) Gazi Üniversitesi

Alla Popsova (Dr.) Komrat Devlet Üniversitesi

Alper Alp (Doç.Dr) Gazi Üniversitesi

Aziz Kamil Yılmaz Türk Ocakları Derneği

Bülent Aksoy (Doç.Dr) Gazi Üniversitesi

Diana Nikoglo  (Doç. Dr.)   Moldova İlimler Akademisi

Dilşad Taşkın Hacettepe Üniversitesi

Dimitri Köroğlu  Din adamı

Dorin Lozovanu Moldova Bilmler Akademisi

Elena Bratunova Komrat Devlet Üniversitesi

Elizaveta Kvilinkova ( Prof. Dr.) Moldova İlimler Akademisi

Emrah Şenel (Doç.Dr) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Emre Kartal Gazi Üniversitesi

Erol Barın (Yrd.Doç.Dr.) Başkent Üniversitesi

Fahri Temizyürek (Doç.Dr)  Gazi Üniversitesi

Fedor Duloglu Çadır Resim Okulu

Filiz Yavuz (Prof. Dr) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Füsun Menşure Oral Araştırmacı-Yazar

Galina Mutaf Komrat Devlet Üniversitesi

Güllü Karanfil (Dr.)  Gagauz Yeri Bilim Araştırmaları Merkezi

Halim Seraslan (Prof. Dr.) Necmettin Erbakan Üniversitesi

İbrahim Atabey (Yrd.Doç.Dr) Gazi Üniversitesi

İbrahim Maraş (Prof. Dr.) Ankara Üniversitesi

Lübov Çimpoyeş  (Prof. Dr.) Moldova İlimler Akademisi

Lüdmila Marin Beşalma Müze Müdürü

Mariya Kopuzçu Bilim Araştırmaları Merkezi

Mariya Yanioglo. Doktor Konferentsiar Universitar KDU

Mehmet Akif Okur (Doç.Dr) Gazi Üniversitesi

Mehmet Derviş Kılınçkaya (Prof. Dr.) Hacettepe Üniversitesi

Mehmet Şahingöz (Prof. Dr.) Gazi Üniversitesi

Metin Gökoğuz Emekli

Mustafa Asım Mutlu Türk Ocakları Derneği

Nadejda Kioroglo Çadır  Liteyi  Gagauz Dili Üüredicisi

Nadejda Özerdağ (Doç. Dr.) Afyon Kocatepe Üniversitesi

Necati Demir (Prof. Dr.) Gazi Üniversitesi

Olga KonstantinovaM. P. Gubogluadına Çadır Teoretik Liţeyi

Olga Kulaksız Ukraina Gagauz Kültür Derneği Başkanı

Olga Radova-Karanastas (Doç.Dr.) Bulgaristan Bilimler ve Sanat Akademisi

Petri  Çebotar Bilim Araştırmaları Merkezi

Petri Paşalı (Dr.) Gagauz Yeri Bilim Araştırmaları Merkezi

Rüştü Kaya (Arş.Gör.)   Gazi Üniversitesi

Selçuk Duman (Prof. Dr.) Giresun Üniversitesi

Sergey Zahariya (Doç.Dr.) Komrat Devlet Üniversitesi

Seyfi Yıldırım (Doç.Dr.) Hacettepe Üniversitesi

Sofya Sulak (Doç. Dr.) Komrat Devlet Üniversitesi

Stefan Bulgar (Dr.) Gagauz Yeri Bilim Araştırmaları Merkezi

Stefanida StamovaÇadır Müze Müdürü

Svetlana Marçuk  Gagauz Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Komrat Spor Lisesi

Svetlana Romanova Gagauz Yeri Bilim Araştırmaları Merkezi

Tudora Arnaut (Doç.Dr) Şevçenko Adına Kiyev Devlet Üniversitesi

Üçler Bulduk (Prof. Dr.) Ankara Üniversitesi

Vasili Kelioğlu Ukraina Gagauzlari Diasporasinin Başı

Yalçın Sarıkaya (Doç.Dr) Giresun Üniversitesi

Yonca Anzerlioğlu (Prof. Dr.) Hacettepe Üniversitesi

Yusuf Sarınay (Prof. Dr.) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Александрa  Ангелова  Komrat Devlet Üniversitesi 

 Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer TÜRK FEDERASYONLAR Haberleri

Başlık Tarih
 
Başbuğ Alparslan Türkeş Enschede’de anıldı29 Nisan 2019
'Liderinin etrafında kenetlenmiş ülkücüler oyunları bozuyor'28 Nisan 2019
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Avrupa Türklüğüne seslendi16 Nisan 2019
Harderwijk’te Ali Kınık rüzgarı04 Nisan 2019
Hollanda Türk Federasyon’dan Eğitim Semineri26 Mart 2019
Rotterdam Versaar tapusuna kavuştu19 Mart 2019
Almanya Türk Federasyon GİK toplantısını gerçekleştirdi17 Mart 2019
Amsterdam Mescid-i Aksa Teşkilatında bayrak değişimi16 Mart 2019
Nogay Türklerinden teşekkür ziyareti14 Mart 2019
Karlsruhe Türk Kültür Merkezinin Muhteşem Şöleni10 Mart 2019
19 Mayıs 1919’un 100.yılı anısına düzenlenen bilgi yarışması Finalleri10 Mart 2019
Deventer Gök Sancak Kültür ve Eğitim Merkezi 2. Olağan Kongresi yapıldı.25 Şubat 2019
Şehit Ülkücü Kadınlar Anma Programı Tilburg’ta yapıldı03 Şubat 2019
ATF Düren derneği 4. olağan kongresini gerçekleştirdi.27 Ocak 2019
Wangen Türk Kültür ve Spor derneğimizin 34. Olağan Kongresi Yapıldı.27 Ocak 2019
“DOĞU TÜRKİSTAN’DA İNSAN HAKLARI İHLÂLLERİNE SON VERİLSİN”17 Ocak 2019
Din Alanında Hür Tefekküre Yönelik Tehditler Hakkında Basın Açıklaması14 Ocak 2019
ATF Münih Teşkilatları Kültür Ve Ülkü Şöleni Düzenledi.31 Aralık 2018
Innbruck Ülkü Ocağında Ozanların Dilinden Gönül Sohbeti Ozan Nihat ile Gerçekleşti.27 Aralık 2018
Hollanda Türk Federasyon Ede teşkilatı da binasına kavuştu27 Aralık 2018
Tilburg Türk Gençler Derneği’nde bayrak değişimi27 Aralık 2018
Maassluis Türk Kültür Derneği yeni yerine taşındı27 Aralık 2018
Arnhem’de siyasilere bilgilendirme27 Aralık 2018
Tilburg Türk Gençler Derneği yeni binasına kavuştu27 Aralık 2018
Soest Belediyesine ziyaret...27 Aralık 2018
Hollanda'daŞiirlerle Sohbet Akşamları22 Kasım 2018
HTF Belediye başkanları ziyaretleri devam ediyor08 Ekim 2018
ATF İSTİŞARE TOPLANTISI FRİEDBURG ÜLKÜ OCAĞINDA YAPILDI.27 Mayıs 2018
AVRUPA TÜRKLÜĞÜ BAŞBUĞ TÜRKEŞ'İ ANIYOR05 Nisan 2018
HTF Soest Türk Kültür Merkezi kongresi gerçekleşti.30 Mart 2018
Hollanda Türk Federasyon’dan teşekkür plaketi30 Mart 2018
HTF Harderwijk Al Sancak Türk Kültür Ocağı’nda bayrak değişimi...26 Mart 2018
Avrupa Türklüğüne yönelik saldırılara tepki13 Mart 2018
BİRLİĞİMİZİ KİMSE BOZAMAZ05 Mart 2018
HTF Amsterdam’da kongre heyecanı!28 Şubat 2018
HTF Genel Başkan'ından Deventer Belediye Başkanı ziyaret!25 Şubat 2018
Almanya Türk Federasyon Genişletilmiş Genel İstişare Toplantısı Yapıldı.23 Şubat 2018
Ömer Zararsız : “Her Ocağımız Ülkücülerindir”23 Şubat 2018
ATF 2018 YILI 1.GİK TOPLANTISI YAPILDI.19 Şubat 2018
ATF Fridburg Ülkü Ocağı 2.Olağan Kongresini Yaptı.11 Şubat 2018
HTF'den Dordrecht Belediyesine ziyaret...11 Şubat 2018
Avrasya Linz Ülkü Ocağından Vefa Örneği!04 Şubat 2018
ATK Genel Başkanı Cemal Çetin Taziye Ziyaretlerini Kabul Etmeye Devam Ediyor.05 Şubat 2018
ATK Genel Başkanı Çetin Teşkilat Ziyaretlerine Devam ediyor.04 Şubat 2018
KUFSTEİN ÜLKÜ OCAĞI DURMAK BİLMİYOR!28 Ocak 2018
Hollanda Türk Federasyon Dordrecht’te kitap fuarı...18 Ocak 2018
ATK Genel Başkan Cemal Çetin, Taziyeleri Kabul Etti15 Ocak 2018
Almanya'da Ülkücüler 2017 Yılına ‘Ülkü Şölenleriyle Veda Etti.04 Ocak 2018
Kufstein Ülkü Ocağı Anma Proğramları Düzenledi.01 Ocak 2018
Mit, "Bu coğrafyada yaşayabilmenin iki yolu var; 31 Aralık 2017
Hollanda Türk Federasyon’dan oku mesajı...30 Aralık 2017
Wuppertal Ülkü Ocağı Yönetimi Türk Federasyon Genel Merkezini Ziyaret Etti.30 Aralık 2017
ATF Kültür ve Ülkü Şölenleri Dortmund’da Devam etti.27 Aralık 2017
ATF Offenbach Ülkü Ocağı Kültür ve Eğlence Şöleni Düzenledi.26 Aralık 2017
AVRASYA LİNZ ÜLKÜ OCAĞI 26.YILINDA KÜLTÜR ŞÖLENİ DÜZENLEDİ.24 Aralık 2017
“Milliyetçi Nesiller ve Beklentiler”19 Aralık 2017
ÜLKÜCÜLERİN ADRESİ: ÜLKÜ OCAKLARIDIR17 Aralık 2017
ALMANYA TÜRK FEDERASYON NAGOLD ÜLKÜ OCAĞI 30.YIL ŞÖLENİ DÜZENLEDİ.17 Aralık 2017
FRANSA TÜRK FEDERASYON GENEL İDARE KURULU TOPLANTISI10 Aralık 2017
HollandaTürk Federasyon ziyaretleri devam ediyor10 Aralık 2017
TASAV “Türkiye İçin Alparslan Türkeş Vizyonu” Konulu Panel Düzenledi 04 Aralık 2017
Avrupa Türk Konfederasyon Genel Başkanı Cemal Çetin'den Kritik Uyarı!30 Ekim 2017
TÜRKÇÜLÜK BÖLÜCÜ DEĞİL BİRLEŞTİRİCİDİR!19 Ekim 2017
Dordrecht’te bayrak değişimi14 Ekim 2017
Tek Devlet: Türk Devleti05 Ağustos 2017
İSLAM İLE TERÖR BAĞDAŞTIRILAMAZ20 Haziran 2017
Avusturya Türk Federasyon Teşkilat Ziyaretlerine Devam Ediyor.18 Haziran 2017
FRANSA TÜRK FEDERASYON’DAN USTA’YA ZİYARET25 Nisan 2017
Başbuğumuzun Emanetlerini Korumaya Yeminimiz Var05 Nisan 2017
FTF Genel Başkanı Orhan İlhan Başbuğ Anma Mesajı Yayımladı.04 Nisan 2017
Cemal Çetin: Bizler, merhum Başbuğumuzun emanetlerini yaşatacağız.04 Nisan 2017
Duisburg’dan Kayıtsız şartsız, amasız fakatsız, tereddütsüz EVET26 Mart 2017
Sevdamız Millet, Liderimiz Devlet Kararımız; Evet22 Mart 2017
Lahey Türk İslam Kültür Vakfı,Çanakkale Şehitlerini Unumadı.22 Mart 2017
Cemal Çetin;Daima Devlet, Sonuna Kadar Millet Kararımız EVET!19 Mart 2017
Fransa Evet için Çalışıyor.19 Mart 2017
Göppingen Çanakkale Şehitleri Anma programı19 Mart 2017
Wetzlar Evet Dedi19 Mart 2017
MÜNİH TÜRK EĞİTİM OCAĞI 18.DÖNEM ENGİN UYGUNTÜRK İLE DEVAM KARARI ALDI.15 Mart 2017
TÜRK OCAKLARI GALİP ERDEM'İ UNUTMADI14 Mart 2017
Belçika'dan MHP toplantısına yasak!14 Mart 2017
HTF Havaalanı'nda Oturma Eylemi Başlattı.11 Mart 2017
HTF Genel Başkanı Murat Gedikten “15 Mart Seçim Çağrısı”09 Mart 2017
Belçika Türk Federasyon’u (BTF) Gent Şehrinde Neden “Evet” Dediklerini Anlattı08 Mart 2017
ATF Genel Başkanı Ali Can: “Biz Avusturya’nın asli unsuruyuz!” [Video] (Arşiv Haber)08 Mart 2017
Avrupa Konfederasyon,Anayasa Değişikliğiyle İlgili Basın Açıklaması05 Mart 2017
ATF GİK VE BÖLGE TOPLANTISI KUFSTEİN’DA YAPILDI.05 Mart 2017
KUFSTEİN ÜLKÜ OCAĞI RESMİ AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ.05 Mart 2017
Heilbronn 38. Dönem için Gökhan Varol İle Devam Dedi04 Mart 2017
Demokrasi Dışı ve Nezaketsizlik04 Mart 2017
Avrupa Türk Konfederasyondan 'Evet' kampanyası26 Şubat 2017
KUFSTEİN ÜLKÜ OCAĞI ANKARA’DAN SES VERDİ.20 Şubat 2017
Avusturya Türk Federasyon Ankara’da Buluştu.20 Şubat 2017
Avrupalı Ülkücülerin Ankara Çıkartması17 Şubat 2017
TÜRK KONFEDERASYONU VE ÜLKÜ OCAKLARI EL ELE TÜRKMENLERLE…19 Ocak 2017
Münchengladbach Ülkü Ocağı 19.Olağan Kongresini Yaptı.08 Ocak 2017
Türkiye ve Türklük Düşmanlarına: Diz Çökmeyeceğiz, Başaracağız!06 Ocak 2017
2016’dan 2017’ye Türkiye: Fetret'ten Çıkış İçin04 Ocak 2017
MHP Kavak İlçe Başkanı Kamber'den "Sağduyu" Çağrısı02 Ocak 2017
Mustafa Yıldızdoğan Vorarlberg'lileri Coşturdu.28 Aralık 2016
Belçika Türk Federasyonu Binası Önüne Bombalı Paket Bırakılması24 Aralık 2016
Bizler hep var olacağız.21 Aralık 2016
Ankara Türk Ocakları Atsız’ı andı15 Aralık 2016
Durum Değerlendirmesi ve Geleceğe Bakış 20 Kasım 2016
“Misak-ı Milli, Lozan ve Musul Meselesi” 07 Kasım 2016
Hüseyin Çıbıkçı Kufstein Ülkü Ocağında Hayır Daveti Verdi.30 Ekim 2016
Türk Ocakları Genel Merkez ve Şubelerinden Kritik Uyarılar16 Ekim 2016
Cemal Çetin'den Fransa Teşkilatlarına Ziyaret16 Ekim 2016
Darbecilere Darbe Vuran Lider Devlet Bahçeli09 Ekim 2016
Türk Ocaklarından Türk Yurtlarına Kurban Bağışı 21 Eylül 2016
CEMAL ÇETİN: “ÜLKÜCÜLER KURBAN BAĞIŞINDA YARIŞTI”16 Eylül 2016
“KURBAN BAĞIŞLARIMIZLA DÜNYA TÜRKLÜĞÜNÜN YANINDA OLALIM”09 Eylül 2016
"Devlet İhaneti Affetmez; Adaletten de Ayrılmaz"06 Eylül 2016
Millî Beka Mücadelemizin Başarısı İçin Öneri Ve Uyarılar05 Ağustos 2016
Belçika Türk Federasyon Basın Bildirisi...01 Ağustos 2016
Türk Ocakları Ramazan Bayramı Mesajı04 Temmuz 2016
Avusturya Türk Federasyon'da Ramazan Bereketi...02 Temmuz 2016
HTF'den Gençlere Tartışma Proğramları29 Haziran 2016
Al Sancak Harderwijk’te dalgalanmaya başladı 29 Haziran 2016
AVUSTURYA TÜRK FEDERASYON'DA BİRLİK İFTARI!26 Haziran 2016
Almanya Türk Federasyonu İftar Programı26 Haziran 2016
HTF Dordrecht Ayasofya Camii'ne Saldırı ile İlgili Basın Açıklaması..25 Haziran 2016
MHP AVRUPA'DAN MUHALİFLERE SERT TEPKİ!20 Haziran 2016
Bu Ramazan'da Türk Yurtlarına Sen de El Uzat!17 Haziran 2016
Türk Milleti Şerefli Bir Tarihe Sahiptir….05 Haziran 2016
Almanya'nın Kararını Şiddetle Kınıyoruz03 Haziran 2016
SÖZDE ERMENİ SOYKIRIM YALANINA ALMANYA ORTAK OLMAMALIDIR30 Mayıs 2016
Türk Kültür Derneğine anlamlı ziyaret24 Mayıs 2016
HTF Tiel Türk Kültür Derneği Kongresi yapıldı09 Mayıs 2016
Türk Ocakları 44. Olağan Büyük Kurultayı Yapıldı01 Mayıs 2016
İsviçre Türk Federasyon Wil Ülkü Ocağı'nda İsmail Bostancı Güven Tazeledi.01 Mayıs 2016
TÜRK OCAKLARI’NDA 44. BÜYÜK KURULTAY HEYCANI29 Nisan 2016
Dünya’da çocuklarına bayram hediye eden ilk ve tek ülke Türkiye’dir.23 Nisan 2016
BORDEAUX ÜLKÜ OCAĞINDA KONGRE HEYECANI23 Nisan 2016
HTF'de 23 Nisan coşkusu23 Nisan 2016
Ülkücüler Marifet ve Fazilet Ehlidir19 Nisan 2016
Annecy Ülkü Ocağı 2016 Bahar Kermesi Düzenledi.17 Nisan 2016
Maassluis ve Den Haag’ta kongre heyecanı13 Nisan 2016
Hollanda Türk Federasyonundan Kamuoyuna Duyuru10 Nisan 2016
HTF Nijmegen’de hem Nevruz hem 20. Yıl kutlandı05 Nisan 2016
CEMAL ÇETİN'DEN BAŞBUĞ TÜRKEŞ MESAJI03 Nisan 2016
Avustralya Türk Federasyonundan Başbuğ Türkeş Mesajı02 Nisan 2016
ASLA SOKAKLARDA OLMAYACAĞIZ02 Nisan 2016
Avusturya Türk Federasyon Salzburg Ülkü Ocağı Ülküde Birlik Şöleni Düzenledi.29 Mart 2016
INNSBRUCK TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ BİLGİ YARIŞMASI DÜZENLEDİ.29 Mart 2016
HTF’den Ahmed Aboutaleb’e ziyaret29 Mart 2016
Çanakkale Zaferinin 101. Yıldönümünde Atatürk, Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal marşı anlatıldı.29 Mart 2016
Çanakkale Zaferinin 101. Yıldönümünde ...27 Mart 2016
Türk Ocakları Armağanları Sahiplerini Buldu27 Mart 2016
Köln 31. Kongresi Gerçekleştirildi22 Mart 2016
“Türk” kavramı kapsayıcı ve içerici bir muhtevaya sahiptir21 Mart 2016
HTF Versam Tekrar Şenyürek Dedi.19 Mart 2016
Lüdenscheid Türk Ocağı dualar ile açıldı17 Mart 2016
Rahden Türk Kültür Derneği Resmi Açılışını Şölenle Kutladı14 Mart 2016
ÜLKÜ OCAKLARI'NDAN ANKARA SALDIRISI AÇIKLAMASI14 Mart 2016
Hollanda Türk Federasyon Kadın Kolları Yatılı Eğitim Semineri14 Mart 2016
ALMANYA RAHDEN'DA MUHTEŞEM ÜLKÜ OCAKLARI AÇILIŞI06 Mart 2016
Uluslararası İpek Yolu'nun Yükselişi ve Türk Dünyası Bilgi Şöleni'ne Davet04 Mart 2016
HTF Ultrecht Yeni Hizmet binasına Kavuştu ve Mutlu Son...29 Şubat 2016
Utrecht’te Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı29 Şubat 2016
FIRAT ÇAKIROĞLU HOLLANDA'DA ANILDI27 Şubat 2016
ATF Bavyara 2.Bölge Gençlik Kolları Ülkücü Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu Andı.21 Şubat 2016
Avrupalı Ülkücülerden Bahçeli'ye geçmiş Olsun Ziyareti21 Şubat 2016
BTF Genel Başkan'ı Zararsız"Terörü Kınayan Açıklama Yaptı".18 Şubat 2016
HTF Kadın Kollarından genel istişare16 Şubat 2016
Ülkü Buluşmaları (3) Den Haag’da düzenlendi14 Şubat 2016
Türk Ocakları ve Türkiye Kamu-Sen'den Tarih, Dizi ve Film: Kurgu ve Gerçek Paneli07 Şubat 2016
Panele Davet: Film, Dizi ve Tarih: Kurgu ve Gerçek05 Şubat 2016
AVRUPA TÜRK KONFEDERASYON'DAN TÜRKMENLERE YARDIM02 Şubat 2016
Avrupa Türklüğü Türkmen Kardeşlerini Unutmadı.31 Ocak 2016
İsviçre Türk Federasyon Basel’de Buluştu30 Ocak 2016
Münih alperen ocaklari gorev degisimi29 Ocak 2016
AVUSTRALYA ÜLKÜCÜ TURK FEDERASYONUNDAN AÇIKLAMA27 Ocak 2016
Türk Federasyon’dan Zaandam’da Kültür Şöleni26 Ocak 2016
HTF Dortrecht'te Vedat Özdal güven tazeledi.25 Ocak 2016
Avusturya Türk Federasyon 2016 Yılında Güneş gibi Parlayacak!!!25 Ocak 2016
ATF 2016 YILI BİRİNCİ GİK TOPLANTISI YENİ GENEL MERKEZ BİNASINDA YAPILDI.25 Ocak 2016
HTF Zaandam Kentinde Teşkilatlandı.19 Ocak 2016
Murat Gedik’ten “Farklı Ülkücülere” Ağır Gönderme18 Ocak 2016
Türk Dayanışma Konseyi’nden Türk Ve Dünya Kamuoyuna Çağrı18 Ocak 2016
BW1. Bölge Büyük Ülkü Şöleni muhteşemdi18 Ocak 2016
Düsseldorf Ülkü Ocağı Kültür ve Ülkü Şöleni18 Ocak 2016
“Yılmayacağız, yıkılmayacağız”14 Ocak 2016
Vatansever Türk Aydınları Bildirisine Destek Çağrısı14 Ocak 2016
Türk Adını Anayasa'dan Çıkartmak Cinayettir12 Ocak 2016
Türk Ocakları: PKK’nın İpiyle Kuyuya İnilmez30 Aralık 2015
ALMANYA TÜRK FEDERASYON'DAN KÜLTÜR ŞÖLENİ30 Aralık 2015
Başkent Berlin’de ATF Kültür Şöleni26 Aralık 2015
HTF RABİA KADİR’İ AĞIRLADI16 Aralık 2015
Türk’ün Türk’ten Başka Dostu Yoktur! 14 Aralık 2015
Türk Ocakları Ankara Şubesi Atsız Ata'yı andı14 Aralık 2015
HTF Süriye Türkmenleri Hakkında Basın Bildirisi Yayımladı.08 Aralık 2015
MÜNiH ALPEREN OCAKLARI BASIN ACIKLAMASI05 Aralık 2015
Suriyeli Türklerin Varlık Mücadelesine Sessiz Kalmayın05 Aralık 2015
HTF Arnhem’de 20.yıl coşkusu02 Aralık 2015
Avrupa Türk konfederasyon Toplantısı29 Kasım 2015
HTF Dortrecht Teşkilatı Dursun Önkuzu için anma programı Tertipledi.29 Kasım 2015
Türk Ocaklarından Terör Sarmalında Türkiye ve Dünya Paneli26 Kasım 2015
ATF Bölge Yöneticileri Toplantısı23 Kasım 2015
ATK Genel Başkanı;Avrupa Türklüğünden Türkmen soydaşlarımıza yardım Kampanyası22 Kasım 2015
Hollanda Türk Federasyon Türkmendağı Kampanyası başlattı.21 Kasım 2015
ATF Din Görevlileri ve Bölge temsilcileri Toplantısı21 Kasım 2015
TÜRK OCAKLARI VAKFI YİRMİ BEŞİNCİ YILINI KUTLADI19 Kasım 2015
Hollanda Türk Federasyon iletişim ağları14 Kasım 2015
Türk Ocakları Hiçbir "MHP Muhalifi" Hareketin İçerisinde Değildir05 Kasım 2015
Türk Ocakları: Ülkeyi Ciddî Sıkıntılar Bekliyor02 Kasım 2015
Cemal Çetin:Deniz Feneri yolsuzluğunun üzerini kapattılar.13 Ekim 2015
MHP'li Öztürk Avusturya'da Gelecegine Oy ver Avrupa Dedi.12 Ekim 2015
ATK Genel Başkanı Cemal Çetin,"13 Yıldır Avrupa Türk'ünün Ne Derdine Çare Oldular.12 Ekim 2015
İktidar Ayıplı Halini Saklamaya Çalışan Bir Vaziyet İçerisinde12 Ekim 2015
Koray Aydın Paris’te Hükümete Yüklendi.12 Ekim 2015
Ciddi istihbarat ve güvenlik zafiyeti var 12 Ekim 2015
MHPLİLER AKIN AKIN SANDIĞA GİDİYORLAR.11 Ekim 2015
MHP'li Oktay Vural: Terör Bizi Teslim Alamayacak11 Ekim 2015
Koray Aydın "Türkiye Demokratik Bir Ülke Olmaktan Çıkmıştır"11 Ekim 2015
YURDAKUL: MUTLAKA SANDIĞA GİDİN06 Ekim 2015
MHP’li Yılmaz, Almanya’daki gurbetçilerden destek istedi05 Ekim 2015
MHP’DEN AVRUPA ÇIKARMASI05 Ekim 2015
MHP Aksaray Milletvekili Turan Yaldır Salzburg Ülkü Ocağı'nda Ülkücülerle Buluştu.04 Ekim 2015
Parsak, gurbetçilerle kucaklaştı04 Ekim 2015
MHP Aksaray Milletvekili Turan Yaldır Avusturya Tirol'de Avrupa Türk'lüğü ile Buluştu.04 Ekim 2015
MHP Aksaray Milletvekili ve Adayı Turan Yaldır Viyana'da Vatandaşlarla Buluştu.01 Ekim 2015
Avusturya Türk Federasyon Viyana'da seçim çalışmasına hızlı başladı.01 Ekim 2015
Hollanda Türk Federasyon Kadın Kolları istişare toplantısı yapıldı.01 Ekim 2015
2015 Kurban Vekaletleri Yerlerine Ulaştırıldı30 Eylül 2015
Kurbanlar Türkiye ve Türk dünyasında Kesildi30 Eylül 2015
Fırat Çakıroğlu adına Den Haag'ta gençlik lokali açıldı27 Eylül 2015
Cemal Çetin, Avrupa Türklüğü Ülkenin Geleceğine Oy Verecek20 Eylül 2015
Türk Federasyon’dan Ahde Vefa programı16 Eylül 2015
Cemal Çetin: Alçakça Saldırılar Bizi Yıldıramaz13 Eylül 2015
TÜRK OCAKLARI ÇANKAYA ŞUBESİ KONGRESİNİ YAPARAK FAALİYETLERİNE BAŞLADI27 Ağustos 2015
Türk Ocakları'ndan "Terörle Mücadele Edin" Çağrısı 24 Temmuz 2015
Cemal Çetin'den Ramazan Bayramı mesajı 17 Temmuz 2015
Avrupa Türk Konfederasyon’dan Kadir Gecesi mesajı!13 Temmuz 2015
KUFSTEİN ÜLKÜ OCAĞI HAFTA SONU İFTARLARI DEVAM EDİYOR!!!12 Temmuz 2015
Tirol'de Ülkücüler Doğu Türkistan için Meydana İndi.12 Temmuz 2015
Türk Ocakları'ndan Türkmenlere Yardım11 Temmuz 2015
ATF Kufstein Ülkü Ocağı'ndan Örnek Davranış!04 Temmuz 2015
HTF Basın Açıklamasi04 Temmuz 2015
ATF Genel Başkan'ı Ali Can Tirol Bölgesinde Ziyaretlerde Bulundu.28 Haziran 2015
ATF GENEL BAŞKANI ALİ CAN TEŞKİLATLARI ZİYARET ETTİ.27 Haziran 2015
HTF’den Kur´an-ı Kerim, Ezanı Güzel Okuma ve Bilgi Yarışması27 Haziran 2015
TÜRK OCAKLARI’NDAN FETİH KONSERİ VE KADIN PANELİ 03 Haziran 2015
AVRUPA TÜRKLÜĞÜ SANDIKLARA SAHİP ÇIKTI03 Haziran 2015
HTF Yaşadığımız Ülkeyi Tanıyalım Gezisi...31 Mayıs 2015
Hollanda Türk Federasyon Aylık Bülteni Yayınlandı31 Mayıs 2015
TÜRK OCAKLARI GENEL MERKEZİ’NDEN İKİ BÜYÜK FAALİYET28 Mayıs 2015
Hollanda Türk Federasyon Hilalce Sohbetler düzenledi26 Mayıs 2015
Avrupa´da Oylar MHP'ye24 Mayıs 2015
Avrupa´da Seçim Yarışında Son Haftaya Girildi23 Mayıs 2015

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH