Ana Sayfa > TÜRK FEDERASYONLAR

Türk Ocakları: Ülkeyi Ciddî Sıkıntılar Bekliyor
02 Kasım 2015
Bu haber 908 kez okundu
Türk Ocakları: Çözüm Ne İmralı, Ne Kandil Ne de Oslo’dur, Çözüm Milli İradedir
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
1 Kasım seçim sonuçlarına dair bir yorum da Türk Ocakları’ndan geldi. Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz, yaptığı değerlendirmede seçim öncesi ve sonrasına dair görüşlerini açıkladı. Muhalefet partilerini ders almaya çağırırken, iktidar partisini ise geçmişte yapılan hataları tekrarlamamaya davet etti. Öz, Türkiye’nin milli birlik ve bütünlüğü gibi konularda endişelerin devam ettiğini de ifade etti.
 
Öz’ün değerlendirmesi şöyle:
 
MUHALEFET ÖNEMLİ BİR FIRSATI KAÇIRDI
 
“Türkiye birkaç yıldır yoğun bir seçim atmosferi yaşadı. Seçmen 7 Haziran’da iktidar partisine ve muhalefete önemli mesajlar vermişti. 7 Haziran seçimlerinden sonra adeta hükümet kurmamak için yapılan nafile görüşmeler sırasında ve sonrasında; terörün yeniden çirkin ve kanlı yüzünü göstermesi, kutuplaşma ve psikolojik ayrışmanın giderek derinleşmesi karşısında Türk milletini ve Türkiye’yi düşünen herkese büyük ve ağır sorumluluklar düştüğü apaçık bir gerçekti. Seçimlerin tekrarlanması sürecinde bu mesajların özellikle muhalefet tarafından layıkıyla değerlendirilemediği ve önemli bir fırsatın kaçırıldığı aşikârdır.
 
Tarihte önemli ve büyük dönüşümlerin, ancak zuhur eden fırsatların zamanında değerlendirilmesiyle gerçekleştiği açık bir hakikattir. Muhalefet partileri Türkiye’de kutuplaşma ve psikolojik ayrışmayı yumuşatıp hukuk devletini yeniden inşa etmek istikametinde bir strateji geliştirebilirlerdi, ama bu olmadı. Temennimiz, Ak Parti liderliğinin bu süreci doğru değerlendirip bugüne kadar izlenen gerilim politikası yerine, Sayın Başbakanın balkon konuşmasında işaret ettiği çerçevede, bütün milleti kucaklayarak hukuk devletini yeniden inşa edici bir tutum sergilemesidir.
 
AK PARTİ SİYASETİNİ TEKRAR TEK BAŞINA İKTİDAR OLMAK ÜZERİNE KURMUŞTU
 
Stratejisini, seçimden sonra koalisyon kurmak yerine yeniden tek başına iktidar olmak amacıyla tekrar seçim yapmak üzerine kuran Ak Parti yönetimi; süreç içinde kendisine sarı kart gösteren milliyetçi seçmene terörle mücadelede sergilediği tutumla, Güneydoğu’da kaybettiği seçmene de PKK’nın sükûnet ortamını suistimal ettiğini ortaya koyan bir yaklaşımla cevap verdi. Yeniden tek başına iktidar hedefi ve koalisyon kurmadaki isteksizliği açık olmasına rağmen toplum algısını da iyi yöneterek “istikşafî” koalisyon görüşmeleri yaptı. Buna mukabil özellikle MHP’nin tutumu “hayırcı”lıkla damgalanarak kaybedilen milliyetçi seçmenlerin yeniden kazanılması hedeflendi. Bu süreçte, seçimin hemen ardından, kurucusu ve doğal lideri olduğu partiyi tek parti iktidarı doğrultusunda yönlendiren Sayın Cumhurbaşkanının etkisi de herkes tarafından kabul edilmektedir.
 
İSTİKRARSIZLIK ALGISI ÖNEMLİ BİR ETKEN OLDU
 
Terör olayları, Suruç ve Ankara katliamlarıyla Türkiye’nin istikrarsızlaştırılmaya ve Suriye’ye döndürülmeye çalışıldığı algısı toplumda büyük bir tedirginlik yarattı. Hükümet teröristle anladığı dilden konuşmaya başladığına toplumu ikna etti. Ekonomide bazı olumsuz sinyaller de geniş kitleler açısından alarm verici idi. “Kamu düzeni, huzur, refah ve istikrar” kavramlarını odağa koyan Ak Parti toplum algısını da başarıyla yöneterek hedefine ulaştı.
 
Seçim sonuçları net bir şekilde Türk milletinin iradesini istikrar ve güvenlikten yana koyduğunu göstermektedir. Alternatif yokluğu algısı, bu istikrarın adresinin ülkeyi 13 yıldır yöneten AKP olmasını sağladı. Güvenlikçi siyaset diye eleştirilen terörle mücadelenin gerekliliğini hükümete hatırlatan millî irade, aynı zamanda ülkenin uzun süre geçici hükümetlerle yönetilmesinden duyduğu rahatsızlığı da açığa vurdu.
 
Yukarıda da ifade edildiği üzere, 7 Haziran seçimleri; 13 yıldır iktidar olan, yıpranan, kendi içindeki çatışmaları kamuoyunun önünde cereyan eden kadrolara karşı halk, diğer partilere iktidara ortak olma fırsatını sunmuştu. 7 Haziran’ı Ak Parti için sonun başlangıcı olarak yorumlayanlar da oldu. Ancak, şurası açık ki, bunun olabilmesi için toplumda yeni bir dip dalganın doğmasını sağlayacak alternatif(ler)e ihtiyaç vardı. İbn Haldun terminolojisiyle, asabiyesi güçlü yeni bir unsurun sahne alması şarttı. Bu olmayınca, omurgası kültürel kodlara, millî-manevi değerlere dayanmakla birlikte geniş manada milliyetçi-muhafazakâr seçmen kitlesi, ekonomi ve güvenlik parametreleri çerçevesinde yeniden Ak Parti’ye teveccüh gösterdi. AKP oylarını yüzde 40.8’den yüzde 49.4’e, CHP yüzde 24.9’dan yüzde 25.4’e çıkartırken MHP yüzde 16.3’den yüzde 11.9’a, HDP ise yüzde 13.2’den 10.7’ye geriledi. Bu defa ayrı ayrı seçimlere giden Saadet ve BBP seçmeninin önemli bir kısmının da AKP’ye yöneldiği anlaşılmaktadır.
 
Seçimlerin kazananı açık bir farkla Ak Parti oldu. Diğer partilerin 7 Haziran ve 1 Kasım seçim sonuçlarını ve arada yaşananları çok iyi bir şekilde değerlendirmesi elzemdir. Millî iradenin tecellisini, haklı yönleri olsa da sadece algı operasyonlarına bağlama kolaycılığı yerine ortalama yurttaşın temel dert ve sıkıntılarını, beklentilerini anlamaya çalışmalıdırlar.
 
MHP VE CHP DURUMU İYİ ANALİZ ETMELİ
 
CHP yönetimi, koalisyon görüşmelerindeki bütün ılımlı ve olumlu tutumuna rağmen neden aynı oy oranında çakılı kaldığını iyi sorgulamalıdır. Klasik CHP seçmeninin dışına çıkmak için yapılan bütün girişimlerin neden cevapsız kaldığı, iyi analiz edilmelidir. MHP’nin oylarındaki gerilemede, bir Ak Parti-MHP koalisyonunun kurulamayacağını düşünen milliyetçi seçmeninin bir bölümünün AKP’nin tek başına iktidar olmasını tercih etmesi etkili olmuştur. Bu iki partinin, çelik çekirdeklerinin dışındaki geniş seçmen kitleleri arasındaki geçişkenlik bütün araştırmalarda ortaya konulduğuna göre, MHP yönetiminin bundan sonraki stratejisinde bu hususu çok daha dikkatli bir şekilde değerlendirmesi gerekecektir.
 
HDP MİLLET AKLIYLA ALAY EDİYOR
 
Seçimlerde dördüncü olmakla birlikte milletvekili sayısında üçüncü olan HDP eşbaşkanlarının kendilerinin saldırı altında olduğu, hiç kampanya yapmadan bu oyu aldıklarını ifade etmeleri ise milletin aklıyla alay etmekten başka bir şey değidir. Söz gelimi, Diyarbakır’da yüzde 70, Hakkâri’de yüzde 80’in üzerindeki oy oranlarının salt vatandaşların özgür iradesiyle ortaya çıktığı iddiası ne derecede inandırıcıdır? Gönüllü olarak bu partiye oy verenler olduğu gibi oy vermek zorunda bırakılanlar olduğu da herkesin birldiği bir gerçektir. Buralarda HDP’nin mitinglerine ihtiyaç yoktu, YDG-H denilen çeteler, vatandaşı usulünce ikna (!) ediyordu. Yeni hükümetin yapması gereken işlerin başında bu çeteleri tamamen etkisiz hâle getirmek ve bölge insanını bu tehditle birlikte yaşamaktan kurtarmak olmalıdır.
 
ÜLKEYİ CİDDİ SIKINTILAR BEKLİYOR
 
Netice itibariyle ülkemizi 13 yıldır yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi, yüzde 50’ye yakın bir oy oranıyla yeniden tek başına iktidara gelmiştir. Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyor ve bundan sonra ülkemizi bekleyen ciddi sıkıntılar konusunda görüşlerimizi paylaşmayı da bir görev addediyoruz.
 
Türk devletinin bütünlüğü ve bekası, hem içeriden hem de dışarıdan tehdit altındadır. Seçmen davranışında bu beka endişesinin oynadığı rol, kilit önemdedir. Bu durumda, Türkiye öncelikle kendi birliğini ve bütünlüğünü tehdit eden terör örgütünü etkisiz hâle getirmeli, sonra da güneyimizden gelen her türlü tehlikeyi bertaraf edecek caydırıcı tedbirleri geliştirmelidir.
 
ÇÖZÜMÜN ADRESİ İMRALI, KANDİL VE OSLO DEĞİLDİR
 
Bu çerçevede, seçimden sonra kurulacak hükümetin temel hedefleri; Türkiye’nin en temel ve acil sorunlarına çözüm getirmek, millî devleti ve millî birliği güçlendirmek “çözüm süreci”nin olumsuz etkilerini bertaraf etmek, hukuk devletinin yeniden inşasını gerçekleştirmek olmalıdır. Türkiye’de millî birlik ve kardeşliği değil, çözülmeyi ve ayrışmayı getirecek yaklaşımların ve sürekli taviz siyasetinin yanlışlığında kesin bir mutabakat sağlanmalıdır.
Seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz çözüm sürecinin yeniden başlayacağına dair açıklamalar gerekli dersin alınmadığı endişesine yol açmaktadır. Türkiye’nin meselelerinin çözüm adresi ne İmralı ne Kandil ne de Oslo’dur. Yeni kurulacak hükümet, yüzde 98’i Meclise yansıyan millî iradeyi dikkate almalı, Meclis dışında mekanizmalara itibar etmemelidir.
 
Kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı söylem ve eylemlere son verilmeli, hukuk devletinin tahrip edilmesine yol açan yaklaşımlara itibar edilmemeli, suç işleyenlere karşı olağan dışı usullerle değil hukuk içinde mücadele esas alınmalıdır. Yönetimde “adalet, ehliyet ve liyakat” ilkelerine sözde değil özde riayet edilmelidir.
 
ÇÖZÜLME SÜRECİ HAKKINDA UYARDIK
 
Ülkede yaşanan terör eylemlerine karşı en sert ve tavizsiz şekilde mücadele edilirken bunu milletimizi oluşturan unsurlardan birine yönelik bir hareket olarak yorumlayan ve gösterenlere karşı da halkımız sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmelidir. Biz öteden beri “çözülme”ye yol açacağı endişesiyle yöntemini eleştirdiğimiz “çözüm süreci”ne “barış” kelimesini ekleyenlere itiraz ettik ve dedik ki, bu ülkede Türk-Kürt savaşı yok, kavgası yoktur. Elbette ki problemler olmuştur ve olacaktır. Önemli olan bunları, adalet ve hakkaniyet ölçüleri, millî devlet ve üniter yapı içinde çözmektir.
 
ORTADOĞU POLİTİKALARI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ
 
İçerideki hadiseyle iç içe olduğu için Orta Doğu politikasıyla ilgili olarak da belirtmek gerekir ki, Orta Doğu’da yaşanan kargaşada mağdur olanların hepsi bizim kardeş ve akrabalarımızdır. 1990’larda başlatılan medeniyetler savaşının İslam coğrafyasına medeniyet-içi çatışma olarak transfer edilmesi sonucunda kardeş unsurlar arasında sokulan nifak, uzun vadede sadece büyük güçlerin ve İsrail’in çıkarlarına hizmet edecektir. Son dönemde Rusya ve İran’ın müdahalelerinden sonra bölgede dengeler yeniden kurulmaktadır. Bu alandaki politikamızı bu temel ve basit gerçeğe göre yeniden gözden geçirip şekillendirmeli, özellikle Irak ve Suriye’deki Türkmen varlığının geleceği garanti altına alınmalıdır.
 
Allah aziz Türk milletinin yâr ve yardımcısı olsun.”


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer TÜRK FEDERASYONLAR Haberleri

Başlık Tarih
 
Rotterdam Versaar tapusuna kavuştu19 Mart 2019
Almanya Türk Federasyon GİK toplantısını gerçekleştirdi17 Mart 2019
Amsterdam Mescid-i Aksa Teşkilatında bayrak değişimi16 Mart 2019
Nogay Türklerinden teşekkür ziyareti14 Mart 2019
Karlsruhe Türk Kültür Merkezinin Muhteşem Şöleni10 Mart 2019
19 Mayıs 1919’un 100.yılı anısına düzenlenen bilgi yarışması Finalleri10 Mart 2019
Deventer Gök Sancak Kültür ve Eğitim Merkezi 2. Olağan Kongresi yapıldı.25 Şubat 2019
Şehit Ülkücü Kadınlar Anma Programı Tilburg’ta yapıldı03 Şubat 2019
ATF Düren derneği 4. olağan kongresini gerçekleştirdi.27 Ocak 2019
Wangen Türk Kültür ve Spor derneğimizin 34. Olağan Kongresi Yapıldı.27 Ocak 2019
“DOĞU TÜRKİSTAN’DA İNSAN HAKLARI İHLÂLLERİNE SON VERİLSİN”17 Ocak 2019
Din Alanında Hür Tefekküre Yönelik Tehditler Hakkında Basın Açıklaması14 Ocak 2019
ATF Münih Teşkilatları Kültür Ve Ülkü Şöleni Düzenledi.31 Aralık 2018
Innbruck Ülkü Ocağında Ozanların Dilinden Gönül Sohbeti Ozan Nihat ile Gerçekleşti.27 Aralık 2018
Hollanda Türk Federasyon Ede teşkilatı da binasına kavuştu27 Aralık 2018
Tilburg Türk Gençler Derneği’nde bayrak değişimi27 Aralık 2018
Maassluis Türk Kültür Derneği yeni yerine taşındı27 Aralık 2018
Arnhem’de siyasilere bilgilendirme27 Aralık 2018
Tilburg Türk Gençler Derneği yeni binasına kavuştu27 Aralık 2018
Soest Belediyesine ziyaret...27 Aralık 2018
Hollanda'daŞiirlerle Sohbet Akşamları22 Kasım 2018
HTF Belediye başkanları ziyaretleri devam ediyor08 Ekim 2018
ATF İSTİŞARE TOPLANTISI FRİEDBURG ÜLKÜ OCAĞINDA YAPILDI.27 Mayıs 2018
AVRUPA TÜRKLÜĞÜ BAŞBUĞ TÜRKEŞ'İ ANIYOR05 Nisan 2018
HTF Soest Türk Kültür Merkezi kongresi gerçekleşti.30 Mart 2018
Hollanda Türk Federasyon’dan teşekkür plaketi30 Mart 2018
HTF Harderwijk Al Sancak Türk Kültür Ocağı’nda bayrak değişimi...26 Mart 2018
Avrupa Türklüğüne yönelik saldırılara tepki13 Mart 2018
BİRLİĞİMİZİ KİMSE BOZAMAZ05 Mart 2018
HTF Amsterdam’da kongre heyecanı!28 Şubat 2018
HTF Genel Başkan'ından Deventer Belediye Başkanı ziyaret!25 Şubat 2018
Almanya Türk Federasyon Genişletilmiş Genel İstişare Toplantısı Yapıldı.23 Şubat 2018
Ömer Zararsız : “Her Ocağımız Ülkücülerindir”23 Şubat 2018
ATF 2018 YILI 1.GİK TOPLANTISI YAPILDI.19 Şubat 2018
ATF Fridburg Ülkü Ocağı 2.Olağan Kongresini Yaptı.11 Şubat 2018
HTF'den Dordrecht Belediyesine ziyaret...11 Şubat 2018
Avrasya Linz Ülkü Ocağından Vefa Örneği!04 Şubat 2018
ATK Genel Başkanı Cemal Çetin Taziye Ziyaretlerini Kabul Etmeye Devam Ediyor.05 Şubat 2018
ATK Genel Başkanı Çetin Teşkilat Ziyaretlerine Devam ediyor.04 Şubat 2018
KUFSTEİN ÜLKÜ OCAĞI DURMAK BİLMİYOR!28 Ocak 2018
Hollanda Türk Federasyon Dordrecht’te kitap fuarı...18 Ocak 2018
ATK Genel Başkan Cemal Çetin, Taziyeleri Kabul Etti15 Ocak 2018
Almanya'da Ülkücüler 2017 Yılına ‘Ülkü Şölenleriyle Veda Etti.04 Ocak 2018
Kufstein Ülkü Ocağı Anma Proğramları Düzenledi.01 Ocak 2018
Mit, "Bu coğrafyada yaşayabilmenin iki yolu var; 31 Aralık 2017
Hollanda Türk Federasyon’dan oku mesajı...30 Aralık 2017
Wuppertal Ülkü Ocağı Yönetimi Türk Federasyon Genel Merkezini Ziyaret Etti.30 Aralık 2017
ATF Kültür ve Ülkü Şölenleri Dortmund’da Devam etti.27 Aralık 2017
ATF Offenbach Ülkü Ocağı Kültür ve Eğlence Şöleni Düzenledi.26 Aralık 2017
AVRASYA LİNZ ÜLKÜ OCAĞI 26.YILINDA KÜLTÜR ŞÖLENİ DÜZENLEDİ.24 Aralık 2017
“Milliyetçi Nesiller ve Beklentiler”19 Aralık 2017
ÜLKÜCÜLERİN ADRESİ: ÜLKÜ OCAKLARIDIR17 Aralık 2017
ALMANYA TÜRK FEDERASYON NAGOLD ÜLKÜ OCAĞI 30.YIL ŞÖLENİ DÜZENLEDİ.17 Aralık 2017
FRANSA TÜRK FEDERASYON GENEL İDARE KURULU TOPLANTISI10 Aralık 2017
HollandaTürk Federasyon ziyaretleri devam ediyor10 Aralık 2017
TASAV “Türkiye İçin Alparslan Türkeş Vizyonu” Konulu Panel Düzenledi 04 Aralık 2017
Avrupa Türk Konfederasyon Genel Başkanı Cemal Çetin'den Kritik Uyarı!30 Ekim 2017
TÜRKÇÜLÜK BÖLÜCÜ DEĞİL BİRLEŞTİRİCİDİR!19 Ekim 2017
Dordrecht’te bayrak değişimi14 Ekim 2017
Tek Devlet: Türk Devleti05 Ağustos 2017
İSLAM İLE TERÖR BAĞDAŞTIRILAMAZ20 Haziran 2017
Avusturya Türk Federasyon Teşkilat Ziyaretlerine Devam Ediyor.18 Haziran 2017
FRANSA TÜRK FEDERASYON’DAN USTA’YA ZİYARET25 Nisan 2017
Başbuğumuzun Emanetlerini Korumaya Yeminimiz Var05 Nisan 2017
FTF Genel Başkanı Orhan İlhan Başbuğ Anma Mesajı Yayımladı.04 Nisan 2017
Cemal Çetin: Bizler, merhum Başbuğumuzun emanetlerini yaşatacağız.04 Nisan 2017
Duisburg’dan Kayıtsız şartsız, amasız fakatsız, tereddütsüz EVET26 Mart 2017
Sevdamız Millet, Liderimiz Devlet Kararımız; Evet22 Mart 2017
Lahey Türk İslam Kültür Vakfı,Çanakkale Şehitlerini Unumadı.22 Mart 2017
Cemal Çetin;Daima Devlet, Sonuna Kadar Millet Kararımız EVET!19 Mart 2017
Fransa Evet için Çalışıyor.19 Mart 2017
Göppingen Çanakkale Şehitleri Anma programı19 Mart 2017
Wetzlar Evet Dedi19 Mart 2017
MÜNİH TÜRK EĞİTİM OCAĞI 18.DÖNEM ENGİN UYGUNTÜRK İLE DEVAM KARARI ALDI.15 Mart 2017
TÜRK OCAKLARI GALİP ERDEM'İ UNUTMADI14 Mart 2017
Belçika'dan MHP toplantısına yasak!14 Mart 2017
HTF Havaalanı'nda Oturma Eylemi Başlattı.11 Mart 2017
HTF Genel Başkanı Murat Gedikten “15 Mart Seçim Çağrısı”09 Mart 2017
Belçika Türk Federasyon’u (BTF) Gent Şehrinde Neden “Evet” Dediklerini Anlattı08 Mart 2017
ATF Genel Başkanı Ali Can: “Biz Avusturya’nın asli unsuruyuz!” [Video] (Arşiv Haber)08 Mart 2017
Avrupa Konfederasyon,Anayasa Değişikliğiyle İlgili Basın Açıklaması05 Mart 2017
ATF GİK VE BÖLGE TOPLANTISI KUFSTEİN’DA YAPILDI.05 Mart 2017
KUFSTEİN ÜLKÜ OCAĞI RESMİ AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ.05 Mart 2017
Heilbronn 38. Dönem için Gökhan Varol İle Devam Dedi04 Mart 2017
Demokrasi Dışı ve Nezaketsizlik04 Mart 2017
Avrupa Türk Konfederasyondan 'Evet' kampanyası26 Şubat 2017
KUFSTEİN ÜLKÜ OCAĞI ANKARA’DAN SES VERDİ.20 Şubat 2017
Avusturya Türk Federasyon Ankara’da Buluştu.20 Şubat 2017
Avrupalı Ülkücülerin Ankara Çıkartması17 Şubat 2017
TÜRK KONFEDERASYONU VE ÜLKÜ OCAKLARI EL ELE TÜRKMENLERLE…19 Ocak 2017
Münchengladbach Ülkü Ocağı 19.Olağan Kongresini Yaptı.08 Ocak 2017
Türkiye ve Türklük Düşmanlarına: Diz Çökmeyeceğiz, Başaracağız!06 Ocak 2017
2016’dan 2017’ye Türkiye: Fetret'ten Çıkış İçin04 Ocak 2017
MHP Kavak İlçe Başkanı Kamber'den "Sağduyu" Çağrısı02 Ocak 2017
Mustafa Yıldızdoğan Vorarlberg'lileri Coşturdu.28 Aralık 2016
Belçika Türk Federasyonu Binası Önüne Bombalı Paket Bırakılması24 Aralık 2016
Bizler hep var olacağız.21 Aralık 2016
Ankara Türk Ocakları Atsız’ı andı15 Aralık 2016
Durum Değerlendirmesi ve Geleceğe Bakış 20 Kasım 2016
“Misak-ı Milli, Lozan ve Musul Meselesi” 07 Kasım 2016
Hüseyin Çıbıkçı Kufstein Ülkü Ocağında Hayır Daveti Verdi.30 Ekim 2016
Türk Ocakları Genel Merkez ve Şubelerinden Kritik Uyarılar16 Ekim 2016
Cemal Çetin'den Fransa Teşkilatlarına Ziyaret16 Ekim 2016
Darbecilere Darbe Vuran Lider Devlet Bahçeli09 Ekim 2016
Türk Ocaklarından Türk Yurtlarına Kurban Bağışı 21 Eylül 2016
CEMAL ÇETİN: “ÜLKÜCÜLER KURBAN BAĞIŞINDA YARIŞTI”16 Eylül 2016
“KURBAN BAĞIŞLARIMIZLA DÜNYA TÜRKLÜĞÜNÜN YANINDA OLALIM”09 Eylül 2016
"Devlet İhaneti Affetmez; Adaletten de Ayrılmaz"06 Eylül 2016
Millî Beka Mücadelemizin Başarısı İçin Öneri Ve Uyarılar05 Ağustos 2016
Belçika Türk Federasyon Basın Bildirisi...01 Ağustos 2016
Türk Ocakları Ramazan Bayramı Mesajı04 Temmuz 2016
Avusturya Türk Federasyon'da Ramazan Bereketi...02 Temmuz 2016
HTF'den Gençlere Tartışma Proğramları29 Haziran 2016
Al Sancak Harderwijk’te dalgalanmaya başladı 29 Haziran 2016
AVUSTURYA TÜRK FEDERASYON'DA BİRLİK İFTARI!26 Haziran 2016
Almanya Türk Federasyonu İftar Programı26 Haziran 2016
HTF Dordrecht Ayasofya Camii'ne Saldırı ile İlgili Basın Açıklaması..25 Haziran 2016
MHP AVRUPA'DAN MUHALİFLERE SERT TEPKİ!20 Haziran 2016
Bu Ramazan'da Türk Yurtlarına Sen de El Uzat!17 Haziran 2016
Türk Milleti Şerefli Bir Tarihe Sahiptir….05 Haziran 2016
Almanya'nın Kararını Şiddetle Kınıyoruz03 Haziran 2016
Türk Ocakları'ndan Gagauzya'da Sempozyum02 Haziran 2016
SÖZDE ERMENİ SOYKIRIM YALANINA ALMANYA ORTAK OLMAMALIDIR30 Mayıs 2016
Türk Kültür Derneğine anlamlı ziyaret24 Mayıs 2016
HTF Tiel Türk Kültür Derneği Kongresi yapıldı09 Mayıs 2016
Türk Ocakları 44. Olağan Büyük Kurultayı Yapıldı01 Mayıs 2016
İsviçre Türk Federasyon Wil Ülkü Ocağı'nda İsmail Bostancı Güven Tazeledi.01 Mayıs 2016
TÜRK OCAKLARI’NDA 44. BÜYÜK KURULTAY HEYCANI29 Nisan 2016
Dünya’da çocuklarına bayram hediye eden ilk ve tek ülke Türkiye’dir.23 Nisan 2016
BORDEAUX ÜLKÜ OCAĞINDA KONGRE HEYECANI23 Nisan 2016
HTF'de 23 Nisan coşkusu23 Nisan 2016
Ülkücüler Marifet ve Fazilet Ehlidir19 Nisan 2016
Annecy Ülkü Ocağı 2016 Bahar Kermesi Düzenledi.17 Nisan 2016
Maassluis ve Den Haag’ta kongre heyecanı13 Nisan 2016
Hollanda Türk Federasyonundan Kamuoyuna Duyuru10 Nisan 2016
HTF Nijmegen’de hem Nevruz hem 20. Yıl kutlandı05 Nisan 2016
CEMAL ÇETİN'DEN BAŞBUĞ TÜRKEŞ MESAJI03 Nisan 2016
Avustralya Türk Federasyonundan Başbuğ Türkeş Mesajı02 Nisan 2016
ASLA SOKAKLARDA OLMAYACAĞIZ02 Nisan 2016
Avusturya Türk Federasyon Salzburg Ülkü Ocağı Ülküde Birlik Şöleni Düzenledi.29 Mart 2016
INNSBRUCK TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ BİLGİ YARIŞMASI DÜZENLEDİ.29 Mart 2016
HTF’den Ahmed Aboutaleb’e ziyaret29 Mart 2016
Çanakkale Zaferinin 101. Yıldönümünde Atatürk, Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal marşı anlatıldı.29 Mart 2016
Çanakkale Zaferinin 101. Yıldönümünde ...27 Mart 2016
Türk Ocakları Armağanları Sahiplerini Buldu27 Mart 2016
Köln 31. Kongresi Gerçekleştirildi22 Mart 2016
“Türk” kavramı kapsayıcı ve içerici bir muhtevaya sahiptir21 Mart 2016
HTF Versam Tekrar Şenyürek Dedi.19 Mart 2016
Lüdenscheid Türk Ocağı dualar ile açıldı17 Mart 2016
Rahden Türk Kültür Derneği Resmi Açılışını Şölenle Kutladı14 Mart 2016
ÜLKÜ OCAKLARI'NDAN ANKARA SALDIRISI AÇIKLAMASI14 Mart 2016
Hollanda Türk Federasyon Kadın Kolları Yatılı Eğitim Semineri14 Mart 2016
ALMANYA RAHDEN'DA MUHTEŞEM ÜLKÜ OCAKLARI AÇILIŞI06 Mart 2016
Uluslararası İpek Yolu'nun Yükselişi ve Türk Dünyası Bilgi Şöleni'ne Davet04 Mart 2016
HTF Ultrecht Yeni Hizmet binasına Kavuştu ve Mutlu Son...29 Şubat 2016
Utrecht’te Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı29 Şubat 2016
FIRAT ÇAKIROĞLU HOLLANDA'DA ANILDI27 Şubat 2016
ATF Bavyara 2.Bölge Gençlik Kolları Ülkücü Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu Andı.21 Şubat 2016
Avrupalı Ülkücülerden Bahçeli'ye geçmiş Olsun Ziyareti21 Şubat 2016
BTF Genel Başkan'ı Zararsız"Terörü Kınayan Açıklama Yaptı".18 Şubat 2016
HTF Kadın Kollarından genel istişare16 Şubat 2016
Ülkü Buluşmaları (3) Den Haag’da düzenlendi14 Şubat 2016
Türk Ocakları ve Türkiye Kamu-Sen'den Tarih, Dizi ve Film: Kurgu ve Gerçek Paneli07 Şubat 2016
Panele Davet: Film, Dizi ve Tarih: Kurgu ve Gerçek05 Şubat 2016
AVRUPA TÜRK KONFEDERASYON'DAN TÜRKMENLERE YARDIM02 Şubat 2016
Avrupa Türklüğü Türkmen Kardeşlerini Unutmadı.31 Ocak 2016
İsviçre Türk Federasyon Basel’de Buluştu30 Ocak 2016
Münih alperen ocaklari gorev degisimi29 Ocak 2016
AVUSTRALYA ÜLKÜCÜ TURK FEDERASYONUNDAN AÇIKLAMA27 Ocak 2016
Türk Federasyon’dan Zaandam’da Kültür Şöleni26 Ocak 2016
HTF Dortrecht'te Vedat Özdal güven tazeledi.25 Ocak 2016
Avusturya Türk Federasyon 2016 Yılında Güneş gibi Parlayacak!!!25 Ocak 2016
ATF 2016 YILI BİRİNCİ GİK TOPLANTISI YENİ GENEL MERKEZ BİNASINDA YAPILDI.25 Ocak 2016
HTF Zaandam Kentinde Teşkilatlandı.19 Ocak 2016
Murat Gedik’ten “Farklı Ülkücülere” Ağır Gönderme18 Ocak 2016
Türk Dayanışma Konseyi’nden Türk Ve Dünya Kamuoyuna Çağrı18 Ocak 2016
BW1. Bölge Büyük Ülkü Şöleni muhteşemdi18 Ocak 2016
Düsseldorf Ülkü Ocağı Kültür ve Ülkü Şöleni18 Ocak 2016
“Yılmayacağız, yıkılmayacağız”14 Ocak 2016
Vatansever Türk Aydınları Bildirisine Destek Çağrısı14 Ocak 2016
Türk Adını Anayasa'dan Çıkartmak Cinayettir12 Ocak 2016
Türk Ocakları: PKK’nın İpiyle Kuyuya İnilmez30 Aralık 2015
ALMANYA TÜRK FEDERASYON'DAN KÜLTÜR ŞÖLENİ30 Aralık 2015
Başkent Berlin’de ATF Kültür Şöleni26 Aralık 2015
HTF RABİA KADİR’İ AĞIRLADI16 Aralık 2015
Türk’ün Türk’ten Başka Dostu Yoktur! 14 Aralık 2015
Türk Ocakları Ankara Şubesi Atsız Ata'yı andı14 Aralık 2015
HTF Süriye Türkmenleri Hakkında Basın Bildirisi Yayımladı.08 Aralık 2015
MÜNiH ALPEREN OCAKLARI BASIN ACIKLAMASI05 Aralık 2015
Suriyeli Türklerin Varlık Mücadelesine Sessiz Kalmayın05 Aralık 2015
HTF Arnhem’de 20.yıl coşkusu02 Aralık 2015
Avrupa Türk konfederasyon Toplantısı29 Kasım 2015
HTF Dortrecht Teşkilatı Dursun Önkuzu için anma programı Tertipledi.29 Kasım 2015
Türk Ocaklarından Terör Sarmalında Türkiye ve Dünya Paneli26 Kasım 2015
ATF Bölge Yöneticileri Toplantısı23 Kasım 2015
ATK Genel Başkanı;Avrupa Türklüğünden Türkmen soydaşlarımıza yardım Kampanyası22 Kasım 2015
Hollanda Türk Federasyon Türkmendağı Kampanyası başlattı.21 Kasım 2015
ATF Din Görevlileri ve Bölge temsilcileri Toplantısı21 Kasım 2015
TÜRK OCAKLARI VAKFI YİRMİ BEŞİNCİ YILINI KUTLADI19 Kasım 2015
Hollanda Türk Federasyon iletişim ağları14 Kasım 2015
Türk Ocakları Hiçbir "MHP Muhalifi" Hareketin İçerisinde Değildir05 Kasım 2015
Cemal Çetin:Deniz Feneri yolsuzluğunun üzerini kapattılar.13 Ekim 2015
MHP'li Öztürk Avusturya'da Gelecegine Oy ver Avrupa Dedi.12 Ekim 2015
ATK Genel Başkanı Cemal Çetin,"13 Yıldır Avrupa Türk'ünün Ne Derdine Çare Oldular.12 Ekim 2015
İktidar Ayıplı Halini Saklamaya Çalışan Bir Vaziyet İçerisinde12 Ekim 2015
Koray Aydın Paris’te Hükümete Yüklendi.12 Ekim 2015
Ciddi istihbarat ve güvenlik zafiyeti var 12 Ekim 2015
MHPLİLER AKIN AKIN SANDIĞA GİDİYORLAR.11 Ekim 2015
MHP'li Oktay Vural: Terör Bizi Teslim Alamayacak11 Ekim 2015
Koray Aydın "Türkiye Demokratik Bir Ülke Olmaktan Çıkmıştır"11 Ekim 2015
YURDAKUL: MUTLAKA SANDIĞA GİDİN06 Ekim 2015
MHP’li Yılmaz, Almanya’daki gurbetçilerden destek istedi05 Ekim 2015
MHP’DEN AVRUPA ÇIKARMASI05 Ekim 2015
MHP Aksaray Milletvekili Turan Yaldır Salzburg Ülkü Ocağı'nda Ülkücülerle Buluştu.04 Ekim 2015
Parsak, gurbetçilerle kucaklaştı04 Ekim 2015
MHP Aksaray Milletvekili Turan Yaldır Avusturya Tirol'de Avrupa Türk'lüğü ile Buluştu.04 Ekim 2015
MHP Aksaray Milletvekili ve Adayı Turan Yaldır Viyana'da Vatandaşlarla Buluştu.01 Ekim 2015
Avusturya Türk Federasyon Viyana'da seçim çalışmasına hızlı başladı.01 Ekim 2015
Hollanda Türk Federasyon Kadın Kolları istişare toplantısı yapıldı.01 Ekim 2015
2015 Kurban Vekaletleri Yerlerine Ulaştırıldı30 Eylül 2015
Kurbanlar Türkiye ve Türk dünyasında Kesildi30 Eylül 2015
Fırat Çakıroğlu adına Den Haag'ta gençlik lokali açıldı27 Eylül 2015
Cemal Çetin, Avrupa Türklüğü Ülkenin Geleceğine Oy Verecek20 Eylül 2015
Türk Federasyon’dan Ahde Vefa programı16 Eylül 2015
Cemal Çetin: Alçakça Saldırılar Bizi Yıldıramaz13 Eylül 2015
TÜRK OCAKLARI ÇANKAYA ŞUBESİ KONGRESİNİ YAPARAK FAALİYETLERİNE BAŞLADI27 Ağustos 2015
Türk Ocakları'ndan "Terörle Mücadele Edin" Çağrısı 24 Temmuz 2015
Cemal Çetin'den Ramazan Bayramı mesajı 17 Temmuz 2015
Avrupa Türk Konfederasyon’dan Kadir Gecesi mesajı!13 Temmuz 2015
KUFSTEİN ÜLKÜ OCAĞI HAFTA SONU İFTARLARI DEVAM EDİYOR!!!12 Temmuz 2015
Tirol'de Ülkücüler Doğu Türkistan için Meydana İndi.12 Temmuz 2015
Türk Ocakları'ndan Türkmenlere Yardım11 Temmuz 2015
ATF Kufstein Ülkü Ocağı'ndan Örnek Davranış!04 Temmuz 2015
HTF Basın Açıklamasi04 Temmuz 2015
ATF Genel Başkan'ı Ali Can Tirol Bölgesinde Ziyaretlerde Bulundu.28 Haziran 2015
ATF GENEL BAŞKANI ALİ CAN TEŞKİLATLARI ZİYARET ETTİ.27 Haziran 2015
HTF’den Kur´an-ı Kerim, Ezanı Güzel Okuma ve Bilgi Yarışması27 Haziran 2015
TÜRK OCAKLARI’NDAN FETİH KONSERİ VE KADIN PANELİ 03 Haziran 2015
AVRUPA TÜRKLÜĞÜ SANDIKLARA SAHİP ÇIKTI03 Haziran 2015
HTF Yaşadığımız Ülkeyi Tanıyalım Gezisi...31 Mayıs 2015
Hollanda Türk Federasyon Aylık Bülteni Yayınlandı31 Mayıs 2015
TÜRK OCAKLARI GENEL MERKEZİ’NDEN İKİ BÜYÜK FAALİYET28 Mayıs 2015
Hollanda Türk Federasyon Hilalce Sohbetler düzenledi26 Mayıs 2015
Avrupa´da Oylar MHP'ye24 Mayıs 2015
Avrupa´da Seçim Yarışında Son Haftaya Girildi23 Mayıs 2015
Hollanda Türk Federasyonu, Seçim Güvenliği İçin Tedbir Alacak23 Mayıs 2015
Arnhem’de futbol turnuvası21 Mayıs 2015
İSTANBUL MALTEPE’DE YAŞANAN OLAY HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI19 Mayıs 2015
KIRIKKALE ÜLKÜ OCAKLARI 2. OĞUZ ATA BAHAR ŞÖLENİ 10 Mayıs 2015
ŞEHİT FIRAT ÇAKIROĞLIU ANISINA DÜZENLENEN PANELDE ÜNİVERSİTELERDE TERÖR TARTIŞILDI10 Mayıs 2015

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH