Ana Sayfa > MEDYA VE BASIN

Telgraf ve kartlarla işgali protesto
06 Aralık 2018
Bu haber 352 kez okundu
PROTESTO VE TÜRK KADINI . . . Türklerle yapılan tecavüzleri ve işgalleri protesto konusu sadece mitinglerden ibaret değildir. Mitinglerle birlikte kartlar, telgraflar ve mektuplarla da işgallere ve tecavüzlere tepki gösterilmiştir.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

Protesto mitingleri zaman zaman yasaklanınca tecavüzlere ve işgallere tepki kartpostallar, telgraflar ve mektuplarla da yapılmıştır. İstanbul’daki İtilaf Devletleri Temsilcilikleri’ne, Saray’a, Osmanlı Hükümeti’ne ve Avrupa devletlerinin büyükelçiliklerine gönderilen bu yazılı tepkiler önemli derecede kamuoyu oluşturmuştur.

Türklerle yapılan tecavüzleri ve işgalleri protesto konusu sadece mitinglerden ibaret değildir. Mitinglerle birlikte kartlar, telgraflar ve mektuplarla da işgallere ve tecavüzlere tepki gösterilmiştir. Mitinglerin yer yer yasaklanması üzerine, özellikle 16 Haziran 1919’dan sonra işgallerin protesto edilmesi ağırlıklı olarak kartpostallar, telgraflar ve mektuplarla yapılmaya başlamıştır. İstanbul’daki İtilaf Devletleri Temsilcilikleri’ne, Saray’a, Osmanlı Hükümeti’ne ve Avrupa devletlerinin büyükelçiliklerine gönderilen bu yazılı tepkilerin kamuoyu oluşturulmasında ve tepkilerin ortaya konulmasında oldukça etkili olduğunu biliyoruz. Kadınlarımızın da aktif olarak yer aldıkları bu protestonun Mustafa Kemal Paşa’nın HavzaTamimi (28-29 Mayıs 1919) ile hızlandığı ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri tarafından organize edildiğini de biliyoruz. 16 Haziran 1919’da alınan karar üzerine iki gün içinde gönderilen protesto kartlarının sayısı 130.000’i bulmuştur. Bu kartların üzerinde daha çok kurum adı değil şahıs adları yazılmıştır. Telgraflarda da kurumlar adına imza atan şahısların isimleri belirtilmiştir.

ANADOLU KADINLARI MÜDAFAA-İ VATAN CEMİYETİ

Yukarıda genel hatları ile verdiğimiz üzere, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İtilaf Devletleri’yle Yunanistan’ın Anadolu’yu işgalleri, Rumların Doğu Karadeniz bölgesinde “Pontus Cumhuriyeti”, Ermenilerin Doğu Anadolu’da “Türkiye Ermenistanı” ve Ayrılıkçı Kürtçülerin Güneydoğu Anadolu’da “Kürdistan Devleti” kurma çabalarını hızlandırmaları üzerine başlatılan Milli Mücadele’de kadınlar da yer almış ve önemli çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmalardan biri de kadınların örgütlendiği “cemiyet/dernek” çalışmasıdır. Bu dönemde genellikle “Redd-i İlhak”, ve “Müdafaa-i Hukuk” adıyla cemiyetler kurulmuştur.

Bu cemiyetler arasında kadınların kurdukları ve etkin rol üstlendikleri cemiyetler de vardır. “Müdafaa-i Hukuk, Müdafaa-i Vatan, Gazi Kadınlar” gibi kadın cemiyetleri, düşman işgalleri karşısında Kuva-yı Milliyeci bir ruhla cephede ve cephe gerisinde faaliyet yürütmüşlerdir. Geniş halk kitlelerini Milli Mücadele’ye çağırmak, milli orduya para ve mal yardımı toplamak, bağış kampanyaları organize etmek, muhacirlere yardım etmek, toplantılar düzenlemek, İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri’ne işgali ve zulümleri protesto eden telgraf, mektup ve kartlar göndermek faaliyetlerinde bulunan bu kadın cemiyetlerinin merkezi, Sivas’ta kurulan “Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti”dir. Sivas Kongresi (4-12 Eylül 1919) toplanmasından sonra, Vali Reşit Paşa’nın Eşi Melek Reşit Hanım’ın başkanlığında Sivas’ın ileri gelen ailelerinin kadınları ile burada görev yapan memur aileleri, kadınlar arasında bir cemiyet kurmak üzere harekete geçmiş bu amaçlarını gerçekleştirmek için yalnızca kadınların katılacağı bir toplantı düzenleme kararı almışlardır.

5 Kasım 1919 Cuma günü Sivas Numune Okulu’nda düzenlenen toplantıda Sivaslı Hanımlar, vatanın kurtuluşu için mücadele edecek bir kadın cemiyeti kurma kararı alarak, 26 Kasım 1919’da cemiyetin kuruluş dilekçesini Sivas Valiliği’ne vermişlerdir. 7 Aralık 1919’da valilik cemiyetin kuruluş yönetmeliğini isteyince, hazırlanan yönetmelik cemiyet tarafından valiliğe gönderilerek kuruluş işlemleri tamamlanmıştır. 9 Aralık 1919’da Valilikten cemiyete gönderilen izin yazısında adı geçen kurucular şunlardır: “Vali Reşit Paşa’nın Eşi Melek Reşit Hanım, Defterdar Tevfik Bey’in eşi Samiye Hanım, Jandarma Tabur Komutanı Kemal Bey’in eşi Şefika, Çankırı Tuz Madeni İşletmesi (memlaha) Müdürü Rauf Efendi’nin eşi Emine Hanım.”

16 KİŞİLİK YÖNETİM KURULU MEVCUTTU

Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti’nin valiliğe sunduğu yönetmeliği 11 maddeden oluşmakta ve ilk maddede, “Merkezi Sivas olmak üzere bütün Anadolu’nun belli bölgelerinde Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti kurulacaktır” denilmektedir. Bu yönüyle bakıldığında Cemiyet Merkezi olan Sivas bir nevi “konfederasyon merkezi” gibi çalışacak, cemiyet şubeleriyle bütün Anadolu’da örgütlenecektir. Kongre tarafından seçilen 16 kişilik bir yönetim kurulu tarafından yönetilen cemiyet, yönetimin gizli oyla seçeceği bir başkan, bir ikinci başkan ve sorumlu sekreter ile bir veznedar tarafından yönetilecektir.

Yönetim Kurulu 15 günde bir toplanacak, toplantıya üç defa özürsüz katılmayan istifa etmiş sayılacak, yazışmalar resmi mühür ve başkan ile sekreterin imzalarıyla yapılacaktır. Ayrıca masraflar, hesap ve kasa işleri ve bunların denetlenmesi, cemiyetin maaşlı memur kullanabilmesi, bağış toplama ve yönetmeliğin kongre kararı ile değişeceğine ilişkin maddeler yönetmelikte yer almaktadır. Cemiyet, resmen kuruluşunu tamamladıktan sonra kuruluşunu ve yapacağı işleri Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı Mustafa Kemal Paşa’ya 12 Aralık 1919 tarihli bir telgrafla bildirmiştir. Mustafa Kemal Paşa, 13 Aralık 1919’da, Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti’ne verdiği cevapta şunları söyledi: “Anadolu’nun bilhassa pek büyük inkılaplara muhtaç olan kadınlık hayatında gelecekte pek büyük gelişim eseri ve uyanış vadeden bu övgüye değer girişim, memleketimizin her türlü selamet ve saadetini amaç edinmiş olan heyetimizin hakkıyla teşekkürü gerektiren davranışı oldu.” Mustafa Kemal Paşa Sivaslı kadınların bu fedakâr girişimini diğer Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerine bildirerek kadınların bu tür girişimlerini destekleyeceklerini ve her türlü yardımı yapacaklarını ifade etmiştir. Kuruluşu telgraf ve gazete ilanlarıyla halka da duyurulan Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti’nin kuruluş amaçlarına bakıldığında genel itibarıyla Sivas Kongresi kararlarına uygunluk dikkat çekmektedir.

Derneğin Başkanı, yöneticileri ve üyeleri şu isimlerden oluşuyordu: “Başkan: Melek Hanım, İkinci Başkan: Samiye Hanım, Sekreter: Şefika Kemal Hanım, Veznedar: Emine Hanım. Üyeler: Neyyire, Tacürricâl, Şerife, Ayşe Bedriye, Ferruh, Nuriye, Behire, Memduha, Safiye Makbule, Kamer, Ayşe Şuhude Hanımlar.” Cemiyetin çalışmalarına bakıldığında şunlar dikkati çekmektedir: Kadınlar arasında toplantılar düzenlemek, Padişah’a, Hükümet’e, İçişleri Bakanlığı’na ve İtilaf Devletleri Temsilcilikleri’ne protesto telgrafları göndermek, Fransa Cumhurbaşkanı’nın eşi, İngiltere ve İtalya Kraliçeleri başta olmak üzere, devlet başkanlarının eşlerine protesto telgrafları göndermek, Osmanlı basınında protesto telgrafları yayımlamak, Anadolu Ajansı ile yazışarak kadın meselesine ve ülkenin içinde bulunduğu vatan müdafaasına yönelik görüşler açıklamak, Heyet-i Temsiliye ile yazışmak, Osmanlı Ayan ve Mebusan Meclisi’ne Anadolu’nun tepkilerini telgraflarla iletmek, çalışmaları hakkında Heyet- i Temsiliye Başkanı Mustafa Kemal Paşa’ya yazışarak bilgi vermek, cephede düşmanla savaşan askerlere, göçmenlere, kimsesizlere, asker ve şehit ailelerine yardım toplamak ve toplanan yardımları ilgililere teslim etmek. Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti birçok yerde şubeler açmıştır. Bu şubeler daha çok Milli Mücadele bakımından stratejik önemi olan yerlerde açılmıştır. Bu şubelerde de kadınlarımız aktif olarak çalışmışlar, derneklerinin amaçlarını gerçekleştirmek için fedakârca gayret göstermişlerdir. Cemiyetin şubeleri şu yerlerde açılıp faaliyet göstermişlerdir: Kastamonu (28 Eylül 1919), Amasya (11 Ocak 1920), Kayseri (22 Aralık 1920), Kangal/Sivas (9 Mayıs 1920), Pınarhisar (6 Şubat 1920), Niğde (7 Şubat 1920), Aydın (9 Şubat 1920), Viranşehir/Urfa (Erzincan (4 Şubat 1920), Eskişehir (3 Şubat 1920), Burdur (19 Şubat 1920), Yozgat (16 Şubat 1920), Konya (24 Aralık 1919), Bolu (17 Ağustos 1920), Bursa (15 Ocak 1920), Ankara (2 Mart 1921), Denizli (20 Şubat 1920), Isparta (20 Haziran 1919), Karahisar (20 Mart 1920).

SEÇİLMİŞ KAYNAKÇA

BAYKAL, B. Sıtkı, Milli Mücadele’de Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti, Ankara, 1986. DOĞRAMACI, E., Atatürk’ten Günümüze Sosyal Değişmede Türk Kadını, Ankara, 1993. GÜLER, Ali, Nutuk’tan Dersler, Atatürk ve Kadın Hakları, Halk Kitabevi, İstanbul, 2018. GÜLER, Ali, Türk’ün Tarihi-4, Cumhuriyet’in Faziletinde, Halk Kitabevi, İstanbul, 2016. İNAN, Afet, Kurtuluş Savaşında Türk Kadını, TBMM. Yayınları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1985. KAPLAN, L., Cemiyetlerde ve Siyasi Teşkilatlarda Türk Kadını (1908-1960), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1998. Milli Mücadele’de ve Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Kadınlarımız, T.C. Milli Savunma Bakanlığı, Ankara, 1998. ŞAHİNGÖZ, M., İzmir, Maraş ve İstanbul’un İşgali Üzerine Yapılan Protesto ve Mitingler (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara, 1986. TANSEL, F. A., İstiklâl Harbi’nde Mücahit Kadınlarımız, Ankara, 1991.

ŞEHİT VE GAZİ KADINLARIMIZ

Türk kadınlarının fiilen savaşmaları, cephelerde şehit ve gazi olmaları sadece Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı döneminde olmamış; bundan yaklaşık yüz yıl öncesine kadar tespitler yapılmıştır. Fevziye Abdullah Tansel’e göre mücahit kadınlarımızın varlığı 1828-1918 yılları itibarıyla şu şekildedir: “Mücahit kadınlarımızdan biri, II. Mahmut devrinde Rusların 1828’deki Şumnu kuşatmasında erkek elbisesi giyip cepheye koşan, kahramanlık menkıbesi Kars’ta dilden dile dolaşan bir genç kızdır.

1853-56’daki Türk-Rus Harbi’nde şehit düşen bir genç kızın da cenazesi Kars’a getirilerek törenle gömülmüştür. Yine Kırım Harbi’nde 1854 başlarında, ordu kumandanı Musa Paşa Silistre kuşatmasında şehit olunca, Kara Fatma kumandasındaki, Türkmeneli’nden yardıma koşan kılıç belde, kargı kolda kadınlar Sivastopol’da geceli-gündüzlü savaşmışlar, Kara Fatma yaralanmış, kardeşi şehit düşmüştür. 1877’de, Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki Sargana Deresi’nden karaya çıkmayı planlayan Rusların püskürtülmesinde, ellerinde baltalarla düşmana karşı koyanlar arasında Rukiye Abla, Pümpür Kızı Ayşe; 8/9 Kasım 1877’de Azize Tabyası’nı kuşatan Rusların yenilgiye uğratılmasında büyük yararlılıkları görülen Erzurum’un Nene Hatun’u, Gülizar’ı, Nâme Kadı’nı…1918’de yine Erzurum’da, evlerine baskın eden Ermenileri kaçırmayı başaran Sebile adlı genç kız da dahil, bu dokuz mücahidimizin kahramanlığını tarih bilgisi çerçevesinde aydınlatmaya çalıştık.” Türk Kurtuluş Savaşı, şehit ve gazi kadınlarımızın kahramanlık hikâyeleri ile doludur. Bunların bazılarının portrelerini aşağıda vereceğiz. Burada Milli Savunma Bakanlığı’nın kayıtlarından bazı rakamlar vermek istiyoruz. Arşiv kayıtlarına göre İstiklal Harbi’nde sadece Antep savunmasında “şehit” olan kadın sayısı 68’dir. Yine sadece Antep savunmasında “gazi” olan kadın sayımız 164’tür.Ali GÜLERFacebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer MEDYA VE BASIN Haberleri

Başlık Tarih
 
Tabutuna Yunan bayrağı sarılmalıydı14 Mayıs 2019
'Her şey çok güzel olacak diyen FETÖ ve PKK'lılar var'11 Mayıs 2019
Zillet kaosa sarıldı10 Mayıs 2019
CHP, HIRSIZLIĞI ÇOK ÖNCEDEN KAFAYA KOYMUŞ!05 Mayıs 2019
“TÜRKGÜN’e destek olmak hepimizin görevidir!”05 Mayıs 2019
MHP'li Muharrem Varlı'dan TÜRKGÜN çağrısı01 Mayıs 2019
Zillette, kirli pazarlık30 Nisan 2019
İP'in sonu görünüyor29 Nisan 2019
Bu ayıba artık son verilmeli26 Nisan 2019
MHP TÜRK SİYASETİNE YÖN ÇİZMEYE DEVAM EDİYOR.18 Nisan 2019
'Bu Seçimin Kazananı MHP’dir12 Nisan 2019
KEMALİST FIRILDAKLAR!07 Nisan 2019
4 Nisan ve Başbuğun Vasiyeti05 Nisan 2019
SON BAŞBUĞU ANARKEN - TÜRKEŞ, GÖNÜL VE DAVA ADAMIYDI…04 Nisan 2019
VATANINI SEVEN ÖRGÜTÇÜLERE OY VERMEZ27 Mart 2019
ÜLKENİN ÜÇ ŞEYE İHTİYAÇI VAR; DEVLET AKLI, DEVLET VİCDANI, DEVLET BAHÇELİ…18 Mart 2019
Türk'ün Yeniden Uyanışı17 Mart 2019
DAMINDA ZIPLADIKLARIM !17 Mart 2019
BİR BERBER, BİR BERBERE, GEL BERABER!..14 Mart 2019
AKP'NİN ARKA BAHÇESİ MHP Mİ YOKSA CHP Mİ !?13 Mart 2019
DEVLET BAHÇELİ NİYE DEMİYORSUNUZ?03 Mart 2019
“NE KÜRDİSTAN’I ULAN!”01 Mart 2019
Devlet BAHÇELİ'nin ADAMLIĞI sizi muhattap almayacak kadar ADAM'dır...!!!28 Şubat 2019
DAVAYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR: DEVLET BAHÇELİ -3- Samimi Ülkücülük riyasız siyaset27 Şubat 2019
DAVAYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR: DEVLET BAHÇELİ -2- Ülkücülerin dert ortağı ve rehberi: Devlet Ağabey26 Şubat 2019
Davaya adanmış bir ömür: Devlet Bahçeli25 Şubat 2019
BÖYLESİNE BİR “KUMPAS” ŞEYTANIN DAHİ AKLINA GELMEZ!24 Şubat 2019
MHP lideri Devlet Bahçeli uyardı! Yeni tezgahlar kuruluyor21 Şubat 2019
LÜTFEN BİR DAHA DÜŞÜNÜN13 Şubat 2019
ÜLKÜCÜ CELLADININ OĞLUNA İP OLDULAR06 Şubat 2019
İYİ Kİ VARSIN DEVLET BAHÇELİ!..01 Şubat 2019
Yılmaz Özdil’in 2500 TL’lik kitabı çalıntı çıktı31 Ocak 2019
İP’ÇİLER HADİ GÖZÜNÜZ AYDIN…!30 Ocak 2019
MHP’NİN BAŞARISIZ OLMASINI BEKLEYENLER PUSUDA16 Ocak 2019
Doğu Türkistan’da zulüm!12 Ocak 2019
Vatan nöbetinin sözleşmesi olmaz12 Ocak 2019
Bugünün “Artin Kemalleri” Ziya Gökalp’e niçin saldırıyor?07 Ocak 2019
BEN DUYGUSU OLANDAN NE YÖNETİCİ , NEDE ÜLKÜCÜ OLUR….03 Ocak 2019
TÜRK OLMAK …!!!31 Aralık 2018
Devlet Bahçeli'den gövde gösterisi27 Aralık 2018
MHP Lideri Bahçeli, güne TÜRKGÜN ile başlıyor20 Aralık 2018
“Türkçemize durmadan güç kaybettiriliyor”20 Aralık 2018
DEVLET YANDAŞ İŞADAMINA 69 MİLYON TL “BAĞIŞLADI”15 Aralık 2018
Medyanın Sorunları ve Çözüm Önerileri12 Aralık 2018
Yavaş geldi hızlı gitti12 Aralık 2018
Dede-Oğul-Torun: EOKA-ASALA-PKK ve kuşak sağlaması FETÖ!11 Aralık 2018
Tehdit ve şantaj işte Mansur Yavaş11 Aralık 2018
DEVLET BAHÇELİ’DEN ÖZÜR DİLEYECEKLER . . . 06 Aralık 2018
CUMHURİYET’İN KADIN MESELESİ VE KADIN HAKLARI-I05 Aralık 2018
FARKLI ÜLKÜCÜLER(!)30 Kasım 2018
MHP’NİN NE YAPMAYA ÇALIŞTIĞINI GÖRMEYEN İKTİDAR. UYAN!29 Kasım 2018
DİZİLERDEKİ FETÖ ŞİFRELERİNDE SON DURUM28 Kasım 2018
‘MHP’Mİ AKP’NİN STEPNESİ YOKSA AKP Mİ MHP’NİN MAHKUMU?’26 Kasım 2018
BÜYÜK HEDEF26 Kasım 2018
İP’in istismarı ayağına dolandı 23 Kasım 2018
BAHÇELİ 31 MART AKŞAMI ERKEN SEÇİM İSTER Mİ?21 Kasım 2018
TÜRK GENÇLİĞİ VE EĞİTİMİ18 Kasım 2018
TAYYİP BEY, OSMANLI’NIN PARÇALANMA KUTLAMALARINDA NE İŞİNİZ VARDI14 Kasım 2018
Ellerinde Olsa “Türklük Şeytan İcadı(!)” Diyecekler11 Kasım 2018
TEPEDEN BAKAN,KİBİR BELEDİYECİLİĞİNDEN HALKA HİZMET BELEDİYECİLİĞİNE GEÇMELİYİZ.11 Kasım 2018
MHP TÜRKÜN EGEMENLİK KILICIDIR…09 Kasım 2018
Bu Milletin adı nedir…!07 Kasım 2018
Şampiyon Millilerimiz ve Milli Nedenlerimiz04 Kasım 2018
ATİLLÂ'DAN MİSÂL, BİLGE KAĞAN'DAN İSTİKBÂL...03 Kasım 2018
Karaçay Sürgünü02 Kasım 2018
EVİNİZ MHP’NİN KIYMETİNİ BİLİN31 Ekim 2018
Dayatma sınırı aştı25 Ekim 2018
TÜRKÇÜLÜK NE DEĞİLDİR !24 Ekim 2018
"Er Mektubu Görülmüştür!.."22 Ekim 2018
Lahanayı yerken kıtır kıtır SAPINA gelince Meeee21 Ekim 2018
İBLİSİN SİYASİ ÇOCUKLARI NEREDE? YILAN HALA CANLI15 Temmuz 2018
İFTİRA VE DÖNEKLİKDE SINIR TANIMAYAN KARAKTERSİZLER12 Temmuz 2018
BENGÜTÜRK TV MOBİL UYGULAMALARI YAYINDA!11 Temmuz 2018
BEDAVA ÜLKÜCÜLÜK10 Temmuz 2018
“İLKESİZ”, “İLKELERDEN” BAHSEDERSE!..08 Temmuz 2018
OKUNMUŞ BİR HAREKET (24 Haziran seçimlerinin ardından) 07 Temmuz 2018
KILIÇDAROĞLU VE BAŞARI. GÜLDÜRMEYİN :)07 Temmuz 2018
Çocuk ve İnsan...07 Temmuz 2018
DEVLET BAHÇELİ VE UZUN 21 YIL06 Temmuz 2018
DEVLET BAHÇELİ’NİN SEYİR DEFTERİ04 Temmuz 2018
U” DÖNÜŞÜ VE “NANKÖRLÜK”02 Temmuz 2018
DEVLET BAHÇELİ VE SİYASETTE UFUK ÖTESİ29 Haziran 2018
Milli Ülkü23 Haziran 2018
LİDER DEVLET BAHÇELİ'YE VEFA23 Haziran 2018
“Vatanın Sahibi… Hoşgeldin!” 22 Haziran 2018
ÜLKÜDAŞLARA AÇIK MEKTUP17 Haziran 2018
''Devlet Bahçeli, AKP'nin peşine takıldı!''10 Haziran 2018
KANAYAN YARA DOĞU TÜRKİSTAN06 Haziran 2018
HERKESİN BİRBİRİNDEN ÇOK FARKLI ATATÜRK’Ü VAR 01 Haziran 2018
‘ATATÜRKÇÜLÜK KİSVESİ ALTINDA PKK DESTEKÇİLERİ…’31 Mayıs 2018
MHP YÜZDE BİR OY ALSA DA BİZ MHP'DEYİZ, YA SİZ?28 Mayıs 2018
MHP VE LİDERİNİ ANLAMAK = KURTULUŞ27 Mayıs 2018
HEDEF25 Mayıs 2018
Atatürk’e Göre Türk Gençliğinin Nitelikleri-3 23 Mayıs 2018
YILDIRAY ÇİÇEK İLK KEZ AÇIKLADI: LİSTEDE YOKUM ÇÜNKÜ…23 Mayıs 2018
19 MAYIS: TÜRKE BAYRAM YUNANA MATEM 19 Mayıs 2018
Millet Aklı Bu Kuşatmayı Yaracak Güçtedir 17 Mayıs 2018
Atatürk’e Göre Türk Gençliğinin Nitelikleri-2 14 Mayıs 2018
Atatürk’e Göre Türk Gençliğinin Nitelikleri-108 Mayıs 2018
ÜLKÜCÜLERE KAFA TUTMAK HELE Kİ İFTİRA ATMAK GAZİNOLARDA RACON KESMEYE BENZEMEZ08 Mayıs 2018
VUR BOZKURT’UM.. VUR TİLKİYE! VUR KURTULSUN TÜRKİYE!.. SÖZÜNDEN RAHATSIZ OLDULAR07 Mayıs 2018
İşaret Taşlarımız: Karamanoğlu Mehmet Bey 01 Mayıs 2018
MHP’ye paralel kuşatma26 Nisan 2018
EŞEKLİĞİNİ İSPAT ETMEK İSTEYEN, MHP’YE SALDIRIYOR17 Nisan 2018
DEVLETE SAHİP ÇIKANLAR16 Nisan 2018
Başgil'den Türk'e ve Türkçe'ye Dair 14 Nisan 2018
İşaret Taşlarımız: Dadaloğlu 12 Nisan 2018
İYİ PARTİ , KİME İYİ ?06 Nisan 2018
ANADOLU AJANSINA TEBRİK MESAJI05 Nisan 2018
BAŞBUĞ'UN İZİNDEYİZ04 Nisan 2018
BAŞBUĞ ALPARSLAN TÜRKEŞ VE ÇİLELİ DAVASI03 Nisan 2018
“KİN ÂLİMİ” AYŞENUR ARSLAN VE CUMA31 Mart 2018
FIRAT’IN DOĞUSUNA OPERASYON ŞART29 Mart 2018
“AFRİN’İ ALMAK İÇİN NE VERDİNİZ?” SORUSUNA CEVAP26 Mart 2018
İYİ PARTİ’NİN, “FETÖ VE DEAŞ İLE İLGİLİ EYLEM PLANI”NDAKİ GİZLİ PLAN21 Mart 2018
SİZ NE TÜR BİR "MAHLUKATSINIZ"18 Mart 2018
BEYLER, TÜRKMENELİ BİZİ BEKLER!15 Mart 2018
TOYUN KUTLU OLSUN TÜRKMEN BEYİ!14 Mart 2018
GÖNÜLLERİ BİRLEŞTİREN; TÜRK'Ü KIZIL ELMA'YA ERİŞTİREN!12 Mart 2018
RUHUNU ŞEYTANA SATMIŞLARIN HÜKMÜ TÜRK AYAĞA KALKANA KADARDIR10 Mart 2018
Çantacılar kimmiş!?07 Mart 2018
HES’LERE DEĞİL EVSEL ATIK SULARA DİKKAT!06 Mart 2018
İşaret Taşlarımız: Ziya Gökalp03 Mart 2018
CUMHUR İTTİFAKI, HAYIR CEPHESİNE KARŞI02 Mart 2018
İşte Bahçeli'nin Eylemleri...01 Mart 2018
BAHÇELİ'NİN TESPİTLERİ VE MİLLİ DURUŞU28 Şubat 2018
SÖYLEM İLE NİYETLERİ ÇOK FARKLI…16 Şubat 2018
İnsanlığa ışık tutan Türk bilgini Hoca Ahmet Yesevi15 Şubat 2018
YA BİZ AFRİN’İ ALACAĞIZ, YA AFRİN BİZİ13 Şubat 2018
İşaret Taşlarımız: Dündar Taşer 13 Şubat 2018
ALIN PKK’YI, VURUN CHP’YE11 Şubat 2018
Kızılelma Ve Gerçek Sahipleri 09 Şubat 2018
BOZKURT İŞARETİNDEN RAHATSIZ OLAN KANI BOZUKLAR08 Şubat 2018
Alnıaçık'tan Muhteşen bir analiz;Şeytanın Kulağına Kurşun!15 Ocak 2018
Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa'ya Yapılan Hiçbir İftira Tutmaz06 Ocak 2018
Yazarımız Orhan Karataş'ın Yazısı;Son sözü liderler söyler04 Ocak 2018
Söz Konusu Vatandır 24 Aralık 2017
Yılbaşı Bizim Neyimiz Olur?23 Aralık 2017
SAHİPLİK DEĞİŞSE DE KÖPEKLİK BAKİDİR!20 Aralık 2017
Y-CHP HAFIZASINI KAYBETMİŞ!13 Aralık 2017
MİLLİYETÇİ-ÜLKÜCÜ MEDYA SEFERBERLİĞİ!12 Aralık 2017
Gazi Karabulut'un Yeni Kitabı Çıktı.10 Aralık 2017
BAHÇELİ’Yİ TAKDİR06 Aralık 2017
Ordusu Yaşarsa; Başbuğlar Ölmez!27 Kasım 2017
MHP’YE HAKSIZLIK EDİYORSUNUZ22 Kasım 2017
MHP BİTERSE BİTSİN, ZATEN İSTEDİĞİNİZ BU DEĞİL Mİ?22 Kasım 2017
MHP Giderse Ne Olur? 21 Kasım 2017
Ertuğrul Dursun ÖNKUZU…20 Kasım 2017
Ben Ülkücüleri Hep Sevdim19 Kasım 2017
ÜLKÜCÜ ŞEHİDİMİZ İLHAN DARENDELİOĞLU’nu Rahmet İle Anıyoruz…19 Kasım 2017
Devlet BAHÇELİ ve "DEVLET"18 Kasım 2017
Günyeli;BU ÇİRKİN BİR OYUNDUR?17 Kasım 2017
SİYASETİN ÇİRKİNLERİ VE ALÇAKLARI17 Kasım 2017
İşaret Taşlarımız: Mürüvvet Kekilli16 Kasım 2017
AKP MHP’NİN PEŞİNE TAKILMIŞTIR , MHP AKP’NİN PEŞİNE DEĞİL...14 Kasım 2017
GÜVEN PARTİSİ13 Kasım 2017
21. YÜZYILDA ÜLKÜCÜ DÜŞÜNCE13 Kasım 2017
Bahçeli'den şair ve yazar Büyükerol'a destek11 Kasım 2017
15 TEMMUZ'DA BÖYLE KONUŞMUŞ: BİZİM MESELEMİZ DEĞİL10 Kasım 2017
Y-CHP panikte!09 Kasım 2017
İşaret Taşlarımız: Cinuçen Tanrıkorur 08 Kasım 2017
SEVEN SEVDİĞİYLE BERABERDİR, BİZ DE LİDER BAHÇELİ İLE BERABERİZ07 Kasım 2017
SIRAT KÖPRÜSÜNDEN GEÇERKEN05 Kasım 2017
"Millet-i Hâkime" Hukuku ve Eşit Vatandaşlık Fitnesi!04 Kasım 2017
SİVİL CIA’İN TÜRK ÇALIŞANI MERAL AKŞENER’E BAŞDANIŞMAN ATANDI02 Kasım 2017
ADI DEVLET-TAVRI DEVLET-DERDİ MİLLET...30 Ekim 2017
İdeoloji: On Üzerinden Sıfır! - II28 Ekim 2017
İrademiz İnancımız Gücümüz Ordumuz 24 Ekim 2017
GAZETECİLİK DEMOKRASİ İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR UNSURDUR23 Ekim 2017
Türkeş’ten Bahçeli’ye MHP ve Kerkük22 Ekim 2017
TÜRK MİLLETİ…22 Ekim 2017
PARTİLER VE İSTİFA ETME, ETTİRİLME FARKLILIKLARI21 Ekim 2017
ŞENER BÜLBÜL 21 EKİM DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI..21 Ekim 2017
Taşdoğan'dan Gazeteciler Günü'ne Kutlama20 Ekim 2017
BUGÜN DE GÜNLERDEN DEVLET BAHÇELİ...20 Ekim 2017
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE…20 Ekim 2017
Stratejik Ahmet'in Hariciye Maceraları - II20 Ekim 2017
MİLLİYETÇİLİK ŞUURUNU YOK ETMEK EN BÜYÜK DÜŞMANLIKTIR18 Ekim 2017
İşaret Taşlarımız: Garip Ozan ( Mehmet Said Şimdi)17 Ekim 2017
Mülk’ü Millet İçin16 Ekim 2017
Her Türk Asker Doğar14 Ekim 2017
Başıbozukluk, Mehmetlerin Kemâl Çağıdır! - II14 Ekim 2017
Türk Ordusu İdlib’de13 Ekim 2017
Başka Türkiye Yok!11 Ekim 2017
Çok geç olmadan, Bahçeli’yi algılamak! 10 Ekim 2017
ZOR ZAMANDA DEVLET BAHÇELİ FAKTÖRÜ09 Ekim 2017
BİRİ VAR!08 Ekim 2017
Vatan Satan Tüccarlar! - II04 Ekim 2017
Vatan Satan Tüccarlar! - I03 Ekim 2017
Bize O Dipçiği Kim Vurmuştu?03 Ekim 2017
FETHULLAHÇI, ÖCALANCI, BARZANİCİ KARI- KOCA !30 Eylül 2017
Beş Bin Ülkücü 28 Eylül 2017
BİZ BURADAYIZ, MHP'DEYİZ GİDENLERE ALLAH SELAMET VERSİN25 Eylül 2017
Kürt Gruplarının Kerkük Oyunu23 Eylül 2017
"MHP'DE İSTİFA" OYUNUNU BOZUYORUZ21 Eylül 2017
MHP, FETÖ Atıklarından Temizleniyor.07 Ağustos 2017
Ülkücülüğü, Nerede Kiminle Temsil Edeceksiniz?07 Ağustos 2017
ADAMLIK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN SADECE LİDER DEVLET BAHÇELİ'YE GÜVENİYORUM07 Ağustos 2017
MEVZU VATANSA HERKESE GİDERİMİZ VAR06 Ağustos 2017
BOŞUNA DEVLET DEMİYORLARMIŞ06 Ağustos 2017
Lider Devlet Bahçeli’yi Dinlerken01 Ağustos 2017
Muharrem Sıddıkoğlu 'nun, "NAMAZ VE NAMAZI İKAME ETMEK" KİTABI YAYINLANDI".30 Temmuz 2017
Stratejik Aymazlık29 Temmuz 2017
MHP VE LİDER DEVLET BAHÇELİ TÜRK MİLLETİNİN TEMİNATIDIR26 Temmuz 2017
MESELE ADALET DEĞİL, MESELE SOKAKTI!24 Temmuz 2017
ÇÖPTEKİ PROJE PARTİSİ!22 Temmuz 2017
"Paradigma Kaymasının Ayak Sesleri"21 Temmuz 2017
15 TEMMUZ'UN KAHRAMANI LİDER DEVLET BAHÇELİ VE ÜLKÜCÜLERDİR!21 Temmuz 2017
EMEKLİ ZAMMI ADİL Mİ?21 Temmuz 2017
BAHÇELIYI ANLAMAK...!21 Temmuz 2017
Bir Ülkücü Şehadet destanı: VELİCAN ODUNCU18 Temmuz 2017
15 TEMMUZ’A DA MÜHRÜNÜ VURDU, SONRASINA DA17 Temmuz 2017
GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ16 Temmuz 2017
Pınar Suyu İle Lağım Suyu Birlikte Akmaz15 Temmuz 2017
Türk Milleti'ne kurşun sıkmak ya da linç edilmek!!!!14 Temmuz 2017
RAHMETLİ BAŞBUĞUMUZA GÖRE SİZ “HAİNSİNİZ”13 Temmuz 2017
... Ve Amacınızı Da Biliyoruz!11 Temmuz 2017
BU BÜYÜK HALKIN EVLADI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ09 Temmuz 2017
Ülkücüler Biliyorlar”Yel Kayadan Bir Şey Koparamaz”09 Temmuz 2017
ADANMIŞ BİR ÖMÜR09 Temmuz 2017
ÜLKÜCÜ LİDERİNE HAKARET EDER Mİ? BUNLAR ETTİ!08 Temmuz 2017
TÜRK SİYASET SAHNESİNDE ROL MODEL BİR İSİM LİDER DEVLET BAHÇELİ06 Temmuz 2017
PROVOKASYONA DİKKAT!05 Temmuz 2017
Tercihler ve Sonuçlar02 Temmuz 2017
Çok Yakın!02 Temmuz 2017
DEVLET, DEVLET ADAMI VE MHP… Türk'üm ve düşmanım sana...02 Temmuz 2017
BAYRAMI HAKETMEK!01 Temmuz 2017
Gelenekten Geleceğe Ozanlık01 Temmuz 2017
ARAMA MOTORU29 Haziran 2017
FETÖ’nün İlk 100 Adamı Nasıl Kaçtı29 Haziran 2017
ECELİ GELEN…28 Haziran 2017
“Adalet”, CHP’ye kaldı ise, vay halimize…27 Haziran 2017
O Bahardan Sonra Öyle Bir Mevsim Geldi ki... 26 Haziran 2017
TÜRK'ÜN DAVASI, TÜRKLÜĞÜN BEKASI24 Haziran 2017
ARTIK YA DEVLET BAŞA, YA KUZGUN LEŞE!23 Haziran 2017
MHP'de İndükleme- Dürtükleme 21 Haziran 2017
KRİPTOLAR SON TOKATI YEDİ!21 Haziran 2017
Alpaslan Türkeş'in Ertelediği Kavga20 Haziran 2017
Derdimiz Vatan, Ülkümüz Turan 20 Haziran 2017
Feraset Farkı! 19 Haziran 2017
DEVLET’SİZ ASLA!17 Haziran 2017
Küresel Emperyalizme Karşı Duruş Ancak Milli Unsurlarla Sağlanır 11 Haziran 2017
Neredesiniz Kadın Hakkı Savunucuları10 Haziran 2017
MEHMETÇİK OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUM BEN ŞUANDA08 Haziran 2017
MHP'Lİ YÖNTER, BAŞBAKAN'A SORDU07 Haziran 2017
MHP VE LİDER DEVLET BAHÇELİ TÜRKLÜĞÜN KUTLU YOLUDUR06 Haziran 2017
SÖZ KONUSU VATAN; KARŞIT GÖRÜŞ DEĞİL!.05 Haziran 2017
ÜLKÜCÜ-MİLLİYETÇİ MEDYA İFTARDA BULUŞTU03 Haziran 2017
Sizde kırmızı fularlı kahpeler biter de,bizde SONGÜL YAKUT’lar bitmez…02 Haziran 2017
BEN LİDER DEVLET BAHÇELİ GİBİ ÜLKÜCÜ ARIYORUM02 Haziran 2017

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH