Ana Sayfa > SAGLIK

Taşdoğan, "Hasta medikal olarak stabil olmalıdır. Hastanın evde tedaviye uyum sorunu bulunmamalıdır.
14 Ekim 2020
Bu haber 2253 kez okundu
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, 'Lizozomal Depo Hastalığı' tanısı almış nadir hastaların evde infüzyon uygulaması ihtiyacına ilişkin basın açıklaması düzenledi.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği Muhittin Taşdoğan, dünyada tanımlanmış 6 binin üzerinde nadir hastalık olduğunu belirterek, bu hastalıkların dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 7'sini etkilediği tahmin edildiğini kaydetti.

Bu hastalıklardan muzdarip dünyada 400 milyon kişi bulunduğu düşünülmekte olduğunu ifade eden Taşdoğan, " Türkiye'de bu oranın daha da yüksek olduğu düşünülmektedir. 

Çünkü, ülkemizde akraba evliliği oranı dünya ortalamasından daha yüksektir. 

Peki nadir hastalıklarda akraba evlilikleri neden bu kadar belirleyici? 

Çünkü nadir hastalık dediğimizde bunların önemli bir kısmı 'otozomal resesif kalıtım' göstermektedir. 
Yani bir çekinik geniniz varsa, akrabalarımızdan birisi de aynı çekinik geni taşıyorsa siz, çocuklarınızda ya da torunlarınızda bu hastalıkla karşı karşıya kalmak zorunda olacaksınız demektir. 
Özetle, Türkiye'de 5-6 milyon kişinin bu hastalıklardan etkilendiği düşünülüyor ve bu kişilerin yüzde 80'inin nadir hastalığı genetik kökenli olduğu varsayılmaktadır. 

Ayrıca hatırlatmak gerekir ki, bu hastalıkların yüzde 50 ile 75'inden çocuklar etkilenmektedir" dedi.

2019 yılında TBMM'nin bu konuda adım attığını kaydeden Taşdoğan, "Nadir hastalıklarda uygulanan tedavi ve bakım yöntemleri ile bu hastalıklara sahip kişilerin yaşadıkları sorunların ve çözümlerinin belirlenmesi amacıyla 2019 yılında Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuştur. 

Yoğun bir çalışma dönemi sonucunda ülkemizde nadir hastalıklar konusundaki farkındalık düzeyi hem kamuoyu hem de kamu kurum ve kuruluşları nezdinde artmıştır. 

Hasta odaklı ve uzun soluklu çözümlere yönelik milli politikalar geliştirilmesi görüşü benimsenmiştir. 
Gerekli adımlar Sağlık Bakanlığı ve ilgili diğer Bakanlıklar tarafından atılmaya başlanmıştır, tebrik ediyoruz ve bu adımların devamını destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilanı ardından Türkiye dahil tüm küresel sağlık sistemleri çoğunlukla COVID-19 salgınına odaklanmıştır" diyen Taşdoğan, her nadir hastalığın tedavisi yoktur ama hali hazırda tedavi gören ve nadir hastalıklara sahip olan hastalar değişen koşullarda tedaviye erişimde güçlük yaşadıklarını söyledi.

Ülkemizde de Covid-19 salgınını aşma sürecinde bazı nadir hastalıklara sahip bireylerin tedaviye erişiminde sorunlar yaşadıklarını gözlemlediklerini kaydeden Taşdoğan, "Özellikle Mukopolisakkaridoz (MPS) ve Benzeri Lizozomal Depo Hastalıklarına sahip hastalarımızda gözlemledik. 

Lizozomal depo hastalıkları nedir? 

MHP Milletvekili Taydoğan'a yoğun basın ilgisi
Hazır yeri gelmişken sizlere ismi geçen bu hastalıklarla ilgili tanımları yapmakta fayda görüyoruz. 

Gaucher, Fabry, Pompe gibi hastalıklar hücre içinde özel parçalayıcı enzimler bulunan, lizozom olarak adlandırılan organellerin işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan ciddi ve yaşamı tehdit eden, genetik kökenli metabolizma hastalık grubudur. 
Kalıtsal bir hastalık grubundaki bu hastaların büyük bölümünü ağırlıklı olarak çocuklar oluşturmaktadır" diye konuştu.

Nadir hastların haftalık tedavilerinin görülmesi gerktiğini ifade eden Taşdoğan, "Mukopolisakkaridoz (MPS) ve benzeri nadir görülen bir lizozomal depo hastalığından muzdarip hastalarımızın yaşamları boyunca her hafta veya 2 haftada bir infüzyonla (yani damar yoluyla) ilaç almaları gerekmektedir. 

Normal koşullar altında da her hafta veya 2 haftada bir hastaneye giderek bu tedaviyi almaktadırlar. 

Ancak hastaların infüzyon uygulaması ile enzim replasman tedavisi aldığı hastaneler son altı ay boyunca Covid-19 hastalarını kabul ettiler. 

Bu hastalardan bazıları aileleri ve hekimleri sakıncalı bulduğu için hastane veya kliniklere giderek tedavi alamadılar. 

Bu hastaların tedavileri kesintiye uğramıştır. 
Bununla birlikte, özellikle de kırsal alanda yaşayan ve zor koşullarda seyahat etmek zorunda kalan nadir hastaların günlük yaşamları olumsuz etkilenmiştir" diye konuştu.

Evde infüzyon uygulaması yüksek teknoloji gerektiren bir "Evde Sağlık Hizmeti" olduğunu belirten Taşdoğan, "Bu süreç içerisinde Mukopolisakkaridoz ve Benzeri Lizozomal Depo Hastalıkları (MPS LH) Derneği heyetinin ve bazı hocalarımızın da çağrıları olmuştur. 

Biz de evde sağlık hizmetlerinin kapsamının genişletilmesine yönelik çağrılara katılıyoruz. 
Pandemi sürecinde, şartları karşılayacak hastaların tedavilerini evden çıkmadan alabilmelerine imkan sağlanmasının doğru olacağına inanıyoruz. 

Bu hizmetin adı da evde infüzyon uygulamasıdır. 
Evde infüzyon uygulaması yüksek teknoloji gerektiren bir "Evde Sağlık Hizmeti" dir. 

Klinik olarak gerekli görüldüğü durumlarda ve evde infüzyon uygulaması tedavi kriterlerini karşılayan nadir hastalara, evde güvenilir tedavi seçeneğinin bulunması; bağışıklık sistemi zayıf olan bu hastaların Covid-19 ve diğer salgın hastalıklara karşı enfeksiyon bulaşı riskini azaltacaktır. 

Bu uygulama ile tedavilerine devam edebilen nadir hastaların hayat kalitesini iyileştirecektir. 

Yaşamları süresince tedaviye ihtiyaç duyan nadir hastalarda hastanede tedavi planlaması, bu kişilerin normal yaşam tarzına ve iş/okul hayatına devam edebilmesini engellemektedir. 

Günümüzde evde infüzyon tedavilerinin güvenli ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlayan teknolojik gelişmeler, hastaların tedavilerini alırken normal yaşamlarına ve işlerine devam edebilmesini sağlamaktadır" şeklinde konuştu.

Rapor TBMM Başkanı Şentop'a sunuldu

MHP Milletvekili Taydoğan'a yoğun basın ilgisi
Taşdoğan, "Nadir hastalıklarda uygulanan tedavi ve bakım yöntemleri ile bu hastalıklara sahip kişiler ve yakınlarının yaşadıkları sorunların ve çözümlerinin belirlenmesi" olan Meclis Araştırma Komisyonu 2019 yılında yoğun ve verimli bir çalışma dönemi sonrasında 11 Mart 2020 tarihinde raporunu, T.B.M.M. Başkanımız Sayın Mustafa Şentop' a sundu. 

Bu raporda evde sağlık hizmetlerinin kapsamında hastaya konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde, bulunduğu ev ortamında muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesine de değinilmiştir. 

2019 yılında gerçekleşen hizmet rakamları ve kapsamına bakıldığında bazı nadir görülen hastalıklar kapsamında evde infüzyon tedavisi hizmeti verildiği de görülmektedir. 

Buna göre atılması gereken adım, bu hastalık gruplarının kapsamının ve evde infüzyon kriterlerinin net bir şekilde belirlenmesi ve bu hizmetin tüm Türkiye'de yaygınlaştırılmasıdır" şeklinde konuştu.

Hangi hastanın bu hizmeti alabileceği hekimine bırakılmalıdır ifadelerini kullanan Taşdoğan, "Almanya, Hollanda, Norveç, Finlandiya, İngiltere, Arjantin, Kolombiya, Şili ve Amerika gibi ülkelerin ulusal sağlık sistemlerine bakıldığında evde infüzyon tedavisi, özel sağlık sigortalarının veya destekleyicileri olan hasta destek programlarının kapsamında yapılabilmektedir. 

Pandemi döneminde Fransa ve İtalya'da da evde infüzyon tedavi uygulamaları çeşitli hastalık grupları için başlatılmıştır. 

Bir kez daha vurgulamak isterim ki; tabii ki evde infüzyon planlanmadan önce nadir hastanın klinik tablosu ve infüzyon şartları kapsamlı değerlendirilmelidir. Hangi hastanın bu hizmeti alabileceği hekimine bırakılmalıdır. 

Hastanın evde infüzyon tedavisi alabilmesi klinik tablosunun ve yaşadığı fiziksel koşullarının uygun olduğundan emin olmak için, evde infüzyon tedavisine başlamadan önce kapsamlı bir hasta değerlendirmesi ve yaşadığı evde değerlendirme yapılmalıdır. 

Günlük hayatta pek çok zorlukla mücadele eden nadir hastalıklara sahip bireylerin, gerekli koruyucu ekipman ve nitelikli personel koşulları sağlanarak, evde infüzyon uygulaması gibi tedavi devamlılığını sağlayacak hizmetlerle desteklenmesi onların tedaviye ulaşmak konusunda yaşadıkları güçlükleri azaltacaktır. 

Bu uygulama hasta ve hasta yakınlarını, sosyolojik ve ekonomik olarak da destekleyecektir" dedi.

Farklı hastalıklar için hastaların evde infüzyon tedavisi için "iyi uygulama temel kriterleri" belirlenmiştir diyen Taşdoğan, "Hasta medikal olarak stabil olmalıdır. 

Hastanın evde tedaviye uyum sorunu bulunmamalıdır. Hastanın evindeki fiziksel koşulların uygunluğundan (elektrik, su, telefon ve ilaçların soğuk zincirini koruyabileceği buzdolabı olduğundan) emin olunmalıdır. 

Daha önceden, herhangi bir ciddi yan etki görülmeksizin 6 ila 12 ay hastanede infüzyonlarını almış olmalıdır. 

Tedavi eden hekim ilacını reçete etmeli ve evde infüzyon uygulaması yapacak olan hemşire ve diğer sağlık personeli bilgilendirilmelidir.

 Hemşireler daha önceden tedavi, ilacın hazırlanması ve yan etkiler ile ilgili bilgilendirilmiş olmalıdır. 

Hemşireler ilacı hazırlayabilir, damar yolu açabilir veya önceden eczanede hazırlanmış ilacı hastaya hekimin önerdiği doz ve uygulama şekli ile uygulayabilir yetkinlikte olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Evde infüzyon tedavisinin Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenecek kriterler çerçevesinde değerlendirilmesini önemsediklerini kaydeden Taşdoğan, "Dünyadaki iyi uygulama örnekleri de göz önünde bulundurularak, pandemi ve benzer durumlarda Mukopolisakkaridoz ve lizozomal depo hastalıklarından muzdarip hastaların tedavi devamlılığını sağlamak ve doğabilecek mağduriyetlerinin önüne geçmek için, evde sağlık hizmetleri kapsamında" diye konuştu.


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer SAGLIK Haberleri

Başlık Tarih
 
Pandemide bile durmadılar, ihracatı artırdılar15 Ekim 2020
"Teyakkuz halinde olmalıyız"09 Ekim 2020
"Dünyanın en gelişmiş ülkeleri koronavirüsle baş etmekte sıkıntı yaşıyor"18 Eylül 2020
Türk Tabipler Birliği 'Tıbbi Atık' haline geldi17 Eylül 2020
“DIŞARIDAN YAPILARIN KAMU YÖNETİMİNE MÜDAHALESİNE ASLA İZİN V-E-R-İ-L-E-M-E-Z.”16 Eylül 2020
Aycan, kovid-19 salgınında "sürü bağışıklığı" yaklaşımının ...24 Temmuz 2020
Hepimizden herkese Pınar Gültekin…24 Temmuz 2020
KAPATMA KARARINI İSABETLİ BULUYORUZ11 Temmuz 2020
Öztürk gaz kokusunu TBMM gündemine taşıdı23 Haziran 2020
Sağlık çalışanlarımızın beklentileri bir an önce karşılanmalıdır18 Haziran 2020
Eczane Şifaya Açılan Kapı, Eczacılar Şifa Uzatan Ellerdir15 Mayıs 2020
Taşdoğan Bakan Albayrak'a çalışmaları sordu12 Mayıs 2020
Engel bireyde değil, uygun hâle getirilmeyen koşullardadır11 Mayıs 2020
Yönter, korona hastası gurbetçi için devrede28 Nisan 2020
ALİAĞA BELEDİYESİ’NDEN TÜM BELEDİYELERE ÖRNEK HİZMET18 Nisan 2020
Küresel salgın Kovid 19 ve dünya dengeleri18 Nisan 2020
TÜRKİYE BUGÜNKÜ KARANLIKTAN GÜÇLENEREK ÇIKACAK16 Nisan 2020
Aycan, "Sadece üniversite açmakla, ...16 Nisan 2020
"Biz, bize yetmeliyiz"05 Nisan 2020
“BU ZORLU SÜRECİ HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ”29 Mart 2020
Yokuşun ardı düzlük, fecaatin sonucu ferahtır28 Mart 2020
Karataş'tan gençlere evde kal çağrısı27 Mart 2020
Aycan, Sağlık Bakanlığının koronavirüse karşı aldığı tedbirlere değindi.19 Mart 2020
MHP'den korona virüsü için milli mücadele çağrısı18 Mart 2020
Taşdoğan: "Şu an için paniğe yol açabilecek bir durum mevcut değildir.12 Mart 2020
KKTC'den dikkat çeken karar! Ülkeye girişini yasakladı04 Mart 2020
MHP'li Arkaz, koronavirüse karşı güneşe çıkılmasını tavsiye etti 26 Şubat 2020
MHP, Çin tuzunun yasaklanması için Meclis'e yasa teklifi verdi.25 Şubat 2020
Taşdoğan korona virüsteki ürkütücü tabloyu açıkladı 16 Şubat 2020
MHP İzmir'in 'her okula sağlıkçı' önerisi için ilk somut adım!03 Ocak 2020
Edirne Ülkü Ocakları 3 Aralık Dünya Engelliler Günü04 Aralık 2019
MHP'li Depboylu'dan anlamlı ziyaret02 Aralık 2019
Bebeklerin öldüğü bu dünyada insanlık sessiz kalıyor23 Kasım 2019
Devlet Bahçeli taburcu oldu23 Eylül 2019
"Genel Başkanımızın Sağlık Durumu Son Derece İyidir"23 Eylül 2019
MHP'den Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a "Tarih Kitabı" uyarısı18 Eylül 2019
"Aşı reddi Türkiye'nin önemli bir sorunu"30 Mayıs 2019
MHP'li Aycan: Tüm önlem ve kısıtlamalara rağmen azaltamıyoruz08 Nisan 2019
AYCAN “OBEZİTEDE AVRUPA BİRİNCİSİYİZ”17 Ocak 2019
İşte MHP’nin Ruh Sağlığı Yasası teklifinin detayları09 Ocak 2019
Devlet Bahçeli’den ‘Ankara’ açıklaması!13 Aralık 2018
Engelli Çocuklarımıza Verilen Aylık 12 Saat Özel Eğitim Yetersiz 06 Aralık 2018
MHP'den TBMM'ye 3 Kanun Teklifi03 Aralık 2018
"ENGEL OLMAYALIM, DESTEK OLALIM"03 Aralık 2018
MHP’den YHS açıklaması14 Kasım 2018
MHP'li Vekil, Otizm ve Down Sendromu Sorununu TBMM'ye Taşıdı07 Kasım 2018
MHP’den yaban hayvanları için ‘ekolojik geçit’ teklifi07 Kasım 2018
ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ YILIN SADECE BİR GÜNÜNDE HATIRLANMAMALI 22 Ekim 2018
ÇÖLYAK HASTASI ÇOCUKLARIMIZ HEP AKLIMIZDAYDI 17 Mayıs 2018
TAŞDOĞAN, YOK OLAN NESİL BİZİM NESLİMİZ..12 Nisan 2018
OBEZİTE VE SİGARA TÜKETİMİ ARTTI, KANSER VAKALARI ÇOĞALDI 04 Nisan 2018
MHP'li Celal Adan Otizm Farkındalık Programına Katıldı25 Mart 2018
SAĞLIK ALANINDA İSTİHDAM SORUNLARI VAR 14 Mart 2018
MHP'Lİ ETİMESGUT BELEDİYESİ'NDEN ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ09 Mart 2018
MHP'nin hazırladığı 'Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı' Meclis'te 02 Mart 2018
Otizm Derneği'nden MHP'ye ziyaret21 Şubat 2018
Kamuoyunun Dikkatine..!21 Aralık 2017
Sağlıkta Katkı Payı Kaldırılmalıdır19 Aralık 2017
MHP RİZE’DEN RTE KAMPÜSÜNDE ZEHİRLENEN ÖĞRENCİLERE ZİYARET13 Aralık 2017
RUHSAR DEMİREL GAZİANTEP’TE DİYABETLİ ÇOCUKLARLA BULUŞTU05 Aralık 2017
MHP'li Kaya'dan Engelliler Günü Mesajı03 Aralık 2017
3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI02 Aralık 2017
"3 Aralık Dünya Engelliler Günü" Mesajı02 Aralık 2017
MHP’den ilginç iddia!01 Aralık 2017
Uyuşturucuyla Mücadele Konferansı20 Kasım 2017
MHP ALARM ZİLİNİ DUYUYOR14 Kasım 2017
“Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı İle Mücadele” 10 Kasım 2017
EŞ DURUMUNDA ŞARTLAR ÇOK AĞIR 09 Kasım 2017
AİLELERİN BEKLEDİĞİ ÖNERGE MHP'DEN GELDİ03 Kasım 2017
MHP'den doğum yardımının artırılması için kanun teklifi01 Kasım 2017
MHP KOZAN'DAN MEME KANSERİNE KARŞI FARKINDALIK ÇALIŞMASI28 Ekim 2017
'Erken fark edersen, çok şey fark eder' 26 Ekim 2017
"YÖK ve Sağlık Bakanlığı bir köprü kurmalı"26 Ekim 2017
'Zehirsiz Yaşam Hakkımız' 21 Ekim 2017
SAĞLIKÇILARIN YIPRANMA PAYI HAKKI20 Ekim 2017
MHP Engelliler İle El Ele13 Ekim 2017
"Şehir Hastaneleri gözden geçirilmeli"04 Ekim 2017
Son araştırma! İşte en çok öldüren hastalıklar24 Eylül 2017
“VATANDAŞIMIZIN ELİNE BATAN DİKEN BİZİM DE CANIMIZI YAKAR” 29 Temmuz 2017
Sıradan Muayenehaneler Kurumsal Hastane Gibi Sunuluyor16 Temmuz 2017
Engellilerle ilgili en çok mevzuat başvurusu oluyor01 Temmuz 2017
MHP Aydın Aslı'yı Yaşatmak İçin Seferber Oldu07 Haziran 2017
“Engelli kardeşlerimiz için yapılacak her şey onlara minnet değil, katkıdır”12 Mayıs 2017
“SOMA ADALET BEKLİYOR” 12 Mayıs 2017
MHP'li Karakaya, Başbakan Yıldırım'a Şehir Hastanelerini Sordu11 Mayıs 2017
"Vatandaşa ücretsiz sağlık hizmeti sosyal bir haktır"06 Nisan 2017
Sağlık Çalışanları Masa Tenisi’nde Buluştu05 Nisan 2017
"O zaman bu gençler niye okuyor? 17 Mart 2017
Yusuf Baş’tan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı14 Mart 2017
MHP Çukurova’dan sigarayı bırakma kampanyası07 Mart 2017
MHP'Lİ USTA ATANAMAYAN SAĞLIKÇILARI KABUL ETTİ16 Şubat 2017
ZORUNLU GENEL SAĞLIK SİGORTASI SİSTEMİ İPTAL NEDEN EDİLMELİ?24 Ocak 2017
SAĞLIK CAMİASI ÜVEY EVLAT GİBİ16 Aralık 2016
HASTALIKLAR ARTIYOR, KORUYUCU SAĞLIK HİZMETİ VERİLEMİYOR13 Aralık 2016
ENGELLERİ SEVGİYLE AŞMALIYIZ03 Aralık 2016
“Engellilere hayatı kolaylaştırmalıyız”03 Aralık 2016
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ HER BİR VATANDAŞIN DERDİNİ KENDİ DERDİ OLARAK GÖRÜR03 Aralık 2016
Facia kurbanlarını ziyaret ettiler01 Aralık 2016
Taşdoğan’dan , Sağlıkta gündemi sarsacak açıklamalar08 Kasım 2016
MHP'li Yurdakul'dan Sağlık Uyarısı30 Eylül 2016
MHP'li Şefkat Çetin kalp ameliyatı oldu24 Eylül 2016
HASTANELER ÇÖPÇATANLIK MÜESSESİ DEĞİLDİR14 Temmuz 2016
DEVLET BAHÇELİ BİR SABIR DERYASIDIR, ZAFERE GİDEN YOLDUR...17 Haziran 2016
MHP'Lİ KARAKAYA'DAN '1 OLAY' 7 SORU!09 Haziran 2016
SAĞLIKTA ŞİDDETE UĞRAYANLARIN ORANI YÜZDE 70’DİR28 Mayıs 2016
'KAMUDA 22 BİN ENGELLİ KADROSU BOŞ'16 Mayıs 2016
MHP'li Taşlıçay: 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı14 Mayıs 2016
MHP Ankara’dan beyaz karanfilleri ziyaret.12 Mayıs 2016
Engelli insanlarımız yılın her günü hatırlanmalı12 Mayıs 2016
"Ne kadar para o kadar sağlık"06 Mayıs 2016
Müezzinoğlu'na sağlık personeli sorusu01 Nisan 2016
14 MART, SAĞLIK CAMİASI İÇİN BİR BAYRAM MI, EZİYET Mİ?13 Mart 2016
Terörün Gölgesinde 14 Mart Tıp Bayramı13 Mart 2016
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL POLİTİKALARI ALARM VERİYOR18 Şubat 2016
MEHMET AYDIN TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ !02 Şubat 2016
NEDEN OTELDE KALIYOR?23 Ocak 2016
ZORUNLU GSS. SİSTEMİ VE GSS. BORÇLARI İÇİN ÇÖZÜM TALEPLERİ VAR.16 Ocak 2016
SGK Hizmet Dökümü Sorgulama Nasıl Yapılır?17 Aralık 2015
MHP, ENGELLİLERLE İLGİLİ TEKLİFİNİ TBMM'YE SUNDU03 Aralık 2015
Tek engelimiz, önyargılarımız!02 Aralık 2015
ÖZCAN YENİÇERİ HASTANEYE KALDIRILDI !23 Kasım 2015
MHP Beyannamesinde Sağlık Politikaları...05 Ekim 2015
Sağlık Bakanlığı Harekete Geçmek İçin Toplu Ölümleri mi Beklemekte?06 Temmuz 2015
Bahçeli'den Demirel'le ilgili 4 D tanımı 18 Haziran 2015
Bahçeli'den taziye mesajı17 Haziran 2015
Süleyman Demirel Vefat Etti! 17 Haziran 2015
Sağlıkta Hizmet için “Devlet sözü” veriyoruz02 Haziran 2015
MHP'li Akçay: Engelli çalıştırma kontenjanı yüzde 40 boş25 Mart 2015
Huzurevi Ziyaretleri Yaşlıların Sorunlarını Çözmüyor21 Mart 2015
Ruhsar Demirel hekimlerin Tıp Bayramı'nı kutladı14 Mart 2015
Sağlık çalışanları hak aradı13 Mart 2015
13 Mart’ta hasta olmayın!05 Mart 2015
AK-LAMA PARTİSİ YİNE YOLSUZLUKLARI AK-LADI!10 Ocak 2015
TERMAL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ALLAH’A AMANET04 Ocak 2015
"SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKME NOKTASINA GELDİ"08 Aralık 2014
Ruhsar Demirel: Bugün Engellilerin Toplumla Bütünleşme Günü03 Aralık 2014
Engelli vatandaşlarımıza yeterli istihdam sağlanmıyor03 Aralık 2014
YILMAZ’IN ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI03 Aralık 2014
Fatih Çetinkaya: Engelli olmak kişinin tercihi değildir03 Aralık 2014
Ruhsar Demirel'den Engelli Yakınları İçin Yasa Teklifi22 Kasım 2014
Tarsus'ta Yaşlılar Erinç Evi ve Ülker Aydın parkı açıldı!16 Kasım 2014
Vural, lösemili çocukları kabul etti07 Kasım 2014
TÜRKMENLERE ZULMÜ GÖRMEYENLERİN KOBANİ İÇİN İNSANİ DEĞERLERDEN BAHSETMESİ İKİYÜZLÜLÜKTÜR14 Ekim 2014
Baraj taştı piknikçiler sular altında: 6 kayıp25 Ağustos 2014
Bahattin Şeker, Madde Bağımlılığı sorununu Meclis'e taşıdı03 Temmuz 2014
Lütfü Türkkan esrar eroin satışını Meclis'e taşıdı03 Temmuz 2014
SGK ÇATISI AKIYOR23 Haziran 2014
MHP'Lİ HALAÇOĞLU, GDO TESPİT EDİLEN BEBEK MAMALARINI SORDU04 Haziran 2014
MHP'Lİ TÜRKKAN: SAĞLIKTAKİ SORUNLAR İÇİN GENEL BİR REFORM DÜŞÜNÜLÜYOR MU?29 Mayıs 2014
O raporu veren doktora soruşturma!-VİDEO20 Mayıs 2014
Taner Yıldız: 166 İşçi Hayatını Kaybetti14 Mayıs 2014
14 MAYIS ECZACILAR GÜNÜ14 Mayıs 2014
Ruhsar Demirel: Bu haftanın engellerimizi aşmak için vesile olmasını diliyorum13 Mayıs 2014
İkizlerin yardımına Hüseyin Sözlü koştu29 Nisan 2014
TÜRKİYEDE BİR İLKİ DİNAR BELEDİYESİ GERÇEKLEŞTRİDİ07 Nisan 2014
4 Milyon Prim Borçlusu Hastaneye Gidemiyor08 Mart 2014
BAHÇELI, MURAT SÖKMENOĞLU VE SÜLEYMAN SEBA'YI ZIYARET ETTI23 Ocak 2014
Sağlık Sistemi Batıyor!13 Aralık 2013
MHP'DEN ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI03 Aralık 2013
Selçuk MHP’den Engelliler Günü Mesajı03 Aralık 2013
3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü03 Aralık 2013
Türkiye'de her yıl 3 bin çocuk kansere yakalanıyor27 Kasım 2013
LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR MECLİS'TE...08 Kasım 2013
HİZMETİN ÖZNESİ İNSAN06 Kasım 2013
Hastaneye Akın Eden Ülkücüler Orhan’a geçmiş olsun dediler09 Ekim 2013
23. Dönem Manisa Milletvekili Orhan, Hastaneye Kaldırıldı08 Ekim 2013
Semih Yalçın'dan Emeklileri Sevindirecek Önerge21 Eylül 2013
Sinan Oğan Türk Milletinin Halk Sağlığı Haftasını Kutladı04 Eylül 2013
MHP'den sağlık çalışanlarını sevindirecek teklif05 Haziran 2013
AKP'ye fuhuş operasyonu29 Mayıs 2013
Kozakçıoğlu evinde ölü bulundu23 Mayıs 2013
Ruhsar Demirel`in Engelliler Haftası Münasebetiyle Yayınladıkları Mesaj10 Mayıs 2013
ENGELLİLERİN EĞİTİM İŞGÜCÜ GİBİ SORUNLARI GİDERİLMELİ09 Mayıs 2013
Bursaspor kulübü başkanı Yazıcı hayatını kaybetti07 Mayıs 2013
Şehit Bakan Gün Sazak'ın eşi Nilgün Sazak vefat etti29 Nisan 2013
Ankara da Bir İlk - Organik Çiğ Süt Üretimi17 Nisan 2013
Ankara Çocuk Hastanesinde Döner Sermaye Ek Ödemelerini Protesto Ettik16 Nisan 2013
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH Çalışanlarından Döner Sermaye Protestosu14 Nisan 2013
3 yıl vatansız yaşadı10 Nisan 2013
SAĞLIK BAKANLIĞI'NDA T.C. İSTİFASI10 Nisan 2013
Türk Veteriner Hekimler Birliği Hangi Sanayicileri Kınadı.23 Mart 2013
Tam Gün Yasası’nda son durum15 Mart 2013
Hasulkuhaber'in Kurucusu İsa Günyeli Başın Sağolsun 03 Mart 2013
113 Ne İşe Yarıyor?26 Şubat 2013
Faydası saymakla bitmiyor!10 Şubat 2013
Sağlıkçıların gözü Anayasa Mahkemesi'nde07 Şubat 2013
Sağlık Yardımlaşma Kurumu Bir An Önce Kurulmalıdır.02 Şubat 2013
Turp yiyin turp gibi olun31 Ocak 2013
Sağlık Yardımlaşma Kurumu Bir An Önce Kurulmalıdır.29 Ocak 2013
Uyuşturucu Kullanımında Hızlı Yükseliş27 Ocak 2013
ASTIMLI HASTALARIN SIK SORDUĞU 10 SORU26 Ocak 2013
'Sigarayı bıraktırma aşısı' üretildi26 Ocak 2013
Sağlık Personelinin Alacağı Maaş ve İkramiye...24 Ocak 2013
Hastalar Memnun Eczacılar Karşı...24 Ocak 2013
Hastaneler Bir Yere Toplanamaz23 Ocak 2013

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH