Ana Sayfa > ARAŞTIRMA

TÜRKİYE, KÜRESEL GÜÇLERİN HEDEFİNDE
09 Nisan 2018
Bu haber 1159 kez okundu
MHP Genel Sekreter Yardımcısı M. Hidayet Vahapoğlu, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili gazetemiz ORTADOĞU'ya önemli açıklamalar yaptı. Vahapoğlu, "Ülkemiz terörle mücadelede hem tecrübeli hem de başarılıdır" dedi
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

MHP Genel Sekreter Yardımcısı M.Hidayet Vahapoğlu, MHP üzerine oynanan oyunlar ve  kurulan yeni parti, terörle mücadele, Suudi Arabistan'da yaşanan son siyasi gelişmeler, Türkiye-ABD ilişkileri,  Türkiye'nin  Suriye politikası, Irak'taki gelişmeler ve Türkmenler'in durumu hakkında gazetemiz ORTADOĞU'ya önemli değerlendirmelerde bulundu.

 

Yazarımız Sezer Yozgat'ın sorularını cevaplandıran Hidadet Vahapoğlu, "Ülkücü Hareket ve Milliyetçi Hareket Partisi üstlendiği misyon nedeniyle bölgesel plan yapan tüm güç merkezleri ile aramızdaki tüm gayri milli organizasyon ve kişilerin öncelikli hedefidir" dedi. İşte sorular, işte cevaplar:

Soru: MHP üzerine oynanan oyunlar, kurulan yeni parti ve belli birtakım medya tarafından MHP üzerine oluşturulmak istenen algı hakkında neler söylersiniz? 

 

-Bir ülkeyi ve siyasi bir oluşumu diğer ülke ve siyasi oluşumlardan farklı kılan dolayısıyla hedef hale getiren birçok sebep vardır. Anadolu, üzerinde hak iddia eden grupları bir kenara koysak bile Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik özelliklerini yok sayamayız. Anadolu; hedef halindeki bir coğrafyadır, bizimdir, bizim vatanımızdır. Dolayısıyla bu bölge üzerinde hesabı olanların yada Türk ve İslam dünyasına yönelik bazı senaryolar planlayan ülke yada güç odaklarının  tamamının Türkiye'yi dikkate almak zorunda olduğunu ve oyununu kurgularken bizim üzerimizde hesap yaptığını bilmek durumundayız. 

Eğer bir coğrafya işgal edilecek, sömürgeleştirilecek veya post modern metotlarla kontrol edilecekse, hedef olarak belirlenen coğrafyanın milli ve manevi değerlerini esas alan, milli hak ve menfaatlerini merkezine alarak hareket eden  siyasi hareketler öncelikli hedeftir. Çünkü o siyasi oluşum ve hareketler hedef ülkelerin belkemiğidir, milli-manevi direncinin temsilcisidir, organizatörüdür. Dolayısıyla bu siyasi yapılar ya kontrol edilebilmeli eğer kontrol edilemiyorsa yok edilmesi gerekmektedir. 

Bu kapsamda Türkiye ve Türk dünyasına ilişkin yapılan planlamalarda ülkücü hareketin ve ülkücü hareketin siyasi mihver kuruluşu olan Milliyetçi Hareket Partisinin doğrudan birinci derece hedef olduğunu görürüz. 

Eğer 2001 yılını esas alırsak, Dünya Ticaret merkezine yönelik saldırının hemen akabinde İslam coğrafyası üzerinde başlatılan askeri, siyasi ve ekonomik operasyonların aslında Türk- İslam coğrafyasına ve Türk'ün münhasır siyasi, ekonomik ve kültürel hakimiyet alanı olması gereken coğrafyaya yönelik olduğunu görürüz. İslam dünyası yeniden dizayn edilmektedir. Bu dizaynda Türkiye'nin kapsam dışı bırakılacağını düşünmek ya da tüm emarelere rağmen öyle olması gerektiğini dilemek, hayal etmek aşırı saflık olacaktır. Zira batı dünyası Türk deyince İslam'ı, İslam deyince de Türk'ü anlamaktadır. Batılı müttefiklerimizin yüzümüze söylemediği ancak tüm gelişmelerden çıkarmamız gereken sonuç öncelikle Türk'ün Anadolu'dan   atılması, Lozan Antlaşması ve Cumhuriyetin kurulması ile yarım kalan operasyonun tamamlanmasıdır. Eğer bu başarılamayacaksa; İslam dünyasındaki tüm Arap ülkeleri gibi onlara muhtaç ve onlar tarafından güdülen, milli kimliği, milli hedefleri olmayan efendilerinin bölgedeki istasyon şefleri tarafından yönetilen  hale getirilmemizdir. 

Bu temel meseleleri günlerce konuşsak tamamlayamayız. Yüzlerce araştırma, doktora tezi ve kitap olur. Peki bunları anlatmanızın sebebi nedir, niye bunları anlatma ihtiyacı duydunuz derseniz, size cevabım, kapsamı nedeniyle çok yüzeysel ele alabildiğim ve birçoğuna değinmediğim bu meseleler bilinmeden MHP'nin üzerinde oynanan oyunları analiz etmek, sebeplerini ve muhtemel hedeflerini tespit etmemiz mümkün değildir olacaktır. Türkiye, Türk Dünyası ve İslam alemi üzerinde hesabı olanların Türkiye'mizi ve Türkiye'de de Ülkücü Hareketi ve onun yegane siyasi temsilcisi olan Milliyetçi Hareket Partisini yok sayarak iş yapmaları mümkün değildir. O nedenle Ülkücü Hareket ve Milliyetçi Hareket Partisi hedeftir. 

 

Ülkücü Hareket ve Milliyetçi Hareket Partisi üstlendiği misyon nedeniyle bölgesel plan yapan tüm güç merkezleri ile aramızdaki tüm gayri milli organizasyon ve kişilerin öncelikli hedefidir. Bizimle aynı duygu ve değerler ile hedefleri paylaşan kadroların 1944 yılından günümüze kadar maruz kaldıkları tüm senaryoların, saldırıların arka planında küresel oyunların etkisini görürüz. Oyuncular değişmiştir ama nihai hedef değişmemiştir. Bu da böyle devam edecektir. 

Son saldırılara kısaca değinmemiz gerekirse oyunun büyük kurgulandığı 2006 yılından itibaren Ülkücü camianın inanç ve ideallerinin, disiplininin, teşkilat yapılarının ve lider kadrolarının yoğun saldırılara maruz kaldığını görürüz. Bunların bir kısmı hayatın normal akışında çoğumuzun dikkatini çekmeyen gelişmeler, masum eleştiriler ve hatta iyi niyetli düşünceler olarak algılanmış olabilir. Ne yazık ki gerçekler bunun tamamen tersinedir. İnanç ve ideallerin önüne şahsi hesap ve menfaatler geçirilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda beslendiğimiz kaynaklar değiştirilmeye, değerlerimiz erozyona uğratılmaya çalışılmıştır. Ruhi ve fiili disiplin anlayışı, teşkilatlara ve lidere sadakat duyguları yok edilmeye uğraşılmıştır.  Ne yazık ki hasımlarımızın kuzu postuna bürünmüş piyonları bunda kısmen başarıda sağlamışlardır. Bu operasyonları yapmaya çalışanların hedefleri Ülkücü Hareketi iktidara getirmek değildir, ülkücü hareketin kısa sürede kontrol edilebilir  orta ve uzun vade de ise yok edilmesidir. Yani bu coğrafya da küresel ve bölgesel oyun kuranların önündeki engelin kaldırılmasıdır. 

Ülkücü camia ve Milliyetçi Hareket üzerindeki oyunlar 1980 yılından sonra batının deyimi ile "soft power" güç unsurları ile oynanmaktadır. Bu oyunun ana hedefi ülkücülerin ve MHP seçmeninin duygu, düşünce ve davranış olarak değişime uğratılması, bizi hedef alanların planladığı  şekilde algı ve tepki gösterir hale getirilmesidir. Onun için bize benzemeyenler açıkça, bizim içimizde olup ta devşirilmiş olanlar ise gizlice ve muhtemelen farkında olmadan bu büyük oyunun aleti-parçası durumundadırlar. Nitekim 2006 yılından itibaren başlatılan, 2011 yılında farklı şekilde sergilenen ve 2015 yılında nihai şekil kazanan Partimizi ele geçirme eğer bu mümkün olmaz ise bölme operasyonu yukarıda özet olarak verdiğim bilgiler çerçevesinde değerlendirilmelidir. 

Türkiye siyaseti yeni bir proje ile karşı karşıyadır. Türkiye'de küresel projelerin taşeronları mı değiştiriliyor sorusu akla gelen ilk soru olmakla birlikte bunun böyle olmadığı da kısa sürede anlaşılmıştır. Zira mevcut taşeronun kullanım süresi hala dolmamış gözükmektedir. Bu nedenle yeni  bir siyasi partinin kurulmuş olması önemsenecek bir durum değildir. MHP'nin rakibi ise hiç değildir. Çünkü MHP ile aynı değerleri, aynı misyonu ve hedefleri paylaşmamaktadır. Ülkücü camia ve MHP seçmeni manzarayı tüm netliği ile kısa sürede görmüştür. ANAP ve AKP benzeri çok eğilimli, çok bilinmeyenli bir kompozisyon oluşturulmuştur. Programları ve hedefleri ile bunu desteklemek maksadıyla algı oluşturmaya çalışan mihraklar geniş halk kitleleri tarafından bilinen yüzler ve tanınan merkezlerdir. Bu nedenle şu günlerde bazı medya tarafından yürütülen kampanyaların büyütülmemesi gerekir. Medya bir hafta on gün bahsetmesin hallerini siz görün derim sadece. 

 

''ÜLKEMİZ TERÖRLE MÜCADELEDE HEM TECRÜBELİ HEM DE BAŞARILIDIR''

Soru: Türkiye'nin terörle mücadelesini, tehditler, cepheler ve mücadele yöntemlerini ele alır mısınız?

 

- Kısaca cevaplamamız gerekirse şunları söyleyebiliriz.  Türkiye; küresel güç merkezlerinin hedefi durumundadır. Bu merkezler doğrudan taraf olarak Türkiye'ye sıcak savaş açamadıkları için bunun dışındaki metodları-imkanları kullanmaktadırlar. Bunların başlıcaları terör, ekonomik, siyasi, diplomatik, kültürel  (çoğunlukla inanç ve idealler üzerinde) savaşlar ile medya-aydın kesim üzerinden yürütülen lehlerine algı oluşturma  mücadeleleridir. Bunların hepsi planlı ve sistematik bir bütünlük  içinde yürütülür. Terör tek başına kullanılmaz, terör diplomasi, ekonomi vb diğer unsurlarla desteklenir. Aslında iyi bir analiz yapıldığında hepsinin birlikte yürütüldüğü görülür ancak daha fazla dikkat çeken ve gündem oluşturan terör olduğu için ilgilerimiz bu alanda yoğunlaşmaktadır. 

Ülkemiz dünya da yasal çerçevede kalıp, hukuka saygıda azami dikkat göstererek terörle mücadele eden ve başarılı olan yegane ülkedir. Yasal çerçeve ve hukuka saygılı olarak terörle mücadele etmek terörle mücadelenin en zor olanıdır.  Övünerek söylememiz gereken konu terörle mücadelenin değişik boyutlarında görev üstlenen güvenlik güçlerimiz askeri ile, polisi ile, köy korucusu, vatandaşı, mülki amiri, yargı mensupları, diplomatları ile bunun üstesinden gelmiştir. Ülkemiz terörle mücadelede hem tecrübeli hem de başarılıdır.

Peki tamamen bitirilememesi ve hala devam ediyor olmasının sebebi nedir diye soracak olursanız.  Terörün tamamen bu coğrafyada bitirilebilmesi için öncelikle küresel senaryoların ortadan kalkması gerekmektedir. Bu da mevcut küresel düzende mümkün olmadığına göre Türkiye ve Türk-İslam coğrafyasında  terörün bitirilmesi mevcut şartlarda mümkün değildir sonucunu çıkarabiliriz. Bu tespit kimsenin moralini bozmamalıdır. Sebebi ise oyunu bozacak yegane güç ne yaptığını bilen ve kararlı siyasi iktidarlardır. Türkiye'de iktidara gelecek Türkiye'nin hak ve menfaatleri doğrultusunda misyon yüklenmiş ve ne yaptığını bilen bir iktidar ülkemizde yaşanan terörü kısa sürede minimize edecektir. Bu konuda yegane kadro ülkücülerdir ve bu ise Milliyetçi Hareket Partisinin iktidarı ile mümkün olacaktır. Bunun halka, seçmene anlatılması gerekmektedir.

 

''İSLAM TEKDİR. ILIMLI İSLAM KAVRAMI KABUL EDİLEMEZ VE İSLAM'A İHANETTİR''

Soru: Suudi Arabistan'da yaşanan son siyasi gelişmeler ve Ilımlı İslam çıkışı hakkında neler söylersiniz?

 

Suudi Arabistan devlet olarak tanınan ancak devlet olma niteliklerini taşımayan bir sömürgedir. Üst akıllarının ana unsuru İngiliz, görüneni ise Amerikan menşeilidir. Suudiler, bu iki ülkenin İslam'ın böğrüne sapladığı hançerdir. Ne yazık ki Peygamber efendimizin ve sahabelerin kabirleri ile Kabe ve İslam tarihinde önemli olayların yaşandığı topraklar bu yönetimin altındadır. Bu nedenle de üzücüdür. 

Yaşanan son olaylar iki boyutta ele alınmalıdır. Birincisi üst akıl yeni bir kukla keşfetmiş ve bu kuklayı yetkilendirerek güçlendirmekte, arkasında durmaktadır. Bu kukla  Muhammed bin Selman'dır. Bugünkü gücünü sürdürebilirse muhtemelen kısa sürede mevcut Kral'ın yerine (darbe dahil) bir yolla geçecektir. Bu şahıs icraatları desteklenerek geleceğe hazırlanmaktadır. Yapılan uygulamalar ile başta ABD ve İngiltere'nin bu uygulamalara verdiği destek, gücün tek merkezde toplanması maksadına yöneliktir. Yönetimi ele geçiren Muhammed bin Selman  yönetimi  ülke içinde başkaları ile paylaşmak istememektedir.

Diğer konu ise Suudi Arabistan'da ki israf, hırsızlık, ülke dışına para kaçırma, reel ekonomik tedbirlerin alınmamış olması gibi durumlar altından kalkılamayacak bir sorun haline gelmiştir. Ciddi bir ekonomik darboğaza girmiş bulunmaktadırlar. Bunun için birilerine bir fatura kesilmesi gerekmektedir. Ülkenin tüm kaynakları bir şekilde Suud ailesi ile akrabalığı olan kişiler arasında yağmalandığı için ekonomik darboğazdan çıkabilmek için bu kişi ve aileler hedef alınmıştır. Bunun bizim açımızdan önemi orada, oranın şartlarını kabul ederek iş yapan, yatırım yapan Türk firmalarının bu operasyondan asgari ölçüde zararla kendilerini kurtarmaları olmalıdır. Çünkü Türk firmalarının hemen tamamı o yada bu prensin firmaları ile iş yapmaktadır. Eğer domino etkisi oluşturularak fatura etme işlemi yapılırsa Libya örneği gibi ciddi mağduriyetler yaşayabiliriz. 

Siyasi açıdan ise dikkat edilmesi gereken konular ise ılımlı İslam ve Suudi Arabistan'ın askeri olarak İran'a saldırtılması ihtimalidir. Bu ihtimal vardır ve bölgesel ciddi sorunlar doğuracak özelliktedir. Türkiye bu konuda hazırlıklı olmalıdır.

İslam tekdir. Ilımlı İslam kavramı kabul edilemez ve İslam'a ihanettir. Kur'an'da Allah'ın emrettikleri ile Peygamber efendimizin yaşayarak yada sözlü olarak bize intikal ettirdiği Kur'an emirlerinin uygulanış şekilleri üzerinde tahrifat yapılamaz. İngiliz fitnesi Vehabilik ile açılan yaranın başka bir ad ile İslam dünyası üzerinde ambalaj değiştirilerek yenilenmesinin ve bir diğer İslam ülkesine sıcak savaş olarak saldırılmasının önüne geçilmelidir. Bu konuda mevcut AKP iktidarının ve Diyanet İşleri Başkanlığının takınacağı tavır çok önemli ve fevkalade vebal yüklenecekleri özellik taşıyacaktır. 

 

Soru: ABD/Türkiye ilişkilerini ve son gelişmeleri değerlendirir misiniz?

 

- Günümüzdeki Türkiye-ABD ilişkileri Türkiye'nin aleyhinedir. Türkiye maruz kaldığı birçok olayda sebebi anlaşılamaz şekilde bile bile lades demektedir. Bunun en bariz örneği Türkiye bir NATO ülkesi olmasına rağmen ve NATO'nun kuruluş amaçlarından en önemlisinin üye ülkelerin toprak bütünlüğünün sağlanması, korunması ilkesi orada dururken ABD'nin ilişkilerinin, tercihlerinin aldığı şekildir. ABD, varlık sebebi ve kırk yıla varan silahlı eylemleri ile milli bütünlüğümüzün en büyük tehditlerinden biri olan PKK'yı Türkiye'ye tercih etmiştir. AB ülkelerinin durumu da farksızdır. Bu kabul edilebilir bir konu değildir. 

ABD tarafından PKK'nın Suriye uzantısına 4000 TIR dolusu silah, mühimmat ve araç-gereç ile askeri danışmanlık ve eğitim desteği verildiği bilinmektedir. PKK ve PKK'nın Suriye uzantısı, DAEŞ'e karşı kullanılmak bahanesi ile ABD'nin Suriye'deki kara gücü olarak ilan edilmiştir. Verilen silah ve mühimmat Türkiye'de Türk güvenlik güçlerine karşı kullanılmaktadır. Bunlar gizli saklı değil gözümüzün önünde cereyan etmektedir. 

PKK, 2016-2017 yıllarını Türkiye'de iç savaş çıkartmak üzere planlamış iken bu ihtimal MHP'nin mevcut AKP hükümetine terör, dış politika ve milli konularda verdiği desteğin ve yürüttüğü sorumlu muhalefetin oluşturduğu siyasi psikolojik güç nedeniyle  engellenmiştir. 

Mevcut ve muhtemel durum Türkiye-ABD ilişkilerinin iyiye gitmediğini göstermektedir. Türkiye sürekli yalanlarla aldatılamayacağını net bir şekilde muhataplarına iletmelidir. AKP iktidarınca halka gerçekler tüm imkanlar kullanılarak  anlatılmalı ve  en büyük müttefikimiz ABD ve AB ülkeleri diye halk kandırılmamalıdır.  Gerekirse müttefiklerimiz ve bunlarla oluşturulan ittifaklarımız yeniden gözden geçirilmelidir. Zira Türkiye'nin önünde tek seçenek yoktur ve Türkiye tek seçeneğe mahkum ve mecbur değildir. 

 

''ORTADOĞU TAM BİR SİYASİ SATRANÇ TAHTASIDIR''

Soru: Suriye'deki son durumu ve Türkiye'nin son dönemdeki Suriye politikası hakkında neler  söylersiniz?

 

- Ülkücü camianın ve Milliyetçi Hareket Partisinin lideri Sayın Bahçeli her konuda olduğu gibi dış politika konularında da hep sorumlu muhalefet anlayışını esas alarak hareket etmiştir. Bu kapsamda Suriye konusu'da dahil olmak üzere sürekli olarak yapıcı ve yol gösterici bir anlayış içinde hareket etmiştir. AKP Hükümetinin bölgenin özellikleri ve tarihi geçmişini göz ardı eden Davutoğlu menşeili yaklaşımları maalesef Türk dış politikasını çıkmaza sokmuştur. Ayakları yere basmayan hayalperest senaryolar iflas etmiştir. Dışarıdan kulaklara üflenenler Türkiye'yi kullanılır ve başkalarının projelerine hizmet eden ülke haline getirmiş, başını belaya sokan mahiyet kazanmıştır. Bugün yaşanan sıkıntılar MHP Lideri Sayın Bahçeli tarafından muhtemel tehdit yada gelişmeler olarak yıllar önce AKP'nin önüne tüm ayrıntıları ile konulmuş ancak dikkate alınmamıştır. Buna karşılık söylenenler hep doğru çıkmıştır. 

Son dönemde izlenen politikanın da çıkmazları vardır. Bunun en önemlisi ABD, Rusya, İran ve Suriye'nin PKK ve türevlerine bakış açılarıdır. Bölgede rol üstlenen devletlerden sadece Türkiye acı tecrübelerle PKK'nın ve türevlerinin nihai hedeflerini kendisi için tehlikeli görmektedir ve Kürtçü örgütleri diğer bir ülkeye karşı kullanmamaktadır. Buna karşılık bölgedeki diğer aktörler bu örgütleri Türkiye'ye karşı ya dün kullanmıştır ya bugün kullanmaktadır veya yarın kullanacaktır. Buna rağmen Türkiye bunlarla hareket etmek zorundadır. 

Ortadoğu tam bir siyasi satranç tahtasıdır. Acemi ya da başkaları tarafından güdülen iktidarların ülkelerini bu oyundan hasar görmeden kazançlı çıkarma şansı bulunmamaktadır. O nedenle mevcut iktidarın MHP'nin görüş ve tavsiyelerine uyarak milli hak ve menfaatler istikametinde çalışmalar yürütmesi zorunludur. 

 

''IRAK'A KARŞI UYGULANACAK POLİTİKA İKİ ESASA BAĞLI OLARAK YÜRÜTÜLMELİDİR''

Soru:  Irak'taki son gelişmeleri ve Türkmenlerin durumunu ele alırmısınız?

- Suriye ve Irak politikaları ne yazık ki teamüller dışında ve milli hak ve menfaatlerimiz dikkate alınmadan hatta yok sayılarak geliştirilmiştir. Bunda belirleyici olanlar; ABD ve müttefikleri ile iktidar partisinin o dönemki hayalperest Dışişleri Bakanı ve Irak'ın kuzeyindeki aşiretlerle gönül ve siyasi bağı olan  kişilerdir. Burada şunu belirtmek isterim, ülkelerin sınırları çizilirken bazı gruplar yada birbiri ile ilişkili bazı aileler ikiye bölünmüş olabilir. Komşu durumdaki ülkelerde aynı dili konuşanlar hatta akraba olanlar yaşıyor olabilir.  Örneğin Fransa'da Alsaz Loren bölgesinde Almanca konuşanlar, İspanya ve Fransa'da Baskça konuşanlar, İsviçre'de İtalyanca konuşanlar gibi. Bunların diğer kesimde yaşayanlarla gönül bağı fazla ise gider orada yaşar, buna kimse engel olamaz, git demez hatta kal da denilmez. Ancak bu kişi ve grupların ülkelerin milli politikalarını etkilemelerine de izin verilmez. Maalesef ülkemizde son dönemlerde bunlar rahatsızlık verecek durumdadır. 

Bu gerçeklere rağmen mevcut iktidar Irak'ta olan biteni, Irak'ın Kuzeyindeki aşiretlerin ülkemiz içine uzanan ellerini görmezden gelmiş ve hatta toplu açılışlara, partilerinin kongrelerine davet edip, onunla gurur duyduklarını ifade ederek şımartmışlardır. Halbuki aynı şahıs ve bu şahsın yönetimi 1991 Körfez harekatından itibaren Irak'taki Türk yerleşim bölgelerinin demografik yapısını değiştirecek şekilde planlı iç göç hareketi başlatmış, 2003'ten itibaren tapu ve nüfus dairelerindeki kayıtlar ile okullardaki mezuniyet defterleri bilerek yakılmıştır. Irak Türklüğü tarihi yalnızlığına, sahipsizliğine yeniden itilmiştir. Bunlar yaşanırken 2003'te Dışişleri Bakanı olan Gül, Türk yerleşim alanlarındaki Türk nüfusun tespiti için Birleşmiş Milletler ve Kızılay'ın 1991 yardım kayıtlarını esas alırız gibi ipe sapa gelmez beyanlarda bulunmuş bugün ise sessizliğe bürünmüştür, zira Türklük gibi bir kaygısı yoktur. Barzani'nin Türkiyeli dostlarına rağmen yaptığı referandum inşallah Türkiye'de onunla gurur duyan dostlarının gözünü açmış, aklını başına getirmiştir. 

Irak'a karşı uygulanacak politika iki esasa bağlı olarak yürütülmelidir. Birincisi Irak'ın toprak bütünlüğünün sağlanmasıdır. Irak'ın ABD ve müttefiki ülkelerin planlarına uygun şekilde güneyde Şii, ortada Sunni ve Kuzeyde Kürt eksenli bir bölünmeye maruz kalması engellenmelidir. Esas alınması gereken ikinci konu ise  Irak'taki Türk varlığının bekası sorunudur. Dünyanın her neresinde olursa olsun, bir Türk dahi olsa onun hak ve menfaatlerinin, varlıklarının korunması Türkiye Türklüğü kadar önemlidir. Türkiye'nin güvenlik sınırı, hak ve menfaatlerinin başlangıç noktası Türkün yaşadığı her yerdir. Özellikle komşu ülkelerde yaşayan Türk nüfusun korunup kollanması doğrudan bir sorumluluk ve zorunluluk olarak algılanmalıdır. Irak ve Suriye Türklüğüne bakış açımız bu çerçevede olmalıdır. Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer ARAŞTIRMA Haberleri

Başlık Tarih
 
"Türk milleti tehlikeyi gördü"27 Nisan 2019
Sanatımda memleket var17 Mart 2019
Narımız hanım ellerde hayat bulacak08 Mart 2019
Mustafa Yıldızdoğan: Ülkücülük en şerefli madalyam01 Mart 2019
”ÖYLE BİR MİTİNG YILDIRIM GİBİ ÇAKAR”20 Şubat 2019
Sözü sağlam, özü sağlam, adam ol, ırkına çek.02 Şubat 2019
Düşünen, sorgulayan okuyan bir gençlik01 Şubat 2019
‘YUNUSÇA YÜREĞİMİZLE ŞEHRİ KUCAKLAYACAĞIZ’08 Aralık 2018
Devlet Bahçeli’nin zafer formülü07 Aralık 2018
Şehit öğretmenlerimize çok şey borçluyuz24 Kasım 2018
DEVLET BEYLE SÖYLEŞİ -2/ 15 TEMMUZ’DA SON NEFESİ VERMEMİZİ GÖZLEDİLER.31 Ekim 2018
DEVLET BEYLE SÖYLEŞİ -1- ÜLKÜCÜ VE ÜLKÜCÜLÜK30 Ekim 2018
‘Türk’üm demeye devam edeceğiz’30 Ekim 2018
YENİ DÜNYADA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI 30 Haziran 2018
'Cumhur İttifakı zaferle sonuçlanacak'12 Mayıs 2018
3 SEÇİME DE HAZIRIZ09 Nisan 2018
“CUMHUR İTTİFAKI TANKIN ÜZERİNDE OLUŞTU”12 Mart 2018
“AYRIMIZ GAYRIMIZ YOKTUR BİZİM”20 Şubat 2018
Sarıkamış harekatının Türk tarihindeki yeri ve önemi22 Aralık 2017
FAHREDDİN PAŞA'NIN KAHRAMANLIĞI TARİHİ BELGELERDE21 Aralık 2017
İşaret Taşlarımız: Erol Güngör 16 Aralık 2017
MHP, TÜRKİYE'NİN SİGORTASIDIR12 Aralık 2017
İşaret Taşlarımız: Aşık Seyrani30 Kasım 2017
TÜRKİYE, KÜRESEL GÜÇLERİN HEDEFİNDE17 Kasım 2017
Barajları da, tezgahları da boşa çıkarırız16 Kasım 2017
KRİPTO FETÖ'CÜLER SİYASETE EL ATTI28 Ekim 2017
Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Ömür Raşit Tayfur, Ülkü Ocaklarını Anlattı12 Ekim 2017
Ortadoğu'nun istikrarı, İran ve Türkiye'nin işbirliğinden geçer12 Ekim 2017
DEVLET BEY TARİHİ SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRDİ25 Temmuz 2017
DEVLET SIRRI HAİNLERİN ELİNE GEÇTİ24 Temmuz 2017
FETÖ'NÜN SİVİL KANADI NEREDE?23 Temmuz 2017
DARBE GİRİŞİMİNDE İLK CESUR ÇIKIŞI BAHÇELİ YAPTI23 Temmuz 2017
Kaset komplosunun delilleri Isparta'dan çıktı21 Temmuz 2017
PARALEL YAPI HDP'YE OY VERDİ20 Temmuz 2017
Bahçeli, FETÖ'nün MHP'de yuvalanmasına izin vermedi19 Temmuz 2017
MHP'YE KOMPLOYU FARUK BAYINDIR FİNANSE ETTİ18 Temmuz 2017
BAHÇELİ FETÖ'NÜN SİNSİ PLANLARINI DEŞİFRE ETTİ17 Temmuz 2017
PKK AÇILIMI VE MHP'YE ALGI OPERASYONU16 Temmuz 2017
FETÖ İHANETİNİ İLK O GÖRDÜ VE UYARDI15 Temmuz 2017
"ÜLKÜCÜ HAREKET ŞAHA KALKACAK" 04 Haziran 2017
3 Mayıs Milliyetçiler Günü: BU SEVDA BİTMEZ02 Mayıs 2017
"BOZGUNCU SÖZDE MUHALİFLERLE CHP'NİN DİLİ AYNI"22 Mart 2017
MHP, Antalya’da birinci parti olma gücüne sahiptir ve olacaktır!08 Mart 2017
Devleti sağlam tutmak zorundayız06 Mart 2017
BUNLAR FİTNE VE BOZGUNCU17 Şubat 2017
GÖKTÜRKLERİN GİZEMLİ HAZİNESİ ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR13 Şubat 2017
“Söz ve yetki Türk milletinindir”04 Şubat 2017
Devlet Bey ‘Getirin görelim’ dedi, kimseye açık çek vermedi06 Kasım 2016
“Lidere Hakaret Edene, Acımasız Olurum”22 Ekim 2016
Cennettin Bir Köşesi: Bled 17 Ekim 2016
74 YIL GECİKEN SALA04 Ağustos 2016
HAK ETTİKLERİ CEVABI VERMEKTEN İMTİNA ETMEYİZ29 Temmuz 2016
MHP'li Yalçın'dan Maya dergisine cevap26 Temmuz 2016
Güneydoğu'da neler oluyor?29 Nisan 2016
MHP’ye operasyon 2009’da başladı18 Nisan 2016
KARAYÜN'DEN BİR 12 EYLÜL ROMANI: ÇAKAL KAYASI 14 Nisan 2016
"MHP bu kaos ortamından ancak Devlet Bey'le çıkar09 Mart 2016
100 Yıllık Rövanş19 Şubat 2016
Gün Kavga, Fitne ve Çekişme Günü Değil06 Şubat 2016
Kürtler, Belgelerle Türkmen Kenti Kerkük’ü Nasıl İşgal Etti ve Türk Dış Politikasının İflası?03 Şubat 2016
MİLLİYETÇİLİK MODA DEĞİL AMA BEN MİLLİYETÇİYİM !20 Aralık 2015
Osmanlı döneminden kalma mayın balıkçı ağına takıldı27 Kasım 2015
MHP'DEN KONGRE KARARI ?!19 Kasım 2015
YAŞADIĞIMIZ DÖNEM, KİBİR DÖNEMİ08 Kasım 2015
ACIYA KARŞI ZİKİR!.. 12 Ekim 2015
TÜRK OCAKLARI GENEL BAŞKANI PROF. DR. MEHMET ÖZ İLE RÖPORTAJ03 Ağustos 2015
Sıfırlanan Paralar Erken Seçimde Kullanılacak! 19 Temmuz 2015
Karakaya: O kapıyı açmanın yolu belli! 18 Temmuz 2015
Hırsız ve Bölücülerle Koalisyon Yapmayız! 15 Temmuz 2015
'SUÇUNUZ YOKSA YÜCE DİVAN'DAN NEDEN KORKUYORSUNUZ?'12 Temmuz 2015
Halaçoğlu: Özür dilemem, Devlet bey 'konuşmaya devam edin" dedi12 Temmuz 2015
Özdağ: MHP neden çekimser kaldı?04 Temmuz 2015
Devlet Bahçeli'den koalisyon açıklaması20 Haziran 2015
İhsanoğlu: Milletin gerçek temsilcisi MHP'dir 26 Mayıs 2015
Çavuşoğlu;Asıl Soykırımına Uğrayan Kimler?25 Mayıs 2015
MHP Lideri Bahçeli, Muharrem Sarıkaya'ya konuştu19 Mayıs 2015
Erdoğan’ı, vatana ihanetten yargılayacağız!12 Mayıs 2015
İHSANOĞLU: “MİLLET ARTIK AKP’YE VERDİĞİ KREDİYİ GERİ ÇEKİYOR, MHP’YE VERİYOR”07 Mayıs 2015
Hukuk, hukuka karşı direniyor28 Nisan 2015
Özdağ'dan Korkutan İddia!17 Nisan 2015
"MECLİS'TE KAN BEYNİME ÇIKIYOR" 06 Nisan 2015
Celal Adan: Devlet Bey, Ergenekon ve Balyoz'da tuzağa düşmedi16 Mart 2015
"BEN TÜRK'ÜM DEDİĞİMDE 'SEN FAŞİSTSİN' DİYEMEZSİN"16 Şubat 2015
AKP’li vekillerden MHP’ye ilginç talep09 Şubat 2015
Yusuf Halaçoğlu:Türkiye’yi Amerika ve PKK yönetiyor!19 Ocak 2015
REKLAM YAZARI ŞAİR HASAN SANCAK’ IN : AYAKKABI KUTUSU KARAGÖZ=HACİVAT GERÇEK RÜYASI ÇOK KONUŞULACAK!..06 Ocak 2015
Erdoğan'ın amacı gündem değiştirmek03 Ocak 2015
MHP İSTANBUL İL BAŞKANI MEHMET BÜLENT KARATAŞ NTV HABER RÖPORTAJI SES GETİRDİ:31 Aralık 2014
Dr. Sinan OĞAN ile “Çözüm Sürecinde Yeni Aşama” Konusunda Röportaj27 Aralık 2014
AKP'Yİ YIKACAĞIZ24 Aralık 2014
MHP Iğdır Milletvekili ve TÜRKSAM Başkanı Sayın Dr. Sinan OĞAN ile Peşmerge’nin Türkiye’de Eğitilmesi Hakkında Söyleşi28 Kasım 2014
Kalaycı, Ermenek'teki Maden Ocağı Kazası için Meclis Araştırması Açılmasını İstedi27 Kasım 2014
Anadolu'da sessiz yığınların ayak seslerini duydum09 Ağustos 2014
DOĞU TÜRKİSTAN'A GİDEN TEK LİDER03 Ağustos 2014
Prof.Dr.Saadettin Gömeç Enver Paşa'yı Yazdı.03 Ağustos 2014
Ey insafsızlar, ey vicdansızlar Irak'ta Türkmenlerin yaşadığı dramı ve trajediyi görmüyor musunuz?02 Ağustos 2014
DOĞU TÜRKİSTAN VE TÜRKLÜK01 Ağustos 2014
AİHM Ermeni Soykırımı Yoktur Kararı Verdi19 Mayıs 2014
Türk'ün Karakteri ve Türkçe I13 Mayıs 2014
‘Sonları Yüce Divan olacaktır’23 Aralık 2013
Her şeyden önce Ülkücü16 Kasım 2013
Kahraman Nezahet Onbaşı'ya İstiklâl Madalyası Ölümünden Sonra Nasip Olacak28 Ekim 2013
Siyaset İskelesi'nde Bir Bey Efendi- 113 Temmuz 2013
Ermenilerin çocukları PKK olarak karşımıza çıktı15 Mayıs 2013
Yeni Anayasa Çalışmaları Ve Milletimizin Adı Konusunda Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü’nün Görüşlerinin Dayanakları19 Mart 2013
BU SEVDA BİTMEZ17 Şubat 2013
TWİTTER GÜNDEMİNİ ÜLKÜCÜLER BELİRLİYOR!11 Şubat 2011
Milli Mücadele yolunda Irak Türklerinin varlığı, yayınları08 Şubat 2013
Varolmak için MHP Gerek (2)07 Şubat 2013
Varolmak için MHP Gerek07 Şubat 2013
Başbuğ Türkeş'in Hayatı07 Şubat 2013
Doğu Türkistan`da Türklere karşı soykırım politikası06 Şubat 2013

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH