Ana Sayfa > MHP HABER

'TÜRK KADINININ SİYASET YAPACAĞI TEK PARTİ MHP'DİR'
05 Aralık 2017
Bu haber 378 kez okundu
MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Av. Gülbeyhan Saylağ, 'Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 83. yıl dönümü'ne ilişkin basın açıklaması yaptı.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

"Bugün 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 83. yıl dönümü, demokrasisi ile övünen birçok ülkeden çok önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilerek demokraside dünya öncülüğü ettiğimiz bir günü kutlamanın gururu içindeyiz.

              Geçmişten geleceğe toplumun şekillenmesinde ve milletin devamında kadının rolü büyüktür. Türk kadını milletinin devamında geçmişten geleceğe üzerine düşen görevleri fedakârca ve başarı ile yerine getirmiştir.

Türk milletinin ölüm-kalım mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı’nda ön saflarda hiç kuşku yok ki Türk kadını da durmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 21 Mart 1923 tarihinde yaptığı bir konuşmasında, “Dünyada hiçbir milletin kadını ‘Ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım. Milletimi kurtuluş ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar gayret gösterdim diyemez” 

''Kimse inkâr edemez ki bu harpte ve ondan evvelki harplerde milletin hayat kabiliyetini tutan hep kadınlarımızdır'' sözleri bir hakkın sadakatle teslimidir.

Cumhuriyetin 1923 yılında kuruluşu ile beraber Türk kadını birçok hak ve özgürlük kazanmaya başlamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yeni kanunların hazırlanmasında ; Mebus adedi belirlenirken kadınlarda millet ferdi olarak sayılmış vatandaşlık hakkına sahip olmaları görüşülmüştür.

Türkiye Cumhuriyetin de 1926-1934 yılları arasında kadınların sosyal ve kültürel alanda eğitimde, hukukta aile içinde, çalışma hayatında, toplumsal yaşamda ve siyasette erkeklerle eşit haklara sahip olması hedeflenmiştir. Türkiye Cumhuriyetin de toplumsal alanda yapılan bu yasal düzenlemeler ve değişiklikler birçok Avrupa ülkesinden daha önce gerçekleştirilmiştir.

Belediye seçimlerinde seçme ve aday olma hakkı 3 Nisan 1930 'da belediye kanununun kabul edilmesi ile 1933 yılında çıkarılan Köy Kanunu ile muhtar seçme ve köy heyetine seçilme hakkı verilmiştir. 5 Aralık 1934'te Türkiye Büyük Millet Meclisinde kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanıyan yasa kabul edilerek Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.
Atatürk'ün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi kararı ile ilgili
ifadeleri şöyledir;

''Siyasi hayatta belediye seçimleri ile tecrübe kazanan Türk kadını bu seferde milletvekili suretiyle hakların en büyüğünü elde etmiş bulunuyor. Medeni memleketlerin çoğunda, kadınlardan esirgenen bu hak Türk kadınının elindedir onu yetki ve liyakatle kullanacaktır.''

Kadın erkek her vatandaşın seçimlere katılmak, seçmek, aday olmak gibi haklara sahip olması demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. 1930 yıllarda kadınlarımıza bu hak verilmiş olup kadın erkek her vatandaşımızın demokrasiye katılımı sağlanmıştır. Kadınlarımıza verilen bu hak dönemin şartları düşünüldüğünde radikal bir reformdur.

Kadınların da oy kullandığı ve 5.Dönem TBMM'nin belirlendiği 8 Şubat 1935'de 17 kadın milletvekili Meclis'e girmiş, izlenen dönemde yapılan ara seçimle bu sayı 18’e ulaşmıştır. Dönemin şartları içinde bu kadınlarımız için büyük bir başarıdır.

5 Aralık 2017 'ye geldiğimizde;

TBMM'de 81 kadın milletvekilimiz bulunmakta olup kadın milletvekili oranımız %14,5 tur. 81 ilimizin 43. de kadın milletvekili yoktur. 81 ilimizin sadece 4 tanesinde kadın belediye başkanımız bulunmaktadır, 919 ilçeden sadece 33 tanesinin belediye başkanı kadındır, belediye başkanı kadın oranı %2,93 olup bu oranlar çok düşüktür.

Bunun sebebi siyasi parti kadrolarında kadınların yeterince yer almaması, kadınların seçim döneminde seçmenin oyunu almak için liyakatsiz bir şekilde sadece listede olsun diye kotadan aday gösterilmesinin yanı sıra, ülkemizde kadınların fert olarak eğitim, ekonomi, sosyal-kültürel ve siyasi anlamda haklarından yeterince faydalanamamasıdır.

Kadının siyasetle daha aktif ilgilenebilmesi için evvelinde önüne konmuş olan bu engellerin kalkması gerekmektedir. Bu sorunlar kadınların siyasetle iştigalini engellediği gibi şiddete de maruz kalmasına sebebiyet vermektedir.

Çözüm, Lider Devlet Bahçeli’nin açıklamalarında belirttiği üzere:

Türk Milleti'nin eseri olup, Türk siyasetine ve Türk tarihine hediyesi olan
Milliyetçi Hareket Partisi'ndedir.

Milliyetçiliğimizin ana sütunlarından birisi adalet, eşitlik ve millet sevgisi ise; bir diğeri şüphesiz ki demokrasi ve insan haysiyetine duyduğumuz bağlılık ve saygıdır.

Kadın-erkek arasındaki eşitliğin ve bu eşitliği sağlam esaslara bağlayan adalet ve ahlak cevherinin yine asırlar önce Türk medeniyetinde imrenilecek seviyelerde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Batılı yaşam tipine öykünen, küresel sömürü mekanizmalarının arasında fikren ve siyaseten can çekişen özünü ve özgüvenini kaybetmiş kimliksiz elit ve zümrelerin, geçmişimize at gözlüğüyle bakmaları gerçekleri değiştiremeyecektir.

Bugün hasretini çektiğimiz ne varsa geçmişimize damga vurmuştur.

Bugün insanlığın ihtiyaç duyduğu davranış kurallarının ve sosyal kurumların tamamı asırlar evvel Türk-İslam medeniyetinin surlarından güneş gibi parlamıştır. Avrupa’da kadınların cadı avına tabi tutulup diri diri yakıldığı devirlerde insan olmanın şeref ve itibarıyla müşerref oluyordu.

Kadınların adaletsizliğe, haksızlığa ve vicdansızlığa maruz kaldığı farklı toplum ve ülkeler içten içe kanarken; Türk kadını devlet yönetiyor, cephelerde mücadele veriyor, insan olmanın haklı onurunu taşıyordu.

Gerek yüce dinimizin buyrukları gerekse de zengin kültür ve tarihi mirasımız kadına saygı ve nezaket konusunda nasıl bir maziden süzülerek geldiğimizi ispatlamaktadır.

İşte böylesi bir ufuk ve vicdan derinliğinin sonucudur ki, 5 Aralık 1934 tarihinde Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.

Yukarıda kadına seçme ve seçilme hakkı ile ilgili açıklamasından kesit aldığımız Lider Devlet Bahçeli'nin belirttiği üzere Türk kadınının tarihteki yerini alarak öz benliğine uyan ve siyaset yapacağı tek parti MHP'dir. Partimiz demokrasinin tam anlamı ile işlemesi için kadının siyasi kadroların tüm kademelerinde ve TBMM de %50 den az olmayacak bir şekilde yer alması kanaatinde çalışma ve hevesindedir.

Bu çıkış yolundan hareketle Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı teşkilat bünyemizin de görev alan kadınlarımızın büyük şehirde siyaset yapmanın zorlukları ile mücadele de yanlarındadır. İl başkanlığımız bünyesinde Kadın ve Aileden Sorumlu Komisyon, kurularak bu komisyon bir taraftan teşkilat bünyemizde siyaset yapan kadınlarımızın karşılaştığı zorlukları bertaraf etmeye çalışırken diğer taraftan ,Türk kadınının yaşadığı tüm sorunlarla alakadar olup bunların çözümü için çalışmalar yapmaktadır.

Bilmekteyiz ki kadınlarımız siyaset ile iştigalde özellikle büyük şehirde daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadırlar; maddi sıkıntılar, iş hayatından kaynaklı sıkıntılar, çalışan anne olmaktan kaynaklı sıkıntılar, sosyal sıkıntılardan trafik sıkıntısına kadar örneklenen birçok engel ve sıkıntıları vardır. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı olarak İstanbul’da yaşayan tüm kadınlarımızın sorunlarının çözüm noktasında yanlarındayız.

Günümüzün büyük bir dünya sorunu olan şiddet konusunda da kadınlarımızın fert fert yanındayız şiddetin önlenmesinde kadın ve erkek birlikte bu sorunu aşacağımızın parti olarak ve İstanbul İl Başkanlığı olarak inancındayız. Şiddetle mücadelenin sadece fiziksel şiddet ile mücadele olmadığını kadınımızın sosyal bir birey olarak tüm haklarından faydalanmasını sağlamakla şiddetin aşılacağını öngörmekteyiz. Bize göre şiddeti önleyecek ana unsurlardan biri de kadının demokratik haklarından yeterince faydalanması siyasi kadrolarda yer alarak yeterince temsil edilmesidir.
Kadınların sadece seçim zamanı vitrin olsun diye listelerde kota sistemi ile yer alması
kadınların siyasi alanda varlığına ve ilerlemesine yarardan çok zarar getirmektedir. MHP'nin her kademesinde liyakatli kadınlarımız bulunmaktadır, sayının arzu ettiğimiz en üst seviyeye getirilmesi kadınlar önündeki toplumsal yaşamsal sosyo-ekonomik ve kültürel engellerin aşılması ile mümkün olacaktır.

Türk kadını özüne dönerek siyasi kadrolarda yeterince yer alıp ülke yönetimine katıldıkça ülkemizin demokrasisi ilerleyecektir. Toplumun tamamının sosyal ekonomik, kültürel ve siyasi hayata katılımı ile ülkemiz lider ülke olacaktır. Bu yaşam tarzı dünümüzde vardır, atılacak sağlam temellerle bugün ve yarınımızda olmalıdır. Türk kadınının siyasi kadrolarda yer alarak yönetime gelmek için bulunacağı siyasi adres MHP'dir. Çünkü, MHP milletin varlığından varlık bulmuş Türk kadınının fıtratı ve yaşam tarzı ile bire bir örtüşen tek partidir.

Bize birçok hak ve özgürlük verdiği gibi seçme ve seçilme hakkını da veren Mustafa Kemal Atatürk 'ü rahmet minnet ve saygıyla anıyoruz. Türk kadını olarak gönül rahatlığı ile siyaset yapacağımız milli varlığımızla örtüşen bir parti ve fikir sistemi bırakan Başbuğ Alpaslan Türkeş 'i rahmet minnet ve saygıyla anıyoruz.

Partinin her kademesinde yer almamız için bize liderlik eden, önümüzü açan ve desteklerini esirgemeyen Lider Devlet Bahçeli’ye şükranlarımızı borç biliyor, İstanbul’da bir kadın olarak siyaset yapmanın zorluklarını aşmamız da destek ve katkılarını esirgemeyen başta İl Başkanımız Mehmet Bülent Karataş ve tüm teşkilat mensubu dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu meyanda tüm siyasi partilere örnek olmalarını umuyoruz.

Milliyetçi Hareket Partisi siyasi kadrolarında bulunmaktan mutluluk ve şeref duyarız.
13 Ocak 1920’de Sultanahmet Meydanı’nda İstanbul “Türk’tür ve Türk kalacaktır” temalı mitingde vatan ve millet için mücadeleye hazır olduklarını cümle aleme duyuran Muallimler Cemiyeti Başkanı Nakiye Hanım’ın sözü yerde kalmamış, bundan sonra da kalmayacaktır.

DÜN BURDAYDIK BUGÜN BURDAYIZ YARIN YİNE BURDA OLACAĞIZ.

Milliyetçi Türk kadını olarak dün ne isek bugün de oyuz. Kadın haklarını savunan yazar ve şairimiz Namık Kemal’in dizelerinde belirttiği gibi:
Ecdadımızın Heybeti ma'ruf-u cihandır.
Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır.

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Kadın Kolları olarak.
Güzel Vatanımızın Büyük Türk Milleti'nin ve Aziz İstanbul'un hizmetindeyiz...
Varlığımız Türk Varlığına Armağan Olsun.
Ne Mutlu Türk'üm diyene." dedi. Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer MHP HABER Haberleri

Başlık Tarih
 
“ÇOK ÇALIŞACAĞIZ VE HEP BİRLİKTE KAZANACAĞIZ”13 Aralık 2018
“MESELE MİLLET MESELESİ”12 Aralık 2018
YEREL SEÇİMLERLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR11 Aralık 2018
HİÇBİR MAKAM VE MEVKİ SADAKATİMİZİN ÜZERİNDE DEĞİLDİR11 Aralık 2018
MHP’DE 152 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI DAHA BELİRLENDİ09 Aralık 2018
MHP BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR09 Aralık 2018
MHP’li vekilden iddialı çıkış!08 Aralık 2018
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ BOZÜYÜK BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI SELAHATİN DOĞAN’IN BASIN AÇIKLAMASI07 Aralık 2018
MHP’li Yalçın’dan ”Bir şarlatana cevap”07 Aralık 2018
İzmir'de MHP'li Kadınlardan Anlamlı Etkinlik06 Aralık 2018
“Cumhur İttifakı’na saygılıyız”05 Aralık 2018
Devlet Bahçeli: ‘Herkes Kaçacak Delik Arar’04 Aralık 2018
Kocamaz’a sert tepki!03 Aralık 2018
Algı Çalışmaları Bizi Etkilemez03 Aralık 2018
Aday çıkartmamak mantığa aykırı!02 Aralık 2018
Bahçeli: Görüşmeler olumlu, uzlaşılan alanlar var01 Aralık 2018
Taytak’tan partililere önemli uyarılar30 Kasım 2018
İzmir Türk Milletinin Anadolu’ya vurduğu mühür, 30 Kasım 2018
MHP’de engellilerle anlamlı buluşma29 Kasım 2018
LİDERİMİZİ MAHCUP ETMEYECEĞİZ27 Kasım 2018
AVCI’DAN BAŞKANLARA TEŞEKKÜR, ERSOY’DAN “BİRLİK” MESAJI27 Kasım 2018
TEŞKİLATIMIZ CUMHUR İTTİFAKI’NIN ÖNEMİNİ KAVRAMIŞTIR26 Kasım 2018
MHP’DEN YEREL SEÇİMDE SÜRPRİZ ADAYLAR25 Kasım 2018
MHP hükümet sistemini korumak için her türlü fedakarlığı yapar25 Kasım 2018
Her zafer bedel ister, sabır ister, akıl ister, gönül ister, 24 Kasım 2018
Bahçeli, Antalya'da Partisinin İl Binasını Açtı24 Kasım 2018
Devlet Bahçeli ‘Hiç kimse vazgeçilmez değildir’24 Kasım 2018
MHP ADANA’DA PAROLA: MUTLAK BAŞARI!22 Kasım 2018
MHP’nin Antalya kampı yarın başlıyor22 Kasım 2018
Devlet Bahçeli talimat verdi! Tüm illere gönderiliyor…22 Kasım 2018
Sadir Durmaz’dan Burhanettin Kocamaz açıklaması!20 Kasım 2018
‘Zillet ittifakının oyunlarına izin vermeyeceğiz’20 Kasım 2018
MHP’de 30 belediye başkan adayı belli oldu19 Kasım 2018
"İzmir'e Yakışan Bir Kentsel Dönüşüm "19 Kasım 2018
MHP aday adaylarından proje istiyor18 Kasım 2018
Belediyeler MHP’ye yakışır17 Kasım 2018
MHP Lideri Bahçeli’den önemli açıklama17 Kasım 2018
MHP'de Yerel Seçim Hazırlıkları16 Kasım 2018
MHP’de 5 büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu15 Kasım 2018
“ASIL HEDEF TÜRKİYE’DİR, TÜRK MİLLETİDİR”13 Kasım 2018
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den af açıklaması11 Kasım 2018
“HİÇ KİMSENİN ADAYLIĞI GARANTİ DEĞİLDİR”11 Kasım 2018
“Atatürk, Türk Milletinin Ortak Değeridir.”11 Kasım 2018
ABD: Akıllarınca YPG’yi sivriltip PKK’yı sobeliyorlar.08 Kasım 2018
Devlet Bahçeli: ‘Asıl siz kimsiniz’06 Kasım 2018
"Borçsuz ve üreten bir belediye haline geldik"05 Kasım 2018
Semih Yalçın Oğuzeli'nde04 Kasım 2018
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Kilis'te parti binasının açılışını yaptı04 Kasım 2018
Bahçeli noktayı koydu! ‘Tek başımıza katılacağız’01 Kasım 2018
MHP Adana İl yönetimi “Andımız” ile başladı!29 Ekim 2018
Devlet Bahçeli’den açıklama29 Ekim 2018
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor28 Ekim 2018
Türkiye Cumhuriyeti birliğini sonuna kadar koruyacak28 Ekim 2018
"Kürdistan hayallerini başlarına yıktık"28 Ekim 2018
Bahçeli'den Vekillere Talimat28 Ekim 2018
MHP’den 4 kanun teklifi24 Ekim 2018
İttifak beklentimiz, ittifak arayışımız kalmadı23 Ekim 2018
Devlet Bahçeli’den ‘AF’ tepkisi22 Ekim 2018
"Adı ve andı olmayan bir millet olur mu?"21 Ekim 2018
Devlet Bahçeli il başkanlarıyla bir araya geldi20 Ekim 2018
"ANDIMIZIN OKUTULMASI MÜMKÜN HALE GELMİŞTİR"20 Ekim 2018
MHP’den teşkilatlara “provokasyon” uyarısı18 Ekim 2018
Türkiye, ABD’nin 51’inci Eyaleti Falan Değildir17 Ekim 2018
Avcı'dan, Bahçeli'ye yönelik saldırılara tepki...08 Ekim 2018
Recai Yıldırım dualarla anıldı08 Ekim 2018
MHP’nin Feke’de Belediye Başkan Adayı Ahmet Sel08 Ekim 2018
SAMSUN ÜLKÜ OCAKLARI ŞEHİTLER İÇİN MEVLUT DÜZENLEDİ.08 Ekim 2018
‘İYİ PARTİ BUNUN ALTINDAN KALKAMAZ’30 Temmuz 2018
MHP LİDERİNDEN ABD’YE SERT TEPKİ28 Temmuz 2018
Askıda ekmek”te ilk adım Adana’dan!27 Temmuz 2018
"İlçeleri Kaderine Terk Etmeyeceğiz"26 Temmuz 2018
Aydın MHP Gazetecileri Unutmadı24 Temmuz 2018
Devlet Bahçeli'den Bedelli Açıklaması21 Temmuz 2018
Celal Adan Meclis Başkanvekili oldu16 Temmuz 2018
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü15 Temmuz 2018
Avcı: Mücadeleden asla taviz verilmemeli15 Temmuz 2018
MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ'DEN AF AÇIKLAMASI!14 Temmuz 2018
"15 Temmuz Tarihi Bir Hesaplaşma, Tarifsiz Bir Hıyanettir"14 Temmuz 2018
MHP'Lİ AKÇAY'DAN 15 TEMMUZ MESAJI13 Temmuz 2018
15 Temmuz Mesajı13 Temmuz 2018
DEVLETİN VE MİLLETİN BEKASI 13 Temmuz 2018
"Verdiğimiz Sözleri Yerine Getireceğiz"12 Temmuz 2018
'Başbuğ'un izinde, Lider Bahçeli'in emrindeyiz'10 Temmuz 2018
'BİR ÇOCUK GÜLERSE, DÜNYA GÜLER!'08 Temmuz 2018
Davamız, Liderimiz vazgeçilmezimizdir07 Temmuz 2018
Karakaya: Adana’nın Gönüllü Milletvekiliyim...07 Temmuz 2018
MHP Adana milletvekilleri mazbatalarını aldılar.07 Temmuz 2018
Yuvaları MHP'ye Geleceklerdir, Döneceklerdir03 Temmuz 2018
O SAVCI GÖREVİNİ EKSİKSİZ YAPMIŞTIR!02 Temmuz 2018
"CUMHUR İTTİFAKI RUHU DEVAM EDECEKTİR" 28 Haziran 2018
'MHP seçimlerden başarıyla çıkmıştır'26 Haziran 2018
MHP Lideri Bahçeli'den Kılavuz’a tebrik26 Haziran 2018
"KRİZ BEKLEYENLER ŞAŞKINA DÖNMÜŞLERDİR"25 Haziran 2018
"HER TÜRLÜ TEDBİR ALINDI"24 Haziran 2018
Dünyaya Türkçe Bakıyoruz. Çağı Türkçe Okuyoruz.23 Haziran 2018
TBMM içerisinde güçlü bir MHP olmasını istiyoruz. 23 Haziran 2018
"Cumhur İttifakı Sandıktan Çok Güçlü Çıkacaktır"22 Haziran 2018
CHP, HDP’yi kanatları altına almış, PKK’yla verkaça girmiştir. 21 Haziran 2018
"TÜRKİYE'Yİ CUMHUR İTTİFAKI YÖNETECEK"21 Haziran 2018
'Cumhur İttifakı bu milletin milli aklıdır'21 Haziran 2018
Bu FETÖ Hareketinin Kökü Kazınmalıdır.21 Haziran 2018
‘HDP’NİN ETRAFINDA BİRLEŞİYORLAR’20 Haziran 2018
SORUNLARI BİLİYORUZ, ÇÖZÜMÜNÜ DE BİLİYORUZ..20 Haziran 2018
MHP Lideri Bahçeli Adana’da20 Haziran 2018
MHP , Türkiye'de Demokrasi Tarifini Değiştirmiştir"20 Haziran 2018
MHP Güçlü Olursa Türkiye Kazanır20 Haziran 2018
ZİLLET İTTİFAKINDAN CUMHURBAŞKANI ÇIKMAZ19 Haziran 2018
“Dik Baş, Tok Karın, Mutlu Yarın İçin MHP” 19 Haziran 2018
ALAATTİN ÇAKICI VE KÜRŞAT YILMAZ, BENİM ÜLKÜDAŞLARIMDIR!19 Haziran 2018
ÜLKÜCÜNÜN YERİ VE PARTİSİ MHP’DİR..18 Haziran 2018
"24 Haziran'da Tekrar Bayram Yaşayacağız"18 Haziran 2018
MHP Camiasını Üzen Haber!12 Haziran 2018
Bahçeli: Varlığımıza Göz Koyanların Gözünü Oyarız 10 Haziran 2018
"MHP, siyasetin parlayan yıldızı"10 Haziran 2018
MHP Ülkemizin sigortasıdır10 Haziran 2018
Gizliden İttifakın İçerisinde Olan Hdp ile mi Birlik Olacaktık10 Haziran 2018
MHP’li SAVAŞ Avşar’da “SEMİZ” Ailesine Konuk Oldu.09 Haziran 2018
SAVAŞ, Turgutlu’da Esnaf Odaları Başkanlarıyla Buluştu. 09 Haziran 2018
BAHÇELİ'DEN ÇOK SERT AÇIKLAMALAR : AKADEMİK TERÖRİSTLER...09 Haziran 2018
'İTTİFAKIN BOZULMASI İÇİN UĞRAŞIYORLAR'09 Haziran 2018
"Bu Seçimler Cumhuriyet Tarihinin En Önemli Seçimleri Olacak"09 Haziran 2018
MHP'yi dışlamak söz konusu olamaz09 Haziran 2018
Milliyetçi Hareket Varsa, Gelecek Aydınlık, Türkiye Teminat Altındadır 08 Haziran 2018
Cumhur ittifakı iş dünyamızın teminatıdır08 Haziran 2018
"MHP , Ülkenin Menfaatini Düşünen Bir Siyasi Partidir"08 Haziran 2018
Bu Seçim Türkiye İçin Bir Kader Seçimi Olacaktır"08 Haziran 2018
AKÇAY, Turgutlu’da Oda ve Dernek Başkanları İle Buluştu.07 Haziran 2018
"MHP ÜZERİNDE OYUN OYNAMAYA KALKMAYIN"07 Haziran 2018
Milletvekili Adayı Laçalar, Turgutlu’da Yoğun İlgiden Memnun.07 Haziran 2018
Turgutlu’da M.Adayı Savaş’a, Yoğun Sevgi Seli.07 Haziran 2018
MHP BABA OCAĞIMIZDIR07 Haziran 2018
MHP BABA OCAĞIMIZDIR 06 Haziran 2018
MHP varsa Türkiye vardır 06 Haziran 2018
"TÜRKİYE YENİ BİR SİSTEMLE TANIŞACAK"06 Haziran 2018
MHP güçlü olursa Türkiye güçlü olur06 Haziran 2018
MHP Lideri Bahçeli'nin Katılacağı Televizyon Programları Belli Oldu05 Haziran 2018
MHP NE KADAR YÜKSEK OY ALIRSA ÜLKE O DERECE RAHAT OLACAK05 Haziran 2018
MARDİN’DE MHP’YE KATILIM..05 Haziran 2018
BU TOPRAKLARIN EVLADI MECLİS’TE SESİNİZ OLACAK04 Haziran 2018
AFTA GERİ ADIM YOK04 Haziran 2018
"15 Temmuz Ekonomik Olarak Tekrar Yaşatılabilir"03 Haziran 2018
"Emeklilikte Yaşa Takılanların Sorunlarını Çözeceğiz"03 Haziran 2018
"Söz Konusu Vatansa Gerisi Teferruattır"03 Haziran 2018
İZMİR’İN DAĞLARINDA YENİDEN ÇİÇEK AÇTIRMAK İÇİN03 Haziran 2018
“MHP’NİN TEMİNATI, ÜLKÜ OCAKLARINDA YETİŞEN GENÇLERDİR”03 Haziran 2018
MHP yoksa Türkiye tehlikededir.02 Haziran 2018
MHP’YE AŞİRET DESTEĞİ! 02 Haziran 2018
DEVLET BAHÇELİ'DEN MAHKUM YAKINLARINA MÜJDE!01 Haziran 2018
MHP, ülkenin güveni ve geleceğidir01 Haziran 2018
"ÇAKALLARIN HÜKMÜ BOZKURTLAR MEYDANA ÇIKINCAYA KADARDIR"01 Haziran 2018
Biz Güçlü Olursak, Meclis Güçlü Olur31 Mayıs 2018
MHP ZAFERİN MİMARI OLACAK31 Mayıs 2018
MHP Olarak Elimizi Taşın Altına Koyduk.31 Mayıs 2018
Millet ittifakı, şeklen bir ittifak31 Mayıs 2018
“BİR TAŞKIN VERDİK AMA SU YOLUNU BULACAK!”31 Mayıs 2018
Hata Yaptık Diyenler Her Zaman Geri Dönebilirler31 Mayıs 2018
"Türkiye Çok Başlı Sistemden Kurtulacak"31 Mayıs 2018
"Cumhur İttifakı Olarak Hedeflerimiz Büyük"30 Mayıs 2018
İP MÜDİRESİNİN SEVİYESİZ BEYANLARI30 Mayıs 2018
Cumhur İttifakı büyük ilgiyi görüyor30 Mayıs 2018
MHP Lideri Bahçeli’nin Üç Büyük Miting Programı belli oldu 30 Mayıs 2018
'Bizans Kalıntıları Bir Kez Daha Ezilecekler'29 Mayıs 2018
Karaisalı’da Yusuf Baş fırtınası!29 Mayıs 2018
Bahçeli "Yeni Bir Doğuş" Toplantıları Yapacak28 Mayıs 2018
Güçlü MHP, TBMM'de Çözüm Üretecek 28 Mayıs 2018
MHP İstanbul İl Başkanı Gür'den açıklama28 Mayıs 2018
DEVLET BAHÇELİ'DEN ÇAĞRI : "PİŞMAN OLAN VARSA KUCAKLAŞMAYA HAZIRIM"28 Mayıs 2018
VATANIMIZ ÜZERİNDEKİ KİRLİ TEZGAHLARI TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GÖMECEĞİZ27 Mayıs 2018
MHP'den Ordu'da muhteşem iftar27 Mayıs 2018
SEÇİMDEN ZAFERLE ÇIKACAĞIZ27 Mayıs 2018
MHP, SAHAYA İNDİ27 Mayıs 2018
BU SEÇİMİN SÜRPRİZİ MHP OLACAK!26 Mayıs 2018
MHP VEKİL ADAYLARI PARTİLİLERLE İFTARDA BULUŞTU25 Mayıs 2018
“Ben Artık MHP’nin Bir Neferiyim” 25 Mayıs 2018
"Ederi 1 Dolarlık Şerefsizlerin Operasyonlarına Maruz Kalıyoruz"25 Mayıs 2018
MHP'YE KÜRTLERDEN TAM DESTEK25 Mayıs 2018
MHP'li Büyükataman'dan Bursa'lı Muhtarlara Mektup 25 Mayıs 2018
MHP RİZE TEŞKİLATI SEÇİM ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.24 Mayıs 2018
SENARYO AYNI HEDEFLER FARKLI24 Mayıs 2018
USTA: 24 HAZİRAN TÜM HALKIMIZ İÇİN ÖNEMLİ BİR GÜN24 Mayıs 2018
MHP Adana'da İlk meşale Atatürk anıtında yakıldı!24 Mayıs 2018
MHP Kütahya Adaylarından Vali ve Belediye Başkanı'na Ziyaret24 Mayıs 2018
MHP, Antalya Milletvekili Adaylarını Tanıttı24 Mayıs 2018
Erhan Usta'dan “af” ve “Çakıcı” Değerlendirmesi 24 Mayıs 2018
24 HAZİRAN TÜM HALKIMIZ İÇİN ÖNEMLİ BİR GÜN23 Mayıs 2018
Cumhur ittifakı, ülkemizin geleceğini aydınlatan meşaledir23 Mayıs 2018
Amacımız Türk Milletinin Geleceğidir22 Mayıs 2018
MHP'li Yalçın'dan Yaşar Okuyan'a cevap22 Mayıs 2018
Davamızın her zaman peşindeyiz22 Mayıs 2018
CUMHUR İTTİFAKINA SABOTAJ HIZ KAZANDI21 Mayıs 2018
''TÜRKİYE 24 HAZİRAN 'DA İRADESİNİ ORTAYA KOYACAKTIR''21 Mayıs 2018
MHP ADANA İL BAŞKANI AVCI;“19 Mayıs iradesi 49 yıldır ayakta!”21 Mayıs 2018
ÖNEMLİ OLAN TEK HUSUS VATAN VE MİLLETTİR…..21 Mayıs 2018
Avcı;“Hepimiz aynı gemideyiz Kıblemiz, rotamız aynı!”20 Mayıs 2018
VAR OLSUN MİLLİYETÇİ TÜRKİYE….19 Mayıs 2018
MHP Lideri Bahçeli'den 19 Mayıs mesajı 19 Mayıs 2018
Yerel Seçimde Adaylar İçin "En Büyük Kriter" Bildirisi! 19 Mayıs 2018
MHP 27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 19 Mayıs 2018
'Gazze'de insanlık suçu işlenmiştir'18 Mayıs 2018
Zulme Lanet, Kudüs'e Destek mitinginde milletimizle beraber olacağız17 Mayıs 2018
FETÖ VE PKK SUÇLULAR ÜZERİNDEN KAOS PLANLIYOR17 Mayıs 2018
FETÖ VE PKK CEZAEVLERİNDE PLAN YAPIYOR17 Mayıs 2018
MHP’YE BÜYÜK KATILIM16 Mayıs 2018
“KERKÜK TÜRK’TÜR, TÜRKMEN’DİR”15 Mayıs 2018
“İSRAİL KATİL, HAYDUT VE TERÖRİST BİR DEVLETTİR.”15 Mayıs 2018
AF TOPLUMSAL BARIŞA KATLI SAĞLAR14 Mayıs 2018
Bu hareket kimsenin şahsıyla kaim değildir14 Mayıs 2018
MHP lideri Bahçeli’nin Anneler Günü mesajı 13 Mayıs 2018
Af konusunda kararlıyız ve sözümüzün ardındayız13 Mayıs 2018
MHP’nin seçim görselleri hazır 12 Mayıs 2018
Devlet Bahçeli'den Mahkumlar İçin Kısmi Af Önerisi12 Mayıs 2018
MİLLİ GELECEĞİN ROTASINI ÇİZEN CUMHUR İTTİFAKI’DIR11 Mayıs 2018
EVLADIM DEDİĞİ İNSANLAR GENEL BAŞKANIMIZI ÜZDÜ10 Mayıs 2018
Sevsinler Sizin Demokrasi Anlayışınızı! 10 Mayıs 2018
BİZDE DURMAK YOK, ‘TAMAM’ DEMEK YOK09 Mayıs 2018
CUMHUR İTTİFAKI; KUVAYI MİLLİYE'NİN BUGÜNKÜ TEMSİLCİSİDİR09 Mayıs 2018
MHP Lideri Bahçeli'den Fransa'da yayımlanan bildiriye sert tepki 09 Mayıs 2018
MHP Adana'da İstişare Toplantısı09 Mayıs 2018
“Şüphe yok ki İstanbul’da Meydana Gelen Hadise, Düpedüz Provokasyondur” 07 Mayıs 2018
HEDEF KIZILELMA” YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ06 Mayıs 2018
"Milletimizi uyarıyoruz" 06 Mayıs 2018
"Muharrem ince ses tonuyla milleti dövüyor"06 Mayıs 2018
Cumhuriyet'i kuran CHP, "Cumhuriyet düşmanlarının ini" hâline gelmiştir06 Mayıs 2018
MHP'li Topçular'dan CHP'li İnce'ye tepki06 Mayıs 2018
Hareketin Lideri Devlet Bahçeli Herkese Haddini Bildirdi05 Mayıs 2018
Her Şeyi Millet İçin Yapıyoruz05 Mayıs 2018
"Erken Seçim Kararı Bir Anda Gelmedi"05 Mayıs 2018
"Biz Teşkilat Olarak Bu Milletin Hizmetkarıyız"04 Mayıs 2018
'3 Mayıs Milliyetçiler Günü' mesajı03 Mayıs 2018
3 Mayıs Milliyetçiler Günü 03 Mayıs 2018
Bahçeli'den 100 bin imzada FETÖ'ye bakılsın mesajı03 Mayıs 2018
3 MAYIS MİLLİYETÇİLER GÜNÜ MESAJI02 Mayıs 2018
Türkçülük Günü Mesajı02 Mayıs 2018
MHP CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYI İÇİN KARAR VERDİ02 Mayıs 2018
Cumhur İttifakı, Cumhuriyet’in Ahlakı, Milletin Aklıdır01 Mayıs 2018
Cumhur İttifakı Millet Aklı'dır01 Mayıs 2018
"HER İNSAN EMANETTİR" 30 Nisan 2018
Abidik gubidik işlerden vazgeçmek lazım30 Nisan 2018
"Asra Vurulan Mühürle Milliyetçi Türkiye"29 Nisan 2018
MHP 15. Genişletilmiş İstişare Toplantısı 28 Nisan 2018
MHP'de ilk başvuruyu Bahçeli yaptı26 Nisan 2018
ABDULLAH GÜL PENSİLVANYA’NIN TEZGAHINA DÜŞMEYİ NASIL GÖZE ALMIŞTIR?25 Nisan 2018
MHP'li Avşar: Malatya'da başarılı olacağız24 Nisan 2018
Hülleci CHP Güneş Motel Rezaletini Tekrar Devreye Aldı23 Nisan 2018
HER ŞEY TÜRK MİLLETİ İÇİN21 Nisan 2018
MHP Ülkücü Şehitler Anıtında21 Nisan 2018
Gaziantep'te MHP'ye katılım21 Nisan 2018
Devlet Bahçeli Başkanlığında MYK Cumartesi Günü Toplanıyor20 Nisan 2018
MHP'den Teşkilatlara Seçim Bildirisi20 Nisan 2018
Turgutlu’nun “Kuru Üzüm’ü” MHP Genel Merkezinde.20 Nisan 2018

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI

EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI

Türk Çocuğu Ecdadını Tanıdıkça!
Daha Büyük İşler Yapmak İçin!
Kendinde Kuvvet Bulacaktır.

CH