Ana Sayfa > MHP HABER

'TÜRK KADINININ SİYASET YAPACAĞI TEK PARTİ MHP'DİR'
05 Aralık 2017
Bu haber 194 kez okundu
MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Av. Gülbeyhan Saylağ, 'Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 83. yıl dönümü'ne ilişkin basın açıklaması yaptı.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

"Bugün 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 83. yıl dönümü, demokrasisi ile övünen birçok ülkeden çok önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilerek demokraside dünya öncülüğü ettiğimiz bir günü kutlamanın gururu içindeyiz.

              Geçmişten geleceğe toplumun şekillenmesinde ve milletin devamında kadının rolü büyüktür. Türk kadını milletinin devamında geçmişten geleceğe üzerine düşen görevleri fedakârca ve başarı ile yerine getirmiştir.

Türk milletinin ölüm-kalım mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı’nda ön saflarda hiç kuşku yok ki Türk kadını da durmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 21 Mart 1923 tarihinde yaptığı bir konuşmasında, “Dünyada hiçbir milletin kadını ‘Ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım. Milletimi kurtuluş ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar gayret gösterdim diyemez” 

''Kimse inkâr edemez ki bu harpte ve ondan evvelki harplerde milletin hayat kabiliyetini tutan hep kadınlarımızdır'' sözleri bir hakkın sadakatle teslimidir.

Cumhuriyetin 1923 yılında kuruluşu ile beraber Türk kadını birçok hak ve özgürlük kazanmaya başlamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yeni kanunların hazırlanmasında ; Mebus adedi belirlenirken kadınlarda millet ferdi olarak sayılmış vatandaşlık hakkına sahip olmaları görüşülmüştür.

Türkiye Cumhuriyetin de 1926-1934 yılları arasında kadınların sosyal ve kültürel alanda eğitimde, hukukta aile içinde, çalışma hayatında, toplumsal yaşamda ve siyasette erkeklerle eşit haklara sahip olması hedeflenmiştir. Türkiye Cumhuriyetin de toplumsal alanda yapılan bu yasal düzenlemeler ve değişiklikler birçok Avrupa ülkesinden daha önce gerçekleştirilmiştir.

Belediye seçimlerinde seçme ve aday olma hakkı 3 Nisan 1930 'da belediye kanununun kabul edilmesi ile 1933 yılında çıkarılan Köy Kanunu ile muhtar seçme ve köy heyetine seçilme hakkı verilmiştir. 5 Aralık 1934'te Türkiye Büyük Millet Meclisinde kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanıyan yasa kabul edilerek Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.
Atatürk'ün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi kararı ile ilgili
ifadeleri şöyledir;

''Siyasi hayatta belediye seçimleri ile tecrübe kazanan Türk kadını bu seferde milletvekili suretiyle hakların en büyüğünü elde etmiş bulunuyor. Medeni memleketlerin çoğunda, kadınlardan esirgenen bu hak Türk kadınının elindedir onu yetki ve liyakatle kullanacaktır.''

Kadın erkek her vatandaşın seçimlere katılmak, seçmek, aday olmak gibi haklara sahip olması demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. 1930 yıllarda kadınlarımıza bu hak verilmiş olup kadın erkek her vatandaşımızın demokrasiye katılımı sağlanmıştır. Kadınlarımıza verilen bu hak dönemin şartları düşünüldüğünde radikal bir reformdur.

Kadınların da oy kullandığı ve 5.Dönem TBMM'nin belirlendiği 8 Şubat 1935'de 17 kadın milletvekili Meclis'e girmiş, izlenen dönemde yapılan ara seçimle bu sayı 18’e ulaşmıştır. Dönemin şartları içinde bu kadınlarımız için büyük bir başarıdır.

5 Aralık 2017 'ye geldiğimizde;

TBMM'de 81 kadın milletvekilimiz bulunmakta olup kadın milletvekili oranımız %14,5 tur. 81 ilimizin 43. de kadın milletvekili yoktur. 81 ilimizin sadece 4 tanesinde kadın belediye başkanımız bulunmaktadır, 919 ilçeden sadece 33 tanesinin belediye başkanı kadındır, belediye başkanı kadın oranı %2,93 olup bu oranlar çok düşüktür.

Bunun sebebi siyasi parti kadrolarında kadınların yeterince yer almaması, kadınların seçim döneminde seçmenin oyunu almak için liyakatsiz bir şekilde sadece listede olsun diye kotadan aday gösterilmesinin yanı sıra, ülkemizde kadınların fert olarak eğitim, ekonomi, sosyal-kültürel ve siyasi anlamda haklarından yeterince faydalanamamasıdır.

Kadının siyasetle daha aktif ilgilenebilmesi için evvelinde önüne konmuş olan bu engellerin kalkması gerekmektedir. Bu sorunlar kadınların siyasetle iştigalini engellediği gibi şiddete de maruz kalmasına sebebiyet vermektedir.

Çözüm, Lider Devlet Bahçeli’nin açıklamalarında belirttiği üzere:

Türk Milleti'nin eseri olup, Türk siyasetine ve Türk tarihine hediyesi olan
Milliyetçi Hareket Partisi'ndedir.

Milliyetçiliğimizin ana sütunlarından birisi adalet, eşitlik ve millet sevgisi ise; bir diğeri şüphesiz ki demokrasi ve insan haysiyetine duyduğumuz bağlılık ve saygıdır.

Kadın-erkek arasındaki eşitliğin ve bu eşitliği sağlam esaslara bağlayan adalet ve ahlak cevherinin yine asırlar önce Türk medeniyetinde imrenilecek seviyelerde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Batılı yaşam tipine öykünen, küresel sömürü mekanizmalarının arasında fikren ve siyaseten can çekişen özünü ve özgüvenini kaybetmiş kimliksiz elit ve zümrelerin, geçmişimize at gözlüğüyle bakmaları gerçekleri değiştiremeyecektir.

Bugün hasretini çektiğimiz ne varsa geçmişimize damga vurmuştur.

Bugün insanlığın ihtiyaç duyduğu davranış kurallarının ve sosyal kurumların tamamı asırlar evvel Türk-İslam medeniyetinin surlarından güneş gibi parlamıştır. Avrupa’da kadınların cadı avına tabi tutulup diri diri yakıldığı devirlerde insan olmanın şeref ve itibarıyla müşerref oluyordu.

Kadınların adaletsizliğe, haksızlığa ve vicdansızlığa maruz kaldığı farklı toplum ve ülkeler içten içe kanarken; Türk kadını devlet yönetiyor, cephelerde mücadele veriyor, insan olmanın haklı onurunu taşıyordu.

Gerek yüce dinimizin buyrukları gerekse de zengin kültür ve tarihi mirasımız kadına saygı ve nezaket konusunda nasıl bir maziden süzülerek geldiğimizi ispatlamaktadır.

İşte böylesi bir ufuk ve vicdan derinliğinin sonucudur ki, 5 Aralık 1934 tarihinde Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.

Yukarıda kadına seçme ve seçilme hakkı ile ilgili açıklamasından kesit aldığımız Lider Devlet Bahçeli'nin belirttiği üzere Türk kadınının tarihteki yerini alarak öz benliğine uyan ve siyaset yapacağı tek parti MHP'dir. Partimiz demokrasinin tam anlamı ile işlemesi için kadının siyasi kadroların tüm kademelerinde ve TBMM de %50 den az olmayacak bir şekilde yer alması kanaatinde çalışma ve hevesindedir.

Bu çıkış yolundan hareketle Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı teşkilat bünyemizin de görev alan kadınlarımızın büyük şehirde siyaset yapmanın zorlukları ile mücadele de yanlarındadır. İl başkanlığımız bünyesinde Kadın ve Aileden Sorumlu Komisyon, kurularak bu komisyon bir taraftan teşkilat bünyemizde siyaset yapan kadınlarımızın karşılaştığı zorlukları bertaraf etmeye çalışırken diğer taraftan ,Türk kadınının yaşadığı tüm sorunlarla alakadar olup bunların çözümü için çalışmalar yapmaktadır.

Bilmekteyiz ki kadınlarımız siyaset ile iştigalde özellikle büyük şehirde daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadırlar; maddi sıkıntılar, iş hayatından kaynaklı sıkıntılar, çalışan anne olmaktan kaynaklı sıkıntılar, sosyal sıkıntılardan trafik sıkıntısına kadar örneklenen birçok engel ve sıkıntıları vardır. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı olarak İstanbul’da yaşayan tüm kadınlarımızın sorunlarının çözüm noktasında yanlarındayız.

Günümüzün büyük bir dünya sorunu olan şiddet konusunda da kadınlarımızın fert fert yanındayız şiddetin önlenmesinde kadın ve erkek birlikte bu sorunu aşacağımızın parti olarak ve İstanbul İl Başkanlığı olarak inancındayız. Şiddetle mücadelenin sadece fiziksel şiddet ile mücadele olmadığını kadınımızın sosyal bir birey olarak tüm haklarından faydalanmasını sağlamakla şiddetin aşılacağını öngörmekteyiz. Bize göre şiddeti önleyecek ana unsurlardan biri de kadının demokratik haklarından yeterince faydalanması siyasi kadrolarda yer alarak yeterince temsil edilmesidir.
Kadınların sadece seçim zamanı vitrin olsun diye listelerde kota sistemi ile yer alması
kadınların siyasi alanda varlığına ve ilerlemesine yarardan çok zarar getirmektedir. MHP'nin her kademesinde liyakatli kadınlarımız bulunmaktadır, sayının arzu ettiğimiz en üst seviyeye getirilmesi kadınlar önündeki toplumsal yaşamsal sosyo-ekonomik ve kültürel engellerin aşılması ile mümkün olacaktır.

Türk kadını özüne dönerek siyasi kadrolarda yeterince yer alıp ülke yönetimine katıldıkça ülkemizin demokrasisi ilerleyecektir. Toplumun tamamının sosyal ekonomik, kültürel ve siyasi hayata katılımı ile ülkemiz lider ülke olacaktır. Bu yaşam tarzı dünümüzde vardır, atılacak sağlam temellerle bugün ve yarınımızda olmalıdır. Türk kadınının siyasi kadrolarda yer alarak yönetime gelmek için bulunacağı siyasi adres MHP'dir. Çünkü, MHP milletin varlığından varlık bulmuş Türk kadınının fıtratı ve yaşam tarzı ile bire bir örtüşen tek partidir.

Bize birçok hak ve özgürlük verdiği gibi seçme ve seçilme hakkını da veren Mustafa Kemal Atatürk 'ü rahmet minnet ve saygıyla anıyoruz. Türk kadını olarak gönül rahatlığı ile siyaset yapacağımız milli varlığımızla örtüşen bir parti ve fikir sistemi bırakan Başbuğ Alpaslan Türkeş 'i rahmet minnet ve saygıyla anıyoruz.

Partinin her kademesinde yer almamız için bize liderlik eden, önümüzü açan ve desteklerini esirgemeyen Lider Devlet Bahçeli’ye şükranlarımızı borç biliyor, İstanbul’da bir kadın olarak siyaset yapmanın zorluklarını aşmamız da destek ve katkılarını esirgemeyen başta İl Başkanımız Mehmet Bülent Karataş ve tüm teşkilat mensubu dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu meyanda tüm siyasi partilere örnek olmalarını umuyoruz.

Milliyetçi Hareket Partisi siyasi kadrolarında bulunmaktan mutluluk ve şeref duyarız.
13 Ocak 1920’de Sultanahmet Meydanı’nda İstanbul “Türk’tür ve Türk kalacaktır” temalı mitingde vatan ve millet için mücadeleye hazır olduklarını cümle aleme duyuran Muallimler Cemiyeti Başkanı Nakiye Hanım’ın sözü yerde kalmamış, bundan sonra da kalmayacaktır.

DÜN BURDAYDIK BUGÜN BURDAYIZ YARIN YİNE BURDA OLACAĞIZ.

Milliyetçi Türk kadını olarak dün ne isek bugün de oyuz. Kadın haklarını savunan yazar ve şairimiz Namık Kemal’in dizelerinde belirttiği gibi:
Ecdadımızın Heybeti ma'ruf-u cihandır.
Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır.

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Kadın Kolları olarak.
Güzel Vatanımızın Büyük Türk Milleti'nin ve Aziz İstanbul'un hizmetindeyiz...
Varlığımız Türk Varlığına Armağan Olsun.
Ne Mutlu Türk'üm diyene." dedi. Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer MHP HABER Haberleri

Başlık Tarih
 
'İSTİKBAL TÜRKİYE'NİN KAVLİ, İSTİKLAL TÜRK MİLLETİNİN KADERİDİR'19 Mart 2018
Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'de yükselen bir değer.19 Mart 2018
Devlet Bahçeli 12. Olağan Büyük Kurultayın Kapanış Konuşmasını Yaptı18 Mart 2018
BÜYÜK ZAFER, KUTLU BULUŞMA18 Mart 2018
Bahçeli, MHP Genel Başkanlığına yeniden seçildi18 Mart 2018
MHP'de 12. Olağan Büyük Kurultay 18 Mart 2018
TÜRK MİLLETİNİN ŞEREF TABLOSUDUR; ÇANAKKALE!16 Mart 2018
MHP'nin 12. Olağan Kurultayı'na doğru16 Mart 2018
BAŞKAN AVŞAR'DAN BAHÇELİ'YE ZİYARET16 Mart 2018
"2023'ün Lider Ülke Türkiye'sini Oluşturacağız"15 Mart 2018
MHP Samsun Teşkilatları Büyük Kurultaya Hazır14 Mart 2018
MHP Adana tek ses tek yürek!14 Mart 2018
Bu Kurultay Hayati Sonuçlara Vesile Olacak 14 Mart 2018
MHP'nin 18 Mart Kurultayı Öncesi Samsun MHP hareketlendi13 Mart 2018
İstanbul’da MHP’ye katılım12 Mart 2018
"Başbuğ'un izinde, Liderimizin emrindeyiz"12 Mart 2018
"MHP Kurultayları; Yiğitlerin Harman Yeridir"12 Mart 2018
Kızıl Elma'ya Yürüyoruz11 Mart 2018
İstiklal Marşı'nın ruhuna ihtiyacımız var11 Mart 2018
MHP'den Ay Yıldız'a yapılan saygısızlığa tepki11 Mart 2018
MHP'li Ersoy'dan 12 Mart mesajı11 Mart 2018
Ülkücünün eskisi yenisi olmaz.11 Mart 2018
“TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA HÜKÜMETİN YANINDAYIZ”11 Mart 2018
MHP İstanbul Milletvekili Erdem’ den Ziyaret 11 Mart 2018
MHP’li Karakaya’dan ‘Yerli patent’ hamlesi11 Mart 2018
MHP Ankara Hepimiz, Liderimizin Emrindeyiz!!!! 10 Mart 2018
İşte MHP'nin Kurultay Şarkısı10 Mart 2018
MHP MARMARİS İLÇE TEŞKİLATI’NA KATILIM10 Mart 2018
İZMİR OLARAK LİDERİMİZİN YANINDA VE EMRİNDEYİZ10 Mart 2018
Cumhur İttifakı, Türkiye'nin önünü açacak10 Mart 2018
MHP'li Erdem'den 'Milli İttifak' Açıklaması09 Mart 2018
Bayburt’ta MHP’ye Katılımda Gövde Gösterisi Yaşandı09 Mart 2018
TÜRK KADINININ HAKKINI ÖDEYEMEYİZ08 Mart 2018
Türk Kadını Huzurun Adı Olmuştur08 Mart 2018
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI07 Mart 2018
Kütahya MHP'den, Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye Ziyaret07 Mart 2018
Dik Duruş ve Şeref Timsali ...07 Mart 2018
MHP'den 8 Mart Kadınlar Günü Kutlaması07 Mart 2018
KUTLU YÜRÜYÜŞÜMÜZ DEVAM EDECEKTİR07 Mart 2018
Siyaset Okulu 4. Dönem mezunlarından Bahçeli'ye ziyaret07 Mart 2018
"HADIMSA HADIM, İDAMSA İDAM"06 Mart 2018
GÜN BERABER VE BİRLİK İÇİNDE OLMA GÜNÜDÜR 04 Mart 2018
Çankırı MHP'ye Yeni Üyeler Katıldı03 Mart 2018
“GÜN BİRLİK GÜNÜDÜR”03 Mart 2018
"MHP İzmir'de tüm birimleri ve tüm potansiyeliyle sahada"02 Mart 2018
"Adana'nın Geleceği Müreffeh Olacaktır!"02 Mart 2018
YILANIN BAŞI YUVASINDA KESİLMELİ02 Mart 2018
MHP Malatya'dan Yürüyüş Açıklaması01 Mart 2018
MHP Balıkesir'den Bahçeli'ye Destek01 Mart 2018
"MHP olarak tüm değerlerimize sahip çıkıyoruz"28 Şubat 2018
KOCAELİ'DE 1566 KİŞİ MHP'YE KATILDI28 Şubat 2018
ADANA/SEYHAN İLÇESİNDE 750 KİŞİ MHP'YE KATILDI28 Şubat 2018
MHP vatandaşla buluştu28 Şubat 2018
'CUMHUR İTTİFAKI, MİLLİ BEKANIN NEFESİDİR'27 Şubat 2018
MHP 12. Olağan Büyük Kurultayı ilanı yayımlandı26 Şubat 2018
"Mutlu Kadın Huzurlu Türkiye" 25 Şubat 2018
MHP'YE AKIN VAR25 Şubat 2018
Rize de MHP'ye katılım25 Şubat 2018
MHP Adana'da büyük katılım!25 Şubat 2018
MHP Kocaeli’nde İstişare Toplantısı Gövde Gösterisine Dönüştü! 24 Şubat 2018
ŞANLIURFA’DA TAMAH AŞİRETİ MHP’YE KATILDI24 Şubat 2018
Ülkü Evleri Vakfı Kuruldu 23 Şubat 2018
MHP Bursa'dan Kadına 3 Evet Projesi22 Şubat 2018
"Liderimizin Emrindeyiz"22 Şubat 2018
Başkan Atlı'dan MHP Lideri Bahçeli'ye brifing22 Şubat 2018
Devlet Bahçeli; Teşekkür ediyorum22 Şubat 2018
MHP Antalya'dan Kurultay Açıklaması21 Şubat 2018
MHP Lideri Bahçeli'den Adana'ya müjde21 Şubat 2018
ÇORUM’DA MHP’YE KATILIM20 Şubat 2018
'Çocuğun hakkını imha eden doğduğuna pişman edilmeli'20 Şubat 2018
MHP RİZE İL YÖNETİMİ HAFTAYA HIZLI BAŞLADI19 Şubat 2018
PENDİK MHP TEŞKİLATI KAHVALTIDA BULUŞTU.19 Şubat 2018
KAHRAMANMARAŞ’TA FIRAT ÇAKIROĞLU ADI ÖLÜMSÜZLEŞTİ19 Şubat 2018
MHP İznik Ayasofya Camiinde bir araya geldi.19 Şubat 2018
MHP MustafaKemalpaşa Teşkilatından Üye Hamlesi19 Şubat 2018
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ YALOVA İL İSTİŞARE TOPLANTISI 19 Şubat 2018
MHP'YE BİR GÜNDE 9272 KİŞİ KATILDI19 Şubat 2018
Biz, Türkiye için bir beraberlik kurduk19 Şubat 2018
MHP Ankara İl Başkanlığı Genişletilmiş İl İstişare Toplantısı ve Üye Katılım Töreni 18 Şubat 2018
BALIKESİR MHP’YE 1100 YENİ ÜYE18 Şubat 2018
TAŞDOĞAN’DAN ÇOCUK İSTİSMARINA SERT TEPKİ18 Şubat 2018
"Liderin Örse Vurduğu Yere Balyoz Vuracağız"18 Şubat 2018
"Türk Kadını Devletinin Yanında" 17 Şubat 2018
Karaman'da MHP'liler Milli Birlik Gecesinde Buluştu17 Şubat 2018
Devlet Bahçeli, boks eldivenleri giydi17 Şubat 2018
"Genel başkanımız ittifak konusunda A ve B dedi, N demedi"16 Şubat 2018
Topçular: Yaşar Okuyan'ın akli dengesi bozulmuştur15 Şubat 2018
MHP Lideri Bahçeli, Başkan Günaydın'ı Kabul Etti14 Şubat 2018
DEVLET BAHÇELİ, TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK ŞANS14 Şubat 2018
"ŞEHİDE HACİZ MİLLETE İHANETTİR"13 Şubat 2018
ÇUKUROVA’MIZIN MEDARI İFTİHARI LİDERİMİZ DEVLET BAHÇELİDİR…12 Şubat 2018
Türk milleti var olduğu sürece MHP'de var olacak11 Şubat 2018
MHP'den Terörle Mücadele Değerlendirmesi11 Şubat 2018
PKK-PYD, küstahlığının ve şerefsizliğinin bedelini Hak Teâla şahit olsun ki, verecektir 11 Şubat 2018
Gelin ve Damat, Genel Başkan Bahçeli'nin Elini Öptü.11 Şubat 2018
Vatanı kaybettikten sonra neyin siyasetini yapacağız? 10 Şubat 2018
Avşar'dan Kuruluş Yıldönümü Mesajı09 Şubat 2018
MHP'li Kadınlardan Afrin İçin Askerlik Dilekçesi07 Şubat 2018
MHP, Kuruluş Yıl Dönümü ve Antep'e Gazilik Unvanının Verilmesini Kutluyor07 Şubat 2018
MHP Genel Sekreteri Büyükataman'ın Kurultay Açıklaması!07 Şubat 2018
MHP'li Eski Başkan Ümit Güven'den İpsizlere Tokat Gibi Cevap!07 Şubat 2018
MHP’nin 18 Mart 2018’deki Büyük Kurultayı’nın adı belli oldu.01 Şubat 2018
MHP Lideri Bahçeli’den teşkilatlara 18 Mart 2018 Büyük Kurultay ve 2019 genelgesi!01 Şubat 2018
İSTANBUL MHP BAYRAMPAŞA İLÇESİNE 650 KADIN ÜYE YAPILARAK ROZETLERİ TAKILDI.31 Ocak 2018
MHP Giresun İl Teşkilatı'ndan Bahçeli'ye Ziyaret29 Ocak 2018
Tokat'ta Bin Kişiye MHP Rozeti Takıldı29 Ocak 2018
Sivaslılar Derneği'nden Malatya MHP'ye Ziyaret28 Ocak 2018
Avşar, "Liderimizin dediği gibi ülkücüler Afrin'e gitmeye hazırdır. 27 Ocak 2018
MHP'liler Gönüllü Askerlik İçin Başvurdu.25 Ocak 2018
Gaziantep MHP İl Başkanı Taşdoğan ;Kürt- Türk Kardeşliğini Kimse Bozamaz!25 Ocak 2018
Bahçeli: Ya Afrin yıkılsın, ya da teröristler yakılsın 21 Ocak 2018
MHP'nin Kızılcahamam Kampı Başladı21 Ocak 2018
Özel:LİDERİMİZE SÖZ VERDİK TUTACAĞIZ !..21 Ocak 2018
Başkan Avşar'dan Darende'ye Ziyaret...17 Ocak 2018
MHP Çubuk İlçe Teşkilatından Şehit Yakınlarına Ziyaret17 Ocak 2018
MHP Aybastı İlçe Başkanlığı Durmuyor.13 Ocak 2018
MHP MARDİN YEŞİLLİ İLÇE TEŞKİLATI AÇILDI13 Ocak 2018
MHP Kemer İlçe Teşkilatı Başkanı Kara Açıklaması11 Ocak 2018
MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı'dan Genel Başkan'a Destek...10 Ocak 2018
MHP Kocaeli 2019'a hazır!10 Ocak 2018
MHP İzmit’e Bin 500 Yeni Üye!10 Ocak 2018
MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.10 Ocak 2018
MHP İl Başkanı Çiçek: "Gazetecilerimiz Milletimizin Vicdanıdır"09 Ocak 2018
MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç: "Liderimizin Sonuna Kadar Yanında ve Emrindeyiz"09 Ocak 2018
MHP Manisa İl Başkanlığı Hayvan Bakım Merkezini İnceledi06 Ocak 2018
MHP Kumluca Kadın Kollarında Görev Değişikliği06 Ocak 2018
MHP Amasya Kadın Kolları Başkanlığına Çetin Atandı05 Ocak 2018
HAYALİ İSTİFA ŞOVUNA MHP AYBASTI’DAN TOKAT GİBİ CEVAP!03 Ocak 2018
Bahçeli 2018 Mesaisine Adana'dan Başlayacak...31 Aralık 2017
GENEL BAŞKAN'IMIZIN YENİ YIL MESAJI!30 Aralık 2017
MHP Beypazar'ında İlçeler İstişare Toplantısı Yapıldı.27 Aralık 2017
MHP Ankara İki İlçe Teşkilatı Ortak İstişare Toplantısı Düzenledi.27 Aralık 2017
'CHP yönetimi sırtını FETÖ'ye dayadı'26 Aralık 2017
MHP’DEN MÜSİAD’A ZİYARET26 Aralık 2017
Başkan Sözlü: Halep oradaysa arşın burada26 Aralık 2017
MHP ANKARA ESKİ İL BAŞKANI ÇETİNKAYA'YA ÖNEMLİ GÖREV!25 Aralık 2017
İzmir'de MHP'ye katılım25 Aralık 2017
'KRİZ SEVERLER HER FIRSATTAN İSTİFADENİN PEŞİNDELER'25 Aralık 2017
KARATAŞ, OLTU’DA İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLEDİ25 Aralık 2017
MUTLU KADINLAR HUZURLU TÜRKİYE İÇİN BULUŞTU25 Aralık 2017
"Kaybedecek Zamanımız Yok"25 Aralık 2017
MHP YALOVA İL BAŞKANI SAKARYA’DAYDI24 Aralık 2017
MHP'li Yurdakul'dan sağlık eleştirisi24 Aralık 2017
MHP İl başkanlarına 20. yıla özel hediye24 Aralık 2017
"Milliyetçi Hareket Sevdalıları Fatsa ile Buluşma" 24 Aralık 2017
MHP, VATANIN SİGORTASIDIR23 Aralık 2017
SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANMA MESAJI23 Aralık 2017
MHP Gaziantep'den Kudüs Desteği.22 Aralık 2017
MHP İl Başkanı Avşar'dan Müsiad'a Ziyaret22 Aralık 2017
MHP BALIKESİR KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI’NA ATAMA YAPILDI22 Aralık 2017
Başkanlarımızın çalışmalarından gurur duyuyoruz22 Aralık 2017
Bahçeli'den Kudüs çıkışı: Ellerinde patladı21 Aralık 2017
BİZ GASTRONOMİ KENTİ SEÇİLDİK. ELİMİZİ CEBİMİZE ATACAK HALİMİZ KALMADI.21 Aralık 2017
Saffet Sancaklı: 4 büyükler küme düşebilir20 Aralık 2017
MHP Hiçbir Siyasi Partinin Yandaşı Değildir20 Aralık 2017
MHP LİDERİ AVCI’YA BAŞARILAR DİLEDİ20 Aralık 2017
'İSLAM’IN İZİ KUDÜS’TEN SİLİNEMEYECEKTİR'20 Aralık 2017
MHP İstanbul'da istişare toplantıları devam ediyor20 Aralık 2017
CHP teröriste değil devlete sahip çıksın19 Aralık 2017
MHP'ye Son Bir Ayda 250 Yeni Üye Katıldı19 Aralık 2017
MHP Seçim Komisyonu çalışmaya devam ediyor. 19 Aralık 2017
Yüreğiniz yetiyorsa, samimiyseniz 18 Aralık 2017
MHP İl ve İlçe kongrelerini tamamladı18 Aralık 2017
Yazıhan'da Stk'lardan MHP'ye Ziyaret17 Aralık 2017
Bazıları Cumhurun İttifakını Yanlış Anladı17 Aralık 2017
Hakan Pınar;“Damla damla değil dalga dalga geliyoruz” 17 Aralık 2017
BİZİ İHRAÇ EDECEKLER ALGISI YARATIYORLAR 17 Aralık 2017
MHP İL BAŞKANI BIYIK'LA DOBRA DOBRA 16 Aralık 2017
Milliyetçilik Türkiye’nin ruhudur16 Aralık 2017
MHP Adana"da Bayrak Değişimi;Duran Görevini Avcı'ya Bıraktı16 Aralık 2017
GAZİPAŞA’YA 3 HİLALİ DİKECEĞİZ16 Aralık 2017
“BEN MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ’NİN TEMSİLCİSİYİM”15 Aralık 2017
YERLİ MALI KULLANIMI BİR ÜLKE MESELESİDİR.15 Aralık 2017
BAHÇELİ, 5 OCAK'TA HEMŞERİLERİYLE BULUŞACAK14 Aralık 2017
ZALİMLERE OKKALI ŞAMAR ATILDI14 Aralık 2017
MHP Van´dan Kayyumlara Teşekkür14 Aralık 2017
Muhtarlara Destek Sözü14 Aralık 2017
MHP Hakkari İl Başkanı Özbek Şemdinli'de13 Aralık 2017
MHP İl Başkanı Avşar'dan Başhekim Parlakpınar'a Ziyaret13 Aralık 2017
Abdullah Kendir MHP Aybastı İlçe Başkanlığına Atandı.13 Aralık 2017
"Şunu Herkes İyi Bilsin.."12 Aralık 2017
'CUMHUR İTTİFAKI; PARTİLER KADAR, HALKIN DA İTTİFAKINI SAĞLAYACAKTIR'12 Aralık 2017
Sarıçam'da 1300 kişi MHP'ye katıldı12 Aralık 2017
İş Adamı Görüntülü Bezirganları Uyarıyoruz12 Aralık 2017
PAZARLIK ÇÜRÜMÜŞLÜK GETİRİR12 Aralık 2017
'HİZMET İÇİN GECE-GÜNDÜZ AYAKTAYIZ'11 Aralık 2017
MHP'den Yalova'da gövde gösterisi..11 Aralık 2017
'İL BAŞKANININ YULARINI TUTAMAYAN CHP’Yİ ŞİDDETLE KINIYORUZ'11 Aralık 2017
MHP Sarıçam'da çalışmalarına hız verdi11 Aralık 2017
Kimse kimseden üstün değildir11 Aralık 2017
TOPLU İSTİFA HABERLERİ YAPARAK PRİM YAPMAYA ÇALIŞTILAR 10 Aralık 2017
ZAFER YAKINDIR.10 Aralık 2017
Hasan Topçular'dan Açıklama.10 Aralık 2017
MHP ÇUKUROVA İLÇE BAŞKANI RAMAZAN ÇELİK’TEN ZİYARET10 Aralık 2017
'Bizde hata olmaz'10 Aralık 2017
'Sevdamız Türkiye' 10 Aralık 2017
"Haçlılara Kudüs'ü dar eden irade hala yaşamaktadır"09 Aralık 2017
Onlara Tahammülümüz Olmadı Olmayacak09 Aralık 2017
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Antalya'da08 Aralık 2017
MERSİN’DE MHP’YE KATILIM08 Aralık 2017
MHP AFYONKARAHİSAR HAREKETİN MERKEZİNDE07 Aralık 2017
DÜNSÜZLER ÜNSÜZLER … 06 Aralık 2017
ABD KARARDAN DERHAL DÖNMELİ06 Aralık 2017
MHP ADANA ‘TEK SES TEK YÜREK’06 Aralık 2017
MHP'YE İKİ PARTİ'DEN KATILIM06 Aralık 2017
MHP'nin kadın vekillerinden Gaziantep çıkarması06 Aralık 2017
5 ARALIK KADIN HAKLARI AÇIKLAMASI05 Aralık 2017
KIBLESİ KANDİL OLANLARIN BU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMALI05 Aralık 2017
‘HEPİNİZDE KRAL TELEFONLAR VAR’05 Aralık 2017
'Tarafımız sonsuza kadar Türkiye Cumhuriyeti'dir'05 Aralık 2017
Fatsa'da Murat Kaçak Resmen İlçe Başkanı...05 Aralık 2017
Bahçeli, Belediye Başkanlarını Antalya'da Topluyor04 Aralık 2017
'DEVLET BAHÇELİ KÖPRÜSÜ TÜRKİYE’NİN ESERİ OLACAK'04 Aralık 2017
'Biriz Beraberiz, Alevi Türkmen Kardeşlerimizin Yanındayız'04 Aralık 2017
"BİR SIRRI VAR, SABREDİN"04 Aralık 2017
MHP'ye Yeni Üyeler Katıldı03 Aralık 2017
MHP'YE BÜYÜK KATILIM03 Aralık 2017
MHP KOCAELİ ÇALIŞMALARINA ARA VERMEDEN DEVAM EDİYOR..03 Aralık 2017
Bizde Proje Demek Halka Hizmet Demektir. 03 Aralık 2017
Lider Türkiye İçin Alparslan Türkeş Vizyonu02 Aralık 2017
Güçlü Kadın Güçlü Türkiye 02 Aralık 2017
MHP'li Belediyeler Karne Alacak02 Aralık 2017
MHP´yi Terk Edenin Ülkücülük Kimliği Geçersizdir02 Aralık 2017
YENİ BİN YILDA YENİ SORUMLULUKLAR ADLI KONFERANS..02 Aralık 2017
ÜLKÜDE BİRLİK İSTİŞARE TOPLANTISI02 Aralık 2017
Devlet Bahçeli'den 'seçim ittifakı' formülü30 Kasım 2017
Gaziantep MHP'den Suriyeliler Çıkışı30 Kasım 2017
“BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ ASLA KAYBETMEMELİYİZ”30 Kasım 2017
SAYIN KILIÇDAROĞLU ELİNDEKİ BELGELERİ DERHAL YARGIYA İNTİKAL ETTİRMESİ EN MEŞRU YOLDUR30 Kasım 2017
Depremzedeler için istihdam çağrısı30 Kasım 2017
MHP'den Türk Kamu-Sen'e İadei Ziyaret29 Kasım 2017
Yapılan hizmetleri MHP olarak yakinen takip etmekteyiz. 29 Kasım 2017
Manisa Büyükşehir Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı29 Kasım 2017
MHP’Lİ ÇALIŞKAN’DAN ‘KARA CUMA’ TEPKİSİ29 Kasım 2017
MHP'nin duruşu, Gazi Meclis'in duruşudur29 Kasım 2017
BAHÇELİ'DEN ABD VE CHP'YE SERT MESAJ SİYASET MERTÇE YAPILIR28 Kasım 2017
"MHP BİTTİ" DİYENLERİN BİTTİĞİ GÜN27 Kasım 2017
Biz nerede sınıfta kalıyoruz?27 Kasım 2017
Artık bu gecenin, bu zulmetin sonu gelmeli. Artık şafak Türk-İslam alemi için sökmeli. 26 Kasım 2017
'ÜLKÜCÜ'NÜN YERİ MHP'DİR'26 Kasım 2017
Bülent Arınç’ın sabıkalarını yazsak ciltlerce ansiklopedi olur24 Kasım 2017
MAĞDUR KADROLARA HAKLARI İADE EDİLMELİ23 Kasım 2017
Türkiye, NATO’cu kafaların, FETÖ’cü Alçakların, Bölücü Hesapların Kurbanı da Olmayacaktır 23 Kasım 2017
AFRİN TERÖRİSTLERE MEZAR OLMALI23 Kasım 2017
'TÜRKİYE PAYİDAR KALACAK'23 Kasım 2017
OYUNLARI ODAĞINDA BOZACAĞIZ23 Kasım 2017
TEKİN; SALIPAZARI İLÇE TEŞKİLATI YÖNETİM TOPLANTISINA KATILDI.22 Kasım 2017
MHP İl Başkanı Baki Ersoy, Fetö Davalarını Değerlendirdi22 Kasım 2017
'Devlet Bahçeli Köprüsü Adana'nın yüz akı'22 Kasım 2017
MHP'Lİ Akçay doğumunun 100. yılında Alparslan Türkeş'i mecliste andı22 Kasım 2017

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI

EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI

Türk Çocuğu Ecdadını Tanıdıkça!
Daha Büyük İşler Yapmak İçin!
Kendinde Kuvvet Bulacaktır.

CH