Ana Sayfa > MHP HABER

'TÜRK KADINININ SİYASET YAPACAĞI TEK PARTİ MHP'DİR'
05 Aralık 2017
Bu haber 147 kez okundu
MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Av. Gülbeyhan Saylağ, 'Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 83. yıl dönümü'ne ilişkin basın açıklaması yaptı.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

"Bugün 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 83. yıl dönümü, demokrasisi ile övünen birçok ülkeden çok önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilerek demokraside dünya öncülüğü ettiğimiz bir günü kutlamanın gururu içindeyiz.

              Geçmişten geleceğe toplumun şekillenmesinde ve milletin devamında kadının rolü büyüktür. Türk kadını milletinin devamında geçmişten geleceğe üzerine düşen görevleri fedakârca ve başarı ile yerine getirmiştir.

Türk milletinin ölüm-kalım mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı’nda ön saflarda hiç kuşku yok ki Türk kadını da durmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 21 Mart 1923 tarihinde yaptığı bir konuşmasında, “Dünyada hiçbir milletin kadını ‘Ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım. Milletimi kurtuluş ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar gayret gösterdim diyemez” 

''Kimse inkâr edemez ki bu harpte ve ondan evvelki harplerde milletin hayat kabiliyetini tutan hep kadınlarımızdır'' sözleri bir hakkın sadakatle teslimidir.

Cumhuriyetin 1923 yılında kuruluşu ile beraber Türk kadını birçok hak ve özgürlük kazanmaya başlamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yeni kanunların hazırlanmasında ; Mebus adedi belirlenirken kadınlarda millet ferdi olarak sayılmış vatandaşlık hakkına sahip olmaları görüşülmüştür.

Türkiye Cumhuriyetin de 1926-1934 yılları arasında kadınların sosyal ve kültürel alanda eğitimde, hukukta aile içinde, çalışma hayatında, toplumsal yaşamda ve siyasette erkeklerle eşit haklara sahip olması hedeflenmiştir. Türkiye Cumhuriyetin de toplumsal alanda yapılan bu yasal düzenlemeler ve değişiklikler birçok Avrupa ülkesinden daha önce gerçekleştirilmiştir.

Belediye seçimlerinde seçme ve aday olma hakkı 3 Nisan 1930 'da belediye kanununun kabul edilmesi ile 1933 yılında çıkarılan Köy Kanunu ile muhtar seçme ve köy heyetine seçilme hakkı verilmiştir. 5 Aralık 1934'te Türkiye Büyük Millet Meclisinde kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanıyan yasa kabul edilerek Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.
Atatürk'ün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi kararı ile ilgili
ifadeleri şöyledir;

''Siyasi hayatta belediye seçimleri ile tecrübe kazanan Türk kadını bu seferde milletvekili suretiyle hakların en büyüğünü elde etmiş bulunuyor. Medeni memleketlerin çoğunda, kadınlardan esirgenen bu hak Türk kadınının elindedir onu yetki ve liyakatle kullanacaktır.''

Kadın erkek her vatandaşın seçimlere katılmak, seçmek, aday olmak gibi haklara sahip olması demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. 1930 yıllarda kadınlarımıza bu hak verilmiş olup kadın erkek her vatandaşımızın demokrasiye katılımı sağlanmıştır. Kadınlarımıza verilen bu hak dönemin şartları düşünüldüğünde radikal bir reformdur.

Kadınların da oy kullandığı ve 5.Dönem TBMM'nin belirlendiği 8 Şubat 1935'de 17 kadın milletvekili Meclis'e girmiş, izlenen dönemde yapılan ara seçimle bu sayı 18’e ulaşmıştır. Dönemin şartları içinde bu kadınlarımız için büyük bir başarıdır.

5 Aralık 2017 'ye geldiğimizde;

TBMM'de 81 kadın milletvekilimiz bulunmakta olup kadın milletvekili oranımız %14,5 tur. 81 ilimizin 43. de kadın milletvekili yoktur. 81 ilimizin sadece 4 tanesinde kadın belediye başkanımız bulunmaktadır, 919 ilçeden sadece 33 tanesinin belediye başkanı kadındır, belediye başkanı kadın oranı %2,93 olup bu oranlar çok düşüktür.

Bunun sebebi siyasi parti kadrolarında kadınların yeterince yer almaması, kadınların seçim döneminde seçmenin oyunu almak için liyakatsiz bir şekilde sadece listede olsun diye kotadan aday gösterilmesinin yanı sıra, ülkemizde kadınların fert olarak eğitim, ekonomi, sosyal-kültürel ve siyasi anlamda haklarından yeterince faydalanamamasıdır.

Kadının siyasetle daha aktif ilgilenebilmesi için evvelinde önüne konmuş olan bu engellerin kalkması gerekmektedir. Bu sorunlar kadınların siyasetle iştigalini engellediği gibi şiddete de maruz kalmasına sebebiyet vermektedir.

Çözüm, Lider Devlet Bahçeli’nin açıklamalarında belirttiği üzere:

Türk Milleti'nin eseri olup, Türk siyasetine ve Türk tarihine hediyesi olan
Milliyetçi Hareket Partisi'ndedir.

Milliyetçiliğimizin ana sütunlarından birisi adalet, eşitlik ve millet sevgisi ise; bir diğeri şüphesiz ki demokrasi ve insan haysiyetine duyduğumuz bağlılık ve saygıdır.

Kadın-erkek arasındaki eşitliğin ve bu eşitliği sağlam esaslara bağlayan adalet ve ahlak cevherinin yine asırlar önce Türk medeniyetinde imrenilecek seviyelerde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Batılı yaşam tipine öykünen, küresel sömürü mekanizmalarının arasında fikren ve siyaseten can çekişen özünü ve özgüvenini kaybetmiş kimliksiz elit ve zümrelerin, geçmişimize at gözlüğüyle bakmaları gerçekleri değiştiremeyecektir.

Bugün hasretini çektiğimiz ne varsa geçmişimize damga vurmuştur.

Bugün insanlığın ihtiyaç duyduğu davranış kurallarının ve sosyal kurumların tamamı asırlar evvel Türk-İslam medeniyetinin surlarından güneş gibi parlamıştır. Avrupa’da kadınların cadı avına tabi tutulup diri diri yakıldığı devirlerde insan olmanın şeref ve itibarıyla müşerref oluyordu.

Kadınların adaletsizliğe, haksızlığa ve vicdansızlığa maruz kaldığı farklı toplum ve ülkeler içten içe kanarken; Türk kadını devlet yönetiyor, cephelerde mücadele veriyor, insan olmanın haklı onurunu taşıyordu.

Gerek yüce dinimizin buyrukları gerekse de zengin kültür ve tarihi mirasımız kadına saygı ve nezaket konusunda nasıl bir maziden süzülerek geldiğimizi ispatlamaktadır.

İşte böylesi bir ufuk ve vicdan derinliğinin sonucudur ki, 5 Aralık 1934 tarihinde Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.

Yukarıda kadına seçme ve seçilme hakkı ile ilgili açıklamasından kesit aldığımız Lider Devlet Bahçeli'nin belirttiği üzere Türk kadınının tarihteki yerini alarak öz benliğine uyan ve siyaset yapacağı tek parti MHP'dir. Partimiz demokrasinin tam anlamı ile işlemesi için kadının siyasi kadroların tüm kademelerinde ve TBMM de %50 den az olmayacak bir şekilde yer alması kanaatinde çalışma ve hevesindedir.

Bu çıkış yolundan hareketle Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı teşkilat bünyemizin de görev alan kadınlarımızın büyük şehirde siyaset yapmanın zorlukları ile mücadele de yanlarındadır. İl başkanlığımız bünyesinde Kadın ve Aileden Sorumlu Komisyon, kurularak bu komisyon bir taraftan teşkilat bünyemizde siyaset yapan kadınlarımızın karşılaştığı zorlukları bertaraf etmeye çalışırken diğer taraftan ,Türk kadınının yaşadığı tüm sorunlarla alakadar olup bunların çözümü için çalışmalar yapmaktadır.

Bilmekteyiz ki kadınlarımız siyaset ile iştigalde özellikle büyük şehirde daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadırlar; maddi sıkıntılar, iş hayatından kaynaklı sıkıntılar, çalışan anne olmaktan kaynaklı sıkıntılar, sosyal sıkıntılardan trafik sıkıntısına kadar örneklenen birçok engel ve sıkıntıları vardır. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı olarak İstanbul’da yaşayan tüm kadınlarımızın sorunlarının çözüm noktasında yanlarındayız.

Günümüzün büyük bir dünya sorunu olan şiddet konusunda da kadınlarımızın fert fert yanındayız şiddetin önlenmesinde kadın ve erkek birlikte bu sorunu aşacağımızın parti olarak ve İstanbul İl Başkanlığı olarak inancındayız. Şiddetle mücadelenin sadece fiziksel şiddet ile mücadele olmadığını kadınımızın sosyal bir birey olarak tüm haklarından faydalanmasını sağlamakla şiddetin aşılacağını öngörmekteyiz. Bize göre şiddeti önleyecek ana unsurlardan biri de kadının demokratik haklarından yeterince faydalanması siyasi kadrolarda yer alarak yeterince temsil edilmesidir.
Kadınların sadece seçim zamanı vitrin olsun diye listelerde kota sistemi ile yer alması
kadınların siyasi alanda varlığına ve ilerlemesine yarardan çok zarar getirmektedir. MHP'nin her kademesinde liyakatli kadınlarımız bulunmaktadır, sayının arzu ettiğimiz en üst seviyeye getirilmesi kadınlar önündeki toplumsal yaşamsal sosyo-ekonomik ve kültürel engellerin aşılması ile mümkün olacaktır.

Türk kadını özüne dönerek siyasi kadrolarda yeterince yer alıp ülke yönetimine katıldıkça ülkemizin demokrasisi ilerleyecektir. Toplumun tamamının sosyal ekonomik, kültürel ve siyasi hayata katılımı ile ülkemiz lider ülke olacaktır. Bu yaşam tarzı dünümüzde vardır, atılacak sağlam temellerle bugün ve yarınımızda olmalıdır. Türk kadınının siyasi kadrolarda yer alarak yönetime gelmek için bulunacağı siyasi adres MHP'dir. Çünkü, MHP milletin varlığından varlık bulmuş Türk kadınının fıtratı ve yaşam tarzı ile bire bir örtüşen tek partidir.

Bize birçok hak ve özgürlük verdiği gibi seçme ve seçilme hakkını da veren Mustafa Kemal Atatürk 'ü rahmet minnet ve saygıyla anıyoruz. Türk kadını olarak gönül rahatlığı ile siyaset yapacağımız milli varlığımızla örtüşen bir parti ve fikir sistemi bırakan Başbuğ Alpaslan Türkeş 'i rahmet minnet ve saygıyla anıyoruz.

Partinin her kademesinde yer almamız için bize liderlik eden, önümüzü açan ve desteklerini esirgemeyen Lider Devlet Bahçeli’ye şükranlarımızı borç biliyor, İstanbul’da bir kadın olarak siyaset yapmanın zorluklarını aşmamız da destek ve katkılarını esirgemeyen başta İl Başkanımız Mehmet Bülent Karataş ve tüm teşkilat mensubu dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu meyanda tüm siyasi partilere örnek olmalarını umuyoruz.

Milliyetçi Hareket Partisi siyasi kadrolarında bulunmaktan mutluluk ve şeref duyarız.
13 Ocak 1920’de Sultanahmet Meydanı’nda İstanbul “Türk’tür ve Türk kalacaktır” temalı mitingde vatan ve millet için mücadeleye hazır olduklarını cümle aleme duyuran Muallimler Cemiyeti Başkanı Nakiye Hanım’ın sözü yerde kalmamış, bundan sonra da kalmayacaktır.

DÜN BURDAYDIK BUGÜN BURDAYIZ YARIN YİNE BURDA OLACAĞIZ.

Milliyetçi Türk kadını olarak dün ne isek bugün de oyuz. Kadın haklarını savunan yazar ve şairimiz Namık Kemal’in dizelerinde belirttiği gibi:
Ecdadımızın Heybeti ma'ruf-u cihandır.
Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır.

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Kadın Kolları olarak.
Güzel Vatanımızın Büyük Türk Milleti'nin ve Aziz İstanbul'un hizmetindeyiz...
Varlığımız Türk Varlığına Armağan Olsun.
Ne Mutlu Türk'üm diyene." dedi. Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer MHP HABER Haberleri

Başlık Tarih
 
Başkan Avşar'dan Darende'ye Ziyaret...17 Ocak 2018
MHP Çubuk İlçe Teşkilatından Şehit Yakınlarına Ziyaret17 Ocak 2018
MHP Aybastı İlçe Başkanlığı Durmuyor.13 Ocak 2018
MHP MARDİN YEŞİLLİ İLÇE TEŞKİLATI AÇILDI13 Ocak 2018
MHP Kemer İlçe Teşkilatı Başkanı Kara Açıklaması11 Ocak 2018
MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı'dan Genel Başkan'a Destek...10 Ocak 2018
MHP Kocaeli 2019'a hazır!10 Ocak 2018
MHP İzmit’e Bin 500 Yeni Üye!10 Ocak 2018
MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.10 Ocak 2018
MHP İl Başkanı Çiçek: "Gazetecilerimiz Milletimizin Vicdanıdır"09 Ocak 2018
MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç: "Liderimizin Sonuna Kadar Yanında ve Emrindeyiz"09 Ocak 2018
MHP Manisa İl Başkanlığı Hayvan Bakım Merkezini İnceledi06 Ocak 2018
MHP Kumluca Kadın Kollarında Görev Değişikliği06 Ocak 2018
MHP Amasya Kadın Kolları Başkanlığına Çetin Atandı05 Ocak 2018
HAYALİ İSTİFA ŞOVUNA MHP AYBASTI’DAN TOKAT GİBİ CEVAP!03 Ocak 2018
Bahçeli 2018 Mesaisine Adana'dan Başlayacak...31 Aralık 2017
GENEL BAŞKAN'IMIZIN YENİ YIL MESAJI!30 Aralık 2017
MHP Beypazar'ında İlçeler İstişare Toplantısı Yapıldı.27 Aralık 2017
MHP Ankara İki İlçe Teşkilatı Ortak İstişare Toplantısı Düzenledi.27 Aralık 2017
'CHP yönetimi sırtını FETÖ'ye dayadı'26 Aralık 2017
MHP’DEN MÜSİAD’A ZİYARET26 Aralık 2017
Başkan Sözlü: Halep oradaysa arşın burada26 Aralık 2017
MHP ANKARA ESKİ İL BAŞKANI ÇETİNKAYA'YA ÖNEMLİ GÖREV!25 Aralık 2017
İzmir'de MHP'ye katılım25 Aralık 2017
'KRİZ SEVERLER HER FIRSATTAN İSTİFADENİN PEŞİNDELER'25 Aralık 2017
KARATAŞ, OLTU’DA İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLEDİ25 Aralık 2017
MUTLU KADINLAR HUZURLU TÜRKİYE İÇİN BULUŞTU25 Aralık 2017
"Kaybedecek Zamanımız Yok"25 Aralık 2017
MHP YALOVA İL BAŞKANI SAKARYA’DAYDI24 Aralık 2017
MHP'li Yurdakul'dan sağlık eleştirisi24 Aralık 2017
MHP İl başkanlarına 20. yıla özel hediye24 Aralık 2017
"Milliyetçi Hareket Sevdalıları Fatsa ile Buluşma" 24 Aralık 2017
MHP, VATANIN SİGORTASIDIR23 Aralık 2017
SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANMA MESAJI23 Aralık 2017
MHP Gaziantep'den Kudüs Desteği.22 Aralık 2017
MHP İl Başkanı Avşar'dan Müsiad'a Ziyaret22 Aralık 2017
MHP BALIKESİR KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI’NA ATAMA YAPILDI22 Aralık 2017
Başkanlarımızın çalışmalarından gurur duyuyoruz22 Aralık 2017
Bahçeli'den Kudüs çıkışı: Ellerinde patladı21 Aralık 2017
BİZ GASTRONOMİ KENTİ SEÇİLDİK. ELİMİZİ CEBİMİZE ATACAK HALİMİZ KALMADI.21 Aralık 2017
Saffet Sancaklı: 4 büyükler küme düşebilir20 Aralık 2017
MHP Hiçbir Siyasi Partinin Yandaşı Değildir20 Aralık 2017
MHP LİDERİ AVCI’YA BAŞARILAR DİLEDİ20 Aralık 2017
'İSLAM’IN İZİ KUDÜS’TEN SİLİNEMEYECEKTİR'20 Aralık 2017
MHP İstanbul'da istişare toplantıları devam ediyor20 Aralık 2017
CHP teröriste değil devlete sahip çıksın19 Aralık 2017
MHP'ye Son Bir Ayda 250 Yeni Üye Katıldı19 Aralık 2017
MHP Seçim Komisyonu çalışmaya devam ediyor. 19 Aralık 2017
Yüreğiniz yetiyorsa, samimiyseniz 18 Aralık 2017
MHP İl ve İlçe kongrelerini tamamladı18 Aralık 2017
Yazıhan'da Stk'lardan MHP'ye Ziyaret17 Aralık 2017
Bazıları Cumhurun İttifakını Yanlış Anladı17 Aralık 2017
Hakan Pınar;“Damla damla değil dalga dalga geliyoruz” 17 Aralık 2017
BİZİ İHRAÇ EDECEKLER ALGISI YARATIYORLAR 17 Aralık 2017
MHP İL BAŞKANI BIYIK'LA DOBRA DOBRA 16 Aralık 2017
Milliyetçilik Türkiye’nin ruhudur16 Aralık 2017
MHP Adana"da Bayrak Değişimi;Duran Görevini Avcı'ya Bıraktı16 Aralık 2017
GAZİPAŞA’YA 3 HİLALİ DİKECEĞİZ16 Aralık 2017
“BEN MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ’NİN TEMSİLCİSİYİM”15 Aralık 2017
YERLİ MALI KULLANIMI BİR ÜLKE MESELESİDİR.15 Aralık 2017
BAHÇELİ, 5 OCAK'TA HEMŞERİLERİYLE BULUŞACAK14 Aralık 2017
ZALİMLERE OKKALI ŞAMAR ATILDI14 Aralık 2017
MHP Van´dan Kayyumlara Teşekkür14 Aralık 2017
Muhtarlara Destek Sözü14 Aralık 2017
MHP Hakkari İl Başkanı Özbek Şemdinli'de13 Aralık 2017
MHP İl Başkanı Avşar'dan Başhekim Parlakpınar'a Ziyaret13 Aralık 2017
Abdullah Kendir MHP Aybastı İlçe Başkanlığına Atandı.13 Aralık 2017
"Şunu Herkes İyi Bilsin.."12 Aralık 2017
'CUMHUR İTTİFAKI; PARTİLER KADAR, HALKIN DA İTTİFAKINI SAĞLAYACAKTIR'12 Aralık 2017
Sarıçam'da 1300 kişi MHP'ye katıldı12 Aralık 2017
İş Adamı Görüntülü Bezirganları Uyarıyoruz12 Aralık 2017
PAZARLIK ÇÜRÜMÜŞLÜK GETİRİR12 Aralık 2017
'HİZMET İÇİN GECE-GÜNDÜZ AYAKTAYIZ'11 Aralık 2017
MHP'den Yalova'da gövde gösterisi..11 Aralık 2017
'İL BAŞKANININ YULARINI TUTAMAYAN CHP’Yİ ŞİDDETLE KINIYORUZ'11 Aralık 2017
MHP Sarıçam'da çalışmalarına hız verdi11 Aralık 2017
Kimse kimseden üstün değildir11 Aralık 2017
TOPLU İSTİFA HABERLERİ YAPARAK PRİM YAPMAYA ÇALIŞTILAR 10 Aralık 2017
ZAFER YAKINDIR.10 Aralık 2017
Hasan Topçular'dan Açıklama.10 Aralık 2017
MHP ÇUKUROVA İLÇE BAŞKANI RAMAZAN ÇELİK’TEN ZİYARET10 Aralık 2017
'Bizde hata olmaz'10 Aralık 2017
'Sevdamız Türkiye' 10 Aralık 2017
"Haçlılara Kudüs'ü dar eden irade hala yaşamaktadır"09 Aralık 2017
Onlara Tahammülümüz Olmadı Olmayacak09 Aralık 2017
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Antalya'da08 Aralık 2017
MERSİN’DE MHP’YE KATILIM08 Aralık 2017
MHP AFYONKARAHİSAR HAREKETİN MERKEZİNDE07 Aralık 2017
DÜNSÜZLER ÜNSÜZLER … 06 Aralık 2017
ABD KARARDAN DERHAL DÖNMELİ06 Aralık 2017
MHP ADANA ‘TEK SES TEK YÜREK’06 Aralık 2017
MHP'YE İKİ PARTİ'DEN KATILIM06 Aralık 2017
MHP'nin kadın vekillerinden Gaziantep çıkarması06 Aralık 2017
5 ARALIK KADIN HAKLARI AÇIKLAMASI05 Aralık 2017
KIBLESİ KANDİL OLANLARIN BU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMALI05 Aralık 2017
‘HEPİNİZDE KRAL TELEFONLAR VAR’05 Aralık 2017
'Tarafımız sonsuza kadar Türkiye Cumhuriyeti'dir'05 Aralık 2017
Fatsa'da Murat Kaçak Resmen İlçe Başkanı...05 Aralık 2017
Bahçeli, Belediye Başkanlarını Antalya'da Topluyor04 Aralık 2017
'DEVLET BAHÇELİ KÖPRÜSÜ TÜRKİYE’NİN ESERİ OLACAK'04 Aralık 2017
'Biriz Beraberiz, Alevi Türkmen Kardeşlerimizin Yanındayız'04 Aralık 2017
"BİR SIRRI VAR, SABREDİN"04 Aralık 2017
MHP'ye Yeni Üyeler Katıldı03 Aralık 2017
MHP'YE BÜYÜK KATILIM03 Aralık 2017
MHP KOCAELİ ÇALIŞMALARINA ARA VERMEDEN DEVAM EDİYOR..03 Aralık 2017
Bizde Proje Demek Halka Hizmet Demektir. 03 Aralık 2017
Lider Türkiye İçin Alparslan Türkeş Vizyonu02 Aralık 2017
Güçlü Kadın Güçlü Türkiye 02 Aralık 2017
MHP'li Belediyeler Karne Alacak02 Aralık 2017
MHP´yi Terk Edenin Ülkücülük Kimliği Geçersizdir02 Aralık 2017
YENİ BİN YILDA YENİ SORUMLULUKLAR ADLI KONFERANS..02 Aralık 2017
ÜLKÜDE BİRLİK İSTİŞARE TOPLANTISI02 Aralık 2017
Devlet Bahçeli'den 'seçim ittifakı' formülü30 Kasım 2017
Gaziantep MHP'den Suriyeliler Çıkışı30 Kasım 2017
“BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ ASLA KAYBETMEMELİYİZ”30 Kasım 2017
SAYIN KILIÇDAROĞLU ELİNDEKİ BELGELERİ DERHAL YARGIYA İNTİKAL ETTİRMESİ EN MEŞRU YOLDUR30 Kasım 2017
Depremzedeler için istihdam çağrısı30 Kasım 2017
MHP'den Türk Kamu-Sen'e İadei Ziyaret29 Kasım 2017
Yapılan hizmetleri MHP olarak yakinen takip etmekteyiz. 29 Kasım 2017
Manisa Büyükşehir Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı29 Kasım 2017
MHP’Lİ ÇALIŞKAN’DAN ‘KARA CUMA’ TEPKİSİ29 Kasım 2017
MHP'nin duruşu, Gazi Meclis'in duruşudur29 Kasım 2017
BAHÇELİ'DEN ABD VE CHP'YE SERT MESAJ SİYASET MERTÇE YAPILIR28 Kasım 2017
"MHP BİTTİ" DİYENLERİN BİTTİĞİ GÜN27 Kasım 2017
Biz nerede sınıfta kalıyoruz?27 Kasım 2017
Artık bu gecenin, bu zulmetin sonu gelmeli. Artık şafak Türk-İslam alemi için sökmeli. 26 Kasım 2017
'ÜLKÜCÜ'NÜN YERİ MHP'DİR'26 Kasım 2017
Bülent Arınç’ın sabıkalarını yazsak ciltlerce ansiklopedi olur24 Kasım 2017
MAĞDUR KADROLARA HAKLARI İADE EDİLMELİ23 Kasım 2017
Türkiye, NATO’cu kafaların, FETÖ’cü Alçakların, Bölücü Hesapların Kurbanı da Olmayacaktır 23 Kasım 2017
AFRİN TERÖRİSTLERE MEZAR OLMALI23 Kasım 2017
'TÜRKİYE PAYİDAR KALACAK'23 Kasım 2017
OYUNLARI ODAĞINDA BOZACAĞIZ23 Kasım 2017
TEKİN; SALIPAZARI İLÇE TEŞKİLATI YÖNETİM TOPLANTISINA KATILDI.22 Kasım 2017
MHP İl Başkanı Baki Ersoy, Fetö Davalarını Değerlendirdi22 Kasım 2017
'Devlet Bahçeli Köprüsü Adana'nın yüz akı'22 Kasım 2017
MHP'Lİ Akçay doğumunun 100. yılında Alparslan Türkeş'i mecliste andı22 Kasım 2017
BU ZİHNİYETİN TERÖRİSTLERDEN FARKI NEDİR?21 Kasım 2017
Liderimizin Teşrifleriyle Geçmiş Dönem Ü.Ocakları İl Bşk. Toplantısı 21 Kasım 2017
MHP'li Tarkan Akıllı'dan Muhtarlara Ziyaret20 Kasım 2017
MHP'den Yeşil Kuşak ve Mahallelik Projesi'ne Destek Sözü20 Kasım 2017
RİZE´DE MHP ‘YE YOĞUN İLGİ…19 Kasım 2017
Kayseri MHP : Üye Olan 626 Kişinin Parti Rozetleri Törenle Takıldı19 Kasım 2017
'TÜRKİYENİN DİK DURUŞUNDAN KÜRESEL GÜÇLER, FENA RAHATSIZ'19 Kasım 2017
Samsun MHP'den Anlamlı Organizasyon19 Kasım 2017
MHP Bursa Teşkilatları İznik'te Kampa Girdi18 Kasım 2017
NATO tatbikatındaki skandala sert tepki18 Kasım 2017
İdlib'ten sonra Afrin'e de operasyon yapılmalıdır17 Kasım 2017
‘PARTİMİN VE YENİPAZAR’IN HİZMETİNDEYİM’17 Kasım 2017
MHP’Lİ BAŞKAN OĞUZELİ HALKIYLA BÜTÜNLEŞMEYE DEVAM EDİYOR..17 Kasım 2017
Devlet Bahçeli: 2019'da kilit partiyiz!17 Kasım 2017
İPİN UCU KİMİN ELİNDE?17 Kasım 2017
ANKET FİLMLERİ BİZ DE REYTİNG YAPMAZ17 Kasım 2017
TEŞKİLATLARIMIZI DİRİ TUTUYORUZ17 Kasım 2017
MHP Uyuşturucuya Savaş Açtı16 Kasım 2017
MHP'li Öztürk'ten Maski Açıklaması15 Kasım 2017
ÜMRANİYE MHP’DEN ANKARA ÇIKARMASI..15 Kasım 2017
"Benim için bir şeref nişanesidir"15 Kasım 2017
“BAHÇELİ ZİKZAK ÇİZMEDEN HEP PARTİSİNİN BAŞINDAYDI”14 Kasım 2017
PENDİK MHP’NİN ACI GÜNÜ14 Kasım 2017
MHP Kadın Kolları Samsun'da Atakta... 14 Kasım 2017
BOZKURDUN BEĞENMEDİĞİNİ ÇAKALLAR KAPIŞIRMIŞ14 Kasım 2017
MHP'li Karakaya'dan 'Seçim Barajı' Değerlendirmesi13 Kasım 2017
GAZİANTEP MHP’YE BÜYÜK KATILIM12 Kasım 2017
Çekmeköy'de MHP'ye 430 yeni üye12 Kasım 2017
MHP İl Başkanı Bülent Avşar Açıklaması12 Kasım 2017
Biz büyük bir milletiz, adımız Türk milletidir. 12 Kasım 2017
MHP'ye büyük katılım12 Kasım 2017
Taburcuyuz. Taburumuza dönüyoruz çok şükür.12 Kasım 2017
FATİH SULTAN MEHMET HAN’DA BİZİMDİR ATATÜRK’TE12 Kasım 2017
KİN VE NEFRET İTTİFAKINI BOZACAĞIZ11 Kasım 2017
Sorgun'da MHP'ye 300 Kişi Üye Oldu10 Kasım 2017
MHP İL YÖNETİMİNDEN BÜYÜK KÖY’E ÇIKARMA10 Kasım 2017
'ATATÜRK, TÜRK MİLLETİNİN KALBİNDE TAHT KURMUŞTUR'10 Kasım 2017
''ATATÜRK, CUMHURİYETTİR, CUMHURUN TA KENDİSİDİR''09 Kasım 2017
Sizi çok iyi tanıyoruz..09 Kasım 2017
BARAJ ENDİŞEMİZ YOK09 Kasım 2017
Vatan savunmasının sözleşmesi olmaz08 Kasım 2017
"Staj ve çıraklık Sürelerinin Emeklilik Hizmetine Sayılması" 08 Kasım 2017
MHP ERKEN SEÇİMDEN YANA DEĞİL08 Kasım 2017
GAZİLERE SALDIRANLARA SERT TEPKİ…07 Kasım 2017
BAHÇELİ: İĞRENÇ MAHLUKLAR DOĞDUKLARINA PİŞMAN EDİLMELİ07 Kasım 2017
MHP Maltepe İlçe Başkanlığı yeni hizmet binası açıldı06 Kasım 2017
MHP’DEN YÜKSEK KATILIMLI İSTİŞARE TOPLANTISI05 Kasım 2017
MHP Adana'dan Bahçeli'yi duygulandıran ziyaret03 Kasım 2017
Doğumunun 100. yılında Başbuğ Türkeş etkinlikleri03 Kasım 2017
TÜRKEŞ,TÜRK DÜNYASI'NIN BİLGESİ, ÇAĞDAŞ DEDE KORKUT'UDUR03 Kasım 2017
HIYANETE GÖZ AÇTIRILMAYACAKTIR02 Kasım 2017
Burhaniye MHP İlçe Teşkilatı Türkeş'in Mezarını Ziyaret Etti02 Kasım 2017
Baştuğ: Bu riyakar zihniyete Ahlatlı geçit vermez02 Kasım 2017
MHP'Lİ TOR'DAN SÜTÇÜ İMAM MESAJI02 Kasım 2017
MHP ŞEHİTKAMİL’DEN GENEL MERKEZE ZİYARET31 Ekim 2017
Bahçeli, sınıfta "bozkurt" işareti yapan öğretmeni kabul etti31 Ekim 2017
ÇIRA GİBİ YANACAKLARI ZAMAN GELECEKTİR31 Ekim 2017
MHP VARSA MİLLETİMİZE TASA YOKTUR30 Ekim 2017
MHP seçimden kaçmaz29 Ekim 2017
Hani sizin MHP diye bir sevdanız vardı29 Ekim 2017
MHP BOLU İL BAŞKANI ADEM EVCİL’İN BAYRAM MESAJİ29 Ekim 2017
Emperyal Güçlere Karşı Verilen Milli bir Mücadeledir28 Ekim 2017
MHP İNEGÖLDEN ANKARA ÇIKARMASI28 Ekim 2017
MHP RİZE’DEN CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI28 Ekim 2017
TAŞDOĞAN’DAN CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI28 Ekim 2017
MHP'li MUSTAFA AKSOY’DAN ALANYA ÇIKARMASI28 Ekim 2017
"MHP'nin duruşu, Mehmetçik'in süngüsü kadar keskin olacak"28 Ekim 2017
'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olacaktır'28 Ekim 2017
"Türkiye Cumhuriyeti Milli Bir Duruşun Görkemli Bir Eseridir"28 Ekim 2017
Cumhuriyet Baki Kalacak, Bekası Korunacaktır28 Ekim 2017
ASRIN DESTANI BAŞBUĞ28 Ekim 2017
MHP Çeşme'den 29 ekim mesajı28 Ekim 2017
BİRLİK, BERABERLİK, KARDEŞLİK MESAJI27 Ekim 2017
MHP Melikgazi teşkilatında üye kaydına yoğun ilgi27 Ekim 2017
"Türk Ordusu gözbebeğimizdir"27 Ekim 2017
MHP İl Başkanı Mısırlıgil Teşekkür Etti26 Ekim 2017
MHP Battalgazi İlçe Başkanı Samanlı'dan 29 Ekim Mesajı26 Ekim 2017
Adana'da MHP'ye büyük katılım26 Ekim 2017
Taşdoğan'dan Şahinbey Tepkisi26 Ekim 2017
MHP'nin Üye Standına Yoğun İlgi26 Ekim 2017
MHP Sarıçam’dan Lider Bahçeli’ye ziyaret26 Ekim 2017
MHP RİZE İL BAŞKANLIĞI VE KADIN KOLLARINDAN ANKARA ZİYARETİ25 Ekim 2017
'KİRLİ ELLERİNİZİ TÜRK ASKERİNİN ÜZERİNDEN ÇEKİN'24 Ekim 2017
MHP PENDİK MAHALLE TEŞKİLATLARIYLA KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİ.23 Ekim 2017
MHP ŞAHİNBEY’DE YENİ ÜYELERE ROZET TAKILDI23 Ekim 2017
MHP Çerkezköy Teşkilatına Görkemli Açılış22 Ekim 2017
MHP'li Başkan Sert Konuştu: Sahtekar Şovmenler! 22 Ekim 2017
MHP Babaeski İlçe Başkanlığınca Muhtarlara Yemek Verildi.22 Ekim 2017
MHP Narman'da İstişare Toplantısı Yaptı, Esnafı Dinledi21 Ekim 2017
MHP'den 2 Bin Kişilik Aşure Dağıtımı21 Ekim 2017
Görevleri çok, yetkileri az!21 Ekim 2017
'Gerçekler ortaya çıkarsa Davutoğlu mahçup olur'20 Ekim 2017
BEKA SORUNUNDA PAZARLIK OLMAZ20 Ekim 2017
MHP’DEN MUHTARLAR GÜNÜ MESAJI19 Ekim 2017
MHP olarak hep haklı çıktık .18 Ekim 2017
YEREL SEÇİMDE ÜÇ HİLALİ ÇUKUROVA SEMALARINDA DALGALANDIRMAYA HAZIRIZ18 Ekim 2017
MHP MERSİN : “KORKMUYORUZ”18 Ekim 2017
BAHÇELİ: GELİN ÜNİVERSİTE SINAVINI TAMAMEN KALDIRALIM17 Ekim 2017
ORTAHİSAR MHP’DEN DÜNYA YOKSULLUK GÜNÜ MESAJI..16 Ekim 2017
RİZE SALVADER DERNEĞİNDEN MHP’YE ZİYARET16 Ekim 2017
MHP MERSİN KADIN KOLLARI'NDAN ANLAMLI ETKİNLİK16 Ekim 2017
Bahçeli, Türk Medyasının Milliyetçi Değerleriyle Bir Araya Geldi16 Ekim 2017
MHP KİLİS KADIN KOLLARI ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR15 Ekim 2017
MHP'li Koç: AKP, MHP’nin doğrularını gördü 15 Ekim 2017
“MHP ÜLKENİN SİGORTASIYSA PRİMLERİNİZİ ÖDEYİN”15 Ekim 2017
MHP RİZE ÇALIŞMALARINA ARA VERMEDEN DEVAM EDİYOR14 Ekim 2017
HERKES HADDİNİ BİLECEK13 Ekim 2017
İŞİD VE PKK İLE EN UFAK BAĞLANTISI OLAN DERNEKLER KAPATILMALIDIR12 Ekim 2017
'Kerkük Topraklarında Destan Yazmaya Hazırız'11 Ekim 2017
MİSAK-I MİLLİ TÜRK MİLLETİNİN YEMİNİDİR10 Ekim 2017
MHP Ankara İl Başkanlığına Baştuğ seçildi.08 Ekim 2017
“Şehitler Ölmez, Türk Vatanı Bölünmez, Bölünemez.”08 Ekim 2017
Tutarlı politikalar devam ettikçe MHP Cumhurbaşkanı'nın yanındadır07 Ekim 2017

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI

EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI

Türk Çocuğu Ecdadını Tanıdıkça!
Daha Büyük İşler Yapmak İçin!
Kendinde Kuvvet Bulacaktır.

CH