Ana Sayfa > EĞİTİM

TÜRK EĞİTİM-SEN BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ
21 Aralık 2020
Bu haber 5216 kez okundu
Mülakat ile ilgili hükümler tüm MEB mevzuatından çıkarılmalı, başta yönetici atama olmak üzere tüm alanlarda mülakatın olmadığı bir sisteme geçilmelidir.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
TÜRK EĞİTİM-SEN BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI YAPILDI.

Türk Eğitim-Sen Başkanlar Kurulu Toplantısı, 17 Aralık 2020 tarihinde online olarak gerçekleştirildi. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve tüm şube başkanlarımızın katıldığı toplantıda hem eğitim gündemine dair gelişmeler değerlendirildi hem de önümüzdeki süreçte yapılacak faaliyetler planlandı.

Ek ders ücretleri öğretmenlere ödenmelidir.

Toplantının açılış konuşmasını Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan yaptı. Pandemi döneminin başta ekonomi, eğitim, sendikal faaliyetler olmak üzere tüm alanları etkilediğine dikkat çeken Geylan, eğitim çalışanlarının uzaktan eğitimde gerek sahip olmadıkları imkânlardan, gerek mevzuattan kaynaklanan sorunlardan, gerekse kamu yönetiminin eğitim çalışanlarının beklentilerini, haklarını, kazanımlarını dikkate almayan yorumlamalar yapmalarından dolayı sorunlar yaşadığını söyledi. Sorunun kaynağının “sistem” olduğuna dikkat çeken Geylan, “Bizim sistemimiz yüz yüze eğitime göre kurgulandı. Uzaktan eğitim sürecini yüz yüze eğitime göre hazırlanan bir mevzuatla yönetmeye çalıştık. Bu esnada kraldan çok kralcı olan yöneticiler nedeniyle bu yorumlamalar eğitim çalışanlarının aleyhine sonuçlar ortaya çıkardı. Mesela ek ders ücretlerini ödenmesi mevzusu… Biz Bakanlığa şunu ifade ettik. Eğitim-öğretim yılı başında öğretmenlere tebliğ edilen ek ders çizelgesi üzerinden ek ders ödemeleri yapılsın! Bu tahsil edilmiş bir bütçedir, ödenmelidir!

0
Öğretmenlerimize güvenin!

Bunun dışında Bakanlığın eğitim çalışanlarına güvenmesini istedik. Öğrencilerin eğitim süreçleri ile ilgili kaygı düzeyi en yüksek olanlar öğretmenlerdir. Uzaktan eğitim sürecinde Bakanlık öğretmenlere güvenmelidir. Biliyorsunuz, öğretmenlerimiz haftada bir gün okulda. Öğretmenler zümre toplantısı, haftanın değerlendirmesi ve önümüzdeki haftanın planlamasını okulda yapıyor. Bütün bunlar uzaktan da gerçekleştirilebilir. Aslında bu uygulama 16 Mart’tan beri kamuoyunda bazı mahfillerin ‘öğretmenler 6 aydır işe gitmiyor’ algısını kırmak için yapılmıştır. Bu propagandanın baskısıyla öğretmenleri bir gün okula getirmenin telaşına düştüler. Oysa kim ne derse desin herkes öğretmenlerin bu süreçte ne yaptığını çok iyi biliyor. Bu noktada Bakanlığa çağrıda buluyoruz İvedilikle bir düzenleme yapın! Öğretmenlerimizi vakaların bu denli arttığı bir süreçte okullara yığmayın.”

İkili eğitim yapan anaokulları kapsam dışı tutulmalıdır.

MEB’in, ana sınıfları hariç tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokullarının yüz yüze eğitime geçmesi kararı hakkında açıklama yapan Geylan, MEB’in genelgede ‘tam gün’ ibaresine yer vermediği için, bazı illerimizde tam gün eğitim yapmayan anaokullarının da veli talebine göre eğitime başladığını söyledi. Konuyla ilgili hem Bakan Yardımcısı Mustafa Safran hem de Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu ile görüştüğünü bildiren Geylan, MEB’in bir duyuru yayınlayarak, ikili eğitim yapan anaokullarını kapsam dışında tutmasını istedi.

Mülki amirler görev verirken kişilerin siyasi görüşüne, sendikal duruşuna göre ayrımcılık yapmamalıdır.

3
Eğitim çalışanlarının Filyasyon Ekiplerinde/Mahalle Denetim Ekiplerinde/ Vefa Destek Gruplarında yer alması ile ilgili açıklama yapan Geylan, devletin salgınla mücadelede seferberlik anlayışı içinde hareket ettiğini söyledi. Böyle bir durumda “Bu ekiplerde görev almıyoruz” şeklindeki bir anlayışın sendikal duruşumuza yakışmayacağını söyleyen Geylan, şunları kaydetti: “Türk Eğitim-Sen olarak bu ekiplerde görevlendirmelerin gönüllük esasına dayalı olmasını istiyoruz. Mülki amirlerin görev verirken ayrımcılık yapmamasını, kişileri siyasi görüşüne, sendikal duruşuna göre değerlendirmemesini talep ediyoruz. Öte yandan 23 Kasım tarihinden önce yüz yüze seyreltilmiş eğitimle, ayrıca uzaktan eğitim ile eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürüldüğünü hatırlatıyor, özellikle öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin mesailerinin büyük bölümünün eğitim-öğretim faaliyetlerine ayırdığını, bu ortamda eğitim çalışanlarına ilave görevler verilmesinin öğretmenlerin asli işinin önüne geçtiğini ifade ediyoruz. Önümüzdeki süreç için de bu çağrımızı sürdürüyoruz.”

Şube müdürü atamaları konusunda hem kılavuzla ilgili yargı sürecini başlatacağız hem de sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız.

1709 şube müdürü ile ilgili MEB’in yayınladığı kılavuz hakkında açıklama yapan Geylan, MEB’in ‘mış’ gibi yaptığını, mahkeme kararının arkasından dolandığını söyleyerek, bunu kabul etmediklerini ifade etti. Geylan şunları kaydetti: “Yapılması gereken, 1709 şube müdürü atamasının iptal edilerek, mülakat sürecinin yeniden yapılmasıydı. Ama maalesef bunu yapmazlar. Çünkü Danıştay’ın iptal ettiği husus atama şeklidir. Danıştay mülakatı iptal etmedi.

Mahkeme kararı doğrultusunda Bakanlık yeniden mülakat puanları ile yazılı puanlarının aritmetik ortalamasını alarak puan sırasına göre 1709 kişiyi atamalıydı. Peki Bakanlık ne yaptı? Puanı 76,333’ün altında olan ve buna rağmen 2014 yılında atananlara dokunmadı. Sadece yeni hak sahiplerine atama hakkı verecek. Bu nedenle hem kılavuzla ilgili yargı sürecini başlatacağız, hem de hak gaspına uğrayan bir üyemiz üzerinden mahkeme kararının uygulanmadığı gerekçesiyle sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bundan sonraki süreçte hem idari, hem hukuki takibini yapacağız.”

8
Öğretmenlik Meslek Kanunu beklentilerimiz doğrultusunda hayata geçirilmelidir.

2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde Öğretmenlik Meslek Kanunu’na yer verildiğini ancak iki yılı aşkın bir süredir  Hükümetin kanunla ilgili bir adım atmadığını hatırlatan Geylan, bunun nedenini 7,2 milyar TL’ye tekabül eden bir bütçeye denk gelmesine bağladı.

“Öğretmenlik Meslek Kanunu Unutulmasın” temasıyla imza kampanyası başlattıklarını bildiren Geylan, kampanyanın gerek illerimizde gerekse change.org’da devam ettiğine vurgu yapan Geylan, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili meslektaşlarımızın fazla bilgisi olmadığına da dikkat çekti. Geylan, konuyla ilgili afiş ve broşür hazırladıklarını, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda neler olmalı? Türk Eğitim-Sen ne istiyor? Hükümetin kanun ile ilgili vaatleri nelerdi? Bu soruların yanıtlarını içeren afişlerin hazırlanarak, çalışanlarının doğru bilgilendirmesine gayret ettiklerini ifade etti.

Ücret artışları güncellenmelidir.

Ücret artışlarının güncellenmesi talebinde de bulunduklarını söyleyen Geylan, “Pandemi ile birlikte ekonomik koşullar çok değişti. Özellikle 2019 yılı Ağustos ayındaki ekonomik koşullara binaen ortaya konulan öngörüler doğrultusunda belirlenen ücret artışları bugün güncelliğini yitirdi. Türkiye Kamu-Sen olarak değişen ekonomik koşullara mütenasip şekilde kamu çalışanlarının ücretlerinin güncellenmesini istiyoruz” dedi.

Memur paketinde 3600 ek gösterge ve tüm memurların ek göstergelerinin artırılması mutlaka yer almalıdır.

Türkiye Kamu-Sen olarak gündeme getirdikleri memur paketi hakkında açıklamalar yapan Geylan “Paketin içinde; bütün ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, 3600 ek göstergenin çıkarılması, tüm kamu çalışanlarının ek göstergelerinin artırılması ve ek göstergeden yararlanamayan yardımcı hizmetler sınıfının ek göstergeden yararlanmasının sağlanması; aynı işi yapan kamu çalışanlarının farklı statülerde istihdam edilmesine son verilerek, tüm sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi; ehliyet ve liyakate dayalı adil bir yönetici atama sistemi ihdas edilmesi; yıllardır kul hakkı yemenin, ötekileştirmenin bir aracı olarak kullanılan ve kamusal hayatta huzuru da katleden mülakat uygulamasının tamamen kaldırılması; vergi dilimlerinin matrahının yüzde 15’e sabitlenmesi, bu şekilde yılın ikinci 6 ayında memur maaşlarının kuş olup uçmaması; yardımcı hizmetler sınıfının öğrenim durumlarına göre bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi; işçiler ile işçi ve memur emeklilerinde olduğu gibi görevi başında olan kamu çalışanlarına da dini bayramlarda ikramiye verilmesi gibi hususlar yer almalıdır” dedi.

13
Sendika Kanunu’nda revizyon istiyoruz.

Sendika Kanunu’nda revizyon talep ettiklerini de bildiren Geylan, “Kamu Görevlileri Hakem Kurulu şu anda Kamu İşveren Hakem Kurulu gibi hareket ediyor. Bu kurulun müstakil, bağımsız kişilerden oluşmasını istiyoruz. Öte yandan kamu çalışanları mutlaka grev hakkına sahip olmalıdır. Genel toplu sözleşme ile hizmet kolu toplu sözleşmeleri müstakil yapılmalıdır. Sendikalar masaya oturuyor, hem kamu çalışanlarının genel taleplerine ilişkin hem de 11 ayrı hizmet koluna ilişkin pazarlıklar sadece Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile yapılıyor. Türkiye Kamu-Sen olarak, kamu çalışanlarının hizmet kollarının talepleri hususunda irade beyan talep edebilecek yetkinlikle, donanımda bir muhatap bulmasını istiyoruz. Her hizmet kolunun toplu sözleşmesi ayrı yapılsın, kamu çalışanlarının genelini ilgilendiren hususlar müstakil yapılsın! Tüm bunların yanı sıra kamu çalışanlarına siyaset hakkı tanınması da beklentilerimiz arasındadır.

TÜRK EĞİTİM-SEN BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ AÇIKLANDI.
 
15
Türk Eğitim-Sen Başkanlar Kurulu Toplantısı; 17 Aralık 2020 tarihinde, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve tüm şube başkanlarımızın katılımı ile online olarak gerçekleştirildi. Eğitimin temel sorunlarının mercek altına alındığı ve önümüzdeki süreçte yapılacak faaliyetlerin planlandığı toplantı, Genel Başkan Talip Geylan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Daha sonra şube başkanları söz alarak görüşlerini dile getirdi.

Toplantının ardından sonuç bildirgesi açıkladı. Sonuç bildirgesinde Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun sağladığı kazanımlar baki kalmak kaydıyla bir an önce çıkarılmasının beklendiği vurgulandı.

Öte yandan 3600 ek göstergesi sözünün yerine getirilmesi istenerek, ek göstergeden yararlanamayan YHS personelinin de kapsama dahil ederek, bütün kamu çalışanlarının ek gösterge oranlarını da artıracak şekilde hayata geçirilmesi talep edildi.

Kamuda aynı işi yapan çalışanların farklı statülerde istihdam edilemeyeceğinin belirtildiği bildirgede, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının kaldırılması, mevcut sözleşmeli çalışanların hemen kadroya geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

Proje okullarının yönetici atama bakımından MEB Yönetici Atama Yönetmeliği’ne, öğretmen ataması bakımından da MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamına alınmasının talep edildiği bildirgede, mülakat ile ilgili hükümlerin de tüm MEB mevzuatından çıkarılması istendi.

Ayrıca MEB personeline asli görevleri olan eğitim öğretim hizmetini aksatacak şekilde filyasyon, denetim ve destek ekipleri gibi ilave görevler verilmemesi gerektiği ifade edildi.

“2021 yılında en az 80 bin öğretmen ataması gerçekleştirilmelidir” denilen bildirgede, ülkemizde görülen yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı yüzünden maaşlara yapılan düşük oransal zamların satın alma gücündeki kaybı karşılamaktan uzak olduğu vurgulanarak, ek zam yapılması talep edildi.

Bildirgede üniversiteler ile ilgili taleplerde yer aldı.

TÜRK EĞİTİM-SEN BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

- Küresel ölçekte bir problem olarak karşımıza çıkan ve ülkemizde de hem günlük hayatı ve sağlığı hem de ekonomiyi tehdit eden Covid-19 salgını ile ilgili devletimiz tarafından alınan tedbirlere sıkı sıkıya uyulması büyük önem arz etmektedir. Öte yandan salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle ekonomik sıkıntı içerisine giren toplum kesimlerine yönelik devletimiz tarafından sağlanan sosyal destekler artırılarak devam ettirilmelidir.

-Kardeş ülke Azerbaycan’ın kendi öz toprağı olan Karabağ’ da yürüttüğü haklı mücadeleyle elde edilen kazanım ve zaferden büyük memnuniyet duyuyoruz. Can Azerbaycan’ın, Karabağ’ın tamamında tam hakimiyeti sağlanıncaya kadar tüm yüreğimizle kardeşlerimize olan desteğimizi ifade ediyoruz.

-Ülkemizin dış politikada ortaya koyduğu bağımsız ve kendi çıkarlarını önceleyen politikaları nedeniyle gerek Doğu Akdeniz, gerek Suriye, gerek Kafkasya, gerekse S-400 hava savunma sistemi tedarikiyle ilgili CAATSA benzeri ABD ve AB tarafından gündeme getirilen ve getirilmesi muhtemel yaptırımların kabul edilmesi mümkün değildir. Ülkemizin, kendi çıkarlarını önceleyen, bağımsız dış politika duruşuna Türk Eğitim-Sen olarak desteğimiz tamdır.

-Türk Eğitim-Sen, devletimiz tarafından gerek sınır ötesinde, gerekse ülke içinde ortaya koyulan terörle ve terörün doğrudan ya da dolaylı destekçileriyle mücadeleyi amasız, koşulsuz ve tereddütsüz desteklemeye devam edecektir.

-Eğitim camiasının büyük bir heyecanla beklediği “Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun” 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun sağladığı kazanımlar baki kalmak kaydıyla bir an önce çıkarılmasını bekliyoruz. Bu sürecin, başta sendikalar olmak üzere paydaşlarla işbirliği içerisinde yürütülmesini de vazgeçilmez gördüğümüzü ifade ediyoruz.

-Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 2018 yılında dört meslek grubunun ek gösterge oranlarının 3600’e çıkarılacağı vaadiyle siyasetin gündemine girmiş olan düzenlemenin, ek göstergeden yararlanamayan YHS personelini de kapsama dahil ederek, bütün kamu çalışanlarının ek gösterge oranlarını da artıracak şekilde hayata geçirilmesini istiyoruz. Bu hususta Türkiye Kamu-Sen tarafından hazırlanmış olan ve halen TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda bekleyen tasarının bir an önce yasalaştırılması hususunda bütün siyasi partilerin sorumluluk almasını bekliyoruz.

-Kamuda aynı işi yapan çalışanlar farklı statülerde istihdam edilemez. Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması kaldırılmalı, mevcut sözleşmeli çalışanlar hemen kadroya geçirilmelidir.

-Sözleşmeli öğretmenlerimiz de dahil olmak üzere tüm öğretmenlerimizin özür grubu tayinlerinde yaşanan kontenjan kısıtlamaları kaldırılmalı ve yer değişikliği talepleri karşılanmalıdır.

-Mülakat ile ilgili hükümler tüm MEB mevzuatından çıkarılmalı, başta yönetici atama olmak üzere tüm alanlarda mülakatın olmadığı bir sisteme geçilmelidir.

-Proje okulları yönetici atama bakımından MEB Yönetici Atama Yönetmeliği’ne, öğretmen ataması bakımından da MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamına alınmalı, bu okullarımız artık keyfiliklerin olduğu bir alan olmaktan çıkarılmalıdır.

-Üniversitelerimizde görev yapan idari personelin idari mekanizmalara katılımı sağlanmalı ve çıkarılacak bir YÖK yönetmeliği ile idari personele muvafakat alma zorunluluğu olmadan, becayiş, özür grubu ve isteğe bağlı yer değiştirme hakkı verilmelidir.

-Üniversitelerimizde keyfi uygulamalara neden olan 2547 sayılı yasanın 13/b-4. maddesi objektif kriterlere bağlanacak şekilde düzenlenmelidir.

-Sayıştay verilerine göre dahi 130 bini aşkın öğretmen ihtiyacı tespit edilmişken, ücretli öğretmen görevlendirilmesi 80 bini aşmışken 20 binli rakamlarla öğretmen ataması yapılması kabul edilemez. Özellikle salgın döneminde, eğitim hayatımızda oluşan tahribatın onarılması için öğretmen ihtiyacı giderilmeli, 2021 yılında en az 80 bin öğretmen ataması gerçekleştirilmelidir. Ayrıca aslında geçici bir çözüm olarak ihdas edilmiş ve fakat artık adeta bir öğretmen istihdam modeli haline getirilmiş olan ücretli öğretmenlik uygulamasından vazgeçilmelidir.

-İl içi sıra sistemi yeniden yönetmeliğe koyulmalıdır.

-Alan değişikliği işlemleri her yıl düzenli şekilde yapılmalıdır.

-Salgın sürecinde uzaktan eğitim tüm yoğunluğuyla devam etmektedir. Öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimiz yüz yüze eğitimde olduğundan daha fazla bir mesai ve performansla bu süreci yürütmektedir. Dolayısıyla MEB personeline asli görevleri olan eğitim öğretim hizmetini aksatacak şekilde filyasyon, denetim ve destek ekipleri gibi ilave görevler verilmemelidir.

-Salgın döneminde eğitimin uzaktan eğitime dönüşmesiyle öğretmenlerimiz ek ders konusunda mağduriyet yaşamaktadır. Örneğin atölye ve laboratuvar şeflerinin planlama-bakım-onarım hizmetleri karşılığı aldıkları ek ders ücretlerinin ödenmemesi, uzaktan eğitim derslerine öğrenci katılımı olmadığı durumlarda ek ders ücretinin kesilmesi, Halk Eğitim Merkezleri’nde görev yapanların ücret kesintisi gibi uygulamalar mağduriyetlere neden olmaktadır. Eğitim öğretim yılının başında öğretmenlerimize tebliğ edilen haftalık ders çizelgeleri üzerinden maaş ve ek ders karşılığı ücretler aynen ödenmeye devam edilmeli, zaten ekonomik sıkıntı yaşayan çalışanlar yeni sıkıntılarla karşı karşıya bırakılmamalıdır.

-Salgın sürecindeki tehlikeli tırmanış nedeniyle öğretmenlerimiz açısından büyük bir risk oluşturan haftada bir gün okula gelme zorunluluğu kaldırılmalı, bu çalışmalar da uzaktan yürütülmelidir.

16
-MEB, sadece mülakat puanına göre yapılmış 1709 şube müdürü atamasını yargı kararlarına uygun olarak tamamen iptal etmelidir. Adeta hak gasp fedilerek atananların durumlarını koruyacak şekilde yapılacak uygulamalar kabul edilemez ve hususta sendikamız tarafından idari ve hukuki girişim sürdürülecektir.

-Branş ayrımı yapılmaksızın tüm öğretmenlerimizin maaş karşılığı girmek zorunda oldukları ders yükü 15 saat olarak eşitlenmelidir.

-Sadece öğretmenlere ödenen eğitim-öğretim hazırlık ödeneği tüm eğitim çalışanlarına ödenmelidir.

-Demokrasi kültürünün tam anlamıyla hakim olması gereken üniversitelerimizin rektör atama usulü uygun değildir. Rektör atamaları, tüm üniversite çalışanlarının demokratik iradesiyle yürütülmeli, çalışanların tercihlerine güven ve saygı duyulmalıdır.

-Sendikamızın da talebi doğrultusunda salgın şartlarının ağırlaşması nedeniyle ertelenen MEB unvan değişikliği sınavı şartlar uygun hale gelince ivedilikle yapılmalıdır.

-Salgın döneminde akademisyenlerimizin ek ders ücretlerinin ödenmesinde üniversiteler arasında farklı uygulamalar görülmektedir. Akademisyenlerimizin bu dönemde ek ders kaybı yaşamaması için YÖK tarafından uygulama birliğini sağlayacak tedbirler alınmalıdır.

-Vergi dilimi nedeniyle memur maaşlarına yapılan zamlar anlamsız hale gelmektedir. Bu nedenle eğitim çalışanlarından alınacak gelir vergisinin %15’te sabitlenmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

-Covid-19 hastalığına karşı aşı uygulaması önümüzdeki günlerde başlayacaktır. İlk, orta ve yüksek öğrenimde yüz yüze eğitimin başlanmasının hedeflendiği bu süreçte eğitim çalışanları da öncelikli aşı uygulanacaklar arasına dahil edilmelidir.

-Okullarımızda artan hijyen ihtiyacının karşılanması için yardımcı personel sayısı mutlaka artırılmalı, her okulumuzda sağlık ve güvenlik görevlisi alımı yapılmalıdır.

-Ülkemizde görülen yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı yüzünden maaşlara yapılan düşük oransal zamlar satın alma gücündeki kaybı karşılamaktan uzaktır. Ayrıca Toplu Sözleşmenin yapıldığı Ağustos 2019 dönemiyle mukayese edildiğinde, özellikle salgın sürecinin de etkileriyle ekonomik koşullar olumsuz anlamda çok değişiklik göstermiştir. Bu itibarla, değişen ekonomik  koşullar nispetinde maaşlara bir ek zam yapılmalıdır.

-YÖK ve bazı üniversitelerde üyelerin durumlarının görüşüldüğü disiplin kurullarına sendika temsilcileri dahil edilmemektedir. Bu durumun ortadan kaldırılarak disiplin kurulu toplantılarına sendika temsilcileri de oy hakkı bulunan üye sıfatıyla katılabilmelidirler.

-YÖK tarafından kadro sınırlaması getirilerek sadece öğretim üyeleri arasında (Dr. Öğr. üy., Doç., Prof.) yükselmeyi üniversitenin inisiyatifine bırakarak serbest bırakması, adil şeffaf yönetilen üniversitelerde nispi rahatlama yapmış ama öğretim görevlisi ve araştırma görevlilerinin kurum içi yükseltilmeleri istisnai kadroya bağlandığı için mağduriyet devam etmektedir. Bununla beraber kadro ilanlarının objektif kriterlere bağlanarak gerçekleşmemesi şahsi kararları beraberinde getirmektedir. Bu sorunların çözümü için Dr. unvanını alan, Doç. olan kişiler objektif olarak belirlenen kriterlere göre yayın ve akademik çalışmalarını tamamladıklarında kendi kurumlarında ilansız kadrolarına atanmalıdır.

-50-d uygulaması çalışma barışını bozmakta, gelecek kaygısı yaşayan akademisyen adayının akademik kaygı ve bilimsel önceliklerini tahrip etmektedir. Bu nedenle tüm araştırma görevlileri 33-a’ya göre istihdam edilmelidir.


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer EĞİTİM Haberleri

Başlık Tarih
 
"Kadınlarımız güçlensin Türkiye'miz büyüsün"19 Ocak 2021
"LAF OLA BERİ GELE"11 Ocak 2021
Yükseköğretim Kurumlarına bağlı yurtlar hakkında kapsamlı önerge23 Aralık 2020
KUTLUKENT 80. YIL İLKOKULU ULUSLARARASI PROJEDE YER ALIYOR18 Aralık 2020
Bahçeli'den öğretmenler için tebrik telefonu26 Kasım 2020
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ BAKICI DEĞİLDİR!20 Kasım 2020
Türk kültürü her yönüyle ayrı bir ders olarak okutulmalı04 Kasım 2020
ÖĞRETMENLERİMİZ EKONOMİK KAYIPTA04 Kasım 2020
“Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir.”28 Ekim 2020
Türkiye Cumhuriyeti 97 yıllık dev bir çınar, kutlu olsun28 Ekim 2020
MEB ikinci nöbete de ücret ödemelidir14 Ekim 2020
“AZERBAYCAN HALKININ YANINDAYIZ.”29 Eylül 2020
`ÖĞRETMENİMİZİN HUZURUNU BOZMAYA KİMSENİN HAKKI YOKTUR!`28 Eylül 2020
“YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇERKEN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞINI KORUYAN TEDBİRLER EN ÜST DÜZEYDE ALINMALIDIR.”19 Eylül 2020
`KİŞİ KENDİNDEN BİLİR İŞİ DERLER ...18 Ağustos 2020
Geylan: Okullarımız ticarethane değil, eğitim yuvasıdır07 Ağustos 2020
"EĞİTİM ÖĞRETİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ BÜTÜN EĞİTİM ÇALIŞANLARINA VERİLSİN!"16 Temmuz 2020
GEYLAN, OKULLARDAKİ COVID ÖNLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLİM KURULU`NUN TAVSİYE KARARLARINI DEĞERLENDİRDİ.07 Temmuz 2020
Geylan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u ziyaret etti30 Haziran 2020
Kılavuz : önerge sundu, öğrenci affı bekleyen ...17 Haziran 2020
Ne Mutlu Türküm diyene ifadesinden rahatsız olanlar15 Mayıs 2020
"YKS VE LGS'ye girecek öğrencilerimizin sınav motivasyonlarını beslemeliyiz" 06 Mayıs 2020
Uzaktan eğitimi bir fırsata çevirin05 Mayıs 2020
“CANLI DERS ANLATIMI BASKI UNSURU OLMASIN!”29 Nisan 2020
Atatürk'ü sevmeyen, Türk'e hasım olandır!21 Nisan 2020
Eğitime Zorunlu Ara 30 Nisan’a Uzatıldı26 Mart 2020
Kalyoncu: 'Hocalarımızın güvenliği ile ilgilenen yok'18 Mart 2020
"Keyfi yerinde olanlardan fedakarlık bekliyoruz"09 Ocak 2020
Sağlıklı ve güvenli eğitim06 Ocak 2020
"Öğretmenin sözleşmelisi, ücretlisi olmaz."18 Aralık 2019
Değerler eğitimi şart16 Aralık 2019
Dünya Çocuk Hakları Günü20 Kasım 2019
“ATÜ’ye her türlü desteğe hazırız!”18 Eylül 2019
MHP'den yeni eğitim yılı mesajı09 Eylül 2019
“ HER ZORLUĞU BİLGİ İLE YENEBİLİRİZ ”09 Eylül 2019
ÇOCUKLAR İÇİN GÖKTÜRKLER HİKAYE SETİ09 Eylül 2019
Mülakatın Olduğu Yerde Adalet Olmaz02 Temmuz 2019
MHP'den kadrolu öğretmen ve sağlık çalışanı çağrısı01 Temmuz 2019
“Mimar Sinan” Konulu Konferans!14 Mayıs 2019
‘Liyakat ve adalet esas alınmalı’11 Ocak 2019
“KAHRAMANMARAŞ’IN DERSLİK SIKINTISI NE ZAMAN BİTECEK?”16 Aralık 2018
MİLLİ EĞİTİM’E ÜLKÜCÜ DAMGASI TARİKATLAR RAHATSIZ OLDU09 Aralık 2018
Türk Eğitim-Sen’den Andımızla ilgili MEB’in temyiz dilekçesine cevap03 Aralık 2018
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUYACAĞIZ22 Kasım 2018
ANALAR DOĞURUR, ÖĞRETMENLER YETİŞTİRİR21 Kasım 2018
MHP'den MEB'e "Öğrenci Andı Savunması" Tepkisi13 Kasım 2018
Danıştay Kararının Tartışılacak Bir Yanı Yok19 Ekim 2018
Bakan Selçuk'tan öğretmenlere mektup21 Temmuz 2018
Talip Geylan; Açıklanan Paket Güncellenmelidir 02 Mayıs 2018
İkinci öğretimde görev yapan öğretim görevlileri için kanun teklifi12 Nisan 2018
Bazıları Kendilerini İmtiyazlı Müslüman Olarak Görüyor09 Nisan 2018
TÜRK EĞİTİM SEN YÖNÜNÜ BELİRLEMİŞTİR.29 Mart 2018
PİCTES Öğretmenlerine MHP’den Müjde 15 Mart 2018
Öğretmenlerin Motivasyonu Bozulmamalı 08 Mart 2018
MHP'li Aksu, önlisans mezunları için kanun teklifi02 Mart 2018
Eğitimin hiç mi önemi yok?08 Şubat 2018
"Üniversite giriş sınavlarını kaldıralım"23 Aralık 2017
MHP'li Arzu Erdem'den sözleşmeli öğretmen çağrısı23 Aralık 2017
Kayıtta öncelik onların olacak29 Kasım 2017
Tokat'ta 'Fırat Çakıroğlu Fidanı' Gerginliği19 Kasım 2017
MHP'li Akçay: Atanamayan öğretmenler ve öğretmen açığı bir Milli Eğitim sorunudur16 Kasım 2017
Hangi doğruyu söylediysek sizden aldığımız güçle söyledik.13 Kasım 2017
BAŞKAN KAŞLI;TÜRK EĞİTİM-SEN KONGRESİNDE 12 Kasım 2017
UŞAK ÜNİVERSİTE TEŞKİLATI;BASINDA ÇIKAN HABERLER ASILSIZDIR.06 Kasım 2017
Milli Eğitim Sistemi Hakkında Araştırma Önergesi 02 Kasım 2017
YENİ SINAV SİSTEMİNE TEPKİLER DİNMİYOR14 Ekim 2017
MHP'den sözleşmeli öğretmenlere eş durumu desteği14 Ekim 2017
MHP'li Erhan Usta: Böyle rezalet görülmedi12 Ekim 2017
Üniversiteye girişte yeni sistem belli oldu12 Ekim 2017
Eğitimde çözülmesi gereken onca sorun varken ...02 Ekim 2017
Bu yıl üniversite sınavı yapılacak24 Eylül 2017
Öğrenci yurtları yetersiz!!!21 Eylül 2017
MHP'li Erdem'den öğrencilere 'adab-ı muaşeret' dersi önerisi03 Ağustos 2017
Aladağ Yurt Yangını raporuna MHP şerhi01 Ağustos 2017
'Ülkücüleri bırakın, Üniversitelerimizdeki terörislere bakın'19 Haziran 2017
Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kongresi01 Mayıs 2017
NORM FAZLASI ÖĞRETMENLER İŞSİZ Mİ KALACAK?28 Şubat 2017
Atama bekleyen öğretmenlerin çağrılarına kulak verelim 22 Şubat 2017
Ülkücüden FETÖ'cü çıkmaz18 Şubat 2017
Türk Eğitim-Sen'liler ne zaman görevlerine iade edilecek?14 Aralık 2016
“Kazanılan seçimler iptal ediliyor”12 Aralık 2016
Öğretmenler icraat istiyor25 Kasım 2016
MHP Ankara'dan Öğretmenler Günü Mesajı23 Kasım 2016
ÖĞRETMENLER BAŞIMIZIN TACIDIR23 Kasım 2016
İsmail Koncuk; Bir Misyon Sendikasıyız21 Kasım 2016
MHP'den eğitime tam destek17 Kasım 2016
Alan Değişikliğinden Anlamadığınız Nedir?26 Ekim 2016
Hala “Benim Adamım” Derseniz, Yenikapı Ruhunu Yaşatamayız!14 Ekim 2016
Tam gün eğitim sistemine katılıyoruz.05 Ekim 2016
“Sayın Bakanın Hesabında Bir Yanlışlık Var”03 Ekim 2016
Koncuk “Şu An Norm Fazlası Gibi Görünenler Esasen Norm İçinde Kalabilecektir.”23 Eylül 2016
İSMAİL KONCUK: 'BU YÖNETMELİK UCUBEDİR'04 Ağustos 2016
“AĞUSTOS’TA ATAMA YAPIN, SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK HÜLYASINDAN VAZGEÇİN”23 Haziran 2016
"Şubata kadar dersler boş mu geçecektir?"16 Haziran 2016
TÜRKİYE KAMU-SEN YİĞİT VE DİK DURUŞUN SESİDİR20 Nisan 2016
Koncuk’dan Nabi Avcı’ya Çağrı12 Nisan 2016
AHLAKİ YOZLAŞMA VE İŞSİZLİĞİ ÖNLEMEK İÇİN EĞİTİM ŞART!15 Şubat 2016
MHP’li Yılmaz'dan bürokratlara: Sizlerin de psikolojiniz bozulacak07 Şubat 2016
ÖĞRETMEN ADAYLARI DİKKAT: YARIN SON GÜN !07 Şubat 2016
MEB atanacak 30 bin öğretmenin branş dağılımını açıkladı 28 Ocak 2016
Koncuk: 100 bin öğretmen ataması mutlaka yapılmalı 21 Ocak 2016
YHS PERSONELİNİN HİZMET SINIFI DEĞİŞECEK Mİ?09 Ocak 2016
GÜCÜNÜZ ÜLKÜCÜLERE Mİ YETİYOR !08 Ocak 2016
Üniversitelerin Sorunu 'Bilim' Olmaktan Çıktı07 Ocak 2016
ÜNİVERSİTE KORİDORLARI KANDİL MAĞARALARINA DÖNDÜ30 Aralık 2015
'TERÖR ÖRGÜTÜ PKK ÜNİVERSİTELERDE YAPILANIYOR'28 Aralık 2015
Doğum Borçlanması Nedir?19 Aralık 2015
Hükümet ve Milli Eğitim Bakanı Eğitim Sistemini Enkaza Çevirdi25 Kasım 2015
Öğretmenlik, kara tahtayı ruhuyla aydınlatan nurlu bir sevdadır25 Kasım 2015
Dünyanın en itibarlı mesleği...23 Kasım 2015
Öğretmen karanlıkları yırtan tek meşalemiz23 Kasım 2015
EĞİTİM SİSTEMİ 'PARAN VARSA OKU' HALİNE GELDİ16 Kasım 2015
Vefalı Esnafa, Şehit Ailelerinden Teşekkür Ziyareti21 Ekim 2015
MHP'DEN ÖĞRETMENLERE MÜJDE !20 Ekim 2015
ÜLKE HIZLA KAOSA SÜRÜKLENİYOR 13 Ekim 2015
Ermeni Meselesini Hiç Bu Açıdan Okumadınız !13 Eylül 2015
OKULLARI İTİBARSIZLAŞTIRMAK İSTİYORLAR 06 Ağustos 2015
İSMAİL KONCUK: AYM BEKLENEN KARARI VERMİŞTİR24 Temmuz 2015
10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINA NE OLDU?20 Temmuz 2015
YUSUF BAŞ, ÖĞRENCİLERE ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ14 Haziran 2015
Erdoğan'ın mitingine talimatla öğrenci taşınacak 29 Mayıs 2015
TÜRK EĞİTİMSEN TEK YETKİLİ SENDİKA OLDU26 Mayıs 2015
AKP üniversiteleri PKK'ya teslim etmiştir.25 Mayıs 2015
'MİLLİ İRADE DİYENLERİN AMACININ MİLLİ İRADEYİ YOK ETMEK OLDUĞU APAÇIK ORTADA'20 Mayıs 2015
Topçu, DTCF'li Ülkücüleri Yanlız Bırakmadı07 Mayıs 2015
Öğretmenlere Uygulanacak Rotasyon Yönetmeliği Yandaşı Kayırmak İçindir27 Nisan 2015
Vural, KPSS Operasyonunun Asıl Amacını Açıkladı21 Nisan 2015
MHP'Lİ SEDEF: AKP REKTÖRLÜK SEÇİMİNİ DE SİYASETE ALET ETTİ18 Nisan 2015
Büyükataman: "Hacettepe Üniversitesi rektörü bir an önce aklını başına almalıdır"24 Mart 2015
HACETTEPELİ ÖĞRENCİLER PKK’YA KARŞI TEK YÜREK OLDU23 Mart 2015
Oktay Vural'dan sınavsız üniversite sözü15 Mart 2015
MHP’li Orhan’dan, YGS’ye girecek öğrencilere başarı mesajı.14 Mart 2015
"KANUN ÇIKARDILAR, ÜNİVERSİTELERDE HOCALAR KONUŞAMIYOR"20 Şubat 2015
Türk okullarını değil Doğu’daki PKK okullarını kapatın !14 Şubat 2015
Topcu: Bakanlığı Kapatın İnanın Okulları Müdürler ve Öğretmenler Daha İyi Yönetir13 Şubat 2015
'Vatandaş sizi Etiyopya'da okul açın diye seçmedi'31 Ocak 2015
'İktidara bağlılığını bildirenler okullara müdür yapıldı'22 Ocak 2015
Polis Akademisi ve Koleji Öğrencileri için Ne Düşünüyorsunuz?21 Ocak 2015
Büyükataman, Nabi Avcı'ya KPSS'yi Sordu14 Ocak 2015
MHP'Lİ HALAÇOĞLU: OSMANLICA ZATEN ÜNİVERSİTELERDE ÖĞRETİLİYOR30 Aralık 2014
MAHKEME TASFİYE EDİLEN OKUL MÜDÜRLERİNİ GÖREVLERİNE İADE ETTİ25 Aralık 2014
"DEĞERLER EĞİTİMİNE ÖRNEK OLARAK 17-25 ARALIK YOLSUZLUKLARI KONULMALI"17 Aralık 2014
MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, 19. Milli Eğitim Şurası'nı değerlendirdi. 11 Aralık 2014
"Siyasi iktidar ülkeyi, polis devletine dönüştürmek istiyor"28 Kasım 2014
Topcu,Bizim her şeyimiz açık24 Kasım 2014
Günal: AKP Okul Arazilerini Yandaş Müteahhide Peşkeş Çekiyor!23 Kasım 2014
'Siyasi iktidar, okullarımıza ayrımcılığı soktu'23 Kasım 2014
MHP Şehitkamil ilçe Başkanı Aziz Yücel’in Gündeme Dair Açıklaması23 Kasım 2014
EĞİTİMDEKİ SORUNLAR BİR AN EVVEL ÇÖZÜMLENMELİ19 Kasım 2014
"Milli Eğitim'de haktan söz etmek mümkün değil"02 Kasım 2014
SAYIN MÜDÜR, DİNAR’A KASTININ SEBEBİ NE?23 Ekim 2014
Zühal Topcu: YÖK’ün imkânlarını dibine kadar kullandınız22 Ekim 2014
Milli Eğitim, yaz-boz tahtasına döndürüldü15 Ekim 2014
MHP'Lİ KALAYCI: TASFİYE EDİLEN OKUL VE POLİS MÜDÜRLERİ CEMAAT'TEN DEĞİL, ÜLKÜCÜ14 Ekim 2014
Öğretmenler 1 günlük iş bıraktı24 Eylül 2014
MHP'li Zuhal Topçu:Eğitim keşmekeş içinde21 Eylül 2014
Büyükataman: Bir daha bu sorunlar yaşanmasın15 Eylül 2014
Zühal Topcu Öğretmen Atamaları Konusunda Hükümete “Hodri Meydan!” Dedi11 Eylül 2014
MHP'li Başeskioğlu'ndan Türk Eğitim-Sen'e Destek Sözü31 Ağustos 2014
MEMUR SEN, BASKI ARACI VE BALYOZ HALİNE GELDİ27 Ağustos 2014
Topcu: Bakan Avcı, derhal istifa etmelidir27 Ağustos 2014
"BÖYLESİNE ZULMÜ 12 EYLÜL DÖNEMİNDE GÖRMEDİK"26 Ağustos 2014
"pkk, AKP TARAFINDAN AKLANMAYA ÇALIŞIR HALE GELMİŞTİR"25 Ağustos 2014
Ruhsar Demirel Okullardaki Yönetici Atamasına Vali Müdahalesini Meclis'e Taşıdı19 Ağustos 2014
Öğretmene Rotasyon Zühal Topçu’ya Rağmen Onaylandı08 Ağustos 2014
OKULLAR SİYASİ KADROLAŞMA YERİ DEĞİLDİR07 Ağustos 2014
Zühal Topcu Öğretmen Maaşlarının Artırılması İçin Kanun Teklifi Verdi15 Temmuz 2014
Aklınızı başınıza alın, kamu çalışanlarını sınamayın26 Haziran 2014
Kamu-Sen: Ermeni taziyesi şehitlerimizin ruhunu incitmiştir27 Nisan 2014
Zühal Topcu: Eğitim Kalitemiz Düşüyor17 Nisan 2014
Zühal Topcu: MEB, Anadolu Liselerindeki kontenjanları yönetemezken15 Nisan 2014
KIME HIZMET EDIYORSUNUZ11 Nisan 2014
Koncuk: Türkiye Orta Çağ Zihniyetini Yaşıyor29 Mart 2014
73 Bin Yöneticiye Sivil Darbe Yapılmıştır22 Mart 2014
Öğretmen Açığı Acilen Kapatılmalıdır18 Mart 2014
MHP'li Ogan;’Öğretmenlere saldırının sorumlusu Başbakan’dır’10 Mart 2014
Memurun Torbası seçim sonrasına kaldı!06 Mart 2014
MEB Kanunu AİHM'e Taşınıyor06 Mart 2014
ATANMAYI BEKLEYEN 300 BIN ÖĞRETMEN VARKEN İKTIDAR YENI EĞITIM FAKÜLTELERI AÇIYOR20 Şubat 2014
MHP'li Zühal Topçu: Dersane tasarısı eğitime bir darbedir17 Şubat 2014
'Savcı ve polislere yapılan kıyım şimdi öğretmenlere yapılacak'13 Şubat 2014
DERSHANE YASA TASARISI ASLA KABUL EDİLEMEZ.07 Şubat 2014
Koncuk Yeniden Genel Başkanlığa Seçildi05 Şubat 2014
Eğitim Sistemi Yap-Boz Tahtasına Çevrildi01 Şubat 2014
MHP'LI HALAÇOĞLU, FATIH PROJESINI SORDU23 Ocak 2014
Kamu Sen: Hırsıza Değil, Memura Bütçe İstiyoruz31 Aralık 2013
Afyonkarahisar’da öğrenci olayları protestosu28 Aralık 2013
Zühal Topçu: Eğitimi siyaset malzemesi olarak görmekten vazgeçin 216 Aralık 2013
Zühal Topçu: Eğitimi siyaset malzemesi olarak görmekten vazgeçin16 Aralık 2013
Türkiye sevdamızı gelecek nesillere aktaracağız27 Kasım 2013
Oktay Vural Sınav skandalını deşifre etti23 Kasım 2013
Şivan Perver'leri değil, vatanperverleri dinleyin!21 Kasım 2013
Erdoğan sözde Kürdistan'ı resmen tanıdı19 Kasım 2013
ASLAN: EĞİTİM YAP-BOZ TAHTASINA DÖNDÜ18 Kasım 2013
Dersanelerin Kapatılması Oslo Görüşmelerinin Sonucu Olabilir17 Kasım 2013
YILMAZ BİNLERCE İLLEGAL DERSANE ORTAYA ÇIKACAK15 Kasım 2013
özel okul açacağız" demek çözüm değil15 Kasım 2013
Dershanelerle değil derslik ve öğretmen açığıyla uğraşın15 Kasım 2013
Zühal Topçu: Bakan Bu Ülkenin Çocukları ile Oynanmasın14 Kasım 2013
MHP dershaneler için Meclis araştırması istedi, CHP destekledi, AKP reddetti14 Kasım 2013
Dadaşlardan Sert Tepki!13 Kasım 2013
Kemalettin Yılmaz: Afyon'da 1300 derslik, 1800 öğretmen açığı var27 Ekim 2013
Memurun yüzü güldü demekle yüzü gülmüyor25 Ekim 2013
Dershaneler kapatılmadan önce eğitim sistemi sınav odaklı olmaktan çıkarılmalıdır11 Ekim 2013
KÜLTÜR ŞEHRİNE EĞİTİM 2023 GENEL MERKEZİNDEN ZİYARET06 Ekim 2013
Zühal Topcu Milli Eğitim’deki partizanlığı gözler önüne serdi27 Eylül 2013
ON BİR YILLIK REZALET15 Eylül 2013
EĞİTİMDE DERİN OYUN12 Eylül 2013
Aslan'dan Eğitim Eleştirisi05 Eylül 2013
ÜNİVERSİTE HOCALARI SEFALET GİRDABINDA 03 Eylül 2013
Koncuk: Mülakatı Kirletenleri Affetmeyeceğiz!01 Eylül 2013
Halaçoğlu: Çocuklara Dağıtılan Tabletlerin Radyasyonu Ölçüldü mü?23 Ağustos 2013
HÜKÜMET BİRİLERİNE MESAJ GÖNDERİYOR09 Temmuz 2013
"Eğitim kurumlarını, siyasi rant alanından çekin"08 Temmuz 2013
Öğretmenlik mesleğini halkın gözünde bu iktidar itibarsız hâle getirmiştir03 Temmuz 2013
Zühal Topcu: "4+4+4" Eğitim Sistemimizi Sorunlar Yumağına Çevirdi20 Haziran 2013
“GEZİ PARKI MESELESİ BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU”07 Haziran 2013
Üniversiteler Rektörlerin babasının çiftliği olmamalıdır06 Haziran 2013
Yılmaz Ziraat ve Veteriner Fakültesi mezunlarının sorunlarını Meclise taşıdı06 Haziran 2013
Eğitim Bilimleri Mezunlarının Mağduriyeti24 Mayıs 2013
TORBA KANUN TASARISI YA GERİ ÇEKİLSİN YA DA MEMURLARIN BEKLENTİLERİ KARŞILANSIN23 Mayıs 2013
Öğretmenler Sadaka Değil, İhtiyaç Kadar Atama İstiyor19 Mayıs 2013
2013 YILINDA 37 BİN ÖĞRETMEN ATANACAK17 Mayıs 2013
ARİF NİHAT ASYA İLKOKULU VARAN 2. RESMİ YAZIDAN T'Yİ ATIP KÜRTÇE ÇALIŞTAY İZNİ ALDILAR16 Mayıs 2013
Topcu’dan Bilişim Teknolojisi Dersi için Araştırma Önergesi16 Mayıs 2013
BİZ HEP BİRLİKTE TÜRK MİLLETİYİZ06 Mayıs 2013
Öğretmene Ek Ödeme Yok!06 Mayıs 2013
Piyon ve provakatör rektörün hezeyanları 30 Nisan 2013
ADALET İSTİYORUZ16 Nisan 2013
Koncuk: Biz Bu Ülkenin Divanesiyiz14 Nisan 2013
YGS'de hatalı soru iddiası27 Mart 2013
NEVRUZ AYRIŞMA DEĞİL BİRLİK GÜNÜDÜR23 Mart 2013
TÜRK MİLLETİ HENÜZ SON SÖZÜNÜ SÖYLEMEDİ23 Mart 2013
Bu Barış Süreci Değil, İhanet Sürecidir20 Mart 2013
YGS giriş belgesi yarın internette14 Mart 2013
AÖF'de okuyanlara kötü haber12 Mart 2013
Kirli bir tezgâhla karşı karşıyayız28 Şubat 2013
Lisede ‘rapor’ dökümüne MHP'den Soru Önergesi22 Şubat 2013
FİZİK TEDAVİSİNDE ÜYELERİMİZE YENİ BİR İMKÂN22 Şubat 2013
YILMAZ, BAKAN AVCI’YA SORDU17 Şubat 2013
Devlet Yurtları Ülkücüye Kapatıldı mı?16 Şubat 2013
Şubatta 30 Bin, Ağustostada 70 Bin Öğretmen Ataması İstiyoruz07 Şubat 2013
PERFORMANSA DAYALI ÜCRET ve YÜKSELME SİSTEMİ ZULÜM ARACIDIR04 Şubat 2013
TELEKOM’DAN ÜNİVERSİTEYE GEÇEN PERSONELİN DENGE TAZMİNATI DAVASINI KAZANDIK01 Şubat 2013
200 bine yakın atanamayan öğretmen var01 Şubat 2013
Öğretmenlerimizin mağduriyetlerine son vermelidir.30 Ocak 2013
BURNUNUZDAN FİTİL FİTİL GETİRİRİZ27 Ocak 2013
Rektör intihara kalkıştı27 Ocak 2013
Aksaray Oğuz Ata İlkokulu’ndaki karne dağıtım törenine katıldılar25 Ocak 2013
MHP'den öğretmenler için kanun teklifi25 Ocak 2013

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH