Ana Sayfa > EKONOMİ

Sürdürebilir turizm, sürdürebilir çevre ile mümkündür
14 Temmuz 2021
Bu haber 70 kez okundu
MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, bugün Turizm Teşvik Kanunu'nda yapılacak değişiklikler üzerine TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Turizm ve ilgili sektörlerin sorunlarından bahsetti. Konuyla ilgili çözüm önerilerine de değinen Erbaş, turizmde en çok gelir elde eden ülkelerden biri olmanın temel hedeflerimizden olduğunun altını çizerken Erbaş, "Sürdürebilir turizm, sürdürebilir çevre ile mümkündür." şeklinde konuştu.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Turizm teşvik kanununda yapılacak değişiklik hakkında Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz aldı. Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş konuşmasında şunlardan bahsetti:

EN ÇOK TURİZM GELİRİ ELDE EDEN ÜLKELERDEN BİRİ OLMAK TEMEL HEDEFİMİZDİR

"Hepimizin bildiği üzere, turizm sektörü, dünyada olduğu gibi; -ekonomik bakımdan yarattığı katma değer, -oluşturduğu istihdam, -cari akiğin azaltılmasına olan olumlu etkisi, -ülkemizin tanıtımına sağladığı katkı, -yabancı sermayeyi ülkemize çekmesi, -yöre halkının ekonomik refahı ve gelişmişlik düzeyine sağladığı katkı ve diğer birçok bakımdan ülkemiz için çok önemli ve vazgeçilmez bir sektördür. Ülke olarak, dünya turizm pastasındaki payımızı artırmak, dünyanın en çok ziyaret edilen ve en çok turizm geliri elde eden ülkelerden biri olmak Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen temel hedeflerden biri olmalıdır.

Tüm dünyayı 2019 yılı sonu itibariyle etkisi altına almaya başlayan covid-19 salgınının en fazla etkilediği sektörlerden biri turizm sektörü olmuştur. Kültür ve turizm bakanlığımız covid-19 salgınının sektör üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek ve kademeli de olsa başlayan turizm hareketlerinin ülkemize yönelmesini sağlamak için, Dünyada ilk örneklerden biri olan güvenli turizm sertifikasyon program başlatılmiştir. Bu programın başarılı bir şekilde yürütülmesi sayesinde; andemi döneminde ülkemize gelen ziyaretçi sayısında kaybımız yaklaşık olarak %60’lar bandında iken, rakiplerimiz %75 ila %78 bandında kayıp yaşamışlardır.

2023 TURİZM HEDEFLERİMİZE ULAŞMADA DÜZENLEMELER İÇERMEKTEDİR

2020 yılında ise ülkemizi ziyaret eden kişi sayısı covid-19 andemisine rağmen 16 milyon kişiye ulaşmıştır. Turizm geliri ise yaklaşık 12 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Gelinen bu aşamada, bu kanun teklifi; 2023 turizm hedeflerimize ulaşılması için öncelikli öneme haiz düzenlemeler içermektedir.

Kanunla getirilen düzenlemelerin bazıları: 1) kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinin tespitine ilişkin yeni kriterler getirilmiştir. Bu bölgelerde, özel sektör katılımıyla “turizm hizmetleri yönetim birliği” kurulması öngörülmektedir. 2) konaklama tesislerinin ve plaj işletmelerinin bakanlıktan turizm işletmesi belgesi almaları zorunluluğu getirilmektedir. Kamu kurum veya kuruluşlarının misafirhaneleri, vilayetler evi ile ordu evlerinin bu düzenlemeden muaf tutulması öngörülmektedir. Bu belgenin alınmaması halinde işyerine faaliyetin sona erdirilmesi yaptırımı getirilmektedir. 3) lüks kampçılık turizm türünün, ülkemiz mevzuatında da yasal altyapısı oluşturulmakta ve kontrollü gelişimi sağlanmaktadır. 4) kültür ve turizm bakanlığının kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde her ölçekteki planları yapma, yaptırma, re ’sen onaylama ve tadil etme konusundaki yetkisine ilave olarak, bu bölge ve merkezlerle çakışan alanlardaki planların kültür ve turizm bakanlığı mutabakatıyla çevre ve şehircilik bakanlığınca yürütülmesi sağlanmaktadır. Yetki çakışmasından kaynaklı yatırımcıların mağduriyeti giderilmiş ve yatırımların hızla planlanıp hayata geçirilmesi sağlanmış olacaktır. 5) turizm yat irimi yapılmak üzere yatırımcılara tahsis edilecek kamu taşınmazlarının bakanlığın tasarrufuna alınması ve yatırımcılara tahsisi konularında kurumlar arası yetki çakışmasını giderilmesi ve bu süreçlerin hızlıca yürütülebilmesi için düzenlemeler yapılmıştır. 6) yat limanı, ritim ve çekek yeri gibi deniz turizmi tesisleri işletmelerinin bakanlıktan turizm işletmesi belgesi almaları zorunluluğu getirilmektedir. 7) bakanlıkça ülke turizmine ve tanıtımına katkı sağladığı değerlendirilen ve boyları 39 metre üzerinde olan yatların Türk karasularında faaliyet göstermelerine ve seyrine ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir, bu durumda alınacak harçlar da harçlar kanuna eklenen tarife ile düzenlenmiştir.

SÜRDÜREBİLİR TURİZM, SÜRDÜREBİLİR ÇEVRE İLE MÜMKÜNDÜR

Değerli milletvekilleri, “sürdürebilir turizm, sürdürebilir çevre ile mümkündür” Turizm, canlı bir sektördür, yaşayan bir sektördür. Güncel olmalıdır. Turizm ile ilgili hazırlanan kalkınma planlarında geçen fakat uygulanamayan en önemli konular şimdi tek tek hayata geçmeye başlamıştır, -genel turizme, bölgesel turizmden daha fazla katkı sunulması, -ülkenin turizm hedeflerine ulaşabilmesi için bu çalışmaların koordine edilmesi, -yerel işletmelerin faaliyetlerinin kontrol altında tutulması, -ziyaretçi odaklı planlamanın yapılması bunların başlıcalarındandır. Çünkü yerelde, Valilikler bir karar alıyor, Belediyeler kendi kafalarına göre bilseler yapıyor, Özel idareler başka planlamalar yapıyor, Haliyle, il kültür turizm müdürlükleri farklı projeler geliştiriyor. Üniversitelerde, turizm fakülteleri varsa akademi en iyisini ben bilirim anlayışında oluyor, birtakım sektörlerde, hiçbir bilimselliğe bakmadan bu seferde akademiyi inkâr ederek kendine göre hareket ediyor. İçinde turizmi bilmeyen yöneticilerin olduğu turizm dernekleri kuruluyor.

Şimdiye kadar turizmde en büyük sorun iletişim eksikliğiydi. Yerelde ilim Kütahya’da olduğu gibi cevval bir vali varsa işler doğru yürüyor. Yoksa koordinasyon mümkün değil. Kamunun parasını doğru kullanmak, Turizm bileşenlerinin fikirlerini verimli şekilde değerlendirmek gerekmektedir. Bu konuda bakan ligimizin takip ettiğim 3 önemli çalışması var. 1.si – şimdiye kadar güzelim ülkemizi 1 lale figürünün arkasına sığınarak tanıtmaya çalıştık. Deniz-kum-güneş üçgeninden ayrılamadık.

SOSYAL MEDYALARDA TANITIMLARI ÇOK ÖNEMLİ BULUYORUZ

Bir Kapadokya’yı, Bir Mardin’i, Karadeniz yaylalarını, Kaplıcaları ile ünlü Kütahya ve afyonu görmezden geldik. Ülkemize turist göndermeyen ülkelerin gazetelerinde dergilerinde reklam vererek milyonlarca dolar harcadık. Ama şimdi bakanlığımız hem çok daha anlamlı reklamlar hazırlıyor hem de tanıtımın büyük kısmini sosyal medyalarda yapıyor. 3 milyar kullanıcısı olan Facebook, 1 buçuk milyar kullanıcısı olan İnstagram, 1 saatte günlük olarak 1 milyar video izlenen Youtube’ta ve Twitter’da tanıtımlar yapılmasını çok önemli buluyoruz. 2.Önemli çalışma da bakanlığımızın açtığı ücretsize halk plajlarıdır. Bu sene sayısı 7'ye ulaşan en az bin kişilik halk plajı sayemiz seneye 15’e ulaşacak. İnşallah bu şayi 50’ye de çıkar. 3 önemli çalışmada, Kültür ve Turizm Bakanlığımız, uzun yıllardır ihmal edilen kültür kısmına önemli yatırımlar yapmakta, büyük bütçeler ayırmaktadır.

Bunların en önemlileri, Galata kulesi, Sinema müzesi, Sümela manastırı, 29 yeldir tamamlanması yılan hikâyesine dönen cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası binası, 29 Ekim’de aç ilişi yapılacağı duyurulan İstanbul’un kültür mabedi olacağına inandığımız Atatürk kültür merkezi (AKM), ve kısa bir süre önce bakanlığa devredilen, Restorasyon çalışmaları başlatılacak olan kız kulesidir. Ayrıca arkeoloji kazılarının milletleşmesi, Kazı süresinin birçok yerde 12 aya çıkarılması, Göbekli tepede ve Aizonai’deki son keşifler, Türkiye’nin ilk bölgesel kültür ve turizm markası ilan edilen Mezopotamya gibi çalışmalar uzun zamandır ihmal edilen kültür dünyamızın parlayan yıldızları olacaktır.

KÜLTÜR VE TURİZMİ SİYASET ÜSTÜ GÖRMELİ VE KALKINDIRMALIYIZ

Yani at binenin, kilci kuşananın. Uzun yıllar sonra masanın her iki tarafında da çelişmiş olan bir bakana sahibiz. Turizm de rakip olarak gördüğümüz ülkelere bakacak olursak, İspanya turizm bakanı ekonomist, İtalya turizm bakanı siyaset bilimci, Yunanistan turizm bakanı yazılım mühendisi Bizim bakanımız turizmci. Bu ülkelerde turizm gelir kaybı Avrupa Birliği’ne bütün teşvik ve desteklerine rağmen %80’leri buldu. Bizde ise bu oran bütün engellemelere rağmen %60’lardadir. Yıl sonuna kadar bu oran çok daha düşecek. Andemi gösterdi ki, turizm bizim en önemli gelir kaynağımızmış. Yabancı turistler gelmeyince, Uçaklar kalkmayınca, Otellere malzemeler verilmeyince, gıda, yeme-içme, tekstil, ulaşım, Konaklama, Tur hizmetleri, Uluslararası iletişim, Marina hizmetleri, Hediyelik eşya gibi tüm kalemler azalınca farklı sektörlerde ihracat rekorları kırmamız, turizm olmadan ekonominin canlanmasına yetmedi. İnşaat sektörünün ekonomik olarak tetiklediği 900 kalem olduğu söylenir. Turizmin sektörünün de 900’e yakın kalemi vardır. Bu kalemler ya turizmi besler ya da turizmden beslenir. Şimdi tüm ön yargıları bir kenara bırakmalı, Kültür ve turizmi siyaset üstü görüp, kalkındırmalıyız.

Değerli milletvekilleri, Üniversite mezunu işsiz turizmci enflasyonuna sebep olmamak için 4 yıllık turizm fakültesi açmaktan ve kontenjanlarını yükseltmekten vazgeçmeli bunun yerine 2 yıllık meslek yüksek okullarında sektörü ve yabancı dilleri bilen aranan eleman yetiştirmeliyiz. Ama bunu yaparken turizm fakültelerinde, bu öğrencilerimizi yetiştirecek hocalarımıza da sektörde tecrübe zorunluluğu getirmeliyiz. Ayrıca, otelcilerin meslek yasası yok. Otelcilik meslek görülmüyor. Turizm denilince akla sadece acenteler gelmemeli, Turizm acentesi adi altında kurumlara organizasyon yapan firmaları turizm isminden ayırmak lazım. Bunlara başka bir isim ve statü bulmamız gerekiyor. Otel sayısından fazla acente var. Turizm ile ilgilenen turizmci, Eğitim ile ilgilenen eğitimci organizasyon ile ilgilenen organizatör olsun. Mutfağında turizm paydaş dediğimiz özel işletmeler, yerel halk ve esnaf, çeşitli birlik ve organizasyonlar, kamu kurumlarının çeşitli dilimleri gibi unsurlar da vardır. İllerde turizmi yönetecek kişilerin de turizm sektörünü ve yabancı dilleri bilmesi gerekiyor.

HEM YATIRIMCILARI HEM DE TURİSTLERİ DAVET EDİYORUZ

Değerli milletvekilleri, Daha önce çok önemsenmeyen ama andemiyle beraber kullanıcı sayısı artan ve çok ciddi bir vergi kalbimizin olduğu bir konuya değinmek istiyorum. Bu konu günlük kiralık evler. Bu evler hiç bir kontrolü olmayan, Hiç bir resmiyeti olmayan kayıt dişi bir sektör haline geldi. Diğer taraftan oteller için, turizmciler için dünya kadar kural koyuyoruz, Kanun yapıyoruz. Ceza-i müeyyideler belirliyoruz. Ama, Konaklama açısından kültür ve turizm Bakanlığı’na, Vergi açısından hazine ve maliye Bakanlığı’na, Güvenlik açısından İçişleri Bakanlığı’na, sıhhi açıdan Sağlık Bakanlığı’na, izin açısından da belediyelere bağlı olması gereken bu sektör, turizmin en büyük rakibi haline geldi.

2019-2020 verilerine göre en az 700 milyon $ vergi kaybımız olduğu tahmin ediliyor. Bu konuya da mutlaka bakan ligimizin ve Meclisimizin el atması gerekmektedir. Sayın başkan, değerli milletvekilleri, Kütahya, yer altı ve yer üstü kaynakları, Termal suları, el sanatları, tarihi ve kültürü ile ülkemiz için önemli turizm potansiyeline sahip kadim bir şehrimizdir. Kütahya’mızın kültür ve turizm alanındaki bugüne dek saklı kalmış değerlerini canlandırmak, Şehrimize tekrar kazandırmak, ve gelecek nesillere aktarmak adına Gazi Meclisimizin kürsüsünden defalarca Kütahya’mızın güzelliklerinden bahsettim. Biz kültür ve termal şehriyiz. Arkeoloji ve maden müzesi, Kütahya kalesi, Çinili camii, Gözüm şeyh sultan türbesi, Frig Vadisi, Kütahya Cafer Paşa Darülkurrasi, Dumlupınar Zafertepe Çalköy zafer alanı ve müzesi, Eğrigöz kalesi, ikitaş kanyonu gibi restorasyon, konservasyon, koordiansyon, inşaat, bağlantı yolları, projeler, parkur alanları gibi Çalışmaları yapılan tüm kültür varlıklarımızın bir an evvel milletimizin hizmetine sunulmasını istiyor ve bekliyoruz. İsviçre Alplerine benzeyen, Türkiye’nin ilk ve tek termal kayak merkezi ilan edilen Murat Dağı ve Domaniç yaylalarına hem yatırımcıları hem de turistleri davet ediyoruz.

TÜRKİYE, JEOTERMAL KAYNAKLARINDA DÜNYADA İLK YEDİNİN İÇİNDEDİR

Türkiye jeotermal kaynakların zenginliği ve potansiyelinde Avrupa’da kaynak açısından birinci, Dünyada ilk yedinin içindedir. Kütahya; Riga, Roma, Selçuklu ve Osmanlılardan günümüze ulaşan, Şifalı sularıyla kaplıca, termal turizm ve termal sağlık turizmi denilince Türkiye’de ilk akla gelen şehirlerden birisidir. Bunun sonucu olarak, ülkemizdeki sertifikalı 73 adet termal turizm merkezinden 9’u ise Kütahya’dadır. Ilıca, Gediz Murat daği, Gediz Ilıcası, Simav Yenal, Simav Çitgöl, Simav Naşa, Emet Termal, Emet Dereli, Emet Yenice, Tavşanlı Göbel, Hisarcık Esire, Yoncalı Kaplıcaları Evliya Çelebi’nin “dünyada ve Anadolu'da birçok kaplıcayı gezdim, gördüm ama bunun gibisini görmedim. Böylesi yeryüzünde yoktur.” ifadeleriyle bahsettiği, hepsinin minerallerinin ve sıcaklıklarının birbirinden farklı olduğu şifa kaynağı kaplıcalarımızdır. Değerli milletvekilleri, Yine milletvekili olduğumdan bugüne kadar her konuşmamda Aizonai’den bahsediyorum.

Bu antik kenti küçük bir kazı alanı, birkaç kalıntı olarak düşünmeyelim. Çok geniş alana yayılmış bir medeniyet bulunmaktadır. Amfi tiyatrosu ile, Dünyanın bilinen ilk borsası ile, en sağlam şekilde korunmuş Zeus Tapınağı ile 2000 yıldır ayakta kalmayı başarmış antik dünyanın ilkler şehridir. Ayrıca daha önce çok gündeme gelmeyen Seyit Ömer Höyüğü en az Göbekli tepe kadar tarihin akışına yön vermektedir. Kazdıkça medeniyetlere ulaşılmakta, erken tunç çağı, Roma, Helenistik çağ, Frig yerleşimleri Ve Asur kalıntıları görülmektedir. Bu vesileyle kazıların süresini 12 aya çıkaran, millileşmesini sağlayan, Kazıları Dumlupınar Üniversitesi’ne devreden kültür varlıkları ve müzeler genel müdürlüğüne teşekkür ediyorum.

TARİHİ YAŞAYIN, HUZURU YAŞAYIN, ŞİFALI YAŞAYIN

Buradan kültür ve turizm bakanımıza talepte bulunuyorum. İllere kaplıca sertifikası veriliyorsa, Puanlama yapılıyorsa Kütahya 100 üzerinden 100 puan alır. Arizonȧ ve Seyit Ömer gibi kültürel miraslara sahip Kütahya’mızın da, Mezopotamya gibi bölgesel kültür, turizm ve termal markası ilan edilmesini istiyoruz. Antalya’ya giderken, İzmir’e giderken bu antik bu tarihi bu şifalı, kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya'ya bir uğrayın. Tarihi yaşayın, huzuru yaşayın, şifalı yaşayın.

Değerli milletvekilleri, 15 Temmuz hain ve kanlı işgal girişiminin 5.yılında şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum. Liderimiz devlet bahçeli beyefendinin ifade ettiği gibi, kim hangi karanlık senaryodan ilhamını alırsa alsın, üzerinde yaşadığımız vatan toprakları tarih boyunca Türk milletinin kanıyla mühürlenmiştir. 15 Temmuz FETÖ kalkışmasına karışan kim varsa, bu hain teşebbüse kim ortak olmuşsa; ismi, unvanı, mevki ne olursa olsun Türk askeri değildir, asla da olmamıştır.

15 TEMMUZ; İNANCIN, KAHRAMANCA DİRENİŞİDİR

15 Temmuz; inancın, işgale karşı kahramanca direnişidir. Türk milleti ihanete geçit vermemiş, Allahlın izniyle sonsuza kadar da vermeyecektir. Değerli milletvekilleri, Kurban, paylaşmak demektir, Bayram kavuşmak demektir. Sevgimizi ve varlığımızı paylaştığımız, milletçe sarıldığımız bir Kurban Bayramı diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken gazi meclisi ve yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum."Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer EKONOMİ Haberleri

Başlık Tarih
 
Baki Ersoy'dan mobilyacılara destek18 Temmuz 2021
YÜKSEK DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA İRADESİ HER TÜRLÜ TAKDİRİN ÜZERİNDEDİR15 Temmuz 2021
"Hatay salçası küresel markalara kurban edilmemeli"01 Temmuz 2021
ÖREN’DE BU YIL TURİZM PATLAMASI YAŞANACAK27 Haziran 2021
Fendoğlu, çiftçilerin sorunlarını dile getirdi24 Haziran 2021
Alıcık'tan, Çerçioğlu'nun "esnafa destek" konusundaki sözlerine eleştiri22 Haziran 2021
"ÇİFTÇİ GİRDİ FİYATLARINA YETİŞEMİYOR"10 Haziran 2021
Yem fiyatları düşürülmelidir08 Haziran 2021
ERSOY ÇİFTÇİNİN SESİ OLDU03 Haziran 2021
Kalaycı: Çiftçilerimize destek paketi çıkarılmalı02 Haziran 2021
Öztürk, esnafımızı daha güçlü desteklemeliyiz 06 Mayıs 2021
Besicilik ve Süt Hayvancılığı yapanların elinden tutalım29 Nisan 2021
Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda ...28 Nisan 2021
Fındığın Karadeniz Bölgesi ve Ülke Ekonomisine Katkısı 28 Nisan 2021
Öztürk TBMM’de Kırıkkaleli esnafın sesi oldu28 Nisan 2021
Fendoğlu ve Gürkan sanayi esnaflarının sorunlarını dinledi17 Nisan 2021
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ...15 Nisan 2021
BAYRAM İKRAMİYESİ TALEBİMİZİN HAYATA GEÇMESİ ZARURİ OLMUŞTUR13 Nisan 2021
PANDEMİ’DE EKONOMİYE BİR KATKI’DA AKSOY AİLESİNDEN09 Nisan 2021
"Tokat ekonomisi için hayati önem taşıyan yolda çalışmalar durdu"08 Nisan 2021
Fendoğlu esnaflara Covid-19 aşısında öncelik tanınmasını istedi31 Mart 2021
Geçici Orman İşçilerine MHP'li Ersoy'dan destek03 Mart 2021
Kaşlı esnaf sorunlarını Meclis'e taşıdı, önerge sundu03 Mart 2021
"Cumhur İttifakı'nın hedefi daha güçlü Türkiye"03 Mart 2021
MKE’nin 2021 yılı yatırımlarını sordu01 Şubat 2021
'İş yeri̇ sahiplerinin mağduri̇yeti̇ni̇ gidereceğiz'29 Ocak 2021
SAZAK ÇİFTÇİNİN DERDİNE 27 Ocak 2021
ENERJİDEN DAHA FAZLA YARARLANMAK18 Ocak 2021
Göngüralp’ten ekmek zammına tepki13 Ocak 2021
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM10 Ocak 2021
Türkiye finansal istikrarı sağlayacaktır18 Aralık 2020
Sancaklı: Türkiye'de bir tek siz mi varsınız?17 Aralık 2020
Tarıma ve Tarım işçisine verilen önem artırılmalı.... 11 Aralık 2020
Fendoğlu, esnafların taleplerini bakan Elvan'a iletti10 Aralık 2020
"Bütçe Kanun Teklifini destekliyoruz"07 Aralık 2020
Uyar Madencilik mağdurlarının tazminatları ödenmelidir03 Aralık 2020
Ticaret Hacminin artırılmasına yönelik soru önergesi02 Aralık 2020
Osmanağaoğlu; Ulaştırma ve Altyapı Bakanına İzmir Yatırımlarının Akıbetini Sordu20 Kasım 2020
Kalyoncu tarım bütçesini değerlendirdi06 Kasım 2020
Çiftçi, köylü ve esnafın kredi borçları da yapılandırma kapsamına alınmalı04 Kasım 2020
Bahçeli'den İzmir depremi sonrası geçmiş olsun mesajı30 Ekim 2020
Yalçın’dan CHP’ye tepki: Millet, siyaset uğruna ...29 Ekim 2020
Pamuk destekleme politikalarının . . . 05 Ekim 2020
MHP'den modern tarım çağrısı18 Eylül 2020
"Her esnaf kardeşimiz Ahi Evren'in bize emanetidir"18 Eylül 2020
Geçmiş ekonomisinin dervişleri; 'Ahiler'17 Eylül 2020
Başkan Karapıçak:  Gerçek yatırımcının önü açılmalı03 Eylül 2020
MHP Heyeti, Giresun afet bölgesine derhal intikal etti27 Ağustos 2020
MHP heyeti afet bölgesinde24 Ağustos 2020
Lütfi Kaşıkçı, zeytin ve pamuk üretimi ile ...21 Ağustos 2020
Bulut, çiftçilerin sulama sorununa dikkat çekti06 Ağustos 2020
"İndirimli tarifeler uygulanmalı"03 Ağustos 2020
Çiftçilerin Borçları Ertelensin11 Temmuz 2020
İşçinin ekmeğine dokunmayın26 Haziran 2020
BÖYLE GİDERSE ÇİFTÇİLİK BİTECEK !26 Haziran 2020
MEHMET TAYTAK'IN BASIN TOPLANTISI23 Haziran 2020
"Aracılar değil, toprağa alın teri döken çiftçiler kazanmalıdır"21 Haziran 2020
“ÇİFTÇİLERİMİZ PERİŞAN OLDU”19 Haziran 2020
Çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi ...17 Haziran 2020
TARIMIN STRATEJİK ÖNEMİNİ KORONAVİRÜS SALGINI BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYMUŞTUR 17 Haziran 2020
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, MERSİN’İ OLUMSUZ ETKİLEMEKTEDİR09 Haziran 2020
MHP’li Varlı, üreticilerin yanında!06 Haziran 2020
"Çiftçilerimizin zararı acilen karşılanmalıdır"26 Mayıs 2020
‘’Korona esnafı daha fazla vurdu, kamu borçları seneye ertelensin’’11 Mayıs 2020
Muzlar çürümeye terk edilmemelidir08 Mayıs 2020
"Esnafın nefes alması mutlaka sağlanmalıdır"06 Mayıs 2020
Çiftçilerimiz yalnız ve sahipsiz değildir06 Mayıs 2020
"Sicil affının mutlaka gelmesi gerekiyor"02 Mayıs 2020
Esnafa Sicil Affı Getirilsin, Kolay Kredi İmkânı Verilsin25 Nisan 2020
Kaşıkçı çilek üreticileriyle bir araya geldi21 Nisan 2020
Yücel Bulut'tan süt açıklaması14 Nisan 2020
İLK GÜNDEN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ10 Nisan 2020
Van'da ekmeğe, koronavirüs zammı28 Mart 2020
MHP muhtaç ailelerin yardımına koştu26 Mart 2020
Karataş'tan fırıncılara tepki18 Mart 2020
“Üreticinin meselesi hepimizin meselesi” 29 Şubat 2020
Ayşe Sibel Ersoy’dan “Apiterapi” önergesi .21 Şubat 2020
“Sicil affı mutlaka çıkarılmalı”20 Şubat 2020
Depremzedelerin fatura talebini Meclise taşıdı19 Şubat 2020
Kalaycı: "Konya Metro'ya hızla kavuşacak"14 Şubat 2020
Fendoğlu, depremzede esnafa sicil affı istedi12 Şubat 2020
MHP'den yüksek konut fiyatları için araştırma önergesi24 Ocak 2020
HAKSIZ REKABET ORTADAN KALDIRILSIN16 Ocak 2020
Devlet memurunu tahkir etmek, devleti tahrip etmektir08 Ocak 2020
MHP’li Varlı zarar gören alanları inceledi03 Ocak 2020
Esin Kara, çiftçinin Tarım Kredi'ye borçlarını sordu31 Aralık 2019
“SULAMA BİRLİKLERİNİN BORÇLARI AFFEDİLMELİ”21 Aralık 2019
Kayıt dışı ekonomide yeni tedbirler alınmalı20 Aralık 2019
"Ara eleman sorunu çözülmeli"19 Aralık 2019
3600 ek gösterge beklentileri yerine getirilmeli18 Aralık 2019
2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri09 Aralık 2019
EMD’den ‘30.Yaş’ kutlaması.08 Aralık 2019
Karakaya: KİT'ler ya asli görevlerini yapacaklar05 Aralık 2019
BÜTÇE VE ÖTESİ 02 Aralık 2019
EKONOMİMİZİ ÇÖKERTME GİRİŞİMLERİ ETKİSİZLEŞTİRMİŞTİR28 Kasım 2019
Matikçi değil yüzde 99’u gerçek emekçi08 Kasım 2019
İşçilere kıymaktan vazgeçin31 Ekim 2019
TMMOB çalışanlarının kesintileri ile ilgili soru önergesi11 Ekim 2019
Pamukta beklenmedik rekolte ve fiyat düşüklüğünün, ...03 Ekim 2019
"Devletimiz bu yaraları saracak güce ve şefkate sahiptir"23 Temmuz 2019
Sadir Durmaz'dan işçi kıyımına tepki! 19 Temmuz 2019
"Amacımız bağcıyı dövmek değildir"10 Temmuz 2019
“Dağ fare doğurdu!”30 Haziran 2019
"Konya YHT Garı ne zaman açılacak"28 Haziran 2019
Taytak, yumurta üreticilerinin sorunlarını TBMM'ye taşıdı22 Haziran 2019
İZMİR ENERJİSİNİ YENİLİYOR 31 Mayıs 2019
"Kazandığımız Belediyelerde Bütçeleme Faaliyeti Başlatacağız"09 Mart 2019
Taşdoğan, Adıyaman'ın sorununu meclise taşıdı.09 Şubat 2019
Taşdoğan'dan Bakan Pakdemirli'ye Soru Önergesi08 Şubat 2019
Afyon’da Hayvancılık Kontrol Noktası kurulsun17 Ocak 2019
Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği Talebi11 Ocak 2019
Vergi Ödemenin Kul Hakkı ve Milli Ödev 28 Aralık 2018
ÇİFTÇİSİNİN SIKINTISI MECLİS'TE27 Aralık 2018
Karayolu Taşımacılığı İçin Gerekli Belge Fiyatları Çok Yüksek 24 Aralık 2018
MHP’den asgari ücret açıklaması!21 Aralık 2018
“AYRIM SON BULMALI”19 Aralık 2018
“MHP’nin Sözü Senettir”11 Aralık 2018
Bütçe Millet Malıdır, Beytülmaldır .11 Aralık 2018
İP, EYT SORUNUNU TIKIYOR05 Aralık 2018
Mücadele sahtekarları03 Aralık 2018
MEZUN ÇOK, İSTİHDAM YOK!29 Kasım 2018
Taytak, Pancar Üreticisinin sorunlarını bakana sordu27 Kasım 2018
Yerli ve milli üretimimiz yok olmaktadır. 20 Kasım 2018
SURİYELİLERİN ODA VE BORSA YÖNETİCİLİĞİNİN ÖNÜNÜ KESEN YASA TEKLİFİ19 Kasım 2018
Kadro alamayan taşeron işçiler Gündeme Alınmalı 14 Kasım 2018
ŞEHİT, GAZİ VE YAKINLARINA . . . 12 Kasım 2018
MHP'li Durmaz: "Güvenli Bir Gelecek İnşası En Büyük Hedefimizdir"08 Kasım 2018
MHP'den Mevduat Önerisi08 Kasım 2018
MHP’Lİ AKÇAY ZEYTİN ÜRETİCİLERİNE DESTEK İSTEDİ07 Kasım 2018
Karataş'dan, Aydın'a Destek07 Kasım 2018
"Kayseri Milli Savunma Üretimi Konusunda Sembol Olmaya Aday Bir Şehrimizdir"02 Kasım 2018
MHP’den EYT açıklaması29 Ekim 2018
Fendoğlu'ndan Eyt Değerlendirmesi28 Ekim 2018
"ASKIDA EKMEK PROJESİ"26 Temmuz 2018
BATAKLIĞI BIRAKIP SİVRİSİNEKLERLE UĞRAŞMAK05 Temmuz 2018
Reformlar ittifak ruhu içerisinde devam edecek01 Temmuz 2018
"ÜRETEN BİR TÜRKİYE OLMALI" 21 Haziran 2018
"Bizim 24 Haziran'dan Sonra Önceliğimiz Ekonomi"10 Haziran 2018
"Enflasyon Merkez Bankasının yalnız başına çözeceği bir mesele değil"05 Haziran 2018
"Kadro Alamayan Taşeron İşçilerin Feryadı Duyulmalı"14 Mayıs 2018
GEÇİMLE İLGİLİ SIKINTILAR VAR 10 Mayıs 2018
“EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR MAĞDUR EDİLMEMELİ”06 Mayıs 2018
“İmar Ve Mülkiyet Sorunlarının Çözülebilmesi İçin” Kanun Teklifi 05 Nisan 2018
PROJELERİN BİR AN ÖNCE BİTİRİLMELERİ GEREKİYOR28 Mart 2018
"Çiftlik Bank" Araştırma Önergesi 27 Mart 2018
Kanun tasarısı KDV sistemindeki çarpıklığı düzeltmiyor23 Mart 2018
'TÜRKİYE'DE ŞEKER ÜRETİMİ MUTLAKA OLMALI'11 Mart 2018
Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinde acele edilmemeli09 Mart 2018
MHP'Lİ KARAKAYA, SULAMA BİRLİKLERİNE TERCÜMAN OLDU07 Mart 2018
"2023’e Doğru Türkiye’nin Kalkınma Perspektifi”06 Mart 2018
Afyonkarahisar MHP'den İmza Kampanyasına Destek01 Mart 2018
KÖYLÜLER, ÜRETKEN, ÇALIŞKAN VE KAHRAMANDIR25 Şubat 2018
MHP Yozgat Şeker Fabrikası Satışını TBMM Gündemine Taşıdı.24 Şubat 2018
Türk Şekeri Tehdit Ediliyor22 Şubat 2018
Çorum ortalamanın çok altında kaldı22 Şubat 2018
KENTSEL DÖNÜŞÜM RANTSAL DÖNÜŞÜME KURBAN EDİLEREK VATANDAŞLARIMIZ MAĞDUR EDİLMEMELİDİR! 21 Şubat 2018
'VATANDAŞIN YAŞAYACAĞI KARGAŞANIN ÖNÜNE GEÇİN'20 Şubat 2018
Taksici Esnafımızın Helal Lokmasıyla Oynayan UBER Ülkemizde de Yasaklanacak mı?13 Şubat 2018
ÜLKEMİZİN FOTOĞRAFI BUDUR 26 Aralık 2017
MHP'den Gemlik Belediyesi'ne Tepki 21 Aralık 2017
TÜRK FINDIĞI YABANCI TEKELLERE TESLİM EDİLDİ 21 Aralık 2017
MHP’den Ak Belde AŞ.vergi borcu nedeniyle ihalelere giremiyor !20 Aralık 2017
TARIM, MİLLİ GÜVENLİK SEKTÖRÜDÜR 19 Aralık 2017
MHP'den 'Bütçe' Eleştirisi19 Aralık 2017
YERLİ MALI DEMEK, MİLLİ ÜRÜN DEMEKTİR.18 Aralık 2017
ÇALIŞANLARIN TAMAMI MUTSUZ18 Aralık 2017
Taşeronlar...17 Aralık 2017
TÜRK METAL SENDİKASI İŞÇİLERİNİN YANINDAYIZ15 Aralık 2017
MHP'den 'büyüme' eleştirisi15 Aralık 2017
Devletimiz Büyüktür. Devlete Düşen Hak Ve Hakkaniyettir, Adalettir13 Aralık 2017
"Kurumlar lego değildir"11 Aralık 2017
'TÜRK MİLLETİ HAFIZASI OLAN BİR MİLLETTİR'11 Aralık 2017
MEVSİMLİK İŞÇİLER DE KADROYU HAK EDİYOR 09 Aralık 2017
'Çiftçi ve köylü çok zor durumdadır'07 Aralık 2017
"2017 Yılında Asgari Ücret Enflasyona Yenilmiştir." 06 Aralık 2017
MHP'DEN MECLİSE TEKLİF06 Aralık 2017
'Büyüme Kortizonlu'05 Aralık 2017
Hayvancılık, Tarımsal Üretimin Amiral Gemisidir01 Aralık 2017
“YETMEZ AMA EVET” KABİLİNDEN… 30 Kasım 2017
MHP'li Karakaya: Kooperatifçilik sahipsiz22 Kasım 2017
TARSİM'in Dolandırıldığı Doğru mu?17 Kasım 2017
'HÜKÜMET TARAFINDAN TAŞERON İŞÇİLERE VERİLEN SÖZ YERİNE GETİRİLMELİDİR'16 Kasım 2017
'TÜTÜN İTHALATI OLMASIN, ÜRETİME DESTEK VERİLSİN'16 Kasım 2017
Afetten sonra vatandaşlarımızın yanında olamayacaksak ...16 Kasım 2017
"4 bin 995 geçici cami görevlisinın durumu ne olacak"16 Kasım 2017
Ekmek fiyatları açıklandı16 Kasım 2017
MHP Antalya Afet Bölgesinde15 Kasım 2017
'MADEN RUHSATI ÇOK, SAHADA ÜRETİM YOK'15 Kasım 2017
ASGARİ ÜCRETLİ AÇLIK SINIRININ ALTINDA14 Kasım 2017
'İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ŞARTLARI İNSANLIK DIŞIDIR'14 Kasım 2017
MHP'li Karakaya’dan Adana çağrısı12 Kasım 2017
Ekonomi büyüdükçe işsizlik artıyor12 Kasım 2017
Buğday üreticisi 20 milyar kaybetti11 Kasım 2017
“GEREKÇE BAŞTAN SAVMA YAZILMIŞ”10 Kasım 2017
'ASGARİ ÜCRETLİNİN ÜCRETİNİN TELAFİ EDİLMESİ DOĞRU BİR YAKLAŞIMDIR AMA YETERLİ DEĞİLDİR'09 Kasım 2017
MHP’Lİ AKÇAY’DAN ÜZÜM ÜRETİCİLERİNE MÜJDE09 Kasım 2017
MHP’Lİ AKÇAY’DAN AKARYAKIT ZAMLARI DEĞERLENDİRMESİ09 Kasım 2017
'ÜZÜM ÜRETİCİLERİNİN SORUNLARIYLA İLGİLİ MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMALIDIR'06 Kasım 2017
MHP'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun teklifi06 Kasım 2017
MHP'li Usta: Sonuç tam bir fiyasko05 Kasım 2017
Hükümetin, çalışanlara ve emeklilere de kesenin ağzını açmalı03 Kasım 2017
"Durumumuz 2002 yılından bile daha kötü"03 Kasım 2017
Tarladaki traktörden, neden vergi alınıyor?02 Kasım 2017
Kamu Kendine Çeki Düzen Vermelidir 27 Ekim 2017
“Afetzede üreticilerin Borçlarını yapılandırın”26 Ekim 2017
ÖZEL STATÜ TAŞERON İŞÇİLERİN SORUNUNU ÇÖZMEZ25 Ekim 2017
'MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL’IN BEYANI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'20 Ekim 2017
HÜKÜMETİN TASARRUFA GİTMESİ GEREKLİ..19 Ekim 2017
Hükümete Adana Çağrısı09 Ekim 2017
FINDIĞI KONUŞMAK İÇİN HEP GEÇ KALINIYOR 08 Ekim 2017
Taşerona Kadro Konusu Acilen Düzenlenmeli; 06 Ekim 2017
"Rekabet gücümüz yok"01 Ekim 2017
Ekonomi Yönetimindeki, Algı Yanılması mı, İllüzyon mu, Halüsinasyon mu ?07 Ağustos 2017
MİLLİ GELİRİN ADİL ŞARTLARDA, HAKKA VE HUKUKA UYGUN PAYLAŞILMALIDIR 01 Ağustos 2017
Hükümet Yanlış Bir Yoldadır.31 Temmuz 2017
FINDIK ÜRETİCİSİ MAĞDUR EDİLMESİN!26 Temmuz 2017
Gelin Görün Yaşayın! Muğla Çok Güzel25 Temmuz 2017
MHP GENEL SEKRETERİ İSMET BÜYÜKATAMAN'DAN AÇIKLAMA24 Temmuz 2017
TÜRK TELEKOM’DA BÜYÜK ZARAR KAPIDA17 Temmuz 2017
Karakaya: “Adana afet bölgesi ilan edilsin”11 Temmuz 2017
"Dünyada Suç, Bizde Serbest03 Temmuz 2017
"Maalesef Hükümet, Dimyat'a Pirince Giderken Evdeki Bulgurdan Olacağının Farkında Değil."30 Haziran 2017
YENİ BİR RANT MI?18 Haziran 2017
Elektrik abonelerinden TRT payı kaldırılmalı16 Haziran 2017
HASAT BAŞLADI FİYAT HÂLÂ YOK14 Haziran 2017
AKP Tarımı Bitirdi12 Haziran 2017
Tasarı geçerse kırmızı et gibi zeytin ithal ederiz 08 Haziran 2017
Sanayi ve Üretime Destek Tasarısı Genel Kurul'da07 Haziran 2017
MHP’li Karakaya, üreticinin sesi oldu 05 Haziran 2017
Tıbbi Atıkların Bertarafı Çok Önemli 02 Haziran 2017
MHP’li Usta, Meclis’te ‘Çay’a Değindi31 Mayıs 2017
Elektrikte Kayıp Kaçak Tepkisi31 Mayıs 2017
MHP'li Tanrıkulu'ndan, 'Zeytincilik Yasası' tepkisi 31 Mayıs 2017
İNŞAATLAR DURMA TEHLİKESİNDE 30 Mayıs 2017
"Fiyatı Erken Açıklayın, İthalat Yapmayın"29 Mayıs 2017
Çiftçilerin feryadına kayıtsız kalınmamalı14 Mayıs 2017
Türkiye'de 2 milyon 700 bin hane yardımla yaşıyor04 Mayıs 2017
Enflasyon canavarı zammı 4 ayda yuttu 04 Mayıs 2017
Pozitif Gündemle Bir Yol Haritası Hazırlanmalı 21 Nisan 2017
Enflasyon canavarı vatandaşın paçasını yakalamış durumda03 Nisan 2017
MHP’Lİ ÖZTÜRK TAŞERONA KADROYU SORDU28 Mart 2017
Turizmde borç yapılandırması ve akıllı teşviklere ihtiyacımız var 28 Mart 2017
Türkiye kaybederse Avrupa kaosa gider22 Mart 2017
HaremGebze hattı minibüs esnafının sorunları bir an önce çözülmeli'.,21 Mart 2017
Türkiye yüksek enflasyona yenik düştü04 Mart 2017
Çiftçimiz borç ekip faiz biçmekte22 Şubat 2017
MHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ YÖNTER'İN BASIN TOPLANTISI...15 Şubat 2017
Varlık Fonu çare değil08 Şubat 2017
“Elektrik ve su faturalarındaki soygun da önlensin!”06 Şubat 2017
MHP'Lİ TANRIKULU'DAN EKONOMİK UYARI01 Şubat 2017

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH