Ana Sayfa > ARAŞTIRMA

“Söz ve yetki Türk milletinindir”
04 Şubat 2017
Bu haber 1061 kez okundu
MHP'den net tavır: MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ile Yeni Anayasa değişiminin Türkiye'ye getireceği büyük değişimi konuştuk.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Yeni anayasa değişiminin halkın yaşamını nasıl kolaylaştıracağı noktasında önemli tespitlerde bulundu. Büyükataman, Türkiye'de geçmişte yaşanan krizlerin ve çıkmazların bu değişimi zorunlu kıldığı belirtti.

İşte MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ın yaptığı özel açıklamaları

“Türkiye’nin yeni bir toplum sözleşmesine ihtiyacı vardır”

Yeni anayasa ve sistem değişikliği yaşanıyor. Bu ne anlam ifade ediyor?

-Anayasa tartışmaları ülkemizde yeni değildir. Ancak son yaşadığımız ve muhtemel bir devlet krizine dönüşebilecek süreci kamuoyunda bilinen adıyla 367 krizi başta olmak üzere, 2007 referandumu ve 2010 referandumunun neticeleriyle beraber değerlendirmek gerekmektedir.

Tartışmaların doruk noktasına çıktığı 2007 yılında yaşananlar toplumsal hafızada tazeliğini korumaktadır. Bilindiği gibi 2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde yaşanan ve kamuoyunda “367 krizi” olarak bilinen hukuk garabeti, CHP’nin müracaatı üzerine Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararla tescillenmiş ve bunun üzerine gerçekleştirilen Anayasa Referandumu ile cumhurbaşkanının halk tarafından doğrudan seçilmesi kabul edilmiştir.

“15 Temmuz sonrasında Türkiye’nin çözmesi gereken bir problem olarak ortaya çıkmıştır”

2010 Anayasa referandumu ve cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesiyle oluşan fiilî durumun yarattığı yönetim anlayışı, 15 Temmuz sonrasında Türkiye’nin çözmesi gereken bir problem olarak ortaya çıkmıştır.

Bu gerçekten hareket eden Sayın Genel Başkanımız, Anayasa ve yasa ihlalleriyle kangren hâline gelen yönetim sorunlarının ortadan kaldırılması amacıyla hükümete halkın hakemliğine dayanan bir çıkış yolu sunmuştur.

Bu çerçevede iktidar partisi ile MHP arasında varılan mutabakat sonucu Türkiye’de hükümet modelini yeni bir zemine oturtan Anayasa Değişikliği Paketi hazırlanmıştır.

Mevcut defakto durum, Türkiye’yi giderek büyüyen bir siyasi istikrarsızlık tehlikesine sürükleyecektir. Yeni darbelere davetiye çıkaran, yeni krizleri tetikleyen kronik bir politik atmosfer husule gelecektir. Türkiye’de erkleri paylaşan kurumların da anayasal ve yasal fonksiyonlarını icra etmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak “Türkiye’nin yeni bir toplum sözleşmesine ihtiyacı vardır ve sorumluluk hepimizin sırtındadır.” dedik ve harekete geçtik.

Anayasa değişikliği ile MHP’nin yapmak istediği çok açık ve nettir. Devletin bekasını güvenceye almak ve güçlendirmek, devletimizi tehditlere açık hale getiren fiili açmazları ve sistem krizini sonlandırmak amaçlanmaktadır.

“Bu değişiklik tek adam rejimi getirmeyecektir”

Bu değişiklik tek adam rejimi getirmeyecektir. Parlamento zayıflamayacak aksine güçlenecektir. Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu ilkesi kaldırılıp hesap verebilir bir konuma getirilecektir.

Geçmişteki ekonomik ve siyasi krizler bu değişikliği zorunlu mu kıldı?

Elbette ki öyle. Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ülkenin hızla istikrar kazanması, gereksiz gerginlik ve tartışmaların ülke gündeminden çıkarılması için önemli bir adım atılmıştır. Milletimizin karşı karşıya kaldığı pek çok sorunun üstesinden gelinebilmesi için ülkemizin içerisine sürüklenmiş olduğu yönetim karmaşasına son vermek elzem hale gelmiştir. Terörle mücadeleye, ekonomik kalkınmaya, fakirliğin önlenmesine odaklanılabilmesi için bu suni tartışmaların ülke gündeminden çıkarılması gerekiyordu. MHP ülkesi ve milleti için inisiyatif almış ve harekete geçmiştir.

“Cumhurbaşkanının sorumluluk alanını genişletmiş”

En genel çerçevesiyle Cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye’de neyi değiştiriyor?

*Yasama yetkisi münhasıran TBMM’ye ait olacaktır. Hükümetin kanun tasarıları ile yasamaya hâkim olması engellenmekte, Yasama ve yürütme birbirinden tamamen ayrılmakta ve katı güçler ayrılığı tesis edilmektedir.

*Yürütmedeki iki başlı yapı kaldırılmakta ve tüm yürütme yetkileri Cumhurbaşkanı ve kabinesine verilmektedir.

*Cumhurbaşkanının kararnameleri, kanun hükmü ve gücünde olmayacak, kanunla düzenlenen konulara dokunamayacak, TBMM aynı konuda kanun çıkardığında hükümsüz kalacak ve Anayasa Mahkemesinin denetimine tâbi tutulacaktır.

*Cumhurbaşkanının fiilî ve hukukî sorumsuzluğu sona ermekte, sadece “vatana ihanet” değil her suç bakımından cezaî ve siyasî sorumluluk getirilmektedir.

*Yüce Divan’a sevk kararının alınması kolaylaştırılmakta, Yasamanın yürütmeyi denetleme gücü artırılmaktadır.

Yasama ve yürütmenin ayrılmasıyla beraber, her vatandaşın iki ayrı seçimde birer oy kullanma hakkı sağlanmaktadır.

*TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimleri aynı günde yapılacak, Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar verirse kendi görevi de sona erecektir.

Yürütme ve yasama organının belirlenmesi için yapılacak seçimler beş yılda bir ve aynı günde yapılacaktır.

Hükümeti oluşturan parti ile yasamada çoğunluğu elde tutan partinin aynı olması zorunluluğu ortadan kaldırılmaktadır.

Yargının bağımsız olduğu gibi tarafsız olması da anayasal hükme bağlanmaktadır.

*13 üyesi olacak Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun 7 üyesinin TBMM tarafından seçilmesi düzenlenmektedir.

*Cumhurbaşkanının (varsa) partisiyle ilişkisinin kesileceği hükmü kaldırılmakta, seçilme yaşı 18’e inmekte ve TBMM üye sayısı 600’e çıkmaktadır.

“Söz ve yetki Türk milletinindir”

Anayasa’da değişiklik, halkın yaşamına nasıl yansıyacak? Ek maddelerinde halkın yaşamını kolaylaştıracak hangi maddeler var?

Anayasa değişikliğindeki maksat yürürlükteki hükümet etme sistemini tıkayan, kırılmasına ve dağılmasına neden olabilecek engelleri aşmaktır.

Egemen olan millet, bizzat kendi kader ve geleceği hakkında karar verecektir. Toplumdaki değişim dinamiklerini fark eden siyaset aklının devlete kişilik kazandıran hukuki çerçeveyi belirlemesi doğal, hatta zorunludur. Kaldı ki bunun nihai onay mercii Türk milletidir. Çareyi vesayet odaklarında, yabancı güçlerin emellerinde değil, millette gördük. Söz ve yetki Türk milletinindir.

Sahip olduğumuz siyaset aklı; dağınıklığı birleştiren gücü, meseleyi kavrayan özü, nefsin azgınlığını durduran kudreti temsil etmektedir.

Bizde devlet kavramı, hukuk kitaplarının, siyasal sözlüklerin, ansiklopedilerin tariflerinden daha ileri düzeydedir. Devlet; huzurun, mutluluğun, birlikte hayat ve varlık tanımının adı, şanı, unvanı ve iftihar kaynağıdır.

Devletin ayağa düşürülmemesi, milletin arada kaynayıp gitmemesi, vatanın hür ve bağımsız olarak devamı için müdahale gerekiyordu. Yüksek hedefleri benimsedik. Siyasi ahlak ve uzlaşmayla millete giden yolları araladık. Çarpık niyetlere karşı bütünleşip netleştik.

Amacımız devleti milletle buluşturmaktır. Amacımız arıza sinyalleri veren, tehlike alarmı çalan, güvenlik duvarları yarılan sistemi bir üst fazda yeniden kurmak, yeniden inşa etmektir.

Yasama, yürütme, yargı yeni sistemde nasıl şekillenecek?

Biz dün; kuvvetler ayrılığı olmalı, yasama, yürütme ve yargıya müdahale edilmemeli, yargıdaki dosyalar sonuçlandırılmalı diyorduk. Düzenlemeyle yasamanın yürütme üzerindeki denetim mekanizmaları korunmaktadır. Kuvvetler ayrılığı korunmakta, devlet içerisine yerleşmiş vesayet odakları temizlenmektedir. Tıpkı yıllar önce başbuğ Alparslan Türkeş’in 9 Işık’ta belirttiği gibi, kuvvetli ve hızlı icra için yürütmedeki çift başlılık sona erdirilmektedir. Yürütme artık yasamanın içinden çıkmayacak ve mevcut parlamenter sistemin bütün partileri orada temsil edilmeye devam edecektir. Yürütmenin başı olacak Cumhurbaşkanı, milletin en az yüzde ellisinin oyunu almak zorunda olacak, bu durum millet egemenliğini pekiştireceği gibi millete rağmen politikalar yürütülemeyecektir.

Mevcut Anayasamızda, genel olarak “hükümetin kurulamaması” hallerinde sadece Cumhurbaşkanına tanınan “seçimleri yenileme yetkisi”, nihai teklif metni ile TBMM’ye de tanınmıştır. Ayrıca gerek Cumhurbaşkanı gerekse TBMM bu yetkiyi kullandığında Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinin birlikte yenilenmesi sağlanmıştır. “Giyotin formülü” olarak da ifade edilen bu yöntem ile yasama ve yürütme arasında oluşabilecek muhtemel bir krizde bunlardan herhangi birinin seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde kendi varlığına da son vereceği gerçeği karşısında bu yetkinin istismar edilmesinin engellenmesi hedeflenmiştir.

Yasama organının yürütmeyi denetleyebilmesi demokrasi, hukukun üstünlüğü ve güçler arasındaki fren ve denge mekanizması açısından zarurîdir. MHP, Anayasanın “Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları” başlıklı 98’inci maddesinde meclis araştırmasına ilaveten genel görüşme, soru ve meclis soruşturmasının da anayasada yer almasını sağlamıştır.

Dahası, mevcut anayasada yazılı soru önergelerinin belli bir süre içinde cevaplanması öngörülmezken MHP, yazılı soruların 15 gün içinde cevaplanması şartını getirerek bu denetim yolunun etkinliğini şimdikinden de ileri bir noktaya taşımıştır.

“TBMM’nin denetim gücünü artıyor”

Yeni Anayasa’da Cumhurbaşkanının yetkileri neler olacak?

Mevcut anayasanın 105. maddesine göre, Cumhurbaşkanının göreviyle ilgili tek taraflı olmayan kararlarının sorumluluğu Başbakan ve ilgili bakan tarafından üstlenilmekteydi. Tek başına imzaladığı kararlar ve emirler ise yargı denetiminden muaf tutulmaktaydı. Cumhurbaşkanının cezaî sorumluluğu ise sadece vatana ihanetten dolayı ve TBMM üye tamsayısının üçte birinin teklifi üzerine en az dörtte üçünün (413 milletvekili) kararıyla söz konusu olabilmekteydi. Dahası, vatana ihanet suçunu düzenleyen Hıyânet-i Vataniye Kanunu 12.04.1991’de yürürlükten kaldırılmış olduğundan, fiilen bu suçun cezaî yaptırımının olup olmadığı da tartışmalıdır. Kısacası, geniş yetkilerle donatılan, halk tarafından seçilen ve yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanı hukuken ve fiilen sorgulanamamaktadır.

MHP yeni hükümet sisteminde Cumhurbaşkanının yetkileri gibi sorumluluğunun da olması gerektiğini savunmuş ve bu görüşünü de kabul ettirerek önemli bir değişikliğe imza atmıştır. MHP’nin müdahalesiyle, cezaî sorumluluk üzerindeki “vatana ihanet” sınırlandırması kaldırılarak Cumhurbaşkanının her suç bakımından sorumlu olması sağlanmıştır.

Cumhurbaşkanının cezaî sorumluluğu gibi kritik bir konuda AK Parti önerilerinin tamamını Yasama organının gücü ve denetimin kuvvetlendirilmesi adına değiştiren MHP, AK Parti’nin önerisinde hiç olmayan bir düzenlemeyi de metne dâhil etmiştir. Buna göre, Cumhurbaşkanı hakkında bir soruşturma başlatılması hâlinde, Cumhurbaşkanının seçim kararı alması engellenmiştir. Bu düzenleme Yasama organını korumaya yönelik önemli bir değişikliktir.

AK Parti’nin metninde olmayan fakat MHP tarafından metne eklenen bir diğer önemli hüküm ise Cumhurbaşkanının Yüce Divan’da suçlu bulunması hâlinde görevinin sona ereceğine ilişkindir. Kısacası MHP;

*Cumhurbaşkanının sorumluluk alanını genişletmiş

*Suçlandırma sürecini daha düşük yeter sayılarına bağlayarak TBMM’nin denetim gücünü artırmış

*Yargılamanın sonuçlandırılmadan kapatılmasına izin vermemiş
Suçlu bulunan Cumhurbaşkanının görevinin sona ereceğini hükme bağlamıştır.

*Bu müdahalelerin, yürütmenin aşırılıklarının engellenmesi ve hukukun üstünlüğünün tesisi adına kritik olduğu tartışmasızdır. Hatta mevcut anayasadakine nazaran daha geniş bir alanda daha kolay işletilebilecek bu denetim mekanizması, yasama-yürütme dengesi açısından yeni anayasanın getirdiği en önemli kazanımlardan birisidir.

Yeni sistemde meclisin durumu ne olacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.

“CHP ve HDP milletin menfaati olan her şeye karşı”

Yeni sisteme ana muhalefetin bakışını konuşmak istiyorum. MHP değişimden yana, CHP-HDP ise değişim istemiyor. CHP-HDP neden yeni anayasaya muhalif?

Öncelikle CHP ve HDP adeta birbirinin ruh ikizi olan iki siyasi parti ve bunlar bu milletin menfaatine olan her şeye karşı. Hukukta bir söz vardır “mefhum-u muhalifinden istihraç suretiyle tefsir” sadece bu iki partiye bakarak bile bu teklife evet denilebilir.

Dünün açılımcısı, hatta çözüm sürecinin en büyük destekçisi CHP; bugün sözde şahin politikası takip etmektedir.

CHP; Öcalan’la Öcalancı, çözümcü ile çözümcü, 15 Temmuz’dan sonra da güya üniterci olmuştur. Yarın ne olacağı ise belli değildir.

Gelişmeler merhum Necip Fazıl’ın 1956’da CHP için söylediği sözün ne kadar doğru olduğunu ve CHP’nin 60 yıldır bir arpa boyu yol alamadığını göstermektedir. Şöyle diyordu merhum Necip Fazıl; “Bugün bizdeki muhalefet, iktidarı düşürme şartıyla vatanı düşürmeye bile razıdır.” 

CHP ve HDP’nin karşı olma sebepleri

Cumhuriyetin, demokrasinin, hak, hukuk ve adaletin yılmaz savunucusu olan MHP’nin imzasını taşıyan bu anayasa ve sistemde;

*Cumhuriyetimizin temel ilkeleriyle çatışma yoktur!
*İlk dört maddeyi değiştirmeye yönelik girişimler yoktur!
*Anayasaya uymayan yöneticilerin sorumsuz kalması yoktur!
*Keyfi yönetime cevaz verecek bir düzensizlik yoktur!
*Yönetenlerin işledikleri suçlardan cezasız kalması yoktur!  
*Millî devleti parçalayan özerklik/federasyon yoktur!
*Türkçeden başka bir dile resmiyet kazandırılması yoktur!
*Türkçeden başka bir dilde eğitim yoktur!
*Türk’ün anayasasından “Türk”ün adını çıkarma girişimi yoktur!
*Türk milletinin içinden ayrı bir “millet” inşâsı girişimi yoktur!
*Terör örgütüyle pazarlık, teröriste af, teröre taviz yoktur!
*Terörist başı bebek katiline özgürlük yoktur!
*Paralel devlet yapılanmasına yer yoktur!

Bu nedenlerle HDP-CHP ikilisi bu değişikliğe karşıdır.

Bundan sonra süreç nasıl işler?

Kanun Teklifi TBMM’de kabul edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı da kendisine sunulduğunda derhal onaylayacağını ifade etmiştir. Cumhurbaşkanının onayından sonra halkın hakemliğine müracaat edilecektir. Ben milletimizin bunu onaylayarak konuyu gündemden artık kaldıracağını düşünüyorum. Ancak aziz Türk milletinin kararı her ne olursa olsun başımızın tacıdır.

KAYNAK Ezgi Aşık/Haber7


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer ARAŞTIRMA Haberleri

Başlık Tarih
 
"Türk milleti tehlikeyi gördü"27 Nisan 2019
Sanatımda memleket var17 Mart 2019
Narımız hanım ellerde hayat bulacak08 Mart 2019
Mustafa Yıldızdoğan: Ülkücülük en şerefli madalyam01 Mart 2019
”ÖYLE BİR MİTİNG YILDIRIM GİBİ ÇAKAR”20 Şubat 2019
Sözü sağlam, özü sağlam, adam ol, ırkına çek.02 Şubat 2019
Düşünen, sorgulayan okuyan bir gençlik01 Şubat 2019
‘YUNUSÇA YÜREĞİMİZLE ŞEHRİ KUCAKLAYACAĞIZ’08 Aralık 2018
Devlet Bahçeli’nin zafer formülü07 Aralık 2018
Şehit öğretmenlerimize çok şey borçluyuz24 Kasım 2018
DEVLET BEYLE SÖYLEŞİ -2/ 15 TEMMUZ’DA SON NEFESİ VERMEMİZİ GÖZLEDİLER.31 Ekim 2018
DEVLET BEYLE SÖYLEŞİ -1- ÜLKÜCÜ VE ÜLKÜCÜLÜK30 Ekim 2018
‘Türk’üm demeye devam edeceğiz’30 Ekim 2018
YENİ DÜNYADA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI 30 Haziran 2018
'Cumhur İttifakı zaferle sonuçlanacak'12 Mayıs 2018
TÜRKİYE, KÜRESEL GÜÇLERİN HEDEFİNDE09 Nisan 2018
3 SEÇİME DE HAZIRIZ09 Nisan 2018
“CUMHUR İTTİFAKI TANKIN ÜZERİNDE OLUŞTU”12 Mart 2018
“AYRIMIZ GAYRIMIZ YOKTUR BİZİM”20 Şubat 2018
Sarıkamış harekatının Türk tarihindeki yeri ve önemi22 Aralık 2017
FAHREDDİN PAŞA'NIN KAHRAMANLIĞI TARİHİ BELGELERDE21 Aralık 2017
İşaret Taşlarımız: Erol Güngör 16 Aralık 2017
MHP, TÜRKİYE'NİN SİGORTASIDIR12 Aralık 2017
İşaret Taşlarımız: Aşık Seyrani30 Kasım 2017
TÜRKİYE, KÜRESEL GÜÇLERİN HEDEFİNDE17 Kasım 2017
Barajları da, tezgahları da boşa çıkarırız16 Kasım 2017
KRİPTO FETÖ'CÜLER SİYASETE EL ATTI28 Ekim 2017
Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Ömür Raşit Tayfur, Ülkü Ocaklarını Anlattı12 Ekim 2017
Ortadoğu'nun istikrarı, İran ve Türkiye'nin işbirliğinden geçer12 Ekim 2017
DEVLET BEY TARİHİ SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRDİ25 Temmuz 2017
DEVLET SIRRI HAİNLERİN ELİNE GEÇTİ24 Temmuz 2017
FETÖ'NÜN SİVİL KANADI NEREDE?23 Temmuz 2017
DARBE GİRİŞİMİNDE İLK CESUR ÇIKIŞI BAHÇELİ YAPTI23 Temmuz 2017
Kaset komplosunun delilleri Isparta'dan çıktı21 Temmuz 2017
PARALEL YAPI HDP'YE OY VERDİ20 Temmuz 2017
Bahçeli, FETÖ'nün MHP'de yuvalanmasına izin vermedi19 Temmuz 2017
MHP'YE KOMPLOYU FARUK BAYINDIR FİNANSE ETTİ18 Temmuz 2017
BAHÇELİ FETÖ'NÜN SİNSİ PLANLARINI DEŞİFRE ETTİ17 Temmuz 2017
PKK AÇILIMI VE MHP'YE ALGI OPERASYONU16 Temmuz 2017
FETÖ İHANETİNİ İLK O GÖRDÜ VE UYARDI15 Temmuz 2017
"ÜLKÜCÜ HAREKET ŞAHA KALKACAK" 04 Haziran 2017
3 Mayıs Milliyetçiler Günü: BU SEVDA BİTMEZ02 Mayıs 2017
"BOZGUNCU SÖZDE MUHALİFLERLE CHP'NİN DİLİ AYNI"22 Mart 2017
MHP, Antalya’da birinci parti olma gücüne sahiptir ve olacaktır!08 Mart 2017
Devleti sağlam tutmak zorundayız06 Mart 2017
BUNLAR FİTNE VE BOZGUNCU17 Şubat 2017
GÖKTÜRKLERİN GİZEMLİ HAZİNESİ ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR13 Şubat 2017
Devlet Bey ‘Getirin görelim’ dedi, kimseye açık çek vermedi06 Kasım 2016
“Lidere Hakaret Edene, Acımasız Olurum”22 Ekim 2016
Cennettin Bir Köşesi: Bled 17 Ekim 2016
74 YIL GECİKEN SALA04 Ağustos 2016
HAK ETTİKLERİ CEVABI VERMEKTEN İMTİNA ETMEYİZ29 Temmuz 2016
MHP'li Yalçın'dan Maya dergisine cevap26 Temmuz 2016
Güneydoğu'da neler oluyor?29 Nisan 2016
MHP’ye operasyon 2009’da başladı18 Nisan 2016
KARAYÜN'DEN BİR 12 EYLÜL ROMANI: ÇAKAL KAYASI 14 Nisan 2016
"MHP bu kaos ortamından ancak Devlet Bey'le çıkar09 Mart 2016
100 Yıllık Rövanş19 Şubat 2016
Gün Kavga, Fitne ve Çekişme Günü Değil06 Şubat 2016
Kürtler, Belgelerle Türkmen Kenti Kerkük’ü Nasıl İşgal Etti ve Türk Dış Politikasının İflası?03 Şubat 2016
MİLLİYETÇİLİK MODA DEĞİL AMA BEN MİLLİYETÇİYİM !20 Aralık 2015
Osmanlı döneminden kalma mayın balıkçı ağına takıldı27 Kasım 2015
MHP'DEN KONGRE KARARI ?!19 Kasım 2015
YAŞADIĞIMIZ DÖNEM, KİBİR DÖNEMİ08 Kasım 2015
ACIYA KARŞI ZİKİR!.. 12 Ekim 2015
TÜRK OCAKLARI GENEL BAŞKANI PROF. DR. MEHMET ÖZ İLE RÖPORTAJ03 Ağustos 2015
Sıfırlanan Paralar Erken Seçimde Kullanılacak! 19 Temmuz 2015
Karakaya: O kapıyı açmanın yolu belli! 18 Temmuz 2015
Hırsız ve Bölücülerle Koalisyon Yapmayız! 15 Temmuz 2015
'SUÇUNUZ YOKSA YÜCE DİVAN'DAN NEDEN KORKUYORSUNUZ?'12 Temmuz 2015
Halaçoğlu: Özür dilemem, Devlet bey 'konuşmaya devam edin" dedi12 Temmuz 2015
Özdağ: MHP neden çekimser kaldı?04 Temmuz 2015
Devlet Bahçeli'den koalisyon açıklaması20 Haziran 2015
İhsanoğlu: Milletin gerçek temsilcisi MHP'dir 26 Mayıs 2015
Çavuşoğlu;Asıl Soykırımına Uğrayan Kimler?25 Mayıs 2015
MHP Lideri Bahçeli, Muharrem Sarıkaya'ya konuştu19 Mayıs 2015
Erdoğan’ı, vatana ihanetten yargılayacağız!12 Mayıs 2015
İHSANOĞLU: “MİLLET ARTIK AKP’YE VERDİĞİ KREDİYİ GERİ ÇEKİYOR, MHP’YE VERİYOR”07 Mayıs 2015
Hukuk, hukuka karşı direniyor28 Nisan 2015
Özdağ'dan Korkutan İddia!17 Nisan 2015
"MECLİS'TE KAN BEYNİME ÇIKIYOR" 06 Nisan 2015
Celal Adan: Devlet Bey, Ergenekon ve Balyoz'da tuzağa düşmedi16 Mart 2015
"BEN TÜRK'ÜM DEDİĞİMDE 'SEN FAŞİSTSİN' DİYEMEZSİN"16 Şubat 2015
AKP’li vekillerden MHP’ye ilginç talep09 Şubat 2015
Yusuf Halaçoğlu:Türkiye’yi Amerika ve PKK yönetiyor!19 Ocak 2015
REKLAM YAZARI ŞAİR HASAN SANCAK’ IN : AYAKKABI KUTUSU KARAGÖZ=HACİVAT GERÇEK RÜYASI ÇOK KONUŞULACAK!..06 Ocak 2015
Erdoğan'ın amacı gündem değiştirmek03 Ocak 2015
MHP İSTANBUL İL BAŞKANI MEHMET BÜLENT KARATAŞ NTV HABER RÖPORTAJI SES GETİRDİ:31 Aralık 2014
Dr. Sinan OĞAN ile “Çözüm Sürecinde Yeni Aşama” Konusunda Röportaj27 Aralık 2014
AKP'Yİ YIKACAĞIZ24 Aralık 2014
MHP Iğdır Milletvekili ve TÜRKSAM Başkanı Sayın Dr. Sinan OĞAN ile Peşmerge’nin Türkiye’de Eğitilmesi Hakkında Söyleşi28 Kasım 2014
Kalaycı, Ermenek'teki Maden Ocağı Kazası için Meclis Araştırması Açılmasını İstedi27 Kasım 2014
Anadolu'da sessiz yığınların ayak seslerini duydum09 Ağustos 2014
DOĞU TÜRKİSTAN'A GİDEN TEK LİDER03 Ağustos 2014
Prof.Dr.Saadettin Gömeç Enver Paşa'yı Yazdı.03 Ağustos 2014
Ey insafsızlar, ey vicdansızlar Irak'ta Türkmenlerin yaşadığı dramı ve trajediyi görmüyor musunuz?02 Ağustos 2014
DOĞU TÜRKİSTAN VE TÜRKLÜK01 Ağustos 2014
AİHM Ermeni Soykırımı Yoktur Kararı Verdi19 Mayıs 2014
Türk'ün Karakteri ve Türkçe I13 Mayıs 2014
‘Sonları Yüce Divan olacaktır’23 Aralık 2013
Her şeyden önce Ülkücü16 Kasım 2013
Kahraman Nezahet Onbaşı'ya İstiklâl Madalyası Ölümünden Sonra Nasip Olacak28 Ekim 2013
Siyaset İskelesi'nde Bir Bey Efendi- 113 Temmuz 2013
Ermenilerin çocukları PKK olarak karşımıza çıktı15 Mayıs 2013
Yeni Anayasa Çalışmaları Ve Milletimizin Adı Konusunda Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü’nün Görüşlerinin Dayanakları19 Mart 2013
BU SEVDA BİTMEZ17 Şubat 2013
TWİTTER GÜNDEMİNİ ÜLKÜCÜLER BELİRLİYOR!11 Şubat 2011
Milli Mücadele yolunda Irak Türklerinin varlığı, yayınları08 Şubat 2013
Varolmak için MHP Gerek (2)07 Şubat 2013
Varolmak için MHP Gerek07 Şubat 2013
Başbuğ Türkeş'in Hayatı07 Şubat 2013
Doğu Türkistan`da Türklere karşı soykırım politikası06 Şubat 2013

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH