Ana Sayfa > MHP HABER

Milli bekaya sahip çıkıyoruz
Flaş Haber
08 Ocak 2020
Bu haber 253 kez okundu
MHP Lideri Devlet Bahçeli, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve sonrasında ülkemizde yaşanan gelişmeler ve MHP’nin sürece dair tespit ve değerlendirmelerini, gazetemiz TÜRKGÜN’e açıkladı.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

“MHP olarak dünyayı Türkçe okuyor, milli bekaya her şartta sahip çıkıyor, varlığımız Türk varlığına armağan olsun diyoruz” açıklaması yapan MHP Lideri Bahçeli, “Türkiye, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sunduğu imkân ve fırsatlarla, emin adımlarla yürümeye devam edecektir” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şu değerlendirmelerde bulundu:

15 Temmuz gecesi Türk Silahlı Kuvvetlerine sızan FETÖ’cü teröristler, vatandaşlarımızın üzerine kurşun yağdırmış, millî iradenin tecelligâhı olan TBMM’yi bombalamıştır. O gece yakın siyasi tarihimizin en büyük alçaklığı ve ihaneti sergilenmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti uçurumun kenarından dönmüştür. Bu nedenle 15 Temmuz, siyasi tarihimize izleri hiçbir zaman silinmeyecek kara bir leke olarak geçmiştir. Tahribat büyük, travma ağır, milletçe acımız ise çok derin olmuştur. Darbe girişimi neticesinde maalesef ki 251 vatan evladı şehit, 2194 kahramanımız da gazi olmuştur. Oluk oluk kan akıtan hainler, milli vicdanı da kanatmıştır.

Türkiye’yi kaosa sokmak, bir iç savaş çıkararak ülkeyi bölmek ve parçalamak isteyen işgal girişimi, aziz Türk milletinin devletine, demokrasisine ve millî iradeye sahip çıkmasıyla engellenmiştir. 15 Temmuz darbe girişimi, uzun yıllar boyunca sistemli çabalarla bir çetenin devlete nasıl sızdığını korkutucu biçimde ortaya koymuştur. Bir cami vaizinin kurduğu çete yıllar içinde gelişmiş, palazlanmış ve devlet organlarının kılcal damarlarına kadar sızmış, emniyet, yargı, ordu ve bürokraside sinsi biçimde örgütlenmiş, neredeyse bütün köprübaşlarını tutmuştur. İstihbarat birimlerinde hâkimiyet kurmuş, üniversitelerde yuvalanmış, büyük bir özel öğretim kurumu ağı oluşturmuştur. Ürkütücü bir servete kavuşmuş, medyada çok büyük bir güç kazanmıştır. Böylece FETÖ, kapsamlı terör eylemlerini icra etme imkân ve kabiliyetini pekiştirmiştir. Bu süreçte FETÖ’nün TSK, emniyet ve yargı dahil tüm devlet kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını, medyayı, spor ve sanat alanını bir ahtapot gibi sarmaladığı ortaya çıkmıştır. Yapılan soruşturma ve yargılama süreçlerinden anlaşılmaktadır ki 15 Temmuz öncesi: Terörle mücadeleden sorumlu alçaklar, PKK’ya karşı mücadeleyi zaafa uğratacak hareket ve eylemler içine girmişler, PKK’nın terör eylemlerine yardım ve yataklık yapmışlardır. PKK saldırıları karşısında gerekli tedbirleri almayarak bölgenin bir savaş alanına dönmesine ve yüzlerce şehit vermemize seyirci ve tepkisiz kalmışlardır.

ŞANLI TARİHE YAKIŞIR RUH

Böylece ileride yapmayı planladıkları askeri darbenin toplumsal-psikolojik altyapısını hazırlamışlardır. Herkes bilmektedir ki, bu noktaya bir günde gelinmemiştir.

FETÖ’nün sinsi örgütlenme ve kadrolaşma çabalarının geçmişi 1970 ve 1980’li yıllara kadar gitmektedir. Sistem sorunlarının yarattığı tahribat, ihmal ve ihanetler silsilesi Türkiye’yi bu noktaya taşımıştır. 1990’lı yıllarda hız kazanan bu faaliyetler, 2004 yılından itibaren zirveye ulaşmıştır. FETÖ bu tarihten sonra yer altından çıkıp suç örgütü olarak aleni, illegal faaliyet yürütme aşamasına geçmiştir.

Ve nihayet devleti işgal ederek ele geçirmek amacıyla 15 Temmuz’ da askeri darbe için sahneye çıkmıştır. Türk milleti, şanlı tarihine yakışır bir şekilde demokratik rejim ve ülkesinin geleceği için milli birlik ruhuyla topyekûn ayağa kalkmıştır. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü ve sonrasında yaşananlar, siyaset müessesesine ertelenemez ve geciktirilemez mükellefiyetler yüklemiştir.

Bu mükellefiyetler en başta devlet yönetiminde seri, süratli, etkin ve güçlü bir idarî yapının varlığı ve devamlılığını zorunlu hale getirmiştir.

Anayasa’nın Türkiye’de uzun yıllardır tartışılan en önemli meselelerden birisi olduğu ve 1982 Anayasası’nın özellikle Cumhurbaşkanı’nın yetki ve sorumlulukları açısından klasik parlamenter sistemden büyük sapmalar barındıran bir şekilde yürütmeyi tanzim etmiş olduğu bilinmekteydi.

2007 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı’nın doğrudan halk tarafından seçilmesi, sistemi normlarından biraz daha uzaklaştırmış, 1982 sonrası dönemde aşama aşama tahrip edilen parlamenter sistemin sorunları, 2014 yılında Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından doğrudan seçilmesiyle yeni bir boyut kazanmıştır.

Parlamenter sistem işlevini iyice yitirmiş, sorun çözme kabiliyetini kaybetmiş, kuvvetler arasındaki denge ve denetim örselenmiş, Türkiye’nin huzur, güvenlik ve bekasını tehdit etmeye başlamıştır. Cumhurbaşkanı ve başbakandan oluşan yürütmenin iki başı arasındaki yetki-sorumluluk dengesizliği ve bunun ortaya çıkardığı hukuksuzluk tartışmaları, geçmişte birçok kez yaşandığı gibi yeni bir rejim krizine davetiye çıkarma potansiyeli oluşturmuştur.

Hatırlatmak gerekirse; çok partili hayata geçtiğimiz 1946 dan 2018 yılına kadar geçen 72 yılda 51 cumhuriyet hükümeti kurulmuş ve hükümetlerin ortalama ömrü 1 yıl 5 ay olmuştur. Hükümetlerin kurulma süreci ve koalisyonların sürdürülebilmesinde yaşanan açmazlar, istikrarsızlıklar ve yönetim zaafları, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan sıkıntılar ve bunların sebep olduğu demokrasi dışı girişimler, parlamenter sistemin tipik ve tekrar eden sorunları olarak yaşanagelmiştir.

Böylesi tarihî bir dönemde yönetimdeki yapısal zaafları gidererek parlamenter sistemin yol açtığı sıkıntılarından ve demokrasi dışı arayışlara zemin hazırlayan yapısından ülkemizi kurtaracak, köklü devlet geleneklerimizle uyumlu bir sistem değişikliğine gidilmesi ve hükümet sisteminin yeniden tasarlanması, gerekli olmuştur.

15 TEMMUZ SONRASI YAŞANAN GELİŞMELER

15 Temmuz darbe girişimi sonrası yeni bir döneme girilmiş, birçok bakımdan olduğu gibi siyasette de yeni bir dönem başlamıştır.

Bu dönem darbecilerin yargılanma süreci, darbe girişiminin öncesinde verilen zararlar dahil kalkışmanın yarattığı hasarın tespiti, FETÖ’cülerin kamudan, siyasetten ve saklandıkları alanlardan temizlenmesi, devlet kurumlarının yeniden yapılandırılması, siyasete dışarıdan müdahale ve darbelerin yeniden yaşanmaması için hukuki altyapının hazırlanması süreci şeklinde işlemiştir. Siyasette “Yenikapı” süreciyle başlayan yumuşama ve yapıcı üslup, darbe girişimine karşı ortak siyasi tavrı başlangıçta mümkün kılmıştır. Ancak CHP, bu tavrını çok kısa süre sonra terk etmiştir.

Bir yandan 15 Temmuz travmasının toplum üzerindeki yaraları sarılmaya gayret edilirken, bir yandan da devlet kurumlarına yönelik tahribatın onarılmasına, devletin FETÖ’den arındırılmasına çalışılmıştır. FETÖ ile etkili mücadele yapılabilmesi için anayasal bir kurum olan OHAL’e başvurulmuştur. Millî bekâmızı tehdit eden FETÖ mensubu hainlerin devletten temizlenmesi için 20 Temmuz 2016’da meşru bir anayasal müessese olan olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiştir.

Türkiye’nin olağandışı durumla karşı karşıya kaldığı böylesi bir ortamda FETÖ, PKK, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle olağan yöntemlerle mücadele etmesinin gerçekçi ve mümkün olmayacağı açıktır ve bu sebeple MHP, OHAL ilanını gerekli görmüş ve destek vermiştir. Böylesi bir ortamda Yenikapı ruhundan uzaklaşan CHP, hain darbe girişimine “tiyatro” yakıştırması yapmaya başlamıştır. Aynı zamanda da CHP ve HDP anayasal bir kurum olan OHAL uygulamasını “20 Temmuz darbesi” şeklinde nitelendirerek 15 Temmuz’u aklama gayretkeşliğine soyunmuştur.

İlerleyen dönem içinde Türkiye’nin işgal edilmesi girişimine karşı “milli bekayı” savunan siyaset anlayışı ile 15 Temmuz’u “tiyatro” olarak gören anlayışın belirleyicisi olduğu ittifaklar siyaseti şekillendirmiştir. Tekrar eden kronik sorunlara köklü çözüm getirilmesi, ertelenemez bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu doğrultuda ülkemizin demokratik gelişimini olumsuz etkileyen zaafların giderilerek, sistem krizlerinin rejim krizine dönüşmesini önlemek için Anayasa değişikliği yapılmıştır. 16 Nisan 2017’de yapılan halk oylamasında kabul edilen Anayasa değişikliği ile cumhuriyetimizin üçüncü evresi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmiştir.

Yapılan cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleriyle birlikte 24 Haziran 2018’de Cumhurbaşkanı seçilmiş, sistem tüm unsurlarıyla devreye girmiştir.

GELENEKLERE UYGUN DEĞİŞİKLİKLER

Cumhurbaşkanı’nın TBMM’nde yemin ederek göreve başladığı 9 Temmuz 2018 tarihinde ise sistem fiili ve resmi olarak uygulanmaya başlamış, aynı gün 16 bakandan oluşan Cumhurbaşkanı kabinesi ilan edilmiştir. Yeni sisteme uyum sağlamak üzere bakanlıklar ve tüm kamu kurum ve kuruluşları Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile yeniden teşkilatlanmış, üst düzey kamu görevlilerinin atama usulü yeniden düzenlenmiştir. Tarihi ve kültürel birikimlerimiz ve devlet geleneklerimize de uygun olarak kamu yönetiminde köklü değişiklikler ve yenilikler devreye konulmuştur. Bu yeni yapılanma süreci sorunsuz ve kısa sürede gerçekleştirilirken devletin temel fonksiyonlarının ifasına yönelik bir aksaklık da olmamış, kamu personeli herhangi bir mağduriyet yaşamamıştır.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri İle Mahalli İdareler Genel Seçimleri yapılmıştır.

Seçimlere HDP hariç siyasi partiler “Cumhur İttifakı” ve “Millet İttifakı” altında katılmışlardır.

Bu süreçte Türkiye hem sınırlarımız içerisinde hem de sınırlarımız dışında Türkiye’nin huzurunu, güvenliğini ve egemenlik haklarını tehdit eden terör örgütleriyle amansız bir mücadelenin içine de girmiştir.

Milletimiz hem FETÖ mücadelesine, hem de PKK başta olmak üzere yapılan terörle mücadeleye en güçlü şekilde destek vermiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi dün olduğu gibi bugün de terörle mücadelede ön şartsız Sayın Cumhurbaşkanı’nın ve hükümetinin yanında, devletin arkasındadır. Bununla birlikte siyasetteki FETÖ kalıntılarının temizlenerek Türkiye’nin önünün tam olarak aydınlanması önümüzdeki süreçte en önemli beklentimizdir.

Ayrıca 15 Temmuz sonrası ortaya çıkan gelişmeler kapsamında; asker-polis ilişkileri, idam cezası tartışmaları, Pensilvanya’daki FETÖ elebaşının iadesi, OHAL, Anayasa, Suriyeliler ve ekonomik gelişmeler tartışılan konular olmuştur. Bu tartışmalara yönelik olarak demokrasinin güçlendirilmesi, milli bekanın tahkim edilmesi, terörle mücadelede etkinlik sağlanması ve devletten FETÖ unsurlarının temizlenmesi amacı doğrultusunda Anayasa, kanunlar, OHAL kararnameleri ve ikincil mevzuatta düzenlemeler yapılmıştır.

Bu çerçevede TSK, emniyet, jandarma, istihbarat ve diğer güvenlik birimlerinin sevk ve idarede etkinlik sağlayan bir koordinasyon ve iş birliği temin edilmiştir.

FETÖ temizlendikçe TSK, emniyet ve jandarmanın etkinliği artmış, üst üste önemli sınır ötesi harekâtlar yapılmış, sınırlarımızın içinde ve dışında terörle mücadelede destan yazılmaya başlanmıştır.

FETÖ İLE MÜCADELE

FETÖ ile yapılan mücadelede teknolojinin imkânları da devreye sokularak kripto yapılar dahil terör örgütü deşifre edilmeye başlanmış, mücadele etkinliği artmıştır.

FETÖ, devletin en hassas kurumlarına sızarak çok geniş bir kadrolaşmaya gitmiş, milli güvenlik ve savunma konularındaki en gizli bilgilere ulaşmış ve dış odaklara da sızdırmışlardır. Darbeci generallerin önemli bir kısmı PKK ile mücadeleden ve Irak-İran-Suriye sınırının güvenliğinden birinci derece sorumlu olan komutanlardır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin özelliği olan uzlaşma, denge ve denetim mekanizmaları güçlenmiş, yasama, yürütme ve yargı kendi içinde daha güçlü hale gelmiştir. Partilerin tüzel kişiliklerini koruyarak ittifakla seçime girmelerine imkân sağlanmış, yönetimde istikrar yanında temsilde adalet de ittifaklar sayesinde artmıştır.

Türkiye’yi kana bulayan alçaklar, Türk yargısı tarafından hak ettikleri cezaya çarptırılmaya başlamıştır. Ayrıca elde edilen yeni bilgilere dayalı tutuklamalar da sürdürülmüştür. FETÖ’cü teröristlerin bu süreçte farklı yöntemlerle zehirlerini akıtma gayretiyle her kılığa girdiği, her istismarı yaptığı ve her yola başvurduğu görülmüştür.

15 Temmuz hain darbe girişimi, Türkiye’nin ayağındaki prangalardan kurtulması için son uyarı olmuştur. Hükümet sistemindeki tıkanıklıkların tetiklediği demokrasi dışı müdahalelerin önüne geçilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Bunu mümkün kılacak Anayasa değişikliğinin yapılması, Türkiye için bir zorunluluk halini almıştır.

OHAL işlemlerine yargı yolunun kapalı olduğu gerçeğinden hareketle, kamudan ihraç edilenlerin taleplerini değerlendirmek, varsa mağduriyetlerini gidermek üzere OHAL Komisyonu kurulmuştur.

Komisyonun verdiği kararlara yargı yolu açılarak, FETÖ’den ihraç edilenlerin yargıya başvurabilmeleri temin edilmiştir. Türkiye’nin birçok yerinde açılan davalara ilişkin yargılamalar devam etmiş, bir kısım davalar bu süreçte sonuçlanmıştır.

FETÖ mücadelesi ve duruşmaları sırasında “FETÖ mağdurları” gündemi oluşturularak, FETÖ ile yapılan meşru mücadelenin iç ve dış kamuoyunda yıpratılması, hukuksuz gösterilmesi ve itibarsızlaştırılması suretiyle etkinliğinin azaltılması hedeflenmiştir.

Bu konuda herkesin uyanık olmak, uyanık kalmak ve uyarıda bulunmak mecburiyetinin olduğu anlaşılmıştır.

FETÖ’nün gerçek yüzünün ortaya çıkmaya başlamasıyla devlet ve toplum hayatımızın sekiz alanında hâkimiyet kurmak amacıyla örgütlendiği görülmüştür.

Bu alanlar;

Türk Silahlı Kuvvetleri,

Yargı,

Emniyet,

Kamu kurum ve kuruluşları,

Basın ve yayın organları ve sosyal medya,

Üniversiteler ve eğitim kurumları,

İş dünyası,

Siyaset kurumu ve siyasi partilerdir.

Yapılan mücadelenin kesin başarıya ulaşması, aynı zamanda kamuoyu vicdanında karşılık bulması için daha önce defaatle gündeme getirdiğimiz gibi FETÖ’nün Türkiye’de örgütlendiği bu sekiz ayağın tamamına ilişkin etkili mücadelenin ortaya konulması kaçınılmazdır.

SİYASET KURUMUNUN BU İLLETTEN TEMİZLENMESİ ELZEMDİR

Bugüne kadar sekiz ayağın yedisinde önemli mesafelerin alındığı ve örgüte büyük darbe vurulduğu izahtan varestedir. Bununla birlikte FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin bu düzeyde bir mücadele yapıldığı ve sonuç alındığı söylenemeyecektir. Devleti bu çeteden arındırırken, siyaset kurumunun da bu illetten temizlenmesi elzemdir. Ancak bu halde mücadelenin kamuoyu vicdanında karşılık bulması ve mücadeleye güveninin artması mümkün olabilecektir.

Zira siyaset ayağındaki mücadele zaafı zincirleme olarak bürokrasideki ve diğer alanlardaki mücadeleyi de olumsuz etkilemekte, devlete sızma girişimlerine fırsat tanımakta, yeni ve farklı yöntemlerle FETÖ’yü diriltme emellerine zemin hazırlamaktadır.

Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı’nın ve hükümetinin FETÖ mücadelesine ilişkin ortaya koyduğu kararlı ve güçlü irade ile hem FETÖ mücadelesine devam etmekte, hem de PKK, YPG, PYD ve DEAŞ terör örgütleriyle eş zamanlı amansız bir mücadele sergilemektedir.

15 Temmuz sonrası Türkiye aleyhine ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyada başlatılan lobi faaliyetleri ile Türkiye hasmı bu güçler; alçak kalkışma ile yapamadıkları işgali, ekonomik ve siyasi yaptırım ve operasyonlarla gerçekleştirmek istemektedirler.

O sebeple Türkiye, bir yandan FETÖ ile mücadele ederken diğer yandan da içeride ve dışarıda FETÖ yandaşı çevrelerin ve iş birlikçilerin Türkiye’yi ekonomik ve siyasî açıdan köşeye sıkıştırma girişimleri ile karşı karşıya kalmaktadır.

FAİZ VE KUR ÜZERİNDEN EKONOMİK SALDIRILAR

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin uygulanmaya başlandığı süreçte 2018 Ağustos ayında kur ve faiz üzerinden Türkiye ekonomisine adı konulmamış bir savaş açılmıştır. 31 Mart 2019 seçimleri öncesi bu operasyon tekrar edilmiştir. Son olarak da Türkiye’nin terörle mücadelede uluslararası hukuktan kaynaklı meşru hakları kapsamında 9 Ekim 2019 da başlattığı Barış Pınarı Harekâtı ile birlikte tekrar edilerek Türkiye’nin hedeflerinden caydırılması amaçlanmıştır. Tüm bu süreçlerin müsebbibi olan FETÖ elebaşının ABD’nin himayesinde yaşadığı Pensilvanya’dan Türkiye’ye getirilerek yargı önüne çıkarılması, adaletin bu dünyada tecellisi için bir zorunluluk aynı zamanda da 15 Temmuz şehitlerimize olan borcumuzdur.

Kanlı bir darbe girişiminin mimarını adaletten kaçırarak ABD’ de beslemeye devam etmenin, dostluk ve müttefiklik ilişkileriyle hele stratejik ortaklıkla bağdaşamayacağı ABD yetkililerine en güçlü ifadelerle ve kararlılıkla hükümet yetkilileri tarafından anlatılmıştır.

Bu süreçte hukuki prosedürlerin tam ve eksiksiz yerine getirilmesi, somut deliller içeren dosyaların ABD ‘ye iletilmesi de sağlanmıştır. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün 25 Kasım 2019’da yaptığı açıklamaya göre Adalet Bakanlığı tarafından FETÖ elebaşıyla ilgili 7 ayrı talep ABD makamlarına gönderilmiş ve 27 ayrı suçtan iadesi istenmiştir. Bu taleplere ilişkin evrak uzun süredir ABD makamlarının önünde beklemektedir.

ABD makamları ile hangi konuda olursa olsun yapılan tüm görüşmelerde Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve diğer ilgililer, iade konusunu ayrıca ABD’deki FETÖ okullarının kapatılmasına ilişkin talep ve beklentilerimizi iletmekte, suç delillerini ortaya koymakta, bu örgütün sadece Türkiye için değil faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için de bir tehdit oluşturan terör faaliyetleri içinde olduğu anlatılmaktadır. Bunlara rağmen ABD, FETÖ canisinin iadesine dönük bugüne kadar olumlu bir yaklaşım göstermemiştir.

Türkiye pes etmeyecek, uluslararası hukuktan kaynaklı haklarını bu konuda sonuna kadar kullanacaktır. Kararlı mücadelesini yurt içinde ve yurt dışında sürdürecektir. Bugüne kadar FETÖ mücadelesi kapsamında yapılan adli, idari ve emniyet işlemlerine ilişkin veriler örgütün çapını ve mücadelenin büyüklüğünü ortaya koymaktadır. Buna göre;

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün 25 Kasım 2019’da yaptığı açıklama çerçevesinde 15 Temmuz’dan bu yana, meslekten çıkarılan hâkim ve cumhuriyet savcısı sayısı 3.926’dır. 10 Aralık 2019 tarihi itibariyle fiilî darbe soruşturmalarının tümü tamamlanmıştır. Açılan 289 fiili darbe davasının 271’i karara bağlanmış, failler hak ettiği cezalara çarptırılmıştır. Fiili darbe kovuşturma sayısı 18’dir. FETÖ örgüt üyeliği/yöneticiliği soruşturma dosya sayısı 71 bin 814, kovuşturma dosya sayısı 44 bin 776’dır. (Adalet Bakanlığı 10 Aralık 2019 tarihli verisi)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 14 Aralık 2019’da TBMM Genel Kurulunda 2020 bütçe sunuşunda yaptığı açıklamaya göre; FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 263 bin 533 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 91 bin 610’u çıkarıldıkları hâkimlikçe tutuklanmıştır.

Cezaevlerinde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklanan halen 27 bin 34 kişi bulunmaktadır.

FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında işlem yapılan kişi sayısı 562 bin 581’e ulaşmıştır.

Mahrem yapılanmalara yönelik 1.974 operasyonda 34 bin 648 kişiye adli işlem yapılmış, 56 kişinin kolluk ya da adalet makamlarında işlemleri devam ederken, firari 5 bin 194 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

Büfe-ankesör soruşturması çerçevesinde 16 bin 928 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, güvenlik güçlerince düzenlenen 1.039 operasyonda gözaltına alınan 15 bin 619 zanlıdan 5 bin 879’u tutuklanmıştır. Gözaltındaki şüphelilerden 6 bin 453’ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olmuştur. Firari 1.309 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürmektedir.

FETÖ üyelerinin kullandığı evlere yönelik 176 operasyon düzenlenmiş, operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 2 bin 601 şüpheliden 2 bin 278’i gözaltına alınmıştır. Zanlılardan 1.291’i tutuklanırken firari 323 şüpheli aranmaktadır. İçişleri Bakanlığı ve bağlı kurumlarından FETÖ/PDY iltisakı nedeniyle kasım ayı itibariyle toplam 38 bin 904 kişi ihraç edilmiş, 5 bin 988 kişi de görevden uzaklaştırılmıştır.

Emniyet Genel Müdürlüğüne 15 Temmuz sonrasında intikal eden 2 milyon 173 bin 576 dijital materyalin yüzde 89,77’si olan 1 milyon 951 bin 260’sının incelenmesi tamamlanmıştır. Siber birimlerde, 9 Aralık 2019 itibarıyla 686 bin 789 dijital materyal incelenmiştir. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın 21 Kasım 2019’da Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamaya göre;

HAİNLERİN ASKERİ YAPILANMASI

15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden 150 general/amiral, 8 bin 413 subay, 7 bin 612 astsubay, bin 232 uzman erbaş/sözleşmeli er, 459 devlet memuru/ işçi olmak üzere toplam 17 bin 866 personel ihraç edilmiştir.

2 bin 709 personel de geçici görevden uzaklaştırma kararıyla şu anda görevlerinden uzaklaştırılmış bulunmaktadır. Ayrıca 909 emekli personelin de daha sonra ortaya çıkan bilgi ve belgeler çerçevesinde rütbeleri geri alınmıştır. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 18 Kasım 2019’da Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamaya göre;

FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına yönelik çalışmalar neticesinde 110’dan fazla FETÖ mensubu ülkemizden sınır dışı edilmiş, 38 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve kursların faaliyetleri kısmen ya da tamamen sonlandırılmış, 19 ülkede ise okullar Maarif Vakfına devredilmiştir.

25 Ekim 2019 tarihli (son açıklama) Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Kararlarına ilişkin duyurusuna göre;

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK’lar ile 125.678’i kamu görevinden çıkarma (3.213 rütbe alma, 270 yurt dışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2.761 kurum ve kuruluş kapatma) olmak üzere toplam 131.922 tedbir işlemi gerçekleştirilmiştir.

26 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Komisyona yapılan başvuru sayısı 126.300’dür.

22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından, 26 Aralık 2019 tarihi itibarıyla verilen karar sayısı, 9.600’ü kabul ve 88.700’ü ret olmak üzere toplam 98.300’dür. İncelemesi devam eden başvuru sayısı 28.000’dir. (Kabul kararlarından 50’si kapatılan dernek, vakıf, televizyon kanalı kuruluşların açılmasına ilişkindir.)

YARIN: TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEFacebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer MHP HABER Haberleri

Başlık Tarih
 
Gönlümüz de kapımız da herkese açık13 Ağustos 2020
CHP'de taşeron teslimiyetçi zihniyetin işi zor13 Ağustos 2020
Zillet cephesini büyük bir nefret ve hiddet dalgası sardı12 Ağustos 2020
Bahçeli: Türkiye’yi Akdeniz’den çıkarmaya hiçbir ülkenin gücü yetmeyecektir12 Ağustos 2020
MHP Kayseri Teşkilatı 16 ilçe kongresini 2 günde bitirecek10 Ağustos 2020
MHP, kongre sürecini İlkadım'dan başlattı09 Ağustos 2020
CHP'de sular durulmaz,04 Ağustos 2020
Bahçeli sosyal medya suskunluğunu bozdu31 Temmuz 2020
Bahçeli, Başbuğ Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti31 Temmuz 2020
MHP'nin bayramlaşma programı belli oldu30 Temmuz 2020
Anıtkabir-Ayasofya kutuplaşması yaratmak soysuzluktur30 Temmuz 2020
Başkan Avcı’dan “Yabancı sansür” çıkışı!30 Temmuz 2020
MHP Adana'da kongre heyecanı29 Temmuz 2020
Bugünkü CHP'nin Atatürk'le hiçbir bağlantısı kalmamıştır28 Temmuz 2020
Bahçeli: Atatürk’e, lanet okuyacak bir hayasız henüz anasından doğmamıştır28 Temmuz 2020
Kadın cinayetlerine sıfır tolerans göstermeliyiz22 Temmuz 2020
Bahçeli: Ayasofya'nın açılması egemenlik hakkımız21 Temmuz 2020
Başkan Avcı, kongre çalışmalarına hız verdi19 Temmuz 2020
Bahçeli’den Ayasofya Camisi’ne özel yüzük18 Temmuz 2020
Hüznümüzün izahı, üzüntümüzün ifadesi yoktur16 Temmuz 2020
Bahçeli: 15 Temmuz’da ihanet imanı yenememiştir14 Temmuz 2020
“TÜRK MİLLETİ HAKKINI VE HUKUKUNU UYANIK BİR ŞUURLA MUHAFAZA EDECEK”14 Temmuz 2020
'MHP; Türk siyasi hayatında barış iklimine gölge veren çınar olmuştur'13 Temmuz 2020
Ayasofya Camisi Türk milletinin emanetidir11 Temmuz 2020
Bahçeli'den Ayasofya yorumu: İrade milletin, karar hukukundur10 Temmuz 2020
Egemenliğimize ne el, ne de dil uzatılmasına izin veririz10 Temmuz 2020
Kadınlarımızı ve Devletimizi hedef aldılar10 Temmuz 2020
Bilge Liderimizle, milli siyasetimizle gurur duyuyoruz09 Temmuz 2020
Bahçeli’den Sakarya’daki patlamaya ilişkin açıklama09 Temmuz 2020
Bahçeli’den teşkilatlara genelge08 Temmuz 2020
Bahçeli, belediye başkanlarını topluyor06 Temmuz 2020
Bahçeli: Ayasofya ile ilgili ABD ve AB kaynaklı şantajlar yok hükmündedir04 Temmuz 2020
Devlet Bahçeli karar aldı, teşkilat hemen uyguladı01 Temmuz 2020
Bahçeli sosyal medya hesaplarını askıya aldı01 Temmuz 2020
Sahil şeridimizi fırsata dönüştürmek istiyoruz01 Temmuz 2020
MHP'nin 13. Olağan Kurultay sloganı belli oldu!30 Haziran 2020
Bünyamin Avcı: Lider Bahçeli'nin sözü sözümüz, yolu yolumuz30 Haziran 2020
Semih Yalçın: Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli partimizin tek adayı29 Haziran 2020
"Silivri'ye hizmette 1.yıl" toplantısı27 Haziran 2020
Adalet suçu aklamak, suçluyu temize çıkarmak değil23 Haziran 2020
Türkiye bu kepazeliği affetmeyecek22 Haziran 2020
MHP'de MYK toplantısı Lider Bahçeli başkanlığında toplandı19 Haziran 2020
Adana’da MHP’ye toplu katılım!18 Haziran 2020
“MHP, TÜRK DÜNYASININ DA MORAL GÜCÜDÜR!”18 Haziran 2020
Ayasofya üzerinde tasarruf hakkı Türk milletine aittir16 Haziran 2020
MHP’nin 13. Olağan Büyük Kurultayı tarihi açıklandı15 Haziran 2020
Yangına körükle gittikleri çok açıktır15 Haziran 2020
Ayasofya Camisi Müslüman gönüllerle buluşmalıdır14 Haziran 2020
Biz Liderimizin Yanındayız, Siz Nerdesiniz..?11 Haziran 2020
Bu yanlışın vahim sonuçları olabilecektir10 Haziran 2020
MHP’de Haziran ayı gündemi yoğun09 Haziran 2020
Ayasofya’dan çan sesi değil, Allah’ın izniyle ezan sesi yükselecektir08 Haziran 2020
MHP'li Sarıçam Belediyesi üreticilerden de dua alıyor!05 Haziran 2020
MHP'den CHP'ye maske tepkisi04 Haziran 2020
Devlet Bahçeli’den teşkilatlara 9 maddelik genelge02 Haziran 2020
Erken seçim söylemi kirli bir tertiptir01 Haziran 2020
Zulüm 1453’de başladı diyenler ve pusu kuranlar kötürüm olacaklardır29 Mayıs 2020
MHP'nin duruşu milli, misyonu küresel boyutludur!28 Mayıs 2020
Devlet Bahçeli ve MHP, birlik ve bütünlük demektir.28 Mayıs 2020
Ülkücü şehitler Türk milletinin iftihar ve irade cevherleridir26 Mayıs 2020
Milletin dertlerine “deva” olmak için çıktıkları yol, yol değildir26 Mayıs 2020
Bahçeli'den Siyasi Partiler Kanunu açıklaması: Tam destek vereceğiz24 Mayıs 2020
HER TÜRLÜ KUMPASI YIKACAĞIZ23 Mayıs 2020
İrade varsa istikbal vardır, iman varsa imkan olacaktır22 Mayıs 2020
Bahçeli muhalefetin yeni Ali Cengiz oyununu deşifre etti19 Mayıs 2020
Siyasi etik kanunu çıkarılsın19 Mayıs 2020
Bayram öncesi esnafa müjde verilsin18 Mayıs 2020
İlk adımla ilk kurşunun emaneti milli vicdanlarda hala diridir18 Mayıs 2020
"Hain Gülen’i meşrulaştırma arayışı zalimce bir oyundur"15 Mayıs 2020
Toprak vatan, dil varlıktır! İkisi de Türk milletinin onur vahasıdır14 Mayıs 2020
vekil seçmeni aradı, inandıramadı14 Mayıs 2020
KÖYE DÖNÜŞ TEŞVİK EDİLMELİDİR…14 Mayıs 2020
Bahçeli: Masa; masaldır, maval okumaktır11 Mayıs 2020
CHP küresel tefecilere, vatansız fesat yuvalarına kucak açıyor09 Mayıs 2020
Annelerimizin yetiştirdiği evlatlarla, Türklük cevheri işlenmeye devam edecek09 Mayıs 2020
Türkiye’nin çöküşünü isteyenler avuçlarını yalayacaklardır07 Mayıs 2020
Darbeci geleneğin siyaset ayağı olan CHP suçüstü yakalanmıştır05 Mayıs 2020
Davasına aidiyeti olmayanların 'Ben MHP’liyim' deme hakkı yoktur02 Mayıs 2020
Bahçeli: İhanete taşeronluk yapanlar silinip gidecek02 Mayıs 2020
MHP Lideri Bahçeli’yi katliama teşvik iftirası kimsenin haddi değildir30 Nisan 2020
Ülkücülük zamana ve zemine göre şekil değiştirmez29 Nisan 2020
Bahçeli: 'MHP Diyanet İşleri Başkanı’nın sözlerine aynen iştirak etmektedir'28 Nisan 2020
"MHP İl Teşkilatı kongreleri başlatmaya her zaman hazır"28 Nisan 2020
23 Nisan ve Ramazan mesajı24 Nisan 2020
Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katıldı23 Nisan 2020
Sadir Durmaz'dan MHP'li Belediyelere Ramazan Genelgesi 22 Nisan 2020
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Her çağrısı çürük, her teklifi beyhudedir22 Nisan 2020
Fırsatçı CHP yine çuvallamış, yine duvara toslamıştır20 Nisan 2020
Bahçeli'den koronavirüs Çin'de üretildi iddialarına cevap20 Nisan 2020
Bahçeli talimat verdi! Teşkilatlara uyarı 11 Nisan 2020
Bülbül: "Ya olduğunuz gibi görünün" 09 Nisan 2020
TERÖRİST AFFI GİRİŞİMLERİNE TEPKİ09 Nisan 2020
Öztürk: MHP kriz çözen partidir09 Nisan 2020
Ülkücü-Milliyetçi Hareket’in fikri hür, vicdanı hür, irfanı hürdür08 Nisan 2020
Bu felaketten daha güçlü çıkacağız07 Nisan 2020
Bahçeli, AA’nın 100. yılını kutladı06 Nisan 2020
Başbuğ Alparslan Türkeş Kalbimizdesin05 Nisan 2020
Bahçeli, Başbuğ Türkeş’in kabrini ziyaret etti04 Nisan 2020
Merhum Başbuğ Türkeş'in vefat yıl dönümü ...04 Nisan 2020
Türkeş, her vatandaşımızın örnek alması gereken Türk büyüğü03 Nisan 2020
Merhum Türkeş Bey'in yaktığı meşale sönmeyecek03 Nisan 2020
Alparslan Türkeş'i ölümünün 23. yılında ...03 Nisan 2020
Alparslan Türkeş’in diktiği Fidanlar Kök Saldı03 Nisan 2020
Alınan tüm tedbirlere eksiksiz olarak uymalıyız02 Nisan 2020
Kayaalp'ten 'Biz Bize Yeteriz'01 Nisan 2020
Esnaf, SGK ve BAĞ-KUR primleri01 Nisan 2020
Saimbeyli’de kimse aç ve açıkta kalmayacak01 Nisan 2020
Vatanı korumak şerefli bir görevdir01 Nisan 2020
Sadir Durmaz'dan belediye başkanlarına mesaj01 Nisan 2020
Bahçeli: virüs dönemini atlatacağız30 Mart 2020
Türk milleti bu badireyi atlatacak, bu belayı def edecektir28 Mart 2020
MHP'den 'SaygılıOl' paylaşımı26 Mart 2020
ÜLKÜCÜ MHP’de olur.25 Mart 2020
Bahçeli: Koronavirüs ile mücadeleyi Allah'ın izniyle kazanacağız21 Mart 2020
Mümkün mertebe evde kalın19 Mart 2020
'Çanakkale Deniz Zaferi Türk Tarihinin Dönüm Noktasıdır'17 Mart 2020
Bahçeli'den koronavirüs açıklaması!17 Mart 2020
“İlham kaynağımız Atatürk olmalı!”16 Mart 2020
Liderimiz çocukların gözyaşlarını sildi...15 Mart 2020
Baki Ersoy: "Biz zalimlerin karşısında olacağız,"14 Mart 2020
“İstiklal Marşımız milli mutabakat metnidir”14 Mart 2020
“BU ESERLERİ AFYONKARAHİSAR’A KAZANDIRMALIYIZ”10 Mart 2020
Türkiye Cumhurbaşkanı’na hakaret hepimize hakarettir.10 Mart 2020
Bahçeli : Durduğumuz yer Türkiye’dir06 Mart 2020
MHP MÜLTECİ ÇOCUKLARI İÇİN KREŞ YAPACAK04 Mart 2020
MHP Van Tuşba ilçe Başkanı Yahya Cancan'dan İdlib Açıklaması04 Mart 2020
''Şehitler Tepesi'' tepkisi: Sözleri vatana ihanettir03 Mart 2020
MHP sayesinde bölücü kalkışma hedefe erişememiştir02 Mart 2020
Bahçeli'den sınıra 'Göçmen Kreşi' kurulması talimatı02 Mart 2020
Üç hilâlin bir jeopolitiği vardır02 Mart 2020
“MHP VAR OLDUĞU SÜRECE BU DEVLET ÇÖKMEZ”01 Mart 2020
MHP'den teşkilatlara uyarı01 Mart 2020
“Aynı şuur ve ruhta buluşma günü!”29 Şubat 2020
Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir28 Şubat 2020
Türk Milleti İdlib ve Libya'da onur mücadelesi yapmakta27 Şubat 2020
Karataş, İspir'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu kutlamalarına katıldı26 Şubat 2020
MHP'ye sosyal medyadan istikamet çizilemez25 Şubat 2020
'Şeref aylığı tutarı herkese eşit olmalı'24 Şubat 2020
MHP'ye 350 yeni üye24 Şubat 2020
Bahçeli’den Millet Kütüphanesi’ne kitap bağışı22 Şubat 2020
Taytak başkanları Ankara’da ağırladı21 Şubat 2020
"ESAD GİTMEDEN BARIŞ GELMEZ"18 Şubat 2020
MHP Adana’da 51 yıllık onur!12 Şubat 2020
TÜRKİYE ŞAM'A GİRMELİ, ZALİMLERİ YERLE YEKSAN ETMELİDİR11 Şubat 2020
Milliyetçi Hareket vatan sevgisinin kefili08 Şubat 2020
Şan ve şerefle dolu 51 yıl...08 Şubat 2020
MHP siyasette 51 yılı geride bıraktı08 Şubat 2020
Bahçeli'den, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya istifa çağrısı!08 Şubat 2020
Bahçeli'den AB'ye sert tepki! Kepazelik ve soysuzluktur06 Şubat 2020
MHP’den CHP hakkında suç duyurusu06 Şubat 2020
Sarıçam’dan rekor kıracak proje!05 Şubat 2020
Bir ölür bin diriliriz, çünkü biz Türk milletiyiz!03 Şubat 2020
Kadın vatandır, kadın annedir!02 Şubat 2020
CHP, gizli gizli millete tuzak kurma hesabındadır02 Şubat 2020
"ADANA ÇOK ŞANSLI"01 Şubat 2020
'Bu namertlik skandal ötesidir'30 Ocak 2020
ABD ve İsrail ateşle oynamaktadır!30 Ocak 2020
Bahçeli'den deprem mesajı28 Ocak 2020
Başkan Karataş, TÜRKAV ve KAMU-SEN il temsilcileri ile görüştü.27 Ocak 2020
MHP'den "İnsanlığın Huzuru Projesi"nin hazırlık toplantısı 20 Ocak 2020
MHP Kadroları Manisa'da Vefa Yemeğinde Buluştu19 Ocak 2020
MHP'li Taşdoğan Nadir Hastalıkları meclise taşıdı19 Ocak 2020
Türkiye makûs talihini alt edecektir19 Ocak 2020
Siyasetimiz istikrarlıdır, aynen korunacaktır18 Ocak 2020
Karapıçak: "Yıl sonu itibarıyla üye sayımızı yüzde 20 artırdık"17 Ocak 2020
Bahçeli: Ona kimse İBB Başkanı demeyecek17 Ocak 2020
Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız17 Ocak 2020
LİDERE BAĞLILIK, SAYGI, VEFA VE SADAKAT’TİR16 Ocak 2020
Ezo Gelin15 Ocak 2020
İsmail Poyraz'dan İp'in ilçe başkanına sert tepki 15 Ocak 2020
MHP üzerinde hesap yapılamaz14 Ocak 2020
Başkan Çakır,Bu Memleketin Evlatları Kardeştir...13 Ocak 2020
Bahçeli uyardı! Hedeflerinde Türkiye var12 Ocak 2020
TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE09 Ocak 2020
Başbakanını biz veriyorduk, asker göndermek ne ki?07 Ocak 2020
"Türk Polisimiz ve Türk Askerimizle gurur duyuyoruz"05 Ocak 2020
Ünlü,"Hedef Kızılelma,hedef Turan ülküsüdür04 Ocak 2020
MHP KARKAMIŞ YÖNETİMİ YENİLENDİ03 Ocak 2020
“Lider Devlet Bahçeli’nin tahayyülleri dahi bizim için birer talimattır"01 Ocak 2020
Bahçeli'den CHP'ye 'Kanal İstanbul' tepkisi31 Aralık 2019
MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ'NİN YENİ YIL MESAJI31 Aralık 2019
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki varlık ve egemenlik hakları sonuna kadar muhafaza edilmelidir28 Aralık 2019
MHP'den Yeni Kanal İstanbul Açıklaması: 'Şartlar Değişti'27 Aralık 2019
'BİRLİKTELİĞİ AHENGE DÖNÜŞTÜRMELİYİZ'25 Aralık 2019
Bahçeli: Bizim tarafımız Türkiye’dir25 Aralık 2019
Semih Yalçın duyurdu! MHP'de çok önemli toplantı25 Aralık 2019
KALYONCU;SU KANUNU BİR AN ÖNCE GÜNDEME ALINMALI24 Aralık 2019
Mesele rant değil, milli anttır, böyle de olmalıdır24 Aralık 2019
MHP, Vali Tutulmaz’a seslendi23 Aralık 2019
Türkiye lider ülke ve küresel bir güç olacak20 Aralık 2019
“Kastamonu İçin Bir Olduk” 19 Aralık 2019
Büyük Türk milleti, Devlet Bahçeli’nin etrafında kenetlenmeye devam edecektir18 Aralık 2019
Ülkemiz kuşatılmak istenmektedir.17 Aralık 2019
Taşdoğan'dan doktorların yurt dışı seyahat sıkıntıları için kanun teklifi17 Aralık 2019
Kadının Siyasetteki Yeri Ve Önemi15 Aralık 2019
Taşdoğan Sağlık Bakanlığı 2020 Bütçe Görüşmelerinde Önerilerini Dile Getirdi15 Aralık 2019
2023 lider ülke Türkiye’sine ulaşılacaksa, millî ve yerli duruş sayesinde ulaşılacak14 Aralık 2019
MHP’den istişare toplantısı13 Aralık 2019
MHP'li Kara: Liderimize yaraşır ve yakışır hizmetler yapmaya çalışıyoruz12 Aralık 2019
MHP'li kadınlardan kadına dair sunum12 Aralık 2019
"Bizi biz yapan tarihimiz ve kahraman ecdadımızdır"12 Aralık 2019
Kumpaslardan Medet Ummayı MHP Olarak Reddediyoruz12 Aralık 2019
Taşdoğan'dan Doktorlar İçin Kanun Teklifi06 Aralık 2019
MHP’li Sazak’tan soru önergesi06 Aralık 2019
MHP'den 'İnsanlığın Huzur Projesi'06 Aralık 2019
MHP'li Pehlivan'dan '5 Aralık Dünya Mühendisler Günü' mesajı05 Aralık 2019
MHP'den Doğu Türkistan açıklaması05 Aralık 2019
Bahçeli: Hiçbir sözümüzü unutmayacağız04 Aralık 2019
Ülkücü vakardan taviz veremeyiz03 Aralık 2019
Alevi Kardeşlerimize Yapılan Terbiyesizlik ..30 Kasım 2019
HDP, PKK’NIN MECLİSTEKİ SİYASİ AYAĞIDIR 29 Kasım 2019
Başbuğ Alparslan Türkeş 102. doğum gününde anılıyor25 Kasım 2019
Fendoğlu, Öğretmenler Günü'nü kutladı23 Kasım 2019
Diyarbakır annelerinden MHP İl Başkanlığına ziyaret23 Kasım 2019
Bahçeli'den Öğretmenler Günü mesajı23 Kasım 2019
Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu zırvada rekor kırdı22 Kasım 2019
MHP Lideri Bahçeli'den EYT açıklaması19 Kasım 2019
MHP İzmir İl Başkanı ŞAHİN; Türkiye Ortak Milli Değerlerin Ülkesidir19 Kasım 2019
"Bu tempomuza ayak uyduramayanlar olursa..."17 Kasım 2019
MHP'li Sazak, engelli çocukları bakana sordu14 Kasım 2019
Liderimiz ; hiçbir tezvirata fırsat ve geçit vermeyecektir.13 Kasım 2019
Bahçeli'den ABD'ye sert tepki: Tutarsız, dengesiz13 Kasım 2019
'Devlet Bahçeli Türk Milletinin medarı iftiharıdır'12 Kasım 2019
Bahçeli'nin Atatürk sevgisinden şüphe eden alçaklara...11 Kasım 2019
Kuruluş ruhu hamdolsun ayaktadır09 Kasım 2019
Bunlar iblisin cani ajanlarıdır08 Kasım 2019
Kararı ne olursa olsun Erdoğan'ın yanındayız06 Kasım 2019
Amerikan rüyasının cenazesi kalkacaktır06 Kasım 2019
KHK faciadır demek büyük bir haksızlık ve hadsizliktir05 Kasım 2019
ABD hem sabıkalı hem de suçlu30 Ekim 2019
Bahçeli'den Cumhuriyet Bayramı mesajı28 Ekim 2019
Avcı: Yaşamak Hakkımız Yaşatmak Borcumuz!28 Ekim 2019
Cumhuriyet bayramı mesajı28 Ekim 2019
Bahçeli, "ABD'nin mektubu nezaket dışı bir olaydır. 26 Ekim 2019
'Güçlü Kadın Güçlü Türkiye'20 Ekim 2019
Muhtarlar Günü Mesajı 19 Ekim 2019
Barış Pınarı Harekatı18 Ekim 2019
MHP'den "Toplum, Kadın ve Şiddet" sempozyumu18 Ekim 2019
Türk milleti onuruna düşkün müstesna bir millettir.18 Ekim 2019
MÜSİAD Yönetiminden MHP'ye ziyaret17 Ekim 2019
MHP Adana’da Bahçeli sevinci!16 Ekim 2019
Devlet Bahçeli, istikrar demektir14 Ekim 2019
Barış Pınarı Harekatı'na destek10 Ekim 2019
Avcı: Karar Adana'mıza hayırlı olsun!10 Ekim 2019
Devlet Bahçeli : " Gazamız mübarek, zaferimiz muhkem ve mutlak olsun. "09 Ekim 2019
Aydın MHP; "Devlet; devletin başındadır"05 Ekim 2019
Kimse Dokunulamaz Değildir.04 Ekim 2019
Herkes aklını başına alsın! Türkiye sahipsiz değil04 Ekim 2019
MHP, komisyonda dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanacak04 Ekim 2019
'MHP Lideri Bahçeli'nin durumu iyi, iddialar asılsız'03 Ekim 2019

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
HAVA DURUMU
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH