Ana Sayfa > MHP HABER

Milli bekaya sahip çıkıyoruz
Flaş Haber
08 Ocak 2020
Bu haber 101 kez okundu
MHP Lideri Devlet Bahçeli, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve sonrasında ülkemizde yaşanan gelişmeler ve MHP’nin sürece dair tespit ve değerlendirmelerini, gazetemiz TÜRKGÜN’e açıkladı.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

“MHP olarak dünyayı Türkçe okuyor, milli bekaya her şartta sahip çıkıyor, varlığımız Türk varlığına armağan olsun diyoruz” açıklaması yapan MHP Lideri Bahçeli, “Türkiye, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sunduğu imkân ve fırsatlarla, emin adımlarla yürümeye devam edecektir” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şu değerlendirmelerde bulundu:

15 Temmuz gecesi Türk Silahlı Kuvvetlerine sızan FETÖ’cü teröristler, vatandaşlarımızın üzerine kurşun yağdırmış, millî iradenin tecelligâhı olan TBMM’yi bombalamıştır. O gece yakın siyasi tarihimizin en büyük alçaklığı ve ihaneti sergilenmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti uçurumun kenarından dönmüştür. Bu nedenle 15 Temmuz, siyasi tarihimize izleri hiçbir zaman silinmeyecek kara bir leke olarak geçmiştir. Tahribat büyük, travma ağır, milletçe acımız ise çok derin olmuştur. Darbe girişimi neticesinde maalesef ki 251 vatan evladı şehit, 2194 kahramanımız da gazi olmuştur. Oluk oluk kan akıtan hainler, milli vicdanı da kanatmıştır.

Türkiye’yi kaosa sokmak, bir iç savaş çıkararak ülkeyi bölmek ve parçalamak isteyen işgal girişimi, aziz Türk milletinin devletine, demokrasisine ve millî iradeye sahip çıkmasıyla engellenmiştir. 15 Temmuz darbe girişimi, uzun yıllar boyunca sistemli çabalarla bir çetenin devlete nasıl sızdığını korkutucu biçimde ortaya koymuştur. Bir cami vaizinin kurduğu çete yıllar içinde gelişmiş, palazlanmış ve devlet organlarının kılcal damarlarına kadar sızmış, emniyet, yargı, ordu ve bürokraside sinsi biçimde örgütlenmiş, neredeyse bütün köprübaşlarını tutmuştur. İstihbarat birimlerinde hâkimiyet kurmuş, üniversitelerde yuvalanmış, büyük bir özel öğretim kurumu ağı oluşturmuştur. Ürkütücü bir servete kavuşmuş, medyada çok büyük bir güç kazanmıştır. Böylece FETÖ, kapsamlı terör eylemlerini icra etme imkân ve kabiliyetini pekiştirmiştir. Bu süreçte FETÖ’nün TSK, emniyet ve yargı dahil tüm devlet kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını, medyayı, spor ve sanat alanını bir ahtapot gibi sarmaladığı ortaya çıkmıştır. Yapılan soruşturma ve yargılama süreçlerinden anlaşılmaktadır ki 15 Temmuz öncesi: Terörle mücadeleden sorumlu alçaklar, PKK’ya karşı mücadeleyi zaafa uğratacak hareket ve eylemler içine girmişler, PKK’nın terör eylemlerine yardım ve yataklık yapmışlardır. PKK saldırıları karşısında gerekli tedbirleri almayarak bölgenin bir savaş alanına dönmesine ve yüzlerce şehit vermemize seyirci ve tepkisiz kalmışlardır.

ŞANLI TARİHE YAKIŞIR RUH

Böylece ileride yapmayı planladıkları askeri darbenin toplumsal-psikolojik altyapısını hazırlamışlardır. Herkes bilmektedir ki, bu noktaya bir günde gelinmemiştir.

FETÖ’nün sinsi örgütlenme ve kadrolaşma çabalarının geçmişi 1970 ve 1980’li yıllara kadar gitmektedir. Sistem sorunlarının yarattığı tahribat, ihmal ve ihanetler silsilesi Türkiye’yi bu noktaya taşımıştır. 1990’lı yıllarda hız kazanan bu faaliyetler, 2004 yılından itibaren zirveye ulaşmıştır. FETÖ bu tarihten sonra yer altından çıkıp suç örgütü olarak aleni, illegal faaliyet yürütme aşamasına geçmiştir.

Ve nihayet devleti işgal ederek ele geçirmek amacıyla 15 Temmuz’ da askeri darbe için sahneye çıkmıştır. Türk milleti, şanlı tarihine yakışır bir şekilde demokratik rejim ve ülkesinin geleceği için milli birlik ruhuyla topyekûn ayağa kalkmıştır. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü ve sonrasında yaşananlar, siyaset müessesesine ertelenemez ve geciktirilemez mükellefiyetler yüklemiştir.

Bu mükellefiyetler en başta devlet yönetiminde seri, süratli, etkin ve güçlü bir idarî yapının varlığı ve devamlılığını zorunlu hale getirmiştir.

Anayasa’nın Türkiye’de uzun yıllardır tartışılan en önemli meselelerden birisi olduğu ve 1982 Anayasası’nın özellikle Cumhurbaşkanı’nın yetki ve sorumlulukları açısından klasik parlamenter sistemden büyük sapmalar barındıran bir şekilde yürütmeyi tanzim etmiş olduğu bilinmekteydi.

2007 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı’nın doğrudan halk tarafından seçilmesi, sistemi normlarından biraz daha uzaklaştırmış, 1982 sonrası dönemde aşama aşama tahrip edilen parlamenter sistemin sorunları, 2014 yılında Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından doğrudan seçilmesiyle yeni bir boyut kazanmıştır.

Parlamenter sistem işlevini iyice yitirmiş, sorun çözme kabiliyetini kaybetmiş, kuvvetler arasındaki denge ve denetim örselenmiş, Türkiye’nin huzur, güvenlik ve bekasını tehdit etmeye başlamıştır. Cumhurbaşkanı ve başbakandan oluşan yürütmenin iki başı arasındaki yetki-sorumluluk dengesizliği ve bunun ortaya çıkardığı hukuksuzluk tartışmaları, geçmişte birçok kez yaşandığı gibi yeni bir rejim krizine davetiye çıkarma potansiyeli oluşturmuştur.

Hatırlatmak gerekirse; çok partili hayata geçtiğimiz 1946 dan 2018 yılına kadar geçen 72 yılda 51 cumhuriyet hükümeti kurulmuş ve hükümetlerin ortalama ömrü 1 yıl 5 ay olmuştur. Hükümetlerin kurulma süreci ve koalisyonların sürdürülebilmesinde yaşanan açmazlar, istikrarsızlıklar ve yönetim zaafları, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan sıkıntılar ve bunların sebep olduğu demokrasi dışı girişimler, parlamenter sistemin tipik ve tekrar eden sorunları olarak yaşanagelmiştir.

Böylesi tarihî bir dönemde yönetimdeki yapısal zaafları gidererek parlamenter sistemin yol açtığı sıkıntılarından ve demokrasi dışı arayışlara zemin hazırlayan yapısından ülkemizi kurtaracak, köklü devlet geleneklerimizle uyumlu bir sistem değişikliğine gidilmesi ve hükümet sisteminin yeniden tasarlanması, gerekli olmuştur.

15 TEMMUZ SONRASI YAŞANAN GELİŞMELER

15 Temmuz darbe girişimi sonrası yeni bir döneme girilmiş, birçok bakımdan olduğu gibi siyasette de yeni bir dönem başlamıştır.

Bu dönem darbecilerin yargılanma süreci, darbe girişiminin öncesinde verilen zararlar dahil kalkışmanın yarattığı hasarın tespiti, FETÖ’cülerin kamudan, siyasetten ve saklandıkları alanlardan temizlenmesi, devlet kurumlarının yeniden yapılandırılması, siyasete dışarıdan müdahale ve darbelerin yeniden yaşanmaması için hukuki altyapının hazırlanması süreci şeklinde işlemiştir. Siyasette “Yenikapı” süreciyle başlayan yumuşama ve yapıcı üslup, darbe girişimine karşı ortak siyasi tavrı başlangıçta mümkün kılmıştır. Ancak CHP, bu tavrını çok kısa süre sonra terk etmiştir.

Bir yandan 15 Temmuz travmasının toplum üzerindeki yaraları sarılmaya gayret edilirken, bir yandan da devlet kurumlarına yönelik tahribatın onarılmasına, devletin FETÖ’den arındırılmasına çalışılmıştır. FETÖ ile etkili mücadele yapılabilmesi için anayasal bir kurum olan OHAL’e başvurulmuştur. Millî bekâmızı tehdit eden FETÖ mensubu hainlerin devletten temizlenmesi için 20 Temmuz 2016’da meşru bir anayasal müessese olan olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiştir.

Türkiye’nin olağandışı durumla karşı karşıya kaldığı böylesi bir ortamda FETÖ, PKK, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle olağan yöntemlerle mücadele etmesinin gerçekçi ve mümkün olmayacağı açıktır ve bu sebeple MHP, OHAL ilanını gerekli görmüş ve destek vermiştir. Böylesi bir ortamda Yenikapı ruhundan uzaklaşan CHP, hain darbe girişimine “tiyatro” yakıştırması yapmaya başlamıştır. Aynı zamanda da CHP ve HDP anayasal bir kurum olan OHAL uygulamasını “20 Temmuz darbesi” şeklinde nitelendirerek 15 Temmuz’u aklama gayretkeşliğine soyunmuştur.

İlerleyen dönem içinde Türkiye’nin işgal edilmesi girişimine karşı “milli bekayı” savunan siyaset anlayışı ile 15 Temmuz’u “tiyatro” olarak gören anlayışın belirleyicisi olduğu ittifaklar siyaseti şekillendirmiştir. Tekrar eden kronik sorunlara köklü çözüm getirilmesi, ertelenemez bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu doğrultuda ülkemizin demokratik gelişimini olumsuz etkileyen zaafların giderilerek, sistem krizlerinin rejim krizine dönüşmesini önlemek için Anayasa değişikliği yapılmıştır. 16 Nisan 2017’de yapılan halk oylamasında kabul edilen Anayasa değişikliği ile cumhuriyetimizin üçüncü evresi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmiştir.

Yapılan cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleriyle birlikte 24 Haziran 2018’de Cumhurbaşkanı seçilmiş, sistem tüm unsurlarıyla devreye girmiştir.

GELENEKLERE UYGUN DEĞİŞİKLİKLER

Cumhurbaşkanı’nın TBMM’nde yemin ederek göreve başladığı 9 Temmuz 2018 tarihinde ise sistem fiili ve resmi olarak uygulanmaya başlamış, aynı gün 16 bakandan oluşan Cumhurbaşkanı kabinesi ilan edilmiştir. Yeni sisteme uyum sağlamak üzere bakanlıklar ve tüm kamu kurum ve kuruluşları Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile yeniden teşkilatlanmış, üst düzey kamu görevlilerinin atama usulü yeniden düzenlenmiştir. Tarihi ve kültürel birikimlerimiz ve devlet geleneklerimize de uygun olarak kamu yönetiminde köklü değişiklikler ve yenilikler devreye konulmuştur. Bu yeni yapılanma süreci sorunsuz ve kısa sürede gerçekleştirilirken devletin temel fonksiyonlarının ifasına yönelik bir aksaklık da olmamış, kamu personeli herhangi bir mağduriyet yaşamamıştır.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri İle Mahalli İdareler Genel Seçimleri yapılmıştır.

Seçimlere HDP hariç siyasi partiler “Cumhur İttifakı” ve “Millet İttifakı” altında katılmışlardır.

Bu süreçte Türkiye hem sınırlarımız içerisinde hem de sınırlarımız dışında Türkiye’nin huzurunu, güvenliğini ve egemenlik haklarını tehdit eden terör örgütleriyle amansız bir mücadelenin içine de girmiştir.

Milletimiz hem FETÖ mücadelesine, hem de PKK başta olmak üzere yapılan terörle mücadeleye en güçlü şekilde destek vermiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi dün olduğu gibi bugün de terörle mücadelede ön şartsız Sayın Cumhurbaşkanı’nın ve hükümetinin yanında, devletin arkasındadır. Bununla birlikte siyasetteki FETÖ kalıntılarının temizlenerek Türkiye’nin önünün tam olarak aydınlanması önümüzdeki süreçte en önemli beklentimizdir.

Ayrıca 15 Temmuz sonrası ortaya çıkan gelişmeler kapsamında; asker-polis ilişkileri, idam cezası tartışmaları, Pensilvanya’daki FETÖ elebaşının iadesi, OHAL, Anayasa, Suriyeliler ve ekonomik gelişmeler tartışılan konular olmuştur. Bu tartışmalara yönelik olarak demokrasinin güçlendirilmesi, milli bekanın tahkim edilmesi, terörle mücadelede etkinlik sağlanması ve devletten FETÖ unsurlarının temizlenmesi amacı doğrultusunda Anayasa, kanunlar, OHAL kararnameleri ve ikincil mevzuatta düzenlemeler yapılmıştır.

Bu çerçevede TSK, emniyet, jandarma, istihbarat ve diğer güvenlik birimlerinin sevk ve idarede etkinlik sağlayan bir koordinasyon ve iş birliği temin edilmiştir.

FETÖ temizlendikçe TSK, emniyet ve jandarmanın etkinliği artmış, üst üste önemli sınır ötesi harekâtlar yapılmış, sınırlarımızın içinde ve dışında terörle mücadelede destan yazılmaya başlanmıştır.

FETÖ İLE MÜCADELE

FETÖ ile yapılan mücadelede teknolojinin imkânları da devreye sokularak kripto yapılar dahil terör örgütü deşifre edilmeye başlanmış, mücadele etkinliği artmıştır.

FETÖ, devletin en hassas kurumlarına sızarak çok geniş bir kadrolaşmaya gitmiş, milli güvenlik ve savunma konularındaki en gizli bilgilere ulaşmış ve dış odaklara da sızdırmışlardır. Darbeci generallerin önemli bir kısmı PKK ile mücadeleden ve Irak-İran-Suriye sınırının güvenliğinden birinci derece sorumlu olan komutanlardır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin özelliği olan uzlaşma, denge ve denetim mekanizmaları güçlenmiş, yasama, yürütme ve yargı kendi içinde daha güçlü hale gelmiştir. Partilerin tüzel kişiliklerini koruyarak ittifakla seçime girmelerine imkân sağlanmış, yönetimde istikrar yanında temsilde adalet de ittifaklar sayesinde artmıştır.

Türkiye’yi kana bulayan alçaklar, Türk yargısı tarafından hak ettikleri cezaya çarptırılmaya başlamıştır. Ayrıca elde edilen yeni bilgilere dayalı tutuklamalar da sürdürülmüştür. FETÖ’cü teröristlerin bu süreçte farklı yöntemlerle zehirlerini akıtma gayretiyle her kılığa girdiği, her istismarı yaptığı ve her yola başvurduğu görülmüştür.

15 Temmuz hain darbe girişimi, Türkiye’nin ayağındaki prangalardan kurtulması için son uyarı olmuştur. Hükümet sistemindeki tıkanıklıkların tetiklediği demokrasi dışı müdahalelerin önüne geçilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Bunu mümkün kılacak Anayasa değişikliğinin yapılması, Türkiye için bir zorunluluk halini almıştır.

OHAL işlemlerine yargı yolunun kapalı olduğu gerçeğinden hareketle, kamudan ihraç edilenlerin taleplerini değerlendirmek, varsa mağduriyetlerini gidermek üzere OHAL Komisyonu kurulmuştur.

Komisyonun verdiği kararlara yargı yolu açılarak, FETÖ’den ihraç edilenlerin yargıya başvurabilmeleri temin edilmiştir. Türkiye’nin birçok yerinde açılan davalara ilişkin yargılamalar devam etmiş, bir kısım davalar bu süreçte sonuçlanmıştır.

FETÖ mücadelesi ve duruşmaları sırasında “FETÖ mağdurları” gündemi oluşturularak, FETÖ ile yapılan meşru mücadelenin iç ve dış kamuoyunda yıpratılması, hukuksuz gösterilmesi ve itibarsızlaştırılması suretiyle etkinliğinin azaltılması hedeflenmiştir.

Bu konuda herkesin uyanık olmak, uyanık kalmak ve uyarıda bulunmak mecburiyetinin olduğu anlaşılmıştır.

FETÖ’nün gerçek yüzünün ortaya çıkmaya başlamasıyla devlet ve toplum hayatımızın sekiz alanında hâkimiyet kurmak amacıyla örgütlendiği görülmüştür.

Bu alanlar;

Türk Silahlı Kuvvetleri,

Yargı,

Emniyet,

Kamu kurum ve kuruluşları,

Basın ve yayın organları ve sosyal medya,

Üniversiteler ve eğitim kurumları,

İş dünyası,

Siyaset kurumu ve siyasi partilerdir.

Yapılan mücadelenin kesin başarıya ulaşması, aynı zamanda kamuoyu vicdanında karşılık bulması için daha önce defaatle gündeme getirdiğimiz gibi FETÖ’nün Türkiye’de örgütlendiği bu sekiz ayağın tamamına ilişkin etkili mücadelenin ortaya konulması kaçınılmazdır.

SİYASET KURUMUNUN BU İLLETTEN TEMİZLENMESİ ELZEMDİR

Bugüne kadar sekiz ayağın yedisinde önemli mesafelerin alındığı ve örgüte büyük darbe vurulduğu izahtan varestedir. Bununla birlikte FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin bu düzeyde bir mücadele yapıldığı ve sonuç alındığı söylenemeyecektir. Devleti bu çeteden arındırırken, siyaset kurumunun da bu illetten temizlenmesi elzemdir. Ancak bu halde mücadelenin kamuoyu vicdanında karşılık bulması ve mücadeleye güveninin artması mümkün olabilecektir.

Zira siyaset ayağındaki mücadele zaafı zincirleme olarak bürokrasideki ve diğer alanlardaki mücadeleyi de olumsuz etkilemekte, devlete sızma girişimlerine fırsat tanımakta, yeni ve farklı yöntemlerle FETÖ’yü diriltme emellerine zemin hazırlamaktadır.

Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı’nın ve hükümetinin FETÖ mücadelesine ilişkin ortaya koyduğu kararlı ve güçlü irade ile hem FETÖ mücadelesine devam etmekte, hem de PKK, YPG, PYD ve DEAŞ terör örgütleriyle eş zamanlı amansız bir mücadele sergilemektedir.

15 Temmuz sonrası Türkiye aleyhine ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyada başlatılan lobi faaliyetleri ile Türkiye hasmı bu güçler; alçak kalkışma ile yapamadıkları işgali, ekonomik ve siyasi yaptırım ve operasyonlarla gerçekleştirmek istemektedirler.

O sebeple Türkiye, bir yandan FETÖ ile mücadele ederken diğer yandan da içeride ve dışarıda FETÖ yandaşı çevrelerin ve iş birlikçilerin Türkiye’yi ekonomik ve siyasî açıdan köşeye sıkıştırma girişimleri ile karşı karşıya kalmaktadır.

FAİZ VE KUR ÜZERİNDEN EKONOMİK SALDIRILAR

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin uygulanmaya başlandığı süreçte 2018 Ağustos ayında kur ve faiz üzerinden Türkiye ekonomisine adı konulmamış bir savaş açılmıştır. 31 Mart 2019 seçimleri öncesi bu operasyon tekrar edilmiştir. Son olarak da Türkiye’nin terörle mücadelede uluslararası hukuktan kaynaklı meşru hakları kapsamında 9 Ekim 2019 da başlattığı Barış Pınarı Harekâtı ile birlikte tekrar edilerek Türkiye’nin hedeflerinden caydırılması amaçlanmıştır. Tüm bu süreçlerin müsebbibi olan FETÖ elebaşının ABD’nin himayesinde yaşadığı Pensilvanya’dan Türkiye’ye getirilerek yargı önüne çıkarılması, adaletin bu dünyada tecellisi için bir zorunluluk aynı zamanda da 15 Temmuz şehitlerimize olan borcumuzdur.

Kanlı bir darbe girişiminin mimarını adaletten kaçırarak ABD’ de beslemeye devam etmenin, dostluk ve müttefiklik ilişkileriyle hele stratejik ortaklıkla bağdaşamayacağı ABD yetkililerine en güçlü ifadelerle ve kararlılıkla hükümet yetkilileri tarafından anlatılmıştır.

Bu süreçte hukuki prosedürlerin tam ve eksiksiz yerine getirilmesi, somut deliller içeren dosyaların ABD ‘ye iletilmesi de sağlanmıştır. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün 25 Kasım 2019’da yaptığı açıklamaya göre Adalet Bakanlığı tarafından FETÖ elebaşıyla ilgili 7 ayrı talep ABD makamlarına gönderilmiş ve 27 ayrı suçtan iadesi istenmiştir. Bu taleplere ilişkin evrak uzun süredir ABD makamlarının önünde beklemektedir.

ABD makamları ile hangi konuda olursa olsun yapılan tüm görüşmelerde Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve diğer ilgililer, iade konusunu ayrıca ABD’deki FETÖ okullarının kapatılmasına ilişkin talep ve beklentilerimizi iletmekte, suç delillerini ortaya koymakta, bu örgütün sadece Türkiye için değil faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için de bir tehdit oluşturan terör faaliyetleri içinde olduğu anlatılmaktadır. Bunlara rağmen ABD, FETÖ canisinin iadesine dönük bugüne kadar olumlu bir yaklaşım göstermemiştir.

Türkiye pes etmeyecek, uluslararası hukuktan kaynaklı haklarını bu konuda sonuna kadar kullanacaktır. Kararlı mücadelesini yurt içinde ve yurt dışında sürdürecektir. Bugüne kadar FETÖ mücadelesi kapsamında yapılan adli, idari ve emniyet işlemlerine ilişkin veriler örgütün çapını ve mücadelenin büyüklüğünü ortaya koymaktadır. Buna göre;

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün 25 Kasım 2019’da yaptığı açıklama çerçevesinde 15 Temmuz’dan bu yana, meslekten çıkarılan hâkim ve cumhuriyet savcısı sayısı 3.926’dır. 10 Aralık 2019 tarihi itibariyle fiilî darbe soruşturmalarının tümü tamamlanmıştır. Açılan 289 fiili darbe davasının 271’i karara bağlanmış, failler hak ettiği cezalara çarptırılmıştır. Fiili darbe kovuşturma sayısı 18’dir. FETÖ örgüt üyeliği/yöneticiliği soruşturma dosya sayısı 71 bin 814, kovuşturma dosya sayısı 44 bin 776’dır. (Adalet Bakanlığı 10 Aralık 2019 tarihli verisi)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 14 Aralık 2019’da TBMM Genel Kurulunda 2020 bütçe sunuşunda yaptığı açıklamaya göre; FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 263 bin 533 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 91 bin 610’u çıkarıldıkları hâkimlikçe tutuklanmıştır.

Cezaevlerinde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklanan halen 27 bin 34 kişi bulunmaktadır.

FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında işlem yapılan kişi sayısı 562 bin 581’e ulaşmıştır.

Mahrem yapılanmalara yönelik 1.974 operasyonda 34 bin 648 kişiye adli işlem yapılmış, 56 kişinin kolluk ya da adalet makamlarında işlemleri devam ederken, firari 5 bin 194 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

Büfe-ankesör soruşturması çerçevesinde 16 bin 928 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, güvenlik güçlerince düzenlenen 1.039 operasyonda gözaltına alınan 15 bin 619 zanlıdan 5 bin 879’u tutuklanmıştır. Gözaltındaki şüphelilerden 6 bin 453’ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olmuştur. Firari 1.309 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürmektedir.

FETÖ üyelerinin kullandığı evlere yönelik 176 operasyon düzenlenmiş, operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 2 bin 601 şüpheliden 2 bin 278’i gözaltına alınmıştır. Zanlılardan 1.291’i tutuklanırken firari 323 şüpheli aranmaktadır. İçişleri Bakanlığı ve bağlı kurumlarından FETÖ/PDY iltisakı nedeniyle kasım ayı itibariyle toplam 38 bin 904 kişi ihraç edilmiş, 5 bin 988 kişi de görevden uzaklaştırılmıştır.

Emniyet Genel Müdürlüğüne 15 Temmuz sonrasında intikal eden 2 milyon 173 bin 576 dijital materyalin yüzde 89,77’si olan 1 milyon 951 bin 260’sının incelenmesi tamamlanmıştır. Siber birimlerde, 9 Aralık 2019 itibarıyla 686 bin 789 dijital materyal incelenmiştir. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın 21 Kasım 2019’da Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamaya göre;

HAİNLERİN ASKERİ YAPILANMASI

15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden 150 general/amiral, 8 bin 413 subay, 7 bin 612 astsubay, bin 232 uzman erbaş/sözleşmeli er, 459 devlet memuru/ işçi olmak üzere toplam 17 bin 866 personel ihraç edilmiştir.

2 bin 709 personel de geçici görevden uzaklaştırma kararıyla şu anda görevlerinden uzaklaştırılmış bulunmaktadır. Ayrıca 909 emekli personelin de daha sonra ortaya çıkan bilgi ve belgeler çerçevesinde rütbeleri geri alınmıştır. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 18 Kasım 2019’da Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamaya göre;

FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına yönelik çalışmalar neticesinde 110’dan fazla FETÖ mensubu ülkemizden sınır dışı edilmiş, 38 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve kursların faaliyetleri kısmen ya da tamamen sonlandırılmış, 19 ülkede ise okullar Maarif Vakfına devredilmiştir.

25 Ekim 2019 tarihli (son açıklama) Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Kararlarına ilişkin duyurusuna göre;

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK’lar ile 125.678’i kamu görevinden çıkarma (3.213 rütbe alma, 270 yurt dışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2.761 kurum ve kuruluş kapatma) olmak üzere toplam 131.922 tedbir işlemi gerçekleştirilmiştir.

26 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Komisyona yapılan başvuru sayısı 126.300’dür.

22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından, 26 Aralık 2019 tarihi itibarıyla verilen karar sayısı, 9.600’ü kabul ve 88.700’ü ret olmak üzere toplam 98.300’dür. İncelemesi devam eden başvuru sayısı 28.000’dir. (Kabul kararlarından 50’si kapatılan dernek, vakıf, televizyon kanalı kuruluşların açılmasına ilişkindir.)

YARIN: TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEFacebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer MHP HABER Haberleri

Başlık Tarih
 
MHP'den "İnsanlığın Huzuru Projesi"nin hazırlık toplantısı 20 Ocak 2020
MHP Kadroları Manisa'da Vefa Yemeğinde Buluştu19 Ocak 2020
MHP'li Taşdoğan Nadir Hastalıkları meclise taşıdı19 Ocak 2020
Türkiye makûs talihini alt edecektir19 Ocak 2020
Siyasetimiz istikrarlıdır, aynen korunacaktır18 Ocak 2020
Karapıçak: "Yıl sonu itibarıyla üye sayımızı yüzde 20 artırdık"17 Ocak 2020
Bahçeli: Ona kimse İBB Başkanı demeyecek17 Ocak 2020
Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız17 Ocak 2020
LİDERE BAĞLILIK, SAYGI, VEFA VE SADAKAT’TİR16 Ocak 2020
Ezo Gelin15 Ocak 2020
İsmail Poyraz'dan İp'in ilçe başkanına sert tepki 15 Ocak 2020
MHP üzerinde hesap yapılamaz14 Ocak 2020
Başkan Çakır,Bu Memleketin Evlatları Kardeştir...13 Ocak 2020
Bahçeli uyardı! Hedeflerinde Türkiye var12 Ocak 2020
TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE09 Ocak 2020
Başbakanını biz veriyorduk, asker göndermek ne ki?07 Ocak 2020
"Türk Polisimiz ve Türk Askerimizle gurur duyuyoruz"05 Ocak 2020
Ünlü,"Hedef Kızılelma,hedef Turan ülküsüdür04 Ocak 2020
MHP KARKAMIŞ YÖNETİMİ YENİLENDİ03 Ocak 2020
“Lider Devlet Bahçeli’nin tahayyülleri dahi bizim için birer talimattır"01 Ocak 2020
Bahçeli'den CHP'ye 'Kanal İstanbul' tepkisi31 Aralık 2019
MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ'NİN YENİ YIL MESAJI31 Aralık 2019
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki varlık ve egemenlik hakları sonuna kadar muhafaza edilmelidir28 Aralık 2019
MHP'den Yeni Kanal İstanbul Açıklaması: 'Şartlar Değişti'27 Aralık 2019
'BİRLİKTELİĞİ AHENGE DÖNÜŞTÜRMELİYİZ'25 Aralık 2019
Bahçeli: Bizim tarafımız Türkiye’dir25 Aralık 2019
Semih Yalçın duyurdu! MHP'de çok önemli toplantı25 Aralık 2019
KALYONCU;SU KANUNU BİR AN ÖNCE GÜNDEME ALINMALI24 Aralık 2019
Mesele rant değil, milli anttır, böyle de olmalıdır24 Aralık 2019
MHP, Vali Tutulmaz’a seslendi23 Aralık 2019
Türkiye lider ülke ve küresel bir güç olacak20 Aralık 2019
“Kastamonu İçin Bir Olduk” 19 Aralık 2019
Büyük Türk milleti, Devlet Bahçeli’nin etrafında kenetlenmeye devam edecektir18 Aralık 2019
Ülkemiz kuşatılmak istenmektedir.17 Aralık 2019
Taşdoğan'dan doktorların yurt dışı seyahat sıkıntıları için kanun teklifi17 Aralık 2019
Kadının Siyasetteki Yeri Ve Önemi15 Aralık 2019
Taşdoğan Sağlık Bakanlığı 2020 Bütçe Görüşmelerinde Önerilerini Dile Getirdi15 Aralık 2019
2023 lider ülke Türkiye’sine ulaşılacaksa, millî ve yerli duruş sayesinde ulaşılacak14 Aralık 2019
MHP’den istişare toplantısı13 Aralık 2019
MHP'li Kara: Liderimize yaraşır ve yakışır hizmetler yapmaya çalışıyoruz12 Aralık 2019
MHP'li kadınlardan kadına dair sunum12 Aralık 2019
"Bizi biz yapan tarihimiz ve kahraman ecdadımızdır"12 Aralık 2019
Kumpaslardan Medet Ummayı MHP Olarak Reddediyoruz12 Aralık 2019
Taşdoğan'dan Doktorlar İçin Kanun Teklifi06 Aralık 2019
MHP’li Sazak’tan soru önergesi06 Aralık 2019
MHP'den 'İnsanlığın Huzur Projesi'06 Aralık 2019
MHP'li Pehlivan'dan '5 Aralık Dünya Mühendisler Günü' mesajı05 Aralık 2019
MHP'den Doğu Türkistan açıklaması05 Aralık 2019
Bahçeli: Hiçbir sözümüzü unutmayacağız04 Aralık 2019
Ülkücü vakardan taviz veremeyiz03 Aralık 2019
Alevi Kardeşlerimize Yapılan Terbiyesizlik ..30 Kasım 2019
HDP, PKK’NIN MECLİSTEKİ SİYASİ AYAĞIDIR 29 Kasım 2019
Başbuğ Alparslan Türkeş 102. doğum gününde anılıyor25 Kasım 2019
Fendoğlu, Öğretmenler Günü'nü kutladı23 Kasım 2019
Diyarbakır annelerinden MHP İl Başkanlığına ziyaret23 Kasım 2019
Bahçeli'den Öğretmenler Günü mesajı23 Kasım 2019
Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu zırvada rekor kırdı22 Kasım 2019
MHP Lideri Bahçeli'den EYT açıklaması19 Kasım 2019
MHP İzmir İl Başkanı ŞAHİN; Türkiye Ortak Milli Değerlerin Ülkesidir19 Kasım 2019
"Bu tempomuza ayak uyduramayanlar olursa..."17 Kasım 2019
MHP'li Sazak, engelli çocukları bakana sordu14 Kasım 2019
Liderimiz ; hiçbir tezvirata fırsat ve geçit vermeyecektir.13 Kasım 2019
Bahçeli'den ABD'ye sert tepki: Tutarsız, dengesiz13 Kasım 2019
'Devlet Bahçeli Türk Milletinin medarı iftiharıdır'12 Kasım 2019
Bahçeli'nin Atatürk sevgisinden şüphe eden alçaklara...11 Kasım 2019
Kuruluş ruhu hamdolsun ayaktadır09 Kasım 2019
Bunlar iblisin cani ajanlarıdır08 Kasım 2019
Kararı ne olursa olsun Erdoğan'ın yanındayız06 Kasım 2019
Amerikan rüyasının cenazesi kalkacaktır06 Kasım 2019
KHK faciadır demek büyük bir haksızlık ve hadsizliktir05 Kasım 2019
ABD hem sabıkalı hem de suçlu30 Ekim 2019
Bahçeli'den Cumhuriyet Bayramı mesajı28 Ekim 2019
Avcı: Yaşamak Hakkımız Yaşatmak Borcumuz!28 Ekim 2019
Cumhuriyet bayramı mesajı28 Ekim 2019
Bahçeli, "ABD'nin mektubu nezaket dışı bir olaydır. 26 Ekim 2019
'Güçlü Kadın Güçlü Türkiye'20 Ekim 2019
Muhtarlar Günü Mesajı 19 Ekim 2019
Barış Pınarı Harekatı18 Ekim 2019
MHP'den "Toplum, Kadın ve Şiddet" sempozyumu18 Ekim 2019
Türk milleti onuruna düşkün müstesna bir millettir.18 Ekim 2019
MÜSİAD Yönetiminden MHP'ye ziyaret17 Ekim 2019
MHP Adana’da Bahçeli sevinci!16 Ekim 2019
Devlet Bahçeli, istikrar demektir14 Ekim 2019
Barış Pınarı Harekatı'na destek10 Ekim 2019
Avcı: Karar Adana'mıza hayırlı olsun!10 Ekim 2019
Devlet Bahçeli : " Gazamız mübarek, zaferimiz muhkem ve mutlak olsun. "09 Ekim 2019
Aydın MHP; "Devlet; devletin başındadır"05 Ekim 2019
Kimse Dokunulamaz Değildir.04 Ekim 2019
Herkes aklını başına alsın! Türkiye sahipsiz değil04 Ekim 2019
MHP, komisyonda dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanacak04 Ekim 2019
'MHP Lideri Bahçeli'nin durumu iyi, iddialar asılsız'03 Ekim 2019
“LİDERİMİZ, DAVAMIZ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR”02 Ekim 2019
MHP 1 Ekim mesajı01 Ekim 2019
Karaman MHP'de genişletilmiş iştişare toplantısı01 Ekim 2019
Devlet Bahçeli'den İstanbul depremi mesajı27 Eylül 2019
Adana 5 ayda geriye gitti!22 Eylül 2019
MHP Karaman İl Başkanlığı görevine yeni atama21 Eylül 2019
MHP Konya İl Başkanlığına atama!21 Eylül 2019
Hilmi Durgun MHP Antalya İl Başkanlığına atandı21 Eylül 2019
Kadın ve Şiddet Sempozyumu20 Eylül 2019
Kerbela Şehitleri ve Ülkücü Şehitlere vefa!20 Eylül 2019
Gaziler vazgeçilmez kıymetlerdir!19 Eylül 2019
MHP'li Güngöralp'tan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı19 Eylül 2019
'Ahilik kültürü Türk milletini ayakta tutan değerlerden biridir'16 Eylül 2019
Gün, birlik, dirlik ve dayanışma günüdür15 Eylül 2019
12 Eylül'ün yıl dönümü.. Şehitlere dua zalimlere beddua!15 Eylül 2019
MHP’den esnafa 'Siftah bizden Bereketi Allah’tan' ziyareti14 Eylül 2019
KAVGAMIZ ZALİMLERLEDİR14 Eylül 2019
Bahçeli, “Anaların akan gözyaşları, CHP ile HDP’yi zora sokmuştur. 14 Eylül 2019
Sıra Fırat'ın doğusuna gelmiştir14 Eylül 2019
" 12 Eylül Ülkücü Şehitlerini Anma " paneli13 Eylül 2019
12 EYLÜL AÇIKLAMASI13 Eylül 2019
CHP kendisine çeki düzen vermelidir. 12 Eylül 2019
Bahçeli'den Bayburt ve Erzincan ziyareti12 Eylül 2019
'12 Eylül’ü unutmayacağız, unutursak kanımız kurusun'12 Eylül 2019
Hiç şüphesiz tarafımız Türkiye'dir11 Eylül 2019
Hainlere Hayat Hakkı Yok08 Eylül 2019
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den ziyaret07 Eylül 2019
SALİHLİ MİLLİ İRADENİN TEMSİLCİSİ OLMUŞTUR05 Eylül 2019
Bahçeli: Sivas Kongresi’nin şan ve şerefi Cumhur İttifakı’nındır!04 Eylül 2019
Cumhuriyetimizin temelleri Sivas'ta atılmıştır04 Eylül 2019
Tek Yürek Olmalıyız01 Eylül 2019
“Ey edep erkan bilmez yaratık”30 Ağustos 2019
Devlet Bahçeli : MHP ile Ülkü Ocakları her daim ayakta kalacaktır.30 Ağustos 2019
MHP’li Arkaz'dan 30 Ağustos mesajı30 Ağustos 2019
Erkan Akçay'dan 30 Ağustos mesajı29 Ağustos 2019
Özdemir'den 30 Ağustos mesajı29 Ağustos 2019
"MHP'nin yeri terörle mücadele eden taraftır"28 Ağustos 2019
Türkiye Cumhuriyeti’ne âşık Türk Milleti’ne sevdalıyız!28 Ağustos 2019
Yardan ve serden vazgeçmeye hazırız28 Ağustos 2019
PKK uzantısı olanın milli iradesi olmaz28 Ağustos 2019
Devlet BAHÇELİ, Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 Töreni'ne Katıldı.27 Ağustos 2019
'Türk'ün mücadelesi Malazgirt ruhu ile devam ediyor'26 Ağustos 2019
Kararlılığımızı tartışmaya açmamalıyız25 Ağustos 2019
MHP'den teşkilatlara "Malazgirt" genelgesi!23 Ağustos 2019
MHP Adana’da hedef büyük!21 Ağustos 2019
"CHP hemen öne çıkıp PKK’ya siper olmuştur"21 Ağustos 2019
Bahçeli'den Bakan Soylu'ya tebrik19 Ağustos 2019
Bahçeli'den 17 Ağustos mesajı17 Ağustos 2019
MHP , Malataya ´da istişare toplantısı15 Ağustos 2019
'Hükümet Sistemini karşılıksız destekliyoruz'12 Ağustos 2019
"Bizim bakanlık gibi bir beklentimiz yok"11 Ağustos 2019
Bahçeli: Erken seçime ihtiyaç yok11 Ağustos 2019
"FIRAT'IN DOĞUSUNDA HİLAL YÜKSELMELİDİR"08 Ağustos 2019
ÜLKÜCÜ OLACAKSINIZ!08 Ağustos 2019
“ KÜTAHYA BİZİM SEVDAMIZ "07 Ağustos 2019
İP müdiresinin attığı tweet ciddiyetsizlik, seviyesizlik ve çapsızlık örneğidir . . . 02 Ağustos 2019
MHP lideri Bahçeli'den TASAV'a ziyaret01 Ağustos 2019
Bahçeli'den kucaklaşma çağrısı01 Ağustos 2019
FIRAT'IN DOĞUSU ATEŞE VERİLMELİ27 Temmuz 2019
MHP Lideri Devlet Bahçeli Amasya'da27 Temmuz 2019
Hür basın halkın, hakkaniyetin sesidir!25 Temmuz 2019
Türk milleti bağımsızlığını Lozan'da tescil ettirdi24 Temmuz 2019
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi macera değil, mecburiyettir. 21 Temmuz 2019
Türkiye Ayrışmış, Bölünmüş Umurlarında Değildir.20 Temmuz 2019
Bahçeli, Şehir Parkı’nın açılışını yaptı20 Temmuz 2019
Bahçeli'den AB'ye 'yaptırım' tepkisi20 Temmuz 2019
“SIRTIMIZDAN HANÇERLENDİK, İŞGALE UĞRADIK”14 Temmuz 2019
Milletin sözünün üstüne söz asla olamayacaktır.14 Temmuz 2019
Sistemde revizyon isteyenler FETÖ iltisaklı14 Temmuz 2019
15 Temmuz Unutulmayacak.13 Temmuz 2019
Sistem tartışması kapanmıştır13 Temmuz 2019
Görevini yapan kalır yapamayan gider09 Temmuz 2019
'Benim aklım hep Türkiye'dir' diyerek çıktığı yolda kutlu 22 yıl07 Temmuz 2019
“Karalar empati yapmalı, o liste yırtılıp atılmalı!”05 Temmuz 2019
CHP’nin “İşçi kıyımı” Bahçeli’nin masasında!03 Temmuz 2019
'CHP'den hiçbir halt olmayacaktır'02 Temmuz 2019
MİTİLİ ATTIK TOZ TOPRAK HAVAYA KALKTI...26 Haziran 2019
Türkiye artık esas gündemine dönmeli, seçim süreci kapanmalıdır.23 Haziran 2019
'Tuzaklar nafile, tertipler beyhudedir'21 Haziran 2019
Bahçeli: CHP adayının şanzımanı dağılmış, ipliği pazara çıkmıştır 20 Haziran 2019
MHP Adana’dan Yıldırım’a destek!19 Haziran 2019
"Milliyetçi hareketin tavrı nettir"18 Haziran 2019
'Milliyetçi Hareket İstanbul'un heryerinde'17 Haziran 2019
Devlet Bahçeli Karagümrük Spor Kulübü'nü ziyaret etti16 Haziran 2019
PKK İstanbul’a istikamet veremez, FETÖ söz söyleyemez..15 Haziran 2019
Kamuoyuna Duyuru.. Değerli Elazığlılar..13 Haziran 2019
BAŞKAN AVCI İSTANBUL’DA: “İNANIYORUZ, BAŞARACAĞIZ”13 Haziran 2019
Devlet Bahçeli: Türkiye’de Kürdistan ve Lazistan yoktur10 Haziran 2019
'Millet iradesi çalınan oylarına kavuşacaktır'05 Haziran 2019
Bahçeli, bayramın ilk gününde gençlerle kahvaltı yaptı04 Haziran 2019
Bahçeli'den 'YSK' kararıyla ilgili ilk açıklama04 Haziran 2019
'Bayramımız bir, bayrağımız bir'03 Haziran 2019
MHP Adana’da muhteşem kucaklaşma!03 Haziran 2019
Devlet Bahçeli'den 'yargı reformu' yorumu01 Haziran 2019
Devlet Bahçeli, Ülkü Ocaklarının iftarına katıldı01 Haziran 2019
MHP Kadın Kollarında Yeni Başkan Alev Ataş30 Mayıs 2019
Bahçeli’den İstanbul’un fethinin yıl dönümüne özel mesaj29 Mayıs 2019
"MHP, PENÇE OPERASYONUNU ÖNŞARTSIZ DESTEKLEMEKTEDİR"29 Mayıs 2019
Devlet Bahçeli'den Şehitleri Anma Günü mesajı27 Mayıs 2019
"Cumhur İttifakı bunu başarmaya muktedirdir"24 Mayıs 2019
MHP SEÇMENLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK15 Mayıs 2019
Bahçeli'den milliyetçi medyaya iftar14 Mayıs 2019
Be hey alçaklar, ihanetin nesi güzeldir, 12 Mayıs 2019
HIRSIZIN ÜSTÜNÜ ÖRTMENİN MANASI YOK11 Mayıs 2019
MHP'den İstanbul seferberliği09 Mayıs 2019
Bahçeli'den dokunulmazlık çağrısı08 Mayıs 2019
YSK üyelerine çete demek sakat bir zihniyettir08 Mayıs 2019
Parti olarak İstanbul'da seçimin yenilenmesinden yanayız.05 Mayıs 2019
Bahçeli: Hıyanetin üstüne gidilmeli04 Mayıs 2019
MHP'li Yalçın'dan Cumhur İttifakı'ndan rahatsız olanlara cevap03 Mayıs 2019
'3 Mayıs Milliyetçiler Günü ve Cumhur İttifakı' 03 Mayıs 2019
Cumhur ittifakı Türk milletinin takdiri ve ufuk bayrağıdır. 01 Mayıs 2019
'Bu mübarek topraklarda zillet, kaybetmeye mahkûmdur'01 Mayıs 2019
'Zırvaları zaman israfıdır...'26 Nisan 2019
Yanlış hesap milletten döner24 Nisan 2019
CHP'yi siper olarak kullandılar21 Nisan 2019
KUTUPLAŞMAYA İZİN VERMEYECEĞİZ20 Nisan 2019
Devlet Bahçeli'den Berat Kandili mesajı 19 Nisan 2019
İşte MHP'nin Antalya Programı!19 Nisan 2019
MHP'den Hasan Tahsin Hamlesi19 Nisan 2019
Bu kuru gürültülere pabuç bırakmayız 18 Nisan 2019
Bundan belediye başkanı olmaz14 Nisan 2019
‘BU SOYSUZLAR TEK KELİMEYLE VATAN HAİNİDİR’13 Nisan 2019
MHP Lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti13 Nisan 2019
MHP kampa giriyor13 Nisan 2019
"Yeni bir seçim de düşünülebilir"09 Nisan 2019
KÜTAHYA’YI ÜÇ HİLAL İLE TAÇLANDIRDILAR09 Nisan 2019
MHP'li başkan ! Sözünü tuttu08 Nisan 2019
ÇALIŞANLARI SAVUNUN HALKIN İÇİNDE OLUN!07 Nisan 2019
Türkiye bugünkü sancılı süreci atlatacaktır.05 Nisan 2019
Milliyetçi-Ülkücü Hareket dimdik ve inançla ayaktadır.05 Nisan 2019
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Miraç Kandili mesajı02 Nisan 2019
Devlet Bahçeli'den yerel seçimlere yeni sistem önerisi!02 Nisan 2019
MHP'nin itiraz edeceği yerler01 Nisan 2019
Türkiye üzerinde karanlık hesapları olan mihraklar kaybetmiştir01 Nisan 2019
Cumhur İttifakı hedeflerine ulaşmıştır01 Nisan 2019
Devlet Bahçeli Ankara'da oyunu kullandı31 Mart 2019
'HDP ile yol alanların peşinden gitmeyin'31 Mart 2019
Devlet Bahçeli'den 'intikam' açıklamasına sert tepki30 Mart 2019
"BÜYÜK GAFLETE DÜSÜYORLAR"30 Mart 2019
Beka Bu Seçimin Kaderidir"30 Mart 2019
Cumhur İttifakı siyasi karar ortaklığıdır29 Mart 2019
Kılıçdaroğlu Milliyetçi Olursa Dünya Tersten Döner28 Mart 2019
PUSUDA BEKLİYORLAR28 Mart 2019
İzmir; ilk kurşun demektir.27 Mart 2019
'ABD ATEŞLE OYNUYOR'27 Mart 2019
MHP’Lİ BİRTÜRK’TEN ‘20’DE 20’27 Mart 2019
ÇETİNKAYA, “SAĞLIK ALANINDA DAHA ETKİN OLACAĞIZ”26 Mart 2019
Devlet Bahçeli'den teşkilatlara çağrı!25 Mart 2019
Vakit Birlik Olma Vakti"24 Mart 2019
"Ey katiller, gelin de görelim ..."24 Mart 2019
“1 NİSAN SABAHI AFYONKARAHİSAR EHLİNE EMANET OLACAK”24 Mart 2019
"Biz bu milletin ta kendisiyiz"23 Mart 2019
"Çocuklarımız, ülkemizin yakın geleceğidir"23 Mart 2019
Cumhur İttifakı'ndan Ankara'da tarihi miting23 Mart 2019
ZİLLET İTTİFAKI KUMPASTIR, KOMPLODUR, KARANLIKTIR23 Mart 2019
"CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ HEP ÜLKEDE KRİZ OLMUŞTUR"23 Mart 2019
BU MİLLET, HER TÜRLÜ ZİLLETİ YENECEK GÜÇTEDİR22 Mart 2019
“Ayrıştıran değil, birleştiren belediyecilik”21 Mart 2019

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
HAVA DURUMU
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH