Ana Sayfa > ARAŞTIRMA

Milli Mücadele yolunda Irak Türklerinin varlığı, yayınları
08 Şubat 2013
Bu haber 1730 kez okundu
Büyük Irak Türk milletimiz, kültür, tarih edebiyatına önem vermekle, ışıklıktan aydınlığa doğru, ümitlerle gün önüne çıkarak, Irak’ın her bir yerinde uzun yıllar çalışmalarıyla, uygarlık, bilgi alanında ilerleyerek, Kitap, dergi, gazeteler yayınlayarak, Türkmen milletini kültürel uygarlık tarihine sahip olmakla Uzay yükseltmişlerdir.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
Basınımız o kadar varlı, zengin olarak
Milletimize her bir katkıda bulunarak, 11 Şubat 1911 tarihinde, Arapça, Türkçe (Havadis) gazetesi,
Türkmen gazetesi olarak basılarak, aydın, düşünceli, milletimizin yapıcı fikir, milli duygularını, ortaya
koyarak, toplumun acı, dertleri ve yaşamış olduğu durumuyla ilgilenmekteydi.
 
Havadis gazetesi 1918 yılında sömürgeci İngilizler tarafından, kapatıldıktan sonra Türkmen milletimize,
uygulanan tüm zulüm, baskıya karşı yılmadan mücadelesini sürdürmekle, Kültür, Tarih, Edebiyatı
severek birçok dergiler, kitaplar gazeteler yayınlamıştır.
 
Bunlardan 15–12- 1918 tarihinde Necme gazetesi 12–10- 1926’de Kerkük gazetesi. 23- 09 –1958’de Beşir
gazetesi ve 06- 05- 1961 ‘de Başkente Bağdat’ta Kardeşlik dergisi de yayınlanmıştır..
 
Her yerde ve Irak’ta ilk basılan gazete Bağdat’ta El- Zevra gazetesinin ilk sayısı, Mithat Paşa Osmanlı
Devleti tarafından, 15 Haziran 1869’da basılmıştır.
Kerkük Türk şehrinde basın tarihi ise çok ilerleyerek Hicri 1269–1878–1879’da Fevzi Paşa tarafından
kurulmuştur.
Sanayi adlı bir matbaa Türkmen basın boşluğunu doldurmuştur.
 
Bunun yanında, ayrıca Vilayet matbaası kurulmakla, Sanayi matbaası Rumi 1328 yılında vali Avnullah
Kâzım Paşa ve Kerküklülerin yetkilileri katkısı ile kurulmuştur. Havadis ve Maarif gazeteleri ve çok
sayıda da kitaplar basılmıştır.
 
Ayrıca Bağdat, Basra, Musul, Kerkük Süleyman iye gibi büyük şehirlerde her türlü gazeteler, dergilerde
basılmıştır.
 
Bu gazetelerde, çoğunluk Ferman, Resmi, kararları Kültürel, Siyasi yazılar içinde almaktaydı.
 
El-Zevra gazetesi haftalık dört sayfa Türkçe yayınlanmaktaydı, 49 yılından fazla yayınlanan El – Zevra
gazetesi 2606 sayısı çıkmıştır, ve 11 Mart 1908 Bağdat Taavın , Afkar El Umumiye ve bir çok gazete, dergi
yayınlamıştır.
 
04- 11- 1909’de Arapça ve Türkçe (Zühur) gazetesi 6 yıl basılmıştır. Ve 03- 12- 1913 tarihinde (Gonca )
(İttihat) gazeteleri Selahattin Kerküklü tarafından yayınlanmıştır.
 
Basra’da da 12 gazete yayınlanmakla, (El Zevra –El Musul) gazeteleri basılmakla 1889 tarihinde de
25- yıl süreyle ( Basra) gazetesi yayınlanmıştır Ve 1909’da (Mektubu Zade) Basra’da ilk gazete olarak
basılmıştır, (İkaz) adında da ikinci gazete Türkçe olarak basılarak, 1910’da (Anıyı, Tehzip ) gazeteleri
çıkmıştır.
 
1913 tarihinde Abdul Vahap Tabatabayı tarafından (Seda El Destur) çıkmıştır. 1914- İngilizler tarafından
durdurulmuştur, Birçok Türkmen gazeteleri sürekli çıkara , tanınan gazeteci Avukat Davut Niyazi
Erbil’li tarafından Fayaz gazetesi ve 1910 Musul’da Kasım ( İzharul Hak) gazetesi yayınlanmıştır.
 
Basra’da da (El- Basra –El Feyha) ve 1910 -5- gazete basılmıştır,1885 de, Musul gazetesi yayınlanarak,
1918 İngilizler tarafından durdurulmuştur.
 
Irak’ta özellikle Kerkük Türk şehrinde, Türkmen basınının tarihli şehri sayılır ve Erbil Türk şehrinde,
Türkmen kuruluş hareketlerin ve ITC kurulduktan sonra çok sayıda Türkmen basını ön sırada yer
alarak sayısız gazete, dergi, kitaplar yayınlanmıştır.
 
Bunlardan Türkmeneli, sonradan bizim elimizle Türkiye Türkçesiyle yayınlanmaya devam etmiştir.
Ayrıca Doğuş, Milli Türkmen Partisinin gazetesidir.
Bağımsız gazetesi Türkmen Bağımsız hareketi gazetesi, Yeni kuşak, Gök bürü, Doğru düşünce, Biz
kadınlar, Türkmeneli partisi tarafından yayınlanan Türkmen gazetesi, Tercümen gazetesi Türkmen
Adalet partisi tarafindan yayınlanmaktadır, Ayrıca Muharibin dergisi Muharipler derneği, Pınar dergisi
Türkmen öğretmenleri tarafından,Kerkük Yıldızları, Türkmen kadınları tarafından, Tutsak Türkmen
şehitler dernegi, Türkmeneli dergisi Türkmen Edebiyatçılar tarafından yaınlanmaktadır ayrıca Erbil
Türk şehrinde Seray, Kerkük Türk şehrinde Sadık, Telafer ilçesinde Telafer, Tuzhurnatu’da Tuz
gazeteleri yayınlanmaktadır. Ankara’da Erbil , Türkiye Bartın şehrinde Kerkük’ün sesin Malatya’
Kerkük gazeteleri yayınlamaktadır, Kerkük Finlandiya’da Türkmen Şanı dergi ve site olarak yayın
yapmaktadır.
Türkmeneli dergisi, Kerkük kuşağı, Türkmeneli vakfı tarafından Notlar ve İngilizce
Rapor ve İstanbul’da bulunan Kerkük vakfı tarafından Kardeşlik, Altunköprü dergileri çıkmaktadır.
 
Çiçek, Sanat dünyası, Fuzuli, Türkmeneli gençlik Ve İstanbul Irak Türkleri yardımlaşma Kültür derneği
tarafından Türkmen bohçası, Ankara derneği tarafından Kerkük dergiler yayınlanmaktadır.
 
Erbil şehrinde uzun süre Türkmeneli spor, İzmir Irak Türkleri derneği tarafından Türkmen gazetesi
yayınlanmıştır.
 
Ayrıca Kardeşlik Erbil Türkmen ocağı tarafından yayınlanmaktadır. Türkmen sesi Almanya’da
yayınlanan gazete, İslam hareketi sesi tarafından Gürgür Baba, Vefa Gazetesi yayınlanmaktadır, ayrıca
Türkmen Birlik Partisi Suriye’de El- Delil Gazetesi yeniden Kerkük’te yayınlanmaktadır.
 
Irak Bağdat’ta eski Türkçe olarak Yurt gazetesi ve Birlik Sesi adlı dergileri yayınlanmıştır. Bunun
yanında 1961 tarihinden Bağdat Türkmen Kardeşlik Ocağı tarafından Kardeşlik dergisi yayınlanmıştır.
Aydınlığın ve Türk kültürünün amansız düşmanı Basçılar, 1980 yılında Ocağın önde gelen liderlerini
idam etmiş, kullanılan kukla kimseleri ocağın yönetimime getirmeğe çalışmıştır.
 
Saddam rejimi düştükten sonra günümüzde aylık olarak Kardeşlik dergisi milli yürüyüşüne devam
etmektedir. Bunun yanında Amerika, Kanada’da ve yabancı ülkelerde yaşayan milliyetçi Türkmen
tarafından bülten gazetelerde yayınlanmıştır. Milli Türkmen basını, milletimizin beklentilerini, haklarını
arzularını yerine getirmekle 26- 06- 1994 tarihinde Türkmen milletinin, Türkmeneli siyasi gazetesini
ilk özgürlük sesi olarak ve Türkmen milletine hizmet etmek için yayınlanmıştır ve milli sorumluğuna
üstlenmiştir. Bugün bir bölüm hainlerin yüzünden Türkmeneli gazetesi Kerkük Türkmen şehrinde
milliyetçi aydın insanlarımız tarafından haftalık olarak yayınlanmaktadır.
 
Ayrıca İstanbul değerli ağabeyimiz büyük Türkçü kardeşimiz Dr: Nefi Demirci tarafından 1972 yılında
Kerkük Bülteninden 7 sayı yayınlanmıştır. Ayrıca Dr Nefi Demirci öncülüğünde Kerkük dergisi
birkaç sayısını olsa da yayınını sürdürmüştür. 11- Şubat tarihi Türkmen milletinin en önemli ölümsüz
günlerinden sayılarak, bu tarihte Irak’ta 1918 yılında ilk Türk gazetesi (Havadis) Kerkük Türkmen
şehrinde basılmıştır. 11 Şubat Türkmen milletimizi aydın yazarlarımız, şairlerimiz kutlamaktadır,
11-Şubat her türlü Bilgi, Kültür, Sanat, Edebiyatsever milletimizin tarihinde bir dönüm noktası
sayılmaktadır.
Onurlu, töreli, atılganlıkla büyük bir mücadelesini yürütmekte olan Türkmen basın, dergi, gazetelerimiz,
milletimiz için daha iyi gelecek elde etmesi için kapsamlı, Türkçü milli kalkınmada en büyük
rol oynamaktadır, ve Türkmen basınımız, haklı şehit kanlarıyla alınan, milli davamıza aktif rol
göstermektedir.
 
Milletimizin mücadelesiyle, kaynaşan ölüm, korku bilmeyen, atılgan gençlerimiz, öğrencilerimiz, büyük
yazarlarımız, aydın insanlarımız, milli içli duygularıyla, davalarıyla kaynaşarak, meşru milli haklarını
almak için, mücadele sürdürmekle, büyük katkıda bulunarak hala da bulunmaktadırlar. Buna karşı
basınımız, doğru gerçeğimiz, büyük Türk tarihimiz, uygarlığımız ve çok zengin olan eski kalıntı, gelenek
göreneklerimizi yansıtmaktadır.
 
Türkmen basınımız doğuşundan bu yana özgür yolunu çizmiştir ve başarmaktadır. Türkmen gazete,
dergilerin, kitapların yayınlanmasıyla, mücadele yolumuz daha da değişik aşamalardan geçmektedir.
 
Onurlu kutsal Türkmen basını, bu gün milletin desteği ile, kalite tiraj açısından büyük gelişme
kaydederek, Türkmen milletinin davasını tüm dünya kamuoyuna duydurmaktadır, ve bu alanda yiğit
çalışanlar, onurlu rolleriyle, büyük çabalarıyla, milliyetçi, Türkçü kadrolarımızı, hatırlamalı öncü
gazetecilerimizi unutmamalıyız..
 
Özgürlüğüne kavuşan Türkmen basın yayını özel olarak, özen göstermektedir. Ve Türkmen basınımızın
görevini doğrucu anlayışından kaynaklanmaktadır. Türkmen milletimiz kuruluşları arasında, bir bağ
noktası olmakla ve istenilen düzeye ulaşa bilmek için, geceli gündüzlü çalışan milletimiz, şanlı tarihimize
yardımcı olarak, aydın Türkmen insanlarımızın seslerini duyurmuşlardır.
 
Mert ve onurlu şehitlerimizin bırakmış oldukları izleri takip ederek can, gönülden şehit düşene kadar,
milli mücadelemizden, uzak durmadan çalışacağız...
 
Mücadelesini sürdürmekte olan aydın Türkçü insanlarız kitap, gazete, dergi, Radyo, Televizyon, basın
yayın alanından başka ayrıca bilgisayar, internet alanında da büyük katkıları bulunmaktadır.
Milli Türkçülük Kerkük Türkmeneli davası yolunda 24 saat dünyanın her bir yerinde milletimize
İnternet bilgi sayar yoluyla çapalarını göstermekle büyük milletimizi üstün başarılı katkılarıyla tüm
dünya milletlerine büyük Türk dünyasına tanıtmaktadırlar. İnternet alanda uzun süreden yayın
yapmakta olan Irak Türklerinin sitelerine gelince bunlardır:
 
1- www.tmhareket.net
www. Kerkuk.net
2- www.turkmeneli.org
3- www.turkmenelitv.com
4-www.bizturkmeniz.com
 
5-www.kerkukfeneri.com
6- www.iraqiturkman.org.tr
7- www.kerkukturkuleri.arsivi.com
8- http://members.lycos.nl/Kerkuk
9- www.kerkuk.dk
10- hem.spray.se/kervanci-oglu/index1.htm
11-www.kerkukname.com
12-guzelkerkuk.com/G_kerkuk
13-www.turkmenforum.com/forum/
14-www.irak-turkmen.com
15-www.alturkmani.com
16-www.araahurra.com
17-www.fuzuliuniversity.com
18- www.erbilvakfi.org/
19-www.geocities.com/iraqiturkmen
20-www.kirkuk.us
21-www.turkmen.nl
22-www.2000fm.com/turkmen
23-www.kerkuk.se
24-www.turkmentimes.net
25-www.iraqiyoon.com
26-www.irakturkleri.com
27-www.turkmensesi.com
28-www.yanarkent.com
29-www.iuiturkmen.org
30-www.shababkirkuk.jeeran.com
31-www.cankerkuk.diyari.com
32-www.kerkuk.radyosu.com
33-www.freewebs.com/kerkuk_takimi
34-www.angelfire.com/tn/sertturkmen
35-www.kardaslik.org
36-www.nihad.diyari.com
37-www.karanaz.diyari.com
38-www.karanaz.sayfasi.com
 
39-www.nejdetkocak.4t.com
40-www.irakturkleri.org
41-kutucuk.sitemynet.com
42-www.kerkuk.dk/TUR
43-www.ulkucu.jeeran.com
44-www.turkmen.senligi.com
45-www.asilkan.org/sabit/yazar3/koprulu4.htm
46-kerkuk.otukenim.net
47- www.yalniz- kurt.com/modules.php?name=News&new_topic=37
48-kerkukluulus.com.tr.tc
49-www.angelfire.com/tn/halk
50-www.angelfire.com/al/kirkuk
51- hem.spray.se/kervanci-oglu/index1.htm
52-www.kerkukmedya.com
53--www.tuzkhurmato.com
54-www.tanis-turkmen.nl
55-www.daquq.com
56-www.alkal3a.com
57-www.turkmanmedia.com/tr
58-www.kerkukgazetesi.com
59-www.turkmanmedia.com/tr
60-www.itkad.com
61-www.avrasyagundemi.com/
62-www.turkmeneliihd.com
63-www.turkmensani.net
64-erbilgazetesi.com/
65-www.irakturkleri.org/haberoku.php?haber=112
66-http://www.irakturkleridernegi.org.tr/
67-http://www.sehitadilserif.com/
68-http://www.nizamettin.net/
69- http://www.2000fm.com/turkmen/index.htm
70-http://www.indvandrerradio.dk/Turkmanisk/Turkmanisk.htm
71-http://www.haba2001.com/
72-http://www.turkmennetwork.com/ky/
73-http://www.sehitadilserif.com/
74-http://www.afkarhura.com/
75-http://www.turkmenelim.com/turkmenelim/index.php
76-http://www.turkmenelim.com/turkmenelim/index.php
77-http://www.turkmenvoice.com/
78-http://www.itkad.com/
79-
http://www.kerkukhaberajansi.com/kha/
80-
http://www.kerkukmedya.com/index.php?lang=tr
81-
http://www.kerkukvakfi.com/
82-
http://www.turkmeninstitute.org/
83-
http://www.turkmen.nl/
84-
http://www.daquq.com/
85-
http://www.turkmennetwork.com/
86-
http://www.turkmensesi.com/
87-
http://www.alturkmani.com/new/
88-
http://www.alturkmani.com/new/
 
89-http://tr.turkmenhak.com/
90-
http://www.turkmeneligazetesi.net/
91-http://www.turkmeneliihd.com/
92-
http://www.iraqiturkman.org.tr/
93-
http://www.turkmeneliparty.com/
94-
www.turkmeneliyurdumuz.com/
Bu site, gazete, dergilerimizin bir bölümü kapatılmıştır günümüzde yayın yapmamaktadır.
Günümüze kadar Irak Türklerin Kültürü ve Sanat eserleri
Dünya Türklerinin ve Türk kökenli topluluklar, yaşadıkları topraklarda, bölgelerde katliam, soykırım,
işkence, gözyaşı, çile, acılarla rağmen, Türk milletimiz uygarlığını, kültürünü, milli davasına sahip
çıkarak, yüzlerce aydın, kültürlü insanlarını, büyük dava adamlarını yetirmiştir.
 
Saddam rejiminin düşmesine karşı düşmanların baskısı dehada güçlü bir şekilde artmaktadır, Saddam
rejiminin yerini, tam olarak Peşergeler her türlü
baskıları, işkence, Kürtleştirme planı tam olarak, Araplaştırma planından hiçbir farkı görünmektedir,
sürekli olarak büyük milletimize karşı, bu acı üzücü durum sürmektedir.
Her türlü patlama, suikastlarda yüzlerce Türkleri şehit vermekteyiz.
 
Türk olanlar, dünyanın her yerinde, Türkçülük uğrunda bedel olarak, canlarını, kanlarını
ödemektedirler, dünya Türklerinin yanında, Irak Türkleri, baskı zulümler, uzaklaştırmada, soykırımla,
acıyı paylaşmaktadırlar. Düşmanlar kültürümüzü, tarihimizi, dilimizi tüm yönleri ile yok etmeye büyük
planlarla çalışmaktadırlar.
 
Irak Türkleri yüce, Türk tarihleri ile, büyük altı devletler kurmalarına rağmen, 8 soykırım, katliamlara
maruz kalmışlardır, bu acı olayların içinde, kendi Sanat, Edebiyat, Folklor, Resim, Hattatlığa, El
sanatlarına, Çileli, Şarkı, Türkülerine, önem vermekle, Irak Türkleri her türlü Kitap, Dergi Gazete,
Bülten, Sergiler düzenlemede büyük varlıklarını göstererek, kendilerini şehitlerinin kanıyla, ulu
tarihlerine yansıtarak, kahraman gençleri ile katkıda bulunarak, barlı, verimli ürünleri büyüterek,
yetirmişlerdir.
Türk dili, Türk Eğitimi, bugün Türkmeneli Edebiyatı içerinde, Şiir, Öykü, Çocuk şiirleri, Masalları,
Düz yazılar, Hoyratlar, Maniler, Türküler, büyük yazarlarımız tarafından kelama alınarak, gün
ışığına çıkmıştır ve yayınlanmakta olan milli duyguları kapsayan, Türkçe gazetelerimiz, dergilerimizi
süslemektedir.
 
Her bir alanda Irak Türkleri, birleşerek, bugün bir bütün olarak Türk dillerine, tarihlerine, Edebiyat,
Sanatlarına, özveri olarak yeni yapıtlar, dergileri, gazeteler, faaliyetleri dünyanın her bir yerinde
tanınmaktadırlar.
Bu milli mücadele, Türkçülük yolunda, zaman, zamana soykırımlara, katliamlara uğrayarak, milli
dava yolunda yüzlerce şehitler vererek, milli mücadelelerini sürdürmekle, hiçbir zaman Edebiyatından,
kültüründen, geçmişlerinden, davalarından taviz vermeyerek büyük çapalarını göstermektedirler.
 
Bugün çok zengin, varlı olan Türkmen kültürü, kuruluşları, Irak’ın her bir yerinde olmak üzere,
dünyanın her yerinde milli kültür ile ilgili kuruluşları, Kerkük, Musul, Erbil, Kifri, Telafer, Bağdat’ta
Türkmeneli, radyo, Televizyonu, dünyaya yayın yapan Türkmeneli televizyonu, sık sık yayınlanan
gazeteler, dergiler, kitaplarımızı, Irak rejimleri, ve Irak’ı bugün hüküm eden rejimler, bizleri
susturmadan, dağlarda, göklerde, mas mavi,al bayrağımız var oluşuyla, sonsuza dek, tüm Türkmeneli
üstünde dalgalanacaktır, canlanmaktadır.
 
Artık hiçbir zaman bizler büyük Türk milleti olarak susmayacağız..
Dört milyona yakın olan Irak Türkleri arasında, yüzlerce şairler ulaşmıştır, bunlardan Fuzuli, Nesimi,
Faiz, Kabil, Osman Mazlum, Mehmet Sadık, Hicri Dede, Hıdır Lütfi, Mehmet İzzet Hattat, Mustafa Gök
Kaya, Nasıh Bezirgân, Mehmet Sadık, Hicri Dede, Nesrin Erbil, Hasan Görem, Felek oğlu, Rıza Çolak
Sadun KÖPRÜLÜ, Faruk Faik, Ümit Osman, Kemal Beyatlı,
ve başkaları.
 
Yazarlar ise Mehmet Hurşit Dakuk’lu, Ata Terzi başı, Muhsin Şakır Köprülü, Hani Sahip, Kahtan
Hürmüzlü, Nusrat Mardan, Erşat Hürmüzlü, Dr Nefi Demirci, Habib Hürmüzlü, Necat Kevser, Aydın
Kerkük, Mehmet Mardan, Suphi Saatçi, başkaları. Folklorcu Mehmet Hurşit Dakuk’lu, Mevlit Taha
Kayacı, Şakır Sabır Ziraatçı, Ali Maruf, İbrahim Dakuk’lu, be başkaları. Resim alanında Mehmet Mehdi
Tuzlu, Halit Mehmet Ramazan, Celal Fahri, Yaşar Suphi, Aydın Şakır Iraklı, Nurettin İzzet, Celal Pulat.
ve başkaları.
Hattatlıkta ise Mehmet İzzet Hattat, İhsan Malik Hattat, Necat Hattat, İzzettin Tuzlu, Haşim Hattat,
Abdullah Kaymaz, Mehmet Kasap ve başkaları.
Ses sanatkârları Reşit Güle Rıza, Mehmet Gül boy, İzzettin Nimet, Şükür Han zat, Ekrem Tuzlu,
Fahrettin Ergeç, Abdulrahman Kızılay, Abdul Vahit Küzeci, Cemil Kapkapçı, Rıza Abu, İbrahim
Kızrabatlı, Necdet Kifirli, Satıh Köprülü, Sınan Köprülü, Haba, Hasan Naccar, Kerkük Kızı, Yılmaz
Erol, Fathullah Altın ses ve başkaları.
 
Aktörler piyes yazarlarımızdan İsmet Hürmüzlü, Şehit Hüseyin Demirci, Salah Nevres, Enver
Ramazan,Zeynel Abdın Köprülü, Ahmet Ortakçı, Aydın Kasap, Cemal Kerküklü, Hüseyin Ali Galip ve
başkaları.
 
Bu faaliyetler, çalışmalar uzun yıllardan, tüm baskı, engellere rağmen yayınlanmakla, düşmanlara
kültürlü, aydın bir millet olduğumuz göstermektedir.
 
Irak Türkleri, düşmanlara şiirleriyle, yazıları türkü, şarkılarıyla, aydın insanları ile mücadelesini
sürdürerek, ter temiz, hoşgörü, şerefli, töreli bir millet olduklarını yansıtmaktadırlar.
 
Irak’ta eskiden, cumhuriyetten önce, çok sayıda gazeteler, dergiler yayınlanmıştır ve Saddam
döneminden sonra tüm engel baskılara karşı çok sayıda gazetelerimiz, dergilerimiz, İnternet sitelerimiz,
dünyanın her bir yerinde mücadelesinİ, milli Türkçülük duygusuyla sürdürmektedir.
 
Baskılar, Saddam döneminde olduğu gibi Kürt, ve Arap
Rejimleri tarafından, birçok gazete, dergilerin yayınlanmasının durdurulmasına karşın, yine aydın,
Türkçü mücadeleci, atalarımız, erlerimiz davasına sarılarak, gizli şekilde de olsa bültenler, Irak’ın
dışarısında gazete, dergiler yayınlamışlardır.
 
Önceden Bağdat’ta birçok dergi, gazete yayınlandı, ayrıca Musul, Erbil, Kerkük, Basra, Süleyman iyede
birçok Türkçe gazete, Kitaplar, dergiler yayınlanmıştır.
1961 yılında Bağdat’ta Kardeşlik dergisi, Türkmen Kardeşlik ocağı tarafından yayınlanarak 1970 yılında
haftalık Yurt gazetesi, Birlik sesi dergisi yaylanmıştır, sonradan Türkmen yazarlarına dönmüştür.
1970 yılından bu yana Bağdat’ta Türkmen Müdürlüğü tarafından edebiyat alanında birçok kitaplar
yayınlayarak, 1990 yılından Erbil Türkmen şehrinde yüzlerce kitaplar Irak Türkmen Cephesi yoluyla
yayınlanmıştır. Aşağıda Irak’ın muhtelif yerlerinde yayınlanan dergi ve gazetelerin adları, tarih ve yer
belirtilerek yazılarımıza eklenmiştir:
Türkmenelinde yayınlanan gazeteler
 
1-Kerkük Gazetesi, 1959- Kerkük (uzun süre Kerkük’te yayınlanmış, daha sonra başka şehirlerde bu adla
yayınına devam edilmiştir.)
2- Beşir Gazetesi, 1958 Kerkük
3-Havadis Gazetesi, Kerkük yayınlanmıştır.
4-Gâvur Bağı Gazetesi Kerkük şehrinde 1959 yayınlanmıştır.
5-Türkmeneli Gazetesi –Erbil yayınlanarak günümüzde 2005 yılından sonra Kerkük Türkmen şehrinde
yayınlanmaktadır.
6-Türkmeneli Spor Gazetesi – Erbil yayınlanmıştır.
7-Türkmen Gazetesi – Türkmeneli partisi yayınları
9-Bağımsız Gazetesi, Türkmen bağımsızlar harekâtının gazetesi
10-Doğuş Gazetesi Milli Türkmen partisinin gazetesi,
11-Kardeşlik Gazetesi Erbil Kardeşlik ocağının gazetesi.
12-Yurt Gazetesi 1970 Bağdat’ta yayınlanan gazete.
13-Musul Gazetesi – Ankara
14-Fuzuli Gazetesi – Ankara
15- Kerkük Bülteni Gazetesi 1972 İstanbul 7 sayı yayınlanmıştır.
16-Biz Kadınlar bülten gazetesi, Erbil
17-Sanat Dünyası Bülteni gazetesi, Erbil
 
18-Altunköprü Gazetesi- Altunköprü ilçesinde 2003 yayınlanmıştır.
19-Aksu Gazetesi Tuzhurmatu ilçesinde –2003 yayınlanmıştır.
20-Beşir Gazetesi- 2003 Bağdat şehrinde yayınlanmıştır.
21-Telafer Gazetesi – Telafer ilçesinde –2004 yayınlanmıştır.
22-Sade Telafer Gazetesi – Bağdat – 2004 yayınlanmıştır.
23-Türkmen sesi Gazetesi 2000 Almanya yayınlanmıştır.
24-Tercüman Gazetesi – 2005 Türkmen Adalet partisi yayınları
25-El Delil Gazetesi Türkmen İslam birlik partisi yayınları 1990
26-Vefa Gazetesi Türkmen Vefa harekâtı yayınları 2000
27-Kurtuluş Gazetesi 2005 Kerkük Mahpusla Tutuklular gazetesi
28- Sadık Gazetesi Kerkük 2005
29-Baba gür, gür gazetesi İslam hareketi gazetesi
30-Esin Gazetesi- Erbil 1996 yayınlanmıştır.
31- Taraki Gazetesi – Kerkük – 1959
32- Seda Kerkük Sporu 1968 Kerkük
İsmail Sert Türkmen tarafından yayınlanmıştır.
33- Kale gazetesi – 2006 Kerkük şehrinde yayınlanmaktadır.
34- Filke gazetesi – 2005 Kerkük’te yayınlanan gazete.
35- Işık Türkmen Edebiyatçıları tarafından 2006 Kerkük’te
36- Şura gazetesi 1947 yayınlanan gazete
yayınlanmıştır.
37- Kerkük gazetesi Kerkük şehrinde 1952 yılında yayınlanmıştır
38- Yeni Kültür dergisi 1954 yılı yayınlanmıştır.
39- Ayrıca Musul şehrinde Sarsar, Çenebaz, Bağdat’ta Nehrin arası,Zühür, Yeni Feyiz Tehzip, İkaz
Basra’da yayınlanmamıştır
43- Necme gazetesi 1918 tarihinde Kerkük’te yayınlanmıştır.
44- Teceddüt gazetesi 1920 yılında yayınlanmıştır.
45-İleri gazetesi 1935 tarihinde Kerkük şehrinde yayınlanmıştır.
46- Birlik gazetesi Arapça Kerkük şehrinde yayınlanmıştır.
47- Sada Şimal– Kuzey sadesi 1951 tarihinde Kerkük şehrinde yayınlanmıştır.
48- Kerkük Sesi Bartın Türkiye
2009 yayınlanmıştır.
 
Irak Türklerinin yayınlanan Dergileri:
1-Kardeşlik Dergisi – Bağdat Türkmen ocağı yayınlarından 1961
2-Kerkük Dergisi Türkmen dernekleri Ankara, İstanbul’da yayınlanarak şimdi yeni sayılarına
Ankara’da devam etmektedir
3-Gök bürü Dergisi Erbil 2000
4-Yeni Kuşak Dergisi 1996 Erbil Türkmen şehrinde yayınlanmaktadır.
5-Birlik Yolu -dergisi Erbil
6-Doğru Düşünce Dergisi 1997 Erbil şehri
7-Çiçek Çocuk dergisi – 2004 Erbil
8-Türkmen Şanı Dergisi – Irak – Finlandiya 2002
9-Global Strateji dergisi Ankara 2005-
Şimdiise Orta doğu olmuştur
10-Notlar Dergisi Ankara 1998
11-Irak Türkmenleri 2003 Türkiye Irak Türkmen Cephesi Temsilciliği Ankara.
12-Türkmeneli Gençlik Ankara 2002
13-Atabek dergisi – 2005 Erbil
14-Altunköprü -Dergisi – 2002 İstanbul
15-Türkmen Bohçası Dergisi 2002 İstanbul
16-Kardeşlik Dergisi 1998 İstanbul
17-Kerkük Dergisi – Kerkük 2004
18-İsta Türkmen – 2006 Mısır
19- Sümer Dergisi 2006 Kerkük’te yayınlanmaktadır.
20- Işık dergisi Türkmen Edebiyatçıları tarafından 2006 Kerkük’te
Yayınlanan dergi.
21- Fener dergisi Kerkük öğretmenleri tarafından yayınlanmaktadır
22- Maarif dergisi 1913 tarihinde Kerkük şehrinde yayınlanmıştır.
23-- Sabah dergisi Basra’da yayınlanmıştır.
 
24-- Kevkeb Maarif dergisi 1915 tarihinde Kerkük’te yayınlanmıştır
25- Şafak dergisi 1958 Kerkük’te yayınlanmıştır
Yayınlanmıştır,Irak Türkmen Cephesi 2010 Ankara Cephe Temsilciliği tarafından yaınlanmıştır.
Türkmeneli dergisi 2011 tarihinde Kerkük’te yayınlanmaktadır.
26- Atabey dergisi Erbil Türkmen şehrinde yayınlanmaktadır.
27-Hedefe Doğru, Kerkük şehrinde yayınlanmaktadır.
28- Dönüş dergisi Konya Türkiye 2009
29-Ortadoğu Analiz 2009Ankara’da yayınlanmaktadır.
Ayrıca birçok siteler, bültenler şahsi olarak yayınlanmaktadır.
 
Bizler Irak Türkleri olarak bu temiz arı dilimizda gazetelerimiz, kitap, dergilerimiz, sitelerimiz daha
fazlasıyla dünyanın her yerinde bütün dünya dilleriyle tarihimizi, gelenek, görenek, kültürümüzü,
edebiyatımızı, politikamızı, faaliyet, çalışmalarımızı her kese, her insanlara aktarmalıyız, ulaştırmalıyız
bizler şarkı, türkü, makam, hoyratlarımızla, şairlerimizle büyük insanlarımızla tanınan bir Türk
milletiyiz tarihimizi, yiğitliğimizi insanlar okumalıdır, öğrenmelidir, bir olalım, diri olalım
Her alanda çalışarak görünmeliyiz varlığımıza sahip çıkmalıyız milletimizin sevgisiyle yaşayarak
şehitlerimizin, atalarımızın izinde kanla, canla yürümeliyiz.
Yazan: Sadun KÖPRÜLÜ


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer ARAŞTIRMA Haberleri

Başlık Tarih
 
"Türk milleti tehlikeyi gördü"27 Nisan 2019
Sanatımda memleket var17 Mart 2019
Narımız hanım ellerde hayat bulacak08 Mart 2019
Mustafa Yıldızdoğan: Ülkücülük en şerefli madalyam01 Mart 2019
”ÖYLE BİR MİTİNG YILDIRIM GİBİ ÇAKAR”20 Şubat 2019
Sözü sağlam, özü sağlam, adam ol, ırkına çek.02 Şubat 2019
Düşünen, sorgulayan okuyan bir gençlik01 Şubat 2019
‘YUNUSÇA YÜREĞİMİZLE ŞEHRİ KUCAKLAYACAĞIZ’08 Aralık 2018
Devlet Bahçeli’nin zafer formülü07 Aralık 2018
Şehit öğretmenlerimize çok şey borçluyuz24 Kasım 2018
DEVLET BEYLE SÖYLEŞİ -2/ 15 TEMMUZ’DA SON NEFESİ VERMEMİZİ GÖZLEDİLER.31 Ekim 2018
DEVLET BEYLE SÖYLEŞİ -1- ÜLKÜCÜ VE ÜLKÜCÜLÜK30 Ekim 2018
‘Türk’üm demeye devam edeceğiz’30 Ekim 2018
YENİ DÜNYADA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI 30 Haziran 2018
'Cumhur İttifakı zaferle sonuçlanacak'12 Mayıs 2018
TÜRKİYE, KÜRESEL GÜÇLERİN HEDEFİNDE09 Nisan 2018
3 SEÇİME DE HAZIRIZ09 Nisan 2018
“CUMHUR İTTİFAKI TANKIN ÜZERİNDE OLUŞTU”12 Mart 2018
“AYRIMIZ GAYRIMIZ YOKTUR BİZİM”20 Şubat 2018
Sarıkamış harekatının Türk tarihindeki yeri ve önemi22 Aralık 2017
FAHREDDİN PAŞA'NIN KAHRAMANLIĞI TARİHİ BELGELERDE21 Aralık 2017
İşaret Taşlarımız: Erol Güngör 16 Aralık 2017
MHP, TÜRKİYE'NİN SİGORTASIDIR12 Aralık 2017
İşaret Taşlarımız: Aşık Seyrani30 Kasım 2017
TÜRKİYE, KÜRESEL GÜÇLERİN HEDEFİNDE17 Kasım 2017
Barajları da, tezgahları da boşa çıkarırız16 Kasım 2017
KRİPTO FETÖ'CÜLER SİYASETE EL ATTI28 Ekim 2017
Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Ömür Raşit Tayfur, Ülkü Ocaklarını Anlattı12 Ekim 2017
Ortadoğu'nun istikrarı, İran ve Türkiye'nin işbirliğinden geçer12 Ekim 2017
DEVLET BEY TARİHİ SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRDİ25 Temmuz 2017
DEVLET SIRRI HAİNLERİN ELİNE GEÇTİ24 Temmuz 2017
FETÖ'NÜN SİVİL KANADI NEREDE?23 Temmuz 2017
DARBE GİRİŞİMİNDE İLK CESUR ÇIKIŞI BAHÇELİ YAPTI23 Temmuz 2017
Kaset komplosunun delilleri Isparta'dan çıktı21 Temmuz 2017
PARALEL YAPI HDP'YE OY VERDİ20 Temmuz 2017
Bahçeli, FETÖ'nün MHP'de yuvalanmasına izin vermedi19 Temmuz 2017
MHP'YE KOMPLOYU FARUK BAYINDIR FİNANSE ETTİ18 Temmuz 2017
BAHÇELİ FETÖ'NÜN SİNSİ PLANLARINI DEŞİFRE ETTİ17 Temmuz 2017
PKK AÇILIMI VE MHP'YE ALGI OPERASYONU16 Temmuz 2017
FETÖ İHANETİNİ İLK O GÖRDÜ VE UYARDI15 Temmuz 2017
"ÜLKÜCÜ HAREKET ŞAHA KALKACAK" 04 Haziran 2017
3 Mayıs Milliyetçiler Günü: BU SEVDA BİTMEZ02 Mayıs 2017
"BOZGUNCU SÖZDE MUHALİFLERLE CHP'NİN DİLİ AYNI"22 Mart 2017
MHP, Antalya’da birinci parti olma gücüne sahiptir ve olacaktır!08 Mart 2017
Devleti sağlam tutmak zorundayız06 Mart 2017
BUNLAR FİTNE VE BOZGUNCU17 Şubat 2017
GÖKTÜRKLERİN GİZEMLİ HAZİNESİ ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR13 Şubat 2017
“Söz ve yetki Türk milletinindir”04 Şubat 2017
Devlet Bey ‘Getirin görelim’ dedi, kimseye açık çek vermedi06 Kasım 2016
“Lidere Hakaret Edene, Acımasız Olurum”22 Ekim 2016
Cennettin Bir Köşesi: Bled 17 Ekim 2016
74 YIL GECİKEN SALA04 Ağustos 2016
HAK ETTİKLERİ CEVABI VERMEKTEN İMTİNA ETMEYİZ29 Temmuz 2016
MHP'li Yalçın'dan Maya dergisine cevap26 Temmuz 2016
Güneydoğu'da neler oluyor?29 Nisan 2016
MHP’ye operasyon 2009’da başladı18 Nisan 2016
KARAYÜN'DEN BİR 12 EYLÜL ROMANI: ÇAKAL KAYASI 14 Nisan 2016
"MHP bu kaos ortamından ancak Devlet Bey'le çıkar09 Mart 2016
100 Yıllık Rövanş19 Şubat 2016
Gün Kavga, Fitne ve Çekişme Günü Değil06 Şubat 2016
Kürtler, Belgelerle Türkmen Kenti Kerkük’ü Nasıl İşgal Etti ve Türk Dış Politikasının İflası?03 Şubat 2016
MİLLİYETÇİLİK MODA DEĞİL AMA BEN MİLLİYETÇİYİM !20 Aralık 2015
Osmanlı döneminden kalma mayın balıkçı ağına takıldı27 Kasım 2015
MHP'DEN KONGRE KARARI ?!19 Kasım 2015
YAŞADIĞIMIZ DÖNEM, KİBİR DÖNEMİ08 Kasım 2015
ACIYA KARŞI ZİKİR!.. 12 Ekim 2015
TÜRK OCAKLARI GENEL BAŞKANI PROF. DR. MEHMET ÖZ İLE RÖPORTAJ03 Ağustos 2015
Sıfırlanan Paralar Erken Seçimde Kullanılacak! 19 Temmuz 2015
Karakaya: O kapıyı açmanın yolu belli! 18 Temmuz 2015
Hırsız ve Bölücülerle Koalisyon Yapmayız! 15 Temmuz 2015
'SUÇUNUZ YOKSA YÜCE DİVAN'DAN NEDEN KORKUYORSUNUZ?'12 Temmuz 2015
Halaçoğlu: Özür dilemem, Devlet bey 'konuşmaya devam edin" dedi12 Temmuz 2015
Özdağ: MHP neden çekimser kaldı?04 Temmuz 2015
Devlet Bahçeli'den koalisyon açıklaması20 Haziran 2015
İhsanoğlu: Milletin gerçek temsilcisi MHP'dir 26 Mayıs 2015
Çavuşoğlu;Asıl Soykırımına Uğrayan Kimler?25 Mayıs 2015
MHP Lideri Bahçeli, Muharrem Sarıkaya'ya konuştu19 Mayıs 2015
Erdoğan’ı, vatana ihanetten yargılayacağız!12 Mayıs 2015
İHSANOĞLU: “MİLLET ARTIK AKP’YE VERDİĞİ KREDİYİ GERİ ÇEKİYOR, MHP’YE VERİYOR”07 Mayıs 2015
Hukuk, hukuka karşı direniyor28 Nisan 2015
Özdağ'dan Korkutan İddia!17 Nisan 2015
"MECLİS'TE KAN BEYNİME ÇIKIYOR" 06 Nisan 2015
Celal Adan: Devlet Bey, Ergenekon ve Balyoz'da tuzağa düşmedi16 Mart 2015
"BEN TÜRK'ÜM DEDİĞİMDE 'SEN FAŞİSTSİN' DİYEMEZSİN"16 Şubat 2015
AKP’li vekillerden MHP’ye ilginç talep09 Şubat 2015
Yusuf Halaçoğlu:Türkiye’yi Amerika ve PKK yönetiyor!19 Ocak 2015
REKLAM YAZARI ŞAİR HASAN SANCAK’ IN : AYAKKABI KUTUSU KARAGÖZ=HACİVAT GERÇEK RÜYASI ÇOK KONUŞULACAK!..06 Ocak 2015
Erdoğan'ın amacı gündem değiştirmek03 Ocak 2015
MHP İSTANBUL İL BAŞKANI MEHMET BÜLENT KARATAŞ NTV HABER RÖPORTAJI SES GETİRDİ:31 Aralık 2014
Dr. Sinan OĞAN ile “Çözüm Sürecinde Yeni Aşama” Konusunda Röportaj27 Aralık 2014
AKP'Yİ YIKACAĞIZ24 Aralık 2014
MHP Iğdır Milletvekili ve TÜRKSAM Başkanı Sayın Dr. Sinan OĞAN ile Peşmerge’nin Türkiye’de Eğitilmesi Hakkında Söyleşi28 Kasım 2014
Kalaycı, Ermenek'teki Maden Ocağı Kazası için Meclis Araştırması Açılmasını İstedi27 Kasım 2014
Anadolu'da sessiz yığınların ayak seslerini duydum09 Ağustos 2014
DOĞU TÜRKİSTAN'A GİDEN TEK LİDER03 Ağustos 2014
Prof.Dr.Saadettin Gömeç Enver Paşa'yı Yazdı.03 Ağustos 2014
Ey insafsızlar, ey vicdansızlar Irak'ta Türkmenlerin yaşadığı dramı ve trajediyi görmüyor musunuz?02 Ağustos 2014
DOĞU TÜRKİSTAN VE TÜRKLÜK01 Ağustos 2014
AİHM Ermeni Soykırımı Yoktur Kararı Verdi19 Mayıs 2014
Türk'ün Karakteri ve Türkçe I13 Mayıs 2014
‘Sonları Yüce Divan olacaktır’23 Aralık 2013
Her şeyden önce Ülkücü16 Kasım 2013
Kahraman Nezahet Onbaşı'ya İstiklâl Madalyası Ölümünden Sonra Nasip Olacak28 Ekim 2013
Siyaset İskelesi'nde Bir Bey Efendi- 113 Temmuz 2013
Ermenilerin çocukları PKK olarak karşımıza çıktı15 Mayıs 2013
Yeni Anayasa Çalışmaları Ve Milletimizin Adı Konusunda Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü’nün Görüşlerinin Dayanakları19 Mart 2013
BU SEVDA BİTMEZ17 Şubat 2013
TWİTTER GÜNDEMİNİ ÜLKÜCÜLER BELİRLİYOR!11 Şubat 2011
Varolmak için MHP Gerek (2)07 Şubat 2013
Varolmak için MHP Gerek07 Şubat 2013
Başbuğ Türkeş'in Hayatı07 Şubat 2013
Doğu Türkistan`da Türklere karşı soykırım politikası06 Şubat 2013

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH