Ana Sayfa > TÜRK DÜNYASİ

Mehmet Özbek, Irak Türkleri'nin Elçisi!
21 Aralık 2017
Bu haber 544 kez okundu
Kerkük türkülerini bilir misiniz? Kerkük hoyratlarını... Her birinin nice acılara şahit olduğunu kursakta kalmış yutkunulamayan, yarım kalmış nice duygular üzerine yazıldığını bilir misiniz? Her birinin bir feryat olup duymayan kulaklardan gönüllere sızmaya çalıştığını hiç fark ettiniz mi?
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

Türkmenler Osmanlı Devletinden ayrıldığı 1918 yılından günümüze kadar vatan hasreti çekmiş, siyasi politikalarla yalnızlaştırılıp çeşitli katliamlara, zulme maruz kalmıştır. Haklarını, hürriyetlerini  dillerini  milli kimliklerini  müdafaa konusunda insanın ciğerini delen, kayıtsız kalamayacağı bir mücadele vermişlerdir. Hala da bu mücadeleye devam etmektedirler. Bu mücadele esnasında haklı davalarında Türkiye Cumhuriyeti'nden destek beklemişler, gördükleri mezalimi başta dünya olmak üzere daha çok Türkiye'ye anlatmaya çalışmışlardır. Her ne kadar aramızdaki toprak bütünlüğü bozulmuş olsa da kültürel bağlar Türkiye ile Türkmen coğrafyası arasında bir köprü kurmuştur. Kerkük hoyratları, türküleri Türkiye Cumhuriyetine Türkmenlerin varlığını unutturmamış, hatırlatmıştır.

Türküler, bir milletin yaşadıkları olayların sonucunda doğan derin duyguların ifadesidir. Halkın yaşadıkları olaylar karşısındaki  en saf en temiz, riyadan uzak, kişisel çıkarlar barındırmayan hislerinin vücut bulmuş şeklidir. Bu yüzdendir ki dinleyen herkesin ruhuna sızar ve anlatmak istediği duyguyu dinleyenlere yansıtır. Bir ülkenin toprakları hangi duygularla yoğrulmuşsa türküleri de o duygular neticesinde meyve verir. Aşk, ayrılık, hasret, vatan üzerine yakılmış türküler vardır. Kerkük'te ise bir asırdan beri devam eden ana vatandan ayrılık, dillerini, topraklarını, yaşadıkları kültürü terk etmek istemedikleri için gördükleri baskı ve zulmün ifadesi olan türküler, maniler, hoyratlar vardır. Özellikle de Kerkük'te hoyrat okuma geleneğine önem verildiği, hoyratların Türkmenlerin, insanlara özellikle de Türkiye ve dünyaya seslerini duyurmak için bir araç olarak kullandığı görülmektedir. 

      

Kerkük türkülerinin duayen ismi Irak Türkleri'nin sesi Şanlıurfa’nın yetiştirdiği tüm Türk dünyasının yakından tanıdığı Türk’ün Türk bayrağını, türkü bayrağını 56 yıldır taşıyan İcracı, Derlemeci, Koro Yöneticisi, Halk Bilimci, Akademisyen Mehmet Özbek, Ulusal ve uluslararası arenada Irak Türkleri’nin sesi ve elçisi olmuştur.Mehmet Özbek ismini bilmeyen yoktur. Özellikle halk müziği tutkunlarının aşina olduğu Mehmet Özbek aynı zamanda klâsik mûsikîmizle ilgilenenlerin de çok yakından bildiği bir addır.

Mehmet Özbek ile tanışan Kerküklü Sanatçımız rahmetli Abdurrahman Kızılay kısa sürede gerçek bir dayı yeğen olarak Kerkük türkülerini tüm Türkiye ve dünyaya tanıtmaya çalıştılar. Abdurrahman Kızılay ile Kerkük hoyrat ve türkülerinden oluşan bantlar doldurup bunların Türkiye'deki radyolarda okunmasını sağlamıştır.. Mehmet Özbek ile ortaklaşa yaptığı "Türkülerin Dilinden", "Mumu Kimin Yanan Kerkük" adlı müzik albümleri ile Türkiye'de büyük ilgi topladı. 40 yıl beraber olduğu arkadaşı ve dostu Abdurrahman Kızılay ile beraber hazırladıkları "Kerkük Türküleri"ni ah bir dinleseniz? Kerkük hoyratlarının Kerkük'ün bir asırdan beri devam eden içerisinde zulüm, hasret, yalnızlık gibi hislerle örülmüş siyasi meselelerin Kerkük hoyrat ve türkülerine nasıl yansıdığını, adeta bir ateş çemberi içinde yanan Irak Türklüğünün acı feryadı olup dinleyenleri de bu ateşten haberdar ediyordu.

Mehmet Özbek: “Irak Türkleri’ne karşı yaklaşık elli yıldır sempati besliyorum ve Türkmenleri kardeşim gibi görüyorum. Irak Türkmenleri Urfa’ya daha yakın olmakla birlikte hem Urfa hem de Elazığ türkülerini çok sevmektedirler. Elazığ türkülerini adeta kendi türküleri gibi okumaktadırlar. Bu türkülerin büyük bir kısmı TRT Repertuarında da vardır. Kerkük türküsü olarak çalan eserleri dinlediğinizde bu eserlerin Urfa türküsü olduğu hissine kapılırsınız. Her ne kadar ağız farklılıkları olsa da onların Anadolu’ya olan bir hasretleri var. Bu hasretlerini türkülerinde görürsünüz. Çünkü onlar yıllar yılı Anadolu’ya bir baba gözüyle bakmışlardır.

Beni 2004 yılında Türkmen Kurultayı için Kerkük’e davet etmişlerdi. Oraya gittiğimde Türkmenlerin bir acz içinde olduğunu gördüm. Bir taraftan dış güçlerin ve Kürtlerin baskısı diğer taraftan Amerikan Askerleri’nin varlığının yaratığı baskı var. Amerikan Askerleri’nin bu topraklarda bu kadar rahat dolaşması sanki kendi toprağımda dolaşıyorlarmış gibi zoruma gitti. Amerikan Askerleri’nin baskıcı bir komutan edasıyla şehirde dolaşmaları ve halka son derece kaba davranmaları çok zoruma gitmişti." 

Mehmet Özbek, yıllardan beri Türkmenlerin yaşadığı hayatı ve yaşadıkları zulmü Anadolu ve dünyaya anlatmayı misyon edindi.

Kerkük Vakfı'nın Kurucusu ve Başkanı, Diplomat ve Yazar rahmetli İzzettin Kerkük: "1965 yılından itibaren yurt dışında görevlere tayinim dolayısıyla Ankara’dan bazen yıllarca uzaklaşmaya başlamıştım. Fakat Ankara’ya her dönüşümde Kızılay’la buluşup ondan hoyratlarımızı dinler hasret giderirdik. Bir seferinde kıymetli dostumuz üstad Mehmet Özbek’in de hazır bulunduğu bir aile toplantısında bir araya gelmiştik. Bu toplantıda aziz kardeşimiz Özbek’le tanışmamıza vesile olmuştu. Aslen Urfalı olan Mehmet Özbek o gece bize kendi elleri ile çiğ köfte yapmıştı. Toplantıda değerli eski Urfa milletvekili Osman Doğan da bulunmuştu. Bilindiği üzere Kerkük ile Urfa “dayı-yeğen” olup lehçeleri, örf ve adetleri, müzikleri ve yemek kültürleri, adeta bir elmanın iki yarısı gibi birbirine çok yakındır. O tarihten sonra Abdurrahman Kızılay ile Mehmet Özbek adeta ikiz kardeşler gibi birbirlerinden ayrılmadılar. Televizyon programlarında ve özel konserlerinde hep beraber oldular. Bu sanat yolculukları 40 yıl kadar devam etmiştir. Ta ki Kızılay’ın anî vefatına değin."

Gazeteciyazarşair Mevlüt Uluğtekin Yılmaz: "Evet... Adlarıyla yüzyıllara, çağlara meydan okuyan 'ölümsüzler' var. Hangi sanat türünde olursa olsun, özellikle sanatçılar da, içinden çıktıkları topluma soluk veren ölümsüzlerdir. Bu nedenle sanatçılara daha bir sevgiyle, saygıyla bakarım. Yaşayan sanatçıların eserlerini dinlerken, izlerken, okurken; onlara duyduğum hayranlığı anlatamam. Hatta 'hayranlık' sağanağının altında sırılsıklam olurum. O sanatçıların her biri ruh ve gönül dünyamızın mimarları...

Mehmet Özbek, Türk Kültürü'ne Güneydoğu'nun bir armağanı. O nedenledir ki Barak havalarını, Hoyratlar'ı, Kerkük Türküleri'ni güzellik doruğunda seslendirir. Eğitimi ise bu ülkede yüksek eğitim neyse, onu yapmıştır... Şunu demek istiyorum; Türk ulusunun ortak değerlerini dile getirenlerin 'doğduğu yer' Türk ulusunun sinesidir! O insanların eğitimi ise, bence, çağını 'aşan' düzeydedir. İşte sevgili dostum Dr. Mehmet Özbek de böyledir!"

Prof. Dr. Suphi Saatçi: "Onun sesini ilk kez TRT İstanbul radyosundan duymuştum. Kerkük’ten okuduğu Mazan hoyratı ve yine Kerkük’ten seslendirdiği “Elinde ayağında Acem kınası” türküsü ile hepimizi kendine bağlayan bir ses… Okuyuşu, tavrı, edası, vurguları ile o, bizden, içimizden biri idi. Türkiye’nin her yöresinin müzik yapısını inceleyen, Anadolu’nun en ücra yörelerindeki mahallî sanatçılara kadar uzanarak, Türk halk müziğinin yapısını anlamaya çalışan bir bilim insanı titizliğiyle eserler ortaya koymuş bir otorite ve bir hoca olmuştur. Halk müziğinin yöresel icra tekniklerini ve bölgelere özgü enstrümanları da repertuarına alarak icra geleneğimizi zenginleştirmiştir. Özbek’in en çok takdir edilmesi gereken yanı da, temsil ettiği alanda dik duruş sağlamasıdır. Halk müziği alanında hatır ve gönüle, ucuzluğa ve bayağılıklara yer vermeyen ve objektif kriterleri elden bırakmayan Özbek’e, belki incinenler olmuştur. Ancak geriye baktığımızda Özbek haklı çıkmıştır. Hiçbir zaman popülizme iltifat etmeyen soylu duruşu ile Özbek, genç kuşaklara örnek olmuştur. Sahip olduğu şahsiyet, takındığı vatansever bakış ve bütün bir Türk dünyasının ezgilerini geniş ufukla kucaklayışı, ona büyük bir düzey kazandırmıştır. Sanat yürüyüşünün ellinci yılını dolduran Özbek, geride leke bırakmayan, başı dik ve alnı ak bir ömür sürmüştür. Bundan sonra da asude ve mutlu bir hayat sürmesini dilediğimiz Özbek’e saygı ve sevgiler sunuyoruz."

Mehmet Özbek, Türkiye ve Türk dünyasının ender bulunan sanatçılarından biridirHalk tarafından çok sevilen ve sayılan bir sanatçıdır. İcra ettiği eserleri ve derleme çalışmalarıyla seçkin bir kültür mirası oluşturan Mehmet Özbek, gönüllerde müstesna bir yer edinmiştir. Irak Türkleri'nin  hoyrat ve türkülerinin tüm dünyada tanıtılmasını ve sevilmesini sağlayarak, Türkmen kültürünün yaşatılmasına büyük katkıları Irak Türkleri tarafından her zaman hatırlanacak ve saygıyla yâd edilecektir. Değerli sanatçımıza bukatkılarından dolayı minnettarız, ayrıca Kendisine ve ailesine sağlık dolu uzun bir ömür dileriz.

Mehmet  Özbek'in Özgeçmişi

Şanlıurfa'da 1945 yılında doğan Mehmet Özbek, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde “Urfa Türkülerinin Dil ve Anlatım Özellikleri' başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Öğrencilik yıllarında, İstanbul Belediye Konservatuvarı'nın Türk Müziği Nazariyatı Bölümü'ne devam etti. 1966 yılında TRT'nin açmış olduğu sınavı kazanarak bu kurumda çalışmaya başladı. 1977 yılında İstanbul Radyosu'nun Türk Halk Müziği ve Oyunları Şube Müdürü, 1982'de de TRT Müzik Dairesi Türk Halk Müziği ve Oyunları Müdürü görevlerine atandı. Özbek, 1977-1986 yılları arasında TRT Türk Halk Müziği Denetleme ve Repertuvar Kurullarında da üye ve başkan olarak görev yaptı. Çeşitli üniversitelerde Türk Halk Müziği dersleri de veren Özbek, 1986'da kuruluşunu gerçekleştirdiği Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun şefi oldu. Başta Urfa olmak üzere Anadolu'da birçok yörenin, yurt dışında ise Irak, Azerbaycan, Yugoslavya, Bulgaristan ve Romanya türkülerini derleyen Özbek, bunların 300 kadarını TRT repertuvarına kazandırdı. TRT'de o güne kadar kullanılmayan tar, kaval, zurna, tulum gibi çalgıların ilk defa bir orkestra disiplini içinde yer almasını sağlayan Özbek, yurtdışında çeşitli ülkelerde de konserler vererek Türk Halk Müziğini tanıttı. Özbek'in, “Altun Hızma”, “Türkülerin Dilinden”, “Mum Kimin Yanan Kerkük” ve “Yadigar Türküler” adlı plakları, “Folklor ve Türkülerimiz”, “Müzik Eğitimi”, “Türk Halk Çalgı Bilgisi”, “Türk Halk Müziği Terimleri Sözlüğü” ve “Türkülerin Dili” adlı kitapları bulunuyor. Harran Üniversitesi tarafından “Fahri Doktor” unvanı verilen Özbek'in aldığı ödüller arasında, Türk Folklor Araştırmaları Kurumu tarafından İhsan Hınçer adına her yıl verilen “Türk Folkloruna Hizmet Ödülü”, Türkiye Yazarlar Birliğinin “Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülü”, TRT'nin “Yılın Türküsü ve İcracısı” Ödülü ve Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı'nın “Türk Dünyasına Hizmet Ödülü” yer alıyor.

Yazıyı hazırlayan Kürşat Çavuşoğlu, Irak Türkmen Gazeteciler Cemiyeti Dış İlişkiler Sorumlusu

 

KAYNAKÇA

 

Burcu SESLİ, Tarihi ve Siyasi Meselelerin Kerkük Türkü ve Hoyratlarına Yansıması Üzerine Bir Değerlendirme

Mevlüt Uluğtekin YILMAZ, Ölümsüzler ve Mehmet Özbek...

İzzettin KERKÜK, Kerkük’ün Sesi Abdurrahman Kızılay

Suphi Saatçi, Bu Toprağın Sesi Mehmet ÖzbekFacebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer TÜRK DÜNYASİ Haberleri

Başlık Tarih
 
Ülkü Ocakları Hocalı Katliamı’nı andı10 Mart 2019
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Doğu Türkistan'da kadın olmak09 Mart 2019
HOCALI SOYKIRIMI TÜRK MİLLETİNİN ORTAK ACISIDIR!26 Şubat 2019
Hocalı Katliamı, Bölgede İşlenen En Acımasız Uluslararası Suçlardan Biri!25 Şubat 2019
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA DOĞU TÜRKİSTAN DESTEĞİ13 Şubat 2019
Çin’in Doğu Türkistan’daki zulmü protesto edildi10 Şubat 2019
Türkiye'den Çin'e tepki: Toplama kamplarını kapatın09 Şubat 2019
Kerkük bir bombadır08 Şubat 2019
Türkmen Cephesi lideri Erşad Salihi Bahçeli'yi ziyaret etti07 Şubat 2019
"Filistin ne kadar bizdense Doğu Türkistan da o kadar bizdendir"04 Şubat 2019
Türk Ocaklarından Doğu Türkistan Hk. Basın Toplantısına Çağrı18 Ocak 2019
Uygur Türkleri'nin milli şuur direnci yok edilmeye çalışılıyor 15 Ocak 2019
Türk Dünyası ödülleri sahiplerini buluyor13 Ocak 2019
Çin’in Doğu Türkistan politikalarına tepkiler02 Ocak 2019
Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi29 Aralık 2018
“DOĞU TÜRKİSTAN’DA İNSANLIK CAN ÇEKİŞİYOR” 29 Aralık 2018
VAN GÖLÜ KIYISINDA TÜRK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATACAKLAR28 Aralık 2018
GÖK BAYRAK19 Aralık 2018
Çin’in Doğu Türkistan politikalarına tepkiler19 Aralık 2018
Doğu Türkistan Ortaçağ karanlığı yaşıyor18 Aralık 2018
“Doğu Türkistan’dan Yemen’e İnsanlık Dramı Paneli”16 Aralık 2018
Doğu Türkistan’daki mazlumlar için yürüdüler15 Aralık 2018
“DÜNYA İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI NEREDE?”10 Aralık 2018
ÇİN ZÜLMÜ, DOĞU TÜRKİSTAN’DA DEVAM EDİYOR09 Aralık 2018
Çin, Doğu Türkistan'a Zulme Son Ver!02 Aralık 2018
DOĞU TÜRKİSTAN ZÜLM ALTINDA26 Kasım 2018
ORTAK SORUMLULUK VE HAREKET21 Kasım 2018
Türk'ün Millî Değerlerine Saygısızlık Kabul Edilemez17 Kasım 2018
Kırgızistan’da Türk Dilli Devletler İstihbarat Servisleri 21. Konferansı14 Kasım 2018
1944 Ahıska sürgününün . . .14 Kasım 2018
Ankara’da Devlet Bahçeli’ye anlamlı ziyaret31 Ekim 2018
KAHROLSUN KIZIL ÇİN , YAŞASIN DOĞU TÜRKİSTAN31 Ekim 2018
Ata Yurtlarından Kırgızistan 23 Ekim 2018
ERŞAD SALİHİ TÜRKİYE’YE SESLENDİ; 14 Temmuz 2018
Sancaklı’dan Çölaşan’a büyük tepki!13 Temmuz 2018
Asla izin vermeyeceğiz! 11 Temmuz 2018
A. Gencehan Babiş, Ayağının Tozuyla Azerbaycan İzlenimlerini TRT’de Anlattı07 Temmuz 2018
Kerkük Gönül Gecesi'nde İzleyenler Büyülendi!03 Haziran 2018
IRAK PARLEMENTO SEÇİMLERİ ÖNCESİ TÜRKMEN ....11 Mayıs 2018
DOĞU TÜRKİSTAN’DA BASKI İÇİN MÜSLÜMAN OLMAK YETERLİ !01 Mayıs 2018
Bahçeli'den Aliyev'e Kutlama Mesajı14 Nisan 2018
"Çözüm sadece Türk tarafının gayretleri ile olmaz"08 Nisan 2018
Kırım Tatarları Türkiye'ye minnettar 31 Mart 2018
Türk dünyasının renkleri Saraybosna'da buluştu26 Mart 2018
Manisa Şifalı Mesir Macunu Nevruz Ateşiyle Karıldı22 Mart 2018
NEVRUZ, TÜRK DÜNYASININ TÜRKLÜK BAYRAMIDIR.21 Mart 2018
Dağlık Karabağ Savaşında Ağdam'daydım! (Yaşanmış Gerçek Bir Hikaye)28 Şubat 2018
HOCALI KATLİAMINI NEFRETLE KINIYORUZ!26 Şubat 2018
KIRIM’IN İŞGALİNİN DÖRDÜNCÜ YILI26 Şubat 2018
Batı'ya tokat gibi 'Türkiye' mesajı!26 Şubat 2018
'Türkiye'nin yanındayız ve destekçisiyiz' 23 Şubat 2018
Bu acı unutulmaz20 Şubat 2018
TÜRK DÜNYASI ÖDÜLLERİ BUGÜN SAHİPLERİNİ BULUYOR11 Şubat 2018
Yörük Türkmenleri MHP İl Yönetimini Ağırladı09 Şubat 2018
Irak Türkmenleri Yörük Türkmen Çalıştayı'na Renk Kattı09 Şubat 2018
'Türkiye Türk dünyasının direğidir'20 Aralık 2017
Üç Kardeş Şehir (Kerkük - Elazığ - Şanlıurfa ) Buluştu!17 Aralık 2017
Kudüs’ün İsrail’in Bölünmez Başkenti Yapılması Kabul Edilemez!10 Aralık 2017
Türkmenlerin varoluşu Türkiye'nin varlığına bağlıdır30 Kasım 2017
'Son kale Türkiye'dir'30 Kasım 2017
ÇUKUROVA MHP TÜRKMENLERİ YALNIZ BIRAKMADI…16 Kasım 2017
Ahıska Türklerinin sürgün edilişlerinin 73. yılı15 Kasım 2017
KKTC'nin 34'üncü kuruluş yıldönümü kutlanıyor15 Kasım 2017
23 bini aşkın Ahıska Türkü'ne vatandaşlık müjdesi05 Kasım 2017
Bayram Bitti!!!26 Ekim 2017
Erşat Salihi: “Kerkük Valisi Türkmen olsun“ 24 Ekim 2017
Devlet Bahçeli’ye “Kerkük Teşekkürü”23 Ekim 2017
AHISKA TÜRKLERİNİN 'VATANA DÖNÜŞ' MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR17 Ekim 2017
Türk Yurdu Kerkük Truva Atı Taktiğiyle İşgal Edilmişti16 Ekim 2017
Salihi'den Türkmenlere 'Kendinizi koruyun' çağrısı16 Ekim 2017
Kerkük'ü Peşmergeye Teslim Etmeyeceğiz14 Ekim 2017
PROF. DR. İbrahim TELLİOĞLU "TÜRK DÜNYASI BİR OLURSA, DÜNYAYI YÖNETİR"14 Ekim 2017
Pabuç Pahalı! 14 Ekim 2017
KKTC Dışişleri Bakanlığı: “BM'nin raporu bizleri bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı“ 11 Ekim 2017
Erşat Salihi’den Devlet Bahçeli’ye: Allah sizden razı olsun11 Ekim 2017
Erşad Salihi: 'Bölge büyük bir savaşa sürüklenebilir'10 Ekim 2017
MHP'nin Kerkük için hazırladığı eser 07 Ekim 2017
KERKÜK İÇİN YAYI ÇEKİLMİŞ OK GİBİ . . . . 29 Eylül 2017
Salihi; "Bilge Lider´e minnettarız." 28 Eylül 2017
''TÜRKİYE BİLE YETERİNCE TUTUM GÖSTERMEDİ''27 Eylül 2017
15 yıldır bağırdık, çağırdık sesimizi duyan olmadı27 Eylül 2017
Türk Ocakları Türk Yurtlarına Yüzlerce Kurban Ulaştırdı21 Eylül 2017
Türk Dünyası ‘Altay Toplulukları Sempozyumu’nda Buluşuyor22 Temmuz 2017
KKTC'den Rumlara rest: 'Yolumuza Türkiye ile devam ederiz'21 Temmuz 2017
KKTC, Kıbrıs Türklüğünün teminatı, şehitlerimizin emanetidir20 Temmuz 2017
43. yıl coşkusu20 Temmuz 2017
“Olumsuz gidişi Türkiye’nin kararlılığı durdurabildi”19 Temmuz 2017
'Türkmen Gücünü Kuranlar Senden İzin Almayacak!'19 Temmuz 2017
Türk Ocakları: 'Suriyeliler' Meselesini Provokasyonla Açıklamak Kolaycılıktır18 Temmuz 2017
'Türkiye Güçlendikçe Biz de Güçleniyoruz'11 Temmuz 2017
Türk Ocakları: IŞİD Telafer'de Türkmenleri Kurşuna Diziyor09 Temmuz 2017
TÜRK OCAKLARI: IŞİD TELAFER’DE TÜRKMENLERİ KURŞUNA DİZİYOR07 Temmuz 2017
TDBP’DEN “KIBRIS'TA ÇÖZÜM: ULUSLARARASI TANINMIŞ VE EŞİT KKTC” AÇIKLAMASI01 Temmuz 2017
Türk Ocakları: İkaz Ediyoruz, Kıbrıs'ta Taviz Verilemez01 Temmuz 2017
Güney Azerbaycan'dan Bahçeli'ye Ziyaret28 Haziran 2017
Kerkük-Türkmen Kültür Parkı Teşekkürü16 Haziran 2017
Türkmenler'in tapulu toprağına gecekondu dikilemez10 Haziran 2017
5. TÜRK DÜNYASI BİRLİK KURULTAYI HATAY'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ24 Mayıs 2017
Kırım Türklüğünün acılarını paylaşıyoruz. 19 Mayıs 2017
Kırımoğlu: Mutlaka toprağımızı geri alacağız 18 Mayıs 2017
"Kırım Türklüğü hiçbir zaman yalnız değildir"18 Mayıs 2017
Doğalgaz ve domates için Kırım Türk'ünden vazgeçilemez18 Mayıs 2017
KIRIM TATARLARININ SÜRGÜNÜNÜN 73. YILI17 Mayıs 2017
Kerkük'ün özel statüye kavuşturulmasını istiyoruz16 Mayıs 2017
Türk Ocakları Genel Merkez ve Şubelerinden 8 Maddelik Bildiri14 Mayıs 2017
OLCAY KILAVUZ: TÜRK DEVLETİ BU AHI ALMAMALIDIR!10 Mayıs 2017
Kerkük'te Türkmenlerden PKK'ya tepki 08 Mayıs 2017
'TÜRKİYE OLMADAN KIBRIS MESELESİ HALLEDİLEMEZ'06 Mayıs 2017
'Kerkük'te Türkmen Gerçeği Değiştirilemez' 22 Nisan 2017
Katliamlara sesiz kalamayız 08 Nisan 2017
BAHÇELİ: TÜRKMENLER SAHİPSİZ DEĞİL06 Nisan 2017
Kerkük Kültürüyle Ve İnsanıyla Türk’tür, Türk Kalacaktır!30 Mart 2017
Türk Ocakları: Kerkük Hangi Hesaplara Kurban Ediliyor? 29 Mart 2017
Türk Diyarı Kerkük Elden Gidiyor!29 Mart 2017
Türk Ocakları 105. Yılını Kutluyor: Genel Başkan Prof. Dr. Mehmet Öz'ün 105. yıl Mesajı 24 Mart 2017
Antalya Kerkük’e Ses Verdi23 Mart 2017
Türkmen Diyarı Kerkük’te Kürtlerin Oynadığı Oyun Herkesi Yakacak!18 Mart 2017
TÜRK OCAKLARI GALİP ERDEM'İ UNUTMADI18 Mart 2017
Irak Türkmenleri Yörük Türkmen Çalıştayı’nda03 Mart 2017
Hocalı katliamının 25. yılı25 Şubat 2017
MHP Genel Başkan Yardımcısı Demirel’den ‘Kırım İşgali’ Açıklaması24 Şubat 2017
Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti'ne Ülkü Ocaklı bir Bakan atandı.18 Şubat 2017
"KKTC'nin Hiçbir Noktası Pazarlığa Açık Değildir"17 Şubat 2017
AKINCI: ANASTASİADİS, KAPIYI VURARAK ÇIKTI16 Şubat 2017
Irak Türkleri Uluslararası Türkmen Elleri Şairleri ve Sanatçıları Buluşması’na Renk Kattı15 Şubat 2017
Sende Uzat Elini Halep Ölmesin04 Şubat 2017
Türk Ocaklarında Misak-ı Milli Tarihten Günümüze Değerlendirildi01 Şubat 2017
“MİSAK-I MİLLÎ, TAM BAĞIMSIZ BİR ÜLKENİN NASIL OLACAĞINI TARİF EDER”30 Ocak 2017
Ocakbaşı Sohbetlerinde Türk-Rus İlişkileri Tarihten Günümüze Masaya Yatırıldı25 Ocak 2017
Bu acı unutulmaz20 Ocak 2017
Suriye Meselesi, Geleceği ve Türkmenler….17 Ocak 2017
Kıbrıs Milli Davadır! Haklarımızdan Taviz Verilmemeli!16 Ocak 2017
III. Türk Dünyası Hizmet Ödülleri"16 Ocak 2017
TÜRK DÜNYASI ÖDÜLLERİ OYLAMASI BAŞLADI29 Aralık 2016
Darbe gecesi Türkmenlere tehdit mesajı27 Aralık 2016
KERKÜK DESTANI...27 Aralık 2016
Türkmen komutanlardan Başkan Hüseyin Sözlü’ye ziyaret18 Aralık 2016
Türkmenler Birleşmeli14 Aralık 2016
Halep'te çocukların cesetleri kömür oldu13 Aralık 2016
'Allah anavatanımız Türkiye’yi korusun'11 Aralık 2016
Azeri mi Dediniz? YANLIŞ!07 Aralık 2016
'HALEP ÖLÜME TERK EDİLEMEZ'06 Aralık 2016
Aliyev'den Taziye Mesajı30 Kasım 2016
Türk Dünyası Birlik Platformu'ndan 'Türk Birliği' Çağrısı24 Kasım 2016
Telafer'in geleceğine Türkmenler karar verir21 Kasım 2016
Durum Değerlendirmesi ve Geleceğe Bakış16 Kasım 2016
KKTC 33 yaşında16 Kasım 2016
Irak Türkleri Petrol Kurbanıdır!14 Kasım 2016
Türk Ocakları'ndan Cumhuriyet ve Cumhuriyete Yönelik Tehditler Konferansı01 Kasım 2016
Türk Ocakları;Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!30 Ekim 2016
Iraklı Türkmen lider Salihi'den "Kritik Uyarı"26 Ekim 2016
Kerkük’te Yaşanan IŞİD Saldırısı Hakkında Basın Açıklaması24 Ekim 2016
ÇİN, DOĞU TÜRKİSTAN'DA ÇOCUKLARINA DİNİ TELKİNDE BULUNAN AİLELERİ CEZALANDIRACAK!23 Ekim 2016
Türkmen şehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyası Kimin Elinde?23 Ekim 2016
ERŞAD SALİHİ'DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR20 Ekim 2016
Türk Ocakları Genel Merkez ve Şubelerinden Kritik Uyarılar19 Ekim 2016
"Türkiye'nin MHP'ye, Devlet Bahçeli gibi devlet adamlarına ihtiyacı var"17 Ekim 2016
PKK'YI ERMENİLER KURDU 10 Ekim 2016
Çeyrek Asırlık Bağımsızlık, Coşkuyla Kutlandı05 Ekim 2016
Bağımsızlıklarının 25. Yılında Türk Cumhuriyetleri ve Türk Dünyası Paneli Yapıldı05 Ekim 2016
"Türkiye'nin Etkin ve Fiili Garantisini Asla Tartıştırmayız"02 Ekim 2016
BAĞIMSIZLIKLARININ 25. YILINDA TÜRK CUMHURİYETLERİ VE TÜRK DÜNYASI28 Eylül 2016
Salihi: PKK Yalan Söylüyor25 Eylül 2016
"Kıbrıs Türk Halkı Güvenliğini Türkiye’nin Garantisinde Görüyor"19 Eylül 2016
Iraklı Türkmenlerden 'Dicle Kalkanı' Talebi17 Eylül 2016
Salihi: Dış Güçler Bölgeyi İstila Etmeye Çalışıyor16 Eylül 2016
1 Ağustos, Kıbrıs Türkü'nün Adadaki Varlığının Göstergesidir01 Ağustos 2016
Türkiye Var Oldukça Kırım'ı Yeniden Alabiliriz!31 Temmuz 2016
Çin'in Yarkent Katliamını Asla Unutmayacağız31 Temmuz 2016
Azerbaycan Temsilcimiz Elnur Eltürk'ün Yeni Görevi15 Temmuz 2016
Dünya Uygur Kongresi Al Bayrak'tan Gök Bayrak'a selam olsun.13 Temmuz 2016
Türk Ocakları Ramazan'da Türkmenleri Unutmadı04 Temmuz 2016
Azerbaycan'dan Türkiye'ye destek30 Haziran 2016
Irak'taki Türkmenler tehdit altında22 Haziran 2016
ALMANYA'DA TÜRKLERDEN ERMENİ TASARISINA TEPKİ01 Haziran 2016
Türk Ocaklıların Doğu Türkistan'a Alınmaması Hakkında Basın Açıklaması25 Mayıs 2016
Kırım Sürgünü 72. Yılında Devam Ediyor17 Mayıs 2016
Irak Türkmenleri 2.Uluslararası Yörük Festivali ve 23. Yörük Türkmen Şöleni’ne Renk Kattı.09 Mayıs 2016
2016: Ahmed Yesevî Yılı ve Düşündürdükleri06 Mayıs 2016
"PİR-İ TÜRKİSTAN HOCA AHMET YESEVİ VE HİKMETLERİ"05 Mayıs 2016
4. Türk Dünyası Birlik Kurultayı Yapıldı28 Nisan 2016
Meclis Yaşayacak! Rusya’yı ise SSCB'nin Akıbeti Bekliyor28 Nisan 2016
Kanada'daki Türkler "Ermeni yalanlarına" karşı yürüdü25 Nisan 2016
Sözde Ermeni Soykırımın yıldönümünde ...24 Nisan 2016
AZERBAYCAN'DAN ULUSLARARASI KAMUOYUNA ÇAĞRI !22 Nisan 2016
Azerbaycanlı komutan 'Avrupalı Ajan'ı yazdı21 Nisan 2016
Türk Ocakları'ndan Kırım Tatar Milli Meclisi Açıklaması20 Nisan 2016
MHP, TBMM'yi Azerbaycan'a destek vermeye çağırdı05 Nisan 2016
GAMOH, beyanat yayınladı04 Nisan 2016
“Kırım Tatarlarının akıbetine uğrarsınız”02 Nisan 2016
IŞİD'in Irak Türkmenlerine uyguladığı kimyasal soykırım02 Nisan 2016
Türk Ocakları Armağanları Sahiplerini Buldu29 Mart 2016
Türkmenlerden Işid Protestosu26 Mart 2016
Nevruz Bayramımız kutlu olsun21 Mart 2016
Dünya Türkleri teröre karşı birleşti20 Mart 2016
SALİHİ: 'TÜRKMEN HALKINA YAPILMIŞ SOYKIRIM GİRİŞİMİ'12 Mart 2016
Türk Ocakları Şube Başkanları İstişare Toplantısı Sonuç Bildirgesi11 Mart 2016
MHP'li Ersoy Hükümeti Uyardı11 Mart 2016
27 Türk boyu, Bugaç ovasında bir araya geliyor10 Mart 2016
Rumlar suçlu arayacaksa aynaya baksın05 Mart 2016
Uluslararası İpek Yolu'nun Yükselişi ve Türk Dünyası Bilgi Şöleni'ne Davet29 Şubat 2016
Karabağ Türkün Öz Yurdudur26 Şubat 2016
İnegöl Ülkü Ocakları'dan "Hocalı Katliamı"Açıklaması26 Şubat 2016
Kırım, iki yılda ne ‘Kobani’ olabildi, ne Halep25 Şubat 2016
Dünya bu soykırımı görmüyor25 Şubat 2016
Sarınay, Kerkük ve Musul Meselesini Tarihi ve Güncel Haliyle Değerlendirdi23 Şubat 2016
“TÜRKİYE TÜRKMENLERİN GARANTÖRÜ OLAMADI”22 Şubat 2016
MHP'den yardım kermesi 21 Şubat 2016
Şehsuvaroğlu Türk Ocakları'nda, Sarıkamış'ı Anlattı15 Şubat 2016
Türkmen Meclisi'nden Olcay Kılavuz'a teşekkür ziyareti14 Şubat 2016
ADİL ALİYEV'DEN HAVUZCU SABAH'A TEPKİ10 Şubat 2016
Türk Ocakları ve Türkiye Kamu-Sen'den Tarih, Dizi ve Film: Kurgu ve Gerçek Paneli08 Şubat 2016
"2. Türk Dünyası Hizmet Ödülleri" sahiplerini buldu08 Şubat 2016
Aliyev´den Suriye Türkmenlerine maddi, manevi destek06 Şubat 2016
TÜRK DÜNYASI HİZMET ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNE VERİLECEK06 Şubat 2016
TÜRKMEN DAĞI'NDAN O SAHTEKÂRA UYARI !05 Şubat 2016
Kerkük'ü Federal Bölge İlan Ederiz02 Şubat 2016
Türkmendağı şehidi İbrahim Küçük, bugün uğurlanıyor 27 Ocak 2016
Özdağ Başkanlığındaki MHP Heyeti CHP'ye Örnek Oldu26 Ocak 2016
MHP'li yönetici Türkmen Dağı'nda Şehit oldu26 Ocak 2016
TÜRKMEN DAĞINDAN İSTANBUL'A MHP'Lİ ŞEHİTLER!26 Ocak 2016
Türk Ocakları Güneydoğu Anadolu'da Teşkilatlanmaya Devam Ediyor25 Ocak 2016
'TÜRKMENLERİ YOK SAYMAK, SURİYE'DE BARIŞ GETİRMEYECEK'25 Ocak 2016
ALİYEV: 'ALLAH TÜRK DÜNYASINI KORUSUN'25 Ocak 2016
Vatansever Türk Aydınları Bildirisi22 Ocak 2016
Bu acı unutulmaz 20 Ocak 2016
Azerbaycan'daki "20 Ocak Katliamı"nın 26. yılı 19 Ocak 2016
Özdemir: 1500 Aşiretin 200'ü Aslında Türkmen Asıllı 18 Ocak 2016
Kürtler, Kerkük’ü de hendeğe aldılar17 Ocak 2016
Gürgür: Türk Adını Anayasa'dan Çıkartmak Cinayettir16 Ocak 2016
RAUF DENKTAŞ, DUALARLA ANILDI13 Ocak 2016
AZERBAYCAN'DAN TÜRKİYE'YE BÜYÜK DESTEK13 Ocak 2016
Türkmenler Her Taraftan Saldırı Altında13 Ocak 2016
"O şiir ders kitaplarına tekrar konulsun"13 Ocak 2016
11.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI09 Ocak 2016
"Kıbrıs'tan büyük endişelerle dönüyoruz"07 Ocak 2016
MHP'den Kıbrıs çıkarması06 Ocak 2016
Türk Ocakları: PKK’nın İpiyle Kuyuya İnilmez Diyenler Kandan Beslenmekle Suçlandı31 Aralık 2015
Kıbrıs'ta Asrın Suyu Denize Akıyor 28 Aralık 2015
Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 79. yılı 27 Aralık 2015
Türk Devletini Hedef Alan Açıklamaların Hiçbirini Doğru Bulmuyoruz19 Aralık 2015
MHP ŞİLE İLÇE BAŞKANLIĞI'NDAN BAYIR BUCAK'A YARDIM13 Aralık 2015
Hükümet Türkmenleri yalnız bıraktı 11 Aralık 2015
Batı Trakya Türklüğü yalnız değildir10 Aralık 2015
"KIBRISLI TÜRKLER GÜVENLİKLERİNİ TÜRKİYE'NİN GARANTÖRLÜĞÜNDE GÖRÜYOR"07 Aralık 2015
IRAK TÜRKMENLERİ SORUNLARINI AB'YE ANLATTI04 Aralık 2015
Terör Sarmalında Türkiye ve Dünya Paneli Gerçekleştirildi Paneli02 Aralık 2015
TÜRKMENLER'DEN MESAJ VAR !30 Kasım 2015
Kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz30 Kasım 2015
2015 Türk Kültürüne Hizmet Ödülleri Verildi30 Kasım 2015

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH