Ana Sayfa > SİYASET

MHP'den Darbe Komisyonu Raporu'na şerh 2
12 Haziran 2017
Bu haber 404 kez okundu
Raporda Diyanet İşleri Başkanlığının iç hizmetlerinde görev yapması için nitelikli eleman yetiştirme maksadıyla Diyanet Akademisi Kurulması önerilmektedir. Ancak; aynı maksatla, yani kendi bünyelerinde çalıştırılmak üzere elaman yetiştiren Polis Akademilerinin, Harp Akademilerinin kapatıldığı bir dönemde Diyanet Akademisinin önerilmesi anlaşılamamıştır. Bu kurumların içinde FETÖ’ cülerin yuvalanması bu kurumların gerekliliğini ortadan kaldırmaz. Bu kurumlar yanlış kadroların elinden kurtarılmalı ve devletimize nitelikli insan yetiştirmeye devam etmelidir. Ayrıca kapatılan Polis Akademisi ve Harp akademilerinin FETÖ’cüler tarafından ele geçirilmesinde bu kurumların bağlı olduğu amirinden bakanına, görevini kötüye kullanan, ihmal eden kim varsa hesap vermesi sağlanmalıdır.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
·         FETÖ’nün İslam’dan çok Hristiyanlık ve diğer dinlere hizmet ettiği konusunda kamuoyunun aydınlatılması gerekmektedir. Uyguladıkları yöntemler, benimsedikleri usuller ve hizmet ettikleri odaklar bunu açık bir şekilde göstermektedir.
 
·         Vatandaşların kolaylıkla erişebildiği, dini yayın organları, kitap, dergi ve televizyon yayınları ciddi bir şekilde denetlenmeli, başı boş bırakılmamalıdır. Bu konuda Eski Diyanet İşleri Başkanı Sn. Ali Bardakoğlu’nun komisyonumuzda yapmış olduğu konuşmada dikkat çektiği bir husus durumun vahametini ortaya koymaktadır. Sn. Bardakoğlu Diyanet İşleri Başkanı olduğu dönemde bir çalışma yaptıklarını ve Türkiye’de en çok satan ilk 20 dini yayının listesini çıkardıklarını ifade etmişlerdir. Yine kendi ifadeleriyle bu en çok satan 20 dini kitabın hepsinin dinen sakıncalı olduğunu vurgulamışlardır. Bu noktada da Diyanet İşleri Başkanlığına ertelenemeyecek çok büyük görevler düşmektedir.
 
·         Diyanet İşler Başkanlığı ve İlahiyat Fakülteleri arasında işbirliğinin ivedilikle sağlanması gerekmektedir. Bu yönde yapılacak bir çalışma Diyanet İşler Başkanlığını faaliyetlerini daha iyi yapılmasına vesile olacaktır.
 
Polis Akademisi- Polis Kolejleri ve FETÖ
 
·         Yine FETÖ’ nün en etkin olduğu kurumların arasında Polis Akademisi ve Polis Kolejleri gelmektedir. Sistematik olarak üyelerini akademi ve kolejlere yönlendiren FETÖ, hedeflerine ulaşmak için bu iki kuruma özel bir önem vermiştir. Ancak bu kurumların FETÖ tarafından ele geçirilme süreciyle ilgili kuşkular komisyonun raporunda net bir şekilde cevap bulmamıştır.
 
o   Polis Akademisinde ve Polis Kolejinde FETÖ ne zamandan bu yana etkilidir? En etkili olduğu yıllar hangi yıllardır?
 
o   Polis Akademisi ve Polis Kolejinde FETÖ mensuplarının yönlendirdiği öğrencileri dışında bu kurum ve kuruluşlara idareci olarak atanan kişilerin atamasını yapan makamlar bu kişilerin FETÖ ile irtibat halinde olduğunu bilmiyor muydu? Bu atamalar yapılırken yapılan güvenlik soruşturmalarında hangi kriterlere riayet edilmiştir?
 
o   Söz konusu kurumların denetiminden sorumlu olan makam sahiplerinin bu kurumlardaki işleyişleri takip etmemesi görevi kötüye kullanmak olarak tanımlanabilir. Görevini kötüye kullanan üst düzey bürokratlar ve siyasiler kimlerdir?
 
o   FETÖ’nün bu kurumlarda etki alanlarını genişletip operasyonel kabiliyet kazanmasında ihmali olan Bakan, Müsteşar veya üst düzey sorumlular kimlerdir?
 
FETÖ ile etkin bir mücadele için yol gösterici olması beklenen raporun bahsi geçen bu soruların cevaplarını içinde barındırmadığı ortadadır.  Yine aynı sorular ve değinilmeyen cevaplar Harp Akademileri, Askeri Lise ve Harp Okulu için de geçerlidir.
 
Raporda Abdullah Gül ve FETÖ Mücadelesi
 
·         Raporun 97. Sayfasında Eski Cumhurbaşkanı Sn. Süleyman Demirel’in FETÖ lehine yazdığı referans mektuplarına atıfta bulunulurken yine eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül’ün FETÖ için yazdığı tavsiye mektuplarından, büyükelçiliklere yayınladığı genelgelerden, FETÖ mensuplarından Dışişleri Bakanlığına alınan meslek memurlarından hiç bahsedilmemesi manidardır. Bu durum raporun tarafsızlığına gölge düşürmekte, FETÖ ile mücadeledeki samimiyetini sorgulatmakta, bazı çevrelerin FETÖ ile mücadele kararlılığını sorgulatmaktadır. AKP iktidarları döneminde kendisine tarihinde hiç olmadığı kadar alan bulabilen ve en sonunda Türk milletine kasteden FETÖ’ nün bugünlere kendiliğinden gelmediği ortadadır. Bugün FETÖ tutuklusu olarak yargılanmalarına devam eden birçok üst düzey bürokratın atanmasında imzası bulunanların sütten çıkmış ak kaşık rolüne büründürülmeye çalışılması samimi ve gerçekçi bir tutum değildir. Yapılan yanlışlıkların bir daha tekrarlanmaması için alınması gereken önlemler tespit edilirken bu denli “çekingen” bir tavır sergilemek Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesiyle örtüşmeyen bir tutumdur.
 
Mit Müsteşarının İfadeye Çağırılmasının Milat Kabul Edilmesi
 
·         7 Haziran 2012 tarihinde MİT Müsteşarının ifadeye çağırılmasına atıfta bulunularak FETÖ’ nün siyasi iktidarı ele geçirme/devirme girişimlerinden bahsedildikten sonra siyaseti dizayn etme çabasına değinilmiştir. Ancak, FETÖ ‘nün sadece AKP’yi dizayn etmeye çalıştığı algısı burada da oluşturulmaya çalışılmaktadır. Öyle ki;
 
o   Yıllardır FETÖ’ nün her türlü iftirasına ve algı politikalarına maruz bırakılmaya çalışılan Milliyetçi hareket Partisi’nden hiç bahsedilmemiştir.
 
o   MHP lideri Sn. Devlet Bahçeli’nin ve Genel Merkezinin bu hain örgüt ile ilgili tavrının haklılığı bugün daha iyi anlaşılmaktadır. MHP’nin tek başına aldığı önlemlerden ve tarihi mücadelesinden hiç bahsedilmemiştir.
 
o   Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi’nin üzerine oyunlar oynanırken, Liderimiz Devlet Bahçeli’ye hakaretler sıralanırken, gerçekleri söyledi diye türlü asılsız ithamlara muhatap bırakılırken, sırf FETÖ’ye karşı savaş açtığı için türlü operasyonlara maruz kalırken hangi siyasilerin hangi söylem ve eylemlerde bulunduğu, MHP’nin FETÖ’ye karşı cephede tek başına bırakıldığına hiç yer verilmemesi de manidardır.
 
o   Yine kaset operasyonlarıyla siyaseti dizayn etmeye çalışan bu örgütün CHP’ye yaptığı operasyonlar da ortadadır.
 
Bu tespitlerimizin ışığında; yaşanan bunca olaydan ve ihanetten ders çıkarılmaması vicdanları rahatsız eden ve Yenikapı ruhuna uymayan hususlardır.
 
Dolayısıyla; “FETÖ ‘nün nasıl bir terör örgütü olduğu AKP iktidarı ile ortaklık bozulunca mı ortaya çıktı?” sorusunu soranların aklındaki soru işaretlerinin kalkması da engellenmiş olmaktadır.
 
FETÖ Figüran Mı Yoksa Tek Başına Mı?
 
·         Fethullahçı Terör Örgütü zehirli bir sarmaşık gibi devletin bütün organlarını ele geçirmeye çalışmış, bulduğu fırsatları ve kripto üyelerinin açtığı alanı en iyi şekilde değerlendirmesini bilen, uluslararası arenada kendisine ait lobisi olan büyük bir örgüttür. Alt yapısı, bilgi, beceri ve kabiliyet açısından kendini geliştirmiş satılık ruhlu kişilerden oluşmaktadır. Bu sebeple; 15 Temmuz Darbe Girişiminin 1 numaralı şüphelisi olan, sığındığı Pensilvanya' dan getirdiği beddua seanslarıyla, nefret söylemleriyle, öfke nöbetleriyle cinayet örgütüne Türkiye'yi vur emri veren, sadece 2 yıl eğitim görmüş, hastalıklı bir ruha sahip Fethullah Gülen’in bunları tek başına başarıp başaramayacağı üzerinde iyi düşünülmelidir. Dolayısıyla, “Gülen’in bunları tek başına mı yaptığı, yoksa bu işleri yapan gizli ellerin figüranlığını mı yaptığı” sorusunun cevabı üzerinde iyi düşünülmelidir.
 
FETÖ’ nün Kamu Kaynaklarından Gelir Elde Etmesi
 
·         Raporda FETÖ’nün kamu kaynaklarından gelir elde etme yöntemleriyle ilgili tespitlere de yer verilmiştir. Ne yazık ki AKP iktidarının bu tespitleri 15 Temmuz’dan sonra yapması büyük bir eksikliktir.
 
o   FETÖ’nün en büyük kadro ve mali kaynaklarından birisi olan Üniversitelerden mali kaynak aktarımı yapmasının detaylarına inilmemesi rapor açısından eksikliktir.
 
o   Belediyeler FETÖ’ye mali kaynağın aktarıldığı en önemli kurumların arasında yer almaktadır. Öyle ki hala hafızalarımızdan çıkmayan, damadı FETÖ tutuklusu Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasında yaşanan tartışmada Bülent Arınç’ın Gökçek’e yönelik “Ankara'yı parsel parsel sattı. Yurt yerleri verdi” sözleri iddialı ve belediyelerin FETÖ’nün gelişmesi sürecinde ne denli etkin rol alabileceğini göstermektedir. Bu sadece Ankara için geçerli olan bir durum da değildir. Büyükşehirler başta olmak üzere belediyelerin içinde örgütlenmiş, kritik noktalara yerleştirilmiş FETÖ mensuplarının FETÖ lehine maddi ve manevi birçok işe imza attığı kamuoyunun malumudur. Dolayısıyla FETÖ’nün mali kaynaklarını incelerken belediyeleri üstünkörü geçiştirmek, görmezden gelmek büyük bir hata olacaktır.
 
o   Belediyelerin hizmet alımlarının, ihalelerinin gözden geçirilmesi ve milletin kaynaklarını millete kurşun sıkanlara verenlerin ortaya çıkarılması şarttır.
 
İfade ettiğimiz sebeplerle belediyeler ve üniversiteler başta olmak üzere denetim mekanizmasının etkin bir şekilde çalıştırılması ve bu gibi yapılanmalarla mali kaynak aktarımlarına meydan bırakılmaması gerekliliğinin raporda kesinlikle yer alması gerekmektedir. Şimdiye kadar belediyeler üzerinden FETÖ’ye aktarılan taşınır, taşınmaz ve nakdi yardımlara dikkat çekilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için önerilerin de raporda yer alması önem arz etmektedir.
 
İstihbarat Eksikliği
 
·         Raporda yer alan bilgi ve dokümanlara bakıldığında ortaya çıkan çok net bir tespit bulunmaktadır. Gözüken o ki; uzun bir dönem istihbarat tersine işlemiş, FETÖ’ den veya başka bir oluşumdan istihbarat toplaması gereken kurumlarımız maalesef bu örgütlerin kendisinden istihbarat almasına olanak tanıyan bir şekle girmiştir. Devlet adına FETÖ ile ilgili istihbarat toplaması gerekenler devletin sırlarını FETÖ’ nün istihbarat havuzuna akıtmışlardır. İstihbarat eksikliğinden bahsedilirken sadece 15 Temmuz Darbe Girişiminin önceden öğrenilememesi üzerinde durulması eksik bir yaklaşım olacaktır. FETÖ’nün en çok alan bulduğu yıllar göz önüne alındığında, FETÖ’ ye alan açan, siyasetçiler ve üst düzey bürokratlar göz önüne alındığında istihbaratın yıllarca “zafiyet” içinde olduğu anlaşılmaktadır.
 
·          Tüm bunların yanında MİT’in TSK içinde istihbarat toplama yetkisinin olmadığı ifade edilmiştir. Ancak TSK İmamları sivil kişilerdir. Asker kişiler değildir. Darbe planlarının ve darbe girişimiyle ilgili toplantıların yapıldığı yerler askeriyenin içinde değil dışarıdaki sivil mekânlardır. Ayrıca Adil Öksüz gibi sıradan bir kamu görevlisinin onlarca kez yurt dışına çıkış yapmasının dikkat çekmemesi de mümkün değildir. Dolayısıyla ileri sürülen mazeret de temelsizdir.
 
·         Kilit yerlere FETÖ’ ye bağlı Emniyet Müdürlerinin yerleştirildiği, raporda yer bulan bir diğer ifadedir. Ancak bu kamu görevlilerine ait istihbarat bilgileri toplanırken çok büyük ihmallerin yapıldığı ortadadır.
 
o   Emniyet İstihbaratın iyi çalışmadığını söyleyerek bu durum açıklanamaz. Emniyet İstihbaratının iyi çalışmadığını varsaysak bile, yanlış bilgi verdiğini var saysak dahi Jandarma İstihbaratın ve MİT’in bu kamu görevlileriyle ilgili yaptığı hiçbir çalışmanın olmadığını düşünmek tabiri caiz ise adeta saflık olur. Dolayısıyla istihbarat konusunda ciddi sorunların ortada olduğu görülmektedir.
 
·         Mit Müsteşarının ifadeye çağırılması hususunun değerlendirildiği bölümlerde haklı ve isabetli tespitlerde bulunulduğu görülmüştür. MİT’in Başbakana bağlı olması ve başbakana bağlı olan MİT Müsteşarlığı gibi önemli bir makamda bulunan Hakan Fidan’ın ifadeye çağırılması hadisesi değerlendirilirken Başbakana Bağlı olma hususu ön plana çıkarılmaktadır. Doğrudur da. Ancak 15 Temmuz gecesi MİT Başbakana bağlı olduğunu unutmuş mudur? 15 Temmuz gecesi yaşanan işgal girişiminde MİT’in ve diğer koordineli çalışması gereken birimlerin koordinasyonsuzluğu dikkat çeken bir husustur. Bu mesele kişiselleştirilerek algılanmaması gereken tamamen kurumsal olarak düşünülerek üzerinde durulması gereken bir durumdur.
 
FETÖ’NÜN Siyaseti Dizayn Etme Çabası ve MHP’nin Duruşu
 
·          Raporda 30 Mart Yerel Seçimleri Başta olmak üzere FETÖ’nün AKP’ nin aleyhinde sürdürdüğü siyasi faaliyetlerden özenle bahsedilmektedir. Ancak bu raporda 2010 referandumunda haklı bir şekilde uyarılarını sıralayan MHP ‘ye ve lideri Sn. Devlet Bahçeli aleyhine FETÖ’ün sürdürdüğü “siyasi faaliyetlerden” bahsedilmemektedir. Ayrıca 2011 seçimleri öncesi ve sonrasında ardı arkası kesilmeyen komplolardan, MHP’ye karşı sürdürülen asimetrik saldırılardan hiç bahsedilmemesi büyük bir eksikliktir.  Belirtmek gerekir ki; yaşanan rezaletlerin sorumluların ortaya çıkartılmasının bugüne kadar gerçekleştirilmemiş olması bu operasyonları yapanlar kadar, yapanları ortaya çıkarmayanları da zan altında bırakmaktadır.
 
FETÖ’nün İnsan Kaynağı, Yurt ve Işık Evleri
 
·         FETÖ en önemli kaynağı olan “insan” kaynağını öğrenci yurtları ve okullardan devşirmiştir.  Bu durum raporda haklı olarak yer bulmuştur. Ancak;
 
o   Öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamayan ve yıllarca öğrencileri FETÖ’nün yurtlarına ve Işık Evleri organizasyonuna mahkûm eden KYK’nın hiç mi suçu yoktur?
 
o   KYK’nın yurt ihtiyacını karşılamaması öğrencileri bilerek FETÖ yurtlarına yönlendirmesi ihtimali göz ardı mı edilmektedir?
 
Soruları maalesef cevap bulamamıştır.
 
Üniversitelerdeki FETÖ Kadrolaşmaları Ve Üniversitelerden Akademik Unvan Dağıtılması
 
·         FETÖ’nün Üniversitelerdeki yapılanması ve üniversiteleri ele geçirme girişimleri raporda yer bulmuştur. Akademik kadroları ele geçirmek için sınavlarda yolsuzluk yaptıklarına da değinilmiştir. Ancak Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in “sakıncalı” olarak gördüğü ve atamadığı rektörlerin Cumhurbaşkanlığı döneminde Abdullah Gül tarafından atanmalarına değinilmemiştir. “Abdullah Gül döneminde atanan rektörlerden kaç kişi 15 Temmuz sonrası tutuklanmıştır?” sorusunun cevabı her şeyi açıklayacaktır. Ayrıca FETÖ mensubu akademisyenlerin birçok kamu görevlisine akademik unvan dağıttığı da bilinen bir gerçektir.  Bu hususun da raporda yer alması, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi konusunda oldukça yardımcı olacaktır.
 
Teftiş Kurullarının Etkisizleştirilmesi ve FETÖ’nün Holdingleri
 
·         Kaynak Holding gibi direk FETÖ’ ye bağlı olan, FETÖ’ nün mali ayağına ilişkin kuruluşların kamuya yüklü miktarda mal ve hizmet satışları yaptığının tespit edildiği rapora yansımıştır. Ancak; bunun olmasına sebep olan, AKP’nin 2002 yılından itibaren teftiş kurullarını etkisizleştiren politikalarından hiç bahsedilmemesi, teftiş kurullarının pasifize edilmesine değinilmemesi raporun bir diğer eksikliğidir.
 
·         Raporda Koza İpek Holding’in FETÖ’ye sağladığı büyük kaynaklardan bahsedilmektedir. Ancak Koza İpek Holdingin işlettiği Bergama Altın Madeni İşletmesinin nasıl ruhsatlandırıldığı, birçok itiraza rağmen bu işletmenin ruhsatlandırılması noktasında kimlerin devreye girdiği sorgulanmalı ve müsebbipleri hakkında gerekli işlemler yapılmalıdır.
 
LÖSEV, Mehmetçik Vakfı Gibi Vakıflara İtibarsızlaştırma Operasyonları Ve FETÖ
 
·         FETÖ’ nün LÖSEV ve Mehmetçik Vakfı gibi önemli vakıflara asılsız iddialar ile yaptığı operasyonların gerçek yüzü ortaya çıkmıştır. Ancak o dönemde istihbarat bu operasyonların bir algı oluşturulması için yapılan operasyonlar olduğunu neden görememiştir? Gördüyse bu hususta neden tedbir alınmamıştır? 
 
HSYK’nın ve Yargının FETÖ Tarafından Ele Geçirilmesi
 
·         Raporda FETÖ’ nün yargıyı ele geçirme girişimlerinden, yargı üzerinden yaşattığı mağduriyetlerden bahsedilerek FETÖ’ nün yargı üzerindeki çirkin emelleri de yeniden keşfedilmiştir. Ancak FETÖ’ nün bu amacının yeni bir şey olmadığı da kamuoyunun malumudur. Bu sebeple:
 
o   FETÖ’nün yargı yapılanmasında en etkin olduğu dönem hangi dönemdir?
 
o   Söz konusu dönemde Adalet Bakanı kimdir? Hangi siyasi partiye mensuptur?
 
o   Adalet Bakanlığında FETÖ ile işbirliği yapan, yargıyı ele geçirmesine zemin hazırlayan sorumlu üst düzey bürokratlar kimlerdir?
 
o   FETÖ’ nün yargı alanında adaleti sarsacak derecede operasyonel kabiliyet kazanmasının önünü açan siyasiler ve bürokratlar kimlerdir?
 
o   2010 Referandumu sonrası yapılan HSYK Seçimlerinde Adalet Bakanlığı niçin FETÖ’nün listesini desteklemiştir. Bu seçim sonrasında Yargıtay’a ve Danıştay’a yeni üyeler seçilmiştir. Bunların çoğu maalesef FETÖ’ cüdür.
 
Sorularının cevaplarına ilişkin tespitlerin raporda yer alması ve buna göre yasal düzenlemeler de dâhil önlemlerin alınmasının sağlanması FETÖ ile mücadelede önem arz ettiği gibi yargının bağımsızlığının ve tarafsızlığının tesis edilmesi konusunda da önem arz etmektedir.
 
o   FETÖ’nün Yargıyı ele geçirmesinde önemli bir dönüm notası olan HSYK’yı ele geçirme girişiminin temelini oluşturan, 2010 yılında gerçekleştirilen referandumda payı olanlardan ve HSYK’nın şekillenmesinde aktif rol alan Bakanlardan bahsedilmemesi büyük bir talihsizlik ve eksikliktir.
 
o   Raporda “HSYK Teftiş kurulunun yapmış olduğu olağan denetimlerde örgüt mensubu hâkim ve savcıların lehine, hedef olarak görülenlerin ise aleyhine haksızlıklar yapıldığı, performans değerlendirme ve geliştirme formlarının düzenlendiği, ayrıca hedef olarak görülen hâkim ve savcılar hakkında yürütülen usulsüz disiplin soruşturmaları gerekçe gösterilerek terfilerinin uzun süre bekletildiği, bu şekilde terfi edemeyenlerin unvanlı görevlere atanmamalarına veya görev yerlerinin değiştirilmesine dayanak yapıldığı” tespitlerinde bulunulmuştur. Bu tespitler yerinde ve doğru tespitlerdir.
 
o   Ancak gözden kaçırılan husus 2010 referandumundan önce Teftiş Kurulunun Adalet Bakanlığına bağlı olduğudur. Dolayısıyla burada görevi kötüye kullanma olup olmadığının araştırılması ve yargının böyle bir duruma düşmesinin müsebbiplerinin kimler olduğunun ifade edilip gereğinin yapılması için görüş bildirilmesi gerekmektedir.
 
o   Adalet Mülkün temelidir. Yargının FETÖ tarafından ele geçirilmesi girişimi ile siyasete müdahale girişimleri birbiriyle paralel olan iş ve eylemlerdir. 2010 yılında aziz Türk Miletlinin oylamasına sunulan 26 Maddelik Anayasa Değişikliğinin 23 maddesiyle ilgili özellikle Milliyetçi Hareket Partisinin hiçbir eleştirisi olmamıştır.
 
o   Ancak FETÖ’nün HSYK’yı ele geçirmesine olanak tanıyan, önünü açan HSYK ile ilgili değişikliği de içinde barındıran 3 maddeye ilişkin eleştirileri ve çırpınışları hala hafızalardadır. FETÖ’ nün HSYK ‘yı ele geçirmesinde büyük payı olan, eleştirilerin odağını teşkil eden 3 maddeden birisi olan söz konusu anayasa maddesini hangi bakan yazmış veya yazdırmıştır.
 
Bu yapıyla ilgili herhangi bir işlem yapılmaması, her hangi bir tespitte bulunulmaması vicdanlarda büyük bir huzursuzluk oluşturmuştur.
 
Vatansever TSK Mensuplarının FETÖ Tarafından Yıldırılması
 
·         Raporda FETÖ’ nün TSK içindeki faaliyetlerinin ve ele geçirme girişimlerinin anlatıldığı bölümlerde “FETÖ mensubu olmayan veya bu örgüte boyun eğmeyen TSK'daki birçok subayın ise verilen notlar ile sicilleri bozulmuş, terfileri engellenmiş, sicilleri bozulan bu subaylar gelecek beklentileri kalmadığından ya ayrılmak ya da emekli olmak zorunda kalmışlardır.” ifadelerine yer verilmiştir. Söz konusu ifadeler gerçeği yansıtmaktadır. Ancak hala cevap bekleyen sorular bulunmaktadır.
 
o   Tüm bunlar yaşanırken Genel Kurmay ve Birlik Komutanları ne yapmıştır?
 
o   Bu yıldırma politikaları FETÖ tarafından sürdürülürken TSK’nın içinde yaşanan bu utanç verici olayları engellemesi gerekenler ne gibi tedbirler almışlardır? Ya da neden hiçbir tedbir almamışlardır?
 
o   İstihbarat Teşkilatları TSK içindeki vatansever kişilerin yıpratılmasıyla ilgili, 15 Temmuzdan çok önceleri açık istihbarat şeklinde eski TSK mensupları tarafından yayılan ve içinde ciddi iddialar bulunan kitapları hiç mi fark etmemişlerdir?  
 
o   Ergenekon, Balyoz, Ay Işığı, Askeri Casusluk Davalarının mağdurlarının feryatlarını hiç mi duyan olmamıştır?
 
Hilmi Özkök Ve 2004 Yılında MGK’ya Sunulan Rapor
 
·         Komisyonda dinlenen isimler arasında olan Eski genel Kurmay Başkanı Hilmi Özkök’ün dinleme tutanaklarından alıntıların yapıldığı gözlemlenmiştir.
 
o   Burada Hilmi Özkök ‘ün bazı ifadelerine yer verilirken bazı ifadelerine ise yer verilmediği gözlemlenmiştir.
 
o   Özkök’ün MGK’da FETÖ ile ilgili raporun 2004 yılında siyasi muhataplarına verildiğine ilişkin ifadesine raporda yer verilmemesi FETÖ ile mücadele konusunda bazı kişi veya kişilerin hala ürkek veya çıkar merkezli davrandığı şüphelerini de beraberinde getirmektedir.
 
o   2004 yılında MGK’ya sunulan raporun Zamanın Başbakanlık Müsteşarı Ömer DİNÇER ‘in “Türkiye'de Değişim Yapmak Neden Bu Kadar Zor” adlı kitabında nasıl sümen altı edildiği detaylı olarak anlatılmaktadır. Ancak bu husus komisyon raporunda yer bulamamıştır.
 
o   Raporda FETÖ’nün iç yüzünün ve nasıl bir tehdit olduğunun anlaşılması üzerine 2014 yılında toplanan MGK’da alınan kararara atıfta bulunulurken 2004 yılındaki MGK’ya sunulan raporun görmezden gelinmesi ve raporda yer verilmemesi iyi niyetle açıklanabilecek bir durum değildir.
 
·         Raporda TSK’nın içinin boşaltılması çalışmalarının bir parçası olan Balyoz, Ergenekon, Ay ışığı gibi komplo operasyonlarının baş aktörü olan savcı ve hâkimlerin isimlerinin baş harfleriyle verilmesinin sebebi de anlaşılmış değildir. Hâlbuki iddianamede isimler açık bir şekilde verilmiştir.
 
Kozmik Oda Operasyonu ve FETÖ
 
·         Raporda değinilen konular arasında yer alan bir diğer husus da “Kozmik Oda” hadisesidir. Türk Devletinin işgal, istila, savaş, olağanüstü hal, ayaklanma gibi durumlarda ne gibi önlemler alacağı, hangi yöntemlerle tedbir alacağının artık Türkiye Cumhuriyeti düşmanları tarafından bilinmesine sebep olan, FETÖ’ nün bu yolla Türkiye’nin savunma ve güvenlik politikalarını İsrail ve ABD’ye sızdırarak ülkemizi zor durumda bıraktığı ifadeleri haklı ve isabetli olarak raporda yer bulmuştur. Burada bir hususun da eklenmesinde fayda bulunmaktadır. Kozmik Oda hadisesinin yaşandığı tarihlerde, MHP Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli’nin aylarca ve defalarca sorduğu “Kozmik Odada yer alan bilgiler kimlerin elindedir.” Sorusuna 15 Temmuza kadar hiç kimsenin cevap vermemesi de manidardır. Bu sorulara AKP hükümeti sessiz kalmış, yetkililer sorunun derinliğini ve olayın tehlikeli boyutunu görememişlerdir.
 
Eski mit Müsteşarı Emre Taner’in Açıklamaları, Çözüm Süreci ve FETÖ
 
·         Komisyonda dinlediğimiz Eski MİT Müsteşarı Emre Taner, sözde çözüm özünde ise çözülme süreci olan ve Habur gibi bir rezaleti bu millete yaşatan sürecin “bozulmasına” cemaatin sebep olduğunu, yaşanan rezaletlerin müsebbibinin de FETÖ olduğunu işaret eden beyanlarda bulunmuştur.
 
·         Çözüm sürecinin bu milletin hayrına bir süreç olmadığını defalarca dile getiren, bu minvalde mitingler düzenleyen, “morg bekçileri”,  “kandan beslenenler” gibi ithamlara maruz kalan ama haklılığı defalarca ortaya çıkan bir siyasi parti olarak bu sürecin çözülmeyi tetikleyeceği fikrimizde bir değişiklik yoktur. Terörle müzakere değil mücadele azim ve kararlılığımız aynen devam etmektedir.  Bunların sebeplerinin ve sorumlularının iyi araştırılması gerekmektedir. Yaşanan süreç yüzlerce kahraman evladımızın şehit düşmesine mal olmuş, aziz vatan toprakları çözüm süreci denen melanet sürecin sonucunda büyük acılara şahit olmuştur.
 
·         Özellikle bölgede hâkimiyetini arttıran ve kendi “otonom” bölgesini kurma hayallerini dillendiren PKK’ya çok büyük alanlar açılmıştır. Bu alanların açılmasında FETÖ’nün ve siyasi kanadının etkisinin olup olmadığı ciddi bir biçimde araştırılmalıdır.
 
·         Devlet- millet kucaklaşmasına darbe indiren çözüm adlı çözülme süreci hala aklanmaya çalışılmaktadır. Türk Milletinin feraseti ile ortadan kalkan bu sürecin raporda doğru bir şeymiş gibi pazarlanmaya çalışılması rahatsız edici bir diğer husustur.
 
17-25 Aralık Yolsuzluk Operasyonları
 
·         17-25 Aralık Operasyonlarının yapılmasına gerekçe oluşturan yolsuzluk iddialarının hala ciddiyetini koruduğu unutulmamalıdır.
 
o   FETÖ’ ye malzeme veren, yolsuzluk üzerinden siyaseti dizayn etme fırsatı veren, alan açan ve mal varlığında yükselişler olan bakanların hiç mi suçu yoktur?
 
o   Bu bakanların bağımsız yargı önüne çıkarılması, suçlu iseler cezalarını almaları, suçsuzsalar mahkemede aklanmalarının gerekliliği ortadan kalkmamıştır.
 
o   Bu bakanların mal varlığındaki artışlar, bir bakanın kolundaki 700 bin liralık saat gibi hususlar hala kafalarda soru işareti olarak durmaktadır.
 
o   FETÖ gibi eli kanlı bir terör örgütüyle mücadele edilirken bunlara alan açan, milletin hakkını kendine helal gören zihniyetle mücadeleden de geri durulmamalıdır.
 
FETÖ AKP İlişkilerinin Bozulması
 
·         Gözüken odur ki; rapordan da anlaşılacağı üzere AKP iktidarı, daha önce iş birliği içinde olduğu, hatta rapora göre Milletvekilliği Genel Seçimlerinde kontenjan bile ayırdığı FETÖ ‘nün kendi alanına girmesi ve mevcudiyetini tehdit etmesiyle birlikte tehlikenin farkına varmıştır.
 
·         Bir zamanlar Zekeriya Öz’ün heykelinin dikileceğini söyleyen gazeteciler elini kolunu sallayarak gezerken, hala köşelerinden fitne ve fesat yayan, Gazeteciler ve Yazalar Vakfında yemeklerle ağırlanan sözde gazeteci eskimişleri elini kolunu sallayarak gezerken, FETÖ kontenjanından AKP’den milletvekili olanlar elini kolunu sallayarak gezerken, Belediye Başkanı seçilenler elini kolunu sallayarak gezerken FETÖ ile mücadele yapıldığına kim nasıl inanacaktır?
 
Türk Milletinin Sokağa İnmesi - Sn. Cumhurbaşkanının Çağrısı- Darbenin Kronoloji
 
·         Raporda 15 Temmuzda yaşanan hain işgal girişimine vatandaşlarımızın gösterdiği muazzam duruşa da haklı olarak yer verilmiştir. Ancak yine bu tespitler paylaşılırken de darbe girişiminin sadece AKP’ye yapıldığı algısının etkisi altında kalındığı gözlemlenmektedir 15 Temmuzda meydanlara inen ve canı pahasına işgal girişimini durduran aziz Türk Milletinin hakkı ödenemeyecektir.
 
o   Raporun 333. Sayfasında Aziz Türk Milletinin FETÖ’ nün hain işgal girişiminin karşısında dimdik durmak adına meydanlara inmeye başladığı saat 22.45 olarak ifade edilmiştir. Fakat raporda aziz milletimizin Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamadan sonra meydanlara indiği vurgusu defalarca yapılmıştır. Hâlbuki raporda da ifade edildiği gibi, aziz Türk Milletinin meydanlara inip refleks gösterdiği saat 22.45’dir. Sayın Cumhurbaşkanı’nın ilk açıklaması da yine rapora göre gece 00.04 ‘dür. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’ nun açıklamaları ise 23.35’dir. MHP Lideri Sn. Devlet Bahçelinin Başbakan’ı arayarak demokrasinin, devletin ve seçilmiş hükümetin yanında olduğunu, darbenin karşısında olduğunu beyan ettiği saat 22.00, darbe karşıtı açıklamasının ajanslara düşmesi de 22.35’dir. Bu durumda vatandaşlarımızın sokağa inmesini kim sağlamıştır? Bütün gerçekler ortadayken gizlemeye çalışmanın FETÖ ile mücadeleye ne gibi katkısı olacaktır?
 
o   Burada açık bir şekilde ifade etmeliyiz ki maksadımız herhangi bir şekilde bu hain işgal girişiminden bir kişiye pay çıkartmak değildir. Tepkimiz siyasi ikbal uğruna esas gayesinden uzaklaştıranlara bazı gerçekleri hatırlatmaktır.
 
o    Bu komisyon birilerini aklamak ve birilerini yüceltmek için değil Türk Milletinin canına kast eden FETÖ ile mücadele için kurulan bir komisyondur.
 
o   Komisyon birilerinin siyasi ikbalini garanti altına almak için gösterişte bulunulması için kurulmamıştır. Aziz Türk Milletinin canına kasteden FETÖ ile mücadele için kurulmuştur. Aziz Türk Milletinin bu denli güvendiği komisyonun sulandırılarak, esas görevinin dışında farklı maksatlara evrilmeye çalışılması kabul edilemez.
 
·         “Darbe Girişiminin Bastırılmasına Yönelik Faaliyetler Kronolojisi” başlığı altında hadiselerin sıralanışı eksiktir. Saat 22.00’da MHP lideri Sn. Devlet Bahçeli’nin Başbakanı arayarak demokrasinin ve hükümetin yanında olduğunu, bu darbe girişiminin karşısında olduğunu ifade etmesinin ardından bu beyanının basına duyurulduğu 22.35’den itibaren bütün haber kanallarında duyurulduğuna kronolojide yer verilmemiştir.
 
·         Darbe Girişiminin bastırılma çalışmalarının devam ettiği 16 Temmuz 2016 tarihinde, saat 17.00 sularında toplanan TBMM Genel Kurulunda Tüm Siyasi Parti Liderleri konuşma yapmışlardır. Ancak raporda sıkça yapıldığı gibi sadece AKP ‘li siyasilerin yani Başbakanın ve Meclis Başkanının konuşmalarına isimleri verilerek atıfta bulunulmuştur.
 
o   Diğer Siyasi parti liderlerinin konuştuklarına yer verilmemiştir. Tekraren ifade etmek gerekir ki bu raporun yazımında etkin bir rol alan başkanlık divanı ve Komisyon Başkanı Sn. Reşat Petek’in FETÖ’nün hedefini, Yenikapı Ruhunu ve mücadele kavramını çok yanlış anladığı ortadadır. Ancak her şeye rağmen Milliyetçi Hareket Partisi komisyona ve Türk Milletine karşı sorumluluğu gereği gerekli katkıyı sunmuş ve sunmaya devam edecektir.
 
Darbenin Engellenmesinde TSK’nın Etkisi
 
·         Raporun 371. Sayfasında yer alan “Darbenin askerî analizi yapılırken girişimin terör niteliği taşıyan eylemlerle sınırlı kalarak kısa sürede bertaraf edilmesinde; başta üst komuta kademesi olmak üzere, demokrasiye bağlı TSK mensuplarının çoğunluğunun direnişi nedeniyle darbeci unsurların yeterli kuvvete ve askerî kapasiteye sahip olamamasının ve bu nedenle başarı algısı yaratamamasının büyük etkisi olduğu değerlendirilmektedir” ifadeleri doğru ve isabetli bir ifadedir. Eklemek gerekir ki; işgal girişiminin başarısız olmasında katkısı olan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisindeki FETÖ’yü bilen, FETÖ’ nün darbe girişiminin başarıya ulaşması neticesinde Türkiye’yi ve Türk Milletini ne gibi tehlikelerin beklediğini öngörebilen, vatansever TSK mensuplarının mücadelesi de önemlidir.
 
Darbenin Engellenmesinde Emniyet Güçlerinin Etkisi
 
15 Temmuz gecesi yaşanan işgal girişiminin engellenmesinde kahramanca mücadelesini unutmayacağımız Polis Teşkilatımıza olan minnettarlığımızı bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isteriz.
 
Raporda Askeri Yargının Kaldırılmasının Öneri Olarak Sunulması
 
·         Raporun 592. Sayfasında Askeri Yargının kaldırılması gerektiği ifade edilmiştir. 16 Nisan referandumunda Askeri Yargının kaldırılması zaten oylanmış ve aziz Türk Milleti “evet” oyu ile bunu tasdik etmiştir. Raporun yazımında etkin rol alan ve aynı zamanda Anayasa Komisyonu Başkan Vekili olan, Komisyonumuzun da başkanlığını yapan Reşat Petek’in bunu bilmemesi mümkün değildir. Bu gibi örnekler raporun hazırlanması sürecinin ne kadar ciddiyetten uzak olduğunu da göstermektedir.
 
İltica Talep Eden Diplomatik Pasaport Sahipleri
 
·         Komisyon çalışmaları esnasında Milliyetçi hareket Partisi’nin Komisyon Üyesi olarak, diplomatik pasaporta sahip ve iltica talebinde bulunan kişilerin listesinin komisyonumuza ulaştırılması talebi yerine getirilmemiştir. Halihazırda böyle bir listenin oluşturulup oluşturulmadığı da merak konusudur.
 
o   Yabancı ülkelere sığınma talebinde bulunan diplomatik pasaport sahiplerinin kimler olduğunu öğrenmeye herkesin hakkı vardır. Bu tespit bir an önce yapılmalı ve kamuoyuna açıklanmalıdır.
 
Taziyeye Gelen Liderler Ve Temsilcilere İlişkin
 
·         Yine raporda sayısı 30’u geçen ülkeden devlet erkânı ve uluslararası kuruluş yetkililerinin dayanışmalarını ortaya koymak amacıyla ülkemizi ziyarete geldikleri ifade edilmiştir. Ancak bu ülkelerin temsilcilerinin ve kuruluş temsilcilerinin ülkemizi ne kadar zaman sonra ziyaret ettiği de ortadadır. Birçok Batı ülkesinin yaşananları sütre gerisinden takip edip darbe girişiminin başarılı olma ihtimalini, az da olsa, beklemede kalması da manidar olduğu kadar Batının çirkin yüzünü bir kez daha göstermesi açısından önemlidir.
 
PROF. DR. Sn. Abdullah ÇAVUŞOĞLU’nun Anlattıkları ve FETÖ
 
·         Komisyonda dinlenen Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu’nun ÖSYM Üyesi olduğu dönemde, 13.09.2009 tarihinde PMYO Sınavı sorularının dışarıya sızdırılması sebebiyle sınavın iptal edildiğini ifade etmişlerdir. Bu sızmayı şahsi dikkatiyle tespit ettiğini ve şahsi gayretiyle iptal ettirdiğini de ifadelerine eklemiştir. Durumu Savcı Şadan Sakınan’a gidip anlattığını ancak o savcının da FETÖ’cü çıktığına konuşmasında yer vermiştir. Bu husus raporda yer bulmuştur.  Ancak sorduğumuz bir soru karşısında sınav yolsuzluğu hakkında bir idari soruşturma yapılmadığını da ifade etmiştir. Raporda sınav yolsuzlukları ile ilgili idari tahkikat yapmayan yöneticilerden hiç bahsedilmemiştir. 
 
Darbe Tatbikatı Yapılması Önerisine İlişkin
 
·         Raporda yer alan “Valilik ve Kaymakamlıklar koordinesinde yılda bir olası kalkışmalara müdahale planlarının yapılarak tatbikat yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.” ifadesi yanlış bir ifadedir. Düşünülen tatbikat kime karşı yapılacak, nasıl bir bölünmeye yol açacak iyi düşünülmelidir. Ordunun ve Emniyet teşkilatının yeniden yapılandırılarak her iki kurum da rencide edilmeden farklı önlemlerin alınması daha doğru olacaktır. Başka bir çarenin olmadığı iddia ediliyorsa da ülkenin iki kahraman teşkilatını birbirine karşı tatbikat yapacak hale sokanları kendi iç dünyalarında bir muhakemeye girmeye davet etmek zaruridir.
 
Emniyet, FETÖ ve Eski Emniyet İmamı Kemalettin Özdemir
 
·         Kemalettin Özdemir 1970’lerden bu yana bu örgütle irtibatlı ve örgüt liderinin en yakınında yer almıştır. Bugün Kemalettin Özdemir’in bu örgütten tamamen koptuğu hangi delillere göre söylenebilmektedir. Emniyet Teşkilatındaki FETÖ yapılanmasının yıllarca imamlığını yapan bu kişinin hala Emniyet Teşkilatında FETÖ’den ayrıldığını iddia ederek koruduğu veya kolladığı kişilerin olması muhtemeldir. Dolayısıyla bu tip yapılanmalarda geçmişte katkısı olan kişilere dikkat edilmesi önemlidir. Bu tip kişilere alan açılmamalı, fırsat verilmemelidir.
 
Eski Emniyet Genel Müdürü Sn. Mehmet Kılıçlar’ın Anlattıkları ve FETÖ
 
·         Komisyonda dinlenen Eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar göreve başladığında 65 il Emniyet Müdürünün FETÖ’ cü olduğunu görevden ayrılırken bu sayının da 75 olduğunu ifade etmiştir. Kılıçlar konuşmasında bu durumu bilmesi gereken herkesin de bildiğini ifade ederek 75 il emniyet müdürünün FETÖ’cü olmasının kendisinin tasarrufunda olmadığını söylemiştir. Bu husus önemlidir. Ancak raporda yer verilmemesi de manidardır. Burada şu soruları da sormak kaçınılmazdır
 
o   Eğer FETÖ’nün Siyasi ayağı yoksa bu kadar Emniyet Müdürünü bile bile kim atamıştır?
 
o   Bu atamaları yapanlardan hesap sormak için neden beklenilmektedir?
 
·         Darbe Girişimini gerçekleştirenler dinlenmemiştir. Bu manada raporda en eksik kalan alanlardan birisi de FETÖ’nün yurt dışı bağlantılarıdır. Bu sebeple;
 
o   “Hangi yabancı istihbarat örgütleri hangi destekleri vermiştir?” sorusu cevapsız kalmıştır.
 
KHK’lar İle Müktesep Hakları Elinden Alınan İdareciler
 
·         2011 yılında çıkartılan KHK’lar ile kamuda idareci pozisyonundaki binlerce kişinin müktesep hakları ellerinden alınmış ve kamuda görev yapan idareciler müşavir, araştırmacı ve uzman kadrolarına atanmışlardır. Boşalan bu idari kadroların çoğu FETÖ tarafından kullanılmıştır. “Bu bakımdan bu KHK’ları kimler hazırlamıştır? Bu KHK’lar hakkında siyasi iradeyi kimler nasıl ikna etmişlerdir?” gibi sorular da cevap bulamamıştır.
 
Cumhurbaşkanlığına Bağlı Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatının Oluşturulmasına İlişkin
 
·         Raporda bir istihbarat ve Güvenlik Koordinasyon Merkezi kurulması, bunun da idarenin başı olan Cumhurbaşkanına bağlı olması önerilmektedir. Bu öneriyi yazanların, sanıyoruz ki 16 Nisan 2017 tarihinde oylanan Anayasa Değişikliğinden haberleri yok. Yeni hükümet sisteminde böyle bir yapı başka nereye bağlı olabilir?
 
Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Hain emellerin karşısında dimdik duran ve bundan sonra da duracak aziz Türk Milletinin birliği ve dirliği en büyük teminatımızdır. Bu ihanet şebekesinin ardında kim olursa olsun, hangi uluslararası güçten besleniyor olursa olsun mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini tekrar ifade ediyoruz.
 
Konulara her zaman “Önce Ülkem ve Milletim Sonra Partim ve Ben”  düsturuyla yaklaşan Milliyetçi Hareket Partisi bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz için elinden geleni değil gereği neyse onu yapmaya devam edecektir.
 
Çözüm önerileri
 
15 Temmuz Darbe Girişimi aziz Türk Milletinin duruşu ve tavrıyla, TSK’nın vatansever, vatanına milletine bağlı mensuplarının mücadelesiyle, Emniyet Teşkilatımızın onurlu mensuplarının mücadelesiyle püskürtülmüş ve ihanete boyun eğilmemiştir.
 
·         Ancak; yaşanan işgal girişimi püskürtülse de devletimizin temel kurumları çok ciddi zarar görmüştür. Devletimizi ayakta tutacak bütün kurumların doğru bir şekilde yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Bu yapılandırmaya da en çok zarar gören; adalet, mülki idare, ordu, emniyet gibi kurumlardan başlanması gerekmektedir.
 
·         Kamudaki FETÖ Mensuplarının tamamen temizlenmesi sağlanıncaya kadar bu mücadele devam etmelidir. Ancak bu mücadele yapılırken FETÖ’nün ekmeğine yağ sürecek, mücadeleyi sulandıracak yeni mağduriyetlere zemin hazırlanmamalıdır.
 
·         Bu mücadeleden istifadeyle devleti ele geçirmeye çalışan yeni paralel yapılara müsaade edilmemesi de elzemdir. Muhalefet şerhimizde yer verdiğimiz Eski Diyanet İşleri Başkanı Sn. Ali Bardakoğlu’nun görüşleri ile Eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Cevdet Saral’ın görüşleri bu doğrultuda yol gösterici olacak içeriğe sahiptir.
 
·         Milli birliğimizin ve bütünlüğümüzün, vatandaşımız ile devletimiz arasındaki yakınlaşmanın sağlanması ve ön yargıların ortadan kaldırılması için önemli gördüğümüz din eğitimlerinin devlet eliyle okullarda verilmesi uygun olacaktır.
 
·         Bundan sonra kamuya personel alınırken ehliyet, ihtiyaç ve liyakata göre, Türk Devletine ve Türk milletine sadakat noktasında şüphe duyulmayacak insanların alınması mutlaka sağlanmalıdır.
 
·         Tayin ve terfilerde de liyakat, kıdem ve devlete sadakat kıstasının esas alınması sağlanmalı ve birilerinin adamı olmanın bir yerlere gelmek için yeterli olunmasına son verilmesi gerekmektedir.
 
·         İstihbarat Teşkilatımızın Türk Devletinin ve Türk Milletinin İhtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılması zaruridir. Bugün terörle mücadele başta olmak üzere yaşadığımız sıkıntıların temel sebebinin istihbaratın FETÖ tarafından çökertilmesinin sonucu olduğu göz önünde tutulmalıdır.
 
·         Yeni paralel yapıların ve FETÖ benzeri terör örgütlerinin ortaya çıkmaması için güçlü bir İstihbarat Teşkilatının oluşturulması gerektiği muhakkaktır.
 
o   Bunun gerekliliği Eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Cevdet Saral’ın ““Onu da bilemem, bir şey söyleyemem, mütalaa edemem ama genelde, bütün örgütlerin arka ayaklarında istihbarat birimlerinin izleri vardır. Bakın, istisna etmiyorum, bütün örgütlerin arka ayaklarında istihbarat birimlerinin izleri vardır; şöyle veya böyle, vardır.” ifadelerinden de anlaşılabilir.
 
·         Terörle mücadele kanunu, ceza kanunu ve personel mevzuatının devletin içerisine yerleşmeye çalışan örgütsel yapılara izin vermeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi faydalı olacaktır.
 
·         Bürokrasi düşmanlığından vazgeçilmelidir. Güçlü devletlerin tamamında etkin bir bürokrasi vardır.
 
·         Belediyelerin FETÖ ve diğer terör örgütlerine kaynak aktardığı ve kadro kullandırdığı konusunda ciddi sıkıntılarla karşı karşıyayız. Belediyelerdeki bu tip yapılanmaların önün geçecek ve kamu kaynaklarının devlete karşı örgütler tarafından kullanılmasının engellenmesini sağlayacak bir yapı oluşturulması gerekmektedir
 
·         Etkin bir şekilde kullanılacak denetim mekanizmasının mecburiyeti, finans ve kadro kaynağı olarak kullanılan Üniversiteler için de geçerlidir. FETÖ’ nün kadrolaşmaya önem verdiği kurumların başında üniversiteler gelmektedir. Üniversiteler sayesinde de kadrolarını tüm yurt çapına yayabilmişlerdir. Komisyon çalışmalarında bu hususun aydınlatılması için yeterli bir çalışma yapılmaması ve raporda bu hususa değinilmemesi büyük bir eksikliktir.
 
·         Personel rejimi, liyakati esas alan ve performansı değerlendiren anlayışla yeniden düzenlenmelidir. Kamu görevine girişle, ilerleme ve yükselmede objektiflik ve fırsat eşitliği esas olmalıdır. Kamunun şeffaflaşması sağlanmalıdır.
 
·         Makamların, nüfuz ve güç yeri olmaktan çıkarılarak hizmet yeri olmalarının sağlanması; yolsuzluk ve adam kayırmanın önlenmesi, kamu görevlilerinin yaptıklarının yanında ihmallerinden de sorumlu tutulmaları temin edilmelidir. Kamu görevlilerinin yargılanma sürecini sekteye uğratan ve dokunulmazlık olarak nitelendirilen hükümler kaldırılarak etkin bir yargılama süreci tesis edilmelidir.
 
·         15 Temmuz sonrası sayısı 100 binlerle ifade edilen kamu görevlisi, kamudan ihraç edilmiş, açığa alınmış, haklarında adli tahkikat başlatılmıştır. Siyasi ayağı olmayan bir yapının kamu içinde bu denli yüksek sayılarla ifade edilen bir yapılanmaya sahip olması düşünülemez. FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile layıkıyla mücadele edilmek isteniyorsa Darbe girişiminin siyasi ayağına mutlaka ulaşılması ve bu ayak hangi siyasi partiye mensup olursa olsun cezalandırılmalıdır.
 
·         Sınav yolsuzlukları sadece 2010 yalındaki KPSS yolsuzluğu ile sınırlandırılmamalıdır.   Son yıllarda yapılan bütün kurum sınavlarının, Askeri okul sınavlarının, Polis Koleji ve Akademisi sınavlarının, hatta SBS, TEOG, LYS sınavlarının da mercek altına alınması ve bu sınavlarda FETÖ’ nün etki alanının araştırılması şarttır.
 
·         Dershanelerin yasaklanması hususunda daha dikkatli davranılması gerektiği muhakkaktır. Dershanelerin yasaklanmasıyla ortaya çıkan boşluk, Türk Eğitim Sisteminin eksiklikleri sebebiyle dershane ihtiyacı ortadan kalkmadığı için FETÖ’ nün ekmeğine yağ sürebilir.
 
Bu durum “yer altı dershaneciliğine” kapı arayabilir. Bu sebeple dershanelerin kapatılması süreci, (sertifikası iptal edilen ve ihraç edilen FETÖ’ cüler) sertifikası iptal edilen öğretmenler de göz önünde tutularak yeniden gözden geçirilmelidir ya da önlemler arttırılmalı ve buna fırsat verilmemelidir.
 
·         Okullarımızda çağdaş, bilim ve ilimden haberdar olan, sorgulayıcı ve biatçı olmayan nesiller yetiştirilmelidir. Bu sebeple geçmişte olduğu gibi liselerde mantık ve felsefe derslerinin maksada uygun olarak müfredatta yer alması sağlanmalıdır.
 
·         Eğitim sisteminde yurttaşlık bilinci öne çıkarılmalı, Türk milletinin onurlu bir mensubu olmanın gururu öğrencilerimize anlatılmalı ve öğretilmelidir.
 
·         Adalet mülkün temelidir. Bu da sağlam bir hukuk sistemi ve sağlıklı yargı ile sağlanabilir. Kanun Tasarı ve Teklifleri üzerinde yeterince ve titizlikle çalışılmalıdır. Kanunların yazım sürecine bürokrasi, sivil toplum ve muhalefetin etkin katılımı sağlanmalı, aceleci ve torbacı zihniyetten uzaklaşılmalıdır. Son yıllarda bu zihniyetle, yeterli çalışma yapılmadan çok fazla sayıda yasal düzenleme yapılmış, bu durum da FETÖ’nün ekmeğine adeta yağ sürmüştür.
 
·         Devlet yapılanmasında en önemli unsur kuşkusuz insandır. Hangi mevzuatı yaparsanız yapın bu mevzuat insanla uygulanacaktır. Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olmanın avantajlarını da kullanabilmek için insanlarımızı iyi yetiştirmeli ve gençlerimizi başkalarının devşirmesine izin vermeyecek bir bilince kavuşturmalıyız.  Unutulmamalıdır ki tarihimiz boyunca Türk Devlet Sisteminde sınıf ayrımı yoktur. Türk tarihinde fırsat eşitliği her zaman olmuştur. Bu sistemin de bozulmaması elzemdir.
 
·         GATA, Askeri Liseler ve Harp Akademilerinin kapatılması çözüm değildir. Eksikliklerin giderilerek kendi kurumlarına kalifiye eleman yetiştiren bu eğitim kurumları tekrar devreye sokulmalıdır.
 
·         Devlet KYK başta olmak üzere elindeki tüm sorumlu kurumları harekete geçirerek eğitim gören yavrularımızın barınma başta olmak üzere standart ihtiyaçlarını karşılayacak adımlar atmalıdır. Evlatlarımızın bu tip yapıların eline düşmesinin engellenmesi için bu adımın acilen atılması gerekmektedir.
 
·         Genel olarak terör örgütlerinin para hareketlerinin en iyi şekilde takip edilmesini sağlayacak bir sistemin oturtulması gerekmektedir. Para muslukları kesilen hiçbir örgütün faaliyetlerine devam etmesi mümkün değildir.
 
·         Yeni hükümet sistemiyle birlikte direk Cumhurbaşkanlığına bağlanacak olan İstihbarat Teşkilatının parlamento denetiminin Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu tarafından nasıl yapılacağının üzerinde çalışılması gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer SİYASET Haberleri

Başlık Tarih
 
MHP Lideri Bahçeli'den Fazıl Say açıklaması ...19 Ocak 2019
AVCI: ÖNCELİĞİMİZ BELEDİYE DEĞİL, MİLLİ BEKADIR16 Ocak 2019
"Sözlerini Ancak Çakallar Duyabilir"14 Ocak 2019
Cumhur İttifakı, Türk siyasi hayatındaki değişimin önemli bir parçasıdır 14 Ocak 2019
BOZKURT İŞARETİ MHP’YE AİTTİR13 Ocak 2019
Pazarlık değil, karşılıklı jestler oldu13 Ocak 2019
Avcı: Basının kahramanları çalışan gazetecilerdir10 Ocak 2019
BİR AYAĞI PENSİLVANYA’DA, BİR AYAĞI KANDİL’DE08 Ocak 2019
İşadamı Adil Çimen MHP Seyhan Adayı07 Ocak 2019
MHP’li Öztürk’ten avukatlara yeşil pasaport teklifi07 Ocak 2019
“Elveda diyeceklerden değil, El'vefa diyenlerdeniz”01 Ocak 2019
YAMAN BİR AÇMAZDASINIZ !29 Aralık 2018
DAĞ DİBİ AKLIN DİBİ28 Aralık 2018
CHP MİLLİ SAVUNMA BAKANINDAN VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN ÖZÜR DİLEMELİDİR.27 Aralık 2018
MHP’Lİ VEKİLDEN MUŞ İÇİN ARAŞTIRMA ÖNERİSİ27 Aralık 2018
Bahçeli’den Akpınar’a çağrı!26 Aralık 2018
25 ARALIK GAZİANTEP’İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU25 Aralık 2018
Liderimiz Devlet Bahçeli'nin vereceği kararı emir telakki edeceğiz24 Aralık 2018
Değerinizi hurda niyetine heba etmeyin24 Aralık 2018
SARIKAMIŞ HAREKATI EN HÜZÜNLÜ SAYFADIR23 Aralık 2018
MHPLİ ENGİNYURT: "BU YIKIM HAYVANCILIK ADINA BÜYÜK BİR KAYIP"22 Aralık 2018
MHP İl Başkanı Pehlivan: Sarıkamış Türk'ün Aynı Zamanda Fedakarlık Zirvesidir22 Aralık 2018
MHP İL Başkanı Erkan Öztürk Türkler dünyaya İki kez Hükmedecektir22 Aralık 2018
MAKAM İÇİN VATAN SATANLAR, FAHRETTİN PAŞA'YI ANLAYAMAZLAR.22 Aralık 2018
Bahçeli’den sert tepki! ‘Otur yerine geç derdim’21 Aralık 2018
Gözde Özkorul, Antalya Valisi'ne " Göçmenler Günü" ziyareti20 Aralık 2018
‘Hepimiz için bir vatan görevidir!’20 Aralık 2018
TAŞDOĞAN, MİLLİ VE YERLİ SİLAH ÇAĞRISI YAPTI20 Aralık 2018
VATANDAŞ KAPI KAPI SÜRÜNDÜRÜLMEMELİ20 Aralık 2018
Aycan “Kardeşliğimizi, kardeşlik hukukumuzu bozmamak lazım”19 Aralık 2018
CEMAL ENGİNYURT MECLİSTE ADETA KÜKREDİ! 18 Aralık 2018
2019 Yılı Bütçesi Genel Kurul'da18 Aralık 2018
ÖZTÜRK, MEVLANA YI ANDI18 Aralık 2018
MHP’nin Belediye Başkanı Aday tanıtım Töreni gerçekleşti18 Aralık 2018
"Güneydoğu Başta Olmak Üzere Anadolu'nun Birçok Yerinde...17 Aralık 2018
HBYS PERSONELİ VERİLEN SÖZLERİN TUTULMASINI BEKLİYORLAR16 Aralık 2018
Milleti sokağa dökmek istiyorlar16 Aralık 2018
MHP’NİN VARLIĞI ADANA İÇİN ŞANSTIR13 Aralık 2018
Devlet Bahçeli’den Binali Yıldırım açıklaması10 Aralık 2018
"İT KUDURUNCA ÖNCE SAHİBİNE SALDIRIR"10 Aralık 2018
MHP'den Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik teklifi 08 Aralık 2018
MHP'li Depboylu: “5 Aralık Kadın Hakları Günü” Hakkında Açıklama Yaptı. 05 Aralık 2018
OLCAY KILAVUZ'DAN KOCAMAZ'A: İP'İN YENİ CAMBAZI04 Aralık 2018
MHP'de pazarlık söz konusu olmaz 04 Aralık 2018
Bahçeli ile bir araya gelmemiz kaçınılmaz04 Aralık 2018
Yalçın: MHP Tüzüğü’ne ilişkin iddialar mesnetsiz ve asılsız03 Aralık 2018
MHP’li Sadir Durmaz’dan yerel seçim açıklaması03 Aralık 2018
Milli Değerlerimiz Yabancılara Teslim Edilmemelidir30 Kasım 2018
HASAN KALYONCU: MİLLİYETÇİLİK, ÇEVRECİLİKTİR!29 Kasım 2018
MHP'li Vekilden Çingene Kızı Teşekkürü29 Kasım 2018
Nişasta Bazlı Şeker, İnsan Metabolizmasına Aykırıdır.29 Kasım 2018
Başkan Ergün Basın Mensuplarının Sorularını Yanıtladı28 Kasım 2018
Büyükataman'dan Cumhurbaşkanına Hızlı Tren Mektubu28 Kasım 2018
Ümitsiz vaka Emin Çölaşan’a26 Kasım 2018
CHP, kavganın ve kaosun adresidir. 24 Kasım 2018
“MHP, İstismar Ve Çarpıtmalara Fırsat Vermeyecektir” 23 Kasım 2018
MHP’den çocuk hakları komisyonu önerisi22 Kasım 2018
İttifak Zirvesi Görüşmesi Sona Erdi21 Kasım 2018
MHP Lideri Bahçeli: Gündemi davet sahibi belirler 20 Kasım 2018
Avcı: Adana’da üç hilal daha Güçlü dalgalanacaktır!20 Kasım 2018
MHP’NİN AF TEKLİFİ KOMİSYONU GEÇEMİYOR!16 Kasım 2018
“Atatürk’ün, gönüllerdeki Sevgisini asla silemezler”16 Kasım 2018
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN ELEŞTİRİSİ HAKLI14 Kasım 2018
ATAM; Yeriniz, Türk Milletinin Kalp Otağındaki Tahttır11 Kasım 2018
Avcı: MHP Dünyada tektir, benzeri yoktur!07 Kasım 2018
Hapiste yatanın tek duası...06 Kasım 2018
"BU NE PERHİZ"02 Kasım 2018
CHP’YE “AKP AYARI”01 Kasım 2018
CUMHURİYET BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ!30 Ekim 2018
CHP siyaseti çıkar ilişkisi olarak görüyor30 Ekim 2018
Enginyurt; (Af İçin) İnşallah Müjdeli Netice Alınacak30 Ekim 2018
Başkan Avcı’dan ‘29 Ekim’ mesajı29 Ekim 2018
Andımızı, Türk Milletinin hafızasından çıkaramayacaksınız27 Ekim 2018
MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu Samsun'da26 Ekim 2018
BAHÇELİ 29 EKİM RESEPSİYONUNA KATILMAYACAK26 Ekim 2018
İttifaksız yerel seçimler bölücülere ve şer ittifakına yarayacak26 Ekim 2018
"Çocuk İcrası" ve Ortak Velayet ile İlgili Kanun Teklifi26 Ekim 2018
MHP’li Akçay’dan EYT açıklaması25 Ekim 2018
OLCAY KILAVUZ'DAN ENGİN ALTAY AÇIKLAMASI25 Ekim 2018
CHP Kirli siyaseti parti misyonu haline getirdi25 Ekim 2018
Çakal, siyasi sübyancı, adileşme…25 Ekim 2018
‘Altay ayağını denk alsın’24 Ekim 2018
Kadınlar için doğum borçlanması talebi24 Ekim 2018
MHP lideri Bahçeli: ORTADOĞU'nun siyasetimize katkısı büyük24 Ekim 2018
Türklük yaşadıkça İslam da var olacaktır.23 Ekim 2018
SEMİH YALÇIN'DAN AKP SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'E CEVAP!22 Ekim 2018
Türkiye’yi İsrail’e benzeten HDP’li vekile MHP’den sert tepki17 Ekim 2018
Bünyamin Avcı’dan ‘Önce Adana’ mesajı08 Ekim 2018
MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı :“Anadolu ebedî Türk’ün yurdu!”01 Eylül 2018
MHP'li Fendoğlu: "Türk Milleti Her Türlü Zorluğun Üstesinden Gelecek Bir Millettir"15 Ağustos 2018
Fendoğlu, İş Adamlarıyla Buluştu15 Ağustos 2018
MHP'li Akçay'dan Transfer Açıklaması15 Ağustos 2018
MHP'li Büyükataman: Koray Aydın, şimdiki Genel Başkanı için “FETÖ'nün organize ettiği hanım” diyen kişidir .13 Ağustos 2018
HAYATİ ARKAZ MHP'YE GEÇTİ: 'BENİM İÇİN ONURDUR'13 Ağustos 2018
Avcı : Zalimin Doları varsa Türk’ün de imanı var13 Ağustos 2018
KORAY AYDIN’IN ‘BAHÇELİ’ GAFINA SEMİH YALÇIN’DAN İLK TEPKİ29 Temmuz 2018
MHP'li Yalçın'dan Teşkilata 'Askıda Ekmek' Mektubu28 Temmuz 2018
MHP’DEN EMEKLİLİKDE YAŞA TAKILANLAR İÇİN KANUN TEKLİFİ27 Temmuz 2018
MHP’li Haberal’dan ABD’ye tepki27 Temmuz 2018
MHP Lideri Bahçeli: İnanıyorum ki, ‘askıda ekmek’ projesi tüm yurt sathında karşılık bulacak !27 Temmuz 2018
FINDIK HASADINA BAŞLARKEN27 Temmuz 2018
Avcı;“FETÖ'YE GÜNAH MI ÇIKARDIN, HİMMET Mİ VERDİN?27 Temmuz 2018
MHP'li Fendoğlu'nun Basın Bayramı Mesajı24 Temmuz 2018
Başkan Avcı’dan 24 Temmuz mesajı…24 Temmuz 2018
İP'DE HAYAL KIRIKLIĞI HAKİM24 Temmuz 2018
MHP'li Büyükataman'dan Çıray'a tepki24 Temmuz 2018
Ahmet Özyürek:Seçmen Rahat Ulaşsın Diye Ofis Açtı21 Temmuz 2018
MHP'DEN AKŞENER'E SUÇ DUYURUSU16 Temmuz 2018
CAMADAN: “TÜRK HALKI CANINI VERİR VATANINI VERMEZ”15 Temmuz 2018
BAHÇELİ: İYİ PARTİLİLER İMTİHANDAN GEÇTİ15 Temmuz 2018
AK PARTİ BUNU HİÇ BEKLEMİYORDU! KAYBETTİ14 Temmuz 2018
AK Parti ve MHP'li Vekiller Hizmet İçin Sosyal Medyadan Telefon Numaralarını Paylaştı14 Temmuz 2018
Devlet BAHÇELİ isteseydi İktidar olamazmıydı 13 Temmuz 2018
Bahçeli'den Kabine Yorumu10 Temmuz 2018
Yeni Bakanların İsim Listesi Açıklandı 10 Temmuz 2018
MHP'den Meral Akşener'e Tepki09 Temmuz 2018
İP’Lİ AĞIREL DEVLET ELİ ÖPEN İKİ İSMİ DE TOPA TUTTU “İYİ PARTİ MHP DEĞİLDİR”08 Temmuz 2018
MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'dan Nto'ya Teşekkür Ziyareti07 Temmuz 2018
CUMHUR İTTİFAKINA SAHİP ÇIKACAĞIZ06 Temmuz 2018
MHP'Lİ YALÇIN'DAN RAHMİ TURAN'A: "EŞEKTEN DÜŞEN ADAM"SIN05 Temmuz 2018
Güçlü MHP, Güçlü Türkiye'dir01 Temmuz 2018
Kanuni düzenlemeyle OHAL kaldırılabilir01 Temmuz 2018
DEVLET BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA: İDAMSA İDAM!30 Haziran 2018
BEŞTEPE'DE "CUMHUR" ZİRVESİ27 Haziran 2018
HER İKİ YİĞİDİN YOLU KIZILELMA'DIR27 Haziran 2018
MHP'li Akçay, İnce'ye Yüklendi26 Haziran 2018
MHP’DEN İLAN: TEŞEKKÜR MESAJI (İftira, İtham, İsnat)25 Haziran 2018
''SONER YALÇIN GİBİLER KAZI KOZ GİBİ GÖSTERMEKTEN SAKINMAZLAR''22 Haziran 2018
Günay;AFYONKARAHİSARLILAR SAFINIZ BELLİ Mİ?20 Haziran 2018
Türkiye'nin parlak yarınları güçlü MHP ile inşa edilecek18 Haziran 2018
Avcı: Adana Üç Hilal ile Yeni bir tarih yazar18 Haziran 2018
Sandıklara sahip çıkın18 Haziran 2018
Bahçeli, bu akşam Star-NTV'de18 Haziran 2018
Kırgınlıkları ve küskünlükleri geride bırakmamız gerekiyor17 Haziran 2018
Devlet Bahçeli, Hep Dimdik Durdu17 Haziran 2018
BAŞARININ ARKASINDA CUMHUR İTTİFAKI VAR12 Haziran 2018
Adana’da Bahçeli heyecanı!12 Haziran 2018
Büyükataman Meşalelerle Karşılandı12 Haziran 2018
İlk turda bu işi bitirmek zorundayız 11 Haziran 2018
Cumhur İttifakı millet tarafından teveccüh görecektir11 Haziran 2018
"PKK'nın ini yerle bir olacak, bunu da herkes böyle bilsin"11 Haziran 2018
Avcı: Nobel Fedakârlık Ödülü Devlet Bahçeli’ye verilirdi10 Haziran 2018
MHP Adana’da birlik gösterisi!10 Haziran 2018
Günay;MHP TÜRKİYENİN TEMİNATIDIR.10 Haziran 2018
'Bu beyler ABD'nin, PKK'nın, FETÖ'nün davulunu çalıyor'09 Haziran 2018
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'YE : 'FİTNEYE İZİN YOK'08 Haziran 2018
Biz Emin Çölaşan’ın cemaziyülevvelini iyi biliriz 08 Haziran 2018
MHP Adana’dan “Af” hamlesi!08 Haziran 2018
MHP'li Karakaya: Türk Milleti Kandil'e Operasyonun Arkasındadır07 Haziran 2018
Bu Çok Samimi Bulunmayacak Bir Davranıştır07 Haziran 2018
Başkan: MHP Antalya'da birinci parti olursa şaşırmayın07 Haziran 2018
Yusuf Baş: 24 Haziran Türkiye’nin son şansı!07 Haziran 2018
"KONUŞTUKÇA İÇ YÜZLERİ ORTAYA ÇIKIYOR"06 Haziran 2018
"MHP, MUHARREM İNCE GİBİLERLE YAN YANA GELMEZ"05 Haziran 2018
Atilla Kaya açık açık fitne üretmeye çabalamaktadır05 Haziran 2018
İzgioğlu: Doktor Devlet Reçete MHP!05 Haziran 2018
ŞANLIURFA’DA MHP’YE KATILIM04 Haziran 2018
YAPIM VE YIKIM İTTİFAKI KARŞI KARŞIYA04 Haziran 2018
MHP'li Büyükataman'dan din görevlilerine mektup04 Haziran 2018
Yusuf Baş: Türkiye karar arifesinde03 Haziran 2018
MUAYENE ÜCRETLERİNİ KALDIRACAĞIZ03 Haziran 2018
Varlı: Koltuk hırsı olanlar MHP’yi anlayamaz03 Haziran 2018
Cemal Çetin; “TBMM’de Avrupalı Türklerin sesi olacağım“03 Haziran 2018
BEŞ BENZEMEZLER İTTİFAKI MERKEZİNDE HDP VAR02 Haziran 2018
Varlı: Allah akıl versin Fırsat vermesin!01 Haziran 2018
'MHP'ye Kürt seçmen oy vermez' ifadesi suçtur' 31 Mayıs 2018
Af çıkacak bunun geri dönüşü yok31 Mayıs 2018
KILIÇDAROĞLU, MHP’NİN PROJESİNİ ARAKLADI31 Mayıs 2018
Çakıcı, Bahçeli Görüşmesinin Detaylarını Açıkladı30 Mayıs 2018
“BEYANNAMEMİZ SOSYAL VE EKONOMİK SORUNLARA ÇÖZÜMLER GETİRİYOR”30 Mayıs 2018
Ak Partili Dağlı’dan MHP SİM’e ziyaret29 Mayıs 2018
Adanalı ‘Üç Hilal’ diyor “Cumhur İttifakı” diyor!29 Mayıs 2018
Cumhur ittifakı, milli bir yemindir29 Mayıs 2018
CAMADAN’A GENÇLERDEN YAKIN İLGİ28 Mayıs 2018
Türkiye'nin Önü Açılacaktır28 Mayıs 2018
Avcı: MHP Türk-İslam Dünyasının umudu27 Mayıs 2018
MHP Adana’da zafer bekliyor!26 Mayıs 2018
Yusuf Baş: Cumhur İttifakı milli hamledir!25 Mayıs 2018
Seçimin erkene alınmasının ...25 Mayıs 2018
İzgioğlu: “Ülkücü her rüzgârda savrulmaz!"25 Mayıs 2018
Aycan: Sayın Cumhurbaşkanı Para Politikalarına Müdahale Etmese Daha İyi Olur24 Mayıs 2018
TÜRKİYE'Yİ ÇÖKÜNTÜDEN KURTARMAMIZ LAZIM24 Mayıs 2018
Devlet Bahçeli'den Alaattin Çakıcı'ya ziyaret23 Mayıs 2018
Avcı’dan ‘Sevgi, saygı, hoşgörü’ mesajı21 Mayıs 2018
Ersoy: Adanaspor ve Adana Demirspor onurumuz ve gururumuzdur21 Mayıs 2018
Avcı: Bu seçim ilk turda biter!21 Mayıs 2018
Abdurrahman Başkan'ın Basın Açıklaması;20 Mayıs 2018
Bahçeli: "Kudüs İslam'dır, Aynı Zamanda Türklüğün Derin İzlerini Taşımaktadır.20 Mayıs 2018
Taşdoğan'dan Adaylık Sevincini Annesi ile Yaşadı20 Mayıs 2018
YENİKAPI'DA ZULME LANET KUDÜS'E DESTEK MİTİNGİ18 Mayıs 2018
Edirne F Tipi Cezaevini yol yapanlar, kader mahkûmlarına sırtlarını dönmüşlerdir18 Mayıs 2018
"Kudüs Hazreti Ömer'in emanetidir"16 Mayıs 2018
KÜRŞAT YILMAZ CEZAEVİNDEN YAZDI: “DEVLET BEYİM !”16 Mayıs 2018
“CHP’NİN RAHATSIZLIĞI TERÖRİSTE AF OLMAMASI”15 Mayıs 2018
MHP'li Büyükataman'dan Koray Aydın'a cevap15 Mayıs 2018
UZMAN ÇAVUŞLARIMIZIN KADRO İSTEĞİNİ BİR KEZ DAHA DİLE GETİRDİ14 Mayıs 2018
Bahçeli'ye Çok Özel Teşekkür13 Mayıs 2018
24 HAZİRANDA KURULAN TUZAKLAR BİR BİR BOZULACAKTIR.12 Mayıs 2018
MHP’li Karakaya’dan “Vergi barışı” uyarısı! 12 Mayıs 2018
“MÜREKKEBİN AKMADIĞI YERDE KAN AKIYOR”11 Mayıs 2018
"Cumhur İttifakı Tarih Yazacak"11 Mayıs 2018
MHP'den "tamam" açıklaması10 Mayıs 2018
Karşı karşıya olduğumuz en büyük sorun yoksulluktur. 10 Mayıs 2018
'Bu talebin özü İslam düşmanlığıdır'10 Mayıs 2018
Fransa'ya Kur'an-ı Kerim tepkisi10 Mayıs 2018
Şehidimizin vasiyeti Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli tarafından yerine getiriliyor!08 Mayıs 2018
MHP’nin Seçim Müzikleri Belli Oldu 08 Mayıs 2018
Kadın memura tacizci İP çadırına takılan İP’li biri çıkmıştır 07 Mayıs 2018
"Türkiye Üzerinde Çok Açıktan Aleni Bir Hesaplar Var"06 Mayıs 2018
MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ’DEN MUHARREM İNCE YORUMU04 Mayıs 2018
MHP'den CHP'ye "İnce" Mesajı04 Mayıs 2018
Bizim çatımız millettir04 Mayıs 2018
ASKER VE POLİSİMİZE HALA ÖDENMEYEN TAZMİNATLARI İVEDİ OLARAK ÖDENMELİDİR!04 Mayıs 2018
Başbuğ Alparslan Türkeş’in İstismar Edilmesine Sert Tepki 04 Mayıs 2018
BAHÇELİ: HAYIRLI UĞURLU OLSUN02 Mayıs 2018
MHP'den Fair Play Ödülü Kutlaması02 Mayıs 2018
MHP'den AKP'ye uyarı: Acele edin!01 Mayıs 2018
Bahçeli'den SP ve CHP adayları için yorum01 Mayıs 2018
BERAT KANDİLİ NEDENİYLE KUTLAMA MESAJLARI 30 Nisan 2018
Muharrem Günay MHP Afyonkarahisar Milletvekil Aday Adayı29 Nisan 2018
O Parti'nin İl ve İlçe Teşkilatları, MHP'ye Geçtiler28 Nisan 2018
GÜL, ADAY OLURSA KENDİSİNİ SIFIRLAR27 Nisan 2018
Bizim Adayımız Net Ve Belli. 26 Nisan 2018
'Büyük Türkiye'ye Giden Yol Cumhur İttifakı'ndan Geçiyor'25 Nisan 2018
MHP'Lİ AKÇAY'DAN AKPM'YE TEPKİ25 Nisan 2018
NEDEN ERKEN SEÇİM KARARI ALINDI?24 Nisan 2018
CHP gerilim yaratmak için oraya gelmiş24 Nisan 2018
23 Nisan 1920 hiçbir zaman ihmal ve inkar edilemeyecek24 Nisan 2018
'Siyaset hile ve hülle kabul etmez'23 Nisan 2018
"TÜRKİYE BEDEVİ DEVLETİ DEĞİLDİR"23 Nisan 2018
MHP'li Semih Yalçın'dan Çölaşan'a cevap23 Nisan 2018
İLK MECLİS VATAN KURTARMIŞ, DEVLET KURMUŞTUR23 Nisan 2018
MHP İl Başkanı Karataş'tan 23 Nisan Mesajı23 Nisan 2018
Sıddıkoğlu;MHP’den milletvekili aday adayı olmaya karar verdim.22 Nisan 2018
Siyasetimizi İYİ Parti’ye Göre Belirlemiyoruz.21 Nisan 2018
"Ülkeyi sürekli seçim tartışmalarının içinde tutmak akılcı değil" 20 Nisan 2018
Er Meydanı Kurulmuştur19 Nisan 2018
Herkes Seçime Girsin19 Nisan 2018
TÜRKİYE ERKEN SEÇİME GİDİYOR18 Nisan 2018
Karşılıklı Alınmış Bir Karar Değil17 Nisan 2018
Afyonda Kaymak, Antep’te kebap ye ama işçi hakkı yeme.17 Nisan 2018
MHP'li Varlı'dan "Sulama Birliği" çıkışı!13 Nisan 2018
DURUŞUMUZ VE TAVRIMIZ TÜRK GENÇLİĞİNDEN YANADIR12 Nisan 2018
Türkiye, varlığını hissettirmesi gereken bir dönemdedir12 Nisan 2018
Mehmetçik'ten Bahçeli'ye "Zeytin Dalı" Hediyesi11 Nisan 2018
Amazon Heykeli Kaldırılsın, Türk Birliği Parkı Yapılsın10 Nisan 2018
Milliyetçi Hareket Partisi Yeşilyurt İlçe Kaya'nın Polis Haftası Mesajı10 Nisan 2018
MHP Bartın Teşkilatı'ndan Ziyaret10 Nisan 2018
MHP’li Karakaya’dan işsizlere destek!08 Nisan 2018
CHP SİYASİ YANKESİCİLİK PEŞİNDE08 Nisan 2018

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI

EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI

Türk Çocuğu Ecdadını Tanıdıkça!
Daha Büyük İşler Yapmak İçin!
Kendinde Kuvvet Bulacaktır.

CH