MHP'Lİ YALÇIN'DAN TBMM BAŞKANLIĞINA SORU ÖNERGESİ

01 Kasım 2017
507 Haber Okunma   0 Haber Yorum

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak üzere TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istenen soru önergesi ise şu şekilde;

 

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Naci AĞBAL tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 31.10.2017

 


                                                                                     Prof. Dr. Edip Semih YALÇIN
                                                                                          İstanbul Milletvekili


5846 fikir ve sanat eserleri kanununun 44. Maddesi ve Kültür Turizm Bakanlığı 13 Aralık 2011’de yenilenen yönetmelikte, sinema, müzik ve sanatı destekleme adına toplanan para sanatçılara dağıtılmak üzere bakanlık adına, özel hesap adı altında hesap açılmış olup, toplanan meblağlar burada tutulmakta, özel hesapta toplanan gelirlerin dağıtım ve kullanım yetkisi Kültür Turizm Bakanına aittir denmektedir. Ayrıca 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanununa uygun olarak düzenlenen şeffaf ve hesap verilebilir bir durumda olan özel hesabın gelir ve giderleri Sayıştay denetimine tabi olup, her yıl düzenli olarak muhasebe işlemleri de dahil denetlenmektedir. Hal böyle iken, Maliye Bakanlığının 130 Maddeden oluşan Torba Yasa taslağındaki 7. Madde, sanata ve sanatçıya gelir kaybettirecek, ilim ve edebiyat; müzik, sinema ve güzel sanatlar alanında eser üreteceklere sekte vuracak içeriktedir. Yıllardır Türkiye’deki bütün sanatçılar için 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanununun 44. Maddesi ile CD, DVD, ses kaseti gibi taşıyıcı materyaller ile fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü teknik cihaz imal ve ithal eden gerçek ve tüzel kişilerden şahsi kopyalama harcı adı altında toplanan copyright live de denilen, bu aletleri alırken sanatçının ödediği paralardan toplanan bu gelir, Avrupa Birliği ülkelerinde ve dünyanın değişik yerlerinde eser sahiplerine dönerken ve bir anlamda eser sahipleri için bir can suyu ve bir gelir olurken, Maliye bakanlığı tarafından sanatçılara hiç bir şey ödenmeden genel bütçeye gelir kaydedilmek istenmektedir.
Bu bilgiler ışığında,

1- Kültür ve Turizm Bakanlığı özel hesap bütçesinde her şey düzgün, sisteme oturtulmuş ve sanatçılara toplanan bu paraların dağıtımı yönünde çalışmalar sürdürülürken Genel Bütçenin içine alınmak istenmesinin sebebi nedir?
2- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanununa uygun olarak uygulanırken bu para sanatçılara verilmemek için mi genel bütçenin içine dahil edilmek istenmektedir?
3- Türkiye’deki bütün eser sahipleri için toplanan ve 16 yıldır eser sahiplerine ödenmesi gereken şahsi kopyalama harcı denilen Copyright Live’nin hepsini eser sahiplerine ödemeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız ne zaman işleme alacaksınız?
4- Sanatı ve sanatçıyı korumak, eser sahiplerinin de gelir elde etmesini sağlamak amacıyla toplanan gelirin bir kısmını eser sahiplerine, bir kısmını ise şimdiki kanunda olduğu gibi fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi ve kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla kullanmayı düşünüyor musunuz?"


Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istenen soru önergesi ise şu şekilde;

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Numan KURTULMUŞ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 31.10.2017

 


Prof. Dr. Edip Semih YALÇIN
İstanbul Milletvekili


5846 fikir ve sanat eserleri kanununun 44. Maddesi ve Kültür Turizm Bakanlığı 13 Aralık 2011’de yenilenen yönetmelikte, sinema, müzik ve sanatı destekleme adına toplanan para sanatçılara dağıtılmak üzere bakanlık adına, özel hesap adı altında hesap açılmış olup, toplanan meblağlar burada tutulmakta, özel hesapta toplanan gelirlerin dağıtım ve kullanım yetkisi Kültür Turizm Bakanına aittir denmektedir. Ayrıca 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanununa uygun olarak düzenlenen şeffaf ve hesap verilebilir bir durumda olan özel hesabın gelir ve giderleri Sayıştay denetimine tabi olup, her yıl düzenli olarak muhasebe işlemleri de dahil denetlenmektedir. Hal böyle iken, Maliye Bakanlığının 130 Maddeden oluşan Torba Yasa taslağındaki 7. Madde, sanata ve sanatçıya gelir kaybettirecek, ilim ve edebiyat; müzik, sinema ve güzel sanatlar alanında eser üreteceklere sekte vuracak içeriktedir. Yıllardır Türkiye’deki bütün sanatçılar için 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanununun 44. Maddesi ile CD, DVD, ses kaseti gibi taşıyıcı materyaller ile fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü teknik cihaz imal ve ithal eden gerçek ve tüzel kişilerden şahsi kopyalama harcı adı altında toplanan copyright live de denilen, bu al