Ana Sayfa > GÜNCEL

Kaynak: İsmail Koncuk: Umarız Olumsuzluklar 2016'da Kalır
31 Aralık 2016
Bu haber 680 kez okundu
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, geride bıraktığımız 2016 yılını ve gelişmeleri değerlendiren bir yazı kaleme aldı.Kaynak: İsmail Koncuk: Umarız Olumsuzluklar 2016'da Kalır
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
 Genel Başkan Koncuk yazısında şu değerlendirmelerde bulundu; “Siyasi, askeri, sosyal ve ekonomik olarak son derece olumsuz gelişmelere sahne olan bir yılı geride bıraktık.  Hiç kuşkusuz ki 2016, Türk tarihine kara bir leke olarak geçecek hain darbe girişimi ile hatırlanacak bir yıl olacaktır.  15 Temmuz akşamında Türk Silahlı Kuvvetleri içinde nüvelenmiş bir grup, tarihte eşine az rastlanır bir ihanete imza atarak millet iradesini ayaklar altına alma, seçimle gelmiş iktidarı silah zoruyla indirme ve ülke yönetimine gayri meşru yolardan el koyma amacıyla, milletimize karşı kanlı bir saldırı gerçekleştirmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin büyük bir bölümü, emniyet güçlerimiz ve Türk milleti bir bütün olarak, 15 Temmuz günü tarihi bir sınavı başarıyla vermiş ve iradesine karşı girişilen saldırıyı, feraseti ve cesareti ile bertaraf etmeyi başarmıştır. Eli kanlı katiller devletine, cumhuriyetine ve iradesine sahip çıkan milletimize kurşun yağdırırken 242 vatandaşımızın şehadeti, binlerce vatandaşımızın yaralanarak gazi olmasına rağmen milletimiz, siyaset üstü bir tavırla devletimizin büyük bir badireyi en hafif hasarla atlatmasını sağlamıştır. Kuşkusuz ki bu başarıda, görevlerini layıkıyla yerine getiren, her türlü olumsuz koşula rağmen kamu hizmetlerini sürdürerek devlet mekanizmasının işlemesine ve ülkenin bir kaos ortamına sürüklenmesine engel olan kamu görevlilerimizin payı da büyük olmuştur.

15 Temmuz’da yaşadığımız bu ihanetin ardından OHAL ilan edilirken 100 binin üzerinde kamu görevlisi çıkarılan KHK’lar aracılığıyla gerek açığa alma gerekse ihraçlar yoluyla kamu kurum ve kuruluşlarından uzaklaştırılmış, 42 bin dolayında kişi de terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanmıştır. Bununla birlikte hain darbe girişimi bahane edilerek kamuda yeni bir yapılanmaya gidilmesi, KPSS’nin baypas edilerek kamuya sözlü sınavla personel alımının yaygınlaştırılması, demokratik teamüllerin göz ardı edilerek rektörlüklere, HSYK gibi kurullara seçimsiz atamalar yapılması, kamu görevlileri lehine alınmış mahkeme kararlarının ısrarla uygulanmayarak hukukun üstünlüğü ilkesinin hiçe sayılması gibi uygulamalar da kamuda büyük bir huzursuzluğun yaşanmasına neden olmaktadır. Bu süreçte Türkiye Kamu-Sen olarak her türlü terörist faaliyete karşı en etkili önlemlerin alınması ve terör örgütü üyesi olduğu ispat edilenlerin en ağır cezalara çarptırılması konusundaki kararlılığımızı ısrarla sürdürüyoruz.

Buna karşın, kurunun yanında yaşın da yanmaması ve hiçbir masum vatandaşımızın bir haksızlığa uğramaması adına masumiyet karinesinin işletilmesinin, suç unsurları arasında sayılan bir sendikaya üye olma, bir bankaya para yatırma gibi faaliyetlerin kişilerin terör örgütü üyeliğiyle  suçlanmasına dayanak oluşturmaması, kişilerin terör örgütü ile ilişkilendirilmesinde 15 Temmuz’un milat olarak kabul edilmesi ve suçlu oldukları kesin delillerle ortaya konmamış kamu görevlilerinin soruşturmalarının işleri başında gerçekleştirilmesi talebimizi de yineliyoruz. 15 Temmuz’da yaşadığımız bu kalkışmanın temel sebeplerinden birinin; kamuda liyakat ilkesine uyulmadan, yandaş bir kesim oluşturmak adına yapılan adam kayırma ve ötekileştirme olduğu, bu durumdan faydalanan bir grubun ayrıcalıklı bir kesim yaratarak Devletimizin en kilit noktalarına kadar sızmasına neden olduğunu, liyakat ilkesinin uygulanmaması, kişiye bağlı, mülakata dayalı atama ve terfi sisteminde ısrar edilmesi durumunda buna benzer grupların devlet içinde kendilerine yeniden yer edinme imkânı bulacaklarını özellikle vurguluyoruz.    

   Geride bıraktığımız yılda bizleri derinden yaralayan bir başka unsur ise artan terör olayları ve buna bağlı olarak verdiğimiz kayıplar olmuştur. 2015 yılının temmuz ayından sonra artışa geçen terörist faaliyetler, 2016 yılı ile birlikte zirveye çıkmış, yüzlerce asker, polis ve sivil evladımız kahpece kurulan tuzaklara kurban gitmiştir. Artan bu terör eylemleri üzerine; ülkemizi yeni bir paylaşım savaşının sıcak çatışmasına çekmek amacındaki dış güçlerin içimizdeki hain işbirlikçileri ile birlikte yürüttükleri planlarını bozmak, teröristlerin lojistik ve insan kaynağı olarak kullandıkları yakın coğrafyamızı güvenli bir bölgeye dönüştürmek ve sınırlarımızın yanı başında bir oldu bitti ile terörist oluşumların konuşlanmasına izin vermemek üzere, ağustos ayında başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı, Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası için son derece önemli bir dönüm noktası olmuştur.  Bu tarihten sonra Devletimizin terörle mücadele konsepti savunmacı anlayıştan, önleyici yaklaşıma geçerken, terörü kaynağında kurutmak ve teröristle kesintisiz olarak her alanda mücadele etmek temelinde bir güvenlik politikası benimsenmiştir. Türkiye Kamu-Sen’in yıllardır dile getirdiği, “Teröristle müzakere değil mücadele edilir” anlayışının yetkililerimiz tarafından da nihayet hayata geçiriliyor olması, ülke güvenliğimiz noktasında atılan olumlu adımlardan bir tanesi olmuştur.      
 Geride bıraktığımız yıl, Halep, Telafer, Musul, Doğu Türkistan, Arakan, Filistin gibi insanlığın kanayan yarası haline gelen sorunlar içimizi yakmaya devam etmiş, kanla beslenen emperyalist sömürgeci güçlerin pervasız saldırıları insanlık adına bir utanç vesikası olarak tarihteki yerlerini almıştır.    
 2016 yılında yaşadığımız olumsuzluklar yalnızca askeri ve siyasi alanla sınırlı kalmamış, ekonomik anlamda da büyük sıkıntılar baş göstermiştir. Borçlanma temelinde, bütün verimli ve kârlı kuruluşların özelleştirilmesiyle desteklenen sıcak paraya bağlı, üretim yerine tüketime dayalı ekonomi politikaları, daralan tüketim imkânlarına paralel olarak krize girmekte, hizmet sektörü de istihdam üretemediği için işsizlik sürekli olarak artış göstermektedir. Bugün itibarı ile 3,5 milyonu aşan resmi işsiz sayısı %11,3 oranına ulaşmış, istatistiklere dahil edilmeyen işsizlerle birlikte işsiz sayısının 5 milyonu bulduğu tahmin edilmiştir. Özellikle döviz kurlarında yaşanan artış, özel sektörü ve kamu maliyesini derinden etkilemektedir. 2015 yılı sonunda 2,91 olan dolar kuru %21’lik artış göstererek 2016 yılı aralık ayı sonunda 3,52 lira seviyesine yükselmiştir. Bu artışa bağlı olarak akaryakıt fiyatları başta olmak üzere bütün tüketim malzemelerine zam gelmiş, memur maaşları dolar kuru bazında %7 oranında eridi ve alım gücü 2008 yılı seviyesinin bile gerisine düşmüştür.  
Ekonomi politikalarındaki yanlışlara, siyasette yaşanan gelişmeler de eklenince 2016 yılının son çeyreğinde ekonomi %1,8 oranında küçülmüş, ekonomi için tehlike çanlarının asıl 2017 yılının ilk çeyreği için çaldığı ifade edilmiştir. Her kriz döneminde olduğu gibi yine iş adamlarını ve sermayeyi koruyucu tedbirler alarak bu türbülanstan çıkılamayacağı, ekonominin iki bacağı olan üretim ve tüketimin birlikte desteklenmeden, krizlere karşı alınacak tedbirlerin yeterli olmayacağı bilinmelidir.  Bütün bu gelişmeler, gerçekçi çözümler üretilmediği takdirde ülkemizde paranın değer kaybetmesine rağmen ekonomik durgunluğun da alabildiğine sürdüğü bir stagflasyon sürecinin yaşanması ihtimali olduğunu ortaya koymaktadır.    
  Önümüzdeki yıl memurlar adına önemli gelişmelere sahne olacaktır.  2017 yılının ağustos ayı, kamu görevlilerinin 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin mali ve özlük haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerine sahne olacaktır. Hatırlanacağı üzere bundan önceki toplu sözleşme görüşmeleri 2015 yılında gerçekleştirilmiş ve yetkili konfederasyon ile hükümet anlaşarak memurların 2015 yılı enflasyon farkı alacağından %1,8’ini iç etmiş, 4/C’li çalışanların mahkeme kararıyla aldıkları 550-600 TL tutarındaki ek ödeme miktarını 150 TL’ye düşürmüştü. Üstelik bu kararlar, sözde yetkili sendikaların alkışları ve tezahüratları altında imza altına alınmıştı. Biz, o zaman toplu sözleşme metnine ilişkin eleştiri ve endişelerimizi dile getirirken 4/C’li personel, memur işi yapan kamu işçileri, sözleşmeli personelin kadro konusu başta olmak üzere birçok hususta ucu açık düzenlemeler yapıldığını, toplu sözleşme metinlerinin kesin bağlayıcı hükümler içermesinin zorunlu olduğunu ifade etmiştik.Bugün gelinen noktada, 2016 yılının başında yürürlüğe girmesi gereken maddelerin dahi uygulamaya konulmadığı, kadro bekleyen 4/C’li ve sözleşmeli personel ile üniversite mezunu işçilerin beklentilerinin karşılanmadığı, bu haliyle toplu sözleşme görüşmelerine hem de yetkili sendikalar eliyle gölge düşürüldüğü gerçeğiyle karşı karşıyayız.
Taşeron çalışanlarının da kadro beklentilerinin doruğa çıktığı bu noktada, artık kamuda güvencesiz çalışanın kalmadığı bir yapıya geçilmesi elzemdir. Memurun iş güvencesinin bile kaldırılmasının tartışıldığı bir dönemde, önümüzdeki toplu sözleşme sürecinin de bir hezimetle sonuçlanmaması için Türkiye Kamu-Sen’in o masaya yetkili olarak oturması gerektiği bir kez daha görülüyor. Buna karşın biz, her şart altında kamu görevlilerimizin ve emeklilerin haklarını koruma, memurları masada peşkeş çekenlerin ipliğini pazara çıkarma ve yanlışlar karşısında yetkilileri uyarma görevimizi 2017 yılında da kararlılıkla yerine getireceğiz. Geride bıraktığımız yılın hiç de iç açıcı geçmediğini ifade etmiştik ancak Kuran-ı Kerim’de mealen “Sizin hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde hayır vardır” buyurulmaktadır. Umudumuz odur ki, 2016 yılında yaşadığımız bütün olumsuzluklar ülkemiz, milletimiz ve devletimiz için hayırlı kararların başlangıçlarına vesile olmuş olsun. Bu duygu ve düşünceler ışığında bizlerin huzur ve refahı için gerek yurt içinde gerekse yurt dışında adeta göğüs göğüse bir muharebe yürüten tüm güvenlik güçlerimizin kısa zaman içinde bu operasyonları kesin bir zaferle taçlandırması, artık bir tek güvenlik mensubumuzun ve vatandaşımızın burnunun dahi kanamadan ülkemizin içinde bulunduğu bu karanlık süreçten daha da güçlenmiş olarak çıkması, yeni umuduyla tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, 2017 yılının tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum”Kaynak: İsmail Koncuk: Umarız Olumsuzluklar 2016'da Kalır 


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer GÜNCEL Haberleri

Başlık Tarih
 
YENİ YIL MESAJLARI31 Aralık 2018
Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi: Mehmet Akif Ersoy26 Aralık 2018
CANLARINDAN VAZGEÇEREK KURTULUŞ MEŞALESİNİ YAKMIŞLARDIR24 Aralık 2018
Sarıkamış Şehitlerimiz23 Aralık 2018
Engelliler Günü Mesajı02 Aralık 2018
Öğretmenler Günü Mesajı23 Kasım 2018
Öğretmenler Günü Mesajı23 Kasım 2018
Taşlıçay'dan 'Çocuk İstismarı' Açıklaması20 Kasım 2018
MHP İl Başkanı Karataş'tan 10 Kasım Mesajı10 Kasım 2018
"Atatürk İstiklal ve İstikbal Demektir"09 Kasım 2018
Avrupa'da yaşayan Türk Milliyetçileri 24 Haziran'da verecekleri oyu açıkladı14 Haziran 2018
İstanbul'un Fethi'nin 565. Yılını Kutluyoruz25 Mayıs 2018
NEVİN TAŞLIÇAY’IN “ANNELER GÜNÜ” MESAJI13 Mayıs 2018
MHP'li Usta: Annelerimiz geleceğin hazırlayıcısıdır 12 Mayıs 2018
Türkiye Kamu-Sen'den Anıtkabir ziyareti01 Mayıs 2018
Türkiye Kamu-Sen'in yeni Genel Başkanı Önder Kahveci23 Nisan 2018
14 MART TIP BAYRAMI MESAJI13 Mart 2018
'TÜRK HEKİMLERİNİN BAYRAMINI KUTLUYORUM'13 Mart 2018
Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı12 Mart 2018
'KİM Kİ, KADINA BİR FİSKE VURDUYSA BUNA PİŞMAN EDİLMELİDİR'07 Mart 2018
"Çocuk gelinlere" dikkati çekmek için 8 Mart'a özel klip07 Mart 2018
“Hollanda Caddesi’nin İsmi Hocalı Caddesi Olsun!”28 Şubat 2018
MHP Şarkışla'dan Kömürlüğü Yanan Vatandaşa Yardım!25 Şubat 2018
Mersin'e Deniz Otobüsü ve Uçağı ile Helikopter Geliyor25 Şubat 2018
MHP’li Yalçın: 'Alayına lanet olsun'04 Şubat 2018
Öztürk: "Zeytin Dalı Bölgedeki Mazlumlara Uzatılmıştır"04 Şubat 2018
Çorumlular, Zeytin Dalı Harekatı'na Destek İçin Yürüdü01 Şubat 2018
MHP'den Tip-1 Diyabetliler İçin Öneri21 Ocak 2018
OHAL Komisyonu'na başvurular 12 Mart'ta sona erecek13 Ocak 2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan;MİLLİ BİR MUTABAKAT OLACAK!11 Ocak 2018
ADANA'DA ÇİFTE BAYRAM06 Ocak 2018
Başkan Sözlü: "Adana'nın En Özel Kurtuluş Bayramı Olacak"05 Ocak 2018
Kars'ta Başkandan Çeyrek Altın, Müdürden Tatlı01 Ocak 2018
25 ARALIK ONURLU BİR MİLLETİN ZAFERİDİR24 Aralık 2017
ALİ METİN TOKDEMİR'İN 22. VEFAT YILI08 Aralık 2017
YERALTININ SESSİZ ÇALIŞANLARI04 Aralık 2017
'BİRÇOK ALANDA TÜRK KADINLARI BAŞARI İLE ADLARINDAN SÖZ ETTİRMİŞTİR'04 Aralık 2017
MHP'li Akçay'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı03 Aralık 2017
GELECEĞİMİZİN SONSUZ MİMARLARI ÖĞRETMENLERİMİZ23 Kasım 2017
‘’Cumhuriyet neslinin yegane yetiştirici öğretmenlerdir’’23 Kasım 2017
Başkan Yusuf Ziya Günaydın'dan Öğretmenler Günü mesajı23 Kasım 2017
MHP'li Sancaklı, Kütahyalı hakkında suç duyurusunda bulunacak21 Kasım 2017
BÜYÜK TÜRK MİLLİYETÇİSİ “MUSTAFA KEMAL ATATÜRK”10 Kasım 2017
Atatürk Türk Milletinin Ortak Değeridir09 Kasım 2017
'TÜRK MİLLETİNİN UFKUNDAN ATATÜRK’Ü SİLMEYE KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEKTİR'09 Kasım 2017
Yine Bir On Kasım09 Kasım 2017
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Rahmet ve Minnetle Anıyoruz 09 Kasım 2017
MHP'li Sertan Duran’dan 10 kasım mesajı! “Aynı inançla izindeyiz”09 Kasım 2017
Başkan Yusuf Ziya Günaydın'dan 10 kasım mesajı09 Kasım 2017
'CUMHURİYET, TÜRK MİLLETİNİN HÜRRİYET DAVASIDIR'27 Ekim 2017
Türk tarihini değiştirecek arkeolojik kazı26 Ekim 2017
Manisa'da Siyaset Üstü Etkinlik22 Ekim 2017
Başkan Ergün, Koordinatörlerle Buluştu27 Eylül 2017
Rtük, Ikby'ye Yakın 3 Televizyon Kanalının Türksat'tan Çıkarılmasına Karar Verdi26 Eylül 2017
Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'de kabul edildi!24 Eylül 2017
Bülent Arınç, Hüseyin Çelik, Suat Kılıç, Sadullah Ergin için suç duyurusu09 Ağustos 2017
Davaya Adanan Bir Ömür; Başbuğ’un İzinde, Türk Milleti’nin Hizmetinde07 Temmuz 2017
TÜRK DÜĞÜMÜ VE OSMANLI KALYONLARI SERGİSİ AÇILDI05 Temmuz 2017
Mahkeme MHP'deki korsan kurultayı yok saydı20 Haziran 2017
PARSAK: BABALAR EVİN DİREĞİDİR18 Haziran 2017
Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz'ün 19 Mayıs Kutlama Mesajı24 Mayıs 2017
Şehidin oğluna herkesi ağlatan düğün14 Mayıs 2017
CENNET KOKULU ANNELERİMİZ14 Mayıs 2017
Sarıgöl Şehitlerini Ölümsüzleştirdi13 Mayıs 2017
MHP İl Başkanı Baki Ersoy'dan Anneler Günü Mesajı12 Mayıs 2017
3 Mayıs 1944 Olayının Yıldönümü Hakkında Basın Açıklaması12 Mayıs 2017
MHP'li Ruhsar Demirel'den Engelliler Haftası10 Mayıs 2017
'TÜRK MİLLİYETÇİLERİ MİLLİ BİRLİK VE BÜTÜNLÜĞÜN TEMİNATIDIR'02 Mayıs 2017
57. ALAY'IN İZİNDE YÜRÜDÜLER25 Nisan 2017
KARAGÖZ: 23 NİSAN HEPİMİZİN BAYRAMI21 Nisan 2017
Polise karşı tutumuyla CHP, HDP’yi kopyalıyor08 Nisan 2017
Şehit Mustafa İlter'in İsmi Turgutlu'da Yaşatılacak05 Nisan 2017
Erkan Akçay Alparslan Türkeş’in Hayrına Katıldı05 Nisan 2017
Taşmedreseliler Gurubu;Evet Diyoruz.02 Nisan 2017
Tefennide "ÇANAKKALE ZAFERİNDEN 15 TEMMUZ'A ASIMIN NESLİ" İsimli Tiyatro ve Oratoryo Gösterisi Yapıldı23 Mart 2017
Nevruz Türklüğün yüksek bir şuurla hissedildiği bayramdır20 Mart 2017
İsa Günyeli'den 102.Yılında Çanakkale Mesajı18 Mart 2017
KAHRAMAN ECDADIMIZLA GURUR DUYUYORUZ17 Mart 2017
ŞEHİTLERİMİZİ ASLA UNUTAMAYIZ17 Mart 2017
Aydın Eski Ülkü Ocakları Başkanı Demirbilek'ten 'Evet' Açıklaması15 Mart 2017
“İstiklal Marşı, Türk’ün inanç ve yiğitliğinin özeti”12 Mart 2017
TÜRK KADINI DİYOR Kİ!08 Mart 2017
“Sevginin, zarafetin mümtaz temsilcileri”07 Mart 2017
MHP'li Oktay Öztürk'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı07 Mart 2017
“Türk kadını her alanda var olmalı”07 Mart 2017
MHP'li Başkan Cengiz Ergün, Kadınları unutmadı07 Mart 2017
MHP Adana'dan Dünya Kadınlar Günü Mesajı07 Mart 2017
KADIN NEZAKETİN SİMGESİDİR07 Mart 2017
EMD İzmir Şubesi görev dağılımını tamamladı22 Şubat 2017
İstanbul'da elektrik kesintisi30 Ocak 2017
Dedeman Erbil’in yeni yatırımcısı: Mihtap Group Company25 Ocak 2017
Türkiye şehitlerine yürüdü08 Ocak 2017
Bahçeli'ye 105 Yıllık Köstekli Saat Hediye Etti07 Ocak 2017
Ne kadar FETÖ’cü Varsa Elini Kolunu Sallaya Sallaya Geziyor!04 Ocak 2017
Polis Özel Harekat Parkur Süresinin Arttırılmasını Arz Ediyoruz.03 Ocak 2017
MHP Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un İstanbul'da gerçekleşen terör saldırısı hakkında yapmış olduğu basın açıklama.02 Ocak 2017
Reina saldırısı CIA’nin Erdoğan’a yanıtı niteliğinde02 Ocak 2017
Tarihe kara bir yıl olarak geçen 2016 yılını uğurladık.01 Ocak 2017
DEMİREL: MİLLİ ŞAİRİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ27 Aralık 2016
MHP'li Vekil Burdur'da Kaza Yaptı23 Aralık 2016
RUSYA ANKARA BÜYÜKELÇİSİNE SİLAHLI SALDIRI.19 Aralık 2016
Başkan Alıcık'tan Polise Moral Ziyareti16 Aralık 2016
Kaynak: İsmail Koncuk: Terörle Müzakere Değil, Mücadele Edilir 14 Aralık 2016
Adana'da Kız Öğrenci Yurdunda Yangın29 Kasım 2016
24 Kasım Öğretmenler günü mesajı. 23 Kasım 2016
Devlet erkanı Ata'nın huzurunda10 Kasım 2016
“Operasyon Devletten, Helvası Milletten”09 Kasım 2016
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kürtler için özerklik istedi!24 Ekim 2016
5.500 Defter ile Eğitime Destek Verdiler19 Ekim 2016
HATİCE TEYZEYE UZANAN YARDIM ELİ17 Ekim 2016
Atamaların Yapılacağı Bu gün Kara Bir Gündür.11 Ekim 2016
Ülkücü Sanatçıdan Askere Destek Klibi!06 Ekim 2016
HAVA HARP OKULU ÖĞRENCİ AİLELERİ ADALET NÖBETİNDE25 Eylül 2016
Türk Ocakları Genel Başkanı Kurban Bayramı Mesajı Yayımladı.11 Eylül 2016
Kamudan İhraçlar Hakkında Basın Açıklaması;10 Eylül 2016
Darbeden Sonra: Muhasebe ve Tedbir21 Temmuz 2016
Salzburg Ülkü Ocağı Başkanı Ahmet Yurttaş;Filmin Sonu!...16 Temmuz 2016
Prof.Arslan: Soykırım Tasarısı Dostlarımızın Gerçek Yüzünü Gösterdi.03 Haziran 2016
MAFYA ÇETELERİ DE TELEFONA TAŞINDI!02 Haziran 2016
Adana Büyükşehir Belediyesi F-4 Phantom Savaş Uçağı Satın Aldı01 Haziran 2016
MHP Başkan adayı Şehit Cenazesini Görmezden Geldi.01 Haziran 2016
MHP Genel Başkan Adaylarından Kongre Açıklaması!15 Mayıs 2016
Yargıtay'dan MHP Kurultayı Açıklaması11 Mayıs 2016
Miraç Kandili ve Türkçülük gününde, eller semaya açıldı.03 Mayıs 2016
SÖZLEŞMELİ ASKERİ PERSONEL AİLELERİ VE EMEKLİLERİ DERNEĞİ KURULDU!27 Nisan 2016
“23 Nisan Hürriyete Aşkın Tarihi”22 Nisan 2016
MHP’li Erdoğan'dan şok iddia13 Nisan 2016
ORASI ARTIK ‘’KAYSERİ ALPARSLAN TÜRKEŞ ÜNİVERSİTESİ’’ OLACAK04 Nisan 2016
İhtiras ve Cehalet El Ele Verince02 Nisan 2016
Diş Hekimleri Kuruluşlar Ligi’nde Yenilgisiz Şampiyon26 Mart 2016
BU TOPRAKLAR ŞEHADETLE VATANLAŞTI,ŞEHADETLE KORUNUYOR!15 Mart 2016
Uluslararası İpek Yolu'nun Yükselişi ve Türk Dünyası Bilgi Şöleni Gerçekleştirildi09 Mart 2016
Hamal, bulduğu 28 bin lirayı sahibine teslim etti26 Şubat 2016
Artvin Halkı öfkeli: Geldikleri gibi gidecekler 21 Şubat 2016
Artvin'de ışıklı protesto19 Şubat 2016
Ankara'daki Hain Saldırı Hakkında Açıklama18 Şubat 2016
Artvin Halkı'na MHP'den Destek17 Şubat 2016
Türkiye’nin ‘Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’ (MIT) yıkıldı yerine rezidanslar yapılıyor15 Şubat 2016
"BİLİM ADAMIYSANIZ OBJEKTİF OLACAKSINIZ"12 Şubat 2016
ESM. SİVİL TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ 27 MARTTA BAKIRKÖYDE SAHADA OLACAK:08 Şubat 2016
DİNARLI ÂŞIK ALİ TAŞ’I ANIYORUZ02 Şubat 2016
MHP POLİS VE ÖĞRETMENLERİN EK GÖSTERGELERİNİN 3600’E YÜKSELTİLMESİNİ TEKLİF ETTİ, AKP REDDETTİ31 Ocak 2016
Alman Konsolos Vetter'den Ömürboyu Tatil Teşekkürü31 Ocak 2016
MÜBADELEDE YAŞAMINI YİTİRENLER ANILACAK30 Ocak 2016
KARA KALPAKLILAR BURSA İL TEŞKİLATİ TÜRK MİLLETİ'NE HİZMET'E AÇILMIŞTIR20 Ocak 2016
Manisa’da, Şehit Yakını ve Gazilere Ücretsiz Traş Hizmeti16 Ocak 2016
TÜRK HUKUK ENSTİTÜSÜ'NDEN 1128AKADEMİSYENE TEPKİ16 Ocak 2016
Ev alacaklara dikkat!13 Ocak 2016
AB Bakanı Volkan Bozkır: 'HDP silah bıraktırsın, süreç yeniden başlar'24 Aralık 2015
AYASOFYA CAMİİ İBADETE AÇILSIN TEKLİFİ16 Aralık 2015
Fındık fiyatı yeniden yükselişte15 Aralık 2015
NOBEL MADALYASI ONLARA EMANET 15 Aralık 2015
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, dünya evine girdi 14 Aralık 2015
Taydaş’tan, Alaşehir Belediye Başkanı Karaçoban’a Teşekkür Belgesi13 Aralık 2015
5 ARALIK DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ05 Aralık 2015
TÜRKMEN MARŞI-DİRENİŞ(Atilla Yılmaz)02 Aralık 2015
Prof. Dr. Turan Yazgan Vefatının 3. Yılında Anıldı29 Kasım 2015
Türkiye Barolar Birliği HSYK'ya başvurdu27 Kasım 2015
İstanbulluya trafik çilesi27 Kasım 2015
Uşak'ta hafif ticari araç, kavşakta TIR’a çarptı: 3 ölü, 3 yaralı27 Kasım 2015
Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutuklanmasına hükümetten ilk yorum27 Kasım 2015
Osmanlı döneminden kalma mayın balıkçı ağına takıldı27 Kasım 2015
MHP Ankara İl Başkanı Çetinkaya'dan Atatürk'ü Anma Mesajı10 Kasım 2015
Bahçeli 10 Kasım Mesajı Yayımladı.10 Kasım 2015
Engin Alan: Ben Olduğum Yerdeyim10 Kasım 2015
Genelkurmay Başkanlığı'ndan Çok Anlamlı 10 Kasım Mesajı!10 Kasım 2015
Asılsız Haberler Hakkında Basın Açıklaması09 Kasım 2015
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLU OLSUN 29 Ekim 2015
92. YILINDA CUMHURİYET KONSERİ VE ÖZEL GÖSTERİSİ15 Ekim 2015
Senem Kılıç:"HİÇBİRİMİZİN CAN GÜVENLİĞİ YOK"11 Ekim 2015
MHP LİDERİ BAHÇELİ, ORGENERAL AKAR'I ZİYARET ETTİ02 Ekim 2015
Kamu-Sen Başkanı İsmail Koncuk: 'Siyasi Hesaplarla Bir Milletin Geleceğini Tehlikeye Atan Alçaktır27 Eylül 2015
AKP: “BİNLERCE İNSAN ÇOK AFFEDERSİNİZ HAYVAN ŞEYİ GİBİ ORADA ÖLÜP GİDİYOR”27 Eylül 2015
Hac'da facia: En az 753 kişi öldü25 Eylül 2015
Bayram'da Şehit Evine Sevinç Değil Acı düştü!25 Eylül 2015
MİLLİYETÇİ AVUKAT'LARIN TERÖR TEPKİSİ.23 Eylül 2015
"Terörü bitirmek için 400 vekil değil, 400 gün yeter"17 Eylül 2015
MHP'li Türkkan: Boydaklar'a Zulmedilmesine Sessiz Kalamam16 Eylül 2015
Biz Varsak Listede BEŞİR Yok Kırıkkale'de14 Eylül 2011
Türkav Ankara Şubesi Şehitlerimiz İçin Mevlid-i Şerif Programı Düzenledi13 Eylül 2015
İLBER ORTAYLI'DAN DEVLET BAHÇELİ HAKKINDA ÖVGÜ DOLU SÖZLER05 Ağustos 2015
“SUÇIKAN ŞİİR GÜNLERİ”28 Temmuz 2015
PARSAK GÖREVİNİ ÖZERKAN’A DEVRETTİ29 Haziran 2015
Bahattin Şeker, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.31 Mayıs 2015
DİNAR AVDAN ŞENLİKLERİ COŞKUYLA KUTLANDI25 Mayıs 2015
MHP Ankara, anneleri coşturdu11 Mayıs 2015
Hayaldi Gerçek Oldu" Türküsü09 Mayıs 2015
MHP’den Ankara’da Anneler Günü şöleni08 Mayıs 2015
DİNAR’DA HIDIRELLEZ ÇOK YOĞUN KALABALIKLA KUTLANDI07 Mayıs 2015
Sulakyur tta 57. Alay için yürüyüş düzenlendi26 Nisan 2015
GELENEKSEL OKÇULUK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 3 OLAĞAN GENEL KURULTAYINI YAPTI...24 Nisan 2015
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun23 Nisan 2015
KERMESİ KAPATAN KAYMAKAM: ATIN ÇÖPE İNEKLER YESİN!..15 Nisan 2015
ADANALILAR KARAİSALI KUVAYI MİLLİYE ŞENLİKLERİ'NE YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ14 Nisan 2015
MHP'DEN AKP'Lİ ADAY ADAYI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU09 Nisan 2015
BAHÇELİ'DEN 'KAYAHAN' MESAJI: ODALARDA IŞIKSIZ KALMIŞTIR03 Nisan 2015
MHP'li Aday adayı Orhan’a, Akhisar’da büyük ilgi25 Mart 2015
Orhan;“Çanakkale, Tarihi Şan ve Şerefle Dolu”17 Mart 2015
MHP’li Orhan, Ahmetli İlçe Teşkilatını ziyaret etti.12 Mart 2015
12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabülü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü12 Mart 2015
İstiklâl Marşımız’da derin mısraların anlamı daha da önem kazanmıştır.12 Mart 2015
Ülkücü İşçiler, Pamukkale’de moral depoladı.09 Mart 2015
Başkan Kaleli’den yazılı açıklama08 Mart 2015
Orhan, Türk kadını hak ettiği mertebeye ulaşacaktır!..08 Mart 2015
KADIN HAKLARI İNSAN HAKLARINDAN AYRI TUTULAMAZ06 Mart 2015
O setleri başlarına yıkarız04 Mart 2015
Turgutlu’da Kamu-Sen Bütün Şehitler için lokma döktü.28 Şubat 2015
“Azerbaycan’ın kederi kederimizdir”27 Şubat 2015
STK'lardan MHP ve Ülkü Ocağına Taziye Ziyareti25 Şubat 2015
SULAKYURTBELEDİYE BAŞKANI İSMAİL BİLDİK ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ.24 Şubat 2015
Gördes MHP’de, ŞEHİDİMİZE Yasin-i Şerif Okundu23 Şubat 2015
Manisa’da ŞEHİDİMİZE Gıyabi Cenaze Namazı22 Şubat 2015
Tokat'ta Fırat Çakıroğlu İçin Gıyabi Cenaze Namazı22 Şubat 2015
Kırıkkale'de Kadınlardan "Özgecan" Eylemi yaptılar21 Şubat 2015
KÜRŞAT ÇAVUŞOĞLU: O BİR DÜNYA ŞAMPİYONU !02 Şubat 2015
BEKİR BOZDAĞ, YARGITAY’IN SKANDAL BİLİRKİŞİ RAPORUNU ONAMASINA EL KOYMALI24 Ocak 2015
BU KADAR EZA CEFAYI AFYONLULAR HAK ETMİYOR20 Ocak 2015
Zühal Topcu,Cumhuriyet bitti diyen Babuşçu'ya cahilsin dedi16 Ocak 2015
Emniyet müdürü Onar Kırıkkale de çalışan gazetecilerle Bir Araya Geldi11 Ocak 2015
Kutsal bir meslek10 Ocak 2015
KIRKLARELİ MÜFTÜ YARDIMCISI'NDAN METİNER'E SERT TEPKİ07 Ocak 2015
AYAKKABI KUTUSU KARAGÖZ=HACİVAT 04 Ocak 2015
Turgutlu Ülkücü İşçiler Derneğinden, Asgari Ücrete Protesto!..03 Ocak 2015
Prof. Kara: Ak Parti ve Cemaat, hepimizi aşağıya çekiyor02 Ocak 2015
Dolmabahçe Sarayı'nda bomba alarmı01 Ocak 2015
Bozdemir, 2015’e hasta ziyaretinde girdi!..31 Aralık 2014
ZEKERİYA ÖZ'DEN HSYK KARARINA OKKALI CEVAP30 Aralık 2014
"2015 YATIRIM YILI OLACAK"30 Aralık 2014
BÖYLE BİR SİYASETİ İNSAN FITRATI KALDIRMAZ25 Aralık 2014
Sarıkamış şehitleri anıldı24 Aralık 2014
"DİZİDEN ÖRGÜT ÇIKARMAK TÜRKİYE'YE ÖZGÜ BİR DURUM"21 Aralık 2014
Tarihi Halime Hatun Camii'ni Büyükşehir Işıklandıracak20 Aralık 2014
Vali Kolat Sulakyurt İlçesinde incelemelerde bulundu20 Aralık 2014
O tabela yeniden asıldı... Ama!..13 Aralık 2014
Vural: Sanatçı Saray'la değil, sanatla ilgilensin05 Aralık 2014
Kaçak saray mahkemelik05 Aralık 2014
5 ARALIK TÜRKİYE’DE KADINA SEÇME VE SEÇİLME HAKKININ TANINMASI04 Aralık 2014
Ruhsar Demirel: Çocuk; bugününü sana nasıl yaşatalım ki sen yarın olasın19 Kasım 2014
"HELAL OLSUN" DEDİRTEN BAĞIŞ18 Kasım 2014
DEVLETİN ZİRVESİ ANITKABİR'DE10 Kasım 2014
Türk Milleti seni unutmaz10 Kasım 2014
Dadaşlar ecdadına yürüdü!09 Kasım 2014
İsrail'e tepki yağdı07 Kasım 2014
Ülkücü İşçiler Derneği Ermenek'te29 Ekim 2014
Endişeli bekleyiş29 Ekim 2014
29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun29 Ekim 2014
Kemalettin Yılmaz: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun28 Ekim 2014
Kömür ocağında patlama!28 Ekim 2014
ELİBOL’UN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI28 Ekim 2014
DİNAR BELEDİYE BANDOSU BODRUM’DA İLGİ ODAĞI OLDU23 Ekim 2014

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI

EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI

Türk Çocuğu Ecdadını Tanıdıkça!
Daha Büyük İşler Yapmak İçin!
Kendinde Kuvvet Bulacaktır.

CH