Ana Sayfa > EKONOMİ

Kayıt dışı ekonomide yeni tedbirler alınmalı
20 Aralık 2019
Bu haber 632 kez okundu
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin tümü üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına konuşma yaptı.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

Konuşmasına öncelikle, "20-27 Aralık tarihlerini kapsayan Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftasının hayırlara vesile olmasını diliyor, bağımsızlığımızın manifestosu, millî varlığımızın manzum ifadesi olan İstiklal Marşımızın yazarı milli şairimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun" dileyerek başlayan Kalaycı şunları söyledi:

"Bütçe, yasama organınca yürütme organına izin ve yetki verilmesini düzenleyen bir kanun olup, bu izin ve yetkinin mevzuata ve bütçeye uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi ve denetlenmesi gerekir.

Sayıştay, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin denetim görevini yerine getirmesine ve bütçe hakkının kullanımına katkı sunan anayasal bir kurumdur.

Kamu idarelerinin 2018 yılı kesin hesaplarıyla ilgili Sayıştay denetim raporlarında çok sayıda bulgu yer almaktadır. Bu bulguların önemli bir kısmının önceki yıllara dair raporlarda da yer aldığı görülmektedir.

Denetim raporlarında yer alan Sayıştay önerilerine mutlaka riayet edilmelidir. Yetkiyi aşan ödenek aktarımı ve ödenek üstü giderler gibi bütçe hakkını zedeleyen uygulamalara meydan verilmemelidir.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminde, yasamanın yürütme üzerindeki denetim görevinin daha da önem kazandığı dikkate alınarak, kesin hesapların ve Sayıştay denetim raporlarının, birçok ülkede olduğu gibi, oluşturulacak ayrı bir Komisyon tarafından görüşülmesi için Meclis İçtüzüğü'nde gerekli düzenleme mutlaka yapılmalıdır.

Gerek içinde yaşadığımız bölge, gerekse de bölgemizin eklemlendiği küresel zemin ve sınır hatları uzun süreden beri kaynamaktadır.

Karmaşıklaşan, kaotik bir görüntü çizen, aynı zamanda geleneksel ilişki ve ittifak anlayışlarının aşınıp erimeye başladığı bir dünya tablosuyla karşı karşıyayız. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra tesis edilen uluslararası düzen her anlamda iniş halindedir. Yeni dünya düzeninin kapıları karmaşa ve kaos dönemine açılmıştır.

Küresel istikrarsızlık günden güne derinleşmektedir. Silahlanma yarışı hız kazanmıştır. Terör ve asayişsizlik vakaları patlamıştır. Etnik, dini, mezhebi hassasiyetler kışkırtılmakta, kanlı terör örgütleri gelişmiş ve güç sahibi egemen devletlerin yeni ortakları olarak öne çıkmaktadır.

Küresel emperyalizm doymak bilmeyen iştahıyla zulüm saçmaktadır. Paylaşım ve bölüşüm kavgaları, güç ve egemenlik kutuplaşmaları sertleşmiş, adeta seriye bağlanmış durumdadır.

Karşımızdaki dünya tablosu alarm verici düzeydedir. Küresel adalet, uluslararası hukuk, insanlık vicdanı, insan hakları ve demokrasi ölümcül yaralar almıştır. İnsanlık derin bir huzursuzluk sarmalındadır.

Biraz hak, biraz demokrasi, biraz özgürlük hedef ve talebinde olan masum ve mazlumların karşında; daha çok petrol, daha çok servet, daha çok şöhret, daha fazla kuvvet peşinde koşan emperyalist ülkelerin açık cephe açmaları insani felaketlerin yegâne sebeplerinden birisidir.

Bir diğeri, belki de en etkili sebebi inanç temellidir. Bugün küresel çatışma haritasına bakıldığında kriz ve gerilimlerin ana arterinde özellikle Türk ve İslam coğrafyalarının bulunduğu çok net bir şekilde görülebilecektir.

İnsanlığın ağır bir kutuplaşma eşliğinde sıcak savaşa doğru sürüklendiğini görmek, mutlaka ortak akılda buluşup ülkeler arasında dürüst, kalıcı ve yapıcı ilişkileri geliştirmek acil bir zorunluluktur.

Mutlaka bir şeyler yapmak gerekmektedir. Giderek daha da acımasızlaşan küreselleşme olgusu insanî bir nitelik kazanmalı, adaletsizlikler azaltılmalı ve milletler arasındaki dayanışma artırılmalıdır. İnsanlık, ortak akıl ve küresel vicdan etrafında buluşmalıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli yerel seçimler öncesinde bu duruma özellikle dikkat çekmiş ve Birleşmiş Milletlerin bunu başaramadığını, İnsanlığın Huzuru projesini dünya milletleri ve aydınlarının geliştirmesi gerektiğini söylemiştir.

Sayın Genel Başkanımız İnsanlığın Huzuru Projesi konusunda Milliyetçi Hareket Partisi AR-GE birimini, alanlarında yetkin ve yetişmiş bilim insanları ve uzmanlardan teşkil edilmiş bir Komisyon marifetiyle çalışması ve hazırlık yapması hususunda görevlendirmiştir.

Bütün insanlığın barış ve mutluluk içinde insanca yaşayacağı bir dünya idealinin Türkiye merkezli yeni bir medeniyet inşasıyla mümkün olabileceğine, bunun Lider Ülke Türkiye hedefimize ulaşarak gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Tarih bunun şahididir.

“Lider Ülke Türkiye” ülküsü, kökleri Türk milletinin tarihine dayanan, manevî temelini yüce dinimizden, kültürel temellerini ise kadim değerlerimizden alan ve geleceği kucaklayan bir yaklaşımın ifadesidir.

Biliyor ve inanıyoruz ki, geride bıraktığımız yüzyılın başında Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verdiği millî kurtuluş mücadelesiyle yeniden dirilişe geçen Türkiye, aynı ruh, azim ve heyecanla “Lider Ülke Türkiye” ülküsüne mutlaka ve en kısa sürede ulaşacaktır.

 Üzerinde yaşadığımız coğrafyayı tarih şuuru ile okuyup yorumladığımızda geçmişten bugüne kökleşip büyüyen düşmanlık salgınının etki ve dağılım sahalarını anlamlı şekilde analiz etmemiz de mümkündür.

Dikkatlerinizi çekmek isterim ki, saldırgan niyet ve gelişmelerin özünde Türk ve İslam değerlerine yönelik hınç, hırs, öfke ve nefret yatmaktadır. Medeniyetler ve dinler arasında dokuz asırdır süren, yani ilk Haçlı seferinden bugüne kadar dinmek bilmeyen bir hesaplaşma aleni şekilde varlığını göstermektedir.

Türkiye’nin İslam ülkelerinin lideri seviyesine çıkma potansiyeli ise her seferinde engellenmekte, ülkemizin önü iç ve dış blokajlarla kesilmektedir.

İslam toplumlarının adalet, huzur ve istikrar içinde nasıl yaşadığı, bunun tarihin hangi dönemlerinde ortaya çıktığı aklı, vicdanı ve basireti olan her insanın malumudur. Korkulan tarihin tekerrürüdür. Bu amaçla da Türkiye durdurulmak istenmektedir.

İslam’ın her değerine cephe alan emperyalist ülkeler Türkiye’nin bölgede sözünün geçmemesi amacıyla her yola ve kirli yönteme başvurmaktadır.

Türkiye kendisine biçilen rolü sorgulayıp bağımsız kararlar aldıkça yeni sorunlara zincirleme muhatap kalmaktadır. Vesayetçi baskıların, siyasi ve ekonomik dayatmaların bir nedeni, belki de en önemlisi bize göre budur.

Bölgesel ve küresel ilişki ağlarında sesi daha çok duyulan, iradesi daha çok hissedilen, müdahalesi daha çok görülen Türkiye elbette malum çevreleri ürkütmektedir.

Ülkemizin yine önünü kesmek amacıyla, son yıllarda şiddetli bir operasyon sürecinin adım adım icra edildiği her vicdan sahibi insanımız tarafından bilinmektedir.

Türkiye’yi teslim almayı hedefleyen odaklar, hem masa başında hem de maşaları vasıtasıyla hesaplaşmak için adı konulmamış bir savaş başlatmışlardır.

Siyasi kumpaslar, Gezi Parkı provokasyonu, hendek terörü, isyan denemeleri, darbe teşebbüsü, terör eylemleri, güney sınırlarımız boyunca terör koridoru oluşturma girişimi, ekonomik saldırılar alçakça projelendirilmiş ve sahneye sürülmüştür.

FETÖ, 15 Temmuz 2016 gecesi darbeye heveslenerek Türkiye’yi işgal etmeye kalkışmıştır. Elbette bu hain kalkışmanın bedeli, teröristler ve destekçileri için çok ağır olmuştur.

Türk milleti kendi kaderine yine kendisi yön vermekte; geleceğin istikametini irade ve irfanıyla çizmektedir. Milletimiz 16 Nisan 2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesine dair Anayasa değişikliğini kabul etmiştir. Yeni Sistemle, Parlamenter Sistemin kusur ve eksiklikleri bertaraf edilmiş, milli bekamız daha da sağlam esaslara bağlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türk devlet geleneğine en uygun sistemdir. Güçlü devlet, güçlü yönetim ve demokratik istikrar yeni sistemin ana omurgasıdır.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle milli birlik ve beraberlik çok güçlü bir şekilde teyit edilmiş, iç ve dış mihraklara, terörizme, terör örgütlerine, aynı zamanda yerli ve yabancı destekçilerine karşı muazzam bir mücadele cephesi açılmıştır.

Terörle mücadelede önemli ve büyük bir başarı sağlanmıştır. Teröristlerin yuvalandığı alanlara pençe darbeleri indikçe, operasyonlar kıran kırana büyüdükçe yurt içinde ve sınır ötesinde Türkiye üzerinde plan yapan canilerin Allah’ın izniyle tümüyle imhaları kaçınılmaz olacaktır.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Pençe Harekâtlarıyla yüz yıllık terör devleti projesi çöpe atılmıştır. Libya’yla imzalanan mutabakat zaptı ile Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi saf dışı bırakmaya çalışanların oyunları bozulmuştur.

Türkiye, tarihinin en büyük ekonomik saldırılarına karşı da dik durmuş, spekülatif saldırılarla ekonomimizi çökertme girişimlerini etkisizleştirmiştir.

Bu süreç zarfında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başlıca gücümüz ve milli duruşumuzun kuvvet kaynağıdır.

Terör örgütleri, ekonomik baskılar, yaptırım tehditleri, siyasi oyunlar, diplomatik şantajlar, Türk milletini haklı davasından geri döndüremeyecektir.

Cumhurun kendi eseri olan Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi, millî bekanın sigortası, husumet ve hıyanete karşı güvencedir.

Ne Türkiye eski Türkiye ne de dünya eski dünyadır. Cumhur İttifakı şuurla meseleleri kavramış, Türkiye’nin ve dünyanın gerçeklerini idrak etmiştir. Cumhur İttifakı, Türk milletinin tarihî uzlaşması, istiklal ve istikbalimizin teminatı, kutlu bir diriliş ve yükseliş hamlesidir.

Sevdamız Türkiye’dir. Cumhur İttifakı, Lider Ülke Türkiye’nin inşası için çalışmaktadır.

İnanıyoruz ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin güçlü yönetim yapısı ile millî birlik ve dayanışma ruhu içinde, kök değerlerimiz esasında, Türk milleti kadim ve kutlu yürüyüşünü devam ettirecektir.

2019 yılında yüzde 0,5 bir büyüme beklenmektedir

Cumhur İttifakı, “Muasır medeniyeti aşma” hedefini yakalama iradesi, Türk Devletini ve Türk Milletini ilelebet yaşatma ülküsü, dünyaya vurulacak Türk mührünün müjdecisidir.

 Biraz önce ifade ettiğim gibi, Ülkemiz 15 Temmuz alçak darbe girişimi ve terör saldırılarıyla birlikte, ekonomik kuşatmaya da maruz kalmıştır. Bu saldırılar sonucu döviz kurundaki yükselişle başlayan finansal dalgalanma faizlerden enflasyona, ekonomide daralmadan işsizliğin artışına kadar pek çok zincirleme etkiye yol açmıştır.

Ekonomide yaşanan sorunlarda bu saldırıların etken olmadığını söyleyenler bir defa samimi ve dürüst değillerdir. Siyasetten ekonomiye karamsarlık aşılamaya çalışanlar mazruftan daha çok zarfla ilgilenmektedir.

Son yıllarda, yaşanmadık bir şey kalmamıştır. Türkiye çok yönlü saldırılara maruz kalmıştır. Öncelikle, Ülkemizi hedef alan saldırılar karşısında millî bir duruş sergilemek, herkes için ahlaki ve vicdani bir zorunluluktur, vatanseverliğin asgari bir icabıdır.

Bu saldırıların uzun süreli belirsizliğe yol açtığı, güven ve istikrar ortamına zarar verdiği, Türkiye ekonomisine önemli bir maliyet yüklediği ortadadır. Soruyorum, darbe girişimi olan, terör olayları yaşanan, şehirlerinde bombalar patlayan bir ülkede yatırım olur mu? Bırakın yatırımı turist bile gelmez. Nitekim bunlar hep yaşanmıştır.

Hamdolsun, tüm saldırılar etkisiz hale getirilmiştir. Ekonomik teröristler de püskürtülmüş, alınan isabetli tedbirlerle döviz kuru ve faiz inmiş, enflasyon düşmüştür.

Türkiye ekonomisi 3 çeyrekteki daralmanın ardından 2019 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 0,9 büyümüştür. 2019 yılında yüzde 0,5 bir büyüme beklenmektedir.

Daha yedi sekiz ay önce Türk ekonomisinin 2019 yılında önemli oranda küçüleceğini söyleyen IMF, OECD, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği Komisyonu ile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları son raporlarında pozitif büyüme olacağını kabul etmişlerdir. Ülkemizin 2020 ve 2021 büyüme tahminlerini de yükseltmişlerdir.

Türkiye'de ekonominin beklenenden daha hızlı bir şekilde toparlandığı ve Türkiye'nin zor bir ekonomik dönemden çıktığı bu uluslararası kuruluşların raporlarına da yansımıştır.

Ekonomik göstergeler önümüzdeki dönem için umut vermektedir. 2018 yılının Ağustos ayından itibaren daralan sanayi üretimi, bu yıl Eylül ayında yüzde 3,4, Ekim ayında ise yüzde 3,8 artmıştır. Ekonomiye olan güvende önemli düzeyde artış görülmektedir.

Ekonomi yönetiminin sağlam ve kararlı mücadelesi sonuç vermiştir. Şunun bunun yıkım edebiyatı boşunadır. Makroekonomik göstergeler düzelmektedir. İşsizlik sorunu da mutlaka aşılacaktır.

Bilindiği üzere, son zamanlarda bölgemizde ve dünyada sokaklar kışkırtılmakta, kutuplaşmalar tırmandırılmaktadır. Çeşitli ülkelerde farklı taleplerle sokaklarda başlayan gösteriler, bilinen sebeplerden ziyade siyasi bir amaca hizmet etmek üzere yıkıcı bir hale dönüştürülmektedir. Türkiye de çok tehlikeli barbar senaryoların hedef ülkesidir.

Basit, arızalı ve gayri milli anlayışta olanların Türkiye’yi de bu uçuruma itme sinsiliklerinin farkındayız. Siyasi iktidarı devirelim de ne olursa olsun, Türkiye batacaksa batsın diyen, hırsı akıllarını aşmış, gözlerini kin bürümüş, hiçbir ilke, ahlaki kural, ortak bakış açısı tanımayan ve bir yıkım ekibi gibi çalışanlar, adeta paylaştırılmış görevlerini titizlikle yerine getirmektedir.

Demokrasi dışı arayışlar sürmekte, sokaklardan medet uman sorumsuz gruplar bulunmaktadır. Ülkemizde yaşanan her olayı, her olumsuzluğu, sosyal ve ekonomik memnuniyetsizlikleri toplumsal infiale dönüştürme çabaları gözlemlenmektedir.

Ancak, Türk milleti sağduyulu, asil ve alicenap bir millettir. Kirli hesapların, karanlık senaryoların farkında olan Milletimiz oyuna gelmez, algı operasyonlarına prim vermez.

Türkiye’den Suriye çıkarmaya, Türkiye’yi Irak’a çevirmeye, Bolivya’yı Türkiye’ye taşımaya niyet edenler bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerini bir an olsun akıllarından çıkarmamalıdır.

 Konuşmamın bu bölümünde bazı ekonomik hedefler ve sosyal kesimlerin talepleriyle ilgili görüşlerimizi ve önerilerimizi paylaşmak istiyorum.

2020 yılında hedeflenen yüzde 5 büyümenin temel belirleyicisinin yurt içi talep olacağı öngörülmektedir. Özel tüketimin, ertelenmiş talep, kredi ve güven kanalının desteğiyle büyümeye en yüksek katkı veren kalem olması beklenmektedir.

Yurt içi talebin istenilen düzeyde artması için sadece ertelenmiş talebin yetmeyeceği, borç yükünün talebin yeterince artmasına engel oluşturacağı, o nedenle gelirde artış sağlanması gerektiği unutulmamalıdır. Daha fazla üretim, daha fazla ihracat, daha fazla istihdam ve daha fazla gelir için daha fazla yatırıma ihtiyaç vardır. Yatırım, üretim ve istihdamı sürekli kılmayı öngören üretim ekonomisi hızla tesis edilmelidir.

Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde dış riskler de göz önüne alındığında, bir taraftan sıkı para politikası ve etkili maliye politikaları uygulanırken diğer taraftan başta üretim, tasarruf, vergi, iş gücü piyasası, eğitim ve tarım gibi temel alanlarda yapısal önlemlerin büyük bir ciddiyetle hayata geçirilmesi önem arz etmektedir.

Türkiye bir teknolojik dönüşüm yaşamakla birlikte; hâlen millî yenilik sistemi zayıf, katma değeri yüksek ürün üretmekte zorlanan dolayısıyla yüksek teknolojili ürün ihracatında geri kalan, katma değeri orta -yüksek ve düşük teknolojilerde sıkışmış bir ülke görünümündedir.

Programda da hedeflendiği üzere, yüksek katma değerli ürün ihracatının artırılması, yerlileştirme yoluyla ithalata olan bağımlılığın azaltılması büyük önem taşımaktadır.

Kamu destekleri, küresel düzeyde rekabetçi, AR-GE ve yenilik yapabilme kabiliyeti yüksek, sermaye yapısı güçlü, ölçek ekonomisinden azami düzeyde faydalanabilecek üretim yapılarını oluşturacak şekilde kullanılmalıdır.

2020 yılında bütçe açığının 138,9 milyar lira olacağı tahmin edilmektedir.

Bütçe hedeflerinin tutturulması, hiç şüphesiz, yüzde 5’lik büyüme hedeflerinin tutturulmasıyla doğrudan ilgilidir. Ayrıca, bütçe açığı hedeflerine ulaşılması için kamu harcamalarında tasarruf ve vergi reformuna ihtiyaç bulunmaktadır.

Kamuda etkili bir idare ve iş bölümüyle kaynak israfı önlenmeli, devletten başlayarak tüm toplumda tasarruf bilincinin oluşturulması yönünde çalışmalar yapılmalıdır. Bir an önce adil, tabana yayılmış ve hakkaniyetli bir vergi reformu gerçekleştirilmelidir.

Vergi ve SGK primi teşvikleri tüm iktisadi ve sosyal etkileriyle birlikte değerlendirilmeli, verilen teşvikler gözden geçirilerek etkin olmayanlar kademeli olarak kaldırılmalıdır.

KAYIT DIŞI EKONOMİDE YENİ TEDBİRLER ALINMALI

Kayıt dışılık önemli bir sorundur. Kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı istihdamla mücadelede daha etkili yöntemler benimsenmeli, kayıtlı ekonomiye geçişin özendirilmesine yönelik yeni tedbirler uygulamaya konulmalıdır.

Vergi denetimine daha fazla önem verilmeli; kaçakçılık ve kara parayla mücadele daha etkin hâle getirilmelidir.

Ayrıca, döviz bağımlılığını azaltıcı önlemler bütçe dengesi açısından önemli olup, sermaye piyasalarında derinlik oluşturma ve halka açılmanın kolaylaştırılması da bütçeye yeni kaynaklar sağlayabilecektir.

KOBİ’ler sayıları ve sağladıkları istihdam, üretim ve katma değerle Türk ekonomisinin lokomotifidir. KOBİ'lerin katma değeri yüksek mal ve hizmet üretmeleri desteklenmeli, ar-ge yatırımı yapmaları ve araştırmacı istihdam etmeleri özendirilmeli, markalaşmaları, kurumsallaşmaları ve yenilikçi iş modelleri geliştirmeleri sağlanmalıdır.

Ekonomik sıkıntılardan dolayı ticaret ve meslek erbabımız, esnafımız ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. KOBİ’lerin takipteki kredi borcu yüzde 9,6 olup, genel ortalamanın yaklaşık iki katıdır.

KOBİ’lerin ve esnafın finansman ihtiyacını karşılayacak, borç sıkıntısını giderecek önlemler alınmalı, vergi ve prim oranlarında indirim yapılmalı, piyasanın canlanması, rekabet gücünün artırılması amacıyla yeni programlar uygulamaya konulmalıdır.

AVM VE BÜYÜK MARKET ZİNCİRLERİ KURALLARA BAĞLANMALI

Esnaf ve sanatkârımızı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan AVM ve büyük market zincirlerinin şehir merkezinde şube açmaları adil rekabet şartlarını bozmayacak şekilde kurallara bağlanmalıdır.

Esnafımızın sosyal güvenlik sistemindeki eşitsizliklerin giderilmesi hususunda haklı talepleri bulunmaktadır. Esnafın prim gün sayısında ve emekli aylıklarında eşitlik sağlanmalıdır.

Geçmişte esnaf olarak çalışılmış süreler, daha önce kayıt ve tescil olma şartı aranmadan hizmete sayılmalı, geçmiş hizmetlerin borçlanılmasına imkân verilmelidir.

Çıraklık ve staj süreleri de hizmetten sayılmalı, bu süreler sigortalılık başlangıç tarihi olarak esas alınmalıdır.

Kur artışı ve gelen zamlarla artan girdi maliyetleri nedeniyle çiftçimiz zor durumdadır. Üreticinin temel girdilerini ucuza alabilmeleri sağlanmalıdır.

Tarımsal destekler üretici refahını artıran, girdi maliyetlerini azaltan, üretim maliyeti ve ürün fiyatı dengesini gözeten, verimliliği artıran bir anlayışla belirlenmeli ve uygulanmalıdır.

Çiftçimiz ve üreticimizin kredi borçlarının yüzde 5’i oranında 5,2 milyar liralık kısmı takiptedir. Konya’da çiftçilerimiz icra uygulamalarından muzdariptir.

Çiftçiye ve üreticiye yönelik icra uygulamaları durdurulmalı, Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarına, ödeyebilecekleri bir yapılandırma imkanı verilmelidir.

Güçlü bir bitkisel üretim sektörü güçlü bir tohumculuk sektörüyle mümkündür. Bu nedenle Türkiye’de tarımın güçlenmesi için tohumculuk sektörünün desteklenmesi gerekmektedir.

Üreticilerin daha çok kazanması ve tüketicilerin daha ucuza gıda tüketimi için tarımsal üreticilerin en kısa zincirle pazara ulaşımı sağlanmalıdır.

ÇİFTÇİYE ELEKTRİK DEVTEĞİ VERİLMELİ

Elektrik faturaları önemli bir maliyet kalemi hâline gelmiştir. Çiftçinin enerji maliyetleri düşürülemezse İç Anadolu’da, Konya’da sulu tarımdan hızlı bir kaçış olacaktır. Bu da ülke üretimini azaltacak ve ithalatı artıracaktır.

Tarımda kullanılan elektrik için daha düşük tarife belirlenmelidir. Halen 6 ilde çiftçiye elektrikte sağlanan destek, İç Anadolu çiftçisine de verilmelidir. Ayrıca, elektrik fatura bedellerinin hasat sonrası fatura edilerek tahsili sağlanmalıdır.

Esasen, elektrik faturalarından vergi, fon, pay gibi kesintiler ve kayıp-kaçak bedeli ve sayaç okuma bedeli gibi ücretlendirmeler gözden geçirilerek, çiftçinin, sanayicinin, esnafın ve ailelerin elektrik faturası yükü hafifletilmelidir.

İş gücü piyasası ve çalışma hayatıyla ilgili bir reform ihtiyacı bulunmaktadır. Toplumun tüm kesimlerine insana yaraşır iş fırsatlarının sunulduğu, işgücünün niteliğinin yükseltilip etkin kullanıldığı, iş sağlığı ve güvenliği şartlarının iyileştirildiği bir işgücü piyasası oluşturulmalıdır.

NET ASGARİ ÜCRET MUTLAKA AÇLIK SINIRININ ÜZERİNDE BELİRLENMELİ

Çalışma hayatı, işçi ile işveren haklarının dengeli bir şekilde korunması yanında, işin korunmasını da dikkate alan politikalar çerçevesinde tanzim edilmelidir. Eğitim-istihdam planlaması yapılmalı, mesleki eğitim güçlendirilmeli, istihdamı caydırmayan bir sosyal yardım sistemi kurulmalı ve sendikal haklar çağdaş normlara uygun hâle getirilmelidir.

Net asgari ücret mutlaka açlık sınırının üzerinde belirlenmeli ve asgari ücretliye büyük şehirlerde ulaşım desteği verilmelidir. Asgari ücretten vergi alınmamalı ve çalışanların asgari ücret kadar geliri vergi dışı bırakılmalıdır.

İşçi, esnaf ve çiftçi emekli aylıkları 2020 yılı Ocak ve Temmuz aylarında, önceki altı aylık enflasyon oranında artırılacaktır. Memur maaşları ve memur emekli aylıkları ise 2020 yılı Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 4 oranında artırılacak, ayrıca geçmiş altı aylık enflasyon farkları buna ilave edilecektir.

Emeklilerimizin yıllarca hizmet verdikten sonra geçim kaygısı duymadan onuruna yaraşır bir hayat sürmesini temin etmek devletin önemli ve öncelikli görevlerinden biridir.

Emekli aylıkları arasındaki eşitsizlikler giderilmeli, emeklilere büyümeden tam pay verilmeli ve sağlık hizmetlerinde alınan bazı katılma payları emeklilerden alınmamalıdır.

ŞEHİT ÇOCUKLARININ HEPSİNE İŞ HAKKI VERİLMELİ

Gazilerimize ve şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlamak devlet ve millet olarak hepimizin vazifesidir. Şehitlerin ve gazilerin ana ve babalarına bağlanan aylık her biri için asgari ücretin net tutarından az olmamak üzere artırılmalıdır. Şehit çocuklarının hepsine iş hakkı verilmelidir.

Gazilerimize ikinci istihdam hakkı tanınmalıdır. Geçtiğimiz günlerde 227 gazimizin maluliyet aylığı sehven bağlandığı gerekçesiyle kesilmiştir. Gazilerimizin mağduriyeti mutlaka giderilmeli, maluliyetlerinden dolayı çalışma ortamında sıkıntı çeken gazilerimize 3.600 günde emekli olabilme hakkı tanınmalıdır. Terörle mücadelede gazi olanlara da ÖTV’siz araç alma imkânı verilmelidir.

Kore ve Kıbrıs gazilerimizin gelir ve iş durumuna bakılmaksızın hepsine aynı tutarda şeref aylığı bağlanmalı, madalyaları verilmeli, diğer haklardan yararlandırılmalıdır.

Terörle mücadelede büyük kahramanlık gösteren, malul sayılmayan gazilerimize öncelikle gazilik madalyası verilmelidir. Kimseye muhtaç olmadan hayatlarını devam ettirebilmeleri sağlanmalı, özellikle de sağlık hizmetlerinde katılım muafiyeti tanınmalıdır.

Son olarak gençlerimizin KYK kredi borçları ile ilgili görüşlerimizi ifade edeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız "Bütçe müzakerelerinden sonra masaya yatıracağız ve öğrencilerimizin lehine olacak bir adım atacağız" müjdesini vermiştir. Milliyetçi Hareket Partisi de gençlerimizin KYK öğrenim kredisi borçlarının faizlerinin silinmesi ve ödeme kolaylığı getirilmesi görüşündedir.

Bütçe müzakereleri boyunca ifade ettiğimiz görüşlerimizin ve yapıcı önerilerimizin karşılık bulacağını umuyor, 2020 yılı bütçesinin, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, bütçeye destek verdiğimizi belirtiyor, sizlere ve aziz milletimize saygılarımı sunuyorum."Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer EKONOMİ Haberleri

Başlık Tarih
 
Çiftçimizin daima yanındayız17 Kasım 2021
'Asgari ücret piyasa koşullarında vatandaşlarımızın elini güçlendirecek'06 Kasım 2021
Günümüzde kooperatifçilik...20 Ekim 2021
Şov yapmaktan vazgeçin!01 Ekim 2021
Kota sorunu aşılmalı01 Ekim 2021
Mesleki eğitimde okul-sanayi işbirliği artırılmalıdır21 Ağustos 2021
Baki Ersoy'dan mobilyacılara destek18 Temmuz 2021
YÜKSEK DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA İRADESİ HER TÜRLÜ TAKDİRİN ÜZERİNDEDİR15 Temmuz 2021
Sürdürebilir turizm, sürdürebilir çevre ile mümkündür14 Temmuz 2021
"Hatay salçası küresel markalara kurban edilmemeli"01 Temmuz 2021
ÖREN’DE BU YIL TURİZM PATLAMASI YAŞANACAK27 Haziran 2021
Fendoğlu, çiftçilerin sorunlarını dile getirdi24 Haziran 2021
Alıcık'tan, Çerçioğlu'nun "esnafa destek" konusundaki sözlerine eleştiri22 Haziran 2021
"ÇİFTÇİ GİRDİ FİYATLARINA YETİŞEMİYOR"10 Haziran 2021
Yem fiyatları düşürülmelidir08 Haziran 2021
ERSOY ÇİFTÇİNİN SESİ OLDU03 Haziran 2021
Kalaycı: Çiftçilerimize destek paketi çıkarılmalı02 Haziran 2021
Öztürk, esnafımızı daha güçlü desteklemeliyiz 06 Mayıs 2021
Besicilik ve Süt Hayvancılığı yapanların elinden tutalım29 Nisan 2021
Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda ...28 Nisan 2021
Fındığın Karadeniz Bölgesi ve Ülke Ekonomisine Katkısı 28 Nisan 2021
Öztürk TBMM’de Kırıkkaleli esnafın sesi oldu28 Nisan 2021
Fendoğlu ve Gürkan sanayi esnaflarının sorunlarını dinledi17 Nisan 2021
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ...15 Nisan 2021
BAYRAM İKRAMİYESİ TALEBİMİZİN HAYATA GEÇMESİ ZARURİ OLMUŞTUR13 Nisan 2021
PANDEMİ’DE EKONOMİYE BİR KATKI’DA AKSOY AİLESİNDEN09 Nisan 2021
"Tokat ekonomisi için hayati önem taşıyan yolda çalışmalar durdu"08 Nisan 2021
Fendoğlu esnaflara Covid-19 aşısında öncelik tanınmasını istedi31 Mart 2021
Geçici Orman İşçilerine MHP'li Ersoy'dan destek03 Mart 2021
Kaşlı esnaf sorunlarını Meclis'e taşıdı, önerge sundu03 Mart 2021
"Cumhur İttifakı'nın hedefi daha güçlü Türkiye"03 Mart 2021
MKE’nin 2021 yılı yatırımlarını sordu01 Şubat 2021
'İş yeri̇ sahiplerinin mağduri̇yeti̇ni̇ gidereceğiz'29 Ocak 2021
SAZAK ÇİFTÇİNİN DERDİNE 27 Ocak 2021
ENERJİDEN DAHA FAZLA YARARLANMAK18 Ocak 2021
Göngüralp’ten ekmek zammına tepki13 Ocak 2021
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM10 Ocak 2021
Türkiye finansal istikrarı sağlayacaktır18 Aralık 2020
Sancaklı: Türkiye'de bir tek siz mi varsınız?17 Aralık 2020
Tarıma ve Tarım işçisine verilen önem artırılmalı.... 11 Aralık 2020
Fendoğlu, esnafların taleplerini bakan Elvan'a iletti10 Aralık 2020
"Bütçe Kanun Teklifini destekliyoruz"07 Aralık 2020
Uyar Madencilik mağdurlarının tazminatları ödenmelidir03 Aralık 2020
Ticaret Hacminin artırılmasına yönelik soru önergesi02 Aralık 2020
Osmanağaoğlu; Ulaştırma ve Altyapı Bakanına İzmir Yatırımlarının Akıbetini Sordu20 Kasım 2020
Kalyoncu tarım bütçesini değerlendirdi06 Kasım 2020
Çiftçi, köylü ve esnafın kredi borçları da yapılandırma kapsamına alınmalı04 Kasım 2020
Bahçeli'den İzmir depremi sonrası geçmiş olsun mesajı30 Ekim 2020
Yalçın’dan CHP’ye tepki: Millet, siyaset uğruna ...29 Ekim 2020
Pamuk destekleme politikalarının . . . 05 Ekim 2020
MHP'den modern tarım çağrısı18 Eylül 2020
"Her esnaf kardeşimiz Ahi Evren'in bize emanetidir"18 Eylül 2020
Geçmiş ekonomisinin dervişleri; 'Ahiler'17 Eylül 2020
Başkan Karapıçak:  Gerçek yatırımcının önü açılmalı03 Eylül 2020
MHP Heyeti, Giresun afet bölgesine derhal intikal etti27 Ağustos 2020
MHP heyeti afet bölgesinde24 Ağustos 2020
Lütfi Kaşıkçı, zeytin ve pamuk üretimi ile ...21 Ağustos 2020
Bulut, çiftçilerin sulama sorununa dikkat çekti06 Ağustos 2020
"İndirimli tarifeler uygulanmalı"03 Ağustos 2020
Çiftçilerin Borçları Ertelensin11 Temmuz 2020
İşçinin ekmeğine dokunmayın26 Haziran 2020
BÖYLE GİDERSE ÇİFTÇİLİK BİTECEK !26 Haziran 2020
MEHMET TAYTAK'IN BASIN TOPLANTISI23 Haziran 2020
"Aracılar değil, toprağa alın teri döken çiftçiler kazanmalıdır"21 Haziran 2020
“ÇİFTÇİLERİMİZ PERİŞAN OLDU”19 Haziran 2020
Çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi ...17 Haziran 2020
TARIMIN STRATEJİK ÖNEMİNİ KORONAVİRÜS SALGINI BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYMUŞTUR 17 Haziran 2020
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, MERSİN’İ OLUMSUZ ETKİLEMEKTEDİR09 Haziran 2020
MHP’li Varlı, üreticilerin yanında!06 Haziran 2020
"Çiftçilerimizin zararı acilen karşılanmalıdır"26 Mayıs 2020
‘’Korona esnafı daha fazla vurdu, kamu borçları seneye ertelensin’’11 Mayıs 2020
Muzlar çürümeye terk edilmemelidir08 Mayıs 2020
"Esnafın nefes alması mutlaka sağlanmalıdır"06 Mayıs 2020
Çiftçilerimiz yalnız ve sahipsiz değildir06 Mayıs 2020
"Sicil affının mutlaka gelmesi gerekiyor"02 Mayıs 2020
Esnafa Sicil Affı Getirilsin, Kolay Kredi İmkânı Verilsin25 Nisan 2020
Kaşıkçı çilek üreticileriyle bir araya geldi21 Nisan 2020
Yücel Bulut'tan süt açıklaması14 Nisan 2020
İLK GÜNDEN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ10 Nisan 2020
Van'da ekmeğe, koronavirüs zammı28 Mart 2020
MHP muhtaç ailelerin yardımına koştu26 Mart 2020
Karataş'tan fırıncılara tepki18 Mart 2020
“Üreticinin meselesi hepimizin meselesi” 29 Şubat 2020
Ayşe Sibel Ersoy’dan “Apiterapi” önergesi .21 Şubat 2020
“Sicil affı mutlaka çıkarılmalı”20 Şubat 2020
Depremzedelerin fatura talebini Meclise taşıdı19 Şubat 2020
Kalaycı: "Konya Metro'ya hızla kavuşacak"14 Şubat 2020
Fendoğlu, depremzede esnafa sicil affı istedi12 Şubat 2020
MHP'den yüksek konut fiyatları için araştırma önergesi24 Ocak 2020
HAKSIZ REKABET ORTADAN KALDIRILSIN16 Ocak 2020
Devlet memurunu tahkir etmek, devleti tahrip etmektir08 Ocak 2020
MHP’li Varlı zarar gören alanları inceledi03 Ocak 2020
Esin Kara, çiftçinin Tarım Kredi'ye borçlarını sordu31 Aralık 2019
“SULAMA BİRLİKLERİNİN BORÇLARI AFFEDİLMELİ”21 Aralık 2019
"Ara eleman sorunu çözülmeli"19 Aralık 2019
3600 ek gösterge beklentileri yerine getirilmeli18 Aralık 2019
2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri09 Aralık 2019
EMD’den ‘30.Yaş’ kutlaması.08 Aralık 2019
Karakaya: KİT'ler ya asli görevlerini yapacaklar05 Aralık 2019
BÜTÇE VE ÖTESİ 02 Aralık 2019
EKONOMİMİZİ ÇÖKERTME GİRİŞİMLERİ ETKİSİZLEŞTİRMİŞTİR28 Kasım 2019
Matikçi değil yüzde 99’u gerçek emekçi08 Kasım 2019
İşçilere kıymaktan vazgeçin31 Ekim 2019
TMMOB çalışanlarının kesintileri ile ilgili soru önergesi11 Ekim 2019
Pamukta beklenmedik rekolte ve fiyat düşüklüğünün, ...03 Ekim 2019
"Devletimiz bu yaraları saracak güce ve şefkate sahiptir"23 Temmuz 2019
Sadir Durmaz'dan işçi kıyımına tepki! 19 Temmuz 2019
"Amacımız bağcıyı dövmek değildir"10 Temmuz 2019
“Dağ fare doğurdu!”30 Haziran 2019
"Konya YHT Garı ne zaman açılacak"28 Haziran 2019
Taytak, yumurta üreticilerinin sorunlarını TBMM'ye taşıdı22 Haziran 2019
İZMİR ENERJİSİNİ YENİLİYOR 31 Mayıs 2019
"Kazandığımız Belediyelerde Bütçeleme Faaliyeti Başlatacağız"09 Mart 2019
Taşdoğan, Adıyaman'ın sorununu meclise taşıdı.09 Şubat 2019
Taşdoğan'dan Bakan Pakdemirli'ye Soru Önergesi08 Şubat 2019
Afyon’da Hayvancılık Kontrol Noktası kurulsun17 Ocak 2019
Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği Talebi11 Ocak 2019
Vergi Ödemenin Kul Hakkı ve Milli Ödev 28 Aralık 2018
ÇİFTÇİSİNİN SIKINTISI MECLİS'TE27 Aralık 2018
Karayolu Taşımacılığı İçin Gerekli Belge Fiyatları Çok Yüksek 24 Aralık 2018
MHP’den asgari ücret açıklaması!21 Aralık 2018
“AYRIM SON BULMALI”19 Aralık 2018
“MHP’nin Sözü Senettir”11 Aralık 2018
Bütçe Millet Malıdır, Beytülmaldır .11 Aralık 2018
İP, EYT SORUNUNU TIKIYOR05 Aralık 2018
Mücadele sahtekarları03 Aralık 2018
MEZUN ÇOK, İSTİHDAM YOK!29 Kasım 2018
Taytak, Pancar Üreticisinin sorunlarını bakana sordu27 Kasım 2018
Yerli ve milli üretimimiz yok olmaktadır. 20 Kasım 2018
SURİYELİLERİN ODA VE BORSA YÖNETİCİLİĞİNİN ÖNÜNÜ KESEN YASA TEKLİFİ19 Kasım 2018
Kadro alamayan taşeron işçiler Gündeme Alınmalı 14 Kasım 2018
ŞEHİT, GAZİ VE YAKINLARINA . . . 12 Kasım 2018
MHP'li Durmaz: "Güvenli Bir Gelecek İnşası En Büyük Hedefimizdir"08 Kasım 2018
MHP'den Mevduat Önerisi08 Kasım 2018
MHP’Lİ AKÇAY ZEYTİN ÜRETİCİLERİNE DESTEK İSTEDİ07 Kasım 2018
Karataş'dan, Aydın'a Destek07 Kasım 2018
"Kayseri Milli Savunma Üretimi Konusunda Sembol Olmaya Aday Bir Şehrimizdir"02 Kasım 2018
MHP’den EYT açıklaması29 Ekim 2018
Fendoğlu'ndan Eyt Değerlendirmesi28 Ekim 2018
"ASKIDA EKMEK PROJESİ"26 Temmuz 2018
BATAKLIĞI BIRAKIP SİVRİSİNEKLERLE UĞRAŞMAK05 Temmuz 2018
Reformlar ittifak ruhu içerisinde devam edecek01 Temmuz 2018
"ÜRETEN BİR TÜRKİYE OLMALI" 21 Haziran 2018
"Bizim 24 Haziran'dan Sonra Önceliğimiz Ekonomi"10 Haziran 2018
"Enflasyon Merkez Bankasının yalnız başına çözeceği bir mesele değil"05 Haziran 2018
"Kadro Alamayan Taşeron İşçilerin Feryadı Duyulmalı"14 Mayıs 2018
GEÇİMLE İLGİLİ SIKINTILAR VAR 10 Mayıs 2018
“EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR MAĞDUR EDİLMEMELİ”06 Mayıs 2018
“İmar Ve Mülkiyet Sorunlarının Çözülebilmesi İçin” Kanun Teklifi 05 Nisan 2018
PROJELERİN BİR AN ÖNCE BİTİRİLMELERİ GEREKİYOR28 Mart 2018
"Çiftlik Bank" Araştırma Önergesi 27 Mart 2018
Kanun tasarısı KDV sistemindeki çarpıklığı düzeltmiyor23 Mart 2018
'TÜRKİYE'DE ŞEKER ÜRETİMİ MUTLAKA OLMALI'11 Mart 2018
Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinde acele edilmemeli09 Mart 2018
MHP'Lİ KARAKAYA, SULAMA BİRLİKLERİNE TERCÜMAN OLDU07 Mart 2018
"2023’e Doğru Türkiye’nin Kalkınma Perspektifi”06 Mart 2018
Afyonkarahisar MHP'den İmza Kampanyasına Destek01 Mart 2018
KÖYLÜLER, ÜRETKEN, ÇALIŞKAN VE KAHRAMANDIR25 Şubat 2018
MHP Yozgat Şeker Fabrikası Satışını TBMM Gündemine Taşıdı.24 Şubat 2018
Türk Şekeri Tehdit Ediliyor22 Şubat 2018
Çorum ortalamanın çok altında kaldı22 Şubat 2018
KENTSEL DÖNÜŞÜM RANTSAL DÖNÜŞÜME KURBAN EDİLEREK VATANDAŞLARIMIZ MAĞDUR EDİLMEMELİDİR! 21 Şubat 2018
'VATANDAŞIN YAŞAYACAĞI KARGAŞANIN ÖNÜNE GEÇİN'20 Şubat 2018
Taksici Esnafımızın Helal Lokmasıyla Oynayan UBER Ülkemizde de Yasaklanacak mı?13 Şubat 2018
ÜLKEMİZİN FOTOĞRAFI BUDUR 26 Aralık 2017
MHP'den Gemlik Belediyesi'ne Tepki 21 Aralık 2017
TÜRK FINDIĞI YABANCI TEKELLERE TESLİM EDİLDİ 21 Aralık 2017
MHP’den Ak Belde AŞ.vergi borcu nedeniyle ihalelere giremiyor !20 Aralık 2017
TARIM, MİLLİ GÜVENLİK SEKTÖRÜDÜR 19 Aralık 2017
MHP'den 'Bütçe' Eleştirisi19 Aralık 2017
YERLİ MALI DEMEK, MİLLİ ÜRÜN DEMEKTİR.18 Aralık 2017
ÇALIŞANLARIN TAMAMI MUTSUZ18 Aralık 2017
Taşeronlar...17 Aralık 2017
TÜRK METAL SENDİKASI İŞÇİLERİNİN YANINDAYIZ15 Aralık 2017
MHP'den 'büyüme' eleştirisi15 Aralık 2017
Devletimiz Büyüktür. Devlete Düşen Hak Ve Hakkaniyettir, Adalettir13 Aralık 2017
"Kurumlar lego değildir"11 Aralık 2017
'TÜRK MİLLETİ HAFIZASI OLAN BİR MİLLETTİR'11 Aralık 2017
MEVSİMLİK İŞÇİLER DE KADROYU HAK EDİYOR 09 Aralık 2017
'Çiftçi ve köylü çok zor durumdadır'07 Aralık 2017
"2017 Yılında Asgari Ücret Enflasyona Yenilmiştir." 06 Aralık 2017
MHP'DEN MECLİSE TEKLİF06 Aralık 2017
'Büyüme Kortizonlu'05 Aralık 2017
Hayvancılık, Tarımsal Üretimin Amiral Gemisidir01 Aralık 2017
“YETMEZ AMA EVET” KABİLİNDEN… 30 Kasım 2017
MHP'li Karakaya: Kooperatifçilik sahipsiz22 Kasım 2017
TARSİM'in Dolandırıldığı Doğru mu?17 Kasım 2017
'HÜKÜMET TARAFINDAN TAŞERON İŞÇİLERE VERİLEN SÖZ YERİNE GETİRİLMELİDİR'16 Kasım 2017
'TÜTÜN İTHALATI OLMASIN, ÜRETİME DESTEK VERİLSİN'16 Kasım 2017
Afetten sonra vatandaşlarımızın yanında olamayacaksak ...16 Kasım 2017
"4 bin 995 geçici cami görevlisinın durumu ne olacak"16 Kasım 2017
Ekmek fiyatları açıklandı16 Kasım 2017
MHP Antalya Afet Bölgesinde15 Kasım 2017
'MADEN RUHSATI ÇOK, SAHADA ÜRETİM YOK'15 Kasım 2017
ASGARİ ÜCRETLİ AÇLIK SINIRININ ALTINDA14 Kasım 2017
'İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ŞARTLARI İNSANLIK DIŞIDIR'14 Kasım 2017
MHP'li Karakaya’dan Adana çağrısı12 Kasım 2017
Ekonomi büyüdükçe işsizlik artıyor12 Kasım 2017
Buğday üreticisi 20 milyar kaybetti11 Kasım 2017
“GEREKÇE BAŞTAN SAVMA YAZILMIŞ”10 Kasım 2017
'ASGARİ ÜCRETLİNİN ÜCRETİNİN TELAFİ EDİLMESİ DOĞRU BİR YAKLAŞIMDIR AMA YETERLİ DEĞİLDİR'09 Kasım 2017
MHP’Lİ AKÇAY’DAN ÜZÜM ÜRETİCİLERİNE MÜJDE09 Kasım 2017
MHP’Lİ AKÇAY’DAN AKARYAKIT ZAMLARI DEĞERLENDİRMESİ09 Kasım 2017
'ÜZÜM ÜRETİCİLERİNİN SORUNLARIYLA İLGİLİ MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMALIDIR'06 Kasım 2017
MHP'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun teklifi06 Kasım 2017
MHP'li Usta: Sonuç tam bir fiyasko05 Kasım 2017
Hükümetin, çalışanlara ve emeklilere de kesenin ağzını açmalı03 Kasım 2017
"Durumumuz 2002 yılından bile daha kötü"03 Kasım 2017
Tarladaki traktörden, neden vergi alınıyor?02 Kasım 2017
Kamu Kendine Çeki Düzen Vermelidir 27 Ekim 2017
“Afetzede üreticilerin Borçlarını yapılandırın”26 Ekim 2017
ÖZEL STATÜ TAŞERON İŞÇİLERİN SORUNUNU ÇÖZMEZ25 Ekim 2017
'MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL’IN BEYANI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'20 Ekim 2017
HÜKÜMETİN TASARRUFA GİTMESİ GEREKLİ..19 Ekim 2017
Hükümete Adana Çağrısı09 Ekim 2017
FINDIĞI KONUŞMAK İÇİN HEP GEÇ KALINIYOR 08 Ekim 2017
Taşerona Kadro Konusu Acilen Düzenlenmeli; 06 Ekim 2017
"Rekabet gücümüz yok"01 Ekim 2017
Ekonomi Yönetimindeki, Algı Yanılması mı, İllüzyon mu, Halüsinasyon mu ?07 Ağustos 2017
MİLLİ GELİRİN ADİL ŞARTLARDA, HAKKA VE HUKUKA UYGUN PAYLAŞILMALIDIR 01 Ağustos 2017
Hükümet Yanlış Bir Yoldadır.31 Temmuz 2017
FINDIK ÜRETİCİSİ MAĞDUR EDİLMESİN!26 Temmuz 2017
Gelin Görün Yaşayın! Muğla Çok Güzel25 Temmuz 2017
MHP GENEL SEKRETERİ İSMET BÜYÜKATAMAN'DAN AÇIKLAMA24 Temmuz 2017
TÜRK TELEKOM’DA BÜYÜK ZARAR KAPIDA17 Temmuz 2017
Karakaya: “Adana afet bölgesi ilan edilsin”11 Temmuz 2017
"Dünyada Suç, Bizde Serbest03 Temmuz 2017
"Maalesef Hükümet, Dimyat'a Pirince Giderken Evdeki Bulgurdan Olacağının Farkında Değil."30 Haziran 2017
YENİ BİR RANT MI?18 Haziran 2017
Elektrik abonelerinden TRT payı kaldırılmalı16 Haziran 2017
HASAT BAŞLADI FİYAT HÂLÂ YOK14 Haziran 2017
AKP Tarımı Bitirdi12 Haziran 2017
Tasarı geçerse kırmızı et gibi zeytin ithal ederiz 08 Haziran 2017
Sanayi ve Üretime Destek Tasarısı Genel Kurul'da07 Haziran 2017
MHP’li Karakaya, üreticinin sesi oldu 05 Haziran 2017
Tıbbi Atıkların Bertarafı Çok Önemli 02 Haziran 2017
MHP’li Usta, Meclis’te ‘Çay’a Değindi31 Mayıs 2017
Elektrikte Kayıp Kaçak Tepkisi31 Mayıs 2017
MHP'li Tanrıkulu'ndan, 'Zeytincilik Yasası' tepkisi 31 Mayıs 2017
İNŞAATLAR DURMA TEHLİKESİNDE 30 Mayıs 2017
"Fiyatı Erken Açıklayın, İthalat Yapmayın"29 Mayıs 2017
Çiftçilerin feryadına kayıtsız kalınmamalı14 Mayıs 2017
Türkiye'de 2 milyon 700 bin hane yardımla yaşıyor04 Mayıs 2017
Enflasyon canavarı zammı 4 ayda yuttu 04 Mayıs 2017
Pozitif Gündemle Bir Yol Haritası Hazırlanmalı 21 Nisan 2017
Enflasyon canavarı vatandaşın paçasını yakalamış durumda03 Nisan 2017
MHP’Lİ ÖZTÜRK TAŞERONA KADROYU SORDU28 Mart 2017
Turizmde borç yapılandırması ve akıllı teşviklere ihtiyacımız var 28 Mart 2017
Türkiye kaybederse Avrupa kaosa gider22 Mart 2017
HaremGebze hattı minibüs esnafının sorunları bir an önce çözülmeli'.,21 Mart 2017

ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH