Ana Sayfa > MHP HABER

'KİRLİ ELLERİNİZİ TÜRK ASKERİNİN ÜZERİNDEN ÇEKİN'
Flaş Haber
24 Ekim 2017
Bu haber 428 kez okundu
MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin haftalık olağan grup toplantısında konuştu.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları
Demokrasinin en iyi uygulanabileceği sistemin Cumhuriyet olduğu açıktır.Cumhuriyet düşmanlarının maskesi düşmüştür. Din kisvesine bürünen hainlerin planı 15 Temmuz'da bozulmuştur. PKK ve FETÖ'ye bakınız, bu terör örgütlerinin etrafını yoklayınız. Aradığınız hainlerin tamamını görürsünüz. 

KORSAN REFERANDUM 21 GÜNDE GÜMLEDİ
Irak'ın içine sürüklendiği buhran bir nevi hafifledi,  korsan referandum 21 günde gümledi Barzani rezil olmaktan kurtulamadı. Türkiye-İran-Irak arasında kurulan diyalog etkisini gösterdi ve şer güçlerinin etki alanını daralttı, hakkını verelim bu olumlu bir gelişmedir. Yalnızlaşan Barzani ve Peşmerge tarihi bir hayal kırıklığı yaşadı. Kerkük'teki hainler arkalarına bile bakmadan kaçtılar.

BUNLARIN HEPSİ HAİN
Nefesleri kesilen peşmerge fitnesi ne olmuştur da tek bir mermi atmadan tabana kuvvet kaçmayı seçmiştir. Çığlık çığlığa kaçarken üzerilerindeki sözde üniformaları bile çıkarıp atmışlardır. Bir ara fistan giymiş hainler ülkemizde sokaklara çıkıyorlardı ya bunların emmi çocukları da aynısını Kerkük ve mücavir bölgelerinde tekrarlamışlardır. Talabani yandaşları ile Barzaniciler ters düşmüş birbirlerinin altlarını oymuşlardır. Gerçekte ise bunların hepsi haindir. 

KOKUSU YAKINDA ORTAYA ÇIKAR
Şayet Kerkük özelinde yeni bir siyasi tasarım için düğmeye basılmışsa pek yakında bunun kokusu çıkacaktır. Kerkük üzerinde kumara oturan güçler Türkmenlerin haklarını hesaba katmak zorundadır.

KERKÜK ÖZEL BİR STATÜYE KAVUŞTURULMALI
Kerkük'ün statüsünün nihai çözümü için yeni bir süreç başlatmıştır. İlk etapta Kerkük'te güvenliği Irak ordusu ve federal polis sağlamalıdır. Irak ordusuna yardımcı olmalarını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. Teröristler tamamıyla sökülüp atılmalıdır. 2003 yılından sonra Kerkük'e getirilenlerin ve Kerkük'ten çıkarılanların dönüşleri çözüm gibi görülmektedir. Irak'ın kurucu tüm halkları, Türkmenler, Araplar, Kürtler, Süryaniler ile diğer grupların hak ve hukukları korunmalıdır. Kerkük özel bir statüye kavuşturulmalıdır."Değerli Milletvekilleri,
Saygıdeğer Misafirler,
Sayın Basın Mensupları,
Bu haftaki Meclis grup toplantımıza başlarken sizleri, yurdumun dört bir köşesinde hayat mücadelesi veren aziz vatandaşlarımızı, Türk-İslam coğrafyasını en içten, en yürekten duygularımla selamlıyorum.
Türk ve Türkiye sevdalısı kardeşlerime, grup toplantı salonumuza teşrif eden muhterem heyetinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
Biliyor ve inanıyoruz ki, feragat ve fedakârlıklar envaı çeşit fenalıkları engelleyecek, feci akıbetleri kaynağında kesecektir.
Kaldı ki tarih boyunca hep böyle olmuştur.
Türk milleti bugüne kadar her adımını ayrı bir hedef, ayrı bir hayalle atmıştır.
Karanlık odaklar, ruhunu bedelsiz devretmiş işbirlikçi çevreler milli şuur karşısında hiçbir zaman duramamış, kalkışmaya teşebbüs etseler de, sonuç alamamışlardır.
Milletimiz, çok şükür, bağımsızlığına leke düşürmemiştir.
Kardeşlik bağlarına el sürdürmemiştir.
Kutlu varlığına haram değdirmemiştir.
Türk milleti asırlar içinde perde perde yükselen mücadele azmi sayesinde kuşatmaları yarmış, düşmanca saldırıları def etmiştir.
Bu gerçekler milli hafızada canlılığını halen korumaktadır.
Tarihin her döneminde, aziz milletimiz kahramanca duruş göstermiş, milli namusunu korkusuzca müdafaa etmiştir.
Bundan, vicdan ve insafını kaybetmemiş herkesin iftihar etmesi başlıca arzum ve beklentimdir.
Karşısına çıkan ilk zorluğa boyun eğen, bununla da kalmayıp tarihi haklarından vazgeçen toplumların ne millet olduklarına ne de var olduklarına tesadüf edilmemiştir.
Tutsak alınmış bir toplumun, kökünden kopmuş bir milletin elbette geleceği olmayacaktır.
İşgalleri alttan almak, hakaretleri sineye çekmek, hezimetleri kabullenmek ancak ve ancak yığından topluma, toplumdan millete yükselememiş kalabalıkların özelliğidir.
Çok şükür Türk milleti yavan bir kalabalık, avam bir yığın değildir, olmamıştır, olmayacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş şartlarını dürüst bir şekilde inceleyen herkes bu açık ve yalın hakikati tüm çıplaklığıyla görebilecektir.
Milli Mücadele ruhu, melanete ve hıyanete dünyayı dar etmiştir.
Bu yüksek ruh ki, yedi düvelin kanadını kolunu kırıp Anadolu’yu bunlara zindana çevirerek Cumhuriyetin meşalesini yakmıştır.
Her şeyden önce, Türkiye Cumhuriyeti inancın, irfanın, iradenin hayranlık verici bir zaferidir.
Türkiye Cumhuriyeti milliyetçi şuurun, milli ahlak ve adanmışlığın muhteşem bir eseridir.
Biz bu eserle övünüyoruz.
Yaşaması ve yaşatılması hususunda ne gerekiyorsa yapacağımızın şeref sözünü veriyoruz.
Eğer yılgınlık olsaydı, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edilemezdi.
Eğer teslimiyet hâkim, manda ve himaye hakem olsaydı istiklalin adından bile bahsetmek imkânsızlaşacaktı.
Cumhuriyet, milli mukavemetin mükâfatıdır.
Cumhuriyet, şehidin şühedanın, bağrı yanık anaların, tüyü bitmemiş yetimlerin, kınalı kuzuların, ya yurdum ya yokum diyen muazzam asaletin marifet ve methiyesidir.
Milli vicdanın hatırında geçmişteki olaylar dün gibi canlıdır;
30 Ekim 1918 tarihli Mondros rezaletiyle sökün eden karanlık, yayılan karamsarlık, Sevr ile daha da katılaşmış, işgalle daha da katlanmıştı.
Anadolu coğrafyası sanki ateşe verilmişti.
Varlığımıza adeta hançer vurulmuştu.
Muzaffer asırlardan, murdar ve mağlup bir döneme sapılmıştı.
Bir milletin feryadı cihanı kaplamıştı.
Bir tarihin çığlığı insanlığı titretiyordu.
Nice badireleri atlatmış, nice belaları savuşturmuştuk, ama karşımızdaki sorun bir başkaydı.
Ecdadımızın sözü yere düşmek üzereydi.
Türklüğün ışığı sönmeye yüz tutmuştu.
İşte böyle hazin bir ortamda; istilanın karşısına iman zırhıyla, millet sevdasıyla, vatan aşkıyla çıkan milliyetçi kahramanlar çöldeki serabı gerçeğe dönüştürdüler.
Süngü tutan kirli ellere, sahaya sürülmüş zalim emellere; sabırla, akılla, dayanışmayla ve stratejik ustalıkla cevap verdiler.
Ya istiklal ya ölüm dediler, Samsun’a çıktılar.
“Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri” komutuyla İzmir’e kadar düşman kovaladılar.
Yakaladıklarını sildiler, kaçanları denize süpürdüler.
Vatan temizlendikten, düşman yenildikten sonra Cumhuriyet fikrini olgunlaştırıp elbette 94 yıl önce hedefe ok gibi saplandılar.
İşgalin ağırlığı kaldırıldı, milli iradenin egemenliği tescil edildi.
Bugün devlet ve milletçe karşılaştığımız sorunların gerçekçi ve tarihi bir analizle çözülmesi mümkündür.
Bunun için düne bakmamız, dünden ders ve sonuç çıkarmamız lazımdır.
Bu itibarla Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarındaki anlayış ve yöntemin bugün de meselelerimizin üstesinden gelinmesinde bir rehber olabileceği kanaatindeyim.
Türkiye Cumhuriyeti, egemen devletlerin merhamet ve müsamahası ile kurulmadı.
Bağımsızlığını bir lütuf sonucu elde etmedi.
Türk milleti, dönemin küresel güçlerinin kendisine biçtiği esaret rolünü tüm haşmetiyle reddetti.
Parlak geleceğini kendi iradesi ile belirleyeceğini savaş meydanlarında, mihnete göğüs gererek cesaretle ispat etti.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş dönemi bu açıdan örnektir, özeldir, öncüdür, mazlum milletlere de emsaldir.
Gururla söylemek gerekirse, Türkiye Cumhuriyeti, asil, haysiyetli ve haklı bir mücadelenin, meşru bir savaşın göz kamaştıran neticesidir.
Vatanın bağımsızlığı ve milletin hürriyeti uğruna ölümü göze almış kahramanların, Türk milletini ayağa kaldırma stratejisinin onur tacıdır.
Bugün Cumhuriyetimizin maruz kaldığı tehditleri daha iyi değerlendirebilmenin yolu da, devletimizin temellerinin atıldığı dönemleri ayrıntılarıyla bilmekten geçmektedir.
Basiretsiz ve teslimiyetçi yöneticilerin elinde yok olma tehlikesine maruz kalan milletimiz, yaşanmış bir destan sonucunda yeniden dirilmiş, yeniden ayağa kalkmayı başarmıştır.
Türk milletinin becerisi olan bu olağanüstü sonuç, daha sonraki dönemlerde bağımsızlık heyecanı duyan her millete ilham ve esin kaynağı olmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti devleti temelini, egemenlik hak ve sınırlarını, yüzyılları aşan bir tarih birikimiyle, kendi milli değerleri üzerinde bina etmiştir.
Cumhuriyet yalnızca bir yönetim değişimi değil, köklü bir sosyo-kültürel gelişimin ve milletleşme sürecinin de dönüm noktasıdır.
Tanzimatla birlikte reayadan ahaliye doğru başlayan dönüşüm süreci, meşrutiyetle ahaliden halka yönelmiş; eşit ve hür bireyleri temsil eden vatandaşlık anlayışına da Cumhuriyetle kavuşmuştur.  
Cumhuriyet, vatandaşlarımız arasında, eşitliği ve katılımı sağlarken, demokrasiye işlev, sosyolojik olarak beşeri bir taban kazandırmıştır.
Bu hal ve durumun milliyetçi siyasetin de hareket ve çıkış noktalarından birisi olması dikkat çekicidir.
Bilindiği üzere demokrasi toplum içinde farklı düşünce ve fikirlerin serbestçe temsil edilmesi ve kişilerin bunlardan dilediklerine taraf olması esasına dayanmaktadır.
Diyebiliriz ki, demokrasinin en iyi uygulanabileceği sistemin de Cumhuriyet olduğu ve olacağı açıktır.
Cumhuriyet; demokrasiyi geliştiren, şu ana kadar bulunmuş en iyi yönetim biçimi, kişi hak ve özgürlüklerini güvence altına alan en iyi sistemdir.
Bu nedenle, bugün de başka yönleri ile büyük bir tehdit olarak ortaya çıkan yeni sömürgeciliğe karşı çare arayan milletimizin muhtaç olduğu mesajın Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarının anlamında saklı olduğunu düşünüyorum.
İçinden geçtiğimiz şu günlerde, bu köklü tecrübe ve devlet yapılanmasının bölücü, yıkıcı, taklitçi, teslimiyetçi ve neo-liberal tehditlerin tahribatına maruz kaldığı bilinen bir gerçektir.
Cumhuriyetten intikam almak için kuyrukta bekleyen çürümüşler hepinizin malumlarıdır.
Milli Mücadele’yi kötülemek için fırsat kollayanların, hatta keşke “Yunan galip gelseydi” diyebilecek kadar günaha, kire ve hıyanete batmışların varlığı utanç verici şekilde ortadadır.
Bunlara ne diyelim, bir delinin hezeyanı, bir küstahın uydurması mı diyelim?
Diyemeyiz, zira dilimiz kurur, diyemeyiz aksi halde kanımız çekilir.
Bunlar ki, Cumhuriyet’in nimetleriyle, demokrasinin imkânlarıyla, milletin müsamahasıyla zehir kusan işgal artıklarıdır.
Atatürk’e sövmek bunların mesleğidir.
Cumhuriyeti karalamak bunların geçim kapısıdır.
Türk milletinin değerlerine kafa tutmak bunların iğrenç tertibidir.
Allah var ya, son yıllarda bu zevatın sayısındaki artış da kaygı verici düzeydedir.
Çanakkale’deki direnişten hala rahatsız olan, bağımsızlıktan yıllardır ürken, Cumhuriyet’in mana ve ruhundan namertçe ödü patlayan köksüzler ya kalem tutan sefiller, ya da kurşun atan alçaklar olarak karşımızdadır.
PKK ve FETÖ’ye bakınız, bu terör örgütlerinin etrafını yoklayınız, ilişki ve irtibat noktalarını yorumlayınız aradığınız hainlerin alayını görür, hepsinin niyetini anlarsınız.
Kimi zaman demokrasi ve özgürlük sözcüsü olarak konuşurlar.
Kimi zaman insan hakları savunucusu kesilirler.
Kimi zaman batılı ülkelerin gönüllü elçiliğine heves ederler.
Kimi zaman da dinden diyanetten girip inançlarımızı sömürürler, maneviyatımızı istismara yeltenirler.
Yıllarca FETÖ bu şekilde tutunmuş ve kök salmıştır.
Yıllarca PKK, DHKP-C, Türkiye düşmanı diğer örgütler bu sayede sığınacak liman, üreyecek alan bulmuşlardır.
Bunlar her kılığa girmiş, her kovuğa saklanmış, her kabın şeklini almışlardır.
Çünkü omurgaları yoktur.
Onurları yoktur.
İnsanlık değerlerinden olur almışlıkları yoktur.
Bunlar her şey olsalar da adam olamazlar, insan olamazlar, Türk ise asla olmamışlardır.
Cumhuriyet düşmanlarının maskesi düşmüştür.
Hepsinin maksadı deşifre edilmiştir.
Cumhuriyete kin besleyen casusların, ajanların, din kisvesine bürünen hainlerin en son oyunu 15 Temmuz’da bozulmuş, işgal bir kez daha püskürtülmüştür.
Türkiye Cumhuriyeti payidar kalacaktır.
Yıkım ve dağılmasına hizmet edenler mahvı perişan olacaklar, hayatları boyunca çaresizce debelenip duracaklardır.
Bu, cumhurun sözü ve senedidir.
Nitekim Cumhuriyet, cumhurun son sözü, iradesinin ebedi özüdür.
Türkiye Cumhuriyeti, tarihteki Türk devletlerinin son halkasıdır.
29 Ekim 1923 emanetinden geri adım yoktur, tersi bir durum ise yok hükmündedir.
Hiç unutulmasın ki;
Türkiye Cumhuriyeti; Ne Mutlu Türküm Diyene sözünü var etme iradesinin, Türk milleti kimliği ve tarihi zenginliğiyle gelecek asırlara taşıma amacına tümüyle kilitlenmiş,
Ayrılık, bölünme, parçalanma, dağılma, uflanma kabul etmeyen bir anlayışı kavramış,
29 Ekim 1923’te mazinin ihtişamından feyzini alıp kademe kademe yükselen, geleceği kucaklama haslet ve hissiyatıyla ülkülerini kamçılamış büyük bir Türk devletidir.
Bu devlet ona buna peşkeş çekilmeyecek, onun bunun ağzına bakmayacak, üç beş soysuzun eline ve emeline düşmeyecektir.
Karşılaştığımız zorluklara rağmen, bugün karşımıza çıkan sorunların, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti niteliği taşıyan Cumhuriyetimizin temel değerleri olan; tek millet, tek vatan, tek devlet, tek bayrak ve tek dil ülküsüne bağlılıkla aşılabileceğini bir kez daha vurguluyorum.
Cumhuriyetimizi, kuruluş felsefesiyle yaşatmak bugün hepimize düşen büyük görev ve sorumluluktur.
Milliyetçi Hareket Partisi sorumluluğunun fevkinde, görevinin bilincindedir.
Bu hafta sonu karşılayacağımız Türkiye Cumhuriyeti’nin 94.yıldönümünü kutluyor, aziz milletimin Cumhuriyet Bayramını şimdiden tebrik ediyorum.
Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Milli Mücadele’ye emek veren, ter ve kan döken kahraman şehitlerimize, sivil ve asker şahsiyetlere Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.
Allah hepsinden razı olsun diyor, muhterem hatıralarını minnet ve şükran hislerimle anıyorum.

VERİN HAİN GÜLEN'İ, ALIN TELEFONU
Değerli Arkadaşlarım,
Öncelikle şu sorunun cevabını uluslararası toplumun açık ve kesin olarak cevaplaması acil bir ihtiyaçtır:
Adalet, barış, hukuk, güvenlik ve demokratik bir gelecek mi desteklenecek; yoksa devamlı derinleşen, devamlı genişleyen şiddet ve kan gölünün suç ortağı mı olunacak?
Bize öyle geliyor ki, bu sorunun somut, doyurucu ve ikna edici bir cevabı henüz verilmemiş, verilememiştir.
Verilememiştir çünkü, karşımızdaki dünya gerçeği hedeflenenin tam tersi istikametine doğru gitmektedir.
Hüsran verici fillerle, parlak ambalaja sarılmış süslü fikirler birbirini desteklemekten ve doğrulamaktan oldukça uzaktır.
Huzurla huzursuzluk arasındaki makas gittikçe açılmaktadır.
Velhasıl tutarsızlık devasa, tartışmalar diz boyudur.
Medeni ve gelişmiş olmakla övünen ülkeler çelişki yumağına kısılmış, yanlış ve yozlaşmaya kapılanmıştır.
İnsanlık, nev-i şahsına münhasır bir karanlık çağa, cehaletin at koşturduğu, husumetin alan tuttuğu bir devire dümen kırmıştır.
Uzlaşmazlık, güvenilmezlik, güvensizlik, anlaşmazlık, düşmanlık yeni ve aşılması güç rekorlara koşmaktadır.
Ortadoğu coğrafyası kaos darbelerinden ağır yara almıştır.
İspanya ve İtalya’daki referandum deneme ve deneyimleriyle, Avrupa coğrafyası risk ve belirsizliklerden kıvranmaktadır.
Asya ve Afrika coğrafyalarının diğerlerinden aşağı kalır yanı ise zaten yoktur.
Kıtaların kesişme, yolların buluşma noktasında bulunan Türkiye’mizin, muhatap olduğu ve aleyhine projelendirilen oyunların dozajında artış ve yükseliş görülmektedir.
Türk milleti tehdit edilmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti tek dişi kalmış canavar tarafından köşeye sıkıştırılmak istenmektedir.
Zalimler kanlı planlarını tahkim ve tatbikle meşgullerdir.
Kahramanlık korkaklığa karşı yine direnç göstermektedir.
Her kahraman haysiyet numunesi, her korkak hıyanet hamulesidir.
Başımızı çevirdiğimiz her yerde sorun vardır.
Gözümüzü gezdirdiğimiz her coğrafyada zulmün borusu ötmektedir.
Irak’ın içine sürüklendiği buhran, peşmerge ve PKK’nın tutunduğu Türkmen yurtlarından kovalanmasıyla kısmen zayıflamıştır.
25 Eylül korsan referandumu, görünüşe bakılırsa 21 günde gümlemiş, Barzani rezil rüsva olmaktan kurtulamamıştır.
Irak ordusu, federal polis güçleri ve Haşdi Şabi, 16 Ekim’de Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerin denetimini peşmergeden geri almak için operasyon başlatmıştı.
Sonunda mezkûr bölgelerin büyük bir kısmında kontrol sağlanmıştır.
Türkiye, İran, Irak arasında kurulan sağlıklı ve istikrarlı diyaloglar etki gücünü göstermiş, Barzani’nin ve arkasındaki şer güçlerin manevra alanını daraltmıştır.
Hakkı teslim edelim ki, bu olumlu bir gelişmedir.
Barzani’nin bağımsızlık sevdası, arkasında başka bir hesap ve hazırlık yoksa, şimdilik ve zorunlu olarak beklemeye alınmış, rafa kaldırılmıştır.
Kerkük’e yuvalanmaya, Türkmeneli’ne konuşlanmaya çalışan hainler arkalarına bakmadan kaçmışlardır.
Görünüşe bakarsak, yalnızlaşan Barzani ve peşmerge çetesi tarihi bir hayal kırıklığı yaşamıştır.
15 Ekim’de kanlarının son damlasına kadar savaşmaktan, Kerkük’ün Kudüsleri olduğunu söylemekten adeta nefesleri kesilen peşmerge fitnesi, ne olmuştur da, deyim yerindeyse tek bir mermi atmadan tabana kuvvet kaçmayı seçmiştir?
Öyle ya, Kerkük’ü terk etmeyeceklerdi. İddiaları buydu.
Ama çığlık çığlığa, bağıra çağıra kaçarken üzerlerindeki sözde resmi üniformaları bile çıkarıp atmışlar, ciğersizliklerini, naylon kimlik ve kişiliklerini afişe ve ilan etmişlerdir.
Hani bir ara, fistan giymiş hainler ülkemizde sokaklara çıkıyor, zoru görünce tabana kuvvet çil yavrusu gibi dağılıyorlardı ya, bunların emmi çocukları da aynısını Kerkük ve mücavir bölgelerinde tekrarlamışlardır.
Irak’ın Kuzeyindeki Talabani yandaşlarıyla Barzaniciler ters düşmüş, birbirlerinin altını oymuşlardır.
Nitekim karşılıklı hain suçlaması bunun işaretidir.
Gerçekte ise bunların hepsi hain, hepsi de Kürt kökenli kardeşlerimizin iliğini kurutan, hayatlarını ve hayallerini karartan cinayet ve suç ortaklarıdır.
Hedef olarak birbirlerinden farkları yoktur.
Ancak Barzani ve örgütü ne hikmetse çekile çekile kapana girmiştir.
Kerkük kurtarılmış, Türkmenler derin bir oh çekmişlerdir.
Ne var ki, Barzani’nin çok kısa sürede, hiçbir karşı direniş göstermeden kaçıp gitmesi ister istemez şüphelere, soru işaretlerine neden olmuştur.
Şayet, Kerkük özelinde yeni ve kabul edilemez siyasi bir tasarım ve planlama için düğmeye basılmışsa, buna da maşalık görevine talip peşmerge ön açmışsa pek yakında bunun kokusu elbette çıkacaktır.
Bilinsin ki, Kerkük’ün statüsü üzerinde kumar oynamak için masaya oturan güç ve çevreler mutlaka Türkmenlerin varlık ve tarihi haklarını da hesaba katmak, dikkate almak mecburiyetindedir.

BAHÇELİ: KERKÜK ÖZEL BİR STATÜYE KAVUŞTURULMALI
Değerli Milletvekilleri,
Barzani’nin vahim hesap hatası sonucu zorladığı referandum sonrası, Irak’ta ortaya çıkan siyasi denklem Kerkük’ün statüsünün nihai çözümü için yeni bir süreç başlatmıştır.
Peşmergelerin Kerkük ve mücavir alanlardan çekilmesiyle bir geçiş dönemi yaşanacaktır. Bu nettir.
İlk etapta, Kerkük’te güvenliği Irak ordusu ve federal polis sağlamalıdır.
Haşdi Şabi’nin güvenlik konusunda görev üstlenmemesi büyük bir önemdedir.
Kerkük’teki Türkmen ve Araplar’ın güvenliğin temini bağlamında Irak ordusuna yardımcı olmalarını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.
Bununla birlikte, Barzani’nin Kerkük’e taşıdığı PKK’lı teröristler tamamıyla sökülüp atılmalıdır.
Kerkük’ün idari ve siyasi statüsünün belirlenmesi için Irak Merkezi yönetiminin öncülüğünde bir diyalog-görüşme-müzakere süreci başlatılmalıdır.
Bu süreçte, Irak Türkmenlerinin masada olması zarurettir.
Kerkük’ün nihai statüsünün belirlenmesi sürecinde, ilk adım olarak normalleşmenin sağlanması, daha önce bozulan nüfuz yapısının da bu kapsamda ele alınması kaçınılmazdır.
Bu çerçevede;
Kerkük’e dışardan iskan edilenlerin geldikleri yerlere gönderilmeleri ve Kerkük’ten göçe zorlananların yurtlarına, yuvalarına dönmeleri için bir başlangıç tarihi belirlenmelidir.
Bu konuda ABD işgalinin başladığı 2003 yılı esas alınabilecektir.
2003 yılından sonra Kerkük’e dışarıdan getirilenlerin ve Kerkük’ten göçe zorlananların evlerine dönmeleri uygun bir çıkış ve çözüm yolu olarak düşünülebilecektir.
Bundan sonra sağlıklı bir nüfus sayımı yapılabilecektir.
Kerkük’ün statüsüne Irak’ın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve milli birliği içinde bir çözüm yolu bulunması elzemdir.
Irak’ın kurucu tüm halkları; yani Türkmenler, Araplar, Kürtler, bunların yanı sıra Süryaniler, Keldaniler ile diğer grupların hak ve hukukları korunmalıdır.
Kerkük hiçbir vilayete bağlı olmayan özel bir statüye kavuşturulmalıdır.
Türkmenlerin dışlandığı, yok sayıldığı bir Kerkük, tarihi köklerinden koparılmış, kültür mirasından sökülmüş, genlerinden, gerçeklerinden ve geçmişinden uzaklaştırılmış demektir.
Buna ise tamam demek, aslı astarı olmayan vaatlere kanarak aza tamah etmek Türklüğün kitabında yazmayan bir alçalma ve kayıp halidir.
Kerkük’te Haşdi Şabi’nin provokasyonları, mezhebi dayatmaları, Türkmen kardeşlerimizin arasına nifak sokmaktan başka bir işe yaramayacaktır.
Ne Şii, ne Sünni diyoruz; Türk’ün birdir ahlakı, vicdanı, imanı ve töresi diyerek yüksek sesle haykırıyoruz.
Türkmen’e bakınca mezhep görmeyiz, göremeyiz.
Yanılıp yenilip görürsek, bunu ecdada izah, tarihimize ifade edemeyiz.
Türkmen’e bakınca ayrılık gayrılık bilmeyiz.
Türk, Türk’tür, başka bir tanım ve tasvire kesinlikle ihtiyaç duymayız.
Mezhep kutuplaşması konusunda tahrik edici hamleler yapan bölge ülkelerinin doğru ve isabetli bir tavır içinde olmadıklarını özellikle belirtmek istiyorum.
Peşmergenin kaçmasının ardından, Kerkük’ün asli sahiplerine tevdii zorunluluktur.
Kerkük’teki devlet dairelerinden Barzani’nin fotoğraflarının indirilmesinden sonra, Irak’ın bütünlüğünü sarsacak ve mezhebi gerilimi teşvik edecek afiş ve posterlerin asılması yanlıştır, birlik duygusuna zarar verecektir.
Yarın Türkiye’ye gelecek olan Irak Başbakanına bunların hatırlatılması yararlı ve yerinde olacaktır.
Etnik ve mezhep temelli sıcak çatışma ihtimali Irak ve Suriye’yi tümden yutacak, Türkiye’yi her yönden olumsuz etkileyecek çok tehlikeli, çok vahim bir tuzaktır.
Bu tuzağa düşülmemeli, bu oyuna gelinmemelidir.
Türkiye, 25 Eylül referandumunu tanımayarak, Barzani’ye uyguladığı yaptırımlarla Irak Merkezi Yönetiminin elini güçlendirmiş, cesaret aşılamış, Türkmen kardeşlerimizin umutlarını yeşertmiştir.
Barzani mevzi kaybetmişse, bağımsızlık hamlesi akamete uğramışsa, bunda Türkiye’nin önemli bir payı vardır.
Bu kapsamda Kerkük ve diğer Türkmen yurtlarının demografik operasyonlarla tasfiye planları derhal kesilmeli, Kerkük tarihi dokusuna, kültürel derinliğine müzahir bir şekilde yönetilmelidir.
Söylüyoruz, rahatsız oluyorlar.
Diyoruz, sancılanıyor, kulaklarını tıkıyorlar.
Yine de söyleyeceğiz, yine de diyeceğiz: Kerkük Türk’tür, Türk’ün ebedi yurdudur.
Kürt kökenli kardeşlerimize saygımız vardır, insani haklarına gölge düşürülmemelidir.
Arap kökenli kardeşlerimize hürmetimiz vardır, dostluk ve tarih bağlarımız bakidir.
Diğer sosyal ve etnik gruplardaki insanlara elbette kucağımız ve gönlümüz açıktır.
Ancak bir yanda herkesin hakkına riayet ederken, diğer yanda da Türkmenleri savunmak, Türkmenliğin onurunu yere düşürmemek bizim için namus, bizim için şeref, bizim için telafisi olmayan beka meselesidir.

Muhterem Arkadaşlarım,
Türkiye terörle amansız bir mücadele halindedir.
Yurt içinde, yurt dışında teröristlerin tepesine milletimizin azameti ateş gibi yağdırılmaktadır.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerini yürekten kutluyor, sonuna kadar arkalarında durduğumuzu bir kez daha beyan ve ifade ediyorum.
Bu arada şehit olan evlatlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı evlatlarımıza şifalar diliyorum.
Hepimizin dikkat etmesi gereken husus, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni siyasi tartışmaların içine çekmekten, yıpratmaktan, zan ve töhmet altına almaktan süratle kaçınmaktır.
Bugünkü hassasiyet düzeyi yüksek ortamda, bilhassa Genelkurmay Başkanımızı ve komuta kademesini maksatlı şekilde tariz ve taciz etmek ahlaksızlıktır.
Buna hiç kimsenin hakkı yoktur.
15 Temmuz’da korkusuzca direnmiş, darbecilere tamam dememiş bir komuta heyeti üzerinde kuşku uyandırmak, ipe sapa gelmez yorumlarla dedikodu yapmak bize göre utanmazlıktır.
Düşman güldürenlerin nereye ve kimlere hizmet ettiği pek yakında görülecektir.
Fakat bunlara yine de diyorum ki, o kirli ellerinizi Türk askerinin üzerinden çekiniz, nifak saçan çenenizi hemen ve acilen kapatınız.
Türk askeri Irak’ın Zap, Avaşin, Basyan terörist kamplarını peş peşe vurmaktadır.
Şimdiye kadar 50’ye yakın cani etkisiz hale getirilmiştir.
Sınır içi ve sınır ötesi alanları terörden temizlemek için olağanüstü bir gayret vardır.
Bunun takdir edilmesi yerine, köstekleme çabaları, şüpheleri tetikleme arayışları terör örgütlerine pas vermek, el sallamak, ikramda bulunmakla eşdeğer aymazlık ve çürümüşlüktür.
Etrafımız mayınlarla döşenmiştir.
Kimin eli kimin cebinde, kim kiminle düşüp kalkıyor, kim kime teşrifatçılık yapıyor, hepten karışmış, manzara kaotik bir durum almıştır.
Hatırlarsanız Rakka IŞİD’in en önemli merkeziydi.
El Bab’tan sonra, Türkiye’nin Rakka operasyonuna katılmaması için bin dereden su getirilmişti.
Çünkü, ABD bu operasyon görevini; Suriye Demokratik Güçleri paravanı altına saklanan yeni stratejik ortağı ve müttefiki PYD-YPG’ye vermişti.
Yaklaşık 4 aylık bir süreden sonra PKK’nın Suriye kolu olan YPG-YPJ Rakka’yı ele geçirdi.
İşin tuhaf yanı, ciddi bir direnişle karşılaşmadı.
Rakka’ya ön kapıdan sokulan IŞİD, arka kapıdan, PKK’nın mihmandarlığıyla adeta elini kolunu sallayarak çıkıp gitti.
Sonuçta, Rakka PYD-YPG’nin denetim ve kontrolüne girmiş oldu.
Ardından, bebek katilinin poster ve fotoğrafları düzenlenen uydurma, sefil ve rezil kutlamalarla meydanlara asıldı, terörizm ABD müşahitliğinde gövde gösterisi yaptı.
ABD, PKK’yı buyur ederek, canibaşını selamlatarak nerede durduğunu, kimlerle koyun koyuna olduğunu hiç tartışmaya yer bırakmayacak şekilde göstermiştir.
Bunun manası, eşkıyanın övülmesi, eşkıyalığın onaylanmasıdır.
Rakka danışıklı dövüş halinde, bir terör örgütünden alınıp diğerine teslim edilmiş, bir işgalden diğerine havalesi yapılmıştır.
Bu bir kepazelik, seviyesiz bir skandaldır.
Rakka komplosunun açıklaması yoktur.
Süper güç olduğunu söyleyen, aslında çöküş sürecine giren, çarpık ve çürük bir yönetimle sendeleye sendeleye devrilmeye kadar gidecek olan bu ülkenin insanlık adına söz söylemeye yüzü olmayacaktır.
ABD Büyükelçiliği tepkiler üzerine diyor ki, “PKK, yabancı terör örgütleri listesinde yer alan bir örgüttür ve Öcalan, PKK ile bağlantılı terörizm faaliyetleri yüzünden Türkiye'de hapiste bulunmaktadır. Saygı görmeye değer bir şahsiyet değildir."
Bunu Rakka meydanlarında katilin posterlerini astırmadan düşünecektiniz.
Bunları PKK-PYD-YPG’yle sahibi olduğunuz IŞİD’in üzerine dümenden göndermeden önce söyleyecektiniz.
Yazıklar olsun, geçti borun pazarı, sürün merkebinizi Kandil’e.
ABD Başkanı Trump’ın IQ testine girmesini tavsiye ettiği Dışişleri Bakanı ise YPG’yi tebrik etmiş, gerçek niyet ve aklının dibini göstermiştir.
ABD politikalarındaki çatlaklık ve çoraklık öyle bir boyut almıştır ki, mantık ölçüleriyle tevili imkansızdır.
Bu ülkenin İstanbul Başkonsolosluğunda irtibat görevlisi olarak çalışan, 25 Eylül’de gözaltına alınıp 4 Ekim’de tutuklanan tartışmaların odağındaki şahsa ait cep telefonu yeni bir kriz çıkarmıştır.
ABD bu cep telefonun ve sim kartının iadesini bir nota eşliğinde Türkiye’den istemiştir.
Pensilvanya’daki hoca görünümlü teröristbaşını iadeye yanaşmayan, onca delile, onca kanıta rağmen 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsüne tam olarak inanmayan ABD, telefon isteyerek şaka mı yapmış, yoksa kafa mı bulmuştur?
Darbecileri Türkiye’ye vermeyen ABD, kala kala telefona mı kalmış, gözü telefona mı takılmıştır?
Madem telefon bu kadar değerlidir, o zaman verin hain Gülen’i alın telefonunuzu, üstelik tepe tepe kullanın, sabahlara kadar IŞİD’ten FETÖ’ye, PKK’dan YPG’ye kadar önünüze gelen terör örgütüyle konuşun, anlaşın, uzlaşın, özlem giderin.
Kontörünüz biterse yüksünmeden, milletvekili maaşımdan fedakârlık yaparak, kişisel harcamalarımdan kısarak, söz veriyorum ben size göndereceğim.
Yok, telefonu alamazsınız, hükümet buna aldırış etmezse, hemen yaka silkmeyin, yine sözüm söz olsun, yeni bir telefon alıp kargoya vereceğim ve Rakka’ya göndereceğim.
Nasılsa anında elinize geçer, nasılsa hemen size ulaşır.
Merak ediyorum, bu kadar mübalağa ve marazi olayların arasındaki hakikat kırıntılarını hangi teleskopla görüp keşfedeceğiz?
ABD kararını vermelidir; dost muyuz, düşman mı?
Müttefiksek eğer, stratejik ortaksak eğer, herkes bunun gereğini yapacak, sorumluluğunu yerine getirecek ahlak, siyaset ve erdemi derhal göstermelidir.
Oyalamaya, oyalanmaya, oyunlara gerek yoktur, vakit de kalmamıştır.
Bu düşüncelerle, konuşmama son verirken hepinizi saygılarımla selamlıyor, Cenab-ı Allah’a emanet ediyorum.
Sağ olun, var olun diyorum." dedi. 


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer MHP HABER Haberleri

Başlık Tarih
 
MHP'nin Kızılcahamam Kampı Başladı21 Ocak 2018
Özel:LİDERİMİZE SÖZ VERDİK TUTACAĞIZ !..21 Ocak 2018
Başkan Avşar'dan Darende'ye Ziyaret...17 Ocak 2018
MHP Çubuk İlçe Teşkilatından Şehit Yakınlarına Ziyaret17 Ocak 2018
MHP Aybastı İlçe Başkanlığı Durmuyor.13 Ocak 2018
MHP MARDİN YEŞİLLİ İLÇE TEŞKİLATI AÇILDI13 Ocak 2018
MHP Kemer İlçe Teşkilatı Başkanı Kara Açıklaması11 Ocak 2018
MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı'dan Genel Başkan'a Destek...10 Ocak 2018
MHP Kocaeli 2019'a hazır!10 Ocak 2018
MHP İzmit’e Bin 500 Yeni Üye!10 Ocak 2018
MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.10 Ocak 2018
MHP İl Başkanı Çiçek: "Gazetecilerimiz Milletimizin Vicdanıdır"09 Ocak 2018
MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç: "Liderimizin Sonuna Kadar Yanında ve Emrindeyiz"09 Ocak 2018
MHP Manisa İl Başkanlığı Hayvan Bakım Merkezini İnceledi06 Ocak 2018
MHP Kumluca Kadın Kollarında Görev Değişikliği06 Ocak 2018
MHP Amasya Kadın Kolları Başkanlığına Çetin Atandı05 Ocak 2018
HAYALİ İSTİFA ŞOVUNA MHP AYBASTI’DAN TOKAT GİBİ CEVAP!03 Ocak 2018
Bahçeli 2018 Mesaisine Adana'dan Başlayacak...31 Aralık 2017
GENEL BAŞKAN'IMIZIN YENİ YIL MESAJI!30 Aralık 2017
MHP Beypazar'ında İlçeler İstişare Toplantısı Yapıldı.27 Aralık 2017
MHP Ankara İki İlçe Teşkilatı Ortak İstişare Toplantısı Düzenledi.27 Aralık 2017
'CHP yönetimi sırtını FETÖ'ye dayadı'26 Aralık 2017
MHP’DEN MÜSİAD’A ZİYARET26 Aralık 2017
Başkan Sözlü: Halep oradaysa arşın burada26 Aralık 2017
MHP ANKARA ESKİ İL BAŞKANI ÇETİNKAYA'YA ÖNEMLİ GÖREV!25 Aralık 2017
İzmir'de MHP'ye katılım25 Aralık 2017
'KRİZ SEVERLER HER FIRSATTAN İSTİFADENİN PEŞİNDELER'25 Aralık 2017
KARATAŞ, OLTU’DA İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLEDİ25 Aralık 2017
MUTLU KADINLAR HUZURLU TÜRKİYE İÇİN BULUŞTU25 Aralık 2017
"Kaybedecek Zamanımız Yok"25 Aralık 2017
MHP YALOVA İL BAŞKANI SAKARYA’DAYDI24 Aralık 2017
MHP'li Yurdakul'dan sağlık eleştirisi24 Aralık 2017
MHP İl başkanlarına 20. yıla özel hediye24 Aralık 2017
"Milliyetçi Hareket Sevdalıları Fatsa ile Buluşma" 24 Aralık 2017
MHP, VATANIN SİGORTASIDIR23 Aralık 2017
SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANMA MESAJI23 Aralık 2017
MHP Gaziantep'den Kudüs Desteği.22 Aralık 2017
MHP İl Başkanı Avşar'dan Müsiad'a Ziyaret22 Aralık 2017
MHP BALIKESİR KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI’NA ATAMA YAPILDI22 Aralık 2017
Başkanlarımızın çalışmalarından gurur duyuyoruz22 Aralık 2017
Bahçeli'den Kudüs çıkışı: Ellerinde patladı21 Aralık 2017
BİZ GASTRONOMİ KENTİ SEÇİLDİK. ELİMİZİ CEBİMİZE ATACAK HALİMİZ KALMADI.21 Aralık 2017
Saffet Sancaklı: 4 büyükler küme düşebilir20 Aralık 2017
MHP Hiçbir Siyasi Partinin Yandaşı Değildir20 Aralık 2017
MHP LİDERİ AVCI’YA BAŞARILAR DİLEDİ20 Aralık 2017
'İSLAM’IN İZİ KUDÜS’TEN SİLİNEMEYECEKTİR'20 Aralık 2017
MHP İstanbul'da istişare toplantıları devam ediyor20 Aralık 2017
CHP teröriste değil devlete sahip çıksın19 Aralık 2017
MHP'ye Son Bir Ayda 250 Yeni Üye Katıldı19 Aralık 2017
MHP Seçim Komisyonu çalışmaya devam ediyor. 19 Aralık 2017
Yüreğiniz yetiyorsa, samimiyseniz 18 Aralık 2017
MHP İl ve İlçe kongrelerini tamamladı18 Aralık 2017
Yazıhan'da Stk'lardan MHP'ye Ziyaret17 Aralık 2017
Bazıları Cumhurun İttifakını Yanlış Anladı17 Aralık 2017
Hakan Pınar;“Damla damla değil dalga dalga geliyoruz” 17 Aralık 2017
BİZİ İHRAÇ EDECEKLER ALGISI YARATIYORLAR 17 Aralık 2017
MHP İL BAŞKANI BIYIK'LA DOBRA DOBRA 16 Aralık 2017
Milliyetçilik Türkiye’nin ruhudur16 Aralık 2017
MHP Adana"da Bayrak Değişimi;Duran Görevini Avcı'ya Bıraktı16 Aralık 2017
GAZİPAŞA’YA 3 HİLALİ DİKECEĞİZ16 Aralık 2017
“BEN MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ’NİN TEMSİLCİSİYİM”15 Aralık 2017
YERLİ MALI KULLANIMI BİR ÜLKE MESELESİDİR.15 Aralık 2017
BAHÇELİ, 5 OCAK'TA HEMŞERİLERİYLE BULUŞACAK14 Aralık 2017
ZALİMLERE OKKALI ŞAMAR ATILDI14 Aralık 2017
MHP Van´dan Kayyumlara Teşekkür14 Aralık 2017
Muhtarlara Destek Sözü14 Aralık 2017
MHP Hakkari İl Başkanı Özbek Şemdinli'de13 Aralık 2017
MHP İl Başkanı Avşar'dan Başhekim Parlakpınar'a Ziyaret13 Aralık 2017
Abdullah Kendir MHP Aybastı İlçe Başkanlığına Atandı.13 Aralık 2017
"Şunu Herkes İyi Bilsin.."12 Aralık 2017
'CUMHUR İTTİFAKI; PARTİLER KADAR, HALKIN DA İTTİFAKINI SAĞLAYACAKTIR'12 Aralık 2017
Sarıçam'da 1300 kişi MHP'ye katıldı12 Aralık 2017
İş Adamı Görüntülü Bezirganları Uyarıyoruz12 Aralık 2017
PAZARLIK ÇÜRÜMÜŞLÜK GETİRİR12 Aralık 2017
'HİZMET İÇİN GECE-GÜNDÜZ AYAKTAYIZ'11 Aralık 2017
MHP'den Yalova'da gövde gösterisi..11 Aralık 2017
'İL BAŞKANININ YULARINI TUTAMAYAN CHP’Yİ ŞİDDETLE KINIYORUZ'11 Aralık 2017
MHP Sarıçam'da çalışmalarına hız verdi11 Aralık 2017
Kimse kimseden üstün değildir11 Aralık 2017
TOPLU İSTİFA HABERLERİ YAPARAK PRİM YAPMAYA ÇALIŞTILAR 10 Aralık 2017
ZAFER YAKINDIR.10 Aralık 2017
Hasan Topçular'dan Açıklama.10 Aralık 2017
MHP ÇUKUROVA İLÇE BAŞKANI RAMAZAN ÇELİK’TEN ZİYARET10 Aralık 2017
'Bizde hata olmaz'10 Aralık 2017
'Sevdamız Türkiye' 10 Aralık 2017
"Haçlılara Kudüs'ü dar eden irade hala yaşamaktadır"09 Aralık 2017
Onlara Tahammülümüz Olmadı Olmayacak09 Aralık 2017
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Antalya'da08 Aralık 2017
MERSİN’DE MHP’YE KATILIM08 Aralık 2017
MHP AFYONKARAHİSAR HAREKETİN MERKEZİNDE07 Aralık 2017
DÜNSÜZLER ÜNSÜZLER … 06 Aralık 2017
ABD KARARDAN DERHAL DÖNMELİ06 Aralık 2017
MHP ADANA ‘TEK SES TEK YÜREK’06 Aralık 2017
MHP'YE İKİ PARTİ'DEN KATILIM06 Aralık 2017
MHP'nin kadın vekillerinden Gaziantep çıkarması06 Aralık 2017
5 ARALIK KADIN HAKLARI AÇIKLAMASI05 Aralık 2017
'TÜRK KADINININ SİYASET YAPACAĞI TEK PARTİ MHP'DİR'05 Aralık 2017
KIBLESİ KANDİL OLANLARIN BU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMALI05 Aralık 2017
‘HEPİNİZDE KRAL TELEFONLAR VAR’05 Aralık 2017
'Tarafımız sonsuza kadar Türkiye Cumhuriyeti'dir'05 Aralık 2017
Fatsa'da Murat Kaçak Resmen İlçe Başkanı...05 Aralık 2017
Bahçeli, Belediye Başkanlarını Antalya'da Topluyor04 Aralık 2017
'DEVLET BAHÇELİ KÖPRÜSÜ TÜRKİYE’NİN ESERİ OLACAK'04 Aralık 2017
'Biriz Beraberiz, Alevi Türkmen Kardeşlerimizin Yanındayız'04 Aralık 2017
"BİR SIRRI VAR, SABREDİN"04 Aralık 2017
MHP'ye Yeni Üyeler Katıldı03 Aralık 2017
MHP'YE BÜYÜK KATILIM03 Aralık 2017
MHP KOCAELİ ÇALIŞMALARINA ARA VERMEDEN DEVAM EDİYOR..03 Aralık 2017
Bizde Proje Demek Halka Hizmet Demektir. 03 Aralık 2017
Lider Türkiye İçin Alparslan Türkeş Vizyonu02 Aralık 2017
Güçlü Kadın Güçlü Türkiye 02 Aralık 2017
MHP'li Belediyeler Karne Alacak02 Aralık 2017
MHP´yi Terk Edenin Ülkücülük Kimliği Geçersizdir02 Aralık 2017
YENİ BİN YILDA YENİ SORUMLULUKLAR ADLI KONFERANS..02 Aralık 2017
ÜLKÜDE BİRLİK İSTİŞARE TOPLANTISI02 Aralık 2017
Devlet Bahçeli'den 'seçim ittifakı' formülü30 Kasım 2017
Gaziantep MHP'den Suriyeliler Çıkışı30 Kasım 2017
“BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ ASLA KAYBETMEMELİYİZ”30 Kasım 2017
SAYIN KILIÇDAROĞLU ELİNDEKİ BELGELERİ DERHAL YARGIYA İNTİKAL ETTİRMESİ EN MEŞRU YOLDUR30 Kasım 2017
Depremzedeler için istihdam çağrısı30 Kasım 2017
MHP'den Türk Kamu-Sen'e İadei Ziyaret29 Kasım 2017
Yapılan hizmetleri MHP olarak yakinen takip etmekteyiz. 29 Kasım 2017
Manisa Büyükşehir Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı29 Kasım 2017
MHP’Lİ ÇALIŞKAN’DAN ‘KARA CUMA’ TEPKİSİ29 Kasım 2017
MHP'nin duruşu, Gazi Meclis'in duruşudur29 Kasım 2017
BAHÇELİ'DEN ABD VE CHP'YE SERT MESAJ SİYASET MERTÇE YAPILIR28 Kasım 2017
"MHP BİTTİ" DİYENLERİN BİTTİĞİ GÜN27 Kasım 2017
Biz nerede sınıfta kalıyoruz?27 Kasım 2017
Artık bu gecenin, bu zulmetin sonu gelmeli. Artık şafak Türk-İslam alemi için sökmeli. 26 Kasım 2017
'ÜLKÜCÜ'NÜN YERİ MHP'DİR'26 Kasım 2017
Bülent Arınç’ın sabıkalarını yazsak ciltlerce ansiklopedi olur24 Kasım 2017
MAĞDUR KADROLARA HAKLARI İADE EDİLMELİ23 Kasım 2017
Türkiye, NATO’cu kafaların, FETÖ’cü Alçakların, Bölücü Hesapların Kurbanı da Olmayacaktır 23 Kasım 2017
AFRİN TERÖRİSTLERE MEZAR OLMALI23 Kasım 2017
'TÜRKİYE PAYİDAR KALACAK'23 Kasım 2017
OYUNLARI ODAĞINDA BOZACAĞIZ23 Kasım 2017
TEKİN; SALIPAZARI İLÇE TEŞKİLATI YÖNETİM TOPLANTISINA KATILDI.22 Kasım 2017
MHP İl Başkanı Baki Ersoy, Fetö Davalarını Değerlendirdi22 Kasım 2017
'Devlet Bahçeli Köprüsü Adana'nın yüz akı'22 Kasım 2017
MHP'Lİ Akçay doğumunun 100. yılında Alparslan Türkeş'i mecliste andı22 Kasım 2017
BU ZİHNİYETİN TERÖRİSTLERDEN FARKI NEDİR?21 Kasım 2017
Liderimizin Teşrifleriyle Geçmiş Dönem Ü.Ocakları İl Bşk. Toplantısı 21 Kasım 2017
MHP'li Tarkan Akıllı'dan Muhtarlara Ziyaret20 Kasım 2017
MHP'den Yeşil Kuşak ve Mahallelik Projesi'ne Destek Sözü20 Kasım 2017
RİZE´DE MHP ‘YE YOĞUN İLGİ…19 Kasım 2017
Kayseri MHP : Üye Olan 626 Kişinin Parti Rozetleri Törenle Takıldı19 Kasım 2017
'TÜRKİYENİN DİK DURUŞUNDAN KÜRESEL GÜÇLER, FENA RAHATSIZ'19 Kasım 2017
Samsun MHP'den Anlamlı Organizasyon19 Kasım 2017
MHP Bursa Teşkilatları İznik'te Kampa Girdi18 Kasım 2017
NATO tatbikatındaki skandala sert tepki18 Kasım 2017
İdlib'ten sonra Afrin'e de operasyon yapılmalıdır17 Kasım 2017
‘PARTİMİN VE YENİPAZAR’IN HİZMETİNDEYİM’17 Kasım 2017
MHP’Lİ BAŞKAN OĞUZELİ HALKIYLA BÜTÜNLEŞMEYE DEVAM EDİYOR..17 Kasım 2017
Devlet Bahçeli: 2019'da kilit partiyiz!17 Kasım 2017
İPİN UCU KİMİN ELİNDE?17 Kasım 2017
ANKET FİLMLERİ BİZ DE REYTİNG YAPMAZ17 Kasım 2017
TEŞKİLATLARIMIZI DİRİ TUTUYORUZ17 Kasım 2017
MHP Uyuşturucuya Savaş Açtı16 Kasım 2017
MHP'li Öztürk'ten Maski Açıklaması15 Kasım 2017
ÜMRANİYE MHP’DEN ANKARA ÇIKARMASI..15 Kasım 2017
"Benim için bir şeref nişanesidir"15 Kasım 2017
“BAHÇELİ ZİKZAK ÇİZMEDEN HEP PARTİSİNİN BAŞINDAYDI”14 Kasım 2017
PENDİK MHP’NİN ACI GÜNÜ14 Kasım 2017
MHP Kadın Kolları Samsun'da Atakta... 14 Kasım 2017
BOZKURDUN BEĞENMEDİĞİNİ ÇAKALLAR KAPIŞIRMIŞ14 Kasım 2017
MHP'li Karakaya'dan 'Seçim Barajı' Değerlendirmesi13 Kasım 2017
GAZİANTEP MHP’YE BÜYÜK KATILIM12 Kasım 2017
Çekmeköy'de MHP'ye 430 yeni üye12 Kasım 2017
MHP İl Başkanı Bülent Avşar Açıklaması12 Kasım 2017
Biz büyük bir milletiz, adımız Türk milletidir. 12 Kasım 2017
MHP'ye büyük katılım12 Kasım 2017
Taburcuyuz. Taburumuza dönüyoruz çok şükür.12 Kasım 2017
FATİH SULTAN MEHMET HAN’DA BİZİMDİR ATATÜRK’TE12 Kasım 2017
KİN VE NEFRET İTTİFAKINI BOZACAĞIZ11 Kasım 2017
Sorgun'da MHP'ye 300 Kişi Üye Oldu10 Kasım 2017
MHP İL YÖNETİMİNDEN BÜYÜK KÖY’E ÇIKARMA10 Kasım 2017
'ATATÜRK, TÜRK MİLLETİNİN KALBİNDE TAHT KURMUŞTUR'10 Kasım 2017
''ATATÜRK, CUMHURİYETTİR, CUMHURUN TA KENDİSİDİR''09 Kasım 2017
Sizi çok iyi tanıyoruz..09 Kasım 2017
BARAJ ENDİŞEMİZ YOK09 Kasım 2017
Vatan savunmasının sözleşmesi olmaz08 Kasım 2017
"Staj ve çıraklık Sürelerinin Emeklilik Hizmetine Sayılması" 08 Kasım 2017
MHP ERKEN SEÇİMDEN YANA DEĞİL08 Kasım 2017
GAZİLERE SALDIRANLARA SERT TEPKİ…07 Kasım 2017
BAHÇELİ: İĞRENÇ MAHLUKLAR DOĞDUKLARINA PİŞMAN EDİLMELİ07 Kasım 2017
MHP Maltepe İlçe Başkanlığı yeni hizmet binası açıldı06 Kasım 2017
MHP’DEN YÜKSEK KATILIMLI İSTİŞARE TOPLANTISI05 Kasım 2017
MHP Adana'dan Bahçeli'yi duygulandıran ziyaret03 Kasım 2017
Doğumunun 100. yılında Başbuğ Türkeş etkinlikleri03 Kasım 2017
TÜRKEŞ,TÜRK DÜNYASI'NIN BİLGESİ, ÇAĞDAŞ DEDE KORKUT'UDUR03 Kasım 2017
HIYANETE GÖZ AÇTIRILMAYACAKTIR02 Kasım 2017
Burhaniye MHP İlçe Teşkilatı Türkeş'in Mezarını Ziyaret Etti02 Kasım 2017
Baştuğ: Bu riyakar zihniyete Ahlatlı geçit vermez02 Kasım 2017
MHP'Lİ TOR'DAN SÜTÇÜ İMAM MESAJI02 Kasım 2017
MHP ŞEHİTKAMİL’DEN GENEL MERKEZE ZİYARET31 Ekim 2017
Bahçeli, sınıfta "bozkurt" işareti yapan öğretmeni kabul etti31 Ekim 2017
ÇIRA GİBİ YANACAKLARI ZAMAN GELECEKTİR31 Ekim 2017
MHP VARSA MİLLETİMİZE TASA YOKTUR30 Ekim 2017
MHP seçimden kaçmaz29 Ekim 2017
Hani sizin MHP diye bir sevdanız vardı29 Ekim 2017
MHP BOLU İL BAŞKANI ADEM EVCİL’İN BAYRAM MESAJİ29 Ekim 2017
Emperyal Güçlere Karşı Verilen Milli bir Mücadeledir28 Ekim 2017
MHP İNEGÖLDEN ANKARA ÇIKARMASI28 Ekim 2017
MHP RİZE’DEN CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI28 Ekim 2017
TAŞDOĞAN’DAN CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI28 Ekim 2017
MHP'li MUSTAFA AKSOY’DAN ALANYA ÇIKARMASI28 Ekim 2017
"MHP'nin duruşu, Mehmetçik'in süngüsü kadar keskin olacak"28 Ekim 2017
'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olacaktır'28 Ekim 2017
"Türkiye Cumhuriyeti Milli Bir Duruşun Görkemli Bir Eseridir"28 Ekim 2017
Cumhuriyet Baki Kalacak, Bekası Korunacaktır28 Ekim 2017
ASRIN DESTANI BAŞBUĞ28 Ekim 2017
MHP Çeşme'den 29 ekim mesajı28 Ekim 2017
BİRLİK, BERABERLİK, KARDEŞLİK MESAJI27 Ekim 2017
MHP Melikgazi teşkilatında üye kaydına yoğun ilgi27 Ekim 2017
"Türk Ordusu gözbebeğimizdir"27 Ekim 2017
MHP İl Başkanı Mısırlıgil Teşekkür Etti26 Ekim 2017
MHP Battalgazi İlçe Başkanı Samanlı'dan 29 Ekim Mesajı26 Ekim 2017
Adana'da MHP'ye büyük katılım26 Ekim 2017
Taşdoğan'dan Şahinbey Tepkisi26 Ekim 2017
MHP'nin Üye Standına Yoğun İlgi26 Ekim 2017
MHP Sarıçam’dan Lider Bahçeli’ye ziyaret26 Ekim 2017
MHP RİZE İL BAŞKANLIĞI VE KADIN KOLLARINDAN ANKARA ZİYARETİ25 Ekim 2017
MHP PENDİK MAHALLE TEŞKİLATLARIYLA KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİ.23 Ekim 2017
MHP ŞAHİNBEY’DE YENİ ÜYELERE ROZET TAKILDI23 Ekim 2017
MHP Çerkezköy Teşkilatına Görkemli Açılış22 Ekim 2017
MHP'li Başkan Sert Konuştu: Sahtekar Şovmenler! 22 Ekim 2017
MHP Babaeski İlçe Başkanlığınca Muhtarlara Yemek Verildi.22 Ekim 2017
MHP Narman'da İstişare Toplantısı Yaptı, Esnafı Dinledi21 Ekim 2017
MHP'den 2 Bin Kişilik Aşure Dağıtımı21 Ekim 2017
Görevleri çok, yetkileri az!21 Ekim 2017
'Gerçekler ortaya çıkarsa Davutoğlu mahçup olur'20 Ekim 2017
BEKA SORUNUNDA PAZARLIK OLMAZ20 Ekim 2017
MHP’DEN MUHTARLAR GÜNÜ MESAJI19 Ekim 2017
MHP olarak hep haklı çıktık .18 Ekim 2017
YEREL SEÇİMDE ÜÇ HİLALİ ÇUKUROVA SEMALARINDA DALGALANDIRMAYA HAZIRIZ18 Ekim 2017
MHP MERSİN : “KORKMUYORUZ”18 Ekim 2017
BAHÇELİ: GELİN ÜNİVERSİTE SINAVINI TAMAMEN KALDIRALIM17 Ekim 2017
ORTAHİSAR MHP’DEN DÜNYA YOKSULLUK GÜNÜ MESAJI..16 Ekim 2017
RİZE SALVADER DERNEĞİNDEN MHP’YE ZİYARET16 Ekim 2017
MHP MERSİN KADIN KOLLARI'NDAN ANLAMLI ETKİNLİK16 Ekim 2017
Bahçeli, Türk Medyasının Milliyetçi Değerleriyle Bir Araya Geldi16 Ekim 2017
MHP KİLİS KADIN KOLLARI ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR15 Ekim 2017
MHP'li Koç: AKP, MHP’nin doğrularını gördü 15 Ekim 2017
“MHP ÜLKENİN SİGORTASIYSA PRİMLERİNİZİ ÖDEYİN”15 Ekim 2017
MHP RİZE ÇALIŞMALARINA ARA VERMEDEN DEVAM EDİYOR14 Ekim 2017
HERKES HADDİNİ BİLECEK13 Ekim 2017
İŞİD VE PKK İLE EN UFAK BAĞLANTISI OLAN DERNEKLER KAPATILMALIDIR12 Ekim 2017
'Kerkük Topraklarında Destan Yazmaya Hazırız'11 Ekim 2017
MİSAK-I MİLLİ TÜRK MİLLETİNİN YEMİNİDİR10 Ekim 2017
MHP Ankara İl Başkanlığına Baştuğ seçildi.08 Ekim 2017

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI

EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI

Türk Çocuğu Ecdadını Tanıdıkça!
Daha Büyük İşler Yapmak İçin!
Kendinde Kuvvet Bulacaktır.

CH