Ana Sayfa > MHP HABER

'KİRLİ ELLERİNİZİ TÜRK ASKERİNİN ÜZERİNDEN ÇEKİN'
Flaş Haber
24 Ekim 2017
Bu haber 512 kez okundu
MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin haftalık olağan grup toplantısında konuştu.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları
Demokrasinin en iyi uygulanabileceği sistemin Cumhuriyet olduğu açıktır.Cumhuriyet düşmanlarının maskesi düşmüştür. Din kisvesine bürünen hainlerin planı 15 Temmuz'da bozulmuştur. PKK ve FETÖ'ye bakınız, bu terör örgütlerinin etrafını yoklayınız. Aradığınız hainlerin tamamını görürsünüz. 

KORSAN REFERANDUM 21 GÜNDE GÜMLEDİ
Irak'ın içine sürüklendiği buhran bir nevi hafifledi,  korsan referandum 21 günde gümledi Barzani rezil olmaktan kurtulamadı. Türkiye-İran-Irak arasında kurulan diyalog etkisini gösterdi ve şer güçlerinin etki alanını daralttı, hakkını verelim bu olumlu bir gelişmedir. Yalnızlaşan Barzani ve Peşmerge tarihi bir hayal kırıklığı yaşadı. Kerkük'teki hainler arkalarına bile bakmadan kaçtılar.

BUNLARIN HEPSİ HAİN
Nefesleri kesilen peşmerge fitnesi ne olmuştur da tek bir mermi atmadan tabana kuvvet kaçmayı seçmiştir. Çığlık çığlığa kaçarken üzerilerindeki sözde üniformaları bile çıkarıp atmışlardır. Bir ara fistan giymiş hainler ülkemizde sokaklara çıkıyorlardı ya bunların emmi çocukları da aynısını Kerkük ve mücavir bölgelerinde tekrarlamışlardır. Talabani yandaşları ile Barzaniciler ters düşmüş birbirlerinin altlarını oymuşlardır. Gerçekte ise bunların hepsi haindir. 

KOKUSU YAKINDA ORTAYA ÇIKAR
Şayet Kerkük özelinde yeni bir siyasi tasarım için düğmeye basılmışsa pek yakında bunun kokusu çıkacaktır. Kerkük üzerinde kumara oturan güçler Türkmenlerin haklarını hesaba katmak zorundadır.

KERKÜK ÖZEL BİR STATÜYE KAVUŞTURULMALI
Kerkük'ün statüsünün nihai çözümü için yeni bir süreç başlatmıştır. İlk etapta Kerkük'te güvenliği Irak ordusu ve federal polis sağlamalıdır. Irak ordusuna yardımcı olmalarını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. Teröristler tamamıyla sökülüp atılmalıdır. 2003 yılından sonra Kerkük'e getirilenlerin ve Kerkük'ten çıkarılanların dönüşleri çözüm gibi görülmektedir. Irak'ın kurucu tüm halkları, Türkmenler, Araplar, Kürtler, Süryaniler ile diğer grupların hak ve hukukları korunmalıdır. Kerkük özel bir statüye kavuşturulmalıdır."Değerli Milletvekilleri,
Saygıdeğer Misafirler,
Sayın Basın Mensupları,
Bu haftaki Meclis grup toplantımıza başlarken sizleri, yurdumun dört bir köşesinde hayat mücadelesi veren aziz vatandaşlarımızı, Türk-İslam coğrafyasını en içten, en yürekten duygularımla selamlıyorum.
Türk ve Türkiye sevdalısı kardeşlerime, grup toplantı salonumuza teşrif eden muhterem heyetinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
Biliyor ve inanıyoruz ki, feragat ve fedakârlıklar envaı çeşit fenalıkları engelleyecek, feci akıbetleri kaynağında kesecektir.
Kaldı ki tarih boyunca hep böyle olmuştur.
Türk milleti bugüne kadar her adımını ayrı bir hedef, ayrı bir hayalle atmıştır.
Karanlık odaklar, ruhunu bedelsiz devretmiş işbirlikçi çevreler milli şuur karşısında hiçbir zaman duramamış, kalkışmaya teşebbüs etseler de, sonuç alamamışlardır.
Milletimiz, çok şükür, bağımsızlığına leke düşürmemiştir.
Kardeşlik bağlarına el sürdürmemiştir.
Kutlu varlığına haram değdirmemiştir.
Türk milleti asırlar içinde perde perde yükselen mücadele azmi sayesinde kuşatmaları yarmış, düşmanca saldırıları def etmiştir.
Bu gerçekler milli hafızada canlılığını halen korumaktadır.
Tarihin her döneminde, aziz milletimiz kahramanca duruş göstermiş, milli namusunu korkusuzca müdafaa etmiştir.
Bundan, vicdan ve insafını kaybetmemiş herkesin iftihar etmesi başlıca arzum ve beklentimdir.
Karşısına çıkan ilk zorluğa boyun eğen, bununla da kalmayıp tarihi haklarından vazgeçen toplumların ne millet olduklarına ne de var olduklarına tesadüf edilmemiştir.
Tutsak alınmış bir toplumun, kökünden kopmuş bir milletin elbette geleceği olmayacaktır.
İşgalleri alttan almak, hakaretleri sineye çekmek, hezimetleri kabullenmek ancak ve ancak yığından topluma, toplumdan millete yükselememiş kalabalıkların özelliğidir.
Çok şükür Türk milleti yavan bir kalabalık, avam bir yığın değildir, olmamıştır, olmayacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş şartlarını dürüst bir şekilde inceleyen herkes bu açık ve yalın hakikati tüm çıplaklığıyla görebilecektir.
Milli Mücadele ruhu, melanete ve hıyanete dünyayı dar etmiştir.
Bu yüksek ruh ki, yedi düvelin kanadını kolunu kırıp Anadolu’yu bunlara zindana çevirerek Cumhuriyetin meşalesini yakmıştır.
Her şeyden önce, Türkiye Cumhuriyeti inancın, irfanın, iradenin hayranlık verici bir zaferidir.
Türkiye Cumhuriyeti milliyetçi şuurun, milli ahlak ve adanmışlığın muhteşem bir eseridir.
Biz bu eserle övünüyoruz.
Yaşaması ve yaşatılması hususunda ne gerekiyorsa yapacağımızın şeref sözünü veriyoruz.
Eğer yılgınlık olsaydı, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edilemezdi.
Eğer teslimiyet hâkim, manda ve himaye hakem olsaydı istiklalin adından bile bahsetmek imkânsızlaşacaktı.
Cumhuriyet, milli mukavemetin mükâfatıdır.
Cumhuriyet, şehidin şühedanın, bağrı yanık anaların, tüyü bitmemiş yetimlerin, kınalı kuzuların, ya yurdum ya yokum diyen muazzam asaletin marifet ve methiyesidir.
Milli vicdanın hatırında geçmişteki olaylar dün gibi canlıdır;
30 Ekim 1918 tarihli Mondros rezaletiyle sökün eden karanlık, yayılan karamsarlık, Sevr ile daha da katılaşmış, işgalle daha da katlanmıştı.
Anadolu coğrafyası sanki ateşe verilmişti.
Varlığımıza adeta hançer vurulmuştu.
Muzaffer asırlardan, murdar ve mağlup bir döneme sapılmıştı.
Bir milletin feryadı cihanı kaplamıştı.
Bir tarihin çığlığı insanlığı titretiyordu.
Nice badireleri atlatmış, nice belaları savuşturmuştuk, ama karşımızdaki sorun bir başkaydı.
Ecdadımızın sözü yere düşmek üzereydi.
Türklüğün ışığı sönmeye yüz tutmuştu.
İşte böyle hazin bir ortamda; istilanın karşısına iman zırhıyla, millet sevdasıyla, vatan aşkıyla çıkan milliyetçi kahramanlar çöldeki serabı gerçeğe dönüştürdüler.
Süngü tutan kirli ellere, sahaya sürülmüş zalim emellere; sabırla, akılla, dayanışmayla ve stratejik ustalıkla cevap verdiler.
Ya istiklal ya ölüm dediler, Samsun’a çıktılar.
“Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri” komutuyla İzmir’e kadar düşman kovaladılar.
Yakaladıklarını sildiler, kaçanları denize süpürdüler.
Vatan temizlendikten, düşman yenildikten sonra Cumhuriyet fikrini olgunlaştırıp elbette 94 yıl önce hedefe ok gibi saplandılar.
İşgalin ağırlığı kaldırıldı, milli iradenin egemenliği tescil edildi.
Bugün devlet ve milletçe karşılaştığımız sorunların gerçekçi ve tarihi bir analizle çözülmesi mümkündür.
Bunun için düne bakmamız, dünden ders ve sonuç çıkarmamız lazımdır.
Bu itibarla Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarındaki anlayış ve yöntemin bugün de meselelerimizin üstesinden gelinmesinde bir rehber olabileceği kanaatindeyim.
Türkiye Cumhuriyeti, egemen devletlerin merhamet ve müsamahası ile kurulmadı.
Bağımsızlığını bir lütuf sonucu elde etmedi.
Türk milleti, dönemin küresel güçlerinin kendisine biçtiği esaret rolünü tüm haşmetiyle reddetti.
Parlak geleceğini kendi iradesi ile belirleyeceğini savaş meydanlarında, mihnete göğüs gererek cesaretle ispat etti.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş dönemi bu açıdan örnektir, özeldir, öncüdür, mazlum milletlere de emsaldir.
Gururla söylemek gerekirse, Türkiye Cumhuriyeti, asil, haysiyetli ve haklı bir mücadelenin, meşru bir savaşın göz kamaştıran neticesidir.
Vatanın bağımsızlığı ve milletin hürriyeti uğruna ölümü göze almış kahramanların, Türk milletini ayağa kaldırma stratejisinin onur tacıdır.
Bugün Cumhuriyetimizin maruz kaldığı tehditleri daha iyi değerlendirebilmenin yolu da, devletimizin temellerinin atıldığı dönemleri ayrıntılarıyla bilmekten geçmektedir.
Basiretsiz ve teslimiyetçi yöneticilerin elinde yok olma tehlikesine maruz kalan milletimiz, yaşanmış bir destan sonucunda yeniden dirilmiş, yeniden ayağa kalkmayı başarmıştır.
Türk milletinin becerisi olan bu olağanüstü sonuç, daha sonraki dönemlerde bağımsızlık heyecanı duyan her millete ilham ve esin kaynağı olmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti devleti temelini, egemenlik hak ve sınırlarını, yüzyılları aşan bir tarih birikimiyle, kendi milli değerleri üzerinde bina etmiştir.
Cumhuriyet yalnızca bir yönetim değişimi değil, köklü bir sosyo-kültürel gelişimin ve milletleşme sürecinin de dönüm noktasıdır.
Tanzimatla birlikte reayadan ahaliye doğru başlayan dönüşüm süreci, meşrutiyetle ahaliden halka yönelmiş; eşit ve hür bireyleri temsil eden vatandaşlık anlayışına da Cumhuriyetle kavuşmuştur.  
Cumhuriyet, vatandaşlarımız arasında, eşitliği ve katılımı sağlarken, demokrasiye işlev, sosyolojik olarak beşeri bir taban kazandırmıştır.
Bu hal ve durumun milliyetçi siyasetin de hareket ve çıkış noktalarından birisi olması dikkat çekicidir.
Bilindiği üzere demokrasi toplum içinde farklı düşünce ve fikirlerin serbestçe temsil edilmesi ve kişilerin bunlardan dilediklerine taraf olması esasına dayanmaktadır.
Diyebiliriz ki, demokrasinin en iyi uygulanabileceği sistemin de Cumhuriyet olduğu ve olacağı açıktır.
Cumhuriyet; demokrasiyi geliştiren, şu ana kadar bulunmuş en iyi yönetim biçimi, kişi hak ve özgürlüklerini güvence altına alan en iyi sistemdir.
Bu nedenle, bugün de başka yönleri ile büyük bir tehdit olarak ortaya çıkan yeni sömürgeciliğe karşı çare arayan milletimizin muhtaç olduğu mesajın Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarının anlamında saklı olduğunu düşünüyorum.
İçinden geçtiğimiz şu günlerde, bu köklü tecrübe ve devlet yapılanmasının bölücü, yıkıcı, taklitçi, teslimiyetçi ve neo-liberal tehditlerin tahribatına maruz kaldığı bilinen bir gerçektir.
Cumhuriyetten intikam almak için kuyrukta bekleyen çürümüşler hepinizin malumlarıdır.
Milli Mücadele’yi kötülemek için fırsat kollayanların, hatta keşke “Yunan galip gelseydi” diyebilecek kadar günaha, kire ve hıyanete batmışların varlığı utanç verici şekilde ortadadır.
Bunlara ne diyelim, bir delinin hezeyanı, bir küstahın uydurması mı diyelim?
Diyemeyiz, zira dilimiz kurur, diyemeyiz aksi halde kanımız çekilir.
Bunlar ki, Cumhuriyet’in nimetleriyle, demokrasinin imkânlarıyla, milletin müsamahasıyla zehir kusan işgal artıklarıdır.
Atatürk’e sövmek bunların mesleğidir.
Cumhuriyeti karalamak bunların geçim kapısıdır.
Türk milletinin değerlerine kafa tutmak bunların iğrenç tertibidir.
Allah var ya, son yıllarda bu zevatın sayısındaki artış da kaygı verici düzeydedir.
Çanakkale’deki direnişten hala rahatsız olan, bağımsızlıktan yıllardır ürken, Cumhuriyet’in mana ve ruhundan namertçe ödü patlayan köksüzler ya kalem tutan sefiller, ya da kurşun atan alçaklar olarak karşımızdadır.
PKK ve FETÖ’ye bakınız, bu terör örgütlerinin etrafını yoklayınız, ilişki ve irtibat noktalarını yorumlayınız aradığınız hainlerin alayını görür, hepsinin niyetini anlarsınız.
Kimi zaman demokrasi ve özgürlük sözcüsü olarak konuşurlar.
Kimi zaman insan hakları savunucusu kesilirler.
Kimi zaman batılı ülkelerin gönüllü elçiliğine heves ederler.
Kimi zaman da dinden diyanetten girip inançlarımızı sömürürler, maneviyatımızı istismara yeltenirler.
Yıllarca FETÖ bu şekilde tutunmuş ve kök salmıştır.
Yıllarca PKK, DHKP-C, Türkiye düşmanı diğer örgütler bu sayede sığınacak liman, üreyecek alan bulmuşlardır.
Bunlar her kılığa girmiş, her kovuğa saklanmış, her kabın şeklini almışlardır.
Çünkü omurgaları yoktur.
Onurları yoktur.
İnsanlık değerlerinden olur almışlıkları yoktur.
Bunlar her şey olsalar da adam olamazlar, insan olamazlar, Türk ise asla olmamışlardır.
Cumhuriyet düşmanlarının maskesi düşmüştür.
Hepsinin maksadı deşifre edilmiştir.
Cumhuriyete kin besleyen casusların, ajanların, din kisvesine bürünen hainlerin en son oyunu 15 Temmuz’da bozulmuş, işgal bir kez daha püskürtülmüştür.
Türkiye Cumhuriyeti payidar kalacaktır.
Yıkım ve dağılmasına hizmet edenler mahvı perişan olacaklar, hayatları boyunca çaresizce debelenip duracaklardır.
Bu, cumhurun sözü ve senedidir.
Nitekim Cumhuriyet, cumhurun son sözü, iradesinin ebedi özüdür.
Türkiye Cumhuriyeti, tarihteki Türk devletlerinin son halkasıdır.
29 Ekim 1923 emanetinden geri adım yoktur, tersi bir durum ise yok hükmündedir.
Hiç unutulmasın ki;
Türkiye Cumhuriyeti; Ne Mutlu Türküm Diyene sözünü var etme iradesinin, Türk milleti kimliği ve tarihi zenginliğiyle gelecek asırlara taşıma amacına tümüyle kilitlenmiş,
Ayrılık, bölünme, parçalanma, dağılma, uflanma kabul etmeyen bir anlayışı kavramış,
29 Ekim 1923’te mazinin ihtişamından feyzini alıp kademe kademe yükselen, geleceği kucaklama haslet ve hissiyatıyla ülkülerini kamçılamış büyük bir Türk devletidir.
Bu devlet ona buna peşkeş çekilmeyecek, onun bunun ağzına bakmayacak, üç beş soysuzun eline ve emeline düşmeyecektir.
Karşılaştığımız zorluklara rağmen, bugün karşımıza çıkan sorunların, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti niteliği taşıyan Cumhuriyetimizin temel değerleri olan; tek millet, tek vatan, tek devlet, tek bayrak ve tek dil ülküsüne bağlılıkla aşılabileceğini bir kez daha vurguluyorum.
Cumhuriyetimizi, kuruluş felsefesiyle yaşatmak bugün hepimize düşen büyük görev ve sorumluluktur.
Milliyetçi Hareket Partisi sorumluluğunun fevkinde, görevinin bilincindedir.
Bu hafta sonu karşılayacağımız Türkiye Cumhuriyeti’nin 94.yıldönümünü kutluyor, aziz milletimin Cumhuriyet Bayramını şimdiden tebrik ediyorum.
Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Milli Mücadele’ye emek veren, ter ve kan döken kahraman şehitlerimize, sivil ve asker şahsiyetlere Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.
Allah hepsinden razı olsun diyor, muhterem hatıralarını minnet ve şükran hislerimle anıyorum.

VERİN HAİN GÜLEN'İ, ALIN TELEFONU
Değerli Arkadaşlarım,
Öncelikle şu sorunun cevabını uluslararası toplumun açık ve kesin olarak cevaplaması acil bir ihtiyaçtır:
Adalet, barış, hukuk, güvenlik ve demokratik bir gelecek mi desteklenecek; yoksa devamlı derinleşen, devamlı genişleyen şiddet ve kan gölünün suç ortağı mı olunacak?
Bize öyle geliyor ki, bu sorunun somut, doyurucu ve ikna edici bir cevabı henüz verilmemiş, verilememiştir.
Verilememiştir çünkü, karşımızdaki dünya gerçeği hedeflenenin tam tersi istikametine doğru gitmektedir.
Hüsran verici fillerle, parlak ambalaja sarılmış süslü fikirler birbirini desteklemekten ve doğrulamaktan oldukça uzaktır.
Huzurla huzursuzluk arasındaki makas gittikçe açılmaktadır.
Velhasıl tutarsızlık devasa, tartışmalar diz boyudur.
Medeni ve gelişmiş olmakla övünen ülkeler çelişki yumağına kısılmış, yanlış ve yozlaşmaya kapılanmıştır.
İnsanlık, nev-i şahsına münhasır bir karanlık çağa, cehaletin at koşturduğu, husumetin alan tuttuğu bir devire dümen kırmıştır.
Uzlaşmazlık, güvenilmezlik, güvensizlik, anlaşmazlık, düşmanlık yeni ve aşılması güç rekorlara koşmaktadır.
Ortadoğu coğrafyası kaos darbelerinden ağır yara almıştır.
İspanya ve İtalya’daki referandum deneme ve deneyimleriyle, Avrupa coğrafyası risk ve belirsizliklerden kıvranmaktadır.
Asya ve Afrika coğrafyalarının diğerlerinden aşağı kalır yanı ise zaten yoktur.
Kıtaların kesişme, yolların buluşma noktasında bulunan Türkiye’mizin, muhatap olduğu ve aleyhine projelendirilen oyunların dozajında artış ve yükseliş görülmektedir.
Türk milleti tehdit edilmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti tek dişi kalmış canavar tarafından köşeye sıkıştırılmak istenmektedir.
Zalimler kanlı planlarını tahkim ve tatbikle meşgullerdir.
Kahramanlık korkaklığa karşı yine direnç göstermektedir.
Her kahraman haysiyet numunesi, her korkak hıyanet hamulesidir.
Başımızı çevirdiğimiz her yerde sorun vardır.
Gözümüzü gezdirdiğimiz her coğrafyada zulmün borusu ötmektedir.
Irak’ın içine sürüklendiği buhran, peşmerge ve PKK’nın tutunduğu Türkmen yurtlarından kovalanmasıyla kısmen zayıflamıştır.
25 Eylül korsan referandumu, görünüşe bakılırsa 21 günde gümlemiş, Barzani rezil rüsva olmaktan kurtulamamıştır.
Irak ordusu, federal polis güçleri ve Haşdi Şabi, 16 Ekim’de Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerin denetimini peşmergeden geri almak için operasyon başlatmıştı.
Sonunda mezkûr bölgelerin büyük bir kısmında kontrol sağlanmıştır.
Türkiye, İran, Irak arasında kurulan sağlıklı ve istikrarlı diyaloglar etki gücünü göstermiş, Barzani’nin ve arkasındaki şer güçlerin manevra alanını daraltmıştır.
Hakkı teslim edelim ki, bu olumlu bir gelişmedir.
Barzani’nin bağımsızlık sevdası, arkasında başka bir hesap ve hazırlık yoksa, şimdilik ve zorunlu olarak beklemeye alınmış, rafa kaldırılmıştır.
Kerkük’e yuvalanmaya, Türkmeneli’ne konuşlanmaya çalışan hainler arkalarına bakmadan kaçmışlardır.
Görünüşe bakarsak, yalnızlaşan Barzani ve peşmerge çetesi tarihi bir hayal kırıklığı yaşamıştır.
15 Ekim’de kanlarının son damlasına kadar savaşmaktan, Kerkük’ün Kudüsleri olduğunu söylemekten adeta nefesleri kesilen peşmerge fitnesi, ne olmuştur da, deyim yerindeyse tek bir mermi atmadan tabana kuvvet kaçmayı seçmiştir?
Öyle ya, Kerkük’ü terk etmeyeceklerdi. İddiaları buydu.
Ama çığlık çığlığa, bağıra çağıra kaçarken üzerlerindeki sözde resmi üniformaları bile çıkarıp atmışlar, ciğersizliklerini, naylon kimlik ve kişiliklerini afişe ve ilan etmişlerdir.
Hani bir ara, fistan giymiş hainler ülkemizde sokaklara çıkıyor, zoru görünce tabana kuvvet çil yavrusu gibi dağılıyorlardı ya, bunların emmi çocukları da aynısını Kerkük ve mücavir bölgelerinde tekrarlamışlardır.
Irak’ın Kuzeyindeki Talabani yandaşlarıyla Barzaniciler ters düşmüş, birbirlerinin altını oymuşlardır.
Nitekim karşılıklı hain suçlaması bunun işaretidir.
Gerçekte ise bunların hepsi hain, hepsi de Kürt kökenli kardeşlerimizin iliğini kurutan, hayatlarını ve hayallerini karartan cinayet ve suç ortaklarıdır.
Hedef olarak birbirlerinden farkları yoktur.
Ancak Barzani ve örgütü ne hikmetse çekile çekile kapana girmiştir.
Kerkük kurtarılmış, Türkmenler derin bir oh çekmişlerdir.
Ne var ki, Barzani’nin çok kısa sürede, hiçbir karşı direniş göstermeden kaçıp gitmesi ister istemez şüphelere, soru işaretlerine neden olmuştur.
Şayet, Kerkük özelinde yeni ve kabul edilemez siyasi bir tasarım ve planlama için düğmeye basılmışsa, buna da maşalık görevine talip peşmerge ön açmışsa pek yakında bunun kokusu elbette çıkacaktır.
Bilinsin ki, Kerkük’ün statüsü üzerinde kumar oynamak için masaya oturan güç ve çevreler mutlaka Türkmenlerin varlık ve tarihi haklarını da hesaba katmak, dikkate almak mecburiyetindedir.

BAHÇELİ: KERKÜK ÖZEL BİR STATÜYE KAVUŞTURULMALI
Değerli Milletvekilleri,
Barzani’nin vahim hesap hatası sonucu zorladığı referandum sonrası, Irak’ta ortaya çıkan siyasi denklem Kerkük’ün statüsünün nihai çözümü için yeni bir süreç başlatmıştır.
Peşmergelerin Kerkük ve mücavir alanlardan çekilmesiyle bir geçiş dönemi yaşanacaktır. Bu nettir.
İlk etapta, Kerkük’te güvenliği Irak ordusu ve federal polis sağlamalıdır.
Haşdi Şabi’nin güvenlik konusunda görev üstlenmemesi büyük bir önemdedir.
Kerkük’teki Türkmen ve Araplar’ın güvenliğin temini bağlamında Irak ordusuna yardımcı olmalarını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.
Bununla birlikte, Barzani’nin Kerkük’e taşıdığı PKK’lı teröristler tamamıyla sökülüp atılmalıdır.
Kerkük’ün idari ve siyasi statüsünün belirlenmesi için Irak Merkezi yönetiminin öncülüğünde bir diyalog-görüşme-müzakere süreci başlatılmalıdır.
Bu süreçte, Irak Türkmenlerinin masada olması zarurettir.
Kerkük’ün nihai statüsünün belirlenmesi sürecinde, ilk adım olarak normalleşmenin sağlanması, daha önce bozulan nüfuz yapısının da bu kapsamda ele alınması kaçınılmazdır.
Bu çerçevede;
Kerkük’e dışardan iskan edilenlerin geldikleri yerlere gönderilmeleri ve Kerkük’ten göçe zorlananların yurtlarına, yuvalarına dönmeleri için bir başlangıç tarihi belirlenmelidir.
Bu konuda ABD işgalinin başladığı 2003 yılı esas alınabilecektir.
2003 yılından sonra Kerkük’e dışarıdan getirilenlerin ve Kerkük’ten göçe zorlananların evlerine dönmeleri uygun bir çıkış ve çözüm yolu olarak düşünülebilecektir.
Bundan sonra sağlıklı bir nüfus sayımı yapılabilecektir.
Kerkük’ün statüsüne Irak’ın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve milli birliği içinde bir çözüm yolu bulunması elzemdir.
Irak’ın kurucu tüm halkları; yani Türkmenler, Araplar, Kürtler, bunların yanı sıra Süryaniler, Keldaniler ile diğer grupların hak ve hukukları korunmalıdır.
Kerkük hiçbir vilayete bağlı olmayan özel bir statüye kavuşturulmalıdır.
Türkmenlerin dışlandığı, yok sayıldığı bir Kerkük, tarihi köklerinden koparılmış, kültür mirasından sökülmüş, genlerinden, gerçeklerinden ve geçmişinden uzaklaştırılmış demektir.
Buna ise tamam demek, aslı astarı olmayan vaatlere kanarak aza tamah etmek Türklüğün kitabında yazmayan bir alçalma ve kayıp halidir.
Kerkük’te Haşdi Şabi’nin provokasyonları, mezhebi dayatmaları, Türkmen kardeşlerimizin arasına nifak sokmaktan başka bir işe yaramayacaktır.
Ne Şii, ne Sünni diyoruz; Türk’ün birdir ahlakı, vicdanı, imanı ve töresi diyerek yüksek sesle haykırıyoruz.
Türkmen’e bakınca mezhep görmeyiz, göremeyiz.
Yanılıp yenilip görürsek, bunu ecdada izah, tarihimize ifade edemeyiz.
Türkmen’e bakınca ayrılık gayrılık bilmeyiz.
Türk, Türk’tür, başka bir tanım ve tasvire kesinlikle ihtiyaç duymayız.
Mezhep kutuplaşması konusunda tahrik edici hamleler yapan bölge ülkelerinin doğru ve isabetli bir tavır içinde olmadıklarını özellikle belirtmek istiyorum.
Peşmergenin kaçmasının ardından, Kerkük’ün asli sahiplerine tevdii zorunluluktur.
Kerkük’teki devlet dairelerinden Barzani’nin fotoğraflarının indirilmesinden sonra, Irak’ın bütünlüğünü sarsacak ve mezhebi gerilimi teşvik edecek afiş ve posterlerin asılması yanlıştır, birlik duygusuna zarar verecektir.
Yarın Türkiye’ye gelecek olan Irak Başbakanına bunların hatırlatılması yararlı ve yerinde olacaktır.
Etnik ve mezhep temelli sıcak çatışma ihtimali Irak ve Suriye’yi tümden yutacak, Türkiye’yi her yönden olumsuz etkileyecek çok tehlikeli, çok vahim bir tuzaktır.
Bu tuzağa düşülmemeli, bu oyuna gelinmemelidir.
Türkiye, 25 Eylül referandumunu tanımayarak, Barzani’ye uyguladığı yaptırımlarla Irak Merkezi Yönetiminin elini güçlendirmiş, cesaret aşılamış, Türkmen kardeşlerimizin umutlarını yeşertmiştir.
Barzani mevzi kaybetmişse, bağımsızlık hamlesi akamete uğramışsa, bunda Türkiye’nin önemli bir payı vardır.
Bu kapsamda Kerkük ve diğer Türkmen yurtlarının demografik operasyonlarla tasfiye planları derhal kesilmeli, Kerkük tarihi dokusuna, kültürel derinliğine müzahir bir şekilde yönetilmelidir.
Söylüyoruz, rahatsız oluyorlar.
Diyoruz, sancılanıyor, kulaklarını tıkıyorlar.
Yine de söyleyeceğiz, yine de diyeceğiz: Kerkük Türk’tür, Türk’ün ebedi yurdudur.
Kürt kökenli kardeşlerimize saygımız vardır, insani haklarına gölge düşürülmemelidir.
Arap kökenli kardeşlerimize hürmetimiz vardır, dostluk ve tarih bağlarımız bakidir.
Diğer sosyal ve etnik gruplardaki insanlara elbette kucağımız ve gönlümüz açıktır.
Ancak bir yanda herkesin hakkına riayet ederken, diğer yanda da Türkmenleri savunmak, Türkmenliğin onurunu yere düşürmemek bizim için namus, bizim için şeref, bizim için telafisi olmayan beka meselesidir.

Muhterem Arkadaşlarım,
Türkiye terörle amansız bir mücadele halindedir.
Yurt içinde, yurt dışında teröristlerin tepesine milletimizin azameti ateş gibi yağdırılmaktadır.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerini yürekten kutluyor, sonuna kadar arkalarında durduğumuzu bir kez daha beyan ve ifade ediyorum.
Bu arada şehit olan evlatlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı evlatlarımıza şifalar diliyorum.
Hepimizin dikkat etmesi gereken husus, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni siyasi tartışmaların içine çekmekten, yıpratmaktan, zan ve töhmet altına almaktan süratle kaçınmaktır.
Bugünkü hassasiyet düzeyi yüksek ortamda, bilhassa Genelkurmay Başkanımızı ve komuta kademesini maksatlı şekilde tariz ve taciz etmek ahlaksızlıktır.
Buna hiç kimsenin hakkı yoktur.
15 Temmuz’da korkusuzca direnmiş, darbecilere tamam dememiş bir komuta heyeti üzerinde kuşku uyandırmak, ipe sapa gelmez yorumlarla dedikodu yapmak bize göre utanmazlıktır.
Düşman güldürenlerin nereye ve kimlere hizmet ettiği pek yakında görülecektir.
Fakat bunlara yine de diyorum ki, o kirli ellerinizi Türk askerinin üzerinden çekiniz, nifak saçan çenenizi hemen ve acilen kapatınız.
Türk askeri Irak’ın Zap, Avaşin, Basyan terörist kamplarını peş peşe vurmaktadır.
Şimdiye kadar 50’ye yakın cani etkisiz hale getirilmiştir.
Sınır içi ve sınır ötesi alanları terörden temizlemek için olağanüstü bir gayret vardır.
Bunun takdir edilmesi yerine, köstekleme çabaları, şüpheleri tetikleme arayışları terör örgütlerine pas vermek, el sallamak, ikramda bulunmakla eşdeğer aymazlık ve çürümüşlüktür.
Etrafımız mayınlarla döşenmiştir.
Kimin eli kimin cebinde, kim kiminle düşüp kalkıyor, kim kime teşrifatçılık yapıyor, hepten karışmış, manzara kaotik bir durum almıştır.
Hatırlarsanız Rakka IŞİD’in en önemli merkeziydi.
El Bab’tan sonra, Türkiye’nin Rakka operasyonuna katılmaması için bin dereden su getirilmişti.
Çünkü, ABD bu operasyon görevini; Suriye Demokratik Güçleri paravanı altına saklanan yeni stratejik ortağı ve müttefiki PYD-YPG’ye vermişti.
Yaklaşık 4 aylık bir süreden sonra PKK’nın Suriye kolu olan YPG-YPJ Rakka’yı ele geçirdi.
İşin tuhaf yanı, ciddi bir direnişle karşılaşmadı.
Rakka’ya ön kapıdan sokulan IŞİD, arka kapıdan, PKK’nın mihmandarlığıyla adeta elini kolunu sallayarak çıkıp gitti.
Sonuçta, Rakka PYD-YPG’nin denetim ve kontrolüne girmiş oldu.
Ardından, bebek katilinin poster ve fotoğrafları düzenlenen uydurma, sefil ve rezil kutlamalarla meydanlara asıldı, terörizm ABD müşahitliğinde gövde gösterisi yaptı.
ABD, PKK’yı buyur ederek, canibaşını selamlatarak nerede durduğunu, kimlerle koyun koyuna olduğunu hiç tartışmaya yer bırakmayacak şekilde göstermiştir.
Bunun manası, eşkıyanın övülmesi, eşkıyalığın onaylanmasıdır.
Rakka danışıklı dövüş halinde, bir terör örgütünden alınıp diğerine teslim edilmiş, bir işgalden diğerine havalesi yapılmıştır.
Bu bir kepazelik, seviyesiz bir skandaldır.
Rakka komplosunun açıklaması yoktur.
Süper güç olduğunu söyleyen, aslında çöküş sürecine giren, çarpık ve çürük bir yönetimle sendeleye sendeleye devrilmeye kadar gidecek olan bu ülkenin insanlık adına söz söylemeye yüzü olmayacaktır.
ABD Büyükelçiliği tepkiler üzerine diyor ki, “PKK, yabancı terör örgütleri listesinde yer alan bir örgüttür ve Öcalan, PKK ile bağlantılı terörizm faaliyetleri yüzünden Türkiye'de hapiste bulunmaktadır. Saygı görmeye değer bir şahsiyet değildir."
Bunu Rakka meydanlarında katilin posterlerini astırmadan düşünecektiniz.
Bunları PKK-PYD-YPG’yle sahibi olduğunuz IŞİD’in üzerine dümenden göndermeden önce söyleyecektiniz.
Yazıklar olsun, geçti borun pazarı, sürün merkebinizi Kandil’e.
ABD Başkanı Trump’ın IQ testine girmesini tavsiye ettiği Dışişleri Bakanı ise YPG’yi tebrik etmiş, gerçek niyet ve aklının dibini göstermiştir.
ABD politikalarındaki çatlaklık ve çoraklık öyle bir boyut almıştır ki, mantık ölçüleriyle tevili imkansızdır.
Bu ülkenin İstanbul Başkonsolosluğunda irtibat görevlisi olarak çalışan, 25 Eylül’de gözaltına alınıp 4 Ekim’de tutuklanan tartışmaların odağındaki şahsa ait cep telefonu yeni bir kriz çıkarmıştır.
ABD bu cep telefonun ve sim kartının iadesini bir nota eşliğinde Türkiye’den istemiştir.
Pensilvanya’daki hoca görünümlü teröristbaşını iadeye yanaşmayan, onca delile, onca kanıta rağmen 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsüne tam olarak inanmayan ABD, telefon isteyerek şaka mı yapmış, yoksa kafa mı bulmuştur?
Darbecileri Türkiye’ye vermeyen ABD, kala kala telefona mı kalmış, gözü telefona mı takılmıştır?
Madem telefon bu kadar değerlidir, o zaman verin hain Gülen’i alın telefonunuzu, üstelik tepe tepe kullanın, sabahlara kadar IŞİD’ten FETÖ’ye, PKK’dan YPG’ye kadar önünüze gelen terör örgütüyle konuşun, anlaşın, uzlaşın, özlem giderin.
Kontörünüz biterse yüksünmeden, milletvekili maaşımdan fedakârlık yaparak, kişisel harcamalarımdan kısarak, söz veriyorum ben size göndereceğim.
Yok, telefonu alamazsınız, hükümet buna aldırış etmezse, hemen yaka silkmeyin, yine sözüm söz olsun, yeni bir telefon alıp kargoya vereceğim ve Rakka’ya göndereceğim.
Nasılsa anında elinize geçer, nasılsa hemen size ulaşır.
Merak ediyorum, bu kadar mübalağa ve marazi olayların arasındaki hakikat kırıntılarını hangi teleskopla görüp keşfedeceğiz?
ABD kararını vermelidir; dost muyuz, düşman mı?
Müttefiksek eğer, stratejik ortaksak eğer, herkes bunun gereğini yapacak, sorumluluğunu yerine getirecek ahlak, siyaset ve erdemi derhal göstermelidir.
Oyalamaya, oyalanmaya, oyunlara gerek yoktur, vakit de kalmamıştır.
Bu düşüncelerle, konuşmama son verirken hepinizi saygılarımla selamlıyor, Cenab-ı Allah’a emanet ediyorum.
Sağ olun, var olun diyorum." dedi. 


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer MHP HABER Haberleri

Başlık Tarih
 
MHP'li Büyükataman'dan Bursa'lı Muhtarlara Mektup 25 Mayıs 2018
MHP RİZE TEŞKİLATI SEÇİM ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.24 Mayıs 2018
SENARYO AYNI HEDEFLER FARKLI24 Mayıs 2018
USTA: 24 HAZİRAN TÜM HALKIMIZ İÇİN ÖNEMLİ BİR GÜN24 Mayıs 2018
MHP Adana'da İlk meşale Atatürk anıtında yakıldı!24 Mayıs 2018
MHP Kütahya Adaylarından Vali ve Belediye Başkanı'na Ziyaret24 Mayıs 2018
MHP, Antalya Milletvekili Adaylarını Tanıttı24 Mayıs 2018
Erhan Usta'dan “af” ve “Çakıcı” Değerlendirmesi 24 Mayıs 2018
24 HAZİRAN TÜM HALKIMIZ İÇİN ÖNEMLİ BİR GÜN23 Mayıs 2018
Cumhur ittifakı, ülkemizin geleceğini aydınlatan meşaledir23 Mayıs 2018
Amacımız Türk Milletinin Geleceğidir22 Mayıs 2018
MHP'li Yalçın'dan Yaşar Okuyan'a cevap22 Mayıs 2018
Davamızın her zaman peşindeyiz22 Mayıs 2018
CUMHUR İTTİFAKINA SABOTAJ HIZ KAZANDI21 Mayıs 2018
''TÜRKİYE 24 HAZİRAN 'DA İRADESİNİ ORTAYA KOYACAKTIR''21 Mayıs 2018
MHP ADANA İL BAŞKANI AVCI;“19 Mayıs iradesi 49 yıldır ayakta!”21 Mayıs 2018
ÖNEMLİ OLAN TEK HUSUS VATAN VE MİLLETTİR…..21 Mayıs 2018
Avcı;“Hepimiz aynı gemideyiz Kıblemiz, rotamız aynı!”20 Mayıs 2018
VAR OLSUN MİLLİYETÇİ TÜRKİYE….19 Mayıs 2018
MHP Lideri Bahçeli'den 19 Mayıs mesajı 19 Mayıs 2018
Yerel Seçimde Adaylar İçin "En Büyük Kriter" Bildirisi! 19 Mayıs 2018
MHP 27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 19 Mayıs 2018
'Gazze'de insanlık suçu işlenmiştir'18 Mayıs 2018
Zulme Lanet, Kudüs'e Destek mitinginde milletimizle beraber olacağız17 Mayıs 2018
FETÖ VE PKK SUÇLULAR ÜZERİNDEN KAOS PLANLIYOR17 Mayıs 2018
FETÖ VE PKK CEZAEVLERİNDE PLAN YAPIYOR17 Mayıs 2018
MHP’YE BÜYÜK KATILIM16 Mayıs 2018
“KERKÜK TÜRK’TÜR, TÜRKMEN’DİR”15 Mayıs 2018
“İSRAİL KATİL, HAYDUT VE TERÖRİST BİR DEVLETTİR.”15 Mayıs 2018
AF TOPLUMSAL BARIŞA KATLI SAĞLAR14 Mayıs 2018
Bu hareket kimsenin şahsıyla kaim değildir14 Mayıs 2018
MHP lideri Bahçeli’nin Anneler Günü mesajı 13 Mayıs 2018
Af konusunda kararlıyız ve sözümüzün ardındayız13 Mayıs 2018
MHP’nin seçim görselleri hazır 12 Mayıs 2018
Devlet Bahçeli'den Mahkumlar İçin Kısmi Af Önerisi12 Mayıs 2018
MİLLİ GELECEĞİN ROTASINI ÇİZEN CUMHUR İTTİFAKI’DIR11 Mayıs 2018
EVLADIM DEDİĞİ İNSANLAR GENEL BAŞKANIMIZI ÜZDÜ10 Mayıs 2018
Sevsinler Sizin Demokrasi Anlayışınızı! 10 Mayıs 2018
BİZDE DURMAK YOK, ‘TAMAM’ DEMEK YOK09 Mayıs 2018
CUMHUR İTTİFAKI; KUVAYI MİLLİYE'NİN BUGÜNKÜ TEMSİLCİSİDİR09 Mayıs 2018
MHP Lideri Bahçeli'den Fransa'da yayımlanan bildiriye sert tepki 09 Mayıs 2018
MHP Adana'da İstişare Toplantısı09 Mayıs 2018
“Şüphe yok ki İstanbul’da Meydana Gelen Hadise, Düpedüz Provokasyondur” 07 Mayıs 2018
HEDEF KIZILELMA” YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ06 Mayıs 2018
"Milletimizi uyarıyoruz" 06 Mayıs 2018
"Muharrem ince ses tonuyla milleti dövüyor"06 Mayıs 2018
Cumhuriyet'i kuran CHP, "Cumhuriyet düşmanlarının ini" hâline gelmiştir06 Mayıs 2018
MHP'li Topçular'dan CHP'li İnce'ye tepki06 Mayıs 2018
Hareketin Lideri Devlet Bahçeli Herkese Haddini Bildirdi05 Mayıs 2018
Her Şeyi Millet İçin Yapıyoruz05 Mayıs 2018
"Erken Seçim Kararı Bir Anda Gelmedi"05 Mayıs 2018
"Biz Teşkilat Olarak Bu Milletin Hizmetkarıyız"04 Mayıs 2018
'3 Mayıs Milliyetçiler Günü' mesajı03 Mayıs 2018
3 Mayıs Milliyetçiler Günü 03 Mayıs 2018
Bahçeli'den 100 bin imzada FETÖ'ye bakılsın mesajı03 Mayıs 2018
3 MAYIS MİLLİYETÇİLER GÜNÜ MESAJI02 Mayıs 2018
Türkçülük Günü Mesajı02 Mayıs 2018
MHP CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYI İÇİN KARAR VERDİ02 Mayıs 2018
Cumhur İttifakı, Cumhuriyet’in Ahlakı, Milletin Aklıdır01 Mayıs 2018
Cumhur İttifakı Millet Aklı'dır01 Mayıs 2018
"HER İNSAN EMANETTİR" 30 Nisan 2018
Abidik gubidik işlerden vazgeçmek lazım30 Nisan 2018
"Asra Vurulan Mühürle Milliyetçi Türkiye"29 Nisan 2018
MHP 15. Genişletilmiş İstişare Toplantısı 28 Nisan 2018
MHP'de ilk başvuruyu Bahçeli yaptı26 Nisan 2018
ABDULLAH GÜL PENSİLVANYA’NIN TEZGAHINA DÜŞMEYİ NASIL GÖZE ALMIŞTIR?25 Nisan 2018
MHP'li Avşar: Malatya'da başarılı olacağız24 Nisan 2018
Hülleci CHP Güneş Motel Rezaletini Tekrar Devreye Aldı23 Nisan 2018
HER ŞEY TÜRK MİLLETİ İÇİN21 Nisan 2018
MHP Ülkücü Şehitler Anıtında21 Nisan 2018
Gaziantep'te MHP'ye katılım21 Nisan 2018
Devlet Bahçeli Başkanlığında MYK Cumartesi Günü Toplanıyor20 Nisan 2018
MHP'den Teşkilatlara Seçim Bildirisi20 Nisan 2018
Turgutlu’nun “Kuru Üzüm’ü” MHP Genel Merkezinde.20 Nisan 2018
MHP’de Seçim Çalışmaları Başladı 19 Nisan 2018
“Yüksek Bir Başvuru Bekliyoruz“19 Nisan 2018
‘ŞEHİDİMİZ CUMALİ SARITAŞ HEPİMİZİN ŞEHİDİ’19 Nisan 2018
Erken Seçime Hazırız19 Nisan 2018
SAFFET SANCAKLI: “MHP SEÇİMDE OY PATLAMASI YAPACAK”19 Nisan 2018
“Biz 24 Haziran’a hazırız”19 Nisan 2018
Başkan SAYAR, Seçime İnançlı ve Kararlı Bir Şekilde Hazırız.18 Nisan 2018
Devlet Bahçeli'den Sondakika Erken Seçim Açıklaması18 Nisan 2018
Seçim startını verdik 18 Nisan 2018
ASIL GAYE EMPERYALİST HESAPLAR17 Nisan 2018
"Devletin Bekası İçin 'Cumhur İttifakı'nı Destekleyeceğiz"15 Nisan 2018
İSTİKRAR VE HUZURUN TARAFINDAYIZ15 Nisan 2018
Avşar: MHP Türk milletinin sigortasıdır15 Nisan 2018
ŞİŞLİ'DE MHP'YE KATILIM14 Nisan 2018
"MHP BU ÜLKENİN SİGORTASI" 14 Nisan 2018
Bahçeli'den Miraç Kandili Mesajı13 Nisan 2018
“OHAL'in uzatılmasını destekleyeceğiz“ 13 Nisan 2018
MHP BU SEÇİMLERDE TARİHİ REKOR KIRACAK11 Nisan 2018
Esareti boğarız. Zilleti ezeriz. Karanlığı yırtarız.10 Nisan 2018
Taşdoğan'dan Polis Teşkilatı Kuruluş Yıldönümü Mesajı10 Nisan 2018
MHP'li Kalaycı: MHP'nin oylarında patlama olacak09 Nisan 2018
Emniyet Teşkilatının 173. Kuruluş Yıldönümünü 09 Nisan 2018
MHP Malatya'da Avşar ile Ekici'den Birlik ve Beraberlik Vurgusu!09 Nisan 2018
Alparslan Türkeş'in Vefatının 21. Yılı09 Nisan 2018
MHP Milas Başbuğ Türkeş'i Andı09 Nisan 2018
Milli Beka Namustur, Varoluştur. 08 Nisan 2018
Cumhur ittifakı Cumhuriyetin iradesidir 08 Nisan 2018
MHP Süleymanpaşa İlçe Başkanlığı tarafından basın toplantısı düzenlendi.07 Nisan 2018
4 Nisan "Türkeş" Mesajları04 Nisan 2018
"Başbuğ'un Emanetleri Her Daim Yaşayacaktır"04 Nisan 2018
YILANLARA KAÇANLARA İNAT EMANETİN EMİN ELLERDE04 Nisan 2018
Türkeş, destansı bir kahramandır!03 Nisan 2018
BAŞBUĞ TÜRKEŞ ANILIYOR03 Nisan 2018
"Başbuğumuzun fikirleri pusulamız, emaneti olan davamız vazgeçilmezimizdir"03 Nisan 2018
AKILLI OLUN, ATEŞLE OYNAMAYIN03 Nisan 2018
MHP YEREL SEÇİM HAZIRLIKLARINA BAŞLADI02 Nisan 2018
PARTİDEN AYRILANLARA ÇAĞRI01 Nisan 2018
Üç Hilal'dir Sancağımız, Kızılelma'dır Kararımız01 Nisan 2018
KONU VATANDIR, KONU DEVLETTİR, KONU MİLLETTİR01 Nisan 2018
Türk milleti seni asla unutmayacaktır.31 Mart 2018
Yerel seçimlerde halkın gönül ittifakı olacak31 Mart 2018
Türk Milleti Emelleri Karanlık Hiçbir Mahfil Ve Mihraka Boyun Eğmeyecektir 30 Mart 2018
BAŞKAN CENGIZ ERGÜN, DEVLET BAHÇELİ’Yİ ZİYARET ETTİ29 Mart 2018
BAŞKAN KAYDA, DEVLET BAHÇELİ’Yİ ZİYARET ETTİ29 Mart 2018
MHP PENDİK KADIN KOLLARINDAN ÖRNEK DAVRANIŞ..28 Mart 2018
DEVLET MİLLET EL ELE HAYATI KOLAYLAŞTIRACAĞIZ28 Mart 2018
Ruhi Ersoy'ya Meclis'te görev28 Mart 2018
Türk Askeri Barış Ve Huzurun Simgesidir28 Mart 2018
Herkes bilmelidir ki artık gelecek MHP'dir28 Mart 2018
RİZE’DE MHP’YE İLGİ ARTIYOR..27 Mart 2018
AB’NİN KINAMA MESAJI BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDE27 Mart 2018
MHP'li Belediye Başkanları, İstişare Toplantısında Buluştu27 Mart 2018
Malatya'da MHP'ye katılım26 Mart 2018
"Liderimizin Hayır Duasını Aldık"25 Mart 2018
MHP BAŞKANLIK DİVANI’NIN GÖREV ALANLARI BELLİ OLDU25 Mart 2018
MHP BAŞKANLIK DİVANI ÜYELERİ BELLİ OLDU24 Mart 2018
Nevruz Türk'ün Bayramıdır21 Mart 2018
'NEVRUZ BAYRAMINDA TÜRK MİLLETİNİN ÖZÜ VAR'21 Mart 2018
Nevruz Türk'ün Bahar Bayramı'dır21 Mart 2018
LİDERİMİZLE YÜRÜMEYE DEVAM EDİYORUZ21 Mart 2018
Yerimiz Türk Milletinin Yanı, Yurdumuz Türk Vatanıdır 20 Mart 2018
'BEKAMIZA SAHİP ÇIKTIK'20 Mart 2018
'İSTİKBAL TÜRKİYE'NİN KAVLİ, İSTİKLAL TÜRK MİLLETİNİN KADERİDİR'19 Mart 2018
Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'de yükselen bir değer.19 Mart 2018
Devlet Bahçeli 12. Olağan Büyük Kurultayın Kapanış Konuşmasını Yaptı18 Mart 2018
BÜYÜK ZAFER, KUTLU BULUŞMA18 Mart 2018
Bahçeli, MHP Genel Başkanlığına yeniden seçildi18 Mart 2018
MHP'de 12. Olağan Büyük Kurultay 18 Mart 2018
TÜRK MİLLETİNİN ŞEREF TABLOSUDUR; ÇANAKKALE!16 Mart 2018
MHP'nin 12. Olağan Kurultayı'na doğru16 Mart 2018
BAŞKAN AVŞAR'DAN BAHÇELİ'YE ZİYARET16 Mart 2018
"2023'ün Lider Ülke Türkiye'sini Oluşturacağız"15 Mart 2018
MHP Samsun Teşkilatları Büyük Kurultaya Hazır14 Mart 2018
MHP Adana tek ses tek yürek!14 Mart 2018
Bu Kurultay Hayati Sonuçlara Vesile Olacak 14 Mart 2018
MHP'nin 18 Mart Kurultayı Öncesi Samsun MHP hareketlendi13 Mart 2018
İstanbul’da MHP’ye katılım12 Mart 2018
"Başbuğ'un izinde, Liderimizin emrindeyiz"12 Mart 2018
"MHP Kurultayları; Yiğitlerin Harman Yeridir"12 Mart 2018
Kızıl Elma'ya Yürüyoruz11 Mart 2018
İstiklal Marşı'nın ruhuna ihtiyacımız var11 Mart 2018
MHP'den Ay Yıldız'a yapılan saygısızlığa tepki11 Mart 2018
MHP'li Ersoy'dan 12 Mart mesajı11 Mart 2018
Ülkücünün eskisi yenisi olmaz.11 Mart 2018
“TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA HÜKÜMETİN YANINDAYIZ”11 Mart 2018
MHP İstanbul Milletvekili Erdem’ den Ziyaret 11 Mart 2018
MHP’li Karakaya’dan ‘Yerli patent’ hamlesi11 Mart 2018
MHP Ankara Hepimiz, Liderimizin Emrindeyiz!!!! 10 Mart 2018
İşte MHP'nin Kurultay Şarkısı10 Mart 2018
MHP MARMARİS İLÇE TEŞKİLATI’NA KATILIM10 Mart 2018
İZMİR OLARAK LİDERİMİZİN YANINDA VE EMRİNDEYİZ10 Mart 2018
Cumhur İttifakı, Türkiye'nin önünü açacak10 Mart 2018
MHP'li Erdem'den 'Milli İttifak' Açıklaması09 Mart 2018
Bayburt’ta MHP’ye Katılımda Gövde Gösterisi Yaşandı09 Mart 2018
TÜRK KADINININ HAKKINI ÖDEYEMEYİZ08 Mart 2018
Türk Kadını Huzurun Adı Olmuştur08 Mart 2018
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI07 Mart 2018
Kütahya MHP'den, Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye Ziyaret07 Mart 2018
Dik Duruş ve Şeref Timsali ...07 Mart 2018
MHP'den 8 Mart Kadınlar Günü Kutlaması07 Mart 2018
KUTLU YÜRÜYÜŞÜMÜZ DEVAM EDECEKTİR07 Mart 2018
Siyaset Okulu 4. Dönem mezunlarından Bahçeli'ye ziyaret07 Mart 2018
"HADIMSA HADIM, İDAMSA İDAM"06 Mart 2018
GÜN BERABER VE BİRLİK İÇİNDE OLMA GÜNÜDÜR 04 Mart 2018
Çankırı MHP'ye Yeni Üyeler Katıldı03 Mart 2018
“GÜN BİRLİK GÜNÜDÜR”03 Mart 2018
"MHP İzmir'de tüm birimleri ve tüm potansiyeliyle sahada"02 Mart 2018
"Adana'nın Geleceği Müreffeh Olacaktır!"02 Mart 2018
YILANIN BAŞI YUVASINDA KESİLMELİ02 Mart 2018
MHP Malatya'dan Yürüyüş Açıklaması01 Mart 2018
MHP Balıkesir'den Bahçeli'ye Destek01 Mart 2018
"MHP olarak tüm değerlerimize sahip çıkıyoruz"28 Şubat 2018
KOCAELİ'DE 1566 KİŞİ MHP'YE KATILDI28 Şubat 2018
ADANA/SEYHAN İLÇESİNDE 750 KİŞİ MHP'YE KATILDI28 Şubat 2018
MHP vatandaşla buluştu28 Şubat 2018
'CUMHUR İTTİFAKI, MİLLİ BEKANIN NEFESİDİR'27 Şubat 2018
MHP 12. Olağan Büyük Kurultayı ilanı yayımlandı26 Şubat 2018
"Mutlu Kadın Huzurlu Türkiye" 25 Şubat 2018
MHP'YE AKIN VAR25 Şubat 2018
Rize de MHP'ye katılım25 Şubat 2018
MHP Adana'da büyük katılım!25 Şubat 2018
MHP Kocaeli’nde İstişare Toplantısı Gövde Gösterisine Dönüştü! 24 Şubat 2018
ŞANLIURFA’DA TAMAH AŞİRETİ MHP’YE KATILDI24 Şubat 2018
Ülkü Evleri Vakfı Kuruldu 23 Şubat 2018
MHP Bursa'dan Kadına 3 Evet Projesi22 Şubat 2018
"Liderimizin Emrindeyiz"22 Şubat 2018
Başkan Atlı'dan MHP Lideri Bahçeli'ye brifing22 Şubat 2018
Devlet Bahçeli; Teşekkür ediyorum22 Şubat 2018
MHP Antalya'dan Kurultay Açıklaması21 Şubat 2018
MHP Lideri Bahçeli'den Adana'ya müjde21 Şubat 2018
ÇORUM’DA MHP’YE KATILIM20 Şubat 2018
'Çocuğun hakkını imha eden doğduğuna pişman edilmeli'20 Şubat 2018
MHP RİZE İL YÖNETİMİ HAFTAYA HIZLI BAŞLADI19 Şubat 2018
PENDİK MHP TEŞKİLATI KAHVALTIDA BULUŞTU.19 Şubat 2018
KAHRAMANMARAŞ’TA FIRAT ÇAKIROĞLU ADI ÖLÜMSÜZLEŞTİ19 Şubat 2018
MHP İznik Ayasofya Camiinde bir araya geldi.19 Şubat 2018
MHP MustafaKemalpaşa Teşkilatından Üye Hamlesi19 Şubat 2018
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ YALOVA İL İSTİŞARE TOPLANTISI 19 Şubat 2018
MHP'YE BİR GÜNDE 9272 KİŞİ KATILDI19 Şubat 2018
Biz, Türkiye için bir beraberlik kurduk19 Şubat 2018
MHP Ankara İl Başkanlığı Genişletilmiş İl İstişare Toplantısı ve Üye Katılım Töreni 18 Şubat 2018
BALIKESİR MHP’YE 1100 YENİ ÜYE18 Şubat 2018
TAŞDOĞAN’DAN ÇOCUK İSTİSMARINA SERT TEPKİ18 Şubat 2018
"Liderin Örse Vurduğu Yere Balyoz Vuracağız"18 Şubat 2018
"Türk Kadını Devletinin Yanında" 17 Şubat 2018
Karaman'da MHP'liler Milli Birlik Gecesinde Buluştu17 Şubat 2018
Devlet Bahçeli, boks eldivenleri giydi17 Şubat 2018
"Genel başkanımız ittifak konusunda A ve B dedi, N demedi"16 Şubat 2018
Topçular: Yaşar Okuyan'ın akli dengesi bozulmuştur15 Şubat 2018
MHP Lideri Bahçeli, Başkan Günaydın'ı Kabul Etti14 Şubat 2018
DEVLET BAHÇELİ, TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK ŞANS14 Şubat 2018
"ŞEHİDE HACİZ MİLLETE İHANETTİR"13 Şubat 2018
ÇUKUROVA’MIZIN MEDARI İFTİHARI LİDERİMİZ DEVLET BAHÇELİDİR…12 Şubat 2018
Türk milleti var olduğu sürece MHP'de var olacak11 Şubat 2018
MHP'den Terörle Mücadele Değerlendirmesi11 Şubat 2018
PKK-PYD, küstahlığının ve şerefsizliğinin bedelini Hak Teâla şahit olsun ki, verecektir 11 Şubat 2018
Gelin ve Damat, Genel Başkan Bahçeli'nin Elini Öptü.11 Şubat 2018
Vatanı kaybettikten sonra neyin siyasetini yapacağız? 10 Şubat 2018
Avşar'dan Kuruluş Yıldönümü Mesajı09 Şubat 2018
MHP'li Kadınlardan Afrin İçin Askerlik Dilekçesi07 Şubat 2018
MHP, Kuruluş Yıl Dönümü ve Antep'e Gazilik Unvanının Verilmesini Kutluyor07 Şubat 2018
MHP Genel Sekreteri Büyükataman'ın Kurultay Açıklaması!07 Şubat 2018
MHP'li Eski Başkan Ümit Güven'den İpsizlere Tokat Gibi Cevap!07 Şubat 2018
MHP’nin 18 Mart 2018’deki Büyük Kurultayı’nın adı belli oldu.01 Şubat 2018
MHP Lideri Bahçeli’den teşkilatlara 18 Mart 2018 Büyük Kurultay ve 2019 genelgesi!01 Şubat 2018
İSTANBUL MHP BAYRAMPAŞA İLÇESİNE 650 KADIN ÜYE YAPILARAK ROZETLERİ TAKILDI.31 Ocak 2018
MHP Giresun İl Teşkilatı'ndan Bahçeli'ye Ziyaret29 Ocak 2018
Tokat'ta Bin Kişiye MHP Rozeti Takıldı29 Ocak 2018
Sivaslılar Derneği'nden Malatya MHP'ye Ziyaret28 Ocak 2018
Avşar, "Liderimizin dediği gibi ülkücüler Afrin'e gitmeye hazırdır. 27 Ocak 2018
MHP'liler Gönüllü Askerlik İçin Başvurdu.25 Ocak 2018
Gaziantep MHP İl Başkanı Taşdoğan ;Kürt- Türk Kardeşliğini Kimse Bozamaz!25 Ocak 2018
Bahçeli: Ya Afrin yıkılsın, ya da teröristler yakılsın 21 Ocak 2018
MHP'nin Kızılcahamam Kampı Başladı21 Ocak 2018
Özel:LİDERİMİZE SÖZ VERDİK TUTACAĞIZ !..21 Ocak 2018
Başkan Avşar'dan Darende'ye Ziyaret...17 Ocak 2018

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI

EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI

Türk Çocuğu Ecdadını Tanıdıkça!
Daha Büyük İşler Yapmak İçin!
Kendinde Kuvvet Bulacaktır.

CH