Ana Sayfa > ARAŞTIRMA

İlk dört maddeyi koruyan kudretli başkanlık
07 Kasım 2019
Bu haber 369 kez okundu
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, ''O dönem cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül ile FETÖ altyapısı, federatif sistemin tartışılması konusunda hararetli bir çalışma içerisindeydiler. Ancak Milliyetçi Hareket Partisinin bu süreç sonucunda önermiş olduğu sistem, Türkiye’yi özerkliğe götürmeyecek ve Anayasa’nın ilk dört maddesini muhafaza eden kudretli bir başkanlık sistemidir.'' dedi.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, ''Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne nasıl gelindi?'' sorusunu TÜRKGÜN için cevapladı.

Sayın Ersoy, Türkiye başkanlık sistemi tartışmalarını daha önce yaşadı mı?

Evet, yaşadı. Lakin, bu şekliyle ve bu şartlar altında tartışılmamıştı. 1 Ağustos 2009’da Abant Platformu üzerinden sözde Kürt açılımı konusu dillendirildiği zaman, MHP böyle bir gaflet politikasının olamayacağını ve her koşul ve şartta buna karşı duracağını beyan etmişti.
Çünkü onlar, adem-i merkeziyetçi ve yerel yönetimlerin özerkliğini referans alan federatif bir başkanlık sistemine yönelik bir çalışma içindeydiler.
O dönem cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül ile FETÖ altyapısı, federatif sistemin tartışılması konusunda hararetli bir çalışma içindeydi.
Bugün, böyle bir şeyin kıyısından köşesinden dahi geçmiyoruz.
MHP’nin bu süreç sonucunda önermiş olduğu sistem, Anayasa’nın ilk dört maddesini muhafaza eden, kudretli bir başkanlık sistemidir.
Hem, bölgede yapılan dış operasyonlara karşı direnen, hem de iç dinamikler çerçevesinde terörle olan mücadelede kararlılığını bozmayan, devlet başkanının sözünün eyleme dönüşme potansiyeli olan bir sisteme ihtiyacımız vardı.
Bunu yaparken de hukuk temelinden kopmamamız gerekiyordu.
Bu kapsamda da anayasa güvencesiyle yasama, yürütme ve yargının birbiriyle denetlenebilir olması lazımdır.

Son yerel seçimlerden sonra ‘Tek adam rejimi’ tanımlaması yapılarak, başkanlık sistemi tartışmaya açılıyor. Bu konuda ne dersiniz?

Sistemin dayanması gereken temeller ve işlevselliği konusunda da olmazsa olmazlarını ortaya koyduktan sonra sistemin mükemmelleştirilmesi için yapılacak revizyonlara da ihtiyaç vardır.
Bu revizyonlar akşamdan sabaha ortaya çıkacak maddeler değildir.
MHP, Cumhur İttifakı içerisinde sistemin denge ve denetimde rol oynayacağını söylerken, bu revizyonların takipçisi olacağını ortaya koymuştur.
Sistem tartışmalarının kilitlendiği bu nokta da, tamamen bir zihin meselesidir. Bugüne kadar pek çok siyasi alışkanlık ve bürokratik teamül, parlamenter sisteme göre yapılanmış ve bu dogma gibi algılanmıştır.
Zihinlerin, parlamenter sistemde kalması ve bu dönüşüme geçmiş üzerinden yola çıkmaya çalışması, bize bugün sistem sorunu olarak dayatılmaya çalışıyor.
Siyasal anlamda bir değişiklik gerçekleşmesinden medet uman ya da korkan siyasi/bürokratik çevreler, sonrasında bana ne olur korkusunu sistem sorunu adı altında büyütmektedir.
Burada asıl odaklanılması gereken husus sistemin ince işçiliği ve sorunlarını yine bu sistem içerisinde çözebilecek adımların atılmasındadır.
Sistem tartışmaları içerisinde siyasi partilerin de üzerine çok büyük sorumluluklar düşmektedir.
Sistem her ne kadar partili cumhurbaşkanlığı sistemi adı altında şekillense de Meclise giren partilerin genel başkanlarının hükümet edebileceği yahut başbakan olacağı bir yapıda değildir.
Partiler meşru anayasal düzen içerisinde devleti milletle buluşturan ve cumhurbaşkanı altında değişik kademelerde yöneticiler çıkartan bir ekole dönüşmüşlerdir.

DEMOKRATİK KAZANIMLAR

Sistem içerisinde seçilecek olan cumhurbaşkanının ise yine bir siyasi kaynaktan besleniyor olduğunu da unutmamak gerekir.
Zira hem kendi partisine hem seçmenine hem de kendi davasına karşı sorumlu olacak bir cumhurbaşkanının da hesap verilebilirliği yüksek derecede olacaktır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde siyasal kökeni belli olmayan, her an dış çevrelerce parlatılabilecek ve Meclis ile intisabı sorumlu olası cumhurbaşkanlarının da önüne bu sayede geçilmiş olacaktır.

Ayrıca cumhurbaşkanı seçilmek için en az %51 oy alınması gerekir ki bu da cumhurbaşkanının aslında diğer partili seçmenlerden de oy almasını zorunu kılar.
Bu demokrasi adına büyük bir kazanımdır.
Zira böylece her ne kadar partili Cumhurbaşkanı olsa da seçilebilmek için geniş bir taban desteğine ihtiyaç duyması icraatlarında de geniş bir toplum kesimini kucaklayacak şekilde davranmasını zorunlu kılar.
Böylece aslında sistem kendi kendini denetlemiş olur.

Mevcut durum genel itibarıyla 15 Temmuz sürecinden sonra hızlı bir şekilde son halini aldığı için genellikle 15 Temmuz’daki durum ile ilişkilendiriliyor.
Şunu kabul etmek gerekir ki; MHP, Cumhur İttifakı çatısı altına 15 Temmuzdaki hain darbe girişimi son nokta olduğu için girmiş ve taşın altına gövdesini koymuştur.
Lakin bu sürece gelme ile ilgili MHP’nin uyarıları 2007’den itibaren başlamıştır.
2007’den 2019’a kadar geçen süreci bir bütün olarak ele alırsak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni bu bütünlük içerisinde değerlendirmemiz gerekir.

SONUÇ

Yaşanmakta olan süreçte ortaya çıkan bir takım sıkıntılar bir sistem sorunu değildir.
Tersine bugünkü sistemin kurulmasının sebebi parlamenter sistemin yarattığı sorunlardır.
Sistemden kaynaklanan sorunların sürekli tekrar etmesi ve demokrasiyi verimli bir şekilde etkin kılacak yolları tıkayarak millî iradeyi geçersiz, demokratik kurumları da işlevsiz bırakması, sistemi değiştirmenin esas sebebidir.
İşlevsiz ve sorunlu bir sisteme dönme davetiyesi sorunlu zihniyetlerin mahsulüdür. Parlamenter sisteme geri dönüşü arzu etmenin temel sebebi sistemdeki birtakım aksaklıklar değildir.
Zira aksayan yönlerin sistemden kaynaklanmadığı aşikârdır.
Mesele, kurumsallaşma için belirli bir sürece ihtiyaç duyulmasında odaklanmaktadır.
Hem yeni sisteme ilişkin zihniyet dönüşümünün hem de kurumsallaşmanın tamamlanabilmesi için zamana ve halkın iradesi istikametinde birlikte çalışmaya ihtiyaç bulunmaktadır.
Şimdiye kadar yaşanan ve bundan sonra da devam edecek olan süreç siyasî, yasal ve bürokratik olduğu kadar sosyolojik bir değişim ve dönüşümü de gerektirmektedir.
Siyasî ve sosyal faktörlerin zorunlu kıldığı sistem değişikliği, kurumsallaşmanın gerçekleştirilebilmesi için de işlemektedir ama kurumsallaşma zaman almaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ülkemizin geleceği açısından neden bu kadar önemlidir?

Cumhurbaşkanlığı sistemi, milletin iradesine rağmen gerçekleşen ve siyasî tarihimizde örnekleri çok görülen gayri meşru yolların önünü tıkamaktadır.
Her siyasî kriz ve kaos gelişmeyi sekteye uğratmaktadır.
Sık sık seçime gidilmesi veya başka yollarla hükümetlerin bertaraf edilmesi hem ekonomik hem de sosyo kültürel gelişmeyi akamete uğratmaktadır.
Bu bakımdan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi istikrarın teminatı ve kurumsal yapısıdır.
Yeni bir parti kurup, milletvekili transferleriyle hükûmet içerisinden başka bir hükûmet çıkararak millî iradeye ipotek koyma çabalarının siyasi tarihimizde örnekleri çoktur.
Yeni sistem bu tür hilelerin önüne geçebilme kapasitesi bakımından küresel siyasî aktörleri zor durumda bırakmaktadır.

NİYETLER BELLİYDİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi federatif yapıya geçmeyi arzu edenler için bir engeldir.
Bugün parlamenter sisteme dönüş için görüş beyan edenlerin yarın tartışacakları mevzu federatif yapı olacaktır. Zira açık niyet ve plan federasyon istikametindedir.
FETÖ, PKK ve bundan sonra da farklı isimlerle ortaya çıkarılacak terör örgütleri, kendilerini yok olma noktasına getiren en büyük gücün millî irade ile ruh bulan topyekûn mücadele olduğunun farkındadırlar.
Mevcut sistem iktidara bu gücü vermekte, parlementoya gayri meşru yollarla giren terörün siyasî uzantılarını etkisiz hale getirmektedir.

Değişimin ve etkileşimin hızının arttığı dijital/ küresel dünyada karar alma ve uygulamanın hızlı ve etkin olması zorunluluğu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni geliştirerek devam ettirmeyi gerekli kılmaktadır.
Parlamenter sistem küresel siyaset mekanizmaları ile başa çıkmakta yetersiz kalmaktadır. Küresel güçlerin ve kurumların aldıkları kararların tüm dünyayı anında etkilediği bir ilişkiler ağında geç kalmak demek mücadeleyi kaybetmek ya da sürece teslim olmak demektir.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, küresel satranç tahtasında kurulan jeopolitik oyunlarda piyon değil aktör olma, oyun kurma ve oyun bozma imkânını sağlamaktadır.

Siyasetin küresel ölçekli hale gelmesiyle birlikte devletlerin işlevleri değişmekte, bazı işlevler ortadan kalkarken, bazıları da eskiye ilave olarak ortaya çıkmaktadır.
Nitekim iktidar mücadelesi veya paylaşımında seçilmişler ile atanmışlar arasındaki çatışmaya ilave olarak küreselleşmenin de etkisiyle yaygınlık arz eden ve nüfuzu artan uluslararası bürokratik yapılanmalar eklenmiştir.
Politikacılardan ve bürokratlardan oluşan siyasi aktörlerin güç dağılımından meydana gelmiş olan siyasi yapı, uluslararası birimlerin ve hükumet dışı örgütlerin (NGO) aktörlerinin de mücadeleye dâhil olmasıyla daha karmaşık hale gelmiştir.
Küreselleşmeyle birlikte yaygınlaşan bu değişim gelişmiş devletlerin iktidar alanlarını genişletirken; gelişmekte olan ya da az gelişmiş olan devletlerin iktidarlarının dış bürokratik yapıların etki alanına açık hale gelmiş ve millî egemenlikler zayıflamaya başlamıştır.
Hâlbuki devlet kendi kendini yönetmelidir. BITTI


EMRE MÜFTÜOĞLU / TÜRKGÜNFacebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer ARAŞTIRMA Haberleri

Başlık Tarih
 
Çiftçiye destek şart10 Mayıs 2020
Tunç Soyer, tam bir hayal kırıklığı09 Mart 2020
Türkiye, cüretkâr düşmanın elini kolunu kırmalı02 Mart 2020
Türk’e Kefen Biçilmez!01 Mart 2020
Kayseri için çalışıyoruz24 Şubat 2020
Fotoğraf vermek için değil, hizmet için varız15 Şubat 2020
İnsanlık huzura muhtaç27 Ocak 2020
Atilla Yılmaz: Nerede kaldı o eski sanatçılar15 Aralık 2019
Yeşil sahalardan Meclis sıralarına: Saffet Sancaklı12 Aralık 2019
YENİ HÜKÜMET SİSTEMİ VE FETÖ İLE MÜCADELE29 Kasım 2019
DÜNYA NEREYE GİDİYOR, ESAD’LA GÖRÜŞÜLMELİ Mİ?28 Kasım 2019
BU PROJENİN HAZIRLAYICISI KİMLER? OYUN BÜYÜK27 Kasım 2019
CHP'ye Atatürk'ün ahı tuttu26 Kasım 2019
'Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne ilk adım06 Kasım 2019
ESAD İLE GÖRÜŞÜLSÜN MÜ? (SURİYE DOSYASI)25 Ekim 2019
TERÖRİSTLERİ TEMİZLEYECEĞİZ16 Ekim 2019
"Bizim için Bursa ne ise Hakkari o'dur. Bizim ayrımız gayrımız yok"17 Temmuz 2019
Terörün eteğine tutunanlar artık susmalı17 Temmuz 2019
KÜSKÜNLER İŞİN CİDDİYETİNİ ANLADI07 Haziran 2019
İstanbul, zillete teslim edilemez01 Haziran 2019
"Türk milleti tehlikeyi gördü"27 Nisan 2019
Sanatımda memleket var17 Mart 2019
Narımız hanım ellerde hayat bulacak08 Mart 2019
Mustafa Yıldızdoğan: Ülkücülük en şerefli madalyam01 Mart 2019
”ÖYLE BİR MİTİNG YILDIRIM GİBİ ÇAKAR”20 Şubat 2019
Sözü sağlam, özü sağlam, adam ol, ırkına çek.02 Şubat 2019
Düşünen, sorgulayan okuyan bir gençlik01 Şubat 2019
‘YUNUSÇA YÜREĞİMİZLE ŞEHRİ KUCAKLAYACAĞIZ’08 Aralık 2018
Devlet Bahçeli’nin zafer formülü07 Aralık 2018
Şehit öğretmenlerimize çok şey borçluyuz24 Kasım 2018
DEVLET BEYLE SÖYLEŞİ -2/ 15 TEMMUZ’DA SON NEFESİ VERMEMİZİ GÖZLEDİLER.31 Ekim 2018
DEVLET BEYLE SÖYLEŞİ -1- ÜLKÜCÜ VE ÜLKÜCÜLÜK30 Ekim 2018
‘Türk’üm demeye devam edeceğiz’30 Ekim 2018
YENİ DÜNYADA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI 30 Haziran 2018
'Cumhur İttifakı zaferle sonuçlanacak'12 Mayıs 2018
TÜRKİYE, KÜRESEL GÜÇLERİN HEDEFİNDE09 Nisan 2018
3 SEÇİME DE HAZIRIZ09 Nisan 2018
“CUMHUR İTTİFAKI TANKIN ÜZERİNDE OLUŞTU”12 Mart 2018
“AYRIMIZ GAYRIMIZ YOKTUR BİZİM”20 Şubat 2018
Sarıkamış harekatının Türk tarihindeki yeri ve önemi22 Aralık 2017
FAHREDDİN PAŞA'NIN KAHRAMANLIĞI TARİHİ BELGELERDE21 Aralık 2017
İşaret Taşlarımız: Erol Güngör 16 Aralık 2017
MHP, TÜRKİYE'NİN SİGORTASIDIR12 Aralık 2017
İşaret Taşlarımız: Aşık Seyrani30 Kasım 2017
TÜRKİYE, KÜRESEL GÜÇLERİN HEDEFİNDE17 Kasım 2017
Barajları da, tezgahları da boşa çıkarırız16 Kasım 2017
KRİPTO FETÖ'CÜLER SİYASETE EL ATTI28 Ekim 2017
Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Ömür Raşit Tayfur, Ülkü Ocaklarını Anlattı12 Ekim 2017
Ortadoğu'nun istikrarı, İran ve Türkiye'nin işbirliğinden geçer12 Ekim 2017
DEVLET BEY TARİHİ SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRDİ25 Temmuz 2017
DEVLET SIRRI HAİNLERİN ELİNE GEÇTİ24 Temmuz 2017
FETÖ'NÜN SİVİL KANADI NEREDE?23 Temmuz 2017
DARBE GİRİŞİMİNDE İLK CESUR ÇIKIŞI BAHÇELİ YAPTI23 Temmuz 2017
Kaset komplosunun delilleri Isparta'dan çıktı21 Temmuz 2017
PARALEL YAPI HDP'YE OY VERDİ20 Temmuz 2017
Bahçeli, FETÖ'nün MHP'de yuvalanmasına izin vermedi19 Temmuz 2017
MHP'YE KOMPLOYU FARUK BAYINDIR FİNANSE ETTİ18 Temmuz 2017
BAHÇELİ FETÖ'NÜN SİNSİ PLANLARINI DEŞİFRE ETTİ17 Temmuz 2017
PKK AÇILIMI VE MHP'YE ALGI OPERASYONU16 Temmuz 2017
FETÖ İHANETİNİ İLK O GÖRDÜ VE UYARDI15 Temmuz 2017
"ÜLKÜCÜ HAREKET ŞAHA KALKACAK" 04 Haziran 2017
3 Mayıs Milliyetçiler Günü: BU SEVDA BİTMEZ02 Mayıs 2017
"BOZGUNCU SÖZDE MUHALİFLERLE CHP'NİN DİLİ AYNI"22 Mart 2017
MHP, Antalya’da birinci parti olma gücüne sahiptir ve olacaktır!08 Mart 2017
Devleti sağlam tutmak zorundayız06 Mart 2017
BUNLAR FİTNE VE BOZGUNCU17 Şubat 2017
GÖKTÜRKLERİN GİZEMLİ HAZİNESİ ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR13 Şubat 2017
“Söz ve yetki Türk milletinindir”04 Şubat 2017
Devlet Bey ‘Getirin görelim’ dedi, kimseye açık çek vermedi06 Kasım 2016
“Lidere Hakaret Edene, Acımasız Olurum”22 Ekim 2016
Cennettin Bir Köşesi: Bled 17 Ekim 2016
74 YIL GECİKEN SALA04 Ağustos 2016
HAK ETTİKLERİ CEVABI VERMEKTEN İMTİNA ETMEYİZ29 Temmuz 2016
MHP'li Yalçın'dan Maya dergisine cevap26 Temmuz 2016
Güneydoğu'da neler oluyor?29 Nisan 2016
MHP’ye operasyon 2009’da başladı18 Nisan 2016
KARAYÜN'DEN BİR 12 EYLÜL ROMANI: ÇAKAL KAYASI 14 Nisan 2016
"MHP bu kaos ortamından ancak Devlet Bey'le çıkar09 Mart 2016
100 Yıllık Rövanş19 Şubat 2016
Gün Kavga, Fitne ve Çekişme Günü Değil06 Şubat 2016
Kürtler, Belgelerle Türkmen Kenti Kerkük’ü Nasıl İşgal Etti ve Türk Dış Politikasının İflası?03 Şubat 2016
MİLLİYETÇİLİK MODA DEĞİL AMA BEN MİLLİYETÇİYİM !20 Aralık 2015
Osmanlı döneminden kalma mayın balıkçı ağına takıldı27 Kasım 2015
MHP'DEN KONGRE KARARI ?!19 Kasım 2015
YAŞADIĞIMIZ DÖNEM, KİBİR DÖNEMİ08 Kasım 2015
ACIYA KARŞI ZİKİR!.. 12 Ekim 2015
TÜRK OCAKLARI GENEL BAŞKANI PROF. DR. MEHMET ÖZ İLE RÖPORTAJ03 Ağustos 2015
Sıfırlanan Paralar Erken Seçimde Kullanılacak! 19 Temmuz 2015
Karakaya: O kapıyı açmanın yolu belli! 18 Temmuz 2015
Hırsız ve Bölücülerle Koalisyon Yapmayız! 15 Temmuz 2015
'SUÇUNUZ YOKSA YÜCE DİVAN'DAN NEDEN KORKUYORSUNUZ?'12 Temmuz 2015
Halaçoğlu: Özür dilemem, Devlet bey 'konuşmaya devam edin" dedi12 Temmuz 2015
Özdağ: MHP neden çekimser kaldı?04 Temmuz 2015
Devlet Bahçeli'den koalisyon açıklaması20 Haziran 2015
İhsanoğlu: Milletin gerçek temsilcisi MHP'dir 26 Mayıs 2015
Çavuşoğlu;Asıl Soykırımına Uğrayan Kimler?25 Mayıs 2015
MHP Lideri Bahçeli, Muharrem Sarıkaya'ya konuştu19 Mayıs 2015
Erdoğan’ı, vatana ihanetten yargılayacağız!12 Mayıs 2015
İHSANOĞLU: “MİLLET ARTIK AKP’YE VERDİĞİ KREDİYİ GERİ ÇEKİYOR, MHP’YE VERİYOR”07 Mayıs 2015
Hukuk, hukuka karşı direniyor28 Nisan 2015
Özdağ'dan Korkutan İddia!17 Nisan 2015
"MECLİS'TE KAN BEYNİME ÇIKIYOR" 06 Nisan 2015
Celal Adan: Devlet Bey, Ergenekon ve Balyoz'da tuzağa düşmedi16 Mart 2015
"BEN TÜRK'ÜM DEDİĞİMDE 'SEN FAŞİSTSİN' DİYEMEZSİN"16 Şubat 2015
AKP’li vekillerden MHP’ye ilginç talep09 Şubat 2015
Yusuf Halaçoğlu:Türkiye’yi Amerika ve PKK yönetiyor!19 Ocak 2015
REKLAM YAZARI ŞAİR HASAN SANCAK’ IN : AYAKKABI KUTUSU KARAGÖZ=HACİVAT GERÇEK RÜYASI ÇOK KONUŞULACAK!..06 Ocak 2015
Erdoğan'ın amacı gündem değiştirmek03 Ocak 2015
MHP İSTANBUL İL BAŞKANI MEHMET BÜLENT KARATAŞ NTV HABER RÖPORTAJI SES GETİRDİ:31 Aralık 2014
Dr. Sinan OĞAN ile “Çözüm Sürecinde Yeni Aşama” Konusunda Röportaj27 Aralık 2014
AKP'Yİ YIKACAĞIZ24 Aralık 2014
MHP Iğdır Milletvekili ve TÜRKSAM Başkanı Sayın Dr. Sinan OĞAN ile Peşmerge’nin Türkiye’de Eğitilmesi Hakkında Söyleşi28 Kasım 2014
Kalaycı, Ermenek'teki Maden Ocağı Kazası için Meclis Araştırması Açılmasını İstedi27 Kasım 2014
Anadolu'da sessiz yığınların ayak seslerini duydum09 Ağustos 2014
DOĞU TÜRKİSTAN'A GİDEN TEK LİDER03 Ağustos 2014
Prof.Dr.Saadettin Gömeç Enver Paşa'yı Yazdı.03 Ağustos 2014
Ey insafsızlar, ey vicdansızlar Irak'ta Türkmenlerin yaşadığı dramı ve trajediyi görmüyor musunuz?02 Ağustos 2014
DOĞU TÜRKİSTAN VE TÜRKLÜK01 Ağustos 2014
AİHM Ermeni Soykırımı Yoktur Kararı Verdi19 Mayıs 2014
Türk'ün Karakteri ve Türkçe I13 Mayıs 2014
‘Sonları Yüce Divan olacaktır’23 Aralık 2013
Her şeyden önce Ülkücü16 Kasım 2013
Kahraman Nezahet Onbaşı'ya İstiklâl Madalyası Ölümünden Sonra Nasip Olacak28 Ekim 2013
Siyaset İskelesi'nde Bir Bey Efendi- 113 Temmuz 2013
Ermenilerin çocukları PKK olarak karşımıza çıktı15 Mayıs 2013
Yeni Anayasa Çalışmaları Ve Milletimizin Adı Konusunda Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü’nün Görüşlerinin Dayanakları19 Mart 2013
BU SEVDA BİTMEZ17 Şubat 2013
TWİTTER GÜNDEMİNİ ÜLKÜCÜLER BELİRLİYOR!11 Şubat 2011
Milli Mücadele yolunda Irak Türklerinin varlığı, yayınları08 Şubat 2013
Varolmak için MHP Gerek (2)07 Şubat 2013
Varolmak için MHP Gerek07 Şubat 2013
Başbuğ Türkeş'in Hayatı07 Şubat 2013
Doğu Türkistan`da Türklere karşı soykırım politikası06 Şubat 2013

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
HAVA DURUMU
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH