Ana Sayfa > SİYASET

İP’in ucuz siyaset şovu . . .
03 Temmuz 2019
Bu haber 344 kez okundu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın EtikHaber'e özel yaptığı açıklamada "Bilhassa İP’in ucuz siyaset şovu, eğitimsiz ve amatör tiyatro kumpanyasından bile beterdir. . . Belagatin şehvetine kapılan İP Müdiresi Meral Akşener’in, başkalarının kaleme aldığı satırları iştahla ama kötü bir hatip edasıyla kürsüden okuyarak kamoyunu etkilemeye çırpındığı dikkatlerden kaçmamaktadır" dedi.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
MHP Genel Başkan Yardıcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın özel açıklamalarda bulundu.  

Semih Yalçın'ın yaptığı açıklama şu şekilde: 

Müteselsil seçim gündemlerinden yakın bir zamanda çıkan Türkiye’nin, içeride ve dışarıda çözüm bekleyen yığınla meselesi varken; zillet ittifakı daha şimdiden ayak bağı mahiyetinde suni gündemler üretmeye ve kamuyu algısını karıştıran, boğan retoriklere tevessül etmeye başlamıştır. 

Artık geride bırakılması gereken 23 Haziran İstanbul Seçimi üzerinden belagat şampiyonlukları, söylev kahramanlıkları ve kürsü kabadayılıkları sergilenmektedir. 

Politika oyununda zillet ittifakının oyuncuları tiyatrocudan çok amatör direklerarası tiplemelerine benzemektedir. 

CHP sözcülerinin üslubu pişekârları, İP Müdiresinin mübalağaları meddahları aratmamaktadır. 

Seçim atmosferi çoktan geride kalmasına rağmen CHP ve yancılarının; biteviye yerel seçime gönderme yaptıkları ve gündemi sürekli olarak 23 Haziran üzerinden yorumlamaya çalıştıkları görülmektedir. 

Her seçimin kendine mahsus politik havası ve dinamikleri vardır. 

Lakin bu dinamikler ilanihaye müessir ve kalıcı değil, dönemsel ve geçicidir. 

Nasıl eylemin sonucu hukuka bağlanır ve mahkeme kararı bir kere uygulanırsa burada da demokrasi hukuku devreye girmiş ve millî irade kararını vermiştir. 

Milletin adalet ve vicdan duygusu da yeterince tatmin olmuştur. 

Ayrıca MHP ve Ak Parti; 23 Haziran sonrasında yaptıkları açıklamalarda, millî iradenin tecelli ettiğini vurgulayarak ve buna saygılı olunacağını beyan etmişlerdir. 

Bundan sonrası; yola devam eden vasıta sahibinin dikkatine, tecrübesine ve direksiyon hâkimiyetine kalmıştır. 

Hâl böyle iken 23 Haziran sonrasında alacaklı taraf, mevcut vaziyeti olabildiğince istismar ederek ömür boyu nafaka ve tazminat elde etmenin çarelerine bakmaktadır. 

Bu tavır; arsızlıktır, hırsızlıktır. 

Millet buna müsaade etmeyecektir. 

Yerel seçim atmosferinden 23 Haziran’da çıkılmış ama görünen şu ki zillet ittifakı henüz o günün baş döndürücü ve baştan çıkarıcı atmosferinden uyanamamıştır. 

Bu rüyanın devam etmesi istenmektedir. 

Bunun için de zillet ittifakı tarafından seçim sonuçlarından suni çıkarımlar elde edilerek boş hayaller pazarlanmakta, ileriye dönük gerçek dışı ve ayağı yere basmayan öngörüler üretilmektedir. 

Bilhassa İP’in ucuz siyaset şovu, eğitimsiz ve amatör tiyatro kumpanyasından bile beterdir. 

Belagatin şehvetine kapılan İP Müdiresi Meral Akşener’in, başkalarının kaleme aldığı satırları iştahla ama kötü bir hatip edasıyla kürsüden okuyarak kamoyunu etkilemeye çırpındığı dikkatlerden kaçmamaktadır. 

Müdire Hanım; bir türlü sadede gelememekte, gündeme yaklaşamamaktadır. 

Onun derdi, tasası, amacı başkadır. 

Şairin dediği gibi; Ne atom bombası, ne Londra Konferansı. 

Bir elinde cımbız, bir elinde ayna, Umurunda mı dünya! 

G20 Görüşmeleri, S400, F35, terörle mücadele gibi önemli meseleler; Müdire Hanım için ayna ve cımbız kadar önem taşımamaktadır. 

Türkiye’nin geçek gündemi ve hal yolu bekleyen ana sorunlar, Müdire Hanım’ın umurunda bile değildir. 

Atalarımız, “Dervişin fikri neyse zikri de odur.” derler. 

İP Müdiresinin de saray lafı etmekten âdeta şeytani bir haz duyduğu, önüne konan metindeki saraya matuf cümleleri tutkulu bir üslupla okumasından anlaşılmaktadır. 

Gözlerini iktidar hırsı bürüyen Müdirenin aklı fikri öylesine yükseklerdedir ki hayallerini sarayda sultanlık beslemektedir. 

Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in sözlerini kullanarak kendini Türk milliyetçiliği davasının temsilcisi gösterme çabaları ise tam bir hadsizlik, utanmazlık ve edepsizlik örneğidir. 

MHP’yi bölüp FETÖ’nün oyuncağı hâline getirmek için bunca çaba gösterdikten, milliyetçi camiaya fitne ve tefrika tohumlarını serptikten sonra uykuları kaçması gerekirken; inanılması güç bir pişkinlik içinde partimizin dilini ve üslubunu çalması ayrı bir komedidir. 

MHP’ye saldırırken sütre gerisi olarak CHP’yi kullanmasına, velinimeti olan büyük ortağının eteğine saklanmasına rağmen; yerel seçim sonuçlarından kendine paye çıkarıp zilletin başat aktörü ve büyük ortağıymış gibi bir hava vermeye çabalaması da pek acınası bir durumdur. 

Bir taraftan terör örgütünün siyasi kanadıyla açık iş birliği içindeki CHP ile siyasi ittifak kurmaktan, HDP eş başkanının avukatlığına soyunmaktan sakınmazken; diğer taraftan da MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’yi teröristbaşının mektubunu güzellemekle suçlayabilmesi, akıl fukaralığıdır. 

Siyasi tercihleri ve tutumu yüzünden kendi mabadı açıkta dururken, başkalarını ayıplaması; ahlaki düşüklük, insani eksikliktir! 

Yancıları bu durumda olan CHP’nin, kendi vaziyeti ve sözcülerinin tavrı da pek farklı değildir. 

Ayının kırk Türküsünün armut üstüne olduğu gibi, CHP sözcülerinin de gündemi Türkiye’nin hayati meseleleri değil; 23 Haziran, referandum, erken seçim, CHP’nin muhayyel iktidarı gibi hususlardır. 

CHP sözcüleri, 23 Haziran’ın sarhoşluğuyla ufukta serap görmeye başlamışlardır. 

Zilletçilerin; önümüzdeki seçimsiz 4 yıl boyunca 23 Haziran’ın suyunu sıkıp posasını bile eminceye kadar kullanmaya kararlı oldukları, hatta posadan bir fabrika kurup suyunun suyunu kamuoyuna tevzi çabasına girecekleri anlaşılmaktadır. 

Zillet ittifakının belirlediği asıl hedefin, memleketin sorunlarına eğilmek değil; 2023’e varmadan ne yapıp edip bir erken seçimle iktidara gelmeye çabalamak olduğu ayan beyan ortaya çıkmıştır. 

Zillet ortaklarının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili eleştirileri de tamamen peşin hükümlü ve temelsizdir. 

23 Haziran’ın yerel bir seçim olduğunu görmezden gelenler, yeni yönetim modelinin geçen yıl 24 Haziran’da demokratik halk iradesiyle yürürlüğe girdiğini unutmuş gibidirler. 

Buna karşılık, zillet ittifakının daha sistem yürürlüğe girmeden aleyhte algı çalışmalarına başladığı ve o günlerde Türkiye’nin bir seçim anaforuna sokulmak istendiği hatırlardadır. 

Cumhur İttifakı ülke performansını yavaşlatan bu anafordan Türkiye’yi çıkarmakla uğraşırken tabiatıyla yeni modelin yerleşmesi ve hukuki dayanaklarının oluşturulması çabaları da sekteye uğramıştır. 

Şimdi seçim atmosferinden çıkılmışken; sistemin yasal dayanaklarını tesis etme ve bu arada da ekonomi ve dış politika başta olmak üzere Türkiye’nin çözüm bekleyen temel sorunlarına eğilme zamanıyken; zilletçilerin birden bire referandum ve erken seçim türküleri söylemeleri maksatlıdır. 

“Türkiye’nin gerçek gündemine odaklanmaya acil ihtiyaç var.” diyenlerin aniden ağız ve taktik değiştirmesi manidardır. 

Türkiye’nin, artık ana sorunlarının çözümüne odaklanması gerekirken; milletin yeniden seçim ve referandum tartışmalarıyla meşgul edilmesi ve erken seçim tartışmalarının gündem hâline getirilme gayretleri, sinsi FETÖ taktiklerini hatırlatmaktadır. 

Yoksa CHP ve avenesiyle yancılarının kulaklarını Pensilvanya çekmiştir de diller ve ziller ondan mı değişmiştir? 

Yoksa malum mahfiller tarafından, “Kargaşaya, kaosa devam. 

Türkiye’nin sakin kalmasına, temel sorunların çözümü için gereken adımların mutabakat zemininde atılmasına izin vermeyin. 

Ülkenin güç ve performansının sinerjiye dönüşmesine rıza göstermeyin.” diye kulaklarına mı üflenmiştir? 

Türkiye’nin geleceği ve bekası adına seçimlerden sonra iktidara destek verme sözü neden hemen unutulmuş, bilhassa yancılar yan çizmeye başlamıştır? 

Kimlere hangi iktidar ve menfaat temini vaatlerinde bulunulmuştur da mertliğin yerini namertlik, doğruluğun yerini inkârcılık, sözüne sadık olmanın yerini derhâl döneklik almıştır? 

Neden samimiyetsizlik, iki yüzlülük ve çıkarcılık; Türkiye sevgisine, siyasi sorumluluklara, vicdani mecburiyet ve kanaatlere galip gelmiştir? 

Zillet İttifakına, milleti bıktırıncaya kadar bu sarhoşluğun tadını çıkarma ve sık sık taşkınlık yaparak ülkeye ayak bağı olma rolünü kimler biçmiştir? 

Bundan böyle zilletçilerin siyasi mugalata ve laf ebelikleriyle gündemi boğma veya değiştirme çabalarına daha mı fazla tanıklık edeceğiz? 

Eğer öyleyse bilinsin ki Türk milleti bu şımarıklığı, sorumsuzluğu ve oyunbozanlığı hoş görmeyecektir. 

Türk milleti; kıratından fazla ağır, ederinden fazla değerli, çapından fazla geniş görünme külhanlıklarını sevmemiştir, sevmeyecektir. 

Amacı üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek olanların gözüne milletin hakkaniyet ve insaf çubuğu batacaktır. 

Bizden uyarması: Politikada erdem ve vefa, sözünde durmaktadır. 

Nihai başarı ise Türkiye’nin 2023 Vizyonu’na erişmesine omuz vermektedir. 

Zillet ittifakı; 23 Haziran’ın sarhoşluğundan çıkmalı, ayaklarını yerden kesen pembe bulutlardan inmelidir. 

Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada bağımsız ve egemen bir ülke olması yolundaki çabaları baltalamak isteyenler, karşılarında milleti bulacaklardır. 

Uluslararası güçler Türkiye’yi yeniden uydu devlet hâline getirebilmek için fırsat kullarken, dört yandan kuşatma altındaki ülkemiz varlık ve bütünlük mücadelesi verirken; cephe gerisinde tefrika çıkarmaktan vazgeçmemek, ihanete eşdeğerdir. 

Millî iradenin kendine çekidüzen verme tavsiyesini zillet ittifakına verilen açık çek olarak görme hayalperestliğine kapılanlar, hüsrana uğrayacaklardır. 

Rüyadan uyanmak istememesi, ülkenin sosyolojik dinamiklerini tersinden okuma ısrarı, zillet ittifakının kendi bileceği iştir. 

Ancak kimsenin ve hiçbir siyasi partinin; Türkiye’nin yoluna taş koymaya, ülkenin kıymetli vakit ve enerjisini yapay gündemlerde harcamaya hakkının bulunmadığı hatırdan çıkarılmamalıdır. 
Netice olarak diyeceğimiz şudur: 

Türkiye’nin; cımbız ve ayna sevdasıyla, ayı türküleriyle kaybedecek vakti yoktur. 

Zaten Türk milleti de bu magazinsi hayaller ve kakafonik nakaratlara daha fazla tahammül göstermeyecektir. 

Suyu ve posası çıkan bir gündemin geride bırakılması için maşeri vicdan çok fazla sürmeden harekete geçecektir. 

Bütün ciddiyetiyle siyasetin odağında duran Cumhur İttifakı, etkin siyasi işlevini yerine getirmeye devam edecek ve seçimsiz 4 yılın heba edilmesine izin vermeyecektir. 

Zillet ittifakının kasıtlı olarak hedefe koyduğu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi; bütün ayak diretmelere rağmen zamanla yerleşecek ve Türkiye, 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyişini sürdürecektir.
EtikHaber


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer SİYASET Haberleri

Başlık Tarih
 
Büyük lokma ye, büyük laf etme23 Şubat 2020
Şahin'den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü22 Şubat 2020
İstikrarsızlaştırma çabaları, beka meselesinin önemli bir boyutudur19 Şubat 2020
Bahçeli'den Güreş Federasyonu Başkanı'na tebrik18 Şubat 2020
İP'de istifa 17 Şubat 2020
“Kuşatmayı yaracağız!”17 Şubat 2020
Büyükataman'dan Özgür Özel'e sert cevap12 Şubat 2020
CHP ateşle oynamaktadır12 Şubat 2020
MHP'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki!11 Şubat 2020
Cumhur İttifakı'ndan rahatsız olanlar var10 Şubat 2020
Kamil Aydın'dan AKPM'ye 'çifte standart' tepkisi09 Şubat 2020
Akıncı’nın onuru varsa istifa etmelidir09 Şubat 2020
Önkibar'a: Sen medya klozetisin08 Şubat 2020
CHP haysiyet celladı olmuş08 Şubat 2020
CHP, Türkiye düşmanlarının sözcüsü olmuştur08 Şubat 2020
Özgür Özel kimin yancısı?07 Şubat 2020
CHP , zararlı cemiyet hâline gelmiştir06 Şubat 2020
Batı’nın korkusu yersiz değildir, Çünkü Bozkurtlar geliyorlar!31 Ocak 2020
Devletin ve hükümetin itibarsızlaştırılması hedefleniyor31 Ocak 2020
MHP'li Öztürk: "Ülke genelinde üreten belediyecilik modelini uyguluyoruz"27 Ocak 2020
ESBALDER,Sazak'a 'katil misina ağlarla' ilgili 40 sayfalık rapor ve fotoğraf sundu27 Ocak 2020
Enver Altaylı camiamız için dalından kopmuş bir yaprak dahi değildir24 Ocak 2020
Öztrak'ın iddiaları Yalan ve iftiradan ibarettir21 Ocak 2020
Bahçeli personeliyle kahvaltıda buluştu21 Ocak 2020
MHP'li Yalçın'dan Rıza Zelyut'a açık mektup21 Ocak 2020
Akçay'dan CHP sözcüsüne FETÖ tepkisi20 Ocak 2020
Mehmet Ay'dan Bünyamin Avcı'ya iadeiziyaret!17 Ocak 2020
Başkan Ergün MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye projelerini sundu17 Ocak 2020
TOGG heyeti, MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret etti17 Ocak 2020
"Esnafın prim gün sayısı indirilmelidir"15 Ocak 2020
MHP’li Yalçın: İP, Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Gafur gibi hakir ve ezik...15 Ocak 2020
CHP’nin siyasetteki vaziyeti içler acısıdır14 Ocak 2020
CHP önce kendi içinde FETÖ komisyonu kursun10 Ocak 2020
MHP’li Osmanağaoğlu Başkan Soyer’i hedef aldı: 'KARANLIK İRADENİN YARDAKÇISI'10 Ocak 2020
Şer nerede CHP orada10 Ocak 2020
“Beş Ocak ruhuna ihtiyacımız var!”10 Ocak 2020
CHP, FETÖ’cülerin umut ışığı olmuş10 Ocak 2020
Kanun teklifi ve soru önergeleri06 Ocak 2020
MHP’li Avcı’dan TEMSA hamlesi!03 Ocak 2020
Parlamenterler Derneği’nden Ahmet Davutoğlu’na tepki!03 Ocak 2020
MHP kaymakam ziyareti03 Ocak 2020
Türkiye Libya’ya barış ve huzurun tesisi için gidecek02 Ocak 2020
MHP Libya tezkeresini destekleyecektir30 Aralık 2019
MHP’den Yeniçağ ve Murat İde’ye sert ifadeler30 Aralık 2019
ANTEP FISTIĞI ÜRÜN DESTEĞİNİ HAKETMEKTEDİR30 Aralık 2019
“Birlikte başarabiliriz”30 Aralık 2019
CHP , 6 OKUN 4’ÜNÜ KIRMIŞ25 Aralık 2019
Milletvekili Taşdoğan,Antep fıstığı üreticilerinin desteklenmesi, ekonomik ve sosyal bir yatırımdır22 Aralık 2019
"Vatana, millete ve devlete sahip çıkmak vazifemizdir"20 Aralık 2019
TÜRKİYE KIZIL ELMA ÜLKÜSÜYLE KURULDU20 Aralık 2019
Cumhur İttifakı tehditlere karşı kalkan oluşturmuştur20 Aralık 2019
Türk kimliği büyük bir şereftir20 Aralık 2019
"Türkiye'nin yeni partiye ihtiyacı yok"19 Aralık 2019
Geçmişleri geleceklerine kefil olamayan siyasi garabetlerin...18 Aralık 2019
Akdeniz'de "oldubitti" hesaplanıyor16 Aralık 2019
Türkiye bölgesinde ilteber devlettir16 Aralık 2019
Egemenliğimiz bizim namusumuzdur16 Aralık 2019
MHP'li Enginyurt'tan CHP'li Özel'e çakar tepkisi12 Aralık 2019
MHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ CEMAL ÇETİN BAŞKANIMIZIN TBMM BÜTÇE KONUŞMASI11 Aralık 2019
İnsanı yaşat ki devlet yaşaşın11 Aralık 2019
Tarımsal Danışmanlığı TBMM gündemine taşıdı.09 Aralık 2019
TBMM'de bütçe görüşmeleri başladı09 Aralık 2019
Özalp Kaymakamından MHP’ye ziyaret 07 Aralık 2019
Avcı'dan Karalar'a "hizmet" çağrısı06 Aralık 2019
Haberal: Yenikent ilçe olsun06 Aralık 2019
Anlaşma ile Doğu Akdeniz jeopolitiği lehimize değişiyor06 Aralık 2019
Taytak: Göç sorununu en derinden yaşayan ülkeyiz06 Aralık 2019
Fendoğlu, Malatya'nın taleplerini dile getirdi05 Aralık 2019
Fikrî ahlaksızlığı ayyuka çıkmış mendeburdur02 Aralık 2019
Rifat Serdaroğlu’na: Sen kaç paralık adamsın?30 Kasım 2019
Mustafa Kalaycı, Bakan Mehmet Cahit Turhan’a sorular yöneltti29 Kasım 2019
AMANOS TÜNELİ PROJESİNE DESTEK28 Kasım 2019
ÜNİVERSİTELERİMİZ BİLGİ VE TEKNOLOJİ ÜRETİM MERKEZLERİ HÂLİNE GETİRİLMELİ27 Kasım 2019
Türk milletinin erken seçime ihtiyacı yoktur22 Kasım 2019
İP Beştepe’den bakanlık dilenir hale geldi21 Kasım 2019
MHP'li Yalçın, Yargı Eli birgün Rahmi Turan'ında yakasını toplayacaktır21 Kasım 2019
Başkan AVCI’dan Ortak irade çağrısı, mağdur işçileri de sevindirelim!20 Kasım 2019
AB, Kıbrıs konusunda karar merci olamaz19 Kasım 2019
Türk milletine biçilen kefen, her seferinde yırtılıp atılmıştır19 Kasım 2019
MHP'Lİ ERDEM'DEN KANUN TEKLİFİ…07 Kasım 2019
Vatandaş istedi, Milletvekili Özdemir Meclise taşıdı04 Kasım 2019
Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli önderliğinde yol aldı30 Ekim 2019
Türkiye artık yolu açılan ülke olmaktan çıktı 27 Ekim 2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye ziyaret23 Ekim 2019
Kılıçdaroğlu ucuz yalana sarıldı22 Ekim 2019
ABD ve Türkiye'den 13 maddelik ortak açıklama18 Ekim 2019
Bu şerefsiz ifadeleri ayaklarımızın altına alıp çiğniyoruz13 Ekim 2019
SEVİYESİZ İTHAMLAR09 Ekim 2019
YÖNETİMDE İSTİKRAR, TEMSİLDE ADALET"01 Ekim 2019
Sorunlardan çıkış yolu milli birliği korumak30 Eylül 2019
'Beraberce felaketlere karşı direneceğiz'30 Eylül 2019
1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kutlaması30 Eylül 2019
Sen kim, Ülkücüler kim! Edebinle otur29 Eylül 2019
Semih Yalçın: CHP, ayak bağı olmaya memur edilmiş bir partidir28 Eylül 2019
TUNÇ SOYER, PKK’YA KUCAK AÇMAKTADIR27 Eylül 2019
Kendisi zillet ittifakının “cücük ortağı” 25 Eylül 2019
MHP'li Yalçın'dan Akşener'e: Ülkücülerin elleri yakanda olacak25 Eylül 2019
Semih Yalçın'dan gazeteci Balbay'a sert tepki22 Eylül 2019
MHP'den esnafa "Siftah bizden bereket Allah'tan" ziyareti22 Eylül 2019
Başkan Kılıç'tan Ankara çıkarması22 Eylül 2019
Başkan Erdoğan;"Hep beraber yarım asırlık ulu çınarın altında buluşalım"22 Eylül 2019
Cumhur İttifakı, bir koalisyon ortaklığı değildir. 17 Eylül 2019
Aşure ikramı15 Eylül 2019
Şehidin ismi kütüphanede yaşatılacak13 Eylül 2019
MHP'li Sözlü'den Karalar'a 'Hodri Meydan'10 Eylül 2019
Kaftancıoğlu'nu savunan Akşener'e sert tepki09 Eylül 2019
Hüseyin SÖZLÜ'nün basın toplantısına davet09 Eylül 2019
"Hafızası olan millet ayakta kalır"09 Eylül 2019
MHP'li Aycan: "İdamı isteyen tek partiyiz"05 Eylül 2019
Semih Yalçın: ''CHP hastadır"31 Ağustos 2019
“Kapitalist zihniyetle Adana hizmet alamaz”29 Ağustos 2019
Milletçe mücadele şart28 Ağustos 2019
"Malazgirt Zaferi, Türkiye Cumhuriyetinin bir harcıdır"26 Ağustos 2019
"Türk Adaleti en ağır cezayı verecektir" 25 Ağustos 2019
'Teyakkuzda olacağız'24 Ağustos 2019
MHP'li Yalçın'dan Gül ve Davutoğlu’na sert tepki!20 Ağustos 2019
Yanlışta ısrar etmek, helak olmaya koşmaktır16 Ağustos 2019
MHP’DEN HAZZETMEYEN SATILIK UŞAKLAR16 Ağustos 2019
SANCAKLI: MHP TÜRKİYE’NİN SİGORTASIDIR13 Ağustos 2019
Ülkü Ocakları'ndan haydut çıkmaz 05 Ağustos 2019
Çarşaf listeleri adeta “Yurtta Sulh Konseyi”nin isimlerinden ibarettir04 Ağustos 2019
Parlamenterler Derneği Genel Başkanı Bukan: Bahçeli’nin çağrısı iyi değerlendirilmeli.02 Ağustos 2019
MURAT KAÇAK SONUNDA PATLADI. “AYIPTIR, GÜNAHTIR”31 Temmuz 2019
MHP'li Arkaz: Sivas’a Laf Söylemek Tarihe İhanettir 31 Temmuz 2019
Arzumuz Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri30 Temmuz 2019
Tarsus Ülkü Ocakları Başkanımız yalnız değildir.26 Temmuz 2019
MHP üzerindeki oyunlara dikkat : Fitneçağ’ın İçyüzü25 Temmuz 2019
"Tarafsız basın demokrasinin yaşam damarlarındandır"25 Temmuz 2019
Yalçın, ‘‘Fitneçağın mümessili höykürmüş daha da ötesi hırlamış.’’ 24 Temmuz 2019
MHP verdiği sözü tuttu23 Temmuz 2019
Büyükataman'dan Fitneci Yeniçağ'ın yazarına sert tepki23 Temmuz 2019
“ÖNCE KİRLİ ALGI ÜRETİP SONRA KIYIM YAPILIYOR”22 Temmuz 2019
‘İstikamet Kızıl Elma’ diyen askerden Bahçeli’ye ziyaret20 Temmuz 2019
''ASIL MAKSADINI GİZLİYOR''19 Temmuz 2019
Başkan Gündoğdu'dan 15 Temmuz Mesajı16 Temmuz 2019
Özgür Özel'in niyeti üzüm yemek değil, bağcıyı dövmektir." 11 Temmuz 2019
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a sert tepki11 Temmuz 2019
AKŞENER’İN İFTİRALARINA SERT CEVAP10 Temmuz 2019
'Fitne' uyarısı09 Temmuz 2019
Avcı: Hedef saptırmak ayıptır çirkindir!07 Temmuz 2019
MHP Merkez İlçe yöneticilerinden Belediye Başkanı Arı'ya ziyaret07 Temmuz 2019
Bahçeli'nin liderliği kitap oldu07 Temmuz 2019
MHP'li Yalçın'dan Mehmet Yakup Yılmaz'a: Siz bir psikiyatra görünün!04 Temmuz 2019
Akçay: İP kimliksiz kumpanyadır!22 Haziran 2019
Vay politika kokarcası vay!22 Haziran 2019
MHP'den İP'li Akşener'e tepki!22 Haziran 2019
MHP İstanbul'un kılcal damarlarına girdi21 Haziran 2019
23 Haziran öncesi MHP'den önemli açıklama!20 Haziran 2019
İstanbul sevdamız, istikbalimiz, bekamızdır19 Haziran 2019
ASARCIK'TA YOLLAR YENİLENİYOR18 Haziran 2019
MHP’nin Mitili, CHP’nin Fitilini Tutuşturdu 18 Haziran 2019
Eğitim, siyasi şaşılığı ve bilgi yüklü merkepliği değiştirmiyor 18 Haziran 2019
İstanbul ehil ellere teslim edilecektir11 Haziran 2019
CELAL ADAN: MİTİL ATILMIŞ DURUMDA 10 Haziran 2019
MHP İSTANBUL’A MİTİLİ ATTI, CHP’NİN FİTİLİ TUTUŞTU10 Haziran 2019
MHP'li Yalçın'dan Dede Cevabı: Neden Oltaya Geldi07 Haziran 2019
Büyükataman: İstanbul seçimi Türkiye için hayati bir seçim halini aldı06 Haziran 2019
Zillet ittifakının adayı koca İstanbul’u satamayacak01 Haziran 2019
İstanbul “dağdan gelenlerin” bağdakini kovmasına müsaade etmeyecek 31 Mayıs 2019
Bahçeli'nin 'beka' vurgusu seçmende karşılık buldu29 Mayıs 2019
Tunceli Belediyesi Komünist Başkana Edirne Ülkü Ocaklarından Sert Tepki 26 Mayıs 2019
TÜRKİYE DÜNDEN DAHA GÜÇLÜDÜR, DAHA BÜYÜKTÜR16 Mayıs 2019
CHP YSK'nın 'red' kararını malzeme olarak kullanacak15 Mayıs 2019
Açılıma Saçılıma Geçit Vermeyiz14 Mayıs 2019
'Ey CHP, titre ve kendine dön'09 Mayıs 2019
'Türk milleti bu tiyatroyu daha önce izledi'09 Mayıs 2019
CHP'nin maskesi, sefalet ve perişanlığı önleyemeyecektir09 Mayıs 2019
CHP’nin şirazesi kaymıştır08 Mayıs 2019
MHP'den YSK'nin kararının ardından ilk açıklama07 Mayıs 2019
YSK : İSTANBUL'DA SEÇİMLER YENİLENİYOR06 Mayıs 2019
MHP'li Yalçın'dan, Oya Baydar'a sert sözler!06 Mayıs 2019
"Hadiseyi farklı kavramaya çalışmak düpedüz kötü niyet içeren, çirkin bir tutumdur"05 Mayıs 2019
Atatürk’e hakaret eden yazar bozuntusuna ve alkışlayanlara tepki 02 Mayıs 2019
Önceliğimiz daima Türkiye'dir01 Mayıs 2019
TAŞDOĞAN’DAN MACRON’A SERT TEPKİ01 Mayıs 2019
“BAŞKA PARTİNİN MUTLULUĞUNDAN MUTLU OLAN BİR PARTİ!”30 Nisan 2019
"Türkiye kendi iradesine sahip ülkedir"30 Nisan 2019
MHP'li Feti Yıldız : YSK ve af açıklaması28 Nisan 2019
Türkiye'ye tam destek25 Nisan 2019
Sinan Ateş: Bu hassas süreçte herkes ağzından çıkana dikkat etmelidir22 Nisan 2019
İsmet Büyükataman: Tepki görmesi muhtemel yerde bulunması akla ziyandır22 Nisan 2019
MHP Lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na saldırıyı değerlendirdi21 Nisan 2019
Adana’da Cumhur İttifakı’ndan “Birlik beraberlik” mesajı!19 Nisan 2019
"Krimi, Fransa’nın Gaziantep'te yaptığı katliama bakmalıdır." 16 Nisan 2019
“Senden Ne Halt Olur, Bir de Bunu Yaz”16 Nisan 2019
Erdoğan ve Bahçeli'den Kritik Görüşme10 Nisan 2019
EKREM İMAMOĞLU KAZANMADI AK PARTİ KAYBETTİ07 Nisan 2019
Avcı’dan ‘Mutlaka sandığa gidelim’ çağrısı30 Mart 2019
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÜLKÜ OCAKLARINA ZİYARET29 Mart 2019
MHP VE AK PARTİ’DEN ORTAK TEŞEKKÜR MESAJI28 Mart 2019
Geleceği Göremeyen Siyasetçi Kör Siyasetçidir28 Mart 2019
"Ceket Devri Bitti Hizmet Devri Başlıyor"28 Mart 2019
‘Beka için milli karar, Cumhur için istikrar’ 28 Mart 2019
MHP'li Büyükataman'dan, CHP'li Altay'a sert tepki!27 Mart 2019
İstanbul Benim Ortak Paydam27 Mart 2019
Zillet ittifakı tahrik siyasetini devreye sokmuştur.27 Mart 2019
Cumhur ittifakı birliktir, berekettir, kardeşliktir26 Mart 2019
Devlet Bahçeli Adana’da!26 Mart 2019
YUSUF BAŞ: ‘’ARTIK ADANA’DA SİYASİ ÇEKİŞMELERDEN UZAK DURULMALI’’26 Mart 2019
Kılıçdaroğlu, Türk milliyetçisi rolünü 31 Mart'ta terk edecektir.26 Mart 2019
Yenikapı'da tarihi anlar!24 Mart 2019
"Milliyetçi Ülkücü Hareket 31 Mart'ta Gerekeni Yapacaktır"23 Mart 2019
AK Parti ve MHP'nin ortak Yenikapı Mitingi açıklaması23 Mart 2019
Devlet Bahçeli Adana’ya geliyor!23 Mart 2019
"Beşiktaş kimsenin arka bahçesi değil"19 Mart 2019
Biz Cumhur İttifakıyız19 Mart 2019
ATATÜRK’Ü KENDİLERİNE ZIRH YAPIYORLAR17 Mart 2019
Avcı: Atatürk hepimizin Kutup Yıldızı’dır!14 Mart 2019
Cumhur İttifakı ülkemizi 2023’e taşıyacak12 Mart 2019
Tuna: "31 Mart'ta Mersin'de Cumhur İttifakı ile Zafer Yazacağız"12 Mart 2019
Taşdoğan;“Bu topraklarda Kürdistan diye bir yer yok”11 Mart 2019
Projeler ne kadar büyürse ve geliştirilirse istihdam o kadar büyüyecektir.10 Mart 2019
Türkiye’nin önünü kesemeyecekler10 Mart 2019
Cumhur İttifakı'nı Durduramayacaklar10 Mart 2019
Akçay: Seçim sonuçlarını en çok Trump merak ediyor09 Mart 2019
31 Mart İzmir için yeniden doğuş günü olacak09 Mart 2019
Büyük Türkiye ülkümüze güçlü Türk kadını ile ulaşacağız08 Mart 2019
‘Kirli eller tarafından 1 Nisan senaryoları planlanıyor’08 Mart 2019
MHP’li Atay’dan Celal Doğan’a sert tepki08 Mart 2019
KILIÇDAROĞLU VE AVANESİ PANİK HÂLİYLE NE SÖYLEDİĞİNİ PEK BİLEMEMEKTEDİR05 Mart 2019
Erkan Akçay’dan 6 kritik soru05 Mart 2019
MHP’li Sadir Durmaz: ‘CHP’nin listesinde PKK’lılar var’05 Mart 2019
MHP'li Erkan Akçay: Yiğitseniz Çıkın Birlikte O Dörtlü Fotoğrafı Verin Bakalım!04 Mart 2019
Özhaseki açıkladı! İsmi Başbuğ Alparslan Türkeş olacak04 Mart 2019
MHP’li Yıldırım’dan Yaşar Okuyan’a sert cevap03 Mart 2019
MHP'DEN SAĞLAM DURUŞ AÇIKLAMASI03 Mart 2019
CHP ve İP’e Atatürk göndermesi02 Mart 2019
MHP’li Özdemir, Köy Enstitüsü binalarının müze olması için teklif verdi02 Mart 2019
Okan Ertorun'dan Cumhur İttifakı ile ilgili Önemli Açıklama01 Mart 2019
Devlet Bahçeli: Türkiye’miz tarihi bir sürecin tam ortasında01 Mart 2019
Semih Yalçın’dan Akşener’e sert cevap!01 Mart 2019
MHP'li Kalyoncu: Kürtlere asıl baskıyı HDP yapıyor28 Şubat 2019
MHP'li Büyükataman'dan, CHP'li Özel'e sert tepki 28 Şubat 2019
MHP'li Semih Yalçın'dan Yaşar Okuyan'ın iftiralarına sert yanıt!28 Şubat 2019
MHP Genel Genel Başkanı Devlet Bahçeli ;​Doğrunun yardımcısı Allah’tır. Aziz milletimizin basireti hayranlık vericidir. 26 Şubat 2019
"Kafalarına Balyoz Gibi Patlarız"26 Şubat 2019
AKŞENER CEVAP VEREMEDİ SURATI ASILDI25 Şubat 2019
MHP’li Yıldırım’dan, Mansur Yavaş’a Tunç Soyer çıkışı!25 Şubat 2019
Bünyamin Avcı’dan ‘Üniversite’ teşekkürü!23 Şubat 2019
“Meclis üyelerimiz zafere inanmış kişilerden oluştu”23 Şubat 2019
ÜLKÜCÜLER MAHREMİNE EL UZATANLARA HADDİNİ BİLDİRECEKTİR!22 Şubat 2019
TÜRK IRKINI YOK ETMEYİ HEDEFLİYORLAR22 Şubat 2019
“ADAM NASIL SATILIR GÖSTERDİLER”21 Şubat 2019
MHP'li Avşar'dan Cumhur İttifakı Açıklaması20 Şubat 2019
Cumhur İttifakı Fark Yaratacak20 Şubat 2019
MHP’den ‘mavi balina’ uyarısı20 Şubat 2019
Cumhur İttifakı genişledi19 Şubat 2019
Alparslan Türkeş Üniversitesi, teklif olarak Meclis’e sunuldu19 Şubat 2019
Binali Yıldırım TBMM Başkanlığını Celal Adan’a devretti19 Şubat 2019
Saadetçilerin bulaştığı pisliği 'bor madeni' bile temizleyemez19 Şubat 2019

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
HAVA DURUMU
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH