Ana Sayfa > MHP HABER

Hainlere Hayat Hakkı Yok
Flaş Haber
08 Eylül 2019
Bu haber 454 kez okundu
Biz bu aziz vatanı çekilişten kazanmadık" ifadelerini kullandı... Bilecik'te Ertuğrul Gazi'yi anma etkinliğinde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milletinin bekası tarihin her döneminde titizlikle korunmuştur. .. Dün Bizans ve haçlı operasyonları vardı bugün emperyalizmin ve desteklediği terör örgütleri vardır" dedi...
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
Bahçeli, "Türk milleti için yükselmenin sınırı asla yoktur. Durmak, oyalanmak, beklemek, yılgınlığa düşmek söz konusu bile olmamıştır.
Türk milleti fetih fetih büyümüş. Beşeriyetin kıskançlıkla karışık saygısını kazanmıştır" ifadelerini kullandı.
"Hayat hakkı tanımayacağız"
Teröristlere ve işbirlikçilerine bu vatanda hayat hakkı tanınmayacağını kaydeden Bahçeli, "Hainlerin sınır ötesindeki hesaplarına Fırat'ın doğusunda haşeratlara sessiz kalmak, küresel güçlerin zamana oynamalarına sessiz kalamayız. 
Kendi işimizi kendimiz yapmak zorundayız.
 Asırlar evvel Fırat'ın sularına büyük ceddimiz Süleyman Şah'ı vermiştik. 
İnanıyorum ki eski yeyine konacaktır aziz naaşı.
 Türk milleti tarihin hiç bir devrinde geri adım atmadı, tehditlere kulak asmadı" diye konuştu.
Bahçeli, "Vatan demek imara açılmış arazi, hibe edilmiş arsa, ikram edilmiş toprak demek değildir. 
Biz bu aziz vatanı çekilişten kazanmadık. 
Can dediler verdik kan dediler döktük. 
Ne yıkılacak devletimiz vardır ne verilecek bağımsızlığımız. 
Ertuğrul Gazi sancağı asla inmeyecektir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen "738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri"ne katılarak bir konuşma yaptı. 

MHP Lideri Bahçeli'nin yaptığı konuşma şu şekilde: 

Aziz Vatandaşlarım, 
Muhterem Misafirler, 
Değerli Söğütlü Kardeşlerim, 
Ne mutlu bizlere ki, kaynağımız sağlam, kaynaşmamız engin, kökümüz derin, tarihimiz devasa, milletimiz büyüktür ve adı da Türk milletidir. 
Gönlü vatan ve bayrak sevgisiyle yanıp kavrulan millet sevdalılarını hürmetle selamlıyorum.
 Yüreği kutlu ceddimizin hatıra ve hayranlığıyla dolup taşan aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. 
738. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri münasebetiyle, bugünkü tarihi buluşmaya emek veren, destek sağlayan, katılımlarıyla tarihin coşkusunu yeni baştan dirilten her kardeşime teşekkür ediyor, hepinizi özlemle kucaklıyorum. 
Söğüt sıradan bir yurt köşesi, ilçelerden bir ilçenin adı değildir. 
Söğüt Türk milletinin ağırlık ve hareket merkezi, cihanşümul ruhunun, fütuhat şuurunun, gaza duygusunun kader ve kavrama mahrecidir.
 Tarihimizin nabzı burada atmaktadır. 
Milli ülkülerimizin yüksek ahlakı beşeriyetin vicdanına, coğrafyaların kalbine buradan ulaşmıştır. 
Söğüt Türk milletinin hayat pınarı, haysiyet pırıltısıdır. 
Aynı zamanda milli bekamızın kilidi, milli varlığımızın kifayetidir. 
Söğüt’ü tutup tarihten çıkardığımızda geriye yavan, yapay, yeğni olaylar yığınından başka hiçbir şey kalmayacak, bir yanımız sürekli aksayıp eksik olacaktır. 
Türk milleti göçe göçe, bazen at sırtında, bazen yürüye yürüye buralara kadar gelmiş ve yerleşmiştir. 
Oğuzların Bozok Kolu’nun Kayı Boyu’ndan cihana hükmeden bir asalet, zalimlere diz çöktüren bir meziyet çıkmıştır. 
400 çadırlık bir Türkmen varlığından ömrü altı asır olan bir imparatorluğun doğması muazzam bir tarih vakıası, muhteşem bir başarı vesikasıdır. 
Bu çarpıcı gerçek Türk milletinin tarihin her döneminde devlet ve imparatorluk kurmaktaki maharet ve muvaffakiyetini çok açık şekilde gözler önüne sermektedir. 
Söğüt’ün arka planında Ötüken müktesebatı vardır. 
Söğüt’ün ruh kökünde Mete Han’dan Bilge Kağan’a, 
Atilla’dan Sultan Alparslan’a ve daha pek çok hakanımıza kadar kırılmayan, kıvrılmayan, kopmayan bir devlet felsefesi ve geleneği bulunmaktadır. 
Mete Han’ın Milattan Önce 167’de Çin İmparatoru’na yazdığı mektupta, büyük bir aileden bahsetmesi, tek devlet ve tek millete vurgu yapması nasıl bir maziden süzülüp nasıl bir geleceğin sezgisiyle bezendiğinin aleni delilidir. 
Bu duruş hamd olsun eğilip bükülmeden devam etmektedir. 
Türk milletinin inançlarıyla tutarlı, iddia ve ifadeleriyle orantılı bir hedef zinciri olmuştur.
 Gerçekleşen her amaç bir sonrakinin başlangıcı, bir diğerinin mayası haline gelmiştir.
 Anadolu’nun yurt olması büyük bir fedakârlığın, üstün bir mücadele azminin eseridir. 
Ancak yurt tutmakla gaye bitmemiş, arayış ve ilerleyiş son bulmamıştır.  
Bilakis ve bilahare yeni sıçramalar, yeni serpilmeler, yeni seferler milletin varlık ve vakarından devamlı surette tezahür etmiş, kademe kademe yükseliş göstermiştir. 
Türk milleti için yükselmenin sınırı ise asla yoktur. 
Durmak, oyalanmak, beklemek, yorulmak, yılgınlığa düşmek söz konusu bile olmamıştır.
 Bu sayede Ahlat’tan Söğüt’e, Malazgirt’ten kıtalara bir irfan, bir irade, bir hakimiyet, bir varoluş köprüsü akılla, sabırla ve cesaretle inşa edilmiştir. 
Türk milleti fetih fetih büyümüş, büyüdükçe dünyaya mühür vurmuş, beşeriyetin kıskançlıkla karışık saygısını kazanmıştır. 
Elbette Söğüt’ün kazanımları, Söğüt’ün tecrübesi, bu kapsamda geçmiş ve gelecek arasında kurulan dengeli rabıta nice başarıların ilhamı, nice kahramanlıkların ilk basamağıdır.
  Halep’te, Caber Kalesi’nin kuzey batısında, Fırat Nehri’ni geçerken boğulan Süleyman Şah’ın bedeni sulara kapılsa da müstesna hedefleri evlatları tarafından bir bayrak gibi taşınmıştır. 
Bu bayrak nesilden nesile, elden ele geçmiş, asla yere düşmemiş, düşürülmemiştir. 
Nitekim elleri öpülesi ceddimiz Ertuğrul Gazi hem siyasi dehası, hem askeri kabiliyeti, hem de zeka ve cesaretiyle Söğüt ve çevresiyle birlikte Domaniç’e yurt damgasını vurmuş, hayallerin gerçeğe dönüşmesinin temelini atmıştır. 
Söğüt duayla dirilmiş, yiğitliklerle perçinlenmiştir. 
Türklüğün bekasına hayatlarını adamış gönül adamları, göç güzergâhında göz kamaştırıcı bir güç üretmişler, nihayet güzide bir şaheseri ihya etmişlerdir. 
Söğüt bunun şeref nişanesi, milli namusa emanet olan tarihi bir yadigârdır. 
Adil ve adaletli bir yönetim anlayışıyla, ilkeli ve dürüst bir idare marifetiyle; cömert, açık yürekli, sebatkâr, vefakâr, fedakar, dirayetli, imanlı, vakarlı, ileri görüşlü, faziletli bir muameleyle; bunun yanında muhlis, müşfik ve müstakim bir kucaklama hasletiyle Söğüt iradesi dalga dalga genişlemiş, gittiği yerlere de umut ve huzur götürmüştür. 
Tekfur emelleri Söğüt ahlakı karşısında tutunamamıştır. 
Bizans’ın oyunları, akıl çelen, istismarla temellenen tuzakları Söğüt azmine sökmemiş, batıya ilerleyiş hız kesmemiştir. 
Ertuğrul Gazi’nin diktiği sancak, Hayme Ana’nın anıtlaşan yüreği, Şeyh Edebali’nin ve fakihlerin niyazı, alplerin, gazilerin kahramanlıkları ve Osman Gazi’nin çınar rüyası geleceğin muzaffer ve muazzez müjdesini vermiştir. 
Türk milleti birliğini muhafaza ederek tefrikayı yıkmıştır. 
Dayanışma ve yardımlaşma kararlılığını pekiştirerek nifak engellerini aşmıştır. 
Kardeşlik bağlarını güçlendirerek, kaderde, tasada, sevinçte ve yasta bir olarak, birlikte hareket ederek zalimlere, hainlere, işbirlikçilere fırsat vermemiş, şans tanımamıştır. 
Biliniz ki, Söğüt mirası istikbalin güvencesidir.
 Bizim aramızda ayrık otları yeşeremeyecektir.
 Bizim safımızda atık ve acul niyetler yer alamayacaktır. 
Bugün ihtiyaç duyduğumuz ruhun kaynağı Söğüt’tür. 
Dün nasıl küçük bir beylikten büyüye büyüye bir cihan mefkûresine imza atmışsak Allah’ın izniyle yine yaparız, yine başarırız. 

MHP Lideri Bahçeli, Söğüt'te önemli mesajlar verdi
Aziz ceddimiz taviz vermedi, teslim olmadı, güç odaklarından, muhasım çevrelerden aman dilenmedi. 
Bugün de yapmamız gereken budur. 
Türk milletinin bekası tarihin her döneminde titizlikle korunmuştur. 
Dün Bizans ve Haçlı operasyonları vardı, bugün emperyalizm ve desteklediği terör örgütleri vardır. 
Dün Anadolu’nun fethinden dolayı kuduranlar vardı, aynıları bir kez daha nöbet başındadır.
 Türk milleti varlığını ne pahasına olursa olsun savunacaktır. 
Bu Ertuğrul Gazi’nin ve devamı nesillerinin bizlere manevi vasiyetidir. 
Hiç kimsenin ağzına bakamayız. 
Türkiye’yi insani felaketlerin içine çekme tertiplerine, sınırlarımızdaki karanlık senaryolara müsaade edemeyiz. 
Teröristlere ve işbirlikçilerine bu vatanda hayat hakkı tanıyamayız. 
Hainlerin sınır ötesindeki hesaplarına, Fırat’ın doğusundaki haşarata sessiz kalmak, küresel güçlerin oyalamalarına, aldatmalarına, zamana oynamalarına da asla izin veremeyiz. 
Pençe darbesiyle sendeleyen, Kıran Operasyonuyla şaşkına dönen hainleri hem topraklarımızdan, hem de Misak-ı Milli alanından temizlemek, kendi işimizi de kendimiz yapmak zorundayız. 
Hiç kimseden korkumuz yoktur. 
Kahraman bir ceddin torunları olarak tam bağımsız yaşamak milli bir vecibedir. 
Asırlar evvel Fırat’ın sularına büyük ceddimiz Süleyman Şah’ı vermiştik, inanıyorum ki, aziz naaşı tekrar eski yerine konulacak, bizim olan toprakta ruhu şad olacaktır. 
Bizim Fırat’ın doğusuna vereceğimiz ise sadece Türk milletinin güçlü sesi, muktedir müdahalesi, hıyanetin tepesine indireceği demir yumruğudur. 
Türk milleti, tarihin hiçbir devrinde geri adım atmadı. 
Tehditlere kulak asmadı, zulmü kabullenmedi.
 İstediğimiz huzurdur, güvenliktir, bekamızın ve egemenlik haklarımızın sonsuza kadar yaşamasıdır. 
Bu isteklerimizle kimin sorunu varsa bizim de onlarla sorunumuz olacaktır. 
Bizim önümüzü kesmek için kimler plan yapıyorsa bilsinler ki, ölürsem şehit, kalırsam gazi diyen bir millete karşı yerle yeksan olmaktan başka kurtuluşları da bulunmayacaktır. 
Varlığımızın bedelini asırlar içinde pek çok defa ödedik.  
Gerekirse tekrar ödemeye hazır olduğumuzu, bunu da seve seve yapacağımızı herkesin bilmesinde yarar vardır.  

Değerli Vatandaşlarım, 
Saygıdeğer Misafirler, 
Varlığı olan her milletin üzerinde yaşadığı bir vatanı vardır ve olacaktır. 
Tarihin, talihin ve hayatın şaşmaz gerçeği kuşkusuz böyledir. 
Vatan demek imara açılmış arazi, hibe edilmiş arsa, bahşedilmiş, lütfedilmiş, ikram edilmiş toprak parçası demek değildir. 
Biz bu aziz vatanı çekilişten kazanmadık, eşantiyondan düşürmedik, hediye almadık.
 Söğüt bunun tarihi kanıtıdır. 
Can dediler verdik, kan beklediler döktük, bu toprakları Türk milletinin ebedi yurdu olarak dünyaya sabır ve sebatla tescil ettirdik. 
Bir coğrafyayı vatan yapan, bir mücadeleden ve muhabereden vatan çıkaran sayısız ve birbiriyle eklemlenmiş zincirleme hadiseler silsilesi bulunmaktadır. 
Vatan bir zaman aralığının, bir tarih anının tesadüfi mahsulü olmayıp; mazisi uzun yıllara yayılmış meşakkatli bir arayışın inançla kökleşmiş mükâfatıdır. 
Türk milleti bu mükâfatı bileğinin hakkıyla, inancının haysiyetiyle hak etmiştir.  
Biliyoruz ki, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. 
Bu kan ise damarlarda asırlardır devinen ve dolaşan yegâne kudrettir. 
Bir toprağa vatan mührünü vuran uğrunda gösterilen fedakârlıklar, ufkunda yükselen şehitlik feragatidir. 
Çok şükür bu fedakârlık bilinci, bu feragat kültürü büyük Türk milletinde fazlasıyla merbut ve mevcuttur. 
Geride kalan onca yüzyıl sahip olunan vatanın stratejik önemine uygun olarak kendi jeopolitiğini ve beşeri zenginliğini geliştirmiştir.
  Selçuklu’dan Osmanlı’ya, oradan da Cumhuriyetimize köklü bir maddi ve manevi veraset olarak intikal etmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti, Anadolu coğrafyasındaki stratejik var olma mücadelesinin tarihi mirasını devralmıştır.  
Çoğunluğu Anadolu'da, bir bölümü Trakya'da bulunan bugünkü sınırlarımızı esas alarak Türk milletine dayalı milli ve üniter bir devlet yapılanması vazgeçilmez bir öncelik olarak kabul edilmiştir. 
Şu gerçeği bilhassa vurgulamalıyım ki, biz bu vatanda misafir değiliz, sığınmacı değiliz, gelip geçici değiliz, yolcu değiliz. 
Ne çizilecek sınırımız vardır, ne verilecek toprağımız. 
Ne vazgeçecek insanımız vardır, ne bölünecek milletimiz. 
Ne yıkılacak devletimiz vardır, ne de heba edilecek bağımsızlığımız. 
Vatanı korumak, vatan kurmak, vatan kurtarmak kadar şerefli bir görevdir. 
Bu itibarla Ertuğrul Gazi sancağı asla inmeyecektir. 
İndirmeye çalışanlar ağır sonuçlarına katlanacaklardır. 
Türk vatanında gözü olanlar, Türk milleti üzerinde hesap yapanlar unutmasınlar ki, Ertuğrul Gazi ahlakı heybetle ve heyecanla ayaktadır. 
Terör örgütlerini kullanarak zehir saçanlara, fütuhat mirasının rövanşını alabilmek için zulmü rehber edenlere Bizans çetelerinin pespaye durumunu, İzmir’de denize dökülen müstevlilerin kepaze hallerini hatırlatmak isterim. 
Türk milleti birdir, devletiyle bütünleşmiştir. 
Bizi bölemeyecekler, tarihi varlığımıza kast edemeyecekler. 
Gerekirse hepimiz şehit oluruz, ama bu vatanı asla teslim etmeyiz. 
Bilinmelidir ki, 948 yıldır üzerinde yaşadığımız bu kutsal vatan toprakları; muzaffer atalarımızın emaneti olup, varlığı her türlü mülahazanın üzerinde tutulması gereken bir hazinedir. 
Bu hazineyi yağmayı düşünen iç ve dış mihrakları doğduklarına doğacaklarına pişman etmek Türk milleti için şeref konusudur. 
Onlar kaçacak biz kovalayacağız, onlar pusu kuracak biz bozacağız, tuzak kuracaklar biz dağıtacağız, eninde sonunda da yakalarından tutup yaptıklarının hesabını birer birer soracağız. 
Türkiye’nin çöküşü için faal halde bulunan şer ve şiddet cephesine karşı Söğüt oluruz, Kosova oluruz, Niğbolu oluruz, Mohaç oluruz, Preveze oluruz, Çanakkale oluruz, Anafartalar oluruz, Conkbayırı oluruz, Sakarya oluruz, Dumlupınar oluruz, bir kez daha taarruz ederek dedelerinin yanına gömeriz. 
Geçmişte Türk milletini yok etmeye azmeden melun güçlere nasıl cevap verilmişse, bugün de bu büyük milletin iradesinin yeniden şahlanarak hak edenlere Osmanlı’nın şamarını indireceği muhakkaktır. 
Bu itibarla, Türk milletinin yeniden küresel arenada güçlü ve sözü dinlenir bir hale gelmesi, muhterem ceddimizle başlayan tarihi mirasa sarılarak gerçekleşecek ve mutlaka başarılacaktır. 
Bu düşüncelerle yolundan ve ilkelerinden ayrılmama konusunda son derece inançlı olduğumuz mübarek büyüğümüz Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi’yle birlikte tüm ceddimize, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, huzurlarınızda muhterem anılarını şükran ve minnetle yad ediyorum. 
Konuşmama son verirken nice yıllarda Söğüt’te buluşmayı diliyor, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. 
Sağ olun, var olun, 
Cenab-ı Allah’a emanet olun. 
Ne Mutlu Türküm Diyene. 


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer MHP HABER Haberleri

Başlık Tarih
 
"Kayseri'de güçlenen bir teşkilat yapısı var"15 Ağustos 2020
Gönlümüz de kapımız da herkese açık13 Ağustos 2020
CHP'de taşeron teslimiyetçi zihniyetin işi zor13 Ağustos 2020
Zillet cephesini büyük bir nefret ve hiddet dalgası sardı12 Ağustos 2020
Bahçeli: Türkiye’yi Akdeniz’den çıkarmaya hiçbir ülkenin gücü yetmeyecektir12 Ağustos 2020
MHP Kayseri Teşkilatı 16 ilçe kongresini 2 günde bitirecek10 Ağustos 2020
MHP, kongre sürecini İlkadım'dan başlattı09 Ağustos 2020
CHP'de sular durulmaz,04 Ağustos 2020
Bahçeli sosyal medya suskunluğunu bozdu31 Temmuz 2020
Bahçeli, Başbuğ Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti31 Temmuz 2020
MHP'nin bayramlaşma programı belli oldu30 Temmuz 2020
Anıtkabir-Ayasofya kutuplaşması yaratmak soysuzluktur30 Temmuz 2020
Başkan Avcı’dan “Yabancı sansür” çıkışı!30 Temmuz 2020
MHP Adana'da kongre heyecanı29 Temmuz 2020
Bugünkü CHP'nin Atatürk'le hiçbir bağlantısı kalmamıştır28 Temmuz 2020
Bahçeli: Atatürk’e, lanet okuyacak bir hayasız henüz anasından doğmamıştır28 Temmuz 2020
Kadın cinayetlerine sıfır tolerans göstermeliyiz22 Temmuz 2020
Bahçeli: Ayasofya'nın açılması egemenlik hakkımız21 Temmuz 2020
Başkan Avcı, kongre çalışmalarına hız verdi19 Temmuz 2020
Bahçeli’den Ayasofya Camisi’ne özel yüzük18 Temmuz 2020
Hüznümüzün izahı, üzüntümüzün ifadesi yoktur16 Temmuz 2020
Bahçeli: 15 Temmuz’da ihanet imanı yenememiştir14 Temmuz 2020
“TÜRK MİLLETİ HAKKINI VE HUKUKUNU UYANIK BİR ŞUURLA MUHAFAZA EDECEK”14 Temmuz 2020
'MHP; Türk siyasi hayatında barış iklimine gölge veren çınar olmuştur'13 Temmuz 2020
Ayasofya Camisi Türk milletinin emanetidir11 Temmuz 2020
Bahçeli'den Ayasofya yorumu: İrade milletin, karar hukukundur10 Temmuz 2020
Egemenliğimize ne el, ne de dil uzatılmasına izin veririz10 Temmuz 2020
Kadınlarımızı ve Devletimizi hedef aldılar10 Temmuz 2020
Bilge Liderimizle, milli siyasetimizle gurur duyuyoruz09 Temmuz 2020
Bahçeli’den Sakarya’daki patlamaya ilişkin açıklama09 Temmuz 2020
Bahçeli’den teşkilatlara genelge08 Temmuz 2020
Bahçeli, belediye başkanlarını topluyor06 Temmuz 2020
Bahçeli: Ayasofya ile ilgili ABD ve AB kaynaklı şantajlar yok hükmündedir04 Temmuz 2020
Devlet Bahçeli karar aldı, teşkilat hemen uyguladı01 Temmuz 2020
Bahçeli sosyal medya hesaplarını askıya aldı01 Temmuz 2020
Sahil şeridimizi fırsata dönüştürmek istiyoruz01 Temmuz 2020
MHP'nin 13. Olağan Kurultay sloganı belli oldu!30 Haziran 2020
Bünyamin Avcı: Lider Bahçeli'nin sözü sözümüz, yolu yolumuz30 Haziran 2020
Semih Yalçın: Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli partimizin tek adayı29 Haziran 2020
"Silivri'ye hizmette 1.yıl" toplantısı27 Haziran 2020
Adalet suçu aklamak, suçluyu temize çıkarmak değil23 Haziran 2020
Türkiye bu kepazeliği affetmeyecek22 Haziran 2020
MHP'de MYK toplantısı Lider Bahçeli başkanlığında toplandı19 Haziran 2020
Adana’da MHP’ye toplu katılım!18 Haziran 2020
“MHP, TÜRK DÜNYASININ DA MORAL GÜCÜDÜR!”18 Haziran 2020
Ayasofya üzerinde tasarruf hakkı Türk milletine aittir16 Haziran 2020
MHP’nin 13. Olağan Büyük Kurultayı tarihi açıklandı15 Haziran 2020
Yangına körükle gittikleri çok açıktır15 Haziran 2020
Ayasofya Camisi Müslüman gönüllerle buluşmalıdır14 Haziran 2020
Biz Liderimizin Yanındayız, Siz Nerdesiniz..?11 Haziran 2020
Bu yanlışın vahim sonuçları olabilecektir10 Haziran 2020
MHP’de Haziran ayı gündemi yoğun09 Haziran 2020
Ayasofya’dan çan sesi değil, Allah’ın izniyle ezan sesi yükselecektir08 Haziran 2020
MHP'li Sarıçam Belediyesi üreticilerden de dua alıyor!05 Haziran 2020
MHP'den CHP'ye maske tepkisi04 Haziran 2020
Devlet Bahçeli’den teşkilatlara 9 maddelik genelge02 Haziran 2020
Erken seçim söylemi kirli bir tertiptir01 Haziran 2020
Zulüm 1453’de başladı diyenler ve pusu kuranlar kötürüm olacaklardır29 Mayıs 2020
MHP'nin duruşu milli, misyonu küresel boyutludur!28 Mayıs 2020
Devlet Bahçeli ve MHP, birlik ve bütünlük demektir.28 Mayıs 2020
Ülkücü şehitler Türk milletinin iftihar ve irade cevherleridir26 Mayıs 2020
Milletin dertlerine “deva” olmak için çıktıkları yol, yol değildir26 Mayıs 2020
Bahçeli'den Siyasi Partiler Kanunu açıklaması: Tam destek vereceğiz24 Mayıs 2020
HER TÜRLÜ KUMPASI YIKACAĞIZ23 Mayıs 2020
İrade varsa istikbal vardır, iman varsa imkan olacaktır22 Mayıs 2020
Bahçeli muhalefetin yeni Ali Cengiz oyununu deşifre etti19 Mayıs 2020
Siyasi etik kanunu çıkarılsın19 Mayıs 2020
Bayram öncesi esnafa müjde verilsin18 Mayıs 2020
İlk adımla ilk kurşunun emaneti milli vicdanlarda hala diridir18 Mayıs 2020
"Hain Gülen’i meşrulaştırma arayışı zalimce bir oyundur"15 Mayıs 2020
Toprak vatan, dil varlıktır! İkisi de Türk milletinin onur vahasıdır14 Mayıs 2020
vekil seçmeni aradı, inandıramadı14 Mayıs 2020
KÖYE DÖNÜŞ TEŞVİK EDİLMELİDİR…14 Mayıs 2020
Bahçeli: Masa; masaldır, maval okumaktır11 Mayıs 2020
CHP küresel tefecilere, vatansız fesat yuvalarına kucak açıyor09 Mayıs 2020
Annelerimizin yetiştirdiği evlatlarla, Türklük cevheri işlenmeye devam edecek09 Mayıs 2020
Türkiye’nin çöküşünü isteyenler avuçlarını yalayacaklardır07 Mayıs 2020
Darbeci geleneğin siyaset ayağı olan CHP suçüstü yakalanmıştır05 Mayıs 2020
Davasına aidiyeti olmayanların 'Ben MHP’liyim' deme hakkı yoktur02 Mayıs 2020
Bahçeli: İhanete taşeronluk yapanlar silinip gidecek02 Mayıs 2020
MHP Lideri Bahçeli’yi katliama teşvik iftirası kimsenin haddi değildir30 Nisan 2020
Ülkücülük zamana ve zemine göre şekil değiştirmez29 Nisan 2020
Bahçeli: 'MHP Diyanet İşleri Başkanı’nın sözlerine aynen iştirak etmektedir'28 Nisan 2020
"MHP İl Teşkilatı kongreleri başlatmaya her zaman hazır"28 Nisan 2020
23 Nisan ve Ramazan mesajı24 Nisan 2020
Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katıldı23 Nisan 2020
Sadir Durmaz'dan MHP'li Belediyelere Ramazan Genelgesi 22 Nisan 2020
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Her çağrısı çürük, her teklifi beyhudedir22 Nisan 2020
Fırsatçı CHP yine çuvallamış, yine duvara toslamıştır20 Nisan 2020
Bahçeli'den koronavirüs Çin'de üretildi iddialarına cevap20 Nisan 2020
Bahçeli talimat verdi! Teşkilatlara uyarı 11 Nisan 2020
Bülbül: "Ya olduğunuz gibi görünün" 09 Nisan 2020
TERÖRİST AFFI GİRİŞİMLERİNE TEPKİ09 Nisan 2020
Öztürk: MHP kriz çözen partidir09 Nisan 2020
Ülkücü-Milliyetçi Hareket’in fikri hür, vicdanı hür, irfanı hürdür08 Nisan 2020
Bu felaketten daha güçlü çıkacağız07 Nisan 2020
Bahçeli, AA’nın 100. yılını kutladı06 Nisan 2020
Başbuğ Alparslan Türkeş Kalbimizdesin05 Nisan 2020
Bahçeli, Başbuğ Türkeş’in kabrini ziyaret etti04 Nisan 2020
Merhum Başbuğ Türkeş'in vefat yıl dönümü ...04 Nisan 2020
Türkeş, her vatandaşımızın örnek alması gereken Türk büyüğü03 Nisan 2020
Merhum Türkeş Bey'in yaktığı meşale sönmeyecek03 Nisan 2020
Alparslan Türkeş'i ölümünün 23. yılında ...03 Nisan 2020
Alparslan Türkeş’in diktiği Fidanlar Kök Saldı03 Nisan 2020
Alınan tüm tedbirlere eksiksiz olarak uymalıyız02 Nisan 2020
Kayaalp'ten 'Biz Bize Yeteriz'01 Nisan 2020
Esnaf, SGK ve BAĞ-KUR primleri01 Nisan 2020
Saimbeyli’de kimse aç ve açıkta kalmayacak01 Nisan 2020
Vatanı korumak şerefli bir görevdir01 Nisan 2020
Sadir Durmaz'dan belediye başkanlarına mesaj01 Nisan 2020
Bahçeli: virüs dönemini atlatacağız30 Mart 2020
Türk milleti bu badireyi atlatacak, bu belayı def edecektir28 Mart 2020
MHP'den 'SaygılıOl' paylaşımı26 Mart 2020
ÜLKÜCÜ MHP’de olur.25 Mart 2020
Bahçeli: Koronavirüs ile mücadeleyi Allah'ın izniyle kazanacağız21 Mart 2020
Mümkün mertebe evde kalın19 Mart 2020
'Çanakkale Deniz Zaferi Türk Tarihinin Dönüm Noktasıdır'17 Mart 2020
Bahçeli'den koronavirüs açıklaması!17 Mart 2020
“İlham kaynağımız Atatürk olmalı!”16 Mart 2020
Liderimiz çocukların gözyaşlarını sildi...15 Mart 2020
Baki Ersoy: "Biz zalimlerin karşısında olacağız,"14 Mart 2020
“İstiklal Marşımız milli mutabakat metnidir”14 Mart 2020
“BU ESERLERİ AFYONKARAHİSAR’A KAZANDIRMALIYIZ”10 Mart 2020
Türkiye Cumhurbaşkanı’na hakaret hepimize hakarettir.10 Mart 2020
Bahçeli : Durduğumuz yer Türkiye’dir06 Mart 2020
MHP MÜLTECİ ÇOCUKLARI İÇİN KREŞ YAPACAK04 Mart 2020
MHP Van Tuşba ilçe Başkanı Yahya Cancan'dan İdlib Açıklaması04 Mart 2020
''Şehitler Tepesi'' tepkisi: Sözleri vatana ihanettir03 Mart 2020
MHP sayesinde bölücü kalkışma hedefe erişememiştir02 Mart 2020
Bahçeli'den sınıra 'Göçmen Kreşi' kurulması talimatı02 Mart 2020
Üç hilâlin bir jeopolitiği vardır02 Mart 2020
“MHP VAR OLDUĞU SÜRECE BU DEVLET ÇÖKMEZ”01 Mart 2020
MHP'den teşkilatlara uyarı01 Mart 2020
“Aynı şuur ve ruhta buluşma günü!”29 Şubat 2020
Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir28 Şubat 2020
Türk Milleti İdlib ve Libya'da onur mücadelesi yapmakta27 Şubat 2020
Karataş, İspir'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu kutlamalarına katıldı26 Şubat 2020
MHP'ye sosyal medyadan istikamet çizilemez25 Şubat 2020
'Şeref aylığı tutarı herkese eşit olmalı'24 Şubat 2020
MHP'ye 350 yeni üye24 Şubat 2020
Bahçeli’den Millet Kütüphanesi’ne kitap bağışı22 Şubat 2020
Taytak başkanları Ankara’da ağırladı21 Şubat 2020
"ESAD GİTMEDEN BARIŞ GELMEZ"18 Şubat 2020
MHP Adana’da 51 yıllık onur!12 Şubat 2020
TÜRKİYE ŞAM'A GİRMELİ, ZALİMLERİ YERLE YEKSAN ETMELİDİR11 Şubat 2020
Milliyetçi Hareket vatan sevgisinin kefili08 Şubat 2020
Şan ve şerefle dolu 51 yıl...08 Şubat 2020
MHP siyasette 51 yılı geride bıraktı08 Şubat 2020
Bahçeli'den, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya istifa çağrısı!08 Şubat 2020
Bahçeli'den AB'ye sert tepki! Kepazelik ve soysuzluktur06 Şubat 2020
MHP’den CHP hakkında suç duyurusu06 Şubat 2020
Sarıçam’dan rekor kıracak proje!05 Şubat 2020
Bir ölür bin diriliriz, çünkü biz Türk milletiyiz!03 Şubat 2020
Kadın vatandır, kadın annedir!02 Şubat 2020
CHP, gizli gizli millete tuzak kurma hesabındadır02 Şubat 2020
"ADANA ÇOK ŞANSLI"01 Şubat 2020
'Bu namertlik skandal ötesidir'30 Ocak 2020
ABD ve İsrail ateşle oynamaktadır!30 Ocak 2020
Bahçeli'den deprem mesajı28 Ocak 2020
Başkan Karataş, TÜRKAV ve KAMU-SEN il temsilcileri ile görüştü.27 Ocak 2020
MHP'den "İnsanlığın Huzuru Projesi"nin hazırlık toplantısı 20 Ocak 2020
MHP Kadroları Manisa'da Vefa Yemeğinde Buluştu19 Ocak 2020
MHP'li Taşdoğan Nadir Hastalıkları meclise taşıdı19 Ocak 2020
Türkiye makûs talihini alt edecektir19 Ocak 2020
Siyasetimiz istikrarlıdır, aynen korunacaktır18 Ocak 2020
Karapıçak: "Yıl sonu itibarıyla üye sayımızı yüzde 20 artırdık"17 Ocak 2020
Bahçeli: Ona kimse İBB Başkanı demeyecek17 Ocak 2020
Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız17 Ocak 2020
LİDERE BAĞLILIK, SAYGI, VEFA VE SADAKAT’TİR16 Ocak 2020
Ezo Gelin15 Ocak 2020
İsmail Poyraz'dan İp'in ilçe başkanına sert tepki 15 Ocak 2020
MHP üzerinde hesap yapılamaz14 Ocak 2020
Başkan Çakır,Bu Memleketin Evlatları Kardeştir...13 Ocak 2020
Bahçeli uyardı! Hedeflerinde Türkiye var12 Ocak 2020
TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE09 Ocak 2020
Milli bekaya sahip çıkıyoruz08 Ocak 2020
Başbakanını biz veriyorduk, asker göndermek ne ki?07 Ocak 2020
"Türk Polisimiz ve Türk Askerimizle gurur duyuyoruz"05 Ocak 2020
Ünlü,"Hedef Kızılelma,hedef Turan ülküsüdür04 Ocak 2020
MHP KARKAMIŞ YÖNETİMİ YENİLENDİ03 Ocak 2020
“Lider Devlet Bahçeli’nin tahayyülleri dahi bizim için birer talimattır"01 Ocak 2020
Bahçeli'den CHP'ye 'Kanal İstanbul' tepkisi31 Aralık 2019
MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ'NİN YENİ YIL MESAJI31 Aralık 2019
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki varlık ve egemenlik hakları sonuna kadar muhafaza edilmelidir28 Aralık 2019
MHP'den Yeni Kanal İstanbul Açıklaması: 'Şartlar Değişti'27 Aralık 2019
'BİRLİKTELİĞİ AHENGE DÖNÜŞTÜRMELİYİZ'25 Aralık 2019
Bahçeli: Bizim tarafımız Türkiye’dir25 Aralık 2019
Semih Yalçın duyurdu! MHP'de çok önemli toplantı25 Aralık 2019
KALYONCU;SU KANUNU BİR AN ÖNCE GÜNDEME ALINMALI24 Aralık 2019
Mesele rant değil, milli anttır, böyle de olmalıdır24 Aralık 2019
MHP, Vali Tutulmaz’a seslendi23 Aralık 2019
Türkiye lider ülke ve küresel bir güç olacak20 Aralık 2019
“Kastamonu İçin Bir Olduk” 19 Aralık 2019
Büyük Türk milleti, Devlet Bahçeli’nin etrafında kenetlenmeye devam edecektir18 Aralık 2019
Ülkemiz kuşatılmak istenmektedir.17 Aralık 2019
Taşdoğan'dan doktorların yurt dışı seyahat sıkıntıları için kanun teklifi17 Aralık 2019
Kadının Siyasetteki Yeri Ve Önemi15 Aralık 2019
Taşdoğan Sağlık Bakanlığı 2020 Bütçe Görüşmelerinde Önerilerini Dile Getirdi15 Aralık 2019
2023 lider ülke Türkiye’sine ulaşılacaksa, millî ve yerli duruş sayesinde ulaşılacak14 Aralık 2019
MHP’den istişare toplantısı13 Aralık 2019
MHP'li Kara: Liderimize yaraşır ve yakışır hizmetler yapmaya çalışıyoruz12 Aralık 2019
MHP'li kadınlardan kadına dair sunum12 Aralık 2019
"Bizi biz yapan tarihimiz ve kahraman ecdadımızdır"12 Aralık 2019
Kumpaslardan Medet Ummayı MHP Olarak Reddediyoruz12 Aralık 2019
Taşdoğan'dan Doktorlar İçin Kanun Teklifi06 Aralık 2019
MHP’li Sazak’tan soru önergesi06 Aralık 2019
MHP'den 'İnsanlığın Huzur Projesi'06 Aralık 2019
MHP'li Pehlivan'dan '5 Aralık Dünya Mühendisler Günü' mesajı05 Aralık 2019
MHP'den Doğu Türkistan açıklaması05 Aralık 2019
Bahçeli: Hiçbir sözümüzü unutmayacağız04 Aralık 2019
Ülkücü vakardan taviz veremeyiz03 Aralık 2019
Alevi Kardeşlerimize Yapılan Terbiyesizlik ..30 Kasım 2019
HDP, PKK’NIN MECLİSTEKİ SİYASİ AYAĞIDIR 29 Kasım 2019
Başbuğ Alparslan Türkeş 102. doğum gününde anılıyor25 Kasım 2019
Fendoğlu, Öğretmenler Günü'nü kutladı23 Kasım 2019
Diyarbakır annelerinden MHP İl Başkanlığına ziyaret23 Kasım 2019
Bahçeli'den Öğretmenler Günü mesajı23 Kasım 2019
Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu zırvada rekor kırdı22 Kasım 2019
MHP Lideri Bahçeli'den EYT açıklaması19 Kasım 2019
MHP İzmir İl Başkanı ŞAHİN; Türkiye Ortak Milli Değerlerin Ülkesidir19 Kasım 2019
"Bu tempomuza ayak uyduramayanlar olursa..."17 Kasım 2019
MHP'li Sazak, engelli çocukları bakana sordu14 Kasım 2019
Liderimiz ; hiçbir tezvirata fırsat ve geçit vermeyecektir.13 Kasım 2019
Bahçeli'den ABD'ye sert tepki: Tutarsız, dengesiz13 Kasım 2019
'Devlet Bahçeli Türk Milletinin medarı iftiharıdır'12 Kasım 2019
Bahçeli'nin Atatürk sevgisinden şüphe eden alçaklara...11 Kasım 2019
Kuruluş ruhu hamdolsun ayaktadır09 Kasım 2019
Bunlar iblisin cani ajanlarıdır08 Kasım 2019
Kararı ne olursa olsun Erdoğan'ın yanındayız06 Kasım 2019
Amerikan rüyasının cenazesi kalkacaktır06 Kasım 2019
KHK faciadır demek büyük bir haksızlık ve hadsizliktir05 Kasım 2019
ABD hem sabıkalı hem de suçlu30 Ekim 2019
Bahçeli'den Cumhuriyet Bayramı mesajı28 Ekim 2019
Avcı: Yaşamak Hakkımız Yaşatmak Borcumuz!28 Ekim 2019
Cumhuriyet bayramı mesajı28 Ekim 2019
Bahçeli, "ABD'nin mektubu nezaket dışı bir olaydır. 26 Ekim 2019
'Güçlü Kadın Güçlü Türkiye'20 Ekim 2019
Muhtarlar Günü Mesajı 19 Ekim 2019
Barış Pınarı Harekatı18 Ekim 2019
MHP'den "Toplum, Kadın ve Şiddet" sempozyumu18 Ekim 2019
Türk milleti onuruna düşkün müstesna bir millettir.18 Ekim 2019
MÜSİAD Yönetiminden MHP'ye ziyaret17 Ekim 2019
MHP Adana’da Bahçeli sevinci!16 Ekim 2019
Devlet Bahçeli, istikrar demektir14 Ekim 2019
Barış Pınarı Harekatı'na destek10 Ekim 2019
Avcı: Karar Adana'mıza hayırlı olsun!10 Ekim 2019
Devlet Bahçeli : " Gazamız mübarek, zaferimiz muhkem ve mutlak olsun. "09 Ekim 2019
Aydın MHP; "Devlet; devletin başındadır"05 Ekim 2019
Kimse Dokunulamaz Değildir.04 Ekim 2019
Herkes aklını başına alsın! Türkiye sahipsiz değil04 Ekim 2019

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
HAVA DURUMU
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH