Ana Sayfa > MHP HABER

Gün, birlik, dirlik ve dayanışma günüdür
15 Eylül 2019
Bu haber 437 kez okundu
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın, özel açıklamalarda bulundu.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

İşte Yalçın'ın o açıklamasının tam metni:

Diyarbakır anneleri, geride bıraktığımız yerel seçim sonuçlarından rüzgâr alan partilerden HDP’nin balonunu pek çabuk söndürmüştür.

Ülke çapında ve bölgede barış iklimini üç buçuk çapulcunun ve bölücü bir partinin değil, Türk egemenliğinin sağlayabileceğini unutanlar, gerçekle bir kez daha yüz yüze gelmişlerdir.

PKK’nın siyasi kanadı tarafından dağa kaçırılan oğlunu kurtarmak amacıyla HDP’nin Diyarbakır’daki il binasının önünde eylem başlatan Hacire Ana’nın yiğit çıkışı, sindirilmiş yığınları harekete geçirmiş; bastırılmış tepkileri açığa çıkararak büyük bir kampanyanın kapısını aralamıştır.

Sayıları her geçen gün artan acılı annelerin HDP/PKK’ya karşı çıkışı, meseleyi artık hem bir hürriyet hem de barış ve huzur davası hâline getirmiştir.

Ülkede siyasal ve toplumsa barışı sağlama iddiasındaki HDP’nin çirkin yüzü ve Anadolu’dan Kandil’e uzanan teröre militan temin etme trafiğinin tertipleyicisi olduğu bir kez daha ayan beyan ortaya çıkmıştır.

Çoğu henüz büluğ çağına ermiş körpe gençleri dağa kaçırarak onları birer ölüm ve cinayet makinesi, birer azılı suçlu hâline getiren tezgâhın merkezindeki HDP’ye sonunda bölge halkı isyan bayrağını açmış; bu hareket, yurdun dört bir yanından gelen yüreği yanık anne ve babalar tarafından desteklenmeye başlamıştır.

Bütün bu gelişmeler, devletin terörle mücadelede gösterdiği sebat ve kararlılığın bir sonucudur. Büyük fedakârlıklar ve sayısız şehitle teröre karşı yürütülen amansız mücadele sonuç vermeye başlamıştır.

Devletin güven ortamını sağlaması, PKK’dan rahatsız ama sindirilmiş, suskun ve çaresiz ailelere bölücü örgütten hesap sorabilecek, sorumluların yakasına yapışabilecek vasatı hazırlamıştır. Bu, devletimizin başarısıdır.

MHP sözcüleri, yıllarca HDP’ye ve bu partinin geçmişteki versiyonlarına defalarca “Çekin ellerinizi Kürt kökenli gençlerin üzerinden!” diye seslenmiştir. MHP, yıllardır “Bu böyle gitmeyecek, çocukları dağa kaçırılarak boş hayaller uğruna militanlaştırılan analar bir gün bunların yakasına yapışacak.

‘Evlatlarımızı niye kırdırıyorsunuz?’ diye hesap soracak.” demiştir. Lakin PKK’nın siyasi kanadı, inatla insan ticaretini ve kanlı terör eylemlerini sürdürmüştür. Emperyal güçlerin, küresel aktörlerin taşeronluğundan vazgeçmemiştir.

Ancak her geçen zaman HDP/PKK’nin aleyhine işlemiştir. Çocuklarının kanı üzerinden siyaset yapan bölücü örgütün siyasi temsilcisine sonunda en büyük tepkiyi sonunda bölge halkı, evlatlarının akıbetine ağlayan analar vermiştir.
MHP yine haklı çıkmıştır.

Sorumsuz İP Müdiresinin iddia ettiğinin aksine, evlatlarını kaçıran PKK’dan onları geri isteyen anaların adresi devlet kapısı değil, elbette bölücü örgütün siyasi kanadıdır. Bu sebepledir ki anaların HDP Diyarbakır il binasının önünü seslerini duyurmak için seçmeleri çok isabetli olmuştur.

Demokrasimizin nimetlerinden istifade eden ve halkın oylarından aldığı gücü demokratik meşruiyetin sınırlarının ötesine taşıyıp PKK’yı meşrulaştırmak için kullanan, çocuklarını kanlı terör makinelerine dönüştüren HDP’ye ana ve babaların tepki göstermeleri, bu partiden hesap sormaları çok normaldir.

Terör eylemlerinde çocukların ölmesinden, masumlarının kanının akmasından devlet değil, HDP/PKK’nın sorumlu olduğunu herkes pekiyi bilmektedir.

Teröre karşı operasyonlar yapılıyor ve sonuçta teröristler ölüyorsa bu devletin kan emiciliği, kendi vatandaşının kanını acımasızca akıtması olarak değerlendirilebilir mi?

Varlığına kasteden silahlı hareketlere, her devlet şiddet ve kararlılıkla karşılık verir. Bu; devlet olmanın, var olmanın, egemenlik ve bütünlüğünü korumanın gereğidir.
Elbette hesap sorulması gereken, terör eylemlerinin taşeronları, tertipçileri ve failleridir.

HDP, Kürt kökenli vatandaşlarımızın ikinci sınıf insan muamelesi ve zulüm gördüğünü öne sürerek bölge insanının hassasiyetlerini ve inançlarını kaşımakta, sözde Kürdistan’ın bağımsızlığı için mücadele ettiğini söylemektedir.

Oysa sadece bölgede değil, Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan Kürt kökenli vatandaşlarımız etle tırnak gibi toplumla kenetlenmiş, sosyal yapının ayrılmaz bir parçası hâline gelmiştir. İstanbul’daki, İzmir’deki Mersin’deki insanları birbirinden ayırmak mümkün değildir. Üstelik Kürt kökenliler de, diğer etnik kökenli vatandaşlarımız da ülkede fırsat eşitliğinden ve teşebbüs hürriyetinden yararlanmaktadır.

Onlardan başbakan, cumhurbaşkanı, bakan, milletvekili ve iş adamı çıkmaktadır. Türkiye’nin imkân ve zenginlikleri hakça paylaşılmaktadır. Ayrıca yasalar önünde herkes eşit muamele görmekte, etnik aidiyetler üzerinden tercih yapılmamaktadır.

Kürt kökenli vatandaşlarımızın dışlandığına, ikinci sınıf insan muamelesi gördüğüne tek örnek gösterilemez. Devlet, bir etnik veya dinî grubu hedef alarak hareket etmez ama bunlar içinden varlığına kasteden, başkaldıran silahlı gruplar türerse gereğini kararlılıkla yerine getirir. Bu olgu, bütün dünyada aynıdır.

Mesela İspanya’da devletin bütünlüğünü tehdit eden hareketlere yeltenen politikacılar en ağır cezalara çarptırılmışlardır. Devlet; Katalonya özerk yönetiminin başbakanını ve bakanlarını ayrılıkçı, bölücü eylemlerinden dolayı tutuklamış ve siyasetten men etmiştir.

Türkiye açısından asıl ayrımcılık, kendini bin yılı aşan bir arada yaşama kültüründen ve birliktelikten soyutlamaktır. İşte HDP/PKK da bu ayrılıkçılık ve soyutlama çabası içindedir.

Yakın bir zamana kadar sindirme, baskı, zulüm, işkence ve cinayetlerle halkı susturmayı başaran HDP için yolun sonu görünmüştür. Sadece bölge halkının değil, bütün Türkiye’de çocukları ailelerinden koparılarak alçakça eylemler için eğitilen anne ve babaların da sesi yükselmiştir. Ana ve babaların feryadı sadece HDP Diyarbakır il binasının önüne değil, bir çığlık gibi ülkenin dört bir yanına ulaşmıştır.

Artık bunun dönüşü yoktur. Bu süreç, evlatlarını suç makinesi ve terör aleti durumuna getiren bölücü örgütün eli kolu tamamen koparılıncaya, HDP’nin Kandil’le eleman temin etme çabaları tamamen bitirilinceye kadar devam edecektir.

HDP/PKK’nın, Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada yükselişinin önüne geçmek isteyen küresel aktörlerin maşası olduğu artık kimse için sır değildir.

Şurası asla unutulmamalıdır ki Anadolu’da Türk hâkimiyetinin, Türk esenliğinin olmadığı bir hayat, sadece kendi coğrafyamızın parçalanmasıyla sonuçlanmayacak, bölgesel kaosu kalıcı kılacaktır.

Türkiye’nin egemen ve güçlü bir devlet olarak ayakta durmadığı bir Ortadoğu’da yangın durmayacaktır.

Türkiyesiz bir Ortadoğu, vaktiyle sadece Osmanlının bir arada barış içinde yaşamalarını sağlayabildiği etnik ve dinî grupların birbirini boğazlamaya devam etmesi demektir. Hatta daha da ötesi, Ortadoğu’da kıyamete kadar sürecek bir fitnenin ve karışıklığın hâkim olması demektir.

Türkiye; sadece bölgede değil, dünyada da barış ve istikrara katkıda bulunan tarihî bir misyona sahiptir. Yaşadığımız coğrafya kadar genetik kodlarımız ve şanlı geçmişimiz de Türkiye’ye bu misyonu tabii bir vecibe, tarihî bir görev olarak yüklemiştir.

Türkiye, Irak ve Suriye gibi Batılı ülkeler tarafından terör bataklığına saplanmış ülkelere huzur, sükûn ve istikrar getirmek için, bu ülkelerin toprak bütünlüğü için çabalarken içeride teröre karşı amansız bir mücadele vermektedir.

Güney hudutlarının güvenliğini garanti altına almayı hedefleyen askerî operasyonların ve güvenli bölge oluşturma gayretlerinin nihai sonuç vermesi, bir bakıma içeride terörün kalıcı olarak bitirilmesine bağlıdır.

Türkiye sınır ötesinde uluslararası hukuktan aldığı meşruiyetle güvenliğini sağlamaya çalışırken içeride bizi sırtımızdan hançerleyen hain ellerin kalıcı olarak kırılması; PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin tamamen etkisizleştirilmesi hayati önem arz etmektedir.

HDP/PKK’nın siyasi stratejisi ve taktikleri; tıpkı Osmanlı ordusu Birinci Dünya Savaşı sırasında savaşırken cephe gerisinde sivil halka saldıran, silahlı gruplar oluşturarak Osmanlı ordusunu arkadan vurmaya çalışan ayrılıkçı Ermeni ve Rum çetelerinin eylemlerini hatırlatmaktadır.

Çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 500 binden fazla Türk ve Müslüman bu çetelerin saldırılarında hayatını kaybetmiştir. Devlet tehcir kararı alınca da emperyalist ülkeler büyük gürültü koparmıştır. Cephe gerisinde soykırıma uğrayan Türkler olduğu hâlde, 35-40 bini aşmayan kayıplarını on katına çıkaran Ermeni diasporası, sonraları, “Türkler bizi soykırımdan geçirdi.” diye temelsiz iddialara sarılmıştır.

Tarih tekerrürden ibaret olsa da Türk milleti benzer oyunun sahnelenmesine bir daha asla izin vermeyecektir. Bin yıllık kardeşlik hukuku küresel aktörlerin oyunlaranı bozacak kadar sağlam ve bağlayıcıdır. Temelinde de kederde ve kıvançta ortaklık; inanç, kader ve gönül birliği yatmaktadır.

Bu bağlamda anaların Diyarbakır’dan yükselen ve hem Türkiye’nin tarihî misyonunu hem de bin yıllık kardeşlik hukukunu temiz vicdanlara bir kez daha hatırlatan çığlığı, devletin terörle mücadelede elini güçlendirecektir. Zaten çok güçlü olan halk desteğini daha da kuvvetlendirecektir.

HDP/PKK’nın militan temini ve üretimi girişimlerinin tamamen son bulması, elbette Türkiye’nin terörle mücadeledeki bölgesel çabalarını da başarıya götürecektir.

O bakımdan; Diyarbakır’da bütün tehditlere, korkutma ve yıldırma çabalarına direnen cesur analara devletimizle beraber bütün toplum kesimleri, bütün siyasiler, bütün sivil toplum örgütleri canı gönülden destek vermelidir.
Gün; birlik, dirlik ve dayanışma günüdür.TÜRKGÜNFacebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer MHP HABER Haberleri

Başlık Tarih
 
MHP'den "İnsanlığın Huzuru Projesi"nin hazırlık toplantısı 20 Ocak 2020
MHP Kadroları Manisa'da Vefa Yemeğinde Buluştu19 Ocak 2020
MHP'li Taşdoğan Nadir Hastalıkları meclise taşıdı19 Ocak 2020
Türkiye makûs talihini alt edecektir19 Ocak 2020
Siyasetimiz istikrarlıdır, aynen korunacaktır18 Ocak 2020
Karapıçak: "Yıl sonu itibarıyla üye sayımızı yüzde 20 artırdık"17 Ocak 2020
Bahçeli: Ona kimse İBB Başkanı demeyecek17 Ocak 2020
Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız17 Ocak 2020
LİDERE BAĞLILIK, SAYGI, VEFA VE SADAKAT’TİR16 Ocak 2020
Ezo Gelin15 Ocak 2020
İsmail Poyraz'dan İp'in ilçe başkanına sert tepki 15 Ocak 2020
MHP üzerinde hesap yapılamaz14 Ocak 2020
Başkan Çakır,Bu Memleketin Evlatları Kardeştir...13 Ocak 2020
Bahçeli uyardı! Hedeflerinde Türkiye var12 Ocak 2020
TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE09 Ocak 2020
Milli bekaya sahip çıkıyoruz08 Ocak 2020
Başbakanını biz veriyorduk, asker göndermek ne ki?07 Ocak 2020
"Türk Polisimiz ve Türk Askerimizle gurur duyuyoruz"05 Ocak 2020
Ünlü,"Hedef Kızılelma,hedef Turan ülküsüdür04 Ocak 2020
MHP KARKAMIŞ YÖNETİMİ YENİLENDİ03 Ocak 2020
“Lider Devlet Bahçeli’nin tahayyülleri dahi bizim için birer talimattır"01 Ocak 2020
Bahçeli'den CHP'ye 'Kanal İstanbul' tepkisi31 Aralık 2019
MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ'NİN YENİ YIL MESAJI31 Aralık 2019
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki varlık ve egemenlik hakları sonuna kadar muhafaza edilmelidir28 Aralık 2019
MHP'den Yeni Kanal İstanbul Açıklaması: 'Şartlar Değişti'27 Aralık 2019
'BİRLİKTELİĞİ AHENGE DÖNÜŞTÜRMELİYİZ'25 Aralık 2019
Bahçeli: Bizim tarafımız Türkiye’dir25 Aralık 2019
Semih Yalçın duyurdu! MHP'de çok önemli toplantı25 Aralık 2019
KALYONCU;SU KANUNU BİR AN ÖNCE GÜNDEME ALINMALI24 Aralık 2019
Mesele rant değil, milli anttır, böyle de olmalıdır24 Aralık 2019
MHP, Vali Tutulmaz’a seslendi23 Aralık 2019
Türkiye lider ülke ve küresel bir güç olacak20 Aralık 2019
“Kastamonu İçin Bir Olduk” 19 Aralık 2019
Büyük Türk milleti, Devlet Bahçeli’nin etrafında kenetlenmeye devam edecektir18 Aralık 2019
Ülkemiz kuşatılmak istenmektedir.17 Aralık 2019
Taşdoğan'dan doktorların yurt dışı seyahat sıkıntıları için kanun teklifi17 Aralık 2019
Kadının Siyasetteki Yeri Ve Önemi15 Aralık 2019
Taşdoğan Sağlık Bakanlığı 2020 Bütçe Görüşmelerinde Önerilerini Dile Getirdi15 Aralık 2019
2023 lider ülke Türkiye’sine ulaşılacaksa, millî ve yerli duruş sayesinde ulaşılacak14 Aralık 2019
MHP’den istişare toplantısı13 Aralık 2019
MHP'li Kara: Liderimize yaraşır ve yakışır hizmetler yapmaya çalışıyoruz12 Aralık 2019
MHP'li kadınlardan kadına dair sunum12 Aralık 2019
"Bizi biz yapan tarihimiz ve kahraman ecdadımızdır"12 Aralık 2019
Kumpaslardan Medet Ummayı MHP Olarak Reddediyoruz12 Aralık 2019
Taşdoğan'dan Doktorlar İçin Kanun Teklifi06 Aralık 2019
MHP’li Sazak’tan soru önergesi06 Aralık 2019
MHP'den 'İnsanlığın Huzur Projesi'06 Aralık 2019
MHP'li Pehlivan'dan '5 Aralık Dünya Mühendisler Günü' mesajı05 Aralık 2019
MHP'den Doğu Türkistan açıklaması05 Aralık 2019
Bahçeli: Hiçbir sözümüzü unutmayacağız04 Aralık 2019
Ülkücü vakardan taviz veremeyiz03 Aralık 2019
Alevi Kardeşlerimize Yapılan Terbiyesizlik ..30 Kasım 2019
HDP, PKK’NIN MECLİSTEKİ SİYASİ AYAĞIDIR 29 Kasım 2019
Başbuğ Alparslan Türkeş 102. doğum gününde anılıyor25 Kasım 2019
Fendoğlu, Öğretmenler Günü'nü kutladı23 Kasım 2019
Diyarbakır annelerinden MHP İl Başkanlığına ziyaret23 Kasım 2019
Bahçeli'den Öğretmenler Günü mesajı23 Kasım 2019
Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu zırvada rekor kırdı22 Kasım 2019
MHP Lideri Bahçeli'den EYT açıklaması19 Kasım 2019
MHP İzmir İl Başkanı ŞAHİN; Türkiye Ortak Milli Değerlerin Ülkesidir19 Kasım 2019
"Bu tempomuza ayak uyduramayanlar olursa..."17 Kasım 2019
MHP'li Sazak, engelli çocukları bakana sordu14 Kasım 2019
Liderimiz ; hiçbir tezvirata fırsat ve geçit vermeyecektir.13 Kasım 2019
Bahçeli'den ABD'ye sert tepki: Tutarsız, dengesiz13 Kasım 2019
'Devlet Bahçeli Türk Milletinin medarı iftiharıdır'12 Kasım 2019
Bahçeli'nin Atatürk sevgisinden şüphe eden alçaklara...11 Kasım 2019
Kuruluş ruhu hamdolsun ayaktadır09 Kasım 2019
Bunlar iblisin cani ajanlarıdır08 Kasım 2019
Kararı ne olursa olsun Erdoğan'ın yanındayız06 Kasım 2019
Amerikan rüyasının cenazesi kalkacaktır06 Kasım 2019
KHK faciadır demek büyük bir haksızlık ve hadsizliktir05 Kasım 2019
ABD hem sabıkalı hem de suçlu30 Ekim 2019
Bahçeli'den Cumhuriyet Bayramı mesajı28 Ekim 2019
Avcı: Yaşamak Hakkımız Yaşatmak Borcumuz!28 Ekim 2019
Cumhuriyet bayramı mesajı28 Ekim 2019
Bahçeli, "ABD'nin mektubu nezaket dışı bir olaydır. 26 Ekim 2019
'Güçlü Kadın Güçlü Türkiye'20 Ekim 2019
Muhtarlar Günü Mesajı 19 Ekim 2019
Barış Pınarı Harekatı18 Ekim 2019
MHP'den "Toplum, Kadın ve Şiddet" sempozyumu18 Ekim 2019
Türk milleti onuruna düşkün müstesna bir millettir.18 Ekim 2019
MÜSİAD Yönetiminden MHP'ye ziyaret17 Ekim 2019
MHP Adana’da Bahçeli sevinci!16 Ekim 2019
Devlet Bahçeli, istikrar demektir14 Ekim 2019
Barış Pınarı Harekatı'na destek10 Ekim 2019
Avcı: Karar Adana'mıza hayırlı olsun!10 Ekim 2019
Devlet Bahçeli : " Gazamız mübarek, zaferimiz muhkem ve mutlak olsun. "09 Ekim 2019
Aydın MHP; "Devlet; devletin başındadır"05 Ekim 2019
Kimse Dokunulamaz Değildir.04 Ekim 2019
Herkes aklını başına alsın! Türkiye sahipsiz değil04 Ekim 2019
MHP, komisyonda dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanacak04 Ekim 2019
'MHP Lideri Bahçeli'nin durumu iyi, iddialar asılsız'03 Ekim 2019
“LİDERİMİZ, DAVAMIZ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR”02 Ekim 2019
MHP 1 Ekim mesajı01 Ekim 2019
Karaman MHP'de genişletilmiş iştişare toplantısı01 Ekim 2019
Devlet Bahçeli'den İstanbul depremi mesajı27 Eylül 2019
Adana 5 ayda geriye gitti!22 Eylül 2019
MHP Karaman İl Başkanlığı görevine yeni atama21 Eylül 2019
MHP Konya İl Başkanlığına atama!21 Eylül 2019
Hilmi Durgun MHP Antalya İl Başkanlığına atandı21 Eylül 2019
Kadın ve Şiddet Sempozyumu20 Eylül 2019
Kerbela Şehitleri ve Ülkücü Şehitlere vefa!20 Eylül 2019
Gaziler vazgeçilmez kıymetlerdir!19 Eylül 2019
MHP'li Güngöralp'tan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı19 Eylül 2019
'Ahilik kültürü Türk milletini ayakta tutan değerlerden biridir'16 Eylül 2019
12 Eylül'ün yıl dönümü.. Şehitlere dua zalimlere beddua!15 Eylül 2019
MHP’den esnafa 'Siftah bizden Bereketi Allah’tan' ziyareti14 Eylül 2019
KAVGAMIZ ZALİMLERLEDİR14 Eylül 2019
Bahçeli, “Anaların akan gözyaşları, CHP ile HDP’yi zora sokmuştur. 14 Eylül 2019
Sıra Fırat'ın doğusuna gelmiştir14 Eylül 2019
" 12 Eylül Ülkücü Şehitlerini Anma " paneli13 Eylül 2019
12 EYLÜL AÇIKLAMASI13 Eylül 2019
CHP kendisine çeki düzen vermelidir. 12 Eylül 2019
Bahçeli'den Bayburt ve Erzincan ziyareti12 Eylül 2019
'12 Eylül’ü unutmayacağız, unutursak kanımız kurusun'12 Eylül 2019
Hiç şüphesiz tarafımız Türkiye'dir11 Eylül 2019
Hainlere Hayat Hakkı Yok08 Eylül 2019
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den ziyaret07 Eylül 2019
SALİHLİ MİLLİ İRADENİN TEMSİLCİSİ OLMUŞTUR05 Eylül 2019
Bahçeli: Sivas Kongresi’nin şan ve şerefi Cumhur İttifakı’nındır!04 Eylül 2019
Cumhuriyetimizin temelleri Sivas'ta atılmıştır04 Eylül 2019
Tek Yürek Olmalıyız01 Eylül 2019
“Ey edep erkan bilmez yaratık”30 Ağustos 2019
Devlet Bahçeli : MHP ile Ülkü Ocakları her daim ayakta kalacaktır.30 Ağustos 2019
MHP’li Arkaz'dan 30 Ağustos mesajı30 Ağustos 2019
Erkan Akçay'dan 30 Ağustos mesajı29 Ağustos 2019
Özdemir'den 30 Ağustos mesajı29 Ağustos 2019
"MHP'nin yeri terörle mücadele eden taraftır"28 Ağustos 2019
Türkiye Cumhuriyeti’ne âşık Türk Milleti’ne sevdalıyız!28 Ağustos 2019
Yardan ve serden vazgeçmeye hazırız28 Ağustos 2019
PKK uzantısı olanın milli iradesi olmaz28 Ağustos 2019
Devlet BAHÇELİ, Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 Töreni'ne Katıldı.27 Ağustos 2019
'Türk'ün mücadelesi Malazgirt ruhu ile devam ediyor'26 Ağustos 2019
Kararlılığımızı tartışmaya açmamalıyız25 Ağustos 2019
MHP'den teşkilatlara "Malazgirt" genelgesi!23 Ağustos 2019
MHP Adana’da hedef büyük!21 Ağustos 2019
"CHP hemen öne çıkıp PKK’ya siper olmuştur"21 Ağustos 2019
Bahçeli'den Bakan Soylu'ya tebrik19 Ağustos 2019
Bahçeli'den 17 Ağustos mesajı17 Ağustos 2019
MHP , Malataya ´da istişare toplantısı15 Ağustos 2019
'Hükümet Sistemini karşılıksız destekliyoruz'12 Ağustos 2019
"Bizim bakanlık gibi bir beklentimiz yok"11 Ağustos 2019
Bahçeli: Erken seçime ihtiyaç yok11 Ağustos 2019
"FIRAT'IN DOĞUSUNDA HİLAL YÜKSELMELİDİR"08 Ağustos 2019
ÜLKÜCÜ OLACAKSINIZ!08 Ağustos 2019
“ KÜTAHYA BİZİM SEVDAMIZ "07 Ağustos 2019
İP müdiresinin attığı tweet ciddiyetsizlik, seviyesizlik ve çapsızlık örneğidir . . . 02 Ağustos 2019
MHP lideri Bahçeli'den TASAV'a ziyaret01 Ağustos 2019
Bahçeli'den kucaklaşma çağrısı01 Ağustos 2019
FIRAT'IN DOĞUSU ATEŞE VERİLMELİ27 Temmuz 2019
MHP Lideri Devlet Bahçeli Amasya'da27 Temmuz 2019
Hür basın halkın, hakkaniyetin sesidir!25 Temmuz 2019
Türk milleti bağımsızlığını Lozan'da tescil ettirdi24 Temmuz 2019
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi macera değil, mecburiyettir. 21 Temmuz 2019
Türkiye Ayrışmış, Bölünmüş Umurlarında Değildir.20 Temmuz 2019
Bahçeli, Şehir Parkı’nın açılışını yaptı20 Temmuz 2019
Bahçeli'den AB'ye 'yaptırım' tepkisi20 Temmuz 2019
“SIRTIMIZDAN HANÇERLENDİK, İŞGALE UĞRADIK”14 Temmuz 2019
Milletin sözünün üstüne söz asla olamayacaktır.14 Temmuz 2019
Sistemde revizyon isteyenler FETÖ iltisaklı14 Temmuz 2019
15 Temmuz Unutulmayacak.13 Temmuz 2019
Sistem tartışması kapanmıştır13 Temmuz 2019
Görevini yapan kalır yapamayan gider09 Temmuz 2019
'Benim aklım hep Türkiye'dir' diyerek çıktığı yolda kutlu 22 yıl07 Temmuz 2019
“Karalar empati yapmalı, o liste yırtılıp atılmalı!”05 Temmuz 2019
CHP’nin “İşçi kıyımı” Bahçeli’nin masasında!03 Temmuz 2019
'CHP'den hiçbir halt olmayacaktır'02 Temmuz 2019
MİTİLİ ATTIK TOZ TOPRAK HAVAYA KALKTI...26 Haziran 2019
Türkiye artık esas gündemine dönmeli, seçim süreci kapanmalıdır.23 Haziran 2019
'Tuzaklar nafile, tertipler beyhudedir'21 Haziran 2019
Bahçeli: CHP adayının şanzımanı dağılmış, ipliği pazara çıkmıştır 20 Haziran 2019
MHP Adana’dan Yıldırım’a destek!19 Haziran 2019
"Milliyetçi hareketin tavrı nettir"18 Haziran 2019
'Milliyetçi Hareket İstanbul'un heryerinde'17 Haziran 2019
Devlet Bahçeli Karagümrük Spor Kulübü'nü ziyaret etti16 Haziran 2019
PKK İstanbul’a istikamet veremez, FETÖ söz söyleyemez..15 Haziran 2019
Kamuoyuna Duyuru.. Değerli Elazığlılar..13 Haziran 2019
BAŞKAN AVCI İSTANBUL’DA: “İNANIYORUZ, BAŞARACAĞIZ”13 Haziran 2019
Devlet Bahçeli: Türkiye’de Kürdistan ve Lazistan yoktur10 Haziran 2019
'Millet iradesi çalınan oylarına kavuşacaktır'05 Haziran 2019
Bahçeli, bayramın ilk gününde gençlerle kahvaltı yaptı04 Haziran 2019
Bahçeli'den 'YSK' kararıyla ilgili ilk açıklama04 Haziran 2019
'Bayramımız bir, bayrağımız bir'03 Haziran 2019
MHP Adana’da muhteşem kucaklaşma!03 Haziran 2019
Devlet Bahçeli'den 'yargı reformu' yorumu01 Haziran 2019
Devlet Bahçeli, Ülkü Ocaklarının iftarına katıldı01 Haziran 2019
MHP Kadın Kollarında Yeni Başkan Alev Ataş30 Mayıs 2019
Bahçeli’den İstanbul’un fethinin yıl dönümüne özel mesaj29 Mayıs 2019
"MHP, PENÇE OPERASYONUNU ÖNŞARTSIZ DESTEKLEMEKTEDİR"29 Mayıs 2019
Devlet Bahçeli'den Şehitleri Anma Günü mesajı27 Mayıs 2019
"Cumhur İttifakı bunu başarmaya muktedirdir"24 Mayıs 2019
MHP SEÇMENLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK15 Mayıs 2019
Bahçeli'den milliyetçi medyaya iftar14 Mayıs 2019
Be hey alçaklar, ihanetin nesi güzeldir, 12 Mayıs 2019
HIRSIZIN ÜSTÜNÜ ÖRTMENİN MANASI YOK11 Mayıs 2019
MHP'den İstanbul seferberliği09 Mayıs 2019
Bahçeli'den dokunulmazlık çağrısı08 Mayıs 2019
YSK üyelerine çete demek sakat bir zihniyettir08 Mayıs 2019
Parti olarak İstanbul'da seçimin yenilenmesinden yanayız.05 Mayıs 2019
Bahçeli: Hıyanetin üstüne gidilmeli04 Mayıs 2019
MHP'li Yalçın'dan Cumhur İttifakı'ndan rahatsız olanlara cevap03 Mayıs 2019
'3 Mayıs Milliyetçiler Günü ve Cumhur İttifakı' 03 Mayıs 2019
Cumhur ittifakı Türk milletinin takdiri ve ufuk bayrağıdır. 01 Mayıs 2019
'Bu mübarek topraklarda zillet, kaybetmeye mahkûmdur'01 Mayıs 2019
'Zırvaları zaman israfıdır...'26 Nisan 2019
Yanlış hesap milletten döner24 Nisan 2019
CHP'yi siper olarak kullandılar21 Nisan 2019
KUTUPLAŞMAYA İZİN VERMEYECEĞİZ20 Nisan 2019
Devlet Bahçeli'den Berat Kandili mesajı 19 Nisan 2019
İşte MHP'nin Antalya Programı!19 Nisan 2019
MHP'den Hasan Tahsin Hamlesi19 Nisan 2019
Bu kuru gürültülere pabuç bırakmayız 18 Nisan 2019
Bundan belediye başkanı olmaz14 Nisan 2019
‘BU SOYSUZLAR TEK KELİMEYLE VATAN HAİNİDİR’13 Nisan 2019
MHP Lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti13 Nisan 2019
MHP kampa giriyor13 Nisan 2019
"Yeni bir seçim de düşünülebilir"09 Nisan 2019
KÜTAHYA’YI ÜÇ HİLAL İLE TAÇLANDIRDILAR09 Nisan 2019
MHP'li başkan ! Sözünü tuttu08 Nisan 2019
ÇALIŞANLARI SAVUNUN HALKIN İÇİNDE OLUN!07 Nisan 2019
Türkiye bugünkü sancılı süreci atlatacaktır.05 Nisan 2019
Milliyetçi-Ülkücü Hareket dimdik ve inançla ayaktadır.05 Nisan 2019
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Miraç Kandili mesajı02 Nisan 2019
Devlet Bahçeli'den yerel seçimlere yeni sistem önerisi!02 Nisan 2019
MHP'nin itiraz edeceği yerler01 Nisan 2019
Türkiye üzerinde karanlık hesapları olan mihraklar kaybetmiştir01 Nisan 2019
Cumhur İttifakı hedeflerine ulaşmıştır01 Nisan 2019
Devlet Bahçeli Ankara'da oyunu kullandı31 Mart 2019
'HDP ile yol alanların peşinden gitmeyin'31 Mart 2019
Devlet Bahçeli'den 'intikam' açıklamasına sert tepki30 Mart 2019
"BÜYÜK GAFLETE DÜSÜYORLAR"30 Mart 2019
Beka Bu Seçimin Kaderidir"30 Mart 2019
Cumhur İttifakı siyasi karar ortaklığıdır29 Mart 2019
Kılıçdaroğlu Milliyetçi Olursa Dünya Tersten Döner28 Mart 2019
PUSUDA BEKLİYORLAR28 Mart 2019
İzmir; ilk kurşun demektir.27 Mart 2019
'ABD ATEŞLE OYNUYOR'27 Mart 2019
MHP’Lİ BİRTÜRK’TEN ‘20’DE 20’27 Mart 2019
ÇETİNKAYA, “SAĞLIK ALANINDA DAHA ETKİN OLACAĞIZ”26 Mart 2019
Devlet Bahçeli'den teşkilatlara çağrı!25 Mart 2019
Vakit Birlik Olma Vakti"24 Mart 2019
"Ey katiller, gelin de görelim ..."24 Mart 2019
“1 NİSAN SABAHI AFYONKARAHİSAR EHLİNE EMANET OLACAK”24 Mart 2019
"Biz bu milletin ta kendisiyiz"23 Mart 2019
"Çocuklarımız, ülkemizin yakın geleceğidir"23 Mart 2019
Cumhur İttifakı'ndan Ankara'da tarihi miting23 Mart 2019
ZİLLET İTTİFAKI KUMPASTIR, KOMPLODUR, KARANLIKTIR23 Mart 2019
"CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ HEP ÜLKEDE KRİZ OLMUŞTUR"23 Mart 2019
BU MİLLET, HER TÜRLÜ ZİLLETİ YENECEK GÜÇTEDİR22 Mart 2019
“Ayrıştıran değil, birleştiren belediyecilik”21 Mart 2019

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
HAVA DURUMU
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH