Ana Sayfa > MHP HABER

Gün, birlik, dirlik ve dayanışma günüdür
15 Eylül 2019
Bu haber 551 kez okundu
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın, özel açıklamalarda bulundu.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

İşte Yalçın'ın o açıklamasının tam metni:

Diyarbakır anneleri, geride bıraktığımız yerel seçim sonuçlarından rüzgâr alan partilerden HDP’nin balonunu pek çabuk söndürmüştür.

Ülke çapında ve bölgede barış iklimini üç buçuk çapulcunun ve bölücü bir partinin değil, Türk egemenliğinin sağlayabileceğini unutanlar, gerçekle bir kez daha yüz yüze gelmişlerdir.

PKK’nın siyasi kanadı tarafından dağa kaçırılan oğlunu kurtarmak amacıyla HDP’nin Diyarbakır’daki il binasının önünde eylem başlatan Hacire Ana’nın yiğit çıkışı, sindirilmiş yığınları harekete geçirmiş; bastırılmış tepkileri açığa çıkararak büyük bir kampanyanın kapısını aralamıştır.

Sayıları her geçen gün artan acılı annelerin HDP/PKK’ya karşı çıkışı, meseleyi artık hem bir hürriyet hem de barış ve huzur davası hâline getirmiştir.

Ülkede siyasal ve toplumsa barışı sağlama iddiasındaki HDP’nin çirkin yüzü ve Anadolu’dan Kandil’e uzanan teröre militan temin etme trafiğinin tertipleyicisi olduğu bir kez daha ayan beyan ortaya çıkmıştır.

Çoğu henüz büluğ çağına ermiş körpe gençleri dağa kaçırarak onları birer ölüm ve cinayet makinesi, birer azılı suçlu hâline getiren tezgâhın merkezindeki HDP’ye sonunda bölge halkı isyan bayrağını açmış; bu hareket, yurdun dört bir yanından gelen yüreği yanık anne ve babalar tarafından desteklenmeye başlamıştır.

Bütün bu gelişmeler, devletin terörle mücadelede gösterdiği sebat ve kararlılığın bir sonucudur. Büyük fedakârlıklar ve sayısız şehitle teröre karşı yürütülen amansız mücadele sonuç vermeye başlamıştır.

Devletin güven ortamını sağlaması, PKK’dan rahatsız ama sindirilmiş, suskun ve çaresiz ailelere bölücü örgütten hesap sorabilecek, sorumluların yakasına yapışabilecek vasatı hazırlamıştır. Bu, devletimizin başarısıdır.

MHP sözcüleri, yıllarca HDP’ye ve bu partinin geçmişteki versiyonlarına defalarca “Çekin ellerinizi Kürt kökenli gençlerin üzerinden!” diye seslenmiştir. MHP, yıllardır “Bu böyle gitmeyecek, çocukları dağa kaçırılarak boş hayaller uğruna militanlaştırılan analar bir gün bunların yakasına yapışacak.

‘Evlatlarımızı niye kırdırıyorsunuz?’ diye hesap soracak.” demiştir. Lakin PKK’nın siyasi kanadı, inatla insan ticaretini ve kanlı terör eylemlerini sürdürmüştür. Emperyal güçlerin, küresel aktörlerin taşeronluğundan vazgeçmemiştir.

Ancak her geçen zaman HDP/PKK’nin aleyhine işlemiştir. Çocuklarının kanı üzerinden siyaset yapan bölücü örgütün siyasi temsilcisine sonunda en büyük tepkiyi sonunda bölge halkı, evlatlarının akıbetine ağlayan analar vermiştir.
MHP yine haklı çıkmıştır.

Sorumsuz İP Müdiresinin iddia ettiğinin aksine, evlatlarını kaçıran PKK’dan onları geri isteyen anaların adresi devlet kapısı değil, elbette bölücü örgütün siyasi kanadıdır. Bu sebepledir ki anaların HDP Diyarbakır il binasının önünü seslerini duyurmak için seçmeleri çok isabetli olmuştur.

Demokrasimizin nimetlerinden istifade eden ve halkın oylarından aldığı gücü demokratik meşruiyetin sınırlarının ötesine taşıyıp PKK’yı meşrulaştırmak için kullanan, çocuklarını kanlı terör makinelerine dönüştüren HDP’ye ana ve babaların tepki göstermeleri, bu partiden hesap sormaları çok normaldir.

Terör eylemlerinde çocukların ölmesinden, masumlarının kanının akmasından devlet değil, HDP/PKK’nın sorumlu olduğunu herkes pekiyi bilmektedir.

Teröre karşı operasyonlar yapılıyor ve sonuçta teröristler ölüyorsa bu devletin kan emiciliği, kendi vatandaşının kanını acımasızca akıtması olarak değerlendirilebilir mi?

Varlığına kasteden silahlı hareketlere, her devlet şiddet ve kararlılıkla karşılık verir. Bu; devlet olmanın, var olmanın, egemenlik ve bütünlüğünü korumanın gereğidir.
Elbette hesap sorulması gereken, terör eylemlerinin taşeronları, tertipçileri ve failleridir.

HDP, Kürt kökenli vatandaşlarımızın ikinci sınıf insan muamelesi ve zulüm gördüğünü öne sürerek bölge insanının hassasiyetlerini ve inançlarını kaşımakta, sözde Kürdistan’ın bağımsızlığı için mücadele ettiğini söylemektedir.

Oysa sadece bölgede değil, Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan Kürt kökenli vatandaşlarımız etle tırnak gibi toplumla kenetlenmiş, sosyal yapının ayrılmaz bir parçası hâline gelmiştir. İstanbul’daki, İzmir’deki Mersin’deki insanları birbirinden ayırmak mümkün değildir. Üstelik Kürt kökenliler de, diğer etnik kökenli vatandaşlarımız da ülkede fırsat eşitliğinden ve teşebbüs hürriyetinden yararlanmaktadır.

Onlardan başbakan, cumhurbaşkanı, bakan, milletvekili ve iş adamı çıkmaktadır. Türkiye’nin imkân ve zenginlikleri hakça paylaşılmaktadır. Ayrıca yasalar önünde herkes eşit muamele görmekte, etnik aidiyetler üzerinden tercih yapılmamaktadır.

Kürt kökenli vatandaşlarımızın dışlandığına, ikinci sınıf insan muamelesi gördüğüne tek örnek gösterilemez. Devlet, bir etnik veya dinî grubu hedef alarak hareket etmez ama bunlar içinden varlığına kasteden, başkaldıran silahlı gruplar türerse gereğini kararlılıkla yerine getirir. Bu olgu, bütün dünyada aynıdır.

Mesela İspanya’da devletin bütünlüğünü tehdit eden hareketlere yeltenen politikacılar en ağır cezalara çarptırılmışlardır. Devlet; Katalonya özerk yönetiminin başbakanını ve bakanlarını ayrılıkçı, bölücü eylemlerinden dolayı tutuklamış ve siyasetten men etmiştir.

Türkiye açısından asıl ayrımcılık, kendini bin yılı aşan bir arada yaşama kültüründen ve birliktelikten soyutlamaktır. İşte HDP/PKK da bu ayrılıkçılık ve soyutlama çabası içindedir.

Yakın bir zamana kadar sindirme, baskı, zulüm, işkence ve cinayetlerle halkı susturmayı başaran HDP için yolun sonu görünmüştür. Sadece bölge halkının değil, bütün Türkiye’de çocukları ailelerinden koparılarak alçakça eylemler için eğitilen anne ve babaların da sesi yükselmiştir. Ana ve babaların feryadı sadece HDP Diyarbakır il binasının önüne değil, bir çığlık gibi ülkenin dört bir yanına ulaşmıştır.

Artık bunun dönüşü yoktur. Bu süreç, evlatlarını suç makinesi ve terör aleti durumuna getiren bölücü örgütün eli kolu tamamen koparılıncaya, HDP’nin Kandil’le eleman temin etme çabaları tamamen bitirilinceye kadar devam edecektir.

HDP/PKK’nın, Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada yükselişinin önüne geçmek isteyen küresel aktörlerin maşası olduğu artık kimse için sır değildir.

Şurası asla unutulmamalıdır ki Anadolu’da Türk hâkimiyetinin, Türk esenliğinin olmadığı bir hayat, sadece kendi coğrafyamızın parçalanmasıyla sonuçlanmayacak, bölgesel kaosu kalıcı kılacaktır.

Türkiye’nin egemen ve güçlü bir devlet olarak ayakta durmadığı bir Ortadoğu’da yangın durmayacaktır.

Türkiyesiz bir Ortadoğu, vaktiyle sadece Osmanlının bir arada barış içinde yaşamalarını sağlayabildiği etnik ve dinî grupların birbirini boğazlamaya devam etmesi demektir. Hatta daha da ötesi, Ortadoğu’da kıyamete kadar sürecek bir fitnenin ve karışıklığın hâkim olması demektir.

Türkiye; sadece bölgede değil, dünyada da barış ve istikrara katkıda bulunan tarihî bir misyona sahiptir. Yaşadığımız coğrafya kadar genetik kodlarımız ve şanlı geçmişimiz de Türkiye’ye bu misyonu tabii bir vecibe, tarihî bir görev olarak yüklemiştir.

Türkiye, Irak ve Suriye gibi Batılı ülkeler tarafından terör bataklığına saplanmış ülkelere huzur, sükûn ve istikrar getirmek için, bu ülkelerin toprak bütünlüğü için çabalarken içeride teröre karşı amansız bir mücadele vermektedir.

Güney hudutlarının güvenliğini garanti altına almayı hedefleyen askerî operasyonların ve güvenli bölge oluşturma gayretlerinin nihai sonuç vermesi, bir bakıma içeride terörün kalıcı olarak bitirilmesine bağlıdır.

Türkiye sınır ötesinde uluslararası hukuktan aldığı meşruiyetle güvenliğini sağlamaya çalışırken içeride bizi sırtımızdan hançerleyen hain ellerin kalıcı olarak kırılması; PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin tamamen etkisizleştirilmesi hayati önem arz etmektedir.

HDP/PKK’nın siyasi stratejisi ve taktikleri; tıpkı Osmanlı ordusu Birinci Dünya Savaşı sırasında savaşırken cephe gerisinde sivil halka saldıran, silahlı gruplar oluşturarak Osmanlı ordusunu arkadan vurmaya çalışan ayrılıkçı Ermeni ve Rum çetelerinin eylemlerini hatırlatmaktadır.

Çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 500 binden fazla Türk ve Müslüman bu çetelerin saldırılarında hayatını kaybetmiştir. Devlet tehcir kararı alınca da emperyalist ülkeler büyük gürültü koparmıştır. Cephe gerisinde soykırıma uğrayan Türkler olduğu hâlde, 35-40 bini aşmayan kayıplarını on katına çıkaran Ermeni diasporası, sonraları, “Türkler bizi soykırımdan geçirdi.” diye temelsiz iddialara sarılmıştır.

Tarih tekerrürden ibaret olsa da Türk milleti benzer oyunun sahnelenmesine bir daha asla izin vermeyecektir. Bin yıllık kardeşlik hukuku küresel aktörlerin oyunlaranı bozacak kadar sağlam ve bağlayıcıdır. Temelinde de kederde ve kıvançta ortaklık; inanç, kader ve gönül birliği yatmaktadır.

Bu bağlamda anaların Diyarbakır’dan yükselen ve hem Türkiye’nin tarihî misyonunu hem de bin yıllık kardeşlik hukukunu temiz vicdanlara bir kez daha hatırlatan çığlığı, devletin terörle mücadelede elini güçlendirecektir. Zaten çok güçlü olan halk desteğini daha da kuvvetlendirecektir.

HDP/PKK’nın militan temini ve üretimi girişimlerinin tamamen son bulması, elbette Türkiye’nin terörle mücadeledeki bölgesel çabalarını da başarıya götürecektir.

O bakımdan; Diyarbakır’da bütün tehditlere, korkutma ve yıldırma çabalarına direnen cesur analara devletimizle beraber bütün toplum kesimleri, bütün siyasiler, bütün sivil toplum örgütleri canı gönülden destek vermelidir.
Gün; birlik, dirlik ve dayanışma günüdür.TÜRKGÜNFacebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer MHP HABER Haberleri

Başlık Tarih
 
MHP, kongre sürecini İlkadım'dan başlattı09 Ağustos 2020
CHP'de sular durulmaz,04 Ağustos 2020
Bahçeli sosyal medya suskunluğunu bozdu31 Temmuz 2020
Bahçeli, Başbuğ Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti31 Temmuz 2020
MHP'nin bayramlaşma programı belli oldu30 Temmuz 2020
Anıtkabir-Ayasofya kutuplaşması yaratmak soysuzluktur30 Temmuz 2020
Başkan Avcı’dan “Yabancı sansür” çıkışı!30 Temmuz 2020
MHP Adana'da kongre heyecanı29 Temmuz 2020
Bugünkü CHP'nin Atatürk'le hiçbir bağlantısı kalmamıştır28 Temmuz 2020
Bahçeli: Atatürk’e, lanet okuyacak bir hayasız henüz anasından doğmamıştır28 Temmuz 2020
Kadın cinayetlerine sıfır tolerans göstermeliyiz22 Temmuz 2020
Bahçeli: Ayasofya'nın açılması egemenlik hakkımız21 Temmuz 2020
Başkan Avcı, kongre çalışmalarına hız verdi19 Temmuz 2020
Bahçeli’den Ayasofya Camisi’ne özel yüzük18 Temmuz 2020
Hüznümüzün izahı, üzüntümüzün ifadesi yoktur16 Temmuz 2020
Bahçeli: 15 Temmuz’da ihanet imanı yenememiştir14 Temmuz 2020
“TÜRK MİLLETİ HAKKINI VE HUKUKUNU UYANIK BİR ŞUURLA MUHAFAZA EDECEK”14 Temmuz 2020
'MHP; Türk siyasi hayatında barış iklimine gölge veren çınar olmuştur'13 Temmuz 2020
Ayasofya Camisi Türk milletinin emanetidir11 Temmuz 2020
Bahçeli'den Ayasofya yorumu: İrade milletin, karar hukukundur10 Temmuz 2020
Egemenliğimize ne el, ne de dil uzatılmasına izin veririz10 Temmuz 2020
Kadınlarımızı ve Devletimizi hedef aldılar10 Temmuz 2020
Bilge Liderimizle, milli siyasetimizle gurur duyuyoruz09 Temmuz 2020
Bahçeli’den Sakarya’daki patlamaya ilişkin açıklama09 Temmuz 2020
Bahçeli’den teşkilatlara genelge08 Temmuz 2020
Bahçeli, belediye başkanlarını topluyor06 Temmuz 2020
Bahçeli: Ayasofya ile ilgili ABD ve AB kaynaklı şantajlar yok hükmündedir04 Temmuz 2020
Devlet Bahçeli karar aldı, teşkilat hemen uyguladı01 Temmuz 2020
Bahçeli sosyal medya hesaplarını askıya aldı01 Temmuz 2020
Sahil şeridimizi fırsata dönüştürmek istiyoruz01 Temmuz 2020
MHP'nin 13. Olağan Kurultay sloganı belli oldu!30 Haziran 2020
Bünyamin Avcı: Lider Bahçeli'nin sözü sözümüz, yolu yolumuz30 Haziran 2020
Semih Yalçın: Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli partimizin tek adayı29 Haziran 2020
"Silivri'ye hizmette 1.yıl" toplantısı27 Haziran 2020
Adalet suçu aklamak, suçluyu temize çıkarmak değil23 Haziran 2020
Türkiye bu kepazeliği affetmeyecek22 Haziran 2020
MHP'de MYK toplantısı Lider Bahçeli başkanlığında toplandı19 Haziran 2020
Adana’da MHP’ye toplu katılım!18 Haziran 2020
“MHP, TÜRK DÜNYASININ DA MORAL GÜCÜDÜR!”18 Haziran 2020
Ayasofya üzerinde tasarruf hakkı Türk milletine aittir16 Haziran 2020
MHP’nin 13. Olağan Büyük Kurultayı tarihi açıklandı15 Haziran 2020
Yangına körükle gittikleri çok açıktır15 Haziran 2020
Ayasofya Camisi Müslüman gönüllerle buluşmalıdır14 Haziran 2020
Biz Liderimizin Yanındayız, Siz Nerdesiniz..?11 Haziran 2020
Bu yanlışın vahim sonuçları olabilecektir10 Haziran 2020
MHP’de Haziran ayı gündemi yoğun09 Haziran 2020
Ayasofya’dan çan sesi değil, Allah’ın izniyle ezan sesi yükselecektir08 Haziran 2020
MHP'li Sarıçam Belediyesi üreticilerden de dua alıyor!05 Haziran 2020
MHP'den CHP'ye maske tepkisi04 Haziran 2020
Devlet Bahçeli’den teşkilatlara 9 maddelik genelge02 Haziran 2020
Erken seçim söylemi kirli bir tertiptir01 Haziran 2020
Zulüm 1453’de başladı diyenler ve pusu kuranlar kötürüm olacaklardır29 Mayıs 2020
MHP'nin duruşu milli, misyonu küresel boyutludur!28 Mayıs 2020
Devlet Bahçeli ve MHP, birlik ve bütünlük demektir.28 Mayıs 2020
Ülkücü şehitler Türk milletinin iftihar ve irade cevherleridir26 Mayıs 2020
Milletin dertlerine “deva” olmak için çıktıkları yol, yol değildir26 Mayıs 2020
Bahçeli'den Siyasi Partiler Kanunu açıklaması: Tam destek vereceğiz24 Mayıs 2020
HER TÜRLÜ KUMPASI YIKACAĞIZ23 Mayıs 2020
İrade varsa istikbal vardır, iman varsa imkan olacaktır22 Mayıs 2020
Bahçeli muhalefetin yeni Ali Cengiz oyununu deşifre etti19 Mayıs 2020
Siyasi etik kanunu çıkarılsın19 Mayıs 2020
Bayram öncesi esnafa müjde verilsin18 Mayıs 2020
İlk adımla ilk kurşunun emaneti milli vicdanlarda hala diridir18 Mayıs 2020
"Hain Gülen’i meşrulaştırma arayışı zalimce bir oyundur"15 Mayıs 2020
Toprak vatan, dil varlıktır! İkisi de Türk milletinin onur vahasıdır14 Mayıs 2020
vekil seçmeni aradı, inandıramadı14 Mayıs 2020
KÖYE DÖNÜŞ TEŞVİK EDİLMELİDİR…14 Mayıs 2020
Bahçeli: Masa; masaldır, maval okumaktır11 Mayıs 2020
CHP küresel tefecilere, vatansız fesat yuvalarına kucak açıyor09 Mayıs 2020
Annelerimizin yetiştirdiği evlatlarla, Türklük cevheri işlenmeye devam edecek09 Mayıs 2020
Türkiye’nin çöküşünü isteyenler avuçlarını yalayacaklardır07 Mayıs 2020
Darbeci geleneğin siyaset ayağı olan CHP suçüstü yakalanmıştır05 Mayıs 2020
Davasına aidiyeti olmayanların 'Ben MHP’liyim' deme hakkı yoktur02 Mayıs 2020
Bahçeli: İhanete taşeronluk yapanlar silinip gidecek02 Mayıs 2020
MHP Lideri Bahçeli’yi katliama teşvik iftirası kimsenin haddi değildir30 Nisan 2020
Ülkücülük zamana ve zemine göre şekil değiştirmez29 Nisan 2020
Bahçeli: 'MHP Diyanet İşleri Başkanı’nın sözlerine aynen iştirak etmektedir'28 Nisan 2020
"MHP İl Teşkilatı kongreleri başlatmaya her zaman hazır"28 Nisan 2020
23 Nisan ve Ramazan mesajı24 Nisan 2020
Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katıldı23 Nisan 2020
Sadir Durmaz'dan MHP'li Belediyelere Ramazan Genelgesi 22 Nisan 2020
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Her çağrısı çürük, her teklifi beyhudedir22 Nisan 2020
Fırsatçı CHP yine çuvallamış, yine duvara toslamıştır20 Nisan 2020
Bahçeli'den koronavirüs Çin'de üretildi iddialarına cevap20 Nisan 2020
Bahçeli talimat verdi! Teşkilatlara uyarı 11 Nisan 2020
Bülbül: "Ya olduğunuz gibi görünün" 09 Nisan 2020
TERÖRİST AFFI GİRİŞİMLERİNE TEPKİ09 Nisan 2020
Öztürk: MHP kriz çözen partidir09 Nisan 2020
Ülkücü-Milliyetçi Hareket’in fikri hür, vicdanı hür, irfanı hürdür08 Nisan 2020
Bu felaketten daha güçlü çıkacağız07 Nisan 2020
Bahçeli, AA’nın 100. yılını kutladı06 Nisan 2020
Başbuğ Alparslan Türkeş Kalbimizdesin05 Nisan 2020
Bahçeli, Başbuğ Türkeş’in kabrini ziyaret etti04 Nisan 2020
Merhum Başbuğ Türkeş'in vefat yıl dönümü ...04 Nisan 2020
Türkeş, her vatandaşımızın örnek alması gereken Türk büyüğü03 Nisan 2020
Merhum Türkeş Bey'in yaktığı meşale sönmeyecek03 Nisan 2020
Alparslan Türkeş'i ölümünün 23. yılında ...03 Nisan 2020
Alparslan Türkeş’in diktiği Fidanlar Kök Saldı03 Nisan 2020
Alınan tüm tedbirlere eksiksiz olarak uymalıyız02 Nisan 2020
Kayaalp'ten 'Biz Bize Yeteriz'01 Nisan 2020
Esnaf, SGK ve BAĞ-KUR primleri01 Nisan 2020
Saimbeyli’de kimse aç ve açıkta kalmayacak01 Nisan 2020
Vatanı korumak şerefli bir görevdir01 Nisan 2020
Sadir Durmaz'dan belediye başkanlarına mesaj01 Nisan 2020
Bahçeli: virüs dönemini atlatacağız30 Mart 2020
Türk milleti bu badireyi atlatacak, bu belayı def edecektir28 Mart 2020
MHP'den 'SaygılıOl' paylaşımı26 Mart 2020
ÜLKÜCÜ MHP’de olur.25 Mart 2020
Bahçeli: Koronavirüs ile mücadeleyi Allah'ın izniyle kazanacağız21 Mart 2020
Mümkün mertebe evde kalın19 Mart 2020
'Çanakkale Deniz Zaferi Türk Tarihinin Dönüm Noktasıdır'17 Mart 2020
Bahçeli'den koronavirüs açıklaması!17 Mart 2020
“İlham kaynağımız Atatürk olmalı!”16 Mart 2020
Liderimiz çocukların gözyaşlarını sildi...15 Mart 2020
Baki Ersoy: "Biz zalimlerin karşısında olacağız,"14 Mart 2020
“İstiklal Marşımız milli mutabakat metnidir”14 Mart 2020
“BU ESERLERİ AFYONKARAHİSAR’A KAZANDIRMALIYIZ”10 Mart 2020
Türkiye Cumhurbaşkanı’na hakaret hepimize hakarettir.10 Mart 2020
Bahçeli : Durduğumuz yer Türkiye’dir06 Mart 2020
MHP MÜLTECİ ÇOCUKLARI İÇİN KREŞ YAPACAK04 Mart 2020
MHP Van Tuşba ilçe Başkanı Yahya Cancan'dan İdlib Açıklaması04 Mart 2020
''Şehitler Tepesi'' tepkisi: Sözleri vatana ihanettir03 Mart 2020
MHP sayesinde bölücü kalkışma hedefe erişememiştir02 Mart 2020
Bahçeli'den sınıra 'Göçmen Kreşi' kurulması talimatı02 Mart 2020
Üç hilâlin bir jeopolitiği vardır02 Mart 2020
“MHP VAR OLDUĞU SÜRECE BU DEVLET ÇÖKMEZ”01 Mart 2020
MHP'den teşkilatlara uyarı01 Mart 2020
“Aynı şuur ve ruhta buluşma günü!”29 Şubat 2020
Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir28 Şubat 2020
Türk Milleti İdlib ve Libya'da onur mücadelesi yapmakta27 Şubat 2020
Karataş, İspir'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu kutlamalarına katıldı26 Şubat 2020
MHP'ye sosyal medyadan istikamet çizilemez25 Şubat 2020
'Şeref aylığı tutarı herkese eşit olmalı'24 Şubat 2020
MHP'ye 350 yeni üye24 Şubat 2020
Bahçeli’den Millet Kütüphanesi’ne kitap bağışı22 Şubat 2020
Taytak başkanları Ankara’da ağırladı21 Şubat 2020
"ESAD GİTMEDEN BARIŞ GELMEZ"18 Şubat 2020
MHP Adana’da 51 yıllık onur!12 Şubat 2020
TÜRKİYE ŞAM'A GİRMELİ, ZALİMLERİ YERLE YEKSAN ETMELİDİR11 Şubat 2020
Milliyetçi Hareket vatan sevgisinin kefili08 Şubat 2020
Şan ve şerefle dolu 51 yıl...08 Şubat 2020
MHP siyasette 51 yılı geride bıraktı08 Şubat 2020
Bahçeli'den, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya istifa çağrısı!08 Şubat 2020
Bahçeli'den AB'ye sert tepki! Kepazelik ve soysuzluktur06 Şubat 2020
MHP’den CHP hakkında suç duyurusu06 Şubat 2020
Sarıçam’dan rekor kıracak proje!05 Şubat 2020
Bir ölür bin diriliriz, çünkü biz Türk milletiyiz!03 Şubat 2020
Kadın vatandır, kadın annedir!02 Şubat 2020
CHP, gizli gizli millete tuzak kurma hesabındadır02 Şubat 2020
"ADANA ÇOK ŞANSLI"01 Şubat 2020
'Bu namertlik skandal ötesidir'30 Ocak 2020
ABD ve İsrail ateşle oynamaktadır!30 Ocak 2020
Bahçeli'den deprem mesajı28 Ocak 2020
Başkan Karataş, TÜRKAV ve KAMU-SEN il temsilcileri ile görüştü.27 Ocak 2020
MHP'den "İnsanlığın Huzuru Projesi"nin hazırlık toplantısı 20 Ocak 2020
MHP Kadroları Manisa'da Vefa Yemeğinde Buluştu19 Ocak 2020
MHP'li Taşdoğan Nadir Hastalıkları meclise taşıdı19 Ocak 2020
Türkiye makûs talihini alt edecektir19 Ocak 2020
Siyasetimiz istikrarlıdır, aynen korunacaktır18 Ocak 2020
Karapıçak: "Yıl sonu itibarıyla üye sayımızı yüzde 20 artırdık"17 Ocak 2020
Bahçeli: Ona kimse İBB Başkanı demeyecek17 Ocak 2020
Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız17 Ocak 2020
LİDERE BAĞLILIK, SAYGI, VEFA VE SADAKAT’TİR16 Ocak 2020
Ezo Gelin15 Ocak 2020
İsmail Poyraz'dan İp'in ilçe başkanına sert tepki 15 Ocak 2020
MHP üzerinde hesap yapılamaz14 Ocak 2020
Başkan Çakır,Bu Memleketin Evlatları Kardeştir...13 Ocak 2020
Bahçeli uyardı! Hedeflerinde Türkiye var12 Ocak 2020
TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE09 Ocak 2020
Milli bekaya sahip çıkıyoruz08 Ocak 2020
Başbakanını biz veriyorduk, asker göndermek ne ki?07 Ocak 2020
"Türk Polisimiz ve Türk Askerimizle gurur duyuyoruz"05 Ocak 2020
Ünlü,"Hedef Kızılelma,hedef Turan ülküsüdür04 Ocak 2020
MHP KARKAMIŞ YÖNETİMİ YENİLENDİ03 Ocak 2020
“Lider Devlet Bahçeli’nin tahayyülleri dahi bizim için birer talimattır"01 Ocak 2020
Bahçeli'den CHP'ye 'Kanal İstanbul' tepkisi31 Aralık 2019
MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ'NİN YENİ YIL MESAJI31 Aralık 2019
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki varlık ve egemenlik hakları sonuna kadar muhafaza edilmelidir28 Aralık 2019
MHP'den Yeni Kanal İstanbul Açıklaması: 'Şartlar Değişti'27 Aralık 2019
'BİRLİKTELİĞİ AHENGE DÖNÜŞTÜRMELİYİZ'25 Aralık 2019
Bahçeli: Bizim tarafımız Türkiye’dir25 Aralık 2019
Semih Yalçın duyurdu! MHP'de çok önemli toplantı25 Aralık 2019
KALYONCU;SU KANUNU BİR AN ÖNCE GÜNDEME ALINMALI24 Aralık 2019
Mesele rant değil, milli anttır, böyle de olmalıdır24 Aralık 2019
MHP, Vali Tutulmaz’a seslendi23 Aralık 2019
Türkiye lider ülke ve küresel bir güç olacak20 Aralık 2019
“Kastamonu İçin Bir Olduk” 19 Aralık 2019
Büyük Türk milleti, Devlet Bahçeli’nin etrafında kenetlenmeye devam edecektir18 Aralık 2019
Ülkemiz kuşatılmak istenmektedir.17 Aralık 2019
Taşdoğan'dan doktorların yurt dışı seyahat sıkıntıları için kanun teklifi17 Aralık 2019
Kadının Siyasetteki Yeri Ve Önemi15 Aralık 2019
Taşdoğan Sağlık Bakanlığı 2020 Bütçe Görüşmelerinde Önerilerini Dile Getirdi15 Aralık 2019
2023 lider ülke Türkiye’sine ulaşılacaksa, millî ve yerli duruş sayesinde ulaşılacak14 Aralık 2019
MHP’den istişare toplantısı13 Aralık 2019
MHP'li Kara: Liderimize yaraşır ve yakışır hizmetler yapmaya çalışıyoruz12 Aralık 2019
MHP'li kadınlardan kadına dair sunum12 Aralık 2019
"Bizi biz yapan tarihimiz ve kahraman ecdadımızdır"12 Aralık 2019
Kumpaslardan Medet Ummayı MHP Olarak Reddediyoruz12 Aralık 2019
Taşdoğan'dan Doktorlar İçin Kanun Teklifi06 Aralık 2019
MHP’li Sazak’tan soru önergesi06 Aralık 2019
MHP'den 'İnsanlığın Huzur Projesi'06 Aralık 2019
MHP'li Pehlivan'dan '5 Aralık Dünya Mühendisler Günü' mesajı05 Aralık 2019
MHP'den Doğu Türkistan açıklaması05 Aralık 2019
Bahçeli: Hiçbir sözümüzü unutmayacağız04 Aralık 2019
Ülkücü vakardan taviz veremeyiz03 Aralık 2019
Alevi Kardeşlerimize Yapılan Terbiyesizlik ..30 Kasım 2019
HDP, PKK’NIN MECLİSTEKİ SİYASİ AYAĞIDIR 29 Kasım 2019
Başbuğ Alparslan Türkeş 102. doğum gününde anılıyor25 Kasım 2019
Fendoğlu, Öğretmenler Günü'nü kutladı23 Kasım 2019
Diyarbakır annelerinden MHP İl Başkanlığına ziyaret23 Kasım 2019
Bahçeli'den Öğretmenler Günü mesajı23 Kasım 2019
Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu zırvada rekor kırdı22 Kasım 2019
MHP Lideri Bahçeli'den EYT açıklaması19 Kasım 2019
MHP İzmir İl Başkanı ŞAHİN; Türkiye Ortak Milli Değerlerin Ülkesidir19 Kasım 2019
"Bu tempomuza ayak uyduramayanlar olursa..."17 Kasım 2019
MHP'li Sazak, engelli çocukları bakana sordu14 Kasım 2019
Liderimiz ; hiçbir tezvirata fırsat ve geçit vermeyecektir.13 Kasım 2019
Bahçeli'den ABD'ye sert tepki: Tutarsız, dengesiz13 Kasım 2019
'Devlet Bahçeli Türk Milletinin medarı iftiharıdır'12 Kasım 2019
Bahçeli'nin Atatürk sevgisinden şüphe eden alçaklara...11 Kasım 2019
Kuruluş ruhu hamdolsun ayaktadır09 Kasım 2019
Bunlar iblisin cani ajanlarıdır08 Kasım 2019
Kararı ne olursa olsun Erdoğan'ın yanındayız06 Kasım 2019
Amerikan rüyasının cenazesi kalkacaktır06 Kasım 2019
KHK faciadır demek büyük bir haksızlık ve hadsizliktir05 Kasım 2019
ABD hem sabıkalı hem de suçlu30 Ekim 2019
Bahçeli'den Cumhuriyet Bayramı mesajı28 Ekim 2019
Avcı: Yaşamak Hakkımız Yaşatmak Borcumuz!28 Ekim 2019
Cumhuriyet bayramı mesajı28 Ekim 2019
Bahçeli, "ABD'nin mektubu nezaket dışı bir olaydır. 26 Ekim 2019
'Güçlü Kadın Güçlü Türkiye'20 Ekim 2019
Muhtarlar Günü Mesajı 19 Ekim 2019
Barış Pınarı Harekatı18 Ekim 2019
MHP'den "Toplum, Kadın ve Şiddet" sempozyumu18 Ekim 2019
Türk milleti onuruna düşkün müstesna bir millettir.18 Ekim 2019
MÜSİAD Yönetiminden MHP'ye ziyaret17 Ekim 2019
MHP Adana’da Bahçeli sevinci!16 Ekim 2019
Devlet Bahçeli, istikrar demektir14 Ekim 2019
Barış Pınarı Harekatı'na destek10 Ekim 2019
Avcı: Karar Adana'mıza hayırlı olsun!10 Ekim 2019
Devlet Bahçeli : " Gazamız mübarek, zaferimiz muhkem ve mutlak olsun. "09 Ekim 2019
Aydın MHP; "Devlet; devletin başındadır"05 Ekim 2019
Kimse Dokunulamaz Değildir.04 Ekim 2019
Herkes aklını başına alsın! Türkiye sahipsiz değil04 Ekim 2019
MHP, komisyonda dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanacak04 Ekim 2019
'MHP Lideri Bahçeli'nin durumu iyi, iddialar asılsız'03 Ekim 2019
“LİDERİMİZ, DAVAMIZ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR”02 Ekim 2019
MHP 1 Ekim mesajı01 Ekim 2019
Karaman MHP'de genişletilmiş iştişare toplantısı01 Ekim 2019
Devlet Bahçeli'den İstanbul depremi mesajı27 Eylül 2019

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
HAVA DURUMU
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH