Ana Sayfa > EĞİTİM

Eğitim Sistemi Yap-Boz Tahtasına Çevrildi
01 Şubat 2014
Bu haber 1458 kez okundu
MHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Prof. Dr. Zühal Topçu, katıldığı Türk Eğitim-Sen 5. Merkez Kurultayı'nda bir konuşma yaptı.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
Eğitim sisteminin yap-boz tahtasına çevrildiğini döyleyen Topçu, şu ifadelerle eğitim sistemini eleştirdi:

" Ülkelerin en önemli kaynağı insan kaynaklarıdır. İnsan kaynağının en verimli şekilde yönetilmesi diğer kaynakların da etkili bir biçimde değerlendirilmesini sağlayacaktır.

Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında eğitim reddedilemeyen öneme sahiptir.

Siyasal, toplumsal ve ekonomik kalkınmanın bilimsel ve teknolojik gelişmenin sanatsal ilerlemenin sağlanması için her şeyi yönetebilecek donanıma sahip nesillerin yetiştirilmesi içi eğitim sisteminin mükemmel organizasyonu gerekmektedir. Bu organizasyondaki amaç düşünme, algılama, problem çözme yeteneği gelişmiş demokratik değerleri ve milli kültürü benimsemiş insan haklarına saygılı, özgüveni yüksek, çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerle donanımlı çeşitli okumalar yapabilen bireyler yetiştirebilmektir.

Çünkü artık klasik iktisat öğretisinde yer alan emek, sermaye girişim ve doğal kaynaklardan oluşan 4 temel üretim faktörü ile çağdaş dünyanın ekonomik olguları da açıklanamamaktadır, mümkün olmamaktadır.

Çünkü sanayileşmiş ve gelişmiş toplumların gelişmişliği sadece fiziki sermaye birikimi ile açıklayamayacağınız gibi az gelişmiş toplumların gelişememelerini de yalnızca fiziki sermaye yetersizliği ile açıklamak mümkün değildir.

Artık büyüme teorilerinde her türlü maddi ve maddi olmayan politik örgütsel, çevresel, entelektüel, kültürel, beşeri bilimsel, sosyal ve teknolojik unsurlar sermaye olarak kabul edilmektedir.

İşte bu sermayelerin temeline bakıldığında insan unsuru ana faktör olarak karşımızda bulunmaktadır.

Çünkü kalkınmanın çevreye ve sosyal hayata olan olumsuz etkilerini en aza indirilebilmek ve insan faktörünü öne çıkararak optimum faydayı elde edebilmek için sosyal sermayenin çok iyi değerlendirilmesi gerekmektedir.
Sosyal hayat ile ülkelerin ekonomik faaliyetleri karşılıklı olarak birbirlerini etkilemektedir. Bu etkilerde sosyal sermaye olarak ifade edebileceğimiz iki kişi arasındaki güvene dayalı kurulabilen iletişim imkanı olarak veya toplumu oluşturan fert sivil toplum örgütleri ve kamu kurumları arasındaki koordinasyon faaliyetlerini kolaylaştırarak toplumun üretkenliğini artıran, güven, norm ve iletişim ağı özellikleri olarak verilebilir. Yani sosyal sermaye olgusu, topluma yön veren ahlaki değerlere kültürel ve siyasi yapı ile eğitime göre şekillenmektedir.

Son günlerdeki olaylarla bunları yorumlamaya kalktığımızda olaylar daha net anlaşılabilecektir.

Sosyal sermayenin ekonomik gelişmeye olan etkileri dolaylı ve doğrudan yönlerden gerçekleşebilmektedir.

Güvenin, gelişmiş iletişim imkanlarının hakim olduğu toplumlarda emek sermaye ve zaman israfına neden olan birçok işlem tasarrufu yapabilmektedir.

Çünkü güvenin hakim olduğu ülkelerde can ve mala yönelik suçlarda ciddi bir düşüş görüldüğü gibi ekonomik ve değer amaçlı sözleşmelere bağlılık artmaktadır.

Ayrıca yolsuzlukların ve bürokratik işlemlerin azalması, demokratikleşme insan hakları ve politik istikrarın sağlanması üretkenliği artırmaktadır.

Topluma ait sosyal sermayenin hangi boyutta olduğunu anlamak içinde o toplumdaki anketlere gözlemlere ve gazete kupürlerine bakmanız önemli veriler sağlayacaktır.

Toplumda mala ve cana yönelik suçlar oranı, kişiler arası alacak borç ilişkilerindeki rüşvet oranları, bürokratik işlemler, yolsuzluklar, boşanmaların yoğunluğu önemli kriterlerdir.

Yukarıdaki kriterlere bakıldığında ülkemizdeki durumun sosyal sermayenin zayıflığı açısından içler acısı durumu ortaya çıkarmaktadır.

- Kadına yönelik şiddet
- Çocuk istismarları
- Yolsuzluk 
- Boşanma durumları 
- Uyuşturucu rakamları

Sosyal sermayenin kaynakları da aile sivil toplum örgütleri, firmaları kamu sektörü ve diğer sosyal gruplar 
Kısaca aileden millete kadar uzanmaktadır.

  İşte sosyal sermayenin ve ekonomik itici gücün kaynağı olan insan unsurunun eğitimi ülkelerin en önemli görevleri arasındadır.

İşte bu insan potansiyeline bakıldığında şu anda örgün eğitimde 17 milyondan fazla öğrenci sistem içerisinde bulunurken bu öğrencilere hizmet eden 800.000 binden fazla öğretmen barınmaktadır. 550.000 civarında derslikle bu hizmetle devam etmektedir.

Üniversitelerde de 4 milyona yakın öğrenci eğitim görmektedir. 131 bin öğretim elemanı görev yapmaktadır.
175 üniversite,104 devlet, 71 vakıf
MEB 55 milyon, YÖK’ün 16 milyon %70 den fazlası personel gideri 

  Nerdeyse nüfusumuzun 3’ te birinin öğrenci ve örgün eğitim kurumlarında hizmet alma durumunda olmaları eğitimin önemini gittikçe artırmaktadır.

  Böyle geçiş ve dinamik nüfus yapısı ülkelere avantaj sağlamalıdır. Bu da eğitim sistemiyle gerçekleşebilir.
Ama Türk eğitim sisteminin genel değerlendirilmesi yapıldığında birçok sorunlarla iç içe olduğunu görebiliyoruz. Özellikle neredeyse 12 yıla yaklaşan AKP iktidarında eğitim sisteminde içinden çıkılmaz bir hal aldığını görebiliyoruz.

Çünkü 12 yılda hala bir eğitim politikası oluşturulamadı. 5 bakan değişti. Hepsi ayrı politikalar uyguladı ve tutarsızlık had safhaya ulaştı.

YAP-BOZ tahtasına çevrildi.
AKP iktidarı hala inanın ‘insan’ kavramının değerini anlamış değil. Anlamadığı içinde bu gerçeklerle yüzyüzeyiz.
Sayın bakan dün yaptığı bir açıklamada “eğitim yap-boz tahtası oluyor, bakanlar değişti ama bürokratlar orada oturuyor” diyor.

Bu eğitime verdiğimiz önemin göstergesidir.

Eğitim yap-boz tahtasıdır. Öyle olmasaydı buralara gelemezdik diyor.

Bunları derken sayın bakan nereye gittiğinin farkında değil, ondan dolayı bu kadar lafı etmiş.

Acaba AKP iktidara geldiği günden itibaren kaç tane üst düşey genel mit müsteşarı ve müsteşar yardımcısı yerinde durmaktadır. Bunu sormak lazım.

“Bugünkü yerde olmazdık” diyor bakan. Bu biraz bugünkü yeri irdelemek istiyorum.

Uluslararası değerlendirme sınavı olan PISA sınavlarında Türkiye’nin aldığı puanlar eğitimdeki kalitenin göstergesi olarak çok manidardır. Türkiye 65 ülke arasında matematikte 44, fen de 43, okuma ve anlamada ise 42. Sıradadır.

Yüksek öğretime geçiş sınavlarında sıfır puan alan ada sayılarının yıllara göre bakıldığında 

2010    14.156
2011    38.269
2012    50.805
2013    61.036  olarak gittikçe arttığı görülmektedir.

Sınav sistemine dayalı bir eğitim sisteminin ortaya çıkardığı ezberci sentez ve analiz yeteneğinden yoksun, yorum yapamayan sportif, sosyo-kültürel ve sanatsal faaliyetlere hiç dokunmayan ve yalnızca 4 şıktan bir doğruyu bulmaya çalışan bir nesli yetiştirdiniz.

AKP iktidara geldiğinde 7 yaşında okula başlayan bir çocuk bugün 18 yaşında ve geleceğinden herhangi bir beklentisi bulunmamaktadır.

AKP iktidarı döneminde eğitim sistemi içinde bulunan öğrenciler bu iktidarın darbesini yemişlerdir.

4+4+4 eğitim sisteminde yapılan bütün uyarılara rağmen 60-66, 72 aylık çocukların okula kayıtlarının zorunlu kılınması faciaya yol açmış ve bu çocukları %80 2in den fazlası okullara uyum sağlayamamış okuma yazmayı öğrenememiştir.

Bu kararınızdan 1 yıl sonra başarısızlığı gördünüz ve geri vazgeçtiniz. Bu çocuklar ve ailelerinin kabus gibi geçen 1 yıllarının hesabını nasıl vereceksiniz. PARDON yanlış yaptık demek bu kadar kolay mı?

Bakan Nabi Avcı “yeni eğitim sistemiyle tek tip insan yetiştirme anlayışından vazgeçilmiş; insanın doğuştan getirdiği ya da iradi tercihleriyle oluşturduğu kişisel farklılara saygı duyan, onları güvence altına alan çoğulcu bir yaklaşım geliştirilmiştir. Bu yaklaşımdan hareketle herkesin sağlıklı bir eğitim almasını sağlamak, ulusal ve küresel düzeyde ihtiyaç duyulan bilgi değer ve becerileri öğrencilere kazandırarak onları hayata hazırlamaktır.
-Hangi seçmeli derslerle bu özellikler kazandırılacak. 

- Sürekli değiştirilen sınav sistemiyle mi?
- 12.000 rehber öğretmen açığıyla mı?
- 300.000 adayın beklediği ama 127.000 olarak belirlenen öğretmen açığıyla mı?
- Lise mezunlarının ve formasyonsuz kişilerin bile ders verdiği ve birçoğunu kontrol edemediğiniz ücretli öğretmenlerle mi öğrencilere bu özellikler kazandırılacak.

Özellikle eğitimin itici gücü olan ana ögesi olan öğretmenlere ve öğretmenlik mesleği AKP iktidarı döneminde öğretmenlik mesleği hiçbir dönemde olmadığı kadar itibar kaybetmiştir.

11 yıllık AKP iktidarı döneminde öğretmenlik mesleği hiçbir dönemde olmadığı kadar itibar kaybetmiştir.

·  2002 yılında en düşük devlet memuru maaşından yüzde 100 daha fazla maaş alan öğretmen, bugün en düşük devlet memuru maaşını almaktadır.

·  10 yıl önce lise mezunu bir polis memurundan yüzde 4 daha az maaş alan öğretmen, bugün yüzde 22 daha az maaş almaktadır. 
 

1930-2013 Yıllarında Öğretmenlerin Alım Gücü

 

YIL ÖĞRETMEN MAAŞLARI (TL) ÇEYREK ALTIN MİKTARI
1930 90  97,82
2002 470  20,01
2013 1.894  11,55

 

 

Sayın Başbakan’ın 2014 Bütçe Açılış konuşmasındaki simit açılımını biz de yıllara göre öğretmen maaşları üzerinde yapmak istedik. Elde ettiğimiz sonuçların öğretmenler açısından üzüntü verici olduğu görülmektedir. Sayın Başbakan’ın simit hesabı üç öğün üzerinden 5 kişilik öğretmen ailesine uygulandığında tablo şu şekildedir;
 

 

 

  2002 2013 ARTIŞ (%)
Simit Fiyatı 20 Kuruş 1 TL %400
Çay Fiyatı 10 Kuruş 1 TL %900
Öğretmen Maaşı 470 TL 1.894 TL %303

 


Sayın Başbakan 2003 yılında, ''İstiyoruz ki benim öğretmenim, çarşıda, pazarda mendil satarak kendi maişetini temin etmesin. Öğretmenim, 'bu ay kirayı nasıl ödeyeceğim veya bu akşam eve gıda olarak ne götüreceğim' bunu düşünmek zorunda kaldı. Bunu gidermenin, bunu ortadan kaldırmanın gayreti içerisindeyiz'' derken, Acaba Sayın Başbakan öğretmenlerin 11 yıllık kendi iktidarları süresince hala aynı düşünce ve kaygı içinde olduklarının farkında mıdır?

Sayın Başbakan, gelecek nesillerin en çok öğretmenleri hayırla yad edeceğini ifade ederken,Öğretmenlerin en çok hakarete kendi iktidarları döneminde maruz kaldıklarının farkında mıdır?

Yine Sayın Başbakan, 2003 yılında öğretmenlere hediye ettiği saatlerin hala 11 yıl öncesini gösterdiğinin de farkında mıdır?

Üniversitelerdeki durum da bundan farklı olmadığını görüyoruz.

Eğitim bireylere yaşam boyu hizmet sunan bir süreçtir.

Eğitim toplumların ekonomik, sosyal, kültürel ve politik gelişmelerini doğrudan etkilemektedir.

Milli gelirde dünyanın ilk 20 ülkesi arasında olduğu belirtilen Türkiye’ye, 2023 için “İlk 10’a girmek istiyoruz” 
diyen 2023’te 500 milyar dolarlık ihracat ve kişi başına 25 bin dolarlık gelir düzeyi hedefleri koyan siyasetçiler, nedense bunu sağlayacak insan kaynağının matematikte 42. Sırada, okumada 41. Sırada, bilimde de 43. Sırada olmasını umursamamaktadır.

Türkiye’de üniversitelerin önemli sorunları vardır.
Genel olarak bakıldığında şu şekilde sıralamak mümkündür;
·  Maaş ve özlük sorunu
·  YÖK’ün merkeziyetçi yapısı sorunu
·  İnsan kaynaklarını değerlendirme sorunu
·  Yönetim sorunu
·  En önemlisi de vizyon sorunu

Yukarıda saydığımız maddeleri üniversitelerin genel sorunları olarak ifade ederken bunlara ek olarak yeni açılan üniversiteler için bu sorunları genişletebiliriz.

·  Fiziki alt yapı sorunu
·  Ekonomik sorunlar
·  Kurum kültürü oluşturamama
·  Nitelikli eleman sorunu (İstihdam sürdürülebilirlik) gibi
·   
‘Türkiye’de Temel Bilimler: Durum Tespiti ve Yapılması Gerekenler’ başlıklı rapora göre 2023 yılı için belirlenen hedefleri gerçekleştirmenin yolu yeraltı kaynaklarımızdan değil, bilim ve teknoloji üretmemizden geçmektedir. Rapora göre; 

·  Pirincin 1 kilogramı 2 dolar,
·  Etin bir kilogramı 15 dolar,
·  Otomobilin kilogramı 50 dolar,
·  Uçağın kilogramı 250 dolar,
·  Dizüstü bilgisayarın kilogramı 1000 dolar,
·  Cep telefonunun kilogramı 5000 dolar,
·  Uydunun kilogramı 100 bin dolarken,
·  Süper iletken hızlandırıcılar 200bin dolar civarındadır.

Temel bilimler alanına hak ettiği önem verilerek bilim ve yüksek teknolojiye dayalı üretim yoluyla Ülkemizin gelişmişlik düzeyi arttırılmalıdır. 

Türkiye üniversitelerinin toplam bütçesi bir Amerikan üniversitesinin araştırma bütçesi kadar bile değildir.2014 yılı üniversitelerimizin bütçeleri ile Türkiye’nin ileri araştırma şansı neredeyse başından yok sayılmıştır.

Araştırma görevlilerinin 2547 sayılı kanuna göre 3 değişik maddeyle alınmaktadır. 33., 35. Ve 50/d maddelerine göre alınan araştırma görevlileri arasında hiçbir çalışma farkı yokken, hem statü hem maaş farkı bulunmaktadır. Geleceğin bilim insanlarını farklılaştırmaktan vazgeçin. Yeni bir kanun oluşturarak, yeni bilim insanlarının önünü açınız.

Üniversite öğretim elemanlarının maaşlarının ihtiyaçlarını karşılar düzeyde olmadığı rahatlıkla söylenebilir.

Bundan 30 yıl önce araştırma görevlilerinin maaşı mühendis maaşından %38 daha yüksekti maaş almaktaydı, 2013 yılı itibariyle ise,

Araştırma görevlisi maaşı 2200 lira 
Yardımcı doçent maaşı 2600 lira
Şube müdürü maaşı 3250 lira
Mühendis maaşı 3400 liradır.

Aradaki farkı hesaplamayı size bırakıyorum.

2002 yılında 1.500 TL maaş alan bir profesörün maaşı sonraki 11 yılda sadece 2,6 kat artarken aynı dönemde

·  Bir hâkimin maaşı 5,3
·  Avukatın 5,2
·  Teknisyenin 5,1
·  Şube müdürünün 4,3
·  Uzman doktorun 3,8 ve
·  Hemşirenin 3,7 kat artmıştır.

Böyle bir mukayeseden sonra durumun daha da içler acısı olduğu görülmektedir.

Bu durumda öğretim elemanlarının bazılarının yoksulluk sınırında, bazılarının da açlık sınırında olduğunu söyleyebiliriz.

Biz Türk Milleti olarak verilen sözleri unutmuyoruz. Sayın Başbakan Ben de hocayken 2003 yılında Gazi Üniversitesi Açılışında yaptığı konuşmasında “Öğretim elemanlarının özlük haklarıyla ilgili sorunlara da değinmiş ve "Geçim sıkıntısı içinde olduğunuzu, bilimsel yayınları izlemekte zorlandığınızı biliyoruz. 
Bu ülkenin aydınlık beyinleri olarak size özveri yakışır. Ancak marifet her zaman iltifata tabidir. İnşallah bu iltifatı biz hocalarımızdan eksik etmeyeceğiz"
 demişti. Ben bütün akademisyenlerin ve öğretmenlerin yüreklerinden geçenlerin sözcüsü olarak 11 yılda ortaya çıkan hayal kırıklığını vermek istiyorum. Eğitimdeki tutarsızlık hala devam ediyor.

Üniversitelerdeki akademisyen özlük hakları yerle bir edilmiştir. Verdiğiniz ücretlerle üniversitelerde akademisyenleri tutmak mümkün olmamaktadır. 

Bu paralarla hangi bilimsel çalışmaları yapmalarını beklemektesiniz? 2023 Türkiye’sine hangi yüzle girilecektir?

Özellikle vurgulamak istiyorum ki, Üniversitede nitelik sorununu gidermek için akademisyenlerin özlük problemlerini çözmek şart. 

YÖK’ün getirdiği ve dayattığı sistem, İdeolojik, merkeziyetçi, dayatmacı, otoriter bir sistemdir. Bu sistem, bütün üniversiteleri tek tip elbise giymeye zorlamaktadır.

AKP olarak, iktidara gelmeden önce en fazla yakındığınız YÖK ile ilgili iktidara geldikten ve kontrolü ele geçirdikten sonra hiçbir şikayetiniz olmamıştır ve hala üniversiteleri 80'li yılların YÖK Yasası ile yönetmeye çalışmaktasınız.

Katma değeri olmayan eğitim sistemi ve gençlik yetiştirmede hala ısrar ediyorsunuz.

Genç nüfus bir ülkenin geleceğini oluşturmaktadır. 
Nüfusun %16.6 (15-24) yaş aralığındadır.
2023 yılında bu oran   %15.1
2050 yılında   %11.7 ye
2070 yılında  %10.1 e    düşecektir.

Sayısal veriler belli anlamlar ifade ederken şu andaki gençliğin siyaset malzemesi olarak iktidar tarafından nasıl kullanıldığı siyaset malzemesi yapıldığı önem arz etmektedir.

- Dindar gençlik içinde gençlik ayrımı
- Kızlı erkekli aynı evlerde kalıyorlar
- Gece gündüz kafası kıyak bir nesil
- Gençler arasında işsizlik oranı %17 iken üniversite mezunlarında %20’ye yaklaşmaktadır.

Ülkeyi, insanınızı özellikle gençliği kutuplaştırarak iktidar değil kaos yaratırsınız. İşte kullanılan bu nefret söylemleri 16 büyük ekonomide Türkiye’yi 5 kırılgan ekonomiye sürükledi.

Özellikle bütün değerlerimizin sorguladığı, Türk milliyetçiliğinin ayaklar altına alındığı andımızın kaldırıldığı dağlardan, tepelerden NE MUTLU TÜRKÜM yazılarının silindiği, kurum önlerinden TC ve TÜRK laflarının kaldırıldığı ve hatta tahrik unsuru olarak görülen Türk bayrağının asıldıkları yerlerden ve göklerden indirilmesi ve Türk yurdunun teröristlerle pazarlıklar yapılarak parsellemeye çalışılması asla kabul edilemez.

Eğitimde Kürtçenin eğitim dili olarak kullanılması ve bunu gündeme taşıma faaliyetleri iktidarın en önemli yanlışları arasındadır.

Çünkü dil;
Dilin yalnızca teknik, standart bir uzlaşma ve diyalog vasıtası olmayıp, aklın, bilginin, gönlün ve zihniyetin de tercümanı olduğunu belirtiyoruz. Millet varlığının oluşumu, nesiller arasındaki irtibat, tabii olarak dil ile hayat ve vücut bulur. Dilin kullanımının ve sahiplenilmesi, müşterek bir kimlik inşasında ve savunulmasında ikamesi olmayacak bir katkı sağlar. Türkçe, Türk kimliğinin güvencesi, teminatı ve dayanağı olduğundan dolayı milletin birlikte ve bir bütün halinde bulunmasının yegane kaynağıdır.

Son zamanlarda, Türkçe'nin yanına mahalli dillerin yerleştirilme çabalarına ısrar ve inatla devam edildiği görülmektedir. Ana dil eğitim taleplerinin sürekli olarak mevzi elde etmesi tehlikeli, ayırıcı ve dışlayıcı bir dönemin hızla yaklaştığını göstermektedir. Unutmamak lazımdır ki; dilde başlayan bir çözülme ve bölünme, millet varlığına bulaşacak ve birlikte yaşamayı imkansız hale getirecektir. Türkçe'nin aziz millet fertlerinin buluştuğu, anlaştığı, hislerini paylaştığı büyük kültürel cazibe merkezi olmaktan uzaklaşması vahim sonuçlara ve önü alınamaz karşıtlıklara neden olacaktır. Bölücü emellerin ana dilde eğitim isteklerindeki zorlama ve buna da siyasal sorumluluk mevkisinde bulunanların göz yumması, Türk milletini geriye götürerek etnik çatırdamanın eşiğine savuracaktır. Bu karanlık süreci tersine çevirebilmek için Türkçe'nin, birlikte yaşamanın ve aynı safta sonsuza kadar bulunmanın en belirgin yollarından birisi olduğu kabul ve itiraf edilmelidir. Güzel ve zengin dilimizi zayıflatacak her girişim, ikinci plana atacak her niyet ve yanına ortak iliştirmeye yeltenecek her amaç milli yüreklerin inanç kalelerine çarpmaktan kurtulmayacaktır."


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer EĞİTİM Haberleri

Başlık Tarih
 
“Mimar Sinan” Konulu Konferans!14 Mayıs 2019
‘Liyakat ve adalet esas alınmalı’11 Ocak 2019
“KAHRAMANMARAŞ’IN DERSLİK SIKINTISI NE ZAMAN BİTECEK?”16 Aralık 2018
MİLLİ EĞİTİM’E ÜLKÜCÜ DAMGASI TARİKATLAR RAHATSIZ OLDU09 Aralık 2018
Türk Eğitim-Sen’den Andımızla ilgili MEB’in temyiz dilekçesine cevap03 Aralık 2018
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUYACAĞIZ22 Kasım 2018
ANALAR DOĞURUR, ÖĞRETMENLER YETİŞTİRİR21 Kasım 2018
MHP'den MEB'e "Öğrenci Andı Savunması" Tepkisi13 Kasım 2018
Danıştay Kararının Tartışılacak Bir Yanı Yok19 Ekim 2018
Bakan Selçuk'tan öğretmenlere mektup21 Temmuz 2018
Talip Geylan; Açıklanan Paket Güncellenmelidir 02 Mayıs 2018
İkinci öğretimde görev yapan öğretim görevlileri için kanun teklifi12 Nisan 2018
Bazıları Kendilerini İmtiyazlı Müslüman Olarak Görüyor09 Nisan 2018
TÜRK EĞİTİM SEN YÖNÜNÜ BELİRLEMİŞTİR.29 Mart 2018
PİCTES Öğretmenlerine MHP’den Müjde 15 Mart 2018
Öğretmenlerin Motivasyonu Bozulmamalı 08 Mart 2018
MHP'li Aksu, önlisans mezunları için kanun teklifi02 Mart 2018
Eğitimin hiç mi önemi yok?08 Şubat 2018
"Üniversite giriş sınavlarını kaldıralım"23 Aralık 2017
MHP'li Arzu Erdem'den sözleşmeli öğretmen çağrısı23 Aralık 2017
Kayıtta öncelik onların olacak29 Kasım 2017
Tokat'ta 'Fırat Çakıroğlu Fidanı' Gerginliği19 Kasım 2017
MHP'li Akçay: Atanamayan öğretmenler ve öğretmen açığı bir Milli Eğitim sorunudur16 Kasım 2017
Hangi doğruyu söylediysek sizden aldığımız güçle söyledik.13 Kasım 2017
BAŞKAN KAŞLI;TÜRK EĞİTİM-SEN KONGRESİNDE 12 Kasım 2017
UŞAK ÜNİVERSİTE TEŞKİLATI;BASINDA ÇIKAN HABERLER ASILSIZDIR.06 Kasım 2017
Milli Eğitim Sistemi Hakkında Araştırma Önergesi 02 Kasım 2017
YENİ SINAV SİSTEMİNE TEPKİLER DİNMİYOR14 Ekim 2017
MHP'den sözleşmeli öğretmenlere eş durumu desteği14 Ekim 2017
MHP'li Erhan Usta: Böyle rezalet görülmedi12 Ekim 2017
Üniversiteye girişte yeni sistem belli oldu12 Ekim 2017
Eğitimde çözülmesi gereken onca sorun varken ...02 Ekim 2017
Bu yıl üniversite sınavı yapılacak24 Eylül 2017
Öğrenci yurtları yetersiz!!!21 Eylül 2017
MHP'li Erdem'den öğrencilere 'adab-ı muaşeret' dersi önerisi03 Ağustos 2017
Aladağ Yurt Yangını raporuna MHP şerhi01 Ağustos 2017
'Ülkücüleri bırakın, Üniversitelerimizdeki terörislere bakın'19 Haziran 2017
Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kongresi01 Mayıs 2017
NORM FAZLASI ÖĞRETMENLER İŞSİZ Mİ KALACAK?28 Şubat 2017
Atama bekleyen öğretmenlerin çağrılarına kulak verelim 22 Şubat 2017
Ülkücüden FETÖ'cü çıkmaz18 Şubat 2017
Türk Eğitim-Sen'liler ne zaman görevlerine iade edilecek?14 Aralık 2016
“Kazanılan seçimler iptal ediliyor”12 Aralık 2016
Öğretmenler icraat istiyor25 Kasım 2016
MHP Ankara'dan Öğretmenler Günü Mesajı23 Kasım 2016
ÖĞRETMENLER BAŞIMIZIN TACIDIR23 Kasım 2016
İsmail Koncuk; Bir Misyon Sendikasıyız21 Kasım 2016
MHP'den eğitime tam destek17 Kasım 2016
Alan Değişikliğinden Anlamadığınız Nedir?26 Ekim 2016
Hala “Benim Adamım” Derseniz, Yenikapı Ruhunu Yaşatamayız!14 Ekim 2016
Tam gün eğitim sistemine katılıyoruz.05 Ekim 2016
“Sayın Bakanın Hesabında Bir Yanlışlık Var”03 Ekim 2016
Koncuk “Şu An Norm Fazlası Gibi Görünenler Esasen Norm İçinde Kalabilecektir.”23 Eylül 2016
İSMAİL KONCUK: 'BU YÖNETMELİK UCUBEDİR'04 Ağustos 2016
“AĞUSTOS’TA ATAMA YAPIN, SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK HÜLYASINDAN VAZGEÇİN”23 Haziran 2016
"Şubata kadar dersler boş mu geçecektir?"16 Haziran 2016
TÜRKİYE KAMU-SEN YİĞİT VE DİK DURUŞUN SESİDİR20 Nisan 2016
Koncuk’dan Nabi Avcı’ya Çağrı12 Nisan 2016
AHLAKİ YOZLAŞMA VE İŞSİZLİĞİ ÖNLEMEK İÇİN EĞİTİM ŞART!15 Şubat 2016
MHP’li Yılmaz'dan bürokratlara: Sizlerin de psikolojiniz bozulacak07 Şubat 2016
ÖĞRETMEN ADAYLARI DİKKAT: YARIN SON GÜN !07 Şubat 2016
MEB atanacak 30 bin öğretmenin branş dağılımını açıkladı 28 Ocak 2016
Koncuk: 100 bin öğretmen ataması mutlaka yapılmalı 21 Ocak 2016
YHS PERSONELİNİN HİZMET SINIFI DEĞİŞECEK Mİ?09 Ocak 2016
GÜCÜNÜZ ÜLKÜCÜLERE Mİ YETİYOR !08 Ocak 2016
Üniversitelerin Sorunu 'Bilim' Olmaktan Çıktı07 Ocak 2016
ÜNİVERSİTE KORİDORLARI KANDİL MAĞARALARINA DÖNDÜ30 Aralık 2015
'TERÖR ÖRGÜTÜ PKK ÜNİVERSİTELERDE YAPILANIYOR'28 Aralık 2015
Doğum Borçlanması Nedir?19 Aralık 2015
Hükümet ve Milli Eğitim Bakanı Eğitim Sistemini Enkaza Çevirdi25 Kasım 2015
Öğretmenlik, kara tahtayı ruhuyla aydınlatan nurlu bir sevdadır25 Kasım 2015
Dünyanın en itibarlı mesleği...23 Kasım 2015
Öğretmen karanlıkları yırtan tek meşalemiz23 Kasım 2015
EĞİTİM SİSTEMİ 'PARAN VARSA OKU' HALİNE GELDİ16 Kasım 2015
Vefalı Esnafa, Şehit Ailelerinden Teşekkür Ziyareti21 Ekim 2015
MHP'DEN ÖĞRETMENLERE MÜJDE !20 Ekim 2015
ÜLKE HIZLA KAOSA SÜRÜKLENİYOR 13 Ekim 2015
Ermeni Meselesini Hiç Bu Açıdan Okumadınız !13 Eylül 2015
OKULLARI İTİBARSIZLAŞTIRMAK İSTİYORLAR 06 Ağustos 2015
İSMAİL KONCUK: AYM BEKLENEN KARARI VERMİŞTİR24 Temmuz 2015
10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINA NE OLDU?20 Temmuz 2015
YUSUF BAŞ, ÖĞRENCİLERE ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ14 Haziran 2015
Erdoğan'ın mitingine talimatla öğrenci taşınacak 29 Mayıs 2015
TÜRK EĞİTİMSEN TEK YETKİLİ SENDİKA OLDU26 Mayıs 2015
AKP üniversiteleri PKK'ya teslim etmiştir.25 Mayıs 2015
'MİLLİ İRADE DİYENLERİN AMACININ MİLLİ İRADEYİ YOK ETMEK OLDUĞU APAÇIK ORTADA'20 Mayıs 2015
Topçu, DTCF'li Ülkücüleri Yanlız Bırakmadı07 Mayıs 2015
Öğretmenlere Uygulanacak Rotasyon Yönetmeliği Yandaşı Kayırmak İçindir27 Nisan 2015
Vural, KPSS Operasyonunun Asıl Amacını Açıkladı21 Nisan 2015
MHP'Lİ SEDEF: AKP REKTÖRLÜK SEÇİMİNİ DE SİYASETE ALET ETTİ18 Nisan 2015
Büyükataman: "Hacettepe Üniversitesi rektörü bir an önce aklını başına almalıdır"24 Mart 2015
HACETTEPELİ ÖĞRENCİLER PKK’YA KARŞI TEK YÜREK OLDU23 Mart 2015
Oktay Vural'dan sınavsız üniversite sözü15 Mart 2015
MHP’li Orhan’dan, YGS’ye girecek öğrencilere başarı mesajı.14 Mart 2015
"KANUN ÇIKARDILAR, ÜNİVERSİTELERDE HOCALAR KONUŞAMIYOR"20 Şubat 2015
Türk okullarını değil Doğu’daki PKK okullarını kapatın !14 Şubat 2015
Topcu: Bakanlığı Kapatın İnanın Okulları Müdürler ve Öğretmenler Daha İyi Yönetir13 Şubat 2015
'Vatandaş sizi Etiyopya'da okul açın diye seçmedi'31 Ocak 2015
'İktidara bağlılığını bildirenler okullara müdür yapıldı'22 Ocak 2015
Polis Akademisi ve Koleji Öğrencileri için Ne Düşünüyorsunuz?21 Ocak 2015
Büyükataman, Nabi Avcı'ya KPSS'yi Sordu14 Ocak 2015
MHP'Lİ HALAÇOĞLU: OSMANLICA ZATEN ÜNİVERSİTELERDE ÖĞRETİLİYOR30 Aralık 2014
MAHKEME TASFİYE EDİLEN OKUL MÜDÜRLERİNİ GÖREVLERİNE İADE ETTİ25 Aralık 2014
"DEĞERLER EĞİTİMİNE ÖRNEK OLARAK 17-25 ARALIK YOLSUZLUKLARI KONULMALI"17 Aralık 2014
MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, 19. Milli Eğitim Şurası'nı değerlendirdi. 11 Aralık 2014
"Siyasi iktidar ülkeyi, polis devletine dönüştürmek istiyor"28 Kasım 2014
Topcu,Bizim her şeyimiz açık24 Kasım 2014
Günal: AKP Okul Arazilerini Yandaş Müteahhide Peşkeş Çekiyor!23 Kasım 2014
'Siyasi iktidar, okullarımıza ayrımcılığı soktu'23 Kasım 2014
MHP Şehitkamil ilçe Başkanı Aziz Yücel’in Gündeme Dair Açıklaması23 Kasım 2014
EĞİTİMDEKİ SORUNLAR BİR AN EVVEL ÇÖZÜMLENMELİ19 Kasım 2014
"Milli Eğitim'de haktan söz etmek mümkün değil"02 Kasım 2014
SAYIN MÜDÜR, DİNAR’A KASTININ SEBEBİ NE?23 Ekim 2014
Zühal Topcu: YÖK’ün imkânlarını dibine kadar kullandınız22 Ekim 2014
Milli Eğitim, yaz-boz tahtasına döndürüldü15 Ekim 2014
MHP'Lİ KALAYCI: TASFİYE EDİLEN OKUL VE POLİS MÜDÜRLERİ CEMAAT'TEN DEĞİL, ÜLKÜCÜ14 Ekim 2014
Öğretmenler 1 günlük iş bıraktı24 Eylül 2014
MHP'li Zuhal Topçu:Eğitim keşmekeş içinde21 Eylül 2014
Büyükataman: Bir daha bu sorunlar yaşanmasın15 Eylül 2014
Zühal Topcu Öğretmen Atamaları Konusunda Hükümete “Hodri Meydan!” Dedi11 Eylül 2014
MHP'li Başeskioğlu'ndan Türk Eğitim-Sen'e Destek Sözü31 Ağustos 2014
MEMUR SEN, BASKI ARACI VE BALYOZ HALİNE GELDİ27 Ağustos 2014
Topcu: Bakan Avcı, derhal istifa etmelidir27 Ağustos 2014
"BÖYLESİNE ZULMÜ 12 EYLÜL DÖNEMİNDE GÖRMEDİK"26 Ağustos 2014
"pkk, AKP TARAFINDAN AKLANMAYA ÇALIŞIR HALE GELMİŞTİR"25 Ağustos 2014
Ruhsar Demirel Okullardaki Yönetici Atamasına Vali Müdahalesini Meclis'e Taşıdı19 Ağustos 2014
Öğretmene Rotasyon Zühal Topçu’ya Rağmen Onaylandı08 Ağustos 2014
OKULLAR SİYASİ KADROLAŞMA YERİ DEĞİLDİR07 Ağustos 2014
Zühal Topcu Öğretmen Maaşlarının Artırılması İçin Kanun Teklifi Verdi15 Temmuz 2014
Aklınızı başınıza alın, kamu çalışanlarını sınamayın26 Haziran 2014
Kamu-Sen: Ermeni taziyesi şehitlerimizin ruhunu incitmiştir27 Nisan 2014
Zühal Topcu: Eğitim Kalitemiz Düşüyor17 Nisan 2014
Zühal Topcu: MEB, Anadolu Liselerindeki kontenjanları yönetemezken15 Nisan 2014
KIME HIZMET EDIYORSUNUZ11 Nisan 2014
Koncuk: Türkiye Orta Çağ Zihniyetini Yaşıyor29 Mart 2014
73 Bin Yöneticiye Sivil Darbe Yapılmıştır22 Mart 2014
Öğretmen Açığı Acilen Kapatılmalıdır18 Mart 2014
MHP'li Ogan;’Öğretmenlere saldırının sorumlusu Başbakan’dır’10 Mart 2014
Memurun Torbası seçim sonrasına kaldı!06 Mart 2014
MEB Kanunu AİHM'e Taşınıyor06 Mart 2014
ATANMAYI BEKLEYEN 300 BIN ÖĞRETMEN VARKEN İKTIDAR YENI EĞITIM FAKÜLTELERI AÇIYOR20 Şubat 2014
MHP'li Zühal Topçu: Dersane tasarısı eğitime bir darbedir17 Şubat 2014
'Savcı ve polislere yapılan kıyım şimdi öğretmenlere yapılacak'13 Şubat 2014
DERSHANE YASA TASARISI ASLA KABUL EDİLEMEZ.07 Şubat 2014
Koncuk Yeniden Genel Başkanlığa Seçildi05 Şubat 2014
MHP'LI HALAÇOĞLU, FATIH PROJESINI SORDU23 Ocak 2014
Kamu Sen: Hırsıza Değil, Memura Bütçe İstiyoruz31 Aralık 2013
Afyonkarahisar’da öğrenci olayları protestosu28 Aralık 2013
Zühal Topçu: Eğitimi siyaset malzemesi olarak görmekten vazgeçin 216 Aralık 2013
Zühal Topçu: Eğitimi siyaset malzemesi olarak görmekten vazgeçin16 Aralık 2013
Türkiye sevdamızı gelecek nesillere aktaracağız27 Kasım 2013
Oktay Vural Sınav skandalını deşifre etti23 Kasım 2013
Şivan Perver'leri değil, vatanperverleri dinleyin!21 Kasım 2013
Erdoğan sözde Kürdistan'ı resmen tanıdı19 Kasım 2013
ASLAN: EĞİTİM YAP-BOZ TAHTASINA DÖNDÜ18 Kasım 2013
Dersanelerin Kapatılması Oslo Görüşmelerinin Sonucu Olabilir17 Kasım 2013
YILMAZ BİNLERCE İLLEGAL DERSANE ORTAYA ÇIKACAK15 Kasım 2013
özel okul açacağız" demek çözüm değil15 Kasım 2013
Dershanelerle değil derslik ve öğretmen açığıyla uğraşın15 Kasım 2013
Zühal Topçu: Bakan Bu Ülkenin Çocukları ile Oynanmasın14 Kasım 2013
MHP dershaneler için Meclis araştırması istedi, CHP destekledi, AKP reddetti14 Kasım 2013
Dadaşlardan Sert Tepki!13 Kasım 2013
Kemalettin Yılmaz: Afyon'da 1300 derslik, 1800 öğretmen açığı var27 Ekim 2013
Memurun yüzü güldü demekle yüzü gülmüyor25 Ekim 2013
Dershaneler kapatılmadan önce eğitim sistemi sınav odaklı olmaktan çıkarılmalıdır11 Ekim 2013
KÜLTÜR ŞEHRİNE EĞİTİM 2023 GENEL MERKEZİNDEN ZİYARET06 Ekim 2013
Zühal Topcu Milli Eğitim’deki partizanlığı gözler önüne serdi27 Eylül 2013
ON BİR YILLIK REZALET15 Eylül 2013
EĞİTİMDE DERİN OYUN12 Eylül 2013
Aslan'dan Eğitim Eleştirisi05 Eylül 2013
ÜNİVERSİTE HOCALARI SEFALET GİRDABINDA 03 Eylül 2013
Koncuk: Mülakatı Kirletenleri Affetmeyeceğiz!01 Eylül 2013
Halaçoğlu: Çocuklara Dağıtılan Tabletlerin Radyasyonu Ölçüldü mü?23 Ağustos 2013
HÜKÜMET BİRİLERİNE MESAJ GÖNDERİYOR09 Temmuz 2013
"Eğitim kurumlarını, siyasi rant alanından çekin"08 Temmuz 2013
Öğretmenlik mesleğini halkın gözünde bu iktidar itibarsız hâle getirmiştir03 Temmuz 2013
Zühal Topcu: "4+4+4" Eğitim Sistemimizi Sorunlar Yumağına Çevirdi20 Haziran 2013
“GEZİ PARKI MESELESİ BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU”07 Haziran 2013
Üniversiteler Rektörlerin babasının çiftliği olmamalıdır06 Haziran 2013
Yılmaz Ziraat ve Veteriner Fakültesi mezunlarının sorunlarını Meclise taşıdı06 Haziran 2013
Eğitim Bilimleri Mezunlarının Mağduriyeti24 Mayıs 2013
TORBA KANUN TASARISI YA GERİ ÇEKİLSİN YA DA MEMURLARIN BEKLENTİLERİ KARŞILANSIN23 Mayıs 2013
Öğretmenler Sadaka Değil, İhtiyaç Kadar Atama İstiyor19 Mayıs 2013
2013 YILINDA 37 BİN ÖĞRETMEN ATANACAK17 Mayıs 2013
ARİF NİHAT ASYA İLKOKULU VARAN 2. RESMİ YAZIDAN T'Yİ ATIP KÜRTÇE ÇALIŞTAY İZNİ ALDILAR16 Mayıs 2013
Topcu’dan Bilişim Teknolojisi Dersi için Araştırma Önergesi16 Mayıs 2013
BİZ HEP BİRLİKTE TÜRK MİLLETİYİZ06 Mayıs 2013
Öğretmene Ek Ödeme Yok!06 Mayıs 2013
Piyon ve provakatör rektörün hezeyanları 30 Nisan 2013
ADALET İSTİYORUZ16 Nisan 2013
Koncuk: Biz Bu Ülkenin Divanesiyiz14 Nisan 2013
YGS'de hatalı soru iddiası27 Mart 2013
NEVRUZ AYRIŞMA DEĞİL BİRLİK GÜNÜDÜR23 Mart 2013
TÜRK MİLLETİ HENÜZ SON SÖZÜNÜ SÖYLEMEDİ23 Mart 2013
Bu Barış Süreci Değil, İhanet Sürecidir20 Mart 2013
YGS giriş belgesi yarın internette14 Mart 2013
AÖF'de okuyanlara kötü haber12 Mart 2013
Kirli bir tezgâhla karşı karşıyayız28 Şubat 2013
Lisede ‘rapor’ dökümüne MHP'den Soru Önergesi22 Şubat 2013
FİZİK TEDAVİSİNDE ÜYELERİMİZE YENİ BİR İMKÂN22 Şubat 2013
YILMAZ, BAKAN AVCI’YA SORDU17 Şubat 2013
Devlet Yurtları Ülkücüye Kapatıldı mı?16 Şubat 2013
Şubatta 30 Bin, Ağustostada 70 Bin Öğretmen Ataması İstiyoruz07 Şubat 2013
PERFORMANSA DAYALI ÜCRET ve YÜKSELME SİSTEMİ ZULÜM ARACIDIR04 Şubat 2013
TELEKOM’DAN ÜNİVERSİTEYE GEÇEN PERSONELİN DENGE TAZMİNATI DAVASINI KAZANDIK01 Şubat 2013
200 bine yakın atanamayan öğretmen var01 Şubat 2013
Öğretmenlerimizin mağduriyetlerine son vermelidir.30 Ocak 2013
BURNUNUZDAN FİTİL FİTİL GETİRİRİZ27 Ocak 2013
Rektör intihara kalkıştı27 Ocak 2013
Aksaray Oğuz Ata İlkokulu’ndaki karne dağıtım törenine katıldılar25 Ocak 2013
MHP'den öğretmenler için kanun teklifi25 Ocak 2013
Üniversitelilere kötü haber23 Ocak 2013

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH