Ana Sayfa > EKONOMİ

ENERJİDE YERLİ KAYNAKLARA VE AR-GE’YE ÖNCELİK VERİLMELİ!
11 Şubat 2016
Bu haber 1249 kez okundu
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve ilgili kuruluşların 2016 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler sırasında söz alan MHP Antalya Milletvekili Doç.Dr.Mehmet GÜNAL, doğalgaz deyince aklımıza sadece ısınma sorunun geldiğini fakat ısınmanın yanı sıra elektrik üretimimizin yarısını da doğal gaz santrallerinden sağladığımızı, bunun için de enerjide doğalgaza bağımlılıktan kurtulmak için yerli enerji kaynaklarının arzının artırılması gerektiğini söyledi.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
Enerji üretimimizi bir taraftan yerli kaynaklarla yapalım derken Afşin-Elbistan Santrali ve Linyit Madeni gibi yerli kaynakların yabancılara satılmasını ve petrol fiyatlarındaki artışı tüketiciye otomatik olarak yansıdığı halde düştüğünde aynı şekilde yansımamasını eleştiren Günal, personel alımlarında Enerji Bakanlığı'nda da yandaş sendikacılar kayırıldığını belirtti.
MHP olarak Ceyhan merkezli bir bölgesel bir enerji borsası kurulmasını, buranın dünyanın enerji merkezi hâline gelmesi ve kaynaklarımızın burada alınıp satılmasını hedeflediklerini belirten Günal, bunun için de enerjide Ar-Ge çalışmaları artırılması ve teknoloji üretime geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Günal'ın konuşmasından başlıklar şöyle;

Enerjide Doğalgaza Bağımlılığı Azaltmalıyız!

Enerji Bakanı da yeni bakan olmasına rağmen sunumunda 2002'den başlayıp 2014'e mukayese yapıyor ama bir türlü 2015 yılında neler harcandığına ve 2016 bütçesindeki paraları hangi projelere tahsis ettiğine ilişkin bilgi vermiyor.

Fakat bizim öğrenmek istediğimiz şey bütçe açısından kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığı ve bu sene ayrılan bütçeyi nereye harcayacağınız. Çünkü sürekli olarak geçmişe takılıp kalanlar gelecekle ilgili bir şey yapamazlar. Biz daha ne yapacağımıza karar veremezken elimizdeki enerji kaynaklarımızı da doğru değerlendiremeyiz.

Kalkınma Planında yerli enerjiyle ilgili öncelikli dönüşüm programı var. Bakanlığınızın görevli olduğu yerli enerji kaynaklarına dönüşümle ilgili kısmı var. Yeni enerji kaynaklarının arzının artırılması bu şekliyle pek mümkün değil. Bir an önce eylem planlarını bırakıp eyleme geçmek lazım.

Öncelikle dönüşüm programında Hükümete verilen görev bugünün görevi değil. Kalkınma Planını 2013 yılında kabul ettik, üç yıl oldu ne zaman bunu yapıp bitireceğiz? "Bu yerli enerji kaynakların arzının artırılması, toplam kapasitemiz şuydu, şuraya gedik" diyorsunuz. O kapasiteyi nasıl geliştireceğiz? Şu anda bir krizden dolayı bir tek ülkeye doğal gaz bağımlılığımızın ne kadar tehlikeli olduğunu gördük.
Yani bu bağımlılıklarımızı sorgulamamız lazım. Yıllardır devam eden, doğal gaz depolama tesislerimizin en öncelikli konu olması lazım. Bir an önce bitmesi için ne gerekiyorsa, para, pul, zaman, teknik destek, ne gerekiyorsa yapmamız lazım. Ama bunların bir bütünlük içerisinde yapılması lazım.
Tamamen doğal gaza bağlı bir enerji sektörü olursa bu tehlikelidir. Kriz çıkınca hepimiz birincil ihtiyacımız diye, önce ısınmayı düşündük ama elektrik üretimimizin yarısını doğal gaz santrallerinden sağladığımızı göz ardı ediyoruz. Bağımlılıktan nasıl kurtulacağız o zaman?

Afşin-Elbistan Santrali ve Linyit Madeni Yabancılara Satılmasın!

Öbür taraftan yerli kömürün enerji kaynaklarımız içerisindeki payı yüzde 28,5. Şimdi kendi elimizde kendi yerli kaynağımız var ama öbür taraftan Afşin-Elbistan kömür madenini "yeni bir modelle." devredeceğiz dediniz. Ama sizin rakamlarınızda yine ben konuşurken dikkatle baktım, arkadaşlar da daha önce söylemiştiler.
Yani toplam rezervimizin üçte 2'sine yakın bir kısmını orada üretiyoruz. Siz bize böyle "Yeni bir finansman modeli." dediniz, ama onun devir sözleşmesinin sizin önünüzde olduğunu, Avusturya'nın Verbund şirketine devredilmek üzere olduğunu, yirmi yıllığına gideceğini de hesaplamamız lazım.

Bir taraftan yerli kaynaklarla yapalım diyorsunuz, sonra yerli kaynakları yabancılar işletsin diyorsunuz. Ben şimdi bunu anlamakta zorlanıyorum açıkçası. Orada çalışanlar var, o kaynak var. Ben bir taraftan diyorum ki elektrik üretimimi doğal gaza bağlama, elimdeki kömürü geliştireyim; siz bir taraftan AR-GE projelerinden bahsediyorsunuz.

Kömürün kalitesini, kömürün çevreye duyarlılığı artıralım, daha çok kullanalım, güzel. Sıkıştırma gaz, birtakım şeylerle uğraşalım derken bu konudaki en önemli yatırımımızı santralle beraber bir şirkete devretmek üzere hiçbir şey olmamış gibi, yeni bir model, devletler arası bir şey diye geçiştiriyorsunuz. Bunları bir düşünmemiz lazım.

Yani esas olan bunlardır. Sizin rakamda şu kadar kapasitemiz var, buraya geldik demek sorunu çözmüyor. O kapasiteyi kurup sonra birilerine devredersek yirmi yıl boyunca ne kadara mal olacak? Ben onun hesabını istiyorum. Daha önce Türkiye KAMU-SEN'e bağlı Türk ENERJİ-SEN'in

Başkanı'nın size bir mektup yazarak durumu anlattığını biliyorum. Bu kapsamda bu hususun hem burada çalışan personel açısından hem de bağımlılığımız açısından çok önemli olduğunu söylüyorum. Yani yirmi yılda burada üreteceğimiz elektriğin maliyeti nedir, ne kadara bize mal olacak?
Şimdi yabancıya verdiğimiz zaman onların yapacağı maliyet ne olacak, yenileme projeleri için ne kadar süre devre dışı kalacak santral üniteleri? Bunları bilmemiz lazım. Bu stratejileri tartışalım. Önümüzdeki yapacağımız yatırımlarda nereye öncelik vereceksiniz, bunun hangisi nereye gidecek, oradan kaybolacak enerjiyi nereden karşılayacağız?

Enerji AR-GE Çalışmaları Artırılsın ve Teknoloji Üretime Dönüştürülsün!

Yeni enerji kaynaklarıyla ilgili AR-GE'den bahsettik. Bu anlamda Bor Enstitüsü önemli. Özellikle yakıt piliyle ilgili bazı projeler var. 18 tane patent var ama bunun kaçı üretime dönüştü?
Bunların üretime dönüşmesi için teknolojinin ticarileşmesi için ne yapmamız gerekiyor? Küçük rakamları, işin siyaset tarafını konuşmak istemiyorum. Geleceğimizi planlayalım, buna ne kadar kaynak ayıracağımızı görelim. Artı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu proton hızlandırıcısından bahsediyorsunuz, kendisi bir araştırma merkezi kurmuş.

Geçtiğimiz yıl Araştırma Merkezleri Kanunu'nu çıkmadan önce birçok araştırma merkezini kendim bizatihi gezdim ve inceledim. Sayın bakanları bir an önce bu kanunun çıkması için zorlamıştım ve o kanunu hep birlikte çıkardık. Bu çerçevede üç, dört üniversitemizin beraber yaptığı, Ankara Üniversitesinin liderliğinde Hızlandırıcı Merkezi var.
TAEK'in orayla ilişkileri nasıl? Ne yapıyorlar? Hidrojen enerjisiyle ilgili çalışmalar nasıl? Neler yapılıyor? Ne kadar kaynak lazım? Kamu ne ayıracak, özel sektör ne ayıracak, onları nasıl teşvik edeceğiz?

Ayrıca burada EPİAŞ'la ilgili kanun çıktı, enerji borsası dedik. Siz gün içi işlemden sonraki, önceki piyasalarla ilgili birtakım şeyler söylemişsiniz. Biz MHP olarak onun da ötesinde Ceyhan merkezli olarak, bu bölgeyi içine alan bir şekilde bölgesel bir enerji borsası kurulmasını, sadece BİST içerisinde bir piyasa olarak işletmenin ötesinde dünyanın bir enerji merkezi hâline getirmeyi, aynı zamanda bunların tamamının burada alınıp satılmasını hedefliyoruz. Onun için bu çalışmalara daha öncelik verilmesi gerekir diye düşünüyorum.

Petrol Fiyatlarının Artışı Otomatik, Düşüşü ise Karışık Matematik!

Elektrik faturalarıyla ilgili olarak enerjideki fiyat düşüşlerini "yansıtacağız." demişsiniz. Benim aklım almayan bir şey var. Yani petrolün varili 120, 130 dolarlardan 80'e, 50'ye, şimdi 20 küsur dolara kadar inmiş ama bize yansıması maalesef çok düşük kalıyor. Çıkarken nasıl oluyorsa otomatik olarak bir anda çıkıyor. Nasıl oluyor da fiyatlar düşerken bunu yansıtamıyoruz, ben açıkçası anlamakta zorlanıyorum.

Bunun tüketiciye yansıması nasıl olacak? Bir de burada son dönemde çok konuşulan, doğal gazla ilgili olarak, hele bu krizden sonra, İsrail'le gelişen ilişkiler bağlamında Kıbrıs meselesi ve bunun üzerinden hem petrol aramaları hem de doğal gaz hatlarıyla ilgili önemli tartışmalar, iddialar yaşanıyor. Bu konuda da ben çok bir şey söylemek istemiyorum. Hassas konudur ama biraz daha dikkatli olunması gerektiğini, belli konuda verilecek tavizlerin sonrasında uzun yıllar geri alınamayacağını biliyoruz.

Hem Kıbrıs'ın statüsü açısından hem de sonraki oradaki doğal kaynaklar üzerinde haklarımız açısından çok önemli. Musul'daki kargaşa yıllardır devam ediyor. Biliyorsunuz, o süreçte bir hengamede öyle gitmişti. Şimdi bu konuda dikkatli olunması gerektiğini söylüyorum.

Enerji Bakanlığı'nda da Yandaş Sendikacılar Kayırılıyor!

Son olarak, Sayın Bakan, burada size arz önce belirtmiş olduğum T.KAMU-SEN'den gelen, bazı kurumlarla ilgili talepler var. Gerçekten yandaş sendikanın kayrıldığı birçok örnek var. Şimdi, ben, tek tek vakit alarak zamanınızı buna harcamak istemiyorum ama hepsinde var.

Yani Atom Enerjisi Kurumunda daha önce sınav yapılmamış, hâlâ duruyor, öbür taraftan sözleşmeler uzun süredir bekliyor, hâlâ yılbaşı geçmesine rağmen diyorlar, Eti Maden'de yine buradaki sınavlarla ilgili, iç denetçi sınavıyla ilgili var. Onun ötesinde, Maden İşleri Genel Müdürlüğünde yine personelin denetime gönderilmesinde özellikle yüzde 100 zamlı denetim personeli ücret alıyormuş.

Kayırmalar olduğu ve bu kapsamda da özellikle kayırmanın siyasi olmasının ötesinde denetimlerde bu sefer kalite sorununun yaşandığı söyleniyor. Maden kazaları bizim için en önemli sorun hâline gelmişti geçtiğimiz yıllarda can kayıpları açısından, ülke ekonomisi açısından.

Bu hususlardaki sorunları yeni bakan olduğunuz için sizin dikkatinize sunmak istedim. Personelle ilgili şeylerin ayrıntısını size daha sonra da takdim ederim ama biraz daha hassas olmanızı çalışma barışı açısından daha önemsediğimizi belirtmek istiyorum.Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer EKONOMİ Haberleri

Başlık Tarih
 
MHP'den modern tarım çağrısı18 Eylül 2020
"Her esnaf kardeşimiz Ahi Evren'in bize emanetidir"18 Eylül 2020
Geçmiş ekonomisinin dervişleri; 'Ahiler'17 Eylül 2020
Başkan Karapıçak:  Gerçek yatırımcının önü açılmalı03 Eylül 2020
MHP Heyeti, Giresun afet bölgesine derhal intikal etti27 Ağustos 2020
MHP heyeti afet bölgesinde24 Ağustos 2020
Lütfi Kaşıkçı, zeytin ve pamuk üretimi ile ...21 Ağustos 2020
Bulut, çiftçilerin sulama sorununa dikkat çekti06 Ağustos 2020
"İndirimli tarifeler uygulanmalı"03 Ağustos 2020
Çiftçilerin Borçları Ertelensin11 Temmuz 2020
İşçinin ekmeğine dokunmayın26 Haziran 2020
BÖYLE GİDERSE ÇİFTÇİLİK BİTECEK !26 Haziran 2020
MEHMET TAYTAK'IN BASIN TOPLANTISI23 Haziran 2020
"Aracılar değil, toprağa alın teri döken çiftçiler kazanmalıdır"21 Haziran 2020
“ÇİFTÇİLERİMİZ PERİŞAN OLDU”19 Haziran 2020
Çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi ...17 Haziran 2020
TARIMIN STRATEJİK ÖNEMİNİ KORONAVİRÜS SALGINI BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYMUŞTUR 17 Haziran 2020
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, MERSİN’İ OLUMSUZ ETKİLEMEKTEDİR09 Haziran 2020
MHP’li Varlı, üreticilerin yanında!06 Haziran 2020
"Çiftçilerimizin zararı acilen karşılanmalıdır"26 Mayıs 2020
‘’Korona esnafı daha fazla vurdu, kamu borçları seneye ertelensin’’11 Mayıs 2020
Muzlar çürümeye terk edilmemelidir08 Mayıs 2020
"Esnafın nefes alması mutlaka sağlanmalıdır"06 Mayıs 2020
Çiftçilerimiz yalnız ve sahipsiz değildir06 Mayıs 2020
"Sicil affının mutlaka gelmesi gerekiyor"02 Mayıs 2020
Esnafa Sicil Affı Getirilsin, Kolay Kredi İmkânı Verilsin25 Nisan 2020
Kaşıkçı çilek üreticileriyle bir araya geldi21 Nisan 2020
Yücel Bulut'tan süt açıklaması14 Nisan 2020
İLK GÜNDEN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ10 Nisan 2020
Van'da ekmeğe, koronavirüs zammı28 Mart 2020
MHP muhtaç ailelerin yardımına koştu26 Mart 2020
Karataş'tan fırıncılara tepki18 Mart 2020
“Üreticinin meselesi hepimizin meselesi” 29 Şubat 2020
Ayşe Sibel Ersoy’dan “Apiterapi” önergesi .21 Şubat 2020
“Sicil affı mutlaka çıkarılmalı”20 Şubat 2020
Depremzedelerin fatura talebini Meclise taşıdı19 Şubat 2020
Kalaycı: "Konya Metro'ya hızla kavuşacak"14 Şubat 2020
Fendoğlu, depremzede esnafa sicil affı istedi12 Şubat 2020
MHP'den yüksek konut fiyatları için araştırma önergesi24 Ocak 2020
HAKSIZ REKABET ORTADAN KALDIRILSIN16 Ocak 2020
Devlet memurunu tahkir etmek, devleti tahrip etmektir08 Ocak 2020
MHP’li Varlı zarar gören alanları inceledi03 Ocak 2020
Esin Kara, çiftçinin Tarım Kredi'ye borçlarını sordu31 Aralık 2019
“SULAMA BİRLİKLERİNİN BORÇLARI AFFEDİLMELİ”21 Aralık 2019
Kayıt dışı ekonomide yeni tedbirler alınmalı20 Aralık 2019
"Ara eleman sorunu çözülmeli"19 Aralık 2019
3600 ek gösterge beklentileri yerine getirilmeli18 Aralık 2019
2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri09 Aralık 2019
EMD’den ‘30.Yaş’ kutlaması.08 Aralık 2019
Karakaya: KİT'ler ya asli görevlerini yapacaklar05 Aralık 2019
BÜTÇE VE ÖTESİ 02 Aralık 2019
EKONOMİMİZİ ÇÖKERTME GİRİŞİMLERİ ETKİSİZLEŞTİRMİŞTİR28 Kasım 2019
Matikçi değil yüzde 99’u gerçek emekçi08 Kasım 2019
İşçilere kıymaktan vazgeçin31 Ekim 2019
TMMOB çalışanlarının kesintileri ile ilgili soru önergesi11 Ekim 2019
Pamukta beklenmedik rekolte ve fiyat düşüklüğünün, ...03 Ekim 2019
"Devletimiz bu yaraları saracak güce ve şefkate sahiptir"23 Temmuz 2019
Sadir Durmaz'dan işçi kıyımına tepki! 19 Temmuz 2019
"Amacımız bağcıyı dövmek değildir"10 Temmuz 2019
“Dağ fare doğurdu!”30 Haziran 2019
"Konya YHT Garı ne zaman açılacak"28 Haziran 2019
Taytak, yumurta üreticilerinin sorunlarını TBMM'ye taşıdı22 Haziran 2019
İZMİR ENERJİSİNİ YENİLİYOR 31 Mayıs 2019
"Kazandığımız Belediyelerde Bütçeleme Faaliyeti Başlatacağız"09 Mart 2019
Taşdoğan, Adıyaman'ın sorununu meclise taşıdı.09 Şubat 2019
Taşdoğan'dan Bakan Pakdemirli'ye Soru Önergesi08 Şubat 2019
Afyon’da Hayvancılık Kontrol Noktası kurulsun17 Ocak 2019
Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği Talebi11 Ocak 2019
Vergi Ödemenin Kul Hakkı ve Milli Ödev 28 Aralık 2018
ÇİFTÇİSİNİN SIKINTISI MECLİS'TE27 Aralık 2018
Karayolu Taşımacılığı İçin Gerekli Belge Fiyatları Çok Yüksek 24 Aralık 2018
MHP’den asgari ücret açıklaması!21 Aralık 2018
“AYRIM SON BULMALI”19 Aralık 2018
“MHP’nin Sözü Senettir”11 Aralık 2018
Bütçe Millet Malıdır, Beytülmaldır .11 Aralık 2018
İP, EYT SORUNUNU TIKIYOR05 Aralık 2018
Mücadele sahtekarları03 Aralık 2018
MEZUN ÇOK, İSTİHDAM YOK!29 Kasım 2018
Taytak, Pancar Üreticisinin sorunlarını bakana sordu27 Kasım 2018
Yerli ve milli üretimimiz yok olmaktadır. 20 Kasım 2018
SURİYELİLERİN ODA VE BORSA YÖNETİCİLİĞİNİN ÖNÜNÜ KESEN YASA TEKLİFİ19 Kasım 2018
Kadro alamayan taşeron işçiler Gündeme Alınmalı 14 Kasım 2018
ŞEHİT, GAZİ VE YAKINLARINA . . . 12 Kasım 2018
MHP'li Durmaz: "Güvenli Bir Gelecek İnşası En Büyük Hedefimizdir"08 Kasım 2018
MHP'den Mevduat Önerisi08 Kasım 2018
MHP’Lİ AKÇAY ZEYTİN ÜRETİCİLERİNE DESTEK İSTEDİ07 Kasım 2018
Karataş'dan, Aydın'a Destek07 Kasım 2018
"Kayseri Milli Savunma Üretimi Konusunda Sembol Olmaya Aday Bir Şehrimizdir"02 Kasım 2018
MHP’den EYT açıklaması29 Ekim 2018
Fendoğlu'ndan Eyt Değerlendirmesi28 Ekim 2018
"ASKIDA EKMEK PROJESİ"26 Temmuz 2018
BATAKLIĞI BIRAKIP SİVRİSİNEKLERLE UĞRAŞMAK05 Temmuz 2018
Reformlar ittifak ruhu içerisinde devam edecek01 Temmuz 2018
"ÜRETEN BİR TÜRKİYE OLMALI" 21 Haziran 2018
"Bizim 24 Haziran'dan Sonra Önceliğimiz Ekonomi"10 Haziran 2018
"Enflasyon Merkez Bankasının yalnız başına çözeceği bir mesele değil"05 Haziran 2018
"Kadro Alamayan Taşeron İşçilerin Feryadı Duyulmalı"14 Mayıs 2018
GEÇİMLE İLGİLİ SIKINTILAR VAR 10 Mayıs 2018
“EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR MAĞDUR EDİLMEMELİ”06 Mayıs 2018
“İmar Ve Mülkiyet Sorunlarının Çözülebilmesi İçin” Kanun Teklifi 05 Nisan 2018
PROJELERİN BİR AN ÖNCE BİTİRİLMELERİ GEREKİYOR28 Mart 2018
"Çiftlik Bank" Araştırma Önergesi 27 Mart 2018
Kanun tasarısı KDV sistemindeki çarpıklığı düzeltmiyor23 Mart 2018
'TÜRKİYE'DE ŞEKER ÜRETİMİ MUTLAKA OLMALI'11 Mart 2018
Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinde acele edilmemeli09 Mart 2018
MHP'Lİ KARAKAYA, SULAMA BİRLİKLERİNE TERCÜMAN OLDU07 Mart 2018
"2023’e Doğru Türkiye’nin Kalkınma Perspektifi”06 Mart 2018
Afyonkarahisar MHP'den İmza Kampanyasına Destek01 Mart 2018
KÖYLÜLER, ÜRETKEN, ÇALIŞKAN VE KAHRAMANDIR25 Şubat 2018
MHP Yozgat Şeker Fabrikası Satışını TBMM Gündemine Taşıdı.24 Şubat 2018
Türk Şekeri Tehdit Ediliyor22 Şubat 2018
Çorum ortalamanın çok altında kaldı22 Şubat 2018
KENTSEL DÖNÜŞÜM RANTSAL DÖNÜŞÜME KURBAN EDİLEREK VATANDAŞLARIMIZ MAĞDUR EDİLMEMELİDİR! 21 Şubat 2018
'VATANDAŞIN YAŞAYACAĞI KARGAŞANIN ÖNÜNE GEÇİN'20 Şubat 2018
Taksici Esnafımızın Helal Lokmasıyla Oynayan UBER Ülkemizde de Yasaklanacak mı?13 Şubat 2018
ÜLKEMİZİN FOTOĞRAFI BUDUR 26 Aralık 2017
MHP'den Gemlik Belediyesi'ne Tepki 21 Aralık 2017
TÜRK FINDIĞI YABANCI TEKELLERE TESLİM EDİLDİ 21 Aralık 2017
MHP’den Ak Belde AŞ.vergi borcu nedeniyle ihalelere giremiyor !20 Aralık 2017
TARIM, MİLLİ GÜVENLİK SEKTÖRÜDÜR 19 Aralık 2017
MHP'den 'Bütçe' Eleştirisi19 Aralık 2017
YERLİ MALI DEMEK, MİLLİ ÜRÜN DEMEKTİR.18 Aralık 2017
ÇALIŞANLARIN TAMAMI MUTSUZ18 Aralık 2017
Taşeronlar...17 Aralık 2017
TÜRK METAL SENDİKASI İŞÇİLERİNİN YANINDAYIZ15 Aralık 2017
MHP'den 'büyüme' eleştirisi15 Aralık 2017
Devletimiz Büyüktür. Devlete Düşen Hak Ve Hakkaniyettir, Adalettir13 Aralık 2017
"Kurumlar lego değildir"11 Aralık 2017
'TÜRK MİLLETİ HAFIZASI OLAN BİR MİLLETTİR'11 Aralık 2017
MEVSİMLİK İŞÇİLER DE KADROYU HAK EDİYOR 09 Aralık 2017
'Çiftçi ve köylü çok zor durumdadır'07 Aralık 2017
"2017 Yılında Asgari Ücret Enflasyona Yenilmiştir." 06 Aralık 2017
MHP'DEN MECLİSE TEKLİF06 Aralık 2017
'Büyüme Kortizonlu'05 Aralık 2017
Hayvancılık, Tarımsal Üretimin Amiral Gemisidir01 Aralık 2017
“YETMEZ AMA EVET” KABİLİNDEN… 30 Kasım 2017
MHP'li Karakaya: Kooperatifçilik sahipsiz22 Kasım 2017
TARSİM'in Dolandırıldığı Doğru mu?17 Kasım 2017
'HÜKÜMET TARAFINDAN TAŞERON İŞÇİLERE VERİLEN SÖZ YERİNE GETİRİLMELİDİR'16 Kasım 2017
'TÜTÜN İTHALATI OLMASIN, ÜRETİME DESTEK VERİLSİN'16 Kasım 2017
Afetten sonra vatandaşlarımızın yanında olamayacaksak ...16 Kasım 2017
"4 bin 995 geçici cami görevlisinın durumu ne olacak"16 Kasım 2017
Ekmek fiyatları açıklandı16 Kasım 2017
MHP Antalya Afet Bölgesinde15 Kasım 2017
'MADEN RUHSATI ÇOK, SAHADA ÜRETİM YOK'15 Kasım 2017
ASGARİ ÜCRETLİ AÇLIK SINIRININ ALTINDA14 Kasım 2017
'İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ŞARTLARI İNSANLIK DIŞIDIR'14 Kasım 2017
MHP'li Karakaya’dan Adana çağrısı12 Kasım 2017
Ekonomi büyüdükçe işsizlik artıyor12 Kasım 2017
Buğday üreticisi 20 milyar kaybetti11 Kasım 2017
“GEREKÇE BAŞTAN SAVMA YAZILMIŞ”10 Kasım 2017
'ASGARİ ÜCRETLİNİN ÜCRETİNİN TELAFİ EDİLMESİ DOĞRU BİR YAKLAŞIMDIR AMA YETERLİ DEĞİLDİR'09 Kasım 2017
MHP’Lİ AKÇAY’DAN ÜZÜM ÜRETİCİLERİNE MÜJDE09 Kasım 2017
MHP’Lİ AKÇAY’DAN AKARYAKIT ZAMLARI DEĞERLENDİRMESİ09 Kasım 2017
'ÜZÜM ÜRETİCİLERİNİN SORUNLARIYLA İLGİLİ MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMALIDIR'06 Kasım 2017
MHP'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun teklifi06 Kasım 2017
MHP'li Usta: Sonuç tam bir fiyasko05 Kasım 2017
Hükümetin, çalışanlara ve emeklilere de kesenin ağzını açmalı03 Kasım 2017
"Durumumuz 2002 yılından bile daha kötü"03 Kasım 2017
Tarladaki traktörden, neden vergi alınıyor?02 Kasım 2017
Kamu Kendine Çeki Düzen Vermelidir 27 Ekim 2017
“Afetzede üreticilerin Borçlarını yapılandırın”26 Ekim 2017
ÖZEL STATÜ TAŞERON İŞÇİLERİN SORUNUNU ÇÖZMEZ25 Ekim 2017
'MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL’IN BEYANI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'20 Ekim 2017
HÜKÜMETİN TASARRUFA GİTMESİ GEREKLİ..19 Ekim 2017
Hükümete Adana Çağrısı09 Ekim 2017
FINDIĞI KONUŞMAK İÇİN HEP GEÇ KALINIYOR 08 Ekim 2017
Taşerona Kadro Konusu Acilen Düzenlenmeli; 06 Ekim 2017
"Rekabet gücümüz yok"01 Ekim 2017
Ekonomi Yönetimindeki, Algı Yanılması mı, İllüzyon mu, Halüsinasyon mu ?07 Ağustos 2017
MİLLİ GELİRİN ADİL ŞARTLARDA, HAKKA VE HUKUKA UYGUN PAYLAŞILMALIDIR 01 Ağustos 2017
Hükümet Yanlış Bir Yoldadır.31 Temmuz 2017
FINDIK ÜRETİCİSİ MAĞDUR EDİLMESİN!26 Temmuz 2017
Gelin Görün Yaşayın! Muğla Çok Güzel25 Temmuz 2017
MHP GENEL SEKRETERİ İSMET BÜYÜKATAMAN'DAN AÇIKLAMA24 Temmuz 2017
TÜRK TELEKOM’DA BÜYÜK ZARAR KAPIDA17 Temmuz 2017
Karakaya: “Adana afet bölgesi ilan edilsin”11 Temmuz 2017
"Dünyada Suç, Bizde Serbest03 Temmuz 2017
"Maalesef Hükümet, Dimyat'a Pirince Giderken Evdeki Bulgurdan Olacağının Farkında Değil."30 Haziran 2017
YENİ BİR RANT MI?18 Haziran 2017
Elektrik abonelerinden TRT payı kaldırılmalı16 Haziran 2017
HASAT BAŞLADI FİYAT HÂLÂ YOK14 Haziran 2017
AKP Tarımı Bitirdi12 Haziran 2017
Tasarı geçerse kırmızı et gibi zeytin ithal ederiz 08 Haziran 2017
Sanayi ve Üretime Destek Tasarısı Genel Kurul'da07 Haziran 2017
MHP’li Karakaya, üreticinin sesi oldu 05 Haziran 2017
Tıbbi Atıkların Bertarafı Çok Önemli 02 Haziran 2017
MHP’li Usta, Meclis’te ‘Çay’a Değindi31 Mayıs 2017
Elektrikte Kayıp Kaçak Tepkisi31 Mayıs 2017
MHP'li Tanrıkulu'ndan, 'Zeytincilik Yasası' tepkisi 31 Mayıs 2017
İNŞAATLAR DURMA TEHLİKESİNDE 30 Mayıs 2017
"Fiyatı Erken Açıklayın, İthalat Yapmayın"29 Mayıs 2017
Çiftçilerin feryadına kayıtsız kalınmamalı14 Mayıs 2017
Türkiye'de 2 milyon 700 bin hane yardımla yaşıyor04 Mayıs 2017
Enflasyon canavarı zammı 4 ayda yuttu 04 Mayıs 2017
Pozitif Gündemle Bir Yol Haritası Hazırlanmalı 21 Nisan 2017
Enflasyon canavarı vatandaşın paçasını yakalamış durumda03 Nisan 2017
MHP’Lİ ÖZTÜRK TAŞERONA KADROYU SORDU28 Mart 2017
Turizmde borç yapılandırması ve akıllı teşviklere ihtiyacımız var 28 Mart 2017
Türkiye kaybederse Avrupa kaosa gider22 Mart 2017
HaremGebze hattı minibüs esnafının sorunları bir an önce çözülmeli'.,21 Mart 2017
Türkiye yüksek enflasyona yenik düştü04 Mart 2017
Çiftçimiz borç ekip faiz biçmekte22 Şubat 2017
MHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ YÖNTER'İN BASIN TOPLANTISI...15 Şubat 2017
Varlık Fonu çare değil08 Şubat 2017
“Elektrik ve su faturalarındaki soygun da önlensin!”06 Şubat 2017
MHP'Lİ TANRIKULU'DAN EKONOMİK UYARI01 Şubat 2017
İŞSİZLİK SON 7 YILIN ZİRVESİNDE17 Ocak 2017
ENFLASYONDA HEDEFLER 9'UNCU KEZ BİR BAŞKA BAHARA KALDI04 Ocak 2017
ACİL EYLEM PLANINA İHTİYAÇ VAR29 Aralık 2016
YOKSULUN MİLLİ GELİRDEKİ PAYI DÜŞTÜ29 Aralık 2016
Koncuk: İnanmış İnsanın Gücü, En Büyük Güçtür28 Aralık 2016
Türk İşçisine Hak Vereceksiniz27 Aralık 2016
Tanrıkulu: Gemi Üfleyerek Yol Almıyor23 Aralık 2016
Benzinin fiyatı arttı22 Aralık 2016
Ilgaz Tüneli 26 Aralık'ta hizmete giriyor22 Aralık 2016
İKTİDARIN ATACAĞI ADIMLARA EKONOMİMİZİN İSTİKRARI İÇİN KATKI SUNMAYA HAZIRIZ12 Aralık 2016
MHP’den “İki katına çıkaralım” çağrısı!09 Aralık 2016
Asgari Ücrette Ayak Oyunu Yapıldı08 Aralık 2016
TL DOĞRU, ALTIN YANLIŞ08 Aralık 2016
Asgari ücret açlık sınırının üzerine çıkarılsın25 Kasım 2016
MHP'li Tanrıkulu: 2016 kayıp bir yıl oldu11 Kasım 2016
Biz terörizm ve teröristlerle mücadelede .....20 Ekim 2016
MHP’li Mevlüt Karakaya’dan kanatlı sektör uyarısı19 Ekim 2016
MHP'li Tanrıkulu: "İşsizlik patlamış" 18 Ekim 2016
Yardıma Muhtaç Vatandaşlarımızın Sayısı Giderek Artıyor18 Ekim 2016
MHP'Lİ TANRIKULU: 2016 KAYIP YILI 2017 İSE MEÇHUL13 Ekim 2016
ÜLKÜCÜ İŞÇİLER İŞSİZLİK RAKAMLARINA DİKKAT ÇEKTİ10 Ekim 2016
Tanrıkulu'dan Kredi Kartı Borcu Uyarısı29 Eylül 2016
Yokuş; Memurlar Hak Arama Kuyruklarına Mahkum Edildi22 Eylül 2016
MHP'Lİ TANRIKULU'NDAN TAKSİT ELEŞTİRİSİ22 Eylül 2016
YÜKSEK İŞSİZLİK NEDENİYLE SOSYAL PATLAMA RİSKİ ARTIYOR21 Eylül 2016
MHP’li Parsak, Erdoğan ile Putin görüşmesini değerlendirdi10 Ağustos 2016
Vergi affı getiriliyor ama ya düzenli ödeyenler…!05 Ağustos 2016
Esnaf ve Çiftçinin Vergi ve Prim Yükü Hafifletilmeli04 Ağustos 2016
MHP'li Parsak Patates üreticilerinin sorunlarını meclise taşıdı04 Ağustos 2016
Hiçbir Yargı, Hiçbir Vicdan, Çalanla Çalışanı Aynı Kefeye Koyamaz.03 Ağustos 2016
Vergi affı kötü bir şey31 Temmuz 2016
AKP, kara para ekonomisini düzlüğe çıkarmak istiyor15 Temmuz 2016
MHP'Lİ TANRIKULU: ULUSLARARASI GÖSTERGELERDE TÜRKİYE...14 Temmuz 2016
OLUMSUZ ŞARTLAR ÜRETİMİ ZAYIFLATIYOR14 Temmuz 2016
Rüşvet vermeden iş yapamıyorlar26 Haziran 2016
MHP'Lİ MEVLÜT KARAKAYA'DAN ADANA ÇAĞRISI!24 Haziran 2016
Üretici küstü 9 milyar uçtu!21 Haziran 2016
MHP KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ TOR'UN BASIN TOPLANTISI...16 Haziran 2016
YATIRIMCININ DERDİ AYAĞINA SERİLECEK HALININ RENGİ DEĞİL16 Haziran 2016
Acil Önlem Çağrısı06 Haziran 2016
Kapanan Kepenkler TBMM'de05 Haziran 2016
MHP'Lİ MEVLÜT KARAKAYA'DAN 'İLAÇ GİBİ' ÖNERGE29 Mayıs 2016
Elektrikteki Kesintilere Karşı Denetim Çağrısı05 Mayıs 2016

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH