Ana Sayfa > ARAŞTIRMA

DOĞU TÜRKİSTAN'A GİDEN TEK LİDER
03 Ağustos 2014
Bu haber 1717 kez okundu
Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Seyit TÜMTÜRK: DOĞU TÜRKİSTAN TÜRK DÜNYASI'NDAN ÇIKARILAMAZ... KENDİ KADERİNE TERK EDİLEMEZ....
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

ARAŞTIRMA / 2008-11-02  Yayınladığımız söyleşi.

Söyleşi: İsmail ÖZDEMİR

 

Türkiye Doğu Türkistan'ın Hep Yanında oldu

 

Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Seyit TÜMTÜRK: DOĞU TÜRKİSTAN TÜRK DÜNYASI'NDAN ÇIKARILAMAZ... KENDİ KADERİNE TERK EDİLEMEZ....

 

Geçmişten günümüze kadar gelinen süreç içerisinde derneğiniz; Doğu Türkistan ve Uygur Türklerinin milli davasını ve Çin zulümü altında yaşadıklarını, Türk ve Dünya kamuoyuna aktarma noktasında ne gibi faaliyetler yürütmektedir?

 

Derneğimiz Doğu Türkistan'ı, orada yaşanan Çin zulmünü Dünya kamuoyuna taşıyabilmek ve Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin durumlarını uluslar arası kamuoyu ile paylaşmak amacıyla kurulmuştur. Tabii özellikle uluslar arası platformdaki çalışmalarımız Dünya Uygur Kongresi aracılığı ile devam etmektedir. Dünya Uygur kongresi bugün yaklaşık 25 ülkeden, 50'nin üzerindeki teşkilatın bir araya gelerek oluşturduğu, Doğu Türkistan'la ilgili en geniş teşkilatlanmadır. Bugün Rabia Kadir hanımefendi Dünya Uygur kongresinin başkanıdır. Bende âcizane bu teşkilatın başkan yardımcılığı görevini yürütmekteyim, aynı zamanda da Türkiye sorumlusuyum.

Teşkilatımızın Doğu Türkistan ile ilgili yaptığı faaliyetler de Rabia Hanım kongrenin başkanı olması hasebiyle ABD, Avrupa, Kanada gibi birçok ülkelerde devlet başkanları ve bakanlar düzeyinde ikili görüşmeler yürütmekte, özellikle AB parlamentosunda, insan hakları komisyonlarında, çeşitli konferanslara ve çeşitli görüşmelere katılarak Doğu Türkistan ile ilgili gelişmeleri gündeme getirmiştir. Doğu Türkistan meselesi tarihinde daha önce hiç olmadığı kadar batıda büyük ilgi ve alakayla karşılanmaktadır.

 

Türkiye'de dernek olarak yürüttüğümüz faaliyetlere gelince, şahsen ben son 7-8 yıl içerisinde 20'nin üzerinde ülkeye Doğu Türkistan ile ilgili konferans, panel, ikili görüşmeler ve diğer bir takım toplantılaryapmak amacıyla katıldım ve böylelikle Doğu Türkistan ile ilgili davamızı oradaki yetkililerle paylaşma fırsatımız oldu. 

Yürüttüğümüz faaliyetler yalnız bunlarla sınırlı değildir. Basın ve medya aracılığı ile ulusal ve uluslararası kamuoyunda Doğu Türkistan davasının her geçen gün yoğun bir şekilde gündeme geldiğini görmekteyiz.

Genel merkezimiz Türkiye'de yaklaşık 20 yıldır süren faaliyetler çerçevesinde, yayın hayatında 15. senesini tamamlamış olan Gökbayrak Dergisini yayımlamaktadır. Gökbayrak dergisi yurt dışında Doğu Türkistan ile ilgili süreli olarak yayınlanan tek yayın organıdır. Yine Doğu Türkistan davasını dünya kamuoyuna sunmak amacıyla www.gokbayrak.com adresli bir internet sitemiz mevcuttur, Türkçe, İngilizce ve Uygurca dillerinde yayın yapmaktadır. 

 

Bununla birlikte derneğimiz D. Türkistanlı öğrencilerimize eğitim bursu vermektedir. Böylelikle yetişen yeni neslin, daha kaliteli, daha aydın olan şahsiyetlerle davamıza kazandırılması hedeflenmektedir.

 

Derneğimiz Doğu Türkistan'da Çin işgalindeki siyasi sıkıntılardan dolayı Doğu Türkistan'ı terk etmek zorunda kalmış, değişik ülkelerdeki kardeşlerimizin ( Asya, uzak doğu, Avrupa gibi ) BM çatısı altın mülteci olarak daha güvenli ortamlarda hayatlarını sürdürebilmeleri ve gelecekte davamıza katkı sağlayabilmeleri için bir dizi faaliyetler yürütmektedir. Özellikle Türkiye'de bulunan kardeşlerimizin nüfus ve ikamet gibi diğer işleri ile birlikte BM deki işlerinin takibiyle bunların her türlü maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yürütmekteyiz

 

- Bildiğimiz kadarıyla Gökbayrak isimli bir dergi aracılığıyla kamuoyu ile görüş ve faaliyetlerinizi paylaşıyorsunuz. Dergide genel olarak işlediğiniz konular nelerdir?

 

Gönlümüzden geçen arzu, Gökbayrak dergimizi İngilizce, Almanca, Fransızca ve Orta Asya da yaşayan Türk kardeşlerimizin de rahatça okuyabilmeleri için kiril alfabesiyle Rusça olarak 2 yâda 3 farklı dilde çıkarabilmektir. Ancak imkânlarımız sınırlı olduğu için bugün sadece Türk Dünyasına yönelik olarak Türkiye'de yaşayan soydaşlarımızla, bugün ABD den Kanada'ya ve AB' den Avustralya'ya, tüm Türk İslam coğrafyasına kadar yaklaşık 20'nin üzerindeki ülkede bulunan ve orada Türkçe konuşan kardeşlerimize yönelik olarak Türkçe ve Uygurca olarak yayımlanmaktadır.

Bu amaçla Doğu Türkistan ile ilgili sıcak haberleri alabileceği bir yayın organı olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Dergimizde tarihten sanata, kültürden siyasete kadar tamamen Doğu Türkistan ile ilgili tüm bilgilere ulaşılabilir. Bugün 15 yıllık dergicilik hayatımızda Doğu Türkistan la ilgili çok ciddi bir arşiv oluşmuş bulunmaktadır. Doğu Türkistan hakkında aranılan bütün bilgileri arşivimizde bulmakta mümkündür. 

 

 

- Dernek genel merkeziniz Türkiye'de (Kayseri). Türkiye Cumhuriyeti Devleti sizce Doğu Türkistan ile ilgili nasıl bir çalışma yürütüyor? Türkiye'nin sizlere verdiği desteği yeterli buluyor musunuz? Türkiye'nin sizler için önemi nedir?

 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Doğu Türkistan için adeta ikinci kıble gâhtır. Yani Doğu Türkistanlıların gönlündeki -Türkiye'nin- yeri ayrıdır, bambaşkadır. Bu geçmişimizde böyle olmuştur, bugünde böyledir ve gelecekte de böyle olacaktır. Çünkü bir baba evladından asla vazgeçemeyeceği ve ret edemeyeceği gibi Türkiye'mizin de Doğu Türkistan davasında hiçbir zaman çekinmesi ya da bu işi görmezden gelmesi mümkün değildir. Bu doğrultuda günümüze kadar gelinen süreçte Türk siyasetçilerinin Doğu Türkistan ile ilgili uyguladıkları politikaları açıkça tasvip etmiyorum.

 

Çünkü ne zaman Doğu Türkistan meselesine gelinse Çin'i üzmemek ve ürkütmemek kaygısıyla davamızın göz ardı edildiğini, bu meselenin adeta sümen altı edildiğini görüyoruz. Ancak bu mesele Türkiye için çok şerefli ve çok onurlu bir meseledir. Doğu Türkistan davasında Türkiye'nin tarafsız olması söz konusu olamaz. Türkiye Doğu Türkistan meselesinde taraftır çünkü bizler aynı milli damardan beslenmekteyiz, aynı kökenden gelmekteyiz ve aynı inancı paylaşmaktayız. Yani Doğu Türkistan Türkiye'nin bizzat kardeşidir, hiçbir şekilde bu davadan geri adım atamaz, atmamalıdır. Ben bu noktada şunu vurgulamak istiyorum Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin son yıllarda dış politikada büyük atılımlar yaptığını görmekteyiz. Örneğin birçok ülke arasında arabuluculuk vazifesini üstlendiğine hep birlikte şahit olmaktayız. Bugün İsrail-Sureye ve Filistin, ABD -İran, Gürcistan-Rusya yada işte Ermenistan-Azerbaycan gibi ülkelerin arasında yaşadıkları sorunlarda arabuluculuk rolünü çok güzel yürütmekte.

 

Bu ne kadar sürdürülebilir tabii onu da bilemiyorum ama bu rolü üstlenen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 35 milyonluk Müslüman Türk'ün yaşadığı Doğu Türkistan meselesine ben taraf olamam demesi yada bunu Çin'in insafına terk etmesi yukarda zikrettiğim politikaları ne kadar gerçekçi kılmaktadır? Yada ne kadar güvenilir kılmaktadır? Biz öncelikle kendi coğrafyamızda, mazlum soydaşlarımızın derdine derman olabilmeli, Çin'e de yaptığı yanlışları söyleyebilmeliyiz. Çin'in 21 yy. da Doğu Türkistanlıları tamamen katlederek, tamamen yok ederek, adeta bir insanlık dramı yaşattığı bu coğrafyada, Çin'e oradaki kardeşlerimizle, din, dil ve tarih bağımız olduğunu hatırlatmamız gerekmektedir.

 

Türkiye'den beklentilerimiz çok üst düzeyde, bununla birlikte uluslar arası konjöktürü de çok iyi biliyor, yakından takip ediyoruz, Doğu Türkistan ile ilgili yapılabilecek çok şey vardır. Ben maalesef üzülerek söylüyorum devletimizin birimlerinde Doğu Türkistan ile ilgili hiçbir bir kurum yâda kuruluşun ciddi bir çalışması yoktur.

 

- Ülkemizde bazı üniversitelerde belirli dallarda açılmış araştırma birimleri mevcut. Örneğin Türk dünyası araştırmalar merkezi gibi. Böylelikle bahsi geçen coğrafyalardaki kültürel vetarihsel değerler incelenmekte. D. Türkistan ile ilgili ülkemizde yer alan üniversitelerde bu bahsettiğim alanlarda çalışmalar yürüten her hangi bir birim varmıdır?

 

Bizlerin bildiği kadarıyla böyle bir yapılanma mevcut değildir. Ancak ne kadar acıdır ki Türkiye'de bulunan birkaç üniversitede Çin dili ve edebiyatı, Çinoloji gibi bölümler mevcuttur. Örneğin bu bölümlerden birisi de Kayseri'de dir. Ben şahsen bunu yani Kayseri'de böyle bir bölümün açılmış olmasını, Kayseri'de yaşayan Doğu Türkistanlıları Çin'in abluka altına, gözetim altına alması yönünde değerlendiriyorum.

 

Bir Önceki sorduğunuz soruyla devam edecek olursak, ülkemizde Türk İktisadi Kalkınma Ajansı (TİKA) bulunmaktadır ve bu kurum Afrika'nın en ücra köşelerine dahi yardım götürmekte, orada insani yardım amacıyla su kuyuları açmakta, sağlık hizmetlerinin alt yapı çalışmalarını yapmakta yada oradaki insanların acil yardım- gıda gibi- ihtiyaçlarını karşılamaktadır. TİKA diğer birçok coğrafyada -Orta Asya da en küçüğü Çuvaşistan, en büyüğü, Özbekistan'a kadar bu çalışmaları yürütüyor. Bu noktada ben şu soruyu sormayı istiyorum Doğu Türkistan niçin bu projelerin içerisinde yer almıyor? Doğu Türkistan'ı biz Türk Dünyası'ndan çıkarıp attık mı? Onu Çin'in insafına mı terk ettik? Yani şu politikanın ben yanlış olduğunu söylemek istiyorum; siz haklıdan yana taraf olacaksanız, haksız kim olursa olsun haklıdan yana haksızın karşısında olacaksınız Doğu Türkistan'ın işte bu konular ile ilgili ciddi sorunları vardır.

Bizler Tika'nın yayınlamış olduğu herhangi bir raporlarda dahi Doğu Türkistan'la ilgili yada Uygurlardan tek kelime bir ibareye rastlamadık. Bu TİKA'nın ruhuna aykırıdır, bu politikanın da bir an önce gözden geçirilmesi gerekmektedir.

 

- Sayın Başkan, geride bıraktığımız yıllarda Doğu Türkistan'ı sadece MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ziyaret etmiş ve orada bizzat bazı incelemelerde bulunmuştu. Diğer siyasi parti liderlerinden de Doğu Türkistan'ı hiç ziyaret edenler olmuşmudur? Bu konu ile ilgili görüşleriniz nelerdir?

 

2001 senesindeki bu ziyaret hakikaten biz yurt dışında bulunan Doğu Türkistanlıları fazlasıyla heyecanlandırdı ve çok duygulandırdı. Çünkü Türkiye cumhuriyeti devleti tarihinde ilk defa bir başbakan yardımcısı yani Sayın Devlet Bahçeli Bey Doğu Türkistan'ı ziyaret etti

Sayın Bahçeli Çin halk cumhuriyetini ziyaret etmeleri esnasında Doğu Türkistan'ı da unutmamış ve ziyaret programına Doğu Türkistan'ı da dahil etmiştir. Biz bunu Sayın Bahçeli'nin siyasi misyonu ve ahlakına iz düşer bir davranış, kendilerine yakışır bir tavır olarak değerlendiriyoruz. Ben Doğu Türkistan'a yapılan bu ziyaretle ilgili birkaç söz söylemek istiyorum, Sayın Bahçeli'nin ziyareti esnasında Urumçi'de, Kaşgar'da ve değişik birçok bölgelerde Doğu Türkistan halkı sayın bahçelinin etrafında büyük bir sevgi yumağı oluşturmuştur. Türkiye'den gelen bir devlet büyüğünün, bir Türk büyüğünün yani Sayın Bahçeli'nin ziyareti aynı zamanda bir kurtarıcı, bir büyük kardeş, bir büyük ağabey olarak kabul edilmiş ve onun ziyareti neticesinde bizzat halkın değerlendirmesi ile Sayın Bahçeli'ye olağan üstü bir misyon yüklenmiştir.

 

Ben öyle tahmin ediyorum ki Sayın Genel Başkanımız ve o dönemki Saygıdeğer Başbakan Yardımcımız Doğu Türkistanlı kardeşlerinin gözlerindeki o ışıktan onların neler söylemek istediğini, neler hissettiğini ve o ziyaretin öneminin büyüklüğünü hissetmiştir. Gözlerinden diyorum Çünkü Doğu Türkistanlı kardeşlerinin Sayın Genel Başkanımıza bir şeyler söylemeye şansı yok, yani içinde bulunduğu ızdırabı ve içinde bulunduğu insanlık dramını ve ben Türk'üm ve benim vatanımın ismi Doğu Türkistan ve ben bu coğrafyada bağımsız yaşamak istiyorum; sözünü belki de yüzlercesi Sayın Genel Başkanımıza haykırmak istemiştir. Ama etrafındaki Çin ablukası ve Çin istihbaratı endişesi buradaki kardeşlerimizi bu sözlerden alıkoymuştur.

Bu ziyaret sonrasında Sayın Genel Başkanımızla Türkiye'de birkaç defa bir araya geldik. Eksik olmasınlar nezaket ve büyüklük göstererek her defasında ne zaman görüşme arzumuz olsa bizleri kabul ederek kıymetli zamanlarını bizlere ayırdılar. Bizler bunu Sayın Genel Başkanımızın Doğu Türkistan Milli Davasına olan samimiyeti olarak görüyoruz. Genel Başkanımız ayrıca bu ziyaretlerimiz esnasında, Doğu Türkistan'a yaptığı seyahatten de bahsederek orada ne kadar duygulandığını ve Doğu Türkistan meselesinin ne kadar hassas bir mesele olduğunu bizlere söylemiştir.

 

Açıkçası bizler o zaman Sayın Genel Başkanımızın, o yoğunluk içerisinde bizleri kabul edeceğini ummuyorduk ama yapmış olduğumuz bu görüşmelerde bizleri ziyadesiyle memnun eden, beklentilerimizin çok daha üzerinde ki bir duygu yoğunluğunu yaşadık. Ben bu ziyaretlerimizden 35 milyonluk D. Türkistanlı soydaşlarımız adına çok umutlandım, öyle düşünüyorum ki Sayın Devlet Bahçeli Bey iktidara geldiğinde Doğu Türkistanlılar, tüm Türk Dünyası ve Türk Dünyası'nın birliği için bir fırsat olacaktır. Bu manada ben Cenabı Allah'tan Sayın Devlet Bahçeli Bey'e bu siyasi projelerini, herkese örnek olan devlet adamlığı modeliyle, hayata geçirebilmesi için fırsat vermesini niyaz ediyor, uzun ve hayırlıömürler diliyorum.

 

- 2008 Pekin Olimpiyat oyunları öncesinde derneğiniz aracılığı ile ülkemizde bir dizi protesto gösterileri düzenlediniz. Aynı gösterilerin benzerlerine yurt dışında bazı ülkelerde de tanık olduk. Ancak her nedense bugün Doğu Türkistan ile aynı konumda olan Tibet'e olan ilgi ve Tibet'te yaşanan, Çin Halk Cumhuriyeti tarafından işlenen insanlık suçları çok geniş bir propaganda ile dünya gündemine gelirken ve hatta bu doğrultuda Çin'e baskı yapılırken, Doğu Türkistan ve Uygur Türklerinin durumu hep göz ardı edildi. Sizce bu neye bağlıdır?

 

2008 pekin olimpiyatlarının durumu 2000 yılında Moskova da karara bağlandı. Biz 2000 yılında dergimiz Gökbayrak'ta da bu durumu kapak konusu yaparak Çin'in yanlış bir seçim olduğunu, bu durumun insan hakları suçu işleyen ve bu konuda sabıkalı olan Çin Komünist iktidarına bir ödül vermek olarak algılandığını belirtmiştik. Aradan 8 yıl geçti ve biz bugünde aynı düşüncelerimizde ısrarcı olduk, bununla ilgili defalarca protesto gösterileri ve basın toplantıları düzenledik, dünyanın birçok yerinde sesimizi duyurmaya çalıştık. Devletler nezdinde de Dünya Uygur Kongresi tepkilerini dile getirdi.

 

Bununla ilgili bizler Türkiye'de iki büyük eylem gerçekleştirdik, birincisi İstanbul'da olimpiyat meşalesinin yakıldığı gün; ülkenin çeşitli yerlerinden Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi oraya taşıyarak, çok geniş katılımlı olarak düzenlediğimiz protesto gösterisiydi. Bu gösteriler bizler için bir fırsata dönüştü, Olimpiyatlarla ilgili yapılan haberlerin geniş bir bölümünde Doğu Türkistan tanıtıldı. Bir diğer eylemi ise Olimpiyatların başladığı gün ve saatte Ankara'da Çin B.elçiliği önünde gerçekleştirdik. Böylelikle Doğu Türkistan'ın Çin işgali altında olduğunu ve onların bu işgali ret ederek bağımsız yaşamak istediği bir çok defa Dünya kamuoyuna haykırılmıştır.

Ancak Olimpiyatlar Çin için de bir fırsat oldu ve bu esnada Doğu Türkistan adeta bir açık hava hapishanesine dönüştü. Bundan öncesinde ise Çin, Tibet'te yüzlerce rahibi kurşuna dizerek öldürdü, Doğu Türkistan'da da bu esnada yüzlerce kişi katledildi, böylelikle Olimpiyatların ruhu olan barış ve kardeşlik hissiyatlarına Çin Halk Cumhuriyeti tarafından leke düşürülmüş olundu.

 

Şimdi bizler şunları sorguluyoruz; bu Olimpiyat Çin'e Doğu Türkistanlıları katlettiği için mi verildi, Tibet'te onlarca katliam yaptığı için mi verildi? Ve tüm bunlar maalesef Çin'i daha da cesaretlendirmiştir. İlginç bir şey söylemek istiyorum bu noktada, Olimpiyat Meşalesi Kaşgar'dan geçirileceği sırada Kaşgar halkı tamamıyla ev hapsinde tutulmuştur, balkonların, pencerelerin ve kapıların açılması yasaklanmıştır. İşte burada şunu sormak gerekir, Olimpiyat meşalesi Kaşgarlı Mahmut'un şehri, yurdu olan Kaşgar'dan hangi ruhla geçmiştir? Barış ve kardeşlik ruhuyla mı yoksa zulüm, işkence ve insan hakları ihlalleri, diktatörlüğün uygulandığı bir atmosfer ortamı ile birlikte mi geçmiştir?

 

Böylelikle Olimpiyat Doğu Türkistanlılar için adeta bir zulme çevrilmiştir. Bu durum medeniyetten, barıştan, kardeşlikten yana olan Uygur Halkının hafızalarında derin yaralar uyandırılmıştır.

 

 

- Sayın Başkan son olarak dergimiz okuyucularına vereceğiniz mesajlarınız nelerdir?

Ben öncelikle tüm Türk Milliyetçileri'nin sesi olan ve bu manada ciddi sorumluluklar alıp, önemli çalışmalar yürüten Kutlu Sesleniş Dergisi'ne tarihi yani ezeli ve ebedi Türk Yurdu olan Doğu Türkistan ve orada bulunan mazlum soydaşlarının derdini Türkiye'deki kardeşlerine anlatma fırsatı verdiği için tüm yayın kurulunuza ve camianıza teşekkür ediyorum. Bu manada da başarılarınızın devamını diliyorum, Yüce Allah yar ve yardımcınız olsun.

 

Kutlu Sesleniş Dergisi'nin 64.sayısından alınmıştır.Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer ARAŞTIRMA Haberleri

Başlık Tarih
 
"Türk milleti tehlikeyi gördü"27 Nisan 2019
Sanatımda memleket var17 Mart 2019
Narımız hanım ellerde hayat bulacak08 Mart 2019
Mustafa Yıldızdoğan: Ülkücülük en şerefli madalyam01 Mart 2019
”ÖYLE BİR MİTİNG YILDIRIM GİBİ ÇAKAR”20 Şubat 2019
Sözü sağlam, özü sağlam, adam ol, ırkına çek.02 Şubat 2019
Düşünen, sorgulayan okuyan bir gençlik01 Şubat 2019
‘YUNUSÇA YÜREĞİMİZLE ŞEHRİ KUCAKLAYACAĞIZ’08 Aralık 2018
Devlet Bahçeli’nin zafer formülü07 Aralık 2018
Şehit öğretmenlerimize çok şey borçluyuz24 Kasım 2018
DEVLET BEYLE SÖYLEŞİ -2/ 15 TEMMUZ’DA SON NEFESİ VERMEMİZİ GÖZLEDİLER.31 Ekim 2018
DEVLET BEYLE SÖYLEŞİ -1- ÜLKÜCÜ VE ÜLKÜCÜLÜK30 Ekim 2018
‘Türk’üm demeye devam edeceğiz’30 Ekim 2018
YENİ DÜNYADA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI 30 Haziran 2018
'Cumhur İttifakı zaferle sonuçlanacak'12 Mayıs 2018
TÜRKİYE, KÜRESEL GÜÇLERİN HEDEFİNDE09 Nisan 2018
3 SEÇİME DE HAZIRIZ09 Nisan 2018
“CUMHUR İTTİFAKI TANKIN ÜZERİNDE OLUŞTU”12 Mart 2018
“AYRIMIZ GAYRIMIZ YOKTUR BİZİM”20 Şubat 2018
Sarıkamış harekatının Türk tarihindeki yeri ve önemi22 Aralık 2017
FAHREDDİN PAŞA'NIN KAHRAMANLIĞI TARİHİ BELGELERDE21 Aralık 2017
İşaret Taşlarımız: Erol Güngör 16 Aralık 2017
MHP, TÜRKİYE'NİN SİGORTASIDIR12 Aralık 2017
İşaret Taşlarımız: Aşık Seyrani30 Kasım 2017
TÜRKİYE, KÜRESEL GÜÇLERİN HEDEFİNDE17 Kasım 2017
Barajları da, tezgahları da boşa çıkarırız16 Kasım 2017
KRİPTO FETÖ'CÜLER SİYASETE EL ATTI28 Ekim 2017
Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Ömür Raşit Tayfur, Ülkü Ocaklarını Anlattı12 Ekim 2017
Ortadoğu'nun istikrarı, İran ve Türkiye'nin işbirliğinden geçer12 Ekim 2017
DEVLET BEY TARİHİ SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRDİ25 Temmuz 2017
DEVLET SIRRI HAİNLERİN ELİNE GEÇTİ24 Temmuz 2017
FETÖ'NÜN SİVİL KANADI NEREDE?23 Temmuz 2017
DARBE GİRİŞİMİNDE İLK CESUR ÇIKIŞI BAHÇELİ YAPTI23 Temmuz 2017
Kaset komplosunun delilleri Isparta'dan çıktı21 Temmuz 2017
PARALEL YAPI HDP'YE OY VERDİ20 Temmuz 2017
Bahçeli, FETÖ'nün MHP'de yuvalanmasına izin vermedi19 Temmuz 2017
MHP'YE KOMPLOYU FARUK BAYINDIR FİNANSE ETTİ18 Temmuz 2017
BAHÇELİ FETÖ'NÜN SİNSİ PLANLARINI DEŞİFRE ETTİ17 Temmuz 2017
PKK AÇILIMI VE MHP'YE ALGI OPERASYONU16 Temmuz 2017
FETÖ İHANETİNİ İLK O GÖRDÜ VE UYARDI15 Temmuz 2017
"ÜLKÜCÜ HAREKET ŞAHA KALKACAK" 04 Haziran 2017
3 Mayıs Milliyetçiler Günü: BU SEVDA BİTMEZ02 Mayıs 2017
"BOZGUNCU SÖZDE MUHALİFLERLE CHP'NİN DİLİ AYNI"22 Mart 2017
MHP, Antalya’da birinci parti olma gücüne sahiptir ve olacaktır!08 Mart 2017
Devleti sağlam tutmak zorundayız06 Mart 2017
BUNLAR FİTNE VE BOZGUNCU17 Şubat 2017
GÖKTÜRKLERİN GİZEMLİ HAZİNESİ ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR13 Şubat 2017
“Söz ve yetki Türk milletinindir”04 Şubat 2017
Devlet Bey ‘Getirin görelim’ dedi, kimseye açık çek vermedi06 Kasım 2016
“Lidere Hakaret Edene, Acımasız Olurum”22 Ekim 2016
Cennettin Bir Köşesi: Bled 17 Ekim 2016
74 YIL GECİKEN SALA04 Ağustos 2016
HAK ETTİKLERİ CEVABI VERMEKTEN İMTİNA ETMEYİZ29 Temmuz 2016
MHP'li Yalçın'dan Maya dergisine cevap26 Temmuz 2016
Güneydoğu'da neler oluyor?29 Nisan 2016
MHP’ye operasyon 2009’da başladı18 Nisan 2016
KARAYÜN'DEN BİR 12 EYLÜL ROMANI: ÇAKAL KAYASI 14 Nisan 2016
"MHP bu kaos ortamından ancak Devlet Bey'le çıkar09 Mart 2016
100 Yıllık Rövanş19 Şubat 2016
Gün Kavga, Fitne ve Çekişme Günü Değil06 Şubat 2016
Kürtler, Belgelerle Türkmen Kenti Kerkük’ü Nasıl İşgal Etti ve Türk Dış Politikasının İflası?03 Şubat 2016
MİLLİYETÇİLİK MODA DEĞİL AMA BEN MİLLİYETÇİYİM !20 Aralık 2015
Osmanlı döneminden kalma mayın balıkçı ağına takıldı27 Kasım 2015
MHP'DEN KONGRE KARARI ?!19 Kasım 2015
YAŞADIĞIMIZ DÖNEM, KİBİR DÖNEMİ08 Kasım 2015
ACIYA KARŞI ZİKİR!.. 12 Ekim 2015
TÜRK OCAKLARI GENEL BAŞKANI PROF. DR. MEHMET ÖZ İLE RÖPORTAJ03 Ağustos 2015
Sıfırlanan Paralar Erken Seçimde Kullanılacak! 19 Temmuz 2015
Karakaya: O kapıyı açmanın yolu belli! 18 Temmuz 2015
Hırsız ve Bölücülerle Koalisyon Yapmayız! 15 Temmuz 2015
'SUÇUNUZ YOKSA YÜCE DİVAN'DAN NEDEN KORKUYORSUNUZ?'12 Temmuz 2015
Halaçoğlu: Özür dilemem, Devlet bey 'konuşmaya devam edin" dedi12 Temmuz 2015
Özdağ: MHP neden çekimser kaldı?04 Temmuz 2015
Devlet Bahçeli'den koalisyon açıklaması20 Haziran 2015
İhsanoğlu: Milletin gerçek temsilcisi MHP'dir 26 Mayıs 2015
Çavuşoğlu;Asıl Soykırımına Uğrayan Kimler?25 Mayıs 2015
MHP Lideri Bahçeli, Muharrem Sarıkaya'ya konuştu19 Mayıs 2015
Erdoğan’ı, vatana ihanetten yargılayacağız!12 Mayıs 2015
İHSANOĞLU: “MİLLET ARTIK AKP’YE VERDİĞİ KREDİYİ GERİ ÇEKİYOR, MHP’YE VERİYOR”07 Mayıs 2015
Hukuk, hukuka karşı direniyor28 Nisan 2015
Özdağ'dan Korkutan İddia!17 Nisan 2015
"MECLİS'TE KAN BEYNİME ÇIKIYOR" 06 Nisan 2015
Celal Adan: Devlet Bey, Ergenekon ve Balyoz'da tuzağa düşmedi16 Mart 2015
"BEN TÜRK'ÜM DEDİĞİMDE 'SEN FAŞİSTSİN' DİYEMEZSİN"16 Şubat 2015
AKP’li vekillerden MHP’ye ilginç talep09 Şubat 2015
Yusuf Halaçoğlu:Türkiye’yi Amerika ve PKK yönetiyor!19 Ocak 2015
REKLAM YAZARI ŞAİR HASAN SANCAK’ IN : AYAKKABI KUTUSU KARAGÖZ=HACİVAT GERÇEK RÜYASI ÇOK KONUŞULACAK!..06 Ocak 2015
Erdoğan'ın amacı gündem değiştirmek03 Ocak 2015
MHP İSTANBUL İL BAŞKANI MEHMET BÜLENT KARATAŞ NTV HABER RÖPORTAJI SES GETİRDİ:31 Aralık 2014
Dr. Sinan OĞAN ile “Çözüm Sürecinde Yeni Aşama” Konusunda Röportaj27 Aralık 2014
AKP'Yİ YIKACAĞIZ24 Aralık 2014
MHP Iğdır Milletvekili ve TÜRKSAM Başkanı Sayın Dr. Sinan OĞAN ile Peşmerge’nin Türkiye’de Eğitilmesi Hakkında Söyleşi28 Kasım 2014
Kalaycı, Ermenek'teki Maden Ocağı Kazası için Meclis Araştırması Açılmasını İstedi27 Kasım 2014
Anadolu'da sessiz yığınların ayak seslerini duydum09 Ağustos 2014
Prof.Dr.Saadettin Gömeç Enver Paşa'yı Yazdı.03 Ağustos 2014
Ey insafsızlar, ey vicdansızlar Irak'ta Türkmenlerin yaşadığı dramı ve trajediyi görmüyor musunuz?02 Ağustos 2014
DOĞU TÜRKİSTAN VE TÜRKLÜK01 Ağustos 2014
AİHM Ermeni Soykırımı Yoktur Kararı Verdi19 Mayıs 2014
Türk'ün Karakteri ve Türkçe I13 Mayıs 2014
‘Sonları Yüce Divan olacaktır’23 Aralık 2013
Her şeyden önce Ülkücü16 Kasım 2013
Kahraman Nezahet Onbaşı'ya İstiklâl Madalyası Ölümünden Sonra Nasip Olacak28 Ekim 2013
Siyaset İskelesi'nde Bir Bey Efendi- 113 Temmuz 2013
Ermenilerin çocukları PKK olarak karşımıza çıktı15 Mayıs 2013
Yeni Anayasa Çalışmaları Ve Milletimizin Adı Konusunda Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü’nün Görüşlerinin Dayanakları19 Mart 2013
BU SEVDA BİTMEZ17 Şubat 2013
TWİTTER GÜNDEMİNİ ÜLKÜCÜLER BELİRLİYOR!11 Şubat 2011
Milli Mücadele yolunda Irak Türklerinin varlığı, yayınları08 Şubat 2013
Varolmak için MHP Gerek (2)07 Şubat 2013
Varolmak için MHP Gerek07 Şubat 2013
Başbuğ Türkeş'in Hayatı07 Şubat 2013
Doğu Türkistan`da Türklere karşı soykırım politikası06 Şubat 2013

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH