Ana Sayfa > MHP HABER

'Çocuğun hakkını imha eden doğduğuna pişman edilmeli'
Flaş Haber
20 Şubat 2018
Bu haber 648 kez okundu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kim ki çocukların hakkını, hukukunu inkar ve imha etmeye kalkıyorsa, ya anasından doğduğuna pişman edilmeli ya da kurulacak bir darağacında boğazına yağlı urgan dolanmalıdır." dedi.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
"BOĞAZINA YAĞLI URGAN DOLANMALI"

Bahçeli, burada yaptığı konuşmada, "Kim ki çocukların hakkını, hukukunu inkar ve imha etmeye kalkıyorsa, ya anasından doğduğuna pişman edilmeli ya da kurulacak bir darağacında boğazına yağlı urgan dolanmalıdır." dedi.

Milli Mutabakat Komisyonu çalışmalarına ilişkin Bahçeli, şunları söyledi:

"Yapıcı tavırlarıyla destek ve katkısını sürekli gösteren Sayın Cumhurbaşkanı'na içtenlikle teşekkür ediyorum. TBMM'ye sunulacak kanun teklifinin ve 2019 yılını kapsayacak milli ittifakın, milletimize, ülkemize, partilerimize ve demokrasimize hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum."

Bahçeli, "Esad, yanılıp yenilip Afrin'e girerse, PKK/PYD/YPG ile aynı cepheye düşerse elbette ki sonuçlarına katlanmak durumunda kalacaktır." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ’nin, TBMM Grup Toplantısında yapmış oldukları konuşma. 20 Şubat 2018

Muhterem Milletvekilleri,

Değerli Misafirler,

Sayın Basın Mensupları,

Haftalık olağan Meclis Grup Toplantımızın başında sizlerle birlikte olmaktan duyduğum tarifsiz mutluluğu özellikle ifade etmek istiyorum.

Bu suretle konuşmamın başında saygın ve muteber heyetinize hürmetlerimi sunuyorum.

Yurdumun her güzel insanını, Türk-İslam âleminde varlık ve birlik mücadelesi veren her kardeşimi gönül dolusu muhabbetlerimle selamlıyorum.

Ülkemiz bir yanda bilenmiş güvenlik tehditleriyle boğuşurken, diğer yanda sosyal ve ekonomik cephede biriken tehlikelerle mücadele etmektedir.

Bu zorlu bir mücadeledir, zaman alacak, dahası sabır ve sebat gerektirecektir.

Merhum Fuat Köprülü’nün ifade ettiği gibi, bir milletin hayatı nasıl gördüğü, nasıl düşündüğü, nasıl hissettiği, hangi hedef ve hakikatlerin peşine düştüğü o milletin fikir ve kalem mahsullerinde aranıp bulunabilecektir.

Bu da kast ettiğim mücadelenin bir boyutu, bir parçasıdır.

Öncelikle ve öncü olarak devrin kalem ve fikir sahipleri sosyal krizlere, ahlaki bunalımlara milli duruşlarıyla, manevi dokunuşlarıyla cevap ve çareler üretmek durumundadır.

Ahlaki ve vicdani meseleler siyasallaşıp soğumaya terk edilirse karmaşa ve kutuplaşma da ister istemez sökün edecektir.

Diken battığı yerden, battığı zaman çıkarılmalıdır.

Yaranın iyileşmesi zamana değil, katlanılan zahmete bağlıdır.

Demem odur ki, beka üzerindeki sis perdesinden ne kadar rahatsızsak, toplumsal ahlaktaki mevzi ve irtifa kayıplarından da bir o kadar rahatsız ve kaygılıyız.

Bekanın çöküşü yalnızca güvenlik duvarlarının yıkılmasıyla gerçekleşmez.

Bekanın çürüyüşü yalnızca siyasi ve askeri tedbirlerdeki zaaf ve zayıflıklardan da doğmaz.

Ahlak biterse, ati karanlığa gömülü kalır.

Ahlak sönerse, Allah muhafaza, beka silinir gider.

Böylesi bir zillete tahammül edemeyiz.

Böyle bir boyunduruğa tamam diyemeyiz.

Merhum vatan şairimiz Mehmet Akif, bu nedenle hepimize diyor ve sesleniyor ki:

“Ahlakın izmihlali en müdhiş bir izmihlal;

Ne millet kurtulur, zira ne milliyet, ne istiklal.

Oyuncak sanmayın! Ahlak-i milli ruh-i millidir.”

Yani milli ruh demek milli ahlak demektir.

Kuşku yok ki, bunun tersi de doğrudur.

Milli bekanın geleceği ise milli ahlakın varlığıyla temellenmiştir.

Nitekim ahlak yoksa beka da yoktur, hadi diyelim olsa bile mana ve muhtevası korkarım ki olmayacaktır.

Yine diyor ki Akif;

“Ne irfandır veren ahlâka yükseklik, ne vicdandır;

Fazîlet hissi insanlarda Allah korkusundandır.”

Allah korkusu bilmeyenlerin, kul hakkı tanımayanların, kalben bitmiş tükenmişlerin son zamanlardaki ahlaksızları, aşağıların da aşağısı eylemleri gerçekten akıllara durgunluk, vicdanlara suskunluk vermiştir.

Özellikle Adana ve Antalya’da vuku bulan çocuk istismarları duyan herkesi, düşünen ve duygu sahibi her vatan evladını infiale sürüklemiştir.

Söylemeye dilimin varmadığı, anlatmaya gücümün ve takatimin yetmediği en rezil, en çarpık, en menfur suçlar kadınlara, bebeklere, çocuklara karşı işlenmiş ve işlenmektedir.

İnanıyorum ki, milletimizin tamamı çocuklara yönelik cinsel saldırılara nefret, öfke ve bedduayla tepki göstermişlerdir.

Sorarım sizlere, çocukların cinsel istismara uğramasını nasıl izah, nasıl ifade edeceğiz?

Bir sapığın günahı mı diyelim?
Bir manyağın suçu mu sayalım?
Bir pedofili vakası mı görelim?
Çocukları istismar edilmiş bir milletin gelecek ülkülerinden, söyler misiniz bana, nasıl bahsedelim?

Allah için durup sorgulayınız, tertemiz bir sabinin gözüne, emzikli bir yavrunun günahsız yüzüne, bu şartlar altında nasıl bakacağız, onlara ne anlatacağız?

Alenileşmediğinden dolayı şu anda hala istismara maruz kalan çocuklarımızla ilgili endişe ve şüphelerimizi dile getirmeyi zaruri görüyorum.

Çocuklarına kast edilmiş bir medeniyetin umutları kırgın, hayalleri kırıktır.

Çocuklarına yan gözle bakılan, cinsel obje görülen, evlilik yaşıyla ilgili toto oynar gibi görüşler paylaşılan bir milletin hüznü ve hüsranı dağlar kadardır.

Bu hüznün dağıtılması şarttır.

Bu hüsranın telafisi aciliyet arz eden bir ahlak görevidir.

Müslüman Türk milletinin içinden hasbelkader çıkmış sapıkların çocuklarımıza, kadınlarımıza kıymaları, onların hayatlarını zindana çevirmeleri hepimiz adına utanç vericidir.

Bu da bir beka sorunudur, üstesinden gelinmesi mecburiyettir.

Gelecek nesillerimize karşı sorumluluklarımız sadece siyasetle sınırlı, siyasi çalışma ve faaliyetlerle kısıtlı görülmemelidir.

Hayatın olağan akışı içinde çocuk ve kadınları doğrudan hedef alan cinsel saldırı, taciz ve cinayetleri durduramıyorsak mutlaka yapılması gereken bir şey eksiktir, mutlaka bir pürüz var demektir.

Nesillerimizi heba edemeyiz, çünkü gelecekten tasarruf yapamayız.

Nefisleri canavarlaşanların elinde bu ülkeyi, bu milleti karalatamayız, karanlığa sürükletemeyiz.

Çocuklarımızı kör kuyularda, şiddet sağanağında, istismar vahşiliğinde bir başlarına bırakamayız, alçaklara, namussuzlara, canilere asla teslim edemeyiz.

Allah şahit olsun ki, teslim de etmeyeceğiz.

Çocuğa sahip çıkamazsak, medeniyetimizle övünmeye hakkımız, insanlığımızla gururlanmaya yüzümüz kalmayacaktır.

Yusuf Has Hacib’in dediği gibi; “insan nadir değil, insanlık nadirdir. İnsan az değil, doğruluk azdır.”

İnsanlığı çoğaltmaktan başka seçeneğimiz, doğruluğu yükseltmekten başka seçeceğimiz yol emin olunuz kalmamıştır.

İman imansızlıktan; ahlak ahlaksızlıktan korkmaz, korkamaz, korkmayacaktır.

Şunu çok net ifade etmek lazımdır ki, kadına el kalktığı müddetçe, çocuklarla ilgili cinsel istismar suçları duyulduğu sürece ne demokrasiden, ne özgürlükten, ne de insanlıktan bahis açmak imkansızdır, deli saçmasıdır.

Türkiye’de;

Yalan rayiç değildir, hıyanet mültezim değildir, hak meçhul değildir.

Yürekler merhametsiz, duygular süfli, emeller hunhar hiç değildir, olmayacaktır.

Sapıklığın yeşerdiği sosyal bünye süratle tedavi edilmelidir.

Sapıklara müsamaha asla gösterilmemelidir.

Ve de bunlara hayat haram edilmeli, gün yüzü ise ilelebet karanlığa dönüştürülmelidir.

Anlaşılan odur ki, kadına yönelik şiddeti durdurmak, çocuklara yönelmiş saldırıları engellemek için yapılmış yasal düzenlemeler şu ana kadar sonuç vermemiştir.

Şiddet devam etmektedir.

İstismar ve tecavüz vakaları frensiz ilerlemektedir.

Bu selin önüne geçmezsek, bu yangına son vermezsek meçhul akıbetlere sürüklenmemiz kaçınılmazdır.

Birleşmiş Milletler tarafından 20 Kasım 1989 yılında onaylanan Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, tarihte en geniş mutabakatla kabul gören bir insan hakları belgesidir.

Türkiye anılan bu sözleşmeyi 1990 yılında imzalamıştır.

Çocukların yaşama hakkı, eksiksiz biçimde gelişme hakkı; zararlı etkilerden, istismar ve sömürüden korunma hakkı; aile, kültür ve sosyal hayata eksiksiz katılma hakları insanlık vicdanın teminatı altındadır.

Bu haklar çiğnenemez, bu haklar yok sayılamaz.

Kim ki, çocukların hakkını, hukukunu inkar ve imha etmeye kalkıyorsa ya anasından doğduğuna pişman edilmeli ya da kurulacak bir darağacında boğazına yağlı urgan dolanmalıdır.

Kim olursa olsun, sübyancı şerefsizler iki cihanda da hasmımızdır.

Kadınları hedefine almış namert ve kanlı niyetler yok edilmeye mahkumdur.

Çocuk hakkı insan hakkıdır.

Kadın hakkı insan hakkıdır.

İnsan hakkı ise eşref-i mahlukata ait, bununla mündemiçtir.

Hak düşmez, hak zayi olmaz, mazlumun ahı yerde kalmaz, asla kalmayacaktır.

Utanmaz yüzlere, bunların tükenmez sözlerine, işitmez kulaklarına, görmez gözlerine adalet hakkın nefesi olup gereğini yapmalıdır.

Son günlerde medyaya yansıyan cinsel istismar vakalarını derin bir sızıyla lanetliyorum.

Parti olarak, yapılacak her hukuki ve yasal düzenlemeye sonuna kadar destek vereceğimizi huzurlarınızda kararlılıkla açıklıyorum.

Toplum hayatımızı sapıklardan ayıklamak, kudurmuş ilkellerden arındırmak amacıyla her sorumluluğu almaya hazır olduğumuzu ifade ve ilan ediyorum.

Unutmayınız, Yusuf Has Hacib’in işaret ettiği gibi, “hayâsızın yüzü etsiz bir kemiktir; hayâsızın özüyse kapanmaz bir gediktir.”

İnanıyorum ki haya, hayasızlığı; ahlak, yozlaşmayı; insanlık, izansızlığı; fazilet, felaketleri her cephede, her seviyede acı bir yenilgiyle tanıştıracaktır.

'Çocuğun hakkını imha eden doğduğuna pişman edilmeli'
Değerli Milletvekilleri,

Asırlardan beri önümüz kesilmek, yürüyüşümüz engellenmek isteniyor.

Asırlardır çevremizde oyun kuruluyor, milli çehremiz onur mücadelesi veriyor.

Yurt tuttuğumuz bu aziz topraklar emperyalistlerin iştahını kabartıyor.

Düşmanlıkların birisi bitse, diğeri başlıyor.

Saldırıların birisi dinse, bir başkası diriliyor.

Nice badireleri bertaraf edip geldiğimiz, nice çileleri çekip sığındığımız Anadolu coğrafyası zalimlerin gözüne batıyor, sürekli gündemlerinde tutuluyor.

Merhum Ahmet Hamdi Tanpınar, Osmanlı İmparatorluğu’nun bir dönemini anlatırken aynen şöyle demişti:

“İmparatorluk şarkta, garpta şan ve şerefle dövüşüyor, kanı pahasına olan bir üstünlüğü devam ettirmek için elinden gelen her gayreti sarfediyordu.”

Bir bakıma bugün de aynı durumda değil miyiz?

Bugün de çok cepheli sürdürülen saldırı ve tahriklere karşı yüreklice duruş göstermiyor muyuz?

Kan pahasına, can pahasına milli bekamızı muhafaza ve müdafaa için korkusuzca ileri atılmıyor muyuz?

Bu soruların tamamına verilecek tek cevap şüphesiz evettir.

Bunların hepsini tarih boyunca yaptık, kadere ve talihe bakınız ki, yine yapmaya devam ediyoruz.

Türk milleti egemenlik haklarına vurulmak istenen prangaları kırıyor.

Türk milleti meşru bir savunma ve mücadele bilinciyle varlığına, birliğine, bekasına yönelmiş düşmanca emellere kahramanca duruş, korkusuzca vuruş gösteriyor.

Hak ile batıl bir kez daha karşılaşmıştır.

Hilal ile haç karşılıklı şekilde yeniden mevzilenmiştir.

Ardı arkası kesilmeyen barbarlıklar bir kez daha yaygınlaşmış, hatta yoğunlaşmıştır.

Zalimler, terör örgütlerinin arkasına saklanarak hiç kapanmamış hesaplarını görmek, çevreden merkeze, yani komşu ülkelerden Anadolu’nun bağrına kan dökerek, işgal ederek ulaşma amacına kilitlenmişlerdir.

Halen ne işiniz var Afrin’de diyenler; geçmişte ne arıyorsunuz Viyana kapılarında diyenlerin bugünkü varisleridir.

Böyle soruları ciddiye alsaydık, böyle telkinlere bir an için kapılmış olsaydık ne üç kıtaya ulaşabilir, ne de adımızı ve anılarımızı yaşatabilirdik.

Bu aşamada şunu da ifade etmeliyim ki, ne arıyorsunuz Afrin’de diyenlerle, Afrin’e girmeyin uyarısı yapanlar zihniyet itibariyle hıyanet madalyonun iki yüzü, aynı beşikte ninnisi söylenen iki sütkardeşidir.

İlk tehditte istiklalinden vazgeçen, ilk saldırıda tarihsel haklarından taviz veren bir milletin yaşaması tesadüflerin lütfuna bağlıdır.

Biz öyle bir milletiz ki, zoru başarır, imkansıza Allah’ın izniyle diz çöktürürüz.

Sıkıştığımız, sıkıntıya girdiğimiz, dara düştüğümüz her devirde bir milli mucizeyle kuşatmayı yardık, ihanet ve istilayı iman kuvvetiyle yerle yeksan ettik.

Bu milli iman ve irade hamd olsun henüz canlılığından, cesaretinden, cevvaliyetinden bir şey kaybetmiş değildir.

17’nci yüzyıl Divan Şairlerinden Bahâyî bakınız ne kadar etkili, ne kadar sarsıcı ifadelerle kahramanlığımızı satırlara dökmüştü:

“Bu ne olağanüstü bir kahramanlık gücüdür ki, hançerinin tesir ve üstünlüğü gökteki aydan, denizdeki balığa kadar geçerlidir.”

Elbette yeri gelirse gök kubbeyi çadır, güneşi de bayrak yapar, yine yıldırımlar gibi küfrün üzerine atılırız.

Kutlu mazimiz, iddiayla söylüyorum ki, parlak geleceğimizin kefilidir.

Biz kefaretimizi çoktan verdik.

Bedelse çoktan ödedik, çok şükür sırayı savdık.

Ve biz millet olarak bir elimize sancağımızı, diğer elimize de kefenimizi alarak Ötüken’den itibaren kervan kervan yola koyulduk, Söğütle beraber kafile kafile hedefe kilitlendik.

Bu kervan durmayacak, ariflerin, alimlerin, erenlerin, evliyaların, elleri öpülesi şühedanın, Allah dostu mübarek ahlak zirvelerinin duaları hürmetine durdurulamayacaktır.

Zira her şey tarihin tanıklığıyla meydandadır.

Türk milleti hafife alınamaz.

Türkiye görmezden gelinemez.

Varsayalım hafife aldılar, hadi görmezden geldiler diyelim; biliniz ki, Türk milleti hiçbir kursağa sığmaz, hiçbir şer güce kurban edilemez, hiçbir esaret zinciri bu asil milleti tutamaz, bu necip millete vurulamaz.

Küresel ve bölgesel düzeyde, hatta kendi içimizde, her türlü engellemeye rağmen, Afrin’deki terör örgütlerini kapsamına alan Zeytin Dalı Harekatı 32’nci gününe girmiştir.

Kahraman Mehmetçik Özgür Suriye Ordusu ile birlikte adım adım, aşama aşama Afrin’e yaklaşmaktadır.

Bu süreçte, 320 kilometrekarelik karasal alanda güvenliğin sağlandığı anlaşılmaktadır.

Kritik ve stratejik nokta ve yerleşim birimlerinin hainlerden temizliği peyderpey devam etmektedir.

Şu ana kadar yaklaşık bin 650 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Verdiğimiz şehit sayısı 32, sivil kaybımız 9’dur.

Yaralı sayımız ise 170’i bulmuştur.

Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle anıyor, şehadetleri mübarek olsun diyorum.

Halen tedavi altında bulunan kahramanlarımıza şifalar diliyorum.

CHP Parti Meclisi’ne seçilen bir şahsın; “hayatta hiçbir laftan tiksinmedim, şehitler ölmez vatan bölünmezden tiksindiğim kadar” hakaretini ayaklarımın altında çiğniyor ve diyorum ki:

Sevseler de sevmeseler de, beğenseler de beğenmeseler de, şehitler ölmez vatan bölünmez.

Bayrak inmez, ezan dinmez.

Bunlar YPG’ye meftun, PKK’ya vurgun, şehitlere suskundur.

Bunlar FETÖ’ye hayran, milli şuura hasımdır.

Ve de bunların Atatürk’le yolları ayrılmış; kimisi Pensilvanya’ya, kimisi Kandil’e, kimisi de PYD/YPG üzerinden Washington’a hızla dümen kırmıştır.

Mehmetler Afrin’de başarıyla ilerledikçe içimizdeki müstevli kalıntıları telaşlanmakta, iftira ve ihanet mangasındaki yerlerini soluk soluğa almaktadırlar.

Ederi bir dolar olanlar da satılmışlıklarını unutarak bize küstahça, çok kaba bir dille, ağır ifadelerle sataşmaya kalkışmaktadır.

Gandisini, muhasebecisini, muhallebicisini bilmem; yaptıklarıyla küçülenler kirli sözlerle büyüyeceklerini asla zannetmesinler.

Dünya dönüyor dönmesine de, yörüngesi olmadan fırıl fırıl dönen omurgasızlara ne diyeceğiz?

Kibrit çöpü kadar ışık saçmayanların kendilerini olimpiyat meşalesi sanmaları akıl tutulması, ahlak karmaşası, şuur kaosuna işarettir ki, bunların sonu kendi anlayışları gibi kapkaranlıktır.

Afrin’de olağanüstü bir beka mücadelesi sürerken, cephe gerisinde fitne kuyusu kazmak dalalet, densizlik ve bozgunculuktur.

Türk milleti kötü niyet sahiplerini açık bir şekilde görmekte, gerekli notlarını almaktadır.

PKK/PYD/YPG hem saldırıp hendek kazmakta, hem de Türkiye’deki uzantılarıyla Zeytin Dalı Harekatı’nı sabote etmeye çalışmaktadır.

Ancak bu çırpınışlar beyhudedir.

Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi oyunu oynarlarsa oynasınlar, Afrin terörden mutlaka arındırılacaktır.

Ve Afrin’e Türk askeri girecek, ay yıldızlı al bayrağı hak ettiği yükseğe, istiklalimizin manzum eseri eşliğinde eninde sonunda gururla çekecektir.

Bundan kaçış yoktur.

Bundan kurtuluş da yoktur.

Teröristler kaçtıkları yere kadar kovalanmalıdır.

Hazırlayıp tuzakladıkları el yapımı patlayıcılar, mayınlar bumerang gibi dönüp hainleri vuracaktır.

Kazdıkları çukurlar, açtıkları hendekler sonlarını getirecektir.

En son terörist teslim alınasıya veya yok edilesiye kadar Türk milleti dua ve desteğiyle kahramanların yanındadır.

Afrin’den geri dönüş, beka davasından en ufak taviz yoktur, olmamalıdır.

YPG’nin kadınları silahlandırması, çocuklara silah dağıtması, masumları kalkan olarak kullanması, sivillerin arasına gizlenme çabası, inanıyorum ki, hiçbir işe yaramayacaktır.

Korkunun ecele faydası nerede görülmüştür?

İhanetin imana galebe çalması ne zaman duyulmuştur?

ABD’nin tavrı ne olursa olsun terörün Afrin’deki başı ezilecektir.

Esad ise yanılıp yenilip Afrin’e girerse, PKK/PYD/YPG ile aynı cepheye düşerse elbette ki sonuçlarına katlanmak durumunda kalacaktır.

Afrin, Şam yönetiminin aklına yeni mi gelmiştir?

Bu nasıl bir çelişkidir?
Bu nasıl bir çarpıklıktır?

Türkiye Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılıdır.
Meselenin bu kısmında bir kuşkumuz, bir tereddüdümüz yoktur.

Ancak Esad, kendi topraklarından milli bekamıza yönelen terör tehdidiyle başa çıkmak için herhangi bir irade bu zamana kadar göstermiş değildir.

Doğrulanmasa da, teyidi yapılmasa da, Esad’ın PKK/PYD’yle birlikte Türkiye’ye karşı Afrin’de açık tavır alması felakete davetiye, Suriye’nin bölünmesine açık çek işlevi görecektir.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın dün Rusya Devlet Başkanı’yla telefon diyaloğu ve bu vesileyle Suriye’yi uyarması son derece makul ve yerinde bir müdahaledir.

Suriye’nin kuzeyi fillen ve uzun bir süredir terör örgütleri tarafından istilaya uğramıştır.

Peki Esad neredeydi?
Niye tepkisini göstermedi?
Hangi sivil ve masumları bombalıyordu?

Afrin’de sayıları 13 bini bulan teröristin varlığı iddia ediliyorken, bunların yuvalanmasına, yerleşmesine, sözde kanton kurmalarına hangi mantık ve mağlup olmuş vicdanla sessiz kalındı?

Türkiye, Afrin’de bir savaşın tarafı değil, terörle haklı bir mücadelenin içindedir.

Amaç bellidir. Ulaşılmak istenen hedef bilinmektedir.

Suriye yönetiminin, Türk ordusuna işgalci demesi de yalnızca hezeyan ve seviyesizliktir.

Asıl kimlerin işgale heveslendiği ortadadır Kimsenin toprağında gözümüz yoktur.

Ama kimsenin de topraklarımızda gözünün olmaması tarihi, hukuki ve ahlaki bir mükellefiyettir.

Şayet gözü olan varsa, herkes bilmelidir ki, o gözü çıkarmasını, o göze çomak sokmasını çok iyi bilir, çok da iyi yaparız.

BOZGUNCULUK YAPMAYIN
Değerli Arkadaşlarım,

Zeytin Dalı Harekatı sürerken, geçen hafta Türkiye’yle ABD arasında yoğun bir görüşme trafiği yaşanmış, gergin ilişkiler nispeten ve ilk bakışta yumuşama eğilimi göstermiştir.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanının ülkemize gerçekleştirdiği ziyaretin ardından iki ülke savunma bakanları geçtiğimiz Çarşamba günü Brüksel’de bir araya gelmişlerdir.

Bu görüşmeden bir gün sonra ABD Dışişleri Bakanı ülkemizi ziyaret etmiştir.

Biz daha önce iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için atılması gereken adımların neler olduğunu ifade etmiştik.

Görüşlerimizi aynısıyla muhafaza ediyoruz.

Başta Zeytin Dalı Harekâtı olmak üzere, terör tehdidinin ortadan kaldırılmasına yönelik iradeden taviz verilmesinin söz konusu olmayacağını söylemiştik.

PKK/PYD terör örgütüne verilen desteğin derhal kesilmesini ön şart görmüş, duruşumuzu bu şekilde sergilemiştik.

Menbiç’teki PKK/PYD varlığının sonlandırılmasını ısrarla vurgulamıştık.

Ne var ki ABD Dışişleri Bakanı’nın ziyaretiyle birlikte peşpeşe yapılan çelişkili açıklamalar kuşkularımızı maalesef daha da tetiklemiştir.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü’nün kendi ülkesinin Kongresi’ne sunduğu bir raporda PYD/YPG’nin Suriye’de muhtemel bir otonom bölge arayışında olduğu tespit edilmiştir.

Bu girişime de Türkiye, Rusya ve İran’ın müsaade etmeyeceği değerlendirilmiştir.

Geldiğimiz bu aşamada, ABD’nin Suriye’deki temel hedefinin PKK/PYD terör örgütünü sözde meşru bir yönetim kılıfına sokmak istediği artık sır değildir.

Kuzey Irak modelinin, Kuzey Suriye’ye uyarlanma hazırlığı medyaya bile yansımıştır.

Son gelişmelerin seyri böyleyken, ABD’nin bölgesel politikası, kendi kuruluşlarının raporlarıyla bir kez daha ortaya çıkmıştır.

PKK/YPG’ye binlerce tır dolusu silah yardımı yapan, bununla da yetinmeyip 550 milyon dolar bütçe ayıran Beyaz Saray yönetimi, öyle anlaşılmaktadır ki, Suriye’nin bölünmesini hedeflemiştir.

Bu ülkenin Ortadoğu politikasının ağırlık merkezlerinden birisi PKK/PYD’ye terör devleti kurdurmaktır.

Diğer yandan ABD Savunma Bakanı YPG ile PKK’yı birbirinden ayırıp çatıştırma önerisinde bulunmuştur.

İtiraf edilen vahim politika, kimin kime tetikçilik yaptığının, kimin kimlerle düşüp kalktığının net bir delili olmuştur.

Bu durum ABD’nin devlet ciddiyetinden ne kadar uzaklaştığının açık bir göstergesidir.

ABD Savunma Bakanı, PKK ve YPG’nin vasiliğini kabullenmiş, dahası tuzaklarla dolu, asla kabulü olmayan bir ifadenin tarafı haline gelmiştir.

YPG ve PKK birbirinden hiçbir farkı olmayan iki katil, iki bölücü terör örgütüdür.

ABD madem bu kadar PKK/YPG’ye sözü geçiyor idiyse, yıllardır terör saldırıları karşısında niye sesi çıkmamış, bir iki cılız kınama mesajından öteye neden geçememiştir?

Türkiye’ye, terör örgütü PKK/PYD’ye orantılı ve ölçülü karşılık vermesi konusunda tavsiyelerde bulunan NATO Genel Sekreteri bu olan bitene ne diyecektir?

NATO, orantısız bir ahlak kaybıyla bize sınır çizmeyi bırakmalı, terör örgütlerine karşı sesini yükseltmeli, safını belirlemelidir.

NATO üyesi Türkiye midir? Yoksa PKK/PYD midir?

Müttefiklik hukukunun namusunu kirletenler kimin değirmenine, hangi maksatla su taşımaktadır?

Bu şartlar altında kötü günümüzde yanımızda olmayan NATO’yu iyi günümüzde ne yapalım, neyine umut bağlayalım?

YPG’yi kuran düşman zihniyetle PKK’yı kiralayan ve kullanan sefil anlayış bir ve aynıdır.

ABD’nin bunun bilmemesi mümkün değildir.
NATO’nun bu gerçekleri yeni duyması da aklın inkarıdır.

PKK eşittir PYD, o da eşittir YPG’dir.
FETÖ de bunların bir diğer kanlı ve hain kardeş örgütüdür.

ABD’li Savunma Bakanı, YPG ile PKK’yı birbirinden ayırma senaryosunu devreye almak isterken bu kez de bu ülkenin Dışişleri Bakanı YPG’ye hiçbir ağır silah vermedikleri yalanına müracaat etmiştir.

ABD Dışişleri Bakanı, 11-16 Şubat 2018 tarih aralığında çıktığı Ortadoğu ziyaretinin son durağı olan Türkiye’de, kabine arkadaşıyla birer gün arayla ters düşmüştür.

ABD’li bir bakan PYD/YPG’ye silah verdiklerini, diğeri de ağır silah vermediklerini iddia etmiştir.

Silahın ağırı hafifi olmaz, nitekim silah silahtır.

Terör örgütünün kanlı cinayetleri, bilhassa ABD ve Rus menşeli silahlarla işlenmiştir.

ABD’li bakanların ya birbirinden haberi yoktur, ya da bunlar Türk milletini ahmak yerine koyacak kadar rezilliğe gömülmüşlerdir.

ABD, 5 bin tırın içerisinde PKK/PYD’li teröristlere çiklet ve şekerleme mi göndermiştir?

Kimse aklımızla alay etmesin.
Biz neyin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz.

Türk milletinin arkasından ne oyunlar çevrildiğinin farkındayız.

Bütün bu gelişmelerin akabinde ABD Dışişleri Bakanı’nın ülkemizi ziyaretinde iki ülkenin Suriye ve Irak konusunda beraber çalışacağı ifade edilmiştir.

Ayrıca iki ülke arasındaki sorunların çözümü konusunda Mart ayına kadar üç ayrı ortak mekanizma kurulması kararlaştırılmış, ilk toplantının 14 Mart’ta yapılacağı dile getirilmiştir.

Suriye içerisinde fiili durum oluşturma ve demografik değişim yaratacak çabaların karşısında olunacağı belirtilmiştir.

Ancak bizim karnımız vaatlere toktur. Ayinesi iştir kişinin, lafına bakılmayacaktır.

PKK/PYD’ye verilen destek kesilmeden, ülkemize Suriye konusunda verilen sözler yerine getirilmeden, FETÖ konusunda taleplerimiz karşılanmadan ABD ile var olan ilişkilerin ileri seviyeye taşınmasını beklemek aşırı iyimserlik, hatta saflıktır.

Türkiye sınır ötesindeki terör varlığının imhasına yönelik kararlı bir duruş sergilemektedir.

Fırat’ın batısı ya da doğusu fark etmeyecek, terör tehdidi tamamıyla ortadan kalkıncaya kadar mücadele Allah’ın izniyle devam edecektir.

Elbette ABD sözlerini yerine getirip sorumlu bir davranış sergilemeye başlar ve teröristlere verdiği yardımı keserse ilişkilerimizin düzelmesi kolaylaşacaktır.

Bunun için öncelikle sorumluluk ABD’nin sırtındadır.

Kaybetmeyi göze alamayacağımız sadece milli birliğimiz, vatanımız ve istiklalimizdir.

Gücümüzü bu iradeden alır, milli menfaatlerimiz neyi gerektiriyorsa heyecanla, sevdayla, azimle onu yaparız.

Zira durursak düşeriz, düşersek emperyalizm tıpkı Irak’ta olduğu gibi, tıpkı Suriye’de yaptığı gibi üzerimize kapaklanacaktır.

Müttefikliğimizin devamını ya da stratejik ortaklığın sürmesini arzulayanlar ilk önce milli hassasiyetlerimize saygı duymak mecburiyetinde olduklarını unutmamalıdırlar.

Aksi bir durumda yolunuz açık olsun der, tam bağımsızlık iradesiyle geleceğe emin adımlarla yürümekten de asla kaçınmaz, korkmayız.

Çünkü biz Türk milletiyiz.

Sadece Allah’ın huzurunda eğilir, mevzu bahis vatan olduğunda da diğer her şeyi, her zaman ve her durumda teferruat sayacak mertliği gösteririz.

Devlet Bahçeli'den sert sözler
Muhterem Milletvekilleri,

Milliyetçi Hareket Partisi’yle Adalet ve Kalkınma Partisi arasında yapılan ittifak görüşmeleri tamamlanmıştır.

İki partiden belirlenen üç değerli arkadaşımızın katılımıyla oluşan Milli Mutabakat Komisyonu 14 Şubat 2018 Çarşamba günü son toplantısını gerçekleştirmiştir.

Toplantılar başarılı, özverili ve samimi bir havada geçmiştir.

Milli Mutabakat Komisyonu 9 defa toplanmış, 22 saat 45 dakika çalışmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanı’yla geçen Pazar günü yaptığımız oldukça verimli ve yararlı görüşme neticesinde de yapılacak yasal düzenlemelerin son şekli verilmiştir.

Allah kısmet ederse, yarın iki partiyi temsilen iki değerli arkadaşımız basın toplantısı düzenleyerek ittifakın boyut ve hukuki muhtevası hakkında milletimize bilgi vereceklerdir.

Ve de hazırlanmış 26 maddelik yasa teklifi TBMM’ne sunulacaktır.

Partimizi temsilen Komisyona katkı ve katılım sağlayan Genel Sekreter Yardımcımız ve Konya Milletvekilimiz Sayın Mustafa Kalaycı’ya, İstanbul Milletvekilimiz Sayın İsmail Faruk Aksu’ya, Afyonkarahisar Milletvekilimiz Sayın Mehmet Parsak’a,

Adalet ve Kalkınma Partisi’ni temsilen kurulmuş Komisyona dahil olan; Adalet Bakanı ve Gaziantep Milletvekili Sayın Abdulhamit Gül’e, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Şentop’a, Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mahir Ünal’a,

Elbette yapıcı tavırlarıyla destek ve katkısını sürekli gösteren Sayın Cumhurbaşkanı’na huzurlarınızda içtenlikle teşekkür ediyorum.

TBMM’ye sunulacak kanun teklifinin ve 2019 yılını kapsayacak milli ittifakın milletimize, ülkemize, partilerimize ve demokrasimize hayırlı olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.

Son olarak bir konuya daha temas edip konuşmamı noktalamak istiyorum:

TBMM’de, geçen yıl Kasım ayında kabul edilen 7061 sayılı Kanunla, Gazilerimizin “hizmetli” unvanlı kadro ve pozisyonlar yerine “memur” unvanlı kadro ve pozisyonlara atanmaları düzenlenmişti.

Parti olarak gazilerimizle ilgili yapılan düzenlemeyi desteklemekle birlikte, şehit ve gazi yakınlarının da “memur” unvanlı kadro ve pozisyonlara atanmaları görüşünde olduğumuzu ifade etmiştik.

Şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize sahip çıkmak, korumak ve toplumda kendilerine yakışır bir hayat seviyesi sağlamak hepimizin görevidir.

Şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize hak ettikleri değeri vermeliyiz.

Onları her zaman ve her yerde onurlandıracak davranışlarda bulunmalıyız.

Bu itibarla, hizmetli unvanlı kadrolarda görev yapan şehit ve gazi yakınlarımızın, kadro ve pozisyon unvanları başka bir işleme gerek kalmaksızın memur olarak değiştirilmesini ümit ve temenni ediyorum.

Şehit ve gazilerimizin anne ve babalarına bağlanan aylık, her biri için asgari ücretin net tutarından az olmamak üzere artırılmalıdır.

Şehit yetimlerinin hepsine kamuda iş hakkı verilmelidir.

Gazilere 3600 günde emekli olabilme hakkı tanınmalıdır.

Ordu ve polis vazife malulü gazilerin aylıkları iyileştirilmelidir.

Muharip gazilerin sosyal güvencesi olsun olmasın hepsine aynı tutarda şeref aylığı ödenmesi, kendilerinden madalya için para istenme ayıbının ortadan kaldırılması mutlaka sağlanmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle sizleri bir kez hürmetle selamlıyor, başarılı bir hafta geçirmenizi diliyor, her birinizi Cenab-ı Allah’a emanet ediyorum.

Sağ olun, var olun.

 

Bahçeli'ye 'zeytin dalı' şeklinde yaka iğnesi hediye edildi

 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nın ardından, Meclis'teki makamında, MHP Mersin Çamlıyayla İlçe Başkanlığı üyelerini kabul etti.Kabulde, ilçe başkanlığı üyesi kadınlar tarafından, Bahçeli'ye iğne oyasından yapılan "zeytin dalı" şeklinde yaka iğnesi hediye edildi.Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer MHP HABER Haberleri

Başlık Tarih
 
Çetinkaya’dan dedikodulara cevap; “söz konusu bile değil!”17 Ocak 2019
“YA BEKA YA BELA”17 Ocak 2019
VATANDAŞ TALEP EDECEK, BİZ YERİNE GETİRECEĞİZ16 Ocak 2019
“ABD BAŞKANI YİNE ŞAŞIRMIŞ”15 Ocak 2019
EMEKLİDE, ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞANDA KONUT SAHİBİ OLACAK13 Ocak 2019
"Türk milletinin kaderi Milliyetçi Hareket ile özdeştir"12 Ocak 2019
Bahçeli’den MYK’de ‘milli beka’ vurgusu09 Ocak 2019
Kazanan Cumhur İttifakı olacak08 Ocak 2019
“HERKES AYAĞINI DENK ALSIN”08 Ocak 2019
Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz07 Ocak 2019
Başkan Avcı: Gurur verici esin kaynağı05 Ocak 2019
Bahçeli’den MHP teşkilatına seçim genelgesi04 Ocak 2019
FİTNE PEŞİNDE KOŞANLAR KARŞILARINDA BİRLİK BERABERLİĞİMİZİ BULUR !01 Ocak 2019
DEVLET BAHÇELİ'DEN YENİ YIL MESAJI31 Aralık 2018
MHP 402 adayını açıkladı30 Aralık 2018
Mehmet Taytak 2018 yılını değerlendirdi28 Aralık 2018
Bahçeli, Mehmet Akif Ersoy'u Ölüm Yıldönümünde Andı27 Aralık 2018
BU OLAY İLK KEZ YAŞANIYOR27 Aralık 2018
Bahçeli, küresel bir zirve yapılmasını da önerdi. 26 Aralık 2018
‘YER GÖK TİTREMELİDİR’22 Aralık 2018
"Vazifeye Atılmanın Vaktidir"22 Aralık 2018
Özyavuz Şanlıurfa'nın Sorunlarını TBMM'de Dile Getirdi19 Aralık 2018
MHP Gaziantep il başkanlığı yönetimine 51 yeni isim atandı18 Aralık 2018
Çorum'da MHP'ye Teveccüh Arttı"18 Aralık 2018
MHP fedakârlıkların partisidir. 17 Aralık 2018
BİZİM KAVGAMIZ, MİLLETE HİZMET KAVGASIDIR!..16 Aralık 2018
Avcı : Dilimize, dinimize, emeğimize ürünümüze sahip çıkmalıyız!16 Aralık 2018
AVCI’DAN“TUTUM,YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI’NDA ÖNEMLİ MESAJLAR16 Aralık 2018
‘Türklüğün Omurgası Türkçedir’16 Aralık 2018
“ÇOK ÇALIŞACAĞIZ VE HEP BİRLİKTE KAZANACAĞIZ”13 Aralık 2018
“MESELE MİLLET MESELESİ”12 Aralık 2018
YEREL SEÇİMLERLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR11 Aralık 2018
HİÇBİR MAKAM VE MEVKİ SADAKATİMİZİN ÜZERİNDE DEĞİLDİR11 Aralık 2018
MHP’DE 152 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI DAHA BELİRLENDİ09 Aralık 2018
MHP BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR09 Aralık 2018
MHP’li vekilden iddialı çıkış!08 Aralık 2018
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ BOZÜYÜK BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI SELAHATİN DOĞAN’IN BASIN AÇIKLAMASI07 Aralık 2018
MHP’li Yalçın’dan ”Bir şarlatana cevap”07 Aralık 2018
İzmir'de MHP'li Kadınlardan Anlamlı Etkinlik06 Aralık 2018
“Cumhur İttifakı’na saygılıyız”05 Aralık 2018
Devlet Bahçeli: ‘Herkes Kaçacak Delik Arar’04 Aralık 2018
Kocamaz’a sert tepki!03 Aralık 2018
Algı Çalışmaları Bizi Etkilemez03 Aralık 2018
Aday çıkartmamak mantığa aykırı!02 Aralık 2018
Bahçeli: Görüşmeler olumlu, uzlaşılan alanlar var01 Aralık 2018
Taytak’tan partililere önemli uyarılar30 Kasım 2018
İzmir Türk Milletinin Anadolu’ya vurduğu mühür, 30 Kasım 2018
MHP’de engellilerle anlamlı buluşma29 Kasım 2018
LİDERİMİZİ MAHCUP ETMEYECEĞİZ27 Kasım 2018
AVCI’DAN BAŞKANLARA TEŞEKKÜR, ERSOY’DAN “BİRLİK” MESAJI27 Kasım 2018
TEŞKİLATIMIZ CUMHUR İTTİFAKI’NIN ÖNEMİNİ KAVRAMIŞTIR26 Kasım 2018
MHP’DEN YEREL SEÇİMDE SÜRPRİZ ADAYLAR25 Kasım 2018
MHP hükümet sistemini korumak için her türlü fedakarlığı yapar25 Kasım 2018
Her zafer bedel ister, sabır ister, akıl ister, gönül ister, 24 Kasım 2018
Bahçeli, Antalya'da Partisinin İl Binasını Açtı24 Kasım 2018
Devlet Bahçeli ‘Hiç kimse vazgeçilmez değildir’24 Kasım 2018
MHP ADANA’DA PAROLA: MUTLAK BAŞARI!22 Kasım 2018
MHP’nin Antalya kampı yarın başlıyor22 Kasım 2018
Devlet Bahçeli talimat verdi! Tüm illere gönderiliyor…22 Kasım 2018
Sadir Durmaz’dan Burhanettin Kocamaz açıklaması!20 Kasım 2018
‘Zillet ittifakının oyunlarına izin vermeyeceğiz’20 Kasım 2018
MHP’de 30 belediye başkan adayı belli oldu19 Kasım 2018
"İzmir'e Yakışan Bir Kentsel Dönüşüm "19 Kasım 2018
MHP aday adaylarından proje istiyor18 Kasım 2018
Belediyeler MHP’ye yakışır17 Kasım 2018
MHP Lideri Bahçeli’den önemli açıklama17 Kasım 2018
MHP'de Yerel Seçim Hazırlıkları16 Kasım 2018
MHP’de 5 büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu15 Kasım 2018
“ASIL HEDEF TÜRKİYE’DİR, TÜRK MİLLETİDİR”13 Kasım 2018
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den af açıklaması11 Kasım 2018
“HİÇ KİMSENİN ADAYLIĞI GARANTİ DEĞİLDİR”11 Kasım 2018
“Atatürk, Türk Milletinin Ortak Değeridir.”11 Kasım 2018
ABD: Akıllarınca YPG’yi sivriltip PKK’yı sobeliyorlar.08 Kasım 2018
Devlet Bahçeli: ‘Asıl siz kimsiniz’06 Kasım 2018
"Borçsuz ve üreten bir belediye haline geldik"05 Kasım 2018
Semih Yalçın Oğuzeli'nde04 Kasım 2018
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Kilis'te parti binasının açılışını yaptı04 Kasım 2018
Bahçeli noktayı koydu! ‘Tek başımıza katılacağız’01 Kasım 2018
MHP Adana İl yönetimi “Andımız” ile başladı!29 Ekim 2018
Devlet Bahçeli’den açıklama29 Ekim 2018
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor28 Ekim 2018
Türkiye Cumhuriyeti birliğini sonuna kadar koruyacak28 Ekim 2018
"Kürdistan hayallerini başlarına yıktık"28 Ekim 2018
Bahçeli'den Vekillere Talimat28 Ekim 2018
MHP’den 4 kanun teklifi24 Ekim 2018
İttifak beklentimiz, ittifak arayışımız kalmadı23 Ekim 2018
Devlet Bahçeli’den ‘AF’ tepkisi22 Ekim 2018
"Adı ve andı olmayan bir millet olur mu?"21 Ekim 2018
Devlet Bahçeli il başkanlarıyla bir araya geldi20 Ekim 2018
"ANDIMIZIN OKUTULMASI MÜMKÜN HALE GELMİŞTİR"20 Ekim 2018
MHP’den teşkilatlara “provokasyon” uyarısı18 Ekim 2018
Türkiye, ABD’nin 51’inci Eyaleti Falan Değildir17 Ekim 2018
Avcı'dan, Bahçeli'ye yönelik saldırılara tepki...08 Ekim 2018
Recai Yıldırım dualarla anıldı08 Ekim 2018
MHP’nin Feke’de Belediye Başkan Adayı Ahmet Sel08 Ekim 2018
SAMSUN ÜLKÜ OCAKLARI ŞEHİTLER İÇİN MEVLUT DÜZENLEDİ.08 Ekim 2018
‘İYİ PARTİ BUNUN ALTINDAN KALKAMAZ’30 Temmuz 2018
MHP LİDERİNDEN ABD’YE SERT TEPKİ28 Temmuz 2018
Askıda ekmek”te ilk adım Adana’dan!27 Temmuz 2018
"İlçeleri Kaderine Terk Etmeyeceğiz"26 Temmuz 2018
Aydın MHP Gazetecileri Unutmadı24 Temmuz 2018
Devlet Bahçeli'den Bedelli Açıklaması21 Temmuz 2018
Celal Adan Meclis Başkanvekili oldu16 Temmuz 2018
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü15 Temmuz 2018
Avcı: Mücadeleden asla taviz verilmemeli15 Temmuz 2018
MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ'DEN AF AÇIKLAMASI!14 Temmuz 2018
"15 Temmuz Tarihi Bir Hesaplaşma, Tarifsiz Bir Hıyanettir"14 Temmuz 2018
MHP'Lİ AKÇAY'DAN 15 TEMMUZ MESAJI13 Temmuz 2018
15 Temmuz Mesajı13 Temmuz 2018
DEVLETİN VE MİLLETİN BEKASI 13 Temmuz 2018
"Verdiğimiz Sözleri Yerine Getireceğiz"12 Temmuz 2018
'Başbuğ'un izinde, Lider Bahçeli'in emrindeyiz'10 Temmuz 2018
'BİR ÇOCUK GÜLERSE, DÜNYA GÜLER!'08 Temmuz 2018
Davamız, Liderimiz vazgeçilmezimizdir07 Temmuz 2018
Karakaya: Adana’nın Gönüllü Milletvekiliyim...07 Temmuz 2018
MHP Adana milletvekilleri mazbatalarını aldılar.07 Temmuz 2018
Yuvaları MHP'ye Geleceklerdir, Döneceklerdir03 Temmuz 2018
O SAVCI GÖREVİNİ EKSİKSİZ YAPMIŞTIR!02 Temmuz 2018
"CUMHUR İTTİFAKI RUHU DEVAM EDECEKTİR" 28 Haziran 2018
'MHP seçimlerden başarıyla çıkmıştır'26 Haziran 2018
MHP Lideri Bahçeli'den Kılavuz’a tebrik26 Haziran 2018
"KRİZ BEKLEYENLER ŞAŞKINA DÖNMÜŞLERDİR"25 Haziran 2018
"HER TÜRLÜ TEDBİR ALINDI"24 Haziran 2018
Dünyaya Türkçe Bakıyoruz. Çağı Türkçe Okuyoruz.23 Haziran 2018
TBMM içerisinde güçlü bir MHP olmasını istiyoruz. 23 Haziran 2018
"Cumhur İttifakı Sandıktan Çok Güçlü Çıkacaktır"22 Haziran 2018
CHP, HDP’yi kanatları altına almış, PKK’yla verkaça girmiştir. 21 Haziran 2018
"TÜRKİYE'Yİ CUMHUR İTTİFAKI YÖNETECEK"21 Haziran 2018
'Cumhur İttifakı bu milletin milli aklıdır'21 Haziran 2018
Bu FETÖ Hareketinin Kökü Kazınmalıdır.21 Haziran 2018
‘HDP’NİN ETRAFINDA BİRLEŞİYORLAR’20 Haziran 2018
SORUNLARI BİLİYORUZ, ÇÖZÜMÜNÜ DE BİLİYORUZ..20 Haziran 2018
MHP Lideri Bahçeli Adana’da20 Haziran 2018
MHP , Türkiye'de Demokrasi Tarifini Değiştirmiştir"20 Haziran 2018
MHP Güçlü Olursa Türkiye Kazanır20 Haziran 2018
ZİLLET İTTİFAKINDAN CUMHURBAŞKANI ÇIKMAZ19 Haziran 2018
“Dik Baş, Tok Karın, Mutlu Yarın İçin MHP” 19 Haziran 2018
ALAATTİN ÇAKICI VE KÜRŞAT YILMAZ, BENİM ÜLKÜDAŞLARIMDIR!19 Haziran 2018
ÜLKÜCÜNÜN YERİ VE PARTİSİ MHP’DİR..18 Haziran 2018
"24 Haziran'da Tekrar Bayram Yaşayacağız"18 Haziran 2018
MHP Camiasını Üzen Haber!12 Haziran 2018
Bahçeli: Varlığımıza Göz Koyanların Gözünü Oyarız 10 Haziran 2018
"MHP, siyasetin parlayan yıldızı"10 Haziran 2018
MHP Ülkemizin sigortasıdır10 Haziran 2018
Gizliden İttifakın İçerisinde Olan Hdp ile mi Birlik Olacaktık10 Haziran 2018
MHP’li SAVAŞ Avşar’da “SEMİZ” Ailesine Konuk Oldu.09 Haziran 2018
SAVAŞ, Turgutlu’da Esnaf Odaları Başkanlarıyla Buluştu. 09 Haziran 2018
BAHÇELİ'DEN ÇOK SERT AÇIKLAMALAR : AKADEMİK TERÖRİSTLER...09 Haziran 2018
'İTTİFAKIN BOZULMASI İÇİN UĞRAŞIYORLAR'09 Haziran 2018
"Bu Seçimler Cumhuriyet Tarihinin En Önemli Seçimleri Olacak"09 Haziran 2018
MHP'yi dışlamak söz konusu olamaz09 Haziran 2018
Milliyetçi Hareket Varsa, Gelecek Aydınlık, Türkiye Teminat Altındadır 08 Haziran 2018
Cumhur ittifakı iş dünyamızın teminatıdır08 Haziran 2018
"MHP , Ülkenin Menfaatini Düşünen Bir Siyasi Partidir"08 Haziran 2018
Bu Seçim Türkiye İçin Bir Kader Seçimi Olacaktır"08 Haziran 2018
AKÇAY, Turgutlu’da Oda ve Dernek Başkanları İle Buluştu.07 Haziran 2018
"MHP ÜZERİNDE OYUN OYNAMAYA KALKMAYIN"07 Haziran 2018
Milletvekili Adayı Laçalar, Turgutlu’da Yoğun İlgiden Memnun.07 Haziran 2018
Turgutlu’da M.Adayı Savaş’a, Yoğun Sevgi Seli.07 Haziran 2018
MHP BABA OCAĞIMIZDIR07 Haziran 2018
MHP BABA OCAĞIMIZDIR 06 Haziran 2018
MHP varsa Türkiye vardır 06 Haziran 2018
"TÜRKİYE YENİ BİR SİSTEMLE TANIŞACAK"06 Haziran 2018
MHP güçlü olursa Türkiye güçlü olur06 Haziran 2018
MHP Lideri Bahçeli'nin Katılacağı Televizyon Programları Belli Oldu05 Haziran 2018
MHP NE KADAR YÜKSEK OY ALIRSA ÜLKE O DERECE RAHAT OLACAK05 Haziran 2018
MARDİN’DE MHP’YE KATILIM..05 Haziran 2018
BU TOPRAKLARIN EVLADI MECLİS’TE SESİNİZ OLACAK04 Haziran 2018
AFTA GERİ ADIM YOK04 Haziran 2018
"15 Temmuz Ekonomik Olarak Tekrar Yaşatılabilir"03 Haziran 2018
"Emeklilikte Yaşa Takılanların Sorunlarını Çözeceğiz"03 Haziran 2018
"Söz Konusu Vatansa Gerisi Teferruattır"03 Haziran 2018
İZMİR’İN DAĞLARINDA YENİDEN ÇİÇEK AÇTIRMAK İÇİN03 Haziran 2018
“MHP’NİN TEMİNATI, ÜLKÜ OCAKLARINDA YETİŞEN GENÇLERDİR”03 Haziran 2018
MHP yoksa Türkiye tehlikededir.02 Haziran 2018
MHP’YE AŞİRET DESTEĞİ! 02 Haziran 2018
DEVLET BAHÇELİ'DEN MAHKUM YAKINLARINA MÜJDE!01 Haziran 2018
MHP, ülkenin güveni ve geleceğidir01 Haziran 2018
"ÇAKALLARIN HÜKMÜ BOZKURTLAR MEYDANA ÇIKINCAYA KADARDIR"01 Haziran 2018
Biz Güçlü Olursak, Meclis Güçlü Olur31 Mayıs 2018
MHP ZAFERİN MİMARI OLACAK31 Mayıs 2018
MHP Olarak Elimizi Taşın Altına Koyduk.31 Mayıs 2018
Millet ittifakı, şeklen bir ittifak31 Mayıs 2018
“BİR TAŞKIN VERDİK AMA SU YOLUNU BULACAK!”31 Mayıs 2018
Hata Yaptık Diyenler Her Zaman Geri Dönebilirler31 Mayıs 2018
"Türkiye Çok Başlı Sistemden Kurtulacak"31 Mayıs 2018
"Cumhur İttifakı Olarak Hedeflerimiz Büyük"30 Mayıs 2018
İP MÜDİRESİNİN SEVİYESİZ BEYANLARI30 Mayıs 2018
Cumhur İttifakı büyük ilgiyi görüyor30 Mayıs 2018
MHP Lideri Bahçeli’nin Üç Büyük Miting Programı belli oldu 30 Mayıs 2018
'Bizans Kalıntıları Bir Kez Daha Ezilecekler'29 Mayıs 2018
Karaisalı’da Yusuf Baş fırtınası!29 Mayıs 2018
Bahçeli "Yeni Bir Doğuş" Toplantıları Yapacak28 Mayıs 2018
Güçlü MHP, TBMM'de Çözüm Üretecek 28 Mayıs 2018
MHP İstanbul İl Başkanı Gür'den açıklama28 Mayıs 2018
DEVLET BAHÇELİ'DEN ÇAĞRI : "PİŞMAN OLAN VARSA KUCAKLAŞMAYA HAZIRIM"28 Mayıs 2018
VATANIMIZ ÜZERİNDEKİ KİRLİ TEZGAHLARI TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GÖMECEĞİZ27 Mayıs 2018
MHP'den Ordu'da muhteşem iftar27 Mayıs 2018
SEÇİMDEN ZAFERLE ÇIKACAĞIZ27 Mayıs 2018
MHP, SAHAYA İNDİ27 Mayıs 2018
BU SEÇİMİN SÜRPRİZİ MHP OLACAK!26 Mayıs 2018
MHP VEKİL ADAYLARI PARTİLİLERLE İFTARDA BULUŞTU25 Mayıs 2018
“Ben Artık MHP’nin Bir Neferiyim” 25 Mayıs 2018
"Ederi 1 Dolarlık Şerefsizlerin Operasyonlarına Maruz Kalıyoruz"25 Mayıs 2018
MHP'YE KÜRTLERDEN TAM DESTEK25 Mayıs 2018
MHP'li Büyükataman'dan Bursa'lı Muhtarlara Mektup 25 Mayıs 2018
MHP RİZE TEŞKİLATI SEÇİM ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.24 Mayıs 2018
SENARYO AYNI HEDEFLER FARKLI24 Mayıs 2018
USTA: 24 HAZİRAN TÜM HALKIMIZ İÇİN ÖNEMLİ BİR GÜN24 Mayıs 2018
MHP Adana'da İlk meşale Atatürk anıtında yakıldı!24 Mayıs 2018
MHP Kütahya Adaylarından Vali ve Belediye Başkanı'na Ziyaret24 Mayıs 2018
MHP, Antalya Milletvekili Adaylarını Tanıttı24 Mayıs 2018
Erhan Usta'dan “af” ve “Çakıcı” Değerlendirmesi 24 Mayıs 2018
24 HAZİRAN TÜM HALKIMIZ İÇİN ÖNEMLİ BİR GÜN23 Mayıs 2018
Cumhur ittifakı, ülkemizin geleceğini aydınlatan meşaledir23 Mayıs 2018
Amacımız Türk Milletinin Geleceğidir22 Mayıs 2018
MHP'li Yalçın'dan Yaşar Okuyan'a cevap22 Mayıs 2018
Davamızın her zaman peşindeyiz22 Mayıs 2018
CUMHUR İTTİFAKINA SABOTAJ HIZ KAZANDI21 Mayıs 2018
''TÜRKİYE 24 HAZİRAN 'DA İRADESİNİ ORTAYA KOYACAKTIR''21 Mayıs 2018
MHP ADANA İL BAŞKANI AVCI;“19 Mayıs iradesi 49 yıldır ayakta!”21 Mayıs 2018
ÖNEMLİ OLAN TEK HUSUS VATAN VE MİLLETTİR…..21 Mayıs 2018
Avcı;“Hepimiz aynı gemideyiz Kıblemiz, rotamız aynı!”20 Mayıs 2018
VAR OLSUN MİLLİYETÇİ TÜRKİYE….19 Mayıs 2018
MHP Lideri Bahçeli'den 19 Mayıs mesajı 19 Mayıs 2018
Yerel Seçimde Adaylar İçin "En Büyük Kriter" Bildirisi! 19 Mayıs 2018
MHP 27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 19 Mayıs 2018
'Gazze'de insanlık suçu işlenmiştir'18 Mayıs 2018
Zulme Lanet, Kudüs'e Destek mitinginde milletimizle beraber olacağız17 Mayıs 2018
FETÖ VE PKK SUÇLULAR ÜZERİNDEN KAOS PLANLIYOR17 Mayıs 2018
FETÖ VE PKK CEZAEVLERİNDE PLAN YAPIYOR17 Mayıs 2018
MHP’YE BÜYÜK KATILIM16 Mayıs 2018
“KERKÜK TÜRK’TÜR, TÜRKMEN’DİR”15 Mayıs 2018
“İSRAİL KATİL, HAYDUT VE TERÖRİST BİR DEVLETTİR.”15 Mayıs 2018
AF TOPLUMSAL BARIŞA KATLI SAĞLAR14 Mayıs 2018
Bu hareket kimsenin şahsıyla kaim değildir14 Mayıs 2018
MHP lideri Bahçeli’nin Anneler Günü mesajı 13 Mayıs 2018
Af konusunda kararlıyız ve sözümüzün ardındayız13 Mayıs 2018
MHP’nin seçim görselleri hazır 12 Mayıs 2018
Devlet Bahçeli'den Mahkumlar İçin Kısmi Af Önerisi12 Mayıs 2018
MİLLİ GELECEĞİN ROTASINI ÇİZEN CUMHUR İTTİFAKI’DIR11 Mayıs 2018
EVLADIM DEDİĞİ İNSANLAR GENEL BAŞKANIMIZI ÜZDÜ10 Mayıs 2018
Sevsinler Sizin Demokrasi Anlayışınızı! 10 Mayıs 2018
BİZDE DURMAK YOK, ‘TAMAM’ DEMEK YOK09 Mayıs 2018
CUMHUR İTTİFAKI; KUVAYI MİLLİYE'NİN BUGÜNKÜ TEMSİLCİSİDİR09 Mayıs 2018
MHP Lideri Bahçeli'den Fransa'da yayımlanan bildiriye sert tepki 09 Mayıs 2018
MHP Adana'da İstişare Toplantısı09 Mayıs 2018
“Şüphe yok ki İstanbul’da Meydana Gelen Hadise, Düpedüz Provokasyondur” 07 Mayıs 2018
HEDEF KIZILELMA” YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ06 Mayıs 2018
"Milletimizi uyarıyoruz" 06 Mayıs 2018

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI

EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI

Türk Çocuğu Ecdadını Tanıdıkça!
Daha Büyük İşler Yapmak İçin!
Kendinde Kuvvet Bulacaktır.

CH