Ana Sayfa > ARAŞTIRMA

Çavuşoğlu;Asıl Soykırımına Uğrayan Kimler?
25 Mayıs 2015
Bu haber 1562 kez okundu
MHP Van milletvekili adayı Gültekin Çavuşoğlu son yıllarda öne sürülen ermeni katliamı ile ilgili bilinmeyenleri gün yüzüne çıkardı.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

Dünyanın ve Türkiye’nin bir çok yerinde meydana gelen katliamlarla ilgili konuşan MHP Van milletvekili adayı Gültekin Çavuşoğlu asılı katliam bizlere yani Çavuşoğlu ailesine yapılmıştı ifadesini kullandı.

 

 

Her yıl değişik zamanlarda gündeme gelen ermeni katliamı bizlere mal edilmesi doğru değil bu konu tam tersi olduğu ile ilgili elimizde bir sürü belge var. Doğu Anadolu’da büyük vahşet ve katliamlara imza atan Ermeni çeteleri, Erzurum, Van, Bitlis ve Muş‘ta da olduğu gibi serhat şehri Ağrı ve Doğubayazıt ilçesinde de insanın kanını donduracak katliamlar yapmışlardır. Osmanlı imparatorluğunun doğudaki önemli eyaletlerinden olan Erzurum'a bağlı Beyazıt sancağında stratejik konumu, nedeniyle hedef olmuştur sözlerini kullandı.

 

“ ÖNCE TÜRK AİLLERİN EVLERİNİ TESPİT ETTİLER”
sürekli gündeme gelen ve kendilerince yaptığı katliamı bizlere mal etmelerini kesinlikle kabul etmiyoruz diyen MHP Van milletvekili adayı Gültekin Çavuşoğlu, “ Birinci Dünya savaşında  aylar öncesi hazırlık yapan gözü dönmüş Ermeni çeteleri, ileri gelen aile ve şahsiyetleri nasıl öncelikle yok ederiz hesabıyla hazırlık yaparak Türk ailelerinin evlerin tespit ediyorlar. Bunu önceden fark eden aileler, Ermenilerin böyle bir kötülük yapmayacaklarını nede olsa asırlardan berri dost ve komşuluk ilişkileri içeresinde bulunduk düşüncesiyle pek dikkatte almadılar. 1915 martında Rus ordularının saldırı ve işgaliyle ,Rusların saflarında gönüllü Ermeni alayları oluşturan Taşnak çeteleri önce savunmasız olan köyleri imha ve katliama tabi tutuyorlar. “dedi.


BU OLAYA DELİL ELİMİZDE BELGELER VAR

 Asıl inkarı onlar yapıyor diyen MHP Van milletvekili adayı Gültekin Çavuşoğlu,”  İyi niyetlerinin kurbanı olan Beyazıtlı Müslümanlar gafil avlanır, itilaf devletlerine karşı yedi cephede savaşta olan genç ve yetişkinler olmaması sadece çocuk, kadın ve yaşlıların olması savunmasız Beyazıt'ı hedef durumuna getirir. Beyazıt sancağında, köklü alilerinden olan Budakzadelerden Hacı İbrahim oğlu  Dedem Sabri Budak efendi ve yine Budakzadelerden İskender bey devlet ekranındaki görevi nedeniyle, ev ve haneleri abluka altına alınır. Budakzade ailesi, Beyazıt'ta İshak Paşa sarayının batı cephesine düşen yerleşim bölgesinde gayet korunaklı olan iki katlı taş bina evlerine kadın çocuk ve yaşlılar emniyette oluruz düşüncesiyle sığınıyorlar.”

 


İNSANLARA MASUMANE YAKLAŞTILAR
“  Evi ablukaya alan Ermeni Taşnak çeteleri, önce tatlı dille size bir zarar vermeyeceğiz kapıları açın nede olsa biz eski dost ve komşularınız deyip ikna etmeye çalışıyorlar. Sadece silah araması yapacağız başka bir kötü niyetimiz yok, aksi takdirde binayı toplu ateşe verip yakarız tehditleri karşısında, çaresizlik içeresinde kapıları açarlar. Kapıların açılmasıyla gözleri kan çanağına dönmüş Taşnak Ermeni çeteleri akıl almaz bir vahşet içeresinde Badakzade ailesinden çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan 53(elli üç) kişiyi şehit etmişlerdir.

 

HABER CEPHEYE GİDER

Olaydan haberi olan Dedem Sabri Budak efendi cephede evlerinin Ermeni çetelelerince çevrildiğini haber alır, amcası Tahir ağayla birlikte olay yerine geldiklerinde korkunç bir tabloyla karşılaşır.1ve3 yaşında çocuklarıyla hanımı, kardeşleri be tüm akrabalarının balta ve kılıçla parçalandığına şahit olur. Şehit edilenlerin içeresinde sadece yetim olan kardeşi oğlu olan İzzet yaralı olarak kurtulur. İzzet efendi özürlü olarak sakat bir şekilde hayatını devam ettirir. Yakın zamanda vefat eden akrabam izzet efendi yaşadıklarını bize anlattığında olayların vahşetini hatırladıkça hep ağlardı.

 

 

 

O VAHŞETİ HATIRLADIKÇA HEP AĞLADILAR
Yaşadığı katliamı anlatan dedem Sabri Budak efendi çok sevdiği şehit edilen 1ve 3 yaşındaki çocuklarının ismini savaş sonrası ikinci evliliğinden olan annem Sebile ve dayım Remziye verdi. Aynı zamanda İstiklal Madalyası sahibi olan Gazi Sabri Budak efendi, vefat edinceye kadar hep şehit edilen çocuklarını ve yakınlarını sayıklar ağlardı. Dedemden hatıra olarak kalan İstiklal madalyasını büyük onurla taşımaktayım. Büyük acılar yaşayan dedemiz biz torunlarına karşı aşırı bir sevgi beslerdi. Katliamdan sonra Beyazıt’ta mülteci durumuna düşen dedem Sabri efendi savaşın sona ermesinden sonra, gelip yakılıp yıkılan viraneye dönen evlerinin tamir ve bakımını yaparken, Ermeniler tarafından şehit edilen 1 yaşındaki oğlunun dipçik darbesiyle parçalan beynini kendi eliyle mutfakta terek tabir ettiğimiz tabak rafından büyük acı içeresinde bıçakla kazıyarak çıkarıyor. Sabri Budak dedemin ikinci eşi olan Makbule nenemin Kara kösede ortaokulda okuyan iki oğlu Mazhar ve Rüştü Beyazıt’a izin için dönüşlerinde Ermeni çetelerince pusuya düşürülerek şehit edilir. Öldürüldükten sonra İshak Paşa sarayı yolunda bir kuyuya atarlar. Bununla da yetinmeyen Ermeni çeteleri, Zehra ve Fatma teyzelerimi şehit ve oğlu Şefik'i de ağır yaralarlar. Yaşanan vahşet karşısında Şefik dayımda deliriyor.

 

 

BELGEDE YAZILANLAR

Ermeni katliamcılar sadece bir bölgede değil Doğu ve Güney Anadolu’nun her bölgesinde Ruslardan aldıkları büyük güç ve destekle Müslüman Türklere karşı tartışmasız soykırım uygulamışlardır. Yapılan bu vahşet karşısında Amerikan heyeti Ermeni ve Müslümanların durumunu yerinde tesbit amacıyla 27 Temmuz 1335 tarihinde Bayazıta haraket eder ilgili belgede;

 

 “ Erzurum Vilayeti

Mektubi Kalemi Bayazıt Mutasararıflı'nın 31 Temmuz sene (1)335 ve 629 numaralı
şifresinin mahlülü suretidir.

 


27 Temmuz sene 1335 ve 611 numaralı şifreye lahikadır. Bugün tren-i mahsusla Kara kilise'ye (Ağrıya) hareket eden Amerika heyetinden Topçu Yüzbaşısı Nilis ve muavini Suturlan(?) ve tercümanları izmirli Tabip muavini Osman efendiler Bayezıta muvasalatlarında hususi ihzar edilen hanede misafir edilerek haklarında fevkale de hürmet- i mahsusa gösterildi.

 Başlıca vazifeleri i'aşe-i umumiyye ve İslam ve Ermeni nüfus miktarını ve ihtiyacat-ı mahalliyyeyi tetkike ve Ermenilerin mezalimini tahkik olduğu anlaşılmasına mebni icabı veçhile ahval-i umumiyeden kendileri haberdar edilmekle beraber, Ermenilerin fecayi ve mezalimi bütün üryanlığıyla mertebe-i sübuta vardırıldığı hatta katl- i nüfus eyledikleri sırada beş on süngü ile mecruh ve kolları kesik bir takım nisvan-ı İslamiyye ve mini mini çocukların ira'esinde bizzat isticvap ederek kana'atı tamme hasıl eylemeleriyle fotoğraflarını ahz ve kendilerine ibraz olunan asar-ı hürmet ve mihman-nuvaziye karşu büyük bir hissiyat-ı insaniyye izhar ve bu sıra Aras civarındaki ahali- ı İslamiyyesi tarafından şifahi ve tahriri kendilerine bildirilmesiyle bu halden müte'essiren müma-ileyhim tarafından Dersa'adet ve Tiflis'deki Amerika hey'etlerine telgraflar keşide edilerek memnunen avdet eyledikleri beray-ı ma'lumat ma'ruzdur. “

 


 

 

 

BU BELGENİN ÖRNEKLERİ KENDİ ARŞİVLERİNDE DE VAR

Amerikan iaşe heyeti şahit olduğu vahşeti, belgede görüldüğü gibi üst makamlarına büyük üzüntüyle bildirir. Araştırıldığı taktirde Amerikan arşivlerinden olayı belgeleyen fotoğraflar temin edilebilir.

 


VAHŞETİ ANLATAN BELGE VAN MÜZESİNE TESLİM EDİLDİ

Anne tarafım Beyazıt'ta büyük vahşet ve katliama maruz kalırken, aynı tarihte Van Erciş'te de baba tarafım Ermeni katiller tarafından yaklaşık 40 kişi hunharca şehit edilirler. 1915 katliamında Dedem Abdurrahman Çavuşoğlu'nun talebi üzerine devlet tarafından verilen 3 Haziran1926  tarihli belgede yapılan katliam bütün açıklığıyla görülmekte olup, ilgili belge Van Müze müdürlüğüne bir tutanakla teslim edilmiştir.

 

Van müzesinde yakın zamana kadar 1.katında yaklaşık 100m2’lik bir alanda Çavuşoğlu Samanlığı katliamı ve Zeve şehitlerine ait toplu mezarlardan çıkarılan belge ve objeler sergilenmekteydi. Bir gün müzeye gittiğimde müze müdürüne Çavuşoğlu Samanlığı Katliamına ait elimde Dedem tarafından kalan 3 Haziran 1926 tarihli mazbata (tutanağı) olduğunu söyleyince büyük heyecanla Müzemize hediye edebilir misiniz deyince, memnuniyetle deyip bir tutanakla kendilerine teslim ettim.

 

 

O BELGEYİ BİLEREK KALDIRDILAR

Bir müddet sonra müzeye gittiğimde, salonun kapatıldığını ve ilgili belge ve objelerinde müzenin bodrumuna atıldığını öğrendim. Yaptığım araştırmada Akdamar adasındaki Kilisenin Restorasyon çalışmaları ve açılışında, Erivan'dan ve diaspora Ermenililerinin Van'a gelişlerinde ola ki Müzeyi gezerler rahatsız  olurlar düşüncesiyle, içimizdeki Ermeni severler tarafından kaldırıldığını büyük üzüntüyle öğrendim. Ne kadar acı. Ancak sanal ortamda Van müzesinde Çavuşoğlu ve Zeve şehitlerini görmek mümkün.

 

 

GÖÇ BAŞLAR
Erciş'te Çavuşoğlu samanlığı ve yanındaki hanemizde Ermeni Taşnak çeteleri tarafından yapılan katliamda babamın büyük babası Mehmed efendi (Mamo Ağa) ,Mustafa efendi, Osman efendi, Ali efendi, Mevlut efendi, Salman efendi, teyzeleri Zinnet, Pamuk ,Leyla hanımlar ve isimlerini hatırlayamadığım Çavuşoğlu Samanlığı toplu mezarında çıkarılan 28 kişi vahşice akıl almaz işkenceler sonunda şehit edilirler. Ermeni vahşetinden kurtulan Abdurrahman dedem, Sündüs nenem ve 5-6 yaşlarında iki oğlu Diyarbakır istikametine doğru kaçarlar. Dedem, çocukları ve Sündüs nenem Diyarbakır da büyük açlık ve sefalet içeresinde yaşam kavgası verirken, Diyarbakır da o sıralar çok yaygın olan akrep sokmasından vefat eder. Abdurrahman dedem Muş ve Bitlisin 1916 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk Tarafından kurtuluşunun akabinde, Erciş'e dönmeye karar verirler.

 

Dönüşlerinde Baykan - Bitlis arasında günlerce açlık ve yorgunluk içeresinde bitap düşen ve her an Ermeni çetelerinin saldırısına maruz kalma tehlikesi içeresinde bulunan dedem ve 5-6 yaşındaki günlerce aç kalan çocukluklarına, yiyecek bulurum düşüncesiyle bir dere kenarında bırakır. Dönüşünde bir çocuğunun kayıp olduğunu görünce feryat figan eder. Hayatı boyunca yaşamış oldukları Ermeni vahşeti ve evlat hasretiyle hep acılar içeresinde yaşadı, maalesef çocuğunda bulamadı.

 

 

Çavuşoğlu samanlığ katlimi


 

TEHCİR YASASI ZORUNLU ÇIKTI
Ermeni'ler 1915 yılı 1.Dünya savaşında düşmanla işbirliği yapmaları, Rusların saflarında gönüllü alaylar oluşturarak orduyu arkadan vurmaları ve her türlü kötülüğü yaparak savunmasız Müslüman halka vahşet ve katliam yapmaları sonucunda gayet insani amaçlarla çaresiz kalan Osmanlı devletinin, zorunlu olarak almış olduğu tehcir yasasını çıkarmış olmasını, Dünya kamu oyuna bize soykırım yapıldı yaygaraları ile ayağa kaldırırken, Van, Muş, Erzurum, Ağrı, Bitlis ve diğer bölgelerde yapmış oldukları katliamlardan canını kurtaran Müslüman Türklerle, yaklaşık olarak 10000000(Bir milyon) kişi batıya göç etmek durumunda kalmıştır.

 SAVAŞ SONRASI DÖNÜŞ

Kendi vatan coğrafyasından, Ermeni vahşetinden kaçıp bin bir acılar içeresinde batı illerine göç edip Mülteci konumuna düşen insanlarımız açlık, hastalık ve Taşnak çetelerinin saldırıları sonucunda, yaklaşık yarısı erimiş yok olmuş, hayatta kalanlar savaş sonrası ancak yurtlarına dönebilmişlerdir. Yukarıda belirtiğim gibi 4 kişi göç etmek mecburiyetinde kalan Dedem ,evlerine 2 kişi dönmüşlerdir. Bu dramı yaşayan aileler aynı şekilde yüzde elli kayıp vererek yurtlarına dönebilmişlerdir.

 

Bu konuda Tuncay ÖĞÜN'ün, çok büyük emek verilerek, bütün olayları  belge ve kaynaklara dayanarak yazdığı Unutulan Bir Göç Trajedisi VİLAYAT-I ŞARKİYE MÜLTECİLERİ(1915-1923) eserinde görmek mümkündür.


Van Erciş'te Ermeni vahşet ve katliamına maruz kalan Çavuşoğlu ailesinin dramı bununla da bitmemiş, katliam sonrası canlarını bir şekilde kurtarabilmiş çocuklarının her birisi Türkiye ve Dünya'nın değişik yerlerine savrulmuşlardır. Bir kısmına ulaşmış olmamıza rağmen, halen
bulamadığımız ve ulaşamadığımız yakınlarımız vardır.

 


YILLAR SONRA İLK BULUŞMA
24 Nisan 2007 tarihinde, tarifi mümkün olmayan hüzün dolu bir mutlulukla karşılaştım. Telefonda arayan bir hanımefendi akrabamız olduğunu söyleyince çok heyecanlandım, hemen kayıp olan bir yakınımız olduğunu anladım. O hanımefendi Türk kamu oyunca yakinen tanınan sevilen ve Azerbaycan’ın Bağımsızlık Savaşında Merhum Elçibey'le büyük emek veren Prof. Dr. Hanım Halilovaydı.

 

92 yıl sonra kavuşmamız bize tarifi mümkün olmayan bir sevinç yaşattı. Erciş'teki katliamda hunharca şehit edilenlerden Çavuşoğlu Mustafa efendi, Abdurrahman efendinin kardeşi olup dedelerimiz kardeştir. Yıllar öncesinde de Annesinin kayıp olan diğer 3 yaşında kız kardeşi Fatma hanımı da Tokat Zilede bulduk. Bu arada savaşın o acı günlerinde biz Anadolu Müslüman Türklerinden yardımlarını esirgemeyen her türlü açlık ve yoksulluğa karşı destekte bulunan  sahipsiz kalan çocukları koruyan Bakü'ye kadar götüren ve yardımını esirgemeyen, kardeş Azerbaycan Türklerinin aileleri tarafından kurulan, Bakü Cemiyet-i Hayriye-i İslamiye kuruluşuna da Çavuşoğlu ailesi olarak minnettarız.

  

Kaynak: vandahaber


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer ARAŞTIRMA Haberleri

Başlık Tarih
 
"Türk milleti tehlikeyi gördü"27 Nisan 2019
Sanatımda memleket var17 Mart 2019
Narımız hanım ellerde hayat bulacak08 Mart 2019
Mustafa Yıldızdoğan: Ülkücülük en şerefli madalyam01 Mart 2019
”ÖYLE BİR MİTİNG YILDIRIM GİBİ ÇAKAR”20 Şubat 2019
Sözü sağlam, özü sağlam, adam ol, ırkına çek.02 Şubat 2019
Düşünen, sorgulayan okuyan bir gençlik01 Şubat 2019
‘YUNUSÇA YÜREĞİMİZLE ŞEHRİ KUCAKLAYACAĞIZ’08 Aralık 2018
Devlet Bahçeli’nin zafer formülü07 Aralık 2018
Şehit öğretmenlerimize çok şey borçluyuz24 Kasım 2018
DEVLET BEYLE SÖYLEŞİ -2/ 15 TEMMUZ’DA SON NEFESİ VERMEMİZİ GÖZLEDİLER.31 Ekim 2018
DEVLET BEYLE SÖYLEŞİ -1- ÜLKÜCÜ VE ÜLKÜCÜLÜK30 Ekim 2018
‘Türk’üm demeye devam edeceğiz’30 Ekim 2018
YENİ DÜNYADA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI 30 Haziran 2018
'Cumhur İttifakı zaferle sonuçlanacak'12 Mayıs 2018
TÜRKİYE, KÜRESEL GÜÇLERİN HEDEFİNDE09 Nisan 2018
3 SEÇİME DE HAZIRIZ09 Nisan 2018
“CUMHUR İTTİFAKI TANKIN ÜZERİNDE OLUŞTU”12 Mart 2018
“AYRIMIZ GAYRIMIZ YOKTUR BİZİM”20 Şubat 2018
Sarıkamış harekatının Türk tarihindeki yeri ve önemi22 Aralık 2017
FAHREDDİN PAŞA'NIN KAHRAMANLIĞI TARİHİ BELGELERDE21 Aralık 2017
İşaret Taşlarımız: Erol Güngör 16 Aralık 2017
MHP, TÜRKİYE'NİN SİGORTASIDIR12 Aralık 2017
İşaret Taşlarımız: Aşık Seyrani30 Kasım 2017
TÜRKİYE, KÜRESEL GÜÇLERİN HEDEFİNDE17 Kasım 2017
Barajları da, tezgahları da boşa çıkarırız16 Kasım 2017
KRİPTO FETÖ'CÜLER SİYASETE EL ATTI28 Ekim 2017
Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Ömür Raşit Tayfur, Ülkü Ocaklarını Anlattı12 Ekim 2017
Ortadoğu'nun istikrarı, İran ve Türkiye'nin işbirliğinden geçer12 Ekim 2017
DEVLET BEY TARİHİ SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRDİ25 Temmuz 2017
DEVLET SIRRI HAİNLERİN ELİNE GEÇTİ24 Temmuz 2017
FETÖ'NÜN SİVİL KANADI NEREDE?23 Temmuz 2017
DARBE GİRİŞİMİNDE İLK CESUR ÇIKIŞI BAHÇELİ YAPTI23 Temmuz 2017
Kaset komplosunun delilleri Isparta'dan çıktı21 Temmuz 2017
PARALEL YAPI HDP'YE OY VERDİ20 Temmuz 2017
Bahçeli, FETÖ'nün MHP'de yuvalanmasına izin vermedi19 Temmuz 2017
MHP'YE KOMPLOYU FARUK BAYINDIR FİNANSE ETTİ18 Temmuz 2017
BAHÇELİ FETÖ'NÜN SİNSİ PLANLARINI DEŞİFRE ETTİ17 Temmuz 2017
PKK AÇILIMI VE MHP'YE ALGI OPERASYONU16 Temmuz 2017
FETÖ İHANETİNİ İLK O GÖRDÜ VE UYARDI15 Temmuz 2017
"ÜLKÜCÜ HAREKET ŞAHA KALKACAK" 04 Haziran 2017
3 Mayıs Milliyetçiler Günü: BU SEVDA BİTMEZ02 Mayıs 2017
"BOZGUNCU SÖZDE MUHALİFLERLE CHP'NİN DİLİ AYNI"22 Mart 2017
MHP, Antalya’da birinci parti olma gücüne sahiptir ve olacaktır!08 Mart 2017
Devleti sağlam tutmak zorundayız06 Mart 2017
BUNLAR FİTNE VE BOZGUNCU17 Şubat 2017
GÖKTÜRKLERİN GİZEMLİ HAZİNESİ ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR13 Şubat 2017
“Söz ve yetki Türk milletinindir”04 Şubat 2017
Devlet Bey ‘Getirin görelim’ dedi, kimseye açık çek vermedi06 Kasım 2016
“Lidere Hakaret Edene, Acımasız Olurum”22 Ekim 2016
Cennettin Bir Köşesi: Bled 17 Ekim 2016
74 YIL GECİKEN SALA04 Ağustos 2016
HAK ETTİKLERİ CEVABI VERMEKTEN İMTİNA ETMEYİZ29 Temmuz 2016
MHP'li Yalçın'dan Maya dergisine cevap26 Temmuz 2016
Güneydoğu'da neler oluyor?29 Nisan 2016
MHP’ye operasyon 2009’da başladı18 Nisan 2016
KARAYÜN'DEN BİR 12 EYLÜL ROMANI: ÇAKAL KAYASI 14 Nisan 2016
"MHP bu kaos ortamından ancak Devlet Bey'le çıkar09 Mart 2016
100 Yıllık Rövanş19 Şubat 2016
Gün Kavga, Fitne ve Çekişme Günü Değil06 Şubat 2016
Kürtler, Belgelerle Türkmen Kenti Kerkük’ü Nasıl İşgal Etti ve Türk Dış Politikasının İflası?03 Şubat 2016
MİLLİYETÇİLİK MODA DEĞİL AMA BEN MİLLİYETÇİYİM !20 Aralık 2015
Osmanlı döneminden kalma mayın balıkçı ağına takıldı27 Kasım 2015
MHP'DEN KONGRE KARARI ?!19 Kasım 2015
YAŞADIĞIMIZ DÖNEM, KİBİR DÖNEMİ08 Kasım 2015
ACIYA KARŞI ZİKİR!.. 12 Ekim 2015
TÜRK OCAKLARI GENEL BAŞKANI PROF. DR. MEHMET ÖZ İLE RÖPORTAJ03 Ağustos 2015
Sıfırlanan Paralar Erken Seçimde Kullanılacak! 19 Temmuz 2015
Karakaya: O kapıyı açmanın yolu belli! 18 Temmuz 2015
Hırsız ve Bölücülerle Koalisyon Yapmayız! 15 Temmuz 2015
'SUÇUNUZ YOKSA YÜCE DİVAN'DAN NEDEN KORKUYORSUNUZ?'12 Temmuz 2015
Halaçoğlu: Özür dilemem, Devlet bey 'konuşmaya devam edin" dedi12 Temmuz 2015
Özdağ: MHP neden çekimser kaldı?04 Temmuz 2015
Devlet Bahçeli'den koalisyon açıklaması20 Haziran 2015
İhsanoğlu: Milletin gerçek temsilcisi MHP'dir 26 Mayıs 2015
MHP Lideri Bahçeli, Muharrem Sarıkaya'ya konuştu19 Mayıs 2015
Erdoğan’ı, vatana ihanetten yargılayacağız!12 Mayıs 2015
İHSANOĞLU: “MİLLET ARTIK AKP’YE VERDİĞİ KREDİYİ GERİ ÇEKİYOR, MHP’YE VERİYOR”07 Mayıs 2015
Hukuk, hukuka karşı direniyor28 Nisan 2015
Özdağ'dan Korkutan İddia!17 Nisan 2015
"MECLİS'TE KAN BEYNİME ÇIKIYOR" 06 Nisan 2015
Celal Adan: Devlet Bey, Ergenekon ve Balyoz'da tuzağa düşmedi16 Mart 2015
"BEN TÜRK'ÜM DEDİĞİMDE 'SEN FAŞİSTSİN' DİYEMEZSİN"16 Şubat 2015
AKP’li vekillerden MHP’ye ilginç talep09 Şubat 2015
Yusuf Halaçoğlu:Türkiye’yi Amerika ve PKK yönetiyor!19 Ocak 2015
REKLAM YAZARI ŞAİR HASAN SANCAK’ IN : AYAKKABI KUTUSU KARAGÖZ=HACİVAT GERÇEK RÜYASI ÇOK KONUŞULACAK!..06 Ocak 2015
Erdoğan'ın amacı gündem değiştirmek03 Ocak 2015
MHP İSTANBUL İL BAŞKANI MEHMET BÜLENT KARATAŞ NTV HABER RÖPORTAJI SES GETİRDİ:31 Aralık 2014
Dr. Sinan OĞAN ile “Çözüm Sürecinde Yeni Aşama” Konusunda Röportaj27 Aralık 2014
AKP'Yİ YIKACAĞIZ24 Aralık 2014
MHP Iğdır Milletvekili ve TÜRKSAM Başkanı Sayın Dr. Sinan OĞAN ile Peşmerge’nin Türkiye’de Eğitilmesi Hakkında Söyleşi28 Kasım 2014
Kalaycı, Ermenek'teki Maden Ocağı Kazası için Meclis Araştırması Açılmasını İstedi27 Kasım 2014
Anadolu'da sessiz yığınların ayak seslerini duydum09 Ağustos 2014
DOĞU TÜRKİSTAN'A GİDEN TEK LİDER03 Ağustos 2014
Prof.Dr.Saadettin Gömeç Enver Paşa'yı Yazdı.03 Ağustos 2014
Ey insafsızlar, ey vicdansızlar Irak'ta Türkmenlerin yaşadığı dramı ve trajediyi görmüyor musunuz?02 Ağustos 2014
DOĞU TÜRKİSTAN VE TÜRKLÜK01 Ağustos 2014
AİHM Ermeni Soykırımı Yoktur Kararı Verdi19 Mayıs 2014
Türk'ün Karakteri ve Türkçe I13 Mayıs 2014
‘Sonları Yüce Divan olacaktır’23 Aralık 2013
Her şeyden önce Ülkücü16 Kasım 2013
Kahraman Nezahet Onbaşı'ya İstiklâl Madalyası Ölümünden Sonra Nasip Olacak28 Ekim 2013
Siyaset İskelesi'nde Bir Bey Efendi- 113 Temmuz 2013
Ermenilerin çocukları PKK olarak karşımıza çıktı15 Mayıs 2013
Yeni Anayasa Çalışmaları Ve Milletimizin Adı Konusunda Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü’nün Görüşlerinin Dayanakları19 Mart 2013
BU SEVDA BİTMEZ17 Şubat 2013
TWİTTER GÜNDEMİNİ ÜLKÜCÜLER BELİRLİYOR!11 Şubat 2011
Milli Mücadele yolunda Irak Türklerinin varlığı, yayınları08 Şubat 2013
Varolmak için MHP Gerek (2)07 Şubat 2013
Varolmak için MHP Gerek07 Şubat 2013
Başbuğ Türkeş'in Hayatı07 Şubat 2013
Doğu Türkistan`da Türklere karşı soykırım politikası06 Şubat 2013

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH