Ana Sayfa > MEDYA VE BASIN

CUMHURİYET’İN KADIN MESELESİ VE KADIN HAKLARI-I
05 Aralık 2018
Bu haber 278 kez okundu
Türk kadınının siyasi hakları 84 yaşında
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

İzmir’in işgaliyle birlikte giderek artan baskı ve zulümlere yapılan protesto mitinglerine katılan kadınlar, tepkilerini gruplar halinde toplanıp, alınan kararlara katılarak ortaya koydular. Ülkenin her tarafında işgalleri protesto mitinglerine katılan özellikle İstanbul mitinglerine katılımı oldukça fazladır.

İzmir’in işgaliyle birlikte giderek artan baskı ve zulümlere yapılan protesto mitinglerine katılan kadınlar, tepkilerini gruplar halinde toplanıp, alınan kararlara katılarak ortaya koydular. Ülkenin her tarafında işgalleri protesto mitinglerine katılan özellikle İstanbul mitinglerine katılımı oldukça fazladır.

Ön cephede Almanya ile birlikte savaştığı Birinci Dünya Savaşı’ndan yenilerek çıkan Osmanlı Devleti, 30 Ekim 1918’de İtilaf Devletleri ile Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzaladı. Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasındaki savaşı bitirmek için yapılan bu mütareke, gerçekte Rumeli ve Ortadoğu topraklarını kaybetmiş bulunan Osmanlı Devleti’nin elinde kalan son toprak parçası olan Anadolu’nun ve Misak-ı Milli sınırlarında olan Ortadoğu topraklarının işgaline yol açmıştır. İtilaf Devletleri, savaş öncesi ve sırasında yapılan gizli antlaşmalar ile planladıkları paylaşımlara göre işgallere başlamışlar, bir taraftan da Ermeniler ve Yunanlıları harekete geçirmişlerdir. 15 Mayıs 1919’da Yunan Ordusu İzmir’e çıktı. Adana, Maraş, Antep ve Urfa Fransızlar tarafından işgal edildi. İtalyanlar Antalya ve çevresine, İngilizler ise Musul işgaliyle başlayarak hemen hemen her yere irtibat birlikleri yerleştirdiler. 13 Kasım’da İtilaf Devletleri donanmasına ait gemiler Başkent İstanbul’a geldiler. 13 Kasım’da İstanbul’a gelen bir başkası daha vardı. Komuta ettiği Yıldırım Ordular Grubu lağvedilen Mustafa Kemal Paşa da o gün Adana’dan İstanbul’a gelmişti. Haydarpaşa’da trenden indiği zaman, Marmara Denizi ve Sarayburnu’ndaki düşman zırhlılarına bakarak “geldikleri gibi giderler” dedi. Evet, bir sonbahar günü geldikleri gibi, bir sonbahar günü de gideceklerdi. Ortaya çıkan bu durum karşısında öncelikle, işgallere karşı yerel örgütlenmeler başladı. Özellikle işgal bölgelerinde ve tehdit altındaki yerlerde “Reddi İlhak Cemiyetleri” kuruldu. Türk milleti işgallere, mitingler ve telgraf protestoları ile şiddetli tepki gösterdi. Ardından, Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919’da Samsun’da “Ya istiklâl, ya ölüm!” diye haykırdı. Havza Tamimi (Genelgesi) ve Amasya Tamimi ile önce yurdun her yerinde yerel direnişin siyasi örgütlenmesi Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri adında gerçekleştirildi. Kuva-yı Milliye Birlikleri ile de askeri direniş yapılandırıldı. Türk milleti Mustafa Kemal Paşa’nın adım adım kaderini eline alarak Milli Mücadele’ye başlıyor; Erzurum, Sivas Kongreleri ve nihayet Türkiye Büyük Milleti’nin açılması ile yeni bir devletin ilk adımlarını atıyordu. Aşağıda ana hatları ile vereceğimiz işgallere karşı gerçekleştirilen bütün miting, toplantı, telgraf, mektup, kartlar ile protestoların örgütlenmesinde Mustafa Kemal Paşa’nın 28 Mayıs 1919’da Havza’da yayımladığı genelgenin etkili olduğunu söylemeliyiz. Şüphesiz bu tarihten önce gerçekleştirilen ve milli vicdandan doğan doğal, yerel tepkiler vardır. Fakat Mustafa Kemal Paşa’nın “yurt genelinde milli örgütlerin kurulması ve düşman işgallerini protesto etmek amacıyla eylemlerin yapılması” konusunu gündeme getirdiği Havza Genelgesi sonrasında bu çalışmaların daha organize hale geldiği görülmektedir. İşte bu bölümde, 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi’nden 23 Nisan 1923 Cumhuriyetin ilanına kadar geçen sürede Türk kadının neler yaptığını, hangi kahramanlıklara imza attığını inceleyeceğiz.

PROTESTO MİTİNGLERİ VE TÜRK KADINI

İzmir’in işgaliyle birlikte giderek artan baskı ve zulümler, protesto mitingleri ile hızla halka ve dış dünyaya duyurulmaya başladı. Bu mitinglerde işgale karşı direniş çağrıları yapılarak, işgalcilerin yaptığı tecavüzler ve mezalimler kınandı. Halk, İtilaf Devletleri’ne karşı, “milli ve medeni cesaretle mücadele etmeye, birlik ve beraberlik içinde olmaya, uyanıklığa, ellerinden gelen her şeyi vatan için yapmaya, fedakâr olmaya” davet edildi. Düzenlenen mitinglere işgalleri protesto için katılan kadınlar, tepkilerini gruplar halinde toplanıp, alınan kararlara katılarak ortaya koydular. Ülkenin her tarafında işgalleri protesto mitinglerine katılan özellikle İstanbul mitinglerine katılımı oldukça fazladır. Burada yapılan mitinglere kadın erkek birlikte katılırken; Anadolu’da yapılan mitinglere kadınların ne oranda katıldıkları bilinmemektedir. Bununla birlikte, Anadolu’da sadece kadınların katılımı ile gerçekleştirilen toplantı ve mitinglerin düzenlendiği görülmektedir.

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA

Mütareke’nin imzalanmasından hemen sonra başlayan İtilaf Devletleri işgalleri, ortaya çıkan bu durumun yarattığı ortamı fırsat bilen Gayrimüslim Osmanlı vatandaşlarının (Rumlar, Ermeniler) taşkınlıkları ülke genelinde tepkiyle karşılanırken, özellikle İstanbul’da tepki mitingleri ve protestolar düzenlenmeye başladı. Başta Asri Kadınlar ve Türk Ocakları olmak üzere birçok cemiyet tarafından düzenlenen mitinglerle işgal kuvvetleri protesto edildi. Özellikle İzmir’in işgal edileceğinin duyulması, tepkileri ve ülke içinde üzüntüyü iyice artırdı. 15 Mayıs 1919’da Yunan ordusunun İzmir’e çıkması bardağı taşıran son damla oldu. Öncelikle 19 Mayıs 1919 günü İnas Darülfünun Asri Kadınlar Cemiyeti üyeleri Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesinde toplanarak işgal kuvvetlerini protesto ettiler. İzmir’in işgalinden iki gün sonra İstanbul Üsküdar Kız Koleji’nde bir protesto toplantısı düzenlendi. Burada toplanan kadınlar ve diğer konuşmacılar yaşanan olayları şiddetle protesto ettiler. Halide Edip (Adıvar) Hanım, burada yaptığı konuşmada baskıları ve işgali kınadı. 18 Mayıs 1919 günü İstanbul Darülfünunu’nda dersler boykot edilerek, öğretmen ve öğrencilerin yaptığı bir toplantı düzenlendi. İzmir’in işgal edilmesinin protesto edildiği bu toplantıya İnas Darülfünunu’na mensup kız öğrenciler de katıldı. Toplantıda konuşan bir kız öğrenci, üzüntülerini dile getirdi, kadınların mücadeleye hazır olduklarını söyledi. Toplantı sonunda İstanbul’un çeşitli yerlerinde protesto mitingleri yapılması ve kızı öğrencilerin de içinde bulunduğu bir komisyon tarafından bir protesto metni hazırlandı. Bu dönemde İstanbul’da özellikle kadınların da düzenleyicileri arasında yer aldıkları yine kadınların konuşmacı, dinleyici olarak iştirak ettikleri çok sayıda protesto mitingi yapılmıştır. Tarihleri ve yerleri itibarıyla bunlar şu mitinglerdir: Fatih Mitingi (19 Mayıs 1919), Üsküdar Mitingi (20 Mayıs 1919), Darülfünun Toplantısı (21 Mayıs 1919), Kadıköy Mitingi (22 Mayıs 1919), Sultanahmet Mitingi (23 Mayıs 1919), Bayezit ve Beşiktaş/Taşlık Mitingleri (25 Mayıs 1919, bu iki mitinge İtilaf Devletleri tarafından izin verilmemiştir), 2. Sultanahmet Mitingi (30 Mayıs 1919), 3. Sultanahmet Mitingi (13 Ocak 1920). Bu mitinglerde Halide Edip Hanım, Meliha Hanım (İnas Darülfünunu öğrencisi), Sabahat Hanım (Asri Kadınlar Cemiyeti), Zeliha Hanım (Üsküdar Sanayi Mektebi Fransızca Öğretmeni), Naciye Hanım, Nakiye (İlgün) Hanım, Münevver Saime Hanım, Hayriye Melek Hanım, (bu ikisi Kadıköy Fukara Cemiyeti kadınlarındandır), Şukûfe Nihal Hanım (Darülfünun öğrencilerinden), Yusuf Razi Bey’in Eşi gibi çok sayıda kadınımız ateşli kokuşmalar yapmışlardır. Bunlar arasında özellikle Halide Edip Hanım ile Nakiye Hanım hemen hemen bütün mitinglerde konuşmuşlardır.

KONUŞMALARDA VATAN SEVGİSİ

Anadolu’da yapılan protesto ve mitinglere gelince: Özellikle İzmir’in işgal edileceğinin öğrenilmesi üzerine sadece İstanbul’da değil, Anadolu’nun her tarafında protesto mitingleri yapılmıştır. Bu mitinglere İstanbul gibi erkekler ile karışık olmasa da kadınlar katılmışlardır. Bütün mitingleri destekleyen kadınlarımız, sadece kendilerinin katıldığı mitingler de düzenlemişlerdir. İşgalden bir gün önce akşam İzmir’de Maşatlık Mitingi düzenlenmiş, Bodrum, Marmaris gibi yerlerde de kadın mitingleri ve toplantıları düzenlenmiştir. 19 Mayıs 1919’da Siirt Ulu Cami’de düzenlenen bir mitingle İzmir’in işgali protesto edilmiştir. Bu mitingde Ermeni tehdidi üzerinde de durulmuştur. Siirtliler bundan başka 23 Haziran 1919’da bir miting daha yapmışlardır. Anadolu’da gerçekleştirilen diğer mitinglerin yerleri ve tarihleri şu şekildedir: Denizli ve Kastamonu (16 Mayıs 1919), Giresun, Trabzon, Zonguldak, Edremit ve Çal/Denizli (17 Mayıs 1919), Alaşehir (18 Mayıs 1919’da telgrafla protesto, 2 Haziran 1919’da genel toplantı), Kızılcahamam (18 Mayıs 1919), Bursa, Erzurum, İzmit (18 Mayıs 1919) Edirne (19 ve 27 Mayıs 1919’da iki tane), Erzurum, Çorum ve Kastamonu (17 Mart 1920), Yozgat (18 Mart 1920), Sinop, Tokat, Bitlis, Trabzon, Çine/Aydın, Gümüşhane, Kayseri, Malatya, Diyarbakır (20 Mart 1920), Konya (22 Mart 1920) ve Ankara (15 Mayıs 1920). İstanbul ve Anadolu mitinglerinde ve toplantılarındaki kadın konuşmacıların çoğu öğretmen veya cemiyet üyeleri ile Darülfünun öğrencileridir. İstanbul mitinglerinde yer alan konuşmacıların isimlerini yukarıda vermiştik. Anadolu’daki mitinglerde (mesela Kastamonu) Zekiye, Hikmet, İclâl, Refika Hanımların isimleri dikkat çekmektedir. Alaşehir’den gönderilen protesto telgrafında ise “Alaşehir İslam Kadınları adına Makbule ve Nebile Hanımların” adları geçmektedir. 29 Kasım 1919’da Erzurum’da Muradiye Camii’nde yapılan bir toplantıda Kız Okulu Müdiresi Faika Hanım konuşmuştur.

İŞGALLERE KARŞI MÜCADELE FİKRİ

Bu toplantılarda, vatana olan borçlarını canlarıyla ödemeye and içtiklerini söyleyen konuşmacılar, vatan sevgisini dile getiren konuşmalarıyla milli bir heyecan dalgası yaratarak, mücadele çağrıları yapmışlardır. Mitinglerdeki konuşmaları halk üzerinde etkili olan bazı konuşmacılar hakkında, mitinglerde yaptıkları konuşmalar gerekçe gösterilerek İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümeti tarafından “tutuklama” kararı çıkartılmıştır. Haklarında tutuklamam kararı çıkarılan Halide Edip, Münevver Saime Hanımlar Anadolu’ya geçerek İstiklâl Savaşı’na katılmışlardır. Mitingler aracılığıyla halk arasında birlik ve beraberlik sağlanırken, milli mücadele fikri etrafında kamuoyu oluşturulmakta, işgallere karşı mücadele etmek fikri aşılanmaktaydı. Vatanın bütünlüğü savunulurken, “istiklâl” fikri işlenmektedir. Bu mitingler sonunda bilinçlenen ve Kuva-yı Milliye birliklerine yardım eden halk, bağış kampanyaları düzenlemekte, ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olmaktadır. Bu faaliyetlerde de kadınlarımızın etkin rol oynadıkları görülmektedir. TÜRK

MİLLETİ BASKILAR KARŞISINDA YILMAYACAK

“Adalet, medeniyet, barış, hürriyet, insaniyet, istiklâl, milliyetçilik” fikirlerinin işlendiği mitingler ve geniş katılımlı toplantıların başarısı, kendilerini kolay bir işgal ve paylaşıma hazırlamış olan İtilaf Devletleri’ni tedirgin etmiştir. Bu yüzden mitingleri yapılmasını engelleyecek çeşitli zorluklar çıkararak halkın katılımını önlemeye çalışmışlardır. Fakat çıkardıkları zorluklara ve yaptıkları tehditlere rağmen fiili işgalleri altındaki yerlerde dahi mitinglerin yapılmasını kolay kolay önleyememişlerdir. Bunun üzerine mitingleri yasaklama kararı almışlar ve bu kararlarını sert bir şekilde uygulayarak mitinglerin düzenlenmesini engellemişlerdir. Türk milleti bütün bu baskılar karşısında yılmayacak, hiç değilse işgale uğramamış vatan topraklarında mitingler ve toplantılar yoluyla tepki göstermeye devam edecektir. Bu dönemde kadınlarımız da erkekleriyle birlikte tehlikeye atılmaktan çekinmemişler, mücadeleci ve fedakâr kişilikleriyle büyük işlere imza atmışlardır. Türk kadınının bu dönemde yaptıkları “yüzyılın en büyük kadın hareketi” olarak anılacaktır.

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE TÜRK KADINI

Milli Mücadele’nin kazanılması top yekûn Türk milletinin eseridir. Türk kadını savaş döneminde, erkeğinin yanında görev almış, sırtında çocuğu ile cepheye koşmuş, dolayısıyla toplumdaki haklı yerini bir defa daha ispat etmiştir. Ancak kadınlarımızın toplumdaki bu önemli yerine karşılık medeni ve siyasi haklarında birtakım eksiklikler vardı. Bu konu üzerinde en fazla duran Mustafa Kemal Paşa olmuştur. 21 Mart 1923’te Konya Kızılay Kadınlar Şubesi’nin bir toplantısında yaptığı konuşmada kadın haklarının tanınması ile ilgili birçok konuya temas etmiştir. 1926 yılından itibaren kadınlarımız kademeli olarak medenİ, siyasİ ve sosyal haklarına kavuşmuştur. İlk olarak 17 Şubat 1926’da “Medenİ Kanunu’nun” kabulü ile Türk kadını medeni haklarına kavuşmuştur. 3 Nisan 1930’da çıkarılan 1580 sayılı “Belediye Kanunu” ise kadınlara belediye seçimlerinde oy verme ve seçme hakkını getirmiştir. Siyasİ alandaki bu ilk hak daha sonra geliştirilerek Türk kadınlarına 26 Ekim 1933’te 2349 sayılı yasa ile Köy İhtiyar Heyetleri’ne ve muhtarlığa seçme ve seçilme hakkının tanınması sağlanacaktır. Nihayet 5 Aralık 1934 gün ve 2599 sayılı anayasa değişikliği ile Türk kadını milletvekili seçmek ve seçilmek hakkını elde etmiştir. Anayasa’nın 10. Maddesi, “22 yaşını bitiren kadın-erkek her Türk milletvekili seçme hakkına sahiptir”; 11. Maddesi de, “30 yaşını bitiren kadın-erkek her Türk milletvekili seçilebilir” demektedir. O yıllarda henüz Avrupa, Amerika ve Asya kıtalarındaki pek çok ülkede kadınların bu hakları elde edememiş oldukları unutulmamalıdır

YARIN: PROTESTO VE TÜRK KADINIAli Güler


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer MEDYA VE BASIN Haberleri

Başlık Tarih
 
Tabutuna Yunan bayrağı sarılmalıydı14 Mayıs 2019
'Her şey çok güzel olacak diyen FETÖ ve PKK'lılar var'11 Mayıs 2019
Zillet kaosa sarıldı10 Mayıs 2019
CHP, HIRSIZLIĞI ÇOK ÖNCEDEN KAFAYA KOYMUŞ!05 Mayıs 2019
“TÜRKGÜN’e destek olmak hepimizin görevidir!”05 Mayıs 2019
MHP'li Muharrem Varlı'dan TÜRKGÜN çağrısı01 Mayıs 2019
Zillette, kirli pazarlık30 Nisan 2019
İP'in sonu görünüyor29 Nisan 2019
Bu ayıba artık son verilmeli26 Nisan 2019
MHP TÜRK SİYASETİNE YÖN ÇİZMEYE DEVAM EDİYOR.18 Nisan 2019
'Bu Seçimin Kazananı MHP’dir12 Nisan 2019
KEMALİST FIRILDAKLAR!07 Nisan 2019
4 Nisan ve Başbuğun Vasiyeti05 Nisan 2019
SON BAŞBUĞU ANARKEN - TÜRKEŞ, GÖNÜL VE DAVA ADAMIYDI…04 Nisan 2019
VATANINI SEVEN ÖRGÜTÇÜLERE OY VERMEZ27 Mart 2019
ÜLKENİN ÜÇ ŞEYE İHTİYAÇI VAR; DEVLET AKLI, DEVLET VİCDANI, DEVLET BAHÇELİ…18 Mart 2019
Türk'ün Yeniden Uyanışı17 Mart 2019
DAMINDA ZIPLADIKLARIM !17 Mart 2019
BİR BERBER, BİR BERBERE, GEL BERABER!..14 Mart 2019
AKP'NİN ARKA BAHÇESİ MHP Mİ YOKSA CHP Mİ !?13 Mart 2019
DEVLET BAHÇELİ NİYE DEMİYORSUNUZ?03 Mart 2019
“NE KÜRDİSTAN’I ULAN!”01 Mart 2019
Devlet BAHÇELİ'nin ADAMLIĞI sizi muhattap almayacak kadar ADAM'dır...!!!28 Şubat 2019
DAVAYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR: DEVLET BAHÇELİ -3- Samimi Ülkücülük riyasız siyaset27 Şubat 2019
DAVAYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR: DEVLET BAHÇELİ -2- Ülkücülerin dert ortağı ve rehberi: Devlet Ağabey26 Şubat 2019
Davaya adanmış bir ömür: Devlet Bahçeli25 Şubat 2019
BÖYLESİNE BİR “KUMPAS” ŞEYTANIN DAHİ AKLINA GELMEZ!24 Şubat 2019
MHP lideri Devlet Bahçeli uyardı! Yeni tezgahlar kuruluyor21 Şubat 2019
LÜTFEN BİR DAHA DÜŞÜNÜN13 Şubat 2019
ÜLKÜCÜ CELLADININ OĞLUNA İP OLDULAR06 Şubat 2019
İYİ Kİ VARSIN DEVLET BAHÇELİ!..01 Şubat 2019
Yılmaz Özdil’in 2500 TL’lik kitabı çalıntı çıktı31 Ocak 2019
İP’ÇİLER HADİ GÖZÜNÜZ AYDIN…!30 Ocak 2019
MHP’NİN BAŞARISIZ OLMASINI BEKLEYENLER PUSUDA16 Ocak 2019
Doğu Türkistan’da zulüm!12 Ocak 2019
Vatan nöbetinin sözleşmesi olmaz12 Ocak 2019
Bugünün “Artin Kemalleri” Ziya Gökalp’e niçin saldırıyor?07 Ocak 2019
BEN DUYGUSU OLANDAN NE YÖNETİCİ , NEDE ÜLKÜCÜ OLUR….03 Ocak 2019
TÜRK OLMAK …!!!31 Aralık 2018
Devlet Bahçeli'den gövde gösterisi27 Aralık 2018
MHP Lideri Bahçeli, güne TÜRKGÜN ile başlıyor20 Aralık 2018
“Türkçemize durmadan güç kaybettiriliyor”20 Aralık 2018
DEVLET YANDAŞ İŞADAMINA 69 MİLYON TL “BAĞIŞLADI”15 Aralık 2018
Medyanın Sorunları ve Çözüm Önerileri12 Aralık 2018
Yavaş geldi hızlı gitti12 Aralık 2018
Dede-Oğul-Torun: EOKA-ASALA-PKK ve kuşak sağlaması FETÖ!11 Aralık 2018
Tehdit ve şantaj işte Mansur Yavaş11 Aralık 2018
Telgraf ve kartlarla işgali protesto06 Aralık 2018
DEVLET BAHÇELİ’DEN ÖZÜR DİLEYECEKLER . . . 06 Aralık 2018
FARKLI ÜLKÜCÜLER(!)30 Kasım 2018
MHP’NİN NE YAPMAYA ÇALIŞTIĞINI GÖRMEYEN İKTİDAR. UYAN!29 Kasım 2018
DİZİLERDEKİ FETÖ ŞİFRELERİNDE SON DURUM28 Kasım 2018
‘MHP’Mİ AKP’NİN STEPNESİ YOKSA AKP Mİ MHP’NİN MAHKUMU?’26 Kasım 2018
BÜYÜK HEDEF26 Kasım 2018
İP’in istismarı ayağına dolandı 23 Kasım 2018
BAHÇELİ 31 MART AKŞAMI ERKEN SEÇİM İSTER Mİ?21 Kasım 2018
TÜRK GENÇLİĞİ VE EĞİTİMİ18 Kasım 2018
TAYYİP BEY, OSMANLI’NIN PARÇALANMA KUTLAMALARINDA NE İŞİNİZ VARDI14 Kasım 2018
Ellerinde Olsa “Türklük Şeytan İcadı(!)” Diyecekler11 Kasım 2018
TEPEDEN BAKAN,KİBİR BELEDİYECİLİĞİNDEN HALKA HİZMET BELEDİYECİLİĞİNE GEÇMELİYİZ.11 Kasım 2018
MHP TÜRKÜN EGEMENLİK KILICIDIR…09 Kasım 2018
Bu Milletin adı nedir…!07 Kasım 2018
Şampiyon Millilerimiz ve Milli Nedenlerimiz04 Kasım 2018
ATİLLÂ'DAN MİSÂL, BİLGE KAĞAN'DAN İSTİKBÂL...03 Kasım 2018
Karaçay Sürgünü02 Kasım 2018
EVİNİZ MHP’NİN KIYMETİNİ BİLİN31 Ekim 2018
Dayatma sınırı aştı25 Ekim 2018
TÜRKÇÜLÜK NE DEĞİLDİR !24 Ekim 2018
"Er Mektubu Görülmüştür!.."22 Ekim 2018
Lahanayı yerken kıtır kıtır SAPINA gelince Meeee21 Ekim 2018
İBLİSİN SİYASİ ÇOCUKLARI NEREDE? YILAN HALA CANLI15 Temmuz 2018
İFTİRA VE DÖNEKLİKDE SINIR TANIMAYAN KARAKTERSİZLER12 Temmuz 2018
BENGÜTÜRK TV MOBİL UYGULAMALARI YAYINDA!11 Temmuz 2018
BEDAVA ÜLKÜCÜLÜK10 Temmuz 2018
“İLKESİZ”, “İLKELERDEN” BAHSEDERSE!..08 Temmuz 2018
OKUNMUŞ BİR HAREKET (24 Haziran seçimlerinin ardından) 07 Temmuz 2018
KILIÇDAROĞLU VE BAŞARI. GÜLDÜRMEYİN :)07 Temmuz 2018
Çocuk ve İnsan...07 Temmuz 2018
DEVLET BAHÇELİ VE UZUN 21 YIL06 Temmuz 2018
DEVLET BAHÇELİ’NİN SEYİR DEFTERİ04 Temmuz 2018
U” DÖNÜŞÜ VE “NANKÖRLÜK”02 Temmuz 2018
DEVLET BAHÇELİ VE SİYASETTE UFUK ÖTESİ29 Haziran 2018
Milli Ülkü23 Haziran 2018
LİDER DEVLET BAHÇELİ'YE VEFA23 Haziran 2018
“Vatanın Sahibi… Hoşgeldin!” 22 Haziran 2018
ÜLKÜDAŞLARA AÇIK MEKTUP17 Haziran 2018
''Devlet Bahçeli, AKP'nin peşine takıldı!''10 Haziran 2018
KANAYAN YARA DOĞU TÜRKİSTAN06 Haziran 2018
HERKESİN BİRBİRİNDEN ÇOK FARKLI ATATÜRK’Ü VAR 01 Haziran 2018
‘ATATÜRKÇÜLÜK KİSVESİ ALTINDA PKK DESTEKÇİLERİ…’31 Mayıs 2018
MHP YÜZDE BİR OY ALSA DA BİZ MHP'DEYİZ, YA SİZ?28 Mayıs 2018
MHP VE LİDERİNİ ANLAMAK = KURTULUŞ27 Mayıs 2018
HEDEF25 Mayıs 2018
Atatürk’e Göre Türk Gençliğinin Nitelikleri-3 23 Mayıs 2018
YILDIRAY ÇİÇEK İLK KEZ AÇIKLADI: LİSTEDE YOKUM ÇÜNKÜ…23 Mayıs 2018
19 MAYIS: TÜRKE BAYRAM YUNANA MATEM 19 Mayıs 2018
Millet Aklı Bu Kuşatmayı Yaracak Güçtedir 17 Mayıs 2018
Atatürk’e Göre Türk Gençliğinin Nitelikleri-2 14 Mayıs 2018
Atatürk’e Göre Türk Gençliğinin Nitelikleri-108 Mayıs 2018
ÜLKÜCÜLERE KAFA TUTMAK HELE Kİ İFTİRA ATMAK GAZİNOLARDA RACON KESMEYE BENZEMEZ08 Mayıs 2018
VUR BOZKURT’UM.. VUR TİLKİYE! VUR KURTULSUN TÜRKİYE!.. SÖZÜNDEN RAHATSIZ OLDULAR07 Mayıs 2018
İşaret Taşlarımız: Karamanoğlu Mehmet Bey 01 Mayıs 2018
MHP’ye paralel kuşatma26 Nisan 2018
EŞEKLİĞİNİ İSPAT ETMEK İSTEYEN, MHP’YE SALDIRIYOR17 Nisan 2018
DEVLETE SAHİP ÇIKANLAR16 Nisan 2018
Başgil'den Türk'e ve Türkçe'ye Dair 14 Nisan 2018
İşaret Taşlarımız: Dadaloğlu 12 Nisan 2018
İYİ PARTİ , KİME İYİ ?06 Nisan 2018
ANADOLU AJANSINA TEBRİK MESAJI05 Nisan 2018
BAŞBUĞ'UN İZİNDEYİZ04 Nisan 2018
BAŞBUĞ ALPARSLAN TÜRKEŞ VE ÇİLELİ DAVASI03 Nisan 2018
“KİN ÂLİMİ” AYŞENUR ARSLAN VE CUMA31 Mart 2018
FIRAT’IN DOĞUSUNA OPERASYON ŞART29 Mart 2018
“AFRİN’İ ALMAK İÇİN NE VERDİNİZ?” SORUSUNA CEVAP26 Mart 2018
İYİ PARTİ’NİN, “FETÖ VE DEAŞ İLE İLGİLİ EYLEM PLANI”NDAKİ GİZLİ PLAN21 Mart 2018
SİZ NE TÜR BİR "MAHLUKATSINIZ"18 Mart 2018
BEYLER, TÜRKMENELİ BİZİ BEKLER!15 Mart 2018
TOYUN KUTLU OLSUN TÜRKMEN BEYİ!14 Mart 2018
GÖNÜLLERİ BİRLEŞTİREN; TÜRK'Ü KIZIL ELMA'YA ERİŞTİREN!12 Mart 2018
RUHUNU ŞEYTANA SATMIŞLARIN HÜKMÜ TÜRK AYAĞA KALKANA KADARDIR10 Mart 2018
Çantacılar kimmiş!?07 Mart 2018
HES’LERE DEĞİL EVSEL ATIK SULARA DİKKAT!06 Mart 2018
İşaret Taşlarımız: Ziya Gökalp03 Mart 2018
CUMHUR İTTİFAKI, HAYIR CEPHESİNE KARŞI02 Mart 2018
İşte Bahçeli'nin Eylemleri...01 Mart 2018
BAHÇELİ'NİN TESPİTLERİ VE MİLLİ DURUŞU28 Şubat 2018
SÖYLEM İLE NİYETLERİ ÇOK FARKLI…16 Şubat 2018
İnsanlığa ışık tutan Türk bilgini Hoca Ahmet Yesevi15 Şubat 2018
YA BİZ AFRİN’İ ALACAĞIZ, YA AFRİN BİZİ13 Şubat 2018
İşaret Taşlarımız: Dündar Taşer 13 Şubat 2018
ALIN PKK’YI, VURUN CHP’YE11 Şubat 2018
Kızılelma Ve Gerçek Sahipleri 09 Şubat 2018
BOZKURT İŞARETİNDEN RAHATSIZ OLAN KANI BOZUKLAR08 Şubat 2018
Alnıaçık'tan Muhteşen bir analiz;Şeytanın Kulağına Kurşun!15 Ocak 2018
Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa'ya Yapılan Hiçbir İftira Tutmaz06 Ocak 2018
Yazarımız Orhan Karataş'ın Yazısı;Son sözü liderler söyler04 Ocak 2018
Söz Konusu Vatandır 24 Aralık 2017
Yılbaşı Bizim Neyimiz Olur?23 Aralık 2017
SAHİPLİK DEĞİŞSE DE KÖPEKLİK BAKİDİR!20 Aralık 2017
Y-CHP HAFIZASINI KAYBETMİŞ!13 Aralık 2017
MİLLİYETÇİ-ÜLKÜCÜ MEDYA SEFERBERLİĞİ!12 Aralık 2017
Gazi Karabulut'un Yeni Kitabı Çıktı.10 Aralık 2017
BAHÇELİ’Yİ TAKDİR06 Aralık 2017
Ordusu Yaşarsa; Başbuğlar Ölmez!27 Kasım 2017
MHP’YE HAKSIZLIK EDİYORSUNUZ22 Kasım 2017
MHP BİTERSE BİTSİN, ZATEN İSTEDİĞİNİZ BU DEĞİL Mİ?22 Kasım 2017
MHP Giderse Ne Olur? 21 Kasım 2017
Ertuğrul Dursun ÖNKUZU…20 Kasım 2017
Ben Ülkücüleri Hep Sevdim19 Kasım 2017
ÜLKÜCÜ ŞEHİDİMİZ İLHAN DARENDELİOĞLU’nu Rahmet İle Anıyoruz…19 Kasım 2017
Devlet BAHÇELİ ve "DEVLET"18 Kasım 2017
Günyeli;BU ÇİRKİN BİR OYUNDUR?17 Kasım 2017
SİYASETİN ÇİRKİNLERİ VE ALÇAKLARI17 Kasım 2017
İşaret Taşlarımız: Mürüvvet Kekilli16 Kasım 2017
AKP MHP’NİN PEŞİNE TAKILMIŞTIR , MHP AKP’NİN PEŞİNE DEĞİL...14 Kasım 2017
GÜVEN PARTİSİ13 Kasım 2017
21. YÜZYILDA ÜLKÜCÜ DÜŞÜNCE13 Kasım 2017
Bahçeli'den şair ve yazar Büyükerol'a destek11 Kasım 2017
15 TEMMUZ'DA BÖYLE KONUŞMUŞ: BİZİM MESELEMİZ DEĞİL10 Kasım 2017
Y-CHP panikte!09 Kasım 2017
İşaret Taşlarımız: Cinuçen Tanrıkorur 08 Kasım 2017
SEVEN SEVDİĞİYLE BERABERDİR, BİZ DE LİDER BAHÇELİ İLE BERABERİZ07 Kasım 2017
SIRAT KÖPRÜSÜNDEN GEÇERKEN05 Kasım 2017
"Millet-i Hâkime" Hukuku ve Eşit Vatandaşlık Fitnesi!04 Kasım 2017
SİVİL CIA’İN TÜRK ÇALIŞANI MERAL AKŞENER’E BAŞDANIŞMAN ATANDI02 Kasım 2017
ADI DEVLET-TAVRI DEVLET-DERDİ MİLLET...30 Ekim 2017
İdeoloji: On Üzerinden Sıfır! - II28 Ekim 2017
İrademiz İnancımız Gücümüz Ordumuz 24 Ekim 2017
GAZETECİLİK DEMOKRASİ İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR UNSURDUR23 Ekim 2017
Türkeş’ten Bahçeli’ye MHP ve Kerkük22 Ekim 2017
TÜRK MİLLETİ…22 Ekim 2017
PARTİLER VE İSTİFA ETME, ETTİRİLME FARKLILIKLARI21 Ekim 2017
ŞENER BÜLBÜL 21 EKİM DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI..21 Ekim 2017
Taşdoğan'dan Gazeteciler Günü'ne Kutlama20 Ekim 2017
BUGÜN DE GÜNLERDEN DEVLET BAHÇELİ...20 Ekim 2017
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE…20 Ekim 2017
Stratejik Ahmet'in Hariciye Maceraları - II20 Ekim 2017
MİLLİYETÇİLİK ŞUURUNU YOK ETMEK EN BÜYÜK DÜŞMANLIKTIR18 Ekim 2017
İşaret Taşlarımız: Garip Ozan ( Mehmet Said Şimdi)17 Ekim 2017
Mülk’ü Millet İçin16 Ekim 2017
Her Türk Asker Doğar14 Ekim 2017
Başıbozukluk, Mehmetlerin Kemâl Çağıdır! - II14 Ekim 2017
Türk Ordusu İdlib’de13 Ekim 2017
Başka Türkiye Yok!11 Ekim 2017
Çok geç olmadan, Bahçeli’yi algılamak! 10 Ekim 2017
ZOR ZAMANDA DEVLET BAHÇELİ FAKTÖRÜ09 Ekim 2017
BİRİ VAR!08 Ekim 2017
Vatan Satan Tüccarlar! - II04 Ekim 2017
Vatan Satan Tüccarlar! - I03 Ekim 2017
Bize O Dipçiği Kim Vurmuştu?03 Ekim 2017
FETHULLAHÇI, ÖCALANCI, BARZANİCİ KARI- KOCA !30 Eylül 2017
Beş Bin Ülkücü 28 Eylül 2017
BİZ BURADAYIZ, MHP'DEYİZ GİDENLERE ALLAH SELAMET VERSİN25 Eylül 2017
Kürt Gruplarının Kerkük Oyunu23 Eylül 2017
"MHP'DE İSTİFA" OYUNUNU BOZUYORUZ21 Eylül 2017
MHP, FETÖ Atıklarından Temizleniyor.07 Ağustos 2017
Ülkücülüğü, Nerede Kiminle Temsil Edeceksiniz?07 Ağustos 2017
ADAMLIK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN SADECE LİDER DEVLET BAHÇELİ'YE GÜVENİYORUM07 Ağustos 2017
MEVZU VATANSA HERKESE GİDERİMİZ VAR06 Ağustos 2017
BOŞUNA DEVLET DEMİYORLARMIŞ06 Ağustos 2017
Lider Devlet Bahçeli’yi Dinlerken01 Ağustos 2017
Muharrem Sıddıkoğlu 'nun, "NAMAZ VE NAMAZI İKAME ETMEK" KİTABI YAYINLANDI".30 Temmuz 2017
Stratejik Aymazlık29 Temmuz 2017
MHP VE LİDER DEVLET BAHÇELİ TÜRK MİLLETİNİN TEMİNATIDIR26 Temmuz 2017
MESELE ADALET DEĞİL, MESELE SOKAKTI!24 Temmuz 2017
ÇÖPTEKİ PROJE PARTİSİ!22 Temmuz 2017
"Paradigma Kaymasının Ayak Sesleri"21 Temmuz 2017
15 TEMMUZ'UN KAHRAMANI LİDER DEVLET BAHÇELİ VE ÜLKÜCÜLERDİR!21 Temmuz 2017
EMEKLİ ZAMMI ADİL Mİ?21 Temmuz 2017
BAHÇELIYI ANLAMAK...!21 Temmuz 2017
Bir Ülkücü Şehadet destanı: VELİCAN ODUNCU18 Temmuz 2017
15 TEMMUZ’A DA MÜHRÜNÜ VURDU, SONRASINA DA17 Temmuz 2017
GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ16 Temmuz 2017
Pınar Suyu İle Lağım Suyu Birlikte Akmaz15 Temmuz 2017
Türk Milleti'ne kurşun sıkmak ya da linç edilmek!!!!14 Temmuz 2017
RAHMETLİ BAŞBUĞUMUZA GÖRE SİZ “HAİNSİNİZ”13 Temmuz 2017
... Ve Amacınızı Da Biliyoruz!11 Temmuz 2017
BU BÜYÜK HALKIN EVLADI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ09 Temmuz 2017
Ülkücüler Biliyorlar”Yel Kayadan Bir Şey Koparamaz”09 Temmuz 2017
ADANMIŞ BİR ÖMÜR09 Temmuz 2017
ÜLKÜCÜ LİDERİNE HAKARET EDER Mİ? BUNLAR ETTİ!08 Temmuz 2017
TÜRK SİYASET SAHNESİNDE ROL MODEL BİR İSİM LİDER DEVLET BAHÇELİ06 Temmuz 2017
PROVOKASYONA DİKKAT!05 Temmuz 2017
Tercihler ve Sonuçlar02 Temmuz 2017
Çok Yakın!02 Temmuz 2017
DEVLET, DEVLET ADAMI VE MHP… Türk'üm ve düşmanım sana...02 Temmuz 2017
BAYRAMI HAKETMEK!01 Temmuz 2017
Gelenekten Geleceğe Ozanlık01 Temmuz 2017
ARAMA MOTORU29 Haziran 2017
FETÖ’nün İlk 100 Adamı Nasıl Kaçtı29 Haziran 2017
ECELİ GELEN…28 Haziran 2017
“Adalet”, CHP’ye kaldı ise, vay halimize…27 Haziran 2017
O Bahardan Sonra Öyle Bir Mevsim Geldi ki... 26 Haziran 2017
TÜRK'ÜN DAVASI, TÜRKLÜĞÜN BEKASI24 Haziran 2017
ARTIK YA DEVLET BAŞA, YA KUZGUN LEŞE!23 Haziran 2017
MHP'de İndükleme- Dürtükleme 21 Haziran 2017
KRİPTOLAR SON TOKATI YEDİ!21 Haziran 2017
Alpaslan Türkeş'in Ertelediği Kavga20 Haziran 2017
Derdimiz Vatan, Ülkümüz Turan 20 Haziran 2017
Feraset Farkı! 19 Haziran 2017
DEVLET’SİZ ASLA!17 Haziran 2017
Küresel Emperyalizme Karşı Duruş Ancak Milli Unsurlarla Sağlanır 11 Haziran 2017
Neredesiniz Kadın Hakkı Savunucuları10 Haziran 2017
MEHMETÇİK OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUM BEN ŞUANDA08 Haziran 2017
MHP'Lİ YÖNTER, BAŞBAKAN'A SORDU07 Haziran 2017
MHP VE LİDER DEVLET BAHÇELİ TÜRKLÜĞÜN KUTLU YOLUDUR06 Haziran 2017
SÖZ KONUSU VATAN; KARŞIT GÖRÜŞ DEĞİL!.05 Haziran 2017
ÜLKÜCÜ-MİLLİYETÇİ MEDYA İFTARDA BULUŞTU03 Haziran 2017
Sizde kırmızı fularlı kahpeler biter de,bizde SONGÜL YAKUT’lar bitmez…02 Haziran 2017
BEN LİDER DEVLET BAHÇELİ GİBİ ÜLKÜCÜ ARIYORUM02 Haziran 2017

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH