Ana Sayfa > EKONOMİ

ÇİFTÇİSİNİN SIKINTISI MECLİS'TE
27 Aralık 2018
Bu haber 943 kez okundu
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, TBMM bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşma da Bünyan çiftçisinin sıkıntılarını meclis kürsüsünden dile getirdi.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
MHP Kayseri Milletvekili Ersoy, "Bünyan, ekonomik anlamda tarımın ön planda olduğu bir ilçemizdir. Maalesef bu ilçemizde 4 yıl üst üste doğal afet meydana gelmiş, bölge çiftçimiz mağdur olmuştur. Tarım ve Orman Bakanlığı borcu olan çiftçilerin borçlarının %3,5 faiz oranı ile erteleneceğini açıklamış ancak Tarım Kredi Kooperatifi tarafından kullanılan krediler %33 gibi fahiş faiz oranı üzerinden yapılandırma kapsamına alınmıştır. Bazı çiftçiler ise tarım sigortasını kooperatiften yaptırmadığı gerekçesi ile yapılandırma kapsamına alınmamıştır." diye konuştu.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "MHP seçim beyannamemizde söz verdiğimiz gibi şoför esnafına elimizden gelen desteği esirgemeyeceğimizi, emektar kardeşlerimize her daim sahip çıkacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum." diyerek şoförlere de sahip çıkan Ersoy şunları söyledi:

POLSAN'A DESTEK İSTEDİ

"Emniyet teşkilatının aziz mensuplarına dönük oluşturulan POLSAN (Polis Bakım ve Yardım Sandığı) Emniyet mensuplarının katılması halinde özellikle emeklilik dönemlerinde yüksek getirisi olan bir sandıktır. Mevcut haliyle bu Sandığa katılım isteğe bağlıdır. Sandık Tüzüğünün 18 inci maddesine göre ortaklık aidatı, ortakların emekliliğe esas olan brüt maaş veya ücretlerinin yüzde 5'i tutarındadır. Bu miktar, Genel Kurul kararıyla yüzde 10'a kadar arttırılabilmektedir.

Polis Bakım ve Yardım Sandığının bir yıl içindeki faaliyetlerinden ve iştiraklerinden elde ettiği net karın %40'ı kar payı olarak sandık ortaklarının aidat toplamı oranında hesaplarına eklenmektedir. Ortaklara emeklilik, maluliyet ve vefat yardımları için net karın %10'u ihtiyat fonuna ve %50'si yatırım fonu olarak sandık sermayesine dahil edilmektedir. Diğer taraftan süreç içerisinde üye olan personel sayısında dalgalanmalar söz konusu olmuştur. Bu durum da sandığın işleyişinde sıkıntılara sebebiyet vermiştir.

Son yıllarda oluşan dezenformasyon sonucu personel sayısı 45 binlere kadar düşmüş ve mevcut üyelerin de sosyal haklarında zedelenmeler meydana gelmiştir. POLSAN'ın gerek emeklilik yardımı gerekse maluliyet ve vefat yardımı yaptığı düşünüldüğünde emniyet teşkilatı mensupları ve aileleri için son derece önemli bir işlevi olduğu ortadadır.

Teklifle getirilen düzenlemeyle özellikle sandığın mevcut üyeleriyle ilgili bir düzenleme getirilmemektedir. Bu kişiler yine üye oldukları dönemde sandığın statüsü neyse ona tabi olmaya devam edeceklerdir. Ancak söz konusu madde kanunlaştıktan sonra Emniyet mensubu olarak çalışmaya başlayanlarla ilgili sandığa üyeliği zorunlu hale getirip mali olarak sürdürülebilir bir yapının kurulması amaçlanmaktadır.

BÜNYAN ÇİFTÇİSİNİN SIKINTISI MECLİS'TE

Teklifin 2 ncimaddesiyle arazi varlığı az olan küçük çiftçilerin desteklenmesi amacıyla ziraat odası üyelik aidatının belirlenmesiyle ilgili 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 20 nci maddesinde değişikliğe gidilerek asgari ücretin yüzde 2'si olan aidat alt sınırının yüzde 1'e düşürülmesi düzenlenmiştir.

Aidat üst sınırı çok yüksek olsa bile Birlik Yönetim Kurulu'nun takdir yetkisi geniş bulunduğundan pratikte yeni dönemde aidatları yükseltmeme/ sabit tutma, hatta ihtiyaç halinde indirim yapma imkanı bulunmaktadır. Ancak aidat alt sınırı, asgari ücretin yüzde ikisinin altında belirlenemediği için küçük çiftçiler için bu takdir yetkisi kullanılamamakta ve bu durum, tarımsal varlığı/arazi miktarı az olan küçük çiftçilerin aleyhine bir durum oluşturmaktadır.

Arazi varlığı az olan küçük çiftçilerin desteklenmesi ve bu olumsuzluktan kurtarılmak üzere daha düşük miktarda aidat belirlenebilmesi amacıyla söz konusu düzenlemeyi desteklemekteyiz.

Yine çiftçileri desteklemek kapsamında; söz konusu teklif vesilesi ile seçim bölgem olan Kayserimizin güzide ilçesi Bünyan'ın bölge çiftçilerinin bir sorununu dile getirmek istiyorum.

Bünyan, ekonomik anlamda tarımın ön planda olduğu bir ilçemizdir. Maalesef bu ilçemizde 4 yıl üst üste doğal afet meydana gelmiş, bölge çiftçimiz mağdur olmuştur. Tarım ve Orman Bakanlığı borcu olan çiftçilerin borçlarının %3,5 faiz oranı ile erteleneceğini açıklamış ancak Tarım Kredi Kooperatifi tarafından kullanılan krediler %33 gibi fahiş faiz oranı üzerinden yapılandırma kapsamına alınmıştır. Bazı çiftçiler ise tarım sigortasını kooperatiften yaptırmadığı gerekçesi ile yapılandırma kapsamına alınmamıştır.

Yöre çiftçisinin talebi bu mağduriyetlerinin giderilmesi adına üst üste meydana gelen doğal afetlerden zarar gören tarım bölgelerinde çiftçilerin tamamının kredi borçlarının %3,5 faiz oranı üzerinden yapılandırma kapsamına alınmasıgerekmekte ve borçların düzenli ödenebilmesi için yeniden üretime geçilebilmesi anlamında ana borcun %50'si oranında taahhütlü ek kredi imkanının tanınması bölgedeki çiftçilere büyük oranda fayda sağlayacaktır. İlçemiz Bünyan ekonomisinde tarımın ön planda olduğu bölgede çiftçilere desteğin iyileştirilmesi elzem olup doğal afetten kaynaklı maddi-manevi kayıpların iyileştirilmesi adına gerekli çalışmaların yapılması arzu edilmektedir. Bu hususta özellikle Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'nin ilgilerini beklediğimizi ifade etmek isterim.

ŞOFÖRLERİN SIKINTISI ÇÖZÜLSÜN

Teklifin 3 üncü maddesiyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa geçici madde eklenmiştir. Madde ile 2918 sayılı Kanun kapsamındaki fiiller için uygulanacak ceza tutarlarının 2019 yılında yeniden değerleme oranında artırma yapılmaksızın uygulanması öngörülmektedir.

Bildiğiniz gibi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunundaki ihlaller için her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan mutlak ceza tutarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılmaktadır.

Trafik cezaları elbette ki caydırıcı olmalıdır. Bu çerçevede yakın zamanda Gazi Meclisimizin çıkardığı 7148 sayılı Kanunla 24 farklı cezada ciddi artırımına gidilmiştir. Örneğin seyir halinde cep telefonu ile konuşanlara yönelik 108 TL olarak uygulanan idari para cezası 235 TL'ye çıkarılmıştır.

Her ne kadar idari para cezaları söz konusu olsa da cezaların işlenen fiillerle orantılı olması da ceza hukukunun temel ilkelerinden birisidir. Dolayısıyla trafik cezalarında geçtiğimiz ekim ayında yer yer yüzde yüzü aşan oranda bir artırıma gidilmişken üç ay sonra tekrar bir ceza artırımına gitmenin çok doğru olmadığı kanaatini taşıyorum. Aynı şekilde 2020 yılında bu cezalar yeniden değerleme oranında güncellenerek uygulanmaya devam edilecektir.

Teklifin 4 üncü maddesinde ise yıllarca birikmiş bir sorunun çözüme kavuşturulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda tanımlanan Boğaziçi öngörünüm bölgesi içerisinde belirlenen alanlarda, özellikle Beykoz ve Üsküdar'da yer alan taşınmaz maliklerinin de yapı kayıt belgesinden faydalanması öngörülmüştür. Burada, Milliyetçi Hareket Partisi olarak tek temennimiz ranta dayalı bir suiistimalin olmamasıdır.

İmar barışı kapsamında düzenlenen söz konusu koordinatların Boğaziçi sahil şeridinin ve boğazın korunmasından ödün verilmeden, boğaza zarar vermeyecek şekilde belirlenmesi son derece önemli ve hassasiyetle takip ettiğimiz bir konudur. Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki boğaza en yakın olan, sahil yolu ile deniz arasında kalan bölgeler bu düzenleme kapsamında yer almaması bu düzenlemenin var olan sıkıntıları gidermeye yönelik bir işareti olarak değerlendirilmektedir.

Teklifin 5 inci maddesiyle tebligat gecikmesinden kaynaklanan bir sorunun çözümü amaçlanmıştır. İstanbul şehir içi trafiğinin rahatlatılması amacıyla bazı araçların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçişi yasaklanmıştı. 2 Kasım 2016 tarihinden 1 Ocak 2019'a kadar olan zaman aralığında araç sınıfları itibarıyla söz konusu köprülerden geçmesi yasak olmasına rağmen geçenlere verilen idari para cezalarının tahsilatından vazgeçilmektedir.

Ayrıca, yapılan itirazlardan ve açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla tahsil edilen para cezaları ilgililere 28 Şubat 2019 tarihine kadar başvurulması halinde 29 Mart 2019 tarihine kadar ret ve iade edilmesi iyi niyetli vatandaşlarımızın mağduriyetini önlemiştir. Bu madde ile Milliyetçi Hareket Partimizin seçim beyannamesinde de söz verdiğimiz gibi şoför esnafına elimizden gelen desteği esirgemeyeceğimizi, emektar kardeşlerimize her daim sahip çıkacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum.

Teklifin 6 ncı maddesi ile kamuoyunda büyükşehir yasası olarak bilenen 6360 sayılı 14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici 1'inci maddesinin (15)'inci fıkrası kapsamında tüzel kişiliği kaldırılan köylere sağlanan bazı istisnalara süre uzatımı getirilmiştir.

Bu kapsamda Emlak Vergisi Kanununa göre alınması gereken emlak vergisi ile Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarına ilişkin istisna süresi ile bu yerlerde içme ve kullanma suları için ücretin en düşük tarifenin yüzde 25'ini geçemeyecek şekilde belirlenmesine ilişkin uygulama süresinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatılması teklif edilmiştir.

Ayrıca tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüşen beldelerde içme ve kullanma sularından alınacak ücretin, mevcut en düşük tarifenin yüzde 50'sini geçmeyeceğine ilişkin düzenlemedeki süre de 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatılmaktadır.

Sayın başkan, değerli milletvekilleri;

Milliyetçi Hareket Partisi olarak kanun teklifine desteklediğimizi belirtiyor, vatanımıza ve milletimize hayırlı olması temennisi ile hepinizi saygılarımla selamlıyorum." 
-----------------
Bildergebnis für tasdogan ersoy mhp

MHP'li Taşdoğan, Antep fıstığı üreticileri için prim desteği istedi

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Antep fıstığı üreticilerine verilen mazot ve gübre desteğinin arttırılması gerektiğini belirterek, "Çiftçinin üretimde ihtiyacı olan tarımsal aletlerin hibeleri de dahil destek çeşitliliği artırılmalı, damla sulama sistemi teşvik edilerek desteklenmeli, özellikle Antep fıstığına ürün prim desteği verilmelidir" dedi. 

MHP'li Taşdoğan, MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz ve MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Taşdoğan, Antep fıstığı üretiminde mazot ve gübre desteğinin ürün girdi maliyetlerine göre çok düşük olduğunu belirterek, ürün rekoltesinin bilinememesinden dolayı spekülatif söylemlerin arttığına, ürüne destek verilmediğinden ürünlerin kayıt altına alınamadığına ve fiyat istikrarsızlığının arttığına işaret etti.

Taşdoğan, "Mazot ve gübre desteği arttırılarak çiftçinin üretimde ihtiyacı olan tarımsal aletlerin hibeleri de dahil destek çeşitliliği artırılmalı, damla sulama sistemi teşvik edilerek desteklenmeli, özellikle Antep fıstığına ürün prim desteği verilmelidir. Sektörün orta ve uzun vadede çözüm bekleyen birçok sorunları vardır. Bunların başındaki en acil sorun ürün prim desteği verilmemesidir.

Ürün prim desteği verilmemesi sadece üretimin düşmesine değil, kayıt dışılığın artmasına, kayıt dışılığın artması ise hem fiyat istikrarsızlığına hem de devletin stopaj ve Bağ-Kur gelirlerinden yoksun kalmasına neden olmaktadır" dedi.

Antep fıstığı üreticilerinin sorunlarının tespit edilmesinin ve gereken önlemlerin alınabilmesinin önemine dikkat çeken Taşdoğan, "Milletin efendisi dediğimiz çiftçilerimiz, köylülerimiz Antep fıstığına devlet desteği bekliyor. Verilecek bu destek, Antep fıstığı tarımının sürdürülebilirliğini sağlayacak, üretimde kaliteyi arttıracak, gelirin tüccara değil tabana yayılmasını sağlayacak önemli bir aşamadır" ifadelerini kullandı.

Taşdoğan, yanında getirdiği Gaziantep işi bakır kaptaki Antep fıstığını gazetecilere ikram etti.Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer EKONOMİ Haberleri

Başlık Tarih
 
Mesleki eğitimde okul-sanayi işbirliği artırılmalıdır21 Ağustos 2021
Baki Ersoy'dan mobilyacılara destek18 Temmuz 2021
YÜKSEK DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA İRADESİ HER TÜRLÜ TAKDİRİN ÜZERİNDEDİR15 Temmuz 2021
Sürdürebilir turizm, sürdürebilir çevre ile mümkündür14 Temmuz 2021
"Hatay salçası küresel markalara kurban edilmemeli"01 Temmuz 2021
ÖREN’DE BU YIL TURİZM PATLAMASI YAŞANACAK27 Haziran 2021
Fendoğlu, çiftçilerin sorunlarını dile getirdi24 Haziran 2021
Alıcık'tan, Çerçioğlu'nun "esnafa destek" konusundaki sözlerine eleştiri22 Haziran 2021
"ÇİFTÇİ GİRDİ FİYATLARINA YETİŞEMİYOR"10 Haziran 2021
Yem fiyatları düşürülmelidir08 Haziran 2021
ERSOY ÇİFTÇİNİN SESİ OLDU03 Haziran 2021
Kalaycı: Çiftçilerimize destek paketi çıkarılmalı02 Haziran 2021
Öztürk, esnafımızı daha güçlü desteklemeliyiz 06 Mayıs 2021
Besicilik ve Süt Hayvancılığı yapanların elinden tutalım29 Nisan 2021
Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda ...28 Nisan 2021
Fındığın Karadeniz Bölgesi ve Ülke Ekonomisine Katkısı 28 Nisan 2021
Öztürk TBMM’de Kırıkkaleli esnafın sesi oldu28 Nisan 2021
Fendoğlu ve Gürkan sanayi esnaflarının sorunlarını dinledi17 Nisan 2021
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ...15 Nisan 2021
BAYRAM İKRAMİYESİ TALEBİMİZİN HAYATA GEÇMESİ ZARURİ OLMUŞTUR13 Nisan 2021
PANDEMİ’DE EKONOMİYE BİR KATKI’DA AKSOY AİLESİNDEN09 Nisan 2021
"Tokat ekonomisi için hayati önem taşıyan yolda çalışmalar durdu"08 Nisan 2021
Fendoğlu esnaflara Covid-19 aşısında öncelik tanınmasını istedi31 Mart 2021
Geçici Orman İşçilerine MHP'li Ersoy'dan destek03 Mart 2021
Kaşlı esnaf sorunlarını Meclis'e taşıdı, önerge sundu03 Mart 2021
"Cumhur İttifakı'nın hedefi daha güçlü Türkiye"03 Mart 2021
MKE’nin 2021 yılı yatırımlarını sordu01 Şubat 2021
'İş yeri̇ sahiplerinin mağduri̇yeti̇ni̇ gidereceğiz'29 Ocak 2021
SAZAK ÇİFTÇİNİN DERDİNE 27 Ocak 2021
ENERJİDEN DAHA FAZLA YARARLANMAK18 Ocak 2021
Göngüralp’ten ekmek zammına tepki13 Ocak 2021
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM10 Ocak 2021
Türkiye finansal istikrarı sağlayacaktır18 Aralık 2020
Sancaklı: Türkiye'de bir tek siz mi varsınız?17 Aralık 2020
Tarıma ve Tarım işçisine verilen önem artırılmalı.... 11 Aralık 2020
Fendoğlu, esnafların taleplerini bakan Elvan'a iletti10 Aralık 2020
"Bütçe Kanun Teklifini destekliyoruz"07 Aralık 2020
Uyar Madencilik mağdurlarının tazminatları ödenmelidir03 Aralık 2020
Ticaret Hacminin artırılmasına yönelik soru önergesi02 Aralık 2020
Osmanağaoğlu; Ulaştırma ve Altyapı Bakanına İzmir Yatırımlarının Akıbetini Sordu20 Kasım 2020
Kalyoncu tarım bütçesini değerlendirdi06 Kasım 2020
Çiftçi, köylü ve esnafın kredi borçları da yapılandırma kapsamına alınmalı04 Kasım 2020
Bahçeli'den İzmir depremi sonrası geçmiş olsun mesajı30 Ekim 2020
Yalçın’dan CHP’ye tepki: Millet, siyaset uğruna ...29 Ekim 2020
Pamuk destekleme politikalarının . . . 05 Ekim 2020
MHP'den modern tarım çağrısı18 Eylül 2020
"Her esnaf kardeşimiz Ahi Evren'in bize emanetidir"18 Eylül 2020
Geçmiş ekonomisinin dervişleri; 'Ahiler'17 Eylül 2020
Başkan Karapıçak:  Gerçek yatırımcının önü açılmalı03 Eylül 2020
MHP Heyeti, Giresun afet bölgesine derhal intikal etti27 Ağustos 2020
MHP heyeti afet bölgesinde24 Ağustos 2020
Lütfi Kaşıkçı, zeytin ve pamuk üretimi ile ...21 Ağustos 2020
Bulut, çiftçilerin sulama sorununa dikkat çekti06 Ağustos 2020
"İndirimli tarifeler uygulanmalı"03 Ağustos 2020
Çiftçilerin Borçları Ertelensin11 Temmuz 2020
İşçinin ekmeğine dokunmayın26 Haziran 2020
BÖYLE GİDERSE ÇİFTÇİLİK BİTECEK !26 Haziran 2020
MEHMET TAYTAK'IN BASIN TOPLANTISI23 Haziran 2020
"Aracılar değil, toprağa alın teri döken çiftçiler kazanmalıdır"21 Haziran 2020
“ÇİFTÇİLERİMİZ PERİŞAN OLDU”19 Haziran 2020
Çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi ...17 Haziran 2020
TARIMIN STRATEJİK ÖNEMİNİ KORONAVİRÜS SALGINI BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYMUŞTUR 17 Haziran 2020
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, MERSİN’İ OLUMSUZ ETKİLEMEKTEDİR09 Haziran 2020
MHP’li Varlı, üreticilerin yanında!06 Haziran 2020
"Çiftçilerimizin zararı acilen karşılanmalıdır"26 Mayıs 2020
‘’Korona esnafı daha fazla vurdu, kamu borçları seneye ertelensin’’11 Mayıs 2020
Muzlar çürümeye terk edilmemelidir08 Mayıs 2020
"Esnafın nefes alması mutlaka sağlanmalıdır"06 Mayıs 2020
Çiftçilerimiz yalnız ve sahipsiz değildir06 Mayıs 2020
"Sicil affının mutlaka gelmesi gerekiyor"02 Mayıs 2020
Esnafa Sicil Affı Getirilsin, Kolay Kredi İmkânı Verilsin25 Nisan 2020
Kaşıkçı çilek üreticileriyle bir araya geldi21 Nisan 2020
Yücel Bulut'tan süt açıklaması14 Nisan 2020
İLK GÜNDEN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ10 Nisan 2020
Van'da ekmeğe, koronavirüs zammı28 Mart 2020
MHP muhtaç ailelerin yardımına koştu26 Mart 2020
Karataş'tan fırıncılara tepki18 Mart 2020
“Üreticinin meselesi hepimizin meselesi” 29 Şubat 2020
Ayşe Sibel Ersoy’dan “Apiterapi” önergesi .21 Şubat 2020
“Sicil affı mutlaka çıkarılmalı”20 Şubat 2020
Depremzedelerin fatura talebini Meclise taşıdı19 Şubat 2020
Kalaycı: "Konya Metro'ya hızla kavuşacak"14 Şubat 2020
Fendoğlu, depremzede esnafa sicil affı istedi12 Şubat 2020
MHP'den yüksek konut fiyatları için araştırma önergesi24 Ocak 2020
HAKSIZ REKABET ORTADAN KALDIRILSIN16 Ocak 2020
Devlet memurunu tahkir etmek, devleti tahrip etmektir08 Ocak 2020
MHP’li Varlı zarar gören alanları inceledi03 Ocak 2020
Esin Kara, çiftçinin Tarım Kredi'ye borçlarını sordu31 Aralık 2019
“SULAMA BİRLİKLERİNİN BORÇLARI AFFEDİLMELİ”21 Aralık 2019
Kayıt dışı ekonomide yeni tedbirler alınmalı20 Aralık 2019
"Ara eleman sorunu çözülmeli"19 Aralık 2019
3600 ek gösterge beklentileri yerine getirilmeli18 Aralık 2019
2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri09 Aralık 2019
EMD’den ‘30.Yaş’ kutlaması.08 Aralık 2019
Karakaya: KİT'ler ya asli görevlerini yapacaklar05 Aralık 2019
BÜTÇE VE ÖTESİ 02 Aralık 2019
EKONOMİMİZİ ÇÖKERTME GİRİŞİMLERİ ETKİSİZLEŞTİRMİŞTİR28 Kasım 2019
Matikçi değil yüzde 99’u gerçek emekçi08 Kasım 2019
İşçilere kıymaktan vazgeçin31 Ekim 2019
TMMOB çalışanlarının kesintileri ile ilgili soru önergesi11 Ekim 2019
Pamukta beklenmedik rekolte ve fiyat düşüklüğünün, ...03 Ekim 2019
"Devletimiz bu yaraları saracak güce ve şefkate sahiptir"23 Temmuz 2019
Sadir Durmaz'dan işçi kıyımına tepki! 19 Temmuz 2019
"Amacımız bağcıyı dövmek değildir"10 Temmuz 2019
“Dağ fare doğurdu!”30 Haziran 2019
"Konya YHT Garı ne zaman açılacak"28 Haziran 2019
Taytak, yumurta üreticilerinin sorunlarını TBMM'ye taşıdı22 Haziran 2019
İZMİR ENERJİSİNİ YENİLİYOR 31 Mayıs 2019
"Kazandığımız Belediyelerde Bütçeleme Faaliyeti Başlatacağız"09 Mart 2019
Taşdoğan, Adıyaman'ın sorununu meclise taşıdı.09 Şubat 2019
Taşdoğan'dan Bakan Pakdemirli'ye Soru Önergesi08 Şubat 2019
Afyon’da Hayvancılık Kontrol Noktası kurulsun17 Ocak 2019
Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği Talebi11 Ocak 2019
Vergi Ödemenin Kul Hakkı ve Milli Ödev 28 Aralık 2018
Karayolu Taşımacılığı İçin Gerekli Belge Fiyatları Çok Yüksek 24 Aralık 2018
MHP’den asgari ücret açıklaması!21 Aralık 2018
“AYRIM SON BULMALI”19 Aralık 2018
“MHP’nin Sözü Senettir”11 Aralık 2018
Bütçe Millet Malıdır, Beytülmaldır .11 Aralık 2018
İP, EYT SORUNUNU TIKIYOR05 Aralık 2018
Mücadele sahtekarları03 Aralık 2018
MEZUN ÇOK, İSTİHDAM YOK!29 Kasım 2018
Taytak, Pancar Üreticisinin sorunlarını bakana sordu27 Kasım 2018
Yerli ve milli üretimimiz yok olmaktadır. 20 Kasım 2018
SURİYELİLERİN ODA VE BORSA YÖNETİCİLİĞİNİN ÖNÜNÜ KESEN YASA TEKLİFİ19 Kasım 2018
Kadro alamayan taşeron işçiler Gündeme Alınmalı 14 Kasım 2018
ŞEHİT, GAZİ VE YAKINLARINA . . . 12 Kasım 2018
MHP'li Durmaz: "Güvenli Bir Gelecek İnşası En Büyük Hedefimizdir"08 Kasım 2018
MHP'den Mevduat Önerisi08 Kasım 2018
MHP’Lİ AKÇAY ZEYTİN ÜRETİCİLERİNE DESTEK İSTEDİ07 Kasım 2018
Karataş'dan, Aydın'a Destek07 Kasım 2018
"Kayseri Milli Savunma Üretimi Konusunda Sembol Olmaya Aday Bir Şehrimizdir"02 Kasım 2018
MHP’den EYT açıklaması29 Ekim 2018
Fendoğlu'ndan Eyt Değerlendirmesi28 Ekim 2018
"ASKIDA EKMEK PROJESİ"26 Temmuz 2018
BATAKLIĞI BIRAKIP SİVRİSİNEKLERLE UĞRAŞMAK05 Temmuz 2018
Reformlar ittifak ruhu içerisinde devam edecek01 Temmuz 2018
"ÜRETEN BİR TÜRKİYE OLMALI" 21 Haziran 2018
"Bizim 24 Haziran'dan Sonra Önceliğimiz Ekonomi"10 Haziran 2018
"Enflasyon Merkez Bankasının yalnız başına çözeceği bir mesele değil"05 Haziran 2018
"Kadro Alamayan Taşeron İşçilerin Feryadı Duyulmalı"14 Mayıs 2018
GEÇİMLE İLGİLİ SIKINTILAR VAR 10 Mayıs 2018
“EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR MAĞDUR EDİLMEMELİ”06 Mayıs 2018
“İmar Ve Mülkiyet Sorunlarının Çözülebilmesi İçin” Kanun Teklifi 05 Nisan 2018
PROJELERİN BİR AN ÖNCE BİTİRİLMELERİ GEREKİYOR28 Mart 2018
"Çiftlik Bank" Araştırma Önergesi 27 Mart 2018
Kanun tasarısı KDV sistemindeki çarpıklığı düzeltmiyor23 Mart 2018
'TÜRKİYE'DE ŞEKER ÜRETİMİ MUTLAKA OLMALI'11 Mart 2018
Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinde acele edilmemeli09 Mart 2018
MHP'Lİ KARAKAYA, SULAMA BİRLİKLERİNE TERCÜMAN OLDU07 Mart 2018
"2023’e Doğru Türkiye’nin Kalkınma Perspektifi”06 Mart 2018
Afyonkarahisar MHP'den İmza Kampanyasına Destek01 Mart 2018
KÖYLÜLER, ÜRETKEN, ÇALIŞKAN VE KAHRAMANDIR25 Şubat 2018
MHP Yozgat Şeker Fabrikası Satışını TBMM Gündemine Taşıdı.24 Şubat 2018
Türk Şekeri Tehdit Ediliyor22 Şubat 2018
Çorum ortalamanın çok altında kaldı22 Şubat 2018
KENTSEL DÖNÜŞÜM RANTSAL DÖNÜŞÜME KURBAN EDİLEREK VATANDAŞLARIMIZ MAĞDUR EDİLMEMELİDİR! 21 Şubat 2018
'VATANDAŞIN YAŞAYACAĞI KARGAŞANIN ÖNÜNE GEÇİN'20 Şubat 2018
Taksici Esnafımızın Helal Lokmasıyla Oynayan UBER Ülkemizde de Yasaklanacak mı?13 Şubat 2018
ÜLKEMİZİN FOTOĞRAFI BUDUR 26 Aralık 2017
MHP'den Gemlik Belediyesi'ne Tepki 21 Aralık 2017
TÜRK FINDIĞI YABANCI TEKELLERE TESLİM EDİLDİ 21 Aralık 2017
MHP’den Ak Belde AŞ.vergi borcu nedeniyle ihalelere giremiyor !20 Aralık 2017
TARIM, MİLLİ GÜVENLİK SEKTÖRÜDÜR 19 Aralık 2017
MHP'den 'Bütçe' Eleştirisi19 Aralık 2017
YERLİ MALI DEMEK, MİLLİ ÜRÜN DEMEKTİR.18 Aralık 2017
ÇALIŞANLARIN TAMAMI MUTSUZ18 Aralık 2017
Taşeronlar...17 Aralık 2017
TÜRK METAL SENDİKASI İŞÇİLERİNİN YANINDAYIZ15 Aralık 2017
MHP'den 'büyüme' eleştirisi15 Aralık 2017
Devletimiz Büyüktür. Devlete Düşen Hak Ve Hakkaniyettir, Adalettir13 Aralık 2017
"Kurumlar lego değildir"11 Aralık 2017
'TÜRK MİLLETİ HAFIZASI OLAN BİR MİLLETTİR'11 Aralık 2017
MEVSİMLİK İŞÇİLER DE KADROYU HAK EDİYOR 09 Aralık 2017
'Çiftçi ve köylü çok zor durumdadır'07 Aralık 2017
"2017 Yılında Asgari Ücret Enflasyona Yenilmiştir." 06 Aralık 2017
MHP'DEN MECLİSE TEKLİF06 Aralık 2017
'Büyüme Kortizonlu'05 Aralık 2017
Hayvancılık, Tarımsal Üretimin Amiral Gemisidir01 Aralık 2017
“YETMEZ AMA EVET” KABİLİNDEN… 30 Kasım 2017
MHP'li Karakaya: Kooperatifçilik sahipsiz22 Kasım 2017
TARSİM'in Dolandırıldığı Doğru mu?17 Kasım 2017
'HÜKÜMET TARAFINDAN TAŞERON İŞÇİLERE VERİLEN SÖZ YERİNE GETİRİLMELİDİR'16 Kasım 2017
'TÜTÜN İTHALATI OLMASIN, ÜRETİME DESTEK VERİLSİN'16 Kasım 2017
Afetten sonra vatandaşlarımızın yanında olamayacaksak ...16 Kasım 2017
"4 bin 995 geçici cami görevlisinın durumu ne olacak"16 Kasım 2017
Ekmek fiyatları açıklandı16 Kasım 2017
MHP Antalya Afet Bölgesinde15 Kasım 2017
'MADEN RUHSATI ÇOK, SAHADA ÜRETİM YOK'15 Kasım 2017
ASGARİ ÜCRETLİ AÇLIK SINIRININ ALTINDA14 Kasım 2017
'İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ŞARTLARI İNSANLIK DIŞIDIR'14 Kasım 2017
MHP'li Karakaya’dan Adana çağrısı12 Kasım 2017
Ekonomi büyüdükçe işsizlik artıyor12 Kasım 2017
Buğday üreticisi 20 milyar kaybetti11 Kasım 2017
“GEREKÇE BAŞTAN SAVMA YAZILMIŞ”10 Kasım 2017
'ASGARİ ÜCRETLİNİN ÜCRETİNİN TELAFİ EDİLMESİ DOĞRU BİR YAKLAŞIMDIR AMA YETERLİ DEĞİLDİR'09 Kasım 2017
MHP’Lİ AKÇAY’DAN ÜZÜM ÜRETİCİLERİNE MÜJDE09 Kasım 2017
MHP’Lİ AKÇAY’DAN AKARYAKIT ZAMLARI DEĞERLENDİRMESİ09 Kasım 2017
'ÜZÜM ÜRETİCİLERİNİN SORUNLARIYLA İLGİLİ MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMALIDIR'06 Kasım 2017
MHP'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun teklifi06 Kasım 2017
MHP'li Usta: Sonuç tam bir fiyasko05 Kasım 2017
Hükümetin, çalışanlara ve emeklilere de kesenin ağzını açmalı03 Kasım 2017
"Durumumuz 2002 yılından bile daha kötü"03 Kasım 2017
Tarladaki traktörden, neden vergi alınıyor?02 Kasım 2017
Kamu Kendine Çeki Düzen Vermelidir 27 Ekim 2017
“Afetzede üreticilerin Borçlarını yapılandırın”26 Ekim 2017
ÖZEL STATÜ TAŞERON İŞÇİLERİN SORUNUNU ÇÖZMEZ25 Ekim 2017
'MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL’IN BEYANI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'20 Ekim 2017
HÜKÜMETİN TASARRUFA GİTMESİ GEREKLİ..19 Ekim 2017
Hükümete Adana Çağrısı09 Ekim 2017
FINDIĞI KONUŞMAK İÇİN HEP GEÇ KALINIYOR 08 Ekim 2017
Taşerona Kadro Konusu Acilen Düzenlenmeli; 06 Ekim 2017
"Rekabet gücümüz yok"01 Ekim 2017
Ekonomi Yönetimindeki, Algı Yanılması mı, İllüzyon mu, Halüsinasyon mu ?07 Ağustos 2017
MİLLİ GELİRİN ADİL ŞARTLARDA, HAKKA VE HUKUKA UYGUN PAYLAŞILMALIDIR 01 Ağustos 2017
Hükümet Yanlış Bir Yoldadır.31 Temmuz 2017
FINDIK ÜRETİCİSİ MAĞDUR EDİLMESİN!26 Temmuz 2017
Gelin Görün Yaşayın! Muğla Çok Güzel25 Temmuz 2017
MHP GENEL SEKRETERİ İSMET BÜYÜKATAMAN'DAN AÇIKLAMA24 Temmuz 2017
TÜRK TELEKOM’DA BÜYÜK ZARAR KAPIDA17 Temmuz 2017
Karakaya: “Adana afet bölgesi ilan edilsin”11 Temmuz 2017
"Dünyada Suç, Bizde Serbest03 Temmuz 2017
"Maalesef Hükümet, Dimyat'a Pirince Giderken Evdeki Bulgurdan Olacağının Farkında Değil."30 Haziran 2017
YENİ BİR RANT MI?18 Haziran 2017
Elektrik abonelerinden TRT payı kaldırılmalı16 Haziran 2017
HASAT BAŞLADI FİYAT HÂLÂ YOK14 Haziran 2017
AKP Tarımı Bitirdi12 Haziran 2017
Tasarı geçerse kırmızı et gibi zeytin ithal ederiz 08 Haziran 2017
Sanayi ve Üretime Destek Tasarısı Genel Kurul'da07 Haziran 2017
MHP’li Karakaya, üreticinin sesi oldu 05 Haziran 2017
Tıbbi Atıkların Bertarafı Çok Önemli 02 Haziran 2017
MHP’li Usta, Meclis’te ‘Çay’a Değindi31 Mayıs 2017
Elektrikte Kayıp Kaçak Tepkisi31 Mayıs 2017
MHP'li Tanrıkulu'ndan, 'Zeytincilik Yasası' tepkisi 31 Mayıs 2017
İNŞAATLAR DURMA TEHLİKESİNDE 30 Mayıs 2017
"Fiyatı Erken Açıklayın, İthalat Yapmayın"29 Mayıs 2017
Çiftçilerin feryadına kayıtsız kalınmamalı14 Mayıs 2017
Türkiye'de 2 milyon 700 bin hane yardımla yaşıyor04 Mayıs 2017
Enflasyon canavarı zammı 4 ayda yuttu 04 Mayıs 2017
Pozitif Gündemle Bir Yol Haritası Hazırlanmalı 21 Nisan 2017
Enflasyon canavarı vatandaşın paçasını yakalamış durumda03 Nisan 2017
MHP’Lİ ÖZTÜRK TAŞERONA KADROYU SORDU28 Mart 2017
Turizmde borç yapılandırması ve akıllı teşviklere ihtiyacımız var 28 Mart 2017
Türkiye kaybederse Avrupa kaosa gider22 Mart 2017
HaremGebze hattı minibüs esnafının sorunları bir an önce çözülmeli'.,21 Mart 2017
Türkiye yüksek enflasyona yenik düştü04 Mart 2017
Çiftçimiz borç ekip faiz biçmekte22 Şubat 2017
MHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ YÖNTER'İN BASIN TOPLANTISI...15 Şubat 2017
Varlık Fonu çare değil08 Şubat 2017
“Elektrik ve su faturalarındaki soygun da önlensin!”06 Şubat 2017

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH