Ana Sayfa > MEDYA VE BASIN

Bugünün “Artin Kemalleri” Ziya Gökalp’e niçin saldırıyor?
07 Ocak 2019
Bu haber 381 kez okundu
Ziya Gökalp, “Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir, Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir.” Diyen adamdır.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

Mehmet Ziya Gökalp (23 Mart 1876-25 Ekim 1924), Türk milletinin, Türk düşünce hayatının son yüz yılına damgasını vurmuş en önemli bir isimlerden birisidir. Ülkenin ve devletin en çalkantılı döneminde yaşamış, çocukluğu ve ilk gençlik yılları Anadolu’nun önemli bir merkezi olan Diyarbakır’da geçmiş, aileden iyi yetişmiştir. Hayatı, iç dünyası bakımından da yaşadıkları açısından da çalkantılarla doludur.

Ziya Gökalp, çözülen, dağılan bir imparatorluğun son dönemini şekillendiren İttihat ve Terakki’nin bütün milli politikalarının arkasındaki birkaç önemli isimden birisidir. Tarih onun omuzlarına, sosyoloji, tarih, kültür ve halk bilim birikimiyle milleti yeni bir yüzyıla hazırlama gibi önemli bir sorumluluğu yüklemiştir.

Onun bu yönlendirici kişiliği Cumhuriyet’in kuruluşu sürecine de damga vurmuştur. Daha Mütareke ortamındaki belirsizlik içinde Bekirağa Bölüğü’nde tutuklu iken ümitsizliğe kapılanlara “Mustafa Kemal Paşa’ya dikkat ediniz” diyecektir.

Babasının vasiyetine uyarak Namık Kemal’in “vatan ve hürriyet” yolundan yürüyecek, o yolu Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Mustafa Kemal Atatürk’e bağlayacaktır. Cumhuriyeti yapılandıran ne kadar inkılap varsa fikri anlamda arka planında Ziya Gökalp vardır dersek abartmış olmayız. 1924 Anayasası, Medeni Kanun çalışmaları, kadın hakları, Cumhuriyet Halk Fırkası’nın programı (9 İlke), yönetim şeklinin cumhuriyet olarak belirlenmesi, irade-i milliye kavramı, iktisat politikası tercihi, sade Türkçe, Türkçe Hutbe, Türkçe Kur’an (Meal), Türkçülük, Halkçılık, laiklik ilkesi, eğitim, dil ve tarih politikalarının belirlenmesi gibi pek çok konu onun imzasını taşımaktadır.

Atatürk’ün, “bedenimin babası Ali Rıza Efendi, hislerimin babası Namık Kemal, fikirlerimin babası ise Ziya Gökalp’tır” şeklindeki sözleri bu açıdan önemlidir. Bütün bu nedenlerle Ziya Gökalp, “Cumhuriyete Ruh Veren Adam”dır.

Takipçisi olduğu Vatan ve Hürriyet Şairimiz Namık Kemal gibi çok genç bir yaşta, 48 yaşında vefat etmiştir. 48 yıla çok şey sığdırmıştır. Özellikle gençlerimizin onun hayatını ve eserlerini altını çizerek okuması lazımdır. Çünkü Ziya Gökalp’i anlamak demek, Osmanlı Devleti’nin çok büyük derslerle dolu olan son yarım yüzyılını ve genç Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş süreci ile temel esaslarını anlamak demektir.

Ziya Gökalp bir başka bakımdan da önemlidir. Onun etrafında sağlığında dahi yürütülen bir tartışmadan hareketle şunu ifade etmeliyiz ki, Türkiye’de Prens Sebahattin’den sonra ikinci sosyolog olan, liselere ve üniversiteye ilk sosyoloji derslerini koydurtan Ziya Gökalp, millet olarak kardeşliğimizin, milli birlik ve bütünlüğümüzün sosyolojik araştırmalarını da yapmıştır. Soyca “Türk” olan Ziya Gökalp, “Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir, Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir.” Diyen adamdır.

Ziya Gökalp, 23 Mart 1876 tarihinde Diyarbakır’da doğmuştur. Asıl adı Mehmet Ziya’dır. Babası Diyarbakır’da Evrak Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Vilayet İdare Meclisi Üyeliği, vilayetin resmi gazetesi olan “Diyarbekir Gazetesi” başyazarlığı gibi görevlerde çalışmış bulunan Mehmet Tevfik Efendi’dir. (1851-1890). Annesi Zeliha Hanım’dır. (1856-1923). Gökalp’in babası ve kendisi Diyarbakır’da önceleri “Müftüzade”, sonraları ise “Tevfikefendizade” lakapları ile anılmıştır.

Ülkemizde Ziya Gökalp’e yönelik saldırılar zaman zaman alevlenmektedir. Yıllardır “Kürtçü ve bölücü” çevrelerin yaptıkları saldırılara son günlerde “Fesli Kadir” de katılmıştır. Ona saldıran ve onu yıpratmaya çalışan her kesimin niyeti ve amacı başka olmakla birlikte; bütün bu kesimlerin “Türklük” ve “Türk milleti” ile sorunları olan çevreler olduğunu söyleyelim. Esasında Ziya Gökalp’in çok da uzun olmayan (48 yıl) hayatı incelendiği zaman görülmektedir ki, aynı çevrelerin ideolojik, fikri uzantıları Ziya Gökalp ve onun düşünceleri ile sağlığında da uğraşmışlardır. Bugünkü tartışmaları o saldırıların devamı olarak görmek lazımdır. Bu seri yazımızda önce saldırıların geçmişine bakacağız, sonra da kendi dilinden gerçekleri yazacağız.

Yaşadığı Dönemde Gökalp’e “Kürt” Diye Saldıranlar

Cumhuriyete Ruh Veren Adam: Ziya Gökalp” (Halk Kitabevi, İstanbul, 2018) isimli kitabımızda ortaya koyduğumuz gibi; Ziya Gökalp’in ailesi hakkında bilgi veren ana biyografik kaynaklar, nüfus belgeleri, aile fertlerinin anlatımları ve bizzat Gökalp’in kendi yazdıkları, Ziya Gökalp’in soyca Türk olduğunu göstermektedir. Buna rağmen, özellikle bazı konular gündemde tutularak, siyasi muhalifleri ve bazı Kürtçü-bölücüler tarafından Ziya Gökalp’in “soyca Kürt olduğu, kendisinin de önceden bu bilinçte bulunduğu, sonradan Türklük meselesine ilgi duyduğu,” gibi hiçbir bilimsel bilgi ve belgeye dayanmayan görüşler ortaya atılmıştır. Hatta bu görüşleri hakaret derecesine çıkararak Ziya Gökalp’e, “dönek, nankör, Kürtlükten caydı, kendi kimliğini inkâr etti, inkârcı bir tutum geliştirdi vb.” pek çok şey yakıştırılmıştır.

İşin ilginç olan tarafı, Ziya Gökalp’e “bu adam Kürt’tür” diyenler de, “Ziya Gökalp Kürtçülükten caymış” diyenler de bunu Türkçü Ziya Gökalp’i özellikle Türk Ocaklı gençlerin gözünden düşürmek ve Türkçülük hareketine zarar vermek amacıyla yapıyorlardı. Bunlar arasında geleceklerini yabancıların menfaatlerine sarılmakta görenler, İttihat ve Terakki karşıtları, geleneksel İslamcılar, kaderlerini dönemin Kürt ayrılıkçı hareketlerine bağlayanlar ve herhangi bir nedenle onu sevmeyenler gibi çok geniş bir yelpazeye yayılmış insanlar vardı.

 Celal Nuri (İleri)

Bunlardan birisi Celal Nuri’dir. Le Jeun Turc, Le Courrier d’Orient gibi Fransızca gazetelerin yanı sıra İkdam, Ati, İleri gibi çok sayıda Türkçe dergi ve gazetelerde binlerce yazısı; Türkçe, İngilizce kitapları yayımlanan gazeteci ve düşünür Celal Nuri Bey (İleri, 1877-1938) son Osmanlı Mebusan Meclisi’ne ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne milletvekili seçilmiş bir siyaset adamıydı.

Ziya Gökalp, 30 Ocak 1919’da İstanbul Üniversitesi’ndeki (Darülfünun) dersi sırasında tutuklanarak Bekirağa Bölüğü’ne götürülüp, “asayişi bozmak, Ermenilere zorbalık” suçlarından dolayı Mustafa Nazım Paşa’nın başkanlık yaptığı Divan-ı Harb-i Örfi’de (Sıkıyönetim Mahkemesi) İttihatçı lider kadrosuyla birlikte yargılanmıştır. Celal Nuri böylesine sıkıntılı bir dönemde, Gökalp’in tutuklanmasından hemen üç gün sonra 2 Şubat 1919’da Ati Gazetesi’nde şunları yazıyordu:

Üniversite profesörlerinden, Türkçülük akımı çömezi Sayın Bay Ziya Gökalp’in tutuklandığını gazeteler yazdılar. Demek ki, adı geçen yüksek profesör de ileri gelen İttihat ve baskı yönetimcileri gibi yargılanacak ve belki de hüküm giyecek.

Efendim, ‘Gökalp’ gibi yadırganan bir adla ün bulan Diyarbakırlı Bay Ziya ismindeki kişi, bazı sinir ve akıl hastalıklarına tutkun bir insandır. Lamburozo ve Garo Falo gibi, İtalya’da Antropoloji Kriminel Okulu’nu kuran bilginler sağ olsalardı, adı geçeni inceleyip kuramlarını bir kat daha belgelemiş ve doğrulamış olurlardı.

Kürtçülükten cayan Ziya Gökalp önceleri silik bir kişilik iken İttihat ve Terakki’nin Selanik’te toplanan Kongresi’nden sonra ona durup dururken bir öncülük hevesi ârız oldu (geldi). Buna, bulaşıcı bir hastalık örneği denilebilirdi. Mehmet Ziya adını bırakmış, ‘Gökalp’ takma adını almıştı. Kürtçülükten caymış, Türk (vavlı), Türk, Türkçü, Turancı, Başkırtçı, Özbekçi, Harzemci ve benzerleri olmuştur. Şimdiye dek gelip geçmiş devletlerin tarihinde hiçbir zaman böyle bulaşıcı bir hastalık örneğine hiçbir zaman rastlanmamış olmalıdır.

Ziya Gökalp, yargılamaların devam ettiği bir sırada 26 Mayıs 1919 günü 67 kişi ile birlikte Malta’ya götürüldü. 19 ay 8 gün süren sürgün hayatı 19 Mayıs 1921’de İstanbul’a gelişi ile bitti. Bu sürgün hayatı sırasında da tezviratlar devam etmiş, Gökalp’in asla kabul etmediği “Kürtlük” isnatları yazılıp çizilmeye devam etmiştir.

 Ali (Artin) Kemal

Bunlardan en ağırı “Artin Kemal” olarak bilinen Peyam-ı Sabah Gazetesi yazarı Ali Kemal tarafından yapılmıştı. Ali Kemal yazılarında, Mütareke dönemi ve Milli Mücadele’nin o çok sancılı günlerinde İttihat ve Terakki ileri gelenlerine, özellikle milli kuvvetlere karşı tüm gücüyle saldırıyordu. Türk milletinin istiklali için kanını dökenlere “başkaldıran” ve “azgın” diyor, küfürler savuruyordu.

Milli bilinçten yoksun olan bu adam, Kurtuluş Savaşı’nın sonlarında, Beyoğlu’ndaki bir berberde tıraş olurken “alınıp” yargılanmak üzere Ankara’ya götürülürken İzmit’te halk tarafından linç edilecekti.

Ziya Gökalp ile uğraşmaktan adeta zevk duyan Ali Kemal (1867-1922), Mülkiye öğrenimi görmüş, uzun süre yurtdışında kalmış bir gazeteci, yazar ve siyasetçiydi. Kurtuluş Savaşı başlarken Damat Ferit Paşa kabinelerinde maarif ve dahiliye nazırlıklarında bulunmuş ve Mustafa Kemal Paşa eyleminin (Kuva-yı Milliye hareketinin) yasadışı olduğunu ilan eden genelgelerin altına imzasını atmıştı. Bununla da yetinmeyen Ali Kemal, basın yaşamındaki ortağı Ermeni olduğu için “Artin Kemal” diye biliniyordu. “Peyam” ve “Sabah”ın birleşmesiyle “Peyam-ı Sabah” adını alan gazetesinde Mustafa Kemal Paşa’yı “maskaralıkla” nitelemiş (7 Mayıs 1920), Kurtuluş Savaşımızdan söz ederken “yalancı milliyet davası mübarek şeriata aykırıdır…” diye hüküm vermiş (11 Nisan 1920) ve hızını alamayıp “Mustafa Kemal cezasını bulacaktır: İdam… İdam… İdam…” (29 Nisan 1920) diye kin kusmaktan utanmamıştır.

Aynı Ali Kemal, Mustafa Kemal için istediği “idam” cezasını, Ziya Gökalp için de talep ediyordu. İstanbul Darülfünunu’nda Sosyoloji dersi veren Ziya Gökalp’in öğrencilerinden birisi olan Hatemi Semih Sarp derste yaşadıkları bir olayı anlatıyor:

Söyledikleri, çetin ve uzun çalışmaların ürünü olan şeylerdi. (Gene de) ‘notsuz’ ders verirdi. Anlamadığınızda sorularınızı ince ve nazik edayla karşılıksız bırakmazdı. Zil çaldığında onun da bizim de yerimizden kımıldamadığımız, sınıfı terk etmediğimiz olurdu. Bir keresinde, aynı sınıfta dersi olan bir Alman öğretim üyesi (haber göndererek) sınıfı ‘istemişti.’

(…)

Savaşın son günleri gelmiş ‘akıbet’imiz belli olmaya başlamıştı. Derse girmeden önce Ali Kemal’in o günkü başmakalesini okumuştuk. ‘Serlevhası’ (başlığı) ‘Ziya Gökalp İdam Edilmelidir’ biçimindeydi. Ziya Bey Hocamız çok iyi bilinen soğukkanlılığıyla dersini verdi. Belki görmemiştir diye düşünerek, gazeteyi gösterdik ve fikrini sorduk.

‘İçtimai bir olay’ demekle yetindi. O kadar. Kayıtsızlığı, baldıran zehrini titremeden içen Sokrates’in ölüm karşısındaki umursamazlığından farksızdı…

(Bu olaydan sonra) dostlarının ‘sizden başka kimseleri olmayan ailenize acıyın; bir süre gizlenin’ biçimindeki telkinlerine aldırış etmedi. (Sonunda) bir gün dersi için geldiğinde alıp götürdüklerini duyduk ve eski Harbiye Nazırlığı binasındaki koğuşta ziyaretine gittik. Niyetimiz hocamızı teselli etmekti. Karşımızda aynı sakin adam vardı. O bizi teselli etti!..


Ali GülerFacebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer MEDYA VE BASIN Haberleri

Başlık Tarih
 
Hainlerin korkulu rüyası Yenikapı ruhu15 Temmuz 2019
DIŞ POLİTİKADA MİLLETİN GÜCÜ14 Temmuz 2019
Yerel basının önemi inkâr edilemez!13 Temmuz 2019
"DAVAYA ADANMIŞ ÖMÜR DEVLET BAHÇELİ" HOLLANDACA’YA ÇEVRİLDİ03 Temmuz 2019
CHP'nin aldığı belediyelerde büyük kıyım!01 Temmuz 2019
ÜLKÜCÜ-MİLLİYETÇİ HAREKETTE İSTİŞARE30 Haziran 2019
BAŞTAN SONA S-400 MESELESİ28 Haziran 2019
Kulağa küpe sözler25 Haziran 2019
Tarih Türkeş'i haklı çıkardı22 Haziran 2019
Mesnetsiz suçlamalar21 Haziran 2019
Tank Sesiyle uyanmak20 Haziran 2019
Sokaklar kan gölü19 Haziran 2019
Türkeş Konuşuyor18 Haziran 2019
Vali Funda Kocabıyık, Yörük ve Türkmen derneklerinin yöneticilerini ağırladı18 Haziran 2019
Mahkeme Başlıyor17 Haziran 2019
Tabutluk günleri15 Haziran 2019
Türk dünyasına yön veren lider: TÜRKEŞ13 Haziran 2019
TÜRK GENCİNE NASİHAT12 Haziran 2019
MHP’nin Oy Oranı 29 Mayıs 2019
Tabutuna Yunan bayrağı sarılmalıydı14 Mayıs 2019
'Her şey çok güzel olacak diyen FETÖ ve PKK'lılar var'11 Mayıs 2019
Zillet kaosa sarıldı10 Mayıs 2019
CHP, HIRSIZLIĞI ÇOK ÖNCEDEN KAFAYA KOYMUŞ!05 Mayıs 2019
“TÜRKGÜN’e destek olmak hepimizin görevidir!”05 Mayıs 2019
MHP'li Muharrem Varlı'dan TÜRKGÜN çağrısı01 Mayıs 2019
Zillette, kirli pazarlık30 Nisan 2019
İP'in sonu görünüyor29 Nisan 2019
Bu ayıba artık son verilmeli26 Nisan 2019
MHP TÜRK SİYASETİNE YÖN ÇİZMEYE DEVAM EDİYOR.18 Nisan 2019
'Bu Seçimin Kazananı MHP’dir12 Nisan 2019
KEMALİST FIRILDAKLAR!07 Nisan 2019
4 Nisan ve Başbuğun Vasiyeti05 Nisan 2019
SON BAŞBUĞU ANARKEN - TÜRKEŞ, GÖNÜL VE DAVA ADAMIYDI…04 Nisan 2019
VATANINI SEVEN ÖRGÜTÇÜLERE OY VERMEZ27 Mart 2019
ÜLKENİN ÜÇ ŞEYE İHTİYAÇI VAR; DEVLET AKLI, DEVLET VİCDANI, DEVLET BAHÇELİ…18 Mart 2019
Türk'ün Yeniden Uyanışı17 Mart 2019
DAMINDA ZIPLADIKLARIM !17 Mart 2019
BİR BERBER, BİR BERBERE, GEL BERABER!..14 Mart 2019
AKP'NİN ARKA BAHÇESİ MHP Mİ YOKSA CHP Mİ !?13 Mart 2019
DEVLET BAHÇELİ NİYE DEMİYORSUNUZ?03 Mart 2019
“NE KÜRDİSTAN’I ULAN!”01 Mart 2019
Devlet BAHÇELİ'nin ADAMLIĞI sizi muhattap almayacak kadar ADAM'dır...!!!28 Şubat 2019
DAVAYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR: DEVLET BAHÇELİ -3- Samimi Ülkücülük riyasız siyaset27 Şubat 2019
DAVAYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR: DEVLET BAHÇELİ -2- Ülkücülerin dert ortağı ve rehberi: Devlet Ağabey26 Şubat 2019
Davaya adanmış bir ömür: Devlet Bahçeli25 Şubat 2019
BÖYLESİNE BİR “KUMPAS” ŞEYTANIN DAHİ AKLINA GELMEZ!24 Şubat 2019
MHP lideri Devlet Bahçeli uyardı! Yeni tezgahlar kuruluyor21 Şubat 2019
LÜTFEN BİR DAHA DÜŞÜNÜN13 Şubat 2019
ÜLKÜCÜ CELLADININ OĞLUNA İP OLDULAR06 Şubat 2019
İYİ Kİ VARSIN DEVLET BAHÇELİ!..01 Şubat 2019
Yılmaz Özdil’in 2500 TL’lik kitabı çalıntı çıktı31 Ocak 2019
İP’ÇİLER HADİ GÖZÜNÜZ AYDIN…!30 Ocak 2019
MHP’NİN BAŞARISIZ OLMASINI BEKLEYENLER PUSUDA16 Ocak 2019
Doğu Türkistan’da zulüm!12 Ocak 2019
Vatan nöbetinin sözleşmesi olmaz12 Ocak 2019
BEN DUYGUSU OLANDAN NE YÖNETİCİ , NEDE ÜLKÜCÜ OLUR….03 Ocak 2019
TÜRK OLMAK …!!!31 Aralık 2018
Devlet Bahçeli'den gövde gösterisi27 Aralık 2018
MHP Lideri Bahçeli, güne TÜRKGÜN ile başlıyor20 Aralık 2018
“Türkçemize durmadan güç kaybettiriliyor”20 Aralık 2018
DEVLET YANDAŞ İŞADAMINA 69 MİLYON TL “BAĞIŞLADI”15 Aralık 2018
Medyanın Sorunları ve Çözüm Önerileri12 Aralık 2018
Yavaş geldi hızlı gitti12 Aralık 2018
Dede-Oğul-Torun: EOKA-ASALA-PKK ve kuşak sağlaması FETÖ!11 Aralık 2018
Tehdit ve şantaj işte Mansur Yavaş11 Aralık 2018
Telgraf ve kartlarla işgali protesto06 Aralık 2018
DEVLET BAHÇELİ’DEN ÖZÜR DİLEYECEKLER . . . 06 Aralık 2018
CUMHURİYET’İN KADIN MESELESİ VE KADIN HAKLARI-I05 Aralık 2018
FARKLI ÜLKÜCÜLER(!)30 Kasım 2018
MHP’NİN NE YAPMAYA ÇALIŞTIĞINI GÖRMEYEN İKTİDAR. UYAN!29 Kasım 2018
DİZİLERDEKİ FETÖ ŞİFRELERİNDE SON DURUM28 Kasım 2018
‘MHP’Mİ AKP’NİN STEPNESİ YOKSA AKP Mİ MHP’NİN MAHKUMU?’26 Kasım 2018
BÜYÜK HEDEF26 Kasım 2018
İP’in istismarı ayağına dolandı 23 Kasım 2018
BAHÇELİ 31 MART AKŞAMI ERKEN SEÇİM İSTER Mİ?21 Kasım 2018
TÜRK GENÇLİĞİ VE EĞİTİMİ18 Kasım 2018
TAYYİP BEY, OSMANLI’NIN PARÇALANMA KUTLAMALARINDA NE İŞİNİZ VARDI14 Kasım 2018
Ellerinde Olsa “Türklük Şeytan İcadı(!)” Diyecekler11 Kasım 2018
TEPEDEN BAKAN,KİBİR BELEDİYECİLİĞİNDEN HALKA HİZMET BELEDİYECİLİĞİNE GEÇMELİYİZ.11 Kasım 2018
MHP TÜRKÜN EGEMENLİK KILICIDIR…09 Kasım 2018
Bu Milletin adı nedir…!07 Kasım 2018
Şampiyon Millilerimiz ve Milli Nedenlerimiz04 Kasım 2018
ATİLLÂ'DAN MİSÂL, BİLGE KAĞAN'DAN İSTİKBÂL...03 Kasım 2018
Karaçay Sürgünü02 Kasım 2018
EVİNİZ MHP’NİN KIYMETİNİ BİLİN31 Ekim 2018
Dayatma sınırı aştı25 Ekim 2018
TÜRKÇÜLÜK NE DEĞİLDİR !24 Ekim 2018
"Er Mektubu Görülmüştür!.."22 Ekim 2018
Lahanayı yerken kıtır kıtır SAPINA gelince Meeee21 Ekim 2018
İBLİSİN SİYASİ ÇOCUKLARI NEREDE? YILAN HALA CANLI15 Temmuz 2018
İFTİRA VE DÖNEKLİKDE SINIR TANIMAYAN KARAKTERSİZLER12 Temmuz 2018
BENGÜTÜRK TV MOBİL UYGULAMALARI YAYINDA!11 Temmuz 2018
BEDAVA ÜLKÜCÜLÜK10 Temmuz 2018
“İLKESİZ”, “İLKELERDEN” BAHSEDERSE!..08 Temmuz 2018
OKUNMUŞ BİR HAREKET (24 Haziran seçimlerinin ardından) 07 Temmuz 2018
KILIÇDAROĞLU VE BAŞARI. GÜLDÜRMEYİN :)07 Temmuz 2018
Çocuk ve İnsan...07 Temmuz 2018
DEVLET BAHÇELİ VE UZUN 21 YIL06 Temmuz 2018
DEVLET BAHÇELİ’NİN SEYİR DEFTERİ04 Temmuz 2018
U” DÖNÜŞÜ VE “NANKÖRLÜK”02 Temmuz 2018
DEVLET BAHÇELİ VE SİYASETTE UFUK ÖTESİ29 Haziran 2018
Milli Ülkü23 Haziran 2018
LİDER DEVLET BAHÇELİ'YE VEFA23 Haziran 2018
“Vatanın Sahibi… Hoşgeldin!” 22 Haziran 2018
ÜLKÜDAŞLARA AÇIK MEKTUP17 Haziran 2018
''Devlet Bahçeli, AKP'nin peşine takıldı!''10 Haziran 2018
KANAYAN YARA DOĞU TÜRKİSTAN06 Haziran 2018
HERKESİN BİRBİRİNDEN ÇOK FARKLI ATATÜRK’Ü VAR 01 Haziran 2018
‘ATATÜRKÇÜLÜK KİSVESİ ALTINDA PKK DESTEKÇİLERİ…’31 Mayıs 2018
MHP YÜZDE BİR OY ALSA DA BİZ MHP'DEYİZ, YA SİZ?28 Mayıs 2018
MHP VE LİDERİNİ ANLAMAK = KURTULUŞ27 Mayıs 2018
HEDEF25 Mayıs 2018
Atatürk’e Göre Türk Gençliğinin Nitelikleri-3 23 Mayıs 2018
YILDIRAY ÇİÇEK İLK KEZ AÇIKLADI: LİSTEDE YOKUM ÇÜNKÜ…23 Mayıs 2018
19 MAYIS: TÜRKE BAYRAM YUNANA MATEM 19 Mayıs 2018
Millet Aklı Bu Kuşatmayı Yaracak Güçtedir 17 Mayıs 2018
Atatürk’e Göre Türk Gençliğinin Nitelikleri-2 14 Mayıs 2018
Atatürk’e Göre Türk Gençliğinin Nitelikleri-108 Mayıs 2018
ÜLKÜCÜLERE KAFA TUTMAK HELE Kİ İFTİRA ATMAK GAZİNOLARDA RACON KESMEYE BENZEMEZ08 Mayıs 2018
VUR BOZKURT’UM.. VUR TİLKİYE! VUR KURTULSUN TÜRKİYE!.. SÖZÜNDEN RAHATSIZ OLDULAR07 Mayıs 2018
İşaret Taşlarımız: Karamanoğlu Mehmet Bey 01 Mayıs 2018
MHP’ye paralel kuşatma26 Nisan 2018
EŞEKLİĞİNİ İSPAT ETMEK İSTEYEN, MHP’YE SALDIRIYOR17 Nisan 2018
DEVLETE SAHİP ÇIKANLAR16 Nisan 2018
Başgil'den Türk'e ve Türkçe'ye Dair 14 Nisan 2018
İşaret Taşlarımız: Dadaloğlu 12 Nisan 2018
İYİ PARTİ , KİME İYİ ?06 Nisan 2018
ANADOLU AJANSINA TEBRİK MESAJI05 Nisan 2018
BAŞBUĞ'UN İZİNDEYİZ04 Nisan 2018
BAŞBUĞ ALPARSLAN TÜRKEŞ VE ÇİLELİ DAVASI03 Nisan 2018
“KİN ÂLİMİ” AYŞENUR ARSLAN VE CUMA31 Mart 2018
FIRAT’IN DOĞUSUNA OPERASYON ŞART29 Mart 2018
“AFRİN’İ ALMAK İÇİN NE VERDİNİZ?” SORUSUNA CEVAP26 Mart 2018
İYİ PARTİ’NİN, “FETÖ VE DEAŞ İLE İLGİLİ EYLEM PLANI”NDAKİ GİZLİ PLAN21 Mart 2018
SİZ NE TÜR BİR "MAHLUKATSINIZ"18 Mart 2018
BEYLER, TÜRKMENELİ BİZİ BEKLER!15 Mart 2018
TOYUN KUTLU OLSUN TÜRKMEN BEYİ!14 Mart 2018
GÖNÜLLERİ BİRLEŞTİREN; TÜRK'Ü KIZIL ELMA'YA ERİŞTİREN!12 Mart 2018
RUHUNU ŞEYTANA SATMIŞLARIN HÜKMÜ TÜRK AYAĞA KALKANA KADARDIR10 Mart 2018
Çantacılar kimmiş!?07 Mart 2018
HES’LERE DEĞİL EVSEL ATIK SULARA DİKKAT!06 Mart 2018
İşaret Taşlarımız: Ziya Gökalp03 Mart 2018
CUMHUR İTTİFAKI, HAYIR CEPHESİNE KARŞI02 Mart 2018
İşte Bahçeli'nin Eylemleri...01 Mart 2018
BAHÇELİ'NİN TESPİTLERİ VE MİLLİ DURUŞU28 Şubat 2018
SÖYLEM İLE NİYETLERİ ÇOK FARKLI…16 Şubat 2018
İnsanlığa ışık tutan Türk bilgini Hoca Ahmet Yesevi15 Şubat 2018
YA BİZ AFRİN’İ ALACAĞIZ, YA AFRİN BİZİ13 Şubat 2018
İşaret Taşlarımız: Dündar Taşer 13 Şubat 2018
ALIN PKK’YI, VURUN CHP’YE11 Şubat 2018
Kızılelma Ve Gerçek Sahipleri 09 Şubat 2018
BOZKURT İŞARETİNDEN RAHATSIZ OLAN KANI BOZUKLAR08 Şubat 2018
Alnıaçık'tan Muhteşen bir analiz;Şeytanın Kulağına Kurşun!15 Ocak 2018
Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa'ya Yapılan Hiçbir İftira Tutmaz06 Ocak 2018
Yazarımız Orhan Karataş'ın Yazısı;Son sözü liderler söyler04 Ocak 2018
Söz Konusu Vatandır 24 Aralık 2017
Yılbaşı Bizim Neyimiz Olur?23 Aralık 2017
SAHİPLİK DEĞİŞSE DE KÖPEKLİK BAKİDİR!20 Aralık 2017
Y-CHP HAFIZASINI KAYBETMİŞ!13 Aralık 2017
MİLLİYETÇİ-ÜLKÜCÜ MEDYA SEFERBERLİĞİ!12 Aralık 2017
Gazi Karabulut'un Yeni Kitabı Çıktı.10 Aralık 2017
BAHÇELİ’Yİ TAKDİR06 Aralık 2017
Ordusu Yaşarsa; Başbuğlar Ölmez!27 Kasım 2017
MHP’YE HAKSIZLIK EDİYORSUNUZ22 Kasım 2017
MHP BİTERSE BİTSİN, ZATEN İSTEDİĞİNİZ BU DEĞİL Mİ?22 Kasım 2017
MHP Giderse Ne Olur? 21 Kasım 2017
Ertuğrul Dursun ÖNKUZU…20 Kasım 2017
Ben Ülkücüleri Hep Sevdim19 Kasım 2017
ÜLKÜCÜ ŞEHİDİMİZ İLHAN DARENDELİOĞLU’nu Rahmet İle Anıyoruz…19 Kasım 2017
Devlet BAHÇELİ ve "DEVLET"18 Kasım 2017
Günyeli;BU ÇİRKİN BİR OYUNDUR?17 Kasım 2017
SİYASETİN ÇİRKİNLERİ VE ALÇAKLARI17 Kasım 2017
İşaret Taşlarımız: Mürüvvet Kekilli16 Kasım 2017
AKP MHP’NİN PEŞİNE TAKILMIŞTIR , MHP AKP’NİN PEŞİNE DEĞİL...14 Kasım 2017
GÜVEN PARTİSİ13 Kasım 2017
21. YÜZYILDA ÜLKÜCÜ DÜŞÜNCE13 Kasım 2017
Bahçeli'den şair ve yazar Büyükerol'a destek11 Kasım 2017
15 TEMMUZ'DA BÖYLE KONUŞMUŞ: BİZİM MESELEMİZ DEĞİL10 Kasım 2017
Y-CHP panikte!09 Kasım 2017
İşaret Taşlarımız: Cinuçen Tanrıkorur 08 Kasım 2017
SEVEN SEVDİĞİYLE BERABERDİR, BİZ DE LİDER BAHÇELİ İLE BERABERİZ07 Kasım 2017
SIRAT KÖPRÜSÜNDEN GEÇERKEN05 Kasım 2017
"Millet-i Hâkime" Hukuku ve Eşit Vatandaşlık Fitnesi!04 Kasım 2017
SİVİL CIA’İN TÜRK ÇALIŞANI MERAL AKŞENER’E BAŞDANIŞMAN ATANDI02 Kasım 2017
ADI DEVLET-TAVRI DEVLET-DERDİ MİLLET...30 Ekim 2017
İdeoloji: On Üzerinden Sıfır! - II28 Ekim 2017
İrademiz İnancımız Gücümüz Ordumuz 24 Ekim 2017
GAZETECİLİK DEMOKRASİ İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR UNSURDUR23 Ekim 2017
Türkeş’ten Bahçeli’ye MHP ve Kerkük22 Ekim 2017
TÜRK MİLLETİ…22 Ekim 2017
PARTİLER VE İSTİFA ETME, ETTİRİLME FARKLILIKLARI21 Ekim 2017
ŞENER BÜLBÜL 21 EKİM DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI..21 Ekim 2017
Taşdoğan'dan Gazeteciler Günü'ne Kutlama20 Ekim 2017
BUGÜN DE GÜNLERDEN DEVLET BAHÇELİ...20 Ekim 2017
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE…20 Ekim 2017
Stratejik Ahmet'in Hariciye Maceraları - II20 Ekim 2017
MİLLİYETÇİLİK ŞUURUNU YOK ETMEK EN BÜYÜK DÜŞMANLIKTIR18 Ekim 2017
İşaret Taşlarımız: Garip Ozan ( Mehmet Said Şimdi)17 Ekim 2017
Mülk’ü Millet İçin16 Ekim 2017
Her Türk Asker Doğar14 Ekim 2017
Başıbozukluk, Mehmetlerin Kemâl Çağıdır! - II14 Ekim 2017
Türk Ordusu İdlib’de13 Ekim 2017
Başka Türkiye Yok!11 Ekim 2017
Çok geç olmadan, Bahçeli’yi algılamak! 10 Ekim 2017
ZOR ZAMANDA DEVLET BAHÇELİ FAKTÖRÜ09 Ekim 2017
BİRİ VAR!08 Ekim 2017
Vatan Satan Tüccarlar! - II04 Ekim 2017
Vatan Satan Tüccarlar! - I03 Ekim 2017
Bize O Dipçiği Kim Vurmuştu?03 Ekim 2017
FETHULLAHÇI, ÖCALANCI, BARZANİCİ KARI- KOCA !30 Eylül 2017
Beş Bin Ülkücü 28 Eylül 2017
BİZ BURADAYIZ, MHP'DEYİZ GİDENLERE ALLAH SELAMET VERSİN25 Eylül 2017
Kürt Gruplarının Kerkük Oyunu23 Eylül 2017
"MHP'DE İSTİFA" OYUNUNU BOZUYORUZ21 Eylül 2017
MHP, FETÖ Atıklarından Temizleniyor.07 Ağustos 2017
Ülkücülüğü, Nerede Kiminle Temsil Edeceksiniz?07 Ağustos 2017
ADAMLIK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN SADECE LİDER DEVLET BAHÇELİ'YE GÜVENİYORUM07 Ağustos 2017
MEVZU VATANSA HERKESE GİDERİMİZ VAR06 Ağustos 2017
BOŞUNA DEVLET DEMİYORLARMIŞ06 Ağustos 2017
Lider Devlet Bahçeli’yi Dinlerken01 Ağustos 2017
Muharrem Sıddıkoğlu 'nun, "NAMAZ VE NAMAZI İKAME ETMEK" KİTABI YAYINLANDI".30 Temmuz 2017
Stratejik Aymazlık29 Temmuz 2017
MHP VE LİDER DEVLET BAHÇELİ TÜRK MİLLETİNİN TEMİNATIDIR26 Temmuz 2017
MESELE ADALET DEĞİL, MESELE SOKAKTI!24 Temmuz 2017
ÇÖPTEKİ PROJE PARTİSİ!22 Temmuz 2017
"Paradigma Kaymasının Ayak Sesleri"21 Temmuz 2017
15 TEMMUZ'UN KAHRAMANI LİDER DEVLET BAHÇELİ VE ÜLKÜCÜLERDİR!21 Temmuz 2017
EMEKLİ ZAMMI ADİL Mİ?21 Temmuz 2017
BAHÇELIYI ANLAMAK...!21 Temmuz 2017
Bir Ülkücü Şehadet destanı: VELİCAN ODUNCU18 Temmuz 2017
15 TEMMUZ’A DA MÜHRÜNÜ VURDU, SONRASINA DA17 Temmuz 2017
GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ16 Temmuz 2017
Pınar Suyu İle Lağım Suyu Birlikte Akmaz15 Temmuz 2017
Türk Milleti'ne kurşun sıkmak ya da linç edilmek!!!!14 Temmuz 2017
RAHMETLİ BAŞBUĞUMUZA GÖRE SİZ “HAİNSİNİZ”13 Temmuz 2017
... Ve Amacınızı Da Biliyoruz!11 Temmuz 2017
BU BÜYÜK HALKIN EVLADI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ09 Temmuz 2017
Ülkücüler Biliyorlar”Yel Kayadan Bir Şey Koparamaz”09 Temmuz 2017
ADANMIŞ BİR ÖMÜR09 Temmuz 2017
ÜLKÜCÜ LİDERİNE HAKARET EDER Mİ? BUNLAR ETTİ!08 Temmuz 2017
TÜRK SİYASET SAHNESİNDE ROL MODEL BİR İSİM LİDER DEVLET BAHÇELİ06 Temmuz 2017
PROVOKASYONA DİKKAT!05 Temmuz 2017
Tercihler ve Sonuçlar02 Temmuz 2017
Çok Yakın!02 Temmuz 2017
DEVLET, DEVLET ADAMI VE MHP… Türk'üm ve düşmanım sana...02 Temmuz 2017
BAYRAMI HAKETMEK!01 Temmuz 2017
Gelenekten Geleceğe Ozanlık01 Temmuz 2017
ARAMA MOTORU29 Haziran 2017
FETÖ’nün İlk 100 Adamı Nasıl Kaçtı29 Haziran 2017
ECELİ GELEN…28 Haziran 2017

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH