Ana Sayfa > TÜRK DÜNYASİ

Bayram Bitti!!!
26 Ekim 2017
Bu haber 634 kez okundu
Türkmen şehri Kerkük’ü ve Türkmen bölgelerini bırakıp kaçtılar.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
Kürt grupları, “bağımsızlık referandumu” sonrasında, Türkiye, İran ve Irak hükümetlerinin
“Referandumun iptal edilmesi ve 2014 sınırlarına geri çekilmesi” isteğine “hayır” demesi
karşısında harekete geçen Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi milisleri, Kerkük başta
olmak üzere Dakuk, Tuzhurmatu, Altunköprü, Sincar, Mahmur, Başika, Zummar, Celavla,
Kifri, Karatepe, Hanekin’i de ele geçirdi. Peşmergelerin, Irak ordu güçleri, federal polis ve
Haşdi Şabi karşısında hiçbir direniş göstermeden işgal ettikleri Türkmen şehri Kerkük’ü ve
Türkmen bölgelerini bırakıp kaçtılar.
Kerkük'ü terk etmeyeceğiz, Kerkük'ü vermeyeceğiz, Kerkük için savaşacağız, Kerkük kanımız,
Kerkük namusumuz, Kerkük kalbimiz, Kerkük Kudüs’ümüz ve kutsalımız diyenler işgal ettikleri
Türk yurdu Kerkük’ten kaçtılar. Irak 1921'de kurulduğundan beri Irak Türkleri yaşadığı tüm
baskı, zulüm, asimilasyon, göçe zorlama, etnik temizlik, sindirme, yıldırma, adam kaçırma,
fidye, bombalı saldırı, katliam ve idamlara rağmen ata topraklarını terk etmeyerek gerçek bir
kahramanlık örneği sergilediler.
Türkmen şehri Kerkük olayı, Iraklı Kürtler için tarihinin en büyük kırılması, hezimeti, travması
olarak kayıtlara geçecektir.
 
1947,1975, 1988, 1991 ve 16 Ekim 2017 tarihinde dış güçler tarafından terk edilen(satılan)
Irak Kürtleri, doğal olarak Irak’la ilgili her politika değişikliğinde hemen paniğe kapılır ve
“tarihin tekerrür edeceği” korkusunu yaşarlar. Geçmişte olduğu gibi Kürtler silah sesini
duyduklarında yanlış tarafta olduklarını gördüler, ama Kürtler tarihin tekerrür edeceğini
hesaba katmazlar ve derste almazlar.
Bölgesinde bulunan ülke ve toplumlarla uyum içerisinde, birlikte yaşama niyet ve iradesine
sahip olmayan Kürt grupların dolduruşa gelerek büyük devletlerden medet umarlar. Büyük
devletler, çıkarları doğrultusunda kullandığı bu grupları, işleri bitince kaderlerine terk ederler.
Nitekim tarih boyunca da hep öyle olmuştur. 
Ne diyelim; kendi düşen ağlamaz…
Hedef “Kürt Devleti” Kurmak
Iraklı Kürtler, Irak’ın bütçesinden %17 pay alıyor, Türkiye ve İran’a açılan gümrük kapıları,
havaalanları ve Irak petrollerini yıllardır kamyonlarla kaçak olarak komşu ülkelere taşınması
ve satışından elde edilen gelir. Kendi anayasası, parlamentosu, hükümeti, mahkemeleri,
ordusu ve polis gücünü kurmuşlar, petrol üretimi ve ihracıtına başlamışlardır.
Kürt grupları, Irak’ın yeniden yapılandırılması sürecinde belirleyici güçlerden biri haline
gelmiş, bölgesinde merkezden bağımsız olmuş, fiili egemenliklerini devam ettirmiş, kurulan
hükümetlerde önemli konumlar kazanmış ve Irak’ın iç ve dış politikasında etkili olmuştur.
Kendi büyüklükleriyle orantısız olarak Irak Devleti’nde çok sayıda önemli görevi ele
geçirmişlerdi. Irak’ı yönetiyorlardı ve Irak’ta hayal edemeyecekleri konum ve imkanları elde
etmişlerdi. Bu kadar sınırsız müktesebat Kürt gruplarını tatmin etmemiştir.
Aç gözlü Kürt grupları bölgelerini genişletmek için de yeni topraklara göz dikmiştir. Türkmen
şehri Kerkük, Musul, selahattin ve Diyala illerinden toprak talep ediyordu. Erbil (Türkmen
kenti), Süleymaniye, Halepçe ve Duhok illerinden oluşan 41 bin kilometrekare yüzölçümüne
sahip olan Kürt grupları, IŞİD’ı bahane ederek  topraklarını 30 bin kilometrekare daha
genişletti. Kürt grupların iddia ettiği 78 bin kilometrekarelik sahanın 71 bin kilometrekaresini
kontrolü altına aldığını bildiriyordu. Hedefleri Sözde “Kürt devletini” kurmak, Irak’ı
parçalamak, bölmek ve bölgeyi kargaşaya sürüklemekti. Iraklı Kürtlerin bayramı bitti!
ABD ve İngiltere’nin 2003 yılında Irak’ı işgal etmesinin hemen sonrasında Irak Türkleri kendi
öz yurdunda ırkçı ve şovenist Kürt partileri ve bu partilere ait Peşmerge, asayiş ve Kürt
istihbaratı (KDP’ye ait Parastin ve KYB’ye ait Zanyari) tahakkümü altında garip ve
esir olarak yaşıyordu. Başlangıçta, "Araplaştırma" politikası ile Türk kimliğini eritme çabaları,
2003 yılından sonrada “Kürtleştirme” politikaları ile Türkmen varlığı ortadan kaldırılmaya ve
Türkmen şehri Erbil'de yapıldığı gibi Kerkük'ün kimliği yok edilmeye çalışıldı. Türkmenler, bir
boyutu ile katliamlara, bir boyutu ile de etnik temizlik hareketlerine varacak düzeyde insan
hakları ihlalleri ile karşı karşıya kaldılar. Şimdilik bu baskı, zulüm ve esaret zinciri kırıldı.
Kerkük’e 700 Bin Kürt İthal Edildi
Kürt grupları, 17 Mart 1991 ve 10 Nisan 2003’te Türk yurdu Kerkük’ü yağmalayarak, şehirdeki
devlet dairelerini talan ettiler. Kerkük’ün demografik yapısını değiştirmenin yolunu açmak
için nüfus ve tapu kayıtlarını imha ettiler. Bir anlamda, bunu yaparak, kentin
tarihini/hafızasını yok etmek istediler. Daha sonra hızla bölgeye/Kerkük´e ve Türkmen
bölgelerine göç etmeye başladılar (Kerkük’e 700 bin Kürt ithal edildi). Aslında, bu göçler bir
anlamda Kürt partileri ve dış güçler tarafından teşvik edildi ve desteklendi. Kürt grupları,
Türkmenlere ve devlete ait arazilere ev yaptılar ve yerleştiler. Kerkük'te devlet daireleri ve
müdürlüklerin hemen hemen tamamı Kürt grupların eline geçti. Kerkük’ün demografik yapısı
bu gruplar tarafından hızlı bir şekilde değiştirilmeye çalışıldı. Hedefleri petrol zengini
Kerkük’ü Kürt bölgesine dahil etmekti.
Kürt bölgelerinden, Türkiye, İran ve Suriye’den on binlerce Kürt, 20 bin Dolar para, aylık maaş
ve arazi vaadi ile Kerkük’e getirildi. 300 bin kişi de seçmen olarak kaydedildi. Kerkük’le ilgisi
olmayanlar buraya taşındı. Onlara ev, arazi, çadır verildi. Yerleşmeleri teşvik edildi. Bu evler
ve araziler devlete ve Türkmenlere aitti. Kürtler bu ev, konut ve arazileri gasp ettiler, istila
ettikleri ve buldukları bütün boş arazilere ev ve konut yaptılar. 
Bu ithal Kürtler Kerkük’ü, Leylan, Süleymaniye ve Erbil’e bağlayan kuzey güzergahındaki
yollar üzerinde bulunan Rahimova, İskan ve Şorca mahallelerinde yapılmış veya yapımı
başlayan konutlara yerleştirildi ve Kerkük’ün etrafına “Kürt Güvenlik Hattı” oluşturuldu. 
Irak’ın kuzeyindeki varoşlardan, Suriye-Türkiye- İran’dan getirilen Kürt aileler, Kerkük
stadyumu içine veya stadyum kenarına yapılan evlerde barındırıldı. Saddam döneminden
kalma Kerkük’teki askeri garnizon (Feylak) içinde bulunan lojmanlara ve yapılan evlere de
getirilen Kürtler aileleriyle birlikte yerleştirildi. 
On binlerce ithal Kürt’ü yerleştirmek için Kerkük’ün girişinde hem Süleymaniye hem de
Erbil’in kontrol noktalarını geçtikten sonra yolun iki tarafında iki katlı toplu konutlar yapıldı.
Bu konutlar, çadır, stadyum, devlet binaları, askeri garnizonlar, evsiz, barksız Kerkük’e ithal
edilen Kürtlere verildi.
Abu Greyb işkence skandalını dünyaya duyuran Pulitzer ödüllü Amerikalı gazeteci yazar
Seymour Hersh; “Kerkük’ün demografisini değiştirmek için kente her gün 50 Kürt aile
gönderiliyor.” bilgisini aktardı. 
 
Kürt Gruplarının Kerkük Politikası
Irak’taki Kürt grupların Kerkük politikasını anlayabilmek için söz konusu grupların medya ve
yetkililerinin tutumlarına değinmek gerekiyor. Genel olarak Irak Kürtleri, Kerkük’ün Kürt
bölgesinin bir parçası olduğunu iddia edegelmişlerdir. 
 
Onların ifadelerine göre Kerkük, Irak Devleti’ne ait bir şehir değildir; bu kent zorla Irak’a ilhak
edilmiştir. Güya Kürtlerin ataları tarafından kurulan Kerkük (Kürtlerin Kerkük’te bir tane dahi
tarihi eseri yoktur), Irak Kürtlerinin başkenti olmalıdır. Sözde Kerkük’te yaşayan Türkmenleri
ise azınlık konumundadırlar. Kerkük olmadan Kürt Devleti kurmak fikri bir anlam ifade
etmiyordu. Kuracakları devleti yaşatabilmek için bölgenin kalbi tüm hayat damarlarına
mutlaka sahip olmak gerekiyordu. 
Bunun bilincinde olan Kürt grupları, Kerkük’ü ele geçirmek, Kerkük’ü Kürtleştirmek için
ellerinden geleni yaptılar. Kerkük konusunda planlarını uygulayabilmek için bölgenin ezici bir
çoğunlukla hâkim unsuru olan Türkmenleri etkisiz hale getirmek gerekliliğinin farkındaydılar.
Bu nedenle Türkmenlerin hiçbir siyasal hakka sahip olamamaları için ellerinden geleni
yaptılar. Kürtlerin, Kerkük ile ilgili Türkmenlere yönelik izledikleri politikanın argümanları, Irak
hükümetlerinin geçmişte uyguladıklarının adeta tıpatıp benzerleri. Saddam Hüseyin
sonrasında Kerkük’ü hedef alan Kürtlerin hareketlerinin temel hedefi, şehirdeki demografik
yapıyı değiştirmekti. Kürt grupları Kerkük’teki emellerine ulaşabilmek için sözde Kerkük’ten
göç ettirildiklerini ileri sürdükleri kişileri, bu kente yerleştirebilmek için binlerce sahte belge
hazırladıkları bilinmektedir. Bunun haricinde Irak’ın işgalinden sonra kullanılan Kürtleştirme
argümanlarından biri de Kerkük’teki demografik yapıyı değiştirme amacıyla diğer Kürt
yerleşim birimlerinde doğan çocukların Kerkük’te kayıt edilmelerini sağlamak ve bu konuda
özendirici maddi teşvikler vermek olmuştur. 
Özellikle üzerinde durduğumuz Kerkük’teki demografik yapının değiştirilmek istenmesinin
nedeninin ne olduğu, aynı politikanın daha önce Türkmen Şehri Erbil’de uygulandığı için
biliniyordu. Amaç, gelecekte yapılacak olan herhangi bir nüfus sayımında üstünlüğü
sağlayarak avantajlı bir durumu yakalamaktı. Böylece rahatlıkla Kerkük’ün bir Kürt kenti
olduğunu iddia edebileceklerdi. Nitekim 1. Körfez Savaşı’ndan sonra Kürt grupların
kontrolüne geçen Türkmen Şehri Erbil’de de aynı planı başarıyla uygulamışlardı. 1991’den
beri Erbil şehrini Kürtleştirmek amacıyla yürütülen demografik yapıyı değiştirme politikaları
semeresini vermiş ve bugün gelinen noktada Kürt nüfusu Türkmenlere yaklaşmıştır. 
Kürt grupları, Nüfus ve Tapu Dairelerini Neden İmha Ettiler?
Saddam Hüseyin döneminde Kerkük’ten göçe zorlanan Türkmen, Kürt, Asuri ve Keldani’lerin
sayısı, belgelere ve istatistiklere göre 11.878 kişidir. Irak Ticaret Bakanlığı Gıda Karnesine
göre; 30 Nisan 2003’e kadar tüm etnik gruplardan Kerkük’ten 11865 kişi göçe zorlanmıştır. 
Kürtlerin kaynağına göre; Kasım 2003 tarihinde KYB (Celal Talabani’nin Partisi) adına
yayınlanan El-İttihat gazetesine göre göçe zorlanan Kürtlerin toplam sayısı 11.700’dür. 
2206 sayılı ve 24 Temmuz 2003 tarihli Kürdistan-i Nwe Gazetesine göre “15839 Kürt ve
Türkmen’in göçe zorlandığı” belirtilmektedir. 2000 Yılında İnsan hakları temsilcisi Max Van
 
Der Stoel’in Kerkük’ü ziyaret ederek hazırlayıp Birleşmiş Milletler’e sunduğu uluslararası
rapora göre 25.000 Türkmen, 11.700 Kürt göçe zorlanmıştır. Saddam rejimi tarafından göçe
zorlanan 15.839 kişinin hepsinin Kürt olduğunu düşünsek bile, Kerkük’e dışarıdan
yerleştirilen 700 bini aşkın Kürt için nasıl bir açıklama yapılabilir? 
Kürt grupları, Türkmen şehri Kerkük’ün Kürtlere ait olduğunu iddia ediyorlar. Ellerinde bu
asılsız iddiayı doğrulayacak bir belge, Kerkük’te yaşadıklarına dair tapuları olmadığı için
kentin Türk kimliğini yok etmek gayesiyle nüfus ve tapu kayıtlarını imhaya kalkıştılar. Kürtler
Kerkük’ün kendilerine ait olduğu iddiasında bulunuyorlar. Bir grup kendine ait olduğunu iddia
ettiği bir şehri talan edip, yağmalar mı? Ayrıca bu talan ve yağmalama Kürtlerin yoğun
yaşadığı Süleymaniye ve Dohuk şehirleri ile Çamçamal, Akra, Selahaddin, Zaho gibi kentler ve
kasabalarda olmamıştır. Kürtler tarafından bu yağma ve talanın yalnızca Kerkük ve Musul’da
olması bir anlam taşımıyor mu acaba? 
 
10 Nisan 2003 günü Kerkük işgal, yağma ve talan edildiğinde Irak Devletinin arşivine göre
Kerkük’ün nüfusu 830 bin civarındaydı bugün ise 1 milyon 600 bini aşmıştır. Kerkük’e 700 bin
Kürt  ithal edildi. Bu getirilen Kürtlere sahte “Kerkük” Nüfus Kâğıdı ve gıda karnesi verildi.
Kerkük’te 2004 yılında 369 bin olan toplam seçmen sayısı 2009 yılı itibarıyla 840 bine
yükselmiştir, 840 bin rakamı sadece seçmen sayısıdır. Bu bilgiler Irak Bağımsız Yüksek
Seçim Komisyonu tarafından yayınlanan bilgilerdir. Nüfusuna güvenenler neden Kerkük’ün
Tapu ve nüfus kayıtlarını yaktılar, yağmalayıp talan ettiler?
 
Irak’ın İkinci Adamı Tarık Aziz: “Araplar Endülüs İçin Yıllarca Ağladı, Kürtler İse Kerkük İçin
Kıyamete Kadar Ağlayacaklardır.”
Tarık Aziz, eski Irak Dışişleri Başkanı ve Başbakan Yardımcısı. Uzun yıllar eski Irak Devlet
Başkanı Saddam Hüseyin'in yakın danışmanlarından biriydi ve rejimin dünya sahnesindeki
yüzüydü. Gazeteci Yazar Hamide Na’ne, Saddam’ın sağ kolu Irak’ın ikinci adamı Tarık Aziz’e
soruyor:
– “Kerkük’ü Kürt bölgesine ilhak etmek istiyorlar?
Tarık Aziz cevap veriyor:
– Doğrudur, 70’li yıllardan beri Bağdat yönetiminin bu konudaki tavrı belli idi: O da Kerkük’ün
özerk Kürt bölgesinin içinde olmamasıdır. Çünkü Kerkük özerk bölgeye alındığı taktirde,
petrol oyunları ve uluslararası entrikalar devreye girerek, merkezi yönetimden ayrılmaya
doğru büyük bir aşama kaydeder. Ki bu da ülkenin ulusal birliğini zedeler. Bu bakımdan
Kerkük’ün özerk bölge dışında kalması ayrılıkçı hareket ve oyunlarını önlemiş ve bölge için
güvence sağlamış olur. Birinci Nokta: Tarihi açıdan Kerkük, Kürt vilayeti değildir. 
Kerkük’e gittiğiniz zaman orada Türkmenleri, Arapları ve Kürtleri bulursunuz. Ancak baskın
kimlik Türkmendir”.
 
Tarık Aziz, “Lider ve Dava” (Beyrut, 2000) adlı eserin 163. sayfasında Kerkük’ün bir Türkmen
şehri olduğu ve baskın kimlikte Türkmen olduğu, hem de Tarık Aziz tarafından dile
getirilmişse, bunun ayrı bir önemi ve değeri vardır. Büyük bir kanıt niteliğinde olan bu itiraf,
sağduyu sahibi olan bütün araştırmacıların dikkatine, vicdanına ve insafına sunuyoruz.
Tarık Aziz’in kerkük hakkındaki bu sözü dikkat çekicidir: “Araplar Endülüs için yıllarca ağladı,
Kürtler ise Kerkük için kıyamete kadar ağlayacaklardır.” Yani Kürt grupları, Türkmen şehri
Kerkük’e asla sahip olamazlar diyordu. Kürt grupları ateşle oynuyor, kendilerine ait olmayan
bu kente ısrar ederse, kendi sonlarını da getirmiş olurlar. Kerkük, ateşten gömlektir.
Dokunanı yakar.
 
Irak Türkleri, Irak devleti kurulduğundan beri devletine, toprağına ve bayrağına sadık bir
toplum olarak şerefli bir geçmişe sahiptir. Türkmenler, devletine silah çekmemiş ve Irak
askerini öldürmemiştir, savaşlarda vatanını şereflice savunmuş ve ülkesi uğruna binlerce
şehit vermiştir, İşgalcilere öncülük etmemiş ve dış güçlerle işbirliği yapmamıştır. Ülkelerini
talan edip yağmalamamışlardır. Yani Türkmenler ekmeğini yedikleri ve suyunu içtikleri
ülkelerine hiçbir zaman ihanet etmemişlerdir. Irak tarihi de buna şahittir.
Tek taraflı işgal ve silah zoru ile 14 yıldır iradesini dayatmaya çalışan Kürt gruplarının
formülünün işlemeyeceği görüldü. Bir noktada 2003’ten beri Irak’ın toprak bütünlüğünden
yana en ciddi tavır koyanların başında da Irak Türklerini görürsünüz. O yüzden savundukları
Irak içerisinde kalma çizgisinin karşılığında buradan bir kazanım elde etmeleri, bu kazanımın
da tescillenmesi gerekiyor. Bu da tarih boyunca Irak’ta hep damgalarını vurdukları şehirde kendi haklarını koruyacak bir sistemin olmasıdır.
Ali Kerküklü


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer TÜRK DÜNYASİ Haberleri

Başlık Tarih
 
Ülkü Ocakları Hocalı Katliamı’nı andı10 Mart 2019
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Doğu Türkistan'da kadın olmak09 Mart 2019
HOCALI SOYKIRIMI TÜRK MİLLETİNİN ORTAK ACISIDIR!26 Şubat 2019
Hocalı Katliamı, Bölgede İşlenen En Acımasız Uluslararası Suçlardan Biri!25 Şubat 2019
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA DOĞU TÜRKİSTAN DESTEĞİ13 Şubat 2019
Çin’in Doğu Türkistan’daki zulmü protesto edildi10 Şubat 2019
Türkiye'den Çin'e tepki: Toplama kamplarını kapatın09 Şubat 2019
Kerkük bir bombadır08 Şubat 2019
Türkmen Cephesi lideri Erşad Salihi Bahçeli'yi ziyaret etti07 Şubat 2019
"Filistin ne kadar bizdense Doğu Türkistan da o kadar bizdendir"04 Şubat 2019
Türk Ocaklarından Doğu Türkistan Hk. Basın Toplantısına Çağrı18 Ocak 2019
Uygur Türkleri'nin milli şuur direnci yok edilmeye çalışılıyor 15 Ocak 2019
Türk Dünyası ödülleri sahiplerini buluyor13 Ocak 2019
Çin’in Doğu Türkistan politikalarına tepkiler02 Ocak 2019
Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi29 Aralık 2018
“DOĞU TÜRKİSTAN’DA İNSANLIK CAN ÇEKİŞİYOR” 29 Aralık 2018
VAN GÖLÜ KIYISINDA TÜRK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATACAKLAR28 Aralık 2018
GÖK BAYRAK19 Aralık 2018
Çin’in Doğu Türkistan politikalarına tepkiler19 Aralık 2018
Doğu Türkistan Ortaçağ karanlığı yaşıyor18 Aralık 2018
“Doğu Türkistan’dan Yemen’e İnsanlık Dramı Paneli”16 Aralık 2018
Doğu Türkistan’daki mazlumlar için yürüdüler15 Aralık 2018
“DÜNYA İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI NEREDE?”10 Aralık 2018
ÇİN ZÜLMÜ, DOĞU TÜRKİSTAN’DA DEVAM EDİYOR09 Aralık 2018
Çin, Doğu Türkistan'a Zulme Son Ver!02 Aralık 2018
DOĞU TÜRKİSTAN ZÜLM ALTINDA26 Kasım 2018
ORTAK SORUMLULUK VE HAREKET21 Kasım 2018
Türk'ün Millî Değerlerine Saygısızlık Kabul Edilemez17 Kasım 2018
Kırgızistan’da Türk Dilli Devletler İstihbarat Servisleri 21. Konferansı14 Kasım 2018
1944 Ahıska sürgününün . . .14 Kasım 2018
Ankara’da Devlet Bahçeli’ye anlamlı ziyaret31 Ekim 2018
KAHROLSUN KIZIL ÇİN , YAŞASIN DOĞU TÜRKİSTAN31 Ekim 2018
Ata Yurtlarından Kırgızistan 23 Ekim 2018
ERŞAD SALİHİ TÜRKİYE’YE SESLENDİ; 14 Temmuz 2018
Sancaklı’dan Çölaşan’a büyük tepki!13 Temmuz 2018
Asla izin vermeyeceğiz! 11 Temmuz 2018
A. Gencehan Babiş, Ayağının Tozuyla Azerbaycan İzlenimlerini TRT’de Anlattı07 Temmuz 2018
Kerkük Gönül Gecesi'nde İzleyenler Büyülendi!03 Haziran 2018
IRAK PARLEMENTO SEÇİMLERİ ÖNCESİ TÜRKMEN ....11 Mayıs 2018
DOĞU TÜRKİSTAN’DA BASKI İÇİN MÜSLÜMAN OLMAK YETERLİ !01 Mayıs 2018
Bahçeli'den Aliyev'e Kutlama Mesajı14 Nisan 2018
"Çözüm sadece Türk tarafının gayretleri ile olmaz"08 Nisan 2018
Kırım Tatarları Türkiye'ye minnettar 31 Mart 2018
Türk dünyasının renkleri Saraybosna'da buluştu26 Mart 2018
Manisa Şifalı Mesir Macunu Nevruz Ateşiyle Karıldı22 Mart 2018
NEVRUZ, TÜRK DÜNYASININ TÜRKLÜK BAYRAMIDIR.21 Mart 2018
Dağlık Karabağ Savaşında Ağdam'daydım! (Yaşanmış Gerçek Bir Hikaye)28 Şubat 2018
HOCALI KATLİAMINI NEFRETLE KINIYORUZ!26 Şubat 2018
KIRIM’IN İŞGALİNİN DÖRDÜNCÜ YILI26 Şubat 2018
Batı'ya tokat gibi 'Türkiye' mesajı!26 Şubat 2018
'Türkiye'nin yanındayız ve destekçisiyiz' 23 Şubat 2018
Bu acı unutulmaz20 Şubat 2018
TÜRK DÜNYASI ÖDÜLLERİ BUGÜN SAHİPLERİNİ BULUYOR11 Şubat 2018
Yörük Türkmenleri MHP İl Yönetimini Ağırladı09 Şubat 2018
Irak Türkmenleri Yörük Türkmen Çalıştayı'na Renk Kattı09 Şubat 2018
Mehmet Özbek, Irak Türkleri'nin Elçisi!21 Aralık 2017
'Türkiye Türk dünyasının direğidir'20 Aralık 2017
Üç Kardeş Şehir (Kerkük - Elazığ - Şanlıurfa ) Buluştu!17 Aralık 2017
Kudüs’ün İsrail’in Bölünmez Başkenti Yapılması Kabul Edilemez!10 Aralık 2017
Türkmenlerin varoluşu Türkiye'nin varlığına bağlıdır30 Kasım 2017
'Son kale Türkiye'dir'30 Kasım 2017
ÇUKUROVA MHP TÜRKMENLERİ YALNIZ BIRAKMADI…16 Kasım 2017
Ahıska Türklerinin sürgün edilişlerinin 73. yılı15 Kasım 2017
KKTC'nin 34'üncü kuruluş yıldönümü kutlanıyor15 Kasım 2017
23 bini aşkın Ahıska Türkü'ne vatandaşlık müjdesi05 Kasım 2017
Erşat Salihi: “Kerkük Valisi Türkmen olsun“ 24 Ekim 2017
Devlet Bahçeli’ye “Kerkük Teşekkürü”23 Ekim 2017
AHISKA TÜRKLERİNİN 'VATANA DÖNÜŞ' MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR17 Ekim 2017
Türk Yurdu Kerkük Truva Atı Taktiğiyle İşgal Edilmişti16 Ekim 2017
Salihi'den Türkmenlere 'Kendinizi koruyun' çağrısı16 Ekim 2017
Kerkük'ü Peşmergeye Teslim Etmeyeceğiz14 Ekim 2017
PROF. DR. İbrahim TELLİOĞLU "TÜRK DÜNYASI BİR OLURSA, DÜNYAYI YÖNETİR"14 Ekim 2017
Pabuç Pahalı! 14 Ekim 2017
KKTC Dışişleri Bakanlığı: “BM'nin raporu bizleri bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı“ 11 Ekim 2017
Erşat Salihi’den Devlet Bahçeli’ye: Allah sizden razı olsun11 Ekim 2017
Erşad Salihi: 'Bölge büyük bir savaşa sürüklenebilir'10 Ekim 2017
MHP'nin Kerkük için hazırladığı eser 07 Ekim 2017
KERKÜK İÇİN YAYI ÇEKİLMİŞ OK GİBİ . . . . 29 Eylül 2017
Salihi; "Bilge Lider´e minnettarız." 28 Eylül 2017
''TÜRKİYE BİLE YETERİNCE TUTUM GÖSTERMEDİ''27 Eylül 2017
15 yıldır bağırdık, çağırdık sesimizi duyan olmadı27 Eylül 2017
Türk Ocakları Türk Yurtlarına Yüzlerce Kurban Ulaştırdı21 Eylül 2017
Türk Dünyası ‘Altay Toplulukları Sempozyumu’nda Buluşuyor22 Temmuz 2017
KKTC'den Rumlara rest: 'Yolumuza Türkiye ile devam ederiz'21 Temmuz 2017
KKTC, Kıbrıs Türklüğünün teminatı, şehitlerimizin emanetidir20 Temmuz 2017
43. yıl coşkusu20 Temmuz 2017
“Olumsuz gidişi Türkiye’nin kararlılığı durdurabildi”19 Temmuz 2017
'Türkmen Gücünü Kuranlar Senden İzin Almayacak!'19 Temmuz 2017
Türk Ocakları: 'Suriyeliler' Meselesini Provokasyonla Açıklamak Kolaycılıktır18 Temmuz 2017
'Türkiye Güçlendikçe Biz de Güçleniyoruz'11 Temmuz 2017
Türk Ocakları: IŞİD Telafer'de Türkmenleri Kurşuna Diziyor09 Temmuz 2017
TÜRK OCAKLARI: IŞİD TELAFER’DE TÜRKMENLERİ KURŞUNA DİZİYOR07 Temmuz 2017
TDBP’DEN “KIBRIS'TA ÇÖZÜM: ULUSLARARASI TANINMIŞ VE EŞİT KKTC” AÇIKLAMASI01 Temmuz 2017
Türk Ocakları: İkaz Ediyoruz, Kıbrıs'ta Taviz Verilemez01 Temmuz 2017
Güney Azerbaycan'dan Bahçeli'ye Ziyaret28 Haziran 2017
Kerkük-Türkmen Kültür Parkı Teşekkürü16 Haziran 2017
Türkmenler'in tapulu toprağına gecekondu dikilemez10 Haziran 2017
5. TÜRK DÜNYASI BİRLİK KURULTAYI HATAY'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ24 Mayıs 2017
Kırım Türklüğünün acılarını paylaşıyoruz. 19 Mayıs 2017
Kırımoğlu: Mutlaka toprağımızı geri alacağız 18 Mayıs 2017
"Kırım Türklüğü hiçbir zaman yalnız değildir"18 Mayıs 2017
Doğalgaz ve domates için Kırım Türk'ünden vazgeçilemez18 Mayıs 2017
KIRIM TATARLARININ SÜRGÜNÜNÜN 73. YILI17 Mayıs 2017
Kerkük'ün özel statüye kavuşturulmasını istiyoruz16 Mayıs 2017
Türk Ocakları Genel Merkez ve Şubelerinden 8 Maddelik Bildiri14 Mayıs 2017
OLCAY KILAVUZ: TÜRK DEVLETİ BU AHI ALMAMALIDIR!10 Mayıs 2017
Kerkük'te Türkmenlerden PKK'ya tepki 08 Mayıs 2017
'TÜRKİYE OLMADAN KIBRIS MESELESİ HALLEDİLEMEZ'06 Mayıs 2017
'Kerkük'te Türkmen Gerçeği Değiştirilemez' 22 Nisan 2017
Katliamlara sesiz kalamayız 08 Nisan 2017
BAHÇELİ: TÜRKMENLER SAHİPSİZ DEĞİL06 Nisan 2017
Kerkük Kültürüyle Ve İnsanıyla Türk’tür, Türk Kalacaktır!30 Mart 2017
Türk Ocakları: Kerkük Hangi Hesaplara Kurban Ediliyor? 29 Mart 2017
Türk Diyarı Kerkük Elden Gidiyor!29 Mart 2017
Türk Ocakları 105. Yılını Kutluyor: Genel Başkan Prof. Dr. Mehmet Öz'ün 105. yıl Mesajı 24 Mart 2017
Antalya Kerkük’e Ses Verdi23 Mart 2017
Türkmen Diyarı Kerkük’te Kürtlerin Oynadığı Oyun Herkesi Yakacak!18 Mart 2017
TÜRK OCAKLARI GALİP ERDEM'İ UNUTMADI18 Mart 2017
Irak Türkmenleri Yörük Türkmen Çalıştayı’nda03 Mart 2017
Hocalı katliamının 25. yılı25 Şubat 2017
MHP Genel Başkan Yardımcısı Demirel’den ‘Kırım İşgali’ Açıklaması24 Şubat 2017
Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti'ne Ülkü Ocaklı bir Bakan atandı.18 Şubat 2017
"KKTC'nin Hiçbir Noktası Pazarlığa Açık Değildir"17 Şubat 2017
AKINCI: ANASTASİADİS, KAPIYI VURARAK ÇIKTI16 Şubat 2017
Irak Türkleri Uluslararası Türkmen Elleri Şairleri ve Sanatçıları Buluşması’na Renk Kattı15 Şubat 2017
Sende Uzat Elini Halep Ölmesin04 Şubat 2017
Türk Ocaklarında Misak-ı Milli Tarihten Günümüze Değerlendirildi01 Şubat 2017
“MİSAK-I MİLLÎ, TAM BAĞIMSIZ BİR ÜLKENİN NASIL OLACAĞINI TARİF EDER”30 Ocak 2017
Ocakbaşı Sohbetlerinde Türk-Rus İlişkileri Tarihten Günümüze Masaya Yatırıldı25 Ocak 2017
Bu acı unutulmaz20 Ocak 2017
Suriye Meselesi, Geleceği ve Türkmenler….17 Ocak 2017
Kıbrıs Milli Davadır! Haklarımızdan Taviz Verilmemeli!16 Ocak 2017
III. Türk Dünyası Hizmet Ödülleri"16 Ocak 2017
TÜRK DÜNYASI ÖDÜLLERİ OYLAMASI BAŞLADI29 Aralık 2016
Darbe gecesi Türkmenlere tehdit mesajı27 Aralık 2016
KERKÜK DESTANI...27 Aralık 2016
Türkmen komutanlardan Başkan Hüseyin Sözlü’ye ziyaret18 Aralık 2016
Türkmenler Birleşmeli14 Aralık 2016
Halep'te çocukların cesetleri kömür oldu13 Aralık 2016
'Allah anavatanımız Türkiye’yi korusun'11 Aralık 2016
Azeri mi Dediniz? YANLIŞ!07 Aralık 2016
'HALEP ÖLÜME TERK EDİLEMEZ'06 Aralık 2016
Aliyev'den Taziye Mesajı30 Kasım 2016
Türk Dünyası Birlik Platformu'ndan 'Türk Birliği' Çağrısı24 Kasım 2016
Telafer'in geleceğine Türkmenler karar verir21 Kasım 2016
Durum Değerlendirmesi ve Geleceğe Bakış16 Kasım 2016
KKTC 33 yaşında16 Kasım 2016
Irak Türkleri Petrol Kurbanıdır!14 Kasım 2016
Türk Ocakları'ndan Cumhuriyet ve Cumhuriyete Yönelik Tehditler Konferansı01 Kasım 2016
Türk Ocakları;Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!30 Ekim 2016
Iraklı Türkmen lider Salihi'den "Kritik Uyarı"26 Ekim 2016
Kerkük’te Yaşanan IŞİD Saldırısı Hakkında Basın Açıklaması24 Ekim 2016
ÇİN, DOĞU TÜRKİSTAN'DA ÇOCUKLARINA DİNİ TELKİNDE BULUNAN AİLELERİ CEZALANDIRACAK!23 Ekim 2016
Türkmen şehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyası Kimin Elinde?23 Ekim 2016
ERŞAD SALİHİ'DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR20 Ekim 2016
Türk Ocakları Genel Merkez ve Şubelerinden Kritik Uyarılar19 Ekim 2016
"Türkiye'nin MHP'ye, Devlet Bahçeli gibi devlet adamlarına ihtiyacı var"17 Ekim 2016
PKK'YI ERMENİLER KURDU 10 Ekim 2016
Çeyrek Asırlık Bağımsızlık, Coşkuyla Kutlandı05 Ekim 2016
Bağımsızlıklarının 25. Yılında Türk Cumhuriyetleri ve Türk Dünyası Paneli Yapıldı05 Ekim 2016
"Türkiye'nin Etkin ve Fiili Garantisini Asla Tartıştırmayız"02 Ekim 2016
BAĞIMSIZLIKLARININ 25. YILINDA TÜRK CUMHURİYETLERİ VE TÜRK DÜNYASI28 Eylül 2016
Salihi: PKK Yalan Söylüyor25 Eylül 2016
"Kıbrıs Türk Halkı Güvenliğini Türkiye’nin Garantisinde Görüyor"19 Eylül 2016
Iraklı Türkmenlerden 'Dicle Kalkanı' Talebi17 Eylül 2016
Salihi: Dış Güçler Bölgeyi İstila Etmeye Çalışıyor16 Eylül 2016
1 Ağustos, Kıbrıs Türkü'nün Adadaki Varlığının Göstergesidir01 Ağustos 2016
Türkiye Var Oldukça Kırım'ı Yeniden Alabiliriz!31 Temmuz 2016
Çin'in Yarkent Katliamını Asla Unutmayacağız31 Temmuz 2016
Azerbaycan Temsilcimiz Elnur Eltürk'ün Yeni Görevi15 Temmuz 2016
Dünya Uygur Kongresi Al Bayrak'tan Gök Bayrak'a selam olsun.13 Temmuz 2016
Türk Ocakları Ramazan'da Türkmenleri Unutmadı04 Temmuz 2016
Azerbaycan'dan Türkiye'ye destek30 Haziran 2016
Irak'taki Türkmenler tehdit altında22 Haziran 2016
ALMANYA'DA TÜRKLERDEN ERMENİ TASARISINA TEPKİ01 Haziran 2016
Türk Ocaklıların Doğu Türkistan'a Alınmaması Hakkında Basın Açıklaması25 Mayıs 2016
Kırım Sürgünü 72. Yılında Devam Ediyor17 Mayıs 2016
Irak Türkmenleri 2.Uluslararası Yörük Festivali ve 23. Yörük Türkmen Şöleni’ne Renk Kattı.09 Mayıs 2016
2016: Ahmed Yesevî Yılı ve Düşündürdükleri06 Mayıs 2016
"PİR-İ TÜRKİSTAN HOCA AHMET YESEVİ VE HİKMETLERİ"05 Mayıs 2016
4. Türk Dünyası Birlik Kurultayı Yapıldı28 Nisan 2016
Meclis Yaşayacak! Rusya’yı ise SSCB'nin Akıbeti Bekliyor28 Nisan 2016
Kanada'daki Türkler "Ermeni yalanlarına" karşı yürüdü25 Nisan 2016
Sözde Ermeni Soykırımın yıldönümünde ...24 Nisan 2016
AZERBAYCAN'DAN ULUSLARARASI KAMUOYUNA ÇAĞRI !22 Nisan 2016
Azerbaycanlı komutan 'Avrupalı Ajan'ı yazdı21 Nisan 2016
Türk Ocakları'ndan Kırım Tatar Milli Meclisi Açıklaması20 Nisan 2016
MHP, TBMM'yi Azerbaycan'a destek vermeye çağırdı05 Nisan 2016
GAMOH, beyanat yayınladı04 Nisan 2016
“Kırım Tatarlarının akıbetine uğrarsınız”02 Nisan 2016
IŞİD'in Irak Türkmenlerine uyguladığı kimyasal soykırım02 Nisan 2016
Türk Ocakları Armağanları Sahiplerini Buldu29 Mart 2016
Türkmenlerden Işid Protestosu26 Mart 2016
Nevruz Bayramımız kutlu olsun21 Mart 2016
Dünya Türkleri teröre karşı birleşti20 Mart 2016
SALİHİ: 'TÜRKMEN HALKINA YAPILMIŞ SOYKIRIM GİRİŞİMİ'12 Mart 2016
Türk Ocakları Şube Başkanları İstişare Toplantısı Sonuç Bildirgesi11 Mart 2016
MHP'li Ersoy Hükümeti Uyardı11 Mart 2016
27 Türk boyu, Bugaç ovasında bir araya geliyor10 Mart 2016
Rumlar suçlu arayacaksa aynaya baksın05 Mart 2016
Uluslararası İpek Yolu'nun Yükselişi ve Türk Dünyası Bilgi Şöleni'ne Davet29 Şubat 2016
Karabağ Türkün Öz Yurdudur26 Şubat 2016
İnegöl Ülkü Ocakları'dan "Hocalı Katliamı"Açıklaması26 Şubat 2016
Kırım, iki yılda ne ‘Kobani’ olabildi, ne Halep25 Şubat 2016
Dünya bu soykırımı görmüyor25 Şubat 2016
Sarınay, Kerkük ve Musul Meselesini Tarihi ve Güncel Haliyle Değerlendirdi23 Şubat 2016
“TÜRKİYE TÜRKMENLERİN GARANTÖRÜ OLAMADI”22 Şubat 2016
MHP'den yardım kermesi 21 Şubat 2016
Şehsuvaroğlu Türk Ocakları'nda, Sarıkamış'ı Anlattı15 Şubat 2016
Türkmen Meclisi'nden Olcay Kılavuz'a teşekkür ziyareti14 Şubat 2016
ADİL ALİYEV'DEN HAVUZCU SABAH'A TEPKİ10 Şubat 2016
Türk Ocakları ve Türkiye Kamu-Sen'den Tarih, Dizi ve Film: Kurgu ve Gerçek Paneli08 Şubat 2016
"2. Türk Dünyası Hizmet Ödülleri" sahiplerini buldu08 Şubat 2016
Aliyev´den Suriye Türkmenlerine maddi, manevi destek06 Şubat 2016
TÜRK DÜNYASI HİZMET ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNE VERİLECEK06 Şubat 2016
TÜRKMEN DAĞI'NDAN O SAHTEKÂRA UYARI !05 Şubat 2016
Kerkük'ü Federal Bölge İlan Ederiz02 Şubat 2016
Türkmendağı şehidi İbrahim Küçük, bugün uğurlanıyor 27 Ocak 2016
Özdağ Başkanlığındaki MHP Heyeti CHP'ye Örnek Oldu26 Ocak 2016
MHP'li yönetici Türkmen Dağı'nda Şehit oldu26 Ocak 2016
TÜRKMEN DAĞINDAN İSTANBUL'A MHP'Lİ ŞEHİTLER!26 Ocak 2016
Türk Ocakları Güneydoğu Anadolu'da Teşkilatlanmaya Devam Ediyor25 Ocak 2016
'TÜRKMENLERİ YOK SAYMAK, SURİYE'DE BARIŞ GETİRMEYECEK'25 Ocak 2016
ALİYEV: 'ALLAH TÜRK DÜNYASINI KORUSUN'25 Ocak 2016
Vatansever Türk Aydınları Bildirisi22 Ocak 2016
Bu acı unutulmaz 20 Ocak 2016
Azerbaycan'daki "20 Ocak Katliamı"nın 26. yılı 19 Ocak 2016
Özdemir: 1500 Aşiretin 200'ü Aslında Türkmen Asıllı 18 Ocak 2016
Kürtler, Kerkük’ü de hendeğe aldılar17 Ocak 2016
Gürgür: Türk Adını Anayasa'dan Çıkartmak Cinayettir16 Ocak 2016
RAUF DENKTAŞ, DUALARLA ANILDI13 Ocak 2016
AZERBAYCAN'DAN TÜRKİYE'YE BÜYÜK DESTEK13 Ocak 2016
Türkmenler Her Taraftan Saldırı Altında13 Ocak 2016
"O şiir ders kitaplarına tekrar konulsun"13 Ocak 2016
11.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI09 Ocak 2016
"Kıbrıs'tan büyük endişelerle dönüyoruz"07 Ocak 2016
MHP'den Kıbrıs çıkarması06 Ocak 2016
Türk Ocakları: PKK’nın İpiyle Kuyuya İnilmez Diyenler Kandan Beslenmekle Suçlandı31 Aralık 2015
Kıbrıs'ta Asrın Suyu Denize Akıyor 28 Aralık 2015
Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 79. yılı 27 Aralık 2015
Türk Devletini Hedef Alan Açıklamaların Hiçbirini Doğru Bulmuyoruz19 Aralık 2015
MHP ŞİLE İLÇE BAŞKANLIĞI'NDAN BAYIR BUCAK'A YARDIM13 Aralık 2015
Hükümet Türkmenleri yalnız bıraktı 11 Aralık 2015
Batı Trakya Türklüğü yalnız değildir10 Aralık 2015
"KIBRISLI TÜRKLER GÜVENLİKLERİNİ TÜRKİYE'NİN GARANTÖRLÜĞÜNDE GÖRÜYOR"07 Aralık 2015
IRAK TÜRKMENLERİ SORUNLARINI AB'YE ANLATTI04 Aralık 2015
Terör Sarmalında Türkiye ve Dünya Paneli Gerçekleştirildi Paneli02 Aralık 2015
TÜRKMENLER'DEN MESAJ VAR !30 Kasım 2015
Kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz30 Kasım 2015
2015 Türk Kültürüne Hizmet Ödülleri Verildi30 Kasım 2015

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH