Ana Sayfa > ÜLKÜCÜ HAREKET

BU ÜLKENİN İLACIDIR ÜLKÜCÜLER!
16 Aralık 2013
Bu haber 1892 kez okundu
Milliyetçi Ülkücü Hareket dün ne için vardı ise, bugün de milletimiz aynı ihtiyaçları hissettiği için misyonunun gereğini yapmaya devam edecektir. Allahsız bölücülere Allah'ın, peygamberimizin övdüğü milletimizi inkâr edenlere Türklüğün, vatansızlara vatanın varlığını ve birliğini duyurmak üzere hep var olduk ve var olmaya devam edeceğiz.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

Şefkat ÇETİN

MHP Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Türk milliyetçiliğinin ortaya çıkışı, Osmanlı'nın parçalanmaya başladığı 19. yüzyıl ortalarından başlar. Yunan isyanının üstesinden gelinememesi, savaş meydanında hesap sorulamayan Rus'un ilerleyişi, İngiliz'in ve Alman'ın insafına kalmış aciz devlet yapısı Türklerdeki milli şuuru uyarmıştır. Hıristiyan tebaanın yanı sıra kendinden hiç ayırmadığı din kardeşlerinin dahi devlete ihanet etmesi üzerine harekete geçen Türk milliyetçilerinin öncülüğünde yok olan bir imparatorluğun küllerinden Türkiye Cumhuriyeti kurulabilmiştir.

Cumhuriyet Türk'ün varoluş mücadelesinin bir ürünü iken ve doğrudan millete dayanırken, bilhassa Atatürk'ün ölümünün ardından devlet erkinin milleti hor gören ve hatta yok sayan bir zihniyetin eline düşmesiülkemizi bugün içinden çıkılmaz hale gelinen sorunlara boğmuştur. Türkiye'de devlet-millet kucaklaşmasısağlanamadığı gibi, zaman içerisinde bu makas daha da açılmıştır. Türkiye'yi yöneten Kemalist kadroların katı laikçi ve ithal batıcı zihniyeti devleti bir temsil ve hizmet makamı olmaktan çıkararak millet için bir vasi konumuna yükseltmiştir. Bu tepeden inme buyurucu devlete karşı milletimizin yöneldiği yüce dinimiz İslam ise istismarcılar yüzünden bir sığınak olma vazifesinden çok siyasetin bir parçası haline getirilmiştir. Bilhassa otuz yılı aşkın bir süredir Türk milletinin bin yıllık kültürünün temel taşı olan Türk İslamı tahrip edilmekte ve Mısır'ın, İran'ın, Suudi Arabistan'ın siyasal İslamı Türkiye'de etkin bir hale getirilmektedir. Nasıl ki batılılaşmanın Türk milletinin milli karakterini değiştirecek olumsuz pek çok yönü varsa, bin yılı aşkın süredir müşerref olduğu ve en üstün medeniyetini inşa ettiği İslam'ın farklı kültürlere ait yorumları da Türk milleti için kültürel bir tehdittir. Keza bir zamanlar dünyanın yarısına hâkim olmuş komünizmin milletleri, dinleri ve kültürleri reddeden, girdiği her yeri Ruslaştıran bir tehdit olarak güzel ülkemize de göz diktiği henüz hafızalarda tazeliğini korumaktadır.

 

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ, KUVAYI MİLLİYE'Yİ KURMUŞTUR

 

Türkiye'nin Türklere bırakılamayacak kadar değerli bir ülke olduğunu söyleyen küresel güçler, ülkemiz üzerindeki hesapları için beşinci kol faaliyetlerinden hiç geri durmamışlardır. İşte bu şartlarda Türkiye'de Allahsız komünistleri Yüce Yaradanla, milletinden habersiz siyasal İslamcıları Türk milletiyle, batının ilmini alayım derken kimliğini kaybedenleri milli kültürümüzle tanıştırmak görevi Milliyetçi Ülkücü Harekete düşmüştür. Bu ülkenin yaşadığı her türlü sıkıntı Milliyetçi Ülkücü Hareket için başlı başına varlık sebebidir. Osmanlı'nın son döneminde bu vatan, bu devlet nasıl kurtulur sorusuna aranan cevap Türkçülüğü doğurmuştur. Vatan işgal edildiğinde istiklal mücadelesi vermek için Türk milliyetçiliği, Kuvayı Milliye'yi kurmuştur. Yeni devleti kuran irade, imparatorluktan geriye kalan yegâne kimliği esas alarak devleti millet esasına göre dizayn etmiş ve Türk olmayı bir gurur vesilesi yapmıştır. Vatan ne zaman hizmete çağırsa büyük Türk milletin Ülkücü fedaileri ileri atılmış, kan lazımsa kan, can lazımsa can vererek yeşertmiştir bu kutlu toprakları. Komünizmin enternasyonalizm aldatmacasıyla bütün öteki Türk yurtlarını yuttuğu, dünyanın titrediği bir dönemde Ülkücüler sayesinde Türkiye'ye Sovyetlerin giremeyişi ve yıkılışının tetiklenmesi tarih kitaplarına altın harflerle yazılacak bir destandır. 1980 öncesini masumane bir kardeş kavgası olarak sunmaya çalışanlar, o gün ülkemizin nasıl ciddi tehdit altında olduğunu gizlemeye çalışmaktadırlar. Nitekim o gün Ülkücüye saldıranlar, ihtilaldan sonra polisimizin, askerimizin kanını dökmeye devam etmektedir.

 

VATAN VE MİLLET HASSASİYETİNE SAHİP TABANININ TEK ADRES, MHP'DİR

 

Bugün Türkiyemizin başına musallat edilen bölücü terör, evvela marksist-leninist çevrelerin içerisinde uzun yıllar kuluçka evresi geçirmiştir. 12 Eylül ihtilalinden sonra dahi yeterince ayrışmayan bu ittifak sayesinde bölücü-ayrılıkçı akım, Türk solunu bugüne kadar bir paravan olarak kullanmayı başarmıştır. Azınlık ırkçısı marjinal çevrelerin bir kısmı PKK uzantısı siyasi partilerle birlikte hareket etmeye devam ederken, ne yazık ki bir kısmı hâlâ CHP içerisinde etkinliğini sürdürmektedir. Nitekim son yıllarda bu yüzden CHP'nin tabanında ve üst yönetiminde önemli bir ayrışma gözle görülür bir şekilde yaşanmaktadır. Solcu bir geçmişten gelmekle birlikte kendilerini Türk milletinin parçası olarak gören, ancak aynı çatıyı paylaştıkları başka bir zihniyetin de çabalarıyla ülkemizin bölünme tehdidi yaşadığının farkına varan vatansever kesimler orada temsil edilme sorunu yaşamaktadırlar. Bu partinin ve liderinin ülkenin etnik ayrıştırma süreci ile ilgili belirsiz tavırları, okyanus ötesinden icazet alarak iktidara ulaşma çabaları karşısında, Atatürk'ün temellerini attığı ve Cumhuriyetin kurucusu olan partinin geleneksel tabanının tepki göstermesinden doğal bir şey olamaz. Rahmetli başbuğ Alparslan Türkeş'in sıklıkla söylediği gibi, aslında MHP Atatürk'ün CHP'si yok edildiği için onun yerine kurulmuştur. Bu yüzden CHP'nin ve AKP'nin vatan ve millet hassasiyetine sahip tabanının bugün gidebileceği tek adres, Milliyetçi Hareket Partisi'dir.

 

BAŞBAKAN KAYNAĞINI VE VARLIK SEBEPLERİNİ İFŞA EDİYOR

 

CHP'nin Amerikalara kadar giderek icazetle iktidarı elinden almaya çalıştığı AKP'nin ise bu yolları yıllar önce arşınladığı malumdur. Daha başbakan olmadan Amerika'da, Avrupa'da sözler vere vere yaptığı seferi hafızalarımızda olan bir isim tarafından bu ülkenin yönetiliyor olması büyük talihsizliktir. Onbir yılda yapılan icraatlara bakıldığında, küresel güçlerden hangi tavizler ve programlar karşılığında iktidarın teslim alındığını anlamak güç değildir. Verdikleri sözleri anlamak için öyle büyük istihbarat çalışmalarına ya da müneccimliğe ihtiyaç yoktur. Türkiye'de ancak küresel güçlerden icazetli bir yöneticinin yapabileceği tasfiye süreci bütün hızıyla yürütülmektedir. Geçtiğimiz hafta bu icraatlarını anlattıkları kitabı Kürtçe bastıran AKP, kitaba verdikleri sessiz devrim adıyla aslında her şeyi itiraf etmektedir. Küresel güçlerin Gürcistan, Ukrayna, Mısır, Tunus, Libya gibi çevremizdeki ülkelerde yaptıklarını takip ederken gözden kaçırdığımız bir gerçek vardır ki, o da bu turuncu devrimlerin ilkinin ülkemizde yapıldığı gerçeğidir. Toplum mühendislerinin 28 Şubat sürecinde olduğu gibi, milletimize olmazı gösterdiği operasyonların ardından, ekonomik ve siyasi manipülasyonlarla Türkiye'ye İslami örtü altında küresel güçlerle işbirliği yapan bir hükümet getirilmiştirBaşbakan Tayyip Erdoğan sıklıkla BOP eşbaşkanlığından dem vururken, aslında kendi misyonlarının kaynağını ve varlık sebeplerini de ifşa etmektedir.

 

AKP HÜKÜMETİNİN ONBİR YIL İÇERİSİNDE YAPTIKLARINI İŞGAL HÜKÜMETLERİ GELSE BAŞARAMAZLARDI

 

İşin en acısı, CHP'nin ya da başka bir zihniyetin asla bu kadar ileri götüremeyeceği ihanete varan cüreti, bu partinin yüce dinimiz İslam'ı bir perde olarak kullanarak göstermesidir. Bu sayededir ki bütün olumsuzluklara rağmen insanımızın bir tehdit algılayamayacak şekilde gözüne perde indirilmiştir. Oysa AKP hükümetinin onbir yıl içerisinde yaptıklarını işgal hükümetleri gelse başaramazlardı. Özelleştirme adı altında satılacak ne kadar milli işletme varsa satılmış, yetmemiş yabancılara toprak satışı serbest bırakılmış, dağlarımıza tepelerimize, sularımıza, yer altı kaynaklarımıza kadar el atılmayan varlığımız kalmamıştır. En son Büyükşehir Yasası ile köylerin mera arazileri dahi artık iktidarın eline ve insafına düşmüş vaziyettedir. Türkiye'nin IMF'ye olan 23,5 milyar dolarlık borcunu ödediği propagandasını yapan hükümet, 2002'den bu yana aslında öteki borçları üç katına çıkarmıştır. 2002'de iç ve dış borç toplamı 221 milyar dolarken, bugün rakam 571 milyar dolara ulaşmıştır. Üstelik yapılan onca özelleştirmeden elde edilen gelire rağmen lale devrini aratmayan saltanatlarından fırsat bulup da memlekete çaktıkları bir çivi yoktur. Devletin saygınlığı, milletin birliği ve esenliği yerlerde sürünürken, AKP'li zenginler hastane zincirleri, gemi filoları, medya-enerji başta olmak üzere her türlü sektörü ele geçirmektedirler.

 

MİLLİTİ AYRIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

Türk ordusu yapılan operasyonlarla mütareke yıllarındaki gibi neredeyse silah bıraktırılmış, memleketin bir bölümü bölücü örgüte teslim edilmiştir. Yetmemiş Barzani'nin nüfuz alanı Diyarbakır'a kadar uzatılarak, Türkiye'yi yönetenlerin kıblesinin ne kadar şaştığı bir kere daha gözler önüne serilmiştir. Başbakanın bu azınlık ırkçılarına, bu bebek katili bölücülere sabırlı olmalarını telkin ettiği, istedikleri her şeyi elde edeceklerini söylediği iddiaları yalanlanmamaktadır bile. Bütün gelişmelere rağmen bunların Kürtleri çok sevdiği ve onlar için çalıştığı sanılmamalıdır. Emperyalizmin değişmez taktiğidir, onlar her zaman böler ve yönetirler. Azerbaycan'da buna "ayır buyur" derler. Türk'e buyuramayanların Kürt sevdasının başka bir anlamı yoktur. Efendileri "bu milleti bütün olarak yutamıyorum, böl ve parçala" dediği için bunlar Kürt'ü Türk'ten ayırmaya, son bin yıldır İslam'ın sancaktarlığını yapmış bu milleti ayrıştırmaya çalışmaktadırlar.

 

TAMAMIYLA MİLLİ VE YERLİ TEK KADRO MİLLİYETÇİ ÜLKÜCÜ HAREKET'TİR

 

AKP'nin yıllardır hizmet ettiği, CHP'nin ise rol kapabilmek için kılıktan kılığa girdiği bu çözülme sürecinde ne Amerika'nın jandarması, ne Rusya'nın yoldaşı, ne Arab'ın yüzü, ne de AB'nin şekeri peşinde koşmayacak, tamamıyla milli ve yerli tek kadro Milliyetçi Ülkücü Hareket'tir. Ülkemizin küresel güçlerin ellerinde masaya yatırılmış bir hasta adam misali çekiştirilmesine son verecek, hastayı diriltip ayağa kaldıracak olan milletine sevdalı Ülkücülerdir. Hâlihazırda uygulanan tedavinin narkoz vererek milleti uyutmaktan başka bir şey olmadığını, sorunların azalmak yerine her geçen önlenemez boyutlara ulaştığını görmemek için kör ya da cahil olmak gereklidir. Hiç kimsenin artık bu denli cehaletinin kalmadığı bu devirde, milli ve İslami vicdan sahiplerinin ecdadın emaneti, gelecek nesillerimizin mukadderatı için şahsi çıkarlar uğruna kör numarası yapmaktan vazgeçerek bu gidişe dur demesinin vaktidir. Milliyetçi Ülkücü Hareket'in bilinçli kadrolarının Türk milletini hakikatler karşısında uyarma ve tamamını kucaklayarak iktidar olma mecburiyeti vardır. AKP ve CHP'nin aynı yola sokulduğu ve teslim alınamadığı için MHP'nin hedefe yerleştirildiği bu dönemde, kadrolarımız her zamankinden daha dikkatli ve sorumlu hareket etmelidir.

 

 

ÜLKÜCÜ KENDİ MİSYONUNU, VARLIK GEREKÇESİNİ BİLMEK ZORUNDADIR

Her zaman dile getirdiğimiz gibi; kanımızla, canımızla, gözyaşımız ve alın terimizle yaşattığımız davamızın temsil merkezi MHP, bizim kıymetlimizdir. Türkiye'nin 2014 yılı itibariyle çok kritik bir süreçten geçeceği ve belki de olmakla olmamak noktasında kararların verileceği bir dönemde, MHP üzerine oynanacak oyunlara karşı dikkatli olunmalıdır. Düşman bize dışarıdan saldırmayacak kadar akıllıdır. Ülkücüler ne zaman Türkiye için söz söyleyecek, yön tayin edecek konumda olsa, içeride düğmeye basılarak bazı hücrelerin harekete geçirilmesiyle camianın dikkatinin ve enerjisinin dağıtıldığı bilinmektedir. Ülkücüler kendi içlerinde birbirleriyle uğraşırken, Türkiye'de turuncu devrimler yapılabilmekte, Apo'ya paşalık rütbesine de cüret edilebilmektedir. Bu yüzden hangi bahane ile olursa olsun kurumumuzun tartışma konusu yapılarak zarar verilmesine müsaade edilmemelidir. Hiçbir Ülkücünün kendi evinin camını taşlamasının kabul edilir bir açıklaması olamaz. Evvela Ülkücü kendi misyonunu, varlık gerekçesini ve ağırlığını bilmek zorundadır. Tıpkı bugünlerde seçim atmosferinin etkisiyle yükselen beklentilerin herkesi memnun edecek bir şekilde karşılanamamasının hiçbir Ülküdaşımızın dava adamlığına gölge düşürmemesi gerektiği gibi… Partinin sonuç odaklı çalışmalarında üzerinde durduğu isimler ve politikalar, tercih sıralamasında yer alamayan öteki adayları küstürmek yerine daha fazla çalışmaya itmelidir. Aynı şekilde belirlenmiş adayların seçim çalışmalarını yürütebilmeleri için yapılan değişiklikler bir yetersizliğin ya da farklı düşüncenin sonuçları olarak yorumlanmamalıdır. Bu bir bayrak yarışıdır ve seçimlerde bayrağımızı taşımaya talip olanların mazeret üretmeden hedefe odaklanmaları için ellerini güçlendirmek, yollarını açmak ve böylelikle Milliyetçi Ülkücü Hareket'in kayba uğramasını önlemek amaçlanmaktadır.Seçim sürecinin bir rutini olan bu görev değişimlerinde bayrağı teslim alan kadar teslim edenle de Ülkücülük hukukumuz devam etmektedir. Makamlar ve mevkiler hepimize birer emanettir. Tıpkı bir basketbol müsabakasında olduğu gibi, zamana ve şartlara göre oyuna gireceğiz de çıkacağız da. Ama mademki bu yola girdik, bir makamımız olsun ya da olmasın Ülkücülüğümüzün baki olduğunun idrakinde olmamız icap eder.Milliyetçi Ülkücü Hareket'in uzun ve çetin yolunda her değerimize ihtiyacımız vardır ve muhakkak katkısından faydalanılacaktır. Ama şimdi Türkiye'nin bugünkü atmosferinde bırakın kutlu kervanımıza herkes katılsın, emeğini versin, terini akıtsın. Bizim değerlerimize ve hedeflerimize ayak uyduramayan, makam mevki, para pul ve başka hesap peşinde koşanların ilelebet aramızda yaşama şansı yoktur. Bizim Ülkü ateşimizin harı, içimizdeki mikropların hayatta kalmasına müsaade etmeyecektir. Yeter ki Allah davasının sahibi, Türk milletinin tek ümidi Ülkücü yolundan dönmesin, küsmesin, içine kapanmasın, geri çekilmesin. Gâvura kızıp oruç bozmasın. Hancı olduklarını unutup, gelip geçen yolculara kızarak kendi evini taşlama hatasına düşmesin. Ülkücü kadronun yılgınlığa da, küskünlüğe de hakkı yoktur ve hiçbir zaman da olmayacaktır.

 

TÜRK DEVLET GELENEĞİNDEKİ KURULTAY VE PEYGAMBER EFENDİMİZİN SAHABELERLE YAPTIĞI İSTİŞARE MEKANİZMALARI ÜLKÜCÜ HAREKET'İN ANAYASASIDIR

Mademki Ülkücü sıfatına omuz verdik, yüce amacımıza doğru yılmadan, yorulmadan yürümek mecburiyetindeyiz. Yeri gelecek temsil makamında görev alacak, yeri gelecek temsilcilerimize yol açacağız. Bunu yaparken de, ortak akılla ve sorumlulukla bütün bir yapıyı amaç doğrultusunda sağ ve esen bir şekilde geleceğe taşımak zorundayız. Her engelde durup tartışarak, isimler ve olaylar karşısında başka başka yönlere gitmeyi talep edersek, en azından yol alamayacağımız bir gerçektir. Devlet kuran bir millet olmanın en birinci şartlarından birisi teşkilatlı bir yapıya sahip olabilmektir. Bakınız Türkiye dışındaki Türklerin tarihine, en büyük handikapları kabile düzeyindeki bölünmüşlükleri, bir teşkilat ve lider etrafında birleşememeleridir. Her kafanın kendince bir doğrusu olabilir. Ama camialar ve milletler bu her kafadan çıkan farklı seslerle esenliğe kavuşamaz. Bu yüzden Türk devlet geleneğindeki kurultay ve peygamber efendimizin sahabelerle yaptığı istişare mekanizmaları Ülkücü Hareket'in anayasasıdır. Kararların alınma sürecinde her ferdimiz fikrini söyleme ve tercihini kullanma hürriyetini sonuna kadar kullanabilmektedir. Ancak kararlar alındıktan sonra herkesin bu iradeye uyması, çalışmalarını ve söylemlerini buna göre sürdürmesi şarttır. Bizler eskiden beri bu anlayışımızı, "fikirde hür emirde robotuz"özdeyişiyle ifade ederiz. Başka siyasi oluşumların asla müsaade etmediği bu güvensiz ve sorgulayıcı tavra, ne yazık ki Ülkücüler arasında iyi niyet ve davaya bağlılık görüntüsü altında sürekli çanak tutulmakta, bu durum ise bizi teşkilatlı bir yapı olmaktan çıkararak, bölük pörçük ve her kafadan farklı seslerin çıktığı ilkel bir organizasyon seviyesine düşürmektedir. Böylelikle arada dolaşan art niyetli şahısların ve kurumların, camiamıza yönelik operasyonları için büyük fırsatlar verilmektedir.

 

MHP'NİN BAHÇESİNDEN GIDALANIP AKP'NİN KÜMESİNDE YUMURTLAYANLARA

1991 seçimlerinde Meclis'te grup kurmak üzere olan Ülkücülere kendi partilerini sorgulatan operasyonlar unutulmamalıdır. Partiyi ikiye bölen toplum mühendisleri, bugün hâlâ ne için ayrıldıklarının cevabını veremeyecek insanlarımızı Ülkücü Hareket'in karşısında bir manivela gibi kullanmaktadırlar. Dün bize karşı sistemin ve Özal'ın kurduğu tuzaklarda avcı keklikliği yapanlar, bugün ne yazık ki AKP'nin tezgâhlarında aynı role devam etmektedirler. MHP'nin bahçesinden gıdalanıp AKP'nin kümesinde yumurtlayanlara avcı keklikliği benzetmesi birebir uyan rahmetli Ülküdaşım, sistemin maliyeti ucuz elemanları haline dönüşen siyasi mirasçılarının AKP'nin taşeronluğuna soyunmasını iyi ki görmedi. Adını istismar ederek bir pazar metası haline dönüştürenlerin aksine, O bir dönem verdiğimiz mücadelenin vakarını hep üzerinde taşıyordu. Bu yüzden asla Türk düşmanlarıyla, Türkiye'ye ihanet edenlerle ve ahlaksızlarla birlikte hareket etmezdi. Şimdi onun astığı tabelanın altında açılımcı AKP için Ülkücü tabandan oy taşımaya çalışıyorlar. MHP'nin tabanından oy çalmak için tutulan bu nakliyecilere para verenleri de sadece biz değil, artık herkes tanıyor.

Oysa bugün Türkiye'deki gelişmeler, particiliğin ticari bir uğraş olarak yürütülebileceği bir zemin olmaktan hızla uzaklaşmaktadır. Bugüne kadar varlıklarını borçlu oldukları belediye başkanlığı, meclis üyeliği ve ihale pazarlıklarını yapacak bir Türkiye kalmamak üzeredir.

 

GELİN ÜLKÜCÜ HAREKET'TE KENETLENELİM

Bu vatana ve millete dair en ufak bir sorumluluk hissi taşıyan, başta kendi evlatları olmak üzere büyük Türk milletinin geleceğinin teminat altında olmasını isteyenlerin küçük hesaplar peşinde başkalarına hizmetten vazgeçmesi gereken bir sürece girmiş bulunuyoruz. Devletimiz tehdit altında ve buna karşı elimizdeki tek güç olarak teşkilatlı kurumumuz Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Gelin Ülkücü Hareket'te kenetlenelim, tek vücut olalım, birbirimizle uğraşmak yerine enerjimizi dışarıya harcayalım. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozacak azametli yüzümüzü dosta da düşmana gösterelim ki; dostumuz güven duysun, düşmanımız vatanın sahipsiz olmadığını bilsin ve korksun.

Milliyetçi Ülkücü Hareket dün ne için vardı ise, bugün de milletimiz aynı ihtiyaçları hissettiği için misyonunun gereğini yapmaya devam edecektir. Allahsız bölücülere Allah'ın, peygamberimizin övdüğü milletimizi inkâr edenlere Türklüğün, vatansızlara vatanın varlığını ve birliğini duyurmak üzere hep var olduk ve var olmaya devam edeceğiz.

 Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer ÜLKÜCÜ HAREKET Haberleri

Başlık Tarih
 
MİKROSKOP İLE GENÇLİĞİ BİLİME DAVET17 Mart 2019
TAŞ MEDRESELİLER ÜLKÜCÜLERE ÇAĞRI YAPTI04 Mart 2019
Erzurum'da 'Ülkücü' Buluşma28 Şubat 2019
Deniz Depboylu Ülkü Ocakları'nda21 Şubat 2019
‘Ülkücüyüm’ diyen herkese kapımız açık12 Şubat 2019
HÜSEYİN KAYIŞ’IN 12 ŞUBAT KURTULUŞ GÜNÜ MESAJI11 Şubat 2019
Pişman olana kapımız açık10 Şubat 2019
"Bir ülkünün peşinde 50 yıl"04 Şubat 2019
“BİZLER KARA EYLÜL’Ü HEP HAFIZAMIZDA DİRİ TUTTUK”01 Şubat 2019
TÜRKBEY13 Ocak 2019
Ülkücüler'den Sarıkamış İçin "YÜRÜDÜ"07 Ocak 2019
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİMİZ DEVAM EDECEK29 Aralık 2018
ÜLKÜCÜLER HİLAL KETE GECESİNDE BULUŞTU.23 Aralık 2018
Ülkücüler '' Ahde Vefa '' dedi22 Aralık 2018
Ülkücü Şehit Necmi Bilgi’nin ismi parkta yaşayacak15 Aralık 2018
Olcay Kılavuz: Liderimizin emrindeyiz13 Aralık 2018
TÜRK DÜNYASI BİR MİLLET, İKİ DEVLET GENÇLİK BULUŞMALARI AÇILIŞ KONUŞMASI20 Kasım 2018
"Maziden Atiye Bir Sevdadır Ülkücü Hareket" 24 Ekim 2018
ÜLKÜCÜ CAMİANIN ACI GÜNÜ TAYFUN KÜTÜK UÇMAĞA VARDI24 Temmuz 2018
Adana Taşmedreseli Ülkücüler Platformu Başkanlığı görevine Sefer Tatlı atandı.24 Temmuz 2018
YENİ KIZILELEMA, GÜÇLÜ VE MÜREFFEH TÜRKİYE VE TÜRK BİRLİĞİ19 Mayıs 2018
BU SEVDA BİTMEZ...03 Mayıs 2018
Ceyhan'da Türkçülük Şöleni02 Mayıs 2018
“BİR YANDA SEVİNÇ BİR YANDA SİTEM VAR!”13 Nisan 2018
Ülkücü Şehit Fikri Arıkan'ı Rahmetle Anıyoruz...27 Mart 2018
Şehit Cengiz Akyıldız anıldı28 Ocak 2018
Ülkücü Gençlerden MHP'li Meclis Üyelerine Davet06 Ocak 2018
Ruhi Kılıçkıran Osmaniye'deki Kabri başında yad edildi05 Ocak 2018
Fatsa'da 'Alparslan Türkeş' Fotoğraf Sergisi31 Aralık 2017
Devlet Bahçeli'den BENGÜTÜRK TV'ye ziyaret30 Aralık 2017
AHLAT’TA “100.YILINDA BAŞBUĞU ANLAMAK” KONFERANSI25 Aralık 2017
Ülkücü İşçiler Organize Oldu25 Aralık 2017
ÜLKÜCÜLER KİLİS GÜNDEMİNİ DEĞERLENDİRDİ..19 Aralık 2017
Dik Baş, Tok Karın, Mutlu Yarın İçin…18 Aralık 2017
PATRONLAR YASALARI HİÇE SAYIYOR!06 Aralık 2017
ÜLKÜCÜ BAYANLAR 5 ARALIK KADIN HAKLARI AÇIKLAMASI YAPTI.05 Aralık 2017
ÜLKÜ-TEK SAMSUN 5 ARALIK MÜHENDİSLER GÜNÜ MESAJI05 Aralık 2017
140 bin Ülkücü yeri göğü inletti29 Kasım 2017
ASRIN DESTANI BAŞBUĞ ALPARSLAN TÜRKEŞ ŞİİR YARIŞMASINA YOĞUN İLGİ..27 Kasım 2017
Ülkücü Işçiler Şaha Kalktı26 Kasım 2017
24 Kasım Öğretmenler Günü...24 Kasım 2017
Ülkü Ocaklarından Ülkede Dirlik, Ülküde Birlik Gecesi 20 Kasım 2017
ŞEHİT ÜLKÜCÜ YAZAR İLHAN DARENDELİOĞLU MEZARI BAŞINDA ANILDI.19 Kasım 2017
ÇANKIRI MHP’DEN ÜLKÜCÜ ŞEHİTLERE AHDE VEFA14 Kasım 2017
Ülkücü İşçiler Derneği Marmara Bölge Genişletmiş İstişare Toplantısı Yapıldı.13 Kasım 2017
SERDEN GEÇTİ, DAVASINDAN VAZGEÇMEDİ: OSMAN YÜKSEL SERDENGEÇTİ10 Kasım 2017
DİK BAŞ, TOK KARIN, MUTLU YARIN” için yaşasın CUMHURİYET!28 Ekim 2017
ÜLKÜ OCAKLARI GENEL MERKEZ SANATÇISI TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ17 Ekim 2017
ÇANKIRI MHP’DE ÜLKÜCÜ ŞEHİTLERE VEFA ÖRNEĞİ10 Ekim 2017
Ülkücü İşçiler Derneği istişare toplantısı 04 Ekim 2017
Okan Ertorun Kuzey Irak'taki Gayrı Meşru Referandum...01 Ekim 2017
Milaslı Ülkücüler Gençlik Kampında Buluştu27 Eylül 2017
Ülkücü işciler Ziyaret21 Eylül 2017
ÜLKÜCÜ ŞEHİT FIRAT ÇAKIROĞLU DAVASINDA KARAR18 Temmuz 2017
Çakıroğlu davası yine ertelendi11 Temmuz 2017
KURŞUNLANAN ÜLKÜCÜ SANATÇIDAN BASIN AÇIKLAMASI05 Temmuz 2017
Ülkücü işçiler Derneğinden Sert Tepki29 Haziran 2017
LADİKLİ ÜLKÜCÜLER İFTAR SOFRASINDA BULUŞTU LADİK ÜLKÜ OCAKLARI İFTAR PROGRAMI DÜZENLEDİ16 Haziran 2017
Ülkü Ocakları'dan Ülkücü Düşmanı Konya Müftüsü'ne çok sert tepki14 Haziran 2017
Ülkü Ocakları Başkanı Olmak12 Haziran 2017
“Dünyada bir eksik cennette bir fazlayız!” 11 Haziran 2017
Türk Gençlik Şöleni23 Mayıs 2017
Ülkücü İşçiler, İstişare Toplantısında Buluştu.22 Mayıs 2017
Adıyaman Ülkücü İşçiler Derneği Açıldı13 Mayıs 2017
Sen babanın yaka çiçeğisin... 13 Mayıs 2017
Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı Projesi09 Mayıs 2017
Sivas'ta Türkçüler Günü Kutlandı03 Mayıs 2017
Aibü'de Türkçülük Günü Kutlandı03 Mayıs 2017
Manisa ÜİD İl Başkanı Öner’in 1 Mayıs Basın Açıklaması02 Mayıs 2017
ÜİD Turgutlu Şubesinden 1 Mayıs Basın Açıklaması01 Mayıs 2017
ÜLKÜCÜ İŞÇİLER 1 MAYIS’I KUTLADI01 Mayıs 2017
SEHPADA MALATYALI BİR BOZKURT Cengiz BAKTEMUR01 Mayıs 2017
Derdimiz ve sevdamız vatandır.13 Nisan 2017
“Başbuğ” Türkeş İçin Mevlit 06 Nisan 2017
ÜLKÜCÜ ŞEHİDİMİZ FİKRİ ARIKAN27 Mart 2017
Ülkü Ocaklı olmaktan şeref ve onur duyarız24 Mart 2017
.ŞEHİT ÖZMEN..20 Mart 2017
Avrupa Ülkücüleri İstişare Heyeti'nden Hollanda'ya Kınama13 Mart 2017
KSÜ’i Öğrenci Konsey Seçiminde Ülkücülerin büyük zaferi25 Şubat 2017
Gaziantep Ülkücü İşçiler derneğinin Ankara ziyareti..21 Şubat 2017
FIRAT ÇAKIROĞLU MİLYONLARIN KALBİNDE BAYRAKLAŞMIŞTIR!19 Şubat 2017
TAŞ MEDRESELİLER GENEL MERKEZİ’den KAMUOYUNA ve ÜLKÜCÜ CAMİAYA..14 Şubat 2017
Susmayacak Hakk'ın Dili31 Ocak 2017
RUHİ KILIÇKIRAN'I RAHMETLE ANIYORUZ04 Ocak 2017
ÜLKÜCÜ CAMİA ZİYARETLERİNE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR25 Aralık 2016
Yastayız ama, dimdik ayaktayız.17 Aralık 2016
Ali Metin TOKDEMİR08 Aralık 2016
Ülkücü şehit Dursun Önkuzu'yu anıyoruz...23 Kasım 2016
Ülkücü Basın Şehidi Darendelioğlu'nu Anıyoruz19 Kasım 2016
Erdal Işık Bölge, Celal Şayan Ülkücü İşçilerin Yeni Başkanı oldu10 Kasım 2016
Türkiyem"İn Şairi Dilaver Cebeci Anıldı28 Ekim 2016
Ülkücü İşçiler Derneği Üye Ve Teşkilatlandırma Çalışmaları 25 Ekim 2016
Ülkücü Şehitler İçin Mevlit Okutuldu17 Ekim 2016
TÜRK İşcisini Bilinçlendirme Çalışmaları13 Ekim 2016
Taş Medreseli Ülkücüler Buluştu09 Ekim 2016
Mustafa Pehlivanoğlu dualarla anıldı09 Ekim 2016
Vatan İçin Çatışmaya Hazırız28 Eylül 2016
Ülkü Ocakları Eski Başkanından Lidere Ziyaret25 Eylül 2016
ÖZTÜRK ÜLKÜCÜ ŞEHİTLERİN EMANETLERİNİ ZİYARET ETTİ 15 Eylül 2016
MHP İl Başkanı Öztürk’ten Karanfilli Kurtuluş Mesajı.09 Eylül 2016
Ülkücülerin Adana’da buluştuğu sünnet düğünü.05 Eylül 2016
ÜİD Ege Bölge Toplantısında, Manisa’ya Plaket Ödülü.28 Ağustos 2016
"LİDERİMİZE ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ"29 Temmuz 2016
Ülkü Ocakları´ndan Şehitler İçin Kuran Etkinliği22 Temmuz 2016
"ÜLKÜCÜ LİDER VE DAVASINDAN YANADIR"14 Temmuz 2016
Ülkücülerden Birlik Beraberlik Mesajları06 Temmuz 2016
Ülkücüler İlçe İlçe Gezerek Yardımları Dağıtıyor26 Haziran 2016
"SESSİZ KALANLARI BU MİLLET AFFETMEYECEK"16 Haziran 2016
İNEGÖL´LÜ ÜLKÜCÜ ASENALAR İFTARDA BULUŞTU10 Haziran 2016
Yusuf İmamoğlu'nu Anıyoruz08 Haziran 2016
FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU İÇİN OYNADILAR.03 Mayıs 2016
TAŞ MEDRESELİ ÜLKÜCÜLERDEN MESAJ VAR27 Nisan 2016
ÜLKÜCÜ ŞEHİT ALPER TUNGA UYTUN'U UNUTMAK TÜKENMEKTİR13 Nisan 2016
Gaziantep'te Alparslan Türkeş İçin Mevlüt Okutuldu05 Nisan 2016
İSTANBUL'DA BİR İLK... BAŞBUĞ ALPARSLAN TÜRKEŞ PARKI AÇILDI03 Nisan 2016
“VEDA MEKTUBU” ÜLKÜCÜLERİNDİR!01 Nisan 2016
Ülkücü'yü yaşatalım ki Türk Milleti yaşasın!29 Mart 2016
Teröre Karşı Ülkücü Duruş Ortak Bildirisi23 Mart 2016
Osmaniye Ülkü Ocağı Çalışıyor. 14 Mart 2016
Türkmendağı'n da Ülkücü Şehit25 Şubat 2016
Bozüyük’te terör olayları protesto edildi.23 Şubat 2016
Kutlu Davada Ülkücü Şehitlerimiz ve Ülkücü İşçilerimiz23 Şubat 2016
Şehit Fırat Çakıroğlu için tüm yurtta anma programları 23 Şubat 2016
Fırat Çakıroğlu Afyon'da yad edildi21 Şubat 2016
"Bir Millet Uyanıyor"14 Şubat 2016
ÜLKÜCÜ ŞEHİT NİHAT UYGUN'UN ŞEHADETİNİN 19.YILI03 Şubat 2016
Ülkücü İşçiler Derneği Bilecik İl Başkanlığında Devir Teslim Töreni01 Şubat 2016
ÜLKÜCÜ ŞEHİT AHMET KERSE'NİN ŞEHADETİNİN 33.YILI31 Ocak 2016
Polatlı Ülkü Ocakları Şehidini Anıyor.28 Ocak 2016
ÜLKÜCÜ ŞEHİT MEHMET AZIN DUALARLA ANILDI18 Ocak 2016
ÜLKÜCÜ ÖĞRENCİLERDEN 'BİLDİRİ' TEPKİSİ18 Ocak 2016
Yola Koyulurken Kervan Yolbaşçı Ruhi KILIÇKIRAN 04 Ocak 2016
GALATASARAY VE FENERBAHÇE'IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU14 Aralık 2015
ÜLKÜCÜ ŞEHİT AİLELERİNDEN DEVLET BAHÇELİ'YE ZİYARET03 Aralık 2015
'ŞEHİDİMİZİN HESABINI ELBETTE SORACAĞIZ'26 Kasım 2015
ÜLKÜCÜLERDEN DEKLARASYON23 Kasım 2015
Ülkücü şehit Dursun Önkuzu'yu rahmetle anıyoruz 23 Kasım 2015
ŞEHİT CENGİZ AKYILDIZ DAVASI DEVAM EDİYOR!16 Kasım 2015
Çelikkollu: Biz Fikirde Hür, Emirde Robot Serdengeçti Ülkücüleriz08 Kasım 2015
Fikirlerini dünya döndükçe yaşatacağız04 Kasım 2015
TAŞ MEDRESELİLER'DEN UYARI !03 Kasım 2015
ÜLKÜCÜ ŞEHİT MUSTAFA PEHLİVANOĞLU ANILDI07 Ekim 2015
12 Eylül 1980 darbesinin 35. yıldönümü olması nedeniyle program düzenlendi.13 Eylül 2015
Seçim Hükümetine Bakan Vermeyiz! 13 Ağustos 2015
Ülkücü İşçiler Derneği Şehitlerimizi Dualarla Andı13 Ağustos 2015
Ali Bülent Orkan'ı Unutmadılar!...11 Ağustos 2015
MHP KONVOYUNDA KAZA !06 Temmuz 2015
GÖÇER YENİ OCAK BAŞKANIN ZİYARET ETTİ27 Haziran 2015
Şehit mezarlarını yenileme çalışmaları tamamlandı07 Haziran 2015
Şehitler için, Hayra davet29 Mayıs 2015
19 Mayıs'ta Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu İçin Yürüdüler20 Mayıs 2015
ÜLKÜCÜ ŞEHİT MARAŞLIOĞLU KABRİ BAŞINDA ANILDI30 Nisan 2015
Çarşamba'da Türkeş İçin Mevlit Okutuldu06 Nisan 2015
Ülkücüler Kan Bağışında Bulundu06 Nisan 2015
Alparslan Türkeş Ölümünün 18. Yılında Erzincan'da Yad Edildi04 Nisan 2015
Ülkücüler Başbuğ Türkeş’i andı04 Nisan 2015
Orhan; “Türkeş, gerçek bir dava adamıdır.”03 Nisan 2015
İstanbul Ülkü Ocakları Fırat Çakıroğlu için futbol turnuvası düzenledi16 Mart 2015
BODUR MEZARI BAŞINDA ANILDI13 Mart 2015
Öğrencilerden "Mektubum Fırat'a" kampanyası08 Mart 2015
MHP’li Orhan, ilk ziyaretini Saruhanlı teşkilata yaptı07 Mart 2015
Tüm Şehitler için dökülen lokma’da, eller semaya açıldı02 Mart 2015
MHP’li Başkan’a, Sürpriz Doğum günü pastası01 Mart 2015
Turgutlu MHP, Şehit Çakıroğlu için Lokma döktürdü28 Şubat 2015
ÜLKÜCÜ ŞEHİDİMİZ FIRAT ÇAKIROĞLU’NUN SON MEKTUBU ORTAYA ÇIKTI25 Şubat 2015
Yörük Derneği Kongresinde Orhan’a Büyük ilgi23 Şubat 2015
EGE'DE BİR YİĞİT, ŞEHİT FIRAT ÇAKIROĞLU21 Şubat 2015
Orhan, Milletvekili Aday adaylığını açıkladı.19 Şubat 2015
Manisa’ya hizmet etmeye geliyorum17 Şubat 2015
Ahmet Orhan’dan Başkan Ergün’e Ziyaret16 Şubat 2015
“Benim Oyum MHP’ye Kendi Afişini Tasarla” 11 Şubat 2015
Mersinliler Aşık Sefai ile Coştu07 Şubat 2015
Ülkücüler Şehidini Unutmadı26 Ocak 2015
Şehit Cengiz Akyıldız anılıyor25 Ocak 2015
HADDİNİ BİL ULAN SAPIK!24 Ocak 2015
ESENYURT ÜLKÜ OCAKLARI ŞEHİT CENGİZ AKYILDIZ'IN HAYATINI KONU ALAN TİYATRO DÜZENLİYOR21 Ocak 2015
İstanbul ve Ülkücü Gelenek13 Ocak 2015
Perşembe Günü Şehit Cengiz Akyıldız'ın Mahkemesi Var12 Ocak 2015
Taşcı’dan, Dönmez’e üstün hizmet plaketi10 Ocak 2015
Turgutlu Ülkücü İşçilerde Görev Değişimi09 Ocak 2015
İlk can, ilk kandın, toprağa düşen ilk fidandın... 04 Ocak 2015
Ülkücü İşçiler, büyüklerini unutmadı!..02 Ocak 2015
Osmancık'ta Ülkücü Şehit Mehmet Çıplak Anıldı14 Aralık 2014
Nihal Atsız mezarı başında anıldı11 Aralık 2014
Hüseyin Nihal Atsız'ı vefatının 39. yılında rahmetle anıyoruz...11 Aralık 2014
''Teşkilat,Fikir ve Lider'' 09 Aralık 2014
Ali Metin Tokdemir anıldı!08 Aralık 2014
Metin Tokdemir ‘i Anıyoruz08 Aralık 2014
Tuğrul Türkeş Zile’de Dursun Önkuzu Anma Törenine Katıldı23 Kasım 2014
HER TÜRLÜ MÜCADELEYE HAZIRIZ19 Kasım 2014
ÜLKÜCÜ ÖĞRENCİLERDEN TOKAT GİBİ CEVAP !16 Kasım 2014
Osman Yüksel Serdengeçtiyi rahmetle anıyoruz10 Kasım 2014
ÜLKÜCÜ ŞEHİD ALPASLAN GÜMÜŞ'ÜN NİŞANLISINA YAZDIĞI ŞİİR...04 Kasım 2014
ÜLKÜCÜ ŞEHİT ALPARSLAN GÜMÜŞ 03 Kasım 2014
ÜLKÜCÜ ŞEHİT BEKİR ÇİFTER ANILDI20 Ekim 2014
Ülkü Ocakları Başkanı Olcay Kılavuz Nişanlandı15 Ekim 2014
''Ülkücü Hareket, kendi yazmadığı hiçbir senaryonun figüranı olmayacaktır''08 Ekim 2014
Ülküdaşımızın, mutluluğuna diyecek yoktu!..08 Ekim 2014
MUSTAFA PEHLİVANOĞLU'NUN 34. ŞEHADET SENESİ07 Ekim 2014
Şehit MHP İl Başkanı Recep Haşatlı kabri başında anıldı.03 Ekim 2014
ŞEHİT İL BAŞKANI RECEP HAŞATLI KABRİ BAŞINDA ANILACAK02 Ekim 2014
Mustafa Yıldızdoğan Alaçamlılar'a Unutulmaz Gece Yaşattı17 Ağustos 2014
İsmet Büyükataman: Hikmet Tekin adı Bingöl Üniversitesi'ne verilmelidir12 Ağustos 2014
Ülkücü İşçiler Derneği, İftar Verdi20 Temmuz 2014
Gedikli: "Ülkü Ocakları Kerkük Mitingleri Yapmalı"20 Temmuz 2014
Ülkücüler Dikili'de İftar Yemeğinde Buluştu17 Temmuz 2014
Şeker: Türkmeneli'ne Türk'ün Elini Uzat!03 Temmuz 2014
Ülkücü İşçiler 'Türkmeneli' İçin Meydanlarda!23 Haziran 2014
Türkmen-Sad ve Ülkücü İşçiler Ankara İl Elele18 Haziran 2014
Ülkücü İşçiler'den 'Türkmeneli' Açıklaması!17 Haziran 2014
Ülkücüler Bayrağımıza Sahip Çıktı10 Haziran 2014
ÜLKÜCÜ ŞEHİT YUSUF İMAMOĞLU08 Haziran 2014
Aliağa Belediye Başkanından Bayraklı Ülkü Ocaklarına Ziyaret07 Haziran 2014
Selçuk Duracık ve Halil Esendağ'ı rahmetle anıyoruz06 Haziran 2014
Ülkücü Şehitler Kızılcıhamam’da Anılıyor27 Mayıs 2014
Ülkücü İşçiler İşten Çıkarmaları Kınadı !18 Mayıs 2014
Olcay Kılavuz Anneler Gününde Ülkücü Şehit Aileleriyleydi13 Mayıs 2014
Akçaabat Ülkü Ocağı askerleri görkemli bir törenle uğurladı.09 Mayıs 2014
AVCILAR ÜLKÜ OCAKLARI 4.HAFTA SEMİNERİ 3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK VE TURANCILIK DAVASI SEMİNERİ06 Mayıs 2014
Kırıkkale Ülkü Ocakları 3 Mayıs Türkçülük Bayramını Celal Bayar Parkında Kutladı. 06 Mayıs 2014
Nazilli'de 'Türkçülük ve Ortadoğu'da Türkler' Konusu Konuşuldu05 Mayıs 2014
50 Bin Ülkücü Ankara'da Türk Gençlik Kurultayında Buluştu05 Mayıs 2014
Ülkü Ocakları Türk Gençliği'ni Ankara'da Buluşturuyor01 Mayıs 2014
Ülkücü İşçilerden 1 Mayıs Mesajı30 Nisan 2014
ÜLKÜCÜ ŞAİR VE OZANLARIMIZIN ETKİNLİĞİDİR.26 Nisan 2014
Baygut : Özgüven Akp gömleğini çıkarmayı unutmuş25 Nisan 2014
Ülkücü İşçiler'den İstanbul Çıkarması22 Nisan 2014
Zühal Topcu Marmara Üniversitesinde Ülkücü Öğrencilerin Tutuklanması Sorununu Meclis Gündemine Taşıdı08 Nisan 2014
Söke'de Alparslan Türkeş anıldı04 Nisan 2014
Ülkücü İşçiler Derneği Ankara İl Başkanlığı Nevruz Şöleni24 Mart 2014
ÜMRANİYE İÇİNDE VURDULAR BİZİ19 Mart 2014
Sinan OĞAN’ın Iğdırlı Ülkücü Şehit Erol ÇİFÇİ’nin Hakka Yürüyüşünün 34. Yıldönümüne İlişkin Mesajı18 Mart 2014
Sinan Oğan: Ülkücü şehidimiz Erol Çiftçi’yi şehit edilişinin 18 Mart 2014
Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu ve Gelişimi07 Mart 2014
Cengiz AKYILDIZ'ın Ailesine Ev Alındı06 Mart 2014
Bursalı Ülkücüler Ahmet Şafak ile Coştu03 Mart 2014
TURAN KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİNİ DR.EROL CİHANGİR VE AHMET ŞAFAK ANLATTI28 Şubat 2014
Eski Ülkü Ocakları Başkanı, Ülkücü İşçiler Bölge Başkanı Okan Ertorun Dünya Evine Girdi.27 Şubat 2014
Ülkücü gençler Hocalı katliamını kınadı27 Şubat 2014
Ülkücü İşçiler her hafta bir şube açmaya devam ediyor10 Şubat 2014
Ülkücü İşçiler Derneği Kahvaltıda Buluştu05 Şubat 2014
Ülkücü Şehit Cengiz Akyıldız’ın İsmi; ÜMRANİYE’DE YAŞAYACAK02 Şubat 2014
Cengiz Akyıldız için mevlit okutuldu.02 Şubat 2014
unutmak ihanettir01 Şubat 2014
AVRUPA TÜRKLÜĞÜ AKYILDIZ İÇİN ALMANYA VE GENELİNDE GIYABİ CENAZE NAMAZI KILDI...31 Ocak 2014
Eskişehir'de Akyıldız İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı27 Ocak 2014
MHP'li Akyıldız İçin Osmaniye'de Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı27 Ocak 2014
Cengiz Akyıldız için Gümüşhane’de gıyabi cenaze namazı kılındı.27 Ocak 2014
CENGİZ AKYILDIZ'IN KALEMİNDEN ANILAR-ŞİİRLER27 Ocak 2014
Odunpazarı Ülkü Ocağı'ndan "Destanlaşan Ülkücü Hareket" Gecesi25 Ocak 2014

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH