Almanya Türk Federasyon GİK Toplantısını Gerçekleştirdi

10 Mart 2015
1168 Haber Okunma   0 Haber Yorum

Almanya Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu (ATF) Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı, Avrupa Türk Konfederasyon (ATK) Genel Başkanı Sayın Cemal Çetin’in iştirakiyle, gerçekleştirdi.

Toplantı Almanya Türk Federasyon Disiplin Kurulu Başkanı Sayın Osman Nuri Şen Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunduktan sonra topluca İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla başladı.

GİK Toplantısı üç bölümden oluştu. Birinci bölümde Almanya Türk Federasyonumuzun Genel Başkanı Sayın Şentürk Doğruyol, Almanya Türk federasyon Genel İdare Kurulu üyelerine hitap ederek, Federasyonumuzun gündemini değerlendirdi. Genel Sekreter Sayın Fatih Oğuz GİK üyelerimize son toplantıdan bu yana gerçekleştirilen Federasyon faaliyetlerini aktardı. İkinci Bölümde ATK Genel Başkanı Sayın Cemal Çetin Almanya ve Türkiye gündemini değerlendirdi. Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan GİK Üyeleri ve onların görüşlerinin beyanının ardından verilen  kısa bir ara sonrasında, toplantının üçüncü bölümüne geçildi. Toplantının bu son bölümde Bölge Başkanları ve yöneticilerin iştirakiyle tamamlandı.

“Alman göç politikası tarihi ihmallerle dolu”

Almanya Türk Federasyon Genel Başkanı Sayın Şentürk Doğruyol açılış konuşmasını yaptı. Genel Başkanımız konuşmasında, derneklerimizin gündemini değerlendirdi. Genel Başkanımız, konuşmasının ilerleyen bölümünde Almanya`nın bu güne kadar ki göç politikasının yanlışlarla dolu olduğunu, bu yanlışları Almanya Türk Federasyon olarak her platformda dile getirildiğini söyledi. “Göçmen politikalarıyla ilgili sorumluluk sahibi olan tarafların maalesef şimdiye kadarki bölümünde yeteri kadar önem verilmediğini sizler canlı şahitlerisiniz. Göç ve uyumun bir madalyanın iki tarafıdır. Katılım olmadan uyumdan söz etmek mümkün değildir.

Genel Başkan, “Toplum nezdinde önemli teveccüh kazanmış olan sivil Toplum kuruluşlarının başında sizlerin de içinde yöneticiler olarak bulunduğunuz Türk Federasyon gelmektedir. Almanya Türk Federasyon yarım asırlık faaliyetlerinde önemli etkinliklere imza atmıştır. Bunlardan birisi de Kuzey Almanya Bölge Başkanlığımıza bağlı faaliyet gösteren Hamburg Türk Aileler Birliği derneğimizin yaptığı etkinlikte karşılaştık. Hamburg Türk Aileler Birliği, uyum ve entegrasyona ciddi katkı sunan, çok kültürlülüğü destekleyen, Hamburg’da yaklaşık yarım asırdır faaliyet gösteren STK’ların başında gelmektedir. Ocak ayı içerisinde yapmış olduğu Kültür ve Sanat etkinliğine, Uyum ve Entegrasyonu kendisine siyasi bir misyon biçtiğini ifade eden “YEŞİLER” (Bündnis 90/Die Grünen die Grüne) adlı partinin Hamburg eyaletinde yapılan seçimlerde adayı olan bir hanımefendi arkadaşlarımızdan, etkinlikte bir konuşma yapma isteği gelmiş, arkadaşlarımızın bizlerinde katıldığı o etkinlikte konuşma yapmasını olumlu yaklaşarak seçmenlere mesajını vermesi ve onların oyunu alması noktasında katkı sunmuşlardır. Ertesi gün medya başta olmak üzere Yeşiller olarak adlandırılan o siyasi partinin içerisindeki marjinal fikirlere sahip gruplar harekete geçerek, hanımefendiyi linç kampanyasına tabi tutmuştur. Akla hayale gelmeyecek her türlü engellemeyi sergilemesine rağmen seçmenlerin desteğiyle bu hanımefendi seçimi başarıyla tamamlayarak kazanmıştır. Burada benim üzerinde durmak istediğim esas mesele, sizlerin gözü gibi koruduğu bu ocaklara bakış ve düşmanca yaklaşımlardır. Sadece bu yaklaşımın bile siyasi partiler ve onların yöneticilerinin şimdiye kadar ki göç ve uyum politikalarının uygulamaların ne kadar eksik ve yanlış olduğunu tüm açıklığıyla gösterdiğini söyledi.

Çok kültürlülüğü içine sindirememiş oluşumların, topluma vereceği katkı yoktur. Birlikte yaşayabilmek için etnik ve kültürel kimliği çok olan toplumlarda önce güven duygusunun gelişmesi lazım. Bu çalışmaya başta ülkeyi yönetmeye talip olan siyasi partiler destek vermelidir. Çok kültürlü  toplumlarda,  toplumsal birliktelikte ortak değerlerin ve karşılıklı saygının önemi, demokrasi ve özgürlüklerle alakalıdır. Almanya Türk Federasyon, hiç kimsenin kendi öz kimliğini kaybetmeden, yeteri kadar karşımızdakilerine açık olan, beraberce mutlu ve refah içerisinde yaşayabilmenin yolunu açacak olanların başında siyasi partiler geldiğine inanmaktayız” dedi. Genel Başkanımız, sözlerini Türk Federasyon ve mensupları kanunlara ve anayasaya içtenlikle bağlıdır diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantı akşam vaktinin girmesi üzerine verilen kısa bir aranın ardından ikinci bölümüne geçildi.

Bu bölümde, Almanya Türk Federasyon Genel İdare Kurulu üyelerine hitap eden Konfederasyonumuzun Genel Başkanı Sayın Cemal Çetin,  Avrupa ve Türkiye gündemini değerlendirerek, Türkiye’de yaptığı temaslarla alakalı bilgi aktardı. Ağırlıklı olarak 7 Haziran genel seçimleriyle ilgili olan konuşmasında önemli konulara değindi.

Haziran Seçimleri İçin Önemli Uyarı

ATK Genel Başkanı Sayın Cemal Çetin, “Türkiye’de 7 Haziranda yapılacak olan genel seçimler Almanya açısından 8 Mart ile 31 Mart arasında toplamda 24 günde gerçekleşecektir. 33 Gümrük Kapılarında kurulacak olan sandıklarda ise 8 Mart başlayarak 7 Haziran’a kadar oy verebilecekler. 550 Milletvekilinin dört yıllığına seçileceği bu seçimler hem Avrupa Türklüğü için önemli hem de Anavatanımız Türkiye için çok önemlidir. Birlik ve beraberliğimizin zedelendiği, bin yıllık kardeşliğimizin kast edildiği şu günlerde, demokrasimiz açısından, var olma yok olma etkisi verecek bir seçimdir. Federasyonumuz elindeki tüm imkanları seferber ederek bu seçimlerde vatanını ve milletini seven, birlik ve beraberlikten yana olan adaylara oy vermesi noktasında çalışmalıdır. 
17- 25 aralıkta kendilerini sıfırlayan, komşularıyla sıfır sorun politikasından sıfır komşuya gelen, Kaçak saraylarda saltanat süren, Anayasayı tanımayan, Hukuku tanımayan, PKK açılımın, bölücülüğün mimarlarına oy verilmemesi için çok hassas bir strateji sürdürmeliyiz.

Teşkilatların Önceliği

Teşkilatlarımız ve dolayısıyla derneklerimizi yönetenlerin bu strateji çerçevesinde öncelikleri olmalıdır, bu önceliklerin başında hiyerarşik öncelik gelmektedir. Yönetici olan arkadaşlarımızın kurumun hiyerarşisi içerisinde bir yeri vardır ve sahip olduğu sorumluluk kadar da yetkiye sahiptir. Bir konuda sorumluluğu bulunmayan bir kimsenin, o konuda yetki sahibi olması da mümkün değildir. Bir dernekte üye olan Ülküdaşımızın yetki ve sorumluluğu farklı, yönetici olan arkadaşımızınki farklıdır. Dernek Başkanlığına seçtiğimiz Başkanlarımızın yetki ve sorumlulukları farklıdır. Şimdi düşününki bir derneğimizde yöneticilik yapan bir arkadaşımızın kendi başkanının, dernek başkanı tanımamazlıktan gelmesi, bölge başkanımızı yine aynı şekilde yetki ve sorumluluğunu hiçe sayması mümkün mü? Bu durum teşkilatın sağlıklı işleyişini olumsuz yönde etkiler ve bizlerin bunları kabul etmesi mümkün değildir. Herkesin sorumluluğu kadar yetkisi vardır.

Stratejik öncelik teşkilatlarımızın başarıyı yakalamasında ikinci dikkat edeceği bir durumdur. Şimdi burada hepiniz yöneticilik yapıyorsunuz. Kısa ve orta vadede başarmak istediğiniz bir sürü plan ve projelerinizin olduğunu biliyorum.

Bu Projelerinizi başarıyla tamamlamak istiyorsanız, bir önceliğe göre sıralamak zorundasınız. Aynı anda tasarladığınız projelerin hepsini gerçekleştirmeniz mümkün değildir. Belirli kriterlere göre sıralamaya tabi tutuyorsunuz. Projenin durumuna göre önceliklerini belirliyorsunuz. Teşkilatlarımız açısından bu öncelikler çok önemlidir. Stratejik önceliklerin tespitinin temelinde, stratejik amaç ve hedeflerinin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi başta gelmektedir. Tüm bu verilere baktığımızda kurumumuzun birinci önceliği 7 Haziranda gerçekleştirilecek olan seçimlerdir. Bu sebeple artık ülküdaşlarımız sadece kendi eksenindeki olaylara, gelişmelere bakmamalıdır. Yöneticilerimiz kendi ekseninde dönmemelidir. Hareketin genel stratejisine bakmalıdır. Şu anda en önemli çalışma 7 Haziranda yapılacak olan seçimlerdir, seçmenlerin sandığa giderek doğru tercihte bulunması, Önceliklerimizin başında gelmektedir. Anavatanımız Türkiye yıkım üstüne yıkım yaşamaktadır. Var oluşumuzu temsil eden her değer aşağılanmakta, kutsallarımız itibarsızlaştırılmaktadır. Önümüzdeki seçimler geleceğimizin belirsizleştiği bir girdaba sürüklenmektedir. Böylesine önemli bir seçimde Avrupa Türklüğünün üzerine büyük görevler düşmektedir. Avrupa Türk Konfederasyonumuzun çatısı altında faaliyet gösteren tüm Ülkücü Türk Federasyonlarımıza, yeni kurulan Avusturalya Türk Federasyonundan tutun en eski Türk Federasyon olan Almanya Türk Federasyonuna kadar büyük görevleri vardır. Nedir bu görevler ? Seçmen konumunda olan vatandaşlarımızın demokratik bir vatandaşlık görevi olan oy kullanma hakkında bilinçlendirmektir.

Yönetici arkadaşlarımızın hedefledikleri stratejik çalışmaları gerçekleştirebilmeleri için çeşitli kaynaklara ihtiyaçları vardır. Bu kaynaklardan en önemlisi zamandır.

Zaman önceden kararlaştırılmış bir hızla akıp gittiğinden dolayı sorun zamanı yönetmede değil, teşkilatlarımızı yöneten ülküdaşlarımızın kendini zaman içinde yönetebilmesi olarak değerlendirmek gerekir. Sorumluluk sahibi her yetkili, zamanı iyi değerlendirerek, planlı bir şekilde hazırlık yapmalı. Zamanını etkili ve verimli şekilde kullanmak isteyen her yönetici ülküdaşımız, gerçekleştirmek istediği faaliyetleri listelemeli ve önceliklerine sıralamalıdır. Başarısızlığın en önemli nedenlerinden birisi plansızlıktır. İyi yöneticiler, önce plan yapar, sonra bu yaptığı planı acele etmeden, sıkışmadan rahat biçimde uygulamaya koyar. Bizler yöneticiler olarak derneklerimizin sahip olduğu kaynakları etkin ve verimli şekilde değerlendirilmesini istiyorsak, zamanlarını en etkin şekilde kullanmak zorundadırlar. 7 Haziran Pazar günü yapılacak olan seçimlere 8 Haziranda çalışmaya başlarsa geçmiş olsun demek lazım.

Almanya’da 8 Mayıs günü başlayarak 31 Mayıs’a kadar sürecek 24 gün içerisinde vatandaşlarımız oylarını kullanabilecek. Oy kullanabilmek için mutlaka SEÇİS sisteminde kayıtlı olmak gerekiyor. Seçmen olma yeterliliğine sahip vatandaşlarımız YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜ ne kayıtlı olmaları gerekiyor. Çok önemli konu yönetici olan arkadaşlarımız mutlaka vatandaşlarımızı bilgilendirmeli. Yüksek seçim kurulunun internet adresinden bu sorgulamaları yaparak, kontrol etmeleri gerekmektedir. 7 Haziran  25. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Almanya'da, 08-31 Mayıs tarihlerinde kurulacak sandıklarda oy kullanabilmeniz için “Yurtdışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı olunması, bunun için de adres beyanında bulunulmuş olunması gerekmektedir.

Yurtdışı Seçmen Kütüğü 14 Mart 2015 Cumartesi günü YSK’nın internet sitesinde ilan edilecektir. www.ysk.gov.tr internet adresinden kontrol ettiğiniz seçmen bilgilerinizde adres beyanınızın hatalı olduğunu tespit etmeniz halinde, 14 Mart 2015 (Türkiye saati ile 08.00) ile 27 Mart 2015 (Türkiye saati ile 17.00) tarihleri arasında Büyükelçiliklerimizin Konsolosluk Şubelerine ve Başkonsolosluklarımıza şahsen müracaat ederek itiraz başvurusunda bulunabilirsiniz. İtiraz başvurusu için son gün 27 Mart 2015 (Türkiye saati ile 17.00) olup bu saatten sonra itiraz başvurusu kabul edilmeyecektir. Seçmen kütüğü en son 8 Nisan günü kesinleşerek itiraz süresi doluyor.

Türkiye dışında bulunan seçmenlerimizin 54 ülkede 109 temsilcilikte ve  33 gümrük kapısında oy kullanması planlanmaktadır

Berlin, Stutgart, Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Essen, Münster, Karlsruhe, Hamburg, Mainz kendi temsilcilik binalarında,  Münih, Hannover Ve Nürnberg’de kiralama suretiyle belirlenen yerlerde oy kullanılacaktır.  Randevu sisteminin artık geçerliliğini yitirdiğini, kaldırıldığını seçmenlerimize anlatın. Ayrıca 33 Gümrük kapısında 24 saat hizmet veren sandıklar olacak.

Kurulacak her sandıkta partilerin bir veya birden fazla gözlemci görevlendirme hakkı bulunmaktadır. Gözlemcilerin şikayet ve itiraz hakları bulunmaktadır. Sandık başı işlemlerinin tümü gözlemciler tarafından takip edilecektir. Almanya'da sandıklarda görev yapan arkadaşlarımızın dikkat etmesi gereken konular bulunmaktadır. Oy verme veya sayım sırasında görülen veya tespit edilen usulsüzlüklerin veya yanlışların mutlaka sandık tutanağına geçirilmesinin önemlidir. Oy verme sırasında karşılaştığınız her olumsuz durumu şikayet edeceksiniz, usulsüzlük gördüyseniz, şüpheniz varsa sandık kuruluna bildirmeniz gerekiyor ve bunlar mutlaka resmi tutanak defterine işletmelisiniz. Eğer şikayet tutanak defterine işlenmezse YSK'ya yapılacak itirazın hiçbir anlamı kalmıyor. YSK maddelerine göre herhangi bir delil yoksa şikayet dinlenemediğini basına yansıyan haberlerden biliyoruz. Usulsüzlükleri, hırsızlıkları, tutanak altına aldırtmazsanız daha sonraki itirazların faydası yok. Ne kadar itiraz yaparsanız yapın tutanakta itirazınız yoksa kabul edilme ihtimali yoktur.

Gerçekleştirilen en son seçimlerinde basına yansıdığı için biliyoruz. Binlerce itiraz yapıldı. Yapılan bu itirazlardan kabul edilenlerin sayısının iki elin sayısı kadar az olduğunu yetkililer söylüyor. Sandıklar kapandıktan sonra bazı usulsüzlüklerin farkına varıp itiraz etmeleri, birde bunlar tutanakla sabit değilse bir netice alınamadığını yine basından öğreniyoruz. YSK'nın bu seçimlerde de tutanakların 6 sayfasının boş olmasını kabul ettiğini ve 7 Haziran seçimlerinde tutanaklarda yer alması karara bağlandı. Arkadaşlarımız gördükleri, tanık oldukları her usulsüzlükleri, şikayetleri ve taleplerini buralara işleyecek veya işletecek. Ancak buralara dayanarak il seçim kurulları, ilçe seçim kurulları ve YSK'daki itirazların kabul edilmesi mümkün olacak. Bu seçimde, YSK'nın sandık sonuç tutanaklarını tarayarak, siyasi partilerle paylaşacağını açıklamalardan biliyoruz. Aynı şekilde oy döküm cetvellerinin de, birleştirme tutanaklarıyla birlikte tarayıcıdan geçirilerek siyasi partilerle paylaşılacağı YSK’nın karara bağladığı konulardır. Görev yapan arkadaşlarımızın da bunları bilerek, gördükleri, karşılaştıkları her olumsuzluğu, usulsüzlüğü mutlaka tutanağa geçirmesi çok önemlidir” dedi.

ATF BasınYorumlar(0)
Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*

E-posta*
(E-posta adresiniz sitede görünmez)

Yorumunuz*
(Yukarıdaki güvenlik kodunu giriniz)
Yazarlar Yazarlar
AnketAnketSon YorumlarSon Yorumlar
Anasayfa'ya Git Anasayfa
Foto Galeri Foto Galeri
Video Galeri Video Galeri
Yazarlar Yazarlar
Yazarlar Künye
Yazarlar İletişim
Bu sitede yayınlanan içerik izinsiz veya kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: Codec Haber