Ana Sayfa > EKONOMİ

"Bütçe Kanun Teklifini destekliyoruz"
07 Aralık 2020
Bu haber 2158 kez okundu
MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifinin tümü üzerine partisi grubu adına söz aldı. Bülbül, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak görüşülmekte olan Bütçe Kanun Teklifini desteklediğimizi ifade etmek istiyorum" diyerek sözlerine başlarken 2021 yılı merkezi yönetim bütçe kanununun ekonomide büyük sarsıntıya sebep olan Kovid-19 salgınının etkili olduğu şartlarda hazırlanmıştır" dedi.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, 2021 yılı bütçe görüşmelerine dair konuşmasında şunları kaydetti:

"17 Ekim 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan Bütçe ve Kesin Hesap Kanun teklifleri, Plan Bütçe Komisyonunda 21 Ekim 2020 tarihinde görüşülmeye başlamış, 27 Kasım 2020 tarihinde görüşmeler tamamlanmıştır.

Kovid-19 salgınının en tehlikeli döneminde gerek Bütçe Kanun Teklifinin hazırlanmasında, gerekse görüşülmesi sürecinde emek veren, katkı sağlayan ve hizmet sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak görüşülmekte olan Bütçe Kanun Teklifini desteklediğimizi ifade etmek istiyorum.

2021 yılı Bütçe Kanun Teklifi ile 40 genel bütçeli kamu idaresi, 127 üniversite, 45 özel bütçeli kamu idaresi, 11 düzenleyici ve denetleyici kamu idaresi olmak üzere 223 kamu idaresinin bütçesi genel kurulda görüşülecektir.

Yapılan kanun değişikliği sonucunda 2021 yılı bütçesi ilk kez Program Bütçe esasları çerçevesinde hazırlanmıştır.

2021-2023 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programındaki hedeflerle uyumlu olarak hazırlanmış olan bütçe kanun teklifi; kamu dengelerinin iyileştirilmesi, kamu maliyesi alanında elde edilmiş olan kazanımların korunmasını amaçlamaktadır.

2021 yılı bütçe giderleri 2020 yılına göre yüzde 22,9 artışla 1 trilyon 346,1 milyar lira, bütçe gelirleri ise yüzde 15.1 artışla 1 trilyon 101,1 milyar lira olarak teklif edildiği, bütçe açığının ise 245 milyar lira olarak öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 2021 yılı toplam vergi gelirlerinin 922,7 milyar olmasının hedeflendiği görülmektedir.

Belirtmek gerekir ki; 2021 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu; küresel ekonomide büyük bir şoka ve ardından sarsıntıya sebep olan Kovid-19 salgınının etkili olduğu şartlarda hazırlanmıştır.

Kovid-19 salgınının küresel ekonomide kısa vadede meydana getirdiği tahribatın boyutları yeni yeni kendini göstermeye başlamış olsa da, asıl etkinin uzun vadede küresel ekonomide yaşanacak büyük değişimlerle ortaya çıkabileceği öngörülmektedir.

2020 yılında küresel ekonomide, üretim ve talepte çok büyük gelişmeler yaşanmıştır. Salgın etkisi ile küresel ölçekte büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edilmiştir.

2020 yılında dünya ekonomisinin yüzde 4,4 oranında daralması beklenmektedir. Bu oran 2009 küresel finans krizinden bu yana yaşanan en büyük daralma olarak kabul edilmektedir.

Gelişmiş ülkelerin aynı değerlendirmede, yüzde 5,8 daralacağı, 2021 yılında ise yüzde 3,9 büyüyeceği tahmin edilmektedir.

2020 yılının ilk çeyreğinde yıllık yüzde 4,4 oranında büyüyen Türkiye Ekonomisi, ikinci çeyrekte dünya çapında yaşanan daralmaya rağmen uygulamaya konulan normalleşme planıyla, ekonomide toparlanma Haziran ayından itibaren kendini göstermiştir.

Ekonomimiz üçüncü çeyrekte yüzde 6,4 oranında büyüyerek ‘’ V ‘’ tipi güçlü bir performans göstermiştir. Salgının etkisini azaltması ile birlikte 2021 yılında ekonomimizin yüzde5,8 oranında büyümesi hedeflendiği görülmektedir.

2020 yılında özellikle ikinci çeyrekte yaşanan daralmaya rağmen diğer çeyreklerde yakalanan ihracat artışı ile 165,9 milyar dolar seviyelerinde olacağı, 2021 yılında ise 184 milyar dolar olması öngörülmektedir.

2020 yılında işsizlik oranının yüzde 13,8 oranında gerçekleşmesi beklenmekte iken, 2021 yılında bu rakamın yüzde 12,9 seviyelerine gerilemesi beklenmektedir.

TÜFE’nin 2021 yılında yüzde 8’e gerilemesi ve 2023 sonuna kadar kademeli olarak yüzde4,9 seviyelerine inmesi öngörülmektedir.

Belirsizlik ve tereddütlerin arttığı, ticari rekabet yerine ticari savaşların yaşandığı böyle bir dönemde yeni ekonomi paketi ile belirlenen politikalar ve hedeflenen stratejik reformlar sayesinde güçlü tedbirler alındığı kanaatindeyiz.

2021 yılı bütçe kanunu ile Milli Eğitime ayrılan bütçenin 211,4 milyar liraya çıkarıldığı ve bununla bütçe giderlerinin yaklaşık 15,7 sinin eğitime ayrıldığı anlaşılmaktadır.

2021 yılında, Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim kurumları döner sermayeleri ile Sosyal Güvenlik kurumundan yapılacak sağlık harcamaları göz önüne alındığında, sağlık alanına ayrılan kaynak 238 milyar lirayı bulmaktadır.

Yine 2021 yılında bütçeden tarıma 42.4 milyar lira ayrılmıştır. Tarıma ayrılan bütçenin yarıdan fazlası yani 22 milyar lirasının tarımsal desteklemelere ayrıldığı anlaşılmaktadır.

Tarımsal sulama yatırımlarına ayrılan pay, 3.7 milyardan 2021 yılında 9 milyar liraya çıkarılmıştır.

Reel kesim destekleri için ise 50,6 milyar lira kaynak ayrıldığı görülmektedir.

Bütçede faiz giderlerindeki artışın önceki yıla göre 0.4 puan artışla Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya oranla 3.2 düzeyinde olması beklenmektedir.

Küresel ekonominin olumsuz bir seyir içerinde olduğu göz önüne alındığında, sıkı para politikası ile maliye politikaları ve diğer araçların etkili bir şekilde kullanılacağı bir düzen içerisinde enflasyonla mücadele edilmesi büyük önem arz etmektedir.

Yine üretime dayalı ihracata yönelen, ithalat bağımlılığını azaltan, yatırımı ve istihdamı artırmayı hedefleyen bir üretim ekonomisine sahip olmak suretiyle refah seviyemizin hedeflenen ve arzu edilen seviyelere ulaşması mümkün olacaktır.

Türkiye Ekonomisi dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülke ekonomisine nazaran salgın sürecinin getirdiği sarsıntılardan minimum hasarla çıkacak direnci ve toparlanma emarelerini göstermektedir.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız tarafından ekonomi ve hukuk alanında atılacağı ifade edilen adımlarla, demokrasi, insan hakları ve sosyal refah yönünden olumlu gelişmelerin yaşanmasını beklemekteyiz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye’de gerçekleşen en stratejik yönetim reformudur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kurum ve kuralları ile kökleşmesi hayati önem arz etmektedir.

Bu nedenle; Siyasi Partiler ve Seçim Kanunları, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü, Milletvekili Dokunulmazlıkları, siyasi etik düzenlemeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yönelik çalışmaların neticelenip, hayata geçirilmesi, sistemin kökleşmesine büyük katkı sağlayacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye’nin stratejik kuvvetidir. Güçlü devlet, güçlü yönetim, demokratik istikrar üçlü sacayağı üzerine yerleşen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile devletimiz daha hızlı ve etkili karar alma kabiliyetine kavuşmuş çok daha esnek hareket edebilme imkânına sahip olmuştur.

Türkiye içerde vesayet ve terör odaklarının nefesini keserken, dışarıda etkili ve insan merkezli diplomasisi ve caydırıcı silah gücü sayesinde mahkûm değil hâkim bir devlet olduğunu tüm dünyaya göstermiştir.

Türkiye’nin Libya, Adalar Denizi, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Suriye, Irak, Kafkasya, Batı Trakya ve Balkanlar üzerinden büyük bir kuşatma ile karşı karşıya olduğu bir dönemde, yönetiminde hiçbir şekilde istikrarsızlık yaşanmaması ve bekasını ilgilendiren bu tehdit ve saldırılarla kararlı bir şekilde mücadele etmesi gerekmektedir.

Yakın siyasi tarihimiz incelendiğinde, ülkemiz ne zaman milli menfaatlerimiz doğrultusunda önemli bir adım atmaya kalksa veya emperyal bir gücün faaliyetlerine engel olmaya çalışsa, bir anda ülkeyi yöneten hükümetlerin siyasi operasyonlarla veya ekonomik darbelerle karşılaştığını çok iyi bilmekteyiz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi işte tam bu noktada, yürütmenin sandıktan çıkması sayesinde, tartışmasız bir meşruiyetle yönetim krizlerine imkân vermeyen, her türlü tehdit ve manipülasyona karşı tavizsiz mücadele imkânı veren stratejik güç çarpanı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ekonomi, enerji, teknoloji, savunma sanayii, tarım, eğitim ve kültür gibi alanlarda atılan milli adımlar ancak güçlü ve istikrarlı bir yönetim anlayışı ile mümkün olmaktadır.

Türk Milletinin yapısına ve Türk Devletinin ihtiyaçlarına daha uygun olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, planlanan reformların hayata geçmesi sonrasında çok daha güçlü hale gelecektir.

23 Nisan 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. Yılını idrak etmiş bulunmaktayız. Milli iradenin tecelligahı, milli mücadelemizin karargâhı olan gazi meclisimiz, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminde gösterdiği kararlılık ve kahramanlıkla ikinci kez gazi unvanını almayı hak etmiştir.

Dünyada başka hiçbir parlamentonun sahip olamadığı gazi unvanına sahip olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. yılı münasebetiyle önemli programlar ve faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Kovid-19 nedeniyle tedbirler çerçevesinde gerçekleştirilen bu faaliyetlerin en sonuncusu ‘’Milli Egemenlik ve Temsil uluslararası sempozyumu’’ olmuştur.

16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen referandum neticesinde kabul edilen Anayasa değişikliği ile gerçekleşen yönetim reformu kuvvetler ayrılığını daha da belirgin hale getirmiştir.

Temsilde adalet prensibine uygun olarak meclis daha demokratik ve güçlü hale gelmiştir. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinde 12 siyasi parti temsil edilirken, 5 siyasi partinin de grubu bulunmaktadır. Bu haliyle meclisin temsiliyette en üst seviyede olduğu görülmektedir.

Bu kadar çeşitli ve seçmen iradesinin en yüksek oranda yansıdığı bir meclis tablosunda, eğer parlamenter sistem olsa idi, son derece kırılgan koalisyonlardan bahsetmemiz gerekecekti.

Oysa bugün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde bu kadar fazla siyasi partinin mecliste temsil edilmesi, yönetimde istikrarsızlığa sebep olmamakta, yönetim istikrarlı bir şekilde faaliyetine devam ederken, mecliste daha adaletli ve daha demokratik bir temsil söz konusu olabilmektedir.

Yeni sistem sonrasında meclis yoğun bir yasama performansı ortaya koymuştur. Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi yürütmenin elinden alınınca, kanunlarla meclisin yasama yetkisi mutlak hale gelmiştir. Kanunlar milletvekillerinin teklifi ile meclise sunulmakta ve kanunlaşmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kurum ve kurallarıyla yerleşik hale gelmesi için meclis içtüzüğünde ihtiyaç duyulan değişikliklerin yapılmasının gerekli olduğu kanaatindeyiz. Meclisin yasama kapasitesini ve kalitesini artıracak olan içtüzük değişikliklerine Milliyetçi Hareket Partisi olarak olumlu katkı sağlamaya hazır olduğumuzu bir defa daha dile getiriyoruz.

Bununla birlikte; yasama ve denetim süreçlerinde komisyonların etkili hale gelmesi, kanun tekliflerinin etki analizlerini yapacak ve raporlayacak sistemin oluşturulması, kesin hesap ve denetim raporlarının görüşüleceği ayrı bir daimi ihtisas komisyonu kurulması gerektiğini düşünmekteyiz.

Yargıya olan güvenin artırılması, hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesi, yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının geliştirilmesi, adalete erişimin kolaylaşması, makul sürede yargılanma hakkının gözetilmesi son derece önemlidir. Bu ilke ve değerler çerçevesinde meclisimizde bugüne kadar 3 ayrı paket halinde düzenlemeler yapılmıştır.

24 Ekim 2019 tarihinde birinci yargı paketi, 15 Nisan 2020 tarihinde ikinci yargı paketi, 28 Temmuz 2020 tarihinde de üçüncü yargı paketi yasalaşıp yürürlüğe girmiştir.

Bu süreçte yapılan kanuni düzenlemelerle, hapis cezası beş yıla kadar olan ve bölge adliye mahkemesinde kesinleşen belirli suçlara ilişkin davalarda Yargıtay’a temyiz imkânının verilmesi, tutuklama sürelerinin soruşturma sürecinde ciddi bir sınırlamaya tabi tutulması, uzlaşmanın, ön ödemenin, basit yargılama usulünün ve seri yargılama usulünün getirilmesi, Adalet Akademisinin yeniden teşekkül ettirilmesi, çocuk veya mağdurların ifade ve beyanlarının özel ortamda, adli görüşme odalarında alınması önemli gelişmeler olarak uygulamaya konulmuştur.

Yine tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklar ile ticari uyuşmazlıklarda, arabulucuya başvuru dava şartı olarak zorunlu hale getirilmiş, ticaret mahkemeleri fikri ve sınai haklar mahkemelerinin il merkezleri ile birlikte büyük ilçelerde kurulabilmesi sağlanmıştır.

Hukuk muhakemeleri kanununda değiştirilmesi beklenen ve yargılama süreçlerini tıkayan hususlarda önemli düzenlemeler yapılmıştır.

Terör, uyuşturucu, ticaret, cinsel saldırı ve istismar, kasten öldürme, işkence ve eziyet suçları hariç olmak üzere, diğer suçlarda cezanın infaz oranı 1\2 ye düşürülmüş, geçici madde ile 30 Mart 2020 tarihine kadar işlenen Terör, uyuşturucu, ticaret, cinsel saldırı ve istismar, kasten öldürme, işkence ve eziyet suçları ile özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç olmak üzere diğer suçlar bakımından 1 yıllık denetimli serbestlik süresi, 3 yıla çıkarılmıştır.

Covid-19 salgını nedeni ile terör suçluları hariç olmak üzere, açık cezaevinde bulunan hükümlüler izinli sayılarak açık ceza evlerinden geçici olarak tahliye edilmişlerdir.

Yapılan diğer bir yargı düzenlemesi ile hukuk mesleklerine giriş sınavı getirilmiş, avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde en az 2 bin avukatın imzası ile yeni bir baro kurulabilmesi mümkün hale gelmiştir.

En az 15 yıl kıdemi bulunan avukatlara pasaport verilmesi düzenlenmiş, baro aidatlarının, mesleğe yeni başlayan avukatlardan yarı oranında alınması kararlaştırılmıştır.

Bu düzenlemelerin yanında Adalet Bakanlığımız tarafından yapılan idari düzenlemelerle yargı reformu kapsamında son derece faydalı uygulamalar faaliyete geçirilmiştir.

Hukuk alanında, atılacak yeni adımların, yargı reformu stratejisi çerçevesinde, ortaya çıkacak kanuni düzenlemelerin, devletimizin demokratik hukuk devleti vasfını daha da güçlendireceği, ekonomiye, yatırımlara ve nihayetinde ülkemizin istikrarına katkı sağlayacağı muhakkaktır.

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında, yargı camiamız fetöye ve diğer terör örgütlerine karşı, amansız bir mücadele sergilemiştir.

Fetö’nün yargı ve adalet sistemimizde meydana getirdiği tahribat göz önüne alındığında, bugüne kadar fetö ile mücadele konusunda soruşturma ve yargılama aşamalarında insanüstü emek harcayarak, korkusuzca görevini yerine getiren yargı camiamızın gösterdiği büyük fedakârlık her türlü takdire layıktır.

Son dönemde karara bağlanan dosyalarla fetö yapılanmalarının tamamına yakın kısmının yargılamalarının sonuçlandırıldığını ve fetöcülerin hak ettikleri cezaları aldıklarını memnuniyetle takip etmekteyiz.

2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan bölgesinde ortaya çıktığı bilinen ve ilk dönemde Sars, domuz gribi, ebola virüslerinde olduğu gibi belli bir zamanda ve belli bir coğrafyada etkili olacağı zannedilen Covid-19 isimli yeni tip koronavirüs kısa süre içinde dünyaya yayılarak küresel bir salgın haline gelmiştir.

Covid-19 salgını, tüm dünyayı etkisi altına almış ve güçlü-güçsüz devlet ayrımı yapmaksızın bütün devlet yönetimlerini hazırlıksız yakalamıştır. Salgın hastalığın etkisi yalnızca sağlık alanıyla kalmamış, küresel ekonomide, uluslararası ilişkilerde, toplumların psikolojilerinde ve sosyal hayatlarında derin sarsıntılar meydana getirmiştir.

Sahip oldukları devasa ekonomik, askeri ve teknolojik güce güvenerek dünyada hâkimiyet kurmaya çalışan devletler, mikroskobik ölçekte bir düşmana karşı teslim olmuş durumdadırlar. Aşının yaygın bir şekilde kullanılmasıyla önlenebileceği kesinleşmiş olan Covid-19 virüsünün, aşı uygulamasına kadar, daha ne kadar can kaybına ve zarara sebep olacağı bilinmemektedir.

Türkiye sağlık sistemi birçok ülkeden farklı olarak pandemiye karşı hazırlıksız yakalanmamıştır. Ocak 2020’de kurulan operasyon merkezi ve oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu ile proaktif bir anlayışla hareket edilmiştir.

Türkiye; sağlık hizmetleri altyapısı, sosyal güvenlik sistemi, gıda güvenliği gibi alanlarda mevcut imkânları ile birlikte sürecin yönetiminde attığı adımlar ve aldığı tedbirlerle kendine yeterli olmakla kalmayıp, başka birçok ülkeye yardım edebilmiş olan bir devlet olarak ön plana çıkmıştır.

Salgına karşı verilen mücadelede, Dünya Sağlık Örgütü ve birçok ülke Türkiye’yi takdir eden ve başarılı bulan yayınlar yayınlamış ve açıklamalarda bulunmuştur.

Türkiye’nin teklifi ile Dünya Sağlık Örgütü 2021 yılını sağlık çalışanları yılı olarak kabul etmiştir. Sosyal güvenlik şemsiyemizin toplumumuzun tamamını kapsayacak şekilde, Covid-19 salgın hastalığının, test ve tedavisinin ücretsiz yapılması ve son olarak aşının bütün vatandaşlarımıza ücretsiz olarak uygulanacağının açıklanması, Türkiye’nin birçok ülkeden pozitif yönde ayrıştığını göstermektedir.

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan filiasyon ekipleriyle temaslı takibi başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Yine bu süreçte hizmete açılan şehir hastaneleri ile birlikte, çok kısa bir süre içinde hizmete açılan 1000 yataklı 2 acil durum hastanesi ile Türkiye sadece Covid-19 salgını ile sınırlı olmaksızın, sağlık alanında gücünü dünya çapında ortaya koymuştur.

Bu süreçte, kısa bir zaman zarfında, yerli ve milli imkânlarla solunum cihazının üretilmiş olması son derece önemlidir. Yine Koronavirüs’e karşı ilaç ve aşı çalışmalarında ülkemizde başarı elde edilmesi ve 2021 Nisan ayında yerli aşının uygulanmaya başlanacağının Sağlık Bakanımız tarafından açıklanmış olması son derece memnuniyet vericidir.

Bununla birlikte yerli aşımız kullanılmaya başlanana kadar dünyada üretilen aşılardan ilk etapta 20 milyon doz aşı 11 Aralıkta ülkemizde olacak ve vatandaşlarımıza ücretsiz olarak uygulanacaktır.

Salgınla mücadelenin başladığı ilk günden bu yana adeta seferberlik ilan etmiş olan sağlık ordumuza, doktorundan, hasta bakıcısına, yardımcı personeline kadar bütün sağlık personelimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan açıklamada 12 bin yeni sağlık personelinin alınacağı ifade edilmiştir. Bu alımları memnuniyetle karşılamakla birlikte kalan sağlık personeli açığının en kısa sürede kapatılması ve kamuda istihdam edilmeyi bekleyen sağlıkçılarımızın bir an önce hak ettikleri kadrolarına kavuşmalarını arzu etmekteyiz.

Ülkemiz çok boyutlu ve çok katmanlı güvenlik tehditleri ile karşı karşıya bulunmaktadır. Uluslararası sistemdeki dalgalanmalar, yakın çevremizde bulunan coğrafyalarda yaşanan kaos ve çatışmalar, küresel rekabetin yerini düşmanlıklara bırakması ve ülkemizde yaşanan terör eylemleri ve darbe girişimleri karşı karşıya olduğumuz tehdit ve tehlikenin beka seviyesinde olduğunu açık bir şekilde göstermektedir.

Uluslararası kuruluşların ve uluslararası hukukun felç olduğu, adeta kuralsızlığın kural olduğu bir süreçte, Türkiye kendisine yönelen tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek üzere bütün imkânlarını seferber edecek ve var gücü ile mücadele edecektir.

Bu çerçevede ülkemiz Libya’dan, Doğu Akdeniz’e, Kıbrıs’tan, Ortadoğu’ya, Ortadoğu’dan, Kafkaslara çok önemli ve çetin mücadelelerin içinde bulunmaktadır.

Ülkemiz uluslararası hukuk açısından son derece haklı nedenlerle vermiş olduğumuz bu beka mücadelelerinde ne yazık ki batının özellikle ABD ve AB’nin çifte standartlı tavırlarına muhatap olmaktadır.

Türkiye’nin ordusuyla, ekonomisiyle, diplomasisiyle güçleniyor olması, kendi imkânları ile karar alıp bunu uygulayabiliyor olması, insan merkezli adalet ve merhamet anlayışıyla meselelere yaklaşması büyük güçler açısından Türkiye’nin tehdit olarak algılanmasına neden olmaktadır.

Covid-19 salgınının baş göstermesi ile birlikte Türkiye,  156 ülkeye sağlık malzemesi yardımında bulunmuş,  dünyanın farklı ülkelerinde bulunan 100 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirmiştir.

Dünya 5’ten büyüktür parolasıyla uluslararası sistemi, özellikle uluslararası hukuku işlevsiz kılan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin yapısının değişmesi ile ilgili olarak Türkiye’nin ortaya koyduğu görüşler bugün dünyada birçok ülke tarafından kabul görmekte ve dile getirilmektedir.

Türkiye’nin bölgesindeki ve dünyadaki kaos ve çatışma alanlarında etkin rol oynayarak barışa katkı sağlaması, insani yardımlarla zarar gören insanlara kol kanat germesi ve hatta ülkesinin kapılarını açarak sığınmacıları insan onuruna yakışır bir şekilde misafir etmesi, bölgemizde ve dünyada Türkiye’nin itibarını artıran etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türkiye; bölgesinde yaşanan gelişmelerde her zaman hesaba katılması gereken önemli bir güç olduğunu bütün dünyaya açık bir şekilde göstermektedir. Meşru hak ve menfaatlerimiz noktasında ülkemizin ortaya koyduğu milli politikalar, sadece bugünümüzü değil geleceğimizi de derinden etkileyecek niteliktedir.

Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kıbrıs Türk’ünün menfaatleri yok sayılmaya çalışılmaktadır. Bölgede var olan hidrokarbon kaynakları nedeniyle, ABD, Fransa, İngiltere, Rusya gibi Doğu Akdeniz’e kıyıdaş olmayan devletlerde bu gerginliğin içinde yerini almış bulunmaktadır.

İsrail-Mısır ve Yunanistan’ın Türkiye ve Kıbrıs Türk’ünün haklarını gasp etmeye yönelik faaliyetlerine karşı Türkiye kararlı bir şekilde Doğu Akdeniz’de varlık göstermeye devam etmektedir.

Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip olan ülkemizin, Uluslararası Hukukta hiçbir bağlayıcılığı olmayan Sevilla haritası adlı harita üzerinden Antalya Körfezine hapsedilmeye çalışılması hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu ucube tezler bizim açımızdan yok hükmündedir ve ayaklarımızın altındadır.

Kıbrıs, Türkiye’nin uluslararası hukuktan ve kurucu antlaşmalardan kaynaklanan hakların yanında milli bağlarımız dolayısı ile en mühim milli meselelerimizdendir. Türkiye, Kıbrıs Türk’ünün menfaatleri hür ve bağımsız bir şekilde yaşayabileceği iki devletli çözümden yana olduğunu isabetli bir şekilde ifade etmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle iki devletli çözümden yana olan Sayın Ersin Tatar’ın seçilmiş olmasından ötürü memnuniyetimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz.

Türkiye, dünyada tarih boyunca en çatışmalı ve kargaşalı 3 bölge olan Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu'nun tam ortasında yer almaktadır. Böyle önemli bir coğrafyada yaşamanın büyük fedakârlıklar gerektirdiği tartışmasızdır.

Bu topraklarda var olabilmek için tarih boyu nice şehitler vermiş olan Türk milleti, bugün hâlâ bu toprakların kan bedelini, can bedelini ödemektedir. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, yüzyıl önce emperyalist güçler tarafından çizilen sınırların değiştirilmesine, bizzat komşumuz olan ülkelerin parçalara ayrılmasına yönelik gayretler sonunda bu ülkeleri yangın yerine çevirmiş, yaşanan iç savaşlarda emperyalist devletlerin etkisiyle milyonlarca masum insan hayatını kaybetmiş; Suriye, Irak gibi ülkeler yaşanılamaz hâle gelmiştir.

Bu devletlerde ortaya çıkan otorite boşluğu, terör örgütlerinin bu topraklarda yuvalanmasına ve güçlerini arttırmasına neden olmuştur. Özellikle, ülkemizin sınırlarına yerleşen ve yerleştirilen bu terör örgütlerince bir terör koridoru oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu örgütler, vatandaşlarımıza saldırılar düzenleyerek insanlarımızın yaralanmasına, hayatlarını kaybetmesine neden olmuşlardır.

Bu terör örgütleriyle sınır ötesinde mücadele etmek mecburiyeti doğmuş, 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı’yla yaklaşık 3 bin kadar DEAŞ'lı terörist etkisiz hâle getirilmiş, 2018 yılında Zeytin Dalı Harekatı’yla 4.500 civarında PKK/PYD-YPG'li terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

9 Ekim 2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı’yla bugüne kadar 1.200 kadar PKK/YPG-PYD'li terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bahar Kalkanı harekâtıyla birlikte büyük insani dramların yaşanmasının önüne geçilmiş, Türk Ordusuna yapılan saldırının ve şehitlerimizin hesabı sorulmuştur.

Türkiye, bu harekâtlarda Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51'inci maddesi gereğince meşru müdafaa hakkını kullanmıştır.

Yine bu kapsamda, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiğimiz Pençe Harekâtlarıyla, ülkemiz sınırları içinde gerçekleştirilen iç güvenlik harekatlarıyla PKK terör örgütüne büyük darbe vurulmuştur. Türkiye, gerçekleştirdiği bu harekâtlarla ve sahip olduğu yerli ve milli silah ve mühimmatlarla terörü kaynağında yok etme stratejisini başarı ile uygulamakta, bu başarılar dünya çapında ses getirmektedir.  

Yaklaşık 30 yıldan bu yana terörist Ermenistan’ın işgali altında olan Dağlık Karabağ ve yedi rayon 27 Eylül günü Ermenistan’ın saldırısı neticesinde azad olmuş ve işgalden kurtarılmıştır. 9 Kasım’da yapılan ateşkes ilanıyla çatışmalar sona ermiş, Ermenistan büyük bir bozguna uğramıştır.

Çatışmaların sürdüğü günlerde Ermenistan sivil yerleşim alanlarına, Azerbaycan’ın şehirlerine 500 kg, 1 ton ağırlığında harp başlığı taşıyan füzelerle saldırarak savaş ve insanlık suçu işlemiştir.

Nihayetinde Azerbaycan Ordusu Türkiye’nin de büyük desteği ile şanlı bir zafer kazanmıştır. Bu vesileyle çatışmalarda şehit düşen Azerbaycanlı askerlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler diliyoruz.

30 yıldır sona erdirilemeyen işgal Azerbaycan Ordusunun mücadelesi ile ortadan kaldırılmıştır. İşgali diplomatik yollarla sona erdirme iddiasında olan ABD, Fransa ve Rusya’nın eş başkanlığında çalışan Minsk grubunun hiçbir işe yaramadığı, tarafsız olmadığı bu süreçte çok daha iyi anlaşılmıştır.

Özellikle Fransa’nın tutumuyla Azerbaycan’ın haklarını yok saydığını, Karabağ’ın Ermeni teröristlerince işgalini haklı gördüğü açık bir şekilde anlaşılmıştır. Fransa her zeminde Türk ve İslam düşmanlığını sürdürmekte ve bunu yaparken hiçbir hukuki ve ahlaki kaideye riayet etmemektedir.

Fransa ve diğer batılı ülkelerde ortaya çıkan İslam ve Türk düşmanlığı vahim noktalara varmakta, dünya çapında Müslümanların ve Türklerin haklarının ihlal edilmesine taciz ve saldırılara muhatap olmasına, hatta hayatlarını kaybetmesine yol açmaktadır.

Türkiye her koşulda güçlü olmak ve hakkaniyet duygusuyla dünyada adaletli ve merhametli olarak da kudretli olunabileceğini göstermek durumundadır.

Ne yazık ki dünyada bunu gösterebilecek karaktere sahip başka bir millet ve başka bir devlet bulunmaktadır.

Türkiye 2023, 2053, 2071 vizyonlarıyla bu hedefe büyük bir kararlılıkla yürümektedir.

Cumhur İttifakı; milli ve yerli anlayışla Türk Devletine yönelen bütün tehdit ve tehlikeleri bertaraf ederken Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır medeniyetlerin üzerine çıkma hedefini yakalama azmi ile milli ve üniter bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türk Milletini yaşatmak ve ülkemizi küresel güç haline getirecek adımları atacak milli, ahlaki ve tarihi bir birlikteliktir. Türk Milletinin, İslam dünyasının ve bütün mazlumların umudu Cumhur İttifakıdır.

Bu düşüncelerle görüşülmekte olan Bütçe ve Kesin hesap kanun teklifini desteklediğimizi yeniden belirtiyor, yüce meclisi ve Büyük Türk Milletini saygıyla selamlıyorum"Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer EKONOMİ Haberleri

Başlık Tarih
 
Mesleki eğitimde okul-sanayi işbirliği artırılmalıdır21 Ağustos 2021
Baki Ersoy'dan mobilyacılara destek18 Temmuz 2021
YÜKSEK DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA İRADESİ HER TÜRLÜ TAKDİRİN ÜZERİNDEDİR15 Temmuz 2021
Sürdürebilir turizm, sürdürebilir çevre ile mümkündür14 Temmuz 2021
"Hatay salçası küresel markalara kurban edilmemeli"01 Temmuz 2021
ÖREN’DE BU YIL TURİZM PATLAMASI YAŞANACAK27 Haziran 2021
Fendoğlu, çiftçilerin sorunlarını dile getirdi24 Haziran 2021
Alıcık'tan, Çerçioğlu'nun "esnafa destek" konusundaki sözlerine eleştiri22 Haziran 2021
"ÇİFTÇİ GİRDİ FİYATLARINA YETİŞEMİYOR"10 Haziran 2021
Yem fiyatları düşürülmelidir08 Haziran 2021
ERSOY ÇİFTÇİNİN SESİ OLDU03 Haziran 2021
Kalaycı: Çiftçilerimize destek paketi çıkarılmalı02 Haziran 2021
Öztürk, esnafımızı daha güçlü desteklemeliyiz 06 Mayıs 2021
Besicilik ve Süt Hayvancılığı yapanların elinden tutalım29 Nisan 2021
Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda ...28 Nisan 2021
Fındığın Karadeniz Bölgesi ve Ülke Ekonomisine Katkısı 28 Nisan 2021
Öztürk TBMM’de Kırıkkaleli esnafın sesi oldu28 Nisan 2021
Fendoğlu ve Gürkan sanayi esnaflarının sorunlarını dinledi17 Nisan 2021
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ...15 Nisan 2021
BAYRAM İKRAMİYESİ TALEBİMİZİN HAYATA GEÇMESİ ZARURİ OLMUŞTUR13 Nisan 2021
PANDEMİ’DE EKONOMİYE BİR KATKI’DA AKSOY AİLESİNDEN09 Nisan 2021
"Tokat ekonomisi için hayati önem taşıyan yolda çalışmalar durdu"08 Nisan 2021
Fendoğlu esnaflara Covid-19 aşısında öncelik tanınmasını istedi31 Mart 2021
Geçici Orman İşçilerine MHP'li Ersoy'dan destek03 Mart 2021
Kaşlı esnaf sorunlarını Meclis'e taşıdı, önerge sundu03 Mart 2021
"Cumhur İttifakı'nın hedefi daha güçlü Türkiye"03 Mart 2021
MKE’nin 2021 yılı yatırımlarını sordu01 Şubat 2021
'İş yeri̇ sahiplerinin mağduri̇yeti̇ni̇ gidereceğiz'29 Ocak 2021
SAZAK ÇİFTÇİNİN DERDİNE 27 Ocak 2021
ENERJİDEN DAHA FAZLA YARARLANMAK18 Ocak 2021
Göngüralp’ten ekmek zammına tepki13 Ocak 2021
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM10 Ocak 2021
Türkiye finansal istikrarı sağlayacaktır18 Aralık 2020
Sancaklı: Türkiye'de bir tek siz mi varsınız?17 Aralık 2020
Tarıma ve Tarım işçisine verilen önem artırılmalı.... 11 Aralık 2020
Fendoğlu, esnafların taleplerini bakan Elvan'a iletti10 Aralık 2020
Uyar Madencilik mağdurlarının tazminatları ödenmelidir03 Aralık 2020
Ticaret Hacminin artırılmasına yönelik soru önergesi02 Aralık 2020
Osmanağaoğlu; Ulaştırma ve Altyapı Bakanına İzmir Yatırımlarının Akıbetini Sordu20 Kasım 2020
Kalyoncu tarım bütçesini değerlendirdi06 Kasım 2020
Çiftçi, köylü ve esnafın kredi borçları da yapılandırma kapsamına alınmalı04 Kasım 2020
Bahçeli'den İzmir depremi sonrası geçmiş olsun mesajı30 Ekim 2020
Yalçın’dan CHP’ye tepki: Millet, siyaset uğruna ...29 Ekim 2020
Pamuk destekleme politikalarının . . . 05 Ekim 2020
MHP'den modern tarım çağrısı18 Eylül 2020
"Her esnaf kardeşimiz Ahi Evren'in bize emanetidir"18 Eylül 2020
Geçmiş ekonomisinin dervişleri; 'Ahiler'17 Eylül 2020
Başkan Karapıçak:  Gerçek yatırımcının önü açılmalı03 Eylül 2020
MHP Heyeti, Giresun afet bölgesine derhal intikal etti27 Ağustos 2020
MHP heyeti afet bölgesinde24 Ağustos 2020
Lütfi Kaşıkçı, zeytin ve pamuk üretimi ile ...21 Ağustos 2020
Bulut, çiftçilerin sulama sorununa dikkat çekti06 Ağustos 2020
"İndirimli tarifeler uygulanmalı"03 Ağustos 2020
Çiftçilerin Borçları Ertelensin11 Temmuz 2020
İşçinin ekmeğine dokunmayın26 Haziran 2020
BÖYLE GİDERSE ÇİFTÇİLİK BİTECEK !26 Haziran 2020
MEHMET TAYTAK'IN BASIN TOPLANTISI23 Haziran 2020
"Aracılar değil, toprağa alın teri döken çiftçiler kazanmalıdır"21 Haziran 2020
“ÇİFTÇİLERİMİZ PERİŞAN OLDU”19 Haziran 2020
Çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi ...17 Haziran 2020
TARIMIN STRATEJİK ÖNEMİNİ KORONAVİRÜS SALGINI BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYMUŞTUR 17 Haziran 2020
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, MERSİN’İ OLUMSUZ ETKİLEMEKTEDİR09 Haziran 2020
MHP’li Varlı, üreticilerin yanında!06 Haziran 2020
"Çiftçilerimizin zararı acilen karşılanmalıdır"26 Mayıs 2020
‘’Korona esnafı daha fazla vurdu, kamu borçları seneye ertelensin’’11 Mayıs 2020
Muzlar çürümeye terk edilmemelidir08 Mayıs 2020
"Esnafın nefes alması mutlaka sağlanmalıdır"06 Mayıs 2020
Çiftçilerimiz yalnız ve sahipsiz değildir06 Mayıs 2020
"Sicil affının mutlaka gelmesi gerekiyor"02 Mayıs 2020
Esnafa Sicil Affı Getirilsin, Kolay Kredi İmkânı Verilsin25 Nisan 2020
Kaşıkçı çilek üreticileriyle bir araya geldi21 Nisan 2020
Yücel Bulut'tan süt açıklaması14 Nisan 2020
İLK GÜNDEN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ10 Nisan 2020
Van'da ekmeğe, koronavirüs zammı28 Mart 2020
MHP muhtaç ailelerin yardımına koştu26 Mart 2020
Karataş'tan fırıncılara tepki18 Mart 2020
“Üreticinin meselesi hepimizin meselesi” 29 Şubat 2020
Ayşe Sibel Ersoy’dan “Apiterapi” önergesi .21 Şubat 2020
“Sicil affı mutlaka çıkarılmalı”20 Şubat 2020
Depremzedelerin fatura talebini Meclise taşıdı19 Şubat 2020
Kalaycı: "Konya Metro'ya hızla kavuşacak"14 Şubat 2020
Fendoğlu, depremzede esnafa sicil affı istedi12 Şubat 2020
MHP'den yüksek konut fiyatları için araştırma önergesi24 Ocak 2020
HAKSIZ REKABET ORTADAN KALDIRILSIN16 Ocak 2020
Devlet memurunu tahkir etmek, devleti tahrip etmektir08 Ocak 2020
MHP’li Varlı zarar gören alanları inceledi03 Ocak 2020
Esin Kara, çiftçinin Tarım Kredi'ye borçlarını sordu31 Aralık 2019
“SULAMA BİRLİKLERİNİN BORÇLARI AFFEDİLMELİ”21 Aralık 2019
Kayıt dışı ekonomide yeni tedbirler alınmalı20 Aralık 2019
"Ara eleman sorunu çözülmeli"19 Aralık 2019
3600 ek gösterge beklentileri yerine getirilmeli18 Aralık 2019
2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri09 Aralık 2019
EMD’den ‘30.Yaş’ kutlaması.08 Aralık 2019
Karakaya: KİT'ler ya asli görevlerini yapacaklar05 Aralık 2019
BÜTÇE VE ÖTESİ 02 Aralık 2019
EKONOMİMİZİ ÇÖKERTME GİRİŞİMLERİ ETKİSİZLEŞTİRMİŞTİR28 Kasım 2019
Matikçi değil yüzde 99’u gerçek emekçi08 Kasım 2019
İşçilere kıymaktan vazgeçin31 Ekim 2019
TMMOB çalışanlarının kesintileri ile ilgili soru önergesi11 Ekim 2019
Pamukta beklenmedik rekolte ve fiyat düşüklüğünün, ...03 Ekim 2019
"Devletimiz bu yaraları saracak güce ve şefkate sahiptir"23 Temmuz 2019
Sadir Durmaz'dan işçi kıyımına tepki! 19 Temmuz 2019
"Amacımız bağcıyı dövmek değildir"10 Temmuz 2019
“Dağ fare doğurdu!”30 Haziran 2019
"Konya YHT Garı ne zaman açılacak"28 Haziran 2019
Taytak, yumurta üreticilerinin sorunlarını TBMM'ye taşıdı22 Haziran 2019
İZMİR ENERJİSİNİ YENİLİYOR 31 Mayıs 2019
"Kazandığımız Belediyelerde Bütçeleme Faaliyeti Başlatacağız"09 Mart 2019
Taşdoğan, Adıyaman'ın sorununu meclise taşıdı.09 Şubat 2019
Taşdoğan'dan Bakan Pakdemirli'ye Soru Önergesi08 Şubat 2019
Afyon’da Hayvancılık Kontrol Noktası kurulsun17 Ocak 2019
Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği Talebi11 Ocak 2019
Vergi Ödemenin Kul Hakkı ve Milli Ödev 28 Aralık 2018
ÇİFTÇİSİNİN SIKINTISI MECLİS'TE27 Aralık 2018
Karayolu Taşımacılığı İçin Gerekli Belge Fiyatları Çok Yüksek 24 Aralık 2018
MHP’den asgari ücret açıklaması!21 Aralık 2018
“AYRIM SON BULMALI”19 Aralık 2018
“MHP’nin Sözü Senettir”11 Aralık 2018
Bütçe Millet Malıdır, Beytülmaldır .11 Aralık 2018
İP, EYT SORUNUNU TIKIYOR05 Aralık 2018
Mücadele sahtekarları03 Aralık 2018
MEZUN ÇOK, İSTİHDAM YOK!29 Kasım 2018
Taytak, Pancar Üreticisinin sorunlarını bakana sordu27 Kasım 2018
Yerli ve milli üretimimiz yok olmaktadır. 20 Kasım 2018
SURİYELİLERİN ODA VE BORSA YÖNETİCİLİĞİNİN ÖNÜNÜ KESEN YASA TEKLİFİ19 Kasım 2018
Kadro alamayan taşeron işçiler Gündeme Alınmalı 14 Kasım 2018
ŞEHİT, GAZİ VE YAKINLARINA . . . 12 Kasım 2018
MHP'li Durmaz: "Güvenli Bir Gelecek İnşası En Büyük Hedefimizdir"08 Kasım 2018
MHP'den Mevduat Önerisi08 Kasım 2018
MHP’Lİ AKÇAY ZEYTİN ÜRETİCİLERİNE DESTEK İSTEDİ07 Kasım 2018
Karataş'dan, Aydın'a Destek07 Kasım 2018
"Kayseri Milli Savunma Üretimi Konusunda Sembol Olmaya Aday Bir Şehrimizdir"02 Kasım 2018
MHP’den EYT açıklaması29 Ekim 2018
Fendoğlu'ndan Eyt Değerlendirmesi28 Ekim 2018
"ASKIDA EKMEK PROJESİ"26 Temmuz 2018
BATAKLIĞI BIRAKIP SİVRİSİNEKLERLE UĞRAŞMAK05 Temmuz 2018
Reformlar ittifak ruhu içerisinde devam edecek01 Temmuz 2018
"ÜRETEN BİR TÜRKİYE OLMALI" 21 Haziran 2018
"Bizim 24 Haziran'dan Sonra Önceliğimiz Ekonomi"10 Haziran 2018
"Enflasyon Merkez Bankasının yalnız başına çözeceği bir mesele değil"05 Haziran 2018
"Kadro Alamayan Taşeron İşçilerin Feryadı Duyulmalı"14 Mayıs 2018
GEÇİMLE İLGİLİ SIKINTILAR VAR 10 Mayıs 2018
“EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR MAĞDUR EDİLMEMELİ”06 Mayıs 2018
“İmar Ve Mülkiyet Sorunlarının Çözülebilmesi İçin” Kanun Teklifi 05 Nisan 2018
PROJELERİN BİR AN ÖNCE BİTİRİLMELERİ GEREKİYOR28 Mart 2018
"Çiftlik Bank" Araştırma Önergesi 27 Mart 2018
Kanun tasarısı KDV sistemindeki çarpıklığı düzeltmiyor23 Mart 2018
'TÜRKİYE'DE ŞEKER ÜRETİMİ MUTLAKA OLMALI'11 Mart 2018
Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinde acele edilmemeli09 Mart 2018
MHP'Lİ KARAKAYA, SULAMA BİRLİKLERİNE TERCÜMAN OLDU07 Mart 2018
"2023’e Doğru Türkiye’nin Kalkınma Perspektifi”06 Mart 2018
Afyonkarahisar MHP'den İmza Kampanyasına Destek01 Mart 2018
KÖYLÜLER, ÜRETKEN, ÇALIŞKAN VE KAHRAMANDIR25 Şubat 2018
MHP Yozgat Şeker Fabrikası Satışını TBMM Gündemine Taşıdı.24 Şubat 2018
Türk Şekeri Tehdit Ediliyor22 Şubat 2018
Çorum ortalamanın çok altında kaldı22 Şubat 2018
KENTSEL DÖNÜŞÜM RANTSAL DÖNÜŞÜME KURBAN EDİLEREK VATANDAŞLARIMIZ MAĞDUR EDİLMEMELİDİR! 21 Şubat 2018
'VATANDAŞIN YAŞAYACAĞI KARGAŞANIN ÖNÜNE GEÇİN'20 Şubat 2018
Taksici Esnafımızın Helal Lokmasıyla Oynayan UBER Ülkemizde de Yasaklanacak mı?13 Şubat 2018
ÜLKEMİZİN FOTOĞRAFI BUDUR 26 Aralık 2017
MHP'den Gemlik Belediyesi'ne Tepki 21 Aralık 2017
TÜRK FINDIĞI YABANCI TEKELLERE TESLİM EDİLDİ 21 Aralık 2017
MHP’den Ak Belde AŞ.vergi borcu nedeniyle ihalelere giremiyor !20 Aralık 2017
TARIM, MİLLİ GÜVENLİK SEKTÖRÜDÜR 19 Aralık 2017
MHP'den 'Bütçe' Eleştirisi19 Aralık 2017
YERLİ MALI DEMEK, MİLLİ ÜRÜN DEMEKTİR.18 Aralık 2017
ÇALIŞANLARIN TAMAMI MUTSUZ18 Aralık 2017
Taşeronlar...17 Aralık 2017
TÜRK METAL SENDİKASI İŞÇİLERİNİN YANINDAYIZ15 Aralık 2017
MHP'den 'büyüme' eleştirisi15 Aralık 2017
Devletimiz Büyüktür. Devlete Düşen Hak Ve Hakkaniyettir, Adalettir13 Aralık 2017
"Kurumlar lego değildir"11 Aralık 2017
'TÜRK MİLLETİ HAFIZASI OLAN BİR MİLLETTİR'11 Aralık 2017
MEVSİMLİK İŞÇİLER DE KADROYU HAK EDİYOR 09 Aralık 2017
'Çiftçi ve köylü çok zor durumdadır'07 Aralık 2017
"2017 Yılında Asgari Ücret Enflasyona Yenilmiştir." 06 Aralık 2017
MHP'DEN MECLİSE TEKLİF06 Aralık 2017
'Büyüme Kortizonlu'05 Aralık 2017
Hayvancılık, Tarımsal Üretimin Amiral Gemisidir01 Aralık 2017
“YETMEZ AMA EVET” KABİLİNDEN… 30 Kasım 2017
MHP'li Karakaya: Kooperatifçilik sahipsiz22 Kasım 2017
TARSİM'in Dolandırıldığı Doğru mu?17 Kasım 2017
'HÜKÜMET TARAFINDAN TAŞERON İŞÇİLERE VERİLEN SÖZ YERİNE GETİRİLMELİDİR'16 Kasım 2017
'TÜTÜN İTHALATI OLMASIN, ÜRETİME DESTEK VERİLSİN'16 Kasım 2017
Afetten sonra vatandaşlarımızın yanında olamayacaksak ...16 Kasım 2017
"4 bin 995 geçici cami görevlisinın durumu ne olacak"16 Kasım 2017
Ekmek fiyatları açıklandı16 Kasım 2017
MHP Antalya Afet Bölgesinde15 Kasım 2017
'MADEN RUHSATI ÇOK, SAHADA ÜRETİM YOK'15 Kasım 2017
ASGARİ ÜCRETLİ AÇLIK SINIRININ ALTINDA14 Kasım 2017
'İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ŞARTLARI İNSANLIK DIŞIDIR'14 Kasım 2017
MHP'li Karakaya’dan Adana çağrısı12 Kasım 2017
Ekonomi büyüdükçe işsizlik artıyor12 Kasım 2017
Buğday üreticisi 20 milyar kaybetti11 Kasım 2017
“GEREKÇE BAŞTAN SAVMA YAZILMIŞ”10 Kasım 2017
'ASGARİ ÜCRETLİNİN ÜCRETİNİN TELAFİ EDİLMESİ DOĞRU BİR YAKLAŞIMDIR AMA YETERLİ DEĞİLDİR'09 Kasım 2017
MHP’Lİ AKÇAY’DAN ÜZÜM ÜRETİCİLERİNE MÜJDE09 Kasım 2017
MHP’Lİ AKÇAY’DAN AKARYAKIT ZAMLARI DEĞERLENDİRMESİ09 Kasım 2017
'ÜZÜM ÜRETİCİLERİNİN SORUNLARIYLA İLGİLİ MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMALIDIR'06 Kasım 2017
MHP'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun teklifi06 Kasım 2017
MHP'li Usta: Sonuç tam bir fiyasko05 Kasım 2017
Hükümetin, çalışanlara ve emeklilere de kesenin ağzını açmalı03 Kasım 2017
"Durumumuz 2002 yılından bile daha kötü"03 Kasım 2017
Tarladaki traktörden, neden vergi alınıyor?02 Kasım 2017
Kamu Kendine Çeki Düzen Vermelidir 27 Ekim 2017
“Afetzede üreticilerin Borçlarını yapılandırın”26 Ekim 2017
ÖZEL STATÜ TAŞERON İŞÇİLERİN SORUNUNU ÇÖZMEZ25 Ekim 2017
'MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL’IN BEYANI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'20 Ekim 2017
HÜKÜMETİN TASARRUFA GİTMESİ GEREKLİ..19 Ekim 2017
Hükümete Adana Çağrısı09 Ekim 2017
FINDIĞI KONUŞMAK İÇİN HEP GEÇ KALINIYOR 08 Ekim 2017
Taşerona Kadro Konusu Acilen Düzenlenmeli; 06 Ekim 2017
"Rekabet gücümüz yok"01 Ekim 2017
Ekonomi Yönetimindeki, Algı Yanılması mı, İllüzyon mu, Halüsinasyon mu ?07 Ağustos 2017
MİLLİ GELİRİN ADİL ŞARTLARDA, HAKKA VE HUKUKA UYGUN PAYLAŞILMALIDIR 01 Ağustos 2017
Hükümet Yanlış Bir Yoldadır.31 Temmuz 2017
FINDIK ÜRETİCİSİ MAĞDUR EDİLMESİN!26 Temmuz 2017
Gelin Görün Yaşayın! Muğla Çok Güzel25 Temmuz 2017
MHP GENEL SEKRETERİ İSMET BÜYÜKATAMAN'DAN AÇIKLAMA24 Temmuz 2017
TÜRK TELEKOM’DA BÜYÜK ZARAR KAPIDA17 Temmuz 2017
Karakaya: “Adana afet bölgesi ilan edilsin”11 Temmuz 2017
"Dünyada Suç, Bizde Serbest03 Temmuz 2017
"Maalesef Hükümet, Dimyat'a Pirince Giderken Evdeki Bulgurdan Olacağının Farkında Değil."30 Haziran 2017
YENİ BİR RANT MI?18 Haziran 2017
Elektrik abonelerinden TRT payı kaldırılmalı16 Haziran 2017
HASAT BAŞLADI FİYAT HÂLÂ YOK14 Haziran 2017
AKP Tarımı Bitirdi12 Haziran 2017
Tasarı geçerse kırmızı et gibi zeytin ithal ederiz 08 Haziran 2017
Sanayi ve Üretime Destek Tasarısı Genel Kurul'da07 Haziran 2017
MHP’li Karakaya, üreticinin sesi oldu 05 Haziran 2017
Tıbbi Atıkların Bertarafı Çok Önemli 02 Haziran 2017
MHP’li Usta, Meclis’te ‘Çay’a Değindi31 Mayıs 2017
Elektrikte Kayıp Kaçak Tepkisi31 Mayıs 2017
MHP'li Tanrıkulu'ndan, 'Zeytincilik Yasası' tepkisi 31 Mayıs 2017
İNŞAATLAR DURMA TEHLİKESİNDE 30 Mayıs 2017
"Fiyatı Erken Açıklayın, İthalat Yapmayın"29 Mayıs 2017
Çiftçilerin feryadına kayıtsız kalınmamalı14 Mayıs 2017
Türkiye'de 2 milyon 700 bin hane yardımla yaşıyor04 Mayıs 2017
Enflasyon canavarı zammı 4 ayda yuttu 04 Mayıs 2017
Pozitif Gündemle Bir Yol Haritası Hazırlanmalı 21 Nisan 2017
Enflasyon canavarı vatandaşın paçasını yakalamış durumda03 Nisan 2017
MHP’Lİ ÖZTÜRK TAŞERONA KADROYU SORDU28 Mart 2017
Turizmde borç yapılandırması ve akıllı teşviklere ihtiyacımız var 28 Mart 2017
Türkiye kaybederse Avrupa kaosa gider22 Mart 2017
HaremGebze hattı minibüs esnafının sorunları bir an önce çözülmeli'.,21 Mart 2017
Türkiye yüksek enflasyona yenik düştü04 Mart 2017
Çiftçimiz borç ekip faiz biçmekte22 Şubat 2017
MHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ YÖNTER'İN BASIN TOPLANTISI...15 Şubat 2017
Varlık Fonu çare değil08 Şubat 2017
“Elektrik ve su faturalarındaki soygun da önlensin!”06 Şubat 2017

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH