Ana Sayfa > EKONOMİ

“SULAMA BİRLİKLERİNİN BORÇLARI AFFEDİLMELİ”
21 Aralık 2019
Bu haber 652 kez okundu
MHP Milletvekili Yücel Bulut çiftçi ve köylünün sorunlarını TBMM'ye taşıdı . . . MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerine yaptığı son konuşmasında, Köylü ve Çiftçilerin sorunlarına “Sulama Birliklerinde düzen sağlanmalı ve borçlar affedilmelidir. . . Kredi Faiz yükü kaldırılmalıdır. Köylü Yeniden Milletin Efendisi gibi muamele görmeli, köylü korunmalıdır” çerçevesinde temel noktalara değinerek önerilerini dile getirdi. . .
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, sulama birliklerinin yaşadığı sıkıntılara değindi. Kısa süre önce devletin kontrolü altına alınan birliklerin geriye dönük SGK borçlarının bulunduğunu, 223 milyon lirayı bulan bu borcun birliklerde daha önce görev yapan insanlardan tahsil edilmek istendiğini bildirdi.

Bulut, "Bir enkaz günden güne büyüyerek Anadolu’yu sarmış vaziyettedir. Sulama birliklerinde daha önce görev almış insanların şu an mal varlıklarına 223 milyon lira SGK borcu nedeniyle haciz konulmuş durumda. Bu SGK borçları bir yasa ile silinmelidir. Çünkü insanların bunu ödeme gücü yoktur. Köylerde yaşamak isteyen vatandaşlar üretim yapmak istiyor ancak bu borçlar yüzünden üretim yapamıyor." diye konuştu.

“SULAMA BİRLİKLERİNİN BORÇLARI AFFEDİLMELİ”

2020 Yılı bütçesi hakkındaki son konuşmasını çiftçi ve köylünün içindeki duruma ayıran Milliyetçi Hareket Partisi Tokat Milletvekili Yücel Bulut, çiftçinin kredi faizi yükünden, sulama birliklerinin de borçlardan kurtarılmasını gerektiğini söyledi.

Köylünün tekrar milletin efendisi olması gerektiğini ifade eden Yücel Bulut, “Bugüne kadar yüce Meclisin gündemine birkaç kez gelmiş bulunan başka bir Türkiye fotoğrafını bugün bir kere daha yüce Meclisin dikkatine sunmak istiyorum. Nedir o fotoğraf? Daha yakın bir zamana kadar milletin efendisi olarak kabul ettiğimiz ama bugün küresel faiz sisteminin, acımasız şehir hayatının âdeta bir kölesi hâline dönüştürülen köylünün içinde bulunduğu hâl ve şartların fotoğrafıdır.

Gerçekten bugün bu acı gerçeğin altını çizmek durumundayız. Köylümüz, çiftçimiz ve tarımla iştigal eden bütün kesimlerimiz hâlinden memnun değil ve tabiri caizse perişan hâldedir. Buna ortak akılla, ortak iradeyle ve hep birlikte bir çözüm bulmak, çözüm üretmek bu Meclisin görevidir. O yüzden de Türk köylüsünün içinde bulunduğu hâl ve şartların her yönüyle bu Meclis gündeminde iyi niyetli ve nezaketli bir şekilde sık sık dile getirilmesi gerçeğinden yanayız” dedi.

KÖYLÜ ARTIK BULUNDUĞU YERDE ÜRETEMİYOR

Köylerin sıkıntılarını dile getiren Yücel Bulut, “Şimdi, köylünün içinde bulunduğu hâl ve şartları anlamak için Türkiye’nin bu yıl içinde bulunduğu nüfus yapısının gözden geçirilmesi gerekiyor. Geçen sene bu zamanlarda bu istatistiki bu kürsüden paylaşmış ve Türkiye’de köylerde yaşayan nüfusun toplam nüfusun yüzde 7’sine gerilediğini söylemiştik, bu yıl itibarıyla bu oran yüzde 6’ya geriledi. Bu şu anlama geliyor:

Türkiye’deki toplam nüfusun yüzde 94’ü şehirlere sıkışmış durumda. Daha düne kadar, çok yakın bir tarihe kadar, Türkiye’nin nüfusunun yüzde 40’ından fazla bir oran köylerde yaşıyor, köylerde ikamet ediyor; üretime katkıda bulunuyor, millî ekonomiye kaynak teşkil ediyordu. Bugün bu yüzde 40’lık oranı yüzde 6’ya kadar geriletmiş durumdayız. Elbette ki bu gerilemenin birtakım sebepleri var. Nedir bu sebepler?

Köylü artık bulunduğu yerde üretemiyor, üretse kazanamıyor, geçim sıkıntısı içerisinde. Tarımla uğraşsa ayrı bir dert, hayvancılıkla uğraşsa ayrı bir dert ve en nihayetinde göçünü toplamak suretiyle yüz yıllardır ikamet ettiği köy toprağından ayrılıp büyük şehirlerin bir parçası hâline geliyor” diye konuştu. Yücel Bulut konuşmasını şöyle sürdürdü:

TARIMIN CAN DAMARI SULAMA MESELESİDİR

“Şimdi, geçen yıl tam da bu zamanlar, bütçe görüşmeleri esnasında çiftçinin içinde bulunduğu hâl ve şartlara belki bir nebze katkımız olabilir inancıyla bir konuşma gerçekleştirmiştik. Ve hemen akabinde de AK PARTİ sıralarından milletvekili arkadaşlarımız bizimle temas kurdular, sadece onlar temas kurmadılar, bu konuyla ilgili olan bürokratlar da bizzat şahsımı arayarak bu konuda bir çözüm üretilmesi gerektiğini söylemişlerdi. Bu sorun neydi ve bizim çözüm önerimiz neydi? Daha sonra da bunu kanun teklifi hâline getirmiştik hatta. Bu sorun, sulama birlikleriyle ilgili sorundu.

Demiştik ki: Anadolu’nun can damarı, tarımın can damarı sulama meselesidir.

SULAMA BİRLİKLERİ YENİ BİR YAPIYA KAVUŞMALI

Evet, gerçekten de öyledir ve sulama meselesinin temelinde de yıllardır sulama birlikleri vardır. Gerçekten de Türkiye’de, Anadolu’da çiftçinin yıllardır bütün sulama meselesiyle bizzat iştigal eden kuruluşun adı sulama birlikleridir. Bu sulama birliklerinin yönetimleri geçmişte muhtarlarımızdan, çiftçilerimizden ve köylülerimizden teşekkül etmekteydi.

Uzun süre de Anadolu’nun su problemini, sulama problemini bu birlikler yönettiler.

Ancak denetim dışı kalmış olmalarından dolayı, kör noktada kalmış olmalarından dolayı sulama birlikleri iyi idare edilmedi ve trilyonlarca borç yükünün altında kaldılar. Geçen sene de “Allah razı olsun.” demiştik, bu sene de diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız müdahale ettiler, dediler ki: “Sulama birliklerinin yeni bir yapıya ve hüviyete kavuşması gerekiyor, acilen kanuni düzenleme yapılacak.” Yapıldı bu düzenleme, sulama birliklerinin bütün meclisleri feshedildi, yönetimleri feshedildi, yerinde bir düzenlemeyle sulama birlikleri profesyonel Devlet Su İşleri mühendislerine teslim edildi. Tabii, Sayın Cumhurbaşkanımızın gecesi gündüzü sulama birlikleri olmadığı için, düzenleme o hâliyle kaldı, Devlet Su İşleri mühendislerine teslim ettik ve arkasını getiremedik.”

TRAKTÖRLERE TARLALARA HACİZ KONULDU

Sulama Birliklerinin durumu gözler önüne seren Yücel Bulut, “Gerisinden gelen problemler Anadolu’da yeni bir kangreni tetikledi. Nedir bu yeni kangren? Ben size izah edeyim, bu yeni kangren şudur: Sulama birliklerinin o güne kadar oluşmuş olan tüm borçlarını Sosyal Güvenlik Kurumu tuttu, sulama birliklerinde bir gün görevde kalmış köylüden bile tahsil etmeye kalktı. Ortaya şöyle bir tablo çıkardı: 223 trilyon geçen seneki borç rakamıydı -eski parayla söylüyorum- herhâlde bir senede bir o kadar da faiz almış başını yürümüş, 250 milyona yanaşmıştır. Bakınız, burada, herkesin kayıtsız kaldığı bu konu Anadolu’nun gerçeği. 250 milyonluk ve tahsil edilmesi mümkün olmayan bu borçtan dolayı binlerce köylünün banka hesabına haciz koydu Sosyal Güvenlik Kurumu; traktöre haciz koydu, tarlaya haciz koydu, hak edişine haciz koydu, mahsulüne haciz koydu ve bu parayı tahsil etmeye çalışıyor” şeklinde konuştu.

KANGREN BÜYÜDÜ

Köylünün boğazının her gün sıkmaya devam edildiğini belirten Yücel Bulut, “Sosyal Güvenlik Kurumu bürokratlarına isteyen arkadaşımız teyit ettirebilir. Ben, teyit ettirdim, bu paranın bir kuruşunun tahsil edilmesi de mümkün değil, onu da söyleyeyim. Buna rağmen, köylünün boğazını her gün sıkmaya devam ediyoruz. Sadece bu mu? Değil.

Yeni gelen sulama birliği yöneticileri altında çalıştırmış olduğu emekçinin, sulama birliğindeki personelin maaşını sosyal güvenlik borcu, elektrik borcu vesaire gibi gerekçeleri ileri sürmek suretiyle ödemiyor. Aylardır sulama birliklerinde çalışan ve maaşını alamayan insanlarımız var. Bu kadar mı? Değil. Kangren daha da büyüdü. Nasıl büyüdü? Sulama birliklerinin profesyonel başkanları, haklı olarak ve sorumlulukları gereğince bu ödenekleri çıkarabilmek için bu defa da köylüye verdiği suyun fiyatıyla oynamaya başladı, tahsil edemediği ay köylünün tepesine çöreklenmeye başladı, derken bu sorun doğrudan köylüyü vurmaya başladı” dedi.

HAYVANCILIK AYRI BİR DERT OLMUŞ

Borçların tasfiye edilmemiş olmasının köylüleri yerinden ettiğini kaydeden Bulut, “Şimdi, 250 milyonluk bir tutarın bu devleti batırmayacağını hepimiz biliyoruz. Onlarca borcu affetmişken, onlarca borcu yapılandırmışken, onlarca borcu tarihin çöplüğüne göndermişken, binlerce Anadolu köylüsünü yerinden yurdundan eden, kahru perişan eden, açmaza sürükleyen bu borçların hâlâ tasfiye edilmemiş oluşu, bu konuda bir arpa boyu yol alamamış oluşumuz maalesef ki hepimizin bir kabahati ve vebalidir. Bu anlatmış olduğum her şey hasbelkader suyu gören köylerin problemi, bir de otuz yıldır su bekleyen köylerin problemi var.

Otuz yıldır, bakın, otuz yıldır kuru toprakta tarım yapmaya çalışan, suyun kendisine, köyüne geleceği günü bekleyen binlerce Anadolu köylüsü var. Şimdi, bu sorunları çözemiyoruz; bunlar bir vaka. Bunları çözemediğimiz gibi, şunu da çözemiyoruz: Adam diyor ki “Bari hayvancılık yapayım.” Hayvancılık ayrı bir dert olmuş, tarım yapsa girdi maliyetlerinin altından kalkamıyor, su problemini aşamıyor” ifadelerini kullandı. Bulut konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

VARINI YOĞUNU SATIP ŞEHİRLERE AKIN EDİYORLAR

“Bakın, şimdi, tarımla uğraşan, tercihen tarımla uğraşan vatandaşımıza bu sefer de ne yapıyoruz? Buzağı almış, buzağının teşviki var, 2019 yılında ödenmesi gerekirken 2018 yılının beşinci ayından sonraki hiçbir buzağının teşvik paralarını maalesef ödeyemedik.

Dolayısıyla ortaya şöyle bir tablo çıkıyor: Bununla uğraşmaktansa varını yoğunu satıp insanlar büyük şehirlere akın ediyorlar.

15 Kasım 2019 tarihinde Süt Konseyi fiyat açıkladı, 2,30 kuruş soğutulmuş süt için taban fiyatı açıkladı. 15 Kasım 2019’dan bugüne kadar yem fiyatlarına 4 defa zam geldi.

Şimdi, açıklanmış olan bu süt fiyatının artık bu yem, girdi maliyetleri karşısında hiçbir anlam ifade etmemesine rağmen Ulusal Süt Konseyi sessizliğini korumaya devam ediyor. Olan neye oluyor? Hayvancılıkla uğraşan herkes ahırında ne varsa, çiftliğinde ne varsa satıp İstanbul’a taşınmaya başladı. Bu, çok ağır bir sosyolojik travma olarak Türk milletine geri dönüyor. Neden? Yüzde 94’ümüzü şehirlere sıkıştırmışız ve bu yüzde 94’e istihdam alanı oluşturmaya çalışıyoruz.

ALTI AYDA BİR İŞTE UZMANLAŞMA MÜMKÜN DEĞİL

Şimdi, siyasi iktidar hayırlı bir iş yaptı, hayır bir niyetle yaptı -Allah razı olsun- uzun yıllardır işlevsiz bir hâlde bekleyen İŞKUR’u harekete geçirdi fakat hayır niyetle başlanan bu iş şu anda Anadolu’da yeni bir sancıyı beraberinde getirdi. Şehirlere yığılan bu nüfusa bir nebze olsun katkı sağlayabilmek için hayata geçirilen İŞKUR, maalesef, şu anda, milletimizin, İŞKUR alımlarının hakkaniyete uygun yapılmadığına dönük pekişen inancı nedeniyle bir anlam ifade etmiyor. İnsanları, geçici işlerde altı ay ya da dokuz ay istihdam ediyoruz; dokuz ay sonrası belli değil, bir muamma. Ama bu dokuz ayın ya da altı ayın içerisinde kişinin bir işte uzmanlaşması da mümkün değil.”

KİTLELER ŞEHİRLERE YIĞILMAYA BAŞLADI

İŞKUR çalışmalarına da dikkat çeken MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, “İŞKUR için harcamış olduğumuz kaynakları… Eğer bu almış olduğumuz, İŞKUR’dan yerleştirdiğimiz personelin içinde hak eden ve liyakatle görevine devam edecek olanlar ihtiyaç dâhilindeyse, sürekli kadro verelim, sürekli çalışsınlar. Ama ihtiyaç fazlasına sadece ama sadece geçici çözüm üretmek için maaş bağlamak demek, maalesef, milyarlarca doları, milyarlarca lirayı har vurup harman savurmak demek. Aynı kaynağın aynı bölgelerde yatırıma dönüştürülmesi demek, aynı sayıda insanın düzenli bir şekilde istihdamı anlamına geliyor. Şimdi, maalesef, içinden çıkılmaz bir hâle sürükledik ve bu kitleler, şehirlerde yığılmaya başladı” dedi.

Yücel Bulut konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Şimdi “köy kültürü” dediğiniz kültür, yüzyıllar ötesinden Türk kültürünü alıp 21’inci yüzyıla taşıyan ana dinamiktir. Bu yanlışlarda ısrar edersek, yirmi yıla kadar “köy” kavramıyla tamamen vedalaşmak üzereyiz. 11 nüfuslu köyler var, 7 nüfuslu köyler var, 40 nüfuslu köyler var; köylerde insan kalmamış. Ve köy hayatıyla vedalaşmamız demek şu anlama geliyor: En fazla yarım yüzyıl içerisinde, atalarımızdan bize miras bırakılan örf, âdet, gelenek, lisan, dil, kız isteme ritüeli de dâhil olmak üzere hepsiyle gelecek nesillerin yavaş yavaş vedalaşması… Çünkü emperyal bir kültürün altında evrensel bir insan modeli hâline dönüşmeleri demek. Dolayısıyla, tedbirimizi almak durumundayız, net bir duruş sergilemek durumundayız.

Köy hayatını yeniden canlandıracak, köylüye destek verecek ve özellikle her hatibin bu kürsüye gelip söylediği hakikati artık duyacak bir tedbir almak zorundayız. Nedir? Faiz yükü altında ezilen ve hepimizin kökü, kaynağı ve meşrebi olan Anadolu köylüsünü yeniden ayağa kaldıracak, köy hayatını şehir hayatının güçlü bir alternatifi hâline getirecek bütün tedbirleri el birliğiyle hayata geçirecek bir formülü bu Meclis, ortak akılla oluşturmak zorundadır.”Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer EKONOMİ Haberleri

Başlık Tarih
 
Mesleki eğitimde okul-sanayi işbirliği artırılmalıdır21 Ağustos 2021
Baki Ersoy'dan mobilyacılara destek18 Temmuz 2021
YÜKSEK DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA İRADESİ HER TÜRLÜ TAKDİRİN ÜZERİNDEDİR15 Temmuz 2021
Sürdürebilir turizm, sürdürebilir çevre ile mümkündür14 Temmuz 2021
"Hatay salçası küresel markalara kurban edilmemeli"01 Temmuz 2021
ÖREN’DE BU YIL TURİZM PATLAMASI YAŞANACAK27 Haziran 2021
Fendoğlu, çiftçilerin sorunlarını dile getirdi24 Haziran 2021
Alıcık'tan, Çerçioğlu'nun "esnafa destek" konusundaki sözlerine eleştiri22 Haziran 2021
"ÇİFTÇİ GİRDİ FİYATLARINA YETİŞEMİYOR"10 Haziran 2021
Yem fiyatları düşürülmelidir08 Haziran 2021
ERSOY ÇİFTÇİNİN SESİ OLDU03 Haziran 2021
Kalaycı: Çiftçilerimize destek paketi çıkarılmalı02 Haziran 2021
Öztürk, esnafımızı daha güçlü desteklemeliyiz 06 Mayıs 2021
Besicilik ve Süt Hayvancılığı yapanların elinden tutalım29 Nisan 2021
Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda ...28 Nisan 2021
Fındığın Karadeniz Bölgesi ve Ülke Ekonomisine Katkısı 28 Nisan 2021
Öztürk TBMM’de Kırıkkaleli esnafın sesi oldu28 Nisan 2021
Fendoğlu ve Gürkan sanayi esnaflarının sorunlarını dinledi17 Nisan 2021
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ...15 Nisan 2021
BAYRAM İKRAMİYESİ TALEBİMİZİN HAYATA GEÇMESİ ZARURİ OLMUŞTUR13 Nisan 2021
PANDEMİ’DE EKONOMİYE BİR KATKI’DA AKSOY AİLESİNDEN09 Nisan 2021
"Tokat ekonomisi için hayati önem taşıyan yolda çalışmalar durdu"08 Nisan 2021
Fendoğlu esnaflara Covid-19 aşısında öncelik tanınmasını istedi31 Mart 2021
Geçici Orman İşçilerine MHP'li Ersoy'dan destek03 Mart 2021
Kaşlı esnaf sorunlarını Meclis'e taşıdı, önerge sundu03 Mart 2021
"Cumhur İttifakı'nın hedefi daha güçlü Türkiye"03 Mart 2021
MKE’nin 2021 yılı yatırımlarını sordu01 Şubat 2021
'İş yeri̇ sahiplerinin mağduri̇yeti̇ni̇ gidereceğiz'29 Ocak 2021
SAZAK ÇİFTÇİNİN DERDİNE 27 Ocak 2021
ENERJİDEN DAHA FAZLA YARARLANMAK18 Ocak 2021
Göngüralp’ten ekmek zammına tepki13 Ocak 2021
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM10 Ocak 2021
Türkiye finansal istikrarı sağlayacaktır18 Aralık 2020
Sancaklı: Türkiye'de bir tek siz mi varsınız?17 Aralık 2020
Tarıma ve Tarım işçisine verilen önem artırılmalı.... 11 Aralık 2020
Fendoğlu, esnafların taleplerini bakan Elvan'a iletti10 Aralık 2020
"Bütçe Kanun Teklifini destekliyoruz"07 Aralık 2020
Uyar Madencilik mağdurlarının tazminatları ödenmelidir03 Aralık 2020
Ticaret Hacminin artırılmasına yönelik soru önergesi02 Aralık 2020
Osmanağaoğlu; Ulaştırma ve Altyapı Bakanına İzmir Yatırımlarının Akıbetini Sordu20 Kasım 2020
Kalyoncu tarım bütçesini değerlendirdi06 Kasım 2020
Çiftçi, köylü ve esnafın kredi borçları da yapılandırma kapsamına alınmalı04 Kasım 2020
Bahçeli'den İzmir depremi sonrası geçmiş olsun mesajı30 Ekim 2020
Yalçın’dan CHP’ye tepki: Millet, siyaset uğruna ...29 Ekim 2020
Pamuk destekleme politikalarının . . . 05 Ekim 2020
MHP'den modern tarım çağrısı18 Eylül 2020
"Her esnaf kardeşimiz Ahi Evren'in bize emanetidir"18 Eylül 2020
Geçmiş ekonomisinin dervişleri; 'Ahiler'17 Eylül 2020
Başkan Karapıçak:  Gerçek yatırımcının önü açılmalı03 Eylül 2020
MHP Heyeti, Giresun afet bölgesine derhal intikal etti27 Ağustos 2020
MHP heyeti afet bölgesinde24 Ağustos 2020
Lütfi Kaşıkçı, zeytin ve pamuk üretimi ile ...21 Ağustos 2020
Bulut, çiftçilerin sulama sorununa dikkat çekti06 Ağustos 2020
"İndirimli tarifeler uygulanmalı"03 Ağustos 2020
Çiftçilerin Borçları Ertelensin11 Temmuz 2020
İşçinin ekmeğine dokunmayın26 Haziran 2020
BÖYLE GİDERSE ÇİFTÇİLİK BİTECEK !26 Haziran 2020
MEHMET TAYTAK'IN BASIN TOPLANTISI23 Haziran 2020
"Aracılar değil, toprağa alın teri döken çiftçiler kazanmalıdır"21 Haziran 2020
“ÇİFTÇİLERİMİZ PERİŞAN OLDU”19 Haziran 2020
Çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi ...17 Haziran 2020
TARIMIN STRATEJİK ÖNEMİNİ KORONAVİRÜS SALGINI BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYMUŞTUR 17 Haziran 2020
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, MERSİN’İ OLUMSUZ ETKİLEMEKTEDİR09 Haziran 2020
MHP’li Varlı, üreticilerin yanında!06 Haziran 2020
"Çiftçilerimizin zararı acilen karşılanmalıdır"26 Mayıs 2020
‘’Korona esnafı daha fazla vurdu, kamu borçları seneye ertelensin’’11 Mayıs 2020
Muzlar çürümeye terk edilmemelidir08 Mayıs 2020
"Esnafın nefes alması mutlaka sağlanmalıdır"06 Mayıs 2020
Çiftçilerimiz yalnız ve sahipsiz değildir06 Mayıs 2020
"Sicil affının mutlaka gelmesi gerekiyor"02 Mayıs 2020
Esnafa Sicil Affı Getirilsin, Kolay Kredi İmkânı Verilsin25 Nisan 2020
Kaşıkçı çilek üreticileriyle bir araya geldi21 Nisan 2020
Yücel Bulut'tan süt açıklaması14 Nisan 2020
İLK GÜNDEN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ10 Nisan 2020
Van'da ekmeğe, koronavirüs zammı28 Mart 2020
MHP muhtaç ailelerin yardımına koştu26 Mart 2020
Karataş'tan fırıncılara tepki18 Mart 2020
“Üreticinin meselesi hepimizin meselesi” 29 Şubat 2020
Ayşe Sibel Ersoy’dan “Apiterapi” önergesi .21 Şubat 2020
“Sicil affı mutlaka çıkarılmalı”20 Şubat 2020
Depremzedelerin fatura talebini Meclise taşıdı19 Şubat 2020
Kalaycı: "Konya Metro'ya hızla kavuşacak"14 Şubat 2020
Fendoğlu, depremzede esnafa sicil affı istedi12 Şubat 2020
MHP'den yüksek konut fiyatları için araştırma önergesi24 Ocak 2020
HAKSIZ REKABET ORTADAN KALDIRILSIN16 Ocak 2020
Devlet memurunu tahkir etmek, devleti tahrip etmektir08 Ocak 2020
MHP’li Varlı zarar gören alanları inceledi03 Ocak 2020
Esin Kara, çiftçinin Tarım Kredi'ye borçlarını sordu31 Aralık 2019
Kayıt dışı ekonomide yeni tedbirler alınmalı20 Aralık 2019
"Ara eleman sorunu çözülmeli"19 Aralık 2019
3600 ek gösterge beklentileri yerine getirilmeli18 Aralık 2019
2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri09 Aralık 2019
EMD’den ‘30.Yaş’ kutlaması.08 Aralık 2019
Karakaya: KİT'ler ya asli görevlerini yapacaklar05 Aralık 2019
BÜTÇE VE ÖTESİ 02 Aralık 2019
EKONOMİMİZİ ÇÖKERTME GİRİŞİMLERİ ETKİSİZLEŞTİRMİŞTİR28 Kasım 2019
Matikçi değil yüzde 99’u gerçek emekçi08 Kasım 2019
İşçilere kıymaktan vazgeçin31 Ekim 2019
TMMOB çalışanlarının kesintileri ile ilgili soru önergesi11 Ekim 2019
Pamukta beklenmedik rekolte ve fiyat düşüklüğünün, ...03 Ekim 2019
"Devletimiz bu yaraları saracak güce ve şefkate sahiptir"23 Temmuz 2019
Sadir Durmaz'dan işçi kıyımına tepki! 19 Temmuz 2019
"Amacımız bağcıyı dövmek değildir"10 Temmuz 2019
“Dağ fare doğurdu!”30 Haziran 2019
"Konya YHT Garı ne zaman açılacak"28 Haziran 2019
Taytak, yumurta üreticilerinin sorunlarını TBMM'ye taşıdı22 Haziran 2019
İZMİR ENERJİSİNİ YENİLİYOR 31 Mayıs 2019
"Kazandığımız Belediyelerde Bütçeleme Faaliyeti Başlatacağız"09 Mart 2019
Taşdoğan, Adıyaman'ın sorununu meclise taşıdı.09 Şubat 2019
Taşdoğan'dan Bakan Pakdemirli'ye Soru Önergesi08 Şubat 2019
Afyon’da Hayvancılık Kontrol Noktası kurulsun17 Ocak 2019
Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği Talebi11 Ocak 2019
Vergi Ödemenin Kul Hakkı ve Milli Ödev 28 Aralık 2018
ÇİFTÇİSİNİN SIKINTISI MECLİS'TE27 Aralık 2018
Karayolu Taşımacılığı İçin Gerekli Belge Fiyatları Çok Yüksek 24 Aralık 2018
MHP’den asgari ücret açıklaması!21 Aralık 2018
“AYRIM SON BULMALI”19 Aralık 2018
“MHP’nin Sözü Senettir”11 Aralık 2018
Bütçe Millet Malıdır, Beytülmaldır .11 Aralık 2018
İP, EYT SORUNUNU TIKIYOR05 Aralık 2018
Mücadele sahtekarları03 Aralık 2018
MEZUN ÇOK, İSTİHDAM YOK!29 Kasım 2018
Taytak, Pancar Üreticisinin sorunlarını bakana sordu27 Kasım 2018
Yerli ve milli üretimimiz yok olmaktadır. 20 Kasım 2018
SURİYELİLERİN ODA VE BORSA YÖNETİCİLİĞİNİN ÖNÜNÜ KESEN YASA TEKLİFİ19 Kasım 2018
Kadro alamayan taşeron işçiler Gündeme Alınmalı 14 Kasım 2018
ŞEHİT, GAZİ VE YAKINLARINA . . . 12 Kasım 2018
MHP'li Durmaz: "Güvenli Bir Gelecek İnşası En Büyük Hedefimizdir"08 Kasım 2018
MHP'den Mevduat Önerisi08 Kasım 2018
MHP’Lİ AKÇAY ZEYTİN ÜRETİCİLERİNE DESTEK İSTEDİ07 Kasım 2018
Karataş'dan, Aydın'a Destek07 Kasım 2018
"Kayseri Milli Savunma Üretimi Konusunda Sembol Olmaya Aday Bir Şehrimizdir"02 Kasım 2018
MHP’den EYT açıklaması29 Ekim 2018
Fendoğlu'ndan Eyt Değerlendirmesi28 Ekim 2018
"ASKIDA EKMEK PROJESİ"26 Temmuz 2018
BATAKLIĞI BIRAKIP SİVRİSİNEKLERLE UĞRAŞMAK05 Temmuz 2018
Reformlar ittifak ruhu içerisinde devam edecek01 Temmuz 2018
"ÜRETEN BİR TÜRKİYE OLMALI" 21 Haziran 2018
"Bizim 24 Haziran'dan Sonra Önceliğimiz Ekonomi"10 Haziran 2018
"Enflasyon Merkez Bankasının yalnız başına çözeceği bir mesele değil"05 Haziran 2018
"Kadro Alamayan Taşeron İşçilerin Feryadı Duyulmalı"14 Mayıs 2018
GEÇİMLE İLGİLİ SIKINTILAR VAR 10 Mayıs 2018
“EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR MAĞDUR EDİLMEMELİ”06 Mayıs 2018
“İmar Ve Mülkiyet Sorunlarının Çözülebilmesi İçin” Kanun Teklifi 05 Nisan 2018
PROJELERİN BİR AN ÖNCE BİTİRİLMELERİ GEREKİYOR28 Mart 2018
"Çiftlik Bank" Araştırma Önergesi 27 Mart 2018
Kanun tasarısı KDV sistemindeki çarpıklığı düzeltmiyor23 Mart 2018
'TÜRKİYE'DE ŞEKER ÜRETİMİ MUTLAKA OLMALI'11 Mart 2018
Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinde acele edilmemeli09 Mart 2018
MHP'Lİ KARAKAYA, SULAMA BİRLİKLERİNE TERCÜMAN OLDU07 Mart 2018
"2023’e Doğru Türkiye’nin Kalkınma Perspektifi”06 Mart 2018
Afyonkarahisar MHP'den İmza Kampanyasına Destek01 Mart 2018
KÖYLÜLER, ÜRETKEN, ÇALIŞKAN VE KAHRAMANDIR25 Şubat 2018
MHP Yozgat Şeker Fabrikası Satışını TBMM Gündemine Taşıdı.24 Şubat 2018
Türk Şekeri Tehdit Ediliyor22 Şubat 2018
Çorum ortalamanın çok altında kaldı22 Şubat 2018
KENTSEL DÖNÜŞÜM RANTSAL DÖNÜŞÜME KURBAN EDİLEREK VATANDAŞLARIMIZ MAĞDUR EDİLMEMELİDİR! 21 Şubat 2018
'VATANDAŞIN YAŞAYACAĞI KARGAŞANIN ÖNÜNE GEÇİN'20 Şubat 2018
Taksici Esnafımızın Helal Lokmasıyla Oynayan UBER Ülkemizde de Yasaklanacak mı?13 Şubat 2018
ÜLKEMİZİN FOTOĞRAFI BUDUR 26 Aralık 2017
MHP'den Gemlik Belediyesi'ne Tepki 21 Aralık 2017
TÜRK FINDIĞI YABANCI TEKELLERE TESLİM EDİLDİ 21 Aralık 2017
MHP’den Ak Belde AŞ.vergi borcu nedeniyle ihalelere giremiyor !20 Aralık 2017
TARIM, MİLLİ GÜVENLİK SEKTÖRÜDÜR 19 Aralık 2017
MHP'den 'Bütçe' Eleştirisi19 Aralık 2017
YERLİ MALI DEMEK, MİLLİ ÜRÜN DEMEKTİR.18 Aralık 2017
ÇALIŞANLARIN TAMAMI MUTSUZ18 Aralık 2017
Taşeronlar...17 Aralık 2017
TÜRK METAL SENDİKASI İŞÇİLERİNİN YANINDAYIZ15 Aralık 2017
MHP'den 'büyüme' eleştirisi15 Aralık 2017
Devletimiz Büyüktür. Devlete Düşen Hak Ve Hakkaniyettir, Adalettir13 Aralık 2017
"Kurumlar lego değildir"11 Aralık 2017
'TÜRK MİLLETİ HAFIZASI OLAN BİR MİLLETTİR'11 Aralık 2017
MEVSİMLİK İŞÇİLER DE KADROYU HAK EDİYOR 09 Aralık 2017
'Çiftçi ve köylü çok zor durumdadır'07 Aralık 2017
"2017 Yılında Asgari Ücret Enflasyona Yenilmiştir." 06 Aralık 2017
MHP'DEN MECLİSE TEKLİF06 Aralık 2017
'Büyüme Kortizonlu'05 Aralık 2017
Hayvancılık, Tarımsal Üretimin Amiral Gemisidir01 Aralık 2017
“YETMEZ AMA EVET” KABİLİNDEN… 30 Kasım 2017
MHP'li Karakaya: Kooperatifçilik sahipsiz22 Kasım 2017
TARSİM'in Dolandırıldığı Doğru mu?17 Kasım 2017
'HÜKÜMET TARAFINDAN TAŞERON İŞÇİLERE VERİLEN SÖZ YERİNE GETİRİLMELİDİR'16 Kasım 2017
'TÜTÜN İTHALATI OLMASIN, ÜRETİME DESTEK VERİLSİN'16 Kasım 2017
Afetten sonra vatandaşlarımızın yanında olamayacaksak ...16 Kasım 2017
"4 bin 995 geçici cami görevlisinın durumu ne olacak"16 Kasım 2017
Ekmek fiyatları açıklandı16 Kasım 2017
MHP Antalya Afet Bölgesinde15 Kasım 2017
'MADEN RUHSATI ÇOK, SAHADA ÜRETİM YOK'15 Kasım 2017
ASGARİ ÜCRETLİ AÇLIK SINIRININ ALTINDA14 Kasım 2017
'İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ŞARTLARI İNSANLIK DIŞIDIR'14 Kasım 2017
MHP'li Karakaya’dan Adana çağrısı12 Kasım 2017
Ekonomi büyüdükçe işsizlik artıyor12 Kasım 2017
Buğday üreticisi 20 milyar kaybetti11 Kasım 2017
“GEREKÇE BAŞTAN SAVMA YAZILMIŞ”10 Kasım 2017
'ASGARİ ÜCRETLİNİN ÜCRETİNİN TELAFİ EDİLMESİ DOĞRU BİR YAKLAŞIMDIR AMA YETERLİ DEĞİLDİR'09 Kasım 2017
MHP’Lİ AKÇAY’DAN ÜZÜM ÜRETİCİLERİNE MÜJDE09 Kasım 2017
MHP’Lİ AKÇAY’DAN AKARYAKIT ZAMLARI DEĞERLENDİRMESİ09 Kasım 2017
'ÜZÜM ÜRETİCİLERİNİN SORUNLARIYLA İLGİLİ MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMALIDIR'06 Kasım 2017
MHP'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun teklifi06 Kasım 2017
MHP'li Usta: Sonuç tam bir fiyasko05 Kasım 2017
Hükümetin, çalışanlara ve emeklilere de kesenin ağzını açmalı03 Kasım 2017
"Durumumuz 2002 yılından bile daha kötü"03 Kasım 2017
Tarladaki traktörden, neden vergi alınıyor?02 Kasım 2017
Kamu Kendine Çeki Düzen Vermelidir 27 Ekim 2017
“Afetzede üreticilerin Borçlarını yapılandırın”26 Ekim 2017
ÖZEL STATÜ TAŞERON İŞÇİLERİN SORUNUNU ÇÖZMEZ25 Ekim 2017
'MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL’IN BEYANI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'20 Ekim 2017
HÜKÜMETİN TASARRUFA GİTMESİ GEREKLİ..19 Ekim 2017
Hükümete Adana Çağrısı09 Ekim 2017
FINDIĞI KONUŞMAK İÇİN HEP GEÇ KALINIYOR 08 Ekim 2017
Taşerona Kadro Konusu Acilen Düzenlenmeli; 06 Ekim 2017
"Rekabet gücümüz yok"01 Ekim 2017
Ekonomi Yönetimindeki, Algı Yanılması mı, İllüzyon mu, Halüsinasyon mu ?07 Ağustos 2017
MİLLİ GELİRİN ADİL ŞARTLARDA, HAKKA VE HUKUKA UYGUN PAYLAŞILMALIDIR 01 Ağustos 2017
Hükümet Yanlış Bir Yoldadır.31 Temmuz 2017
FINDIK ÜRETİCİSİ MAĞDUR EDİLMESİN!26 Temmuz 2017
Gelin Görün Yaşayın! Muğla Çok Güzel25 Temmuz 2017
MHP GENEL SEKRETERİ İSMET BÜYÜKATAMAN'DAN AÇIKLAMA24 Temmuz 2017
TÜRK TELEKOM’DA BÜYÜK ZARAR KAPIDA17 Temmuz 2017
Karakaya: “Adana afet bölgesi ilan edilsin”11 Temmuz 2017
"Dünyada Suç, Bizde Serbest03 Temmuz 2017
"Maalesef Hükümet, Dimyat'a Pirince Giderken Evdeki Bulgurdan Olacağının Farkında Değil."30 Haziran 2017
YENİ BİR RANT MI?18 Haziran 2017
Elektrik abonelerinden TRT payı kaldırılmalı16 Haziran 2017
HASAT BAŞLADI FİYAT HÂLÂ YOK14 Haziran 2017
AKP Tarımı Bitirdi12 Haziran 2017
Tasarı geçerse kırmızı et gibi zeytin ithal ederiz 08 Haziran 2017
Sanayi ve Üretime Destek Tasarısı Genel Kurul'da07 Haziran 2017
MHP’li Karakaya, üreticinin sesi oldu 05 Haziran 2017
Tıbbi Atıkların Bertarafı Çok Önemli 02 Haziran 2017
MHP’li Usta, Meclis’te ‘Çay’a Değindi31 Mayıs 2017
Elektrikte Kayıp Kaçak Tepkisi31 Mayıs 2017
MHP'li Tanrıkulu'ndan, 'Zeytincilik Yasası' tepkisi 31 Mayıs 2017
İNŞAATLAR DURMA TEHLİKESİNDE 30 Mayıs 2017
"Fiyatı Erken Açıklayın, İthalat Yapmayın"29 Mayıs 2017
Çiftçilerin feryadına kayıtsız kalınmamalı14 Mayıs 2017
Türkiye'de 2 milyon 700 bin hane yardımla yaşıyor04 Mayıs 2017
Enflasyon canavarı zammı 4 ayda yuttu 04 Mayıs 2017
Pozitif Gündemle Bir Yol Haritası Hazırlanmalı 21 Nisan 2017
Enflasyon canavarı vatandaşın paçasını yakalamış durumda03 Nisan 2017
MHP’Lİ ÖZTÜRK TAŞERONA KADROYU SORDU28 Mart 2017
Turizmde borç yapılandırması ve akıllı teşviklere ihtiyacımız var 28 Mart 2017
Türkiye kaybederse Avrupa kaosa gider22 Mart 2017
HaremGebze hattı minibüs esnafının sorunları bir an önce çözülmeli'.,21 Mart 2017
Türkiye yüksek enflasyona yenik düştü04 Mart 2017
Çiftçimiz borç ekip faiz biçmekte22 Şubat 2017
MHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ YÖNTER'İN BASIN TOPLANTISI...15 Şubat 2017
Varlık Fonu çare değil08 Şubat 2017
“Elektrik ve su faturalarındaki soygun da önlensin!”06 Şubat 2017

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH