Ana Sayfa > ARAŞTIRMA

'Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne ilk adım
06 Kasım 2019
Bu haber 236 kez okundu
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, ''Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne nasıl gelindi?'' sorusunu TÜRKGÜN için cevapladı.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

MHP’nin, yarım asrı bulan politik tecrübesi ve binlerce yıllık devlet kültürünün, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni ortaya çıkaran koşulların birinci elden tanığı ve toplum nezdindeki çözüm merkezi olduğunu dile getiren Ruhi Ersoy, sistemin sadece 15 Temmuz darbe girişimine karşı bir hamle olarak değerlendirilmesinin son derece hatalı bir görüş olduğunu dile getirdi...

Ruhi Ersoy: İki başlılığı ve iki yürütmeyi ortadan kaldırarak devletin idaresini güçlü bir şekilde tesis etmeye ihtiyacımız var. Hükümeti Meclis içerisinden çıkaran ve koalisyonları sürekli güncellemeye mahkûm bırakan bir yapıya gitmemiz, terör ile mücadele edilmesi gereken dönemde de koalisyonları karşımıza çıkaracağı için hem milleti hem de devleti büyük açmazlara sürükleyecektir.

Soru: Sayın Ersoy, MHP’nin son dönemdeki duruşunu nasıl yorumluyorsunuz?

Cevap: Milliyetçi Hareket Partisinin hem savunduğu toplumsal değerler hem de sahip olduğu siyasi ahlak gereğince millet iradesinin idare edildiği devlet yapısına verdiği önem, toplumsal değerlerin en üst mertebesindendir. Partimizin siyaseti ve gelişmelere karşı göstermiş olduğu tavır çerçevesinde devlet ve millet kavramları birbirinin bekasını temin eden ve birbiriyle hemhal olmuş bir bütünün iki eş parçası olarak ele alınır. Bu iki kavramın ahengi ise MHP’nin milliyetçi bir tavır neticesinde ihtirastan uzak ve milletin hükmünün devleti idare etmesini sağlayacak bir siyaset izlemesine sebebiyet vermektedir.

MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ve uygulanmasına neden destek verdi?

Devlet idaresinin bir liyakat işi olmasının yanı sıra bu ehliyetin millet tarafından tasdiki de MHP’nin cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ana hareket noktasını belirlemektedir. Pek çok örnekle sabittir ki; böylesine önemli bir makamın seçimi ve hükümet tesisi hususları da MHP’nin politikaları kendi özgül ağırlığı çerçevesinde ve tabiatına uygun bir seyirde kendini tekrar etmiştir.
Siyasal buhranların sosyolojik krizlere evrilmesinin önündeki en büyük set olan MHP, özellikle son 20 yılda Türkiye’yi “uçurumdan döndüren“ süreçlerde yönlendirici ve karar alıcı bir rol üstlenmiştir. Hükümetlerin tıkandığı, muhalefetin millet iradesi aleyhinde tavır koyduğu pek çok durumda Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin ve milli bir tavır ile yönetilmesi konusunda ufuk açıcı ve sorun çözücü bir tavra sahip olmuştur.

TIKANAN PARLAMENTER SİSTEM VE ÇÖZÜM ÇABALARI

Ülkemizi yeni bir hükümet sistemi arayışına götüren siyasi buhranlar nelerdir?

Parlamenter Sistem’den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişi ele almadan önce yakın tarihimizde yaşanan olayları hatırlamak, hafızamızı tazelemek bugünü anlamada faydalı olacaktır kanaatindeyiz. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in 16 Mayıs 2007’de dolacak olan görev süresi öncesinde ülkemizde “olağanüstü” denilebilecek olaylar zinciri vuku bulmuştur.
Şubat 2006’da Trabzon’da Santa Maria Kilisesi’nin Katolik rahibi Andrea Santoro’nun öldürülmesi, 17 Mayıs 2006’da Danıştay 2. Dairesine yapılan silahlı saldırı, Malatya Zirve Kitabevi baskını, Hrant Dink’in öldürülmesi olayları ve devamında ülke genelinde düzenlenmeye başlayan Cumhuriyet Mitingleri, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçiminin zor bir süreç içereceğinin ipuçlarıdır. Nitekim 27 Nisan 2007 tarihinde TBMM’de ilk tur oylaması yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde Abdullah Gül, kullanılan 361 oyun 357’sini almış, CHP aynı günün gecesi Anayasa Mahkemesine başvurarak Sabih Kanadoğlu’nun kaynaklık ettiği 367 karar yeter sayısının aynı zamanda toplantı yeter sayısı olduğunu iddia etmiştir.

Aynı günün akşamı Genelkurmay Başkanlığı internet sitesine, daha sonra e-muhtıra olarak anılacak, bir basın açıklaması konuldu. Açıklamada seçimlerde laikliğin tartışma konusu yapıldığı ve Genelkurmayın bu konuda taraf olduğu söylendi. Anayasa Mahkemesi 1 Mayıs’ta verdiği kararla, 367 iddiasını kabul ederek yapılan birinci tur oylamayı iptal etti. Bunun üzerine 6 Mayıs’ta yapılan iki yoklamada da toplantı yeter sayısının (367) bulunamayışı yüzünden 11. Cumhurbaşkanı seçilemedi.
Ana muhalefet partisi CHP’nin, sistemi tıkayan hamleleri sonucu çözüm millette arandı ve erken genel seçime gidildi. Seçim sonucunda AK Parti yüzde 46.58 ile 341 milletvekili, CHP yüzde 20.88 ile 112 milletvekili, MHP yüzde 14.27 ile 71 milletvekili çıkardı. Güneydoğu oyları ile bağımsız olarak seçime giren DTP ise 20 vekil ile Meclise girdi. 20 Ağustos 2007 tarihinde TBMM’de yapılan seçimde Abdullah Gül 3. tur oylama sonucunda 11. Cumhurbaşkanı seçildi.

Yukarıda detaylıca ele aldığımız 367 krizi, bunun en bariz örneği olarak değerlendirilebilir. Cumhuriyet Halk Partisinin millet iradesine saygı duymayan tavrı ve daha sonraki yıllarda da göreceğimiz pek çok sistem tıkayıcı hamlesi parlamenter sistemin işlevselliğini kaybetmesine yol açan belki de en temel sebeptir. “367 krizi” olarak Türk siyasi tarihinde yerini alan hadisede ana muhalefet partisi CHP, Bu yaşanılan kriz neticesinde ise cumhurbaşkanını halkın seçmesi için Adalet ve Kalkınma Partisi Meclisten anayasayı geçirerek halk oylamasına sundu. Parlamenter Sistem’in açıklarını değerlendirme konusunda gayretli olan CHP’nin “halka rağmen” tutumu karşısında cumhurun başı olan cumhurbaşkanınıcumhurun kendisi seçsin teklifi 21 Ekim 2007’de halka gitti. Referandumda, halkın yüzde 68.9’u “evet” dedi.

Bu gelişmeler ve halk iradesi ile zıtlaşmanın neticesinde ise cumhurbaşkanını halk seçmelidir önerisi çok yüksek bir oranda kabul edilmiştir. O dönemin dinamiklerine daha yakından baktığımız zaman Türk siyasetinde bir ilk olarak seçilmiş cumhurbaşkanı ve seçilmiş başbakan bulunmaktaydı. Bu durumun çok ciddi bir yetki karmaşası demek olduğunu iyi bilen Milliyetçi Hareket Partisinin önerisi ise mevcut sistemin devam etmesi ve yetki/görev karmaşası, sistem sorunu yaşanmaması yönündeydi. Ne var ki, CHP’nin millet iradesine karşı sorumsuz tutumu neticesinde karşımıza böyle bir tablo çıkmıştır. Cumhurbaşkanını halkın seçmesi tartışması oylamanın ardından daha farklı bir boyuta evrilerek mevcut cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün görev süresi üzerine yoğunlaştı.
Gül gitsin mi? Yoksa kalsın mı? Tartışmaları sistemi zorlayan bir diğer parametre olmuştur. Bu tartışmalar uzun bir süre devam etmiş ve nihayetinde Sn. Recep Tayyip Erdoğan halk tarafından cumhurbaşkanı seçilmiştir. Bu seçimin ardından süreç; halk tarafından seçilmiş cumhurbaşkanının yetkilerini tam kapasite ile kullanacağını deklare etmesi ve başta bakanlar kuruluna başkanlık etmek olmak üzere pek çok örnekle şekillenmiştir. Türk siyasetindeki bu yeni dinamik ise cumhurbaşkanının 82 Anayasası’nda olup teamül gereği kullanılmayan yetkilerini kullanmaya başlayan seçilmiş cumhurbaşkanı ile seçilmiş başbakanı yer yer karşı karşıya getirmeye başladı.

Nitekim ilk kriz de Sn. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu arasında yaşanmıştır. Ahmet Davutoğlu aynı siyasi iklimden ve partiden olmalarına rağmen sayın cumhurbaşkanı ile yetki karmaşası yaşandığını öne sürerek kendi alanı içerisinde bulunması gerektiğini iddia ettiği konularda yürütme ve hükümet etme tavrını ayrıştıran hamlelerde bulunmuştur.

Bu dönemde, CHP’nin MHP’ye başbakanlık teklifi tabiri caizse terörden kendini ayırt edemeyen dışardan HDP destekli bir ahlaksız teklif olarak tarihe silinmez bir not olarak düşülmelidir. 367 krizinde halk iradesine rağmen başlayan bu karşı tutum, Haziran 2015 seçimleri sonrası terör uzantıları sabit ve millet nezdinde aklanamayan bir oluşumla iş birliğini kendine mübah gören bir CHP ortaya çıkartmıştır. İşte bu nokta Türkiye’yi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne doğru götüren ciddi bir sürecin başlangıcıdır. Meclisten tek bir partinin hükümet edemeyecek şekilde çıkmaması, HDP’nin terörle arasına mesafe koymaması ve iktidar varyasyonlarında bulunmasa dahi güçlü bir muhalefet konumuna erişebiliyor oluşu toplumsal uzlaşı ve millet iradesine karşı büyüyen bir tehlikeyi işaret etmekteydi. Böylelikle bizim hükümeti Meclis dışından çıkartan ve idaresini en az yüzde 51 ile geniş mutabakata yayacak milli bir hükümet sistemine ihtiyacımız doğdu. Bu yüzden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi arayışları bu noktadan sonra geri döndürülemez bir biçimde artmıştır.

15 TEMMUZ VE SONRASINDA GELİŞEN SÜREÇ

Süreç devletin yönetimi açısından kalıcı bir formülün bulunma ihtiyacını doğurmuşken öte yandan da FETÖ ile mücadelenin kararlı bir şekilde başlaması bir diğer olaylar silsilesini başlatmıştır. Yargı ve bürokraside ciddi mücadelelerin verildiği dönemde ordu içerisindeki FETÖ mensubu askeri bürokrasinin temizlenme çalışmaları başlatılmışken Türkiye 2016 YAŞ kararları öncesinde bu teröristlerin hain bir darbe kalkışması ile karşılaştı. Bu işgal girişimi devlet ve millet iradesi ile def edildikten sonra daha önce bahsedilen cumhurbaşkanlığı ve başbakanlıktan oluşan ikili yapı ile hukuki zemininde çok ciddi tartışmaların olduğu olağanüstü bir durum ortaya çıktı.
OHAL şartları ve KHK’lar ile idare edilen devlet sistemi bu süreci ciddi boyutlarda sancılarla atlattı. Türkiye olağanüstü hali 7 defa güncellemek zorunda kaldı. Peki buna neden ihtiyaç duyuldu? Risk ve darbe kalkışmasına teşebbüs eden unsurların tamamen ortadan kalkmaması yüzünden ihtiyaç duyuldu. İş böyleyken hem içteki hem de dışarıdaki terör örgütlerine karşı olağanüstü hal yetkilerini olağan bir şekilde kullanarak gücü merkezde toplayan ve bunu demokratik ilkeler çerçevesinde yerine getirebilecek yeni bir sisteme ekmek gibi su gibi ihtiyacımız doğdu. 


Devam Edecek


EMRE MÜFTÜOĞLU / TÜRKGÜNFacebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer ARAŞTIRMA Haberleri

Başlık Tarih
 
Çiftçiye destek şart10 Mayıs 2020
Tunç Soyer, tam bir hayal kırıklığı09 Mart 2020
Türkiye, cüretkâr düşmanın elini kolunu kırmalı02 Mart 2020
Türk’e Kefen Biçilmez!01 Mart 2020
Kayseri için çalışıyoruz24 Şubat 2020
Fotoğraf vermek için değil, hizmet için varız15 Şubat 2020
İnsanlık huzura muhtaç27 Ocak 2020
Atilla Yılmaz: Nerede kaldı o eski sanatçılar15 Aralık 2019
Yeşil sahalardan Meclis sıralarına: Saffet Sancaklı12 Aralık 2019
YENİ HÜKÜMET SİSTEMİ VE FETÖ İLE MÜCADELE29 Kasım 2019
DÜNYA NEREYE GİDİYOR, ESAD’LA GÖRÜŞÜLMELİ Mİ?28 Kasım 2019
BU PROJENİN HAZIRLAYICISI KİMLER? OYUN BÜYÜK27 Kasım 2019
CHP'ye Atatürk'ün ahı tuttu26 Kasım 2019
İlk dört maddeyi koruyan kudretli başkanlık07 Kasım 2019
ESAD İLE GÖRÜŞÜLSÜN MÜ? (SURİYE DOSYASI)25 Ekim 2019
TERÖRİSTLERİ TEMİZLEYECEĞİZ16 Ekim 2019
"Bizim için Bursa ne ise Hakkari o'dur. Bizim ayrımız gayrımız yok"17 Temmuz 2019
Terörün eteğine tutunanlar artık susmalı17 Temmuz 2019
KÜSKÜNLER İŞİN CİDDİYETİNİ ANLADI07 Haziran 2019
İstanbul, zillete teslim edilemez01 Haziran 2019
"Türk milleti tehlikeyi gördü"27 Nisan 2019
Sanatımda memleket var17 Mart 2019
Narımız hanım ellerde hayat bulacak08 Mart 2019
Mustafa Yıldızdoğan: Ülkücülük en şerefli madalyam01 Mart 2019
”ÖYLE BİR MİTİNG YILDIRIM GİBİ ÇAKAR”20 Şubat 2019
Sözü sağlam, özü sağlam, adam ol, ırkına çek.02 Şubat 2019
Düşünen, sorgulayan okuyan bir gençlik01 Şubat 2019
‘YUNUSÇA YÜREĞİMİZLE ŞEHRİ KUCAKLAYACAĞIZ’08 Aralık 2018
Devlet Bahçeli’nin zafer formülü07 Aralık 2018
Şehit öğretmenlerimize çok şey borçluyuz24 Kasım 2018
DEVLET BEYLE SÖYLEŞİ -2/ 15 TEMMUZ’DA SON NEFESİ VERMEMİZİ GÖZLEDİLER.31 Ekim 2018
DEVLET BEYLE SÖYLEŞİ -1- ÜLKÜCÜ VE ÜLKÜCÜLÜK30 Ekim 2018
‘Türk’üm demeye devam edeceğiz’30 Ekim 2018
YENİ DÜNYADA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI 30 Haziran 2018
'Cumhur İttifakı zaferle sonuçlanacak'12 Mayıs 2018
TÜRKİYE, KÜRESEL GÜÇLERİN HEDEFİNDE09 Nisan 2018
3 SEÇİME DE HAZIRIZ09 Nisan 2018
“CUMHUR İTTİFAKI TANKIN ÜZERİNDE OLUŞTU”12 Mart 2018
“AYRIMIZ GAYRIMIZ YOKTUR BİZİM”20 Şubat 2018
Sarıkamış harekatının Türk tarihindeki yeri ve önemi22 Aralık 2017
FAHREDDİN PAŞA'NIN KAHRAMANLIĞI TARİHİ BELGELERDE21 Aralık 2017
İşaret Taşlarımız: Erol Güngör 16 Aralık 2017
MHP, TÜRKİYE'NİN SİGORTASIDIR12 Aralık 2017
İşaret Taşlarımız: Aşık Seyrani30 Kasım 2017
TÜRKİYE, KÜRESEL GÜÇLERİN HEDEFİNDE17 Kasım 2017
Barajları da, tezgahları da boşa çıkarırız16 Kasım 2017
KRİPTO FETÖ'CÜLER SİYASETE EL ATTI28 Ekim 2017
Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Ömür Raşit Tayfur, Ülkü Ocaklarını Anlattı12 Ekim 2017
Ortadoğu'nun istikrarı, İran ve Türkiye'nin işbirliğinden geçer12 Ekim 2017
DEVLET BEY TARİHİ SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRDİ25 Temmuz 2017
DEVLET SIRRI HAİNLERİN ELİNE GEÇTİ24 Temmuz 2017
FETÖ'NÜN SİVİL KANADI NEREDE?23 Temmuz 2017
DARBE GİRİŞİMİNDE İLK CESUR ÇIKIŞI BAHÇELİ YAPTI23 Temmuz 2017
Kaset komplosunun delilleri Isparta'dan çıktı21 Temmuz 2017
PARALEL YAPI HDP'YE OY VERDİ20 Temmuz 2017
Bahçeli, FETÖ'nün MHP'de yuvalanmasına izin vermedi19 Temmuz 2017
MHP'YE KOMPLOYU FARUK BAYINDIR FİNANSE ETTİ18 Temmuz 2017
BAHÇELİ FETÖ'NÜN SİNSİ PLANLARINI DEŞİFRE ETTİ17 Temmuz 2017
PKK AÇILIMI VE MHP'YE ALGI OPERASYONU16 Temmuz 2017
FETÖ İHANETİNİ İLK O GÖRDÜ VE UYARDI15 Temmuz 2017
"ÜLKÜCÜ HAREKET ŞAHA KALKACAK" 04 Haziran 2017
3 Mayıs Milliyetçiler Günü: BU SEVDA BİTMEZ02 Mayıs 2017
"BOZGUNCU SÖZDE MUHALİFLERLE CHP'NİN DİLİ AYNI"22 Mart 2017
MHP, Antalya’da birinci parti olma gücüne sahiptir ve olacaktır!08 Mart 2017
Devleti sağlam tutmak zorundayız06 Mart 2017
BUNLAR FİTNE VE BOZGUNCU17 Şubat 2017
GÖKTÜRKLERİN GİZEMLİ HAZİNESİ ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR13 Şubat 2017
“Söz ve yetki Türk milletinindir”04 Şubat 2017
Devlet Bey ‘Getirin görelim’ dedi, kimseye açık çek vermedi06 Kasım 2016
“Lidere Hakaret Edene, Acımasız Olurum”22 Ekim 2016
Cennettin Bir Köşesi: Bled 17 Ekim 2016
74 YIL GECİKEN SALA04 Ağustos 2016
HAK ETTİKLERİ CEVABI VERMEKTEN İMTİNA ETMEYİZ29 Temmuz 2016
MHP'li Yalçın'dan Maya dergisine cevap26 Temmuz 2016
Güneydoğu'da neler oluyor?29 Nisan 2016
MHP’ye operasyon 2009’da başladı18 Nisan 2016
KARAYÜN'DEN BİR 12 EYLÜL ROMANI: ÇAKAL KAYASI 14 Nisan 2016
"MHP bu kaos ortamından ancak Devlet Bey'le çıkar09 Mart 2016
100 Yıllık Rövanş19 Şubat 2016
Gün Kavga, Fitne ve Çekişme Günü Değil06 Şubat 2016
Kürtler, Belgelerle Türkmen Kenti Kerkük’ü Nasıl İşgal Etti ve Türk Dış Politikasının İflası?03 Şubat 2016
MİLLİYETÇİLİK MODA DEĞİL AMA BEN MİLLİYETÇİYİM !20 Aralık 2015
Osmanlı döneminden kalma mayın balıkçı ağına takıldı27 Kasım 2015
MHP'DEN KONGRE KARARI ?!19 Kasım 2015
YAŞADIĞIMIZ DÖNEM, KİBİR DÖNEMİ08 Kasım 2015
ACIYA KARŞI ZİKİR!.. 12 Ekim 2015
TÜRK OCAKLARI GENEL BAŞKANI PROF. DR. MEHMET ÖZ İLE RÖPORTAJ03 Ağustos 2015
Sıfırlanan Paralar Erken Seçimde Kullanılacak! 19 Temmuz 2015
Karakaya: O kapıyı açmanın yolu belli! 18 Temmuz 2015
Hırsız ve Bölücülerle Koalisyon Yapmayız! 15 Temmuz 2015
'SUÇUNUZ YOKSA YÜCE DİVAN'DAN NEDEN KORKUYORSUNUZ?'12 Temmuz 2015
Halaçoğlu: Özür dilemem, Devlet bey 'konuşmaya devam edin" dedi12 Temmuz 2015
Özdağ: MHP neden çekimser kaldı?04 Temmuz 2015
Devlet Bahçeli'den koalisyon açıklaması20 Haziran 2015
İhsanoğlu: Milletin gerçek temsilcisi MHP'dir 26 Mayıs 2015
Çavuşoğlu;Asıl Soykırımına Uğrayan Kimler?25 Mayıs 2015
MHP Lideri Bahçeli, Muharrem Sarıkaya'ya konuştu19 Mayıs 2015
Erdoğan’ı, vatana ihanetten yargılayacağız!12 Mayıs 2015
İHSANOĞLU: “MİLLET ARTIK AKP’YE VERDİĞİ KREDİYİ GERİ ÇEKİYOR, MHP’YE VERİYOR”07 Mayıs 2015
Hukuk, hukuka karşı direniyor28 Nisan 2015
Özdağ'dan Korkutan İddia!17 Nisan 2015
"MECLİS'TE KAN BEYNİME ÇIKIYOR" 06 Nisan 2015
Celal Adan: Devlet Bey, Ergenekon ve Balyoz'da tuzağa düşmedi16 Mart 2015
"BEN TÜRK'ÜM DEDİĞİMDE 'SEN FAŞİSTSİN' DİYEMEZSİN"16 Şubat 2015
AKP’li vekillerden MHP’ye ilginç talep09 Şubat 2015
Yusuf Halaçoğlu:Türkiye’yi Amerika ve PKK yönetiyor!19 Ocak 2015
REKLAM YAZARI ŞAİR HASAN SANCAK’ IN : AYAKKABI KUTUSU KARAGÖZ=HACİVAT GERÇEK RÜYASI ÇOK KONUŞULACAK!..06 Ocak 2015
Erdoğan'ın amacı gündem değiştirmek03 Ocak 2015
MHP İSTANBUL İL BAŞKANI MEHMET BÜLENT KARATAŞ NTV HABER RÖPORTAJI SES GETİRDİ:31 Aralık 2014
Dr. Sinan OĞAN ile “Çözüm Sürecinde Yeni Aşama” Konusunda Röportaj27 Aralık 2014
AKP'Yİ YIKACAĞIZ24 Aralık 2014
MHP Iğdır Milletvekili ve TÜRKSAM Başkanı Sayın Dr. Sinan OĞAN ile Peşmerge’nin Türkiye’de Eğitilmesi Hakkında Söyleşi28 Kasım 2014
Kalaycı, Ermenek'teki Maden Ocağı Kazası için Meclis Araştırması Açılmasını İstedi27 Kasım 2014
Anadolu'da sessiz yığınların ayak seslerini duydum09 Ağustos 2014
DOĞU TÜRKİSTAN'A GİDEN TEK LİDER03 Ağustos 2014
Prof.Dr.Saadettin Gömeç Enver Paşa'yı Yazdı.03 Ağustos 2014
Ey insafsızlar, ey vicdansızlar Irak'ta Türkmenlerin yaşadığı dramı ve trajediyi görmüyor musunuz?02 Ağustos 2014
DOĞU TÜRKİSTAN VE TÜRKLÜK01 Ağustos 2014
AİHM Ermeni Soykırımı Yoktur Kararı Verdi19 Mayıs 2014
Türk'ün Karakteri ve Türkçe I13 Mayıs 2014
‘Sonları Yüce Divan olacaktır’23 Aralık 2013
Her şeyden önce Ülkücü16 Kasım 2013
Kahraman Nezahet Onbaşı'ya İstiklâl Madalyası Ölümünden Sonra Nasip Olacak28 Ekim 2013
Siyaset İskelesi'nde Bir Bey Efendi- 113 Temmuz 2013
Ermenilerin çocukları PKK olarak karşımıza çıktı15 Mayıs 2013
Yeni Anayasa Çalışmaları Ve Milletimizin Adı Konusunda Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü’nün Görüşlerinin Dayanakları19 Mart 2013
BU SEVDA BİTMEZ17 Şubat 2013
TWİTTER GÜNDEMİNİ ÜLKÜCÜLER BELİRLİYOR!11 Şubat 2011
Milli Mücadele yolunda Irak Türklerinin varlığı, yayınları08 Şubat 2013
Varolmak için MHP Gerek (2)07 Şubat 2013
Varolmak için MHP Gerek07 Şubat 2013
Başbuğ Türkeş'in Hayatı07 Şubat 2013
Doğu Türkistan`da Türklere karşı soykırım politikası06 Şubat 2013

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
HAVA DURUMU
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH