Ana Sayfa > MEDYA VE BASIN

Azeri mi Türk mü? Yüz Yıllık Asimilasyon Projesi - AYNUR TALIBLI
03 Eylül 2020
Bu haber 1601 kez okundu
Tarih boyunca bazı ırklar ve milletler kahramanlıklarıyla diğerlerinden ayrılmıştır. İnsanların ırk ve milletinden gelen özellikleri gelecekteki yaşamları, kültürleri, gelenekleri ve hayalleri üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu makalede, “millet” nedir, “ulusal kimliğin önemi” ve bizim milli kimliğimizin “Azeri mi yoksa Türk mü” olduğu konusunu işleyeceğim.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

Bu konu son zamanlarda sıkça tartışılıyor. Bazı işgüzarlar kariyerlerinin sonuna geldikleri için mi, yoksa damarlarında Rus veya Ermeni kanı bulunduğundan dolayı mı bilinmez, bizlere milletimizi ve ulusal kimliğimizi gerçeğinden çok farklı tanıtmaya çalışıyorlar.

Benim fikrime göre bunu yapmalarının nedeni gündemde kalma çabası veya dış güçlerden almış oldukları emirlerdir.

Öncelikle “millet nedir” ve “millet anlayışı neyi ifade eder” sorularına cevap bulmaya çalışacağım ve bu konulardaki görüşümü ifade edeceğim.

Arapça “millet”, Türkçe “ulus”, Fransızca “nation” olarak adlandırılan bu kavram kelimesi, birbirine çeşitli tellerle bağlanmış bir topluluk olarak anlaşılmaktadır. Gelin şimdi bu tellerin ne olduğunu aydınlatalım.

Azerbaycan Türkleri ve Kavramların Adlandırılması
 

Millet ve Millet Anlayışı

İnsanları birbirine bağlayan tellerin; yani milleti oluşturan faktörlerin ve delillerin iki farklı millet anlayışı üzerine kurulduğu görülür: objektif (nesnesel, maddi) millet anlayışı ve subjektif (öznel) millet anlayışı(1).

Objektif milli anlayışa göre, milleti teşkil eden insanlar birbirine somut bağlarla bağlanır. Buna karşılık subjektif-öznel anlayışta ise milleti oluşturan insanlar birbirine subjektif-öznel kişisel bağlarla da bağlanabilir.

Başka bir deyişle, objektif bir millet anlayışına göre, insan toplumu çeşitli faktörlerin etkisiyle bir ulus olur. Subjektif millet kavramına göre ise, bu dönüşüm subjektif unsurlardan da etkilenebilir (2).

Objektif milli anlayışa göre millet ve ulus aynı ırktan, aynı dilden gelen ve aynı dine inanan insanların meydana getirdiği bir topluluktur.

Bu görüşü benimseyen düşünürlerin bazıları dil birliğini, bazıları yurt birliğini, bazıları soy birliğini, bazıları din birliğini, bazıları tarih ortaklığını ve ülkü (ideal) kardeşliğini bireyleri birbirine bağlayan esas unsur veya faktör olarak görmüşlerdir.

Belirttiğimiz faktörler, birçok ülkenin oluşumunda tarihsel açıdan önemli bir rol oynamıştır. Ancak millet, sadece bu unsurları benimseyen toplumlardan oluşmuyor. Bu açıdan milletin meydana gelmesinde subjektif, yani kültürel öğeler de büyük öneme sahiptir (3).

subjektif millet anlayışına göre, milleti millet yapan manevi bağlar birçok duygu ve düşünceden ibarettir. Subjektif-öznel millet anlayışı ilk olarak Ernest Renan (4) (1823-1892) tarafından 1882 tarihinde yayımlanan Qu’est-ce qu’une nation (Millet nedir) s.114(5) isimli eserinde ortaya atılmıştır.

Milleti oluşturan insanları birbirine bağlayan bu bağlar arasında geçmiş, hatıra, amaç, ideal, gelecek, ülkü birliği gibi unsurlar yer alır (7). Geçmişte yaşanan ortak acılar veya birlikte kazanılan başarılar-zaferler, ortak hedefler için yapılan mücadeleler, ortak tehlikelere karşı birlikte mücadele bibi faktörler insanları birbirine bağlar ve milleti oluşturur.

Ernest Renan, milletin objektif unsurlardan oluştuğu fikrini reddetti. Yazara göre: “İnsan ne ırkının, ne dilinin, ne dininin, ne ırmakların derelerin izlediği yolun, ne de sıradağların izlediği yolun eseridir. Sağlıklı duygulara sahip insanların bir araya gelmesi manevi bir şuur meydana getirir ki buna millet denir. (9) Renan’a göre milleti meydana getiren şey “birlikte acı çekmiş, sevinmiş ve birlikte umut etmek” tir (10).

Şüphe yok ki, Millet bir gönül birlikteliği, bir ruh anlaşması ve bunun hukuki bir ifadesi olarak birlikte yaşama arzusu ve iradesidir. Bu birlik ve anlayışın oluşması için uygun bir zemin gereklidir. Bu zemini oluşturan, yukarda belirtmiş olduğumuz ortak dil, ortak toprak, ortak tarih, ortak soy, ortak ülke, ortak din gibi objektif faktörlerdir. Ancak subjektif veya medeni faktörler bu zemin üzerinde yükselebilir. Demek ki bir milletin meydana gelmesinde hem objektif, hem de subjektif anlayışlar birbirini tamamlamalıdır.

Ayrıca, bir insan topluluğunun bir gönül birliği halini alarak bir milleti meydana getirmesinde siyasi güç ve organizasyonun da büyük bir role sahiptir. Bütün bu kavramlarla birlikte, millete şu şekilde bir tanım verebiliriz:

“Millet ne yalnızca ırk, yurt birliğinden, ne dil, tarih veya ülkü birliğinden, ne de siyasi, hukuki ve iktisadi birliğinden doğar. O yukarıda saydığımız objektif ve subjektif unsurların birleşmesinden meydana gelen tarihi ve sosyal bir gerçektir. (11). Bir Türk yazar olan Gökalp, “millet nedir?” Sorusuna cevap verirken bu kelimenin anlamına daha yakın olan “ırk, kavim, ümmet, halk, devlet” gibi kavramların eleştirilerine atıfta bulunarak, “milletin ırki bir birlik olmadığını, medeni bir birliğe dayanan terbiye ve eğitim sonucunda meydana gelen birlik olduğunu ifade eder (12).
 

Millete veya hangi millete ait olmanın önemi nedir?

Öncelikle millet çok önemlidir ve milletsiz bir devlet olmaz. Bir devletin var olması için belli bir insan topluluğu olmalıdır. Bahsettiğimiz topluluğu oluşturan insanlar belli bir değere sahip olmalıdır ve tarih boyunca böyle olmuştur.

Bu değerlere coğrafi, ırki, tarihsel faktörler ve organizasyon, kültürel birlik dahildir.

Milletini bilmeyen devletinin ve vatanının kıymetini bilmez. Milli kimliğine değer vermeyen vatan toprağının da değerini anlamaz. Milletin değerini anlamayan her zaman işgal altında kalır ve ülkesinin hürriyetini ve özgürlüğünü önemsemez.

Milli kimliğini, milli değerlerini, milli ruh birliğini bilmeyen, tanımayan,  formüllendiremeyen topluluklar kendi soylarından uzaklaşır ve kendi milli birliğini oluşturmuş diğer milletlerin içerisinde eriyip yok olurlar.

Bu durumda binlerce topluluk vardır. Buna en iyi örnek Avrupa ve Amerika’daki Afrikalılardır. Onlar Avrupa’dakilerin kölesi olarak yaşamış ve kendilerine Fransız, İngiliz demeye mecbur edilmişlerdir.

Bazı insanlar milli mensubiyeti önemsemediğini söyleseler de evlerine en küçük bir eşya aldıklarında o eşyanın menşeini soruştururlar.

Örneğin, bir gömlek alırken, pamuk mu yoksa sentetik mi olduğunu araştırırlar veya bir çanta alırken deri olup olmadığını sorarlar. Kökenlerini ve ulusal kimliklerini önemsemiyorlarsa demek ki sosyal bir varlık olan insana aldıkları eşya kadar değer vermeyi düşünmüyorlar. Bu akla ve mantığa sığacak bir düşünce değildir.

Türklerde millet kavramı devletin ayrılmaz bir parçasıdır (13).

Azerbaycanlıların milleti nedir?

Bu soruya cevaben “Türk milleti” düşündüğünüzü biliyorum ve ben de öyle düşünüyorum. Ancak bazıları “Azeri” veya “Azerbaycanlı” diyor. “Azeri” kelimesi kısa bir süre önce ortaya çıkmıştır. Size net olarak söyleyebilirim ki,  Farslar biz Oğuz Türklerini “Azeri Milleti” olarak adlandırmış, Ruslar ise “Azerbaycanlı Milleti” olarak adlandırmıştır.

Bunun nedeni şüphesiz İran olarak adlandırdığımız Fars devletinin 40 milyon Azerbaycan Türkünün ayaklanmasından korkmasıdır. İran Fars devleti “Azeriler” diyerek bizi Türk milletinden ayırmak istemişlerdir.

Öte yandan, Ruslar “Azeri veya Azerbaycanlı”, Özbek, Kazak, Tatar, Tacik diye Türk milletini parçalayarak hükmetmiştir.

Aksi halde Türklerin tek Türk milleti adı ile birleşip onlara isyan edeceklerini ve Kafkaslarda, Avrasyada hüküm süreceklerini biliyorlardı.

Ruslar, Persler ve İngilizler tarih boyunca Türk milletine karşı” böl, parçala, yut veya hükmet” politikası izlemiştir.

Azerbaycan tarih boyunca Oğuz Türkmen, Türk yurdu olmuştur. Hatta ünlü Türk tarihçi M.F.Kirziyoğlu, Dede-Korkut destanındaki hikayelerde geçen yer adlarının Azerbaycan’da olduğunu ispat etmiştir.

Tarihte Azerbaycan Türkleri için Bizanslılar “Turkia” ve Farslar “Türkmen cenneti” olarak adlandırdılar. Azerbaycan’da yaşayan nüfusa Osmanlı-Safevî kaynaklarında da, “Türkmen” denilirdi. Oğuz Türk hükümdarı Şah İsmail  Azerbaycan topraklarında yaşayan insanlara “Türk oğulları” olarak hitap etti ve şu şekilde buyurdu: “Ey Türk oğulları! dilinizin bir sözünü dünyanın hiçbir diline, bir avuç toprağınızı dünyanın hiç bir devletine değişmeyin. Onu koruyun ve gelecek nesillere bırakın!”

Tarihçiler ve araştırmacılar, Azerbaycan isminin kökeni hakkında farklı görüşler öne sürmüşlerdir. Ancak “Azerbaycanlı” adında bir milletin olmadığı düşüncesinde hemfikir olmuşlardır.  Tarihe bu açıdan baktığımızda, bu konuyu incelemiş olanlar bölge halkına “Azerbaycanlı” veya “Azeri” isimlerini vermemiş ve böyle tanımlandırmamışlardır.

Bugün, yaygın ve önyargılı bir şekilde, “Azerbaycanlı milleti“, “Azeri milleti”, “Azerice dili” veya “Azerbaycan dili” gibi kullanımlar yaygınlaştırılmaktadır. Nedense bu durum Güney Azerbaycan’da değil de, Kuzey Azerbaycan’da böyledir. Kuzey Azerbaycan’da halkın dilinde “azeri” ve “azerice” kelimeleri özellikle kullanılıyor. Güney Azerbaycan’daki soydaşlarımız Fars zulmüne maruz kalmalarına inat daha cesurlar ve gerçeği değiştirmiyorlar. Güney Azerbaycan’daki soydaşlarımız her zaman ve her yerde Türk milletinden olduklarını ve dillerinin Türkçe olduğunu özellikle belirtiyorlar.Bu gerçeği Tebriz ziyaretimde bizzat gözlemledim.

Kendilerini “Azeri” veya “Azerbaycanlı” olarak adlandıranlar, tarihsel araştırma yaptıkları takdirde büyük bir hata yaptıklarını farkedeceklerdir. Farslar ateşe tapan küçük bir grubu “Azeri” olarak isimlendiriyor.

Azerbaycanlı” adında bir milletin olmayacağını okuyan ve inceleyen herkes anlayabilir. Çünkü “Azerbaycanlı”, “Amerikalı”, “Fransalı” gibi ifadeler hangi ülkeden olduklarını belirten ifadelerdir. Bu şekilde bir millet adı olamaz. Nasıl ki, Iraklı, Suriyeli, Libyalı ve Dubaili diye bir millet yoktur ve burada yaşayan insanların milli kimliği “Arap”tır, ve Azerbaycanlıların, Özbekistanlıların, Kazakistanlıların, Türkmenistanlıların, Türkiyelilerin, Güney Azerbaycanlıların, Iraklı ve Suriyeli Türkmenlerin milliyeti ise Türktür. Yani bu insanlar, ulusal azınlıklar hariç aslen Türk milletine mensupturlar.

Milattan önceki dönemlerden XX. yüzyıla kadar, Azerbaycan’da yaşayan insanlara her zaman Türk ve konuştuğumuz dile de Türkçe denilmiştir. Sovyet döneminde, Rusların işgali ile birlikte “Azeri” ve “Azerice” ifadeleri özellikle yaygınlaştırıldı. (14) Stalin 1936’da “Türk milleti” denilmesine karşı çıkarak özellikle “Azerbaycanlılar” denilmesini tebliğ ettirdi. Stalin’in amacı Türklere karşı “böl, parçala, idare et” politikasını hayata geçirmektir. Unutulmaz şair Bahtiyar Vahapzade’nin bu mısraları her şeyi izah etmeye yetiyor:

“Qurdlar olub çobanların qoyunu, (Kurtlar olur çobanların koyunu)

İtdən öyrənirsən öz soyunu, (İtten öğrenirse, kendi soyunu)

Azərilik komunizmin oyunu, (“Azerilik” komünizmin oyunu)

Azəri deyilik,Türk oğlu Türkük. (Azeri değiliz, Türk oğlu Türk’üz!)

Halbuki, 1919, 1924 yıllarına ait belgeler ve 1929 yılına ait kitaplarda Türk dili ve sonrasında 1935 ve 1941 yıllarına ait kimlik kartı ve pasaportlarda milli mensubiyetimiz Türk milleti olarak geçer. Daha sonra bağımsızlık döneminde merhum liderimiz, devlet başkanımız Ebulfez Elçibey‘in zamanında da kitaplara “Türk dili” olarak geçmiştir.

Demek ki bizlerin Türk milletine mensup olduğu gerçeği işgalcileri (Rusları, Farsları) ciddi anlamda rahatsız ediyor ve korkutuyordu. Merhum düşünür ve şairimiz Bahtiyar Vahapzade’nin şu mıslarının tam yeri olduğunu düşünüyorum:

“Anlaya bilmirəm, niyə “TÜRK” sözü,

Kiminsə başına düşən daş olub… ”

(Anlayamıyorum niye Türk sözü,

Kimin başına düşse taş olur?)

Azerbaycan şairlerinden Samed Vurgun’un Stalin’in kabulünde okuduğu “Rehbere selam” adlı şiirinde Türk sözünü kullanmıştır:

Bakının sayrışan ulduzlarından, (Bakü’nün parlayan yıldızlarından)

Çadrasız, boyasız Türk qızlarından, (Çadrasız, boyasız Türk kızlarından)

Uçan durnaların xoş avazından, (Uçan turnaların hoş avazından)

Bizim aşıqların avazında, (Bizim aşıkların avazında,)

Şərqin qapısından yanan bir şamdan, (Doğunun kapısında yanan bir şamdan)

Günəşli gündüzdən, aylı axşamdan, (Güneşli gündüzden, aylı akşamdan)

Azad sənətimdən, azad dilimdən, (Hür sanatımdan, hür dilimden)

Mənə könül verən öz sevgilimdən (Bana gönül veren öz sevgilimden)

Salam gətirmişəm huzuruna mən, (Selam getirdim sana ben,)

Bu gündən, gələcək qərinələrdən! (Bugünden, gelecek yıllardan!)

Sizlerle Azerbaycanlıların Türk milletine mahsus olduğunu tarihi delil ve belgeleriyle paylaştım. Şimdi kendilerini “Azeri” diye ateşe tapan küçük bir kesim olarak görenlere ve “Azerbaycanlı” milleti diye adlandıranlara yeniden düşünmelerini tavsiye ediyorum. Aksi halde, sadece 1936 yılından sonra meydana gelen bir millet olarak görülecekler.

Halbuki, bizler şanlı Oğuz Türkleriyiz ve milattan 5 bin yıl öncesine uzanan bir tarihimiz var. Öte yandan bizim bağımsızlığımızın sembolü olan üç renkli şanlı bayrağımızdaki göğü simgeleyen mavi renginin Türk milletinden olduğumuzu ve soyumuzun Göktürkler‘den geldiğini işaret ettiğini anlamaları gerekir. Bunu Azerbaycan’da ilkokul birinci sınıfta okuyan öğrenciler bile bilirken bazı milletvekili veya akademisyenlerin bilmemesi gerçekten hiç inandırıcı değil. Bu önyargılı Türk düşmanlığına son verilmesi gerekmektedir! Azerbaycan’ın kurucusu ve devlet başkanı, Türkçü lider, merhum Ebulfez Elçibey’in şu düşüncelerini hatırlatmak isterim;

“Türklük odur ki; nasıl ki İngilizler İngilizliğini anlıyor ve gurur duyuyorlarsa, siz de Türklüğün önemini fark edin ve onunla gurur duyun. “Ben Türk değilim” diyene karşı hiç ısrar etmeyin. Allah’ın bahşettiği şerefi istemeyen şerefsize biz zorla şeref verecek değiliz elbette.”

Azerbaycan’ın merhum devlet başkanı Haydar Aliyev de her zaman “Türkiye ve Azerbaycan bir millet, iki devlettir” demiştir.

Sözümü merhum şair ve düşünürümüzün şu mısralarıyla bitirmek isterim:

Əslimi, nəslimi tanıyıram mən,

Qarışıq deyiləm özümdən hürkəm.

Sən kimsən, sən nəsən, özün bilərsən

Mən ilk qaynağımdan Türk oğlu Türkəm!

(Aslımı, neslimi tanırım ben,

Karışık değilim özümden ürkeyim,

Sen kimsin, sen nesin, aslını bilir misin?

Ben ilk kaynağımdan Türk oğlu Türküm!)

Bu yazımda dikkatinizi açıkça Türk olduğumuza çektim. Bunu inkar etmeye çalışanların eminim ki kanlarında Rus veya Ermeni kanı bulunuyordur. Ama bu onlara Azerbaycanlıların Türk olmadığını iddia etme hakkı vermiyor. Bu hukuki bir suçtur! Unutmayın ki bizler şanlı Oğuz Türkleriyiz! Vatanımızın, ülkemizin adı Azerbaycan’dır. Türkiyeli 80 milyonluk Türk kardeşlerimiz her zaman Can Azerbaycan derler. Çünkü onlar aynı can, aynı kan olduğumuzu bilirler.

Ne mutlu Türküm diyene!

 

AYNUR TALIBLI.TARİH VE MEDENİYET ARAŞTIRMACISI.İSTANBUL 2018.

Yararlanılan kaynaklar:

1.Ömer İlhan Akipek, Devletler Hukuku: Devletler Hukuku Şahıslarından Devlet, Ankara, Başnur Matbaası, Üçüncü Bası, Tarihsiz, s.87.

  1. Kemal Gözler, “Devletin Bir Unsuru Olarak ‘Millet’ Kavramı”, Türkiye Günlüğü, Sayı 64, Kış 2001, s

3.MİLLİYETÇİLİK. http://www.ait.hacettepe.edu.tr/egitim/ait203204/II9.pdf

4.Renan hakkında bkz. Edward McNall Burns, Çağdaş Siyasal Düşünceler: 1850-1950 (Çev. Alaeddin Şenel), Ankara, Birey ve Toplum Yayıncılık, 1982, s.442-443.

5.Kemal Gözler, “Devletin Bir Unsuru Olarak ‘Millet’ Kavramı”, Türkiye Günlüğü, Sayı 64, Kış 2001, s.114.

6.Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une nation, Paris, 1882. Türkçe çevirisi için bkz. Ernest Renan, “Millet Nedir”, Ülkü, Sayı 77, Temmuz 1939, s.396 vd., Sayı 78, Ağustos 1939, s.514 vd.

7.Okandan, op. cit., s.693.

8.Ibid.

9.. Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une nation, Paris, 1882, s.29 (nakleden Georg Jellinek, L’Etat moderne et son droit, (Traduction française par Georges Fardis), Paris, M. Giard & E. Brière, 1911, Cilt I, s.208).

  1. McNall Burns, op. cit., s.443.

11..MİLLİYETÇİLİK. http://www.ait.hacettepe.edu.tr/egitim/ait203204/II9.pdf

  1. Ziya Gökalp, Makaleler VIII, “Millet Nedir?”, Ankara,1981, s.151. http://.ege-edebiyat.org/docs/530.pdf

13.genelbilgi.com

14.Bülent Pakman.Ağustos 2012.Son guncelleme Ekim 2013. http:wp/me PA exV-2

15.Kemal Gözler**Doç.Dr. Uludağ Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi öğretim üyesi

Türk komutan İshak ÇELİK beye, verdiği değerli bilgiler için özellikle teşekkür ederim. Saygılarımla.

YAZAR: AYNUR TALIBLI TARİH VE MEDENİYET ARAŞTIRMACISI.İSTANBUL 2018.

 
 
AYNUR TALIBLI


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer MEDYA VE BASIN Haberleri

Başlık Tarih
 
Zorba-Topuz Ailelerinin mutlu günü!19 Eylül 2020
Bu ihanet oluşumu kapatılmalı18 Eylül 2020
TERÖRİSTE HAYRAN ATATÜRK’E DÜŞMAN15 Eylül 2020
Atatürk ve Bozkurt - Taş Medreseliler'den 12 Eylül mesajı11 Eylül 2020
PARTİLERİ BÜYÜTEN MENSUBİYETTİR - AHMET ORHAN02 Eylül 2020
Karadeniz sondajı uykularını kaçırdı26 Ağustos 2020
NİYAZİ YILDIRIM GENÇOSMANOĞLU VE MALAZGİRT MARŞI26 Ağustos 2020
CHP, iktidarı Biden’de arıyor23 Ağustos 2020
Kılıçdaroğlu’nun Gül’ü CHP’nin dikeni20 Ağustos 2020
KONGRELER BAŞLADI - AHMET ORHAN19 Ağustos 2020
“BAHÇELİ’NİN ‘EVİNE DÖN’ ÇAĞRISI SAMİMİDİR”19 Ağustos 2020
“Sakallılar çetesi”15 Ağustos 2020
TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Bora Ülker'e çirkin saldırı14 Ağustos 2020
MHP’NİN İKTİDARINI HİÇ BİR GÜÇ ENGELEYEMEZ!10 Ağustos 2020
TÜRKİYE ÖLDÜ DE AĞLAYANI MI YOK! - AHMET ORHAN02 Ağustos 2020
CUMHUR İTTİFAKIYLA NELER DEĞİŞTİ26 Temmuz 2020
Karataş'tan Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı23 Temmuz 2020
MASTERLER KONFEDERASYONU KARADENİZ’DE BULUŞTU23 Temmuz 2020
AHDER Ruslara kültür gezisi düzenlendi23 Temmuz 2020
DOĞU TÜRKİSTAN ÇİN VE ERKAN AKÇAY 21 Temmuz 2020
HİLALE KARŞI HAÇIN GİZLİ SAVAŞI DURMUYOR!!!17 Temmuz 2020
DARBECİLERDEN BAHÇELİ’YE: AÇIKLAMAYI GERİ ÇEKİN!17 Temmuz 2020
SAMSUN’DA İLKADIM - AHMET ORHAN13 Temmuz 2020
Dikkat Tehlike Var.. - Ahmet Orhan12 Temmuz 2020
Yeni Tayin Dönemi, 'Vali Karadeniz'e Açık Mektup'10 Temmuz 2020
HDP'nin Kandil'in vagonları09 Temmuz 2020
TÜRK “Z” KUŞAĞI VE TÜRKİYE GERÇEĞİ - AHMET ORHAN08 Temmuz 2020
Eğitim yuvası mı? Terör kampı mı?01 Temmuz 2020
SEL FELAKETİNİN ARDINDAN RANTİYECİLER VE ÇANAKÇILAR - AHMET ORHAN24 Haziran 2020
Bölücülüğe resmen bayrak açtılar24 Haziran 2020
İsmail Ok, HDP ile İP’in kirli ilişkilerini ifşa etti24 Haziran 2020
2023 LİDER ÜLKE TÜRKİYE VİZYONU - AHMET ORHAN20 Haziran 2020
Halk Eğitim Merkezleri pandemi sürecinde yüz akımız oldu17 Haziran 2020
BATININ HASTA ADAMINDAN, ERZURUM’DAKİ DİRİLİŞE13 Haziran 2020
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE İŞÇİLERİN ZAFERİ13 Haziran 2020
Zillet kaosa yürüyor12 Haziran 2020
ÜLKÜCÜLER TÜRKİYE İÇİN BİR ŞANSTIR…10 Haziran 2020
MHP sahip çıktı, CHP istismar etti08 Haziran 2020
SOSYAL REFAH DEVLETİ - AHMET ORHAN06 Haziran 2020
Provokasyon için uğraşan bu karanlık eller kimin?04 Haziran 2020
SİYASAL AHLAK,AHLAK YASASI AHMET ORHAN01 Haziran 2020
Atatürk Turancı mıydı ? 30 Mayıs 2020
27 MAYISIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ - AHMET ORHAN26 Mayıs 2020
MHP TÜRKİYE’DİR…25 Mayıs 2020
Şimdi İYİ misiniz?19 Mayıs 2020
19 MAYIS OPERASYONDUR18 Mayıs 2020
TÜRK MİLLETİNİN AKSAKALLISI DEVLET BAHÇELİ16 Mayıs 2020
DEVLET BAHÇELİ BİR ÜLKÜ SANCAĞIDIR...16 Mayıs 2020
İl MEM'den beklentimiz virüslere fırsat vermemeleridir!12 Mayıs 2020
Yerel medyanın en azından nefes alması sağlanmalı12 Mayıs 2020
ALİAĞA BELEDİYESİ 18. ALTIN ÖRÜMCEK WEB ÖDÜLLERİ'NDE FİNALDE09 Mayıs 2020
SANCAK, ALBAYRAK VE BAYRAKTAR05 Mayıs 2020
3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ MÜ,YOKSA DÜNYA İZMİRLİLER GÜNÜ MÜ?03 Mayıs 2020
BU DAVA SÖNMEZ, BU SEVDA BİTMEZ03 Mayıs 2020
KORONALI GÜNLERİMİZ30 Nisan 2020
MHP'den, sosyal medyada sahte hesaplara karşı kanun teklifi30 Nisan 2020
Akşener ve Altaylı'ya tepki29 Nisan 2020
100. YILINDA TBMM22 Nisan 2020
GIDA GÜVENLİĞİ VE SÜREKLİLİĞİ UNUTULAN ÇİFTÇİLERİMİZ16 Nisan 2020
Yerel basını ayakta tutmak zorundayız16 Nisan 2020
Bu virüsleri unutma Türkiye15 Nisan 2020
Fendoğlu yerel medyanın sorunlarını dile getirdi14 Nisan 2020
HALK, HALKÇILIK, POPÜLİZM VE PARTİLER14 Nisan 2020
YENİ DÜNYA DÜZENİ12 Nisan 2020
HÜKÜMETİN KORONAVİRÜS KARNESİ11 Nisan 2020
Daha organik bir yaşam bizi bekliyor11 Nisan 2020
Salgının dünyada yarattığı toplumsal travmaya dikkat10 Nisan 2020
Bildiklerinizi unutun! Yeni bir dünya geliyor09 Nisan 2020
YENİ DÜNYA DÜZENİ VE TÜRKİYE05 Nisan 2020
Ölümsüzlüğe göç edişinin 23. yılında Büyük Türk: ALPARSLAN TÜRKEŞ05 Nisan 2020
TÜRKİYE YENİ ALPERENLERİNİ BEKLİYOR02 Nisan 2020
Bunlar virüsten beter korona bozguncuları01 Nisan 2020
Taşdoğan'dan sahra hastanesi önerisi29 Mart 2020
YAZICIOĞLU İLE BİR ANI25 Mart 2020
Krizsever ahlaksızlar virüsten de tehlikeli25 Mart 2020
Nezle veya Korona23 Mart 2020
KADINLAR VE POLİTİKA15 Mart 2020
Zillete payanda oldular13 Mart 2020
Yeni mi tanıdınız İran'ı, Yunan’ı, Rus’u? 06 Mart 2020
CHP’NİN YENİ 100’Ü05 Mart 2020
DEVLET BAHÇELİ DERSLERİ02 Mart 2020
Sizin medeniyetiniz yerin dibine girsin02 Mart 2020
Zillet, CIA'ya teslim oldu27 Şubat 2020
TÜRKİYE NEREYE KOŞUYOR , CUMHUR İTTİFAKI VE ALLAH DAVASI27 Şubat 2020
Zalimin köpeği olacağına, garibin Bozkurtu ol...26 Şubat 2020
Aycan: "Şuan ülkemizde panik yapacak bir durum yok"26 Şubat 2020
SÖYLE BANA KİMİN “GÜL”ÜSÜN..!19 Şubat 2020
Yurtta Sulh Konseyi nerede?17 Şubat 2020
DEMOKRASİ BİR KUŞTUR13 Şubat 2020
Bunlar kimin ayağı11 Şubat 2020
YAŞADIKLARIMIZ KADERİMİZ Mİ?09 Şubat 2020
İktidar Olmak Mı?..06 Şubat 2020
Dünyaya verilecek tek cevap; Türk atağıdır!04 Şubat 2020
BIRAKALIM ALSINLAR, BIRAKALIM SATSINLAR MI?19 Ocak 2020
RAKAMLARIN DİLİ12 Ocak 2020
ETRAFIMIZDAKİ ATEŞ BİZİ YAKARKEN09 Ocak 2020
Yalnız kurt01 Ocak 2020
Zillet çeşitlendi01 Ocak 2020
DEMEK Kİ BOZKURT İLE SOKAK KÖPEĞİNİ AYIRT ETMEK LAZIM23 Aralık 2019
BİR ÖFKE YAZISI23 Aralık 2019
'Söylemler ve Gerçekler'18 Aralık 2019
Aynı senaryo aynı oyun13 Aralık 2019
BÜTÇEDE LİDERELERİN DURUŞU VE YENİ SİSTEM12 Aralık 2019
TERMİK SANTRAL: BACA FİLTRESİ VE ELEKTRİK DOSYASI08 Aralık 2019
TÜRKİYE HAYIR DİYOR06 Aralık 2019
Vahşi cinayetler, terörizm, istismar ve tecavüz olayları: İdamsa idam!06 Aralık 2019
CHP'nin Fitne Ehli Sözcüleri Türk Milletinin Sinir Uçlarında05 Aralık 2019
DEVLET BAHÇELİ’DEN TARİHE NOT 304 Aralık 2019
DEVLET BAHÇELİ’DEN TARİHE NOT–201 Aralık 2019
BAHÇELİ’DEN TARİHE DÜŞÜLEN NOT–129 Kasım 2019
TÜRKİYE’NİN SOSYAL GÜVENLİK ÇIKMAZI27 Kasım 2019
BAY KEMAL’İN SON OYUNU23 Kasım 2019
TÜRKÇE KONUŞ TÜRK21 Kasım 2019
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR19 Kasım 2019
KİM KAZANDI?18 Kasım 2019
BATAKLIĞA SAĞLAM BİNA YAPILAMAZ / Bir Şehidin Ardından!14 Kasım 2019
ERDOĞAN-TRUMP ABD BULUŞMASI10 Kasım 2019
Tehlike yakın, risk yüksek... FETÖ'ye dikkat!08 Kasım 2019
KİM BU VELİ AĞBABA07 Kasım 2019
FETÖ’YE AF MI GELDİ?05 Kasım 2019
Terör sevicilere yine sahip çıktı05 Kasım 2019
HAYAT BAYRAM OLSUN04 Kasım 2019
Skandallar partisi CHP04 Kasım 2019
AMERİKAN BUKALEMUNU SOYTARI MAZLUM28 Ekim 2019
SİYASETTE İMAJIN ÖNEMİ21 Ekim 2019
İnsanlar Unutsa da Tarih Yazar17 Ekim 2019
KAÇEP17 Ekim 2019
KÖPEKLER İSTEDİ DİYE BOZKURTLAR ÖLMEZ16 Ekim 2019
KUŞATMA-7 UYUYANLAR12 Ekim 2019
BÜTÜN TÜRKLER BİR ORDU12 Ekim 2019
İÇİMİZDEKİ FASIKLAR - BARIŞ PINARI VE İKİRCİKLİ YAKLAŞIMLAR11 Ekim 2019
Operasyon hainleri sıraya dizdi11 Ekim 2019
KILIÇDAROĞLU’NA HEMEN DOKUNULSUN10 Ekim 2019
Yapmazsan adam değilsin09 Ekim 2019
KAHROLSUN AMERİKA08 Ekim 2019
Eskiye dönüş için boşuna ümitlendiler04 Ekim 2019
YENİ YASAMA YILI02 Ekim 2019
ERDOĞAN BM VE ÖTESİ27 Eylül 2019
BULANIK SUDA BALIK AVLAMAK24 Eylül 2019
BİR İPDE İKİ CAMBAZ22 Eylül 2019
SUSAMAMCILAR09 Eylül 2019
Bu değirmenin suyu nereden?31 Ağustos 2019
‘İhanetini artık yalanla gizliyor’30 Ağustos 2019
Suçluya değil, suça düşman olun29 Ağustos 2019
Cumhur milletle, zillet ihanetle28 Ağustos 2019
Zillet korosunun yeni solistleri22 Ağustos 2019
Saffet Sancaklı : Ömür boyu peşindeyim21 Ağustos 2019
Şehitlere sustular PKK'ya coştular21 Ağustos 2019
ABD VE GÜVEN 20 Ağustos 2019
BEN ÜLKÜCÜLERİ HEP SEVDİM20 Ağustos 2019
CHP'den HDP’ye diyet09 Ağustos 2019
İP’in müdiresinin İP'i kopuk, sicili bozuk07 Ağustos 2019
ÜLKÜCÜ GÜNDEM06 Ağustos 2019
Kırk Kapının Sürtüğü06 Ağustos 2019
DOĞU TÜRKİSTANA ÜLKÜCÜLER Mİ GİTMELİ?02 Ağustos 2019
CHP-HDP-İP utanç üçgeni29 Temmuz 2019
İP'i kopuklar iyice azdı27 Temmuz 2019
15 TEMMUZ ve ABD P.ÇLERİ17 Temmuz 2019
Hainlerin korkulu rüyası Yenikapı ruhu15 Temmuz 2019
DIŞ POLİTİKADA MİLLETİN GÜCÜ14 Temmuz 2019
Yerel basının önemi inkâr edilemez!13 Temmuz 2019
"DAVAYA ADANMIŞ ÖMÜR DEVLET BAHÇELİ" HOLLANDACA’YA ÇEVRİLDİ03 Temmuz 2019
CHP'nin aldığı belediyelerde büyük kıyım!01 Temmuz 2019
ÜLKÜCÜ-MİLLİYETÇİ HAREKETTE İSTİŞARE30 Haziran 2019
BAŞTAN SONA S-400 MESELESİ28 Haziran 2019
Kulağa küpe sözler25 Haziran 2019
Tarih Türkeş'i haklı çıkardı22 Haziran 2019
Mesnetsiz suçlamalar21 Haziran 2019
Tank Sesiyle uyanmak20 Haziran 2019
Sokaklar kan gölü19 Haziran 2019
Türkeş Konuşuyor18 Haziran 2019
Vali Funda Kocabıyık, Yörük ve Türkmen derneklerinin yöneticilerini ağırladı18 Haziran 2019
Mahkeme Başlıyor17 Haziran 2019
Tabutluk günleri15 Haziran 2019
Türk dünyasına yön veren lider: TÜRKEŞ13 Haziran 2019
TÜRK GENCİNE NASİHAT12 Haziran 2019
MHP’nin Oy Oranı 29 Mayıs 2019
Tabutuna Yunan bayrağı sarılmalıydı14 Mayıs 2019
'Her şey çok güzel olacak diyen FETÖ ve PKK'lılar var'11 Mayıs 2019
Zillet kaosa sarıldı10 Mayıs 2019
CHP, HIRSIZLIĞI ÇOK ÖNCEDEN KAFAYA KOYMUŞ!05 Mayıs 2019
“TÜRKGÜN’e destek olmak hepimizin görevidir!”05 Mayıs 2019
MHP'li Muharrem Varlı'dan TÜRKGÜN çağrısı01 Mayıs 2019
Zillette, kirli pazarlık30 Nisan 2019
İP'in sonu görünüyor29 Nisan 2019
Bu ayıba artık son verilmeli26 Nisan 2019
MHP TÜRK SİYASETİNE YÖN ÇİZMEYE DEVAM EDİYOR.18 Nisan 2019
'Bu Seçimin Kazananı MHP’dir12 Nisan 2019
KEMALİST FIRILDAKLAR!07 Nisan 2019
4 Nisan ve Başbuğun Vasiyeti05 Nisan 2019
SON BAŞBUĞU ANARKEN - TÜRKEŞ, GÖNÜL VE DAVA ADAMIYDI…04 Nisan 2019
VATANINI SEVEN ÖRGÜTÇÜLERE OY VERMEZ27 Mart 2019
ÜLKENİN ÜÇ ŞEYE İHTİYAÇI VAR; DEVLET AKLI, DEVLET VİCDANI, DEVLET BAHÇELİ…18 Mart 2019
Türk'ün Yeniden Uyanışı17 Mart 2019
DAMINDA ZIPLADIKLARIM !17 Mart 2019
BİR BERBER, BİR BERBERE, GEL BERABER!..14 Mart 2019
AKP'NİN ARKA BAHÇESİ MHP Mİ YOKSA CHP Mİ !?13 Mart 2019
DEVLET BAHÇELİ NİYE DEMİYORSUNUZ?03 Mart 2019
“NE KÜRDİSTAN’I ULAN!”01 Mart 2019
Devlet BAHÇELİ'nin ADAMLIĞI sizi muhattap almayacak kadar ADAM'dır...!!!28 Şubat 2019
DAVAYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR: DEVLET BAHÇELİ -3- Samimi Ülkücülük riyasız siyaset27 Şubat 2019
DAVAYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR: DEVLET BAHÇELİ -2- Ülkücülerin dert ortağı ve rehberi: Devlet Ağabey26 Şubat 2019
Davaya adanmış bir ömür: Devlet Bahçeli25 Şubat 2019
BÖYLESİNE BİR “KUMPAS” ŞEYTANIN DAHİ AKLINA GELMEZ!24 Şubat 2019
MHP lideri Devlet Bahçeli uyardı! Yeni tezgahlar kuruluyor21 Şubat 2019
LÜTFEN BİR DAHA DÜŞÜNÜN13 Şubat 2019
ÜLKÜCÜ CELLADININ OĞLUNA İP OLDULAR06 Şubat 2019
İYİ Kİ VARSIN DEVLET BAHÇELİ!..01 Şubat 2019
Yılmaz Özdil’in 2500 TL’lik kitabı çalıntı çıktı31 Ocak 2019
İP’ÇİLER HADİ GÖZÜNÜZ AYDIN…!30 Ocak 2019
MHP’NİN BAŞARISIZ OLMASINI BEKLEYENLER PUSUDA16 Ocak 2019
Doğu Türkistan’da zulüm!12 Ocak 2019
Vatan nöbetinin sözleşmesi olmaz12 Ocak 2019
Bugünün “Artin Kemalleri” Ziya Gökalp’e niçin saldırıyor?07 Ocak 2019
BEN DUYGUSU OLANDAN NE YÖNETİCİ , NEDE ÜLKÜCÜ OLUR….03 Ocak 2019
TÜRK OLMAK …!!!31 Aralık 2018
Devlet Bahçeli'den gövde gösterisi27 Aralık 2018
MHP Lideri Bahçeli, güne TÜRKGÜN ile başlıyor20 Aralık 2018
“Türkçemize durmadan güç kaybettiriliyor”20 Aralık 2018
DEVLET YANDAŞ İŞADAMINA 69 MİLYON TL “BAĞIŞLADI”15 Aralık 2018
Medyanın Sorunları ve Çözüm Önerileri12 Aralık 2018
Yavaş geldi hızlı gitti12 Aralık 2018
Dede-Oğul-Torun: EOKA-ASALA-PKK ve kuşak sağlaması FETÖ!11 Aralık 2018
Tehdit ve şantaj işte Mansur Yavaş11 Aralık 2018
Telgraf ve kartlarla işgali protesto06 Aralık 2018
DEVLET BAHÇELİ’DEN ÖZÜR DİLEYECEKLER . . . 06 Aralık 2018
CUMHURİYET’İN KADIN MESELESİ VE KADIN HAKLARI-I05 Aralık 2018
FARKLI ÜLKÜCÜLER(!)30 Kasım 2018
MHP’NİN NE YAPMAYA ÇALIŞTIĞINI GÖRMEYEN İKTİDAR. UYAN!29 Kasım 2018
DİZİLERDEKİ FETÖ ŞİFRELERİNDE SON DURUM28 Kasım 2018
‘MHP’Mİ AKP’NİN STEPNESİ YOKSA AKP Mİ MHP’NİN MAHKUMU?’26 Kasım 2018
BÜYÜK HEDEF26 Kasım 2018
İP’in istismarı ayağına dolandı 23 Kasım 2018
BAHÇELİ 31 MART AKŞAMI ERKEN SEÇİM İSTER Mİ?21 Kasım 2018
TÜRK GENÇLİĞİ VE EĞİTİMİ18 Kasım 2018
TAYYİP BEY, OSMANLI’NIN PARÇALANMA KUTLAMALARINDA NE İŞİNİZ VARDI14 Kasım 2018
Ellerinde Olsa “Türklük Şeytan İcadı(!)” Diyecekler11 Kasım 2018
TEPEDEN BAKAN,KİBİR BELEDİYECİLİĞİNDEN HALKA HİZMET BELEDİYECİLİĞİNE GEÇMELİYİZ.11 Kasım 2018
MHP TÜRKÜN EGEMENLİK KILICIDIR…09 Kasım 2018
Bu Milletin adı nedir…!07 Kasım 2018
Şampiyon Millilerimiz ve Milli Nedenlerimiz04 Kasım 2018
ATİLLÂ'DAN MİSÂL, BİLGE KAĞAN'DAN İSTİKBÂL...03 Kasım 2018
Karaçay Sürgünü02 Kasım 2018
EVİNİZ MHP’NİN KIYMETİNİ BİLİN31 Ekim 2018
Dayatma sınırı aştı25 Ekim 2018
TÜRKÇÜLÜK NE DEĞİLDİR !24 Ekim 2018
"Er Mektubu Görülmüştür!.."22 Ekim 2018
Lahanayı yerken kıtır kıtır SAPINA gelince Meeee21 Ekim 2018
İBLİSİN SİYASİ ÇOCUKLARI NEREDE? YILAN HALA CANLI15 Temmuz 2018
İFTİRA VE DÖNEKLİKDE SINIR TANIMAYAN KARAKTERSİZLER12 Temmuz 2018

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH